MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
2014/10 NOLU TEBLİĞ KAPSAMINDA
MAKİNE VE EKİPMAN BAŞVURUSU REDDEDİLEN YATIRIMCILARIN LİSTESİ
İLİ: KARABÜK
Sıra
No
Yatırımcı Adı
Kimlik No
Başvuru No
Makine Ekipman Adı
1.
SADIK ARSLAN
54976686652
10.78.00005
Çayır Biçme Makinası
2.
AHMET ORHAN
65281345936
10.78.00019
Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
3.
HASAN YAKUPOĞLU
21920791922
10.78.00022
Çayır Biçme Makinası
4.
SAMİ ÇEVİK
54235714898
10.78.00035
El Traktörü ve Ekipmanları
5.
ÖMER KAPLAN
20975820250
10.78.00078
6.
MUSTAFA DÖNMEZ
74032052306
10.78.00093
7.
MEHMET EMİN ŞAHİN
65218348658
10.78.00127
8.
MUSTAFA ÜNAL
36992289536
10.78.00135
9.
ŞEREF ŞAHİN
50623832526
10.78.00140
10.
ŞADİ ALTINKAYA
42167113612
10.78.00144
11.
ÖMER BOZKURT
60289509694
10.78.00145
12.
ŞABAN TURGUT
71290142916
10.78.00146
13.
HALİL DÖNMEZ
35465337040
10.78.00147
14.
HÜSEYİN KÖSE
54598699252
10.78.00148
15.
ŞEHRİ BİÇER
22493769462
10.78.00150
Açıklama
Kendine ait 8 dekar arazi varlığı yok (veraset)
(Uygulama Rehberi başvuru şartına istinaden)
Kendine ait 3 BB sağmal hayvan varlıığı yok
(Uygulama Rehberi başvuru şartına istinaden)
4. ve 9. etaplarda KKYDP hibe desteğinden yararlanmış
(2014/10 Nolu Tebliğ Madde 12-(1)'e istinaden)
4. ve 7. etaplarda KKYDP hibe desteğinden yararlanmış
(2014/10 Nolu Tebliğ Madde 12-(1)'e istinaden)
Kendine ait 10 dekar yem bitkisi arazisi yok (veraset)
Yem hazırlama araçları
(Uygulama Rehberi başvuru şartına istinaden)
Kendine ait 10 dekar yem bitkisi arazisi yok, Traktör için
Yem hazırlama araçları
muvafakatname yok (Uygulama Rehberi başvuru şartına
istinaden)
5. ve 6. etaplarda KKYDP hibe desteğinden yararlanmış
Pülverizatör kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv makineler
(2014/10 Nolu Tebliğ Madde 12-(1)'e istinaden)
Kendine ait traktör varlığı yok (Başvuru yapılan makine çekilir
Yem hazırlama araçları
tip) (Uygulama Rehberi başvuru şartına istinaden)
Proforma fatura uygun değil, Sabit tesisle ilgili belgeler yok
Güneş Kolektörü
(Uygulama Rehberi başvuru şartına istinaden)
A.İ.T.M. Seri İmalat Tip Onay Belgesi geçersiz
Tarım Römorku
(Uygulama rehberi Başvuru şartına istinaden)
A.İ.T.M. Seri İmalat Tip Onay Belgesi geçersiz
Tarım Römorku
(Uygulama rehberi Başvuru şartına istinaden)
A.İ.T.M. Seri İmalat Tip Onay Belgesi geçersiz
Tarım Römorku
(Uygulama rehberi Başvuru şartına istinaden)
A.İ.T.M. Seri İmalat Tip Onay Belgesi geçersiz
Tarım Römorku
(Uygulama rehberi Başvuru şartına istinaden)
A.İ.T.M. Seri İmalat Tip Onay Belgesi geçersiz
Tarım Römorku
(Uygulama rehberi Başvuru şartına istinaden)
A.İ.T.M. Seri İmalat Tip Onay Belgesi geçersiz
Tarım Römorku
(Uygulama rehberi Başvuru şartına istinaden)
1/2
1.7.2014 13:39
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
2014/10 NOLU TEBLİĞ KAPSAMINDA
MAKİNE VE EKİPMAN BAŞVURUSU REDDEDİLEN YATIRIMCILARIN LİSTESİ
İLİ: KARABÜK
Sıra
No
Yatırımcı Adı
Kimlik No
Başvuru No
Makine Ekipman Adı
16.
VEDAT ŞAHİN
41942121262
10.78.00151
Tarım Römorku
17.
FAİK KARAYAKA
73639064828
10.78.00153
Tarım Römorku
18.
METİN KILIÇ
74089049540
10.78.00154
Tarım Römorku
19.
ALİ AYDEMİR
36008319066
10.78.00155
Tarım Römorku
20.
RAMAZAN KAYNAR
68572234322
10.78.00164
Balyalama makinesi
21.
İRFAN EKEN
69943189784
10.78.00198
El Traktörü ve Ekipmanları
HAZIRLAYAN
Açıklama
A.İ.T.M. Seri İmalat Tip Onay Belgesi geçersiz
(Uygulama rehberi Başvuru şartına istinaden)
A.İ.T.M. Seri İmalat Tip Onay Belgesi geçersiz
(Uygulama rehberi Başvuru şartına istinaden)
A.İ.T.M. Seri İmalat Tip Onay Belgesi geçersiz
(Uygulama rehberi Başvuru şartına istinaden)
A.İ.T.M. Seri İmalat Tip Onay Belgesi geçersiz
(Uygulama rehberi Başvuru şartına istinaden)
9. etapda sözleşme imzalamış ancak mal alımını
gerçekleştirmemiştir. (2013 Uygulama Rehberi ve 2014/10 Nolu
Tebliğ Madde 26-(4)'e istinaden)
5. etapda aynı yatırım konusundan yaralanmış
(2014/10 Nolu Tebliğ Madde 12-(2)'ye istinaden)
ONAYLAYAN
Proje Yürütme Birimi
Ahmet KİBAR
Arif DİKTEPE
Murat ÇELİK
Tekniker
Tekniker
Şube Müdürü V.
Erdal KAYA
İl Müdür Yardımcısı
2/2
Cemalettin ÇATAKLI
İl Müdürü
1.7.2014 13:39
Download

Makine Ekipman Başvurusu Reddedilenler listesi