Požiar domu na Hoštákoch spôsobila cigareta
Viac na
strane
5
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 15
Ročník XX
Utorok 13. apríla 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk
Tel./fax: 033/762 84 25
viac videospráv na webe
Krásky súperili na ľade
www.piestanskytyzden.sk
Poslanci MsZ
schvaľovali
dotácie
Na piešťanské mestské
zastupiteľstvo minulý
štvrtok neprišiel nikto
z občanov i napriek tomu,
že poslanci schvaľovali
peniaze, ktoré pôjdu
do školstva, ekológie,
kultúry, športu, sociálnych
vecí a zdravotníctva.
Členovia MsZ sa zídu
na mimoriadnej schôdzi
aj tento týždeň, aby
prerokovali obchvat
mesta a svoje odmeny.
Viac na strane
2
Na Teplickej
bude križovatka
z dlažby
Viac na strane
3
J. Staško: Nevzal
milión a hrozili
mu pištoľou
Uplynulý týždeň sa Piešťany zapísali do histórie ženského ľadového hokeja. Šesť tímov pôvabných hokejistiek do 18 rokov bojovalo u nás o titul majstra sveta. Slovenky získali bronz,
zlato si odniesli Švajčiarky a striebro Francúzky. Viac na 33. strane. Foto: Viera Dusíková
14-15
Airsoft - hra
na vojakov.
Pre dospelých?
a 1. apríl
Barlolámača nám neukradli!
Články o zmiznutí barlolámača, ktoré si redaktori Piešťanského
týždňa a online denníka vymysleli na spestrenie webstránky
a novín na 1. apríla, obleteli nielen Slovensko, ale dostali sa
do všetkých kútov sveta. Spôsobili miernu paniku, preto sme sa
rozhodli pre istotu správu oficiálne dementovať: Milí čitatelia,
barlolámača neukradli, bol to prvoaprílový žart!
Viac na strane
Viac na stranách
Viac na strane
12
Krížovka o ceny
7
Viac na strane
28
2
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
editorial
Dnes píše
Viera
Dusíková
na tému:
Naša
história
Keď sme na jeseň sťahovali
redakciu do nových priestorov
na Teplickú ulicu, s kolegyňami
Aďkou a Nikou sme sa pustili
do umývania okien. V príjemnej pracovnej eufórii s handrou v ruke a Diridondou na
perách som natrafila na vešiak
manželky bývalého vydavateľa
- Hanky Staškovej. Priniesla
ho pred dvadsiatimi rokmi do
prvého sídla redakcie Piešťanského týždňa - na Pribinovu.
To žlto-čierne kovové čudo si
ešte pamätalo moje prijatie
do redakcie. Kým som si pýtala prácu, môj trojročný syn
Martinko zhodil na vydavateľa
akúsi veľkú bielu plentu, ktorá
so sebou s rachotom stiahla aj
spomínaný vešiak. „Tak to si mi
pomohol, Macenko môj,“ pomyslela som si. Na moje veľké
počudovanie vydavateľ Juraj
Staško sa iba zasmial a navrhol
mi, aby som prišla, že si ma
oťukne. Potreboval vtedy človiečika, čo mu bude prepisovať
texty na počítači. Ako-tak mi
to šlo, ba zvládla som aj zalamovanie, editovanie i autorské
písanie. A aj keď som z redakcie časom odišla ešte dvakrát
na materskú i nechcený pobyt
na onkológii, vracala som sa
tam zakaždým s ešte väčšou
bázňou ako na začiatku.
Musel to cítiť aj ten žltočierny vešiak pani Staškovej.
Preto som ho v ten pekný septembrový deň minulého roka s
láskou umývala z každej strany. Boli na ňom takmer dvadsaťročné odtlačky rúk šéfredaktorov, redaktorov, grafikov,
fotografov, inzertných pracovníčok, ale i dopisovateľov a
čitateľov, ktorí k nám prišli a
zavesili si naň svoje kabáty,
bundy, plášte či kožúšky. Až
neskôr mi napadlo, že som tam
tie odtlačky mala nechať ako
dôkaz, že Piešťanský týždeň
vstupuje do dvadsaťročnice.
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
aktuálne
NA DOTÁCIE PÔJDE Z KASY 20-TISÍC
Členovia mestského parlamentu
sa minulý štvrtok zišli na treťom riadnom zasadnutí zastupiteľstva. Poslanci schvaľovali
okrem iného aj dotácie v oblasti školstva, ekológie, športu
či kultúry.
Možnosť vystúpiť s otázkami
a dopytmi na samosprávu nevyužil tentoraz žiadny občan mesta.
Poslanci bez diskusií schválili aj
všetky odporúčané žiadosti na dotácie. V oblasti školstva a vzdelávania tak na skvalitnenie výučby
dostane ZŠ Brezová 300 eur a dotovaný 200 eurami bude z mesta
aj projekt Srdce na dlani Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva. Poslanci odklepli v časti ekológia a environmentalistika
560 eur združeniu Živá planéta.
V rámci kultúry dostane napríklad zbor Coro Laudamus 500 eur,
čiastkou 200 eur podporia projekt
Yara Kupča Foto Art Nature. Na
jubilejný ročník Piešťanského fes-
Dotáciu z rozpočtu mesta
dostane aj RDD v Kocuriciach.
tivalu vyhradili 300 eur. Rovnakú
sumu pridelili filmovému festivalu
Cinematik. Financie dostane aj
súbor Slnečnica (300 eur) a výstava Mosty VIII (200 eur).
Zo športových združení Pieš-
ťanský plavecký klub dostane na
prenájom bazéna 172 eur a na
nákup športového vybavenia využije financie vo výške 200 eur ŠHK
37 Piešťany. V oblasti sociálnej
a zdravotníctva Rodinný detský
domov v Kocuriciach dostane 620
eur, na Materské centrum Úsmev
poslanci pridelili rovnakú čiastku.
Najvyššiu sumu 2620 eur schválili
projektu digitalizácie RTG pracoviska Nemocnice A. Wintera.
Okrem poslancov pridelí primátor
mesta z celkovej čiastky takmer
20-tisíc eur ďalšie financie vybraným projektom, ktoré v žiadosti
nepresiahli sumu 1000 eur. „Na
dotácie sme tento rok, žiaľ, dali
menej peňazí ako minulé obdobie. Vzhľadom na finančnú krízu
sme si nemohli dovoliť dať viac
financií,“ hovorí primátor mesta
Remo Cicutto.
(IP)
Žiadajú financie na domov pre seniorov
Poslanci na minulotýždňovom
mestskom zastupiteľstve schvaľovali aj žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na dva projekty. Mesto Piešťany sa chce
v tomto roku uchádzať o peniaze z eurofondov na vybudovanie
kompostárne a tiež Zariadenia
pre seniorov a Domova sociálnych služieb Piešťany.
Projektom kompostárne sa zástupcovia mesta zaoberajú už asi
päť rokov. Na jeho realizáciu mesto potrebuje 2,5 milióna eur, ktoré budú refundované z kohézneho fondu a štátneho rozpočtu vo
výške 95 percent. Mesto sa na
projekte bude podieľať sumou
130-tisíc eur, čo predstavuje päťpercentnú spoluúčasť. Ak peniaze
z eurofondov schvália, kompostáreň by podľa primátora mesta
Rema Cicutta mohla začať fungovať do dvoch rokov.
V máji tohto roku mesto plánuje predložiť aj ďalšiu žiadosť
o finančný príspevok na realizáciu
projektu Zariadenia pre seniorov
a Domova sociálnych služieb Piešťany. Celkové náklady na tento
projekt predstavujú viac ako tri
milióny eur. Mesto môže z eurofondov žiadať maximálne 1,73
milióna eur (oprávnené náklady).
Päť percent z tejto sumy a takzvané neoprávnené výdavky vo
výške 1,5 mil. eur mesto zafinancuje z vlastných zdrojov. V projekte sa počíta s rekonštrukciou
Areál bývalej ZŠ na A. Trajane by mal po rekonštrukcii slúžiť seniorom.
objektu bývalej základnej školy
na sídlisku A. Trajan. Malo by tu
vzniknúť až 64 lôžok pre klientov.
„Priestory budú nadštandardné,
s voľnejším režimom pre klientov. Sú tu naprojektované átriá,
spoločenské miestnosti, izby s
vlastnou kuchynkou a sociálnym
zariadením. V objekte bude vlastná práčovňa či veľká vývarovňa.
Riešili sme aj vonkajšie priestory.
Pribudnú tu parkovacie miesta a
prerobíme aj okolie,“ vysvetľuje
vedúca odboru správy Mestského úradu Piešťany, Eva Pobjecká.
(IP), foto: Supa
PREROKUJÚ OBCHVAT AJ ODMENY
Piešťanskí poslanci sa tento štvrtok zídu na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na programe budú dva body
– štúdia obchvatu mesta Piešťany a otázka odmien piešťanských
poslancov. Zástupcovia mesta budú prerokovávať zámer - tri varianty projektu obchvatu Piešťan, ku ktorým sa musia vyjadriť do
17. apríla. O novom obchvate, technických opatreniach a kritických
miestach budú diskutovať aj členovia komisií životného prostredia,
bezpečnosti, ale aj finančnej komisie a rozvoja. V druhom bode sa
budú venovať poslaneckým odmenám. Mimoriadne zastupiteľstvo
sa koná vo štvrtok 15. apríla o 16. hodine.
(red)
aktuálne
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
Budeme mať ďalšiu križovatku z dlažby
radikálne znížiť rýchlosť.“ Presný
termín začatia rekonštrukcie tejto
dopravnej tepny zatiaľ ešte nebol
stanovený, ale podľa E. Pobjeckej
zmluvu s ministerstvom by mali
podpísať v júni tohto roku.
Knižnica
s novou fasádou
Povrch z dlažobných kociek dostane aj tento priestor na Teplickej ulici.
Okrem projektov, ktoré sú ešte
vo fáze žiadostí o financie, mesto sa pomaly pripravuje na realizáciu tých, pri ktorých nám už
financie z eurofondov „priklepli“. Medzi úspešné patrí napríklad projekt na novú tvár Teplickej ulice a tiež na rekonštrukciu budovy Mestskej knižnice
v Piešťanoch.
Križovatka z dlaždíc
aj na Teplickej
Projekt rekonštrukcie Teplickej ulice je v súčasnosti podľa
informácií vedúcej odboru správy
Mestského úradu Evy Pobjeckej
vo fáze obstarávania dodávateľa
prác. Na tejto hlavnej tepne Piešťan obnovia vozovku, chodníky,
ale tiež mobiliár. Novú podobu
dostanú i križovatky. „Obzvlášť
kolízne je križovanie Teplickej
s Radlinského ulicou. V tomto
mieste projektant navrhol trošku atypické riešenie. Cesta bude zdvihnutá približne na úroveň
chodníkov. Vymenia sa tu podkladové vrstvy a križovatka bude
urobená zo zámkovej dlažby,“ hovorí E. Pobjecká. Takýto povrch
má aj okružná križovatka na Sasinkovej, Štúrovej a Radlinského ulici. Vodiči sa však sťažujú,
že v daždivých dňoch alebo pri
námraze je extrémne šmykľavý.
„Šmyk môže hroziť v akejkoľvek
situácii, ak vodič neprispôsobí
jazdu a rýchlosť stavu vozovky,“
odpovedá vedúca odboru správy
na otázku, prečo v meste znovu
naprojektovali ďalšiu križovatku
z dlažby namiesto klasickej – asfaltovej. „Pri križovatke Teplická–Radlinského projektant bral
do úvahy zlé rozhľadové pomery
a maximálne upokojenie dopravy
vo všetkých smeroch. Navrhované
riešenie by malo donútiť vodičov
Projekt na obnovu mestskej
knižnice bol schválený v menšom
objeme, ako pôvodne mesto predpokladalo. „Mali sme síce naplánovaný väčší rozsah prác, no nakoniec sme boli limitovaní financiami,“ hovorí vedúca odboru správy.
Pôvodný zámer počítal s rekonštrukciou vo výške 1 613 981 eur.
Vo zverejnenej výzve bola však
určená maximálna výška oprávnených nákladov 100 eur na jedného
užívateľa. K poslednému dňu roka
2008 mali v knižnici registrovaných 4319 užívateľov. Mesto tak
mohlo žiadať iba o 431 900 eur
na oprávnené náklady.
„Minulý týždeň sme dostali rozhodnutie o schválení našej žiadosti vo výške 431 892 eur,“ dopĺňa E. Pobjecká. Mestská knižnica
by podľa tohto skromnejšieho variantu mala dostať novú kotolňu,
okná a fasádu. Dôjde k zatepleniu obvodového plášťa a opravená bude aj strecha. Prostriedkami z mestského rozpočtu zafinancujú rekonštrukciu schodiska
a plánovaný výťah.
(IP)
čierna kronika
Mreže kanála
našli v zberni
Na mestskú políciu dostali v
stredu 7. apríla ráno oznam, že
na Letnej ulici niekto ukradol
liatinové mreže kanálu. Hliadka zistila, že mreže chýbajú aj
na ďalších kanálových otvoroch
v blízkosti. Policajti našli rozbité liatinové kusy mreží v neďalekej zberni železa a vypátrali
aj páchateľa, ktorým bol O. M.
z obce Veľké Orvište. Prípad
odovzdali štátnym policajtom.
Uložil sa pred dom
Podnapitý chlap sa vo štvrtok, v čase, keď ľudia chodia z
práce - okolo štvrtej popoludní
- uložil pred vchodom do jedného z domov na Royovej ulici.
Privolaná hliadka MsP zistila, že
ide o V. S. z Piešťan. Lekárske
ošetrenie odmietol a policajti
ho odprevadili domov.
Nočná návšteva
bezdomovca
Do rodinného domu na Rybnej ulici vnikla v piatok o pol
desiatej večer nepozvaná návšteva. Išlo o miestneho bezdomovca P. R. z Piešťan, ktorého
mestskí policajti našli vovnútri
sedieť na stoličke. Hliadka ho
vyviedla von a udalosť ďalej
vyšetruje OO PZ.
Na autobus nečakal
Staré trhovisko dostane nový asfalt
Priestor bývalého trhoviska
na Ulici E. Suchoňa v minulom
týždni pripomínal prekážkovú
dráhu. Chodci sa naň dokonca
zo strany od banky nedostali,
pretože bol zahradený plotom.
Pracovníci z apartmánového domu Enzo tu vykonávali opravy
na poničenej ceste medzi dvoma
polyfunkčnými objektmi.
Opravu priestranstva z dôvodu
rozsiahleho poškodenia iniciovalo
mesto. Na rekonštrukcii sa dohodli s firmou, ktorá zabezpečuje práce na apartmánovom dome
Enzo. „Pracovníci nám oznámili,
že opravy potrvajú približne týždeň. Vzhľadom na to, že v tomto
termíne boli veľkonočné sviatky
a počasie tiež nebolo najlepšie,
doba opráv sa predĺžila,“ povedala referentka pre dopravu a technickú infraštruktúru Mestského
úradu Piešťany Beáta Palkechová.
3
Hliadka MsP preverovala v
sobotu ráno oznam, že na lavičke zastávky SAD na Bratislavskej ceste leží neznámy
muž. Policajti tam našli 22ročného R. B. z Piešťan, ktorý
mal poriadne „pod čapicou“.
Lekára nepotreboval, a tak ho
muži zákona zo zastávky vykázali.
(MsP)
Za krádež náradia
mu hrozia dva roky
Plot pri stavenisku polyfunkčného domu predčasom zvalili vandali.
Robotníci museli pre rozsiahle
poškodenie podlažia celú časť vybrať a vybetónovať. V súčasnosti
práce na rozkopávke pokračujú
a nasledovať by mala asfaltová
pokrývka. Cez trhovisko by ste už
mali prejsť bez väčších problémov, obmedzené by nemalo byť
ani zásobovanie. Podľa B. Palkechovej budú opravy ukončené
približne do dvoch týždňov.
(IP), foto: (mkm)
Až dvojročné väzenie hrozí
mladému mužovi z okresu Nové
Mesto nad Váhom za vlámanie
a krádež náradia z rodinného
domu. Devätnásťročný mladík
sa začiatkom marca vlámal do
rodinného domu v obci Podolie.
Z garáže ukradol brúsku, pílu,
hliníkový rebrík a iné náradie
v celkovej hodnote 2700 eur.
Polícia vzniesla vo štvrtok 8.
apríla voči mladíkovi obvinenie
z prečinu krádeže.
(tasr)
4
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
aktuálne
Budovy v majetku mesta a kto v nich sídli (2)
Zaujíma vás, kto, ako dlho
v budovách či v nebytových
priestoroch v majetku Mesta
Piešťany sídli a koľko platí
nájomné? Piešťanský týždeň v minulom čísle začal s
uverejňovaním zoznamu nájomcov, ktorí majú od mesta
alebo bytového podniku prenajaté budov a priestory. Sú
v ňom zahrnuté aj tie, ktoré
sú voľné a k dispozícii, možno
vás inšpirujú...
Nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Piešťany, ktoré sú
predmetom nájmu a ich prenajímateľom je mesto – druhá časť:
Budova, číslo súpisné 1672,
na Kukučínovej ulici (bývalý
Vkus):
Piešťanská regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja - nebytové
priestory s výmerou 34,89 m2 - v
prenájme od 1. 3. 2008 na dobu
neurčitú - ročný nájom 712,93 eur
Ľudová Strana - Hnutie za
demokratické Slovensko Bratislava - nebytový priestor s výmerou 18,39 m2 - prenajatý od 1.
3. 2008 na dobu neurčitú - ročný
nájom 152,62 eur
JUDr. Daniel Lipšic - nebytové priestory s výmerou 37,58
m2 - v prenájme od 1. 9. 2006
na dobu neurčitú - ročný nájom
311,85 eur
SMER – Sociálna demokracia Bratislava - nebytové priestory s výmerou 45,86 m2 - prenájom
od 1. 11. 2007 na dobu neurčitú
- ročný nájom 380,56 eur
TJ Bezovec Piešťany - nebytové priestory s výmerou 17,31
m2 - v prenájme od 1. 4. 2009
na dobu neurčitú - ročný nájom
0,86 eur
Nová Demokracia (ND) Trnava - nebytový priestor s výmerou 34,86 m2 - v prenájme od 29.
6. 2009 na dobu neurčitú - ročný
nájom 348,60 eur
ZV SLOVES MsÚ a Mestskej polície Piešťany – nebytový
priestor s výmerou 18,39 m2 - nie
je uzatvorená nájomná zmluva,
ale Dohoda o poskytovaní nebytových priestorov za účelom vykonávania administratívnej činnosti
– bezplatne
Regionálna lekárska komora Trnava - nebytové priestory
s výmerou 25,90 m2 - v prenájme
od 15. 11. 2003 na dobu neurčitú
- ročný nájom 214,84 eur
MUDr. Michal Švaro - nebytové priestory s výmerou 15,80 m2
- prenájom od 17. 1. 2005 na dobu
neurčitú - ročný nájom 314,67 eur
MUDr. Michal Švaro - nebytové priestory s výmerou 35,27
m2 - v prenájme od 15. 12. 2003
na dobu neurčitú - ročný nájom
702,44 eur
MUDr. Roman Vetrík - nebytové priestory s výmerou 20,72
m2 - v prenájme od 1. 2. 2003
na dobu neurčitú - ročný nájom
412,66 eur
OZ Hospic Matky Božej
Piešťany - nebytový priestor s
výmerou 21,53 m2 - v prenájme
od 1. 7. 2001 na dobu neurčitú -
ročný nájom 61,82 eur
JUDr. Miroslav Kupec - nebytové priestory s výmerou 71,61
m2 - v prenájme od 1. 11. 1997
na dobu 15 rokov - ročný nájom
3717,91 eur
MUDr. Terézia Talpašová
- nebytové priestory s výmerou
45,14 m2 - prenájom od 1. 11.
1997 na dobu 15 rokov - ročný
nájom 899,02 eur
DERMA Piešťany - nebytové priestory s výmerou 45,50
m2 - v prenájme od 1. 11. 1997
na dobu 15 rokov - ročný nájom
906,19 eur
ORL Piešťany - nebytové priestory s výmerou 52,37
m2 - v prenájme od 1. 11. 1997
na dobu 15 rokov - ročný nájom
1043,01 eur
MUDr. Katarína Bordáčová
- nebytové priestory s výmerou
38,43 m2 - prenájom od 1. 11.
1997 na dobu 15 rokov - ročný
nájom 765,38 eur
(Pokračovanie nabudúce)
(red)
AD: BUDOVY V MAJETKU MESTA... (PT 14/10)
Na prvú časť zoznamu nebytových priestorov sme zaznamenali
niekoľko reakcií čitateľov. Beata
Husáriková oceňuje iniciatívu redakcie Piešťanského týždňa a uvádza: „Nepochopiteľné sú pre mňa
prenájmy lukratívnych objektov
„za korunu“, z ktorých by mohli
plynúť slušné zdroje do mestského rozpočtu.“ Celkom rada sa
vraj dozvie aj sumu za prenájom
nebytových priestorov v dome na
Nikola Teslu, kde býva.
Ohlásili sa tiež manželia Troskovičovci z Piešťan, ktorí majú
prenajatú predajňu suvenírov na
Kolonádovom moste a figurovali
v prvej časti zoznamu nájomcov:
„Radi by sme uviedli niektoré
doplňujúce skutočnosti. Priestor
bývalej PNS-ky na moste sme vydražili v roku 1991 v rámci malej
privatizácie za 580-tisíc korún
Všetko, čo sa dá
Prezentácia literárnej tvorby režisérky, scenáristky a publicistky Evy Borušovičovej, ktorá nedávno vydala knihu Urobíme všetko, čo sa dá, sa uskutoční v priestoroch Piešťanského informačného centra na Pribinovej ulici v stredu 14. apríla
o 17.00 h. Podujatie moderuje
Zuzana Belková.
(r)
Za stánok na moste zaplatili viac ako milión korún, ale nie sú jeho majiteľmi.
(19 252 eur) v dobrej viere, že
ho dostaneme do vlastníctva.“
Až neskôr sa dozvedeli, že dražba
vraj nebola v súlade so zákonom
o ochrane pamiatkového fondu,
a keďže most je národnou kul-
túrnou pamiatkou, a tak nemôžu
vydražený priestor nadobudnúť
do majetku. Peniaze, ktoré zaň
zaplatili, im však nikto nevrátil.
Okrem toho manželom napočítali bývalí prevádzkovatelia –
štátny podnik STP Bratislava - aj
nepredané zásoby, ktoré v stánku
s plochou 16 m2 vyčíslili na 290-tisíc korún (9626 eur)! Aby Troskovičovci všetko vyplatili, založili svoj
dom a zobrali si úver, ktorý v tom
čase banky úročili až 13-timi percentami. Len úroky činili viac ako
220-tisíc korún (7302 eur) a celý
prenájom stánku ich tak vyšiel
na viac ako milión korún (33-tis.
eur). „Dnes platíme nájomné ako
ostatní, ktorí dostali priestory
len na základe žiadosti,“ dopĺňa
tortúru s preplateným priestorom
na moste Danica Troskovičová.
(ad), foto: (mkm)
Obete si uctíme štátnym smútkom
Tragédia poľského prezidentského páru a ďalších vrcholných činiteľov, ktorí zahynuli pri
leteckom nešťastí v sobotu 10. apríla, otriasla
celým svetom.
Obete nešťastia si Slovensko uctí štátnym smútkom, ktorý vyhlási vláda na deň pohrebu prezidenta Lecha Kaczyńskeho. Pochovajú ho zrejme
v sobotu 17. apríla. Prezident spolu s manželkou
v septembri 2008 počas summitu V4 navštívili aj
Piešťany. Hlavy susedných štátov na počesť tohto
stretnutia odhalili pamätné tabuľky na Prezidentskej fontáne pred liečebným domom Irma a dámy
spoločne zasadili krík ruží.
Sústrasť s úmrtím prezidentského páru vyjadril
aj primátor mesta Piešťany Remo Cicutto, ktorý
zaslal kondolenčný list primátorovi partnerského
poľského mesta Ustroň - Ireneuszovi Szarzecovi.
(red)
aktuálne
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
5
PIEŠŤANSKÍ HASIČI BOJOVALI SO ŠIESTIMI POŽIARMI
právnik radí
Hasili domy, prístrešky aj komíny
Kto nemusí používať
bezpečnostné pásy
Týždeň plný požiarov – tak by sa
dalo charakterizovať uplynulých
sedem dní, ktoré prežili piešťanskí hasiči. Horelo v Piešťanoch, vo Vrbovom, v Kocuriciach
aj v Drahovciach.
V utorok 6. apríla krátko po
piatej hodine popoludní zaspala
počas pečenia pizze unavená kuchárka. Z jej príbytku na Ulici A.
Hlinku sa valil hustý dym. Pani,
oddychujúca vo vedľajšej izbe,
mala šťastie, pretože obloky si
nechala otvorené, takže otravné
plyny unikajúce z pripaľujúceho
sa jedla z kuchyne jej výrazne
neublížili. Hasiči priestory skontolovali a odvetrali.
Počas parkovania na čerpacej stanici Fuel sa niekto pokúsil poľskému kamionistovi ukradnúť naftu z nádrže. Zistil to až v
stredu ráno pred ôsmou hodinou.
„Zlodejov pravdepodobne vyru-
šila hliadka polície, ktorá prechádzala okolo,“ informoval nás
operačný dôstojník HaZZ v Piešťanoch. Hasiči odstránili z cesty asi
150 litrov vytečenej nafty.
Vo výrobných priestoroch
spoločnosti Bodet & Horst vo Vrbovom opäť horelo. Aj tentoraz
požiar pochádzal z poškodeného
komínového telesa. Je to v priebehu niekoľkých týždňov druhý, a
v histórii firmy možno už aj štvrtý
podobný problém. Piešťanskí hasiči požiar, ktorý im nahlásili vo
štvrtok 8. apríla o 13.08 h, likvidovali viac ako dve hodiny.
V ten istý deň pred ôsmou
hodinou večer ktosi vyhodil na
cestu vedúcu na diaľničný privádzač zábavnú pyrotechniku.
Tá ale namiesto vybuchnutia do
vzduchu sálala oheň na okoloidúce vozidlá. Z diaľky nebolo jasné, o čo ide. Preto hasiči skontro-
lovali bezpečnosť celej Dopravnej ulice.
Minulý štvrtok hasiči vyrážali aj k osobnému motorovému
vozidlu značky Nissan, ktoré vošlo
do drahovského rybníka. Stalo sa
to krátko po ôsmej večer. Záchranári auto vytiahli z vody a vykonali protipožiarne opatrenia.
Smolný štvrtok uzavreli
piešťanskí hasiči likvidáciou požiaru dreveného prístrešku na
okraji lesa pri starom futbalovom
ihrisku v Kocuriciach. Na hasenie
použili silný prúd vody, ale aj lopaty. Okrem prístrešku tu zhoreli
aj tri stromy.
Posledný zo série minulotýždňových požiarov vzbĺkol minulý
piatok okolo deviatej hodiny večer v Starom majeri v Drahovciach. Horela tu skládka odpadu.
Aj tento požiar hasiči zlikvidovali.
(vd)
OHEŇ POPÁLIL BEZDOMOVKYŇU
Za požiarom rodinného domu
na ulici Hoštáky, ktorý horel minulý utorok na obed, je zrejme
nedbanlivosť pri fajčení. Skonštatoval to zisťovateľ príčin požiarov Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Piešťanoch Michal Chalupa. Po
vypuknutí ohňa z domu vybehla
popálená žena.
Podľa susedov sa do dlhšie opusteného domu nasťahovali bezdomovci a žena bola jedna z nich.
Hasiči jej poskytli prvú pomoc
a záchranári ju previezli do nemocnice. Uviedla, že v dome spala, a keď ju zobudil oheň, vybehla
von. „Priamo v ohnisku požiaru,
ktoré tvorili matrace a textílie,
Za požiar neobývaného domu na Hoštákoch môže cigareta bezdomovkyne.
Vo všeobecnosti platí pravidlo, že každá osoba sediaca v motorovom vozidle
na sedadle,
ktoré je povinne vybavené bezpečnostným pásom, je povinná tento bezpečnostný pás počas jazdy použiť. Pre toto pravidlo existujú zákonom stanovené výnimky.
Pripútaní nemusia byť inštruktori autoškoly, avšak len
počas vykonávania výcviku na
vedenie vozidla alebo počas
skúšok odbornej spôsobilosti.
To isté platí aj pre dospelú osobu s telesnou výškou menšou
ako 150 cm. Deti musia používať detské sedačky alebo
takzvané podsedáky. Bezpečnostný pás nemusí používať ani
vodič taxislužby pri zmluvnej
preprave osôb, avšak iba počas
jazdy v obci. Mimo obce je aj
vodič taxislužby povinný bezpečnostný pás použiť.
K vyššie uvedeným prípadom je potrebné dodať, že
bezpečnostný pás nemusí byť
použitý len vtedy, ak vozidlo
nie je pre miesto, na ktorom
dotknutá osoba sedí, vybavené
airbagom. V prípade, ak vozidlo pre dané miesto má zabudovaný a aktivovaný airbag,
sú aj inštruktori autoškoly, dospelé osoby nižšie ako 150 cm
a vodiči taxislužby povinní bezpečnostný pás použiť.
Oheň zhltol matrace a prikrývky.
uložené v rohu miestnosti, sme
našli cigaretový ohorok spolu zo
zápalkami. V dome sa nenachádzali žiadne technické ani technologické zariadenia, ktoré by
mohli byť iniciátorom požiaru
a bol odpojený od prívodu elektrickej energie,“ uviedol M. Chalupa.“
Požiar, ktorý hasiči asi po hodine zlikvidovali, zachvátil jednu
miestnosť domu. Na jeho uhasenie
použili tristo litrov vody a silne
zadymené vnútorné priestory museli vyvetrať. Hasiči oboznámili s
požiarom aj majiteľku domu, ktorá býva mimo Piešťan. Zisťovateľ
na záver vyhodnotil ako príčinu
požiaru nedbalosť pri fajčení.
(red), foto: HaZZ
Ďalšou skupinou osôb, ktoré nie sú povinné bezpečnostné pásy použiť, sú osoby, ktoré nemôžu byť pripútané zo
zdravotných dôvodov (napríklad tehotné ženy). Avšak takáto osoba musí mať osvedčenie
od lekára o oslobodení od použitia bezpečnostných pásov.
Toto osvedčenie musí obsahovať aj čas platnosti, ktorý nesmie byť dlhší ako 1 rok odo
dňa vystavenia.
