KATALÓG
NSK
Y
Dudince 3. máj 2013
E
O K –
4. ročník
súťaže amatérskych vinárov
a Regionálny salón vín
ÚD
HO
T
IA
S
N
súťažných VÍN
DUDIN
C
PODUJATIE hontiansky súdok
PODPORILI
príprava, riadenie a kontrola
projektov v oblasti stavebníctva
špecialisti na nové a jazdené autá
Ďalší sponzori:
NIKARA, tlačiareň Krupina
profesionálna príprava tlače ∙ špičková tlačová technológia ∙ široká škála dokončovacích prác
Poľovnícke združenie Sebechleby
Poľovnícke združenie Dudince
Mačací zámok Dudince – Milan Štefko
Syrex Zázrivá – Peter Záň Koliba
Pivnica Horné Semerovce, Agro -SEMEG S3, s.r.o
STK Krupina
Mesto Dudince
Mesto Krupina
Obec Sebechleby
ˆ
ENG2 SR
Ozivme tajomstvá
a dávnu slávu samorodákov
Na moje prvé stretnutie so samorodákmi si spomínam v útlom veku na dvore, vo vinohrade a neskôr aj v pivnici u starých rodičov. Delavéru s pevnou slizovitou dužinou sme
ako deti žuli namiesto žuvačiek. Mala nezabudnuteľnú bazovo-jazmínovú vôňu a výraznú kyselkavú chuť. Pestovali ju na pergole. Pamätám si, ako z nej dedo v čase oberačiek
po odstopkovaní „pihodil“ za niekoľko smelých priehrští k pyšným strapcom Veltlínu.
K chorobám tvrdohlavé červené Otelo za súmraku rozvoniavalo v humnách na Kozare.
Laškovalo so škorcami, ktoré sa ho báli dotknúť pre intenzívnu farbu šupiek a vysoký
obsah kyselín. Suchý veterný september mu prial. Môj dedo venoval všetkým odrodám
bez rozdielu zodpovedný prístup. Dokázal v nich prebudiť čaro osobnosti, skrotiť ich
temperament a spracovať spolu s ušľachtilým Veltlínskym zeleným, či Svätovavrineckým
do dokonalej symfónie. V štrnástich mi dovolil po prvýkrát spracovať vlastnú dávku úrody
do súdka. Na prvý pokus som si vybral práve Otelo. Bol to ťažký ročník, plný zmien. Nastupoval som do prvého ročníka modranskej vinárky a ako jediný chlapec z mesta som sa bál
profesorom povedať, že v dedovej pivnici dorábam samorodák. Učili nás o ich škodlivosti, dokazovali pestovateľské výhody ušľachtilých odrôd. Rozpor s teóriou však nastal po
druhej stáčke a krátkom, asi polročnom zaškolení. Samorodák ma školil pravde o jeho jedinečnosti vo vinohrade aj v pivnici. Tá okamžite po jeho ochutnaní dokázala poprieť všetky dohady globálneho vinárstva. Som hrdý na dedovu školu, na jeho iskrivý, nadčasový
a večne živý samorodák. Vyhrávali sme s ním záhradkárske súťaže a úspešne čelili konkurencii veltlínov. Raz som ho omylom stočil do veltlínu a vzniklo oranžové víno. Ohnivý granát mangovo-hruškovej vône s maslovo-orechovou dochuťou. Stal sa kasovým trhákom
hodovej zábavy. Na tento môj omyl veselo spomíname s kamarátmi z detstva dodnes a ja
verím, že sa k nemu ešte raz vrátim. Aj preto som s radosťou prijal pozvanie na Hontiansky
džbánok plný samorodáku! Dnes, po náročnom období dozrievania je pozvánkou pre nás
všetkých, mladých i starých milovníkov vína, je extraktom hodnôt vinohradníckej a vinárskej minulosti, potešiteľom súčasnosti a jedinečnou lokálnou nádejou budúcnosti.
Sebechleby, v pivnici pod Starou horou, 15. apríl 2013
Vladimír Hronský
1.
odborná degustačná komisia
Predseda degustačnej komisie:
Ing. Vladimír Hronský (EnoVia, Bratislava)
Komisia č. 1 Ing. Ján Rosenberg (Nitra)
Andrej Gubáni (Martin)
Ing. Drahomír Oslík (Príbelce)
Ing. Peter Podhorský (Vinodol)
organizačné zabezpečenie
podujatia
ORGANIZAčNý VýBOR Róbert Lauko
Adrián Gunár
Karol Zaviačič (čestný člen in memoriam)
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
ODBORNEJ A verejnej DEGUSTÁCIE
Martin Ošust
Peter Villant
Ján Gunár
Ján Foltán
Marta Sekerková
Marianna Plevová
Katarína Jančiarová
Hedviga Rusnáková
Komisia č. 2 Ing. Ladislav Ďörď (Modra, ELESKO)
Ing. Peter Pál (V. Krtíš, Agro-Movino)
Ing. Gabriel Zsigmond (Vinica, Vinice a Pivnica Zsigmond)
Ján Kojnok (B. Bystrica)
Komisia č. 3 Janka Ďuríková
(Opatovská Nová Ves, Rodinné vinárstvo Ďurík)
Ing. Rastislav Uhnák (Rybník)
Ing. Vendelin Ježík (Modrý Kameň)
Mgr. Jozef Suja (V. Krtíš)
GRAFICKÁ podpora
POMOC PRI ZBERE VZORIEK
Anna Sedláková
František Zrubec – Lúčnica n/Žitavou
Vladimír Čenger – Podlužany
Braňo Bahna – Svätý Jur
Jozef Kozák – Banská Bystrica
KONTAKT Tel: +421 907 174 350, 421 905 777 967
2.
E-mail: [email protected], www.vinohradnik.sk
3.
Komisia č. 4
Ing. Ondrej Celleng (V. Krtíš, Agro-Movino)
Ing. Ján Garay (Čalovo)
Andrej Mikuláš (B. Bystrica)
Ladislav Bartal (Šamorín, Vinárstvo - Šambaza)
Komisia č. 5 Ing. Marián Čajkovič (Vráble, Čajkovič winery)
Peter Straňák (Vinodol)
Jozef Bášty (Opatovská Nová Ves)
Tibor Kušický (Veľký Krtíš, Natural Domin & Kušický)
Komisia č. 6 Ing. Jozef Uhnák (Rybník)
Štefan Nozdrovický (Nenince)
Karol Csernus (Balog nad Ipľom)
Ing. Anna Žembeová (Dolné Plachtince)
Komisia č. 7 Ing. Jozef Kozák (Banská Bystrica)
Jozef Ivic (Dolné Plachtince, starosta)
MUDr. Jozef Strelec (Krupina)
Ján Bojanovský (Holíč)
4.
priebeh odbornej degustácie
Zase nás dobehol. Ako každý rok. Ten čas sa s nami vôbec nehrá. Nezastaví sa ani
na chvíľu. Mám pocit, že rok 2012 ubehol nejako rýchlejšie. Ani som sa nenazdal
a boli tu oberačky, prvé sťahovanie mladého vínka, Vianoce, nový rok 2013.... Čo
nám prinesie? Budeme robiť „súdok“? Máme na to v takomto rýchlom behu života
vôbec čas? Nemáme. To je jasné. Ale načo potom boli predchádzajúce tri ročníky?
A nechať si ujsť vína roku 2012? To teda nie! Tak ideme na to....
Rok 2011 bol balzam na dušu pre vinárov po trápení v roku 2010. A ročník 2012
vôbec nezaostáva. Dostatok vlahy v máji a júni, slnečné leto, ale aj začiatok jesene
dávali predpoklad vzniku krásnych vín. Možno trošku viac práce dalo vinárom školenie vína v pivnici. Pre harmonizáciu vín nebola priaznivá ani dlhá a chladná zima, ktorá extrémne podchladila mnohé pivnice, čím sa vyzrievanie vín značne spomalilo.
