Odbor cestnej databanky - 2100
PREHĽAD ÚDAJOV
O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR
ÚZEMNÉ ČLENENIE:SR – KRAJE
Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2014
BRATISLAVA, 2014
OBSAH
Strana
VYSVETLIVKY .......................................................................................................................................... . 2
PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ SR ................................................ 4
- Mapa SR 1:1 100 000 (A3) geografická
- Mapa SR 1:1 100 000 (A3) administratívna
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ ........................................................................ 9
- Banskobystrický kraj .......................................................................................................................................... .......
- Bratislavský kraj ................................................................................................................................................. .......
- Košický kraj........................................................................................................................................................ .......
- Nitriansky kraj .................................................................................................................................................... .......
- Prešovský kraj ................................................................................................................................................... .......
- Trenčiansky kraj ................................................................................................................................................. .......
- Trnavský kraj ..................................................................................................................................................... .......
- Žilinský kraj ........................................................................................................................................................ .......
11
12
13
14
15
16
17
18
- Mapa SR - medzinárodné ťahy „E“
- Mapa SR - medzinárodné ťahy „TEM“
- Mapa SR - medzinárodné ťahy „TEN-T“
DĹŽKY ÚSEKOV SPOPLATNENÝCH CK NA ÚZEMÍ SR ....................................................................... 22
- popis a dlžka spoplatnených úsekov CK (mýto a nálepky) ............................................................................... ....
- dĺžky spoplatnených úsekov CK , rozdelenie po správca / okres kraj / okres ......................................................
- dĺžky spoplatnených úsekov CK , rozdelenie po kraj / okres...............................................................................
23
26
32
- Mapa SR, Spoplatnené úseky CK –mýto
- Mapa SR, Spoplatnené úseky CK – nálepky
CESTNÉ KOMUNIKÁCIE PODĽA KRYTU VOZOVKY ............................................................................ 37
- vozovky na diaľniciach ................................................................................................................................. ............ 39
- vozovky na diaľničných privádzačoch ........................................................................................................... ............ 42
- vozovky na rýchlostných cestách....................................................................................................................................43
- vozovky na privádzačoch rýchlostných ciest................................................................................................................. 46
- vozovky na cestách I. triedy ......................................................................................................................... ............ 47
- vozovky na cestách II. triedy ......................................................................................................................... ............ 50
- vozovky na cestách III. triedy ....................................................................................................................... ............ 54
DĹŽKY DIAĽNIC A CIEST NA ÚZEMÍ SR ................................................................................................ 58
NÁSLEDNOSŤ OKRESOV NA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH ............................................................ 75
SPRÁVA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ PODĽA KRAJOV ......................................................................... 80
SPRACOVATEĽ:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Odbor cestnej databanky - 2100
Miletičova 19
826 19 Bratislava
Zodpovední za spracovanie
telefón: 02/50 255 290
fax:
02/55 56 82 68
Ing. Alica Szebényiová , CSc
Ing. Marianna Králiková
Anna Šimonová
kl. 388
kl. 432
kl. 477
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len s uvedením zdroja.
Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jej jednotlivých častí, v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len
s písomným súhlasom Slovenskej správy ciest.
Údaje o cestných komunikáciách ústrednej evidencie CESTNEJ DATABANKY, SLOVENSKEJ SPRÁVY CIEST,
so stavom siete cestných komunikácií k 01.01.2013
LEGENDA
D
R
PD , PR
Diaľnica
Rýchlostná cesta
Privádzač diaľnice, privádzač rýchlostnej cesty :
(je cestná komunikácia s obmedzeným prístupom umožňujúca prepojenie diaľnice alebo rýchlostnej cesty
s najbližšou cestou I. alebo II. triedy alebo miestnou rýchlostnou komunikáciou. Je budovaná v samostatnej
trase a nevyužíva pre svoju funkciu trasu existujúcej cesty alebo miestnej komunikácie, prípadne jej preložku. )
SPRÁVCA SKRATKA
SPRÁVCA POPIS
BB RSC - BB
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod 11 Banská Bystrica
BB RSC - LC
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod 12 Lučenec
BB RSC - RS
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod 13 Rimavská Sobota
BB RSC - VK
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod 14 Veľký Krtíš
BB RSC - ZH
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod 16 Žiar nad Hronom
BB RSC – ZV
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod 15 Zvolen
CU
Colný úrad
GRO - SEL
Granvia Operation a.s. . - Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Selenec
MAG BA
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
MAG KE
Magistrát mesta Košice
NDS - SSUD BA
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby diaľnic Bratislava
NDS - SSUD BE
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby diaľnic Behárovce
NDS - SSUD LM
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby diaľnic Liptovský Mikuláš
NDS - SSUD MA
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby diaľnic Malacky
NDS - SSUD MENG
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby diaľnic Mengusovce
NDS - SSUD PB
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Považská Bystrica
NDS - SSUD PO
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby diaľnic Prešov
NDS - SSUD TN
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby diaľnic Trenčín
NDS - SSUD TT
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby diaľnic Trnava
NDS - SSUR CA
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Čadca
NDS - SSUR GA
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Galanta
NDS - SSUR KE
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Košice
NDS - SSUR ZC
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Žarnovica
NDS - SSUR ZV
