Lekcia 5 — kurzy-liecenia.sk http://www.kurzy-liecenia.sk/sk/
Aromaterapia/Lekcia-5.alej
Lekcia 5
Teraz, keď máte vedomosti, ako veľmi účinne esenciálne oleje vplývajú na zdravie človeka, pozrieme sa bližšie na
využitie účinných látok esenciálnych olejov v praxi. V nasledovných dvoch lekciách budeme prechádzať
základnými systémami ľudského organizmu a ukážeme si, aké oleje je vhodné použiť pri riešení zdravotných
komplikácií, ktoré sa môžu v jednotlivých systémoch vyskytovať.
Zoznam esenciálnych olejov si môžete vytlačiť tu.
Dýchací systém
Pre život je nevyhnutný kyslík, ktorý je prijímaný zo vzduchu, ktorý dýchame a následne je prostredníctvom
dýchacej sústavy uvoľňovaný do krvného obehu a celého tela. Dýchacia sústava je úzko prepojená so srdcovocievnou sústavou, zabezpečuje zásobovanie všetkých buniek kyslíkom a odstraňuje potenciálne škodliviny oxidu
uhličitého z tela. Proces okysličenia organizmu je možný prostredníctvom pľúc, obehového systému a miechy.
Distribúcia kyslíka a okysličenie organizmu je priamo úmerná počtu červených krviniek a obsahu železa.
Ľudia, ktorí trpia nedostatočným okysličením organizmu sú práve tí, ktorí majú nedostatok železa, trpia pocitom
chladu, sú viac senzitívni na problémy v oblasti hrdla a hrudníka, časté sú nachladnutia a vznik zápalov. Kyslík je
obrazne označovaný ako dych života a bez jeho dostatočného príjmu, všetky bunkové procesy môžu byť
spomalené a nedostatočné. Telo si nedokáže ukladať kyslík do zásob, potrebuje jeho ustavičný prísun. Kyslík je
nevyhnutný pre bunkový metabolizmus a oxid uhličitý je jedným z najväčších odpadových produktov tohto
procesu.
Do procesu dýchania je zapojených niekoľko pomocných orgánov v podobe miechy, bránice a medzirebrových
svalov. Bránica svojim zmrštením zvyšuje objem hrudníkovej dutiny a medzirebrové svaly dvíhajú a rozťahujú
rebrá, aby umožnili pľúcam nasať vzduch. Tieto reflexné procesy sú ovládané miechou a vo väčšine prípadov sú
vykonávané bez nášho vedomia. Avšak najväčšiu časť respiračného systému predstavujú pľúca.
1 strana z 17
2011-2014 © eLearning Academy
Lekcia 5 — kurzy-liecenia.sk http://www.kurzy-liecenia.sk/sk/
Aromaterapia/Lekcia-5.alej
Pľúca sú najväčším orgánom dýchacej sústavy, vypĺňajú prevažnú časť dutiny hrudníka a sú chránené hrudným
košom. Pľúca sú najväčším párovým orgánom nášho tela. Zdravé pľúca majú tvar kužeľa a ružovkastú farbu.
Hlavná funkcia pľúc je výmena plynov, prijímanie životne dôležitého kyslíka a vylučovanie oxidu uhličitého z tela.
Odhaduje sa, že priemerný človek za deň vdýchne približne 10 000 litrov vzduchu. Pľúca sú plné miniatúrnych
pľúcnych mechúrikov, ktoré nazývame alveoly. Sú umiestnené na konci dýchacích priedušničiek. Vdýchnutý kyslík
sa rozpúšťa v tekutine, ktorá vystiela alveolu. Rýchlo sa viaže na hemoglobín v červených krvinkách a je
transportovaný do všetkých častí ľudského tela. Výmenou za kyslík na seba červené krvinky viažu oxid uhličitý,
ktorý vzniká ako vedľajší produkt rozkladania glukózy, ktorá tvorí hlavný zdroj energie nášho tela. Dýchanie
neprebieha len v pľúcach, ale dýcha celé naše telo, každá naša bunka, pričom kyslík reaguje s glukózou, uvoľňuje
sa energia v chemickej podobe a konečným produktom tejto reakcie je oxid uhličitý a metabolická voda. Správne
funkcie respiračných orgánov sú nevyhnutné v procese regenerácie všetkých buniek a tkanív nášho tela, sú
zodpovedné za pozitívne myslenie, vyššie emócie, nadšenie, temperament, iskry v očiach a silného a pevného
kardiovaskulárneho systému.