V každom prípade môžem s potešením konštatovať, že do Hontianskeho súdka 2013
sa zapojilo 115 vinárov od Svätého Jura, cez Vráble, Levice, Dudince, Čebovce až
po Veľký Krtíš a do 7 kategórií bolo prihlásených rekordných 315 vín.
Dňa 15. 4. 2013 sa v Dudinciach v liečebnom dome Smaragd stretlo 29 vinárskych
odborníkov, technológov a someliérov s cieľom prechutnať všetky predložené vína
a z nich vybrať tie najlepšie. Odborné vedenie celej degustácie v tomto roku zabezpečil pán Vladimír Hronský, popredný slovenský enológ, degustátor a vinársky
poradca. Už večer pred samotnou degustáciou sa zišla zúžená odborná komisia,
ktorá sa pod vedením pána Hronského podujala vybrať spomedzi predkladaných
vín nultú degustačnú vzorku. Táto bola spoločne posudzovaná a hodnotená všetkými degustátormi, čím vznikol pomyselný etalón, od ktorého sa odvíjalo posudzovanie všetkých vín. Vína boli jednotlivým komisiám predkladané v ucelených
skupinách – kategóriách podľa zásad postupnej degustácie. Na začiatku boli podávané nearomatické suché vína ročníka 2012. Nasledovali aromatickejšie odrody
a staršie ročníky, po ktorých sa podávali vína polosuché, polosladké. Na záver boli
posudzované prírodne sladké vína. V tomto ročníku sme prvýkrát pristúpili k modelu
rozsadených degustátorov, kde každý posudzovateľ sedel za samostatným stolom,
čím sa mohol viac sústrediť na predkladanú vzorku a jeho názor nebol ovplyvňovaný diskusiou s kolegami v komisii. Každému posudzovateľovi bolo pri degustácii
deklarované číslo vzorky, názov vína a ročník zberu hrozna. Počas celej degustácie
bola maximálne dodržiavaná anonymita prezentovaných vín. Jednotlivé fľaše boli
pri nalievaní vložené v nepriehľadných ochranných obaloch a asistentka pri nalievaní oznámila posudzovateľom len číslo prezentovanej vzorky.
5.
Prvá komisia pod vedením Ing. Jána Rosenberga degustovala vína tiché biele
suché odrôd Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Rulandské biele, Rulandské šedé a Sauvignon blanc. Celkovo komisia hodnotila 45 vín.
Druhá komisia pod vedením Ing. Ladislava Ďorďa hodnotila vína tiché biele
suché odrôd Veltlínske zelené, Veltlínske červené skoré, Hibernal, Semilon, Chardonnay, Müller Thurgau a všetky vína kategórie vína prírodne sladké bez rozdielu
farebnosti. Celkovo komisia hodnotila 42 vín.
Na základe dosiahnutých bodových hodnôt jednotlivých vzoriek vína sa v súlade
s platným štatútom súťaže udeľovali nasledovné ocenenia:
Veľký zlatý hontiansky súdok
95 – 100 bodov
Zlatý hontiansky súdok 85 – 94,99 bodov
Strieborný hontiansky súdok
80 – 84,99 bodov
Bronzový hontiansky súdok 75 – 79,99 bodov
Tretia komisia pod vedením Ing. Janky Ďuríkovej hodnotila vína tiché biele
suché odrôd Pesecká leánka, Devín, Iršai olivier, Pálava, Muškáty, Tramín červený.
Okrem toho táto komisia hodnotila vína ružové odrôd Frankovka modrá. Celkovo
komisia hodnotila 44 vín.
Na základe štatútu súťaže bolo podľa zásady OIV v jednotlivých kategóriách udelených maximálne 30% medailí.
Štvrtá komisia pod vedením Ing. Celenga hodnotila všetky vína kategórie tiché
biele polosuché a polosladké. Celkovo komisia hodnotila 45 vín.
Kráľ hontianskych vinárov
za najlepšiu kolekciu troch vín jedného vinára
Šampión výstavy
za víno, ktoré získalo najviac bodov
Piata komisia pod vedením Ing. Mariana Čajkoviča hodnotila vína tiché červené
odrôd Rosa, Rulandské modré, Frankovka modrá, Svätovavrinecké, Zweigeltrebe,
Andre, zmesy a cuvée. Celkovo komisia hodnotila 47 vín.
Šiesta komisia pod vedením Ing. Jozefa Uhnáka hodnotila vína tiché červené
odrôd Syrah, Merlot, Abouriou, Rosa, Hron, Dunaj, Alibernet, Neronet a Dolfender.
Okrem toho komisia hodnotila 10 ružových vín. Celkovo komisia hodnotila 39 vín.
Siedma komisia pod vedením Ing. Jozefa Kozáka hodnotila všetky vína z priamoplodiaceho hybridu. Celkovo komisia hodnotila 50 vín.
Členovia komisií hodnotili vína 100 bodovým systémom OIV/UIE anonymne, podľa
všeobecných zásad senzorického hodnotenia vín. Výslednou známkou hodnoteného vína bol číselný údaj, ktorý vzišiel z aritmetického priemeru hodnotení jednotlivých degustátorov.
V rámci posúdenia jednotlivých vzoriek sa hodnotili:
vzhľad vína (čírosť – max. 5 b, farba – max. 10 b)
vôňa vína (intenzita – max 8 b, čistota – 6 b, kvalita – max. 16 b)
chuť vína (čistota – max. 6 b, intenzita – max. 8 b, perzistencia – max. 8 b,
kvalita – max. 22 b)
celkový dojem (max. 11 b)
Kráľovná vína 2013
za víno vyrobené dámou, ktoré dosiahlo najviac bodov
Cena Kúpeľov Dudince a. s.
za najvyššie hodnotené víno odrody s najvyšším počtom vzoriek
Cena firmy AUTOKAVOS
za najvyššie hodnotené biele víno
z priamoplodiaceho hybridu (biely samorodák)
Cena firmy NIKARA
za najvyššie hodnotené červené víno z priamoplodiaceho hybridu (červený samorodák)
Cena primátora Dudiniec
za víno s najvyšším počtom bodov
vyrobené vinárom z Dudiniec
Cena primátora Krupiny
za víno s najvyšším počtom bodov vyrobené
vinárom z mesta Krupina
Cena starostu Sebechlieb
za víno s najvyšším počtom bodov vyrobené
vinárom zo Sebechlieb
Cena za najlepšie
víno vinára z Krupiny
za najlepšie hodnotené víno vinára z Krupiny
Víťaz odrody 6.
za najvyššie hodnotené víno v rámci jednej odrody,
z ktorej bolo prihlásených minimálne 10 vzoriek
7.
udelené ocenenia
Kráľ Hontianskych vinárov 2013:
ÚKSÚP za kolekciu vín Hron 2012, Neronet 2012, Noria 2012
Šampión výstavy:
Vladimír Turčan za víno Sauvignon blanc r. 2012
Kráľovná vína 2013:
Viera Márföldyová za víno Hibernal 2012, výber z hrozna
Cena Kúpeľov Dudince, a.s.:
Jozef
Blaho za víno Veltlínske zelené 2012, neskorý zber
Ing. Jozef Kozák za víno Frankovka 2011
Branislav MIKUŠKA za víno Veltlínske zelené 2012, neskorý zber
VÍŤAZI ODRÔD:
Odroda Cabernet sauvignon (14 prihlásených):
Dušan Tuček za víno Cabernet sauvignon 2012
Odroda Frankovka modrá (22 prihlásených):
Ing. Jozef Kozák za víno Frankovka 2011
Cena AUTOKAVOS:
Richard
Lauko za víno Samorod 2012, kabinetné
Odroda Chardonnay (12 prihlásených):
Jozef Šebo za víno Chardonnay 2012, neskorý zber
Odroda Pesecká leánka (20 prihlásených):
Cena NIKARA:
Ing. Ivan Nečas za víno Konkordia/Andre 2012
Milan Hrebíček za víno Pesecká leánka 2012, kabinetné
Cena primátora Dudiniec:
Štefan Celina za víno Rizling rýnsky 2012, neskorý zber
Odroda Rizling vlašský (17 prihlásených):
Ľubomír
Žovinec za víno Devín 2012
Róbert Lauko za víno Frankova modrá rosé 2012
Cena primátora Krupiny:
Strelec – rodinné vinárstvo
za víno Merlot 2012, výber z hrozna
Odroda Rizling rýnsky (15 prihlásených):
Zoltán Antuš za víno Rizling vlašský 2012, neskorý zber
Odroda Rulandské biele (12 prihlásených):
Ján Rabb za víno Rulanské biele 2012, výber z hrozna
Odroda Svätovavrinecké (14 prihlásených):
Zoltán Antuš za víno Svätovavrinecké 2011, AOV
Odroda Veltlínske zelené (22 prihlásených):
Cena starostu Sebechlieb:
Jozef
8.