Pre úplnosť možno dodať,
že bezpečnostné pásy nie sú
povinní použiť ani vodiči vozidiel polície, hasičského zboru,
ozbrojených síl, resp. iných podobných zborov a služieb, ak si
to vyžaduje plnenie ich úloh.
Mgr. Martin Palkovič, advokát
6
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
aktuálne
PIEŠŤANCI SI LÁMALI HLAVY NA DNI HIER
Počas sobotňajšieho Dňa hier
v mestskej knižnici si hlavolamy,
logické či strategické hry prišlo
zahrať asi šesť desiatok návštevníkov. Okrem toho si záujemcovia mohli nechať odborne
otestovať výšku svojho IQ.
Ako povedala pre Piešťanský týždeň psychologička Ľubica
Vranková z Bratislavy, ktorá spolupracuje s organizáciou Mensa,
záujem o testovanie IQ prejavilo
deväť ľudí. Výšku svojho IQ chceli vedieť najmä dospelí. „Neboli
iba z Piešťan, ale dokonca prišli až zo Žiliny,“ prezradila Ľ.
Vranková. Podľa psychologičky sa
„normálne“ IQ, ktoré má väčšina
populácie, pohybuje okolo stovky. Za nadpriemerné sa považuje
od hodnoty 130 vyššie, túto výš-
ku však dosahujú iba asi tri percentá ľudí.
Inteligenciu v knižnici merali
pomocou typických testov, na ktoré mali záujemcovia 40 minút. Výsledky vyhodnotia a zašlú poštou.
Ľubica Vranková, ktorá pracuje aj
s mimoriadne nadanými deťmi,
však upozornila, že nadpriemerná
inteligencia nemusí byť vždy na
osoh. „Stáva sa, že deti s vysokým
IQ majú problémy začleniť sa do
spoločnosti.“ Aj preto je dobré,
ak sa im venujú odborníci. „Mimoriadne nadané deti potrebujú
viac impulzov, ak ich nedostanú, uzatvárajú sa do seba alebo reagujú agresívne,“ doplnila
psychologička. Rodičom, ktorým
sa zdá, že majú doma malého génia, odporučila dať preveriť jeho
nadanie v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva.
Najbližšiu školu pre takéto deti
nájdu v Trnave.
Väčšina návštevníkov knižnice si však v sobotu skúšala svoju
inteligenciu pomocou hier s exotickými názvami ako Quads, Quoridor, Quarto, Quixo, Eclipse,
Batik či Marrakech. Všade okolo
tak klopkali a buchotali drevené
skladačky, kocky, kvádre, panáčiky, puzzle či tetris. „Radi sa doma
bavíme s takýmito hrami, tak sme
si prišli nejaké vyskúšať, aby som
vedel, aké nabudúce kúpim,“ vysvetlil dôvod svojej návštevy jeden z hráčov.
A. Drahovská
Hlavolamy zaujali aj najmenších.
Ťahákom parožie „osemnástoráka“
Druhá aprílová nedeľa
patrila na Bodone psom.
Domáci psovodi
na Bodone uspeli
Súťaž kynológov podľa kritérií národného skúšobného poriadku SVV1 sa uskutočnila v
nedeľu 11. apríla v priestoroch
Kynologického klubu Bodona
Piešťany. Za pekného jarného
počasia súťažilo deväť pretekárov. Najlepšie sa umiestnil
pretekár z kynologického klubu Čakajovce Peter Kmeť so
psom Portosom. Druhé miesto obsadil domáci Dušan Bernát so psom Nerom a tretia
priečka patrila taktiež členovi
Kynologického klubu Bodona
Piešťany - Andrejovi Kollárovi
so sučkou Aja. Súťaž rozhodoval rozhodca ZŠK SR Igor Malina
z Trenčína, figuroval Pavol Italy
z Nového Mesta nad Váhom.
Milan Komadel
Už po štrnásty raz vystavovali
poľovníci z okresu Piešťany trofeje zveri, ktorú ulovili v predchádzajúcom roku. Naposledy
sa prezentovali v priestoroch
Kongresovej haly Slovenských
liečebných kúpeľov.
Počas troch dní mohli domáci
i zahraniční návštevníci na tejto
chovateľskej prehliadke obdivovať 297 vystavených exemplárov
ulovenej zveri. „Svojimi úlovkami
sa tu prezentuje 20 poľovníckych
združení z nášho okresu a zverník
Baraní dvor vo Vrbovom. Okrem
lebiek trofejí zo srncov, danielov,
muflónov, diviakov, jazvecov a
líšky tu vystavujeme aj niekoľko
preparovaných hláv srnčej, muflónej a diviačej zveri. Najvzácnejšou zo spomínaných trofejí je
parožie jeleňa ‘osemnástoráka‘,
ktorého ulovil Vladimír Horník z
poľovnej spoločnosti Karpatia Tr-
Poľovníci Ladislav Škrabák (vľavo) a Peter Tekula pri jeleních trofejách.
nava. Ide o parožie desaťročného
jeleňa, uloveného v revíri Vítek
v Chtelnici, ktoré bolo ohodnotené 207 bodmi. Ide o historicky
najväčší úlovok v revíroch nášho
okresu,“ prezradil Piešťanskému
týždňu tajomník okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho
zväzu v Piešťanoch Peter Tekula.
Š. Gregorička
Na štadióne automatické zavlažovanie
Na futbalovom štadióne kládli zavlažovacie potrubie.
Od minulého piatka sa až do pondelka
na hlavnej hracej ploche futbalového
štadióna PFK Piešťany netrénovalo. Dôvodom bola inštalácia automatického
zavlažovania hlavného ihriska. Počas
štyroch dní tu odborníci z viacerých
sponzorských firiem a za pomoci brigádnikov z radov hráčov, funkcionárov a
ostatných členov klubu najskôr odstránili
nevyhnutnú časť trávnatého koberca na
ihrisku, potom do vopred vyhĺbených
rýh položili vyše 500 metrov rozvodného potrubia. Po jeho nainštalovaní
dali trávnik do pôvodného stavu a už v
najbližšiu sobotu sa na ňom bude hrať
zápas tretej futbalovej ligy, v ktorom
Piešťanci privítajú vedúci Šamorín. (šg)
aktuálne
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
Barlolámača neukradli, bol to 1. apríl!
Vymyslené zmiznutie barlolámača vyvolalo množstvo emócií.
Prvoaprílové články o zmiznutí a nájdení symbolu Piešťan z
webstránky online denníka a tlačeného vydania Piešťanského
týždňa č. 14 obleteli Slovensko
a vyvolali búrku reakcií. Dostali
sa dokonca aj do Krimi novín televízie JOJ v utorok 6. apríla.
Hoci strana mala označenie 1.
apríl, o žartíku písal aj Igor Paulech v editoriali a v článku Prvoaprílové správy spôsobili rozruch
bolo naznačené, že ide o žart,
viacero čitateľov sa nechalo nachytať a dostali sa k nám dokonca
aj pobúrené reakcie. Z toho dôvo-
du sme sa rozhodli správu uviesť
na pravú mieru a pre tých, ktorí si
naše noviny neprečítali pozorne,
znovu opakujeme - barlolámača
neukradli, bol to iba prvoaprílový
žart. Ak sme niekoho vyplašili,
snáď nám to prepáči a uvedomí
si, že život treba občas brať aj
s humorom a jeden deň v roku je
to dokonca povolené.
O tom, že Piešťanci si podobné
správy radi prečítajú, však svedčí
aj rekordný počet návštevníkov
webovej stránky online denníka,
ktorá práve na prvého apríla zaznamenala skoro štyritisíc návštev (3956)! Niektorí čitatelia si
myslia, že sme Piešťanom urobili
vynikajúcu reklamu a Slovensko
už vie, že symbol mesta si len tak
ľahko ukradnúť nedáme...
A. Drahovská, šéfredaktorka
viac nájdete na
Ad: Nedôstojné prostredie na urológii
Na článok v minulom čísle Piešťanského týždňa zareago-val náš
čitateľ, ktorý však nechcel zverejniť svoje meno. Tvrdil, že s obsahom listu plne súhlasí a doplnil: „Som na vozíku a pre nás vozičkárov
je realita na piešťanskej urológii ešte horšia. Nielenže si musím
vziať ako sprievod dvoch silných chlapov, aby ma vyniesli hore
schodmi do čakárne, ale ak pri dlhšom čakaní potrebujem ísť na
toaletu, mám smolu – na WC sa nezmestím.“ A tak musia vozíčkari
bojovať nielen so svojím postihnutím, „vďaka“ ktorému majú problémy s močovým mechúrom pomerne často, ale utrpením je pre nich
aj každá návšteva urologickej ambulancie v Piešťanoch.
(red)
7
ZADRŽALI 53
„VODIČÁKOV“
Počas veľkonočných sviatkov vykonali policajti v Trnavskom kraji viacero dopravnobezpečnostných akcií, pri ktorých sa zamerali najmä na rýchlosť jazdy, alkohol za volantom
a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
„Policajti počas troch dní
skontrolovali 2031 účastníkov
cestnej premávky. Pri kontrolách bolo zistených 913 priestupkov, z toho v 469 prípadoch
vodiči prekročili maximálne
povolenú rýchlosť,“ uviedol
Ľuboš Homola z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v
Trnave. Policajti zadržali 53
vodičských preukazov, z tohto
jeden za prekročenie rýchlosti a štyri za požitie alkoholu.
Ostatné z dôvodu insolventnosti vodiča na mieste. Policajti vybavili 64 priestupkov
dohovorom, deväť priestupkov
oznámili na správne konanie
a 372 bolo vybavených na mieste v blokovom konaní. „Počas
sviatkov na cestách Trnavského kraja nebola zaznamenaná
žiadna tragická nehoda,“ doplnil Ľ. Homola. (KR PZ/red)
RAKOVICKÝM HASIČOM SA SPLNIL SEN
Hasičské auto v hodnote 78-tisíc eur priviezol vo štvrtok do
Rakovíc priamo minister vnútra
Slovenskej republiky Róbert Kaliňák. Za účasti väčšiny členov
okresného hasičského zboru z
Piešťan daroval dobrovoľným
hasičom v Rakoviciach špeciálne
Iveco, o ktorom snívali už niekoľko rokov.
„Najradšej by som bol, ak by
auto zhrdzavelo v garáži, pretože
vtedy by sa potvrdilo, že nikomu
sa nič zlé nestalo,“ s úsmevom
pridal komentár minister Kaliňák.
O vozidlo požiadali rakovickí hasiči minulý rok, keď sa dozvedeli,
že aj dobrovoľníci si môžu podať
žiadosť o nové auto na ministerstvo vnútra. Vo štvrtok svoje nové
hasičské auto uvideli po prvýkrát
na vlastne oči. „Auto bude mať u
nás veľké využitie. Nie sme hasiči
pre zlaté sekerky, krásne prilby a
pre vyžehlené uniformy, ale sme
hasiči svojím srdcom,“ vyjadril
Minister Róbert Kaliňák prijíma dar od dobrovoľných hasičov z Rakovíc.
Darované hasičské auto v hodnote 78 000 eur.
sa starosta obce Rakovice Dušan
Daloš.
To, že bude mať auto svoje
opodstatnenie, dokázali aj v minulých rokoch, keď dvakrát zasahovali pri likvidácii požiaru starej
skládky v obci pri areáli družstva.
Pomáhali takisto pri likvidácii
troch požiarov veľkej regionálnej
skládky v lokalite Rakovický háj
a odčerpávaní vody z rodinných
domov v Rakoviciach a vo Vrbovom po záplavách. „Pri týchto zá-
chranných prácach sa veľmi prejavil náš hendikep - chýbajúce
vozidlo na dopravu techniky a
osôb,“ doplnil starosta. Obec Rakovice sa na túto udalosť patrične prichystala vo veľkom štýle
za účasti krajského hasičského
zboru, mužského i dievčenského
družstva dobrovoľného zboru obce Rakovice. Do rytmu prišla zahrať a hlavne spríjemniť atmosféru dychová hudba Veselanka.
R. Trebatický
8
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
servis
Len spoločnosť postavená na ľuďoch má budúcnosť
DVOJROZHOVOR O DOBE, PIEŠŤANOCH A ĽAHKOM SPÁNKU
DOMOSS oslavuje 20 rokov na
trhu. Nakoľko sa DOMOSS za ten
čas stal pevnou súčasťou Piešťan, pripravili sme sériu rozhovorov s predstaviteľmi spoločnosti. Neraz v nich odznelo,
že úspech firmy stojí na každom jednom zamestnancovi a
na vzťahoch medzi nimi. Preto
DOMOSS napomáha vytváraniu
pracovných vzťahov tak, aby sa
všetci cítili byť súčasťou rodinnej firmy, súčasťou celku s jasne
stanovenými hodnotami. Rozhodli sme sa to overiť priamo
v teréne. Oslovili sme Jozefa
Dunajčíka, vedúceho predajne
bielej techniky, a Milana Baláža,
vedúceho centra elektro. Oboch
spája fakt, že sa v DOMOSSe vypracovali, takpovediac, od pultu. Odlišuje ich jedno: J. Dunajčík začínal ako jeden z prvých
zamestnancov a M. Baláž sa stal
vedúcim ani nie pred rokom.
Jozef Dunajčík
Jozef Dunajčík:
DOMOSS nie je hypermarket. My vidíme v prvom rade ľudí. Nie čísla.
Ako by ste charakterizovali
dobu, keď ste nastúpili do DOMOSSu?
- Natrvalo som nastúpil 1. 1.
1993. Pamätám si to úplne presne, vznikla vtedy Slovenská republika. Predtým som pracoval
ako brigádnik, ešte v tom pôvodnom domčeku DOMOSS. A doba to
bola zvláštna. Ľudia chceli kúpiť,
no často nebolo čo. Dnes je to už
naopak. V tých časoch preto bolo
pre nejednu predajňu nepodstatné myslieť v prvom rade na kvalitu a spokojnosť zákazníka. Predali, čo prišlo pod ruku, a vôbec
sa nestarali, či sa zákazník vráti.
Podľa mňa dnes DOMOSS slávi 20
rokov práve vďaka tomu, že sme
sa týmto praktikám vyhýbali už
od začiatku.
Prečo ste nastúpili práve do
DOMOSSu? Vznikalo mnoho firiem, bolo mnoho príležitostí...
- Chcel som sa jednoznačne venovať bielej technike, veď dnes
má každá domácnosť chladničku,
sporák, práčku, TV a rad ďalších
spotrebičov a predaj tohto sortimentu má budúcnosť. A vedel
som, že budem pracovať jedine
v Piešťanoch. Piešťany sú ťažko návykové mesto (smiech). Ale
čo ma presvedčilo, že práve v
DOMOSSe som naozaj doma, bola
pracovná atmosféra, čo tu panovala, a musím zaklopať, panuje
dodnes. Podľa mňa na to, aby
človek bol v práci šťastný, potrebuje tri veci. Pracovať s tým, čo
ho baví. Mať pocit, že jeho práca
má zmysel. A v neposlednom rade
mať okolo seba dobrých kolegov.
Ľudí, ktorých si váži a ktorí si vážia jeho, ktorým dôveruje a ktorí
dôverujú jemu. To som cítil ako
brigádnik, ako predavač a cítim
to dnes ako vedúci.
Pocit, že jeho práca má zmysel - dnes trochu netradičné konštatovanie. Môžete to upresniť?
- Práca má zmysel, ak zaspávate s pocitom, že ste k čomusi
prispeli, ak ste aspoň jednému
človeku trošku pomohli. Zákazníci sa často prídu len poradiť alebo
informovať. To, že hneď nevykúpia pol skladu, neznamená, že
ich nevidíme radi. DOMOSS nie je
hypermarket, u nás je možné sa
vždy obrátiť na predajcov o odborné poradenstvo. My vidíme v
prvom rade ľudí. Nie čísla. Navyše, v DOMOSSe je cítiť aj zodpovednosť k regiónu, k Piešťanom,
k ľuďom, čo tu žijú. Napríklad sa
stalo, že prišla mladá rodina. Bolo vidno, že potrebujú práčku, ale
nemajú dosť prostriedkov. Všetci
vieme, že to dnes majú mladé
rodiny ťažké. Ceny a splátkový
kalendár som im nastavil tak, aby
to ich skromný rodinný rozpočet uniesol. V ten deň sa podľa mňa všetkým obzvlášť dobre
zaspávalo.
Milan Baláž
Milan Baláž:
V DOMOSSe som vyrástol profesijne, v Piešťanoch ľudsky.
Relatívne nedávno ste sa stali
vedúcim. Čo sa tým zmenilo?
- V podstate vôbec nič. V DOMOSSe nepanuje nejaká „vojenská hierarchia.“ Sme jeden celok. To je to čaro rodinnej firmy.
Každý má svoje úlohy a tie sa
snaží plniť čo možno najlepšie.
Pretože to dlhuje zákazníkovi, a
zároveň svojim kolegom. Viete,
ak jeden niečo nespraví poriadne
alebo načas, ostatní majú potom
problém. A to nikoho z nás neteší. Iste, prihodia sa aj sa nezhody, nedorozumenia. Ale panuje
pravidlo, že riešenie musí viesť
k obojstrannej spokojnosti. Inak
nie je riešením. Potom je jedno,
či ste šofér, predavač, upratovačka alebo vedúci.
Na vedúceho ste relatívne
mladý, nikomu to neprekážalo?
- Tiež ma zaskočilo, keď ma
oslovil s touto ponukou pán Hrdina. Ale zároveň to beriem ako
isté uznanie i záväzok. Bolo to
trochu zvláštne, keď som postúpil. No už v prvý deň som si uvedomil, že medzi mojimi kolegami
to po ľudskej stránke nič nezmenilo. Stále sme kamaráti, chodíme von a tam nejaké pracovné
postavenie už vôbec nehrá rolu.
Ak aj niečo musím vytknúť, každý to chápe. Aj ja som to chápal. Poznajú ma, ja poznám ich.
Pracoval som dlho na tom istom
poste. Viem, čo ich práca obnáša.
A oni vedia, že každé opatrenie
je v spoločnom záujme všetkých,
že od nich nechcem o nič viac, ako
by som chcel od seba. O tomto
je DOMOSS.
Ani vás nelákalo alebo neláka
hľadať šťastie inde?
- Nie, nelákalo a neláka. V DOMOSSe som vyrástol profesijne,
v Piešťanoch ľudsky. Ani jedno
ani druhé ma nikam preč nepustí.
Piešťany sú miesto, čo mi neuveriteľne prirástlo k srdcu. A takých
ľudí, takých kolegov a určite i
takých zákazníkov, na akých mám
šťastie v Piešťanoch, by som ťažko našiel inde. Bývalý spolužiak
pracuje na podobnom poste v Bratislave. Jeho práca a moja práca by mali byť podobné. No je
to úplne iný svet. Ako prístup
jeho šéfa k jeho práci, tak i jeho
prístup ku zákazníkom i zákazníkov k nemu. Tu to tak nie je. Na
Piešťanoch mám rád, že niekto
príde nakúpiť alebo sa len tak
poradiť. Ja k nemu prídem a on
veľmi slušne povie, že počká, že
je zvyknutý na toho či tamtoho
kolegu. A, samozrejme, naopak.
Spolužiak túto skúsenosť nemá.
Je to škoda. Keď sa niečo takéto
stane, viem, že svoju prácu robíme dobre. Vládne dôvera. My sme
tu pre zákazníka, môžeme sa mu
venovať, koľko potrebuje. Zákazník to oceňuje a dôveruje nám. To
je pre mňa podstata DOMOSSu.
Najobľúbenejšie
miesto v Piešťanoch
Jozef Dunajčík, vedúci
predajne bielej techniky:
- Jednoznačne
okolie Sĺňavy,
ideálne v lete
na bicykli.
Milan Baláž, vedúci centra
elektro:
- Asi najskôr
okolie Kúpeľného ostrova.
To je podľa
mňa
srdce
Piešťan.
správy z Vrbového
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
9
VAŠIMI OČAMI: KRITICKÉ POSTREHY - BEZ SLOV
Rubrika Vašimi očami dostala ďalší rozmer - kritické postrehy prinášame v obrazovej podobe – bez slov len s uvedením miesta a času
zhotovenia snímok, videných vašimi a aj našimi očami. Niektoré
naozaj nepotrebujú komentár...
VRBOVÉ: Ihrisko ZŠ na Komenského - streda 7. apríla
VRBOVÉ: Za pasážou pri gymnáziu - streda 7. apríla
VRBOVÉ: Vedľa areálu ZŠ na Komenského ulici - streda 7. apríla
anketa
Zastupiteľstvo mesta Vrbové pred niekoľkými týždňami
schválilo kúpu bývalého závodného klubu Trikoty - budovu,
ktorú Vrbovčania nenazvú inak
ako Kruhovka. Mala by slúžiť
ako kultúrne centrum. Ako tento
krok hodnotia obyvatelia a či sú
spokojní so stavom kultúrnych
podujatí, sme sa opýtali v uliciach mesta pod šikmou vežou.
Cecília, 45 rokov: „Súhlasím
s vybudovaním
kultúrneho stánku vo Vrbovom.
Ak mesto poskytne obyvateľom niečo, kde
sa môžu kultúrne vyžiť, som za tento návrh. Mne
chýba kino, divadlo a miesto, kde
by sa pravidle uskutočňovali koncerty nielen pre mladých.“
VRBOVÉ: Opustená budova pri priehrade Čerenec - streda 7. apríla
Vrbovčanom chýba kino aj divadlo...
Zuzana, 24 rokov: „Kultúra vo
Vrbovom je veľmi slabá, je tu
kino, ktoré nie
je využívané už
niekoľko rokov a
je to veľká škoda. Môžem povedať, že vo Vrbovom sú vo väčšine priestorov pohostinstvá a
bary a mladí, keď nemôžu využívať kultúrne budovy, ktoré máme v meste, potom inklinujú práve k barom. Takže určite súhlasím s vybudovaním kultúrneho
strediska vo Vrbovom. Bolo by
zaujímavé, keby sa Kruhovka zrekonštruovala, hlavne by sa malo
oživiť opäť kino a divadlo. Mohli
by takisto dať možnosť deťom
materských a základných škôl,
aby aj ony mali priestor a mohli
sa zúčastňovať na kultúrnych po-
dujatiach.“
Simona, 18 rokov: „Prijala by
som v Kruhovke kino, ktoré
by opäť mohlo
mesto postaviť
na nohy a prijala by som napríklad aj kúpalisko. Chýba mi tu divadlo, bolo
by to fajn, napríklad Hamleta
som už dávno nevidela (smiech).
Rada navštevujem divadlo, a tak
musím chodiť do Trnavy alebo do
Bratislavy.“
Berta, 59 rokov: „Súhlasím
s
vybudovaním kultúrneho
strediska vo Vrbovom a určite s tým súhlasí väčšia skupina obyvateľov.
Myslím si, že to nevyrieši len kúpa
Kruhovky, ale treba zainteresovať
aj ľudí, ktorí sa budú o kultúru
vo Vrbovom starať. Momentálna
úroveň vo Vrbovom je slabá, ale
verím, že keď sa začne budovať
vzťah ku kultúre, musí sa začať
od škôlky. Ani silené prijímanie
vlasteneckého zákona nepomôže
u detí vypestovať si vzťah ku kultúre na Slovensku.“
Andrea, 14 rokov: „Chýba mi
kino a hlavne
divadlo, je tu
viac barov ako
kultúrnych akcií
tohto typu. Prijala by som viac
spoločenských
podujatí ako barov.“
(red)
10
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
aktuálne z regiónu
Deti vytvorili Vrbové z 37 000 jogurtových téglikov
Z téglikov postavili žiaci aj dominantu mesta - šikmú vežu.
O zápis do Knihy slovenských
rekordov sa minulý piatok pokúšali deti zo Základnej školy na
Komenského ulici vo Vrbovom,
ktoré vytvorili makety najzaujímavejších stavieb v ich meste
z jogurtových téglikov.
Za myšlienkou tohto neobyčajného rekordu stál 15-ročný Dušan Sabo, ktorý videl podobnú
ideu v televízii. Zorganizoval svojich spolužiakov, a keďže sa myšlienka páčila aj učiteľom, pustila
sa do zberu téglikov, z ktorých nakoniec vytvorili časť svojho mesta, celá škola. „Sme na naše deti
mimoriadne hrdí a pyšní, že samy
od seba sa chytili myšlienky, ako
zviditeľniť našu školu a úspešne
Lenka Mucinová (piata sprava) nazbierala vyše 10 000 plastových téglikov.
ju prezentovať,“ povedala pre
Piešťanský týždeň riaditeľka školy Viera Hankóciová. „Veľakrát
mi volali rodičia detí, kedy už
skončíme so zberom týchto téglikov, lebo konzumujú jogurty už
aj v nedeľu na obed.“
Dielo z téglikov bolo ozaj výnimočné, čo potvrdili aj zástupcovia viacerých médií, ktorí prišli
do Vrbového a zdokumentovali
tento rekord. Maketa z najzaujímavejších stavieb mesta, ktoré
deti zo ZŠ na Komenského ulici
vybudovali z 36 984 téglikov, bola
naozaj výnimočná a týmto výkonom sa zapísala do Knihy slovenských rekordov.
Najväčšou „prispievateľkou“
jogurtovými obalmi bola iba 13ročná Lenka Mucinová, ktorá ich
s pomocou svojej rodiny nazbierala vyše desaťtisíc. Mesto bolo k
dispozícii ešte i na druhý deň - v
sobotu, kde ho mohli prísť obdivovať aj obyvatelia mestečka.
„Chceli sme upozorniť na separáciu druhotného odpadu a týmto činom sa nám to aj podarilo.
Máme dohodnutú spoluprácu so
strednou odbornou školou v Rakoviciach, ktorá tégliky použije na výsadbu nových rastlín,“
vyjadril sa iniciátor téglikového
mesta Dušan Sabo.
(rt)
ABSOLVOVALI RÝCHLOKURZ PLETENIA ŠIBÁKOV
Tretí ročník akcie nazvanej Spoločná príprava na veľkonočnú
šibačku usporiadalo v nedeľu 4.
apríla OZ Marhát. Návštevníci
mali možnosť vidieť v Kultúrnom dome v Hubine ukážky rôznych druhov pletenia veľkonočných korbáčov a pozrieť si nové
techniky maľovania veľkonočných vajíčok.
Chlapi – veľkí i malí - absolvovali „rýchlokurz“ upletenia si
vlastnoručne vyrobeného šibáka.
Deti si počas akcie tiež prišli na
svoje: súťažili v behu s výduškom
na lyžici, za čo boli odmenení
sladkosťou - žltým kuriatkom. I
dospelí mali možnosť si zasúťažiť, napríklad v ťahaní vína zo
suda „hevierom“ alebo vo vy-
Súčasťou akcie bolo aj vyfukovanie vajíčok na čas. Foto: J. Radošinský
Starší Hubinčania učili mladších, ako sa pletú korbáče.
fukovaní vajíčok na čas, či pití
vína cez slamku takisto na čas.
Na ochutnávku boli pripravené
tradičné veľkonočné jedlá ako
žemľová a ryžová „baba“, varené údené mäsko a šunka. Súčasťou programu bola i ochutnávka
vín, ktoré boli neskôr desiatimi
dobrovoľnými degustátormi spo-
medzi návštevníkov vyhodnotené
a ocenené. Po prvýkrát predviedli
účastníci akcie aj ukážku výroby
vŕbových píšťaliek a pletenie košíkov z papiera. K dobrej nálade
prispela reprodukovaná hudba i
živá hudba – Emil Hanšút z Moravian nad Váhom, ktorý zahral na
harmonike.
M. Galbavá/(red)
šport
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
11
GOLFISTI ZAČALI SEZÓNU - ZA VETRA
Prvý turnaj tejto sezóny odohrala štyridsiatka účastníkov minulú
nedeľu na piešťanskom golfovom ihrisku. Medzi hráčmi, ktorí
sa zúčastnili na otváracom turnaji v Piešťanoch, boli aj traja
slovenskí herci Ady Hajdu, Jozef Kroner a Filip Tůma. Veterné
počasie v našom meste golfistom neprekážalo. Osemnásť jamiek
najlepšie zvládli Miloš Zimka a Vladimír Jančovič. Víťazstvo v
tomto turnaji ušlo Sašovi Levičaninovi a Antonimu Levičaninovi,
ktorí sa umiestnili na druhom mieste. Tretí najlepší výsledok
zahrali Tibor a Simona Haringovci.
(IP)
Na prvom turnaji vládol čulý ruch.
Pre Jána Kronera je golf najlepším relaxom.
Herec Ady Hajdu je vraj od golfu závislý
K účastníkom otváracieho turnaja na golfovom ihrisku v Piešťanoch sa pripojil i trojlístok
slovenských divadelných a televíznych hercov – Ján Kroner, Ady
Hajdu a Filip Tůma. Všetci traja
pravidelne chodievajú do nášho
mesta na „partičku“ golfu.
včerajšku (sobote) bolo oveľa lepšie počasie. Viete, nie je zlé počasie, iba zle oblečený golfista.
A. Hajdu: Ja nepoznám golfistu, ktorý by nechcel vyhrať.
My s pánom Kronerom všetkým
ukážeme, ako sa hrá ten správny
golf, alebo možno aj nie... uvidíme (smiech). Golf je v tom úžasný, že keď sa postavíte, zoberiete
do ruky palicu, možno je to iba v
mojom prípade, sa väčšinou deje
to, čo nechcete (smiech).
Ady Hajdu povedal, že do
Piešťan chodí niekedy aj trikrát
Ady Hajdu vraj po dvadsiatich rokoch vyšiel na slnko - na golfové ihrisko.
Medzi golfistami bolo aj päť žien.
za týždeň. Aký teda máte vzťah
k tomuto mestu a golfu na Kúpeľnom ostrove?
J. Kroner: Na vaše ihrisko chodím veľmi rád. Je tu príjemná
atmosféra a po úpravách, ktoré
tu urobili po minulé roky, sa vylepšilo.
F. Tůma: Golfové ihrisko v
Piešťanoch považujem takpovediac za domovské. Robil som tu
zelenú kartu, a tiež som začal
trénovať. Je to taká moja srdcová
záležitosť a rád sa sem vraciam.
A. Hajdu: V Piešťanoch mám
vynikajúceho kamaráta, a keď
som tu, vždy ho otravujem s golfom. Toto ihrisko mám veľmi rád,
pretože je práve pre mňa – „hendikepovaného“.
Ako sa vám hralo dnes (v nedeľu) na otváracom turnaji?