Pľúca sú náš život, sú hlavným orgánom dýchania a preto sa musíme o ne starať. Ak máme zdravé pľúca, ich
kapacita eliminácie toxicity a odpadových produktov vo forme výdychu sa odhaduje až na 900 g denne. Ak
dochádza k zníženiu ich funkcií, nedokážu efektívne odolávať nežiaducim časticiam, ktoré sa začínajú usádzať
v slizniciach dýchacieho systému a spôsobovať opakujúce sa zdravotné obštrukcie. Okrem výmeny krvných plynov
sú pľúca dôležitým orgánom pri regulácii telesnej teploty, zabezpečujú rovnováhu kyslo-zásaditého prostredia
a spolupodieľajú sa na pohybe lymfy. Disfunkcie pľúc majú vplyv aj na funkcie ďalších vitálnych orgánov, nervový
systém, kardiovaskulárny systém, znižujú sa eliminačné funkcie hrubého čreva, obličiek, pokožky, lymfatického
systému, redukuje sa stupeň okysličenia organizmu a zvyšuje sa prítomnosť zápalov v rôznych častiach tela.
Priedušnicou je vedená výmena krvných plynov. Priedušnica je rúrkovitý orgán približne 11 cm dlhý a i napriek
tlaku okolitých orgánov zostáva neustále otvorená. Vzduch vstupuje do tela nozdrami, niekedy ústami a ďalej
2 strana z 17
2011-2014 © eLearning Academy
Lekcia 5 — kurzy-liecenia.sk http://www.kurzy-liecenia.sk/sk/
Aromaterapia/Lekcia-5.alej
pokračuje hrtanom do priedušnice. Priedušnica sa ďalej vetví na dve priedušky, ktoré vstupujú cez systém
prieduškového stromu do pravého a ľavého laloku pľúc.
Priedušky sú rovnako párovým orgánom a vstupujú do pľúc pľúcnou bránou. Dýchacie cesty sú vystlané miliónmi
riasiniek, ktorých vlnenie posúva hlien, mikroorganizmy a čiastočky prachu do priedušnice a odtiaľ sú vylúčené
formou výdychu a kašľa z ľudského organizmu. Priedušky sa ďalej postupne segmentujú na priedušničky.
Postupné rozvetvovanie sa nazýva prieduškový strom.
Najčastejším ochorením, ktoré postihuje dýchacie cesty sú zápaly. Za normálnych okolností sú sliznice stien
napríklad nosa, hrdla, priedušiek vystlané hlienom, ktorý absorbuje nečistoty a mikroorganizmy, ktoré sú
následne vylúčené z tela. V zápalových stavoch sliznica dýchacích ciest produkuje zvýšené množstvo hlienu, ako
ochranu pred dráždiacimi časticami, ktoré sú za normálnych okolností vylúčené z dýchacej sústavy formou kašľa
alebo hlienu. Vznik zápalu je prirodzenou telesnou obrannou funkciou eliminácie nadbytku toxického materiálu,
ktorý nie je zachytený a vylúčený eliminačnými kanálmi.
Slovo katar /zápal/ je odvodené od gréckeho slova Katarrhein, čo by sme mohli preložiť ako stiecť, alebo vytiecť.
Tieto samo obranné mechanizmy organizmu spolu so symptómami zvýšenej sekrécie hlienu by sme nikdy nemali
potláčať medikamentmi. Je to prirodzený a naturálny pokus tela zbaviť sa toho, čo nepatrí do vnútorne
vyváženého prostredia. Katar je tečúcim hlienom, je to aktívna tečúca fáza a veľmi významná. Vylučovanie je
zabezpečené podporujúcimi orgánmi napríklad uši, oči, dutiny, nos, ústa, prsné bradavky, mandle, vaječníky,
vagína. Bez pomoci týchto extra orgánov by sme boli preplnení katarom a hlienom.
Sliznice tkanív nie sú primárne určené a uspôsobené na prácu pod nánosom zápalov a toxicity. Symptómy
akútnych kondícií sú priamym dôsledkom zanedbávania alebo potláčania malých symptómov. Ak má napríklad
dieťa soplík a zahlienenie dutín, alebo je prechladnuté, moderná matka beží k lekárovi pre recept na
medikamenty, aby v dobrej viere pomohla svojmu dieťaťu a zastavila symptómy zvýšenej sekrécie. Nikto ju však
neupozorní, že zvýšená sekrécia je aktívnou a veľmi prirodzenou činnosťou nášho tela zbaviť sa nadbytočnej
toxicity. Potláčanie aktívnej fázy neprirodzeným spôsobom sa prejaví v živote tohto dieťaťa neskôr. Musíme sa
naučiť vítať zápal a zvýšenú sekréciu a pracovať spolu s týmto prejavmi a nie proti nim.