Husák za víno Frankovka modrá 2010
Jozef Blaho za víno Veltlínske zelené 2012, neskorý zber
Branislav MIKUŠKA za víno Veltlínske zelené 2012, neskorý zber
9.
Výsledky súťaže
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
obec
názov vína
roč. hodn.
ocen.
• AMATÉRSKI VINÁRI
22.
700
Hrebíček Milan
Podlužany
Müller Thurgau, Kab.
2012
85
ZM
23.
510
Blaho Jozef
Pukanec
Veltlínske zelené
2012
84,75
SM
Vína tiché biele suché
24.
516
Mikuška
Branislav, Ing.
Pukanec
Veltlínske zelené
2012
84,75
SM
25.
594
Šebo Jozef
Podlužany
Chardonnay, NZ
2012
84,75
SM
26.
410
Knotek Vojtech
Lúčnica
Veltlínske zelené
2012
84,5
SM
27.
579
Pial-Agro, s.r.o.
Dolný Dial
Veltlínske zelené
2012
84,5
SM
28.
593
Šebo Jozef
Podlužany
Pálava, NZ
2012
84
SM
29.
62
SOŠ - Šahy
Šahy
Sauvignon
2012
83,75
SM
30.
630
Dräxler Ladislav
Vinica
Rizling rýnsky, Kab.
2011
83,5
SM
31.
85
Molnár Alexander
Vinica
Veltlínske zelené
2012
83,4
SM
32.
582
Agro-Semeg s3
H. Semerovce Pesecká leánka
2012
83,25
SM
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
1.
2.
18
33
Celina Štefan
Antuš Zoltán
obec
názov vína
roč. hodn.
ocen.
V. Túrovce
Rizling rýnsky, NZ
2012
89,5
ZM
V. Túrovce
Muškát moravský,
AOV
2012
88
ZM
415
Belenčik Ján
Lúčnica
Rizling vlašský
2012
88
ZM
4.
525
Bahna Ján
Miloslav, Prof.
Pukanec
Iršay Olivér
2012
88
ZM
33.
84
Balík Arpád
Vinica
Rizling rýnsky
2012
83
5.
1
Márföldyová Viera Dolná Seč
Hibernal
2012
87,8
ZM
34.
513
Fulop Tibor
Pukanec
Rulandské biele
2012
83
6.
15
Forgács Zoltán
Šahy
ECS28XA109
2012
87,5
ZM
35.
2
Márföldyová Viera Dolná Seč
Pesecká leánka
2012
82,75
7.
624
UKSUP
D. Plachtince Noria
2012
87,5
ZM
36.
22
Rabb Ján
V. Túrovce
Rizling rýnsky, NZ
2012
82,75
8.
572
Pivnica u Mateja
Svätý Jur
Rizling rýnsky, NZ
2012
86,75
ZM
37.
182
Czafík Alexander
Čebovce
Rulandské biele, Bv
2012
82,75
9.
45
Žovinec Ľubomír
Dudince
Devín
2012
86,25
ZM
38.
524
Pukanec
Rulandské biele
2012
82,75
10.
626
Saranko Jozef
Opat. N. Ves Rizling rýnsky
2011
86,25
ZM
Bahna Ján
Miloslav, Prof.
11.
596
Čenger Vladimír
Podlužany
Rizling vlašský, Kab.
2012
86
ZM
39.
527
Pukanec
Rizling rýnsky
2012
82,75
12.
403
Tomka Jaroslav
Vráble
Rulandské šedé
2012
85,75
ZM
Hruškovič
Viliam, Ing.
13.
408
Štefunko Miroslav Vráble
Devín
2012
85,5
ZM
40.
529
Blaho Jozef
Pukanec
Rulandské biele
2012
82,75
14.
598
Hrebíček Milan
Podlužany
Pesecká leánka, Kab.
2012
85,5
ZM
41.
581
Agro-Semeg s3
H. Semerovce Rizling vlašský
2012
82,75
15.
413
Belenčik Pavol
Lúčnica
Rizling vlašský
2012
85,25
ZM
42.
402
Tomka Jaroslav
Vráble
Savignon
2012
82,5
16.
414
Novotný Marian
Lúčnica
Rulandské šedé
2012
85,25
ZM
43.
552
Pivnica u Gunárov
Dudince
Veltlínske zelené
2012
82,4
17.
411
Knotek Vojtech
Lúčnica
Semilon
2012
85,2
ZM
44.
16
Celina Gabriel
V. Túrovce
Müller Thurgau, NZ
2012
82,25
18.
10
Petruška Milan
Dudince
Rizling rýnsky
2012
85
ZM
45.
39
Kázmer Jozef
V. Túrovce
Chardonnay, NZ
2012
82,25
19.
40
Kázmer Jozef
V. Túrovce
Tramín červený, NZ
2012
85
ZM
46.
404
Chrenko Dušan
Lúčnica
Devín
2012
82,25
20.
83
Štefanča Vladimír
Podlužany
Pesecká leánka, NZ
2012
85
ZM
47.
515
Mikuška
Branislav, Ing.
Pukanec
Rizling vlašský
2012
82,25
21.
178
Cúth Milan, Ing.
Veľký Krtíš
Rizling rýnsky, NZ
2012
85
ZM
48.
181
Czafík Alexander
Čebovce
Muškát ottonel, NZ
2012
82
3.
10.
11.
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
obec
názov vína
roč. hodn.
Veltlínske zelené
2012
82
2011
82
49.
407
Ďuriš Viktor
Vráble
50.
315
Husák Jozef
Sebechleby Pesecká leánka
51.
179
Czafík Alexander
Čebovce
Rizling vlašský, VzH
2012
81,75
52.
611
Šťastný Peter
Dudice
Chardonnay
2012
81,75
53.
625
Saranko Jozef
Opat. N. Ves Chardonnay
2011
81,75
54.
585
Žilík Ján
Hrkovce
Iršai oliver
2012
81,67
55.
412
Knotek Vojtech
Lúčnica
Rizling vlašský
2012
81,5
56.
138
Agrospol
H. Nemce
Chardonnay
2012
81,25
57.
702
Šebo Jozef
Podlužany
Sauvignon blanc, NZ
2012
81,25
58.
156
Lauko Róbert
Dudince
Veltlínske zelené
2012
81
59.
563
Ošust Martin
Dudince
Iršai oliver, Kab.
2012
81
60.
575
Bahna Braňo
Svätý Jur
Rizling rýnsky
2012
81
61.
24
Matyó Gabriel
V. Túrovce
Rulandské šedé, VzH
2012
80,75
62.
701
Čenger Vladimír
Podlužany
Rulandské biele, Kab.
2012
80,75
63.
176
Páldi Vojtech
Dolinka
Rulandské biele
2012
80,5
64.
592
Chvojka Jozef
Rybník
Pesecká leánka
2012
80,5
64.
514
Fulop Tibor
Pukanec
Veltlínske zelené
2012
80,4
65.
34
Antuš Zoltán
Túrovce
Pesecká leánka, NZ
2012
80,25
65.
8
Rerich Peter
Dudince
Devín
2012
80
66.
9
Petruška Milan
Dudince
Pesecká leánka
2012
80
67.
301
Husák Jozef
Sebechleby Iršay Olivér
2012
80
68.