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Zvolen
RC BA
Regionálne cesty Bratislava
RSUC NR - SSU KN
Regionálna správa a údržba ciest Komárno, a.s. – Stredisko správy a údržby Komárno
RSUC NR - SSU LV
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. – Stredisko správy a údržby Levice
RSUC NR - SSU NR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. – Stredisko správy a údržby Nitra
RSUC NR - SSU NZ
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. – Stredisko správy a údržby Nové Zámky
RSUC NR - SSU TO
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. – Stredisko správy a údržby Topoľčany
SC KSK - SU MB
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Správa a údržba Moldava nad Bodvou
SC KSK - SU MI
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Správa a údržba Michalovce
SC KSK - SU RV
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Správa a údržba Rožňava
SC KSK - SU SNV
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Správa a údržba Spišská Nová Ves
SC KSK - SU TV
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Správa a údržba Trebišov
SC TN SK - SU PB
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - Stredisko údržby Považská Bystrica
SC TN SK - SU PD
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - Stredisko údržby Prievidza
SC TN SK - SU TN
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - Stredisko údržby Trenčín
2
SPRÁVCA SKRATKA
SPRÁVCA POPIS
SC ŽSK - HPOV
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Horné Považie
SC ŽSK - KYS
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce
SC ŽSK - LIP
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov
SC ŽSK - ORA
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Orava
SSC - IVSC BA
Slovenská správa ciest - IVSC Bratislava
SSC - IVSC BB
Slovenská správa ciest - IVSC Banská Bystrica
SSC - IVSC KE
Slovenská správa ciest - IVSC Košice
SSC - IVSC ZA
Slovenská správa ciest - IVSC Žilina
SUC PSK - BJ
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov
SUC PSK - HE
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné
SUC PSK - PO
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov
SUC PSK - PP
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Poprad
SUC PSK - SK
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Svidník
SUC PSK - SL
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Stará Ľubovňa
SUC PSK - VT
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Vranov nad Topľou
SUC TTSK - DS
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja - oblasť Dunajská Streda
SUC TTSK - SE
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja - oblasť Senica
SUC TTSK - TT
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja - oblasť Trnava
3
ODBOR 2100 – CESTNÁ DATABANKA
PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
NA ÚZEMÍ SR
SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2014
BRATISLAVA, 2014
4
4/43
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
DPT. - 2100 - ROAD DATA BANK
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
ROZLOHA ÚZEMIA (km2)
OBYVATEĽSTVO
HLAVNÉ MESTO
CESTNÁ SIEŤ
BASIC DATA
49 036
5 435 273
BRATISLAVA
(km)
AREA (km2)
POPULATION
CAPITAL
ROAD NETWORK
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O CESTNEJ SIETI
BASIC DATA ABOUT THE ROAD NETWORK
DIAĽNICE V PREVÁDZKE - D1, D2, D3, D4
DIAĽNIČNÉ PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ CESTY
PRIVÁDZAČE RÝCHLOSTNEJ CESTY
CESTY I. TRIEDY
CESTY II. TRIEDY
CESTY III. TRIEDY
DĹŽKA CIEST A DIAĽNIC
MEDZINÁRODNÉ CESTY "E" (uvažované peáže)
420
3
247
13
MOTORWAYS OPERATED - D1, D2, D3, D4
MOTORWAY FEEDERS
EXPRESSWAYS
EXPRESSWAYS FEEDERS
3 291
3 617
10 379
1st CLASS ROADS
2nd CLASS ROADS
3rd CLASS ROADS
17 970
LENGTH OF ROADS AND MOTORWAYS
1 528
INTERNATIONAL ROADS "E"
z toho: DIAĽNICE
RÝCHLOSTNÉ CESTY
CESTY
411
206
911
thence: MOTORWAYS
EXPRESSWAYS
ROADS
MEDZINÁRODNÉ TRASY "TEM"
927
INTERNATIONAL ROUTES "TEM"
z toho: DIAĽNICE
RÝCHLOSTNÉ CESTY
CESTY
408
22
497
thence: MOTORWAYS
EXPRESSWAYS
ROADS
KORIDORY "TEN-T"
"TEN-T" CORRIDORS
z toho: DIAĽNICE
RÝCHLOSTNÉ CESTY
CESTY
thence: MOTORWAYS
EXPRESSWAYS
ROADS
HUSTOTA CESTNEJ SIETE
2
km/tis. km
km/tis. obyvateľov
ROAD NETWORK DENSITY
km/ths. km2
km/ths. population
366
3,3
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH
BASIC DATA ABOUT THE URBAN ROADS
MIESTNE KOMUNIKÁCIE
HUSTOTA CESTNEJ SIETE
km/tis. km2
km/tis. obyvateľov
25 942
529,0
4,8
URBAN ROADS
DENSITY
km/ths. km2
km/ths. population
CELKOM
(km)
TOTAL
DĹŽKA CELKOM
43 912
TOTAL LENGTH
895,5
8,1
DENSITY
km/ths. km2
km/ths. population
HUSTOTA
km/tis. km2
km/tis. obyvateľov
Základné údaje o cestnej sieti - IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, stav siete cestných komunikácií k 01.01.2014.
Basic data about road network - IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, the road network status as of 01.01.2014.
Základné údaje o miestnych komunikáciách - Štatistický úrad Slovenskej republiky, stav v roku 2005
Basic data about the urban roads - from Statistical Office of the Slovak Republic, the status as in 2005
Údaje o rozlohe územia a údaje o počte obyvateľov - Štatistický úrad Slovenskej republiky, stav k 31.12.2010
Data about the area and data about the population - from Statistical Office of the Slovak Republic, the status as of 31.12.2010
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
5
5/43
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2014
POČET OBYVATEĽOV:
5 435 273
MEDZINÁRODNÉ CESTY "E":
1 527,995
km
ROZLOHA ÚZEMIA (km2):
49 036
z toho:
DIAĽNICE:
RÝCHLOSTNÉ CESTY
CESTY:
411,405
205,545
911,045
DIAĽNICE :
RÝCHLOSTNÉ CESTY
CESTY:
407,636
21,763
497,104
(dĺžka diaľnic a ciest, ktoré sú ich súčasťou)
MEDZINÁRODNÉ TRASY "TEM":
926,503
km
z toho:
(dĺžka diaľnic a ciest, ktoré sú ich súčasťou)
KORIDORY "TEN - T" - celkom
km
z toho:
(dĺžka diaľnic a ciest, ktoré sú ich súčasťou)
DIAĽNICE:
419,807 km
DIAĽNIČNÉ PRIVÁDZAČE:
RÝCHLOSTNÉ CESTY:
PRIVÁDZAČ RÝCHL. CESTY
km
km
km
km
DIAĽNICE :
RÝCHLOSTNÉ CESTY
CESTY:
km
Z TOHO SMER. ROZDELENÉ:
405,254 km
Z TOHO SMER. ROZDELENÉ:
204,382 km
Z TOHO SMER. ROZDELENÉ:
Z TOHO SMER. ROZDELENÉ:
Z TOHO SMER. ROZDELENÉ:
Z TOHO SMER. ROZDELENÉ:
80,19
36,595
18,158
134,943
km
3,049 km
247,245 km
12,701 km
CESTY:
I. TRIEDY:
II. TRIEDY:
III. TRIEDY:
SPOLU:
HUSTOTA CESTNEJ SIETE:
3 291,115
3 617,049
10 378,658
17 286,822
km
km
km
km
17 969,624
2
0,366 km/km
Z TOHO -
DIAĽNICE:
RÝCHLOSTNÉ CESTY:
CESTY:
3,306 km/tis. obyv.
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
Z TOHO DIAĽNICE:
RÝCHLOSTNÉ CESTY:
CESTY:
km
km
km
km
2
0,009 km/km
2
0,005 km/km
2
0,353 km/km
0,077 km/tis. obyv.
0,045 km/tis. obyv.
3,180 km/tis. obyv.
CK_dlzky_kraj_okres_k_01_01_2014, PREHĽAD
6
6/43
7
7/43
8
8/43
ODBOR 2100 – CESTNÁ DATABANKA
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2014
BRATISLAVA, 2014
9
9/43
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR/KRAJE
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CESTY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU:
DIAĽNICE
KRAJ
[km]
DIAĽNIČNÉ RÝCHLOSTNÉ
PRIVÁDZAČE
CESTY
[km]
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
BRATISLAVSKÝ KRAJ
KOŠICKÝ KRAJ
[km]
PRIVÁDZAČ
RÝCHLOSTNEJ
CESTY
CESTY
I. TRIEDY
CESTY
II. TRIEDY
CESTY
III. TRIEDY
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
103,584
111,709
5,395
26,470
NITRIANSKY KRAJ
12,701
"E" ŤAHOV
TRÁS "TEM"
MULTIMODÁLNYCH A
DOPLNKOVÝCH
KORIDOROV
"TEN-T"
[km]
[km]
[km]
ROZLOHA
POČET
OBYVATEĽOV
km2
počet
HUSTOTA CESTNEJ
SIETE
km/km2
km/1000
obyv.
