Parkovanie v protismere vás môže stáť až sto eur
Viac na
strane
2
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 14
Ročník XX
Utorok 6. apríla 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk
Tel./fax: 033/762 84 25
viac videospráv na webe
Dedinská romantika?
www.piestanskytyzden.sk
Odzrkadľuje
urológia biedu
zdravotníctva?
Čitateľ Piešťanského
týždňa sa pozastavil nad
nedôstojnými priestormi
urologickej ambulancie
na Nálepkovej ulici.
Tvrdí, že pri každej
návšteve si uvedomuje
biedu nášho
zdravotníctva.
Dá sa to však naozaj
zovšeobecniť? Čo na to
vedenie nemocnice?
Viac na strane
3
Na diaľnici sa
zrazila dodávka
s kamiónom
Viac na strane
3
Najviac lietajúcich
objektov videli
ľudia pri atómke
Viac na stranách
„Šibi-ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča...,“ podobné riekanky zneli v pondelok vo
väčšine domov, kde bývajú dievky. Poriadnu oblievačku ako za starých čias si užili aj Krakovianky, ktoré šibači už ráno povyťahovali z postelí. Viac na 10. strane. Foto: Igor Paulech
na potulkách regiónom
12-13
Chirana - história
fabriky očami
Miroslava Neráda
Viac na stranách
Moravany prežívajú rozmach
Moravany nad Váhom, ktoré preslávil najmä nález
Venuše, dnes zažívajú stavebný rozmach. Vyrástlo tu
už viac ako sto rodinných domov. Obec zmodernizovala
školy a pripravila projekt na vybudovanie pešej
zóny. Dominanta Moravian - kaštieľ však pomaly chátra...
Viac na stranách
14-15
6-7
PFK nadelil Nitre
na Veľkú noc
päť gólov!
Viac na strane
38
2
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
editorial
Dnes píše
Igor
Paulech
na tému:
Aprílové
žarty
Na prvého apríla sme si tak
trošku vystrelili z nevinných
obetí – čitateľov online denníka. Zahrali sme sa na „upravovačov“ skutočnosti a vznikli z
toho hneď tri vymyslené správičky. Mohlo by sa síce zdať, že
prezrádzam klasické praktiky
novinárov, ale v tomto prípade
išlo len o obyčajný žartík.
Vlastne som vôbec neveril,
že by sa mohol niekto nachytať, no už pri prvej správičke
o špeciálnom ďalekohľade sme
nemuseli ísť ďaleko po prvú
obeť – prihlásila sa sama...
Symbol Piešťan a jeho zmiznutie vyvolalo dokonca zvláštnu eufóriu. Nielenže sme niekoľkonásobne prekonali návštevnosť webstránky, no ešte
aj začiatkom tohto týždňa som
počul na jednej strane pochvalné a na druhej aj trošku nahnevané komentáre. Nachytať sa
totiž nechali mnohí.
Barlolámač, stratený a nájdený v zbernom stredisku, teda upútal veľa čitateľov (a máme to potvrdené z viacerých
zdrojov!). Či už to brali ako
odľahčenú a neškodnú správu,
alebo zafungoval „fejsbúk“ mierne poplašná informácia
začala žiť vlastným životom.
Prišli však veľkonočné sviatky, a keď som nedobrovoľne
asistoval pri nákupoch, mrzelo
ma, že tieto dni ľudia „svätili“
v hypermarketoch a nakupovali tak, akoby mala prísť tretia
svetová. Povedal som si, že
toto vyzerá ako bláznivý prvý
apríl. Žiaľ, na rozdiel od našich
správičiek, veľkonočná nákupná
horúčka bola surovou realitou.
Ale bol som aj svedkom tradičnej šibačky v Krakovanoch,
ktorá ma presvedčila, že na
dedinách sa zvyky zachovávajú.
V pondelok sa tu šibalo a oblievalo jedna radosť a verím,
že nielen v Krakovanoch, ale
aj u vás...
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
aktuálne
Poslanci budú schvaľovať dotácie
Medzi najdôležitejšie témy zasadnutia aprílového Mestského
zastupiteľstva (MsZ) v Piešťanoch bude patriť schvaľovanie
dotácií v oblasti sociálnej, školstva, ekológie, kultúry, športu,
tiež vyhodnotenie rozpočtu mesta za rok 2009. Okrem toho budú poslanci schvaľovať finančné
príspevky na kompostáreň a zariadenie pre seniorov.
Projekty a žiadosti na dotácie z mestských peňazí najskôr
prejednávajú príslušné komisie
MsZ a svoje odporúčania pridá
aj mestská rada. Slovo má tiež
primátor mesta Piešťany Remo
Cicutto, ktorý schvaľuje žiadosti
do 1000 eur. Poslanci i primátor
sa môžu, ale nemusia týmito odporúčaniami riadiť.
MsZ by podľa komisie školstva
športu a mládeže malo rozhodnúť
o dvoch projektoch v oblasti školstva a vzdelávania spolu za 500 eur
– ZŠ Brezová: Skvalitnenie výučby
s použitím informačných technológií a projekt Srdce na dlani Centra pedagogicko-psychologického poradenstva Piešťany. Komisia
navrhuje, aby zostávajúcich 3372
eur rozdelil primátor. V ekológii a
environmentalistike mestská rada
odporučila schváliť 560 eur pre
občianske združenie Živá planéta
na projekt Zrnko pre deti a verejnosť III, o sumu 1100 eur by
sa mali podeliť ostatní žiadatelia podľa rozhodnutia primátora.
Na kultúru členovia rady vybrali
na schválenie 1800 eur pre šesť
projektov: Coro Laudamus, Foto
Art Nature Yara Kupča, Piešťanský
festival v Dome umenia, Cinematik, Mosty Zory Petrášovej a časť
nákladov na vystúpenie Slnečnice
v Eilate. Ďalších 2072 eur by mala
prideliť hlava mesta. Pre oblasť
športu mesto vyčlenilo sumu 3872
a prijalo 34 žiadostí. Mestská rada podporila Piešťanský plavecký
klub a ŠHK 37, ďalšie rozhodnutie
zrejme padne od primátora.
Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie pridelila na
charitu a sociálnu oblasť 840 eur
pre vozičkárov a hospic, ďalších
2480 odporúčala schváliť združeniu Pomoc ohrozenému dieťaťu
na projekty Place 4 U a Nota Bene, materskému centru Úsmev a
detskému domovu v Kocuriciach.
V oblasti zdravotníctva by podľa
návrhu komisie malo dostať 100
eur Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím a 2600
eur Nemocnica A. Wintera na PACS
systém pre röntgenové pracovisko.
V ďalších bodoch budú poslanci
schvaľovať vyhodnotenie hospodárenia v roku 2009, ktoré predloží okrem mesta aj mestské kultúrne stredisko, knižnica a služby
mesta. Na programe sú aj dodatky
k zmluvám o podnájme, nájme a
prevode nehnuteľností a priestor
dostanú aj pripomienky občanov
či interpelácie poslancov.
(ad)
STÁŤ V PROTISMERE SA NEVYPLATÍ!
V centre Piešťan často vidno autá zaparkované v protismere.
Nájsť voľné miesto na parkovanie v centre Piešťan býva často problematické. Ak vodiči zbadajú,
že sa niekde uvoľnil priestor po odchádzajúcom
vozidle, často „zapichnú“ svoje auto hoci aj do
protismeru. Najčastejšie sa to stáva na Kukučínovej, ale aj na Teplickej ulici.
Šoféri argumentujú tým, že kým by sa otočili,
miesto im niekto obsadí. Takýto argument však
neobstojí. Podľa zákona je totiž akékoľvek státie v
protismere zakázané. Podľa § 23 zákona č. 8/2009
Z.z. vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere
jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty,
čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste
vpravo i vľavo. Ako potvrdil pre Piešťanský týždeň
zástupca náčelníka mestskej polície Peter Gogol,
platí to aj v prípade vyznačených parkovacích miest.
Za porušenie zákona môžu dostať vodiči, ktorí zaparkujú tak ako na našej fotografii, pokutu do 60 eur na
mieste a v správnom konaní až do 100 eur. Odborníci
zároveň upozorňujú, že nejde iba o postih, ale parkovanie v protismere je nebezpečné najmä pri vychádzaní a ohrozuje ostatných účastníkov dopravy. (rt)
Križovatka na Vodárenskej zhltne 50-tisíc
Vodiči by si mali pri prejazde
Žilinskou, Mojmírovou a Vodárenskou dávať pozor. Začali sa totiž
práce na úprave križovatky týchto
ulíc. Pre motoristov sú pripravené
obchádzkové trasy. Na vjazd zo
Žilinskej na Mojmírovu bude slúžiť Lipová ulica a na Vodárenskú
sa dostanete cez Dubovú ulicu.
S realizáciou pripraveného projektu malo začať Mesto Piešťa-
ny ešte minulý rok, no vzhľadom
na finančnú krízu ju pozastavilo.
Do rozpočtu sa nakoniec dostal na
tento rok. Nepôjde však o okružnú križovatku. „Projekt upravuje
kolízne napojenie Vodárenskej
ulice na Žilinskú,“ vysvetľuje referentka pre dopravu a technickú
infraštruktúru Mestského úradu
v Piešťanoch Beáta Palkechová.
„Nie je to riešenie celej križovat-
ky. Našou snahou bolo bezpečnejšie dopravné napojenie Vodárenskej ulice.“ Namiesto na Žilinskú
cestu sa táto ulica napojí na Mojmírovu, ktorá sa v tomto mieste
rozšíri. „Vznikne priestor na vytvorenie chodníka a tiež pribudne niekoľko parkovacích miest,“
dopĺňa B. Palkechová. Práce budú
stáť okolo päťdesiattisíc eur a
potrvajú do konca mája.
(IP)
aktuálne
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
Nedôstojné prostredie na urológii
Piešťanská nemocnica vraj iné priestory v meste nemá. Foto: (mkm)
Neviem, či si pán riaditeľ nemocnice Peter Ottinger našiel niekedy čas a navštívil dopoludnia
priestory urológie na Nálepkovej
ulici patriacej Nemocnici A. Wintera. Ak nie, mal by tak urobiť čo
najskôr, aby na vlastné oči videl,
v akých nedôstojných podmienkach sú tu pacienti, ale aj zdravotnícky personál.
Preplnená jediná čakáreň aj
priľahlá úzka chodba pred ambulanciami už pri vstupe pôsobia
deprimujúco. Pri každej návšteve
si znova uvedomujem celú biedu
nášho zdravotníctva. Miniatúrne jednomiestne WC je spoločné
pre ženy aj pre mužov. Slúži tiež
na prípravu vzorky na rozbor a
pacienti s pohárom moču v ruke
sa predierajú pomedzi čakajúcich, čo len dokresľuje skľučujúcu
atmosféru prostredia. Samotná
ambulancia tiež neoplýva priestorom a lekár so sestrou sa tiesnia
v jednej malej miestnosti.
To, že pri návšteve lekára často čakáme cele hodiny, sa pova-
žuje za normálne. A kto čakať
nechce, tak dostane radu, aby sa
za príslušný poplatok objednal
na konkrétny deň a hodinu, čo
sa nedá nazvať inak ako diskriminácia časti pacientov, ktorí si
to jednoducho nemôžu dovoliť.
Pritom možnosť objednania by
mala byť samozrejmosťou a bez
príplatku. Ale to by sme museli
žiť napríklad v Rakúsku, a nie na
Slovensku.
Pri všetkej tej biede spomínanej urológie si veľmi cením korektný prístup MUDr. Pavla Gerháta. Pri tom každodennom návale
pacientov je jeho pokojný, profesionálny prístup k vyšetreniam bez
náznaku nervozity či podráždenosti, obdivuhodný. Jeho vľúdne
a láskavé správanie sa k pacientovi (čo sa, žiaľ, nedá povedať o
všetkých zdravotníckych zariadeniach v našom meste) si zaslúži
uznanie.
L.P., Piešťany
(Meno a adresu máme v redakcii.)
Lekári sa sťahovať na polikliniku nechcú
O vyjadrenie k listu čitateľa sme požiadali aj vedenie Nemocnice
Alexandra Wintera (NAW). Riaditeľ nemocnice Peter Ottinger tvrdí,
že jediné voľné priestory sú na poliklinike, tam sa však urológovia
sťahovať nechcú. „Vedenie NAW si je vedomé, že priestory, v
ktorých sú prevádzkované urologické ambulancie, nezodpovedajú
požadovanému štandardu. Z tohto dôvodu bolo opakovane MUDr.
Pavlovi Gerhátovi aj MUDr. Milanovi Gajdošovi navrhnuté, aby ambulancie prevádzkovali na poliklinike, kde je dostatok voľného
miesta,“ vysvetľuje riaditeľ nemocnice. Ďalej pokračuje: „Lekári tento návrh odmietli s odôvodnením, že pravidelne jeden deň v
týždni majú tzv. operačný, čo si vyžaduje ich rýchlu dostupnosť k
pacientom hospitalizovaným z dôvodu urologickej operácie.“
Iné voľné priestory na prevádzkovanie ambulancií, ktoré by sa
nachádzali v blízkosti lôžkových oddelení, podľa neho nemocnica
nemá. O dlhých hodinách čakania P. Ottinger vie: „Je pravdou, že
urologické ambulancie denne navštevuje veľký počet pacientov.
Z toho dôvodu sa môžu pacienti, ktorým zdravotný stav alebo
pracovné zaneprázdnenie nedovoľuje čakať, za stanovený poplatok objednať na určitú hodinu.“ Podľa záznamov nemocnice
však túto možnosť od októbra minulého roku do februára využilo
len päť pacientov.
(red)
DODÁVKA SA ZRAZILA S KAMIÓNOM
Takto dopadol Mercedes po zrážke s kamiónom. Foto: HaZZ
Počas uplynulého týždňa piešťanskí hasiči vyrážali iba k dvom prípadom. Zasahovali pri dopravnej
nehode na diaľnici a odstraňovali
strom z cesty.
V pondelok 29. marca podvečer
sa stala dopravná nehoda na diaľnici
D1 neďaleko Drahoviec. Havarovali
tu dve motorové vozidlá - dodávka
Mercedes Sprinter a kamión. Nehoda
sa, našťastie, skončila bez zranení.
Na vozidlách vykonali hasiči protipožiarne opatrenia a zlikvidovali vytečené prevádzkové kvapaliny.
Na druhý deň, v utorok 30. marca o 7.55 h, vyrážali hasiči smerom
k Ratnovciam. Na Svrbickej ceste sa
vyvrátil strom, ktorý prekážal plynulosti premávky. Hasiči strom popílili
a odstránili z komunikácie.
(vd)
3
čierna kronika
Za čokolády mu
hrozia dva roky
Polícia obvinila z prečinu
krádeže 22-ročného Piešťanca, ktorý koncom marca z obchodného domu v Piešťanoch
vyniesol bez zaplatenia tovar
za pokladničnú zónu a chcel
s ním ujsť. Zamestnanci prevádzky mu v tom zabránili a
privolali políciu. Mladík z batohu vyložil 41 kusov čokolád
v hodnote 30 eur. Piešťanec
sa podobnej krádeže dopustil
aj v minulosti a hrozí mu až
dvojročné väzenie.
(KR PZ)
Vydieral cez internet
Zo zločinu vydierania je obvinený 18-ročný mladík z okresu Piešťany, ktorý na internetovom diskusnom fóre žiadal od
16-ročného Piešťanca 50 eur.
Vyhrážal sa mu, že ak mu ich
nedá, zabije ho. Chlapec zo
strachu peniaze prisľúbil, no
ich odovzdanie odkladal. Vydieračovi navrhol, že namiesto peňazí mu dá mobilný telefón. Ešte vlani pred Vianocami
došlo k odovzdaniu telefónu,
čím vznikla majiteľovi škoda
50 eur. Obaja mladíci sa pritom poznali. Vydieračovi hrozí
trest od štyroch do desiatich
rokov.
(KR PZ/tasr)
Najviac sledovaní
boli maturanti
Internetovú stránku piešťanského denníka navštevuje
stále viac ľudí. Potvrdzuje to
aj návštevnosť počas marca.
Oproti februáru sa zvýšila takmer o päťtisíc návštev. Počas
druhého mesiaca roku si stránku otvorilo takmer jedenásťtisíc ľudí. V marci to už bolo
takmer trinásťtisíc. V počte
kliknutí a návštevnosti v marci viedla správa s odľahčeným
obsahom - Maturanti po slovenčine vyhladli, kde sme vyspovedali štvrtákov z „elektriky“.
Nasledovala správa o aprílovom
otvorení Auparku. Na treťom
mieste sa umiestnila reportáž
– Hádka a bitka alebo znásilnenie? V krátkych videosprávach
a reportážach dominovali zostrihy zo zápasov ŠHK 37 Piešťany. Suverénnymi „víťazmi“ aj
v sledovanosti videa boli „traja vyhladnutí maturanti“. Konkurovali im tiež výhercovia torty Piešťanského týždňa. (IP)
4
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
aktuálne
Budovy v majetku mesta a kto v nich sídli
Zaujíma vás, kto a ako dlho
v budovách a nebytových
priestoroch v majetku Mesta
Piešťany sídli a koľko platí
nájomné? Piešťanský týždeň
bude na pokračovanie uverejňovať zoznam nájomcov
mesta a bytového podniku,
ktorý obsahuje okolo sedemdesiat budov a priestorov. Sú
v ňom zahrnuté aj tie, ktoré
sú voľné a k dispozícii, možno
vás inšpirujú...
Nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Piešťany, ktoré sú
predmetom nájmu a ich prenajímateľom je mesto:
Bývalé Detské jasle pavilón
C na Staničnej ul. - spoločnosť
AUREUM Piešťany – v prenájme
od 1. 1. 2008 na dobu 15 rokov ročný nájom 5732,25 eur
Stánok Pod lipou na Námestí slobody - neprenajatý
Vila Dr. Lisku, Štefánikova 1
- Balneologické múzeum Piešťany
anketa
Je podľa vás v Piešťanoch dostatočný sortiment služieb? Aké
obchody či služby vám chýbajú
vo vašom okolí? To boli otázky,
ktoré minulý týždeň redaktori
Piešťanského týždňa položili ľuďom v uliciach mesta.
Jana, 51, Piešťany: „Podľa
mňa v meste
chýbajú skôr
služby remeselného charakteru, ako sú
opravovne – topánky, šaty. Sú
to jednoduché služby, ale ľudia
ich potrebujú. Tak trošku sa z
Piešťan vytratili.“
– v prenájme od 4. 1. 1994 do 31.
12. 2027 - ročný nájom 3,31 eur
Reštaurácia Semafor Stredná odborná škola obchodu
a služieb, Piešťany – v prenájme
od 26. 8. 1992 na dobu neurčitú ročný nájom 3,31 eur
Bývalý fotoateliér v Sade
A. Kmeťa - CAFE ART GALERY
- Ing. Srečko Mustagrudič – v prenájme od 24. 4. 1998 do splatnosti vynaložených nákladov na
jeho rekonštrukciu - ročný nájom
7996,40 eur
Budova bývalej ZŠ na Rázusovej ulici - Univerzita sv. Cyrila
a Metoda v Trnave, Nám. Jozefa
Herdu 2, Trnava – v prenájme od
20. 10. 2005 do 31. 12. 2035 - ročný nájom 0,03 eur
Športhotel pri futbalovom
ihrisku - Prvý futbalový klub Piešťany – v prenájme do 31. 12. 2039
- ročný nájom 33,19 eur
Stavba č. s. 4183 v Kocuriciach - Rodinný detský domov
Piešťany - nájom od 1. 1. 2005 na
30 rokov - ročný nájom 43,68 eur
Objekt bývalej Materskej
školy na Gaštanovej ul. – BENIMED Piešťany - v prenájme od 1.
10. 2006 na dobu 30 rokov - ročný
nájom 14 569,74 eur
Zimný štadión s príslušenstvom - Športový hokejový klub 37
- v prenájme od 26. 5. 2006 do 31.
12. 2034 - ročný nájom 33,19 eur
Budova EKO Zrnko v Zavretom kúte – štyria nájomcovia
od 1. 12. 2005 na dobu neurčitú
- Slovenský skauting, ročný nájom
0,03 eur - Apoštolská cirkev, Spoločenstvo PRÍSTAV v Piešťanoch,
ročný nájom 0,03 eur - Katolícka
jednota Slovenska, pobočka Piešťany, ročný nájom 0,03 eur - OZ
Živá planéta, Mierová 20, Piešťany, ročný nájom 0,03 eur
Priestory na Kolonádovom
moste v Piešťanoch:
Július Troskovič a manželka Danica - nebytový priestor
s výmerou 16 m2 - v prenájme od
14. 3. 2003 na dobu neurčitú -
ročný nájom 2230,63 eur
Eva Rybanská - nebytový
priestor s výmerou 7 m2 - nájom
od 1. 6. 2000 na dobu neurčitú ročný nájom 975,90 eur
ASET, Nové Mesto nad Váhom - nebytový priestor s výmerou 38 m2 - v prenájme od 1. 2.
2009 do 31. 12. 2010 - ročný nájom 2144 eur
Elena Gajdošová – GAJUMI
- nebytový priestor s výmerou 7
m2 - v prenájme od 15. 3. 2009
na dobu neurčitú - ročný nájom
1008 eur
Ľudmila Bolješiková - BOLLED, DÚHA - nebytový priestor s
výmerou 18 m2 - v prenájme od
1. 2. 2009 do 31. 12. 2010 - ročný
nájom 1015,72 eur
GAMI MODE Piešťany - nebytový priestor s výmerou 31 m2 a
nebytový priestor s výmerou 18,6
m2 - prenájom od 1. 2. 2009 do 31.
5. 2011 - ročný nájom 2798,87 eur
(Pokračovanie nabudúce)
(red)
Chceme kvalitu, ihriská a kúpalisko
Lukáš, 27, Piešťany: „Obchodov je v meste
dostatok, aj tovaru. Nemyslím si, že by tu
niečo zásadné
v tomto ohľade
chýbalo. Služby
– určite by som prijal funkčné
kúpalisko, ktoré by bolo aj poriadne vybavené. Je smutné, že
jedno chátra a druhé je už dlhšiu
dobu zničené.“
Katarína, 21, Piešťany: „Čo
sa týka služieb a tovarov - myslím si, že sú iba tie základné.
Či už ide o obchody, kozmetiku,
kultúru a podobne. Bolo by dob-
ré priniesť sem
niečo na vyššej
úrovni, čo je
napríklad v Bratislave a iných
väčších mestách
štandardom.“
Emília, 56, Piešťany: „So
službami a obchodmi v meste
alebo v okolí,
kde bývam, som
veľmi spokojná.
Jediné, čo by
som si želala,
aby bolo na území mesta viac
detských ihrísk. Prípadne zrekonštruovať tie staršie. Niektoré zru-
šili a ľudia z činžiakov nemajú
kam s deťmi ísť.“
Věra, Česká republika: „Ako
návštevníčka
Piešťan, ktorá
sem chodí takpovediac pravidelne – už sme
tu desiatykrát,
nezisťujem, že
by nám niečo v meste či na Kúpeľnom ostrove chýbalo. Sme spokojní. Možno viac kultúry preniesť
práve z mesta na ostrov, bližšie
ku klientom kúpeľov.“
(IP)
MLADÍ ZNALCI PREDVÁDZALI VEDOMOSTI O VÍNE
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera (HAĽW) v Piešťanoch sa aj v tomto roku na dva
dni stala miestom stretnutia
budúcich odborníkov na víno –
účastníkov 11. ročníka súťaže
Mladý someliér. Záujem ukázať, čo všetko vedia o tomto
nápoji, ktorého výroba má aj
v našej krajine dlhú tradíciu,
prejavilo 26 študentov odborných škôl. Okrem hotelových
akadémií svoje znalosti predviedli aj žiaci stredných odborných škôl obchodu a služieb
z celého Slovenska.
Súťažiaci museli správne obslúžiť aj riaditeľku HAĽW Elenu Grúňovú.
Farby piešťanskej hotelovej
akadémie reprezentovali Simona
Streicherová, ktorá získala tretie
miesto, a Ivan Melicher - ten
skončil piaty. Súťažiaci museli
najskôr zvládnuť test z odbornej
literatúry a vinárskeho zákona,
potom degustovali osem anonymných vzoriek vín a pri servise vína
hosťovi pri stole vybrali správnu
odrodu k vyžrebovanému jedlu.
Najlepšie si pritom počínal víťaz
celej súťaže Miroslav Balla zo
Strednej odbornej školy obchodu
a služieb Nové Zámky.
(red), foto: M. Brezovan
aktuálne
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
Odbojárov a veteránov ocenili aj Rusi
Medailu Ministerstva obrany SR
a tiež od ruského prezidenta
Dmitrija Anatoljeviča Medvedeva si vo štvrtok pred Veľkou nocou na piešťanskej radnici prevzalo niekoľko desiatok veteránov druhej svetovej vojny a
účastníkov protifašistického odboja z nášho regiónu.
Pamätnú medailu ministra obrany Jaroslava Bašku za účasť v
boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti odovzdal zástupca
ministerstva Milan Tomáš z oddelenia vojnových veteránov tridsiatim oceneným z Piešťan, Krajného, Šterús, Drahoviec, Kocuríc,
Vrbového, Chtelnice či Krakovian
a Ostrova.
Radca Veľvyslanectva Ruskej
Predseda OV SZPB Ľubomír Pastucha gratuluje
Jozefovi Valachovičovi z Piešťan, ktorý získal dve medaily.
Oslobodenie mesta si Piešťanci pripomenuli kladením vencov. Foto: (mp)
federácie na Slovensku Gennadij
Askaldovič potom oznámil, že prezident Medvedev svojím výnosom
udelil medailu pri príležitosti 65.
výročia víťazstva vo veľkej vlasteneckej vojny v rokoch 1941-1945
skupine občanov piešťanského
regiónu, ktorí sa zúčastňovali bojov proti hitlerovskému fašizmu a
prejavili veľkú statočnosť. „Dnes
zažívame mierový čas a nevieme už o tých útrapách a veľkých
obetiach, ktoré ste priniesli,“
prihovoril sa účastníkom, „veľká poklona všetkým vám za vaše
skutky. Chceme, aby o nich vedela
aj mladšia generácia, aby sa z
nich poučila a vzala si príklad.“
Medailu od ruského prezidenta
dostali Piešťanci Jozef Abrman,
František Bača, Ondrej Bunta, Jozef Valachovič, Jozef Vatrt, Július Švarc a občan Drahoviec Ján
Michálek. 89-ročný Jozef Valachovič z Piešťan bol aj priamym
účastníkom Slovenského národného povstania. Ako študent leteckej školy v Banskej Bystrici aj
so svojimi spolužiakmi po jeho
vypuknutí bránili neďaleký vysielač pred náletom nemeckých aeroplánov. Mal vtedy iba 23 rokov.
„Dostali sme pušky a guľomety,“
spomína. „Po niekoľkých dňoch
nás previezli do Brezna nákladnými vozidlami, tam nás kompletne vyzbrojili a išli sme popri trati na Telgárt.“ Za niekoľkých veteránov, ktorí sa 65. výročia oslobodenia nedožili alebo sa
odovzdania pamätných medailí
nemohli pre chorobu zúčastniť,
prevzali ocenenia ich rodinní príslušníci. Po slávnostnom akte sa
prítomní zo zasadačky mestského
úradu presunuli na Námestie SNP,
kde sa zúčastnili kladenia vencov
pri pamätníku Povstania.
A. Drahovská
Kraje chcú zabrániť ničeniu ciest
Vyššie územné celky (VÚC) chcú zabrániť ničeniu
ciest 2. a 3. triedy, ktoré majú vo vlastníctve. Očakávajú, že štát pripraví novú legistatívnu úpravu, ktorá
zamedzí ich využívaniu tranzitnou nákladnou dopravou. Uviedol to po zasadnutí Združenia samosprávnych krajov SK8 v Trnave Tibor Mikuš. Na tlačovej
besede predseda Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK) informoval, že v súčasnosti jednotlivé VÚC
hlásia poškodenie zhruba 17 % všetkých týchto ciest
vplyvom prejazdov nákladnej dopravy, ktorá sa vyhýba spoplatneným úsekom diaľnic a ciest 1. triedy.
SK8 sa preto rozhodlo obrátiť listom na rezortného ministra, aby zabezpečil spracovanie právnej
úpravy v danom zmysle. „Tranzitná doprava v týchto
úsekoch poškodzuje okrem našich ciest, ktoré nie
sú na to stavané, aj majetok občanov, ohrozuje ostatných účastníkov cestnej premávky a nepriaznivo
ovplyvňuje životné prostredie,“ konštatoval Mikuš.
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan
Belica dodal, že nevyužívaním diaľničných úsekov
a ciest 1. triedy štát súčasne prichádza o výnosy
z výberu mýtneho. Všetky kraje podľa Mikuša zatiaľ
odhadujú, že vyše 2000 kilometrov poškodených
ciest z celkových viac ako 17 000 kilometrov v ich
vlastníctve si na opravách vyžiada niekoľko sto
miliónov eur.
(tasr)
5
právnik radí
Zodpovednosť za škodu
na odložených veciach
Kto poskytuje ubytovacie služby
na prechodnú
dobu, napríklad v hoteli,
penzióne, zotavovni, v chate alebo v iných
podobných zariadeniach, zodpovedá za škodu na veciach,
ktoré boli do takýchto priestorov vnesené ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne,
ibaže by ku škode došlo inak.
V prípade vzniku škody na
takýchto veciach zodpovedá
za škodu prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, bez
ohľadu na svoje zavinenie. Za
vnesené veci sú považované
tie, ktoré boli prinesené do
priestorov, vyhradených na
ubytovanie, alebo na uloženie
vecí, alebo ktoré boli za tým
účelom odovzdané prevádzkovateľovi, alebo niektorému z
pracovníkov prevádzkovateľa
(napr. recepčnému). Nie je pritom rozhodujúce, či škoda bola spôsobená pracovníkmi prevádzkovateľa alebo treťou osobou. Oslobodzujúcim dôvodom
je len prípad, ak by ku škode
došlo aj inak, napríklad z dôvodu prírodnej katastrofy.
Podobne, ak je s prevádzkou
niektorej činnosti spojené odkladanie vecí (napr. odloženie
vecí do šatne pri návšteve divadla alebo kúpaliska, tiež pri
návšteve reštaurácie, baru, ale
školy či knižnice), zodpovedá
ten, kto túto činnosť vykonáva,
za škodu na veciach, odložených na mieste na to určenom
alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, okrem prípadu,
ak by ku škode došlo aj inak.
Ak z povahy prevádzky navštíveného miesta vyplýva potreba odložiť si svoje veci na
určitý čas, počas ktorého návštevník stráca dohľad alebo dispozíciu nad odloženými vecami, zodpovedá prevádzkovateľ
činnosti za škodu na veciach
odložených na mieste, ktoré
je na odkladanie výslovne určené, ale aj na takom, kam
sa veci obvykle odkladajú (vešiaky, skrinky). Vyššie popisovanej zodpovednosti za škodu spôsobenú na vnesenej alebo odloženej veci sa nemožno
zbaviť dohodou ani jednostranným vyhlásením.
Mgr. Branislav Jurga, advokát
6
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
rozhovor
ZROD PIEŠŤANSKEJ CHIRANY SLEDOVAL AJ ALEXANDER DUBČEK
M. Nerád: Otec hľadal výrobný program a podarilo sa
Iba pred pár dňami sa uskutočnilo jedno z unikátnych stretnutí. V reštaurácii Semafor sa
zišlo viac ako 120 niekdajších
aj súčasných Chiranákov. Mnohí z tých dnes už viac ako 80ročných starčekov a stareniek
zažili najväčší rozmach Chirany,
ktorej bránami prešlo viac ako
desaťtisíc zamestnancov. V ich
ešte červeným plátnom potiahnutých občianskych preukazoch
sa nachádzala pečiatka Chirany
Praha, závodu Piešťany z polovice 50. rokov minulého storočia.
zácia s názvom Závody léčebné
mechaniky Praha. O tri roky nato
– 12. marca 1949 - sa spomínané
závody premenovali na Chiranu Závody léčebné mechaniky Praha.
Bolo to preto, aby sa vtedajšie
výrobky ľahšie predali na zahraničných trhoch.
Reťazec premenovávania sa
pravdepodobne neskončil...