J. Kroner: Hral som s veľmi
dobrými kamarátmi. Adyho Hajdu
som vlastne ja namotal na golf,
takže s ním je vynikajúca zábava. Myslím si, že sa nám celkom
darilo. Bola hlavne dobrá nálada. Dnes vyhrala hlavne hláška
– „Ten, kto včera umrel, môže
ľutovať...“ (smiech).
F. Tůma: Počasie sme trafili,
bolo tu príjemne. Trošku sme sa
po tej zimnej prestávke trápili,
ale nebolo to nič hrozné. Oproti
Ady, vy ste s golfom začali
viac-menej iba nedávno...
A. Hajdu: Ján Kroner mi svojho času povedal, že keď nebudem hrať golf, nebude so mnou
kamarát. V Lozorne mám dom
a doslova za chrbtom aj golfové
ihrisko. Môžem povedať, že ma
to tak chytilo, až som závislý.
Keby sa na Slovensku dalo uživiť golfom, nerobím nič iné. No
musíme aj zarábať peniažky. Viete, ja som stále v tme a svietia
na mňa iba reflektory. Som v divadle – v tme, v dabingu, to isté
na pľaci pred kamerami. Ja som
slnko nevidel hádam aj 20 rokov,
takže som vyšiel von na zelenú
trávu, na slniečko a veľmi sa z
toho teším.
Igor Paulech
Foto: yust
12
hobby
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
AK STRETNETE V LESE PLNE OZBROJENÉHO VOJAKA, NEZĽAKNITE SA
AIRSOFT - DETSKÁ HRA PRE DOSPELÝCH?
Z detských hier na vojakov na
pieskovisku sa nový trend zábavy medzi mladými vypracoval do
skutočnej veľkosti v lese alebo
starých opustených budovách.
V okolí Piešťan sa preto môžete
stretnúť v rôznych zákutiach
s ozbrojencami, ktorí hrajú túto
zaujímavú adrenalínovú taktickú hru - airsoft.
klady a nároky na údržbu, ako aj
možnosť používania pri nízkych
teplotách (plynové zbrane sú pri
nízkych teplotách nepoužiteľné).
Kladú bomby
a berú rukojemníkov
Strieľajú presnými
kópiami zbraní
O airsoft má aj v meste Piešťany záujem značné množstvo ľudí,
hoci sa ani zďaleka nerozbehol
tak ako v iných mestách a štátoch. Táto hra je špecifická hlavne tým, že strieľate do svojich
protihráčov - „nepriateľov“ presnými kópiami vojenských a pouličných zbraní. Ako projektily sa
používajú malé plastové guľôčky
s rozmermi 6-8 mm a rôznymi
hmotnosťami 0,2 až 0,25 g (vo
veľmi presných odstreľovačských
airsoftových zbraniach sa používa
aj strelivo s väčšou hmotnosťou
pre presnejší zásah), pričom úsťová rýchlosť airsoftových zbraní sa
pohybuje od 60 do 150 metrov za
sekundu. „Väčšina ľudí si zamieňa
túto hru s paintballom, kde sa
skôr vystreľujú guličky naplnené
farbou a je jasne vidieť, kto koho
zasiahol, pretože sa súperovi rozprskne farba na oblečení,“ vraví
Rasťo z Piešťan, ktorý sa airsoftu
venuje už niekoľko rokov. Na rozdiel od paintballu sa airsoft hrá
s presnými replikami skutočných
zbraní a otázka „priznania“ viac
či menej bolestivého zásahu je
skôr otázkou fair-play.
vo väčšine prípadov len tričko,
rifle, možno nejakú vestu a hlavne dostačujúcu pokrývku hlavy
s ochrannými okuliarmi. Ďalej je
možnosť obliecť sa k tematickým
strategickým bojom, buď ako vojak rôznych národností (väčšinou
ide o imitovanie Američanov a Rusov), alebo ako policajt zo špeciálnej taktickej jednotky SWAT.
Ak ide o celý airsoftový tím, väčšinou sa hráči obliekajú rovnako,
ako keby boli z ozajstnej taktickej jednotky. Už aj u nás sa dajú
dokúpiť presné repliky oblečenia
týchto postáv, ktoré by ste chceli
stvárniť. Od rôznych taktických
viest, prilieb, okuliarov, rukavíc
cez maskáče jednotlivých krajín, topánky, popruhy na zbrane... Jednoducho skoro všetko,
čo majú k dispozícií profesionálni
vojaci či policajti.
Najobľúbenejšie sú
M16 a kalašnikov
Až osemsto rán
za minútu
Zbrane na airsoft sa na originál
podobajú nielen vzhľadom, ale aj
hmotnosťou. Ako sa vyjadril jeden
z airsoftistov, „firmy garantujú
výrobu replík všetkých ručných
zbraní, aké na svete existujú.
Najväčší záujem je o zbrane typu
M16, takzvaného ‘američáku‘, a
AK47 - ruského ‘kalašnikova‘. Pri
hre je veľmi dôležité oblečenie a
hlavne ochranné pomôcky na oči a
celú hlavu. Strela takej rýchlosti
dokáže aj z päťdesiatich metrov
ublížiť človeku, a to minimálne
poriadnou modrinou.“ Preto sa
hráči obliekajú do rôznych kombinácií: buď ide o street oblečenie, kde si odvážlivci zaobstarajú
Zbrane na túto hru rozdeľujeme na manuálne, plynové a elektrické. Manuálne zbrane patria k
najdostupnejším a najlacnejším
airsoftovým zbraniam. Z toho však
vyplýva aj relatívne nižšia precíznosť spracovania, menej funkčných dielov, ale i menšia razancia
a dostrel. U manuálnych zbraní
je nutné pred každým výstrelom
zbraň natiahnuť (natiahnuť pružinu poháňajúcu vzduchový piest). K
dispozícii sú krátke aj dlhé pištole
či pušky. Ich cena sa pohybuje v
rozmedzí 7-33 € (krátke zbrane),
33-100 € (dlhé zbrane). Využiteľný
dostrel týchto zbraní je okolo 15
m, reálne až 20-30 m, ale na túto
Niektoré elektrické zbrane majú aktívny dostrel až 50 metrov.
vzdialenosť majú zbrane už príliš
výraznú balistickú krivku.
Plynové zbrane sú poháňané
stlačeným plynom, ktorý sa plní
podobným spôsobom ako plyn do
zapaľovača – cez ventil do zásobníka. Tieto majú automatické
nabíjanie po každom výstrele –
zbraň sa teda nemusí naťahovať
pred každým výstrelom. Zbrane
sa cenovo pohybujú v rozmedzí od
100 do 260 eur. Dostrel plynových
zbraní je asi 20-30 m.
U elektrických zbraní prevažne ide o dlhé útočné, poháňané
zväčša vstavaným akumulátorom
a elektromotorom so zásobníkom
až do tisícov kusov streliva so silnou razanciou, veľkou presnosťou, dostrelom a vysokou kadenciou okolo 800 rán za minútu.
Využiteľný dostrel je vyše 50 m,
niektoré po úprave aj 80 m. Najvýraznejšou výhodou elektrických
airsoftových zbraní sú nízke ná-
„My väčšinou používame elektrické zbrane pre ich výbornú silu
a presnosť. Hrávame zvyčajne cez
víkend v jednom starom hoteli v
Piešťanoch alebo priamo v lese
pri Vrbovom, kde máme vynikajúce podmienky pre bojovo taktickú
hru. Veľmi často však využívame staré obydlia, pre nás je to
výborná simulácia, ako nacvičiť
prechod do budovy, ktorú strážia potenciálni teroristi s rukojemníkmi alebo bombou, ktorých
musíme oslobodiť alebo bombu
zneškodniť,“ vysvetlil ďalší hráč,
Ľubo z Vrbového.
Airsoft sa hráva prevažne v
lese, na miestach, kde nie je veľký pohyb ľudí, alebo v opustených
budovách s rôznymi taktickými témami, ako napríklad simulovanie
uloženia bomby jedným tímom,
ktorú sa druhý tím snaží zneškodniť. Na Slovensku je podľa zákona
povolené vlastniť airsoftovú zbraň
osobám nad 18 rokov, 15 až 18roční sú oprávnení s takouto zbraňou manipulovať pod dohľadom
plnoletej osoby (hra pod 15 rokov
je nelegálna). Porušenie bezpečnostných pravidiel sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča
z hry. V okolí Piešťan existuje asi
päť aktívnych airsoftových tímov.
Najväčším a zároveň najviac trénovaným je tím Ratatata, ktorého
členov môžete stretnúť pri ich
obľúbenej činnosti skoro každý
víkend.
Richard Trebatický
Lepšie je hrať sa na vojakov vonku, ako tráviť voľný čas pri počítači.
ľudia
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
13
DIANA KVASNIČÁKOVÁ Z PIEŠŤAN SI VYSKÚŠALA MODELING V ĎALEKEJ ČÍNE
V Šanghaji by jej zniesli modré z neba
Každá cieľavedomá osoba má v
sebe túžbu vyniknúť. Taká je aj
devätnásťročná Piešťanka Diana
Kvasničáková, ktorá sa pokúša
dobyť svet v oblasti modelingu.
Ten jej otvoril hranice nového
sveta a posunul ju do ďalekého Šanghaja, kde pôsobila šesť
mesiacov.
lingové booky s fotografiami, zapózovali a pokračovali na ďalší.
Niekedy sme počas dňa mali aj
sedem kastingov, inokedy ani jeden. Keďže Šanghaj je obrovský,
občas sme strávili v taxíku celý
deň, pretože dostať sa z jedného
miesta na druhé môže trvať aj
dve hodiny.
Diana, ako ste sa dostali k
modelingu?
- Prvú ponuku na modeling som
dostala na internete, no veľmi
som tomu neverila. Potom som si
dohovorila stretnutie s človekom,
ktorý ma skontaktoval s vedúcim istej modelingovej agentúry.
Spravili mi fotky a o dva mesiace
som dostala ponuku práce modelky v Šanghaji. Tak som odišla
dvakrát po sebe na tri mesiace
do Číny.
Aký je váš najpríjemnejší zážitok?
- Keďže sme boli dobrý kolektív, príjemných zážitkov sme mali
neskutočne veľa. Najviac zábavy
sme si užili počas voľných dní,
keď sme robili rôzne hlúposti, ale
tie radšej ďalej nebudem rozvá-
Aký to bol pre vás pocit stráviť taký dlhý čas v najväčšej
metropole Číny?
- Bolo to úžasné – všade veľa
ľudí, ale aj plno smogu, vysvietené mesto, obrovské mrakodrapy... Je tam úplne iný život, jednoducho, obrovská zmena. Prvý
mesiac bol ťažký v tom, že som
bola ďaleko od domova. Človek si
však zvykne a potom to už rýchlo
utečie. Keď som prišla do Šanghaja druhýkrát, už som všetko
poznala a nemala som problém
zorientovať sa v meste. Dokonca
som si zvykla aj na čínske jedlo,
ktoré je oproti nášmu „nič moc“.
Ale čo sa týka rôznych párty a
ľudí, cítila som sa tam veľmi príjemne.
Vnímali ste i vplyv komunis-
vnímať, pretože Slováci sú veľmi pochmúrni, zatiaľ čo Číňania
by vedeli zniesť tomu, kto im je
sympatický, aj modré z neba.
Máte aj v súčasnosti ďalšie
zahraničné ponuky?
- Momentálne čakám na ponuku, ktorá by mala prísť asi v máji.
Teraz mám školu, a tá je prvoradá. Keď urobím skúšky, budem
pokračovať aj v mojej práci.
Čo by ste odkázali dievčatám, ktoré by chceli vyskúšať
modeling?
- Choďte do toho, nemáte čo
stratiť!
Miroslav Béreš
Foto: Diana Kvasničáková
Diana Kvasničáková
tickej strany?
- O politiku sa nezaujímam,
ale postrehla som, že ľudia sa
boja niečo povedať, buď zo strachu, alebo z národnej hrdosti.
Sú takí, že by pre teba spravili
všetko, avšak nenechajú si skákať po hlave. Najviac mi prekážalo, že blokujú napríklad stránky
Youtube a Facebook.
Ako prebieha typický deň
modelky žijúcej v Šanghaji?
- Ráno nám zavolali a povedali
nám, koľko budeme mať kástingov, potom sme šli do agentúry
a odtiaľ sme taxíkom odišli na
kásting. Tam sme ukázali mode-
Ruch v meste...
Pohľad na Šanghaj z 28. poschodia.
dzať (smiech).
Stretli ste sa aj s nejakou svetovou osobnosťou?
- Počas istej párty sme mali
robiť spoločnosť jednému černochovi, ktorý tam prišiel aj so
svojou ochrankou. Počas večera
sme sa rozprávali a spýtal sa ma,
či mám rada basketbal. Odpovedala som mu, že sa oň veľmi nezaujímam a že ma nebaví. Vyzeral
sklesnuto. Ďalší deň počas cesty
taxíkom sme videli obrovský billboard s jeho fotkou, tak sme sa
spýtali taxikára na meno. On na
nás čudne pozrel a povedal, že to
je LeBron James, najlepší basketbalista na svete (smiech).
Aké skúsenosti ste si priniesli
domov?
- Naučila som sa žiť bez mamy
(smiech). Podľa mňa som sa stala dospelejšou, nadobudla som
nový pohľad na svet. Začala som
porovnávať Slovákov s inými národnosťami a celkovo ich ináč
VIZITKA:
Narodená: 12. 10. 1990 v Trnave
Štúdium: Ekonomická univerzita v Bratislave – podnikový
manažment
Domáci miláčik: môj psík Campari
Ideálny chlap: neexistuje
Čo si na ľuďoch najviac vážim:
úprimnosť
Čo mi na ľuďoch najviac prekáža: pokrytectvo
3 veci, ktoré by som si zobrala
na opustený ostrov: kamarátku
Zuzku, Campari a zubnú pastu
Čím som výnimočná: mám rovné obočie
Obľúbená farba: hnedá
Obľúbený nápoj: kofola
Obľúbení speváci: James Blunt,
David Quetta
Obľúbený film: Armageddon
Obľúbení herci: Julia Roberts,
Bruce Willis
Nesplnený sen: dostať ponuku
z Paríža
14
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
rozhovor
ROZHOVOR SO ZAKLADATEĽOM PIEŠŤANSKÉHO TÝŽDŇA JURAJOM STAŠKOM
Odmietol milión a ustál aj pištoľ pri hlave
Piešťanský týždeň vstupuje
do svojej dvadsaťročnice. Jeho prvé vydanie uzrelo svetlo sveta 30. apríla 1991. Týždenník, ktorý založil takmer
na kolene jeho prvý vydavateľ Juraj Staško, zažil deväť
šéfredaktorov. On bol jediný,
kto ochutnal oboje – horký
chlebíček šéfredaktora aj vydavateľa. Takmer pritom prišiel o život. Dôležité ale je,
že na novinárčinu nezanevrel, skôr naopak – píše, píše,
píše - tentoraz knihu. Našiel
si čas, aby odpovedal na naše
zvedavé otázky, z ktorých sa
čitatelia dozvedia aj o tom,
že novinárska práca je niekedy naozaj veľmi nevďačná.
- Mesačník Revue Piešťany tu
už dávno fungoval a na denník
nebolo ani pomyslenia. Piešťany
by ho neuživili ani dnes. Zvíťazil
týždenník. Prvé také periodikum
vychádzalo u nás ešte pred rokom 1914, po maďarsky, keď tu
nežilo ani osemtisíc ľudí. Pred
druhou svetovou vojnou tu rok
jestvovali dokonca dva konkurenčné týždenníky. Za „ľudovej demokracie“ bol však problém vydávať hoci aj bulletin Kultúra v
Piešťanoch. V roku 1989 som si
bol istý, že mesto aj celý okres
noviny potrebujú. Podobné názory panovali i vo vtedajšom mestskom zastupiteľstve, lenže tam
bola taká politická konštelácia,
že bolo veľmi ťažko sa vôbec na
niečom uzniesť.
Čo vás viedlo k založeniu
Piešťanského týždňa?
- Dôvody boli viaceré, rozumné i menej rozumné. Keby som
mal odpovedať jednou vetou, tak
poviem, že to bola „mladícka“
nerozvážnosť a trochu aj tvrdohlavosť. Noviny v Piešťanoch sme
Kto navrhol názov novín?
- Návrhov bola celá kopa, ale
rozhodla náhoda. Raz, po ceste cez Olomouc, som si v stánku
kúpil noviny so zaujímavým dizajnom, ktoré sa volali Moravský
týden. Tá grafika titulky mi tak
utkvela v hlave, že som sa „týž-
Juraj Staško, zakladateľ Piešťanského týždňa
plánovali s mojím spolužiakom,
karikaturistom Dušanom Junekom, už v roku 1968. Bola to však
dosť nebezpečná fantázia. Dušanovi sa vtedy podarilo presadiť
v iných, veľkých novinách, ale
potom za to pykal vo vyhnanstve
vyše desať rokov. Ja som sa z toho
nepoučil - a takto to dopadlo.
Ako ste vtedy uvažovali? Založiť týždenník, denník alebo
mesačník?
dňa“ už nevzdal. Som rád, že sa
ho nevzdali ani pokračovatelia.
Dvadsaťročná história z neho urobila druhý piešťanský symbol - aj
keď často počujem ľudí volať ho
týždenník či klebetník.
Popíšte, ako ste zháňali redaktorov?
- Jaj, tak to bolo tiež dobrodružstvo. V roku 1991 začať
niekoho zamestnávať bola veľká
odvaha a nikto sa ani do práce u
Redakčný kolektív z roku 1993 - hore zľava: Štefan Gregorička,
Eva Maráková, Juraj Staško, Helena Lovichová, Jana Obertová a Pavol
Podolský, dolu zľava: Viera Dusíková a Erika Miková. Foto: Ľ. Lenoch
súkromníka nehrnul. Prvá, už skoro pracovníčka, bola Xénia Knéblová, ktorá mala isté skúsenosti z
Tesláckych noviniek. Od začiatku
s nami spolupracoval aj skúsený
novinár Štefan Gregorička. Mal
svoju prácu, už početnú rodinu a
nebolo to pre neho ľahké rozhodovanie. Je to však pravý tvrdohlavý Piešťanec a vydržal v rovnakých novinách dve desaťročia!
Myslím si, že to urobil hlavne z
lásky k piešťanskému športu, lebo
tie peniaze by asi nikoho dlho
neudržali. Snáď len našu neskoršiu tajomníčku redakcie Evičku
Marákovú. Druhú takú skromnú
a obetavú osobu by som bol asi
ťažko na Slovensku našiel. Raz
som od nej kupoval vo Veľkopeku
chlieb, tuším ešte na Staničnej.
Priznala sa mi, že je fanúšikom
PT. Keď som videl, koľko chleba
musí za deň sama vyložiť a podať,
ľutoval som ju a chcel som jej pomôcť. Nakoniec však viac pomohla
ona mne a Piešťanskému týždňu.
Čo máte na mysli, ako vám
pomohla?
- Evkin spôsob jednania s ľuďmi, ochota každému pomôcť, vypočuť ho, a za tie peniaze, tak
to bolo čosi, ako nájsť v popole
diamant. Jej hlavnou úlohou bolo
síce prijímať inzerciu, ale ona
bola ochotná každému i poradiť
a vypočuť jeho problémy. Trošku ma na nej hnevalo, že táto
energická a charizmatická osôbka
ich často aj sama riešila. Hľadala
ľuďom byty, podnájomníkov, prácu a všetko možné. Keď inzerát
vyšiel, často už mnohí klienti mali
svoj problém vyriešený. Jednoducho, skontaktovala ich a boli obaja spokojní. Spôsob, akým riešila
notorických sťažovateľov či štamgastov, ktorí prišli do redakcie
len tak si pohovoriť, hoci našej
malej redakcii utekali minúty do
uzávierky čísla, to bola vysoká
škola diplomacie. Potom prišla
jedna mladá pani s asi trojročným
chlapcom pýtať sa na prácu - hoci aj korešpondentky. Jej synček
nám medzitým stihol zbúrať celú
kanceláriu. Priam filmový príklad
žiadosti o zamestnanie. Dnes je
dušou redakcie PT a novinárkou
s veľkým N. Rozhodlo najskôr to,
že vedela obsluhovať počítač (čo
som ja ešte dlho potom nevedel),
aj to, že sme mali stále núdzu o
pracovníkov, neskôr hlavne jej
úžasná húževnatosť a odvaha.
Ten prijímací pohovor si pamätám (smiech). Ďakujem za
pochvalu, počúva sa to dobre.
rozhovor
Prvý rok, ktorý som strávila v
maličkej redakcii oproti Srdiečku, bol pre mňa nádherným obdobím. Splnil sa mi môj sen, stať
sa novinárkou. Vtedy tam už ale
boli aj ďalší vzácni ľudia...
- Veľa práce urobili aj Janka
Obertová, Táňa Ondrášiková a Helenka Lovichová. Cez našu redakciu sa časom prehnali aj neskoršie
novinárske esá ako šéfredaktor
Hospodárskych novín - Peter Vavro, aj originálny novinár z Nového
času, pesničkár a skutočná celebrita mesta - Peter Remiš. Keby
som mal ale vymenovať všetkých,
ktorí ako redaktori, prispievatelia, fotografi, grafici, šoféri či
kolportéri za moje štyri roky pre
PT pracovali, musel by som loviť
v archívoch alebo účtovných dokladoch. Na dvoch stálych prispievateľov sa však zabudnúť nedá
ani po dvadsiatich rokoch. Myslím tým chodiacu kroniku mesta
a lokálpatriota každým kúskom
srdca - Vojtecha Anderleho, ale
i články múdreho starého pána
Dominika Mráza z Boroviec, ktorý
mi dodnes pripomína slávneho
čínskeho filozofa Lao-c´.
Ak sa nemýlim, v roku 1993
začal redakciu riadiť Pavol Podolský. Bol to „uličiar“ Štefana Gregoričku. Vraj sa raz stretli na Vodárenskej a slovo dalo slovo...
- Keď som, doslova, nútil Štefana Gregoričku, ako skúseného
novinára, aby viedol redakciu on,
bol z toho nešťastný. Politika mu
nikdy nevoňala, a tak prišiel s
návrhom osloviť uličiara, dlhoročného bratislavského novinára
Mgr. Pavla Podolského. Pre také
novinárske eso to nebola žiadna
lákavá ponuka, ale práve sa mu
rozpadol už druhý ponovembrový
denník, tak to nakoniec, s mnohými výhradami, prijal. Zrazu mi
odpadla skoro polovica práce. Ostala mi len tá menej príjemná
časť a zodpovednosť. Každý deň,
každú hodinu som musel myslieť
na to, že keď noviny jedenkrát
nevyjdú, skončia. Musím priznať,
že naša spolupráca nebola žiadna
idylka. On, vyštudovaný novinár,
ktorý mal desaťročiami redaktorčiny vo veľkých novinách vybrúsený štýl a pevné názory na vedenie
serióznych novín a ja zas svoje,
idealistické, často až fantastické
predstavy o novinárčine v našom
meste a svete. Ale boli sme skoro
rovnako starí a rešpektovali sme
sa. Na striedačku sme ustupovali
jeden druhému.
Kto vás podporoval najviac?
- Najviac? Tak musím povedať,
že to boli hlavne čitatelia PT. Oni
nás udržiavali v presvedčení, že tá
naša, niekedy šialená, často i nevďačná práca má dajaký zmysel.
Boli to však aj niektorí poslanci
mestského zastupiteľstva, hoci
ich priazeň sa menila podľa toho,
čo sme napísali. Spočiatku som
cítil silnú podporu aj od primátora Viliama Hájovského. Prečo
skončila, ešte pred rokom 1993,
som sa síce dodnes nedozvedel,
ale pamätám si, že medzi nami
sa pohyboval jeden veľmi aktívny
spolupracovník, ktorý nikdy nezabudol pridať pár poznámok, čo
vraj kto o kom povedal. Aj také
typy robia politiku. Keď chcete
počuť o podpore mojej manželky,
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
až keď sme ukázali, že noviny
vieme robiť, a že ich ľudia radi
čítajú. Najväčšou hrozbou bola
tlačiareň. V Piešťanoch ešte nebol ofset a tlačiť ich v Trnave či
Nitre bol vždy problém s kopou
neistoty a rizík. Výrazne nám vtedy pomohol Milan Šiška, keď obstaral do piešťanskej tlačiarne
prvú ofsetovú mašinu a ľudí na
ňu. To už bolo obdobie takmer
istoty. Najväčšie polená sme si
vlastne hádzali sami. Keď sme
priniesli prvé informácie o trestných činoch a podozrivých, hoci
len s iniciálkami mien, už aj zvonili telefóny, padali vyhrážky so
žalobami a požiadavky na ospra-
Prvé číslo nášho Piešťanského týždňa vyšlo 30. apríla 1991.
tak to bolo veľmi zložité. Najskôr
veľká nedôvera či strach z neistej budúcnosti, potom zas snaha
pomáhať mi až do úmoru. Oboje
som znášal vtedy ťažko, ale objektívne musím priznať, že bez
jej podpory a tvrdej kritiky by
noviny asi neboli dlho vydržali.
Kto vám hádzal polená pod
nohy?
- Nie sú polená ako polená.
Niekedy je horšia tenká struna
natiahnutá cez cestu. Problémy
s priestormi a peniazmi na rozbeh sa podarilo ako-tak vyriešiť,
vedlnenie. Jeden čas ma neskoro
do noci pred redakciou čakával
istý občan, ktorého sa veľmi dotklo, že samovraždu jeho brata
sme pripisovali alkoholu. Iný muž
zasa prišiel riešiť do redakcie
svoj problém aj s revolverom.
Nebol som práve prítomný, ale
to, ako boli naše pracovníčky ešte
dlho potom roztrasené, si pamätám dodnes.
Kedy ste zažili najťažšie obdobie v redakcii?
- V roku 2004, keď sa blížili
voľby, sme sa v redakcii dohodli,
15
že poskytneme priestor všetkým
kandidátom a stranám, ktoré mali záujem sa prezentovať, za rovnakých podmienok. Nátlak však
rástol zo dňa na deň. Raz mi jeden podnikateľ ponúkal milión
za uverejnenie nie celkom dokázateľného tvrdenia o jednom
kandidátovi, inokedy mi zasa priložili k hlave revolver. Vraj nebol
nabitý. To bolo zlomové obdobie,
keď som začal strácať chuť a silu
robiť ďalej regionálne noviny. Ale
nechcel som ich ani potopiť. Preto som začal rozmýšľať, ako zachrániť seba aj Piešťanský týždeň
súčasne.
Na koľkých stranách vychádzal PT spočiatku a aké boli
odozvy u čitateľov?
- Najstarší čitatelia si iste pamätajú, že sme začali s novinovým formátom o veľkosti približne A2. Niektorí čitatelia nás však
doslova prosili, aby sme vydávali
menšie noviny, vraj si ich zakladajú a nevojdú im do knižnice.
Aj tlač by bola jednoduchšia, tak
som nakoniec ustúpil od svojej
fixnej predstavy „riadnych novín“. Vo formáte A4 sme vydávali
najskôr 12, potom 16, ale i 20
strán. Šéfredaktor sa mi neustále
sťažoval, že nedokáže umiestniť
všetko, čo si pýtalo aktuálne uverejniť. Niekedy boli úplne prepchaté, a keď sme len o desatinu
zmenšili písmo, už sa čitatelia
sťažovali, že sa to zle číta. Ináč
sa však nedalo, každé štyri strany
navyše boli ďalšie tisíce korún
za papier a tlač. Cenu som sa
ale dlho zdráhal zvyšovať, lebo
som mal stále na očiach dôchodcu, ktorý sa ťažko lúčil aj s tými
dvoma korunami, no bez svojich
novín byť nechcel. Samozrejme,
ako stúpal predaný náklad, stúpali nám aj príjmy z inzercie, a tak
sme zvyšovali aj rozsah.
Aký bol vtedy náklad?
- Z pôvodných 2000 výtlačkov
v roku 1991 sme mali v roku 2004
osemtisícový náklad. V Nitrianskej tlačiarni, kde sme istý čas
tlačili, sa hádali, koľko obyvateľov majú Piešťany, lebo oni tlačili
aj pre iné, väčšie mestá a okresy
iba polovičné množstvá. Preto
prišiel pokus vydávať PT dvakrát
do týždňa. Prvé vydanie v utorok, druhé v piatok. Chceli sme
nahradiť smútočné oznámenia,
s ktorými je vždy veľký problém
a poštou chodili neskoro, ako aj
uverejňovať listy čitateľov a trochu literárnej tvorby. V tom sme
však dlho nevydržali.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
Viera Dusíková
16
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
kultúra
Kockový cukor vymyslel Čech z lásky k žene
Veľvyslancovi Českej republiky
na Slovensku Jakubovi Karfíkovi sa z desiatok najpozoruhodnejších vecí, ľudí, skutkov či
vynálezov, ktorými sa jeho zem
chváli, najviac pozdáva kockový
cukor. Prezradil to na štvrtkovej
vernisáži v Galérii Domu umenia,
kde naši susedia prezentovali
výstavu s názvom Česká Nej.
Nielen Komenský
bol naj...
„Táto prezentácia vznikla v
období, keď sa Česko pripravovalo na predsedníctvo v Rade Európskej únie. Ide o jednotný vizuálny,
moderný a aj trochu vtipný štýl,
ktorým sú prezentované rôzne
témy, ktorými sa Česko predstavilo Európe. Voľbu tém v Piešťanoch a koncipovanie výstavy sme
prenechali vystavovateľovi. Je to
pohľad slovenských susedov na
naše zaujímavosti,“ uviedol veľvyslanec. „Českú nej určite privítajú najmä žiaci vyšších ročníkov
a stredoškoláci, pretože sa dozvedia veľa zaujímavých skutočností o najvýznamnejších osobnostiach, dielach a vynálezoch
a patentoch Čechov,“ povedala
v úvode riaditeľka Domu umenia,
Edita Bjeloševičová. Na vernisáži
sa zúčastnili aj radkyňa veľvyslanectva Oľga Kollertová, riaditeľka
Českého centra v Bratislave Jana
Burianová a členovia tunajšieho
českého spolku. Všetci si so zaujatím čítali o prekrásnom pražskom
orloji a oslepení jeho tvorcu, ale
aj o Boubínskom pralese, či o tisíce rokov mŕtvom jazyku Chetitov, ktorý rozlúštil Čech Bedřich
Hrozný alebo o učiteľovi národov
Jánovi Amosovi Komenskom. Nás,
podobne ako veľvyslanca, zaujala
historka vzniku kockového cukru,
ale aj zázračná soška Pražského
Jezuliatka. Tu sú ich príbehy.