638,943
607,859
1 848,465
3 198,851
288,297
103,708
9 455
652 218
0,338
4,905
130,329
207,333
353,005
802,376
124,074
105,070
2 053
628 686
0,391
1,276
339,861
583,515
1 414,522
2 382,464
218,219
125,570
6 755
780 000
0,353
3,054
16,263
6 343
704 752
0,409
3,677
67,319
488,838
498,330
1 537,098
2 591,585
76,824
PREŠOVSKÝ KRAJ
82,017
1,823
4,469
624,008
521,017
1 915,721
3 149,055
195,272
195,272
8 974
809 443
0,351
3,890
TRENČIANSKY KRAJ
86,494
1,226
1,693
302,209
347,711
1 135,145
1 874,478
186,513
99,405
4 502
598 819
0,416
3,130
TRNAVSKÝ KRAJ
67,242
26,251
264,247
526,363
1 059,921
1 944,024
147,353
67,242
4 147
563 081
0,469
3,452
ŽILINSKÝ KRAJ
66,950
17,459
502,680
324,921
1 114,781
2 026,791
291,443
213,973
6 809
698 274
0,298
2,903
247,245
12,701 3 291,115 3 617,049
10 378,658 17 969,624
1 527,995
926,503
49 036 5 435 273
0,366
3,306
SPOLU SR:
419,807
3,049
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
10
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR/KRAJE - BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CESTY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU:
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČ
RÝCHLOSTNEJ
CESTY
CESTY
I. TRIEDY
CESTY
II. TRIEDY
CESTY
III. TRIEDY
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
OKRES
Banská Bystrica
17,650
"E" ŤAHOV
[km]
[km]
38,961
38,961
66,564
26,621
137,832
248,667
33,514
16,230
69,513
119,257
Brezno
114,728
40,383
84,045
239,156
Detva
18,227
84,197
50,577
153,001
18,227
Krupina
58,261
23,909
138,457
220,627
34,816
Lučenec
82,700
37,670
218,959
339,329
37,360
Banská Štiavnica
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
MULTIMODÁLPOČET
HUSTOTA CESTNEJ
NYCH A
ROZLOHA OBYVATEĽO
SIETE
TRÁS "TEM" DOPLNKOVÝCH
V
KORIDOROV
"TEN-T"
34,816
[km]
km2
počet
km/km2
km/1000
obyv.
809
111 029
0,307 2,240
292
16 638
0,408 7,168
1 265
63 702
0,189 3,754
449
32 514
0,341 4,706
585
22 607
0,377 9,759
826
72 731
0,411 4,666
47,970
108,342
156,312
476
22 498
0,328 6,948
7,759
11,785
89,294
127,333
236,171
8,712
730
40 406
0,323 5,845
10,420
93,746
83,559
324,752
512,477
36,235
1 471
82 754
0,348 6,193
848
45 654
0,444 8,254
759
67 549
0,284 3,187
Veľký Krtíš
44,354
98,982
233,505
376,841
Zvolen
19,349
47,084
22,929
125,907
215,269
51,760
Žarnovica
24,462
18,629
26,083
95,214
164,388
24,462
425
26 712
0,387 6,154
Žiar nad Hronom
23,944
49,351
10,032
134,029
217,356
37,764
518
47 424
0,420 4,583
103,584
638,943
607,859
1 848,465
3 198,851
288,297
9 454
652 218
0,338 4,905
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ SPOLU:
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
11
29,931
103,708
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR/KRAJE - BRATISLAVSKÝ KRAJ
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CESTY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU:
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČ
RÝCHLOSTNEJ
CESTY
CESTY
I. TRIEDY
CESTY
II. TRIEDY
CESTY
III. TRIEDY
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
OKRES
Bratislava I
0,381
Bratislava II
10,016
Bratislava III
1,385
Bratislava IV
15,548
11,786
Bratislava V
26,475
21,753
Malacky
35,862
35,323
18,139
Pezinok
Senec
BRATISLAVSKÝ KRAJ SPOLU:
3,577
"E" ŤAHOV
TRÁS "TEM"
MULTIMODÁLNYCH A
DOPLNKOVÝCH
KORIDOROV
"TEN-T"
[km]
[km]
[km]
3,958
ROZLOHA
2
POČET
HUSTOTA CESTNEJ
OBYVATEĽOV
SIETE
počet
km
2
km/km
km/1000
obyv.
10
41 086
0,412
0,096
0,351
8,461
3,342
39,958
16,23
10,016
93
113 764
0,432
10,445
7,578
19,408
1,385
1,385
75
63 866
0,260
0,304
7,558
4,054
38,946
13,669
13,669
97
97 092
0,403
0,401
5,340
53,568
27,245
23,238
94
116 993
0,569
0,458
90,510
116,353
278,048
34,339
34,339
950
69 936
0,293
3,976
58,430
76,838
135,268
376
59 547
0,360
2,272
22,423
42,947
28,352
139,500
233,222
31,206
22,423
360
66 402
0,648
3,512
111,709
130,329
207,333
353,005
802,376
124,074
105,070
2 053
628 686
0,391
1,276
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
12
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR/KRAJE - KOŠICKÝ KRAJ
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CESTY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU:
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČ
RÝCHLOSTNEJ
CESTY
CESTY
I. TRIEDY
CESTY
II. TRIEDY
CESTY
III. TRIEDY
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
OKRES
Gelnica
89,897
Košice I
8,056
Košice II
9,605
Košice III
41,394
TRÁS "TEM"
[km]
[km]
[km]
131,291
0,344
16,544
9,415
34,359
8,400
1,675
2,620
21,587
35,487
10,480
1,356
6,794
5,438
5,438
Košice IV
"E" ŤAHOV
MULTIMODÁLNYCH A
DOPLNKOVÝCH
KORIDOROV
"TEN-T"
8,4
5,438
ROZLOHA
2
POČET
OBYVATEĽOV
počet
km
HUSTOTA CESTNEJ
SIETE
2
km/km
km/1000
obyv.
584
31 440
0,225
4,176
85
67 185
0,402
0,511
74
80 835
0,480
0,439
17
29 602
0,402
0,230
2,620
4,258
5,031
6,272
4,475
22,656
11,841
9,221
61
56 264
0,372
0,403
14,245
0,387
64,168
105,511
399,372
589,078
66,810
38,202
1 541
116 322
0,382
5,064
Michalovce
48,484
114,683
223,425
386,592
27,584
27,584
1 019
110 166
0,379
3,509
Rožňava
94,853
89,686
138,630
323,169
50,941
1 173
61 827
0,275
5,227
Sobrance
21,353
21,353
Košice-okolie
5,395
29,406
128,757
179,516
90,199
118,524
208,723
98,515
38,697
327,587
464,799
15,372
339,861
583,515
1 414,522
2 382,464
218,219
Spišská Nová Ves
Trebišov
KOŠICKÝ KRAJ SPOLU:
5,395
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
26,470
12,701
13
21,353
538
23 213
0,334
7,733
587
97 784
0,355
2,135
15,372
1 074
105 362
0,433
4,411
125,570
6 755
780 000
0,353
3,054
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR/KRAJE - NITRIANSKY KRAJ
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CESTY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU:
DIAĽNICE
OKRES
[km]
DIAĽNIČNÉ RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČE
[km]
[km]
Komárno
Levice
Nitra
40,276
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
PRIVÁDZAČ
RÝCHLOSTNEJ
CESTY
CESTY
I. TRIEDY
CESTY
II. TRIEDY
CESTY
III. TRIEDY
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
"E" ŤAHOV
[km]
85,770
80,713
222,368
388,851
155,419
100,857
415,294
671,570
16,263
69,051
54,590
270,443
434,360
33,518
114,153
142,043
251,265
15,067
33,888
77,214
[km]
POČET
OBYVATEĽOV
km2
počet
HUSTOTA CESTNEJ
SIETE
km/km2
km/1000
obyv.