- Máte pravdu, pretože od 1.
januára 1953 zmenili Česi názov
závodov na národný podnik Chirana Praha. A tu sa už dostávame
až k Piešťanom. Pražania dostali
do svojej právomoci i závod v
Piešťanoch, ktorý mal pobočky
v Bratislave a v Košiciach. V tom
čase sa v Piešťanoch vykonávali
opravy zdravotníckej techniky a
vyrábali sa tu produkty zákazkovej výroby.
Kto vtedy riadil Chiranu?
- Prvým riaditeľom bol Čech z
Prahy – Lichtneger. Jeho krstné
meno mi, žiaľ, vypadlo z hlavy.
Ale už v roku 1954 funkciu prevzal
ambiciózny Piešťanec Slavomír
Chorvát. To už existovalo rozhodnutie slovenských ústredných
Prvé výrobky piešťanskej Chirany v roku 1962.
päťdesiat rokov. Vy ste vyrastali
v rodine, kde sa história Chirany
písala skutkami. Najväčší podiel
na tom má váš otec...
- Toto tvrdenie je príjemné,
ale nie celkom presné, aj keď v
konečnom dôsledku máte pravdu.
Vysvetlím prečo. V tej dobe v
Považských strojárňach a neskôr v
Presnej mechanike v Starej Turej
začínala výroba zdravotníckych
Miroslav Nerád
O pätnástich riaditeľoch a 60ročnej histórii piešťanskej Chirany na stretnutí rozprával konateľ
spoločnosti Chirana Dental – Miroslav Nerád. Jeho otec Miroslav
Nerád starší bol generálnym riaditeľom kolosu s názvom Koncern
Chirana Stará Turá. Ten zhltol aj
piešťanský závod. Ale poďme
pekne po poriadku. Na stole Miroslava Neráda mladšieho v belasej
presklenej kancelárii s výhľadom
na zimnú záhradu rodinného podniku Chirana-Dental Piešťany je
slušná kôpka kníh. Nachádzajú sa
tu aj články i archívne dokumenty o vzniku piešťanskej Chirany.
V tej súvislosti nám napadá hneď
prvá otázka.
Odkedy sa na Slovensku začala vyrábať zdravotnícka technika?
- V archívoch by ste darmo hľadali zmienku o jestvovaní výroby
zdravotníckej techniky na Slovensku po druhej svetovej vojne.
Existovali tu len znárodnené zahraničné zastúpenia spoločností
Sanita, Siemens a Philips. Odlišná
situácia bola v Čechách. Tu sa na
základe znárodňovacích dekrétov
v januári 1946 vytvorila organi-
Slávnostný výkop piešťanskej Chirany 20. septembra 1958
sledoval aj Alexander Dubček (vpravo).
orgánov o budovaní výroby zdravotníckej techniky na Slovensku.
Chorvát dôkladne zdokumentoval
nielen výrobný program, ale aj
rodiacu sa históriu výroby zdravotníckej techniky v Piešťanoch.
Napísal dokonca aj svoje pamäti.
Sú dobovým dokumentom, výpoveďou človeka, ktorého si nesmierne vážim.
Odvtedy uplynulo viac ako
pomôcok. Vyrábali sa tu injekčné
striekačky, ale aj rôzne drobné
chirurgické nástroje. Zdravotnícku výrobu vtedy riadil môj otec
Miroslav Nerád starší. V jeho réžii
sa uskutočnila konverzia zbrojárskej firmy na výrobu zdravotníckej techniky a meracej techniky. Nie však na základe tradície
Chirany a ani nie v rámci rozhodnutia ústredných orgánov. Bolo po
vojne, už nebolo treba vyrábať
muníciu a môj otec jednoducho
hľadal výrobný program. A podarilo sa mu to.
Podľa vašich slov z historického hľadiska vznik závodu v
Piešťanoch a v Starej Turej spolu nesúvisia...
- Súvisia, ale o tom až neskôr.
Ešte predsa nemáme postavenú
piešťanskú Chiranu. Stalo sa to
takto. V Chirane Praha, pod ktorú
v roku 1954 patril aj závod Piešťany, sa za riaditeľa Slavomíra
Chorváta začala projektovať nová
fabrika na výrobu zdravotníckej
techniky. Padlo rozhodnutie, že
vznikne v Piešťanoch na Vrbovskej
ulici. Slávnostný výkop vykonali v
našom meste 20. septembra 1958
o 10. hodine dopoludnia. Zúčastnil sa ho aj Alexander Dubček.
V tom čase bola budova piešťanskej Chirany, podobne ako
dnes, jedným z najkrajších závodov mesta i celej republiky.
- Vtedajší závod naprojektovali vskutku veľkoryso. Odborníci
ho označili za najkrajší závod Slovenska. Piešťanskú Chiranu postavili pre 1400 ľudí za sto miliónov Kčs. Vláda Československa
jej určila program – Piešťanci sa
mali venovať oprave zdravotníckej techniky, servis mal tvoriť
30 percent z činnosti. Zvyšných
70 percent tvorila delimitovaná
výroba zdravotníckej techniky z
českých podnikov v rámci projektu Industrializácia Slovenska.
V rámci Industrializácie vzniklo na Slovensku takmer 24 000
pracovných príležitostí. Z Čiech
sa k nám premiestnilo až 245
podnikov. Jedným z nich bola aj
Chirana...
rozhovor
- Áno, ale dôvodov bolo viac.
V päťdesiatych rokoch sa v Československu uprednostňoval ťažký
priemysel. Lenže objekty Chirany
Praha, kde sa vyrábala zdravotnícka technika, boli súčasťou ČKD
– Kompresory Praha. To sa vláde nehodilo do koncepcie, preto
Chiranu presunula na Slovensko
- do Piešťan. Starí Piešťanci by si
mohli spomenúť na to, ako bolo
toto rozhodnutie vlády negatívne prijímané. Rozpory sa museli
riešiť až na úrovni straníckych orgánov. Na Slovensko sa preniesla
výroba stomatologickej techniky,
operačné stoly, narkózna technika, dentálne kompresory a mnohé ďalšie výrobky.
Delimitáciu spomínal počas
chiranáckeho stretnutia aj niekdajší výrobný námestník Otto
Hrdina z Piešťan...
- Delimitovalo sa naozaj veľa
výrobkov, ale treba pripomenúť,
že vďaka delimitácii Piešťanci
začali vyrábať univerzálny operačný stôl, ktorý ich preslávil.
Zmienka o ich úspechu sa nachádza aj v mestskej kronike Piešťan
z roku 1958. Kronikár o tom píše:
„... pracovníci závodu boli zvlášť
pyšní na svoj najkrajší výrobok,
na univerzálny operačný stôl.“
V roku 1958 zaň získali v Bruseli
zlatú medailu.
Blížil sa však rok 1960. Ten
sa stal pre piešťanskú Chiranu
prelomovým, vysvetlíte prečo?
- Od 1. januára 1960 sa závod v Piešťanoch postupne stával súčasťou Presnej mechaniky
Stará Turá. Pod Turú prešiel celý
delimitačný výrobný program aj
nový areál na Vrbovskej ceste.
V Piešťanoch však ešte do roku
1963 jestvovala samostatná Chirana na Leninovej ulici ako závod
Chirany Praha. Od roku 1965 však
reorganizácia pohltila aj všetky
české podniky. Vytvorila sa silná
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
7
Otvorenie piešťanskej Chirany v roku 1962 - po závode sprevádzal ministra Karola Poláčeka riaditeľ tunajšieho
závodu Slavomír Chorvát spolu s riaditeľom Presnej mechaniky Stará Turá Miroslavom Nerádom st.
Výrobnohospodárska jednotka na
Starej Turej a v ďalšom období
vznikol Koncern Chirana Stará Turá. Tomu šéfoval môj otec.
Ako si spomínate na tie časy?
- Celé obdobie od roku 1960 až
do roku 1990 bolo veľmi úspešné.
Vytvoril sa koncern s takmer 14
tisíckami pracovníkov. Mal vlastný Výskumný ústav zdravotníckej
techniky so sídlom v Brne a od
roku 1969 aj vlastný zahraničný
obchod. Neskôr ho poznáme pod
značkou Chirana Export–Import
Piešťany.
Ako to vtedy vyzeralo s Chiranou na Vrbovskej ceste a ďalšími
piešťanskými Chiranami?
- V roku 1990 pracovalo v závode na Vrbovskej ceste 1400 ľudí.
Asi 450 pracovníkov pôsobilo na
Pionierskej ulici - to boli bývalí OTS pracovníci a ďalších asi
dvesto obchodníkov uzatváralo
kontrakty pod hlavičkou Chirany
Export-Import na Krajinskej ceste. Chirana Piešťany profitovala
z rozsiahlych medzinárodných dohovorov. Vďaka tomu sa stala od
roku 1960 do 1968 monopolným
výrobcom stomatológie na Slovensku. Po roku 1968 ale začala s
Pri rozostavanej budove Chirany na Vrbovskej ceste v Piešťanoch v roku
1959 stoja: (zľava) Friedrich Smolka, Štefan Kočvara, Emil Šupa, Slavomír
Chorvát, hlavný energetik (meno nepoznáme), Otto Hrdina a Bohuslav Kriško.
výrobou stomatológie aj Chirana
Stará Turá.
Piešťanci vtedy asi neboli príliš nadšení...
- Určite nie, ale všetko má
svoje výhody aj nevýhody. Ich nádejné výrobky – operačné stoly,
medzi ktorými bol aj veľmi perspektívny stôl s označením OPR –
6, odišli do Maďarska a narkózna
technika a časť stomatologickej
techniky do Chirany Stará Turá.
Piešťanská Chirana síce stratila
svoje výsadné postavenie nositeľa
delimitácie z Prahy na Slovensko,
ale získala postavenie v prvej
dvadsiatke výrobných odborov v
celej bývalej Československej republike a významné zapojenie do
medzinárodnej spolupráce.
Nemyslíte si, že Piešťanci na
Starú Turú doplatili?
- Piešťanská Chirana stratila
čiastočne svoju identitu začlenením pod generálne riaditeľstvo,
nikdy však neprestala používať
ochrannú známku Chirana na svojich výrobkoch. Musela však akceptovať organizačné zmeny a
na päť rokov (1960–1965) i zmenu
názvu na Presnú mechaniku.
Iná situácia ale nastala po
nežnej revolúcii...
- Po veľkej privatizácii Chirana
Piešťany nasledovala rozhodnutie
českých podnikov a prakticky od
roku 1991 odišla od Chirany Stará
Turá a osamostatnila sa. Lenže až
do roku 1996 sa piešťanský závod
nevedel skonsolidovať a vznikli
oprávnené obavy o osud závodu.
Podobne sa „darilo“ aj obchodníkom na Krajinskej ceste i v Chirane OTS Piešťany.
Ako sa to vyvíjalo ďalej?
- V roku 1996 vstúpil do Chirany Piešťany strategický investor
– spoločnosť EUR-MED Stará Turá.
Po analýze sa z Chirany vyčlenil
závod dentálnej techniky a vznikla Chirana-Dental, ktorej výrobný
program spočíval len vo výrobe
zubných súprav a kresiel.
Hovoríme už o súčasnosti spoločnosti. Ako vyzerá?
- Závod sme zmodernizovali,
zamestnávame asi 250 ľudí, ktorí
vyrábajú ročne až 2600 komponentov – súprav i kresiel s označením Diplomat. Až 90 percent
našich výrobkov predávame do
zahraničia. Chirana-Dental sa radí asi na piate miesto v Európe.
Vraj vaším najväčším konkurentom je Chirana – Medical Stará Turá, s ktorou boli Piešťany ešte pred desiatimi rokmi v
jednom koncerne. Dnes vyvstal
problém užívania značky...
- Aj takéto paradoxy prináša
život. Paradoxom je i skutočnosť,
že chiranácka história sa redukuje len na „staroturiansku“, hoci
z histórie je evidentné, že Chirana Piešťany bola na Slovensku
s predstihom desiatich rokov a
Piešťanci vyrábali stomatológiu o
osem rokov skôr ako Staroturania.
Mimochodom, spomínate si
na niekoho zo staršej generácie, kto sa výrazne zapísal pod
výrobky Chirany Piešťany?
- Položili ste mi veľmi ťažkú
otázku, pretože tých ľudí boli
stovky a veľké hodnoty tvorili
tisíce ďalších. V tejto súvislosti
som sa rozprával s nestorom dentálnej techniky v Chirane Piešťany, Ing. Štefanom Kočvarom. Ten
mi na margo svojej práce, výskumov i súčasných sporov o značku
Chirana povedal: „Moje patenty
z oblasti stomatológie, ktoré boli
prvé na Slovensku, mi nikto nemôže zobrať.“ Môj názor je jasný
– rozhodujúce je, že v Piešťanoch
sú dnes viaceré firmy z oblasti zdravotníckej techniky, ktoré majú európsku úroveň. Tieto
spoločnosti vychovávajú ďalšie
generácie schopných ľudí, ktorí sa
nemusia báť o svoju budúcnosť.
Viera Dusíková, foto: autor
a archív závodu Chirana
8
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
servis
Zákazníci rastú spolu s nami alebo lepšie my rastieme s našimi zákazníkmi
ROZHOVOR S ING. RICHARDOM VALOM O ZMENÁCH, ZÁKAZNÍKOCH, DIZAJNE A DOMOVE
„DOMOSS oslavuje 20 rokov na
trhu. Ak by sme porovnali život firmy alebo obchodnej značky so životom človeka, vyjde nám celkom
úsmevné poznanie. Minimálne na
príklade DOMOSSu je evidentné,
že na trhu sa dospieva omnoho
rýchlejšie. A preto svoje výročie
chceme sláviť so všetkými, vďaka
ktorým, pre ktorých a s ktorými
sme vyrástli. Teda s celými Piešťanmi,“ hovorí Ing. Richard Valo, podpredseda predstavenstva
a marketingový riaditeľ pôvodnej
piešťanskej firmy DOMOSS.
Ako oslavujete výročie DOMOSSu vo firme?
(Smiech) Dvojnásobným objemom práce.
ako spálňa či obývacia izba. A
domov sa dá len vytvárať. Domov
si nemožno kúpiť. Pri zariaďovaní
predstáv už nehrá úlohu cena ani
čas. Často je to beh na dlhé trate,
ale krásny domov nikdy nevznikne
za týždeň.
Zimný štadión v Piešťanoch, najobľúbenejšie miesto
Richarda Vala, kde prežíva hokejové zápasy svojich detí.
vyše, práve finišujeme prípravy
na náročnú zmenu v DOMOSSe,
ktorá, ako sme presvedčení, opäť
povedie k ešte väčšej spokojnosti
s našimi službami a produktmi.
Asi celkom nerozumiem...
- Tých 20 rokov DOMOSSu na
jednej strane vnímame ako pochvalu. Nielen, že sme na trhu
ostali, ale úspešne rastieme. Sme
spoľahlivým partnerom pre čoraz
viac zákazníkov a treba povedať
- s čoraz väčšími nárokmi. A my
tie nároky musíme spĺňať. Nemôžeme ani na chvíľu zastať, čo len
na týždeň a oslavovať. Nie preto,
že by sme nechceli. Preto, že by
to bolo na úkor zákazníkov. Na-
Vedeli by ste tú zmenu konkretizovať?
- Ako som spomínal, naši zákazníci rastú spolu s nami alebo lepšie - my rastieme s našimi
zákazníkmi. Ak chceme ponúkať
stále niečo navyše, musíme im
byť bližšie. To znamená prispôsobiť sa ich potrebám a flexibilne na ne odpovedať. Preto sa v
spoločnosti DOMOSS zvlášť vyčlení obchodná divízia DOMOSS
TECHNIKA. Tá sa bude úzko špecializovať na elektrospotrebiče,
bielu a čiernu techniku, počítače,
vykurovaciu a sanitárnu techniku,
náradie a záhradný nábytok. So
vznikom novej divízie je neuveriteľne veľa práce. Prispôsobujeme
zmene naše komunikačné aktivi-
ty, letáky, zamestnali sme nových
ľudí do tímu, mení sa administratíva a mnoho ďalšieho. No výsledok za to stojí. Na konci totiž
stojí ešte spokojnejší zákazník,
ktorý v DOMOSS TECHNIKA nájde
za čo možno najnižšiu cenu kvalitný tovar, profesionálne služby
a odborné poradenstvo.
Čo kuchynské a kúpeľňové
štúdiá?
- Tie ostanú pod hlavičkou
DOMOSS. Dizajnové riešenia šité na mieru, to „zariaďovanie
predstáv“, si vyžaduje úplne iný
prístup. Funkčnosť a praktickosť
sú základom. To podstatné je v individuálnom prístupe ku každému
zákazníkovi, k jeho vkusu, k jeho
očakávaniam. Len vďaka tomu
môžu naši interiéroví dizajnéri
v maximálnej miere vytvoriť zákazníkovi prostredie, v ktorom sa
bude cítiť doma. Pretože kuchyňa i kúpeľňa sú rovnako dôležité
inzercia
Často sa hovorí o spolupráci
DOMOSSu so sieťou Euronics.
Mení sa i na nej niečo?
- Naša spolupráca je založená
na výhodách pre zákazníka. To nič
nezmení, pretože tento záujem
je kľúčový pre prežitie na trhu.
Dokonca som presvedčený, že
DOMOSS TECHNIKA ako špecializovaná súčasť našej spoločnosti
túto všestranne výhodnú spoluprácu ešte umocní. Mimochodom,
nie sme sami, čo majú práce vyše
hlavy. EURONICS rovnako v tomto období mení vizuálnu stránku
svojej komunikácie, na ktorej príprave sa tiež podieľam. Už som
videl spracované návrhy a môžem
povedať, že sa mi veľmi páčia.
Najobľúbenejšie
miesto v Piešťanoch
Ing. Richard Valo, podpredseda predstavenstva spoločnosti DOMOSS:
- Už desaťročie je mojím
najobľúbenejším miestom
v Piešťanoch
zimný štadión,
kde prežívam
s manželkou a dcérkou chvíle
napätia i chvíle radosti z víťazstva na zápasoch svojich troch
synov – hokejistov.
vašimi očami
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
9
VAŠIMI OČAMI: KRITICKÉ POSTREHY - BEZ SLOV
Rubrika Vašimi očami dostala ďalší rozmer - kritické postrehy prinášame v obrazovej podobe – bez slov len s uvedením miesta a času
zhotovenia snímok, videných vašimi a aj našimi očami. Niektoré
naozaj nepotrebujú komentár...
Ďalšia časť areálu bývalých jaslí v Zavretom kúte - nedeľa 4. apríla
Bývalé jasle v Zavretom kúte - nedeľa 4. apríla:
Neporiadok spred dvoch týždňov z tohto miesta už niekto upratal...
Ďalšia časť areálu bývalých jaslí v Zavretom kúte - nedeľa 4. apríla
Kontajnery pri hoteli Paradiso - štvrtok 1. apríla
V Orvišti majú šikovných prváčikov
Jednou z desiatich malotriedok v našom okrese je aj Základná
škola vo Veľkom Orvišti. Hoci nemajú telocvičňu (bola veľmi malá
a dnes slúži starším deťom ako
fitnescentrum) a využívajú iba
školský dvor, dosahujú na olympiádach malotriedok dobré výsledky. Svedčia o tom početné
diplomy na chodbách školy. Zásluhu na tom má aj riaditeľ školy
Peter Turza.
V prvom ročníku sa v tomto
školskom roku vo Veľkom Orvišti
zišlo až desať prváčikov. Okrem
nich sú v triede aj štyria tretiaci. „Učím tu už 20 rokov a toto
je jeden z najsilnejších ročníkov
prvákov. Mali sme tu síce aj 15
žiakov prvého ročníka, ale to bolo
naozaj veľmi dávno,“ hovorí triedna učiteľka Dáša Ábelová. Tá si
najmenších školákov pochvaľuje,
pretože sú veľmi šikovní. „Veľmi
dobre im ide čítanie i matematika, no najradšej kreslia. Niektoré
deti majú talent aj na spev či ta-
Vo Veľkom Orvišti majú v tomto roku desať prvákov.
nec. V triede máme i počítačový
krúžok, o ktorý je veľký záujem.
Na olympiádu malotriedok sa chodíme pripravovať tiež na miestny
futbalový štadión. Na našom malom školskom ihrisku hrajú deti
najradšej vybíjanú,“ dodáva D.
Ábelová.
Š. Gregorička
Džez znel aj
na Veľký piatok
Jeden z pravidelných koncertov festivalu International
Jazz sa uskutočnil aj počas veľkonočných sviatkov. Na Veľký
piatok večer sa v piešťanskom
Art Jazz Gallery predstavil fanúšikom džezu Radovan Tariška Sextet.
Kapela funguje od roku 2006
v medzinárodnom zložení česko-slovenských hudobníkov a
amerického trubkára. Jej členmi sú Radovan Tariška - alt saxofón, Ondřej Štveráček - tenor
saxofón, Ondrej Krajňák - piano, Tomáš Baroš - kontrabas,
Marián Ševčík - bicie a Ryan
Carniaux - trúbka. V Art Jazz
Gallery odohrali predposledný
koncert svojho turné a predstavili aj nový album, ktorý
muzikanti uviedli do života iba
prednedávnom.
(IP)
10
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
fotoreportáž
TANEČNÍČKY Z LUSKU VYKÚPALI PORIADNE
Aj v okolí Piešťan sa počas sviatkov šibalo a oblievalo. Aprílové
počasie sa síce prihlásilo práve na Veľkonočný pondelok, no členom
dychovej hudby Borovienka z Lančára a krakovianskeho folklórneho
súboru Lusk upršaný čas vôbec neprekážal.
Okrem pohostenia si šibači vyslúžili aj stužky na korbáče.
Členovia súboru Lusk vyzbrojení vedrami plnými ľadovej vody.
Okrem dávky vody sa dievčatám ušlo aj „pohladenie“ šibákom.
Poriadna oblievačka je v Krakovanoch už tradíciou.
V Krakovanoch sa folkloristi
vyzbrojili vedrami či šibákmi a vyrazili s plnou parádou za zvukov
ľudoviek po domoch za dievčatami zo súboru Lusk. Dievky „pokrstili“ statočnou dávkou studenej
vody a korbáčom, aby boli pekné
a zdravé. „Tradične začíname približne o siedmej či ôsmej, podľa
toho, ako sa zídeme. Naštartujeme u nás a potom rad-radom
ideme po súčasných a bývalých
tanečníčkach zo súboru Lusk,“
hovorí akordeonista a spevák Borovienky Michal Sedlák. „V pondelok končíme až neskoro večer.
Svojho času sme takto dokázali
obehať dokonca až osem dedín.“
Vzápätí ho dopĺňa kapelník Štefan Slabý: „Už si ani nepamätám,
koľko rokov takto chodievame šibať a polievať. Jednoducho to
patrí k folklóru. Trošku nám chýba, že dievčatá nie sú oblečené
v krojoch.“ Za poriadnu šibačku a
oblievačku v každom dome kúpačov a šibačov pohostili a dievčatá im uviazali stužky na korbáče.
Vyzbrojení vedrami ľadovej vo-
dy sa chlapi z Lusku a Borovienky
vybrali z Krakovian tiež do Vrbového, Lančára či Ostrova.
(IP)
Veľkonočné vajíčka hľadalo päťsto detí
Sladkosti pre deti sa ukrývali vo farebných vajíčkach.
Príjemné slnečné počasie vylákalo
do ulíc vo Veľkonočnú nedeľu popoludní naozaj veľké množstvo Piešťancov a návštevníkov mesta. Hľadanie
sladkostí, ukrytých v plastových vajíčkach na Kúpeľnom ostrove, si aj vďaka
tomu rodiny s deťmi nenechali ujsť.
Zraz účastníkov bol medzi druhou
a pol treťou poobede pred kúpeľným
domom Balnea Splendid a do hľadania sa na ohradenom trávniku pustilo
okolo päťsto detí. Ako povedal Piešťanskému týždňu jeden z veľkonočných zajacov, ktorý spolu s ďalšími
plyšovými postavičkami dávali na malých hľadačov pozor, organizátor C&M
Languages pripravil až 2500 farebných vajíčok, do ktorých ukryl sladké
prekvapenie, a tak sa nikto nemusel
vracať s prázdnymi rukami.
(ad)
1. apríl
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
Neznámi zlodeji ukradli barlolámača!
Po barlolámačovi zostali iba nohy. Foto: (mkm)
V noci zo stredy na štvrtok neznámi
zlodeji ukradli barlolámača. Vykonali
to asi o štvrtej nadránom. Po symbole Piešťan ostali na podstavci len
odrezané nohy.
Obhliadku miesta vykonal dnes ráno
miestny policajný vyšetrovateľ Rudolf
Bystrý, ktorý piešťanskému online denníku povedal: „Zlodejov muselo byť
viac, najskôr sa pokúšali sochu vylomiť, a keď sa im to nepodarilo, použili
karbobrúsku a bronzovú sochu odtiahli
pod breh neďaleko kúpeľnej kaplnky,
kde po nej ostali zlámané kríčky. Následne ju pomocou povrazovej techniky
naložili na väčšie auto, dôkazom boli
stopy dezénu pneumatík v blatistej
pôde. Z kresby pneumatík by sa dalo
uvažovať, že išlo o nákladné vozidlo
značky Mercedes.“ Podľa primátora
miesta do pátrania zapojili všetkých
miestnych policajtov, ktorí prehľadávali mestský park. Zatiaľ bezvýsledne.
O desiatej hodine predpoludním sa do
akcie zapojili aj členovia potápačského
oddielu. Tí vzácnu historicky chránenú
pamiatku hľadali vo vodách Váhu. O
situácii vás budeme informovať v nasledujúcich hodinách.
(vd)
SOCHU OBJAVILI V ZBERNOM DVORE
Dnes o jednej hodine popoludní
sa v Zbernom dvore v Ulici Pod
Párovcami pokúšali štyria neznámi muži v strednom veku vhodiť do veľkokapacitného kontajnera popílenú sochu ukradnutého barlolámača.
„Bol som práve v administratívnom domčeku, keď som počul
veľký rachot. Jeden z aktérov sa
ma snažil presvedčiť, že do zberu
priviezli zlikvidované koľajnice z
nefunkčného priechodu pri Ružovom mlyne. Keď som ale v hŕbe
odpadu zbadal akúsi hlavu, chlapík zahováral, že ku koľajniciam
pridali aj odinštalovanú sochu
jedného z troch politických vodcov bývalého režimu. Príliš som
tomu neveril, preto som sa šiel
pozrieť osobne. Keď som zazrel
známu sochu barlolámača, okamžite som kontaktoval políciu,“
povedal nám referent Zberného
strediska Peter Nedelka.
Podľa hovorkyne policajného
útvaru mesta Piešťany Jany Zvedavej sochu zo zberného dvora previezli pracovníci odťahovej služby
Jozefa Misalisu na expertízu. Ak
sa ukáže, že symbol Piešťan nebol
poškodený, barlolámača vrátia na
pôvodné miesto. Bronzovú sochu
spoja s odrezanými nohami zlievači z Galantského Rovného, ktorí
iba pred pár dňami dali doved-
Ukradnutého barlolámača objavil referent zberného strediska Peter Nedelka.
na poškodenú sochu tamojšieho
správcu kúrie Zoltána Rodayaa.
„Máme obavy len z lineárneho
zmrštenia, pretože obe spojené
časti budú náchylné na pnutie,
obávame sa trhlín a prasklín,“
prezradil svoje obavy zlievač János Gallaya. Ak k pnutiu dôjde,
socha sa môže zrútiť a ohroziť
okoloidúcich chodcov. Dosahuje
totiž váhu asi 1500 kg.
Štyria muži, ktorých prichytili
pri čine, sa ku krádeži nepriznali. Povedali, že sochu našli okolo
obeda vo vrbine oproti Kauflandu.
„Nemohlo to byť naobed, pretože
som práve tadiaľ prechádzal na
bicykli, smerom ku kolookruhu.
Nič som tam nevidel,“ povedal
nám samotný primátor miesta,
ktorý začal veľkonočné sviatky
pobytom v prírode. „Narušila mi
ich táto krádež, takže na Veľký
piatok budem asi v práci, som
maximálne rozhorčený. Podľa
Všeobecne záväzného nariadenia
mesta o poškodení kultúrnych pamiatok vinníkov stihne spravodlivý trest,“ dodal primátor miesta,
na hlavu si nasadil cyklistickú prilbu a odfrčal na úrad.
Viera Dusíková, foto: (vd/mkm)
11
Ďalekohľadom
uvidíte Bratislavu
Pracovníci Optických služieb mesta Piešťany včera inštalovali do ďalekohľadu, ktorý
sa nachádza na Kolonádovom
moste v Piešťanoch, novú vysokovýkonnú optiku. Jej asférické šošovky, ktoré sa starajú o
ostré zobrazenie, umožnia turistom aj domácim vidieť až
do Bratislavy. „Problém vidím
iba v tom, že dodávateľ dosť
nešťastne riešil zásobník, do
ktorého môžu zvedavci vkladať
len mince v nominálnej hodnote 2 eurá razené v Nemecku. Preto sa obávame, že ďalekohľad bude málo využitý,
alebo že sa tunajších nemeckých kúpeľných hostí budú obťažovať najmä zvedavé deti,
čo by mohlo viesť k rôznym nedorozumeniam,“ povedal pre
Piešťanský denník manažér OSM
Piešťany, Ján Ostrica.
(vd)
Prvoaprílové správy
spôsobili rozruch
Piešťanský týždeň má svoju
skupinu aj na Facebooku, kde
môžete písať svoje reakcie na
články. Prečítajte si niektoré
komentáre na naše žartíky:
Škoda, že sa tam nemôžem
ísť pozrieť... ale toto je moc???
Kto by to spravil???
Ó, to je už sila, čo sa tu deje, ukradli nám barlolámača :(
Poďme ho hľadať :)
Včera, čo pomocou oceľových lán ukradli ten bankomat,
to bola iba zastieracia akcia,
aby odvrátili pozornosť od krádeže nášho sporadicky odetého
junca... Tragédia najväčšieho
stupňa :(((
Nuž... dnes je prvý apríl...
tak sa nenechajme moc nachytat :))
Dobrý nápad a slušne spracovaný :D
Prosím vás, veď to je prvoaprílový žart, choďte sa pozrieť
do mesta...
Nachytali sa aj profesionáli:
A ja blbec som vyhľadával
Optické služby mesta Piešťany.
Nezdalo sa mi to, ale videla sa
mi to super téma. Dostali ste
ma -:)))
Krádež barlolámača je dôležitá a vážna záležitosť, preto
som to chcela zmonitorovať,
ale pre istotu: Naozaj ten barlolámač zmizol? Po zistení, že
je to prvý apríl, sa pýtam: Aký
úspech mala táto správa a koľko odoziev mala?
(red)
12
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
zaujímavosti
UFO SA VRAJ ZAUJÍMA O ATÓMKU
Trnavský ufo klub, ktorý bol založený v deväťdesiatych rokoch,
vedie vrbovský rodák Miroslav
Karlík. Šéf trnavských ufológov
je tiež autorom knihy UFO na
Slovensku, ktorá vyšla v Čechách. Piešťanský týždeň sa nedávno zúčastnil na jednom z pravidelných stretnutí klubu, kde
preberali okrem iného aj piktogramy v obilí.
Miroslav Karlík sa začal zaujímať o UFO a iné záhady, hneď ako
sa naučil čítať. Tento koníček sa
ho drží doteraz. Predseda trnavského ufo klubu verí, že vo vesmíre nie sme sami, a tak sa začal
Cífer - Doliny, 6.-7. jún 1998
Miroslav Karlík
viac venovať záhadám spojeným
s ufom či inými paranormálnymi javmi. Od založenia ufo klubu
jeho členovia pozbierali viac ako
400 kusov materiálu o nevysvetliteľných lietajúcich objektoch nad
našimi hlavami. Ako tvrdí M. Karlík, s pozorovaním niektorých má
aj osobné skúsenosti: „Počas vojenskej služby som mal možnosť
stretnúť sa s nevysvetliteľnými
lietajúcimi objektmi. Pracoval
som v sekcii protivzdušnej obrany
a viackrát sme si na rádiolokátore
všimli nejaké lietajúce predmety, ktoré si vtedy nikto nevedel
vysvetliť.“
Do krúžku ufologóv chodia občas aj skeptici, ktorí ich tvrdeniam neveria. „Každý člen klubu
nosí do centra správy o pozorovaniach UFO všade vo svete,“ pokračuje Karlík. „Dostávame informácie z Austrálie, Švédska, Ruska,
Ameriky a, samozrejme, z Čiech.
Najviac pozorovaní UFO v našej
blízkosti je pri Atómovej elektrárni v Jasovských Bohuniciach.
