MAKİNE EKİPMAN ALIMLARININ
DESTEKLENMESİ PROGRAMI
Kırsal kalkınma plan ve programları ile
2011-2015
Ulusal
Tarım
Stratejisi
çerçevesinde,
tarım
üreticilerine
kırsal
alanlarda yatırımlarını teşvik etmek amacıyla,
kırsal kalkınma programları uygulamaya
konulmuştur.
Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni
teknolojilerin çiftçiler tarafından kullanımını
yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar
isteklerine
uygun
üretim
yapılmasını
sağlamak, zor şartlar da ve bedenen çalışan
çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve
üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası
alanda rekabet
edebilir
bir
düzeye
getirmektir.
www.giresuntarim.gov.tr
HANGİ MAKİNELERE BAŞVURU YAPILABİLİR?

Anıza doğrudan ekim makinesi

Mini yükleyici

Arıcılık makine ve ekipmanı

Motorlu tırpan

Balıkçı gemilerinde soğuk depo

Pamuk toplama makinesi

Balya makinesi

Pancar söküm makinesi

Bahçe traktörü

Patates söküm makinesi

Biçerbağlar

Pülverizatör

Biçerdöver ürün hasadında kullanılan

Sap parçalama makinesi
verim ölçer kiti

Sap toplamalı saman makinesi

Canlı balık nakil tankı

Silaj makinesi

Çayır biçme makinesi

Sıra arası çapa makinesi

Çeltik fide dikim makinesi

Su ürünlerinde buzlama makinesi

Çiftlik gübresi dağıtma makinesi

Su ürünleri için kuluçka dolabı

Dal parçalama makinesi

Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

Diskli tırmık

Süt analiz cihazı

Dip kazan

Tambur filtre

El traktörü

Taş toplama makinesi

Fındık toplama makinesi

Tarım römorkları

Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği,

Toprak frezesi
kabak çekirdeği kurutma makineleri

Yem hazırlama makinesi

File sisteminin kurulması

Zeytin hasat makinesi

Güneş kolektörü

Kimyevi gübre dağıtma makinesi

Mibzer
www.giresuntarim.gov.tr
www.giresuntarim.gov.tr
KİMLER HİBE
BAŞVURUSU YAPABİLİR?
MAKİNE EKİPMAN ALIMLARININ
DESTEKLENMESİ PROGRAMI
2-Şirketler
ve İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen veya
elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru
tarihi 9 Haziran 2014’ dür.
3-Tarımsal Amaçlı;
 Başvuruların
T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
İL MÜDÜRLÜĞÜ
 Başvurular İl
1-Gerçek Kişiler
a) Kooperatifler
b) Tarımsal Üretici ve Yetiştirici Birlikleri,
c) Bunların Üst Birlikleri
bitmesini
takip
eden
20 (yirmi) gün içerisinde başvurular
İl
Müdürlüğümüz Proje Yürütme Birimi tarafından değerlendirilerek, hibe almaya hak
kazanan ve başvurusu reddedilen yatırımcılar
belirlenecek ve İl Müdürlüğümüzün internet
sayfası ile İl ve İlçe Müdürlüklerimizce 10 (on)
gün süreyle ilan edilecektir.
KIRSAL KALKINMA
YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİ PROGRAMI
2014
MAKİNE VE EKİPMAN
DESTEKLERİ
 Hibe almaya hak kazanan yatırımcılar 10
KİMLER HİBE
BAŞVURUSU YAPAMAZLAR?
Önceki etaplarda 2 (iki) ve daha fazla hibe
desteğinden yararlanan bireysel yatırımcılar
başvuru yapamazlar.

Yatırımcılar
önceki
yıllarda
hibe
desteğinden
yararlandıkları Makine ve
Ekipmanlara tekrar başvuru yapamazlar.

Önceki yıllarda aynı program kapsamında
hibe sözleşmesi imzalayarak satınalma işlemini
tamamlamamış
olan yatırımcılar tekrar
başvuru yapamazlar.

www.giresuntarim.gov.tr
(on) gün içerisinde İl ve İlçe Müdürlüklerimizde Hibe Sözleşmesi imzalayacaklardır.
 Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılar 40
(kırk) gün içerisinde yüklenici firmadan
Makine ve Ekipmanını almak zorundadır.
Satın alması gerçekleşen Makine ve
Ekipmanlara ait ödeme talep formları fatura
tarihin itibaren 5 (beş) gün içerisinde İl
Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
 Satınalma
belgelerini
Müdürlüğümüze
teslim
ederek
işlemlerini
tamamlayan
yatırımcılara ait Makine ve Ekipmanlar
Müdürlüğümüz personellerince 45 (kırkbeş)
gün içerisinde yerinde tespit edilecektir.
GİRESUN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 261
Tlf: 0454 2151672
www.giresuntarim.gov.tr
Son Başvuru
9 Haziran 2014
www.giresuntarim.gov.tr
Download

Makine Ekipman Desteği Liflet - Giresun İl Gıda Tarım ve