LITERATURA
H o l u b , J.: A Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub a magyar floraban. Bot. kozl. 59: 3 7 - 4 3 , 1972.
S m e j k a l , M : K poznání ceskoslovenskych druhü rodu Oxalis. Preslia, Praha 37: 2 0 2 - 2 0 4 , 1 9 6 5 .
Geraniaceae J u s s.
Pakostovité
(spracovala M. Jasicová)
Jednorocné—dvojrocné alebo trváce byliny. Listy dlañovito lalocnaté az dlañovito
strihané alebo perovito lalocnaté az perovito strihané, prípadne perovito zlozené.
Kvety páfpocetné, pravidelné alebo súmeme. Semenník vrchny, páfpuzdrovy
s 5 bliznami. Tyciniek 10—15. Plod zobákovity, rozpadajúci sa na 5 jednosemennych zobácikatych plódikov. Zobácik plódikov v case zrelosti oblúkovito ohnuty
alebo skrutkovito stoceny.
Kiúc na urcenie rodov
l a Listy dlañovito lalocnaté az dlañovito strihané; kvety pravidelné, zobácik
plódikov v case zrelosti oblúkovito ohnuty
Geranium
I b Listy perovito lalocnaté az perovito strihané alebo perovito zlozené; kvety
súmerné, zobácik plódikov v case zrelosti skrutkovito stoceny . . . Erodium
Geranium L.
Pakost
Listy dlañovito lalocnaté az dlañovito strihané, vácsinou protistojné, vzácne
striedavé. Prízemné listy v ruzici. Kvety obycajne v dvojkvetych vidliciach, zriedka
kvety jednotlivé, pravidelné, páfpocetné. Kalich volnolístkovy, koruna volnolupienková. Lupienky casto zúzené do nechtíka, modré, cervené, cervenofialové, fialové,
hnedofialové, ruzové, niekedy biele, na báze chípate. Medzi lupienkami 5 medovych
zliazok. Tycinky vácsinou vsetky, zriedka iba vnútorné fertilné. Zobácik plódikov
v case zrelosti oblúkovito ohnuty.
KMc na urcenie druhov
l a Rastliny trváce, podzemok hruby, kvety veiké 1,5—4 cm, lupienky dlhsie ako
1 cm, prevazne 2-krát dlhsie ako kalisné lístky
2
Download

LITERATURA Geraniaceae J u s s. Pakostovité (spracovala M