106 414
0,353
3,654
1 551
117 256
0,433
5,727
871
165 011
0,499
2,632
507,461
1 347
145 586
0,377
3,486
126,169
356
53 903
0,355
2,341
598
73 985
0,412
3,327
521
42 597
0,416
5,094
6 344
704 752
0,409
3,677
28,544
58,488
159,148
246,180
27,043
20,834
27,751
141,366
216,994
27,043
NITRIANSKY KRAJ SPOLU:
67,319
488,838
498,330
1 537,098
2 591,585
76,824
14
[km]
ROZLOHA
1 100
Zlaté Moravce
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
MULTIMODÁLNYCH A
TRÁS "TEM" DOPLNKOVÝCH
KORIDOROV
"TEN-T"
16,263
16,263
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR/KRAJE - PREŠOVSKÝ KRAJ
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CESTY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU:
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČ
RÝCHLOSTNEJ
CESTY
CESTY
I. TRIEDY
CESTY
II. TRIEDY
CESTY
III. TRIEDY
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
OKRES
"E" ŤAHOV
[km]
MULTIMODÁLNYCH A
TRÁS "TEM" DOPLNKOVÝCH
KORIDOROV
"TEN-T"
[km]
[km]
ROZLOHA
POČET
OBYVATEĽOV
km2
počet
HUSTOTA CESTNEJ
SIETE
km/km2
km/1000
obyv.
Bardejov
43,458
33,071
268,172
344,701
936
77 287
0,368
4,460
Humenné
22,722
48,692
148,743
220,157
754
63 824
0,292
3,449
Kežmarok
30,460
56,323
123,014
209,797
839
68 928
0,250
3,044
12,916
38,645
12,871
117,646
182,078
33 063
0,510
5,507
82,713
46,656
129,369
Poprad
35,669
93,271
74,642
139,194
Prešov
33,432
85,970
34,375
Levoča
Medzilaborce
1,823
35,674
35,674
357
427
12 052
342,776
35,669
35,669
1 105
105 068
0,310
3,262
283,139
438,739
71,652
71,652
934
167 616
0,470
2,618
145,578
172,220
484
57 751
0,356
2,982
0,303 10,734
Sabinov
26,642
Snina
39,538
61,138
84,431
185,107
805
38 338
0,230
4,828
Stará Ľubovňa
72,573
20,784
141,677
235,034
624
52 335
0,377
4,491
Stropkov
22,431
32,101
108,816
163,348
389
20 726
0,420
7,881
Svidník
4,469
Vranov n./Topľou
PREŠOVSKÝ KRAJ SPOLU:
82,017
1,823
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
4,469
67,976
8,751
153,432
234,628
80,322
55,556
155,223
291,101
624,008
521,017
1 915,721
3 149,055
15
52,277
195,272
52,277
195,272
550
33 142
0,427
7,079
770
79 313
0,378
3,670
8 974
809 443
0,351
3,890
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR/KRAJE - TRENČIANSKY KRAJ
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CESTY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU:
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
[km]
[km]
OKRES
PRIVÁDZAČ
RÝCHLOSTNÉ
RÝCHLOSTNEJ
CESTY
CESTY
[km]
Bánovce nad Bebravou
Ilava
[km]
CESTY
I. TRIEDY
CESTY
II. TRIEDY
CESTY
III. TRIEDY
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
17,478
16,160
19,638
21,658
Partizánske
Považská Bystrica
15,530
Prievidza
Púchov
7,612
1,693
Trenčín
25,534
1,226
TRENČIANSKY KRAJ SPOLU:
86,494
1,226
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
1,693
152,992
TRÁS "TEM"
[km]
[km]
[km]
181,131
17,478
16,160
28,575
82,009
146,382
59,649
170,534
230,183
35,516
53,693
151,583
262,450
20,611
40,515
59,952
121,078
2,893
16,370
35,327
122,856
190,083
15,530
Myjava
Nové Mesto n./Váhom
10,661
"E" ŤAHOV
MULTIMODÁLNYCH A
DOPLNKOVÝCH
KORIDOROV
"TEN-T"
21,658
ROZLOHA
2
km
462
16,160
POČET
OBYVATEĽOV
počet
37 836
HUSTOTA CESTNEJ
SIETE
2
km/km
0,392
km/1000
obyv.
4,044
359
60 593
0,408
1,353
327
27 726
0,703
6,151
21,658
580
62 708
0,453
2,417
301
47 086
0,402
1,273
15,530
463
63 890
0,410
1,923
86,114
47,825
135,952
269,891
46,359
960
139 535
0,281
0,974
37,928
16,602
86,556
150,391
7,612
7,612
375
45 451
0,401
1,904
68,554
54,864
172,711
322,889
58,823
38,445
675
113 994
0,478
1,515
302,209
347,711
1 135,145
1 874,478
186,513
99,405
4 502
598 819
0,416
1,896
16
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR/KRAJE - TRNAVSKÝ KRAJ
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CESTY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU:
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČ
RÝCHLOSTNEJ
CESTY
CESTY
I. TRIEDY
CESTY
II. TRIEDY
CESTY
III. TRIEDY
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
OKRES
Dunajská Streda
60,907
Galanta
15,411
"E" ŤAHOV
TRÁS "TEM"
MULTIMODÁLNYCH A
DOPLNKOVÝCH
KORIDOROV
"TEN-T"
[km]
[km]
[km]
133,693
350,388
544,988
57,605
ROZLOHA
2
POČET
OBYVATEĽOV
HUSTOTA CESTNEJ
SIETE
2
km/1000
obyv.
km
počet
1 075
118 607
0,507
4,595
km/km
46,845
76,412
170,028
308,696
15,411
642
96 452
0,481
3,201
Hlohovec
14,728
11,376
56,921
59,371
142,396
14,728
14,728
267
45 213
0,533
3,149
Piešťany
19,494
17,265
72,069
53,273
162,101
19,494
19,494
381
64 337
0,425
2,520
Senica
13,340
40,506
97,012
155,974
306,832
13,340
13,34
684
61 389
0,449
4,998
Skalica
1,775
38,408
24,488
82,808
147,479
1,775
1,775
357
47 871
0,413
3,081
Trnava
17,905
10,840
48,940
65,768
188,079
331,532
25,000
17,905
741
129 212
0,447
2,566
TRNAVSKÝ KRAJ SPOLU:
67,242
26,251
264,247
526,363 1 059,921
1 944,024
147,353
67,242
4 147
563 081
0,469
3,452
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
17
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR/KRAJE - ŽILINSKÝ KRAJ
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CESTY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU:
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
[km]
[km]
OKRES
PRIVÁDZAČ
RÝCHLOSTNÉ
RÝCHLOSTNEJ
CESTY
CESTY
[km]
[km]
CESTY
I. TRIEDY
CESTY
II. TRIEDY
CESTY
III. TRIEDY
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
"E" ŤAHOV
TRÁS "TEM"
MULTIMODÁLNYCH A
DOPLNKOVÝC
H KORIDOROV
"TEN-T"
[km]
[km]
[km]
ROZLOHA
km2
POČET
HUSTOTA CESTNEJ
OBYVATEĽOV
SIETE
počet
km/km2
km/1000
obyv.