Pracoval som tam 25 rokov a sám
som to pozoroval.“ Ufológ je presvedčený o tom, že za skepticizmus voči pozorovaniu UFO môže
televízia, ktorá ponúka väčšinou
negatívne informácie. „Bol som
pozvaný do relácie Pre a proti,
kde bol so mnou astronóm, ktorý potrebuje hmatateľné dôkazy,
kus mimozemšťana alebo kozmickú loď. Načo? Tieto objekty sú
všade okolo nás a nevznikali by
ufo kluby po celom svete len tak
z ničoho. V reláciách to nakoniec
vždy skončí 0:0 na dôkazy.“
Únos vo Vrbovom?
Miroslav Karlík spomenul aj
udalosť, ktorá sa vraj stala vo
Vrbovom: „Jeden osemročný chlapec videl vo Vrbovom malú sivú
bytosť. O pár rokov nato zmizol
tento chlapec na dve hodiny a
nikto nevedel kam, ani on to netuší.“ Na Pustej Vsi sa zasa vyskytli
kruhy v obilí niekoľko nocí za sebou. „Mládežníci, ktorí tu boli
na oddychovom víkende z práce,
videli, ako sa niečo nepravidelne pohybuje vo vzduchu a nikto
z nich si to nevedel vysvetliť. Aj
ľudia zo Starej Turej nám rozprávali, že takýchto zážitkov majú
omnoho viac.“ V Piešťanoch vraj
nafotili UFO, ako letí smerom na
Moravany nad Váhom. Podľa ufológa najviac upozornení na výskyt
letiacich objektov majú z Prešova, hoci nikto si nevie vysvetliť,
prečo. Na Slovensku momentálne funguje asi 15 ufo klubov. „Ufo
kluby fungujú na západnom a potom na východnom Slovensku,“
podotkol Karlík. Ďalej uvádza,
že v Hlohovci malá šedá bytosť
chodila po balkóne bytu na 6.
poschodí: „Boli tam aj mestskí
policajti, ľudia dostali šok.“ Veľa
prípadov pozorovania im hlásili
zo Žlkoviec, Piešťan, Chtelnice,
z Vrbového, Starej Turej, Nového
Mesta nad Váhom. UFO videli aj
v Drahovciach a v Maduniciach.
V Dolnom Dubovom vraj ležala na
ceste neznáma osoba, nahá, schúlená, so strašne dlhými prstami.
Brána do podzemia
v Chtelnici?
Trnavský ufoklub sa však nezaoberá len problematikou okolo
UFO, ale zaujímajú ich aj napríklad poltergeisti (jav spojený so
zvukmi, ktoré sa bez jasnej príčiny ozývajú v byte či dome. Často
ide o klopanie, niekedy o silné
údery a búchanie ozývajúce sa z
najrôznejších miest. Tento jav je
niekedy spojený aj s fyzickým pohybom predmetov.), exorcizmus
(rituál, pomocou ktorého kňaz
posadnutého zbavuje zlých duchov). Podľa nich existuje aj tajomný svet v podzemí, v ktorom
Bučany - Lúky, 18. jún 1998 Fotografie prevzaté z knihy M. Karlíka: UFO na Slovensku
zaujímavosti
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
13
žije akýsi poddruh ľudí. „Hovorí
sa, že existuje určitá skupina ľudí, ktorá sa presťahovala do podzemia a existuje tam, kde nepotrebujú slnko. V podstate žijú len
z nejakej energie. Takouto oblasťou môže byť napríklad Chtelnica, ktorá je významnou seizmickou oblasťou, a môže to súvisieť
práve s touto problematikou,“
vysvetľuje ufológ. Vstupné brány
do tejto civilizácie by mohli byť
vraj aj v českej Jihlave a najviac
vstupov podľa neho existuje v oblasti Tibetu. „Môže ich byť až okolo tisíc,“ tvrdí vrbovský rodák.
R. Trebatický
Vybrané prípady, ktoré zaznamenal Miroslav Karlík vo svojej knihe Najväčšie záhady sveta
- Ufo na Slovensku.
UFO V TRNAVE
17. december 1996, 4.10 h
Obyvateľ Trnavy každé ráno
chodil pravidelne so psom von na
sídlisku Družba. V tento deň si
zrazu všimol, ako sa nad činžiakmi pohybuje niečo zaujímavé a na
prvý pohľad nevysvetliteľné. Objekt bielo-modrej farby sa k nemu
pomalým letom začal približovať.
Vystrašený ostal stáť nielen on,
ale i jeho pes si od strachu sadol
na zem. Potom objekt urobil ostrú
otočku a po dvadsiatich sekundách
Trnava, Prednádražie - 3. jún 1999
zmizol z dohľadu. Pozorovateľ je
bývalý vojak slúžiaci na strážnych vežiach na hraniciach, tam
pravidelne sledoval lietadlá. Je
teda viac ako pravdepodobné, že
o lietadlo v tomto prípade nešlo.
POSVIETILI SI NA PIEŠŤANY
24. augusta 1998, 22.25
Na sídlisku Adam Trajan spozorovali obyvatelia objekt, ktorý
stál na mieste a osvetľoval intenzívnym svetlom, sústredeným do
kužeľu, priestor pod sebou. Po
piatich minútach svetlo zhaslo a
zmizlo tak, ako sa objavilo. Vylučujeme, že to bol vrtuľník, pretože teleso nevydávalo žiadny zvuk.
MUŽ KRÁČAJÚCI VZDUCHOM
3. jula 1996, Pustá Ves, neskoro v noci
Skupinka brigádnikov, ktorí
pracovali v miestom hospodárskom družstve, bývali v chate pod
kameňolom. Neskoro v noci, keď
všetci spali, sa náhle prebudili a uvideli svojho kolegu, ako
kráča, vznášajúc sa vo vzduchu
so zatvorenými očami. Do chaty
pritom svietilo podozrivé svetlo.
Chceli sa postaviť a pomôcť mu.
Kričali na seba, ale nevedeli sa
pohnúť, ako keby ich niečo držalo
pri zemi. Potom omdleli. Ráno,
keď sa zobudili, si všetci pamätali zážitok z predošlej noci, iba
kolega, ktorý lietal, si nepamätal
nič. Hovoril však, že sa mu snívalo, že lieta nad lesom. Aby toho
nebolo málo, v tú noc sa na Pustej
Vsi objavilo niekoľko piktogramov
na poliach.
(Použité so súhlasom autora)
inzercia
i„‘Ž„ê˜Wꓒê•’Ž„ê’‡ˆG˜ˆê‡ˆ–„P—Œ–B†ˆêE˜‡Bê
v‡ê Œ‘˜ˆê ˆ–ˆ‘ˆê z’™ˆ‘–Ž5ê –“’•Œ—ˆEG„ê Ž„W‡Uê ˆ–Œ„†êê
’‡ˆG˜ˆê „ê “„—…œê Ž„•—’˜ê ™Oˆ—ŽU†‹ê „Œ—ˆE’™ê v–’…‘U†‹ê
R:—’™­ê }œ˜WB™„Pê Œ†‹ê —„Žê JW˜ê „ê “’“„—’Ž±ê Ž—’•>‹’ê ™UOŽ˜êê
–„Œê ’™“œ™G˜R­ê {Œ–B†ˆê E˜‡Bê „’ê Žê ‡Œ–“’B†ŒŒê R:ˆ—ê –“’˜êê
–’ꖏ˜W…„Œê„ê—•„‘–„Ž†Œ„Œê„ê†ˆŽ’ê„‡„•’­ê
zê v–’…‘Uê R:—’ê –„ê ‡„Rê ™œ˜WB™„Pê …„‘Ž’™>ê –˜W…œêê
“’‹’‡‘ˆê „ê „ê ˆ‡‘˜ê †ˆ‘˜­ê |’WG˜Rê —’ê p‘—ˆ•‘ˆ—…„‘ŽŒ‘Š±ê
{ˆˆ“‹’‘ˆ…„‘ŽŒ‘Š±ê t’…Œ…„‘ŽŒ‘Šê „ê ‘„ê “’WŒ„‡„‘Œˆê „ê “’™’ˆ‘>ê
“•ˆ:ˆ•“„‘Œˆ­ê ê “„—’…‘U†‹ê —•„‘–„Ž†ŒBê ˆê —’ê „–„ê ’W‘’–Pê ™œŽ’‘5™„Pê
‘ˆ’…ˆ‡ˆ‘Uê “’:ˆ—ê …ˆ‹’—’™’–—‘U†‹ê “„—’…‘U†‹ê “•BŽ„’™ê „ê
Œ‘Ž5–±ê “„—ŒPê Ž„•—’˜ê :Œê “’˜WB™„Pê …„‘Ž’„—œê z’™ˆ‘–Žˆê –“’•Œ—ˆE‘ˆêê
„êl•–—ˆên•’˜“­êw•ˆ‹E„‡ê’ꉌ‘„‘†Œ5†‹ê„ꙜOOŒ˜ê…ˆ“ˆ:‘’–PꓕŒê“’˜WB™„‘Bê
R:—˜ê„•˜:˜ˆêˆ–„:‘Uê™U“Œ–ê„êztzꖓ•5™„ꓒꎄW‡’ê’…•„—ˆê‘„êR:—ˆ­êêêê
„O’˜ê ™U‹’‡’˜ê v–’…‘>‹’ê R:—˜ê ˆê —’±ê Wˆê ˆ‹’ê „Œ—ˆE’êê
–RWŒê …ˆê “’“„—Ž˜ê ™Œ„†ê „Ž’ê ¦¦ªê …„‘Ž’„—’™ê z’™ˆ‘–Žˆêê
–“’•Œ—ˆE‘ˆê ‘„ê z’™ˆ‘–Ž˜ê „ê <„OB†‹ê —„Žˆ•ê ¥ê ªªªê …„‘Ž’„—’™ê
l•–—ˆê n•’˜“ê ™ê „‹•„‘Œ:B­ê |Oˆ—•ŒPê –„ê —„Žê ‡5ê ‘„4ê “•Œê ‘5Ž˜“’†‹êê
:Œê ‘„ê ‡’™’ˆ‘Žˆê ™ê ˆ–Žˆê •ˆ“˜…ŒŽˆ±ê y„ŽR–Ž˜±ê t„<„•–Ž˜±ê j‹’•™5—–Ž˜±ê
y˜˜‘–Ž˜±ê z•…–Ž˜ê :Œê ‘„ê |Ž•„Œ‘ˆ­ê lO—ˆê ™4:OBê ™U‘„ê —’ê 5ê “•ˆê —U†‹±ê
Ž—’•Bê™ê˜™ˆ‡ˆ‘U†‹êO—5—’†‹ê“•„†˜Rꄏˆ…’êO—˜‡˜R­ê
w’:ˆ—ê ê ŽŒˆ‘—’™ê –ê v–’…‘Uê R:—’ê ‘ˆ˜–—5ˆê •„–—Œˆ­ê ¶zê ‘’™Uê
R:—’ê –ˆê ™œOŒê ™ê R–—•ˆ—œê ™Oˆ—ŽU±ê Ž—’•Bê „Ž—B™‘ˆê ™œ˜WB™„Rê
…„‘Ž’™>ê –˜W…œê „ê ‘ˆ†‹†Rê –„ê “•Œê —’ê ’…ˆ‡’™„Pê „‘Œêê
“’:B—„P±ê Ž’EŽ’ê :’ê ™ê …„‘Žˆê –—’B­ê {„Ž—’ê „Rê Žê ‡Œ–“’B†ŒŒê
™Oˆ—Ž’±ê :’ê “’—•ˆ…˜R±ê „ê †ˆ‘˜±ê Ž—’•Rê ‡’Ž5W˜ê –„Œê ’™“œ™‘ŒP­êê
mŒ‘„‘:‘Rê ’‡ˆ‘˜ê „ê “„—…œê Ž„•—’˜ê Œê „˜—’„—Œ†Žœê Ž„W‡Uê
ˆ–Œ„†ê “•Œ“BOˆˆê ‘„ê R:ˆ—­ê „ê “’ê •’Ž„±ê ’‡Žˆ‡œê ˆê —ˆ‘—’ê R:ˆ—êê
™ê “’‘˜Žˆ±ê ˆ–„:‘Uê “’“„—’Žê „ê ˆ‹’ê ™œ˜WB™„‘Œˆê ‘ˆ“„—ŒŒê —Œ–B†ˆê
ŽŒˆ‘—’™­µê“’™ˆ‡„ê—ˆ‰„‘êw„‘ˆ‘Ž„Ꝓêz’™ˆ‘–Žˆê–“’•Œ—ˆE‘ˆ­
„Ꝑˆ‘˜êR:—˜ê™ˆ‡ˆ‘>‹’ê™êz’™ˆ‘–Žˆê–“’•Œ—ˆE‘Œê‘„ê‘’™Uêv–’…‘UêR:ˆ—êê
–„ê ‘ˆ“„—B­ê w•ˆ–˜‘ê …ˆW‘>‹’ê R:—˜ê ê Œ‘ˆê …„‘Žœê ˆê …ˆ“•’…>’™U±êê
“•ˆ—’Wˆê“•Œê—’ê…„‘Žœê‘„™5’ê–“’˜“•„†˜R­êê
14
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
potulky regiónom
MORAVANY NAD VÁHOM: Moderná obec s históriou
Hľadáte tip na výlet alebo
informácie o okolitých obciach? Možno vás inšpiruje
seriál Piešťanského týždňa
o potulkách regiónom, v ktorom postupne predstavíme
všetky obce nášho regiónu.
Predstavíme vám Moravany
nad Váhom.
Moravany v číslach
2159
1079
1348
1927
- počet obyvateľov
ha - rozloha chotára
- prvá písomná zmienka
- súčasný názov obce
vyrobenú asi 22 800 rokov pred
Kristom daroval Hulman neznámemu obchodníkovi, ktorý skupoval v dedine starožitnosti. Dnes
je plastika plnoštíhlej Venuše z
mladšieho paleolitu pýchou Klenotnice Bratislavského hradu.
V Moravanoch sa v minulosti
vykonával rozsiahly archeologický
výskum, údajne sa našla aj ďalšia
plastika ľudskej postavy, ale po
nej akoby sa zľahla zem. Tamojší
ľudia dokonca tvrdia, že pazúriky
zo staršej doby kamennej tu vyorávali ako zemiaky a rozpredávali do celého sveta. Dominantou
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v kaštieli.
Obecné symboly
Starostom Moravian nad Váhom je Peter Hulman.
Prierez históriou
Obec sa rozprestiera na úpätí
pohoria Považský Inovec. Po prvýkrát sa o nej zmienil Kráľ Ľudovít I., ktorý daroval hrad a panstvo Tematín, kam patrila aj obec
Moravany, magistrovi Mikulášovi Ujlakimu. Ale o histórii tejto
členitej dedinky by asi najlepšie
vedela rozprávať unikátna soška
z mamutoviny - Moravianska Venuša. Našiel ju obyvateľ dedinky
- Štefan Hulman Petrech niekedy pred rokom 1930. „Bábiku“
dediny je nádherný renesančný
kaštieľ z konca 16. storočia. Tento
skvost spolu s dedinou boli v stredoveku i neskôr niekoľkokrát darované, zdedené i dané do zálohy.
Majitelia sa striedali. Raz patrila
obec Rottalovcom, potom Čákiovcom, neskôr Motešickým, ktorých
vystriedali Bavori Zedwitzovci. Tí
vlastnili majetky až do znárodnenia. V roku 1976 boli Moravany
zlúčené s Ducovým a Hubinou. V
súčasnosti sú samostatnou modernou obcou, ich starostom je už tretie volebné obdobie Peter Hulman.
Moravianski školáci v telocvični základnej školy (2009).
Erb pozostáva zo zeleného štítu so strieborným jazdcom - sv.
Martinom na koni. Ten drží v pravej ruke meč, ktorým rozpoľuje
plášť. Tento svätec je aj patrónom horného kostola, ktorý postavili veriaci v polovici 14.storočia. Pri jazdcovi kľačí strieborný
žobrajúci muž – Kristus. Najstaršia
pečať je datovaná rokom 1723. V
pečatnom poli je podobný symbol ako v erbe obce svätý Martin
s mečom a postava žobrajúceho
Krista a v kruhopise je nápis: .S.
PAGI.MORAVANKA.A.1723.
Oplatí sa vidieť
V Moravanoch nad Váhom môžete obdivovať spomínaný renesančný kaštieľ, ktorý pred nežnou revolúciou slúžil slovenským
umelcom. Dnes sa však za jeho
bránu len tak ľahko nedostanete,
pretože je verejnosti neprístupný. Nemilosrdne ho obhrýza zub
času. Neďaleko kaštieľa sa nachádza dolný Kostol Ružencovej
Panny Márie postavený v rokoch
1866–1873. Vzdušnou čiarou asi
dvesto metrov od neho sa nachádza horný Kostol sv. Martina, postavený v polovici 14. storočia.
Tento svätostánok využívajú tamojší katolícki veriaci len na občasné sviatočné omše. Zaujímavé
sú aj drobné sakrálne pamiatky
– sochy sv. Jána Nepomuckého a
sv. Vendelína. V Moravanoch môžete obdivovať nielen sakrálne
pamiatky a stavby, ale určite sa
vám oplatí podniknúť výlet k vodnej nádrži Striebornica, zašliapať
si s plecniakom na Výtoky, zažiť
futbalový zápas na modernom
štadióne, obdivovať automobilových veteránov v tamojšom súkromnom múzeu, prehodiť pár slov
so starkými pri fontánke domova
dôchodcov alebo ochutnať špeciality, ktoré nájdete v ponuke
moravianskych gastro zariadení.
Moravany dnes
V súčasnosti sú Moravany nad
Váhom samostatnou, kompletne
vybavenou obcou s rozvodom plynu, vodovodom, kanalizáciou a
ďalšími inžinierskymi sieťami. V
obci je škola, škôlka, domov dôchodcov, dva kostoly, kultúrny
dom, futbalové ihrisko, dve multifunkčné ihriská, penzióny, obchodná a reštauračná sieť. Starosta obce Peter Hulman uvádza:
„Obec má 128 nájomných bytov,
Soška Moravianskej Venuše
má takmer 25-tisíc rokov.
potulky regiónom
rozrastá sa dvoma smermi. V južnej lokalite Prúdy už stojí 59 nových rodinných domov a 84 nájomných domov. V druhej lokalite, ktorá sa nazýva Bývanie pod
lesom, je už 16 rodinných domov
a ďalšie sa majú stavať. Kompletnou rekonštrukciou prešiel
aj domov dôchodcov, v ktorom
našlo sociálne i zdravotné zabezpečenie 38 klientov zo širokého
okolia. Pozoruhodnosťou je, že
ležiacich pacientov tu ošetrovatelia monitorujú kamerovým systémom, aby im v prípade nutnosti okamžite pomohli. V domove
máme aj moderné rehabilitačnorelaxačné centrum. Objekt vyhral
hlavnú cenu v súťaži Slovensko
bez bariér.“
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
Na Zedtwitzovskom veľkostatku nachádzali prácu viacerí dedinčania, títo zvážali seno.
mer 7000 eur. Navyše - každá z
desiatich tried základnej školy
je vybavená interaktívnou technikou. „Preinvestovali sme tu asi
513 000 eur a schválený máme
aj projekt rekonštrukcie centra
obce za 790 000 eur,“ podotýka
Hulman. „Okolie obecného úradu
smerom k parku a kostolu sa v budúcnosti premení na pešiu zónu
s novou dlažbou, lavičkami, fontánou, zeleňou i osvetlením. Tiež
nás čaká dokončenie atletickej
dráhy pre školákov. Stometrová
je už hotová, tento rok pribudne
ovál,“ dodáva starosta.
Miestni hasiči na súťaži s historickou technikou v Rakoviciach.
V Moravanoch sa môžu popýšiť
kompletne zrekonštruovanou základnou a materskou školou, ktoré vykurujú pomocou najnovšej
technológie – spaľovaním drevoštiepky. Vodu športujúcim deťom
ohrievajú slnečné kolektory. Ročne tým na energiách ušetria tak-
Spoločenské vyžitie
V obci je činná nielen telovýchovná jednota, v ktorej sú združení futbalisti, nohejbalisti a stolní tenisti, ale aktívni sú aj miestni
dobrovoľní hasiči. Ďalšími orga-
V MÚZEU MÁ TRI PACKARDY
V Moravanoch nad Váhom už
niekoľko rokov jestvuje súkromné Múzeum historických vozidiel.
Jeho vlastník, bývalý zamestnanec piešťanskej Tesly – Ján Horňák
- jazdil 19 rokov na motokárach
ako reprezentant Československa.
Už vtedy vyrábal vo svojom voľnom čase motokáry, ale i súčiastky do motorov a opravoval aj autá. Peniaze, ktoré zarobil, investoval do milovaných motokár. Vyrobil si špičkové vozidlá, vďaka
ktorým bol najrýchlejší. Stal sa
z neho trojnásobný majster Slovenska. Po revolúcii si Ján Horňák
založil strojársku firmu, a keď sa
mu začalo dariť, zohnal si prvý
veterán – Felíciu z roku 1960.
„V decembri 2006 som otvoril
Múzeum historických vozidiel a
dnes vlastním tri Packardy, ale
aj luxusné americké autá,“ prezradil nám tento úspešný veteranista. V jeho múzeu sa nachá-
15
Ján Horňák (druhý sprava) predstavuje historické vozidlá
delegácii vedenej europoslancom Sergejom Kozlíkom.
dza aj pretekárska Škoda 130 RS,
ba parkuje tu tiež auto, v ktorom
sa vozil Stalin, americký prezident či iní významní diplomati a
politici. Súčasťou múzea je autodielňa. Ján Horňák je organizá-
torom Piešťanských zlatých stúh
s prehliadkou historických vozidiel Concours d´elegance a zúčastňuje sa pretekov Slovenského
pohára historických vozidiel.
V. Dusíková
nizáciami sú Jednota dôchodcov
a Zväz ťažko telesne postihnutých. Členovia sa schádzajú v hasičskej zbrojnici i telocvični na
rôznych akciách a schôdzach.
V revíri pôsobí Poľovnícke združenie Striebornica, sídli tu aj Lesná správa a roľnícke družstvo. Aj
tieto organizácie sa podieľajú na
rozvoji obce, ktorá každoročne
stavia máj, oslavuje Deň matiek,
ba začali tu aj s tradíciou pochovávania basy. Tamojšia mládež
s obľubou navštevuje rockové i
punk-rockové koncerty v už staršom kultúrnom dome.
S použitím materiálov obce
napísala Viera Dusíková
ZAUJÍMAVOSTI
Zahraničný investor tu
uvažuje o výstavbe rozsiahlej
kúpeľno-rekreačnej zóny. V súčasnosti však pripravený projekt stagnuje v dôsledku svetovej hospodárskej krízy.
V Moravanoch majú moderný športový areál, postavený podľa najprísnejších kritérií.
Sformoval sa tu silný futbalový
kolektív, ktorý hrá druhú ligu.
Zásluhu na tom má bývalý vynikajúci hráč a neskôr prezident
klubu Igor Kirka.
Žije tu slovenská bežecká
legenda Anton Javorka - maratónec, olympionik, 13–násobný
reprezentant ČSSR, zakladateľ
Piešťanských hier, Silvestrovského behu a celoslovenskej
olympiády Kalokagatia.
K moravianskym rodákom
patril významný horolezec Vladimír Plulík (1963-2008), ktorý
vystúpil v roku 1998 severnou
cestou na najvyššiu horu sveta Mount Everest bez použitia
kyslíka. Tento obdivuhodný a
vzácny človek zahynul v pohorí Karakoram – pri zostupe z
vrchu Broad Peak.
(vd)
16
kultúra
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTÓRIE
Výstavu poštových známok a artefaktov súvisiacich s rozvojom
poštových služieb v Piešťanoch
predstavili koncom marca v hoteli Sandor Pavillon. Toto miesto bolo takpovediac symbolické, pretože v minulosti práve tu
fungovala prepriahacia stanica
koní s poštovými zásielkami.
Na výstave sa zúčastnili aj
zástupcovia Poštového múzea v
Banskej Bystrici. Podľa informácií
riaditeľa poštového múzea Martina Vanča mesto Piešťany už od
16. storočia bolo súčasťou poštovej siete – linky z Viedne do
Sedmohradska. Nazývala sa Bra-
tislava – Ružomberok – Košice. Na
tejto linke boli vybudované prepriahacie stanice, podobné ako
na mieste terajšieho hotela Sandor Pavillon.
Na výstave, ktorá je prístupná v priestoroch hotela do 24.
apríla, návštevníci môžu okrem
iného vidieť aj drevenú poštovú
schránku z Balneologického múzea, exponáty z banskobystrického poštového múzea a ďalšie
zaujímavosti z poštovej histórie.
Igor Paulech
Na výstave sú exponáty z poštového múzea i súkromných zbierok.
Správu o smrti Bátoričky napísali v našom meste
Jeden z organizátorov výstavy piešťanský zberateľ a filatelista
Alexander Urminský - na slávnostnej vernisáži spomenul niekoľko zaujímavých faktov a skutočností, ktoré súvisia s rozvojom
poštových služieb v Piešťanoch.
Historické pramene uvádzajú, že v minulosti listy a zásielky
doručovali poslovia peši alebo na
koňoch. Boli to zväčša listy pre
bohatých mešťanov a panovníkov.
Postupne pribúdali správy z ciest
vladárov, ale aj súkromná korešpondencia.
Prvý list s pečaťou Piešťan, na
ktorej bol vyobrazený sv. Štefan,
pochádza z roku 1564. „Historické
pramene uvádzajú, že jedna táto
zásielka z pečaťou mesta bola poslaná do Trnavy. Z Piešťan v roku
1614 písal Stanislav Turzo o náhlej smrti Alžbety Báthoryovej.
K ďalším zaujímavostiam patrí
aj to, že v pozostalosti Ludwiga
van Beethovena sa našiel list z
roku 1802, tiež pravdepodobne
napísaný v Piešťanoch,“ hovorí spoluautor výstavy Alexander
Urminský. Prvý poštový úrad bol
v našom meste založený v roku
1836, no keďže v tomto období sa
schyľovalo k revolúcii, zatvorili ho
asi po roku fungovania.
K ďalším historickým zaujímavostiam patrí napríklad aj prvá
poštová známka, na ktorej boli
vyobrazené Piešťany. Tá pochádza z roku 1951 a mala nominálnu
hodnotu 10 korún. Bola určená
predovšetkým pre medzinárodné letecké zásielky, a preto je
nad budovou Thermie zobrazené
lietadlo IL 12, ktoré v tom čase
zabezpečovalo prepravu klientov
do Piešťanských kúpeľov. V roku
1956 nasledovala druhá známka
a na tretiu Piešťany museli čakať
až 45 rokov. Na nej boli zobrazené
Napoleonské kúpele a mala nomi-
V hoteli Sandor Pavillon predstavili aj „winterovský“ kútik.
nálnu hodnotu 40 Sk.
Najstarší dochovaný klasický
list, ktorý bol odoslaný z Piešťan,
pochádza z roku 1851 a poslali ho adresátovi do Moravského Nového Mesta pri Olomouci.
List je ofrankovaný šesťgrajciarovou známkou a sú na ňom vyobrazené pečiatky prepravných
poštových staníc Rakovice, Trenčín, Olomouc a Moravské Nové
Mesto.
(IP)
VÍTANIE JARI V PODANÍ BRAŇA JOBUSA
B. Jobus oslavoval jar a víťazstvo abstinencie...
Päť rokov abstinencie oslávil vo Vrbovskej
Kruhovke Branislav Jobus spoločne so svojimi blízkymi priateľmi, fanúšikmi výbornej
hudby a netradičného vtipu – vodou. Okrem
toho sa tu hralo a spievalo, krstilo...
Ako je zvykom na koncertoch, kde sa aspoň
mihne Branuško, je o zábavu postarané, a najmä vtedy, keď spevák zo skupiny Karpatské
chrbáty zábavu sám organizuje. „Pocity z
akcie mám dobré. Som spokojný. Vítania jari
a oslavy abstinencie sa už pomaly stávajú
tradíciou. Teší ma to a vždy sa snažím a budem
sa snažiť spestriť program v tieto slávnostné chvíle,“ spomínal Branuško. Návštevníkov
podujatia Vítanie Jari a oslava abstinencie
najprv privítalo prekvapenie večera v podobe
dvoch krásnych dievčat, ktoré sa „vyhrali“ na
flaute a harfe. Medzitým sa predstavil pán
brat Andrej Jobus a ukázal priemyselným ob-
divovateľom nové hudobné nástroje Hajzlofón
a Jednotnú roľnícku elektrickú gitaru. Po nich
nastúpili pravidelne účinkujúci Chikiliki tu-a.
Karpatské chrbáty s Branuškom na čele pripravili pestrý hudobný program. Ako poslední
účinkujúci vystúpila skupina PiijemAmatelkoAmalevil, ktorá už len dorazila fanúšikov jediným opiátom na tejto akcii - hudbou.
Koncert sa tešil veľkej účasti fanúšikov
všetkých zúčastnených skupín. „Samozrejme,
vždy je najdôležitejšie, aby sa nikomu nič nestalo, a až potom je zábava. A na našej akcii
tá zábava bola super na vysokej úrovni. Tento
rok sme priestor vrbovskej kruhovky skrášlili
obrazmi Igora Derevenca, ktorý je autorom
obrázkov v mojich rozprávkových knihách.
Ešte raz: som spokojný. Tento rok sme abstinenciu opäť oslávili na vysokej úrovni,“ vyjadril sa organizátor Branuško Jobus.
(rt)
kultúra
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
17
V začiatkoch ho povzbudzoval piešťanský kritik
Režisér, herec, no predovšetkým
známy mím Milan Sládek prišiel
do Piešťan odprezentovať svoje
nové retrospektívne predstavenie – Best of. Kedže pantomíma nepatrí v súčasnosti medzi
väčšinové žánre, na Slovensku
odohral iba dve tieto predstavenia. Piešťanský týždeň sa pred
samotným predstavením s týmto
umelcom rozprával.
Do Piešťan ste zavítali po
dvoch rokoch, vtedy ste tu boli s Krížovou cestou. Aký máte
vzťah k tomuto mestu?
- Piešťany mám rád, veľmi dobre sa mi tu vystupuje. Ak dobre
počítam aj s predstavením Best
of, som tu už piatykrát. Dom umenia má vhodné proporcie a človek
sa tu cíti veľmi dobre. Po predstavení som si aj u vás všimol, že sa
prišlo pozrieť dosť mladých ľudí.
Viete, často počujem, že pantomíma nie je pre neskoršie narodených. Nie je to však pravda.
Vychádzam aj s minulosti, z mojich začiatkov, keď na pantomímu
najprv chodili študenti – mladí
a neskôr dotiahli na predstavenia
aj svojich rodičov.
S naším mestom vás spája aj
meno kritika Emila Lehutu. Ako
tento človek zasiahol do vášho
života?
- Predovšetkým mi otvoril dvere do sveta divadla a do okruhu
pražského štúdia Františka Buriana. Pamätám si, že ešte v úplných
dlhšom čase. Kde ste pôsobili
a hrávali doteraz?
- Naposledy, odkiaľ som vlastne vybavoval aj predstavenia tu
na Slovensku, som bol v Indonézii. Tam má moja práca takpovediac tradíciu a okrem vystúpení
aj vyučujem. Strávil som tam dva
mesiace. Môj posledný projekt
tam zožal veľký úspech. Dostali
sme sa na čelné stránky novín
i do médií.
Milan Sládek vybral pre Piešťany to najlepšie zo svojho repertoáru.
mojich začiatkoch na vysokej škole prišiel sa tento človek pozrieť
na jedno predstavenie a napísal
síce kratučký, no veľmi pochvalný
článok do vtedajšieho večerníka.
Neskôr to bol môj najväčší kritik a hodnotil moju prácu veľmi
prísne, za čo si ho doteraz nesmierne vážim.
Poďme však k vášmu dielku
Best of. V ňom si spomínate na
niektoré postavy z minulosti. Aké
to bolo opäť sa s nimi stretnúť?
- Tak Kefka – to som vlastne ja
sám, je to moje alter ego skryté
pod bielou maskou. Tieto stretnutia sú veľmi zaujímavé. Napríklad
Herodesa som nerobil možno aj
dvadsať rokov. Keď som ho začal
skúšať, automaticky sa dostavili
tie momenty pantomímy. Bol som
šokovaný a aj príjemne prekvapený. Vrátilo sa to celé vybudované
- nie v racionálnej polohe, ale
v intuitívnej. Tie postavy, pohyby
sú pevne vo vás zakódované. Žijú
so mnou, či ich hrám, alebo nie.