312
Husák Jozef
Sebechleby Pesecká leánka
2012
80
69.
520
Bahna Ivan
Pukanec
Zmes biela
2012
80
70.
12
Osoli Ľudovít
Tupá
Pesecká leánka
2012
79,75
71.
561
Ošust Martin
Dudince
Pesecká leánka, Kab.
2012
79,75
72.
180
Czafík Alexander
Čebovce
Rulandské šedé, VzH
2012
79,5
73.
521
Bahna Dušan
Pukanec
Rizling vlašský
2012
79,25
74.
511
Blaho Jozef
Pukanec
Zmes biela
2012
79
75.
11
Petruška Milan
Dudince
Veltlínske zelené
2012
78,75
76.
162
Lauko Róbert
Dudince
Tramín červený
2012
78,75
12.
ocen.
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
obec
názov vína
roč. hodn.
77.
586
Žilík Ján
Hrkovce
Cuvée RR-TČ
2012
78,75
78.
606
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
Rulandské biele, Kab.
2012
78,5
79.
619
Ivic Jozef
D. Plachtince Bianka, NZ
2012
78,5
80.
550
Pivnica u Gunárov
Dudince
Pesecká leánka
2012
78,25
81.
612
Šťastný Peter
Dudice
Rizling vlašský
2012
78,25
82.
302
Husák Jozef
Sebechleby Veltlín červený
2012
78
83.
303
Husák Jozef
Sebechleby Pálava
2012
78
84.
599
Hrebíček Milan
Podlužany
Sauvignon, Kab.
2012
78
85.
27
Moravčík Jozef
Šahy
Chardonnay, Kab.
2012
77,75
86.
159
Lauko Róbert
Dudince
Chardonnay
2012
77,5
87.
177
Cúth Milan, Ing.
Veľký Krtíš
Rizling rýnsky, Kab.
2012
77,5
88.
126
Močár Dušan, Ing.
Krupina
Chardonnay
2012
77,25
89.
618
Hano Jozef
H. Nemce
Veltlínske zelené
2012
76,8
90.
149
Mihálik Ján
Terany
Pesecká leánka
2012
76,5
91.
554
Pivnica u Gunárov
Dudince
Rizling vlašský
2012
76,25
92.
584
Židuliak Marian
Hrkovce
Cuvée RR-VZ
2012
76,25
93.
568
Achberger Štefan
Svätý Jur
Muller thurgau, NZ
2012
75
94.
613
Šťastný Peter
Dudice
Veltlínske zelené
2012
74,75
95.
119
Janošov Pavel
Krupina
Veltlínske zelené
2012
74,5
96.
158
Lauko Róbert
Dudince
Rizling vlašský
2012
74,25
97.
134
Pastier Štefan
Dudince
Rizling vlašský
2012
74
98.
620
Ivic Jozef
D. Plachtince Rizling rýnsky, Kab.
2012
74
99.
118
Šnaider Jozef
Krupina
Chardonnay
2012
73,5
100.
580
Pialagro
Dolný Dial
Pesecká leánka
2012
73,5
101.
519
Bahna Ivan
Pukanec
Sauvignon biely
2012
72
102.
48
Boďa Michal
Dudince
Veltlínske zelené
2012
71,8
103.
26
Moravčík Jozef
Šahy
Müller Thurgau, Kab.
2012
71,75
104.
578
Pial-Agro, s.r.o.
Dolný Dial
Müller Thurgau
2012
70,75
105.
146
Mihálik Ján
Terany
Müller Thurgau
2012
70,5
ocen.
13.
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
obec
názov vína
roč. hodn.
106.
184
Jakab Jozef
Čebovce
Chardonnay
2012
69,5
107.
416
Zrubec Frantiček
Lúčnica
Veltlínske zelené
2012
69,4
108.
145
Mihálik Ján
Terany
Sauvignon blanc
2012
67,5
109.
607
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
Veltlínske zelené,
Kab.
2012
67,5
110.
116
Gregáň Vladimír
Krupina
Chardonnay
2012
66
111.
311
Varga Jozef
Sebechleby Pesecká leánka
2012
62,5
14.
ocen.
vína tiché biele polosuché a polosladké
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
obec
názov vína
roč. hodn.
ocen.
1.
79
Turčan Vladimir
Želiezovce
Sauvignon blanc
2012
90,25
ZM
2.
36
Antuš Zoltán
Túrovce
Rizling vlašský, NZ
2012
89,5
ZM
3.
21
Rabb Ján
V. Túrovce
Rulandské šedé, VzH
2012
87,5
ZM
4.
14
Osoli Ľudovít
Tupá
Muškát žltý, NZ
2012
86
ZM
5.
80
Turčan Vladimir
Želiezovce
Rizling vlašský
2012
85,25
ZM
6.
608
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
Rizling vlašský, Kab.
2012
85
ZM
7.
20
Rabb Ján
V. Túrovce
Rulandské biele, VzH
2012
84,5
SM
8.
13
Osoli Ľudovít
Tupá
Chardonnay
2012
84
SM
9.
631
Csernus Karol
Balog
nad Ipľom
Leánka
2012
84
SM
10.
569
Achberger Štefan
Svätý Jur
Cuvée Diana, NZ
2012
83,5
SM
11.
570
Achberger Štefan
Svätý Jur
Cuvée Jozef, Kab.
2012
82,5
SM
12.
105
Gregán Jozef
Krupina
Rulandské biele
2012
82
SM
13.
627
Nozdrovický
Štefan, ml.
Nenince
Muškát moravský,
Kab.
2012
82
SM
14.
35
Antuš Zoltán
Túrovce
Veltlínske zelené, NZ
2012
81,75
15.
52
Foltán Ján
Dudince
Muškát moravský
2012
81,75
16.
87
Štefko Milan
Dudince
Rizling rýnsky
2012
81,5
17.
522
Bahna
Dušan, Mgr.
Pukanec
Müller Thurgau
2012
81,5
18.
50
Foltán Ján
Dudince
Hibernal
2012
80,75
19.
574
Pivnica u Mateja
Svätý Jur
Veltlínske zelené, VzH
2012
80,5
20.
590
Bíňovský Ivan, Ing. Rybník
Pesecká leánka
2011
80,5
21.
51
Foltán Ján
Dudince
Veltlínske zelené
2012
80,25
22.
75
Urban Pavel
H. Nemce
Zmes
2011
79,75
23.
28
Moravčík Jozef
Šahy
Müller Thurgau, NZ
2012
79,5
15.
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
obec
názov vína
roč. hodn.
24.
591
Bíňovský Ivan, Ing. Rybník
Pesecká leánka
2012
79,25
25.
609
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
Rulandské šedé, NZ
2012
78,75
26.
86
Štefko Milan
Dudince
Sauvignon blanc
2012
78,25
27.
610
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
Veltlínske červené,
Kab.
2012
78
28.
90
Štefko Milan
Dudince
Rulandské šedé
2012
76,5
29.
3
Hámorský Martin
Lišov
Pesecká leánka
2012
75,5
30.
633
Bojtos Tibor
Vinica
Sauvignon blanc, NZ
2012
75
31.
157
Lauko Róbert
Dudince
Rizling rýnsky
2012
74,75
32.
88
Štefko Milan
Dudince
Tramín červený
2012
73,5
33.
74
Urban Pavel
H. Nemce
Pesecká leánka
2012
34.
89
Štefko Milan
Dudince
Rulandské biele
35.
115
Pramuka
Marián, Mgr.
Krupina
36.
131
Varday Marek
37.
63
38.
ocen.
Vína biele z priamoplodiaceho hybridu
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
obec
názov vína
roč. hodn.
ocen.
Samorod, Kab.
2012
82,75
SM
1.
31
Lauko Richard
V. Túrovce
2.
151
Roziak Peter
Sebechleby Samorodák
2012
82,5
SM
3.
163
Lauko Róbert
Dudince
Samorodák
2012
81,25
SM
4.
68
Baťo Jozef
H. Nemce
Samorodák
2012
81
SM
5.
517
Čecha Rudolf
Pukanec
Noah
2012
81
SM
6.