Bytča
9,162
25,533
29,782
41,442
105,919
26,996
9,162
282
31 111
0,376
Čadca
0,238
53,454
65,903
112,751
232,346
32,132
31,871
761
92 259
0,305
2,518
58,653
13,899
88,684
166,969
34,210
5,432
492
39 553
0,339
4,221
55,994
67,214
11,220
11,220
174
34 014
0,387
1,976
4,816
Dolný Kubín
5,733
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
11,220
72,255
61,626
174,053
352,756
44,822
44,822
1 341
73 253
0,263
Martin
47,408
8,444
134,415
190,267
22,380
22,380
736
97 640
0,259
1,949
Námestovo
38,961
33,947
93,330
166,238
691
59 754
0,241
2,782
92,161
155,128
647
59 113
0,240
2,624
Ružomberok
44,822
3,405
2,992
59,975
59,943
Turčianske Teplice
4,207
35,830
14,970
80,489
135,496
Tvrdošín
7,519
21,652
42,569
56,735
128,475
22,483
77,739
53,781
184,727
325,983
37,257
502,680
324,921
1 114,781
2 026,791
291,443
Žilina
ŽILINSKÝ KRAJ SPOLU:
9,736
66,950
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
17,459
18
51,829
393
16 659
0,345
8,134
479
36 147
0,268
3,554
37,257
815
158 771
0,400
2,053
213,973
6 809
698 274
0,298
2,903
19
20
21
ODBOR 2100 – CESTNÁ DATABANKA
DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR
SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2014
BRATISLAVA, 2014
Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len s uvedením zdroja.
Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jej jednotlivých častí, v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným
súhlasom Slovenskej správy ciest.
Údaje o cestných komunikáciách ústrednej evidencie CESTNEJ DATABANKY, SLOVENSKEJ SPRÁVY CIEST, so stavom siete cestných
komunikácií k 01.01.2014.
Zodpovední za spracovanie :
Ing. Alica Szebényiová , CSc kl. 388 [email protected]
Ing. Marianna Králiková kl. 432 [email protected]
22
21/43
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV
CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ - MÝTO
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CK
POPIS
od križ. CK D1, I/61, Bratislava - Ružinov - Trnávka, hr.okresu Bratislava II/Bratislava III - po zač. CK D3, okr. Žilina
D1
84,026
22,264
8,172
od zač.nevyb.úseku D1, križ. CK D1, III/068010, okr. Prešov - po križ. CK D1, I/68, III/068019, R4 Budimír, okr. Košice - okolie
20,756
307,707
od zač. CK D2, št.hr. SK/CZ, Brodské/Břeclav, okr. Skalica - po križ. CK D2, D4 Bratislava Dúbravka/Záhorská Bystrica, okr.
Bratislava IV
od križ. CK D2, D4, PD2 Bratislava - Petržalka, okr. Bratislava V - po kon. CK D2, št.hr. SK/H, Rusovce/Rajka, okr. Bratislava
V
D2 SPOLU:
D3
od zač. CK D3, okr. Žilina - po križ. CK I/18, D3, Žilina Strážov
od križ. PD12 - po kon. D3 na št.hr. SK/PL, Skalité, okr. Čadca
14,823
8,648
0,094
8,742
od zač. CK D4, št.hr. SK/A, Bratislava-Petržalka/Berg, okr. Bratislava V - po križ. CK D2, D4, PD/2, Jarovce, okr. Bratislava V
3,367
križ. D4, I/2, Bratislava Dúbravka/Záhorská Bystrica, okr. Bfratislava IV - po križ. D4, II/505, Bratislava IV
3,402
D4 SPOLU:
6,769
DIAĽNICE SPOLU:
392,740
PD5 od konca mesta Trenčín - po križ. CK D1, PD5, okr. Trenčín
0,860
DIAĽNIČNÉ PRIVÁDZAČE SPOLU:
R1
54,699
69,522
D3 SPOLU:
D4
172,489
od križ. CK D1, I/18, Ivachnová, okr. Ružomberok - po križ. CK D1, I/18, Jánovce, okr. Levoča
od križ. CK D1, I/18, Jablonov, tunel Branisko, okr. Levoča - po križ. CK D1, I/18, Hendrichovce, okr. Prešov
od križ. CK I/18, D1, Svinia, okr. Prešov - po kon.nevyb.úseku D1, križ. CK D1, I/18, okr. Prešov
D1 SPOLU:
D2
CELKOVÁ
DĹŽKA [km]
0,860
od križ. R1,I/51, okraj mesta Trnava - po križ. CK R1, MK, začiatok mesta Banská Bystrica okr. BB
R1 SPOLU:
158,049
158,049
R1A od križ. R/1A, R/1, Horná Lehota - po križ. R/1A, III/06433 ,I/51 mesto Nitra
6,538
od križ. CK R1, R2, III/050149, Budča, okr. Zvolen - po križ. I/50, I/66, R/2, okr.Zvolen
od križ. CK križ. I/50, R2 - po križ. I/50, R2, okr. Rimavská Sobota (obchvat Ožďany)
R2
od križ. CK I/50, R/2, okr. Rimavská Sobota - po križ. CK I/50, R2, okr. Revúca (obchvat Figa, Tornaľa)
od križ. CK I/50, R2, MK, Šaca, okr. Košice II (Šaca) - po križ. CK R2, III/050192, Košice - Západ, okr.Košice II
R2 SPOLU:
2,799
11,560
6,607
8,379
29,119
od križ. CK I/59, R3 - po križ. CK R3, okr. Tvrdošín (obchvat Trstená)
od križ. CK križ. I/59, R3 - po križ. CK I/59, R3, okr. Dolný Kubín (obchvat Oravský Podzámok)
od križ. CK križ. I/65, R3 - po križ. CK I/65, R3, okr. Turčianské Teplice (obchvat Horná Štubňa)
R3 SPOLU:
7,621
5,744
4,219
17,459
R3
R4
od križ. CK /73, R4 - po križ. CKI/73, R4, okr. Svidník (obchvat Svidník)
R4 SPOLU:
18,714
R6 od križ. CK R6, I/49, I/49A, Beluša, okr. Púchov - po križ. CK R6, D1, Beluša, okr. Púchov
R6 SPOLU:
RÝCHLOSTNÉ CESTY SPOLU:
1,693
1,693
231,572
PR3 od križovatky PR3, II/548 na severnom okraji mesta Košice - po križovatku PR3, D1, I/68, III/06819 za mestom Košice
PRIVÁDZAČE RÝHLOSTNÝCH CIEST SPOLU:
5,384
5,384
23
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, 01.01.2014
4,534
14,180
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV
CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ - MÝTO
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CK
