my baby carrier
NÁVOD NA POUŽITIE
SLOVENSKY
POZOR! NÁVOD NA
POUŽITIE USCHOVAJTE
PRE PRÍPADNÚ NESKORŠIU
POTREBU!
integrovaná opierka
hlavičky
> VAROVNÉ
UPOZORNENIA
.......................
integrovaná rozopínateľná
chrbtová časť
VAROVANIE: Vaša rovnováha môže byť
negatívne ovplyvnená Vaším
pohybovaním a pohybmi Vášho dieťaťa.
VAROVANIE: Dávajte pozor pri
zohýbaní sa a predkláňaní sa.
VAROVANIE: Tento nosič nie je vhodný
na používanie pri športových aktivitách.
> NORMA EU.
Nosič pre dieťa značky manduca® spĺňa ustanovenia
európskej normy 13209-2:2005 a je vhodný pre bábätká
a malé deti od 3,5 kg do max. 20 kg.
> POKYNY NA OŠETROVANIE.
30
Používajte jemný prací prostriedok.
Pred praním a pri uchovávaní sa presvedčte o tom, že všetky
pracky a spony sú zapnuté! Materiál: manduca New Style
- vonkajšia vrstva - 55% konope/45% biobavlna, vnútorná
vrstva - 100%biobavlna, manduca BlackLine a limitovaná
edícia: vonkajšia a vnútorná vrstva - 100% biobavlna
mäkko vystužený
bedrový pás
trojbodová spona
> POUŽÍVANIE
Ďalšie informácie o nosení detí v manduca nosiči Vám
poskytne odborný predajca, prípadne vyhľadajte pomoc
pôrodnej asistentky, poradkyne/poradcu na nosenie detí,
fyzioterapeutky/fyzioterapeuta alebo detskej lekárky/
detského lekára.
Design a predaj:
Wickelkinder GmbH
Zelterstraße 1
35043 Marburg
Nemecko
Tel. +49 (0)6424 928690
[email protected]
> VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
> HRUDNÝ POPRUH.
Hrudný popruh je možné posúvať na
ramenných popruhoch hore a dole,
prípadne ho sňať dole z ramenných
popruhov a premiestniť na tú časť
popruhov, ktorá Vám bude najlepšie vyhovovať. Hrudný popruh by
mal byť nastavený tak, aby ste si ho mohli sami zapnúť v zátylku.
> NOVORODENECKÁ VLOŽKA.
1)
Ak je Vaše dieťatko ešte celkom
malé, nožičky zostávajú vo vnútri
nosiča.
Ako dieťa rastie, rastú aj nožičky.
Dieťa sa dokáže v priebehu prvých
2)
mesiacov viac a viac roznožiť a
nožičky sa postupne začnú vysúvať
z nosiča von. Keď bude dieťaťu
chrbtová opierka viesť od jedného
kolienka ku druhému, nebude už
potrebné používať novorodeneckú
vložku. Pri nosení dávajte pozor na
to, aby sa nožičky nedostali medzi Vaše telo a bedrový pás.
Gumičky na spodnej vnútornej časti
chrbtovej opierky slúžia výlučne na
uchytenie zrolovanej/zloženej
novorodeneckej vložky, keď sa
nepoužíva!
> PRÍSUN KYSLÍKA.
Výsledky zdravotníckych štúdií
potvrdzujú, že Vaše dieťatko je pri
nosení v nosiči manduca vždy
dostatočne zásobované kyslíkom.
Napriek tomu, postupujte podľa týchto pokynov: Zvýšte pozornosť
a viac dieťa pri nosení sledujte, ak je Vaše dieťa choré a hlavne ak
je prechladnuté. Dávajte pozor na to, aby ústa a nos Vášho dieťatka
neboli prekryté látkou alebo šatstvom. Medzi bradou a hrudníkom
Vášho dieťatka by mal byť vždy odstup na dva prsty. Dieťa nesmie
mať hlavičku sklonenú a pritlačenú bradou k svojmu hrudníčku.
1)
> ROZOPNUTIE CHRBTOVEJ
OPIERKY.
Ak Vaše dieťatko zaspí v polohe na bruchu
a potrebuje väčšiu oporu v oblasti hlavičky,
môžete rozopnúť chrbtovú opierku a tým
predĺžiť chrbtovú časť.
Na upravenie rovnováhy môžete napnúť
ramenné popruhy s pomocou spôn.
> POSTAVENIE NOŽIČIEK
> RAMENNÉ POPRUHY.
Ak chcete nosiť ramenné popruhy
manducy krížom, môžete je už
pred nosením zasunúť a zafixovať.