153
Cipcer Jozef
Sebechleby Samorodák
2012
80,5
SM
7.
602
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
Krupinská
strieborčina
2011
80,5
SM
73
8.
127
Močár Dušan, Ing.
Krupina
Konkordia
2012
80
SM
2012
72
9.
318
Husák Jozef
Sebechleby Otello
2012
79,5
BM
Pesecká leánka
2012
69,5
10.
70
Čelko Július
H. Nemce
Samorodák
2012
79,25
BM
Dudince
Rizling rýnsky
2012
69,5
11.
76
Urban Pavel
H. Nemce
Samorodák
2012
79
SOŠ - Šahy
Šahy
Tramín červený
2011
69,25
12.
583
Zakovič František
Dudince
Otello
2012
79
103
Kohút Martin
Krupina
Veltlínske zelené
2012
66,5
13.
152
Cázer Ladislav
Sebechleby Otello
2012
78,75
39.
65
Miškolci Peter, Mgr. H. Nemce
Veltlínske zelené
2012
65,5
14.
588
Židuliak Marian
Hrkovce
Egerské hviezdy
2012
78
40.
67
Baťo Jozef
H. Nemce
Veltlínske zelené
2012
64,75
15.
150
Almašy Peter
H. Tesáre
Otello - Konkordia
2012
77,25
41.
81
Turčan Vladimir
Želiezovce
Tramín červený
2012
64,25
16.
106
Gregán Jozef
Krupina
Otello
2012
76,25
42.
148
Mihálik Ján
Terany
Muškát moravský
2012
62
17.
71
Nečas Ivan, Ing.
H. Nemce
Samorodák- zmes
2012
75,75
43.
91
Štefko Milan
Dudince
Muškát moravský
2012
60,5
18.
73
Babiak Marek
H. Nemce
Samorodák
2012
75,25
19.
528
Hruškovič Ladislav Pukanec
Noah
2012
74,5
20.
111
Hanuska Peter
Krupina
Samorodák
2011
73,25
21.
142
Michelík Miroslav
H. Nemce
Samorodák
2012
73
22.
305
Husák Jozef
Sebechleby Konkordia
23.
128
Holan Milan
Dudince
Samorodák
2012
72,5
24.
114
Pramuka
Marián, Mgr.
Krupina
Krupinská
strieborčina
2012
71,75
25.
307
Plošická Helena
Sebechleby Otello
2012
71,25
26.
107
Gregán Jozef
Krupina
2012
71
27.
310
Varga Jozef
Sebechleby Samorodák
2012
70,75
16.
Delavar
73
17.
obec
názov vína
roč. hodn.
Samorodák
2012
69
2012
69
ˆ
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
Vína tiché cervené
ocen.
28.
69
Matušov Miroslav
H. Nemce
29.
308
Plošická Helena
Sebechleby Samorodné zmes
30.
7
Rerich Peter
Dudince
Samorodák - Barik
2012
67,25
Krupina
Samorodák
567
110
Hanuska Peter
1.
31.
2012
65
306
Sebechleby Samorodné
621
32.
Plošická Helena
2.
2012
63
34.
108
Hanuska Peter
Krupina
Konkordia
2012
52,75
3.
35.
112
Hanusková
Adriana
Krupina
Samorodák
2012
52,25
18.
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
obec
názov vína
roč. hodn.
Šulka František
Svätý Jur
Svätý František
2008
88,5
ZM
UKSUP
D. Plachtince Hron
2012
88,5
ZM
100
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
2012
88,25
ZM
4.
623
UKSUP
D. Plachtince Neronet
2012
88,25
ZM
5.
622
UKSUP
D. Plachtince Rosa
2012
87,5
ZM
6.
504
Kozák Jozef, Ing.
B. Bystrica
Frankovka
2011
87
ZM
7.
77
Turčan Vladimir
Želiezovce
Cuvée -Marcelka
2012
86,25
ZM
8.
503
Kozák Jozef, Ing.
B. Bystrica
Franka
2011
86,25
ZM
Merlot, VzH
ocen.
9.
38
Antuš Zoltán
Túrovce
Zweigeltrebe, NZ
2012
85,75
ZM
10.
137
Agrospol
H. Nemce
Dornfelder
2011
85,75
ZM
11.
37
Antuš Zoltán
Túrovce
Svätovavrinecké, AOV
2011
85
ZM
12.
117
Gregáň Vladimír
Krupina
Merlot
2012
85
ZM
13.
136
Agrospol
H. Nemce
Frankovka modrá
2011
85
ZM
14.
41
Kázmer Jozef
V. Túrovce
Túrovské Cuvée, NZ
2011
84,75
SM
15.
405
Chrenko Dušan
Lúčnica
Abourio
2012
84,75
SM
16.
576
Šulka František
Svätý Jur
Syrah
2012
84,75
SM
17.
417
Hopan Miroslav
Lúčnica
Svätovavrinecké
2012
84,25
SM
18.
571
Achberger Štefan
Svätý Jur
Dornfelder, Kab.
2012
84,25
SM
19.
78
Turčan Vladimir
Želiezovce
Cuvée - Jarka
2012
84
SM
20.
183
Czafík Alexander
Čebovce
Cabernet
sauvignon, VzH
2012
84
SM
21.
409
Štefunko Miroslav Vráble
Alibernet
2011
84
SM
22.
94
Štefko Milan
Dudince
Svätovavrinecké
2012
83,75
SM
23.
577
Šulka František
Svätý Jur
Cabernet sauvignon
2012
83,75
SM
24.
25
Matyó Gabriel
V. Túrovce
Blauburger, Kab.
2012
83,25
25.
49
Boďa Michal
Dudince
André
2012
83,25
19.
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
obec
názov vína
roč. hodn.
Cuveé Mercaso
2012
83
2010
82,75
26.
523
Bahna
Dušan, Mgr.
Pukanec
27.
316
Husák Jozef
Sebechleby Frankovka modrá
28.
164
Lauko Róbert
Dudince
Svätovavrinecké
2011
29.
304
Husák Jozef
Sebechleby Svätovavrinecké
30.
565
Ošust Martin
Dudince
Cuvée FR-SV-AN, NZ
31.
629
Dräxler Ladislav
Vinica
32.
559
Pivnica u Gunárov
33.
6
34.
ocen.
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
obec
názov vína
roč. hodn.
52.
500
Kozák Jozef, Ing.
B. Bystrica
Frankovka A
2011
80
53.
507
Kozáková
Alexandra
B. Bystrica
Dornfelder
2011
80
82,5
54.
130
Varday Marek
Dudince
Cuvée
2012
79,75
2012
82,5
55.
147
Mihálik Ján
Terany
Cabernet sauvignon
2012
79,75
2011
82,5
Frankovka modrá, NZ
2012
82,5
Cuvée Schiller
2012
79,75
Dudince
Merlot
2010
Mičko Ľudovít
Tupá
Dunaj
518
Bahna Ivan
Pukanec
35.
595
Čenger Vladimír
36.
17
37.
38.
39.
56.
632
Csernus Karol
Balog
nad Ipľom
82,25
57.
44
Pavlovic Ľubomír
Dudince
Zmes - FM/SV
2012
78,75
2012
82
58.
93
Štefko Milan
Dudince
Cabernet sauvignon
2012
78,75
Cuveé FM + SV
2012
82
59.
141
Michelík Miroslav
H. Nemce
Cabernet sauvignon
2011
78,75
Podlužany
Frankovka
modrá, Kab.
2012
82
60.
172
Tuček Dušan
Čebovce
Alibernet
2012
78,75
61.
506
Fekárová Jolana
Nová Baňa
Dunaj
2012
78,75
Celina Gabriel
V. Túrovce
Alibernet, VzH
2012
81,75
62.
95
Štefko Milan
Dudince
Frankovka modrá
2012
78,25
92
Štefko Milan
Dudince
Alibernet
2012
81,75
63.