I/2
POPIS
od križ. I/2, I/51, II/426 - koniec obce Holíč, okr. Skalica - po kon.CK I/2, hr.priechod SK/H, Čunovo/Rajka, okr. Bratislava V
D1
I/11 od začiatku CK I/11, št.hr. SK/ČR, Svrčinovec/Mosty u Jablunkova - po kon.smer.rozd. I/11, Žilina
CELKOVÁ
DĹŽKA [km]
51,944
21,987
I/11A od križ. CK I/11, I/11A, Čadca - po križ. CK I/11A, I/11, kon.nevyb.úseku I/11A (tunel Horelica)
5,143
I/12 od konca obce Svrčinovec, okr. Čadca - po kon. CK I/12, št.hr. SR/PL, Skalité/Zwardoň-Myto
3,057
I/13 od konca obce Veľký Meder, okr. Dunajská Streda - po kon. CK I/13, št.hr. SK/H, Medveďov/Vámosszabadi
I/18 od začiatku CK I/18, št.hr. SK/ČR, Makov/Bíla-Bumbálka - po križ. CK I/18, I/73, Lipníky, okr.Prešov
I/49 od zač. CK I/49, št.hr.SK/ČR, Lysá p.Makytou/Střelná - po križ. I/49, I/49A, II/507, Beluša, okr. Púchov
I/49A od konca mesta Púchov - po križ. CK I/49, I/49A, R/6
I/50
10,882
201,868
5,577
3,874
od zač.CK I/50, št.hr. SK/ČR, Drietoma/Starý Hrozenkov, okr. Trenčín - po kon.CK I/50, hr.priechod SK/UA, Vyšné
Nemecké/Užgorod
308,197
I/51 od zač. CK I/51, št.hr. SK/ČR, Holíč/Hodonín, okr. Skalica - po križ. CK I/51, I/61, MK, R/1, okr. Trnava
56,756
I/59 od konca mesta Banská Bystrica, Uľanka - po kon.CK I/59, št.hr. SK/PL, Trstená/Chyžne
72,048
I/61 od konca mesta Bratislava, Vajnory, okr.Bratislava II - po križ. CK I/18, I/61, kon. CK I/6, okr. Bytča
I/61A od zač. CK I/61A, zač.nevyb.úseku I/61 - po križ. CK I/61A, III/061049, Beluša, okr.Púchov
108,214
2,037
I/62 od konca mesta Senec - po kon.CK I/62, križ.CK I/62, II/573, R/1, okr. Galanta
32,173
I/63 od konca mesta Bratislava, Podunajské Biskupice, okr. Bratislava II - po križ. I/63, I/64, III/064001, Komárno
67,699
I/64 od križ.CK I/63, I/64, III/064001, okr. Komárno - po križ. CK I/64, III/064096, Nováky, okr.Prievidza
65,099
I/64B
od zač. CK I/64B, križ. III/06459, I/64B, hr.spr.RSUC NR - SSU TO, SSC - IVSC BA, hr.vl. NR SK, ŠTÁT - po križ. I/64,I/64B,
Krušovce, okr. Topoľčany, kon. CK I/68
I/65 od konca mesta Nitra, Chrenová - po križ. CK I/65, I/65D, okr. Martin
I/65D od križ. I/65, I/65D, okr. Martin - po križ. I/65D, III/065052, zač. mesta Martin
1,821
97,579
1,498
I/66 od zač. CK I/66, št.hr. SK/H, Šahy/Parassapuszta, okr. Levice - po zač.obce Podbrezová, okr.Brezno
79,681
I/68 od konca mesta Prešov, Solivar, okr. Prešov - po kon. CK I/68, št.hr. SK/H, Milhosť/Tornyosnémeti, okr. Košice-okolie
23,254
I/69 od konca obce Kováčová, okr.Zvolen - po križ. CK I/69, MK, R1, Banská Bystrica - Kremnička
10,875
I/72 od konca obce Podbrezová, okr. Brezno - po križ.CK I/18, I/72, okr.Liptovský Mikuláš
33,043
I/73 od konca obce Lipníky, okr. Prešov - po koniec CK I/73, hr.priechod SK/PL, Vyšný Komárnik/Barwinek, okr. Svidník
37,877
I/75 od zač. CK I/75, križ. I/62, I/75, Sládkovičovo, okr. Galanta - po križ. I/64, I/75, Nové Zámky, okr. Nové Zámky
35,984
I/75A od zač. CK I/75A, GALANTA, okr.Galanta - po križ. I/75, I/75A, Galanta, okr. Galanta
5,106
I/76 od konca mesta Štúrovo, okr. Nové Zámky - po križ.CK I/65, I/76, R1, okr. Žarnovica
43,358
I/79 od križ.CK I/79, I/79A, okr. Trebišov - po kon.CK I/79, št.hr.SK/UA
28,981
I/79A od križ.CK I/79, I/79A, okr. Trebišov - po kon.CK I/79A, št.hr.SK/H
0,315
CESTY I. TRIEDY SPOLU:
CESTNÉ KOMUNIKÁCIE CELKOM:
1 415,927
2 046,483
Poznámka: spoplatnené úseky CK - MÝTO sú vyhotovené na základe VYHLÁŠKY Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 343/2013
Z.z. , zo 28. okróbra 2013 (platnosť od 1.11.2013), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z.,
ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov . Nie sú zahrnuté úseky vedúce
intravilánmi miest a obcí SR, ktoré nie sú spoplatnené - vynechanie týchto úsekov nie je zohľadnené v popise.
24
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, 01.01.2014
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV
CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ - ÚHRADA (NÁLEPKY)
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CK
POPIS
od križ. CK D1, I/61, Bratislava - Ružinov - Trnávka, hr.okresu Bratislava II/Bratislava III - po zač. CK D3, okr. Žilina
D1
84,028
od križ. CK D1, I/18, Jablonov, tunel Branisko, okr. Levoča - po križ. CK D1, I/18, Hendrichovce, okr. Prešov
22,270
od zač.nevyb.úseku D1, križ. CK D1, III/068010, PD16, okr. Prešov - po križ. CK D1, I/68, III/068019, PR3, Budimír,
okr. Košice - okolie
D1 SPOLU:
od zač. CK D2, št.hr. SK/CZ, Brodské/Břeclav, okr. Skalica - po križ. CK D2, II/505, Bratislava Dúbravka/Záhorská
Bystrica, okr. Bratislava IV
od križ. CK D2, D4, PD2 Bratislava - Petržalka, okr. Bratislava V - po kon. CK D2, št.hr. SK/H, Rusovce/Rajka, okr.
Bratislava V
od zač. CK D3, okr. Žilina - po križ. CK I/18, D3, Žilina Strážov
8,855
8,648
2,189
2,189
DIAĽNICE SPOLU:
382,290
od križ. R1,I/51, okraj mesta Trnava - po križ. CK R1, MK, začiatok mesta Banská Bystrica okr. BB
R1 SPOLU:
R1A
54,699
8,648
od zač. CK D4, št.hr. SK/A, Bratislava-Petržalka/Berg, okr. Bratislava V - po križ. CK D2, D4, PD/2, Jarovce, okr.