Ako vnímajú tamojší ľudia
pantomímu? Dá sa to napríklad
porovnať so Slovákmi?
- Je to veľmi individuálne. Ku
každému publiku musíte svojsky
pristupovať. Napríklad len čo vystúpite na pódium, „ovanie“ vás
z hľadiska nepreniknuteľný chlad.
V tom prípade musím postupovať
pomalšie, aby ľudia začali chápať, o čo mi ide. Ale napríklad
v Nemecku ešte pred samotným
predstavením vládla v obecenstve
vynikajúca nálada, a bez toho,
aby som niečo predviedol, privítali ma búrlivým potleskom a dlhotrvajúcimi ováciami. No či si
ľudia z predstavenia niečo odniesli, sa vždy ukáže až na konci. Ja totiž netvorím pantomímu
iba sám. Svoje do toho vkladajú
samotní diváci. Ich emócie, myšlienky a vnímanie dotvára nakoniec celé dielo.
(IP)
Na Slovensko ste sa vrátili po
JOE KLAMAR ZÁVIDÍ DOKUMENTARISTOM ČAS
Štyri desiatky fotografických nadšencov, ale i profesionálov sa
stretli v nedeľu 28. marca v Kursalone na siedmom Foto Session
Piešťanského fotoklubu. Stretávajú sa na ňom členovia fotoklubov, zväčša amtérov, ktorí sa
snažia naučiť sa niečo od profesionálov. Hviezdou posledného
stretnutia bol v súčasnosti najlepší slovenský fotoreportér Joe
Klamar, pracujúci pre renomovanú francúzsku agentúru AFP.
I keď zmena času na letný
spôsobila niektorým účastníkom
problémy s ranným vstávaním, nijako neovplyvnila prvého prednášajúceho Martina Štepku s informáciami o možnostiach využitia
farebného priestoru LAB. Po ňom
predstavila účastníkom techniku
gumotlače Katka Mocáková a úpravy fotografií v programe Lightroom prezentoval Dušan Beláň.
Potom prišli na rad legendárne
„kursaloňácke“ buchty, ktoré chu-
tili aj hlavnému hosťovi Jožkovi
Klamárovi. Doma má také vraj len
za odmenu, keď poslúcha.
Popoludní predstavil fotografický projekt Voľby a práve vznikajúcu fotografickú publikáciu s
rovnakou témou dokumentarista
Jozef Ondzík. Ten je povolaním
anesteziológ, a možno aj preto
majú jeho fotografie schopnosť
zastaviť čas. Jozef Ondzík sa zameriava na určitú tému dlhší čas a
práve to jemu aj ostatným dokumentaristom „závidí“ Jozef Klamár. Účastníkom piešťanského
stretnutia povedal, že ako fotoreportér mapujúci dôležité udalosti
takmer po celom svete, na koncepčnejšiu prácu nemá jednoducho čas: „Takmer celý január som
strávil v Angole na africkom futbalovom pohári národov, potom
som fotil konské pólo v Tatrách,
fašiangové tradície na severe Slovenska, potom šup na pár dní do
Viedne a Bratislavy a už tu boli
Renomovaný slovenský fotoreportér Jozef Klamár sa predstavil Piešťancom.
preteky svetového pohára v lyžovaní v Alpách.“ Joe (meno si
zmenil, aby mu ho v zahraničí
nekomolili) sa však snaží okrem
záznamu udalosti dostať do fotografie aj nejaký hlbší odkaz. Jeho
fotografia Obamu s Masarykom,
s ktorou vyhral minuloročnú sú-
ťaž Czech Press Photo, rozprúdila
diskusie. Jedným sa páčila, iným
nie. Každopádne však mala nápad, bola dopredu premyslená,
a s jej výslednou podobou sa pohrala príroda (opar či smog nad
Prahou) alebo možno americká
CIA...
T. Hudcovič
18
TV program 7. 4. - 13. 4.
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
STREDA 7. APRÍLA
JJEDNOTKA
EDNOTKA
03:35
3 35 S
Správy
právy STV o 16:00 03:55
Chodili sme spolu 04:45 Obete
a tí druhí 05:15 Špania Dolina
05:35 Slovensko dnes 05:50
Správy STV 06:15 Góly body
sekundy 06:25 Počasie 06:30
Ranné správy I. 06:35 Ranný
magazín 07:55 Ranné správy II.
08:05 Vtipnejší vyhráva 08:50
Inšpektor Morse 10:40 Sila lásky
II. (54/357) 11:30 Sila lásky II.
(55/357) 12:25 Dámsky magazín
STV 13:40 Varím, varíš, varíme
a pečieme 13:55 Kaviareň Slávia
14:40 Zostane to v rodine 15:15
Divoký anjel (134/270) 16:00
Správy STV o 16:00 16:18 Góly
body sekundy 16:25 Počasie
16:35 Sladká Valentína (47/178)
17:30 Sladká Valentína (48/178)
18:15 Dr.House III. (13/24) 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Lovci levov
Dobrodružný film podľa
skut.príbehu. To nie sú
len obyčajné „zvieratá”...
(USA 1996)
22:05 Genesis: Zrodenie
vraha (1/22) Hrôzy vojny
Kriminálny seriál o špeciálnej jednotke, ktorá rieši
zločiny v Madride a jeho
okolí.
(Španielsko 2007)
23:10 Genesis: Zrodenie vraha
(2/22) Satanova hviezda
(Španielsko 2007)
00:05 Inšpektor Morse 01:50
Genesis:Zrodenie vraha (1/22)
02:50 Genesis:Zrodenie vraha
(2/22)
MARKÍZA
M
05 30 Reflex
05:30
Reflex 06:00 Teleráno
09:00 Bez servítky 09:50 Stretnutie v júli 11:15 Mr. Bean 11:40
Kung Fu - Legenda pokračuje
13/20 12:35 V tieni zločinu II.
13/22 13:20 Rýchle Televízne
noviny 13:25 Odložený prípad II.
13/2 14:15 Monk II. 3/16 15:05
Rýchle Televízne noviny 15:10
Las Vegas: Kasíno II. 9/24 16:00
Rýchle Televízne noviny 16:05
NCIS - Námorný vyšetrovací
úrad I. 9/23 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Reflex 17:50 Počasie 17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Modré z neba
Séria neobyčajných príbehov, ktoré chytia za
srdce...
21:55 Sama proti mafii
Aby ochránila svoju
rodinu, uzavrela by
zmluvu s kýmkoľvek...
Pokojne i s mafiou! Triler
(90'), Španielsko, 2006.
23:35 Krvavý les
Triler (88'), USA-VB-Nemecko, 2005.
01:15 Alias V. 11-12/17 02:50
Exorcista
TV JOJ
T
06:20
06
20 KRIMI NOVINY 06:45
NOVINY TV JOJ 07:10 KRIMI
NOVINY 07:35 NOVINY TV JOJ
08:00 Panelák V. (45) 09:00
RANNÉ KINO: 12 podmienok
dedičstva 11:25 Klaun (20) 12:25
District - NOVÝ SERIÁL NA
JOJKE (1/89) 13:15 C.S.I.: Kriminálka New York I. (1/23) 14:10
Myšlienky vraha I. (2) 15:10
Simpsonovci XII. (1,2/21) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York I.
(2) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:20
PROMI NOVINY 17:45 Prvé
oddelenie II. (22) 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (46) Kľúč
Angie začína mať strach
o seba a Lukáška. Aké
nebezpečenstvo jej
hrozí? Vrchná sestra
Kočánková asistuje pri
pôrode...
Miesto, kde to žije. Prvý
slovenský denný seriál
(2010)
21:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
VIII. (11)
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy!
Americký kriminálny
seriál (2009).
22:15 Kosti IV. (22)
Ak chcete objasniť
vraždu, musíte pátrať až
do špiku kostí obete.
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2009)
23:15 Dexter III. (6)
Po nociach vyráža na lov
a zabíja vrahov, aby zbavil spoločnosť zla. Odhalí
niekto Dexterovu dvojitú
existenciu?
Americký kriminálny
seriál (2008)
00:15 Pofajčíme, uvidíme 01:55
Klaun (20) 02:45 Dexter III. (6)
03:35 Simpsonovci XII. (1,2/21)
04:20 Črepiny* 04:50 Superzáchrancovia
06:20
PROMI
NOVINY
D
DOMA
05:25 Naučím ťa milovať 37/129
06:10 Súboj vášní 3-4/125 08:20
Regina - kráľovná cigánskych
sŕdc 156/160 09:55 Viktória
143/171 10:50 Ulica III. 157/259
11:40 L.O.V.E. 12:55 Rebeli
II. 2/225 13:45 Júlia - Cesty za
šťastím 156/351 14:40 Správna
Susan II. 9/26 15:10 Naučím
ťa milovať 38/129 15:55 Súboj
vášní 5-6/125 17:45 Túžba
tela 28/143 18:40 Rebeli II.
3/225 19:30 Regina - kráľovná
cigánskych sŕdc 157/160 21:00
Pravá tvár vášne 54/178 21:50
L.O.V.E. 22:35 Sex v meste II.
11/18 23:05 Viktória 144/171
23:55 Jej alibi 01:25 Lampáreň
02:00 Túžba tela 28/143 02:40
Lampáreň 03:55 Jej alibi
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza: Vražda III
III.
(6) 06:00 Tarzan (66) 06:25
Zasľúbená zem (42) 07:10
Doktorka Quinnová (12) 07:55
Magnum VII. (5,6) 09:45 Derrick II. (56) 10:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (16)
11:55 M*A*S*H* (33,34) 12:55
Diagnóza: Vražda III. (6) 13:50
Varí vám to 14:30 Páli vám to?
15:10 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (16) 16:15 M*A*S*H*
(33,34) 17:00 Láska nezomiera
(147,148) 19:00 KRIMI NOVINY
19:30 NOVINY TV JOJ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 30 prípadov majora Zemana - FINÁLE
SERIÁLU (30/30) Ruže pre
Zemana - 1973 22:15 M*A*S*H*
(28,29,30,3) 00:15 Mafstory
00:40 Črepiny* 01:15 30 prípadov majora Zemana - FINÁLE
SERIÁLU (30/30) Ruže pre
Zemana - 1973 02:45 Nočné
reprízy
D
DVOJKA
05:30 Správy STV „N” 05:55
Správy - Hírek 06:00 Udalosti ČT
06:35 Správy a komentáre 07:00
Národnostný magazín 07:30 Živá
panoráma 08:00 Vysielanie pre
materské školy 08:30 Ranné
správy I. 08:35 Ranný magazín
09:55 Ranné správy II. 10:00 Majster Pavol z Levoče 11:10 Zdravie
v Európe (1/8) 12:00 Regionálny
denník 12:35 Živá panoráma 13:10
Separé 13:40 Utajená reč peňazí
(13/13) 13:55 Orientácie 14:25
Seniori 14:55 5 minút po dvanástej - prečo máme voľné dni 16:00
Diagnóza (173) 16:30 Maďarský
magazín 17:00 Regionálny denník 17:35 Fokus - peniaze 18:20
Večerníček 18:25 Autoportréty
18:30 Zdravíčko, pán doktor - Čistička v našom tele /pečeň/ 19:00
Divoká Európa 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 GEN.sk 20:30
Futbal Liga majstrov 22:50 Futbal
Liga majstrov zostrihy 23:30 Udalosti ČT 00:00 Správy STV „N”
00:25 Správy - Hírek
ŠTVRTOK 8. APRÍLA
JJEDNOTKA
EDNOTKA
03:40
3 40 Správy
Správy STV o 16:00 04:00
Sila lásky II. (54/357) 04:50 Sila
lásky II. (55/357) 05:40 Slovensko
dnes 05:50 Správy STV 06:15
Góly body sekundy 06:25 Poča0
sie 06:30
Ranné správy I. 06:35
Ranný magazín 07:55 Ranné
správy II. 08:05 Vtipnejší vyhráva
08:50 Inšpektor Morse 10:35
Sila lásky II. (56/357) 11:30 Sila
lásky II. (57/357) 12:25 Dámsky
magazín STV 13:40 Varím, varíš,
varíme a pečieme 13:55 Kaviareň
Slávia 14:40 Zostane to v rodine
15:15 Divoký anjel (135/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:18
Góly body sekundy 16:25 Počasie
16:35 Sladká Valentína (49/178)
17:30 Sladká Valentína (50/178)
18:15 Dr.House III. (14/24) 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Nora Robertsová:
Polárna žiara
Vrah je ešte stále na slobode... Romantické krimi
(USA 2009)
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
www.pi
TV program 7. 4. - 13. 4.
ŠTVRTOK 8. APRÍLA
21:50 Kinorama
Magazín zo sveta filmu
(Slovensko 2010)
22:15 Na stope vraha
Agentka FBI Carol Blue
síce odmieta prijať pomoc
v prípade únosu malej
Zoe Hendricksovej, ale
súkromný detektív Chris
Milos a jeho pomocníci
vedia ako na to. Zistia, že
únoscovi nešlo ani tak o
peniaze - jeho dôvod bol
skôr osobný.
Thriller (Kanada 2002)
23:50 Inšpektor Morse:
Posledný nepriateľ
Príbeh z krimiseriálu.
(USA, Veľká Británia 1989)
01:35 Nora Robertsová: Polárna
žiara
M
MARKÍZA
05:30
05
30 Reflex
Reflex 06:00 Teleráno
09:00 Bez servítky 09:50 Milujúci
manžel 11:30 Kung Fu - Legenda
pokračuje 14/20 12:25 V tieni zločinu II. 14/22 13:10 Rýchle Televízne noviny 13:15 Odložený prípad II. 14/23 14:10 Monk II. 4/16
15:00 Rýchle Televízne noviny
15:05 Las Vegas: Kasíno II. 10/24
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad I. 10/23 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Reflex
17:50 Počasie 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
21:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 20/25
Kriminálny seriál, USA,
2008
22:50 Kto z koho
Profesionálny zlodej Nick
Wells je rozhodnutý skončiť s doterajším spôsobom
obživy. Má už dosť a je vo
veku, kedy sa chce usadiť, žít v pokoji so svojou
priateľkou Dianou a venovať sa svojmu koníčku džezovému klubu.
Kriminálny film (120'),
USA, 2001.
01:05 Rottweiler 02:40 Nečakaný obrat 04:45 TELEVÍZNE
NOVINY
TV JOJ
T
06 35 KRIMI NOVINY 07:00
06:35
NOVINY TV JOJ 07:25 KRIMI
NOVINY 07:50 NOVINY TV JOJ
08:20 Panelák V. (46) 09:20
RANNÉ KINO: Zmarená cesta
11:25 Klaun (21) 12:25 District
(2) 13:15 C.S.I.: Kriminálka New
York I. (2) 14:10 C.S.I.: Kriminálka
Miami VIII. (11) 15:10 Simpsonovci XII. (3,4) 16:00 C.S.I.: Kriminálka New York I. (3) 16:59
PRVÉ NOVINY 17:20 PROMI
NOVINY 17:45 Prvé oddelenie
II. (23) 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (47)
20:1
Živel
Angelika žiada Imra, aby
s vykladaním vagónov
skoncoval. Janka rozvíja
svoje konšpiračné teórie
o kríze u Švehlovcov.
Miesto, kde to žije. Prvý
slovenský denný seriál
(2010)
21:15 Odsúdené II. (8)
Beznádej
Brenda s Gigi zistia, že
Grófka zmizla. Brenda
je na pokraji nervového
zrútenia, myslí si, že v
tom má prsty Brázdilová
a Grófka by mohla byť
mŕtva.
Slovensko-český seriál
(2010)
22:15 Mafstory:
Rusovlasý Sergej
Najnovší príbeh Aliho,
Pipiny, Banána, Milanka,
Bélu, Prca a tety Márgit.
Slovenský komediálny
seriál (2010)
23:15 Profesionáli III. (11)
Prekliaty Fero
Náčelník Maroš Nagy so
svojimi mužmi hrdo bojuje
so zločinom...
Komediálny seriál z
policajnej stanice (2009)
00:15 Špeciálne komando III.
(11/11) 01:10 Odsúdené II. (8)
02:00 Podvodníci (12) 02:45
Klaun (21) 03:30 Nočný zásah
04:50 Črepiny* 05:20 Simpsonovci XII. (3,4)
D
DOMA
05:25 Naučím ťa milovať 38/129
06:10 Súboj vášní 5-6/125 08:20
Regina - kráľovná cigánskych
sŕdc 157/160 09:55 Viktória
144/171 10:50 Ulica III. 158/259
11:40 L.O.V.E. 12:55 Rebeli
II. 3/225 13:45 Júlia - Cesty za
šťastím 157/351 14:40 Správna
Susan II. 10/26 15:10 Naučím
ťa milovať 39/129 16:00 Súboj
vášní 7-8/125 17:45 Túžba
tela 29/143 18:40 Rebeli II.
4/225 19:30 Regina - kráľovná
cigánskych sŕdc 158/160 21:00
Pravá tvár vášne 55/178 21:50
L.O.V.E. 22:35 Sex v meste II.
12/18 23:10 Viktória 145/171
23:55 Bavme sa o sexe 01:50
Túžba tela 29/143 02:35 Lampáreň 03:40 Bavme sa o sexe
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza: Vražda III. (7)
06:00 Tarzan (67) 06:25 Zasľúbená zem (43) 07:10 Doktorka
Quinnová (13) 07:55 Magnum
VII. (7,8) 09:45 Derrick II. (57)
10:50 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (17) 11:55 M*A*S*H*
(35,36) 12:55 Diagnóza: Vražda
III. (7) 13:50 Varí vám to 14:30
Páli vám to? 15:10 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (17)
16:15 M*A*S*H* (35,36) 17:00
Láska
nezomiera
(149,150)
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 Párna
a nepárna 22:45 Lampa 01:15
Spojení 03:00 Nočné reprízy
D
DVOJKA
06:00 Udalosti ČT 06:30 Správy
STV „N” 06:55 Správy - Hírek
07:00 Maďarský magazín 07:30
Živá panoráma 08:00 Vysielanie pre materské školy 08:30
Ranné správy I. 08:35 Ranný
magazín 09:55 Ranné správy
II. 10:00 Fokus - peniaze 10:50
International Gypsy Fest 11:40
Regionálny denník 12:10 Živá
panoráma 12:45 Zdravíčko, pán
doktor 13:15 Divoká Európa
13:45 Variácie 14:10 Futbal Liga
majstrov zostrihy 14:55 Sféry
dôverné 16:10 Profesionál 16:30
Ryby, rybky, rybičky 17:00 Regionálny denník 17:35 Fokus - právo
18:15 Večerníček 18:25 Autoportréty 18:30 Medzinárodný deň
Rómov: Aj my Rómovia dokážeme veľké veci - Patrik Vrbovský
Rytmus 18:40 Aj my Rómovia
dokážeme veľké veci - Anita Soul
18:50 Aj my Rómovia dokážeme
veľké veci - Ján Berky Mrenica
ml. 19:00 Dizajn (12/17) 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Rómsky dom 20:45 Família 21:15
Polícia 21:30 Správy a komentáre 22:00 Večer na tému 23:30
Udalosti ČT 00:00 Správy STV
„N” 00:25 Správy - Hírek 00:35
Správy a komentáre
PIATOK 9. APRÍLA
JJEDNOTKA
03:05
3 05 H
Halali 03:30 Správy STV o
16:00 03:50 Sila lásky II. (56/357)
04:45 Sila lásky II. (57/357) 05:35
Slovensko
dnes 05:50 Správy
Slove
STV 06:15 Góly body sekundy
06:25 Počasie 06:30 Ranné
správy I. 06:35 Ranný magazín
07:55 Ranné správy II. 08:05
Vtipnejší vyhráva 08:50 Inšpektor
Morse 10:40 Sila lásky II. (58/357)
11:30 Sila lásky II. (59/357) 12:25
Dámsky magazín STV 13:40
Varím, varíš, varíme a pečieme
13:55 Kaviareň Slávia 14:40
Zostane to v rodine 15:15 Divoký
anjel (136/270) 16:00 Správy
STV o 16:00 16:18 Góly body
sekundy 16:25 Počasie 16:35
Sladká Valentína (51/178) 17:30
Sladká Valentína (52/178) 18:15
Dr.House III. (15/24) 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV
19:55 Góly body sekundy 20:05
Počasie
20:15 MINI TALENT SHOW
Hudobno - zábavná show
s Petrom Marcinom a
Mariánom Čekovským o
objavovaní a podporovaní
mladých talentov.
(Slovensko 2010)
21:50 Nehovor mamičke, že
opatrovateľka zomrela
Opatrovateľka zomrie a
deti ostanú bez peňazí,
takže musia začať pracovať a starať sa o domácnosť...
Komédia (USA 1991)
23:40 Ruský dom
Romantický thriller o
láske, ktorá prekonala
všetky hranice...
(USA 1990)
01:40 Inšpektor Morse
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
19
M
MARKÍZA
05 30
05:30
0 Reflex
Reflex 06:00 Teleráno
08:40 Bez servítky 09:30 Krásna
mimozemšťanka 11:35 Kung Fu Legenda pokračuje 15/20 12:30 V
tieni zločinu II. 15/22 13:15 Rýchle
Televízne noviny 13:20 Odložený
prípad II. 15/23 14:15 Monk II. 5/16
15:05 Rýchle Televízne noviny
15:10 Las Vegas: Kasíno II. 11/24
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad I. 11/23 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Reflex 17:50
Počasie 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny
20:10 Miss 2010
Kto sa stane novou kráľovnou krásy?
22:40 Femme fatale
Príbeh začína na Medzinárodnom filmovom
festivale v Cannes v
roku 2001, kde smrteľne
krásna, ale tiež všetkého
schopná „femme fatale”
odvážne ulúpi drahocenný šperk a vypáli
rybník svojim komplicom.
Akčný triler (110'), Francúzsko, 2002.
00:50 Red Bull Air Race 2010
Abu Dhabi 01:15 Predtucha
02:45 Smrtiaca nenávisť
TV JOJ
T
06 00
06:00
0 NOVINY TV JOJ 06:25
KRIMI NOVINY 06:50 NOVINY TV
KRIM
JOJ 07:15 KRIMI NOVINY 07:40
NOVINY TV JOJ 08:10 Panelák
V. (47) 09:15 RANNÉ KINO: 24
hodín 11:25 Klaun (22) 12:25 District (3) 13:15 C.S.I.: Kriminálka
New York I. (3) 14:10 Kosti IV.
(22) 15:10 Simpsonovci XII. (5,6)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New York
I. (4) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:20
PROMI NOVINY 17:45 Prvé
oddelenie II. (24) 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (48) Útek
Jakub položí Egonovi
Rosenthalovi priamu
otázku. Je Ivaniným
milencom? Jarmila chce
žalovať svoju nevestu za
únos dieťaťa...
Miesto, kde to žije. Prvý
slovenský denný seriál
(2010)
21:15 PREMIÉRA:
Kráľ zabijakov
Neprekonateľný Jet Li ako
naivný mladík, ktorý túži
rýchlo zbohatnúť a chce
získať lukratívnu zákazku.
Má len malý problém vôbec nevie zabíjať ľudí!
Hongkonská akčná
komédia (1998)
23:15 SEDEM
Najznámejšia relácia
glosujúca udalosti uplynulých 7 dní.
00:00 Strata pamäti 01:40 Klaun
(22) 02:25 District (3) 03:00
C.S.I.: Kriminálka New York I. (4)
03:50 Črepiny* 04:30 Kráľ zabijakov 06:15 PRVÉ NOVINY 06:40
PROMI NOVINY
20
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
ľudia
MÁRIO JANČOVIČ Z VESELÉHO STRÁVIL NA ČIERNOM KONTINENTE DVA ROKY
MASAJOVIA SI HO POMÝLILI S LEVOM
Po piešťanských uliciach sa pohybuje množstvo ľudí, ktorým
nejde o bohatstvo a slávu, ale
závidieť by sme im mohli skúsenosti nadobudnuté z ciest po
svete. Jedným z nich je aj Mário Jančovič, tridsaťročný muž
z Veselého, ktorý prežil takmer
dva roky v drsnej Keni. Afrika
mu zostala zakorenená v srdci.
Mário, ako ste sa do Kene dostali a aké obdobie svojho života
Ste tam prežili?
- Do Kene som sa prvýkrát dostal pred troma až štyrmi rokmi
ako dobrovoľník cez hnutie kresťanských spoločenstiev detí na tri
letné mesiace. Keďže ma moja
práca zaujala, oslovil som Trnavskú univerzitu a postupne som v
Keni strávil asi dva roky. Domov
som sa vrátil na jar 2008.
Mário Jančovič
Vodopády Fourteen Falls
a krajinami tretieho sveta sú také enormné, že je veľmi ťažké
niečo porovnávať. Sú veľmi viditeľné v sociálnej oblasti, ľudia dokážu vyžiť z minima, čo je
približne dolár na deň. Nemajú
žiadne sociálne istoty, poistenie,
nemajú nič. Jednoducho, ako keby štát pre nich ani neexistoval.
Mnohí ľudia nemajú prácu a na
rozdiel od Európanov by pracovať
chceli. Práce je však urgentný
nedostatok. Všetko závisí od financií, ktoré sú obrovský problém. Dá sa povedať, že rozdiely
sú neporovnateľné.
dia len veľmi zriedka. Masajovia majú v období dospievania
niekoľko rituálov, z ktorých najdôležitejší je zabitie leva. Lev,
ako všetci vieme, je chlpatý. Bolo
teplo, a tak som kráčal vyzlečený
do pol pása. Prišli ku mne dvaja
Masajovia a bez toho, aby sme
sa pozdravili alebo aby prebehol nejaký kontakt, začali chytať
moje chlpy na rukách a vraveli:
Simba! Ja som vedel, že simba
znamená lev. Keďže boli ozbrojení lukmi a kopijami, nebolo mi
všetko jedno. Nakoniec sme sa
však spriatelili (smiech).
Ako ste sa cítili ako beloch v
čiernom dave?
- Keňania nazývajú bielych ľudí slovkom Zungu. Preto vždy,
keď som kráčal po ulici, ľudia ma
oslovovali práve týmto menom.
Vo všeobecnosti v Afrike platí
Čo vám dva roky v Keni priniesli do života? Obohatili vás?
- Prirodzene. Keď totiž človek strávi taký dlhý čas v Afrike,
začne si prehadzovať rebríček
hodnôt. Predsa – hodnoty, ktoré
máme my na Slovensku, sa v af-
Z čoho pozostávala vaša práca?
- Prvé tri mesiace som pracoval
ako dobrovoľník pre jedno stredisko v Nairobi, ktoré sa dodnes
stará o deti z ulice, konkrétne o
chlapcov. Neskôr som začal pracovať ako logista majúci na starosti
rôzne projekty vo východnej Afrike a taktiež sme zakladali ďalšie
centrum pre chlapcov, ktoré sa
v súčasnosti nachádza v južnej
časti hlavného mesta Nairobi.
Čo vás na Keni najviac zaujalo?
- Vecí, ktoré človeka v Keni
zaujmú, je viacero, no ja by som
vyzdvihol ľudí a ich pozitívny prístup k životu, napriek chudobe, v
ktorej žili. Ďalej by som spomenul krásne prírodné scenérie, ktoré sú zakorenené hlboko v mojom
srdci. A tiež safari a zvieratá.
Vedeli by ste popísať rozdiely
medzi životnou úrovňou Slovákov a ľudí obývajúcich Keňu?
- Uf, rozdiely medzi Európou
Lovci kmeňa Masajov
je to dar, na ktorý my, civilizovaní
Európania, často zabúdame.
Ktorú krajinu by ste chceli
najbližšie navštíviť?
- Rád by som sa vrátil do Indie
a spojil to s Nepálom a Tibetom.
Miroslav Béreš
VIZITKA:
Slumy v Kibere, okrajovej časti hlavného mesta Kene - Nairobi.
názor, že belosi sú bohatí ľudia,
majú všetko, čo chcú a podobne. Od toho sa odvíjalo množstvo
mojich priateľstiev a takisto aj
komunikácia s ľuďmi.
Ktoré zážitky radíte medzi
nezabudnuteľné?
- Bolo ich určite veľa, no spomínam si, keď sme boli v jednom
kmeni Masajov, kde belosi cho-
rických podmienkach dostávajú
na úplne inú úroveň. Človek začne
vidieť život z úplne inej stránky.
Keňa a celkovo Afrika ma nielen
naučila žiť každý jeden moment,
každý prítomný okamih, ale i vážiť si každý deň strávený na tejto
planéte. Nie je potrebné otáčať
sa za tým, čo bolo a čo bude.
Treba si vážiť svoj život, pretože
Narodený: 19. 9. 1979
Štúdium: Univerzita Komenského – katolícka teológia
Hobby: turistika, cyklistika,
cestovanie, hra na gitare
Domáci miláčik: pes
Obľúbená destinácia: Nepál
Čo si na ľuďoch najviac vážim: úprimnosť
Čo mi na ľuďoch najviac prekáža: klamstvo
Tri veci, ktoré by som si zobral
na opustený ostrov: priateľku
Janku, zapaľovač a stan
Obľúbené jedlo: pizza Hawaii
Obľúbená hudba: gospel
Obľúbený film: Into the Wild
Nesplnený sen: navštívenie Antarktídy
22
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
PIATOK 9. APRÍLA
DOMA
D
05:40 N
Naučím ťa milovať 39/129
06:25 Súboj vášní 7-8/125 08:30
Regina - kráľovná cigánskych
sŕdc 158/160 10:10 Viktória
145/171 11:00 Ulica III. 159/259
11:55 L.O.V.E. 13:10 Rebeli II.
4/225 14:05 Júlia - Cesty za
šťastím 158/351 15:00 Správna
Susan II. 11/26 15:25 Naučím
ťa milovať 40/129 16:15 Súboj
vášní 9-10/125 18:00 Túžba
tela 30/143 19:00 Rebeli II.
5/225 20:00 Regina - kráľovná
cigánskych sŕdc 159/160 21:40
Regina - kráľovná cigánskych
sŕdc 160/160 23:20 Lady L 01:20
Túžba tela 30/143 02:05 Lampáreň 02:40 Ulica III. 159/259 03:25
Lampáreň 04:50 V tieni
JJOJ PLUS
05:20 D
Diagnóza: Vražda III.
III (8)
06:00 Tarzan (68) 06:25 Zasľúbená zem (44) 07:10 Doktorka
Quinnová (14) 07:55 Magnum
VII. (9,10) 09:45 Derrick II. (58)
10:50 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (18) 11:55 M*A*S*H*
(37,38) 12:55 Diagnóza: Vražda
III. (8) 13:50 Varí vám to 14:30
Páli vám to? 15:10 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (18)
16:15 M*A*S*H* (37,38) 17:00
Láska
nezomiera
(151,152)
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 „Hříšní
lidé Města pražského” - FINÁLE
SERIÁLU (13/13) Svedomie
21:25 Reportérka 23:15 Vraždy
v Midsomeri VIII. (1/8) 00:50
Nočné reprízy
DVOJKA
D
05:25
05
2
25 Správy
S á
STV „N”
N” 05:50
05 50
Správy - Hírek 06:00 Udalosti ČT
06:30 Správy a komentáre 06:55
Medzinárodný deň Rómov: Aj my
Rómovia dokážeme veľké veci
- Patrik Vrbovský Rytmus 07:05
Aj my Rómovia dokážeme veľké
veci - Anita Soul 07:15 Aj my
Rómovia dokážeme veľké veci
- Ján Berky Mrenica ml. 07:30
Živá panoráma 08:05 Vysielanie
pre materské školy 08:30 Ranné
správy I. 08:35 Ranný magazín
09:55 Ranné správy II. 10:00
Fokus - právo 10:50 International Gypsy Fest (2/2) 11:45 Regionálny denník 12:15 Živá panoráma 12:55 Rozmarín zelenýtrdelník pečený 13:25 Rómsky
dom 14:00 Dizajn (12/17) 14:30
Família 15:00 Večer na tému
16:45 Sociálny zápisník 17:00
Regionálny denník 17:35 Fokus
- rodina 18:15 Autoportréty
18:20 Večerníček 18:30 Televíkend 19:00 Kaleidoskop 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Apokalypsa - Druhá svetová vojna
(1/6) 21:05 GEN.sk 21:20 Traja
v sieti 21:30 Správy a komentáre
21:55 Hlas Európy 22:25 Sedem
rockových vekov (5) 23:15 Československý filmový týždenník
23:25 Udalosti ČT 23:55 Správy
STV „N” 00:20 Správy - Hírek
00:30 Správy a komentáre 00:55
Hlas Európy
TV program 7. 4. - 13. 4.