102
Kohút Martin
Krupina
Frankovka modrá
2012
78,25
135
Šmondrk Ján
H. Nemce
Svätovavrinecké
2012
81,75
47
Žovinec Ľubomír
Dudince
André, NZ
2012
81,5
64.
505
Lukáčová
Michaela, Ing.
Zvolen
Svätovavrinecké
2009
77,25
40.
501
Kozák Jozef, Ing.
B. Bystrica
Alibernet
2011
81,5
65.
29
Lauko Richard
V. Túrovce
André, Kab.
2012
77
41.
587
Žilík Ján
Hrkovce
Cuvée FR-ZW
2012
81,5
66.
502
Kozák Jozef, Ing.
B. Bystrica
Dunaj
2011
77
42.
42
Kázmer Jozef
V. Túrovce
Túrovské Cuvée, NZ
2012
81,25
67.
4
Hámorský Martin
Lišov
Frankovka modrá
2012
76,75
43.
140
Michelík Miroslav
H. Nemce
Cabernet sauvignon
2012
81,25
68.
167
Lauko Róbert
Dudince
Frankovka modrá
2012
75,75
44.
64
SOŠ - Šahy
Šahy
Frankovka modrá
2012
81
69.
566
Bahna Braňo
Svätý Jur
2012
75,75
45.
165
Lauko Róbert
Dudince
Dornfelder
2012
81
Cabernet sauvignon,
VzH
46.
406
Chrenko Dušan
Lúčnica
Cabernet sauvignon
2012
81
70.
174
Páldi Vojtech
Dolinka
Svätovavrinecké
2012
75,5
47.
558
Pivnica u Gunárov
Dudince
Cabernet sauvignon
2011
81
71.
43
Bojanovský Ján
Holíč
Frankovka, Kab.
2012
75
48.
634
Bojtos Tibor
Vinica
Rulandské modré, NZ
2009
81
72.
82
Štefanča Vladimír
Podlužany
Svätovavrinecké, NZ
2012
75
73.
309
Varga Jozef
Sebechleby Frankovka modrá
2012
74,75
2012
80,5
74.
314
Husák Jozef
Sebechleby Frankovka modrá
2010
71,75
75.
170
Ivanič Norbert
Dudince
2012
70,5
49.
19
Celina Štefan
V. Túrovce
Cabernet
sauvignon, VzH
50.
526
Hlôška
Ľubomír, PaedDr.
Levice
Alibernet
2012
80,25
51.
101
Kohút Martin
Krupina
Zweifelder
2012
80
20.
Svätovavrinecké
ocen.
21.
ˆ
Vína cervené z priamoplodiaceho hybridu
obec
názov vína
roč. hodn.
Vína ruzové
ocen.
1.
72
Nečas Ivan, Ing.
H. Nemce
Konkordia / Andre
2012
77,25
BM
2.
155
Labuda
Radoslav, Mgr.
Sebechleby Samorodák - rose
2012
77,25
BM
3.
32
Lauko Richard
V. Túrovce
Samorod, Kab.
2012
76,5
BM
4.
601
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
Cuvée
2011
75,75
BM
5.
185
Jakab Jozef
Čebovce
Konkordia
Samorodák
2012
6.
154
Cipcer Jozef
Sebechleby Samorodák
7.
104
Kohút Martin
Krupina
8.
66
Miškolci
Peter, Mgr.
H. Nemce
Konkordia
9.
319
Husák Jozef
Sebechleby Konkordia
10.
161
Lauko Róbert
Dudince
11.
317
Husák Jozef
Sebechleby Konkordia
12.
113
Hanusková
Adriana
Krupina
13.
133
Dado Marián
14.
109
15.
129
22.
ˆ
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
obec
názov vína
roč. hodn.
ocen.
1.
173
Tuček Dušan
Čebovce
Cabernet sauvignon
2012
89,5
ZM
2.
166
Lauko Róbert
Dudince
Frankovka modrá
2012
86,25
ZM
3.
597
Hrebíček Milan
Podlužany
André, Kab.
2012
84,5
SM
74,5
4.
132
Varday Marek
Dudince
Frankovka modrá
2012
84
SM
2012
73,5
5.
171
Tuček Dušan
Čebovce
Frankovka modrá,
Kab.
2012
84
SM
2012
71
6.
5
Hámorský Martin
Lišov
Frankovka modrá
2012
82
2012
66
7.
175
Tuček Dušan
Čebovce
Frankovka modrá, NZ
2012
82
2011
65,25
8.
30
Lauko Richard
V. Túrovce
André, Kab.
2012
81,75
2012
63,5
9.
98
Štefko Milan
Dudince
Cabernet sauvignon
2012
81,5
2012
62,75
10.
97
Štefko Milan
Dudince
Cabernet sauvignon
2012
81,25
Samorodák
2012
61
11.
23
Rabb Ján
V. Túrovce
Frankovka modrá,
Kab.
2012
80,75
Krupina
Samorod zmes
2012
60,75
12.
96
Štefko Milan
Dudince
Frankovka modrá
2012
80,75
Hanuska Peter
Krupina
Samorodák
2012
60
13.
628
Nozdrovický
Štefan, ml.
Nenince
Cuvée Rubín, Kab.
2012
80,25
Holan Milan
Dudince
Samorodák
2012
60
14.
139
Michelík Miroslav
H. Nemce
Cabernet sauvignon
2012
80
15.
589
Židuliak Marian
Hrkovce
Svätovavrinecké
2012
79,25
16.
512
Fulop Tibor
Pukanec
Svätovavrinecké
2012
78,75
17.
555
Pivnica u Gunárov
Dudince
Svätovavrinecké
2012
78,25
18.
313
Husák Jozef
Sebechleby Frankovka modrá
2012
77
19.
46
Žovinec Ľubomír
Dudince
Svätovavrinecké, NZ
2012
74,25
20.
99
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
Cuvée, NZ
2012
74
Konkordia
Samorodák
23.
Vína prírodne sladké
bez rozdielu farebnosti
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
Kolekcie vín amatérskych vinárov
por. meno
číslo vystavovateľa
obec
názov vína
roč. hodn.
Vráble
Rizling vlašský
2012
85,25
2012
85
401
Tomka Jaroslav
2.
604
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
Rulandské šedé,
slamové
3.
573
Pivnica u Mateja
Svätý Jur
Müller Thurgau, BV
2012
81
4.
605
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
Rulandské biele,
bobuľový
2011
76,75
5.
603
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
Rulandské biele,
ľadové
2009
67,5
1.
24.
8.
ocen.
ZM
obec
vínna kolekcie
súčet
bodov
1.
UKSUP
Dolné Plachtince
Hron, Neronet, Noria
264,25
2.
Antuš Zoltán
Túrovce
RV, MM, Zw
263,25
3.
Turčan Vladimir
Želiezovce
SB, Cuvé, RB
261,75
4.
Strelec - rodinné
vinárstvo
Krupina
RV, RŠ, M
258,25
5.
Šulka František
Svätý Jur
Cuvé Sv. František,
Sy, CS
257
6.
Tuček Dušan
Čebovce
CS, FM, FM
255,5
7.
Hrebíček Milan
Podlužany
PL, MT, An
255
8.
Kozák Jozef, Ing.
Banská Bystrica
FM, FM, Al
254,75
9.
Rabb Ján
Veľké Túrovce
RŠ, RB, RR
254,75
10.
Tomka Jaroslav
Vráble
RŠ, RV, Sau
253,5
11.
Agrospol
Hontianske Nemce
Df, FM, Ch
252
12.
Kázmer Jozef
Veľké Túrovce
TČ, Cuvé, Ch
252
13.
Knotek Vojtech
Lúčnica nad Žitavou
Sem, VZ, RV
251,2
14.
Achberger Štefan
Svätý Jur
Df, Cuvé Diana,
Cuvé Jozef
250,25
15.
Lauko Róbert
Dudince
FM, Sv, Sam.
250
16.
Šebo Jozef
Podlužany
Ch, P, SB
250
17.
Osoli Ľudovít
Tupá
PL, MŽ, Ch
249,75
18.
Czafík Alexander
Čebovce
CS, RB, MO
248,75
19.