Bratislava V
D4 SPOLU:
R1
20,732
63,554
D3 SPOLU:
D4
8,172
307,899
D2 SPOLU:
D3
172,697
od križ. CK D1,I/18, okr. Ružomberok - po zač.smer.rozd.hr.okr. Levoča/Poprad na CK D1
od križ. CK I/18, D1, Svinia, okr. Prešov - po kon.smer.rozd., Prešov, okr. Prešov
D2
NÁLEPKY CELKOVÁ DĹŽKA
[km]
160,405
160,405
od križ. R/1A, R/1, Horná Lehota - po križ. R/1A, II/513 začiatok mesta Nitra
R2
od križ. CK R1, R2, III/050149, Budča, okr. Zvolen - po križ. I/50, I/66, R/2, okr.Zvolen
R6
od križ. CK R6, I/49, I/49A, Beluša, okr. Púchov - po križ. CK R6, D1, Beluša, okr. Púchov
2,071
10,602
1,693
RÝCHLOSTNÉ CESTY SPOLU:
174,771
CESTNÉ KOMUNIKÁCIE CELKOM:
557,061
Pozn.: do dĺžok spoplatnených úsekov CK sú zahrnuté úseky CK označené dopravnými značkami: "Diaľnica" (IP 23a,b), "Rýchlostná cesta" (IP 22a,b) . Nie sú zahrnuté
úseky vedúce intravilánmi miest a obcí SR, ktoré nie sú spoplatnené - vynechanie týchto úsekov nie je zohľadnené v popise
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, 01.01.2014
25
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY ÚSEKOV SPOPLATNENÝCH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ SR
ČLENENIE: VLASTNÍK/SPRÁVCA CK - OKRES
Dĺžka CK s mýtom
VLASTNÍK
SPRÁVCA
GRO - SSÚR, SEL
OKRES
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
[km]
[km]
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
[km]
21,572
Nitra
Zlaté Moravce
GRO - SSÚR, SEL SPOLU:
CESTY I. TRIEDY
[km]
[km]
24,318
24,318
24,318
24,318
45,890
45,890
45,890
45,890
Dunajská Streda
50,119
50,119
Galanta
38,439
38,439
9,679
9,679
Hlohovec
SSC - IVSC
BRATISLAVA
PRIVÁDZAČE
RÝCHL. CIEST
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
Dlžka CK s nálepkami /úhrada
MÝTO NÁLEPKY RÝCHLOSTNÉ
DIAĽNICE
CESTY
SPOLU
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
21,572
21,572
21,572
Komárno
39,339
39,339
Levice
37,775
37,775
Malacky
26,473
26,473
Nitra
22,674
22,674
Nové Zámky
45,527
45,527
Piešťany
11,956
11,956
Senec
31,019
31,019
Senica
30,504
30,504
Skalica
30,333
30,333
Šaľa
9,696
9,696
Topoľčany
8,714
8,714
Trnava
38,450
38,450
Zlaté Moravce
18,858
18,858
SSC - IVSC BRATISLAVA SPOLU:
449,555
449,555
Banská Bystrica
40,009
40,009
Brezno
24,588
24,588
Detva
13,066
13,066
Krupina
24,442
24,442
Lučenec
34,337
34,337
Revúca
5,136
5,136
ŠTÁT
SSC - IVSC
BANSKÁ
BYSTRICA
Rimavská Sobota
27,641
27,641
Zvolen
32,061
32,061
Žarnovica
11,664
11,664
Žiar nad Hronom
SSC - IVSC BANSKÁ BYSTRICA SPOLU:
26
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, 01.01.2014
36,527
36,527
249,471
249,471
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY ÚSEKOV SPOPLATNENÝCH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ SR
ČLENENIE: VLASTNÍK/SPRÁVCA CK - OKRES
Dĺžka CK s mýtom
VLASTNÍK
SPRÁVCA
GRO - SSÚR, SEL
SSC - IVSC
KOŠICE
OKRES
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČE
RÝCHL. CIEST
CESTY I. TRIEDY
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
Košice II
0,421
0,421
Košice III
2,425
2,425
Košice IV
1,478
1,478
Košice - okolie
35,819
35,819
Levoča
32,033
32,033
Michalovce
13,004
13,004
Poprad
20,409
20,409
Prešov
38,785
38,785
Rožnava
40,401
40,401
Sobrance
15,072
15,072
Svidník
34,545
34,545
Trebišov
38,727
38,727
273,119
273,119
13,271
18,914
11,354
26,323
6,470
6,722
58,339
26,916
12,501
11,400
9,929
37,298
10,908
41,086
33,289
20,342
11,819
22,052
13,271
18,914
11,354
26,323
6,470
6,722
58,339
26,916
12,501
11,400
9,929
37,298
10,908
41,086
33,289
20,342
11,819
22,052
378,933
378,933
1 351,078
1 351,078
SSC - IVSC KOŠICE SPOLU:
ŠTÁT
ŠTÁT
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
Dlžka CK s nálepkami /úhrada
MÝTO NÁLEPKY RÝCHLOSTNÉ
DIAĽNICE
CESTY
SPOLU
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
Bánovce nad Bebravou
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Ilava
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Nové Mesto nad Váhom
SSC - IVSC
ŽILINA
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Ružomberok
Trenčín
Turčianske Teplice
Tvrdošín
Žilina
SSC - IVSC ŽILINA SPOLU:
SSC SPOLU:
27
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, 01.01.2014
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY ÚSEKOV SPOPLATNENÝCH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ SR
ČLENENIE: VLASTNÍK/SPRÁVCA CK - OKRES
Dĺžka CK s mýtom
VLASTNÍK
SPRÁVCA
GRO - SSÚR, SEL
ŠTÁT
COLNÝ ÚRAD
OKRES
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČE
RÝCHL. CIEST
CESTY I. TRIEDY
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
Dlžka CK s nálepkami /úhrada
MÝTO NÁLEPKY RÝCHLOSTNÉ
DIAĽNICE
CESTY
SPOLU
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
Levice
0,165
0,165
Skalica
0,226
0,226
Svidník
0,016
0,016
0,407
0,407
Tvrdošín
COLNÝ ÚRAD SPOLU:
ŠTÁT SPOLU:
45,890
MAGISTRÁT
MESTO
HL.MESTA
BRATISLAVA
BRATISLAVA
MESTO BRATISLAVA SPOLU:
SSÚD
BEHÁROVCE
1 351,485
1 397,375
Bratislava II
1,137
1,137
Bratislava IV
0,504
0,504
Levoča
12,365
Prešov
9,899
SSÚD BEHÁROVCE SPOLU:
SSÚD
BRATISLAVA
ŠTÁT
45,890
1,641
1,641
2,308
14,673
12,371
12,371
9,899
9,899
9,899
24,572
22,270
22,270
2,308
Bratislava III
1,195
1,195
1,195
1,195
Bratislava V
18,190
18,190
11,044
11,044
Senec
10,877
10,877
10,877
10,877
30,262
23,116
23,116
42,247
42,247
42,247
2,992
2,992
2,992
45,239
SSÚD BRATISLAVA SPOLU:
SSÚD
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ
22,264
45,890
30,262
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
NÁRODNÁ
Ružomberok
DIAĽNIČNÁ
Tvrdošín
SPOLOČNOSŤ
SSÚD
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ SPOLU:
a.s.
5,733
42,247
2,992
7,519
7,519
13,252
58,491
45,239
7,124
7,124
5,245
5,245
Malacky
35,862
35,862
34,339
34,339
Senica
13,340
13,340
13,340
13,340
Skalica
1,775
1,775
1,775
1,775
SSÚD MALACKY SPOLU:
58,101
58,101
54,699
54,699
Levoča
0,543
0,543
0,545
0,545
Liptovský Mikuláš
2,575
2,575
2,575
2,575
35,669
35,669
35,669
35,669
38,787
38,787
38,789
38,789
Bratislava IV
SSÚD
MALACKY
SSÚD
MENGUSOVCE
Poprad
SSÚD MENGUSOVCE SPOLU:
45,239
5,733
28
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, 01.01.2014
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY ÚSEKOV SPOPLATNENÝCH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ SR
ČLENENIE: VLASTNÍK/SPRÁVCA CK - OKRES
Dĺžka CK s mýtom
VLASTNÍK
SPRÁVCA
OKRES
GRO - SSÚR, SEL Bytča
Ilava
SSÚD
POVAŽSKÁ
Považská Bystrica
BYSTRICA
Púchov
Žilina
SSÚR POVAŽSKÁ BYSTRICA SPOLU:
SSÚD
PREŠOV
Košice-okolie
Prešov
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČE
RÝCHL. CIEST
CESTY I. TRIEDY
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
9,162
9,162
9,162
9,162
8,283
8,283
8,283
8,283
15,53
15,530
15,530
15,530
13,179
7,612
9,736
9,736
55,890
50,323
7,612
1,693
Ilava
3,874
9,736
50,323
1,693
3,874
1,693
9,305
9,736
1,693
52,016
5,395
5,395
5,371
5,371
23,533
23,533
23,533
23,533
Svidník
SSÚD PREŠOV SPOLU:
SSÚD
TRENČÍN
DIAĽNICE
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
Dlžka CK s nálepkami /úhrada
MÝTO NÁLEPKY RÝCHLOSTNÉ
DIAĽNICE
CESTY
SPOLU
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
28,928
4,469
4,469
4,469
33,397
28,904
28,904
7,877
7,877
7,877
7,877
Nové Mesto n./Váhom
20,298
20,298
20,298
20,298
Trenčín
25,534
0,860
9,429
35,823
25,683
25,683
53,709
0,860
9,429
63,998
53,858
53,858
14,728
14,728
14,728
14,728
1,360
1,360
1,360
1,360
19,494
19,494
19,494
19,494
11,546
11,546
11,605
11,605
17,905
17,905
17,905
17,905
65,033
65,092
NÁRODNÁ
SSÚD TRENČÍN SPOLU:
DIAĽNIČNÁ
ŠTÁT
Hlohovec
SPOLOČNOSŤ
Nové Mesto n./Váhom
a.s.