Ako vznikol
kockový cukor
Niekedy v štyridsiatych rokoch
devätnásteho storočia si pri sekaní cukrových homolí poranila
krehkú rúčku manželka majiteľa
dačického cukrovaru. Ubolená pani vyčítala svojmu drahému: „Si
riaditeľ, tak s tým niečo urob!“
A jej manžel začal vymýšľať. Vymyslel a zostrojil lis, na ktorom
vylisoval biele a ružové zázraky v
podobe kociek cukru. Boli menšie
– aj väčšie. Tie väčšie mali hranu
dlhú 1,5 centimetra a menšie boli
o tri milimetre nižšie. Riaditeľ J.
K. Rada pekné kocky poukladal do
drevenej debničky a daroval ich
svojej manželke. Z lásky k vlastnej manželke uzrel svetlo sveta aj
patent a licencia na výrobu čajových kociek. To všetko sa udialo
v roku 1843. A odvtedy si celý svet
cukruje čaj i kávu kockami, ktoré
vymyslel pán Rada z Dačíc.
Edita Bjeloševičová a český veľvyslanec na Slovensku - Jakub Karfík.
Pražské Jezuliatko
uzdravovalo
V Kostole Panny Márie Víťaznej
v Malej Strane nájdete vzácne Milosrdné pražské Jezuliatko. Patrí
k najstarším a najuctievanejším
napodobeninám Krista. Pražské
Jezuliatko robí zázraky. Aspoň tak
o ňom hovorili bosí karmelitáni.
Takmer polmetrová soška s voskovým povrchom vznikla v Španielsku potom, čo sa vraj istému
mníchovi zjavil Ježiško. Dlhé roky
sa snažil zachytiť jeho podobu,
ale márne. Podarilo sa mu to, až
keď sa tvár malého Jezuliatka po
čase zjavila opäť. Rýchle vstal
a začal modelovať Božiu tváričku.
Naplnil tak svoje poslanie a mohol
spokojne zomrieť. Vzácnu sošku
priniesla do Čiech ako svadobný dar svojej dcére Polyxene z
Lobkovic jej matka – šľachtičná.
Tá sošku v roku 1628 darovala
mníchom – bosým karmelitánom.
Mníchom sa vtedy nedarilo a Jezuliatko im prinieslo požehnanie
v podobe zázrakov. Začalo vraj
uzdravovať a konať divy. Od tých
čias mu ľudia z celého sveta prinášajú na znak vďaky a úcta rôzne
šatočky. V kostole Panny Márie
Víťaznej ich je už niekoľko stoviek. Tie najstaršie – so zlatým
vyšívaním z hodvábneho zamatu
rubínovej farby - daroval cisár
Ferdinand III.
Viera Dusíková
MLADOSŤ A KRÁSA LÚČNICE PRÍDE DO PIEŠŤAN
Predstavenie Mladosť a krása bude mať v Dome umenia piešťanskú premiéru.
Bohatstvo ľudových tancov a spevov zo Slovenska, ktoré prináša
už viac ako šesť desaťročí umelecký súbor Lúčnica, sa pretavilo
do ďalšieho programu. Pod režisérskou taktovkou profesora Štefana Nosáľa sa Lúčnica predstaví
aj v Piešťanoch s podujatím pod
názvom Mladosť a krása.
V Dome umenia si už tento štvrtok 15. apríla budete môcť prísť
pozrieť niekoľko obrazov – tancov
a spevov, ktoré čerpajú inšpiráciu z
pôvodných slovenských roľníckych,
pastierskych či spoločenských tradícií. Až štyridsaťpäť tanečníkov
Lúčnice bude hudobne sprevádzať
Orchester Zlaté husle pod vedením
Martina Sleziaka.
V programe Mladosť a krása,
ktorý Dom umenia uvedie vo štvrtok o 19. hodine, bude možné vidieť hôrnych chlapcov, kvety Zemplína, chlapcov z Oravy, zaznejú
aj piesne pri poháriku, rozkazovačky či balocké spevy.
(IP)
kultúra
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
17
TLMOČÍ V EUROPARLAMENTE A PÍŠE BÁSNE
Svoje skúsenosti z práce tlmočníčky v Európskom parlamente
v Bruseli, ale i knižku básní aj s
anglickým prekladom s názvom
Jantár Amber predstavila vo
štvrtok dopoludnia v piešťanskej knižnici Jana Plulíková. Jana, ktorú mnohí poznajú tiež
ako bývalú manželku tragicky
zosnulého horolezca Vlada Plulíka, má na konte aj knihu Everest
98 Svedectvá, v ktorej spracovala výpovede slovenských horolezcov o výstupe na najvyššiu
horu sveta.
Pred piešťanským publikom hovorila najskôr o svojich štúdiách,
počas ktorých sa práve „lámal“
režim, o pobyte v Amerike. Vysvetlila napríklad, aký je rozdiel
medzi prekladateľom a tlmočníkom: „Tlmočník má určitú slobodu, zväčša tlmočí simultánne
a môže používať aj hovorové výrazy.“ Naproti tomu prekladateľ
sa spravidla vyjadruje písomne
a preklad musí byť čo najpresnejší. Jana Plulíková pôsobí v skupine
Jana Plulíková hovorila o práci v europarlamente aj o svojich knihách.
desiatich slovenských tlmočníkov
v europarlamente. „Každý z nás
musí ovládať dva cudzie jazyky,
a keďže ja som roky používala
iba angličtinu, uviedla som ako
druhú češtinu. Našťastie, mi to
uznali,“ usmievala sa. V európskych inštitúciách sa síce používa
23 jazykov, na tlmočenie sa však
využívajú takzvané kanály spravidla v angličtine, nemčine alebo
francúzštine. „V praxi to zname-
ná asi toto - keď začne hovoriť
grécky poslanec, jeden z tlmočníkov, ktorý môže tlmočiť aktívne,
preloží jeho slová do angličtiny
a z nej zasa ďalší do materskej
reči pre svojich poslancov...,“
uviedla prítomných do obrazu.
Jana zatiaľ používa iba pasívne
tlmočenie – z angličtiny do svojej
materčiny, ale chcela by sa venovať aj aktívnemu - zo slovenčiny
do angličtiny. Pravidlá sú tu však
veľmi tvrdé a nie každý ťažkými
testami prejde.
Okrem tváre tlmočníčky ukázala prítomným Jana Plulíková
aj svoju druhú podobu - poetky
a literátky. Spomenula, že práve
literatúra je jej veľkou láskou a
predniesla i vybrané básne z útlej
zbierky s názvom Jantár Amber
(angl.). Hoci jej pri náročnej a
stresujúcej práci nezostáva veľa
času, plánuje ďalší projekt – humorné poviedky. A. Drahovská
Fotografie z ríše Vikingov
Výstavu Island 2009 nájdete v mestskej knižnici.
V mestskej knižnici môžete od
minulého týždňa obdivovať nádherné
fotografie ľadovcov, gejzírov a sopiek
Islandu. Ide o diela pätice autorov –
Petra Pašku, Pala Luku, Jula Nagya,
Miroslava Mandáka a Petra Flynna Nižňanského. Pôsobivú atmosféru štvrtkovej vernisáže dopĺňali svojím umením slovenské džezové jednotky –
gitarista Matúš Jakabčic a klavirista
Gabriel Jonáš. „Už v minulom roku
zaznamenali veľký ohlas dve výstavy
veľkoformátových fotografií – Afri-
ka, Namíbia 2008 a výstava amerických národných parkov,“ uviedla pracovníčka knižnice Martina Marová.
„Dnešná kolekcia nás zavedie až k
severnému polárnemu kruhu. Autori
ju nazvali prozaicky – Island 2009,
ale sami môžete posúdiť, že krajina
je zachytená veľmi poeticky. Island
má totiž viacero prívlastkov – krajina tisícov vodopádov, ríša Vikingov,
ostrov ohňa a ľadu,“ dodala. (vd)
V piešťanských kúpeľoch zneli viedenské valčíky
Večer plný najznámejších viedenských valčíkov v podaní
Pressburg Ambassador Orchestra
zažili v utorok nielen slovenskí
návštevníci liečebných kúpeľov.
Spev sopranistky Anny Patkoló
a piatich hudobníkov, hrajúcich
pod umeleckým vedením Zoltána Janikoviča, si vychutnali aj
po nemecky hovoriaci hostia.
Divákov v kongresovej sále Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany rozospievali najmä skladby
Gejzu Dusíka – Modrá ruža, Najkrajší kút v šírom svete či Rodný
môj kraj. Ale poslucháči tlieskali
aj vtipným polkám Johana Straussa. V jednej z nich – s názvom Tik–
tak, ktorá patrí medzi obľúbené
skladby bratislavského orchestra
- sa kontrabasista zahral aj na
železničného výpravcu. S píšťalkou v ruke ukončil sóla huslistu
Alana Vizváryho. Operné árie, valčíky o víne, ženách i speve, ale
aj o krásach modrého Dunaja či
Viedni – mesta snov, odmieňalo
publikum šťavnatým potleskom. A
keď zaznel Montiho čardáš, v jeho
rytme klopkali aj opätky divákov.
„Bol to veľmi vydarený koncert,
sme len na začiatku kúpeľného
pobytu, ale začali sme ho veľkolepo,“ prezradila nám jedna z návštevníčok kúpeľov. V. Dusíková
Sopranistka Anna Patkoló a sólista Alan Vizváry
sa predstavili obľúbenými skladbami Johana Straussa.
18
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
STREDA 14. APRÍLA
JJEDNOTKA
EDNOTKA
03:40
3 40 S
Správy
právy STV o 16:00 04:00
Sila lásky II. (64) 04:45 Sila lásky
II. (65) 05:35 Slovensko dnes
05:50 Správy STV 06:15 Góly
body sekundy 06:25 Počasie 06:30
Ranné správy I. 06:35 Ranný
magazín 07:55 Ranné správy II.
08:05 Vtipnejší vyhráva 08:50
Inšpektor Morse 10:45 Sladká
Valentína (55) 11:30 Sladká Valentína (56) 12:20 Dámsky magazín
STV 13:40 Varím, varíš, varíme
a pečieme 13:55 Kaviareň Slávia 14:40 Zostane to v rodine
15:20 Divoký anjel (139/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:18
Góly body sekundy 16:25 Počasie 16:30 Sila lásky II. (66) 17:25
Sila lásky II. (67) 18:15 Dr.House
III. (18/24) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Honba za pokladom
Nibellungov
Dobrodružný film. Najväčší
poklad na svete je stále
ukrytý kdesi v Nemecku...
(Spolková republika
Nemecko 2008)
22:15 Genesis:
Zrodenie vraha (3/22)
Slzy Raimmis
Kriminálny seriál o
špeciálnej jednotke,ktorá
rieši zločiny v Madride a
jeho okolí.
(Španielsko 2007)
23:15 Genesis:
Zrodenie vraha (4/22)
Oči bez života
Kriminálny seriál
(Španielsko 2007)
00:10 Inšpektor Morse 01:55 Genesis: Zrodenie vraha (3/22) 02:50
Genesis: Zrodenie vraha (4/22)
MARKÍZA
M
05 30 R
05:30
Reflex
Refl
eflex
ex 06:00 Teleráno 08:30
Bez servítky 09:20 Zemetrasenie
v New Yorku 12:25 V tieni zločinu
II. 18/22 13:10 Rýchle Televízne
noviny 13:15 Odložený prípad II.
18/23 14:10 Monk II. 8/16 15:00
Rýchle Televízne noviny 15:05
Las Vegas: Kasíno II. 14/24 15:55
Rýchle Televízne noviny 16:00
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
TV program 14. 4. - 20. 4.
I. 14/23 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Reflex 17:50 Počasie 17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Modré z neba
Séria neobyčajných príbehov, ktoré chytia za srdce...
21:50 VRAŽDA.COM
Úspešná právnička Stacy
a jej kolegyňa Lauren
sa pripravujú na firemný
večierok... Stacy má telefonát z rodného mesta, v
ktorom jej oznámia, že jej
sestra bola zavraždená...
V meste stretáva bývalého priateľa zo strednej,
Bobbyho, ktorý má na
starosti vyšetrovanie
prípadu jej sestry... Triler
(82'), Nemecko, 2008.
23:25 Teror v nákupnom centre
Triler (86'), USANemecko, 1998.
01:05 Alias V. 13-14/17 02:40
Bohémi
TV JOJ
T
06 00 PROMI NOVINY 06:25
06:00
KRIMI NOVINY 06:50 NOVINY
TV JOJ 07:15 KRIMI NOVINY
07:40 NOVINY TV JOJ 08:00
Panelák V. (50) 09:10 RANNÉ
KINO: Moje druhé ja 11:25 Klaun
(24) 12:25 District (5) 13:15
C.S.I.: Kriminálka New York I.
(6) 14:10 Myšlienky vraha I. (5)
15:10 Simpsonovci XII. (11, 12)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New York
I. (7) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:20
PROMI NOVINY 17:45 Prvé
oddelenie II. (27) 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (51) Pohreb
U Barči, Zdeny a Niky
došlo k nešťastiu. Angie
s Milanom rozmýšľajú,
koho pozvú na svadbu.
Ich názory sa líšia.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
VIII. (12)
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy!
Americký kriminálny
seriál (2009).
22:15 Kosti IV. (23)
Ak chcete objasniť
vraždu, musíte pátrať až
do špiku kostí obete.
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2009)
23:15 Dexter III. (7)
Michael C. Hall ako sympatický a úspešný forenzný
kriminalista Dexter je muž
dvoch tvárí. Cez deň je
detektívom, v noci sériovým vrahom zločincov,
ktorí unikajú spravodlivosti.
Americký kriminálny
seriál (2008).
00:15 Pravidlá vášne 02:10 Klaun
02:55 Dexter III. 03:50 Vesmírna
vzbura 05:00 Črepiny* 05:35
Simpsonovci XII.
D
DOMA
05:55 Naučím ťa milovať 42/129
06:40 Súboj vášní 17-18/125
08:50 Čaro lásky 2/90 09:45
Viktória 147/171 10:35 Ulica III.
162/259 11:30 Správna Susan II.
13/26 12:00 L.O.V.E. 13:10 Rebeli
II. 7/225 14:00 Júlia - Cesty za
šťastím 161/351 14:55 Správna
Susan II. 14/26 15:25 Naučím ťa
milovať 43/129 16:10 Súboj vášní
19-20/125 18:00 Túžba tela 33/143
19:00 Rebeli II. 8/225 20:00 Čaro
lásky 3/90 20:55 Pravá tvár vášne
58/178 21:50 L.O.V.E. 22:40 Sex
v meste II. 15/18 23:10 Viktória 148/171 24:00 Kritický stav
01:30 Lampáreň 02:30 Túžba tela
33/143 03:15 Lampáreň 04:25
Kritický stav
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza:
D
Vražda III.
III (11)
06:00 Tarzan (71) 06:25 Zasľúbená zem (47) 07:10 Doktorka
Quinnová (17) 07:55 Magnum
VII. (15, 16) 09:45 Derrick II. (61)
10:50 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (21) 11:55 M*A*S*H*
(43, 44) 12:55 Diagnóza: Vražda
III. (11) 13:50 Varí vám to 14:30
Páli vám to? 15:10 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (21)
16:15 M*A*S*H* (43, 44) 17:00
Láska nezomiera (157, 158)
19:00 KRIMI NOVINY “N“ 19:30
NOVINY TV JOJ “N“ 19:55 PROMI
NOVINY 20:15 Chlapci a chlapi
(1/11) Povolanci 21:40 M*A*S*H*
(32,33,34,35) 23:45 Mafstory
00:15 Črepiny* 00:45 Chlapci a
chlapi 01:45 Nočné reprízy
D
DVOJKA
05:30 Správy STV „N” 05:55
Správy - Hírek 06:05 Udalosti
ČT 06:35 Správy a komentáre
07:00 Národnostný magazín
07:30 Živá panoráma 08:00
Vysielanie pre materské školy
08:30 Ranné správy I. 08:35
Ranný magazín 09:55 Ranné
správy II. 10:00 Fokus - zdravie
10:50 Zdravie v Európe (2/8)
11:45 Regionálny denník 12:15
Živá panoráma 12:45 Pozdrav
z domova 13:30 Môj dom, môj
hrad 14:05 Na ceste 14:30 Elixír 15:00 5 minút po dvanástej
- dospievanie v inej koži 16:05
Diagnóza (174) 16:30 Maďarský magazín 17:00 Regionálny
denník 17:35 Fokus - peniaze
18:18 Autoportréty 18:20 Večerníček 18:30 Mama to vie najlepšie 19:00 Pestúni zvierat (1/24)
19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:00 Keno 10
20:15 Ilja 20:50 Slovensko - prírodný klenot 21:20 Test magazín 21:30 Správy a komentáre
22:00 Na tanieri/Teríteken 23:00
Udalosti ČT 23:30 Správy STV
„N” 23:55 Správy - Hírek 00:00
Správy a komentáre
ŠTVRTOK 15. APRÍLA
JJEDNOTKA
EDNOTKA
03:40
3 40 Správy
S
STV o 16:00
04:00 Sila lásky II. (66) 04:50
Sila lásky II. (67) 05:40 Slovensko dnes 05:50 Správy STV
06:15 Góly body sekundy 06:25
Poča
Počasie 06:30 Ranné správy
I. 06
06:35 Ranný magazín 07:55
Ranné správy II. 08:05 Vtipnejší vyhráva 08:50 Inšpektor
Morse 10:45 Sladká Valentína
(57) 11:30 Sladká Valentína
(58) 12:20 Dámsky magazín
STV 13:40 Varím, varíš, varíme
a pečieme 13:55 Kaviareň Slávia 14:45 Zostane to v rodine
15:20 Divoký anjel (140/270)
16:00 Správy STV o 16:00
16:18 Góly body sekundy 16:25
Počasie 16:30 Sila lásky II. (68)
17:25 Sila lásky II. (69) 18:15
Dr.House III. (19/24) 19:00
Počasie
19:05
Večerníček
19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly body
sekundy 20:05 Počasie
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
www.pi
TV program 14. 4. - 20. 4.
ŠTVRTOK 15. APRÍLA
20:15 Nora Robertsová:
Na pravé poludnie
Romantické krimi.
Neznámy psychopat chce
ju zničiť - fyzicky aj profesionálne...
(Spojené štáty americké 2009)
21:50 Kinorama
Magazín zo sveta filmu
(Slovenská republika 2010)
22:20 Mŕtvy na pláži
Thriller. Každý mal nejaký
motív na vraždu... Ale kto
bol vrah?
(Spolková republika
Nemecko 2006)
23:55 Inšpektor Morse:
Dohnaný k šialenstvu
Krimi-séria
(Spojené štáty americké,
Veľká Británia 1990)
01:40 Nora Robertsová: Na pravé
poludnie
MARKÍZA
M
05:30
ex 06:00 Teleráno
05 30 Refl
Reflex
08:30 Bez servítky 09:20 Podozrivý 11:30 Kung Fu - Legenda
pokračuje 16/20 12:25 V tieni
zločinu II. 19/22 13:15 Rýchle
Televízne noviny 13:20 Odložený prípad II. 19/23 14:15 Monk
II. 9/16 15:05 Rýchle Televízne
noviny 15:10 Las Vegas: Kasíno
II. 15/24 15:55 Rýchle Televízne
noviny 16:00 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad I. 15/23 17:00
Prvé Televízne noviny 17:25
Reflex 17:50 Počasi 17:55
Rýchle Televízne noviny 18:00
Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
21:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 21/25
Kriminálny seriál,
USA, 2008
22:55 Sieť
Počítače pre ňu znamenali celý svet – pokiaľ sa
ju s ich pomocou nerozhodli vymazať zo sveta...
Triler (110'), USA, 1995.
01:00 Angel Heart 03:00 Zvieracia kazajka 04:40 TELEVÍZNE
NOVINY
TV JOJ
T
06 20 PROMI NOVINY 06:35
06:20
KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY
TV JOJ 07:25 KRIMI NOVINY
07:50 NOVINY TV JOJ 08:20
Panelák V. (51) 09:25 RANNÉ
KINO: Pekelný dážď 11:25 Klaun
(25) 12:25 District (6) 13:15
C.S.I.: Kriminálka New York I. (7)
14:10 C.S.I.: Kriminálka Miami
VIII. (12) 15:10 Simpsonovci XII.
(13, 14) 16:00 C.S.I.: Kriminálka
New York I. (8) 16:59 PRVÉ
NOVINY 17:20 PROMI NOVINY
17:45 Prvé oddelenie II. (28)
18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 Panelák V. (52) Humus
20:
Dušan trvá na tom, že byt
na treťom musia Patrikove kamarátky opustiť.
Patrik netuší, ako splní
otcovo prianie...
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Odsúdené II. (10) Na dne
Magorka veľmi rýchlo
po base roztrúbi, že
Malecová sedí za vraždu
dieťaťa. Najviac ju má v
zuboch Bárbi. S Magorkou
sa rozhodnú, že Malecovej
nedajú pokoj. Anjel má z
toho problémy a následne
aj Katar. Malecová vysvetlí
Brende, ako sa dostala do
basy. Snaží sa získať si ju
na svoju stranu. Gigi je po
odchode Grófky čoraz viac
naviazaná na Malecovú.
Slovensko-český
seriál (2010)
22:15 Mafstory: Veľký zoznam
Najnovší príbeh Aliho,
Pipiny, Banána, Milanka,
Bélu, Prca a tety Márgit.
Slovenský komediálny seriál (2010).
23:15 Profesionáli III. (12)
Návrat Iris
Náčelník Maroš Nagy so
svojimi mužmi hrdo bojuje
so zločinom...
Komediálny seriál z policajnej stanice (2009)
00:15 Špeciálne komando IV. (2)
01:15 Odsúdené II. 02:00 Podvodníci 02:45 Klaun 03:35 Drsný
Chopper 05:00 Črepiny* 05:35
Simpsonovci XII.
D
DOMA
05:55 Naučím ťa milovať 43/129
06:40 Súboj vášní 19-20/125
08:50 Čaro lásky 3/90 09:45
Viktória 148/171 10:35 Ulica III.
163/259 11:30 Správna Susan
II. 14/26 11:55 L.O.V.E. 13:10
Rebeli II. 8/225 14:00 Júlia Cesty za šťastím 162/351 14:55
Správna Susan II. 15/26 15:25
Naučím ťa milovať 44/129 16:10
Súboj vášní 21-22/125 18:00
Túžba tela 34/143 19:00 Rebeli
II. 9/225 20:00 Čaro lásky 4/90
20:55 Pravá tvár vášne 59/178
21:50 L.O.V.E. 22:40 Sex v meste
II. 16/18 23:10 Viktória 149/171
24:00 Zámok hrôzy 01:50 Túžba
tela 34/143 02:35 Lampáreň
03:40 112 04:05 Zámok hrôzy
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza: Vražda III. (12)
06:00 Tarzan (72) 06:25 Zasľúbená zem (48) 07:10 Doktorka
Quinnová (18) 07:55 Magnum VII.
(17, 18) 09:45 Derrick II. (62) 10:50
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa
(22) 11:55 M*A*S*H* (45) 12:55
Diagnóza: Vražda III. (12) 13:50
Varí vám to 14:30 Páli vám to?
15:10 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (22) 16:15 M*A*S*H* (45,
46) 17:00 Láska nezomiera (159,
160/160) 19:00 KRIMI NOVINY “N“
19:30 NOVINY TV JOJ “N“ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 Dobrodruh
22:10 Lampa 00:40 Falošná stopa
02:20 Nočné reprízy
D
DVOJKA
05:30 Správy STV „N” 05:55
Správy - Hírek 06:05 Udalosti
ČT 06:35 Správy a komentáre
07:00 Maďarský magazín 07:30
Živá panoráma 08:05 Vysielanie pre materské školy 08:30
Ranné správy I. 08:35 Ranný
magazín 09:55 Ranné správy
II. 10:10 Fokus - peniaze 10:50
Ilja 11:20 Regionálny denník
11:55 Živá panoráma 12:25
Klenotnica 13:05 Mama to vie
najlepšie 13:40 Pestúni zvierat
(1/24) 14:05 Slovensko - prírodný klenot 14:40 Na tanieri/
Teríteken 15:45 Profesionál
16:05 Halali 16:30 Hlas Európy
17:00 Regionálny denník 17:35
Fokus - právo 18:18 Autoportréty 18:20 Večerníček 18:35
Kvarteto 19:00 Dizajn (13/17)
19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:10 Gorila v rodine (1/2)
21:00 Família 21:30 Správy a
komentáre 22:00 Večer na tému
23:30 Polícia 23:40 Udalosti ČT
00:10 Správy STV „N” 00:35
Správy - Hírek 00:40 Správy a
komentáre
PIATOK 16. APRÍLA
JJEDNOTKA
03:10
3 10 Správy
S
STV o 16:00
03:25 Ryby, rybky, rybičky
03:55 Sila lásky II. (68) 04:45
Sila lásky II. (69) 05:35 Slovensko dnes 05:50 Správy STV
06:15 Góly body sekundy 06:25
Počasie 06:30 Ranné správy
I. 06:35 Ranný magazín 07:55
Ranné správy II. 08:05 Vtipnejší vyhráva 08:50 Inšpektor
Mors
Morse 10:45 Sladká Valentína
(59) 11:30 Sladká Valentína
(60) 12:20 Dámsky magazín
STV 13:40 Varím, varíš, varíme
a pečieme 13:50 Kaviareň Slávia 14:45 Zostane to v rodine
15:15 Divoký anjel (141/270)
16:00 Správy STV o 16:00
16:18 Góly body sekundy 16:25
Počasie 16:30 Sila lásky II. (70)
17:25 Sila lásky II. (71) 18:15
Dr.House III. (20/24) 19:00
Počasie
19:05
Večerníček
19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly body
sekundy 20:05 Počasie
20:15 Mini Talent Show
Hudobno - zábavná show
s Petrom Marcinom a
Mariánom Čekovským o
objavovaní a podporovaní
mladých talentov.
(Slovensko 2010)
21:45 Ooops načierno
Zábavný týždenník
pod názvom „ooops!
načierno” prezentuje
vtipné dokrútky, skeče a
prekvapenia so Sväťom
Malachovským a René
Štúrom.
(Slovensko 2010)
22:25 Pod vplyvom splnu
Komédia. Pre ktorého sa
rozhodne?
(Spojené štáty americké 1987)
00:05 Bestseller 01:40 Inšpektor
Morse
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
19
M
MARKÍZA
05:30
05
30
0 Refl
Reflex
ex 06:00 Teleráno
08:30 Bez servítky 09:20 Vyprovokovaná 11:30 Kung Fu - Legenda
pokračuje 17/20 12:25 V tieni zločinu II. 20/22 13:15 Rýchle Televízne noviny 13:20 Odložený prípad II. 20/23 14:15 Monk II. 10/16
15:05 Rýchle Televízne noviny
15:10 Las Vegas: Kasíno II. 16/24
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad I. 16/23 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Reflex
17:50 Počasie 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Aj múdry schybí
Zábavný seriál, ktorý vás
presvedčí, že netreba
dať na prvý dojem.
21:10 Sám proti všetkým
Anthony „Treach” Criss
a NIa Peeples v boji so
šialencom, ktorý plánuje
zničujúcu katastrofu...
Akčný triler (87'),
USA, 2005
22:50 Ohnivé kolesá
Motorkár Ford sa vráti z
Thajska a stretne sa so
svojimi kamarátmi, ktorí
ho varujú, že Henry a jeho
partia nebudú nadšení
jeho návratom. Ford však
chce problém vyriešiť.
Akčný film (81'), Austrália-USA, 2004.
00:20 Nebezpečná jazda 01:50
Až na dno 04:00 TELEVÍZNE
NOVINY
TV JOJ
T
06:20
06
20 KRIMI NOVINY 06:45
NOVINY TV JOJ 07:10 KRIMI
NOVINY 07:35 NOVINY TV JOJ
08:00 Panelák V. (52) 09:00
RANNÉ KINO: Smrť a vášeň
11:25 Klaun (26) 12:25 District
(7) 13:15 C.S.I.: Kriminálka New
York I. (8) 14:10 Kosti IV. (23)
15:10 Simpsonovci XII. (15, 16)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New
York I. (9) 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 PROMI NOVINY 17:45
Prvé oddelenie (75) 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (53) Vajcia
Mária sa zdôveruje Michalovi so svojím vážnym
problémom.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010).
21:15 8 statočných
Dobrodružný príbeh o
lojalite a priateľstve sa
odohráva na najchladnejšom, najveternejšom
a najnedotknutejšom
mieste na Zemi.
Americký akčný film (2006)
23:15 SEDEM
Najznámejšia relácia glosujúca udalosti
uplynulých 7 dní.
00:15 Inštitút Godsend 02:00
Klaun 02:50 C.S.I.: Kriminálka
New York I. 03:30 District 04:15
Črepiny* 04:45 Tvrdá hra
20
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
história
PODOBY JEDNEJ ULICE NA PRELOME STOROČÍ
Do rúk odbornej i laickej verejnosti sa minulý rok dostala publikácia Piešťany v zrkadle historických pohľadníc. Táto knižka
je reprezentačná vzhľadom i
obsahom. Prostredníctvom výberu 330 dobových pohľadníc
približuje históriu Piešťan. Textová časť je v slovenčine, angličtine a nemčine. A preto môže
poslúžiť ako pekný darček nielen tu u nás, ale aj v zahraničí.
Starší sa možno aj vďaka týmto
snímkam vrátia na miesta, kde
kedysi žili a ktoré majú dnes inú
panorámu. Mladším zasa autori a vydavateľ – Balneologické
múzeum - odkryli kus nádhernej
histórie mesta. Pripravili sme
pre vás ďalšiu stránku zloženú zo starých piešťanských pohľadníc, ktoré nájdete v spomínanej knihe. Získať ju môžete v expozíciách výstavných
priestorov Balneologického múzea - v Kúpeľnej dvorane alebo
vo Vile dr. Lisku.
Rozmach tejto hlavnej životnej tepny mesta vidno zo záberu Ulice Františka Jozefa na pohľadnici
z r. 1917. Ulica sa radikálne zmenila a získala takmer súčasnú podobu. Prvý dom vľavo je Berlanský na
rohu, kde bol obchod A. Bernasa, a dom s vežičkou patril majiteľom Brezula – Alexy.