Na konci mäkkého vystuženia sa k
tomuto účelu nachádza plochá slučka. Takým spôsobom môžete
obidva ramenné popruhy súčasne ľahko umiestniť vzadu na chrbte.
> Nosenie dieťaťa na bruchu s prekríženými ramennými popruhmi.
> OPIERKA HLAVIČKY.
1)
Ak budete nosič manduca používať na
chrbte a predpokladáte, že Vám dieťa zaspí,
pred nasadením si nosiča najskôr vyberte
von opierku hlavičky a nechajte ju voľne
visieť nadol. Ak Vaše dieťatko zaspí, chyťte
vzadu elastické uško na opierke hlavičky …
… a vytiahnite ho cez plece tak, že kapucňa
sa položí na hlavičku dieťatka.
2)
Uško zaveste na háčik na ramennom
popruhu.
2)
3)
> UMIESTNENIE DIEŤAŤA V NOSIČI
V nosiči manduca sa dieťa nosí výlučne v
polohe, kedy je tvárou obrátené smerom
k Vám.
2
Teraz chyťte Vašou druhou rukou druhé
uško a tiež ho upevnite na háčik. Háčiky je
možné po ramenných popruhoch posúvať
tak, aby hlavička Vášho spiaceho dieťatka
bola vždy dobre zafixovaná.
4)
> BEZPEČNOSŤ.
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na
používanie! Pravidelne kontrolujte všetky švy, spony a pracky. Odporúčame najprv cvičiť
pred zrkadlom alebo si nechať pomôcť druhou osobou, kým sa celkom nezoznámite
s postupom použitia nosiča.
> POLOHY SPÔN.
Všetky spony sú vybavené mäkkou podložkou a elastickým
bezpečnostným pútkom – gumičkou. Krátke konce nylonových remienkov by mali byť
vždy pevne napnuté tak, aby zatvorené spony ležali za gumičkou na mäkkej podložke.
Nedopatrením otvorená spona takto zostane zachytená visieť v bezpečnostnom
pútku – gumičke.
> SPONA BEDROVÉHO PÁSU. Pri nasadzovaní si nosiča manduca, zapnite vždy
v prvom rade bedrový pás a až potom si posaďte Vaše dieťa do nosiča. Nikdy
nerozopínajte bedrový pás, pokiaľ je Vaše dieťatko v nosiči! Bedrový pás je zaistený
špeciálnou trojbodovou sponou, ktorú je možné otvoriť iba obidvomi rukami resp.
súčasne tromi prstami. Trojbodová spona zaisťuje, že náhodné otvorenie bedrového
pásu je prakticky vylúčené.
> PRISPÔSOBENIE POPRUHOV K VEĽKOSTI NOSIACEJ OSOBY.
Dĺžku ramenných popruhov a bedrového pásu musíte pred prvým nosením prispôsobiť
veľkosti svojho tela: Dlhé konce nylonových remienkov musia byť spravidla nastavené iba
raz, pri prvom použití. Pokiaľ sú po nastavení prevísajúce konce týchto remienkov príliš dlhé,
môžete ich zastrčiť do gumičky na ramenných popruhoch, ktorá je k tomu určená. Krátke
konce nylonových remienkov slúžia na jemnú reguláciu pri dennom používaní nosiča.
> AKO VYSOKO UMIESTNIŤ DIEŤA V NOSIČI PRE
„BOZKÁVANIE HLAVIČKY“. V prvých týždňoch by ste mali svoje dieťatko nosiť v
nosiči tak blízko pri Vás a tak vysoko, aby ste mu pohodlne mohli dávať božteky na hlavičku.
Bedrový pás je preto možné nosiť zapnutý aj v páse, aj na bedrách.
> POZÍCIE, V KTORÝCH MOŽNO NOSIŤ. Nastaviteľná chrbtová opierka
nosiča manduca slúži na optimálnu oporu Vášho bábätka a pri malých a spiacich deťoch
by mala siahať až k zátylku dieťatka. Vďaka kombinácii novorodeneckej vložky a výškovo
nastaviteľnej chrbtovej opierky, docielite celkovo štyri rôzne polohy, v ktorých je možné
nosiť dieťa a ktoré zodpovedajú veku, veľkosti a potrebám Vášho dieťaťa.
> PRVÉ KROKY
1)
!%H]RKČDGXQDWRSUH
NWRU~SR]tFLXQRVHQLH
VDUR]KRGQHWHPXVtWHX
YäHWNíFKGRGUæLDYDĜYæG\
WíFKWRSlĜNURNRY
Najprv rozopnite sponu bedrového pásu a upravte dl´žku pásu.