Čenger Vladimír
Podlužany
RV, FM, RB
248,75
20.
Pivnica u Mateja
Svätý Jur
RR, MT, VZ
248,25
21.
Chrenko Dušan
Lúčnica nad Žitavou
Ab, D, CS
248
22.
Štefko Milan
Dudince
Sv, Al, CS
247
23.
Blaho Jozef
Pukanec
VZ, RB, Zmes
246,5
24.
Pivnica
u Gunárovcov
Dudince
VZ, M, CS
245,65
25.
Husák Jozef
Sebechleby
FM, PL, PL
244,75
25.
por. meno
číslo vystavovateľa
obec
vínna kolekcie
súčet
bodov
26.
Bahna Dušan, Mgr.
Pukanec
RV, Cuvé Mercaso, MT
243,75
27.
Petruška Milan
Dudince
RR, PL, VZ
243,75
28.
Ošust Martin
Dudince
Cuvé, IO, PL
243,25
29.
Foltán Ján
Dudince
MM, H, VZ
242,75
30.
Fulop Tibor
Pukanec
RB, VZ, Sv
242,15
31.
Žovinec Ľubomír
Dudince
D, An, Sv
32.
Žilík Ján
Hrkovce
IO, Cuvé, Cuvé
241,92
33.
Lauko Richard
Veľké Túrovce
Sam. An, An
241,5
34.
Husák Kajo
Sebechleby
Sv, IO, Pa
240,5
35.
Michelík Miroslav
Hontianske Nemce
CS, CS, CS
240
36.
Šťastný Peter
Dudince
Ch, RV, VZ
234,75
37.
Hámorský Martin
Lišov
FM, FM, PL
234,25
38.
SOŠ - Šahy
Šahy
Sau, FM, TČ
234
39.
Židuliak Marian
Hrkovce
Sv, EH, Cuvé
233,5
40.
Varday Marek
Dudince
FM, Cuvé, RR
233,25
41.
Urban Pavel
Hontianske Nemce
Zmes, Sam. PL
231,75
42.
Gregán Jozef
Krupina
RB, Oteli, Delaware
229,25
43.
Moravčík Jozef
Šahy
MT, CH, MT
229
44.
Pialagro
Dolný Pial
VZ, PL, MT
228,75
45.
Mihálik Ján
Terany
CS, PL, MT
226,75
46.
Kohút Martin
Krupina
FM, Konk., VZ
215,75
47.
Varga Jozef
Sebechleby
FM, PL, Sam.
208
48.
Plošická Helena
Sebechleby
Ot., Sam, Sam
203,25
49.
Hanuska Peter
Krupina
Samorod 3x
198,25
242
Regionálny salón vín z Hontu
Keď sme v roku 2010 zakladali Hontiansky súdok, základnou ideou, ktorá nás motivovala, bolo podporiť vinárstvo a vinohradníctvo v našom regióne. Vedeli sme,
že je tu veľká skupina amatérskych vinárov, ktorí chcú svoje vína prezentovať. Tiež
sme ale vedeli, že nie je možné porovnávať ich vína s vínami vyrobenými profesionálnymi vinármi, lebo takáto konfrontácia by mohla v mnohých prípadoch viesť
k demotivácii a sklamaniu. Preto základom Hontianskeho súdka a zároveň podtitulom názvu súťaže sa stala myšlienka, že je to „súťaž vín amatérskych vinárov“. Som
naozaj rád, že táto myšlienka sa osvedčila napriek tomu, že niektorí profesionálni
vinári nevedeli pochopiť, prečo sme ich vína zo súťaže vylúčili.
Vrátim sa ale naspäť k pôvodnej myšlienke podpory vinárstva a vinohradníctva
v regióne Hont. Každý rok sa v rámci Hontianskeho súdka snažíme priniesť niečo nové. Kým v roku 2010 sme celé podujatie zorganizovali za 1 mesiac a zapojili
doň hlavne Dudince a okolie, v roku 2011 sme rozšírili zberné miesta aj do Lúčnice
n. Žitavou, Podlužian a Krupiny. V roku 2012 sme organizovali Medzinárodné vinárske fórum, počas ktorého sa v Dudinciach stretli amatérski vinári krajín Poľska, Čiech
a Maďarska, ktorým sme prezentovali Hont, ako nepovšimnutý kraj vína.
V roku 2013 sme sa rozhodli rozšíriť Hontiansky súdok o Regionálny salón vín.
O čo ide? Regionálny salón vín ja samostatná súťaž vín vyrobených profesionálnymi
vinármi výlučne z Hontu (podľa platnej vinárskej legislatívy sa jedná o Stredoslovenskú vinohradnícku oblasť, z nej prevažne Hontiansky, Ipeľský, Modrokamenský
a Vinický vinohradnícky rajón), ktorej cieľom je nájsť najlepšie vína vyrobené v tejto
oblasti.
26.
27.
Výsledky súťaže
Vína vybrané v tomto konkurze budú mať právo používať označenie „ZLATÉ VÍNO Z HONTU“ pre daný rok.
Toto označenie bude zárukou, že víno, ktoré ho získalo,
je najvyššia trieda spomedzi vín z nášho regiónu. Keďže
profesionálni vinári dodávajú svoje vína aj do vinoték
a gastrozariadení, víťazné vína budú môcť byť označované na fľaši známkou.
Z dôvodu zachovania maximálnej objektivity sme chceli, aby o tomto poradí nerozhodovali sami hontianski vinári, keďže by mohli vzniknúť rôzne podozrenia a špekulácie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať degustáciu na nezávislej pôde.
Taktiež hodnotiaca komisia bola vyberaná tak, aby nemala v žiadnom prípade akýkoľvek záujem na ovplyvnení výsledkov tohto hodnotenia.
Dňa 23. 4. 2013 sa v Hoteli Matyšák v Bratislave stretla nasledovná degustačná komisia:
Vladimír Hronský, enológ a vinársky technológ – predseda komisie
Vladimír Syč-Milý, obchodník s vínom a somelier
Robert Nagy, somelier, ELESKO Trading
Romana Pinterová, food & beverage manager Hotel Kaštieľ
Gabriel Guštafík, somelier Hotel Matyšák
Degustácia prebehla podľa rovnakých pravidiel ako pri hodnotení amatérskych vín
s tým rozdielom, že sa vína hodnotili za okrúhlym stolom. Komisia postupne degustovala 17 vín zaradených v kategórii tichých suchých bielych vín, následne 10 vín
kategórie tiché biele vína polosuché a polosladké, 2 vína ružové, 9 vzoriek vín tichých červených. Na záver boli posudzované 3 vína prírodne sladké bez rozdielu
farebnosti. Každý z členov komisie pridelil posudzovanému vínu body. Následne boli
eliminované krajné hodnoty a zo zvyšných troch hodnôt bol vypočítaný aritmetický
priemer.
Podľa zásady OIV bolo v jednotlivých kategóriách udelených maximálne 30%
medailí.
28.
• regionálny salón vín (profesionálni
vinári z regiónu Hont)
Vína tiché biele suché
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
názov
roč. hodn.
ocen.
1.
55
Korcsog Ladislav, Ing.
Chardonnay, NZ
2011
90
ZM
2.
643
Movino
Chardonnay
2012
90
ZM
3.
637
Képeš Jozef, Ing.
Tramín červený, NZ
2011
87,5
ZM
4.
615
Ďurík
Rodinné vinárstvo
Veltlínske zelené
2012
87
ZM
5.
649
Movino
Rulandské biele
2012
86,33
ZM
6.
652
Čajkovič winery
Chardonnay, VzH
2012
85,5
7.
619
Ďurík
Rodinné vinárstvo
Rizling rýnsky
2012
85,33
8.
121
Zsigmond
vinohrady a pivnica
Rizling rýnsky
2012
85,33
9.
645
Movino
Rizling rýnsky
2012
85
10.
653
Čajkovič winery
Rulandské šedé, VzH
2012
84
11.
618
Ďurík
Rodinné vinárstvo
Chardonnay, NZ
2011
84
12.