Na pohľadnici spred roku 1900 je pohľad na Ulicu Františka Jozefa
severným smerom. Pravej strane dominuje budova Panského hostinca
(neskôr Kurhotela a riaditeľstva kúpeľov), ktorá zaznamenala viaceré
prestavby podľa meniacich sa potrieb. Na protiľahlej strane boli v tom
čase všetky objekty prízemné a dnes ťažko identifikovateľné.
Pohľad na Panskú ulicu zo severnej strany pred r. 1899. Vľavo vidno
Panský hostinec a za ním Františkovu vilu (neskôr Bezovec). Na pravej
strane vystupuje z radu stavieb Strasserova kaviareň. Stála približne
v mieste terajšej reštaurácie Centrál.
Severná časť Winterovej ulice v čase, keď zástavba na ľavej strane
pokračovala ďalej okolo evanjelického kostola a zástavba na pravej
strane končila ľudovou školou (na mieste dnešného parčíka pred terajším KSC Fontána).
Dnešná Winterova ul. v čase elektrifikácie. Pohľad severným smerom.
22
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
PIATOK 16. APRÍLA
DOMA
D
05:55 Naučím
N
ťa milovať 44/129
06:40 Súboj vášní 21-22/125
08:50 Čaro lásky 4/90 09:45
Viktória 149/171 10:35 Ulica III.
164/259 11:30 Správna Susan
II. 15/26 11:55 L.O.V.E. 13:10
Rebeli II. 9/225 14:00 Júlia Cesty za šťastím 163/351 14:55
Správna Susan II. 16/26 15:25
Naučím ťa milovať 45/129
16:10 Súboj vášní 23-24/125
18:00 Túžba tela 35/143 19:00
Rebeli II. 10/225 20:00 Čaro
lásky 5/90 20:55 Inga Lindströmová: Emma Svenssonová
a láska 22:35 Maj sa, dievča!
00:30 Rosamunde Pilcherová:
Letná láska 02:00 Lampáreň
03:05 Túžba tela 35/143 03:50
Lampáreň 04:55 V tieni
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza:
D
Vražda III.
III (13)
06:00 Tarzan (73) 06:25 Zasľúbená zem (49) 07:10 Doktorka
Quinnová (19) 07:55 Magnum
VII. (19, 20) 09:45 Derrick II. (63)
10:50 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (23) 11:55 M*A*S*H*
(47, 48) 12:55 Diagnóza: Vražda
III. (13) 13:50 Varí vám to 14:30
Páli vám to? 15:10 Dobrodružstvá
Sherlocka Holmesa (23) 16:15
M*A*S*H* (47, 48) 17:00 NOVÝ
SERIÁL NA JOJ PLUS - Láska
a pomsta (1, 2/210) 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ “N“ 19:55 PROMI NOVINY
20:15 „Panoptikum Města pražského” (1/10) 21:45 Psychopat
23:25 Vraždy v Midsomeri VIII.
(2) 01:00 Magnum VII. 02:30
Nočné reprízy
DVOJKA
D
05:30
5 30 S
Správy STV „N
„N”
N” 05:55
Správy - Hírek 06:00 Udalosti
ČT 06:30 Správy a komentáre
06:55 Aj my Rómovia dokážeme veľké veci - Silvia Šaköziová 07:05 Aj my Rómovia
dokážeme veľké veci - Adam
Cibuľa 07:15 Aj my Rómovia
dokážeme veľké veci - Mária
Bertóková 07:30 Živá panoráma 08:00 Vysielanie pre
materské školy 08:30 Ranné
správy I. 08:35 Ranný magazín
09:55 Ranné správy II. 10:00
Fokus - právo 10:50 Gorila v
rodine (1/2) 11:45 Regionálny
denník 12:20 Živá panoráma
12:55 Piesne domova 13:20
Kvarteto 13:50 Dizajn (13/17)
14:20 Família 14:45 Historická
panoráma 15:15 Večer na tému
17:00 Regionálny denník 17:35
Fokus - rodina 18:18 Autoportréty 18:20 Večerníček 18:35
Televíkend 19:00 Kaleidoskop
19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:00 Keno 10
20:10 Apokalypsa - Druhá svetová vojna (2/6) 21:05 GEN.sk
21:15 Traja v sieti 21:30 Správy
a komentáre 21:55 Slovensko
a svet 22:25 Sedem rockových
vekov (6) 23:10 Československý filmový týždenník 23:25
Udalosti ČT 23:55 Správy STV
„N” 00:20 Správy - Hírek 00:25
Správy a komentáre
TV program 14. 4. - 20. 4.
SOBOTA 17. APRÍLA
JJEDNOTKA
03:20
3 20
0 Mŕtvi
M
na raňajky 04:50
Sila lásky II. (70) 05:40 Sila
lásky II. (71) 06:30 Správy STV
06:55 Škaredé káčatko a ja
(13/26) 07:20 Rýchla rota Chipa
a Dala (35/51) 07:45 Náhradníci
II. (3/31) 08:05 Fidlibum 08:35
Hádaj, kto nás pozval 09:00
Robin Hood (13/13) 09:50 Chudobní milionári II (4/6) 10:40
Show Billa Cosbyho 11:10
Ostrovy snov 12:00 Motormagazín 12:30 Mini Talent Show
14:00 Mach, Šebestová a
čarovné slúchadlo 15:45 Sever
proti Juhu (3/12) 16:35 Sever
proti Juhu (4/12) 17:25 ...a just
(dohoda možná) 17:55 Postav
dom, zasaď strom 18:30 Kaviareň Slávia 19:15 Počasie 19:20
Večerníček 19:30 Správy STV
19:50 Góly body sekundy 20:05
Poča
Počasie
20:15 Pošta pre Teba
Zábavný program
pre všetkých,ktorí sa
nezľaknú výzvy zmeniť
to,čo sa ešte zmeniť dá.
(Slovenská republika 2010)
21:20 Modriny
Detektív Boby Benedetto
a zdravotná sestra Fran
majú šťastné manželstvo. Aspoň navonok to
tak vyzerá, ale zdanie
klame: Boby je žiarlivec a
násilník, svoju ženu týra
a bije. Fran sa napokon
rozhodne požiadať o
pomoc sociálnu pracovníčku Patty Bancroftovú.
Fran sa so svojim synom
Robertom musia odsťahovať do iného štátu,
zmenia si totožnosť a
nikomu z rodiny nesmú
povedať, kam odchádzajú...
(Spojené štáty americké 1999)
22:45 Playgirls
Podľa knihy Vladimíra
Párala - erotický film s
krimi zápletkou. O troch
dievčatách, ktoré si
založia erotický salón
pre bohatých klientov.
A potom sa pustia do
intríg, ktorých výsledok je
pomerne nečakaný...
Erotická komédia
(Česká republika 1995)
00:15 Letná láska 01:50 Modriny
MARKÍZA
M
04 50 H2O: Stačí pridať vodu
04:50
7-8/26 05:35 Príbehy z hasičskej
stanice 05:55 Superpes Krypto
II. 06:05 Páni kluci 07:45 Alf IV.
3-4/24 08:40 Papagáj Paulie
10:10 Krok za krokom V. 11/24
10:40 Slnko, baby, Florida! 12:05
LET´S DANCE 14:40 Evolúcia
16:30 Rýchle Televízne noviny
16:35 Bláznivá škôlka 18:15
Rýchle Televízne noviny 18:20
Partička
19:00
TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Smotánka
Nevšedný svet kľúčovou dierkou.
20:35 Vitajte v džungli
Beck nikdy nevyhľadáva
problémy a len veľmi nerád
ich robí ostatným. Nanešťastie je riešenie problémov práve to, kvôli čomu
si ho ľudia najmú. Becka
čaká posledný veľký problém, ktorý musí vyriešiť,
aby mohol svoj doterajší
štýl života konečne hodiť
za hlavu. Jeho úloha je
však rovnako spletitá ako
amazonská džungľa, do
ktorej je vyslaný...
Akčný film (100'),
USA, 2003.
22:25 Sila úderu
On je neúprosný, a púšťa
sa do nemilosrdného
a nerovného boja proti
organizovanému drogovému obchodu, ktorý
je, zdá sa, tajne riadený
priamo z vnútra armády.
Akčný triler (91'), USARumunsko-VB, 2006.
00:10 Prezidentov muž 01:45
Vitajte v džungli
TV JOJ
T
06 25 KRIMI NOVINY 06:50
06:25
NOVINY TV JOJ 07:20 Princezná
Sissi 07:45 Káčerovo 08:15
Simpsonovci XII. (15, 16) 09:10
Správna vec 11:20 Siedmy hriech
13:40 Ten najlepší 16:10 Kód
11-14 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20
VÍKENDOVÉ PROMI NOVINY
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Pravdivé lži
Pracovník vládnej agentúry Harry Tasker sa
zaoberá bojom s medzinárodným nukleárnym
terorizmom. Jeho život
stále visí na vlásku, Harry
ide z prestrelky do prestrelky a odvážne uniká.
Jeho manželka Helen
však žije v presvedčení,
že má doma nudného
obchodníka s počítačmi,
a začne podliehať nápadníkovi Simonovi.
Americká akčná
komédia (1994)
23:00 Prepadnutie 2: Temné
územie
Steven Seagal ako najsmrtonosnejší kuchár
sveta bojuje s teroristami.
Americký akčný
thriller (1995).
01:00 Prehistorický zabijak 02:30
Lepší zajtrajšok 2 04:15 Viem, že
si vrah
D
DOMA
M sa,
sa dievča! 07:30 Súboj
05:45 Maj
vášní 23-24/125 09:30 Slávici na
ulici 10:30 Chuťovky 11:55 Moja
mama veterinárka I. 5-6/13 13:50
Columbo zasahuje 15/20 15:35
Súboj vášní 25-26/125 17:25
PROMINENTI 18:05 Gossip Girl
I. 17/18 19:00 Jesse I. 5-6/22
20:00 Rosamunde Pilcherová:
Srdcia na scestí 21:40 V zajatí
objektívu 23:30 Stratená 01:00
Colum
Columbo zasahuje 15/20 02:30
Lamp
Lampáreň 03:30 V tieni 04:10
112 0
04:40 Stratená
JJOJ PLUS
04:30 S
Spadol z oblakov 06:10
Derrick II. (63) 07:00 „My všichni
školou povinní” (10) 08:15 Profesionáli V. (5/5) 09:10 Profesionáli
I. (1/13) 10:10 Žena za pultom (3)
11:00 Vraždy v Midsomeri VIII. (2)
12:50 „My všichni školou povinní”
(10) 14:00 „Tichý Američan v
Praze” 15:55 Psychopat 17:45
„Panoptikum Města pražského”
(1/10) 19:00 KRIMI NOVINY “N“
19:30 NOVINY TV JOJ “N“ 20:00
Čarovná odporkyňa 21:55 Slepý
svedok 23:45 Profesionáli V. (5/5)
00:40 Profesionáli I. (1/13) 01:30
Mŕtvy v rieke 03:00 Nočné reprízy
D
DVOJKA
05:30
5 30 Správy
S
STV „N”
N” 05:55
Správy - Hírek 06:05 Udalosti ČT
06:35 Správy a komentáre 07:00
Kaleidoskop 07:30 Živá panoráma
07:55 Traja v sieti 08:05 Televíkend 08:30 Rieky Francúzska
09:00 Apokalypsa - Druhá svetová
vojna (2/6) 09:55 PASCE ZÁVISLOSTÍ 10:20 Dialógy o závislostiach 11:10 TKN 11:40 Heidi
(13/26) 12:05 5 minút po dvanástej 13:10 Duchovia (26/34) 13:45
S Jakubom na rybách (2/20) 14:10
Parári 14:40 Poltón 15:05 GEN.
sk 15:25 Kapura 16:10 Farmárska revue 16:25 Tekov 2009 16:50
Spomienka na Juraja Szabadosa
17:35 Seniori 18:05 Večerníček
18:15 Autoportréty 18:20 Sedemnásť zastavení jari (2/12) 19:15
Československý filmový týždenník 19:30 Správy STV „N” 19:50
Národnostné správy 20:00 Keno
10 20:05 Na križovatke sk+cz:
„Procesí k panence” 21:30 Anjeli
strážni Pati Jariabkovej 22:00
ooops! Načierno. 22:35 Kino na
Dvojke: Prebudenie 00:00 BJD
2007 01:00 Motormagazín 01:20
Udalosti ČT 01:50 Správy STV „N”
TV program 14. 4. - 20. 4.
NEDEĽA 18. APRÍLA
J
JEDNOTKA
03:15 Playgirls 04:30 Ostrovy
snov 05:25 Reportéri 05:50 Motormagazín 06:10 Správy STV 06:35
Góly body sekundy 06:45 Postav
dom, zasaď strom 07:15 Škaredé
káčatko a ja (14/26) 07:40 Rýchla
rota Chipa a Dala (36/51) 08:00
Náhradníci II. (4/31) 08:20 Maškrtníček 08:50 Góóól 09:20 Loktibrada 10:30 3-2-1-ŠTART! 10:50
Putovanie s dinosaurami. Zem
gigantov 11:25 Svet v obrazoch
11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha
Christie: Poirot 14:50 Oslobodenie (2/5) 16:20 Pošta pre Teba
17:30 Zmenáreň 18:00 Extra
18:30 Tajomstvo mojej kuchyne
19:15 Počasie 19:20 Večerníček
19:30 Správy STV 19:50 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Dni skazy (1/2)
Tornáda, búrky, výpadky
energie...niet žiadneho
úkrytu. Nič, naozaj nič
nemôže zastaviť prírodu.
Nemôžete ju prinútiť, aby
vás poslúchala. Ona je
ten, kto diktuje tempo a
určuje podmienky.
Katastrofický film. (Spojené štáty americké 2004)
21:45 Dni skazy (2/2)
Katastrofický film. Niet
žiadneho úkrytu...
(USA 2004)
23:15 Poirot: Vraždy
na Hickory Road
Krimi. Naozaj výnimočný
detektív...
(Veľká Británia 1995)
01:00 Dni skazy (1/2) 02:25 Dni
skazy (2/2)
M
MARKÍZA
04:00 Žabiakove dobrodružstvá
05:40 Kočičí princ 07:00 Flintstonovci II. 7/25 07:25 Terezu bych
kvůli žádné holce neopustil 09:00
Bingo 10:30 Krok za krokom V.
12/24 11:00 Chuck I. 11-12/13
12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00
Na telo 13:30 Lampáreň 14:10
Crusoe 15:50 Rýchle Televízne
noviny 15:55 Krokodíl Dundee
II. 18:00 Rýchle Televízne noviny
18:05 Na streche 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 LET´S DANCE
Najlepšia tanečná show
22:40 Partička
Sprievodca jedinečným humorom.
23:20 LET´S DANCE
Horúčka nedeľňajšej noci
23:45 Eleventh Hour nulová šanca 7/18
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
00:40 Paragraf 78 03:00 Vyznávači Prsteňa: Pán fanúšikov
TV JOJ
T
05 55 N
05:55
NOVINY TV JOJ 06:20
Pochované lži 08:15 Dr. Dolittle
2 10:00 Profesionáli IV. (7) 10:50
Stratené duše IV. (9, 10) 12:40
Črepiny PLUS 13:30 Autosalón 13:50 Vráťte mi moju rodinu!
15:45 Utajené znásilnenie 17:40
PRVÉ NOVINY 18:00 EXCLUSIV
18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 Kuriér
Frank Martin pracuje ako
nájomný kuriér. Na nič sa
nepýta, tovar preváža vo
svojom špeciálne upravenom aute, a plní len tajné
a niekedy aj nebezpečné
úlohy. Frank sa drží troch
veľmi prísnych pravidiel: prvé - nikdy nemeň
dohodu, druhé - žiadne
mená, tretie - nikdy sa
nepozeraj do zásielky.
Francúzsko-americký
kriminálny thriller (2002)
22:00 Hory majú oči
Obyčajná rodinná dovolenka sa zrazu zmení na
boj o holý život. Tí šťastnejší zomrú prví...
Americký horor (2006)
00:10 Pytón 2 01:55 Bojisko Zem
03:45 Krvavá pomsta 05:20 Autosalón 05:45 EXCLUSIV
D
DOMA
06:10 V zajatí objektívu 07:45
Súboj vášní 25-26/125 09:50
Slávici na ulici 10:45 Chuťovky
12:10 Rosamunde Pilcherová:
Srdcia na scestí 13:50 Columbo
zasahuje 16/20 15:35 Súboj
vášní 27-28/125 17:25 PROMINENTI 18:05 Gossip Girl I.
18/18 19:00 Jesse I. 7-8/22
20:00 Ľúbostný list 21:30 Skutočný príbeh: Erotománia 23:10
Amistad 02:00 Columbo zasahuje 16/20 03:30 Lampáreň
04:10 Ľúbostný list
JJOJ PLUS
05:10 EXCLUSIV - Noviny
úspešných s Brunom 07:10
Profesionáli I. (2, 3) 08:50 Žena
za pultom (4) 09:45 Maharadžova dcéra (2) 11:40 Aprílová
výhra 12:30 Čarovná odporkyňa
14:15 Wall Street 16:45 Boh
odpúšťa... Ja nie! 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ “N“ 20:00 Kto zabil deti z
Atlanty? 22:10 Wall Street 00:25
Kto zabil deti z Atlanty? 02:00
Nočné reprízy
D
DVOJKA
05:00 Správy STV „N” 05:20
Národnostné správy 05:25 Udalosti ČT 05:55 Československý
filmový týždenník 06:10 S Jakubom na rybách (2/20) 06:35
Halali 07:00 Televíkend 07:30
Živá panoráma 08:00 Test magazín 08:10 Môj dom, môj hrad
08:35 TKN 09:05 Kapura 09:50
Farmárska revue 10:05 Anjeli
strážni Pati Jariabkovej 10:30
Maliar páter Teodor 11:00 Spomienková sv. omša 12:35 Orientácie 13:00 Slovo 13:05 Amonina pomsta 14:00 Família 14:35
Formula 1 - hlavné preteky:
Veľká cena Číny 17:00 Moje
kone vrané (2/4) 18:05 Autoportréty 18:10 Večerníček 18:20
3-2-1-ŠTART! 18:35 Kinorama
19:05 Poklady sveta IV. 19:20
Osobnosti a udalosti /M.Martinček a výstavba Lipt.Mary/ 19:30
Správy STV „N” 19:50 Keno
10 20:00 Umenie 2010 20:30
Dokumentárny klub: A.B.C.D.
T.O.P.O.L. 21:45 Retro noviny
22:05 Noc v archíve 23:05 Slovo
23:10 Udalosti ČT 23:40 Správy
STV „N”
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
23
PONDELOK 19. APRÍLA
P
JJEDNOTKA
03:50
3 50 O 5 minút 12 04:55 3
3-22
1-ŠTART! 05:10 Tajomstvo
mojej kuchyne 05:50 Správy
STV 06:15 Góly body sekundy
06:25 Počasie 06:30 Ranné
správy I. 06:35 Ranný magazín 07:55 Ranné správy II.
08:05 Vtipnejší vyhráva 08:50
Inšpektor Morse 10:40 Sladká
Valentína (61) 11:30 Sladká
Valentína (62) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:40 Varím,
varíš,
varíš varíme a pečieme 13:50
Kaviareň
Slávia 14:40 Zostane
Kavia
to v rodine 15:15 Divoký anjel
(142/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Sila lásky
II. (72) 17:25 Sila lásky II. (73)
18:15 Dr.House III. (20/24)
19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Utkaná láska
Romantický film. Láske
nemožno uniknúť...
(Rakúsko, Spolková
republika Nemecko 2007)
21:50 Reportéri
Aktuálna publicistika.
Všade tam, kde zlyháva
zákon a nespravodlivosť
ostáva nepotrestaná,
prichádzajú reportéri,
aby priniesli svedectvo o
dobe, ktorú žijeme...
(Slovenská republika 2010)
22:15 Rímska ríša (3/6)
Arkham
Historický seriál. Chod
dejín určujú vyvolení...
(Spojené štáty americké 2005)
23:00 Rímska ríša (4/6) Lov
Historický seriál. Chod
dejín určujú vyvolení...
(Spojené štáty americké 2005)
23:40 Život po živote II (1/8)
Kvety pri ceste
Kriminálny seriál.
„Duchov si nevyberieš,oni
si vyberú teba”...
(Veľká Británia 2006)
00:30 Inšpektor Morse 02:15
Utkaná láska
inzercia
KANCELÁRSKE A ŠKOLSKÉ POTREBY
najväčšia predajňa v Piešťanoch
- všetko pre kanceláriu
- všetko pre školu
- drogéria a hygienické potreby
- tonery pre tlačiarenské zariadenia
...radi Vás obslúžime v príjemnom
prostredí a s príjemnými cenami
na všetok tovar...
Adresa predajne: ANDREJA HLINKU 115
mob.: 0905 262 322, e-mail: grandroyal@post.sk
24
TV program 14. 4. - 20. 4.
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
PONDELOK 19. APRÍLA
M
MARKÍZA
05:30 Reflex 06:00 Teleráno
09:00 Bez servítky 09:50 Búrka
11:30 Kung Fu - Legenda pokračuje 18/20 12:25 V tieni zločinu
II. 21/22 13:15 Rýchle Televízne
noviny 13:20 Odložený prípad II.
21/23 14:15 Monk II. 11/16 15:05
Rýchle Televízne noviny 15:10
Las Vegas: Kasíno II. 17/24 16:00
Rýchle Televízne noviny 16:05
NCIS - Námorný vyšetrovací
úrad I. 17/23 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Poisťovňa šťastia V. 7/16
Rodinný seriál, ČR, 2009.
21:15 Mentalista I. 15/23
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
22:15 112
Neuveriteľné udalosti zachytené na
núdzovej linke.
22:50 Conan ničiteľ
Akčný film (97'),
USA, 1984.
00:45 Krv v uliciach 02:25 Zarak
03:55 112 04:40 TELEVÍZNE
NOVINY
TV JOJ
T
06:00 NOVINY TV JOJ 06:30
KRIMI NOVINY 06:55 NOVINY
TV JOJ 07:20 KRIMI NOVINY
07:50 NOVINY TV JOJ 08:20
Panelák V. (53) 09:25 Stratené
duše IV. (9,10) 11:15 Kuriér 13:10
Letecké katastrofy (2) 14:10 Myšlienky vraha I. (6) 15:10 Simpsonovci XII. (17,18) 16:00 C.S.I.:
Kriminálka New York I. (10) 16:59
PRVÉ NOVINY 17:20 PROMI
NOVINY 17:45 Prvé oddelenie
II. (29) 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (54) Tenký ľad
Ivana sa rozhodla urobiť
zásadný krok vo svojom
živote. Alica túži po umelom oplodnení. Vyhodí
Patrik dievčatá z bytu?
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 SHOWDANCE
Tanečná šou, plná vášne
a energie. Najväčšie seriálové hviezdy hodnotené
prísnou porotou vydajú
zo seba na parkete maximum! V ďalších kolách
sa potrápia a presvedčia na vlastnej koži, že
tanec je naozaj drina!
23:15 SHOWDANCE Battle
23:45 Baby to chcú tiež 2
Dievčatá majú svoj prvý
orgazmus úspešne za
sebou a ďalšou úlohou na
ceste k dospelosti bude
otehotnieť s bohatými a
zabezpečenými mužmi.
Škoda len, že sa zamilujú
do tých nepravých!
Nemecká komédia (2004)
01:30 Prepadnutie v búrke 03:00
Swordsman 05:00 Črepiny* 05:30
NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI
NOVINY
DOMA
D
06:25 N
Naučím ťa milovať 45/129
07:10 Súboj vášní 27-28/125
09:20 Čaro lásky 5/90 10:15 Ulica
III. 165/259 11:10 Inga Lindströmová: Emma Svenssonová a láska
13:10 Rebeli II. 10/225 14:00 Júlia
- Cesty za šťastím 164/351 14:55
Správna Susan II. 17/26 15:25
Naučím ťa milovať 46/129 16:10
Súboj vášní 29-30/125 18:00
Túžba tela 36/143 19:00 Rebeli
II. 11/225 20:00 Čaro lásky 6/90
20:55 Pravá tvár vášne 60/178
21:50 L.O.V.E. 22:40 Sex v meste
II. 17/18 23:10 Viktória 150/171
23:55 Áno, Giorgio 01:50 Túžba
tela 36/143 02:35 Lampáreň 03:40
112 04:05 Áno, Giorgio
JJOJ PLUS
05:20
0 Diagnóza:
D
Vražda III.
III (14)
06:00 Tarzan (74) 06:25 Zasľúbená
zem ((50) 07:10 Doktorka Quinnová
(20) 07:55 Magnum VII. (21,22/22)
09:45 Derrick II. (64) 10:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (24)
11:55 M*A*S*H* (49,50) 12:55 Diagnóza: Vražda III. (14) 13:50 Varí
vám to 14:30 Páli vám to? 15:10
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (24) 16:15 M*A*S*H* (49,50)
17:00 Láska a pomsta (3,4) 19:00
KRIMI NOVINY „N“ 19:30 NOVINY
TV JOJ „N“ 19:55 PROMI NOVINY
20:15 „Pane, vy jste vdova!” 22:30
„Panelstory aneb Jak se rodí sídliště” 00:25 „Pane, vy jste vdova!”
02:00 Nočné reprízy
UTOROK 20. APRÍLA
JJEDNOTKA
03:40
3 40 Správy
Správy STV o 16:00 04:00
Sila lásky II. (72) 04:50 Sila lásky
II. (73) 05:40 Slovensko dnes
05:50 Správy STV 06:15 Góly
body sekundy 06:25 Počasie 06:30
Ranné správy I. 06:35 Ranný
magazín 07:55 Ranné správy II.
08:05 Vtipnejší vyhráva 08:50
Inšpektor Morse 10:40 Sladká
Valentína (63) 11:30 Sladká Valentína (64) 12:20 Dámsky magazín
STV 13:40 Varím, varíš, varíme
pe
a pečieme
13:50 Kaviareň Slá1
via 14:45
Zostane to v rodine
15 20 Divoký anjel (143/270)
15:20
16:00 Správy STV o 16:00 16:18
Góly body sekundy 16:25 Počasie 16:30 Sila lásky II. (74) 17:25
Sila lásky II. (75) 18:15 Dr.House
III. (21/24) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Drišľakoviny
Hudobno-zábavný
program skupiny Drišľak
a jej hostí.
(Slovensko 2010)
21:35 Chodili sme spolu
Talkshow Petra Marcina.
Hosťami Petra Marcina
budú Ada Straková, Miloš
Bubán a Nora Beňačková.
(Slovensko 2010)
22:25 Obete a tí druhí
Násilná trestná činnosť
a jej aktéri.
(Slovensko 2010)
22:50 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka IV.
(14/22) Zodpovedná
Kriminálny seriál
(USA 2007)
23:35 Inšpektor Morse:
Tučná šanca
príbeh z krimi-série (USA,
Veľká Británia 1991)
01:20 Buddy Faro (2/13) 02:05
Buddy Faro (3/13) 02:50 Chodili
sme spolu
D
DVOJKA
06:15 Správy STV „N” 06:35
Profesionál 06:45 Polícia 06:55
Udalosti ČT 07:30 Živá panoráma
08:00 Vysielanie pre materské
školy 08:30 Ranné správy I. 08:35
Ranný magazín 09:55 Ranné
správy II. 10:00 Fokus - rodina
10:50 A.B.C.D.T.O.P.O.L. 12:05
Regionálny denník 12:35 Živá
panoráma 13:05 Orientácie 13:35
Poklady sveta IV. 13:50 Umenie
2010 14:15 Magazín Ligy majstrov
14:50 Odpískané 15:45 Motormagazín 16:05 Retro noviny 16:30
Rómsky magazín - So Vakeres
17:00 Regionálny denník 17:35
Fokus - práca 18:15 Autoportréty
18:20 Večerníček 18:30 VAT 19:00
Vice-Versa (13/26) 19:30 Správy
STV „N” 19:55 Správy - Hírek
20:00 Keno 10 20:05 Moderné
otroctvo 21:10 Energetika 21:30
Správy a komentáre 22:00 Voľná
tribúna 2010 23:30 Anjeli strážni
Pati Jariabkovej 23:55 TKN 00:20
Jolly Joker (1/12) 01:15 Udalosti
ČT 01:45 Správy STV „N” 02:10
Správy - Hírek 02:15 Správy a
komentáre
M
MARKÍZA
05:30 Reflex 06:00 Teleráno
09:00 Bez servítky 09:50 Mesiac
v ohrození 11:30 Kung Fu Legenda pokračuje 19/20 12:25
V tieni zločinu II. 22/22 13:15
Rýchle Televízne noviny 13:20
Odložený prípad II. 22/23 14:10
Monk II. 12/16 15:00 Rýchle Televízne noviny 15:05 Las Vegas:
Kasíno II. 18/24 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 NCIS
- Námorný vyšetrovací úrad
I. 18/23 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Počasie 17:30
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
19:55 Bytobranie
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
21:55 Paľba
Lov na problémy v spoločnosti pokračuje.
22:25 Sklenený dom
Vzdorovitej šestnásťročnej Ruby zahynú rodičia
pri autonehode. Od
právnika sa dozvie, že sa
podľa ich poslednej vôle
bude o ňu a jej jedenásťročného brata Rhetta starať rodinný priateľ Terry
Glass, so svojou ženou,
lekárkou Erin
Triler (102'), USA, 2001.
00:25 Odložený prípad VI. 22/23
01:20 Americká kliatba 02:35
Prízrak strachu 04:20 Pravidlá
zadaných 5/7 04:40 TELEVÍZNE
NOVINY
T
TV JOJ
06 20 PROMI NOVINY 06:35
06:20
KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY
TV JOJ 07:35 KRIMI NOVINY
08:00 NOVINY TV JOJ 08:30
Panelák V. (54) 09:40 RANNÉ
KINO: Baby to chcú tiež 2 11:25
Klaun (27) 12:25 District (8) 13:15
C.S.I.: Kriminálka New York I. (10)
14:10 Myšlienky vraha I. (7) 15:10
Simpsonovci XII. (19,20) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York I.
(11) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:20
PROMI NOVINY 17:45 Prvé
oddelenie II. (30) 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (55) Truhlík
Patrik má niekoľko verzií,
ako vyriešiť problém s
dievčatami. Emil Blichár
bojuje proti škodcom.
Michal má výsledky Betkinho vyšetrenia.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010).
21:15 Odsúdené II. (11)
Druhé šance
Filip sa rozhodol riešiť
svoje problémy s rodičmi
skratovo. Lekár odporúča
liečenie na psychiatrii.