Oba konce bedrového pásu umiestnite dopredu pred seba.
2)
4)
Posúvajte bedrový pás okolo Vášho pása tak,
aby ste nosič nastavili do požadovanej polohy,
v ktorej budete niesť dieťa: pred brucho, na
chrbát alebo na bok.
Plochú část´ spony pretiahnite cez elastické pútko a sponu teraz
zapnite. Spona je správne zapnutá vtedy, keď počujete hlasné
kliknutie a keď aretačné jazýčky zapadnú do otvorov na oboch
stranách spony.
5)
3)
Teraz si prispôsobte bedrový pás na svoju veľkosť s pomocou
dlhého konca popruhu.
Teraz potiahnite krátky koniec bedrového pásu
tak, aby spona zostala ležať za bezpečnostnou
gumičkou na mäkkej podložke.
3
JE VAŠE DIET´ATKO STARŠIE AKO
TRI MESIACE?
> ŠTANDARDNÁ POLOHA NA BRUCHU
1)
2)
Nechajte chrbtovú opierku
nosiča manduca so zapnutými
sponami na ramenných
popruhoch visieť pred sebou
nadol. Spona hrudného
popruhu je pritom rozopnutá.
Zdvihnite Vaše dieťatko k
hrudníku a vytiahnite chrbtovú
opierku nosiča cez chrbátik
dieťaťa hore.
!'LHĜDQHPXVtWHYNODGDĜGR
QRYRURGHQHFNHMYORæN\SRNLDČ
VLXæGRNiæHGRVWDWRĀQH
UR]QRæLĜQRæLĀN\WDNæH
PXFKUEWRYiRSLHUNDEXGH
VLDKDĜRGMHGQpKRNROLHQND
NXGUXKpPX9HČNRVĜGLHĜDĜD
NHG\XæQLHMHSRWUHEQpQRVLĜ
YQRYRURGHQHFNHMYORæNH
]RGSRYHGi]Y\ĀDMQH
NRQIHNĀQHMYHČNRVWL
3)
Pozor: V prípade použitia
novorodeneckej vložky by mala
byť chrbtová opierka rozopnutá.
Jednou rukou pridržiavajte dieťa a druhú ruku si prestrčte cez ramenný
popruh a nasaďte si ho na rameno.
4
> ŠTANDARDNÁ POLOHA NA BRUCHU
4)
5)
Na chrbte si zapnite hrudný
popruh, ktorý slúži na to, aby sa
ramenné popruhy nezosúvali z
Vašich ramien.
Dieťa musí sedieť hlboko v nosiči a
jeho nožičky majú byť v M-postavení
pritiahnuté k Vášmu telu. Toho
dosiahnete tak, že po usadení do
nosiča chytíte lýtka dieťaťa a
posuniete kolienka dohora tak, že
kolienka dieťaťa budú umiestnené
vyššie než zadoček.
Teraz si vymeňte ruky – držte dieťatko druhou
rukou a voľnou rukou si nasaďte druhý
ramenný popruh.
6)
7)
M-postavenie
8)
9)
10)
Ramenné popruhy dotiahnete
podľa potreby pomocou
krátkych nylonových koncov
popruhov.
To, či je dieťa dostatočne tesne
umiestnené v nosiči, zistíte tak,
že sa aj s dieťaťom v nosiči
predkloníte – dieťa má aj po
predklonení zostať tesne u
Vášho tela.
Pre rodičov nižšej postavy
bude pravdepodobne
potrebné na dostatočné
pritiahnutie si dieťaťa k svojmu
telu, dotiahnuť aj horné pásy
ramenných popruhov.
5
> POLOHA NA BRUCHU S PREKRÍŽENÝMI RAMENNÝMI POPRUHMI
1)
2)
3)
Nechajte chrbtovú opierku nosiča
manduca visieť pred sebou s
rozopnutými ramennými popruhmi.
Zdvihnite Vaše dieťatko k hrudníku.
Ak je dieťatko mladšie ako tri mesiace,
musíte použiť novorodeneckú vložku.
Jednou rukou pridržiavajte dieťa a
druhou rukou veďte popruh cez
rameno.
Teraz si vymeňte ruky a pridržiavajte
dieťatko druhou rukou. Voľnou rukou
si za chrbtom chyťte sponu na
ramennom popruhu a popruh veďte
krížom cez chrbát dopredu.
4)
5)
6)
Na boku zapnite sponu obidvoma rukami.
Dotiahnite ramenné popruhy
pomocou čiernych nylonových
popruhov.
Uistite sa, že spona na ramennom
popruhu je umiestnená pod
čiernou bezpečnostnou gumičkou.