22:00 Omen - Satan prichádza
Znamenie 666 na tele je
znakom Antikrista.
Americký thriller (2006)
00:15 Modrá oceľ 02:00 Väznica
Vortex 02:50 Lepší zajtrajšok
04:20 Pre hrsť dolárov 06:00
PRVÉ NOVINY
SOBOTA 10. APRÍLA
J
JEDNOTKA
03:25 Správy STV o 16:00 03:45
Sila lásky II. (58/357) 04:40 Sila
lásky II. (59/357) 05:30 Slovensko dnes 05:45 Správy STV
06:15 Góly body sekundy 06:25
Svet v obrazoch 06:50 Škaredé
káčatko a ja (11/26) 07:15 Rýchla
rota Chipa a Dala (33/51) 07:35
Náhra
Náhradníci II. (1/31) 08:00 Fidlibumove rozprávky 08:25 Hádaj, kto
nás pozval? 08:55 Robin Hood
(12/13)
(12/1 09:45 Chudobní milionári
9/12 10:40 Show Billa Cosbyho
11:05 Ostrovy snov 12:00 Motormagazín 12:25 MINI TALENT
SHOW 14:00 Capri (12/12) 15:40
Sever proti Juhu (1/12) 16:30
Sever proti Juhu (2/12) 17:25
...a just (dohoda možná) 17:55
Postav dom, zasaď strom 18:30
Kaviareň Slávia 19:12 Počasie
19:15 Večerníček 19:30 Správy
STV 19:45 Góly body sekundy
20:00 Miss Česko - Slovensko
2010
Súťaž krásy, šarmu, inteligencie o titul Miss Česko
- Slovensko 2010.
Priamy prenos (Česká
republika, Slovenská
republika 2010)
21:45 Skutočný príbeh: Rúž
V jej živote sa udialo
toľko pozitívnych vecí
- má skvelého muža,
dobrých priateľov, skvelú
rodinu, prácu. 27-ročná
Geralyn naozaj nerátala
s diagnózou rakoviny.
Rodinný film. (Spojené
štáty americké 2006)
23:15 Vekslák
Ani štúdium vysokej školy
nechráni pred pokušením - mladý hrdina
prestane rozlišovať hranicu zákona. Aj napriek
svojmu vzdelaniu nezistí
včas, že ho podviedli.
Krimi (Česká republika
1994)
00:50 Naboso 02:40 Skutočný príbeh: Rúž
MARKÍZA
M
04 50 H2O: Stačí pridať vodu
04:50
3-4/26 05:35 Príbehy z hasičskej
stanice 05:55 Superpes Krypto
II. 06:20 Uletení Loonatici 9/13
06:45 Flintstonovci II. 5/25 07:10
Alf IV. 1-2/24 08:10 MXŠ: Mimoriadne extrémny špión 09:35 Krok
za krokom V. 8/24 10:00 Lovec
krokodílov 11:40 LET´S DANCE
14:25 Tanec je môj život 16:35
Rýchle Televízne noviny 16:40
Superkočky v akcii 18:15 Rýchle
Televízne noviny 18:20 Partička
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Smotánka
Nevšedný svet kľúčovou
dierkou.
20:40 Oko dravca
Predstavte si, že vám
zazvoní telefón, vy ho
zdvihnete a váš život sa
premení v nekonečnú
nočnú moru...
Dvaja úplne obyčajní
mladí Američania sa
kvôli jednému telefonátu
stanú súčasťou hry, ktorá
je nebezpečnejšia než
ruská ruleta.
Akčný triler (113'), USANemecko, 2008.
22:45 Dvojitý zásah
Nadšený staviteľ Paul
Wagner buduje v
Hongkongu tunel spojujúci ostrov s pevninou,
tesne pred dokončením je
však zavraždený mafiou
spolčenou s jeho partnerom Griffithom.
Akčný film (106'), USA,
1991.
00:50 Za hranicou strachu 02:40
Oko dravca
TV JOJ
T
06 55 KRIMI NOVINY 07:20
06:55
NOVINY TV JOJ 07:50 Spider-Man
bez hraníc 08:15 Princezná Sissi
08:45 Káčerovo 09:10 Simpsonovci XII. (5,6) 10:00 Bezuchí
zajkovia 12:25 PREMIÉRA: Otec
v pasci 14:10 Sniper 16:00 Niekto
ako ty 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20
VÍKENDOVÉ PROMI NOVINY
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 PREMIÉRA: John
Tucker musí zomrieť
John Tucker je hviezda
strednej školy, príťažlivý
lámač ženských sŕdc.
Mladík si neuvedomuje, že
mať viacero priateliek sa
nemusí oplatiť. Jedného
dňa sa trojica krásnych
dievčat, s ktorými súčasne
chodí dohodne, že mu
dajú kopačky a zničia ho.
John ich však predbehne...
Americká romantická
komédia (2006)
D
DOMA
05:30 L
Lady L 07:20 Súboj vášní
9-10/125 09:25 Slávici na ulici
10:25 Chuťovky 11:50 Moja
mama veterinárka I. 3-4/13 13:45
Columbo zasahuje 13/20 15:30
Súboj vášní 11-12/125 17:20
PROMINENTI 18:05 Gossip Girl
I. 15/18 19:00 Jesse I. 1-2/22
20:00 Rosamunde Pilcherová:
Vietor nádeje 21:40 Na smrť
ťa ľúbim 23:45 Klietka 01:30
Columbo zasahuje 13/20 03:00
Lampáreň 04:50 V tieni
JJOJ PLUS
05:25 „Vlak
Vlak do stanice Nebe”
Nebe
06:40 Derrick II. (58) 07:40 „My
všichni školou povinní” (9) 08:40
Profesionáli V. (1,2/5) 10:35 Žena
za pultom (1/12) 11:30 Vraždy v
Midsomeri VIII. (1/8) 13:20 „My
všich
všichni školou povinní” (9) 14:30
„Noc klavíristy” 16:00 Reportérka 18:00 „Hříšní lidé Města
pražského” FINÁLE SERIÁLU
(13/13) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Dobrodružstvo Poseidona 22:30
Navždy moja 00:40 Profesionáli
V. (1/5) 01:30 Blázinec 03:00
Moja vojna 04:35 „Vlak do stanice
Nebe” 05:55 Prvé oddelenie
D
DVOJKA
05:30
5 30 U
Udalosti ČT 06:00 Správy
- Hírek 06:10 Správy STV „N”
06:35 Správy a komentáre 07:00
Kaleidoskop 07:30 Živá panoráma 08:10 Televíkend 08:35
Rieky Francúzska 09:05 Apokalypsa - Druhá svetová vojna (1/6)
09:55 Medicína 11:00 Sociálny
zápisník 11:10 Cesty nádeje
11:40 Heidi (12/26) 12:05 5 minút
po dvanástej - dospievanie v
inej koži 13:10 Duchovia (25/34)
13:40 S Jakubom na rybách
(1/20) 14:15 Drevená história
14:50 Poltón 15:20 Kapura 16:00
Farmárska revue 16:15 Rómovia,
vzdor bezbranných 16:40 GEN.
sk 16:55 Študentské filmy: V Indii
medzi svetlom a tmou 17:40 Elixír 18:05 Večerníček 18:15 Autoportréty 18:20 Sedemnásť zastavení jari (1/12) 19:30 Správy STV
„N” 19:50 Národnostné správy
20:00 Keno 10 20:05 Na križovatke SK + CZ: Dialóg 20-40-60
21:25 Anjeli strážni 22:00 Kino
na Dvojke: Mansfield Park 23:35
Sestry Ida Kelarová a Iva Bittová
spievajú džez 00:25 Motormagazín 00:45 Udalosti ČT 01:15
Správy STV „N”
TV program 7. 4. - 13. 4.
NEDEĽA 11. APRÍLA
J
JEDNOTKA
04:10 Sever proti Juhu (1/12)
05:00 Ostrovy snov 05:55 Motormagazín 06:15 Správy STV
06:40 Postav dom, zasaď strom
07:10 Škaredé káčatko a ja
(12/26) 07:35 Rýchla rota Chipa
a Dala (34/51) 07:55 Náhradníci II. (2/31) 08:20 Maškrtníček
08:45 Góóól 09:20 Šuster,drž
sa kopyta! 10:35 3-2-1-ŠTART!
10:50 Prechádzky s dinosaurami
11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5
minút 12 13:05 Agatha Christie :
Poirot: Nemý svedok 14:50 Oslobodenie (1/5) 16:30 McBride
: Requiem 17:55 Extra 18:30
Tajomstvo mojej kuchyne 19:12
Počasie 19:15 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly body
sekundy 20:05 Počasie
20:15 Dobrodružstvo
Poseidonu (1/2)
To najväčšie nebezpečenstvo čaká priamo na
palube...
Dobrodružný thriller.
(Spojené štáty americké
2005)
21:45 Dobrodružstvo
Poseidonu (2/2)
To najväčšie nebezpečenstvo čaká priamo na
palube...
Dobrodružný thriller.
(Spojené štáty americké
2005)
23:15 Agatha Christie - Poirot:
Nemý svedok
Naozaj výnimočný detektív...
Krimi (Veľká Británia
1996)
01:00 Dobrodružstvo Poseidonu
(1/2) 02:25 Dobrodružstvo Poseidonu (2/2)
M
MARKÍZA
04:50 H2O: Stačí pridať vodu
5-6/26 05:35 Príbehy z hasičskej
stanice 05:55 Superpes Krypto
II. 06:20 Uletení Loonatici 10/13
06:40 Flintstonovci II. 6/25 07:10
Stretol som ho v ZOO 08:20 Môj
kamarát medveď 10:05 Krok za
krokom V. 9-10/24 10:55 Chuck
I. 9-10/13 12:40 Zo zákulisia
Markíz 13:00 Na telo 13:30 Lampáreň 14:10 Poklad na Strie-
bornom jazere 16:10 Rýchle
Televízne noviny 16:15 Krokodíl
Dundee 18:00 Rýchle Televízne
noviny 18:05 Na streche 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 LET´S DANCE
Najlepšia tanečná show
22:35 Partička
Sprievodca jedinečným
humorom.
23:15 LET´S DANCE
Horúčka nedeľňajšej noci
23:40 Eleventh Hour - nulová
šanca 6/18
Kriminálny seriál, USA,
2008.
00:30 Mierotvorca 02:35 Nezlomná vôľa 04:45 Na streche
TV JOJ
T
06:10
06
10 NOVINY
N
TV JOJ 06:35 Na
divokej vode 08:10 John Tucker
musí zomrieť 10:00 Profesionáli IV. (6) 10:50 Stratené duše
IV. (7,8) 12:45 Črepiny PLUS
13:30 Autosalón 14:00 Tajomstvá
zátoky 15:50 Telo na telo 17:40
PRVÉ NOVINY 18:00 EXCLUSIV
18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:20 X-Men: Posledný vzdor
Vývoj svetových dejín
môže ovplyvniť „liek”, ktorý
dokáže premeniť mutantov na obyčajných ľudí.
Mutanti majú po prvý raz
možnosť zvoliť si svoju
budúcnosť - buď si zachovajú svoju výnimočnosť,
ktorá je však príčinou ich
izolácie a odcudzenia od
ostatných, alebo sa svojich
schopností vzdajú a stanú
sa normálnymi ľuďmi.
Americko-britský akčný
sci-fi thriller (2006)
22:20 Pláž
Rajská nevinnosť
nikdy netrvá večne!
Leonardo DiCaprio na
thajskom ostrove objaví
nádhernú pláž, skutočný
eden na zemi, ale ten
napriek legendám nie je
opustený...
Americký thriller (2000)
00:50 Stíhačková rallye 02:25
Krvavá pomsta 04:00 Nebezpečná štvanica 05:35 Autosalón
D
DOMA
05:40 Na smrť ťa ľúbim 07:40
Súboj vášní 11-12/125 09:40 Slávici na ulici 10:40 Chuťovky 12:05
Rosamunde Pilcherová: Vietor
nádeje 13:50 Columbo zasahuje 14/20 15:35 Súboj vášní
13-14/125 17:25 PROMINENTI
18:05 Gossip Girl I. 16/18 19:00
Jesse I. 3-4/22 20:00 Pošli to
ďalej 22:15 Skutočný príbeh: Kým
sa zobudí 23:55 Hotel Rwanda
02:05 Columbo zasahuje 14/20
03:40 Lampáreň 04:10 Skutočný
príbeh: Kým sa zobudí
JJOJ PLUS
06:15 „Noc klavíristy” 07:40 Profesion
fesionáli V. (3,4) 09:25 Žena za
pulto (2) 10:20 Maharadžova
pultom
dcéra (1/3) 12:00 Aprílová výhra
12:55 V mene lásky 14:50 Dobrodružstvo Poseidonu 17:10
Dvaja machri medzi nebom a
peklom 19:00 KRIMI NOVINY
„N“ 19:30 NOVINY TV JOJ „N“
20:00 Škola tanca a šarmu 22:10
V mene lásky 00:00 Škola tanca
a šarmu 01:35 Dom z piesku a
hmly 03:35 Kto z koho 05:00
Prvé oddelenie
D
DVOJKA
04:40 Správy STV „N” 05:00
Národnostné správy 05:10 Udalosti ČT 05:40 S Jakubom na
rybách (1/20) 06:05 Ryby, rybky,
rybičky 06:35 Cesty nádeje 07:00
Televíkend 07:30 Živá panoráma 08:10 Test magazín 08:15
Separé 08:45 Československý
filmový týždenník 09:00 Kapura
09:40 Farmárska revue 10:00
Slávnostná sv. liturgia 12:10
Noc v archíve 13:10 Medovníkový domček 14:00 Orientácie
14:25 Slovo 14:30 Família 15:05
Folklórny festival Východná 2009
15:40 Televízne osobnosti - režisér Stanislav Párnický: Ticho po
búrke 17:10 Moje kone vrané
(1/4) 18:13 Autoportréty 18:15
Večerníček 18:25 3-2-1-ŠTART!
18:45 Kinorama 19:10 Poklady
sveta IV. 19:30 Správy STV „N”
19:50 Keno 10 20:05 Umenie
2010 20:30 Dokumentárny klub:
Mitumba 21:30 Na doskách
21:55 Pozvánka do divadla: Ivanov 00:30 Slovo 00:35 Udalosti
ČT 01:05 Poltón 01:35 Správy
STV „N”
inzercia
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
23
PONDELOK 12. APRÍLA
P
JJEDNOTKA
03:50
3 50 O 5 minút 12 04:55 3
3-2-121
ŠTART! 05:15 Tajomstvo mojej
kuchyne 05:55 Správy STV 06:15
Góly body sekundy 06:25 Počasie 06:30 Ranné správy I. 06:35
Ranný magazín 07:55 Ranné
správy II. 08:05 Vtipnejší vyhráva
08:50 Inšpektor Morse 10:40
Sladká Valentína (51) 11:30
Sladká Valentína (52) 12:20 Dámsky magazín STV 13:35 Varím,
varíš, varíme a pečieme 13:50
Kaviareň
Slávia 14:40 Zostane
Kavia
to v rodine 15:15 Divoký anjel
(137/270)
16:00 Správy STV o
(137/
16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Sila lásky
II. (62) 17:25 Sila lásky II. (63)
18:15 Dr.House III. (16/24) 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Krištáľové krídlo 2009
Priamy prenos z odovzdávania výročných
cien „Krištáľové krídlo”
z oblasti kultúry, vedy,
medicíny, hospodárstva,
architektúry, výtvarného
umenia a hudby.
(Slovensko 2010)
21:40 Reportéri
Aktuálna publicistika.
Všade tam, kde zlyháva
zákon a nespravodlivosť
ostáva nepotrestaná,
prichádzajú reportéri,
aby priniesli svedectvo o
dobe, ktorú žijeme...
(Slovensko 2010)
22:05 Rímska ríša (1/6)
Sprisahanie
Historický seriál. Chod
dejín určujú vyvolení...
(USA 2005)
22:50 Rímska ríša (2/6) Závet
Historický seriál. Chod
dejín určujú vyvolení...
(USA 2005)
23:30 Život po živote (6/6)
Klub 7:59
Kriminálny seriál.
„Duchov si nevyberieš,
oni si vyberú teba”...
(Veľká Británia 2005)
00:20 Inšpektor Morse 02:05
Modrý motýľ
24
TV program 7. 4. - 13. 4.
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
PONDELOK 12. APRÍLA
M
MARKÍZA
05:30 Reflex 06:00 Teleráno
08:30 Bez servítky 09:20 Detektív 12:25 V tieni zločinu II. 16/22
13:15 Rýchle Televízne noviny
13:20 Odložený prípad II. 16/23
14:15 Monk II. 6/16 15:05 Rýchle
Televízne noviny 15:10 Las
Vegas: Kasíno II. 12/24 15:55
Rýchle Televízne noviny 16:00
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 12/23 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Reflex 17:50 Počasie 17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Poisťovňa šťastia V. 6/16
Rodinný seriál, ČR, 2009.
21:15 Mentalista I. 15/23
Kriminálny seriál, USA,
2008.
22:10 112
Neuveriteľné udalosti
zachytené na núdzovej
linke.
22:50 Zástupca veliteľa
Akčný film (88'), USA-Rumunsko, 2005.
00:30 Šelma 13/13 01:25 Silverado 04:00 Pravidlá zadaných 1-2/7 04:40 TELEVÍZNE
NOVINY
TV JOJ
T
05:55 NOVINY TV JOJ 06:20
KRIMI NOVINY 06:45 NOVINY
TV JOJ 07:10 KRIMI NOVINY
07:35 NOVINY TV JOJ 08:00
Panelák V. (48) 09:10 Stratené
duše IV. (7,8) 11:00 X-Men:
Posledný vzdor 13:20 Letecké
katastrofy (1/5) 14:10 Myšlienky
vraha I. (3) 15:10 Simpsonovci
XII. (7, 8 ) 16:00 C.S.I.: Kriminálka New York I. (5) 16:59 PRVÉ
NOVINY 17:20 PROMI NOVINY
17:45 Prvé oddelenie II. (25)
18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 SHOWDANCE
Tanečná šou, plná vášne
a energie. Najväčšie seriálové hviezdy hodnotené
prísnou porotou vydajú
zo seba na parkete
maximum. V tematických
tanečných kolách sa
potrápia a presvedčia na
vlastnej koži, že tanec je
naozaj drina!
22:15 Panelák V. (49) U Michala
Miesto, kde to žije. Prvý
slovenský denný seriál
(2010)
23:15 SHOWDANCE Battle
23:45 Chlapci to chcú tiež...
a stále
Dospievajúci Florian má
obrovský problém. Jeho
penis sa prebral k životu
a neprestajne mu do
všetkého rozpráva. Ako
má prežiť poriadne trápne
situácie, kam ho privádzajú neskrotné sexuálne
pudy?
Nemecká tínedžerská
komédia (2002).
01:20 Záhada diamantu 02:50
Vlčia diera 04:15 Väznica Vortex
05:00 Črepiny* 05:30 Simpsonovci XII.
DOMA
D
05:45 Naučím
N
ťa milovať 40/129
06:30 Súboj vášní 13-14/125
08:35 Regina - kráľovná cigánskych sŕdc 159/160 10:15 Ulica
III. 160/259 11:10 Rosamunde
Pilcherová: Na krídlach nádeje
13:10 Rebeli II. 5/225 14:00 Júlia
- Cesty za šťastím 159/351 14:55
Správna Susan II. 12/26 15:25
Naučím ťa milovať 41/129 16:10
Súboj vášní 15-16/125 18:00
Túžba tela 31/143 19:00 Rebeli
II. 6/225 20:00 Čaro lásky 1/90
20:55 Pravá tvár vášne 56/178
21:50 L.O.V.E. 22:40 Sex v meste
II. 13/18 23:05 Viktória 146/171
23:55 Hra osudu 01:15 Pravá tvár
vášne 56/178 02:00 Lampáreň
02:30 Túžba tela 31/143 03:15
Lampáreň 04:30 Hra osudu
JJOJ PLUS
05:20 D
Diagnóza: Vražda III.
III (9)
06:00 Tarzan (69) 06:25 Zasľúbená zem (45) 07:10 Doktorka
Quinnová (15) 07:55 Magnum
VII. (11, 12) 09:45 Derrick II. (59)
10:50 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (19) 11:55 M*A*S*H*
(39, 40) 12:55 Diagnóza: Vražda
III. (9
(9) 13:50 Varí vám to 14:30
Páli vám to? 15:10 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (19)
16 15 M*A*S*H* (39, 40) 17:00
16:15
Láska nezomiera (153, 154)
19:00 KRIMI NOVINY “N“ 19:30
NOVINY TV JOJ “N“ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 „Když
rozvod, tak rozvod” 22:00 „Konec
agenta W4C prostřednictvím psa
pana Foustky” 23:45 „Když rozvod, tak rozvod” 01:00 Posledný
svedok 02:30 Nočné reprízy
D
DVOJKA
06:00 Udalosti ČT 06:30 Správy
STV „N” 06:50 Profesionál 07:05
Polícia 07:15 Sociálny zápisník
07:30 Živá panoráma 08:00 Vysielanie pre materské školy 08:30
Ranné správy I. 08:35 Ranný
magazín 09:55 Ranné správy
II. 10:00 Fokus - rodina 10:50
Mitumba 11:45 Regionálny denník 12:15 Živá panoráma 12:50
Orientácie 13:15 Krásny materiál,
krásna robota 13:45 Poklady sveta
IV. 14:00 Umenie 2010 14:30 Na
doskách 15:00 Odpískané 16:05
Motormagazín 16:25 Aj my Rómovia dokážeme veľké veci - Silvia
Šaköziová 16:35 Aj my Rómovia dokážeme veľké veci - Adam
Cibuľa 16:45 Aj my Rómovia dokážeme veľké veci - Mária Bertóková
17:00 Regionálny denník 17:35
Fokus - práca 18:18 Autoportréty
18:20 Večerníček 18:35 VAT 19:00
Vice-Versa (12/26) 19:30 Správy
STV „N” 19:55 Správy - Hírek
20:00 Keno 10 20:10 Megamosty
(3/3) 21:00 Magazín Ligy majstrov
21:30 Správy a komentáre 22:00
Dialógy o závislostiach 22:25 Dialógy o závislostiach 23:15 Anjeli
strážni Jana Kukala 23:40 Cesty
nádeje 00:05 Udalosti ČT 00:40
Správy STV „N” 01:05 Správy Hírek 01:10 Správy a komentáre
UTOROK 13. APRÍLA
JJEDNOTKA
03:40
3 40 Správy
S
STV o 16:00 04:00
Sila lásky
lá
II. (62) 04:50 Sila lásky
(6
II. (63)
05:40 Slovensko dnes
05:50 Správy STV 06:15 Góly
body sekundy 06:25 Počasie 06:30
Ranné správy I. 06:35 Ranný
magazín 07:55 Ranné správy II.
08:05 Vtipnejší vyhráva 08:50
Inšpektor Morse 10:45 Sladká
Valentína (53) 11:30 Sladká Valentína (54) 12:20 Dámsky magazín
STV 13:35 Varím, varíš, varíme
a pečieme 13:50 Kaviareň Slávia 14:40 Zostane to v rodine
15:15 Divoký anjel (138/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:18
Góly body sekundy 16:25 Počasie 16:30 Sila lásky II. (64) 17:25
Sila lásky II. (65) 18:15 Dr.House
III. (17/24) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Drišľakoviny
Drišľak nás zabáva.
Hudobno - zábavný
program skupiny Drišľak
a jej hostí.
(Slovensko 2009)
21:30 Chodili sme spolu
Talkshow Petra Marcina.
Hosťami Petra Marcina
budú Josef Pepa Náhlovský, Josef Mladý a Vašo
Patejdl.
(Slovensko 2010)
22:20 Obete a tí druhí
Násilná trestná činnosť a
jej aktéri.
(Slovensko 2010)
22:50 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka IV.
(13/22) Ihla v kope sena
Kriminálny seriál
(USA 2007)
23:35 Inšpektor Morse:
Pekelný had
Príbeh z krimi-série.
(USA, Veľká Británia 1990)
01:20 Buddy Faro 02:05 Buddy
Faro (1/13) 02:50 Chodili sme
spolu
M
MARKÍZA
05:30 Reflex 06:00 Teleráno
08:30 Bez servítky 09:20 Everest:
Hora smrti 12:30 V tieni zločinu
II. 17/22 13:20 Rýchle Televízne
noviny 13:25 Odložený prípad II.
17/23 14:15 Monk II. 7/16 15:05
Rýchle Televízne noviny 15:10
Las Vegas: Kasíno II. 13/24 16:00
Rýchle Televízne noviny 16:05
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 13/23 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Reflex 17:50 Počasie 17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Bez servítky 19:00 TELE-
VÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
21:55 Paľba
Lov na problémy v spoločnosti pokračuje.
22:25 Klan upírov
Keď sa jednej noci roku
1996 stredoškoláčka Jeni
vráti domov, nájde svojich
rodičov zavraždených.
Vzápätí vyjde najavo, že
z garáže zmizlo auto a jej
mladšia sestra Heather
Ann zmizla. Vyšetrovanie
vraždy v Eustisu netrvá
dlho a po zhromaždení
dôkazov a stôp sa polícia
pustí do pátrania po skupine piatich stredoškolákov
medzi nimi je i Heather.
Triler nakrútený podľa
skutočných udalostí (84')
USA, 2002.
00:05 Odložený prípad VI. 21/23
01:00 Pristátie naslepo 02:40 112
04:00 Pravidlá zadaných 3-4/7
04:40 TELEVÍZNE NOVINY
T
TV JOJ
06 15 NOVINY
06:15
N
TV JOJ 06:40
KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY
TV JOJ 07:30 KRIMI NOVINY
07:55 NOVINY TV JOJ 08:25
Panelák V. (49) 09:25 RANNÉ
KINO: Chlapci to chcú tiež... a
stále 11:25 Klaun (23) 12:25 District (4) 13:15 C.S.I.: Kriminálka
New York I. (5) 14:10 Myšlienky
vraha I. (4) 15:10 Simpsonovci
XII. (9, 10) 16:00 C.S.I.: Kriminálka New York I. (6) 16:59 PRVÉ
NOVINY 17:20 PROMI NOVINY
17:45 Prvé oddelenie II. (26)
18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 Panelák V. (50) Handra
Mamička upozorňuje
Jakuba na dôsledky jeho
rozhodnutia podať žiadosť o rozvod. O zotrvaní
Silvie v nemocnici sa
hlasuje.
Miesto, kde to žije. Prvý
slovenský denný seriál
(2010).
21:15 Odsúdené II. (9)
Tajomstvo
Slovensko-český seriál
(2010)
22:15 Profesionáli IV. (7)
Únosca
Náčelník Maroš Nagy so
svojimi mužmi hrdo bojuje
so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
23:15 Mafstory:
Rusovlasý Sergej
Nové príbehy Aliho,
Pipiny, Banána, Milanka,
Bélu, Prca a tety Márgit.
Slovenský komediálny
seriál (2010)
00:15 Špeciálne komando IV.
(1/22) 01:00 Odsúdené II. 01:55
Podvodníci 02:40 Klaun 03:25
Superzáchrancovia 04:55 Črepiny* 05:25 Simpsonovci XII.
blogy/kultúra
UTOROK 13. APRÍLA
D
DOMA
05:55 Naučím ťa milovať 41/129
06:40 Súboj vášní 15-16/125
08:50 Čaro lásky 1/90 09:45
Viktória 146/171 10:35 Ulica III.
161/259 11:30 Správna Susan II.
12/26 11:55 L.O.V.E. 13:10 Rebeli
II. 6/225 14:00 Júlia - Cesty za
šťastím 160/351 14:55 Správna
Susan II. 13/26 15:25 Naučím ťa
milovať 42/129 16:10 Súboj vášní
17-18/125 18:00 Túžba tela 32/143
19:00 Rebeli II. 7/225 20:00 Čaro
lásky 2/90 20:55 Pravá tvár vášne
57/178 21:50 L.O.V.E. 22:40 Sex
v meste II. 14/18 23:10 Viktória 147/171 24:00 Pošli to ďalej
02:00 Lampáreň 02:35 Túžba tela
32/143 03:20 Lampáreň 04:25
Duchovia z Hopewellu
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
Blog Petra Remiša: Tlačenka
Niekedy je dobré pozrieť sa
späť, čomu všetkému sme v živote verili. Napríklad v prvej triede
som bol presvedčený, že Marx a
Engels boli bratia.
Každý deň som sa pozeral v
škole na ich bradaté portréty a
dedukoval som: Marx mal syna
Lenina a vnuka generála Ludvíka
Svobodu. Doktor Gustáv Husák
bol Svobodov mladší brat. Dokonale to do seba zapadalo.
Len mi nešlo do hlavy, aký je
vzťah tejto päťky a svätej božskej trojice.
Niekedy okolo prvého svätého
prijímania ma niekto varoval, že
ak sa z niečoho nevyspovedám,
spadne mi tehla na hlavu. Uveril
som tomu a problém bol na svete.
Veď som opakovane zhrešil.
Po spovedi som sa domov zakrádal s prilbou na hlave. Požičal
som si ju z tatovho skútra. Čakal
som tehlu. Našťastie, niekde sa
zachytila. Nechcel som viac riskovať, a na ďalšej spovedi som to
pánovi farárovi vyklopil.
Za použitie neslušného slova
„hovado“ mi dal desať očenášov
a desať zdravasov.
Pamätám si, že keď som prvýkrát v živote videl akvárium,
uveril som tomu, že tak ako prasiatka dorastajú na svine, aj skaláre raz dorastú na veľryby. Potom sa vytiahnu z vody a spraví
sa zabíjačka.
Celý rok mi to vŕtalo v hlave.
Na Veľkú noc som sa vybral k susedke, ktorá vlastnila akvárium.
Reku, vyšibem ju a dostanem tla-
25
z veľryby
Peter Remiš - líder skupiny
Slniečko známej tiež ako Punto
a rybacé hlavy. Keď nekoncertuje, venuje sa anglickému jazyku, ktorý aj vyučuje vo svojej škole Skypers.
čenku z kosatky.
Neotvorila mi, ježibaba jedna
lakomá. Nechcela sa podeliť ani
o veľrybu.
Padol slovenský rekord v čítaní
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza:
D
Vražda III.
III (10)
06:00 Tarzan (70) 06:25 Zasľúbená zem (46) 07:10 Doktorka
Quinnová (16) 07:55 Magnum
VII. (13, 14) 09:45 Derrick II. (60)
10:50 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (20) 11:55 M*A*S*H*
(41, 42) 12:55 Diagnóza: Vražda
III. (10) 13:50 Varí vám to 14:30
Páli vám to? 15:10 Dobrodružstvá
Sherlocka Holmesa (20) 16:15
M*A*S*H* (41, 42) 17:00 Láska
nezomiera (155, 156) 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ “N“ 19:55 PROMI NOVINY
20:15 Krvilačná pomsta 22:00 V
zajatí hlbín 23:50 Renzo a Lucia
D
DVOJKA
05:30 Správy STV „N” 05:55
Správy - Hírek 06:05 Udalosti ČT
06:35 Správy a komentáre 07:00
Zdravíčko, pán doktor 07:30 Živá
panoráma 08:05 Vysielanie pre
materské školy 08:30 Ranné
správy I. 08:35 Ranný magazín
09:55 Ranné správy II. 10:00
Fokus - práca 10:50 Megamosty
(3/3) 11:45 Regionálny denník
12:15 Živá panoráma 12:40 Pošej
mi Janičku 13:10 VAT 13:35 Cesty
nádeje 14:05 Profily: Pohľad späť
14:45 Defilé 15:40 Magazín Ligy
majstrov 16:05 Eurovirtuál 16:30
Národnostný magazín: Ruský
17:00 Regionálny denník 17:35
Fokus - zdravie 18:18 Autoportréty 18:20 Večerníček 18:35 Môj
dom, môj hrad 19:00 Na ceste
po Srí Lanke 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Zdravie v Európe
(2/8) 21:10 Diagnóza (174) 21:30
Správy a komentáre 22:00 Filmový klub: Poviedky z kuchyne
23:30 Udalosti ČT 00:00 Správy
STV „N” 00:25 Správy - Hírek
00:30 Správy a komentáre
Zmena programu vyhradená
V mestskej knižnici sa na sklonku marca konal detský čitateľský
maratón. Aj vďaka Piešťancom
padol minuloročný rekord v čítaní. Tento rok sa do maratónu
zapojilo 21 234 detí vo veku od
6 do 15 rokov z celého Slovenska. Bolo ich o 10 436 viac ako v
minulom roku. Čítalo sa na 139
miestach v 81 mestách. Medzi
čitateľmi bolo aj 14 školákov s
poruchami sluchu a 37 slabozrakých detí.