Hoffmanovci to odmietajú. Kápo si všimol modriny na tvári Malecovej.
Začne vyšetrovať, kto ju
zbil...
Slovensko-český
seriál (2010)
22:15 Profesionáli IV. (8)
Kšefty s deťmi
Náčelník Maroš Nagy so
svojimi mužmi aj naďalej
hrdo bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
23:15 Mafstory: Veľký zoznam
Príbehy Aliho, Pipiny,
Banána, Milanka, Bélu,
Prca a tety Márgit.
Slovenský komediálny seriál (2010)
00:15 Špeciálne komando IV. (3)
01:10 Odsúdené II. (11) 02:00 Podvodníci (15) 02:45 Klaun (27) 03:25
Simpsonovci XII. (19,20) 04:15
Črepiny* 04:50 Fantóm Paríža
kultúra
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
25
UTOROK 20. APRÍLA
D
DOMA
06:00 Naučím ťa milovať 46/129
06:45 Súboj vášní 29-30/125
08:50 Čaro lásky 6/90 09:45
Viktória 150/171 10:35 Ulica III.
166/259 11:25 Správna Susan
II. 17/26 11:55 L.O.V.E. 13:10
Rebeli II. 11/225 14:00 Júlia Cesty za šťastím 165/351 14:55
Správna Susan II. 18/26 15:25
Naučím ťa milovať 47/129 16:10
Súboj vášní 31-32/125 18:00
Túžba tela 37/143 19:00 Rebeli
II. 12/225 20:00 Čaro lásky 7/90
20:55 Pravá tvár vášne 61/178
21:50 L.O.V.E. 22:45 Sex v
meste II. 18/18 23:20 Viktória
151/171 00:10 Bezmocní 01:45
Lampáreň 02:20 Túžba tela
37/143 03:00 Lampáreň 04:05
Bezmocní 05:40 112
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza: Vražda III
III.
(15) 06:00 Tarzan (75/75) 06:25
Zasľúbená zem (51) 07:10 Doktorka Quinnová (21) 07:55 Magnum VIII. (1,2/14) 09:45 Derrick
II. (65) 10:50 Dobrodružstvá
Sherlocka Holmesa (25) 11:55
M*A*S*H* (51,52) 12:55 Diagnóza: Vražda III. (15) 13:50
Varí vám to 14:30 Páli vám to?
15:10 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (25) 16:10 M*A*S*H*
(51,52) 17:00 Láska a pomsta (5,6) 19:00 KRIMI NOVINY
„N“ 19:30 NOVINY TV JOJ „N“
19:55 PROMI NOVINY 20:15
Synovia
Veľkej
Medvedice
22:10 Zločiny podľa Mary Higgins Clarkovej: Neplač, moja
drahá 00:00 Deti planéty Duna
(1/3) 01:25 Nočné reprízy
Balet Labutie jazero v podaní originálnych tanečníc v pamperskách z Horní Lhoty.
Obdivovali aj labute v pamperskách
Baletky z Labutieho jazera - v
pamperskách, mažoretky z Horní Lhoty, orientálne tanečnice v
sexi zásterkách, svieže hip-hoperky i námorníčky z Ligy proti
rakovine či vtipy a piesne Rozmarínok. To boli najvydarenejšie stredajšie vystúpenia akcie
Bavíme sa navzájom.
Už štvrtý ročník podujatia
mestského kultúrneho strediska,
pri ktorom sa zástupcovia rôznych spoločenských organizácií
v Piešťanoch prezentujú svojím
zábavným programom, moderoval
„repeťák“ Martin Jakubec. Ten
okrem iného siahol aj po obľúbenom repertoári Dušana Grúňa.
„Pri jednej plavovláske, čo mužov
Moderátor Martin Jakubec s brušnou tanečnicou „od plotny“.
D
DVOJKA
05:30 Správy STV „N” 05:55
Správy - Hírek 06:05 Udalosti
ČT 06:35 Správy a komentáre
07:00 Mama to vie najlepšie
07:30 Živá panoráma 08:00
Vysielanie pre materské školy
08:30 Ranné správy I. 08:35
Ranný magazín 09:55 Ranné
správy II. 10:00 Fokus - práca
10:50 Moderné otroctvo 11:45
Regionálny denník 12:15 Živá
panoráma 12:50 Aspoň do roka
chcela bych byť mladá 13:20
VAT 13:50 Energetika 14:00
TKN 14:30 Trezor 14:55 Piesne
nosím 15:40 Eurovirtuál 15:55
Magazín Ligy majstrov 16:30
Národnostný magazín 17:00
Regionálny denník 17:35 Fokus
- zdravie 18:15 Autoportréty
18:20 Večerníček 18:35 Enviro
19:00 Na ceste 19:30 Správy
STV „N” 19:55 Správy - Hírek
20:00 Keno 10 20:05 Zdravie
v Európe (3/8) 21:00 Spektrum
vedy 21:30 Správy a komentáre
22:00 Filmový klub: Dvanásť
stoličiek 00:30 Jolly Joker (2/12)
01:25 Udalosti ČT 01:55 Správy
STV „N” 02:20 Správy - Hírek
02:25 Správy a komentáre
Zmena programu vyhradená
Veselá krojovaná trojica zo SZTP v Piešťanoch.
nemá v láske, zhorel som na otázke o šťastíííí...“ spieval energický
moderátor a očami pritom gúľal
po plavovláskach sediacich v kine
Fontána. Hneď v úvode sa totiž
priznal, že je stále bez ženy, a
tak medzi Piešťankami hľadal kuchárku. „Najradšej mám múčne
jedlá,“ zašepkal nám do uška.
O pár minút nato sa na pódium
„dovlnilo od plotny“ niekoľko ku-
chárok – orientálnych tanečníc,
ktoré už niekoľko mesiacov trénujú pod vedením krásnej Nerifé. Pred nimi sa predstavila ich
kolegyňa Emilka s tancom Príbeh
ženy. Odvahu nabral aj šéf Denného centra Svornosť - Ján Kotora,
keď hromovým hlasom spustil:
„Dzivče, počarovné...“
Prekrásnu pieseň Nad Piešťanmi jasné slnko vychádza prezen-
toval Ján Lehuta zo Slovenskej
únie proti osteoporóze, ktorý v
tanci vykrútil aj šéfku mestského
kultúrneho strediska Martu Jurčovú. Originálne a vtipné stvárnenie
piesne Hany Hegerovej, Čerešne
– premenované na Ódu na reumu
a osteoporózu zaspievala a zarecitovala Júlia Blšťáková z Ligy proti
reumatizmu. „Ako malé dievča,
už je to za nami, po stromoch
som liezla s našimi chlapcami...
Dnes na strom neleziem, čerešne
si kúpim. Dávam radšej pozor,
kde a ako stúpim. Veď osteoporóza, vykrádačka kostí, čaká, čo
si zlomím, a to ma veru zlostí...“
zaspievala speváčka a odcupitala
z pódia.
Potleskom diváci odmenili aj
námornícky tanec s vlajkami členiek Ligy proti rakovine v choreografii Terézie Polkovej a zaspievali
si aj veselé pesničky s krojovanými speváčkami a harmonikárom
zo Slovenského zväzu telesne postihnutých.
Viera Dusíková
26
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
z obecných matrík
V obciach piešťanského regiónu sa v treťom mesiaci roka vydali
na spoločnú cestu životom: Martina Bujalková z Vrbového a Jozef Bohunský z Krakovian, Renáta
Gúčiková z Podolia a Jaroslav Sagala z Podolia, Ľubomíra Nádaská
z Veselého a Pavol Filin z Veľkých
Kostolian
Opustili nás títo obyvatelia regiónu: 88-ročná Mária Dvorská zo
Starej Lehoty, 93-ročná Katarína
Klimková z Krajného, 87-ročná
Mária Vidová zo Šípkového, 63ročný Ján Boor z Prašníka, 73-ročná Mária Karabová z Drahoviec,
91-ročná Mária Hesková z Krakovian, 78-ročný Michal Valo z Krakovian, 84-ročná Antónia Jankechová z Trebatíc, 65-ročný Boris
Matulay z Moravian nad Váhom,
81-ročný Karol Ondris z Moravian
nad Váhom, 90-ročná Helena Mikušová z Hornej Stredy, 79-ročná
Jolana Kučerová z Nového Mesta nad Váhom, 81-ročná Emília
Šajtlavová z Veselého, 54-ročný
Jozef Miklovič z Veselého, 86-ročná Serafína Papayová z Veselého a 75-ročná Emília Melicherová
z Pobedima.
(pt)
TÝŽDEŇ KNIŽNÍC
V ČÍSLACH
Do 11. ročníka celoslovenského podujatia Slovenskej asociácie knižníc sa zapojila aj Mestská
knižnica mesta Piešťany. V týždni
od 22. do 26. marca využili čitatelia z Piešťan a blízkeho okolia možnosť bezplatného zápisu,
bezplatného predĺženia členstva
a boli im odpustené všetky sankčné poplatky. V duchu motta Knižnice pre všetkých pribudlo piešťanskej knižnici 171 nových čitateľov, z toho 106 detských a 65
dospelých. Čitateľov s obnoveným
členstvom bolo spolu 1070. Počas Týždňa slovenských knižníc
navštívilo knižnicu 1418 čitateľov, z toho 518 detí a 852 dospelých a bolo realizovaných 1707 výpožičiek.
Simona Durdíková
spoločenská rubrika
spomíname
Zavrel si oči, srdce prestalo
biť, odišiel si navždy, aj keď si
chcel veľmi žiť.
Dňa 10. apríla
uplynul rok, čo
nás navždy opustil manžel, otec a
krstný otec Pavel
Hradský z Piešťan. Kto ste ho poznali a mali
radi, spomínajte s nami.
Smútiaca rodina
Kto sa vryje hlboko do srdca,
nikdy sa z neho nevytratí.
Dňa 14. marca sme si pripomenuli siedme výročie úmrtia
našej mamy a babky Marty
Kováčovej a dňa 16. apríla si
pripomenieme siedme výročie
úmrtia nášho otca a dedka Jána
Kováča z Veľkého Orvišťa. Kto
ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomínajú deti s rodinami.
Dňa 13. apríla si pripomíname
piate výročie, keď nás
opustil Dušan
Špitálsky. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Dňa 10. apríla uplynulo 25 rokov
od smrti MUDr.
Márie Zbojanovej, CSc. - ženy
s krásnou dušou,
optimistickým úsmevom a najmä veľkým srdcom. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú modlitbu.
S láskou spomína
dcéra Zuzana s rodinou.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré
tisíckrát spomíname.
Dňa 13. apríla uplynie 24
rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý
syn Ľubko
Bohunický z Moravian nad
Váhom. Kto ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomínajú
rodičia, brat s rodinou
a ostatná rodina.
Dňa 18. apríla
sa dožíva 84 rokov naša drahá
mama Amália
Procházková z
Banky. V láske a
pokore vychovala osem detí a
je naším príkladom v pracovitosti, v láskavosti a v pevnej
viere v Pána Boha. Za všetko
jej zo srdca ďakujeme a želáme
veľa, veľa zdravia a radosti z
vnúčat a pravnúčat, ktoré má
nadovšetko rada.
Vďačné deti, vnúčatá,
a 16 pravnúčat
Čas plynie, smútok zostáva,
rana v srdci bolí, zhasli oči,
utíchol hlas. Mal rád život a
všetkých nás.
Dňa 14. apríla uplynú tri
roky, keď nás
navždy opustil náš milovaný Karol
Tomášik z Trebatíc. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomína
manželka, deti s rodinami
a ostatná rodina.
Dňa 13. apríla
si pripomíname
dva roky, čo nás
navždy opustil
náš brat Pavol
Vavrinec z Veľkého Orvišťa. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
DARCOVIA ĎAKUJÚ ZA PODPORU
Knihy a ohlédnutí
V Piešťanskom informačnom
centre nájdu návštevníci dve výstavy. Do 23. apríla si môžu pozrieť Najkrajšie knihy a propagačný materiál Slovenska, ktoré boli
pripravené v spolupráci s Klubom
fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v Banskej Bystrici. Výstava fotografií zlínskeho
fotografa Františka Látala Ohlédnutí je nainštalovaná od pondelka
12. apríla a potrvá do 2. mája.
S tichou spomienkou k jej hrobu
chodíme, pri plameňoch sviečok sa za ňu modlíme. Život jej
nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach zostáva
stále žiť.
Dňa 17. apríla si
pripomenieme
jedenáste výročie úmrtia našej
mamy Zdenky
Benešovej, rod.
Nedelkovej.
S láskou spomína manžel
s deťmi, rodičia, sestry
a ostatná rodina.
Primátor prijal pozvanie darcov krvi.
Primátor mesta prijal minulý
týždeň 66-násobného darcu krvi
a predsedu Ms SČK Chirana-Dental Mariána Manáka z Drahoviec,
ktorý Removi Cicuttovi poďakoval
za podporu darcov krvi z nášho regiónu. Zároveň ho pozval na Chiranácku kvapku, ktorá sa uskutoční v piatok 23. apríla v mestskej
knižnici a na stretnutie, ktoré sa
bude konať pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi dňa 17. júna na terase bufetu Dino.
Remo Cicutto prisľúbil darcom
nielen účasť, ale aj podporu pri
organizovaní slávnosti v exteriéri, pri vodnej nádrži Sĺňava. „Ak
nám vyjde počasie, bude to naozaj veľkolepá oslava s bohatým
kultúrnym programom,“ povedal
Marián Manák.
(vd)
spoločenská rubrika
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
počasie
od 31. 3. do 11. 4.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď
počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
narodili sa
Hana Moreová z Piešťan, Nina
Augustínová z Hrádku, Adam
Šiška z Piešťan, Dávid Hrošek
z Dolných Voderád, Eliška Mikulová z Modrovej, Lenka Ťupeková z Krakovian, Jozef Rafaj
z Vrbového a Marek Strečanský
z Piešťan
UTOROK 13. 4.
noc
7 oC
deň
11 oC
vitajte medzi nami
STREDA 14. 4.
noc
6 oC
deň
11 oC
zosobášili sa
Renáta Potančoková a Ivan
Šnajdar z Piešťan, Michaela
Valková z Ratnoviec a Marián
Belcák zo Sládkovičova
ŠTVRTOK 15. 4.
noc
6 oC
deň
11 oC
PIATOK 16. 4.
noc
5 oC
deň
16 oC
V piatok 9. apríla o 10.40 h sa Bibiane a Jozefovi Rafajovcom z
Vrbového narodil synček Jozef (3400 g, 51 cm). Dieťatko priviedol
na svet MUDr. Richard Dojčan. Na bračeka sa doma teší šesťročná
Dominika. Srdečne blahoželáme!
Foto: V. Dusíková
Tunel mu vyniesol víťazstvo
Ľuboš Bukovčan s Danielom Smolinským a ich dielo - Wind Tower.
Víťazom minulotýždňovej celoslovenskej súťaže obnoviteľných zdrojov energie ENERSOL
v Senici sa stal maturant Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch – Adam
Danáč zo 4. B. Súťaž, ktorú vyhlasujú ministerstvá školstva a
životného prostredia, vyhral s
prácou Merania v aerodynamickom tuneli.
„Je to obrovský úspech, z ktorého sa všetci tešíme. Adam totiž
postúpil do medzinárodných súťaží. Finálové kolá budú dve – jedno
v Bratislave a druhé v Brne,“ informoval nás pedagóg odborných
predmetov Ľubomír Tuchscher.
Aj v tomto roku študenti zamerali
súťažné práce na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných
27
zdrojov, znižovania emisií v doprave. Komisia posúdila najmä
osobné stanovisko súťažiaceho.
Záležalo najmä na tom, ako sa
daný projekt dá využiť v praxi buď v rodinnom živote, alebo na
pracovisku.
Piešťanskí „elektrikári“ zabodovali aj v krajskej súťaži Enersolu v Trnave. „V hlavnej kategórii
nás reprezentovali tretiak Martin
Tomášek s prácou s názvom Biomasa ako zdroj náhradnej energie
a jeho spolužiak Vratislav Zimka,
ktorý sa venoval problematike
stlačeného zemného plynu - CNG
(compressed natural gas). V tvorivej kategórii štvrtáci Ľuboš Bukovčan a Andrej Smolinský vyhrali
prvé miesto s prácou Wind Tower
a už spomínaný víťaz Adam Danáč
bol na kraji paradoxne až tretí,“
dodal Ľ. Tuchscher. Mladíci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch
priečkach kraja, sú „za vodou“ aj
pri praktickej maturitnej skúške,
od nej sú totiž na záver štúdia
oslobodení.
V. Dusíková
blahoželáme
zomreli
Mária Markechová vo veku 82
rokov z Veľkého Orvišťa, Pavol
Schiewert vo veku 39 rokov z
Piešťan, Pavlina Geschwandtnerová vo veku 87 rokov z Piešťan, Cyprian Modrovský vo veku 88 rokov z Ducového, Anna
Krutá vo veku 81 rokov z Brezovej pod Bradlom, Vincencia
Mahreková vo veku 86 rokov zo
Šterús, Peter Jánoš vo veku 55
rokov z Piešťan, Ing. Emil Šedovič vo veku 78 rokov z Piešťan,
Ľudmila Jarinová vo veku 76
rokov z Banky, Pavlína Šutovská
vo veku 80 rokov z Boroviec,
Mária Jašíková vo veku 82 rokov
z Partizánskeho, Juraj Ondrášik
vo veku 29 rokov z Piešťan, Ján
Hiner vo veku 82 rokov z Ratnoviec, Viola Sitárová vo veku
85 rokov z Piešťan, Anna Valková vo veku 84 rokov z Banky,
Imrich Straka vo veku 90 rokov
z Ostrova a Adela Poturnayová
vo veku 80 rokov z Dubovian
úprimnú sústrasť
A opona spadla
Pozývame vás na vernisáž výstavy s názvom ...A OPONA SPADLA
o histórii ochotníckeho divadla
v Piešťanoch. Podujatie realizované v spolupráci s Ladislavom
Mušinským sa uskutoční vo štvrtok
15. apríla o 16.30 h vo Vile dr. Lisku na Štefánikovej ulici.
(r)
blahoželáme
Víťaz Adam Danáč prezentuje meranie v aerodynamickom tuneli.
Môjmu anjelikovi, Anitke,
ktorá oslávila
8. apríla krásne šieste narodeniny, všetko
najlepšie prajú maminka, teta Ivka a starí rodičia.
28
krížovka
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
autorka:
TINA S.
2.
tajnička
okaté ženy
(expr.)
nie dnu
naďalej
stále
Pomôcky:
ÁKOŠ
EBIKON
mesto
na Floride
staršie
ženské
meno
cudzia
predpona
(životné
prostredie)
predložka
ovanul
Pomôcky:
AN, ILOP
OER
SAKEL
láska,
po anglicky
strach
(špan.)
sumerský
boh nebies
patriaci
Inkovi
MPZ
Talianska
popevok
uhorský
rod
izbová
kvetina
1.
tajnička
Lake
Kashagawigamog Org.
tropická
rastlina
hlavné
mesto
Čile
4.
MPZ
Španielska
rolovací
(skr.)
EČV
Komárna
severská
minca
Mister (skr.)
52 v Ríme
zvyšok
po ohni
dusík (zn.)
existuje
podraďovacia
spojka
krásna
cnostná žena
žrde
na vozoch
urán (skr.)
egyptská
bavlna
laboratórium
(skr.)
Majstrovstvá
Radio Link Európy (skr.)
Network
poľná olejnatá
(skr.)
plodina
podarúnok
alebo,
po španielsky
spojka
čašník
pri barovom
pulte
Pomôcky:
ANE, IAN
NUBUK
tajnička
TARDANDO
3.
silák (expr.)
schladí,
ochladí
meno
Ondreja
starý,
po anglicky
MPZ
vozidiel
Rakúska
najvyšší
vrch
Kaukazu
polievkové
korenie
povrchová
baňa
spolu,
dovedna
odievali
otec (fam.)
obyvateľ
Talianska
na tomto
mieste
akosi,
po česky
newton
(zn.)
samec kozy
octový
aldehyd
ampér
(zn.)
EČV
Piešťan
prvá dlhá
samohláska
opytovacie
zámeno
stredová
čiara
7.
sekunda
(zn.)
tona (zn.)
symetrála
tajnička
KRÍŽOVKA PT 15/2010
........................................................
........................................................
........................................................
Meno a
priezvisko: ........................................................
Adresa:
kraj
v Rumunsku
voľačo
jednoduché
zatváracie
zariadenie
Tajnička:
austrálsky
pštros
súčasť
cementu
syn
Daidala
ani (bás.)
ut intra
(skr.)
vodný
hlodavec
System
Identifier (skr.)
ženské
meno
tajnička
51 v Ríme
bór (zn.)
značka
pracieho
prášku
ostražitý
draslík
(zn.)
6.
5.
ručiteľ
na zmenke
druh
snímacej
elektroniky
EČV Ilavy
Pomôcky:
ALIT
DOLJ
ETANAL
český zápor
........................................................
Autorka krížovky Tina S. ukryla tento týždeň do tajničky výrok Alberta Einsteina: „Každý má dve možnosti: Sme buď...
(tajnička)!”.
Riešenie nám doručte na adresu redakcie: WINTER média, a.s.,
Teplická 63, 921 01 Piešťany, alebo pošlite na e-mailovú adresu
redakcia@piestanskytyzden.sk do štvrtka 29. apríla 2010.
Dvaja vyžrebovaní lúštitelia získajú knižné publikácie DIABLOV
NÁHRDELNÍK od spisovateľky Kat Martinovej a AMULETY A TALIZMANY s podtitulom Ako si vybrať, vyrobiť a používať magické predmety od Richarda Webstera.
servis
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
29
dôležité čísla
Ut. 13. 4. o 18.00 h
Filmové predstavenie
REMBRANDTOVA
NOČNÁ HLIADKA
Životopisný historický film.
Slávny maliar a jeho najslávnejší skupinový portrét Nočná
hliadka pohľadom režiséra Petra Greenawaya. Film nás zavedie hlboko do Rembrandtovej
duše.
Hrajú: Martin Freeman, Eva
Birthistle, Jodhi May, Emily
Holmes, Toby Jones, Nathalie
Press, Jonathan Holmes…
Veľká Británia/Poľsko/Kanada/
Holandsko-2007, MP 15, české
titulky, 139 min.
Vstupné: 2,20 €
Št. 15. 4. o 19.00 h
Umelecký súbor Lúčnica
uvádza program
MLADOSŤ A KRÁSA
Choreografia a réžia: Prof. Štefan Nosáľ
Hudba: Svetozár Stračina, Tibor Andrašovan, Igor Bázlik,
Peter Parničan, Ján Grener a
Štefan Molota
Účinkujú: Tanečný súbor a sólisti, Spevácka skupina Lúčnice, Orchester Zlaté husle pod
vedením Martina Sleziaka
Vstupné: 13 €
VÝSTAVY
1.-30. 4.
Galéria umenia zdravotne postihnutých/Výstavná sieň
UMENIE ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR
Prezentácie v rámci výstavy:
19.-30. 4.: Prezentácia umenia hendikepovaných detí
8.-30. 4.
Galéria DU
Veľvyslanectvo ČR na Slovensku, České centrum v Bratislave a NOC - Dom umenia Piešťany uvádzajú výstavu
ČESKÁ NEJ
Plagáty predstavujú vybrané
exponáty z galérie „rodinného
stříbra“, ktoré vznikli v českých zemiach.
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Výstavy sú otvorené v pondelok
– piatok, 12.00 – 16.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
KONGRESOVÁ HALA
Ut. 13. 4. o 19.30 h
SĽUK - Slovenský ľudový
umelecký kolektív
Profesionálne umelecké teleso, ktoré má za sebou 60 rokov
tradície, 10 000 predstavení,
30 miliónov divákov a 60 krajín sveta, sa vám predstaví v
programe
BUDÚ HRAŤ
Komorný scénický program,
ktorého základ tvorí ľudová
hudba a spev. Reprezentuje
tradičnú slovenskú ľudovú hudobno-tanečnú kultúru a prostredníctvom citlivého spracovateľského prístupu vyzdvihuje
jej vysokú umelecko-obsahovú
a estetickú hodnotu. V predstavení prezentuje umelecký
profil Ľudového orchestra SĽUKu, jeho jedinečných sólistov
a spevákov, ženskú spevácku
skupinu a najlepších tanečných
interpretov SĽUKu.
Réžia: Stanislav Marišler
Choreografia: Stanislav Marišler, Martin Urban
Hudobná dramaturgia: Mária
Straková, Štefan Molota
Scéna, kostýmy: Peter Čanecký
Pôvodné kostýmy: Šarlota Kišová
Vstupné: 10 €
VÝSTAVY
apríl
Spoločenské centrum
KRISTÍNA PODMANICKÁ
Paličkovaná čipka
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
RETRO DISCO
ZŠ Krakovany organizuje prvú
RETRO DISCO v Krakovanoch, ktorá sa uskutoční 1. mája od 20.00 h
v Kultúrnom dome v Krakovanoch.
Starinky rokov socialistických hrá
DJ PatriK z Prahy. Pripravené je
občerstvenie (guláš, jaternice,
klobásy a domáce zákusky), tombola (1. cena - spoločenská hra
„Soudruhu, nezlob se!“ a cena
útechy – pečená kačica) a módna prehliadka „Vítame 1. máj!“
v socialistických odevoch nestarnúcich manekýnok. Príďte sa kvalitne zabaviť do Krakovian, srdečne vás pozývame!
FOYER MsKS
1.-30. 4.
HUMOR NÁŠ KAŽDODENNÝ
výstava karikatúr a fotografií
Ut. 13. 4. o 13.30 h
SCLEROSA MULTIPLEX
KINOSÁLA KSC FONTÁNA
Ut. 20. 4. o 17.00 h
Vystúpenie tanečnej skupiny
PLEJÁDY
ZUŠ Piešťany
Vstup voľný
GALÉRIA KSC FONTÁNA
13. 4 - 2. 5.
OTAKAR BACHORÍK
výstava tapisérií
FOYER KSC FONTÁNA
1.-30. 4.
HUMOR NÁŠ KAŽDODENNÝ
kino Fontána
Št. 15., Pi. 16. 4. o 17.30
a 20.00 h.
MILOŠ FORMAN:
CO TĚ NEZABIJE...
Tento jedinečný dokument sa
natáčal v priebehu piatich rokov v New Yorku, Connecticute,
Paríži, Valencii, Madride, Prahe, ale i na ďalších miestach.
Nepripomína najväčšie úspechy
alebo slávne Formanove filmy,
ale rozpráva príbeh o krutosti,
strate rodičov a synov a sile
premôcť zlé prízraky.
ČR-2009, MP 12, česká verzia.
110 min.
Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
So. 17., Ne. 18. 4. o 17.30
a 20.00 h
PROTEKTOR
Najnovší nositeľ Českého leva.
Píše sa rok 1938, herečka Hana zažíva konjunktúru, hrá v
divadle i vo filme. Je však konfrontovaná so svojím židovským pôvodom a padá na dno
spoločenského rebríčka...
ČR-2009, MP 12, česká verzia,
100 min.
Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
Po. 19. 4. o 20.00 h
Filmový klub
BRONSON
V. Británia-2008, MP, české titulky, 92 min.
Vstupné: 2 €/60,25 Sk
(1,50 €/45,18 Sk)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
0918/347 388,
033/762 14 47
Vyčistime si Lido
Už túto sobotu 17. apríla pripravuje lokálna skupina organizácie Greenpeace v Piešťanoch
čistenie Lida v lokalite prúdy aj
okolia. Zraz je o 9.30 pri „húpacom“ moste. Ide o jednu zo série
akcií pripravovaných pri príležitosti Dňa Zeme po celom Slovensku. V prípade nepriazne počasia
sa akcia presúva na nasledujúci
deň. Bližšie informácie dostanete na tel. čísle 0915/505 628.
Greenpeace
Výhercovia cédečok
Spomedzi 81 lúštiteľov, ktorí
nám zaslali správne znenie tajničky z krížovky v PT 10/10, sme
vyžrebovali Lýdiu Holobradú z
Maduníc a Alexandru Antalovú
z Banky. Kompletné znenie tajničky: „Priateľ je človek, ktorý
pozná melódiu tvojho srdca, ten,
ktorý ti ju predspieva, keď ju zabudneš.“ Výhercom blahoželáme.
V našej redakcii na Teplickej ulici
ich čakajú hudobné CD.
(pt)
kvapka krvi
Dňa 7. apríla na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv 15
darcov: Mária Maceková z Piešťan 51-krát, Ján Vančo z Piešťan
41-krát, Štefan Zudor z Drahoviec 31-krát. Po prvýkrát prišla
darovať krv Barbara Kačeriaková z Moravian nad Váhom.
(r)
30
inzercia
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
máme pre Vás byty...
v Bytovom dome Pod Párovcami, Piešťany
akciové zľavy až do výšky
27 550,- EUR
830.000,-SK
K nadštandardnej výbave bytu patrí:
Kuchynská linka
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou doskou
Moderné laminátové podlahy
Drevené okná s izolačným dvojsklom so zvýšeným akustickým efektom
Vstupné bezpečnostné dvere s bezpečnostnou oceľovou zárubňou
Rozvody digitálnej káblovej televízie
a internetového pripojenia v každej miestnosti
Možnosť vlastnej regulácie tepla a TÚV v celom byte
Celý objekt je chránený kamerovým systémom
PRÍDTE NÁS NAVŠTÍVIŤ.
KAŽDÝ UTOROK A PIATOK O 10,00 HOD.
PREDSTAVÍME VÁM PROJEKT A UKÁŽEME
ZARIADENÝ TROJIZBOVÝ BYT.
mobil: 0907 187 315, e-mail: info@armanbyty.sk
www.armanbyty.sk
využite možnosť
až 20% zľavy
podrobnejšie informácie získate na www.armanbyty.sk
inzercia
Dám do prenájmu garáž. Tel.
0905/812 196.
Prenajmem dlhodobo 1-izbový
pivničný byt v centre Piešťan, pre
1 max. 2 osoby (seriózne, nefajčiar), nezariadený. Od 1. 5. Cena 200 € s energiami. Tel. 0948/
000 528.
Predám 1336 m2 pozemok v
Sokolovciach, možnosť odkúpenia aj polovice, 20 €/m2 (dohoda
možná). Tel. 0907/426 669.
Dám do prenájmu novinový
stánok v Piešťanoch. Tel. 0944/
025 596.