Zápalové reakcie a zvýšená produkcia hlienu nezostáva len v respiračných orgánoch, ale je sekretovaná aj do
lymfatického systému, spomaľuje a zhusťuje sa lymfa, zväčšujú sa lymfatické tkanivá a podporné lymfatické
orgány ako prsia, apendix, mandle. Telo je preťažené toxicitou viac ako kedykoľvek predtým, metabolizmus sa
znižuje, energia odchádza a tak používame stimulanty vo forme kávy, tabaku a energetických nápojov. Zvýšenú
produkciu hlienu a zápaly častokrát vnímame ako prekážku. Hojne volíme potláčanie symptómov rôznymi
medikamentmi, ktoré nás síce dokážu symptómov nadmernej eliminačnej činnosti dýchacej sústavy zbaviť, avšak
toxíny a vírusy, ktoré zápal spôsobili, zostávajú v našom tele, ak nedošlo k ich prirodzenému vylúčeniu. Toxíny
a vírusy sú zatlačené hlbšie do štruktúr tkanív, znižujú sa funkcie pľúc a výsledkom môžu byť chronické ochorenia
dýchacej sústavy, ktoré sa môže prejaviť formou astmy, chronickej bronchitídy, alebo pneumónie.
Mnoho ľudí nechápe cenu, ktorú platia za potláčanie zápalov. Kašeľ je prirodzenou reflexnou akciou, ktorou sa
telo zbavuje toxicity horných dýchacích ciest. Medikamenty sa zadajú byť účinné, potláčajú prirodzený reflex
dýchacích ciest tým, že utlmujú príslušné centrá mozgu a miechy, ktoré činnosť dýchacieho systému riadia. Iné
druhy medikamentov pôsobia sa vysúšanie sliznice dýchacích ciest, čo opäť nie je prirodzeným procesom pre
ľudský organizmus a môže byť príčinou ďalších a ďalších variácií ochorení.
3 strana z 17
2011-2014 © eLearning Academy
Lekcia 5 — kurzy-liecenia.sk http://www.kurzy-liecenia.sk/sk/
Aromaterapia/Lekcia-5.alej
V rámci aromaterapie je najúčinnejším spôsobom aplikácie esenciálnych olejov pri respiračných ochoreniach
práve inhalácia. Inhalácia je veľmi efektívny spôsob využitia vlastností esenciálnych olejov najmä pri nosových,
krčných a pľúcnych infekciách. Prítomnosť oleja i v nepatrnom množstve stimuluje obranné reakcie organizmu a
zvyšuje tak elimináciu nadprodukcie hlienu, ktorý môže byť definitívne vylúčený z tela.
Pred použitím každého oleja sa uistite, či sú dané esenciálne oleje vhodné pre tehotné ženy a deti. Pri inhalácii
dýchajte nosom, pomaly a hlboko. Odporúčaný čas inhalácie je 15 minút. Oleje, ktoré sa využívajú najmä pri liečbe
respiračných ochorení zaraďujeme do nasledovných kategórií:
•
•
•
•
Expektoranciá - látky, ktoré sa používajú na liečbu vlhkého kašľa (kašeľ s hlienom, produktívny kašeľ).
Pomáhajú telu zbaviť sa nadbytočného hlienu tak, že ho zjemňujú a riedia.
Mukolytiká – sú látky, ktorých zloženie umožňuje skvapalnenie produkovaného sekrétu a vďaka tomu je
jednoduchšia jeho eliminácia. Sú osožné najmä vtedy, ak už došlo k zahlieneniu a je obtiažne eliminovať
hlien kašľom.
Antitusiká – látky, ktoré používame v prípade suchého kašľa. Antitusiká znižujú, až utlmujú kašľací reflex.
Zároveň je nutné vedieť, že antitusiká nevyužívame ak sa jedná o zápalové reakcie a zvýšenú produkciu
hlienu, kde je cieľom jeho eliminácia.
Látky s protizápalovým účinkom – je dobré kombinovať v zmesi pri všetkých zápalových reakciách
respiračného systému. Zápalové reakcie sú vždy sprevádzané zvýšenou produkciou hlienu.
Najvýznamnejšiu skupinu olejov, ktorá sa využívajú pri liečbe respiračných ochorení, predstavujú oleje s
expektorantnými vlastnosťami. Akumulácia hlienu v sliznici dýchacieho ústrojenstva priamo znemožňuje účinnú
4 strana z 17
2011-2014 © eLearning Academy
Download

Lekcia 5