Na tretiakov zo Základnej školy M. R. Štefánika, ktorí jeden po
druhom čítali knihu Petra Gajdošíka – Zverinec na siedmom poschodí, dohliadali starší kamaráti
zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Mojmírovej ulici
v Piešťanoch. Žiaci sa zároveň
pokúšali spolu s ostatnými knižnicami o prekonanie minuloročného
rekordu a zápis do Slovenskej knihy rekordov. Oboje sa im podarilo.
„Čítať sa začalo už o deviatej
ráno, každý prečítal jednu stránku. Niekomu to šlo rýchlejšie, iné-
O rekord v čítaní sa zaslúžili aj tretiaci z „jedničky“ školy.
mu pomalšie. Každého som potom
zapísal do zoznamu, ktorý som na
záver odovzdal pracovníčkam knižnice,“ povedal nám jeden z troch
svedkov pokusu o rekord, študent
SOŠOaS, Roman Vangel. Popoludní
sa deti potešili vystúpeniu Teatra Neline, ktoré sa malým čitateľom predviedlo s veselými prí-
behmi o Guľkovi Bombuľkovi. Aj
takýmto zábavným spôsobom vyvrcholil 11. ročník Týždňa slovenských knižníc, v rámci ktorého sa
mohli čitatelia bezplatne zaregistrovať v tunajšej knižnici. (vd)
PAMÄTI DEDINSKEJ UČITEĽKY
V predposledný marcový týždeň tohto roku sa na
knižný trh dostala kniha krakovianskej autorky
Anny Horanskej, rodáčky z Hornej Štubne. Svoje
Pamäti dedinskej učiteľky spísala len nedávno.
Dielo je autobiografickou spomienkou pestrého,
ale tvorivého života dedinskej učiteľky, ktorá krakovianske i strážske deti učila štyridsať rokov. Také isté
obdobie organizovala a podnes organizuje kultúrnospoločenský život v obci. Stále sa venuje aj deťom
- vo folklórnom súbore Krakovanka. Autorka ako
mladé dievča, vyštudovaná učiteľka, pricestovala
do Krakovian hneď po skončení pedagogickej školy
v Banskej Bystrici. Vydala sa, vychovala dve deti a s
veľkou láskou a zanietením začala organizovať rôzne
podujatia. „Nebol to ľahký život, ale tvorivosť napĺňala celé moje žitie. Bola by som veľmi rada, keby
som mala pokračovateľa kultúrnej práce v obci,“
hovorí osemdesiatdvaročná Krakovianka.
A. Horanská je známa svojou láskou k ľudovej
piesni a tancu. Zozbierala a zachránila množstvo
nápevov. „Nedajte zahynúť ľudovej múdrosti, tradíciám života týchto dedín, rozvíjajte kultúru v
dedine, lebo minulosť tvorí náplň súčasnosti a budúcnosti.“ Kniha je od „A“ po „Z“ plná nezabudnuteľných spomienok, humorných zážitkov a raritných
fotografií.
Martin Gono
26
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
Poďakovanie darcom
krvi a sponzorom!
Konzorcium darcov krvi Chirana-Dental Piešťany, Ms SČK Drahovce a Ms SČK Krakovany srdečne ďakujú všetkým dobrovoľným
bezpríspevkovým darcom krvi,
ktorí sa v rámci konzorcia darcov
krvi zúčastnili darcovstva krvi bez
nároku na odmenu, a takýmto humánnym činom pomohli zachrániť
mnohé životy našich chorých spoluobčanov.
Konzorcium darcov krvi ďakuje
sponzorom, ktorí podporili vecne
alebo finančne vydarené STRETNUTIE DARCOV KRVI. To sa uskutočnilo 4. marca 2010 v jedálni u
Petra Majerníka v objekte Chirana–Dental, s.r.o., v Piešťanoch.
Poďakovanie patrí hlavne folklórnemu súboru Krakovienka z Krakovian pod vedením Antónie Mitošinkovej, speváckej chrámovej
skupine pod vedením Heleny Augustínovej a mladému tanečnému
folklórnemu súboru Striebornička
zo Základnej umeleckej školy v
Piešťanoch pod vedením učiteliek
Dagmar Kuběnovej a Moniky Ondrášikovej. Nakoniec ďakujeme
folklórnej skupine otca a syna
Michalov Klampárovcov z Banky
za ich pestrý a bohatý kultúrny
program, ktorým rozveselili a zabavili prítomných darcov krvi a ich
hostí na spoločných posedeniach.
Hlavní finanční sponzori boli:
ADLO – Bezpečnostné dvere, prevádzka Drahovce, Mesto Piešťany
- primátor Ing. Remo Cicutto, Ing.
Miroslav Nerád, konateľ Chirana–
Dental, s.r.o., Chateau Krakovany, Stravovacie a obchodné služby
- Peter Majerník.
Poďakovanie patrí taktiež mediálnej podpore: redakcii Piešťanského týždňa, novinám A.B.
Piešťany, Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko a Trnavský hlas, regionálnej televízii Karpaty, PhDr.
Martinovi Jurčovi zo Slovenského
rozhlasu v Bratislave a Pavlovi
Machovičovi z redakcie denníka
Pravda. Ďakujeme!
Vaši darcovia krvi
Marián Manák
Členská schôdza
Piešťanská pobočka Ligy proti rakovine svojim členom pripomína, že najbližšia schôdza
sa uskutoční po Veľkej noci vo štvrtok 8. apríla o 15.00 h
v Mestskom kultúrnom stredisku na Ul. A. Dubčeka. Príďte
a pomôžte zabezpečiť úspešný
priebeh akcie Deň narcisov.
Výbor LPRa
spoločenská rubrika
spomíname
blahoželáme
ďakujeme
Dňa 10. apríla
uplynie deväť
rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko mjr. Michal
Dupej, ktorý pôsobil na leteckej základni v Piešťanoch. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku...
S láskou a úctou
spomína manželka, syn
a dcéry s rodinami.
Dňa 7. apríla
oslavuje naša
drahá dcérka Andrea
Kukučová 35.
narodeniny.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho
požehnania ti zo srdca prajú
rodičia, sestry a brat s rodinami, rodina Kukučová, manžel a ostatná rodina. Synovia
Marko, Erik a krsňa Nikolas ti
posielajú sladkú pusu.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť v piatok 26. marca do Drahoviec
s našou milovanou Annou
Karabovou. Ďakujeme vám
aj za prejavy sústrasti, slová
útechy a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Dňa 5. apríla uplynulo
pätnásť rokov, čo nás
opustil Karol
Klieštenec.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S láskou manželka,
dcéra, vnuk.
Dňa 28. marca
sme si pripomenuli nedožité 91.
narodeniny nášho drahého otca
Štefana Havrilu a
13. apríla si pripomenieme 32.
výročie jeho úmrtia.
S láskou v srdci na neho
spomínajú a za tichú
spomienku tým, čo nezabudli,
ďakujú synovia,
nevesty a vnúčatá.
Nech Ti tento krásny deň nezacloní žiadny tieň. Nech slniečko krásne žiari ako úsmev v
Tvojej tvári.
Dňa 5. apríla oslávil Patrik svoje
10. narodeniny.
Všetko najlepšie
Ti z celého srdca praje mamina
a ostatná rodina.
Dňa 3. apríla
oslávila naša
mamička a
babička Anna
Miháliková
krásne 90. narodeniny. K tomuto životnému jubileu jej prajú všetko
najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania synovia Anton, Jozef
a Peter s rodinami. K blahoželaniu sa pripája aj ostatná
rodina a priatelia.
Choroba bola silnejšia...
Človek inak vníma
smrť niekoho cudzieho ako stratu
svojho najbližšieho. Sú však prípady, keď sa našej
duše dotkne rovnako. Tak je to aj
v prípade Petra Jánoša, ktorý nás
navždy opustil v prvý aprílový deň
vo veku 55 rokov.
Hoci sme neboli rodina, jeho
smrť ma naplnila smútkom. Odišiel dobrý priateľ, vždy ochotný
pomôcť. Pamätám si, ako som ho
pred rokmi požiadal o sponzorovanie nášho kolkárskeho družstva.
Hoci sme sa ani poriadne nepoznali, bez váhania súhlasil. Bývalého
futbalistu tento šport zaujal, i
keď kolky sám aktívne nehrával,
družstvu fandil a sponzoroval ho
ďalej. Aj vďaka nemu sa kolká-
ri Dompeku stali viacnásobnými
majstrami Piešťan aj Slovenska.
V civilnom živote Peter dlhé
roky pracoval v Západoslovenských pekárňach. Po zmene režimu využil svoje skúsenosti, kúpil
a neskôr i splynofikoval klasickú trojetážovú pekáreň. Keďže
chlieb sa v nej piekol tradičným
spôsobom, dal jej meno Dompek.
Z pekárne vychádzal vyše 17 rokov nielen chutný domáci chlebík,
ale i ďalšie výrobky. Dnes sa už v
Dompeku nepečie a jej majiteľ po
vyše roku prehral boj so zákernou
chorobou, ktorá bola silnejšia ako
jeho túžba žiť. Česť Tvojej pamiatke, Peťo.
Š. Gregorička
Posledná rozlúčka s Petrom
Jánošom sa koná v utorok 6.
apríla o 14.30 h na cintoríne na
Bratislavskej ceste.
Úprimne ďakujeme za Vaše prejavy spoluúčasti
a za vyjadrenie
sústrasti pri odprevadení našej
mamičky Kataríny Ballovej Winterovej na jej poslednej
ceste. Ďakujeme, že ste boli v
mysli s nami v týchto pre nás
ťažkých chvíľach. Smútočný obrad sa konal dňa 19. marca vo
francúzskom Mont Valérien.
Blanka, Catherine,
Daniel a Alexis
Rád som žil, rád som pracoval, zlý osud mi všetko vzal.
Jak zlomený kvietok som padol, že nemohol som ani zavolať: Zbohom, odchádzam,
odkiaľ sa viac nevrátim! Posledná cesta tŕnistá zostala
Vám všetkým v srdci boľavá.
Dňa 24. marca nás opustil náš drahý
syn, manžel,
otec a brat
Peter Bednár
z Drahoviec. Ďakujeme všetkým priateľom, spolužiakom,
spolupracovníkom z firmy
Technical Textiles a známym,
ktorí sa s ním prišli rozlúčiť
na jeho poslednej ceste. Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
V súčasnom,
dosť nepriaznivom období
pre zdravotníctvo v našej
spoločnosti
chcem s úctou poďakovať za
profesionálny, ľudský prístup
kolektívu interného oddelenia a doliečovacieho oddelenia našej nemocnice počas
liečenia nášho otca a dedka
Emila Blaška. Ďakujeme.
PhDr. Katarína Blašková
a vnuk Alexander Blaško
spoločenská rubrika
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
počasie
od 26. 3. do 4. 4.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď
počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
narodili sa
Elizabeth Baxová z Piešťan, Michal Kulich z Lipovníka, Matej
Marko z Piešťan, Alex Papay
z Ostrova, Jakub Knobloch z
Leopoldova, Nela Gáliková z
Veľkých Ripnian, Maxim Klinka
z Piešťan, Vanessa Magulová z
Piešťan, Magdaléna Laššáková
z Hlohovca, Jakub Masár z Podolia, Kamila Švecová z Moravian nad Váhom, Peter Novotný
zo Sokoloviec a Hana Moreová
z Piešťan
UTOROK 6. 4.
noc
5 oC
deň
11 oC
STREDA 7. 4.
noc
1 oC
deň
14 oC
ŠTVRTOK 8. 4.
noc
1 oC
noc
4 oC
vitajte medzi nami
deň
16 oC
PIATOK 9. 4.
deň
15 oC
27
V stredu 30. marca o 17.15 h sa Gabriele a Milošovi Markovcom z
Piešťan narodil druhý syn Matej (3900 g, 51 cm). Dieťatko v piešťanskej
pôrodnici priviedol na svet MUDr. Ladislav Gleso. Na bračeka sa doma
teší šesťročný Jakubko. Srdečne blahoželáme!
Foto: V. Dusíková
Gymnazisti obhajovali argentínske farby
šinu krajín. Presvedčili sme sa,
že zákulisná politika a neoficiálne dohody sú najdôležitejšie pri
tvorbe akýchkoľvek rozhodnutí.
Boli sme šťastní, keď sa nám podarilo nejakú rezolúciu presadiť.“
Úspešný bol najmä Jakub Slabý, keď ako jeden z hlavných predkladateľov presadil svoju tému
somálskych pirátov, a darilo sa aj
Ivanovi Oravcovi pri presadzovaní rezolúcie na tému dostupnosti
potravín. Gymnazistov pobyt v
zomreli
Milan Košinár vo veku 29 rokov
z Piešťan, Ján Blažej vo veku
90 rokov z Piešťan, Jozef Křivda vo veku 77 rokov z Piešťan,
Anna Nemcová vo veku 79 rokov z Vrbového a Jozef Košec
vo veku 86 rokov z Vrbového
úprimnú sústrasť
Deň hier v knižnici
V Mestskej knižnici v Piešťanoch sa v sobotu 10. apríla uskutoční Deň hier a testovanie IQ.
Pripravené budú strategické, logické a rodinné hry aj hlavolamy
nielen pre deti. Okrem toho spoločnosť Mensa za 10 eur otestuje
záujemcom výšku IQ.
(r)
ďakujeme
„Argentínska“ delegácia: J. Slabý, B. Masaryková, J. Juhászová a I. Oravec.
V polovici marca študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v
Piešťanoch zažili na vlastnej
koži zasadnutia Organizácie spojených národov v Ríme.
Išlo o simulované zasadnutia
v rámci projektu RIMUN (Rome
International Model United Nations), ktoré prebiehali v angličtine. Gymnazisti Ivan Oravec, Jana
Juhászová, Barbora Masaryková a
študent z Bratislavy Jakub Slabý
museli zvládnuť náročné úlohy.
„Vystupovali sme ako delegáti
z Argentíny, pôsobili sme v niekoľkých komisiách,“ uviedol Ivan
Oravec. Jeho kolegovia dodali:
„Tento projekt sme prijali ako
veľkú výzvu, už v decembri sme sa
začali pripravovať na to, ako budeme v Ríme hájiť politiku Argentíny. Príprava spočívala hlavne v
študovaní politiky Argentíny, ale
aj rôznych inštitúcií spadajúcich
pod OSN a získaní schopnosti odosobniť sa a nehájiť vlastné ná-
zory ani názory nášho štátu, ale
politiku úplne vzdialenej krajiny.
Hlavná náplň našej práce priamo
na mieste bola tvorba a schvaľovanie rezolúcií. Jednotlivé štáty
sa museli dohodnúť na politike,
ktorá by bola prijateľná pre väč-
Barbora sa hlási o slovo.
Ivan presadil rezolúciu o potravinách.
Ríme obohatil - Ivan, Jana, Barbora a Jakub dodávajú: „Spoznali
sme zaujímavých ľudí z celého
sveta. Bývali sme v talianskych
rodinách, ktoré sa správali neuveriteľne srdečne a vytvorili nám
prostredie, kde sme sa cítili ako
doma. Prežili sme päť nezabudnuteľných dní a kto by si myslel,
že študenti, ktorí sa prihlásia na
takúto akciu, budú nudní, sa veľmi mýli. Skutočne sme tu zažili
veľa vtipných momentov.“ (red)
Dňa 26. marca nás navždy opustil
náš milovaný
syn Milanko
Košinár. Ďakujeme všetkým príbuzným,
kamarátom, susedom, známym, spolupracovníkom firmy Soft Progres, ktorí sa s
ním prišli rozlúčiť. Úprimná
vďaka patrí aj kaplánovi R.
Vaculovi a kaplánovi A. Streicherovi za ich povzbudivé
slová, silu a vieru, ktorú nám
poskytli v tejto ťažkej chvíli.
Smútiaca rodina
Ďakujeme pánovi primárovi
MUDr. Ičovi z oddelenia ARO
a ošetrujúcim lekárom a sestričkám za ľudský prístup aj
obetavú starostlivosť, ktorú
poskytli nášmu ťažko chorému synovi Milankovi Košinárovi. Ďakujeme tiež MUDr.
Briškovej a MUDr. Kolikovi.
Manželia Košinárovci
28
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
o čom sme písali 31. 3. 2009
POHĽAD SPÄŤ - PREČÍTAJTE SI, O ČOM PÍSAL PIEŠŤANSKÝ TÝŽDEŇ V ROKU 2009:
SOKOLOVČANKA VO FINÁLE MISS
Dvadsaťročná študentka politológie Diana
Hágerová zo Sokoloviec sa dostala až do finále Miss Universe Slovenskej republiky. Hoci
kráľovský diadém si nasadila na hlavu Bratislavčanka Denisa Mendrejová, niektoré z
finalistiek na výhru tipovali práve sympatickú
krásku z neďalekej obce.
Diana svoje zážitky na miss hodnotí ako
obrovskú skúsenosť. „Bolo to nádherné, hoci
náročné,“ hovorí. Na súťaž sa prihlásila z vlastného popudu a preto, aby urobila radosť svojej
mame. „Išla som na casting v Trnave a hneď
som sa dozvedela, že pokračujem ďalej. Nepredpokladala som ale, že sa dostanem až
do finále.“ Okrem sústredení na Slovensku
finalistky absolvovali aj dvanásťdňový pobyt
na výletnej lodi v Karibiku. „Tri dni sme strávili
v Miami a pokračovali sme ďalej po ostrovoch
v Karibiku. Každý deň sme sa zobudili v inej
krajine,“ s nadšením spomína na zaujímavý
výlet Diana. Záverečný finálový večer bol podľa
nej tiež úžasný. „Myslela som si, že sa budem
báť, ale nakoniec som sa cítila fantasticky.“
Svoju účasť na súťaži vôbec neľutuje, hoci
zatiaľ žiadne ponuky na účinkovanie v modelingu nedostala. „Ak prídu, budem rada, ale
na prvom mieste je u mňa aj tak škola.“ Diana
Hágerová študuje v prvom ročníku na Univerzite
Cyrila a Metoda v Trnave a po ukončení štúdia
by rada pracovala v politike ako hovorkyňa. Na
súťaži sa vo voľnej disciplíne predstavila hrou
na priečnu flautu.
(ad)
Diana Hágerová
Za nadjazdom plánujú logistické centrum
Logistické centrum za vyše 20
miliónov eur plánuje stavať „na
zelenej lúke“ za diaľničným obchvatom smerom na Vrbové, spoločnosť CZ Slovakia zo Šamorína.
Firma minulý rok získala územné
rozhodnutie a nedávno aj stavebné povolenia na infraštruktúru.
„V súčasnosti rokujeme a hľadáme nájomcov do hál,“ povedal
nám zástupca spoločnosti Jozef
Ďuris. Na pozemku, kde by malo
centrum stáť, je však tabuľa s
oznamom – na predaj. „Pokiaľ sa
s výstavbou fyzicky nezačne, sme
otvorení aj alternatíve predaja
celého projektu,“ dodáva Ďuris.
Vizualizácia plánovaného logistického centra pri diaľnici.
Podľa plánov spoločnosti by
na ploche 71-tisíc metrov štvorcových koncom tohto roka mali
vyrásť tri veľkokapacitné haly a
prevádzková budova. Časť jednej
haly bude určená na ľahkú priemyselnú výrobu, napríklad diely
pre automobily a ostatné priesto-
ry zostanú pre logistické (skladovacie a prepravné) centrum. Ak sa
uskutočnia, prácu tu nájde okolo
250 osôb.
(ad)
ČO SO SMEŤAMI, KEĎ KONTAJNER NESTAČÍ?
Chcel by som sa dajako dopátrať, ako sa vlastne majú veci
s komunálnym odpadom. Bývame v rodinnom domčeku s dvoma izbami, miniatúrnym dvorom,
kde parkujeme miniatúrne auto.
Asi pred dvoma rokmi mi z ničoho nič, bez predchádzajúceho
upozornenia, vymenili 240-litrovú smetnú nádobu na netriedený
odpad za 120-litrovú a zvesela začali vyvážať smeti len raz za dva
týždne. (V lete síce raz za týždeň,
ale to na taký malý smetiačik aj
tak nestačí.) Doma sme štyria,
čiže musím zaplatiť 4 x 21,90 eur,
čo je spolu 87,60 eur (2639 Sk).
Dnes som bol u bohov na Mestskom úrade v Piešťanoch, že potrebujem väčší smetiak. Nehrozí,
vraj až od päť ľudí na domácnosť. Neviem, čo to je za haluz,
veď potom piatim ľuďom zasa
len nebude stačiť ani 240-litrová
nádoba. Nevadí, hovorím si, že
Základom minimalizovania odpadu je separovanie. Ilustr. foto: (šg)
doplatím aj za tú piatu neexistujúcu osobu... nedá sa.
Samozrejme, začali na mňa
vyskakovať, že si mám požiadať
o nádoby na triedený odpad. Ale
kam ich mám dať, to nepovedali.
Možno na strechu. Na ulicu ich
nedám, pretože hneď vedľa je
nočný pub, a už sa mi trikrát stalo, že keď som večer smetiak vyložil, ráno už bol krásne prevrátený a vysypaný. Samozrejme,
smetiari ho predsa nebudú zdvíhať zo zeme a upratovať. Auto
parkovať na ulici tiež nebudem.
Nejaký nedorastený dobrák nemal
v kúpeľni zrkadlo, tak si odtrhol
obidve spätné. Tiež to čosi stálo.
A aj tak ten triedený odpad sypú
do jedného auta.
Keď musím za smeti platiť pomerne veľké peniaze, prečo sa musím po večeroch ako nejaký kmín
zakrádať so smeťami ku kontajnerom na sídliskách. Mimochodom,
na sídlisku sa môžete so smeťami
otáčať imrvére nonstop a nikomu
to neprekáža. Tiež majú dvojaký
meter. Nedali by sa opäť po meste rozmiestniť veľké kontajnery?
Keď sa mohla pešia zóna prerobiť
dvakrát (každý Zeus chce zarobiť),
na kontajnery by sa hádam našlo.
Takže suma-sumárum: Väčší kôš nedá sa. Doplatiť za väčší kôš – nedá sa. A vlastne ani už nič nechcem,
je mi z tohto zle. Budem držať
hubu, krok a prežijem ďalší rok!
S preplneným odpadovým
košom vás zdraví
Juraj „Julto“ Hromada
servis
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
29
dôležité čísla
St. 7. 4. o 18.00 h
Filmové predstavenie
PO SVADBE
Psychologický film. Hovorí sa,
že po svadbe jeden život končí
a trochu iný začína. Humanitárny dánsky pracovník Jacob
riadi v Indii sirotinec, ktorému
hrozí zatvorenie. Jedinou záchranou je návšteva bohatého
mecenáša v Dánsku a prijatie
pozvania na svadbu jeho dcéry.
Réžia: Susanne Bier
Hrajú: Mads Mikkelsen, Rolf
Lassgård, Sidse Babett Knudsen, Stine Fischer Christensen...
Dánsko/V. Británia/Švédsko2006, MP 12, 120 min., české
titulky
Vstupné: 2,20 €
Ut. 13. 4. o 18.00 h
Filmové predstavenie
REMBRANDTOVA
NOČNÁ HLIADKA
Životopisný historický film.
Slávny maliar a jeho skupinový
portrét Nočná hliadka pohľadom režiséra Petra Greenawaya. Film nás zavedie hlboko
do Rembrandtovej duše.
Hrajú: Martin Freeman, Eva
Birthistle, Jodhi May, Emily
Holmes, Toby Jones...
V. Británia/Poľsko/Kanada/Holandsko-2007, MP 15, české titulky, 139 min. Vstupné: 2,20 €
VÝSTAVY
1.-30. 4.
Galéria umenia zdravotne postihnutých/Výstavná sieň
UMENIE ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR
Prezentácie v rámci výstavy:
1.-10. 4.: Prezentácia zdravotne postihnutých seniorov
19.-30. 4.: Prezentácia umenia hendikepovaných detí
8.-30. 4.
Galéria DU
Veľvyslanectvo ČR na Slovensku, České centrum v Bratislave a NOC - Dom umenia Piešťany uvádzajú výstavu
ČESKÁ NEJ
Plagáty predstavujú vybrané
exponáty z galérie „rodinného
stříbra“, ktoré vznikli v českých zemiach.
Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 8. apríla o 17.00 h.
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
KONGRESOVÁ HALA
Ut. 6. 4. o 19.30 h
PRECHÁDZKA
VIEDENSKÝMI VALČÍKMI
Pressburg Ambassador
Orchestra
Príďte si vychutnať večer so
svetoznámym orchestrom z
Bratislavy, ktorý nadväzuje na
tradíciu známych orchestrov z
regiónu Viedeň-Bratislava-Budapešť, ktoré sa dodnes snažia
pripomenúť slávne časy nedávnej minulosti a navodzuje atmosféru vznešených cisárskych
čias, známych svojím leskom,
kultúrnosťou, ale i hravosťou a
vysokou umeleckou úrovňou.
Zoltán Janikovič - umelecký
vedúci
Anna Patkoloó - soprán
Vstupné: 12 €
Ut. 13. 4. o 19.30 h
SĽUK - Slovenský ľudový
umelecký kolektív
Profesionálne umelecké teleso, ktoré má za sebou 60 rokov
tradície, 10 000 predstavení,
30 miliónov divákov a 60 krajín sveta, sa vám predstaví v
programe
BUDÚ HRAŤ
Komorný scénický program,
ktorého základ tvorí ľudová
hudba a spev. Reprezentuje
tradičnú slovenskú ľudovú hudobno-tanečnú kultúru a prostredníctvom citlivého spracovateľského prístupu vyzdvihuje
jej vysokú umelecko-obsahovú
a estetickú hodnotu. V predstavení prezentuje umelecký
profil Ľudového orchestra SĽUKu, jeho jedinečných sólistov
a spevákov, ženskú spevácku
skupinu a najlepších tanečných
interpretov SĽUKu.
Réžia: Stanislav Marišler
Vstupné: 10 €
VYCHÁDZKY
Pi. 9. 4. o 15.30 h
VYCHÁDZKA DO PRÍRODY
Lektor: Anna Vlachynská
VÝSTAVY
apríl
Spoločenské centrum
KRISTÍNA PODMANICKÁ
Paličkovaná čipka
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
FOYER MsKS
1.-30. 4.
HUMOR NÁŠ KAŽDODENNÝ
výstava karikatúr a fotografií
Ut. 13. 4. o 13.30 h
SCLEROSA MULTIPLEX
KINOSÁLA MsKS
Št. 8. 4. o 15.00 h
LIGA PROTI RAKOVINE
Pi. 9. 4. o 17.00 h
SLOBODA ZVIERAT
SPOLOČENSKÁ SÁLA MsKS
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
Pi. 9. 4. o 17.00 h
KLUB KAKTUSÁROV
VETERINÁR
KINOSÁLA KSC FONTÁNA
POHREBNÉ SLUŽBY
St. 7. 4. o 15.00 h
BAVÍME SA NAVZÁJOM
Hudobno-zábavný program pri
príležitosti Svetového dňa humoru. Program moderuje Martin Jakubec.
Vstup voľný
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
GALÉRIA KSC FONTÁNA
6.-25. 4.
OTAKAR BACHORÍK
výstava tapisérií
FOYER KSC FONTÁNA
1.-30. 4.
HUMOR NÁŠ KAŽDODENNÝ
kino Fontána
Št. 8., Pi. 9. 4. o 17.30 a
20.00 h
LIETAM V TOM
USA-2009, MP 15, slovenské titulky, 109 min.
Vstupné: 2,50 €/69,28 Sk
Pi. 9., So. 10., Ne. 11. 4.
o 15.30 h
Detské predstavenie
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA
USA-2010, MP, slovenský dabing, 97 min.
Vstupné: 2,50 €/75,32 Sk
So. 10., Ne. 11. 4. o 17.30
a 20.00 h
NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE
USA-2009, MP 12, slovenské titulky, 116 min.
Vstupné: 2,50 €/75,32 Sk
Po. 12. 4. o 20.00 h
Filmový klub
NEPOZVANÝ HOSŤ
USA-2007, MP, české titulky,
104 min. Vstupné: 2 €/60,25 Sk
(FK 1,50 €/45,18 Sk)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
0918/347 388,
033/762 14 47
Na jarnom koncerte
muzikály aj klasika
Na jarnom koncerte sa minulý
utorok predstavili žiaci z piešťanskej základnej umeleckej školy.
Počas dvojhodinového programu
malí hudobníci a speváci predviedli až dvadsaťšesť čísiel.
Hneď v úvode zazneli skladby
ako Amazing Grace, Indiáni, ale
aj Dvořákova džezová etuda. Andrea Polčeková zaspievala song
z muzikálu West Side Story, Tomáš
Oravec sa predviedol na husliach
v známom Montiho čardáši. Katarína Molnárová siahla po modernejšej melódii a obecenstvu na
saxofón zahrala skladbu od Shakiry – Underneath your clothes. Na
záver vystúpili s východoslovenskými piesňami členovia Ľudovej
hudby Kolovrátok.
(IP)
kvapka krvi
Dňa 31. marca na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv 35
darcov: Viera Ilievová z Piešťan
69-krát, Stanislav Valo z Vrbového
67-krát, Pavol Rybárik z Ratnoviec
51-krát, Luboš Balon z Jalšového 48-krát, Peter Gregorovič z
Piešťan 46-krát, Pavol Táborský
z Piešťan 42-krát, Michal Orihel z
Dubovian 35-krát. Po prvýkrát darovali krv: Miroslava Dzurenková z
Chtelnice, Matej Švančara a Lenka
Hozáková Piešťan, Marika Rechtoríková z Brezovej p. B. a Fatima
Gondeková z H. Stredy.
(r)
30
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
inzercia
ZAČIATOK O
21:00, VSTU
PNÉ: 4 EUR
- PREDPREDAJ
, 5 EUR - NA
DPREDAJ, 7 EUR
R - PRE
, VSTUPNÉ: 6 EU
ČIATOK O 21:00
MIESTE, PRED
PREDAJ: INDI
ANS PUB
B
NS PU
DPREDAJ: INDIA
- NA MIESTE, PRE
ZA
plagat.indd 1
3/31/10 10:10:15
inzercia
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
31
AUTOPOŽIČOVŇA
0908/433 354, 0904/625 695
www.BOMAS.sk
Karbón 3D 3M
Autofólie bez vyberania skiel
www.profifolie.sk
zamestnanie
Prijmeme výčapníkov a výčapníčky - brigádnikov. Tel. 0905/
469 519.
Prijmem šikovné a flexibilné
kaderníčky do novootvoreného
kaderníctva v Auparku, Piešťany. Tel. 0902/955 223.
Otváracie hodiny inzertných oddelení
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Dám do prenájmu záhradku
v záhradkárskej osade Sĺňava pri
zimnom štadióne v Piešťanoch.
Tel. 0907/706 232.
Prenajmem 3-izbový RD v Radošine, novozrekonštruovaný, zariadený. Cena 300 €. Tel.
0905/893 083.
Prenajmem garsónku na Valovej. Cena dohodou. Tel. 0908/
189 983.
Dám do prenájmu izbu v RD,
centrum. Tel. 0940/874 146.
Dám do prenájmu 3-izbový
RD v Hornej Strede.
Tel. 0908/728 517.
Prenajmem pekný 1-izbový
byt na Juhu. Cena 255 € vrátane
energií, len seriózne. Tel. 0905/
781 185.
Prenajmem dlhodobo 1-izbový
zariadený byt na Teplickej ulici od
júla 2010. Cena 250 € s energiami.
Tel. 0910/343 424.
Dám do prenájmu 2-izbový byt
v centre. Tel. 0905/812 196.
Ihneď prenajmem dlhodobo
2-izbový nezariadený byt v Piešťanoch na A. Hlinku. Tel. 0907/
783 975.
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
remeslá-služby
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
Výroba kovaných brán, plotov,
zábradlí, záhradný nábytok,
priemyselné brány, kozubové
náradie, zákazková výroba. Tel.
0905/184 704.
033/762 14 47
Predám stavebný pozemok v
Maduniciach, 560 m2, všetky inžinierske siete. Tel. 0905/171 875.
Dám do prenájmu garáž. Tel.
0905/812 196.