Dám do prenájmu kancelárie v Piešťanoch (12 m2, 14 m2,
16 m2 + skladové priestory). Tel.
0911/550 605.
Predám dom-štvorec, D. Lopašov, 15 árov. Cena 33 300 €. Tel.
0904/324 025.
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
kúpa-predaj
Predám kozie mlieko. Cena
0,70 €/l. Tel. 0905/605 964.
033/762 14 47
31
Predám kopírovací stroj Canon
MF4150, používaný 2 roky, za 299
€ a predajný pult, cca 4 m, a regály do obchodu. Cena dohodou.
Tel. 0908/145 068.
Predám kombinovanú chladničku s mrazničkou, dva motory,
plne funkčná, r.v. 1991. Cena 25
€. Tel. 0908/189 410.
Predám kozie mlieko a syr,
Drahovce 74. Tel. 0918/558 042.
Predám práčku zn. Whirlpool,
bez nedostatkov. Lacno. Len SMS.
Tel. 0905/296 479.
nehnuteľnosti
auto-moto
Predám zariadenú chatku (21
m2) so záhradou (250 m2) v OV, ZO
Astra Ratnovce, bez IS, na kopci.
Cena 5000 € + dohoda, alebo vymením. Tel. 0903/783 725, 0903/
013 609.
Predám BMW 116i, 1,6 benzín, r.v. 12/2004, čierna metalíza, 60 000 km, nové pneumatiky. Cena 9900 € + dohoda. Tel.
0903/783 725.
Kúpim Škodu Felicia, len v dobrom stave. Tel. 0949/725 319.
Predám 3-izbový byt v OV v
Piešťanoch v tichej lokalite plnej
zelene, bezproblémové parkovanie, na krok škola, škôlka, obchody, trojposchodový dom bez
výťahu – prízemie. Vhodný pre
rodiny s deťmi alebo seniorov.
Tel. 0905/241 185.
Ihneď prenajmem, dlhodobo,
2-izbový nezariadený byt v Piešťanoch na A. Hlinku. Tel. 0907/
783 975.
Dám do prenájmu
3-izbový RD v Hornej Strede.
Tel. 0908/728 517.
Dám do prenájmu 2-izbový
byt v centre. Tel. 0905/812 196.
Prenajmem dlhodobo 1-izbový
zariadený byt na Teplickej ulici od
júla 2010. Cena 250 € s energiami. Tel. 0910/343 424.
Predám stavebný pozemok v
Maduniciach, 560 m2, všetky inžinierske siete. Tel. 0905/171 875.
Prenajmem 3-izbový RD v Radošine, novozrekonštruovaný, zariadený. Cena 300 €. Tel.
0905/893 083.
Predám 2-izbový byt na sídlisku A. Trajan. Cena 48 000 €. Tel.
0905/266 658.
Predám obilie (žito, jačmeň).
Tel. 0905/990 285.
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I.trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám staré drevené kolesá, pluhy, sudy, rebrináky, kolovrátky, maselnice, cepy, vidly, lavice, truhlice a iné sedliacke veci. Tel. 0905/621 938.
Predám kočík - super stav, kočík pre bábiky, trojkolku s tyčou
na tlačenie, hojdačku, autíčko
2v1, hračky, oblečenie a obuv.
LACNO! CENA DOHODOU! Tel.
0918/241 293.
Predám úplne novú mikrovlnku. Pôvodbe 65 €, teraz 50 €. Tel.
0944/025 596.
1RYìVWURSQìSRGKĕDG]DMHGLQìGHě
=DYRODMWHQiP
1DYåWtYWHQDåXY]RUNRYěX
2GERUQì]iYRG3257$6
7DWLDQD.XQ]PDQQ
5HQRYiFLD
SUHGWôP
ZAHÁJENIE PREVÁDZKY
1LNROD7HVOXĀ
3LHåĨDQ\
GYHUHGRPRYpGYHUHNXFK\QHVFKRG\
www.sk.por tas .com
Prenajmem nebytové priestory - pešia zóna, Winterova, 60
m2. Kontakt: Villa Bayer, 0903/
718 017, 0911/718 017.
Karbón 3D 3M
Autofólie bez vyberania skiel
www.profifolie.sk
Predám Aviu 31-T-L, euro 2.
Tel. 0905/753 214.
AUTOPOŽIČOVŇA
0908/433 354, 0904/625 695
www.BOMAS.sk
Predám Škodu Garde, r.v.
1985. Lacno - cena dohodou. Tel.
0917/447 188.
zverinec
Predám dva kone hucul – fjord,
ošípanú, asi 160 kg (cena 1,50
€/kg), kozy biele bezrohé aj mladé. Tel. 0907/143 084.
Predám kvalitné šteňatá: čau–
čau biely, bernardín, bulmastif, stredoaziat – s pasmi a čipmi. Tel. 0903/462 623.
Predám šteňa jack russel teriéra. Odber možný ihneď. Cena
dohodou. Reagujem len na sms.
Tel. 0910/199 470.
32
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
zamestnanie
Prijmem šikovné a flexibilné
kaderníčky do novootvoreného
kaderníctva v Auparku, Piešťany. Tel. 0902/955 223.
Prijmeme výčapníkov a výčapníčky-brigádnikov. Tel. 0905/
469 519.
Do zabehnutého salónu
prijmem kaderníčku so ŽL.
Tel. 0905/173 833.
remeslá-služby
Vykonávame všetky druhy murárskych prác, stavby RD, prestavba starších domov, dlažby, obklady + voda. Tel. 0907/232 161.
Pílenie stromov.
Tel. 0905/562 466.
Rekonštrukcie stolov, stoličiek, záhradné sedenia. Tel. 0905/
562 466.
Chcete mať E-shop, ktorý predáva? www.certifikovanýobchod.
sk. Tel. 0905/303 898.
Výroba kovaných brán, plotov,
zábradlí, záhradný nábytok,
priemyselné brány, kozubové
náradie, zákazková výroba. Tel.
0905/184 704.
Internetové obchody KRÍZA
NEPOSTIHLA. Zakúpte si E-shop
od nás a dostanete bonus webyshopping. Tel. 0905/303 898,
www.winternet.sk.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Brúsenie, lakovanie parkiet.
Požičovňa brúsky. Tel. 0905/
812 196.
12. 4. - 16. 4. 2010
PREHĽAD DENNÉHO MENU
PENZIÓN LÖWE
3,90 €/117,49 Sk, Kollárova 6, Piešťany,
033/772 22 22
Po Karfiolová polievka, 1. Parížsky bravčový rezeň, hranolky, 2. Kuracie Kung Pao, ryža,
3. Parené buchty s makom,
orechami alebo kakaom,
4. Grécky šalát s grilovaným
enciánom
Ut Hrachová s údeným mäsom,
1. Bravčový steak s toskánskou
omáčkou, pečené zemiaky, 2.
Pečené kuracie stehná plnené
zeleninou, ryža, 3. Bryndzové
halušky - bocské, 4. Jarný
šalát s lososovými nugetkami
inzercia
Výroba a predaj rímskych roliet/záclon, látkové rolety, vertikálne žalúzie. Možnosť výberu z 1250 vzoriek. Javorinská 4,
Piešťany, tel. 0915/897 941.
Preprava tovaru Fordom Transit - po Piešťanoch 20 €, väččia
vzdialenosť 0,33 €/km. Tel. 0911/
058 595.
Firma DOČISTA - kompletná
renovácia automobilu - laku,
plastov, priže/kože, tepovanie
všetkých častí z látky - všetko
profi strojmi a chémiou. Tel.
0903/154 122.
Renovácia dverí. Tel. 0903/
959 316.
Kvalitná masáž u vás doma.
Tel. 0905/589 473.
Kúrenie, voda, plyn - Bezák
a syn. Tel. 0905/611 580.
MICHALKA - plast. okná, rolety, žalúzie, sieťky, lamel. dvere,
laminát. podlahy, markízy, zvárač, práce, garáž. brány - predaj,
predaj, montáž, servis. VÝRAZNÉ
JARNÉ ZĽAVY. Tel. 0905/285 868.
Čalúnnictvo Pavla ponúka výrobu kvalitných matracov za
dostupné ceny, predaj poťahových látok a kože, 800 vzoriek
a všetky iné čalúnnické práce. Javorinská 4, Piešťany, tel.
0915/897 941, 0908/110 320.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
Autodoprava – Schlosser, 3t, 26
m3. Tel. 0905/753 214.
Robíme všetky murárske práce. Tel. 0902/660 128.
Doučujem angličtinu, slovenčinu. Tel. 0908/344 926.
a limetkovým dressingom
St Slepačí vývar s mäsom a rezancami, 1. Vyprážaný bravčový rezeň, slovenský šalát,
2. Kuracie prsia zapekané
s hruškou, zemiakové pyré,
3. Pajšel „Burgenland“,
žemľová knedľa, 4. Šalát
z pečenej tekvice so sezamovými kuracími rezancami
Št Ruský boršč, 1. Sviečková na
smotane, 3 ks knedľa, 2. Halušky s medvedím cesnakom,
šunkou a nivovou omáčkou,
3. Tvarohové taštičky s horúcim ovocím a zmrzlinou,
4. Chrumkavý šalát s morčacími prsiami LÖWE
Pi Zeleninová krémová, 1. Pivárska krkovička, americké
zemiaky, 2. Kuracie prsia
„Welington“ (v lístkovom
ceste) s jarnou zeleninou,
3. Pstruh podľa mlynárky,
varené zemiaky, 4. Sicílsky
šalát s krabími plackami
Cena obedného menu je
vrátane šalátu podľa výberu
a „Koláča panej domu“.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predám detský kočík. Cena dohodou.
Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ a čísla kategórie) je
0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ a čísla kategórie).
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
Vykonávame výstavby a rekonštrukcie RD, zatepľovanie a
iné práce. Tel. 0903/549 097.
Práce s pílou, krovinorezom,
vyberanie koreňov, odvoz. Tel.
0902/768 886, 033/762 22 58.
Firma DOČISTA - tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípavkami. Možnosť ich zakúpenia, možnosť zapožičania
strojov. www.eurona.cz. Tel.
0903/154 122.
Vykonávame výmenu kotlov,
radiátorov a bojlerov.
Tel. 0905/251 693.
Multikára – odvoz, dovoz stavebného odpadu a materiálu. Tel.
0915/792 743.
Satelitná TV Skylink,
pozemná digitálna TV DVB-T.
Tel. 0904/426 996.
Renovácia cintorínskych pomníkov priamo na mieste. Vykonávam maliarske práce, sadrokartón, stierku, rôzne opravy v
bytoch. Tel. 0907/636 619.
MANIKÚRA - Francúzske a ozdobné lakovanie, japonská manikúra pre krásne prirodzené
nechty. AKCIA: gélové nechty
20 eur + zdobenie zdarma. Tel.
0905/369 389.
PEDIKÚRA - ZĽAVA: dôchodcovia, ZŤP a mamičky na MD. AKCIA: pedikúra + parafín 10 eur.
Tel. 0903/527 927.
(Bývalé riaditeľstvo SLK), Winterova 29.
Prerábky bytových jadier,
maľovky, stierky, iné práce. Tel.
0948/521 777.
Pedikúra Banka - prídem aj domov. Tel. 0908/087 114.
Šitie, opravy perových paplónov, opravy odevov, zipsov. Tel.
0905/236 215.
MASÁŽE, Krížna 10 (Veľký Floreát). Tel. 0907/ 783 879.
Maľovanie, stierkovanie, tapetovanie... Tel. 0908/610 006.
Živá hudba pre rôzne príležitosti - výročia, svadby, firemné akcie
(klávesy, príp. harmonika, spev).
Tel. 0905/218 567, 0948/037 265.
Vykonávam murárske a maliarske práce, obklady, dlažby,
stierky, plávajúce podlahy, sadrokartón. Tel. 0910/561 822.
Oprava, čistenie kotlov
a prietokových ohrievačov.
Tel. 0907/433 547.
Opravy a montáž čerpadiel,
narážanie studní, montáž sanity.
Tel. 0903/453 154.
NOVOOTVORENÝ kadernícky salón vo Vrbovom. Tel. 033/
779 26 27, 0908/343 121.
Výroba a predaj - zámkové a
štvorcové dlažby, zatrávňovačky,
obrubníky, striešky, žľaby, kozuby,
pieskovcové obklady, rôzne druhy
a veľkosti. ZAMBET, Nový Dvor.
Tel. 0908/606 775.
rôzne
Darujem za odvoz vyklápaciu
manželskú postel („letisko“). Tel.
0948/037 265.
Veštenie, mágia, liečenie www.kaitan.wbl.sk. Ak máme
nejaký cieľ, spoločne ho dosiahneme. Dlhoročné skúsenosti. Tel.
0902/394 812, e-mail: kaitan.
vestec@gmail.com.
straty-nálezy
Dňa 9. apríla okolo 9.00 h pri
Chirane oproti mlynom som stratil
kartu od auta Renault Laguna. Odmena istá. Tel. 0904/505 979.
šport
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
33
MS V HOKEJI: SLOVENKY OBHÁJILI BRONZ
Piešťany minulý týždeň opäť
žili hokejom. Počas siedmich dní
sa tu uskutočnili majstrovstvá
sveta hráčok do 18 rokov prvej divízie. Vyvrcholením bolo
piatkové finále v réžii hráčok zo
Švajčiarska, ktoré na šampionáte získali zlaté medaily.
O prvenstve Švajčiarok rozhodol súboj s Francúzskom v piatok
naobed. Po hladkom víťazstve 9:1
potvrdili svoju vynikajúcu formu a
postupujú do elitnej kategórie MS.
Posledným zápasom šampionátu
bol súboj Sloveniek s Rakúšankami o tretie miesto. Šesťdesiat
Švajčiarky získali titul majstra sveta v ľadovom hokeji žien do 18 rokov.
Boj o puk v zápase Slovensko - Kazachstan.
minút bolo naozaj napínavých.
Reprezentantky Slovenska strelili
jediný gól až v závere zápasu a
zdolali Rakúšanky najtesnejším
rozdielom. Obhájili tak bronzové
medaily z minulého roku.
„Bronzová“ radosť v slovenskom tíme.
Konečné poradie MS 18 I. divízie:
1. Švajčiarsko
15 b.
44: 5
2. Francúzsko
12 b.
16:15
3. Slovensko
9 b.
17: 9
4. Rakúsko
6 b.
16:14
5. Nórsko
3 b.
14:27
6. Kazachstan
0 b.
9:46
(IP/SZĽH), foto: Hugo
Hokejistkám zúbky na korčuliach prekážajú
Vo štvrtok 8. apríla prijal primátor mesta Piešťany Remo Cicutto delegáciu účastníkov Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji
žien do 18 rokov a zástupcov medzinárodnej federácie ľadového
hokeja IIHF.
Ústrednými osobnosťami stretnutia boli dlhoročný člen exekutívy IIHF Philippe Lacarriere (71) a
druhý generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Ján
Taraba. Za okrúhlym stolom sedeli
s primátorom mesta vedúci delegácií, hokejistky, ale aj rozhodkyne a rozhodcovia šiestich krajín
– Francúzska, Nórska, Švajčiarska,
Rakúska, Kazachstanu a Slovenska.
Riaditeľ piešťanského šampionátu
Philippe Lacarriere vyzdvihol prácu
organizátorov a pochválil aj priaznivú atmosféru v našom meste.
Hokejistky aj rozhodkyne sa zapísali do pamätnej knihy mesta Piešťany.
Medzi pozvanými hosťami boli
aj naše olympioničky - Bratislavčanka Iveta Karafiátová a Popradčanka Nikola Gapová. S primátorom mesta sa odfotila i hokejistka
a funkcionárka ženského ľadového
hokeja z Banskej Bystrice - Diana
Kosová. Trojica slovenských reprezentantiek na margo ženského ľadového hokeja pripomenula: „Hokej hráme preto, že nám
vyhovuje, je dynamický, akčný.
Krasokorčuliarske zúbky nám zavadzajú.“ Každá z hokejistiek má
svoje zamestnanie, z príjmov si
hradí aj svoju záľubu, pretože v
ženskom hokeji je sponzorov ako
šafranu. Od našich hokejistiek sme
sa dozvedeli i to, že výstroj majú
rovnakú ako muži, len vestu na
hrudi majú kvôli ochrane zdravia
spevnenú.
V. Dusíková
34
servis/šport
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
záhrada očami odborníka
NADBYTOK VLAHY
MUŠKÁTOM ŠKODÍ
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí čitateľom Piešťanského týždňa, ako
sa starať o muškáty.
Krása muškátov je oceňovaná už odpradávna. Boli pýchou
slávnych záhrad v Alhambre, Versailles a Schönbrune. Odtiaľ sa
rozšírili do záhrad šľachty, potom
do domov obyčajných ľudí, kde
sa stali akýmsi symbolom vidieka.
V účastnosti nájdeme muškáty
kvitnúť skoro všade.
Dnešné pestované muškáty sú
niekoľkonásobnými krížencami
druhov s pôvodným domovom v
južnej Afrike. Takmer všetky muškáty majú výbornú prispôsobovaciu schopnosť, dokážu rásť v
extrémnych podmienkach. Mnohé
druhy sa udomácnili aj v Európe,
nájdeme ich hlavne v oblastiach
Stredozemného mora. Prvé rastliny do Európy priniesli v 17. storočí
z Anglicka. Niektoré druhy sú známe v ľudovom liečiteľstve, napríklad juhoafrické kmene používali
výluh z muškátov pri dyzentérii.
Medzi najpestovanejšie hybridy patrí muškát záhradný (Pelargonium zonale). V našich podmienkach sa pestuje ako bylina,
hoci je charakterom rastu poloker, ktorý v oblastiach, kde prezimuje vonku, môže dorásť až do
výšky 2,5 metra. Listy sú obličkovitého tvaru, plstnaté s farebným
pásom, preto sa mu aj hovorí muškát páskovaný alebo krúžkový.
Na trhu sa v ostatnom období
nachádzajú mnohé odrody s farebným, hlavne purpurovým listom. Kvety sú v súkvetiach bielej,
ružovej a červenej farby. Najnovšie však aj oranžové a žlté.
Kvety môžu byť jednoduché alebo plnokveté. Rastliny sa oproti
minulosti rozmnožujú hlavne zo
semena ako hybridy. Desiatky rokov sa venujú ich šľachteniu napríklad výskumníci z českých Průhoníc. Semienka vysievame už v
decembri a klíčia veľmi nepravidelne. Semenáče kvitnú asi päť
mesiacov po vyklíčení a ich výhodou je kompaktný vzrast, čím sa
vyhneme vyziabnutým neduživým
a slabo kvitnúcim rastlinám, ktoré
zimujú v pivniciach. Najvhodnejšie je vysadenie do voľnej pôdy,
kde rastliny rastú mohutnejšie
a bohatšie kvitnú. V nádobách a
hlavne v hrantíkoch rastliny trpia
nedostatkom substrátu a musíme
ich intenzívnejšie hnojiť. Škodí im
nadbytok vlahy.
Muškáty patria medzi najpestovanejšie kvety u nás.
služby lekární
od utorka 13. 4. do utorka 20. 4. 2010
13.4. Pri pošte, Poštová 3,
730 16 68.
14.4. Katka, OD Kocka,
772 31 29.
15.4. Park, Winterova 6,
773 03 30.
16.4. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
17.4. Dr. MAX, Nám. slobody 6,
772 15 31.
18.4. Kúpeľná, Winterova 37,
772 10 06.
19.4. Na Trajane, A. Trajana 11,
762 57 01.
20.4. Chirimpex, Krajinská 1,
762 61 87.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Vhadzovanie v zápase TV Markíza - Stuttgart (8:0). Foto: (ad)
Dominovali ružoví panteri
Medzinárodný hokejový turnaj
amatérov Panther Cup 2010, ktorý sa konal minulý víkend, uzavrel hokejovú sezónu na piešťanskom zimnom štadióne.
Na prvom ročníku turnaja sa
zúčastnili tímy TV Markíza, redakcie SME, Leteckého hokejového klubu Plzeň, Eisschlampen
Stuttgart a domáci Pink Panther.
V sobotu odohrali mužstvá šesť
stretnutí a turnaj vyvrcholil v nedeľu zvyšnými štyrmi zápasmi.
Celkovým víťazom sa stal Pink
Panther, keď nenašiel premožiteľa. Druhé miesto obsadila TV Markíza, keď podľahla len víťazom
a stratila jeden bod po remíze 3:3
so SME. Hráči SME zvíťazili nad
Stuttgartom a skončili so štyrmi
bodmi na treťom mieste. Stuttgart a letci z Plzne si vybojovali
po tri body, ale vzájomný zápas
(6:2) rozhodol o štvrtej priečke
pre hráčov nemeckého tímu. Táto
akcia uzavrela hokejovú sezónu
a ľadovú plochu začali zbrusovať
a roztápať.
Jaroslav Vrábel
inzercia
seriály
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
35
Slovenské osobnosti medicíny vo svete (50): 20. storočie
Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli
významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je
reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch. Rozhovor s ním nájdu čitatelia na našej stránke www.piestanskytyzden.sk v sekcii Rozhovory. Kniha u nás
vychádza v predpremiérovej verzii, preto ju autori priebežne
dopĺňajú o životopisy ďalších osobností – nielen lekárov, ale aj
farmaceutov či vedcov.
Yehuda ULLMANN
* 25. 6. 1954 - lekár
Jeho otec Zoltán Ullmann pochádzal z Komárna. Yehuda Ullmann sa však narodil v Izraeli.
Lekársku fakultu vyštudoval 1981
na School of medicine Technion,
Technological Institute of Israel, Haifa a postupne si vybudoval
profesionálnu kariéru od odborného asistenta až po docenta na
School of medicine, Technion v
Haife. Po povinnej rotácii na jednotlivých oddeleniach v roku 1982
sa v rokoch 1983-1984 začal venovať všeobecnej chirurgii a cievnej
chirurgii, čo bola cesta k získaniu
špecializácie z plastickej chirurgie
u prof. Dr. J. Abramsona, Bnei Zion
medical Center. V roku 1988 získal
kvalifikačnú atestáciu v plastickej
chirurgii. V rokoch 1984-1989 bol
mladším sekundárom na Klinike
plastickej a rekonštrukčnej chirurgie u profesora B. Hirshowitza
v Rambam Medical Center v Haife.
Potom sa v rokoch 1990-1995 stal
starším lekárom a odborníkom v
plastickej chirurgii, na Oddelení
plastickej chirurgie v Rambam
medical Center v Haife. Napokon
sa v roku 1999 stal zastupujúcim
vedúcim oddelenia plastickej chirurgie vo vyššie uvedenom centre.
Neskoršie bol vedúcim oddelenia
popálenín. Jeho kariérny postup
bol obdivuhodný. V roku 2001 sa
stal primárom na oddelení estetickej chirurgie a od roku 2006 až
podnes vedúcim oddelenia plastickej a rekonštrukčnej chirurgie
v Rambam Medical Center v Haife. V roku 2008 bol zvolený za
prezidenta Izraelskej spoločnosti
pre plastickú chirurgiu.
Vo vedeckej práci sa venoval
problematike aplikácie tukového
tkaniva nahým myšiam, v snahe predĺžiť prežívanie tukových
transplantátov. Uvedenú prácu
a následné experimentálne práce
vykonal počas stážového pobytu
v niekoľkých centrách plastickej
výskume aplikácie laseru v plastickej chirurgii. Profesor Ullmann
je členom domácich aj zahraničných odborných lekárskych spoločností ako napríklad American
Society of Plastic Surgery, kde
je dopisujúcim členom. Za svoju záslužnú prácu získal celý rád
vyznamenaní za výskum a pedagogické úsilie v odbore plastická
chirurgia. Publikácie prof. Ullmanna sú uverejňované v medzinárodných časopisoch s vysokým
impaktom a desiatkami citačných
odoziev. V súčasnom období patrí
medzi špičkových odborníkov na
medzinárodnej úrovni v odbore
plastická chirurgia.
George Juraj FODOR
Yehuda Ullmann
chirurgie vo Virginii v USA. Experimentálnu prácu neskoršie vykonával na morčatách. Sledoval na
nich stupne popálenín, ktoré sa
snažil vyhojiť rôznymi terapeutickými prístupmi. Významnou súčasťou jeho vedeckej práce bolo
sledovanie podávania inzulínu v
lokálnej forme. Vplyvom tejto
aplikácie sa urýchlilo hojenie popálenín diabetických potkanov.
Ďalej na novovyvinutom modeli
sledoval účinok hubovej infekcie
v ľudskej koži.
Prof. Ullmann je nielen dobrým
experimentálnym pracovníkom,
ale aj klinickým vedcom, ktorý vyvinul celý rad terapeutických prístupov, používajúcich sa s úspechom v plastickej chirurgii, najmä
pri popáleninách. Pracoval aj na
* 1927 Užhorod - lekár
Profesor George Fodor pochádza z Michaloviec - matka sa narodila v Michalovciach a otec v
Užhorode. Mladosť prežil v Michalovciach. Štúdium medicíny
ukončil v roku 1951 na Karlovej
Univerzite v Prahe. Postgraduálnu
výchovu v špecializácii kardiológia vykonal na Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny
(IKEM) v Prahe. Vedeckú hodnosť
PhD obhájil v Českej akadémii
vied, pričom tézy dizertačnej práce sa týkali problematiky lipoproteínovej lipázy vo vývoji procesu
aterosklerózy.
Neskôr dostal možnosť študijného pobytu v British Medical research Council od Svetovej
zdravotníckej organizácie, ktorý
sa týkal tréningu v epidemiológii kardiovaskulárnych chorôb. V
roku 1968 emigroval a tri roky
pracoval na I. medicínskej klinike
univerzity Getherburg pod vedením profesora Larsa Werku. V roku
1971 dostal pozvanie pôsobiť na
novovzniknutej lekárskej fakulte Memorial University of Newfoundland v Kanade ako profesor
medicíny a klinickej epidemiológie a ako člen kardiologickej
divízie. Od roku 1994 je profesor
Fodor vedúcim výskumu v centre
pre prevenciu a rehabilitáciu a
George Juraj Fodor
je profesorom medicíny v kardiologickom ústave univerzity v
Ottawe. V centre jeho vedeckého
bádania je epidemiológia ischemickej choroby srdca, arteriálna
hypertenzia, poruchy lipidového
metabolizmu, ateroskleróza a prevencia primárnej a sekundárnej
koronárnej srdcovej choroby.
Je zakladajúcim prezidentom
Kanadskej spoločnosti pre hypertenziu a Kanadského združenia
pre vysoký tlak, jeho prevenciu a
kontrolu. V súčasnosti pôsobí ako
koordinátor niekoľkých medzinárodných projektov, ktoré sa týkajú zdravotného stavu a prevencie
chorôb v strednej a východnej Európe. Na Mc Master Medical School v Hamiltone je zároveň národným koordinátorom pre Slovenskú
republiku, pre pracoviská, ktoré
participujú na klinických skúškach
HOPE-3, ONTARGET/TRANSCEBD,
OASIS 5&6 a ORIGIN. Je držiteľom
CIHR grantu pre štúdium metabolického syndrómu na vzorke newfoundlandskej populácie.
Práce profesora Fodora majú
vysokú medzinárodnú prestíž, je
autorom 201 publikácií, z toho za
posledných päť rokov ich vydal
až 44, a to s vysokým impaktom
a citačným indexom.
Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský: Slovenské osobnosti medicíny
vo svete
HYDINY CHOVÁME VYŠE DVA MILIÓNY KUSOV
Poľnohospodárstvo kraja v rámci SR patrí
medzi najvyspelejšie. Súpis zvierat k 31. decembru 2009 ukázal, že počet hospodárskych
zvierat okrem ošípaných, oviec a hydiny klesá. Stav hovädzieho dobytka sa znížil oproti
roku 2008 o 2,8 % a dosiahol 79 379 kusov.
V medziokresnom porovnaní klesli ich počty
v okresoch Senica (o 1518 kusov), Skalica (o
626), Dunajská Streda (o 618), Hlohovec (o
531) a Galanta (o 124). K zvýšeniu stavov došlo
v okresoch Piešťany (o 643 kusov) a Trnava (o
462). Stavy ošípaných boli vyššie o 0,7 %. Ich
počet dosiahol 226 450 kusov, čo bol v porovnaní s ostatnými krajmi najvyšší stav. Zníženie
nastalo v okresoch Trnava (o 3351 kusov), Galanta (o 2650) a Piešťany (o 239). K zvýšeniu
došlo v okresoch Senica (o 4304), Hlohovec (o
2552), Skalica (o 493) a Dunajská Streda (o
491). Kôz bolo v Trnavskom kraji 1854 a ich
stav oproti roku 2008 sa znížil o 40 kusov. Stavy
oviec boli vyššie o 62 kusov a dosiahli 2341
kusov. Stavy hydiny spolu boli medziročne vyššie o 65,3 % a ich stav bol 2 185 293 kusov. Medziročne najviac sa stavy hydiny zvýšili o 371,8
% v okrese Dunajská Streda. V kraji sa nachádzalo 406 koní a ich stav oproti roku 2008 bol
nižší o 159 kusov.
Zdroj: ŠÚ SR v Trnave
36
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
Moravanci v zjazde
bicyklov uspeli
Na pretekoch Moravsko Slovenského
downhill Cupu, ktoré sa konali počas veľkonočného víkendu v lyžiarskom stredisku
Kálnica, zabodovalo aj družstvo z Moravian nad Váhom.
Downhil je zjazd horských bicyklov po
prekážkovej trati - adrenalínová disciplína,
v ktorej jazdci súperia o čo najlepší čas.
Rann racing team z Moravian nad Váhom
v zložení Oskar Masaryk, Denis Masarik,
Samuel Nerpas, Peter Beck, Martin Baratka
a Jozef Vengloš na pretekoch absolvoval
svoju úspešnú premiéru. Aj keď tréning poznačili zranenia dvoch jazdcov, v kategórii
žiakov vo finálovej jazde 1. kola zvíťazil
Oskar Masaryk, ktorý v nedeľnom 2. kole
skončil na druhej priečke, a Samuel Nerpas
bol štvrtý so stratou len tri stotiny sekundy. Ďalšie preteky moravsko-slovenského
pohára sa uskutočnia v dňoch 7.–9. mája
v moravskom stredisku Razula.
(mm)
šport/voľný čas
Naši gladiátori súperov rozdrvili
Martin Hauser zvíťazil nad Piortom Zajacom v druhom kole TKO.