639
Domin & Kušický
Sauvignon
2012
83,33
13.
641
Movino
Devín
2012
81
14.
120
Zsigmond
vinohrady a pivnica
Rulandské biele
2012
80,5
15.
651
Čajkovič winery
Tramín červený, VzH
2011
80
16.
59
Korcsog Ladislav, Ing.
Rizling vlažský
2012
78,33
17.
646
Movino
Rulandské šedé
2012
75
18.
58
Korcsog Ladislav, Ing.
Rulandské šedé, VzH
2011
64
29.
ˆ
vína tiché biele polosuché a polosladké
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
názov
roč. hodn.
ocen.
1.
635
Képeš Jozef, Ing.
Devín
2007
91
ZM
2.
61
Knápek Jaroslav
Pesecká leánka
2012
90
ZM
3.
616
Ďurík
Rodinné vinárstvo
Tramín červený, Bv
2009
89
4.
650
Movino
Tramín červený
2012
88,5
5.
56
Korcsog Ladislav, Ing.
Rizling rýnsky, Bv
2011
88
6.
621
Ďurík
Rodinné vinárstvo
Devín, VzH
2012
88
7.
617
Ďurík
Rodinné vinárstvo
Rizling rýnsky, VzH
2012
85
614
Ďurík
Rodinné vinárstvo
Rizling vlašský, VzH
122
Zsigmond
vinohrady a pivnica
9.
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
Tramín červený
2012
2012
názov
roč. hodn.
1.
124
Zsigmond
vinohrady a pivnica
Frankovka modrá
2012
88,33
2.
648
Movino
Frankovka modrá
2012
86,67
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
85
82,33
Vína tiché cervené
názov
roč. hodn.
ocen.
620
Ďurík
Rodinné vinárstvo
Rulandské modré,
VzH
2011
92,5
ZM, Š
2.
640
Domin & Kušický
Cabernet sauvignon
2009
92,5
ZM
3.
123
Zsigmond
vinohrady a pivnica
Alibernet
2011
89,75
4.
636
Képeš Jozef, Ing.
Frankovka modrá
2011
87
5.
54
Korcsog Ladislav, Ing.
Cabernet sauvignon,
NZ
2011
86
6.
60
Knápek Jaroslav
Svätovavrinecké
2012
85,75
7.
642
Movino
Frankovka modrá
2012
85
8.
644
Movino
Frankovka modrá
2011
82
9.
647
Movino
Cabernet sauvignon
2012
76,75
názov
roč. hodn.
638
Képeš Jozef, Ing.
Devín
2006
91
2.
125
Zsigmond
vinohrady a pivnica
Rizling rýnsky
2011
90,5
3.
57
Korcsog Ladislav, Ing.
Cabernet sauvignon
2011
84,75
1.
1.
30.
por. číslo
meno
číslo vzorky vystavovateľa
ocen.
ZM
Vína prírodne sladké
bez rozdielu farebnosti
ˆ
8.
Vína ruzové
ocen.
ZM
31.
Dňa 11. 12. 2012 nás navždy opustil náš kamarát
Karel Zaviačič
Áno, presne ten Karel, ktorý nám každý rok
na Hontianskom súdku hral na base s ľudovou kapelou. Presne ten Karel, ktorý nás vždy
na posedení po odbornej degustácii bavil svojim úžasným spevom. A tiež presne ten Karel,
ktorému my, organizátori Hontianskeho súdka,
vďačíme za tak veľa.
V prvom rade bol pre nás radcom a človekom,
na ktorého sme sa mohli kedykoľvek obrátiť s
otázkou alebo prosbou o pomoc. A verte mi, na
začiatku, keď ani jeden z nás nemal prakticky
žiadne skúsenosti s organizáciou podobného
podujatia, ich bolo naozaj veľa. Ale Karel bol
stále „on-line“. Samozrejme, pri prvom ročníku
sme nepoznali skoro žiadnych degustátorov.
Ale on áno. Nielenže on sám vždy ochotne prišiel degustovať naše vínka, ale keď sme
potrebovali narýchlo pozháňať ďalších, vždy mal niekoho poruke. Taktiež nám od začiatku radil ako rozsadiť degustátorov, ako podávať vína, ako robiť Hontiansky súdok
lepší.
Väčšinu ľudí oceníte až vo chvíľach, keď ich už nemáte a nemôžte im to povedať
osobne. Priznám sa, mne to napadlo na posedení po odbornej degustácii v pivnici
u Marčekovcov v Horných Semerovciach. Presne ako prvý ročník. Úžasná atmosféra,
skvelí ľudia, spoločná degustácia vínka. Tentokrát ale už nemal pred odchodom kto
zaspievať... Venite all’agile barchetta mia, Santa Lucia! Santa Lucia!
„Mal som život rád, tak Vás prosím, aby sa moje meno a spomienky na mňa nikdy
nespájali so smútkom“, zaznelo okrem iného v Karlovej odobierke. Preto, či ste Karla
poznali alebo nie, pozdvihnite prosím pohár toho najlepšieho vína a pošlite Karlovi
do vinárskeho neba jeden úsmev.
Organizátori Hontianskeho súdka sa rozhodli Ing. Karla Zaviačiča, ako človeka,
ktorý stál pri zrode tohto podujatia, zaradiť in memoriam do organizačného
výboru tejto súťaže ako čestného člena.
na záver
Hontiansky súdok sa opäť po roku blíži k svojmu vrcholu – verejnej degustácii a odovzdávaniu ocenení. Všetko je spočítané, všetko je napísané. Každé vínko bolo ohodnotené. Niektoré dostalo medailu, niektoré nie. Niekto bude spokojný, niekto nahnevaný.
Niekto nás bude „haniť“, niekto si zoberie ponaučenie. Máme nového kráľa Hontianskych
vinohradníkov – ÚKSÚP Dolné Plachtince (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, skúšobná stanica Dolné Plachtince pre tých, ktorí by azda nevedeli).
Je to zvláštna situácia. V ÚKSÚP-e robia profesionáli. Odborníci naslovovzatí. Na 2,5 ha
udržiavajú genofond pôvodných odrôd viniča, robia odrodové skúšky novošľachtencov, porovnávacie skúšky zahraničných odrôd... Ale všetko absolútne nekomerčne.
V propozíciách Hontianskeho súdka sa píše, že je to súťaž vinárov, ktorí svoje vína nepredávajú v žiadnej vinotéke, vinárni či inom gastronomickom zariadení. ÚKSÚP túto
podmienku spĺňa, a preto mu titul právom patrí.
Počas odbornej degustácie som mal možnosť chvíľu sa rozprávať s pani inžinierkou
Žembeovou, vedúcou skúšobnej stanice ÚKSÚP-u v Dolných Plachtinciach. Prezradila
mi, že všetky vína robia úplne prirodzenou cestou. Žiadne čisté kultúry vínnych kvasiniek od známych firiem, žiadne bentonity, vyziny a ani gély.... Jednoducho mušt, ako
ho Pán Boh stvoril, sa prirodzenou cestou „premení“ na víno. Samozrejme pod starostlivou kontrolou odborníkov a s pomocou jediného stabilizátora, ktorý vinárom pomáha od počiatku vinárstva – síry. Ale veď toto je ono! Priatelia, toto je „Terroir Hont“! Vína,
do ktorých je premietnutá pôdna, geologická a klimatická charakteristika miesta, kde
sa zrodilo, práca a tradície miestnych vinárov, ktorí ho dopestovali a vyrobili. Toto je
produkt, ktorý hľadajú všetci milovníci vína, ktorí navštívia Hont. Ruku na srdce, kto
z nás ešte nepodľahol tlaku predavača najlepších a najzaručenejších prípravkov a robí
vína ako v ÚKSÚP-e? Kto z nás ešte robí vína, ako ich robili naši starí otcovia?
Pani Žembeová, ÚKSÚP-áci gratulujem.
V Dudinciach 28. 4. 2013
Adrián Gunár
Česť jeho pamiatke.
32.
33.
Download

Katalóg vín 2013