Renovácia cintorínskych pomníkov priamo na mieste. Vykonávam maliarske práce, sadrokartón, stierky, rôzne opravy v
bytoch. Tel. 0907/636 619.
kúpa-predaj
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I.trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám obilie (žito, jačmeň).
Tel. 0905/990 285.
Predám kozie mlieko. Cena
0,70 €/l. Tel. 0905/605 964.
MICHALKA - plast. okná, rolety, žalúzie, sieťky, lamel. dvere,
laminát. podlahy, markízy, zvárač, práce, garáž. brány - predaj,
predaj, montáž, servis. VÝRAZNÉ
JARNÉ ZĽAVY. Tel. 0905/285 868.
Robíme všetky murárske práce. Tel. 0902/660 128.
1RYìVWURSQìSRGKĕDG]DMHGLQìGHě
=DYRODMWHQiP
1DYåWtYWHQDåXY]RUNRYěX
2GERUQì]iYRG3257$6
7DWLDQD.XQ]PDQQ
5HQRYiFLD
SUHGWôP
ZAHÁJENIE PREVÁDZKY
1LNROD7HVOXĀ
3LHåĨDQ\
ww w. s k .p o r ta s . co m
TEPLICKÁ 63
GYHUHGRPRYpGYHUHNXFK\QHVFKRG\
zverinec
Predám ošípané, 140-175 kg
(1,40 €/kg). Tel. 0948/511 356.
Predám kvalitné šteňatá: čau–
čau biely, bernardín, bulmastif, stredoaziat – s pasmi a čipmi. Tel. 0903/462 623.
auto-moto
Predám Renault Clio 1,2, r.v.
1999, garážované, STK 12/2009,
zimné pneumatiky, centrálne zamykanie, 98 000 km. Cena 2000 €.
Tel. 0908/606 753.
Vykonávam murárske práce,
omietky, zatepľovanie, fasády, murovanie a iné. Tel. 0902/540 840.
MANIKÚRA - Francúzske a ozdobné lakovanie, japonská manikúra pre krásne prirodzené
nechty. AKCIA: gélové nechty
20 eur + zdobenie zdarma. Tel.
0905/369 389.
PEDIKÚRA - ZĽAVA: dôchodcovia, ZŤP a mamičky na MD. AKCIA: pedikúra + parafín 10 eur.
Tel. 0903/527 927.
(Bývalé riaditeľstvo SLK), Winterova 29.
Vykonávame výstavby a rekonštrukcie RD, zatepľovanie a
iné práce. Tel. 0903/549 097.
Prerábky bytových jadier, maľovky, stierky a iné práce. Tel.
0948/521 777.
Voda – oprava a montáž batérií,
umývadiel, sifónov, filtrov, ventilov, vaní, sprchovacích kútov...
Úprava menších rozvodov, napájanie kuchynských liniek, práčok a
umývačiek. Tel. 0944/367 077.
Práce s pílou, krovinorezom,
vyberanie koreňov, odvoz. Tel.
0902/768 886, 033/762 22 58.
Vykonávame výmenu kotlov,
radiátorov a bojlerov.
Tel. 0905/251 693.
Zabezpečujem hudobnú produkciu na zábavy, plesy, diskotéky, svadby, stužkové, oslavy a
rôzne kultúrne podujatia + DVD
záznam hud. produkcie ZDARMA.
Tel. 032/779 52 18, 0905/530 949
- DJ Ján Miklovič.
Oprava a čistenie kotlov
a prietokových ohrievačov.
Tel. 0907/433 547.
Vykonávam murárske a maliarske práce, obklady, dlažby,
stierky, plávajúce podlahy, sadrokartón. Tel. 0910/561 822.
Elektromontáž a výmena zásuviek, zástrčiek, vypínačov, ističov,
svietidiel a lustrov. Menšie elektrikárske práce. Tel. 0904/847 308.
Multikára – odvoz, dovoz stavebného odpadu a materiálu. Tel.
0915/792 743.
32
inzercia
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
remeslá-služby
Kvalitná masáž u vás doma.
Tel. 0905/589 473.
Učiteľka doučí učivo 1. stupňa ZŠ. Tel. 0902/376 432, 0905/
512 584.
Firma DOČISTA - kompletná
renovácia automobilu - laku,
plastov, priže/kože, tepovanie
všetkých častí z látky - všetko
profi strojmi a chémiou. Tel.
0903/154 122.
Kompletné opravy: strechy,
ríny, komíny, krovy, laty, strešné
okná, výmena krytiny a nátery.
Tel. 0948/111 987.
Čalúnnictvo Pavla ponúka výrobu kvalitných matracov za
dostupné ceny, predaj poťahových látok a kože, 800 vzoriek
a všetky iné čalúnnické práce. Javorinská 4, Piešťany, tel.
0915/897 941, 0908/110 320.
Robím geometriu osobných
motorových vozidiel do roku výroby 2002. Tel. 0940/874 146.
Firma DOČISTA - tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípavkami. Možnosť ich zakúpenia, možnosť zapožičania
strojov. www.eurona.cz. Tel.
0903/154 122.
Kúrenie, voda, plyn – Bezák a
syn. Tel. 0905/611 580.
Výroba a predaj rímskych roliet/záclon, látkové rolety, vertikálne žalúzie. Možnosť výberu z 1250 vzoriek. Javorinská 4,
Piešťany, tel. 0915/897 941.
Vodoinštalačné a kúrenárske
práce, maľovanie interiérov, exteriérov, zatepľovanie a komplexné
prerábanie bytových jadier. Tel.
0907/781 076.
Angličtina, nemčina – vyučovanie, preklady, MATURITY. Tel.
0905/669 796.
Potrebujete energetický certifikát? Tel. 0903/301 407.
Chcete mať E-shop, ktorý predáva? www.certifikovanyobchod.
sk. Tel. 0905/303 898.
Ponúkam tesárske práce (krovy, pokrývanie, výmena krytiny) a malé stavby z dreva (altánky, prístrešky) + klampiarske práce. Tel. 0918/136 131,
0907/706 713.
Brúsenie, lakovanie parkiet.
Požičovňa brúsky. Tel. 0905/
812 196.
Internetové obchody KRÍZA
NEPOSTIHLA. Zakúpte si E-shop
od nás a dostanete bonus webyshopping. Tel. 0905/303 898,
www.winternet.sk.
OZNÁMENIE
MESTA PIEŠŤANY
Primátor mesta Piešťany na základe § 13 ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a v nadväznosti
na § 9a ods. 2 a nasl. zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
č. 31/2010 zo dňa 11. 3. 2010
týmto oznamuje, že
nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany,
zapísané na LV. č. 5700 ako:
1.
- pozemok parcela č. 6800 zast. pl. a nádvoria s výmerou 252 m2
- stavba - dom súp. č. 2173 postavená na časti tejto parcely
spolu s príslušenstvom
(garáž bez súp. č., vstupná brána, prípojka kanalizácie,
spevnené plochy, prípojka vody, kanalizačná vpusť,
prípojka plynu, vonkajšie schody, NN prípojka),
ktoré sú určené na odpredaj,
sa budú predávať formou obchodnej verejnej súťaže
za najvyššiu ponuku, pričom minimálna kúpna cena je 52 100,00 €.
2.
- pozemok parcela č. 1575/2 ost. plocha s výmerou 6797 m2,
ktorá je určená na odpredaj,
sa bude predávať formou obchodnej verejnej súťaže
za najvyššiu ponuku, pričom minimálna kúpna cena je 371 000,00 €.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené:
a) na úradnej tabuli Mesta Piešťany
b) na internetovej stránke Mesta Piešťany www.piestany.sk
Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže k dispozícii
na Mestskom úrade v Piešťanoch, Nám. SNP č. 3, I. poschodie,
č. dverí 42, 43, a to počas stránkových hodín.
Ing. Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predám detský kočík. Cena dohodou.
Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ
a čísla kategórie) je 0,80 € s DPH.
Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ a čísla kategórie).
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
Renovácia dverí. Tel. 0903/
959 316.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
STOLÁRSTVO U BIELIKA, Horná Streda, ponúka služby: výroba eurookien a dverí (vonkajších, vnútorných), výroba nábytku na zákazku z drevotriesky, slovenského vyrezávaného nábytku z masívu, výroba
stolov, schodov, altánkov, pristreľovanie obkladov a lepenie
polystyrénových obkladov na
strop. Tel. 0905/341 912.
zoznámenie
Preprava tovaru Fordom Transit - po Piešťanoch cena 20 €,
väčšia vzdialenosť 0,33 €/km. Tel.
0911/058 595.
Pílenie stromov.
Tel. 0905/562 466.
Rekonštrukcie stolov, stoličiek, záhradného sedenia. Tel.
0905/562 466.
5. 4. - 9. 4. 2010
PREHĽAD DENNÉHO MENU
PENZIÓN LÖWE
3,90 €/117,49 Sk, Kollárova 6, Piešťany,
033/772 22 22
Po Nevarí sa
Ut Fazuľová nakyslo, 1. Kurací
steak na šampiňónovo-smotanovej omáčke, široké rezance,
2. Sedliacky bravčový tokáň,
ryža, 3. Listový šalát s cestovinou, kuracím mäsom,
orechami a brusnicami
48-ročný Rakúšan hľadá priateľku od 40 do 50 rokov. Mám tri
veľké deti a veľký dom. Ak máš
záujem žiť a pracovať v Rakúsku,
pomôcť mi pri vedení domácnosti
a je ti samej smutno ako mne,
tak sa ozvi. Čiastočná nemčina je
nutná, fotka vítaná. Písať môžeš
aj po slovensky, moja švagriná
je Slovenka. Adresa: Mayerhofer,
Silberbach 151, 4230 Pregarten
- Austria.
straty-nálezy
Stratil sa psík - yorkshirský
teriér. Prosíme nálezcu, aby nás
kontaktoval na tel. 0903/233 649.
Kto našiel 30. marca čiernu
diplomatku? Tel. 0918/709 059.
St Paradajková so syrom,
1. Slovenská živánska, cenakový dip, pečené zemiaky, 2.
Vyprážané kurča, zemiakový
šalát s rukolou, 3. Jarný šalát na tmavom chlebe s pečenými morčacími prsiami
Št Keltská gulášová polievka,
1. Bravčový „Gordon Blue“,
varené zemiaky, 2. Hydinové
rizoto so syrom, 3. Chrumkavý šalát s kuracím gyrosom
a arabským chlebom
Pi Tekvicová krémová polievka, 1. Viedenská roštenka,
ryža, 2. Francúzske zemiaky
so smotanovou pusinkou,
3. Ázijský šalát s medovo-zázvorovými kuracími
krídelkami
Cena obedného menu je
vrátane šalátu podľa výberu
a „Koláča panej domu“.
história
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
33
HISTÓRIA: AKO VOLILI VRBOVČANIA V RAKÚSKO-UHORSKU (4)
Voličov vraj strašili cirkevnou kliatbou
Študent histórie na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave
Alexander Antoška z Vrbového spracoval svoju bakalársku prácu na tému volieb v
Rakúsko-Uhorsku. Predvolebný boj a samotné voľby v
monarchii sprevádzali zaujímavé momenty, preto sme
sa rozhodli časť jeho práce
uverejniť na pokračovanie.
Ďalšie voľby už po roku
Keďže sa nepodarilo jednotlivým stranám vo vláde utvoriť väčšinu, ktorá by zabezpečila bezproblémové fungovanie snemu,
konali sa po voľbách v roku 1905
ďalšie voľby v roku 1906.
Kandidátom vo vrbovskom volebnom okrese bol opäť lekár z
Nového Mesta nad Váhom, dr. Július Markovič. Jeho predvolebných prejavov sa zúčastňovalo
až okolo 4-5-tisíc ľudí. I keď boli
jeho vystúpenia rušené hlavne
osobou slúžneho Winklera, Markovič mal na svojej strane obrovský
počet voličov. Protikandidátom
mu bol opäť Rudnynanszký, ale
nedokázal na svoju stranu strhnúť
ani tých, ktorí mu pomáhali a hlasovali za neho minulý rok. Neodstúpil, ale tiež nevyvíjal žiadnu
aktivitu. Listy od voličov, ktoré
sa objavovali v celoslovenských
periodikách, boli plné optimizmu
o Markovičovom jasnom zvolení.
Priebeh volieb však ukázal, čoho
všetkého je vládna moc schopná.
Volebný deň bol stanovený na
2. mája. Markovičovci opäť dostali len štyri privádzačské odznaky.
Súperova strana mala odznakov
omnoho viac. Predsedovia komisií
voľbu zámerne preťahovali, aby
oslabili počty voličov národnej
strany. Do deviatej hodiny večer
odvolili len mestá Vrbové a Brezová. Voliči museli správne odpovedať na otázky ich veku a čísel
domov. Pokiaľ sa údaj nezhodoval
s údajmi zapísanými vo voličskom
zozname, bol jeho hlas odhodený.
Tak Brezová prišla o 50 hlasov. Po
nich nasledovali ďalšie obce, kde
mal Markovič jednoznačnú väčšinu. Priebeh voľby však narušili
udalosti z miestnosti prvej komisie. Tam o 22.45 h vtrhli židia,
prevrhli lampu, stôl, stoličky a
roztrhali zápisnice so zapísanými
už odvolenými voličmi. Dr. Rudolf
Markovič, Markovičov brat, bol
presvedčený, že zápisnice potrhali sami notári. Po tomto incidente
vyhlásil predseda Czocher o 0.20
voľbu za uzavretú a prikázal voličom opustiť mesto.
Sľubovali drevo z lesa
Markovič o priebehu voľby poslal ministrovi vnútra a stolici podrobný opis spolu so žiadosťou,
aby nová voľba prebehla zákonne a aby na ňu bol vyslaný ministerský povereník. Markovič sa
ponúkol, že by povereníka sám
zaplatil. Z Nitry mu prišlo ubezpečenie, že k voľbe budú vyslaní
iní predsedovia, ktorí na voľbu
dohliadnu. Sklamanie zavládlo,
keď sa dozvedeli ich mená. Boli
to slúžny Szabó Kálmán a lesník
Pfauser Lajos, ktorí už dokázali
jednu voľbu prekaziť, a to v senickom okrese. Ďalším prekvapením
bolo obsadenie okresu vojskom
a políciou. Aj v najmenšej dedine
bolo okolo 50 až 100 vojakov. Policajtov mal na starosti slúžny Winkler. Pfauser zatiaľ chodil po kopaniciach a verejne sľuboval tým,
ktorí budú voliť Rudnynanszkého,
zadarmo kríky a drevo z lesa. Tí,
ktorí budú voliť Markoviča, budú
mať vstup do lesa zakázaný.
Provládne orientovaná administratíva ďalej využívala každú
možnosť, ako manipulovať s voličmi. V Trebaticiach bola miestnosť
tunajšieho hostinca vyhlásená za
nevyhovujúcu zdraviu ani protipožiarnym pravidlám a hostinec
museli zatvoriť. Ak by odstúpili
od podpory Markoviča, miestnosť
by opäť uviedli do prevádzky. Tiež
sa v tom čase medzi Strážami a
Trebaticami stavala železnica do
Vrbového. Majitelia pozemkov,
cez ktoré železnica viedla, boli
oboznámení, že nedostanú pozemok na výmenu za ich majetok, pokiaľ nebudú voliť vládneho
kandidáta. Ľudia sa tiež sťažovali
na zamestnancov železníc, ktorí ju stavali, pretože ničili role
pri trati, avšak boli odbití tým,
nech sa idú sťažovať Markovičovi.
Brezovanom chceli
vziať aj zástavu
Náhradná voľba bola stanovená na 14. mája. Národná strana nedostala žiadne priechodné
lístky, potrebné na sprevádzanie
voličov k volebnej urne. Winkler
si toto právo hodlal ponechať pre
seba a rozhodol sa, že len on bude
privádzať voličov k hlasovaniu.
Do dolných obcí prišli niektorí už
zvolení poslanci, aby podporili
miestnych obyvateľov a aby sa
sami presvedčili o nezákonnos-
tiach, ktoré sa v krakovianskom
notariáte neustále stupňovali. Zistili, že všetky obce sú uzavreté a
strážené žandármi a dostať sa do
nich bude značný problém. Ľudia
sa na uliciach nesmeli zhromažďovať, a dokonca ani rozprávať
sa. Jeden z poslancov bol zadržaný a eskortovaný do Piešťan. Tu
sa mu však podarilo nastúpiť na
vlak do Nového Mesta nad Váhom
a odtiaľ sa na voze cez poľné cesty
dostal do Vrbového.
V deň voľby Winkler spolu s
veľkým počtom žandárov obsadil
hornú prístupovú cestu do mesta.
Tu kontroloval voličov z Myjavy,
Brezovej, Kostolného a Krajného. Ďalej púšťal len tých, ktorých uznal za vhodné. Brezovania
šli pod bielou zástavou, ktorú im
žandári chceli vziať. Biela zásta-
platný. Často sa stávalo, že volič
odpovedal, že Markovič pochádza z Nového Mesta, a nie z VágUjhelyu. Jeho bol hlas okamžite
odmrštený. Markovičovi dôverníci
boli po pár voličoch vykázaní z volebných miestností, keďže požadovali, aby sa o odmrštených hlasoch viedli samostatné zápisnice.
Markovič bol strážený v spomínanej krčme, ktorú nesmel opustiť.
V noci ku koncu voľby ho jeho
priatelia, ktorí mali strach o jeho
život, tajne spolu s poslancom
Hodžom prepašovali na roľnícky
voz a odviezli preč. Záver voľby už
prebiehal bez akejkoľvek kontroly, takže predsedovia odhadzovali
celé dediny po tom, ako z nich
odhlasovalo pár voličov. I keď mal
Markovič v predbežnom spočítaní
jednoznačnú väčšinu 1112 hlasov
Ilustračné foto: (mkm)
va bola stará tradícia, ktorá znamenala, že celá obec ide voliť
jedného kandidáta. Dolné dediny
na tom boli horšie, nikto nesmel
opustiť svoj dom. Mnohí sa skrývali po humnách, aby ich žandári
nezobrali. Tí obsadili všetky, aj
poľné cesty, aby sa do Vrbového
nikto nedostal. Preto sa voliči najskôr vybrali do susedných dedín
opačným smerom a potom rôznymi okľukami a štvornožky cez
polia raže a žita do Vrbového.
Krčma ako hlavný stan
Markovičov tábor bol za mestom na poli, obkľúčený políciou
zo všetkých strán. Tiež dostali
ako hlavný stan malú krčmu, kde
sa tlačilo okolo 200 až 300 ľudí.
Samotné volenie sa podobalo na
výsluch, kde sa voliča niekoľkokrát pýtali na meno a priezvisko,
na číslo domu, na jeho vek, na
meno a priezvisko kandidáta a na
mesto odkiaľ pochádza. Pokiaľ volič spravil čo i len jednu chybu,
bol jeho hlas vyhlásený za ne-
z 1600, keďže už v noci na voľbu
nikto nedozeral, bol za víťaza vyhlásený Rudnynanszký.
Proti voľbe a predsedovi bolo
podaných množstvo trestných oznámení. Bola tiež spísaná petícia a predložená kráľovskej kúrii. Petícia sa odvoláva na dva
najvýznamnejšie body, ktoré môžu za zmarenie voľby. Jedným je
falošná komisia a druhým bolo
Rudnynanszkého mámenie voličov
falošnými, vraj pápežom posvätenými krížmi, ktoré rozdával medzi
voličov. Tiež ich strašil tým, že
pokiaľ budú hlasovať za „luterána
Markoviča“, budú potrestaní cirkevnou kliatbou. Ďalej poukazovala na podplácanie, napájanie a
pokutovanie voličov pred voľbou.
K tomu sa, samozrejme, pripájalo
odhadzovanie hlasov počas voľby.
Ani tieto argumenty pred kúriou
neobstáli a vyhlásila rozsudok v
prospech Juraja Rudnynanszkého a
potvrdila jeho poslanecký mandát.
Alexander Antoška
Zdroj: Národnie noviny
34
servis/príroda
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
záhrada očami odborníka
Trávnik prevzdušňujte
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí čitateľom Piešťanského týždňa, ako
sa starať o trávnik.
S nastupujúcou jarou sa ukazujú zelené plochy trávnika. Nezriedka sa stane, zvlášť ak snehová pokrývka trvala príliš dlho,
že trávnik môže byť poškodený.
Môžu sa objaviť lysiny, kde miestami vidno holú pôdu, ktoré má na
svedomí pleseň snežná. S ošetrovaním trávnika začíname koncom
marca alebo v prvej polovici apríla - podľa miestnych klimatických podmienok.
Prvým krokom je starostlivé
vyhrabanie suchej trávy a starého lístia. Toto je veľmi dôležité,
pretože zhnité steblá trávy a lístie
ponechané v trávniku sťažujú prísun vody a vzduchu ku koreňom,
tiež bránia prístupu svetla k novým výhonkom.
Keď sme trávnik takto vyčistili,
pristúpime k ničeniu viacročných
burín. Aj keď napríklad skorocel či
púpava pekne kvitnú, pre náš čistý zelený trávnik sú to nežiadúce
buriny, ktoré sa ľahko rozmnožujú
a veľmi rýchlo expandujú. Majú
hlboké korene a podľa našej praxe
najúčinnejším prostriedkom na
ich ničenie je ostrý nôž, ktorým
burinu vykrojíme, pokiaľ možno s
celým koreňom. Hovoríme o ručnom vypichovaní. Je to metóda
síce pracná, ale účinná. Na väčších plochách využívame chémiu,
selektívny herbicíd (napr. Bofix).
Ďalším dôležitým krokom je
hnojenie. Na našom trhu je v súčasnosti dostatočný výber priemyselných hnojív na trávniky. Pri
výbere si treba dôkladne preštudovať zloženie a spôsob aplikácie.
Na jarné hnojenie sa odporúča
priemyselné viaczložkové hnojivo
s obsahom základných živín N,P,K,
obohatené o stopové prvky.
Trávniku na jar veľmi prospieva prevzdušňovanie. Uspokojujúce výsledky dosiahneme ručným
prevzdušňovačom, ktorý má veľké
duté zuby, alebo pojazdným prevzdušňovačom. Vzniknuté otvory
prispievajú k prevzdušneniu pôdy
a následnej regenerácii trávnika. Odporúča sa zasypať ich čistým pieskom. Odľahčuje to pôdu
a zvyšuje jej priepustnosť, a tým
odvodnenie trávnika. Pri tomto
postupe môžeme ničiť aj mach.
Účinnejšie je však použitie zelenej skalice, ktorou sa trávnik
poleje. Keď mach odumrie, vyhrabeme ho železnými hrabľami.
Pri jarnom ošetrovaní trávnika
sa zameriame tiež na úpravu jeho
okrajov pri múrikoch, palisádach
a iných vyvýšených prvkoch, kde
sa s kosačkou nedostaneme. Okolo týchto vyrežeme 10-15 cm pás
mačiny. Uľahčí to neskoršie kosenie okrajov trávnika.
Odumreté alebo inak poškodené miesta v trávniku nanovo
vysejeme, pokiaľ možno tou istou miešankou, akou sme trávnik
zakladali, aby sme zabezpečili
rovnaký odtieň a kvalitu trávnika.
Iný spôsob obnovy poškodeného
miesta je hotovými dielmi pekného a zdravého trávnika. Poškodené miesto ostrým nožom vyrežeme, najlepšie v pravidelnom
tvare štvorca alebo obdĺžnika, a
na jeho miesto položíme obdĺžnik
nového trávnika. Predtým nezabudnime skypriť pod ním zeminu.
Vymenené časti dobre utlačíme a
dostatočne zavlažíme.
Takto ošetrený a zregenerovaný trávnik sa nám odmení tým, že
bude celý rok pekný, hustý a sýto
zelený. Nesmieme však zabudnúť
na pravidelné kosenie a závlahu v
čase dlhotrvajúceho sucha.
Baza červená z Kamenných vrát
VZÁCNA FLÓRA OKOLO
NÁS: KAMENNÉ VRÁTA
Okolie Piešťan netvoria len
teplomilné stráne a údolia juhozápadného úpätia Považského
Inovca, zbytky hájov na nive Váhu, ale aj hlboké doliny a husté
lesy s príkrymi zrazmi vyerodovanými v sprašových pôdach dnes
už vyschnutými lesnými potokmi.
Po oboch stranách Váhu krásnou teplomilnou kvetenou na vápencovom podklade oplývajú na
západe stepné hrebene, počnúc
Holým vrchom nad Dolným Lopašovom a končiac čachtickým
hradným vrchom. Na východe sú
to Tematínske vrchy s Ihelníkom,
vápencovými ostrohami za Lúkou
nad Váhom a Kostolec. Južne od
Piešťan sú to vzácne lokality Lomca, vápencové výbežky za Jalšovým a Sedliska pred Hlohovcom.
Tento veniec vápencových výbežkov do vážskej nivy pretkávajú
vzácne kremičité vŕšky a skalné
hrebene s kyslým podkladom a
úplne odlišným floristickým habitom. Jedným z takýchto prírodných fenoménov je aj skalnatý
hrebeň Kamenných vrát, ktorý
obídeme cestou na Jelenie jamy,
buď zo sedla Bezovca, alebo cestou od Gonových lazov. Od križovatky turistických značkovaných
ciest treba na hrebeň Kamenných
vrát vyjsť doprava prudším výšvihom. Skalnatý hrebeň poskytuje
ďaleké výhľady na Malé Karpaty,
Považský Inovec, Vtáčnik, pohorie Rokoša a Tribeča. Prechádzka
po skalnatom hrebeni je trochu
náročnejšia, ale botanicky zaujímavá. Na úpätí hrebeňa sa cítime
v spoločností papradí ako v horách. Nájdeme tu ďalšie horské
druhy, ako je báza červená, viaceré druhy jarabín, javor horský
a starý dubový porast. V bylinnom
podraste upúta fialka psia, kručinka farbiarska chlpatá, zvonček broskyňolistý, z tráv chlpaňa
hájna. Ďalej tu rastie kručinka
chlpatá, štiavík obyčajný, vzácne
papraď ostnatá a veľkým prekvapením je tu zvonček hrdlohoj. Z
„prisťahovalcov“ sa tu udomácnil
starček jastrabníkolistý s pôvodným domovom v Severnej Amerike. Na západnej stráni nájdeme
čučoriedisko, viacero druhov jastrabníkov, rozchodníky a ďalšie
kyslomilné druhy. Na machových
koberčekoch rastú vzácnejšie huby (pestrec obyčajný...).
Z Kamenných vrát je len kúsok
na Jelenie jamy a odtiaľ na vyhliadkovú vežu na Marháte alebo
do dlhej doliny Výtokov.
František Bača
služby lekární
od utorka 6. 4. do utorka 13. 4. 2010
6.4. Dr. Alexander,
Winterova 41, 776 33 12.
7.4. Na Trajane, A. Trajana 11,
762 57 01.
8.4. Tília, Staničná 2,
772 39 57, 774 40 10.
9.4. Katka, OD Kocka,
772 31 29.
Aj o trávnik sa treba vedieť starať...
10.4. Kúpeľná, Winterova 37,
772 10 06.
11.4. Dr. MAX, Nám. slobody 6,
772 15 31.
12.4. Na Juhu, Javorová 25,
774 43 65.
13.4. Pri pošte, Poštová 3,
730 16 68.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
seriály
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
35
Slovenské osobnosti medicíny vo svete (49): 20. storočie
Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli
významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je
reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch. Rozhovor s ním nájdu čitatelia na našej stránke www.piestanskytyzden.sk v sekcii Rozhovory. Kniha u nás
vychádza v predpremiérovej verzii, preto ju autori priebežne
dopĺňajú o životopisy ďalších osobností – nielen lekárov, ale aj
farmaceutov či vedcov.
Ján RIVAL
* 21. 8. 1935 Bratislava - lekár
Lekársku fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave ukončil v roku 1959 s vyznamenaním
(Magna Cum Laude). Po ukončení
štúdia cirkuloval, v rámci predatestačnej prípravy, jeden rok v
Okresnom ústave národného zdravia a potom dva roky na internom oddelení v Dunajskej Strede.
V rokoch 1967-1968 získal študijný
pobyt na oddelení kardiológie všeobecnej nemocnice vo Filadelfii,
kde pracoval pod vedením prof.
Samuela Belleta, neskoršie v špecializácii v kardiológii pokračoval
na Wayneho štátnej univerzite
Lekárskej fakulty v Detroite pod
vedením profesora Richarda J.
Binga. V roku 1973 dosiahol hodnosť Clinical Assistant profesor
medicíny na Univerzite Michigan
v Ann Arbore, MI. Neskoršie sa stal
docentom, profesorom medicíny
na tej istej univerzite.
Profesor Rival má špecializáciu z vnútorného lekárstva prvého
stupňa, ktorú získal v roku 1962
a stal sa špecialistom v kardiológii. V roku 1967 zložil skúšku
ECFMG, potrebnú pre cudzincov,
aby mohli pracovať v lekárskej
profesii v USA, ďalej absolvoval
základné medicínske skúšky na
univerzite New Yorku a v Michigane, a napokon dosiahol odborný
certifikát z vnútorného lekárska,
pre pôsobenie v tomto odbore
v USA. V roku 2010 bude profesorovi Rivalovi odovzdané významné
vyznamenanie Master of the Ame-
rican College of Physicians.
Vo výskume sa venoval kardiovaskulárnej hemodynamike,
pôsobeniu liekov s adrenergnými
stimulačnými vlastnosťami, ako
aj adrenergnej blokáde. Pracoval
na vzťahu medzi kongenitálnymi
anomáliami hrudnej chrbtice a
mitrálnou vadou. Prof. Rival hovorí plynule po slovensky, rusky, česky, nemecky, maďarsky, anglicky.
Je členom prestížnych medicínskych spoločností ako American
Ján Rival
College of Cardiology, American
College of Physicians, ale bol aj
členom bývalej Československej
spoločnosti J. E. Purkyně - Kardiologická spoločnosť. Prednáša a
koordinuje vedecké konferencie
pre poslucháčov Lekárskej fakulty v Michigane, a tiež pre všeobecných lekárov. Jeho kariérny
postup je obdivuhodný. V roku
2001 dokonca dosiahol funkciu
prezidenta Lekárskej Spoločnosti
Henryho Forda. Vo vedeckej práci
sa okrem vyššie uvedenej problematiky venoval aj problematike
fajčenia vo vzťahu reaktivite krvných doštičiek a možného vzťahu
k pľúcnej hypertenzie, nefrotickému syndrómu pri Gravesovej
chorobe (zvýšená činnosť štítnej
žľazy), Fabryho chorobe a jej kardiologickým prejavom, problematike karcinoidných nádorov, ďalej
iatrogénnym poruchám pri liečbe
statínmi, ktoré vyvolávajú myopatické zmeny a rozpad svalstva.
John VARGA
* 1953, Budapešť - lekár
Jeho rodičia ako lekári pôsobili v Topoľčanoch, pretože jeho
stará matka pochádzala z Topoľčian. V roku 1968 emigrovali do
Maďarska, neskoršie dočasne žili
v Ríme, kde John Varga navštevoval Overseas School v Ríme. V
roku 1969 nakoniec Vargovci emigrovali do USA. Tu, po štúdiách na
Kolumbijskej univerzite, dosiahol
John Varga hodnosť bakalára a
lekársku fakultu ukončil v New
Yorku. Nasledovalo postgraduálne vzdelávanie v odbore internej
medicíny na Brownovej univerzite
v Rhode Island Hospitale v Providence. Neskoršie sa špecializoval
na odbor reumatológia v Bostone.
Vo svojich štúdiách pokračoval na
postdoktorandskom štúdiu v laboratóriu profesora Sergio Jimeneza z univerzity Pennsylvania vo
Filadelfii. V práci pokračoval na
Jeffersonovej lekárskej fakulte
a napokon sa stal vedúcim oddelenia reumatológie univerzity
Illinois, lekárskej fakulty v Chicagu. Jeho kariéra pokračovala na
fakulte Northwestern univerzity,
kde pracoval v hodnosti profesora
medicíny. Profesor Varga je v súčasnosti riaditeľom Northwestern
programu pre výskum systémovej
sklerózy a je vedúcim vedeckého
John Varga
poradného zboru v Nadácie systémovej sklerózy, ako aj programu
pre postdgraduálne vzdelávanie
farmaceutickej spoločnosti Abbot.
V roku 2002 sa stal nositeľom
prestížneho vyznamenania, jedného z 50 prestížnych vedeckých
pracovníkov „Hrdina“ nadácie pre
výskum artritídy. V roku 2009 sa
stal vedúcim Keystonovej konferencie o fibróze. Je jedným zo
spolueditorov prestížneho časopisu Arthritis and Rheumatism.