Na prestížnom športovom
podujatí Deň gladiátora VII,
ktoré sa konalo na bratislavských Pasienkoch koncom marca, sa predstavili aj
štyria Piešťanci z klubu Styx
Fighters Gym.
František Bobán v zápase
K-1 do 84 kilogramov svojou
technikou doslova rozdrvil
poľského reprezentanta Damiana Oklińskeho a ten sa v
druhom kole vzdal. Martin
Hauser v zápase K-1 bez rozdielu hmotnosti zasa súperovi z Poľska Piotrovi Zającovi
zlomil nos naskočeným kolenom a vyhral predčasne už
v druhom kole na tzv. TKO.
Andrej Vittek a Ľubomír Behan svoje zápasy prehrali.
P. Schlesinger
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA? POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
Zo Sokolích skál uvidíte Tematín, Bezovec i Marhát
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero
zaujímavých výletných lokalít. Pripomeňte si ich v krátkosti spolu s nami a dozviete
sa fakty, o ktorých ste možno ani netušili.
Snáď vám pomôžu pri rozhodovaní, kam
vyraziť s blízkymi počas víkendu. V tomto
čísle sa venujeme Sokolím skalám.
Krasové územie Sokolie skaly tvoria časť
Krahulčích vrchov patriacich k Považskému
Inovcu. Východiskovým bodom je rekreačné
zariadenie Výtoky vo Výtockej doline, ktorá
vo svojich skalách ukrýva jaskyne, osídlené
už v mladšej dobe kamennej.
K dvom jaskyniam nás lesom privedie po
zelenej značke chodník a za pekného počasia
sa môžeme tešiť na výhľady zo Sokolích skál.
Odmenou za úvodný strmší výstup nám bude
pohľad na Tematín, Bezovec i Marhát. Les je
od jari do jesene pokrytý popadaným suchým
lístím a pri slnečnom počasí vytvára dojem
babieho leta. Začiatkom jari je navyše posiaty
jej prvým symbolom – snežienkami, ktoré sú
vo voľnej prírode zákonom chránené.
Sokolie skaly sú významným archeologickým
územím, o čom nás poučia informačné tabule
umiestnené pred vstupom do jaskyne. Patria
tiež k obľúbeným cvičným horolezeckým terénom. Sokolie skaly sú však i miestom spomienok, modlitieb a myšlienok na horolezca Vlada
Plulíka, ako aj tichou spomienkou na priateľa
a horolezeckého nadšenca Viktora Suchého.
Ak budeme pokračovať po zelenej značke
ďalej smerom na sedlo Gajda, z ktorého vedie
odbočka označená trojuholníkovou červenou
značkou vyhliadky, cesta nás zavedie k Visiacim skalám. Toto územie bolo vyhlásené za
prírodnú pamiatku a je miestom nádherných
Pohľad zo Sokolích skál.
Vyhliadka z lokality Visiace skaly.
výhľadov na Zobor, Tríbeč, ale i vzdialený bratislavský Kamzík. Zo sedla Gajda chodník pokračuje po zelenej značke na Trhovičnú lúku,
ktorá v stredoveku bola dôležitým miestom
obchodu, spájajúcim Nitru s Moravou.
Výtocká dolina a Trhovičná lúka patria pod
Lesnícky náučný chodník Moravany nad Váhom,
ktorý vznikol z aktivít štátneho podniku Lesy
Slovenskej republiky. Náučný chodník prináša poučenie v geografickej orientácii, ale
i dôležité informácie o lese a zaujímavosti z
histórie Výtockej doliny. Regina Hulmanová
šport
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
Cibulková pred bránami finále
Na medzinárodnom ženskom tenisovom turnaji WTA v
americkom Ponte Vedra Beach, dotovanom 220-tisíc dolármi, bojovali o body do svetového rebríčka aj Dominika
Cibulková a Magdaléna Rybáriková.
Viac sa darilo Cibulkovej. Piešťanská odchovankyňa sa
prebojovala v dvojhre do semifinále a vo štvorhre do štvrťfinále. V dvojhre tretia najvyššie nasadená hráčka turnaja
zdolala Maďarku Czinkovú 6:1, 6:4, Rusku Kudriavcevovú 6:4,
6:3 a vo štvrťfinále Kanaďanku Wozniakovú 7:5, 6:1. Dominika viedla v prvom sete už 5:0 a 40:0, no napokon set získala
až v dvanástej hre. V semifinále však podľahla nenasadenej
Bieloruske Govorcovovej 4:6, 5:7. Našej hráčke sa tak nepodarilo pri svojej šiestej semifinálovej účasti na turnaji WTA
postúpiť tretí raz do finále. V roku 2008 v ňom bola v Amelia
Island a v Montreale. Vo štvorhre vyhrala Cibulková spolu s
Japonkou Moritovou nad austrálsko-ruským párom Anastasia
a Arina Rodionovové 6:3, 7:5, no vo štvrťfinále podľahli americko-čínskej dvojici Matteková, Janová 2:6, 1:6.
Na zelenej antuke na Floride sa predstavila aj Magdaléna
Rybáriková. Hráčka TK Kúpele Piešťany však v prvom kole
dvojhry prekvapujúco nestačila na kvalifikantku Annu Tatišvilliovú z Gruzínska, ktorej podľahla 3:6, 6:3, 5:7.
Štefan Gregorička
bor Weselowski (559), Miroslav
Bolech (555), Roman Marek (543)
a Peter Mička (541). Kolkári Družby „B“ podľahli Zlatým Klasom
na kolky 3243:3254. Ak by zvalili
o 12 kolkov viac, mohli zápas vyhrať na kolky i body. Na remízu
stačilo Petrovi Gockému mať na
konte o tri kolky viac. Bodovali:
Jaroslav Bittner (556), František
Dovičič (547) a Peter Šamík (514).
Peter Gocký zvalil 564 kolkov, no
súper o dva viac, čo mu pri rovnosti pomocných bodov stačilo
na zisk dôležitého bodu. Rako-
1. Trenčín
2. Skalica
3. Slovan
4. Nitra
5. Ružinov
6. Topoľčany
Michal Gono
fanove. Po jednom bode uhrali
Miroslav Blatnický a František Lányi, pol bodom za remízu prispeli
20
20
20
20
20
20
16
13
10
7
5
3
2
1
4
1
2
2
2 148: 51 34
6 107: 73 27
6 79: 61 24
12 65: 81 15
13 66:123 12
15 58:134 8
Skupina o 7.-12. miesto:
7. Levice
8. Trnava
9. Senica
10. Piešťany
11. Hoba BA
12. N. Zámky
20
20
20
20
20
20
13
13
11
9
4
4
3
1
3
3
2
0
4 84: 48 29
6 109: 68 27
6 96: 63 25
8 94: 67 21
14 67:109 10
16 34:129 8
I. LIGA - ÔSMACI
Skupina o 1.-6. miesto:
Dominika Cibulková
vičania prehrali v Šali na zvalené kolky 3015:3069. Jediný bod
získal Jozef Uváčik, ktorý zvalil
514 kolkov.
V druhej lige si naše duo viedlo
striedavo úspešne. Kým rezerva
TJ Rakovice prehrala v Trenčíne s „béčkom“ 1:7 a na kolky
3003:3188 (bod získal Jozef Búš –
514), hráči KK Pobedim doma zdolali Slovan Handlová 3174:3130 a
na body 6:2. Bodovali: Marek Mrekaj (580), Jozef Miklovič (542),
Martin Piškula (522) a Ľuboš Zervan (518).
(šg)
ZÁVEREČNÉ KOLO NA VÍŤAZNEJ VLNE
Zápasmi záverečného 11. kola
dohrali svoje súťaže šachisti z
nižších regionálnych líg. Bilancia
našich bola výborná – štyri výhry,
jedna remíza a jedna prehra.
V poslednom kole štvrtej ligy vyhrali Kúpele Piešťany „B“
v Trnave nad Lokomotívou „C“
5,5:2,5. Práve zásluhou tohto víťazstva hráči Kúpeľov pri rovnosti
18 bodov Trnavčanov v tabuľke
predbehli o skóre. Z Piešťancov
nebodovali len Peter Ábel a Anton
Mihálik. Ábel podľahol v súboji
jednotiek Kamalovi a A. Mihálik
Šturdíkovi. Z Piešťancov získali po
bode za výhru nad súperom Marek
Mihálik, Jozef Slabý, Michal Gono,
Adrián Manák a Denis Nemšák.
Zvyšného pol boda vydoloval za
remízu Ján Čuridlo.
V piatej lige potvrdili hráči
ZŠK Vrbové svoj postup do vyššej
súťaže víťazstvom 3,5:1,5 v Šte-
Žiacke tabuľky
Definitívnu bodku za súťažami dali aj žiacke hokejové
družstvá ŠHK 37 Piešťany. Ako
si v sezóne počínali, sa dozviete z nasledujúcich tabuliek.
I. LIGA – DEVIATACI
Skupina o 1.-6. miesto:
Smoliarsky zápas rezervy Družby
V 24. kole prvej kolkárskej ligy
zabodovali z našej trojice len
hráči Družby Piešťany „A“, ktorí
doma zdolali KWH Trenčín 7:1.
Smoliarsky zápas zohrala rezerva Družby, ktorá podľahla Zlatým Klasom 3:5, hoci mala na
dosah aspoň bod. Nedarilo sa
aj Rakovičanom, ktorí prehrali
v Šali 1:7.
Hráči Družby „A“ podali v sobotu výborný výkon, o čom svedčí
3339 zvalených kolkov. Svojho súpera zdolali na kolky 3339:3124.
Bodovali: Martin Kozák (581), Ti-
37
k výhre svojho mužstva Ján Bjel,
Tomáš Bjel a Jaroslav Holán. Úspešné bolo aj vrbovské „béčko“,
ktoré zdolalo za domácimi šachovnicami Dragon Senica 3,5:
1,5. Bod získali Ľuboš Bjel a Pavol
Bajcar, pol boda pridali Rudolf
Krchnák, Peter Smrek a Dušan
Lajda. Do tretice sa zrodil výsledok 3,5:1,5 aj v zápase Kúpeľov Piešťany „C“ so Skalicou
„C“. Z Piešťancov svoje partie
vyhrali Adrián Manák, Vladimír
Orviský a Pavol Oravec, pol boda
pridal Michal Šiška. Súpera zo Záhoria malo aj „déčko“ Kúpeľov,
ktoré remizovalo v Skalici s domácim „éčkom“ 2,5:2,5. Body Piešťancov: Michal Gono a Denis Nemšák po 1, Tomáš Strapko 0,5.
Jedinú prehru z našich utrpeli šachisti Kamenára Chtelnica, ktorí
necestovali do Senice a prehrali
0:5 kontumačne. Š. Gregorička
1. Slovan
2. Nitra
3. Trenčín
4. Skalica
5. Ružinov
6. N. Zámky
20
20
20
20
20
20
13
12
9
9
7
3
2
2
4
3
2
1
5
6
7
8
11
16
87: 51
91: 53
63: 59
74: 77
53: 72
52:108
28
26
22
21
16
7
Skupina o 7.-12. miesto:
7. Piešťany
8. Topoľčany
9. Trnava
10. Senica
11. Hoba
12. Levice
20
20
20
20
20
20
16
14
13
6
3
2
1
1
2
5
1
2
3 96: 51 33
5 113: 46 29
5 96: 62 28
9 74: 87 17
16 62:112 7
16 43:126 6
I. LIGA - SIEDMACI
Skupina o 1.-6. miesto:
1. Trenčín
2. Slovan
3. Skalica
4. Nitra
5. Topoľčany
6. Ružinov
20
20
20
20
20
20
16
12
8
8
5
4
2
1
5
3
2
1
2 138: 53 34
7 98: 82 25
7 68: 78 21
9 81: 71 19
13 68:113 12
15 73:129 9
Skupina o 7.-12. miesto:
7. Levice
8. Piešťany
9. Trnava
10. Hoba BA
11. N. Zámky
12. Senica
20
20
20
20
20
20
15
15
14
8
3
2
1
0
1
1
2
1
4 214: 72 31
5 134: 54 30
5 135: 76 29
11 84:115 17
15 60:183 8
17 68:195 5
I. LIGA - ŠIESTACI
Skupina o 1.-6. miesto:
1. Trenčín
2. Nitra
3. Skalica
4. Slovan
5. Ružinov
6. N. Zámky
20
20
20
20
20
20
20
11
8
7
6
2
0
2
2
2
3
3
0 181: 34 40
7 101: 71 24
10 79: 67 18
11 56: 88 16
11 78:125 15
15 57:167 7
Skupina o 7.-12. miesto:
7. Topoľčany
8. Trnava
9. Piešťany
10. Senica
11. Levice
12. Hoba BA
20
20
20
20
20
20
18
13
10
9
4
3
1
2
1
1
1
0
1 235: 27 37
5 110: 52 28
9 89:107 21
10 71: 96 19
15 43:171 9
17 48:143 6
kompas fanúšika
SOBOTA 17. APRÍLA
Futbal: MFK Vrbové – FC Nitra „B“ - II. liga, PFK Piešťany –
Šamorín – III. liga – oba o 16.00 h.
Kolky: TJ Rakovice – KK Zlaté Klasy – I. liga – 9.00 h – kolkáreň Družby Piešťany.
NEDEĽA 18. APRÍLA
Futbal: OFK Trebatice – H.
Obdokovce, FK Krakovany – Kúty – V. liga – 16.00 h.
(pt)
38
šport
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
Krakovanom nestačili na výhru ani štyri góly
Futbal je aj preto krásny, že je nevyspytateľný. Počas víkendu
napríklad stačili dva strelené góly Moravancom a Trebatičanom
na zisk troch bodov, no Piešťancam ani na jeden. Krakovanci dali
v piatej lige v Smoleniciach až štyri, ale získali iba bod!
OTJ Moravany - Blava J. Bohunice 2:0 (0:0)
Domáci začali proti vetru, no
napriek tomu mali viacero šancí.
V 8. min hlavičkoval M. Otočka
nad, v 17. min trafil Dirnbach len
do obrancu. Ďalšie pokusy zlikvidoval brankár Horný. Ten chytil aj dve
strely Hambálka z piatich metrov.
Góly padali až po prestávke. V
49. min si usmernil obranca hostí
prudký center do vlastnej bránky
– 1:0. Ďalšie tutovky gólman hostí
zneškodnil, no v 84. min na center
Glosa vyskočil najvyššie Hambálek
a domáci viedli 2:0. Moravanci
vyhrali zaslúžene, no vzhľadom
na šance mohli vyhrať aj vyšším
rozdielom. Zostava OTJ: Mikuláš – Glos, Piovarči, Hambálek,
P. Kotula, Kirka, Moravčík (78.
Benko), Šiška, Gligič (88. M. Kotula), M. Otočka (86. Mitošinka),
Dirnbach.
Rudolf Zelenay
Veľké Ludince - PFK Piešťany 3:2 (0:1)
Futbalisti Piešťan nezvládli v
Ludinciach úlohu favorita aj napriek tomu, že mali stretnutie
veľmi dobre rozohrané. Už v 8.
min išli do vedenia, keď po trestnom kope Filipa strelil hlavou gól
Kardoš. O dve minúty strieľal tesne vedľa Šajbidor. Výborným pohybom dokázali celý I. polčas eliminovať všetku snahu domácich o
ohrozenie bránky a pustili ich len
do jedinej šance. Hneď v úvode
druhej časti domáci vyrovnali z
jedenástky po faule Kardoša. V
55. min mohli ísť hostia opäť do
vedenia, no po Bábskeho centri
úplne voľný Kukuč netrafil z troch
metrov prázdnu bránku. Potom
prevzali aktivitu domáci a vďaka veľkým chybám v obrane PFK
sa dostali do viacerých čistých
gólových príležitostí, ktoré však
nepremenili. Naopak v 77. min
potiahol akciu Vyskoč, po jeho
prihrávke Šajbidorovu strelu brankár vyrazil a Gvozdenovič ju vrátil
do siete 1:2. Vyrovnanie prišlo o
štyri minúty, keď si center domáceho útočníka poslal do vlastnej
siete Šajbidor 2:2. Dve minúty
pred koncom na slabú strelu z
uhla šestnástky Krajčovič vôbec
nezareagoval a tá mu skončila v
sieti 3:2. Domáci si za výkon v
druhom polčase víťazstvo zaslúžili. Zostava PFK: M. Krajčovič
- Vyskoč, Kardoš, Bernát, Jánošík, Bábsky (58. Doktor), Rožník,
Šajbidor, Filip, Gvozdenovič (80.
Sýkora), Kukuč. Jaroslav Valo
SMOLENICE - FK KRAKOVANY 4:4 (1:1)
V divácky atraktívnom zápase, plnom šancí i gólov, keď obe obrany
mali „Deň otvorených dverí“, otvorili gólový účet zápasu v 26. min
hostia Mikulášom z pokutového kopu. V 29. min však bolo 1:1. Ďalšie
góly padali až po zmene strán. V 51. min sa ujali domáci vedenia gólom
z jedenástky a o štyri minúty viedli už 3:1. No ani tento stav Krakovancov nezlomil. V 57. min znížil Kikta na 3:2 a v 63. min striedajúci
T. Balcír hlavou vyrovnal na 3:3. Aktívnejším hosťom z Krakovian sa
podaril dokonalý zvrat, keď v 72. min ich poslal Kikta svojím druhým
gólom do vedenia. Ani to však na výhru nestačilo, pretože po spornej
jedenástke domáci v 76. min vyrovnali. Zostava FK: O. Sedlák - Tomiš,
Kusý, Kališ, Ondrejka (87. Ilenčík) - Mikuláš, Čáp, Ďuračka, Žák (71.
Jurda) - Duchoň (62. T. Balcír), Kikta.
Juraj Filo
Moravský Svätý Ján - OFK Trebatice 1:2 (1:1)
Peter Kotula (vpravo) v súboji o loptu s Marekom Gažom. Foto: (šg)
ŠK Bernolákovo - MFK Vrbové 3:1 (1:1)
Spočiatku to bol „medzišestnástkový“ futbal. V 17. min zahrali domáci dlhý aut až do pätky a
bolo 1:0. V 31. min prenikol Šimo
do pokutového územia a po faule
na neho Jelšic nariadenú jedenástku s istotou premenil – 1:1.
V 35. min M. Sedláček zázračne
vyškriabal loptu, smerujúcu pod
brvno, nad bránku, potom zneškodnil aj priamy kop. Na druhej strane sa pri šanciach hráčov
MFK vyznamenal Hodulík, ktorý v
minulosti chytal aj vo Vrbovom.
Domáci sa znova ujali vedenia v
61. min. Hostia sa nestačili spamätať a po chybe tiesneného Sumera dostali aj tretí gól. Hoci
sa potom snažili stav skorigovať,
Šimo mieril z uhla vedľa a strela
Jelšica skončila v náručí Hodulíka.
V 82. min ešte striedajúci Kubiš
netrafil loptu, potom mieril z 28
metrov vysoko nad. Zostava MFK:
M. Sedláček - Vlado, (62. Sumer),
Poláček, Holub, Herceg, Andrísek,
Balcír, Kuťka (74. Kubiš ), T. Gažík,
Šimo, Jelšic.
Peter Sedláček
OŠK V. KOSTOĽANY - BOŠANY 1:2 (1:1)
Futbalisti OŠK pokračujú v nepresvedčivých domácich výkonoch,
čo potvrdili aj v zápase s ďalším kandidátom na zostup. Už v 11. min
sa síce ujali vedenia, keď Modrovič premenil jedenástku, nariadenú
za faul na Hnilku, no ani to im nestačilo. Hostia v 39. min po chybe
domácej obrany vyrovnali a v 78. min dali po ďalšej hrúbke domácich
zadákov víťazný gól. Zostava OŠK: Kováčik – Stachura, R. Kadlíček, Modrovič, Vavrinec, Gula, Hnilka, Horváth, Durdy, Velšic, Srnec
(77. Bučko).
Milan Boháčik
Vo veternom zápase sa
hralo do prestávky medzi
šestnástkami. V druhom dejstve vietor ustal, čo vyhovovalo technickejším hosťom.
Tí sa v 70. min po kombinácii Talajku s Koprnom ujali
vedenia zásluhou Kurinca.
V 78. min dal Koprna druhý
gól, no domácim sa podarilo
tečovanou strelou aspoň znížiť. Zostava OFK: Suchánek
– Bílik, Hečko, Palkech, Bondra, Žilka (70. Horvat), Poláček, Nosko, Talajka, Koprna,
Kurinec (80. Zemko).
Patrik Bogora
Ilustr. foto: Š. Gregorička
Výsledky z nižších regionálnych súťaží
Oblastné majstrovstvá: Ostrov – Bučany 2:0 (Borovský, Svetlík),
Horné Orešany – Drahovce 1:0, oblastná súťaž, skupina B: Borovce – Bojničky 1:1 (Táborský), Veselé – Veľké Orvište 1:0 (Bokor),
Prašník – Dubovany 2:0 (R. Bielik, L. Obuch), Peterčan – Nižná 4:1
(Šimkovič), Červeník – Ratnovce 3:2 (M. Bílik, Geschwandtner), Pečeňady – Chtelnica 2:0 (Mužila, Balon), Madunice – Šípkové 4:2 (Puvák, M. Braško), III. trieda, skupina B: Banka – Šterusy 5:1 (Gergely,
Cíbik, Samuhel, Varga, S. Šnajdar), Dolný Lopašov – Sokolovce 2:1
(Špernoga, Hlavatý – Zitto), Koplotovce – Kočín-Lančár 4:0.
(šg)
šport
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
39
Brazília: Dve tenisové prvenstvá do Piešťan
Filip Horanský
Tenisoví juniori Vivien Juhászová a Filip Horanský z TK Kúpele
Piešťany majú za sebou úspešné juhoamerické turné, počas
ktorého štartovali na troch turnajoch najvyšších kategórií v Paraguaji a Brazílii.
Na paraguajskom turnaji prvej
kategórie, Asuncion Bowl, sa dostal Horanský v dvojhre po výhrach
nad Nazalom (Čile) a Kuzmanovom
(Bulharsko) do štvrťfinále. V ňom
podľahol Olivovi z Argentíny. Vo
štvorhre sa spolu s krajanom Kovalíkom prebojoval do semifinále.
Náš pár zdolal Beldu s Tarantinom
(Argentína) a Gomeza s Lopezom
(Kolumbia), no v semifinále podľahol bolívijsko-ekvádorskému páru Dellien, Hidalgo. Juhászová si
ako nasadená zahrala len druhé
kolo. V dvojhre podľahla Ruske
Šumilinovej a vo štvorhre spolu s
Čepelovou nestačili na duo Melga-
rová (Čile), Aquilarová (Paraguaj).
Na ďalšom turnaji prvej kategórie, Banana Bowl v brazílskom
Sao Paolo, sa Horanský prebojoval po výhrach nad Sborowitzom
(Čile), Londerom (Argentína) a
Riosom (Čile) do štvrťfinále. V
ňom však podľahol Dellienovi z
Bolívie. Vo štvorhre si spolu s Kovalíkom zahrali vo finále. Na ceste
do neho zdolali Gutiereza so Santananom (Brazília), Galeana (Paraguay) s Mongesom (Peru), Coriu
s Menom (Argentína) a Kontinena
(Fínsko) so Sawickim (Poľsko). Vo
finále podľahli Berettovi (Peru)
s Quirozom (Ekvádor) 7:5, 5:7,
7:10. Juhászová sa po výhrach nad
Dorošinovou (Rusko) a Sasnovičovou (Bielorusko) prebojovala do
tretieho kola, ale v ňom prehrala s druhou nasadenou Puigovou
(Portoriko). Vo štvorhre spolu s
Chorvátkou Milasovou zdolali bra-
Prekvapenie sa napokon nekonalo
V sobotu hostili prvoligoví hádzanári MHK Piešťany favorizovaný Slavoj Trebišov. Hoci nad
ním ešte 15 minút pred koncom
viedli o tri góly, prekvapenie sa
nekonalo. Východniari totiž v
Piešťanoch napokon vyhrali o
päť gólov v pomere 29:24.
V prvom polčase si domáci vypracovali postupne až šesťgólový
náskok, no hostia ho v závere polčasu znížili päťgólovou šnúrou na
rozdiel jediného gólu (14:13) V
35. min sa Trebišovčanom podarilo po prvý raz vyrovnať a vzápätí
dali aj vedúci gól. Zverenci domáceho trénera Michala Urbana však
v priebehu siedmich minút otočili
na 22:18 vo svoj prospech. Trebi-
Majerník dal osem gólov MHK.
šovčania však potom dali osem
gólov po sebe, kým Piešťanci ani
jeden a päť minút pred koncom
svietil na ukazovateli skóre stav
22:26. V závere už favorit svoje
vedenie z rúk nepustil a prekvapenie sa nekonalo... V domácom
mužstve sa strelecky darilo Michalovi Majerníkovi, ktorý dal osem
gólov. Bolješik a Nedorost pridali
po štyri, Kotula tri, Fedora a Kryštúfek po dva a Mário Paulík bol
úspešný raz.
Zostava MHK: Šantavý, Drahovský – Bolješik, Fedora, Majerník, Stolár, Nedorost, Varačka,
Kotula, Mário Paulík, Kryštúfek,
Martin Paulík, Jakubík.
Štefan Gregorička
Stolnotenisová rezerva MTJ postupuje
Regionálne stolnotenisové súťaže mali na programe záverečné 22. kolo. V druhej lige prehralo „áčko“ MTJ Mediprogress Piešťany-Moravany v Trhovej
Hradskej vysoko 1:17 (Varga 1). Vo štvrtej lige ZŠK
Vrbové prehral v Senici s Byt Centrom 7:11 (Šácha
4, Zlatník 3). V budúcej sezóne budú súpermi Vrbovčanov aj hráči MTJ Mediprogress Piešťany-Moravany
„B“, ktorí bez jedinej prehry suverénne vyhrali piatu
ligu. Výsledky 5. ligy: Malženice - MTJ Mediprogress
„B“ 4:14 (V. Stolár 4, Malast a Orihel po 3,5, Lulovič
3), Inter Kočín-Lančár – Hlohovec „C“ 9:9 (Hruška a P.
Chnapko po 2,5, Mihalkovič a Mrázik po 2), MTJ Mediprogress „C“ - OSK Krakovany 10:8 (J. Behul 3,5,
Zajaček 3, Danko 2,5, E. Stehlík 1 – Čelín 4,5, Šimončič 2,5, Ďurža 1), OŠK Veselé – Maco Trnava 9:9 (A.
Jánošík 3,5, Koiš 3, J. Jánošík 2,5), Špačince – OFK
Trebatice 2:16 (Sedlák, L. Regina, V. Regina a Košút
po 4). V šiestej lige prehrali Sokolovce v Malženiciach s domácou rezervou 6:12 a Vrbové „B“ remizovalo v okresnom derby s rezervou Kočína-Lančára
9:9 (Figedy a Kondáč po 3,5, Remiáš 2 – I. Hruška a
P. Chnapko po 3,5, J. Reško a M. Reško po 1). (šg)
získy pár Pereirová, Haddadová,
no potom podľahli Venezuelčankám Gamizovej s Perezovou.
Na turnaji najvyššej A-kategórie, Copa Gerdau v brazílskom
Porto Alegre, skončil Horanský
po výhre nad Chappelom (USA)
6:4, 6:4, a prehre s Monteirom
(Brazília) 1:6, 2:6 v druhom kole.
Štvorhru však spolu s Kovalíkom
vyhrali, keď vo finále im Beretta
(Peru) a Quiroz (Ekvádor) vzdali.
Juhászová sa v dvojhre dostala po
výhrach nad Zacariazovou (Mexiko) 7:6, 3:6, 6:2 a Mulhollandovou (USA) 6:0, 6:1 do tretieho kola. V ňom podľahla Lizaranoovej
z Kolumbie 3:6, 4:6. Vivien bola
úspešnejšia vo štvorhre, ktorú
spolu s Janou Čepelovou vyhrali.
Vo finále zdolali dokonca najvyššie nasadený pár, Roygová (Paraguaj) s Puigovou (Portoriko), 6:3,
3:6, 10:6.
Š. Gregorička
Plavci medailoví
Na medzinárodnej plaveckej Veľkej cene Nových Zámkov získali plavci z Piešťan 21
medailí. Reprezentanti ŠPK Kúpele si vyplávali 16 medailí a
plavci PPK päť.
Z plavcov Kúpeľov sa najviac darilo 12-ročnému Dávidovi Burzalovi, ktorý získal štyri
zlaté medaily. Burzala vyhral
preteky na 50, 100 a 200 metrov prsia a 200 m polohové preteky. Medzi 11-ročnými bol Daniel Kuropka prvý na 50 m motýlik a 100 m prsia, druhý na
50 m prsia, 50 m vsp. a 100 m
motýlik. Lucia Rypáková pridala striebro na 50 m prsia. V
kategórii 10-ročných bola Sára
Niepelová prvá na 100 m pol.
preteky, druhá na 100 m prsia a
tretia na 50 m prsia. Zora Bogárová si vyplávala striebro na 50
m znak a bronz na 100 m vsp.
Medzi 13-ročnými skončil Lukáš
Melicháč na 200 m vsp. druhý.
Z plavcov PPK vyhrala 13ročná Vanda Kaffková preteky na 50 m prsia, na 100 m
prsia bola druhá a na 100 m
pol. preteky tretia. O rok starší
Juraj Bílený bol druhý na 50 m
motýlik a tretí na 100 m pol.
preteky. I. Vachanová/(čam)
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: redakcia@piestanskytyzden.sk /
Šéfredaktorka: Adriana Drahovská - drahovska@piestanskytyzden.sk / Redaktori: Viera Dusíková - dusikova@piestanskytyzden.sk, Štefan Gregorička
- gregoricka@piestanskytyzden.sk, Igor Paulech - paulech@wintermedia.sk / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák /
INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel. 033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: inzercia@piestanskytyzden.sk / Registračné číslo:
EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené: SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box /
Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € =
30,1260 Sk / Vychádza každý utorok / Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
ZAČIATOK O
21:00, VSTU
PNÉ: 4 EUR
- PREDPREDAJ
, 5 EUR - NA
MIESTE, PRED
PREDAJ: INDI
ANS PUB
NS PUB
DPREDAJ: INDIA
R - NA MIESTE, PRE
DPREDAJ, 7 EU
PNÉ: 6 EUR - PRE
:00, VSTU
ZAČIATOK O 21
plagat.indd 1
inzercia
Číslo 15 Utorok 13. apríla 2010
3/31/10 10:10:15
Download

Krásky súperili na ľade