7)
Vymeňte si ruky – teraz chyťte
druhý ramenný popruh, pritiahnite
ho dopredu a zapnite sponu.
Pokračujte ďalej
!ãWDQGDUGQiSRORKD
QDEUXFKXREU
6
JE VAŠE DIEŤATKO MLADŠIE
AKO TRI MESIACE?
> POLOHA NA BRUCHU S NOVORODENECKOU VLOŽKOU
1)
2)
Sadnite si a položte chrbtovú opierku nosiča na svoje stehna.
Vystrite zrolovanú/zloženú novorodeneckú vložku a rozopnite
zips na chrbtovej opierke nosiča manduca.
Položte dieťatko na chrbtovú opierku tak, aby sa jeho
zadoček dotýkal Vášho brucha a vytiahnite chrbtovú
opierku pod dieťatkom tak, aby sa horný okraj
dotýkal zátylku Vášho dieťatka. Novorodeneckú vložku
veďte medzi nožičkami dieťatka smerom k hrudníčku.
3)
Ak je Vaše dieťatko ešte
celkom malé, používajte horné
patentky. Ak je Vaše dieťatko
už trochu väčšie, používajte
dolné patentky.
UPOZORNENIE:
Novorodenecká vložka je určená
len na polohovanie Vášho
dieťatka. Nie je konštruovaná
na nesenie vlastnej hmotnosti
dieťaťa. Z tohto dôvodu pri
nesení dieťaťa majte bedrový pás
vždy zapnutý.
Patentkami pripnite novorodeneckú vložku ku
chrbtovej opierke. Podložte ruku pod hlavičku
dieťatka a zdvihnite ho na Váš hrudník. Teraz sa
opatrne postavte. Dávajte pritom pozor, aby sa
nožičky dieťatka nedostali medzi bedrový pás a
Vaše telo.
Pokračujte ďalej
!ãWDQGDUGQiSRORKD
QDEUXFKXREU
7
DRŽÍ SI UŽ VAŠE DIETA
BEZPEČNE SAMÉ HLAVIČKU?
> NOSENIE NA BOKU
!'RNiæHXæ9DäHGLHĜDWNRXGUæDĜVDPpKODYLĀNXD9\E\VWHKRUDGLQRVLOL
QDERNX"9QRVLĀLPDQGXFDMHWRPRæQp²QDY\äHVD9iPQHEXGHNULYLĜ
FKUEiWDSULQRVHQtVLGRNiæHWHGUæDĜVSUiYQHSRVWDYHQLHFKUEWLFH
1)
2)
3)
Nechajte chrbtovú opierku nosiča
manduca visieť s rozopnutými
popruhmi pred sebou.
Spojte samičiu časť spony, ktorá je na ramennom popruhu
so samčou časťou spony, ktorá je na náprotivnej strane
chrbtovej opierky. Ak chcete dieťatko nosiť na ľavom
boku, spojte sponu pravého ramenného popruhu so
sponou na ľavej strane chrbtovej opierky.
Uistite sa, že spona na
ramennom popruhu je
umiestnená pod čiernou
bezpečnostnou gumičkou.
4)
Posuňte chrbtovú opierku nosiča
na bok, na ktorom chcete niesť
svoje dieťatko a cez hlavu si
umiestnite jeden ramenný popruh
na náprotivné rameno. Nastavte
popruh na správnu dĺžku.
5)
Zdvihnite dieťatko a položte ho na
Vaše voľné rameno (to, na ktorom
nie je položený ramenný popruh).
8
> NOSENIE NA BOKU
6)
7)
Vložte dieťa zhora do nosiča. Dávajte
pritom pozor, aby ste ho umiestnili
presne do stredu a aby medzi
chrbtovou opierkou nosiča a
zadočkom dieťatka nezostal žiadny
voľný priestor.
Chyťte voľný ramenný popruh za Vaším chrbtom a
veďte ho cez chrbát dopredu. Teraz zapnite sponu
na ramennom popruhu do spony na opačnej
strane chrbtovej opierky.
8)
9)
Uistite sa, že spona na
ramennom popruhu je
umiestnená pod čiernou
bezpečnostnou gumičkou.
Nezabudnite popruhy pevne dotiahnuť!
10)
Nosič je vtedy správne umiestnený
na Vašom boku, ak môžete prestať
pridržiavať dieťa a pritom zostať
stáť rovno bez toho, aby ste
krivením svojho chrbáta vyrovnávali
hmotnosť Vášho dieťaťa.