Prof. Dr. J. Varga je spoluautorom
u nás známej monografie Reumatické choroby a životné prostredie, ktorá bola publikovaná v roku
1999 a patrí medzi špičkových
pedagógov, lekárov a vedcov vo
svetovej reumatológii.
Publikoval okolo 160 významných publikácií v impaktovaných
významných časopisoch, je autorom mnohých kapitol v učebniciach reumatológie a autorom
troch monografii. Vychoval viac
ako 20 poslucháčov lekárskych
fakúlt, hlavne oblasti klinického
vzdelania a tiež vedeckej práce.
Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský: Slovenské osobnosti medicíny
vo svete
ROK 2009: MENEJ HOTELOV AJ NÁVŠTEVNÍKOV
Od januára do konca decembra 2009 poskytovalo služby v oblasti cestovného ruchu v
Trnavskom kraji 212 ubytovacích zariadení s
kapacitou 4949 izieb a 11 526 lôžok. V porovnaní s rokom 2008 sa znížil počet ubytovacích
zariadení o 6, počet lôžok o 23 a izieb o 138.
Z hľadiska územného členenia sa zvýšil oproti
roku 2008 počet ubytovacích zariadení v okresoch Trnava (o 6,7 %), Senica (o 4 %) a na nezmenenej úrovni zostal v okrese Skalica. Nižší
počet ubytovacích zariadení bol v okresoch
Hlohovec (o 25 %), Galanta (o 12,5 %), Piešťany (o 8,2 %) a Dunajská Streda (o 1,5 %).
V celkovom počte ubytovacích zariadení
bolo 184 hromadných a 28 ubytovaní v súkromí. Podľa druhu mali na hromadných ubytovacích zariadeniach najväčší podiel hotely
(motely, botely) a penzióny (63,6 %), ostatné
hromadné ubytovacie zariadenia mali podiel
25,5 %, turistické ubytovne 7,6 % a chatové
osady 3,3 %. V sledovanom období využilo kapacity ubytovacích zariadení 219 301 návštevníkov, čo bolo medziročné zníženie o 19,8 %.
Z celkového počtu bolo 44,7 % zo zahraničia,
zvyšok tvorili domáci. Medziročne sa znížil
počet zahraničných (o 22,5 %) aj domácich
návštevníkov (o 17,5 %). Priemerný počet
prenocovaní u domácich návštevníkov dosiahol
3,8 noci a u zahraničných 5,3 noci. Využitie
kapacít ubytovacích zariadení v Trnavskom
kraji bolo na 24,7 percenta.
Od začiatku roka do konca decembra 2009
dosiahli tržby za ubytovanie bez DPH 22,3
mil. eur. Podľa územného členenia mal najvyšší podiel na tržbách okres Piešťany (71,1
%), za ním nasledovali okresy Trnava (9,7 %),
Dunajská Streda (8,6 %), Senica (5 %), Galanta
(2,8 %), Skalica (2,6 %) a Hlohovec (0,2 %).
Zahraniční návštevníci sa na tržbách podieľali
61,5 % a zvyšok tvorili tržby od domácich návštevníkov.
Zdroj: Štatistický úrad SR –
pracovisko ŠÚ SR v Trnave
36
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
šport/voľný čas
Najúspešnejšími športovcami Piešťan sú tenisti
Primátor mesta Remo Cicutto
minulú stredu odmenil najlepších športovcov Piešťan za výkony v roku 2009. „Kraľovali“
medzi nimi tenisti.
V kategórii dorastencov si prvenstvo odniesol talentovaný tenista Filip Horanský. „Celú minulú
sezónu hodnotím veľmi dobre.
Začal som úspešným pôsobením v
Južnej Amerike, potom síce prišla
nečakaná výmena trénera, no dostal som sa do štvrťfinále Roland
Garros,“ rekapituluje rok 2009 F.
Horanský. Šestnásťročný športovec sa najbližšie predstaví na turnajoch v našom meste a v Paríži.
Lukáš Lacko si odniesol cenu za najlepšieho športovca v kategórii dospelých.
Najlepší športový kolektív roku 2009 - družstvo žien BKM. Foto: M. Palkovič
Tenis dominoval aj v kategórii
dospelých. Členovia komisie školstva, športu a mládeže mestského
zastupiteľstva prisúdili prvenstvo
Lukášovi Lackovi. „Po nie príliš
vydarenom roku 2008 som sa znovu dokázal chytiť, čomu som veľmi rád, a posunul som sa do svetovej stovky. V súčasnosti som na
Slovensku a asi dva týždne budem
mať intenzívnu prípravu na ďalšie turnaje,“ hovorí L. Lacko.
Najlepším kolektívom za rok
2009 sa stalo družstvo žien Basketbalového klubu mládeže Piešťany. Tie v minulom roku dosiahli historický úspech, keď získali
piate miesto v Slovenskom pohári žien. „Najviac nás potrápili hráčky Nitry. Predsa je to iná
hra, ony sú extraligový klub a
my basketbal hráme takpovediac
pre zábavu,“ vysvetľuje kapitánka družstva Soňa Rybáriková.
Medzi dospelými boli ďalej ocenení: Lukáš Babač (veslovanie),
Peter Baláž (vodný motorizmus),
Mário Bartoš (vznášadlá), Anna
Matúšová (atletika), Martina Moravcová (plávanie), Ján Riapoš
(stolný tenis), Magdaléna Rybáriková (tenis), Simona Šamková
(kanoistika) a Tomáš Vachan (plávanie). K úspešným juniorom za
rok 2009 patria aj: Linda Blahová
(kanoistika), Daniela Galbičková
(atletika), Katarína Hollá (plávanie), Vivien Juhászová (tenis), Daniel Kraic a Matej Šmída (veslovanie), Matej Michálek (kanoistika),
Mário Rusnák (plávanie), Monika
Simančíková (krasokorčuľovanie),
Nikolaj Tóth (plávanie).
Primátor mesta spolu odovzdal
na stretnutí aj pamätné plakety
za úspešnú reprezentáciu Piešťan
tenistke Dominike Cibulkovej a
hokejistom ŠHK 37 Piešťany. (IP)
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA? POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
AJ TEMATÍN MAL SVOJU BÁTORIČKU
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami, a možno sa dozviete fakty, o ktorých ste ani netušili.
Možno vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. V tomto čísle sme „oprášili“ informácie o hrade Tematín.
Hrad Tematín je obklopený Tematínskymi vrchmi Považského
Inovca, ktoré sú chráneným územím a od roku 2004 patria medzi
územia Európskeho významu Natura 2000 (sústava chránených
území členských krajín Európskej
únie, ktorej cieľom je zachovanie
európskeho prírodného bohatstva
a ochrana vzácnych a ohrozených
rastlinných a živočíšnych druhov).
Vybudovaný bol v juhozápadnej
časti Považského Inovca, na pomedzí Lúčanskej a Hrádockej doliny. S nadmorskou výškou 564
metrov patrí Tematín k najvyššie
položeným hradom na Slovensku.
Prístup k zrúcanine hradu je mož-
ný z troch východiskových bodov
– z obce Lúka, z Hrádku, odkiaľ vedie aj neznačkovaná cesta vhodná
pre horské bicykle, a z rekreačného strediska Bezovec. Avšak výstup na Tematín Lúčanskou dolinou z obce Lúka je zážitkom nielen pre výškový rozdiel a prechod
prírodnou rezerváciou Tematínske
vrchy, ale je príťažlivý výhľadom
na približujúcu sa zrúcaninu.
Tematínsky hrad spolu s Trenčianskym, Beckovským a Čachtickým hradom tvorili akési signalizačné body. Keďže boli postavené
vysoko a vizuálne prepojené, slúžili aj na odovzdávanie signálov,
a to pomocou zástavy cez deň
a v noci im poslúžil oheň.
Medzi vlastníkov tohto hradu v
minulosti patril i Matúš Čák Trenčiansky či Stanislav Turzo so svojou manželkou Annou-Rosinou Listiusovou. Hrad Tematín mal tiež
„svoju Bátoričku“ a bola ňou práve Anna-Rosina, známa svojou krutosťou k služobníctvu a poddaným. Až po úteku jednej mučenej
dievčiny sa začalo rozsiahle vyšetrovanie jej krutostí a pokusov na
Zrúcaniny hradov slúžia ako kulisy pre súbory historického šermu. Foto: (vd)
ľuďoch, za ktoré bola odsúdená
na sťatie hlavy. Kráľ Ferdinand III.
jej však udelil milosť. V neskoršom období hrad vlastnil Mikuláš
Berčéni, ktorý bol nútený uniknúť
pred cisárskym generálom Heisterom do Poľska. Pri úteku Tematín
zveril oddanému hájnikovi, aby sa
oň postaral, kým sa vráti. Berčéni
sa na hrad už nikdy nevrátil, a
preto podľa legendy vraj hájnik
dodnes o polnoci obchádza so
psom zrúcaniny hradu a stráži ho.
Okrem „hájnika“ sa o hrad starajú i dobrovoľníci, ktorým osud
hradu nie je ľahostajný, napríklad
OZ Tematín či OZ Pre Prírodu Trenčín, ktorí sa snažia o zachovanie
zrúcanín pre ďalšie generácie.
Regina Hulmanová
šport
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
37
V krajskom derby hladké víťazstvo basketbalistiek BKM
V predposlednom dvojkole prvej basketbalovej ligy zdolali ženy BKM Piešťany v
krajskom derby Sláviu Trnava 73:49 a potom
podľahli Filozofu Bratislava 63:66.
Zápas s Trnavou začali koncentrovane a
výsledkom ich snahy bolo vedenie 11:0. Slávistky však do konca prvej desaťminútovky ich
náskok znížili. V druhej štvrtine však hráčky
BKM po mnohých pekných kombinačných akciách zvýšili svoj náskok až na 30:9. Trnavčanky
síce ešte pred zmenou strán znížili na 34:19,
ale vstup do druhého polčasu opäť vyšiel
zverenkám trénera Miloša Drgoňa, ktoré po
11-bodovej šnúre viedli už 45:19. Keďže hostky sa herne trápili, do poslednej štvrtiny išli
Piešťanky s 30-bodovým náskokom (62:32).
V poslednej štvrtine sa však Trnavčankám
podarilo skóre aspoň skorigovať. V domácom
družstve sa strelecky presadili Rybáriková s 23
a Horváthová s 19 bodmi. Z ostatných hráčok
BKM pridala Stanková 16, Matúšová 5, Vargová
a Varhaníková po 4, Mináriková 2. Štvrtiny:
15:7, 19:12, 28:13, 11:17.
V nedeľňajšom zápase začali Piešťanky
vlažne, čo Bratislavčanky využili na vytvorenie
päťbodového náskoku. V druhej štvrtine sa
obraz hry zmenil. Piešťanky rýchlo vyrovnali
a po polovici zápasu viedli 33:27. „V tretej
štvrtine však hostky pritvrdili hru, často hrali
až za hranicou dovoleného, navyše nám odišla
streľba. Aj vďaka tomu sme išli do posledného
dejstva len s jednobodovým náskokom. Navyše, Bratislavčankám sa vydaril začiatok záverečnej štvrtiny, vďaka čomu viedli o deväť bodov (58:49). Necelé dve minúty pred koncom
sa nám ešte podarilo vyrovnať na 61:61, ale
v závere sme vďaka dvom nesprávnym verdiktom rozhodcov prišli o loptu a Bratislavčanky
zápas so šťastím vyhrali,“ vylíčil nám záver
zápasu piešťanský tréner Miloš Drgoň. V tomto
zápase sa strelecky presadila hlavne Michaela
Stanková, ktorá dala 24 bodov. Rybáriková pridala 10, Horváthová 9, Vargová 7, Mináriková
a Matúšová po 4, Varhaníková 3 a Ronecová 2.
Štvrtiny: 12:17, 21:10, 14:21, 16:18.
Š. Gregorička
Horváthová (vpravo) v súboji o loptu.
FLORBALISTKY DO CELOŠTÁTNEHO FINÁLE
Sériu krajských školských majstrovstiev žiakov základných a
stredných škôl vo florbale zorganizovalo CVČ Ahoj spolu s Gymnáziom Pierra de Coubertina v
Piešťanoch. Celkovo súťažilo
v šiestich kategóriách 20 družstiev, ktoré si vybojovali postup
v okresných kolách.
Z piešťanských florbalových
družstiev sa najviac darilo dievčatám zo Základnej školy F. E.
Scherera, ktoré vyhrali v kategórii mladších i starších žiačok a
postúpili na školské majstrovstvá
Slovenska. Starší i mladší žiaci tej
Záber zo zápasu študentov SPŠE Piešťany - Skalica (2:4).
Kolkársku česť zachraňovala Družba „B“
Martin Kozák zvalil 582 kolkov.
V 23. kole prvej kolkárskej ligy
sa z tria našich mužstiev radovali z víťazstva len hráči Družby Piešťany „B“, ktorí vyhrali v
Modranke nad tamojším „béčkom“ 6:2. Družba „A“ prehrala
v Galante s Cabajom-Čápor 2:6 a
Rakovičania nestačili na pieštanských dráhach na TKK Trenčín,
ktorému podľahli hladko 0:8.
Družba Piešťany „B“ vyhrala v
Modranke na zvalené kolky 3140:
3079, hoci po prvých dvoch hráčoch prehrávala o 37 kolkov a 0:2
na body. Ďalší štyria hráči Družby
„B“ však získali po bode. Marek
Harčarík zvalil 551 kolkov, František Dovičič 538, Martin Dzuro
531 a Peter Gocký 524. Rakovické
„áčko“ nastúpilo proti Trenčanom
bez svojej elitnej dvojice, Františka Milana a Borisa Šintála, ktorí
si zahrali za druholigovú rezervu.
Aj vďaka tomu prehrali na zvalené kolky 3144:3341. Najlepším
z Rakovičanov bol Jozef Uváčik
s 549 zvalenými kolkami. Družba
„A“ prehrala s Cabajom-Čápor na
galantských dráhach 3216:3297.
Bodovali: Martin Kozák (582) a
Peter Mička (532).
V druhej lige opäť zabodovala
rezerva TJ Rakovice, ktorá zdolala Slovan Galanta „B“ 3150:3007 a
na body 6:2. Z „béčka“ bodovali:
František Milan (598), Boris Šintál
(568), Jozef Búš (515) a Romana
Dalošová (475). Nedarilo sa Pobedimčanom, keď prehrali v Novom
Meste nad Váhom s domácim ZKK
3217:3271 a na body 2:6. Z Pobedimčanov bodovali: Marek Mrekaj
(598) a Jozef Miklovič (589).
Š. Gregorička
istej školy obsadili štvrté miesto.
To napokon patrilo i študentom
zo SPŠE Piešťany, ktorí napriek
dobrým výkonom v silnej konkurencii na vytúženú medailu nedosiahli. Vo všetkých chlapčenských
kategóriách zvíťazili reprezentanti okresu Skalica. Študentky
Gymnázia P. Coubertina podľahli Gymnáziu Sereď a skončili na
druhom mieste. Celé podujatie
získalo na popularite tohto atraktívneho športu, o čom svedčila
početná divácka kulisa a fantastická atmosféra.
Peter Bajnok, foto: (šg)
Slovenky víťazne
Na Bielu sobotu sa začali v
Piešťanoch hokejové majstrovstvá sveta prvej divízie dievčat
do 18 rokov. Mladé slovenské
reprezentantky vstúpili do šampionátu úspešne, keď v sobotu
zdolali Nórsko 5:1 a v nedeľu
Kazachstan 9:2. V súboji s Nórkami dala dva góly Lučová, po
jednom pridali Ihnaťová, Staroňová a Miháliková. V nedeľňajšom zápase s Kazachstanom
sa strelecky zaskvela olympionička Nicol Čupková, ktorá bola autorkou piatich gólov Slovenska. Ďalšie dva pridala Miháliková a raz boli úspešné Staroňová a Ihnaťová. Po dvoch
hracích dňoch vedie tabuľku
Švajčiarsko so šiestimi bodmi o
skóre pred Slovenskom a Francúzskom. Turnaj pokračuje v
utorok tretím kolom.
(šg)
38
šport
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
PFK: Päťgólová veľkonočná nádielka Nitranom
„Šibačkové“ 19. kolo vyšších regionálnych futbalových súťaží
prinieslo na našich trávnikoch dostatok gólov. Výnimkou bolo len
druholigové derby vo Vrbovom, kde sa domáci rozišli s Moravancami remízou 0:0. V tretej lige nadelili Piešťanci hráčom ČFK
Nitra „päťku“ a v piatej lige pribalili Trebatičania a Krakovanci
súperom na cestu po tri góly.
MFK VRBOVÉ - OTJ MORAVANY 0:0
V okresnom derby videlo 750
divákov priemerný futbal. Po počiatočnom vzájomnom oťukávaní
sa prví osmelili domáci, ale výsledkom ich snahy boli len dva
rohy. Z toho druhého mieril Vlado
po centri Balcíra tesne nad. V 13.
min vystrelil Kuťka z diaľky vedľa.
Domáci gólman Martin Sedláček
sa vyznamenal v 37. min, keď
vyrazil strelu i dorážku Kirku. V
40. min vystrelil spoza šestnástky
hosťujúci Moravčík, ale Sedláček
sa ani teraz nenechal prekvapiť.
Hneď po prestávke neuspel domáci Kuťka a v 61. min ani hosťujúci Chebeň, Kotula a Kirka, ktorí
netrafili bránku. Potom prevzali
iniciatívu domáci. Po faule na Jelšica namieril sám faulovaný z 19
metrov nad bránku. Pri ďalšom
útoku MFK zahral Chebeň rukou a
Vrbovčania kopali z pravej strany
priamy kop, no bez efektu. Šancu
na strelenie gólu mal po kope z
rohu aj Herceg, ale zo šiestich
metrov mieril hlavou tesne nad.
Zostavy – MFK: Sedláček – Poláček, Vlado, Holub, Herceg, Andrísek, T. Gažík, I. Balcír (66. Šimo),
Kuťka, Jelšic, Piršel (80. Sumer),
OTJ: Mikuláš – Glos (59. M. Otočka), S. Otočka (90. Šiška), Moravčík, Chebeň, Piovarči, Hambálek,
Gligič, Kirka, P. Kotula, Dirnbach.
Peter Sedláček
Tomáš Andrísek v súboji s Vladimírom Gligičom. Foto: (šg)
Kanianka - OŠK Veľké Kostoľany 3:1 (3:0)
Hostia sa nestačili na ihrisku ani poriadne rozhýbať a po dvadsiatich
minútach prehrávali 0:3. Domáci mali ešte ďalšie tri šance, no Kováčik bol pozorný. Po prestávke sa hra trochu vyrovnala a šance mali aj
hostia. Kým Hnilka, Ondrášik a Horváth svoje možnosti nepremenili,
Velšic bol v 76. min úspešný a strelil čestný gól hostí. Zostava OŠK:
Kováčik - Ondrašík (60. Durdy), R. Kadlíček, Stachura, Gula, Vavrinec,
Zelenay, Hnilka, Bučka, Velšic, Srnec (75. Horváth).
Ján Janíček
OFK Trebatice - FK Kúty 3:0 (2:0)
V úvode mali dve šance hostia, no Suchánek ich samostatné
nájazdy zlikvidoval. Potom sa dostali k slovu aj Trebatičania: v 32.
min dal Koprna z priameho kopu
vedúci gól a po faule na Talajku
nasledovala v 38. min jedenástka,
z ktorej dal M. Bondra druhý gól
OFK. Po prestávke domáci kontrolovali hru a vytvárali si ďalšie
šance. Dve z nich spálil Koprna,
po jednej Horvát a Kurinec, no v
65. min sa domáci diváci predsa
dočkali, keď na 3:0 zvýšil Kurinec. Zostava OFK: Suchánek – M.
Bílik, Palkech, Mucha, Bondra,
Žilka (70. Zemko), Koprna (80.
Macháč), Talajka, Bogora, Kurinec, Horvát (75. Potúček).
Patrik Bogora
Vladimár Rožník (vľavo) dal v sobotu dva góly PFK. Foto: Š. Gregorička
PFK PIEŠŤANY - ČFK NITRA 5:0 (2:0)
Po úvodnej šanci Vyskoča v 6.
min, keď Kukučov center poslal
vedľa, trvalo viac ako polhodinu,
než domáci hráči dokázali nájsť
spôsob, ako prekonať obranu hostí. Tí nakoniec odišli s bohatou
veľkonočnou nádielkou. Tú začal
v 37. min Filip, keď z priameho
kopu z uhla trafil ľavý horný roh
- 1:0. V 44. min vysunul Vyskoč
Rožníka, a ten atakovaný dvoma
obrancami pridal druhý gól. Hneď
v úvode druhého polčasu sa dostal k strele striedajúci Bábsky,
brankár hostí loptu neudržal a
Rožník pohodlne strelil svoj druhý
gól - 3:0. To domácich upokojilo a
zvoľnili tempo. Až v závere zápasu
znovu pridali a predviedli divákom
viacero oku lahodiacich akcií, z
ktorých pridali ďalšie góly. V 78.
min po akcii Kukuča jeho spätnú
prihrávku poslal do siete Bábsky 4:0. O minútu si pozície vymenili,
no Kukuč ideálnu prihrávku Bábskeho na gól nepremenil. V 86.
min po centri Vyskoča však už bol
Kukuč úspešný, keď tvrdou strelou zvýšil na 5:0. V závere mohol
streliť gól aj striedajúci Žamba,
no presnú prihrávku Bábskeho na
päťke netrafil.
Zostava PFK: Miroslav Krajčovič - Doktor, Kardoš, Bernát, Martin Krajčovič (53. Sýkora), Verchola, Rožník, Vyskoč, Šajbidor
(46. Bábsky), Filip (57. Žamba),
Kukuč.
Jaroslav Valo
FK Krakovany - Družstevník Jacovce 3:1 (2:0)
V súboji s posledným mužstvom
tabuľky mali prvú šancu hostia,
no podobne ako z protiútoku domáci Duchoň gól nedali. V 6. min
však strelil Ďuračka prvý jarný gól
Krakovancov a o tri minúty neskôr
bolo 2:0, keď bol úspešný P. Sedlák. Potom Duchoň a Kusý nedočiahli na loptu, Mikulášovu strelu
vyrazil brankár a Ďuračka mieril
vedľa. V 60. min už bolo po strele
Duchoňa 3:0. V závere sa dostali k
slovu aj Záhoráci, ktorí v 73. min
po chybe obrany znížili. Hoci mali
aj ďalšie šance, skóre sa už nezmenilo. Zostava FK: Bondra – Tomiš, Kusý, Čáp, Ondrejka, P. Sedlák, Ďuračka, Kališ, Mikuláš (78.
Ilenčík), Duchoň (74. Pavlovič),
Žák (87. Jurda). Lukáš Radoský
Výsledky z nižších regionálnych súťaží
Oblastné majstrovstvá: Drahovce – Brestovany 1:0 (Zajac), Leopoldov – Ostrov 3:0, oblastná súťaž, skupina B: Šípkové – Borovce
1:1 (A. Kolník – M. Kolník), Chtelnica – Madunice 3:2 (Cibrín 2, I.
Bílik), Trakovice – Pečeňady 5:1 (Lužák), Ratnovce - Kľačany 2:1
(M. Bílik, Boďo), Nižná – Červeník 1:2 (I. Horváth), Dubovany – Peterčan 3:1 (Skaličan 2, Blaško), Veľké Orvište – Prašník 3:1 (Líška 2,
Mišík – Konkuš), Bojničky – Veselé 0:0, III. trieda, skupina B: KočínLančár – Žlkovce 0:2, Sokolovce – Koplotovce 1:2 (Tomášik), Merašice – Dolný Lopašov 2:1 (Kubiš), Šterusy – Jalšové 1:4 (Strapatý),
Horné Trhovište - Banka 2:0.
(šg)
šport
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
Piešťanskí diaľkoplavci medailoví
V košickom 50-metrovom bazéne sa koncom marca uskutočnili
zimné majstrovstvá Slovenska
v diaľkovom plávaní žiakov, juniorov a seniorov Open. Darilo
sa na nich i plavcom ŠPK Kúpele Piešťany.
V kategórii mužov vyhral Tomáš Vachan v konkurencii našich
a českých plavcov preteky na päť
kilometrov v novom slovenskom
rekorde 57:43,42 min. V kategórii žien si jeho sestra Lucia vybojovala bronzovú medailu, keď
skončila za Češkou Okurkovou a
Košičankou Farkašovou. Medzi juniorkami bola ďalšia členka ŠPK
Kúpele Piešťany Edita Bogárová
druhá. Žiaci plávali dva kilometre. Nikolaj Tóth vyhral kategóriu
starších žiakov pred oddielovým
kolegom Filipom Julínym. Medailovú žatvu diaľkových plavcov
Kúpeľov doplnila druhým miestom
Diaľkoví plavci ŠPK Kúpele Piešťany. Foto: I. Vachanová
v kategórii 14-ročných Barbora
Hrdinová.
„Okrem Tomáša a Lucie Vachanovcov, pre ktorých je diaľkové plávanie hlavným športom,
sú ostatní bazénovými plavcami.
Z výsledkov je však vidieť, že v
zimnej príprave natrénovali dosť
a úspechy môžu dosahovať aj ako
diaľkoví plavci,“ zhodnotil šampionát vedúci tréner ŠPK Kúpele
Rado Suchánek.
(šg)
VÝSLEDKY SPOZA ZELENÝCH STOLOV
Výsledky 21. kola stolnotenisových súťaží - druhá liga: Mediprogress Piešťany-Moravany - Vydrany 9:9 (P. Behul 3,5, Kupeček
2,5, Levčík 2, Orihel 1), štvrtá
liga: ZŠK Mesta Vrbové - Holíč
„E“ 5:13 (Šácha 3, Zlatník a M.
Beluský po 1), piata liga: OŠK Veselé – OSK Krakovany 11:7 (Koiš
4,5, J. Jánošík, A. Jánošík a Svitek
po 2 – Šimončič 3,5, Ďurža 3, Čelín
0,5), OFK Trebatice – MTJ Mediprogress „C“ 8:10 (Košút 4, Sedlák
3, Macháč 1 – E. Stehlík 3,5, Danko
a Zajaček po 2,5, J. Behul 1,5),
MTJ Mediprogress „B“ - Špačince
„C“ 15:3 (Malast, Lulovič a Ondris
po 4, V. Stolár 3) – rezerva Mediprogressu si zabezpečila postup do
štvrtej ligy, Majcichov – Inter Ko-
čín-Lančár 8:10 (Mrázik 3, I. Hruška a P. Chnapko po 2,5, Mihalkovič
2), šiesta liga: Kočín-Lančár „C“
- Dobrá Voda „B“ 9:9 (I. Hruška a
P. Chnapko po 3,5, M. Reško 1,5,
J. Reško 0,5), Špačince „D“ - ZŠK
Mesta Vrbové „B“9:9 (S. Beluský
3,5, M. Beluský 3, Figedy 2,5),
Sokolovce – Zavar 3:15 (Magala, A.
Stolár a Tomášik po 1).
(šg)
Ďalšia vysoká prehra hádzanárov
Kotula dal šesť gólov MHK.
Hádzanári MHK Piešťany prehrali v 21. kolo prvej ligy v Martine s tamojším MháK Martin 18:30, keď po polčase prehrávali
o päť gólov v pomere 10:15.
Piešťanci nezachytili úvod zápasu a v 14. min prehrávali už
3:10. Potom však hru vyrovnali a postupne znížili vedenie domácich na rozdiel troch gólov. Záver polčasu však opäť patril Martinčanom, ktorí išli do šatní s päťgólovým náskokom. Domácim
stačilo úvodných deväť minút druhého polčasu na to, aby svoj
náskok natiahli až na 19:11. Pri vylúčení ich hráča však stihli
Piešťanci postupne znížiť na 19:14. Potom však prišli dve gólové
šnúry domácich a dve minúty pred koncom už svietil na ukazovateli skóre stav 29:16 v prospech hráčov z metropoly Turca.
Gólovú bodku za zápasom dal z pokutového hodu Kotula, ktorý
bol so šiestimi gólmi aj najlepším hráčom mužstva z mesta barlolámača. Z ostatných hráčov MHK dal Fedora tri góly, Bolješik,
Majerník a Mário Paulík po dva, raz boli úspešní Stolár, Kryštúfek
a brankár Šantavý. Zostava MHK: Šantavý, Kapša – Bolješik,
Fedora, Majerník, Martin Paulík, Stolár, Nedorost, Kotula,
Mário Paulík, Kryštúfek, Stanek, Jakubík.
(šg)
39
Vedúce trio naplno
Mestská kolkárska liga mala
na programe 21. kolo. V ňom
bodovali favoriti. Nečakaná je
len hladká prehra Družby „C“ s
Nitrianskou Blatnicou. V tomto
kole sa kolkárom darilo, veď až
štyri družstvá zdolali tisícbodovú hranicu. Z jednotlivcov bol
najlepší Milan Kubrický z Povodia Váhu „A“, ktorý zvalil 280
kolkov. Výsledky: Služby mesta – Stakotra 916:1046 (Jozef
Mišura 272, Fiala 228 – Benko
277, Šimko 270), VEM Slovakia – Daxtav 869:959 (Psalman
230, Štuchal 229 – Koch 276,
Dzuro 232), OTJ Banka – Povodie Váhu „A“ 910:1040 (O.
Halás 240, Hrdina 226 – Kubrický 280, Valovič 261), OTJ Nitrianska Blatnica – Družba „C“
986:920 (Jančovič 256, Mjartan 252 – Porubský 237, Gocký
228), Domoss – Povodie Váhu
„B“ 983:1008 (J. Mihálik 273,
Oravec 247 – Koščál 270, Sulák 262), Družba „Ž“ - Remax
1025:903 (Vráblová 269, Obertášová 264 – Zachar 253, Lazar
237). Tabuľku vedie Povodie
Váhu „A“.
M. Koščák
Sto jarných...
V druhú aprílovú sobotu sa
začína jarná a letná turistická sezóna. Ako už tradične, aj
tentoraz začínajú turisti plniť
podmienky odznaku 100 jarných kilometrov (deti 50 km a
cykloturisti 225 km). V poradí už 54. ročník sa začína od
8.30 do 9.00 h prezentáciou v
CVČ Ahoj. Turisti to však môžu
urobiť aj na Ahoji od 11.00 do
12.30. Pre peších pripravili organizátori trasy na 8, 15 a 20
kilometrov. Všetky majú štart
i cieľ v Piešťanoch. Najkratšia
vedie cez Banku a Ahoj späť do
Piešťan, druhá ide cez Bacchus
vilu, Havran a Ahoj do Piešťan a
najdlhšia pokračuje z Havrana
na Čertovu pec, Plešiny a cez
Ahoj sa vracia do Piešťan. Ku
všetkým trasám treba prirátať
aj prevýšenie. Cyklistom budú
k dispozícii trasy na 30 a 45
km. Viac o nich sa záujemcovia dozvedia pri prezentácii. V
rekreačnom stredisku na Ahoji
sú pripravené rôzne športovozábavné súťaže.
J. Mihalik
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Šéfredaktorka: Adriana Drahovská - [email protected] / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička
- [email protected], Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák /
INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel. 033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo:
EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené: SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box /
Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € =
30,1260 Sk / Vychádza každý utorok / Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
inzercia
Číslo 14 Utorok 6. apríla 2010
máme pre Vás byty...
v Bytovom dome Pod Párovcami, Piešťany
akciové zľavy až do výšky
27 550,- EUR
830.000,-SK
K nadštandardnej výbave bytu patrí:
Kuchynská linka
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou doskou
Moderné laminátové podlahy
Drevené okná s izolačným dvojsklom so zvýšeným akustickým efektom
Vstupné bezpečnostné dvere s bezpečnostnou oceľovou zárubňou
Rozvody digitálnej káblovej televízie
a internetového pripojenia v každej miestnosti
Možnosť vlastnej regulácie tepla a TÚV v celom byte
Celý objekt je chránený kamerovým systémom
PRÍDTE NÁS NAVŠTÍVIŤ.
KAŽDÝ UTOROK A PIATOK O 10,00 HOD.
PREDSTAVÍME VÁM PROJEKT A UKÁŽEME
ZARIADENÝ TROJIZBOVÝ BYT.
mobil: 0907 187 315, e-mail: [email protected]
www.armanbyty.sk
využite možnosť
až 20% zľavy
podrobnejšie informácie získate na www.armanbyty.sk
Download

Dedinská romantika?