9
> NOSENIE NA CHRBTE
!9DäHGLHĜDWNRVDXæQHQRVtYQRYRURGHQHFNHMYORæNHDGRNiæHVLVDPp
XGUæDĜVYRMXKODYLĀNX"$NFKFH9DäHGLHĜDWNRYLGLHĜYLDFDOHERDNMH
VWiOHĜDæäLHDĜDæäLHWDNQDVWDOYKRGQíĀDVQDY\VN~äDQLHQRVHQLD
GLHĜDWNDQDFKUEWH1D]DĀLDWNXP{æHWHQDMSUYFYLĀLĜSUHG9DäRX
SRVWHČRXDOHERSRSURVLĜGUXK~RVREXDE\9iPSRPRKOD
1)
2)
3)
Chrbtovú opierku nosiča
Zdvihnite svoje dieťatko k
manduca nechajte pred sebou hrudníku.
visieť so zapnutými ramennými
popruhmi. Mierne uvolnite
krátky koniec bedrového pásu
tak, aby ste bedrový pás mohli
ľahko otáčať. Predĺžte mierne
ramenné popruhy.
5)
Teraz uchopte obidva ramenné
popruhy jednou rukou.
10
4)
Zdvihnite chrbtovú časť
nosiča manduca dohora
cez chrbát dieťaťa.
Chyťte obidva ramenné
popruhy. Dávajte pozor, aby
Vaše dieťatko bolo umiestnené
v strede nosiča.
6)
7a)
Voľnú ruku vložte medzi ramenné
popruhy a chyťte obidva ramenné
popruhy odspodu podľa možnosti
čo nabližšie k hlavičke dieťatka.
(7a) Druhá ruka je teraz voľná a môžete ňou
prichytiť dieťa na chrbte. Teraz vsuňte pravý lakeť
medzi Vaše telo a dieťatko.
(7b) Držte obidva ramenné popruhy pevne
napnuté tak, aby sa dieťatko bezpečne opieralo o
Vaše rameno.
7b)
> NOSENIE NA CHRBTE
8)
Teraz posúvajte dieťatko dozadu na Váš chrbát. Voľnou rukou
chyťte sponu na bedrovom páse a posúvajte zároveň bedrový pás.
Dávajte pozor na to, aby ramenné popruhy boli vždy pevne napnuté.
10)
9)
Posúvajte dieťatko dozadu, až bude
umiestnené presne v strede Vášho
chrbta. Pri posúvaní dieťaťa na
chrbát dbajte na to, aby sa pravá
ruka, ktorá drží ramenné popruhy,
vsunula do pravého ramenného
popruhu. Nasaďte si ramenný
popruh na rameno.
Predkloňte sa dopredu, pričom sa
nehrbte, ale držte si chrbát rovný.
Dieťatko bude ležať na Vašom chrbte.
Teraz si môžete nasadiť na rameno
druhý ramenný popruh.
11)
12)
Napnite ramenné popruhy.
13)
Umiestnite dieťatko hlboko v nosiči.
Zapnite sponu hrudného popruhu na
Vašom hrudníku.
UPOZORNENIE: Uistite
sa, že spona na ramennom
popruhu je umiestnena pod
čiernou bezpečnostnou
gumičkou.
Dotiahnite bedrový pás pomocou
krátkeho konca.
11
> NOSENIE VÄČŠÍCH DETÍ NA CHRBTE
!$NMH9DäHGLHĜDWNRXæYlĀäLHP{æHWHVLKRY\VDGLĜQDFKUEiWDOHER
KRQHFKDĜVDPpY\OLH]ĜQD9iäFKUEiW$NEXGHFKUEWRYiĀDVĜQRVLĀD
GLHĜDĜXXæNUiWNDUR]RSQLWH!SUHGOæXM~FXVDFKUEWRY~RSLHUNX
1)
2)
Nechajte chrbtovú opierku nosiča
visieť vzadu nadol so zapnutými
ramennými popruhmi. Posaďte
si dieťatko na chrbát a držte ho
Vašou pravou rukou.
3)
Vsuňte ľavú ruku do ľavého ramenného
popruhu a vytiahnite chrbtovú opierku
nosiča podľa možnosti čo najvyššie
dohora. Vašou pravou rukou držte
dieťatko.
4)
Nasaďte si na ľavé rameno
ramenný popruh, chrbtovú
opierku nosiča veďte ponad
pravú ruku, ktorá pridržiava
dieťa a vytiahnite ju cez celý
chrbátik dieťaťa nahor. Až
teraz môžete uvoľniť pravú
ruku a …
... nasadťe si druhý ramenný
popruh.
Pokračovať ďalej
!1RVHQLHQDFKUEWHREU
12
Download

manduca baby carrier - Návod na použitie slovensky