SSÚD
Piešťany
TRNAVA
Senec
Trnava
SSÚD TRNAVA SPOLU:
65,033
65,092
Galanta
15,411
15,411
15,411
15,411
Nitra
18,484
18,484
14,017
14,017
Trnava
10,339
10,339
10,339
10,339
SSÚR GALANTA SPOLU:
44,234
44,234
39,767
39,767
7,804
7,804
7,804
7,804
SSÚR
GALANTA
Košice I
SSÚR
KOŠICE
4,997
Košice II
8,142
Košice IV
Košice - okolie
14,245
0,387
Rožňava
SSÚR KOŠICE SPOLU:
22,387
29
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, 01.01.2014
4,997
8,142
5,384
0,347
0,347
18,067
32,699
6,502
6,502
24,916
52,687
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY ÚSEKOV SPOPLATNENÝCH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ SR
ČLENENIE: VLASTNÍK/SPRÁVCA CK - OKRES
Dĺžka CK s mýtom
VLASTNÍK
SPRÁVCA
GRO - SSÚR, SEL
SSÚR
ČADCA
OKRES
Čadca
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČE
RÝCHL. CIEST
CESTY I. TRIEDY
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
0,094
Kysucké Nové Mesto
0,094
2,869
3,619
3,619
19,064
19,158
6,654
6,654
Revúca
7,759
7,759
Rimavská Sobota
10,420
10,420
Turčianské Teplice
4,207
1,711
7,408
SSÚR ZVOLEN SPOLU:
Zlaté Moravce
8,116
8,116
21,170
20,370
20,370
7,408
7,408
7,408
4,207
19,459
Žiar nad Hronom
ŠTÁT
2,869
Banská Bystrica
Zvolen
SSÚR
ŽARNOVICA
12,670
Tvrdošín
Žilina
SSÚR
ZVOLEN
12,576
Dolný Kubín
SSÚR ČADCA SPOLU:
NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ
a.s.
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
Dlžka CK s nálepkami /úhrada
MÝTO NÁLEPKY RÝCHLOSTNÉ
DIAĽNICE
CESTY
SPOLU
SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
55,907
1,711
57,618
35,894
35,894
2,725
1,499
4,224
2,725
2,725
Žarnovica
24,479
24,479
24,462
24,462
Žiar nad Hronom
16,536
16,536
16,536
16,536
SSÚR ŽARNOVICA SPOLU:
1,499
45,239
43,723
43,723
NDS a.s., SPOLU:
392,740
0,860
185,682
43,740
5,384
64,849
649,108
382,290
128,881
511,171
SPOLU:
392,740
0,860
231,572
5,384 1 415,927
2 046,483
382,290
174,771
557,061
30
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, 01.01.2014
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
BRATISLAVA
DĹŽKY ÚSEKOV SPOPLATNENÝCH
CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ SR
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
TRIEDA CK
DIAĽNICE
ČÍSLO CK
Dĺžka CK s mýtom (km)
D1
D2
D3
D4
307,707
69,522
8,742
6,769
392,740
0,860
0,860
158,049
6,538
29,119
17,459
18,714
1,693
231,572
DIAĽNICE SPOLU:
PD5
DIAĽ.PRIVÁDZAČE SPOLU:
RÝCHLOSTNÉ CESTY
R1
R1A
R2
R3
R4
R6
RÝCHLOSTNÉ CESTY SPOLU:
PRIVÁDZAČE RÝCHLOSTNÝCH
CIEST
PRIVÁDZAČE RÝCHL. CIEST SPOLU:
PR3
5,384
CESTY I. TRIEDY
I/2
I/11
I/11A
I/12
I/13
I/18
I/49
I/49A
I/50
I/51
I/59
I/61
I/61A
I/62
I/63
I/64
I/64B
I/65
I/65D
I/66
I/68
I/69
I/72
I/73
I/75
I/75A
I/76
I/79
I/79A
5,384
51,944
21,987
5,143
3,057
10,882
201,868
5,577
3,874
308,197
56,756
72,048
108,214
2,037
32,173
67,699
65,099
1,821
97,579
1,498
79,681
23,254
10,875
33,043
37,877
35,984
5,106
43,358
28,981
0,315
1 415,927
CESTY I. TRIEDY SPOLU:
CELKOM:
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, 01.01.2014
2 046,483
31
Dlžka CK s nálepkami /
úhrada
(km)
307,899
63,554
8,648
2,189
382,290
382,290
160,405
2,071
10,602
1,693
174,771
557,061
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
DĹŽKY ÚSEKOV SPOPLATNENÝCH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ SR
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ÚZEMNÉ ČLENENIE: KRAJ/OKRES
Dĺžka CK s mýtom
KRAJ
OKRES
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČE
RÝCHL. CIEST
CESTY
I. TRIEDY
MÝTO - SPOLU
DIAĽNICE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
NÁLEPKY - SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
6,654
Banská Bystrica
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
40,009
8,116
8,116
24,588
24,588
Detva
13,066
13,066
Krupina
24,442
24,442
Lučenec
34,348
34,348
7,759
5,136
12,895
Rimavská Sobota
10,420
27,641
38,061
Zvolen
19,459
33,772
53,231
20,370
20,370
Žarnovica
24,479
11,664
36,143
24,462
24,462
Žiar nad Hronom
23,944
36,527
64,471
23,944
23,944
92,715
251,182
343,897
76,892
76,892
1,137
1,137
Revúca
Bratislava II
Bratislava III
1,195
Bratislava IV
7,124
Bratislava V
18,190
Malacky
35,862
Senec
BRATISLAVSKÝ KRAJ SPOLU:
1,195
0,504
5,245
5,245
11,044
11,044
26,473
62,335
34,339
34,339
22,423
31,019
53,442
22,482
22,482
84,794
59,133
143,927
74,305
74,305
4,997
8,142
4,997
0,421
8,563
Košice III
2,425
2,425
Košice IV
1,825
1,825
53,886
73,913
Michalovce
13,004
13,004
Rožnava
46,903
46,903
Sobrance
15,072
15,072
Trebišov
38,727
38,727
172,263
205,429
KOŠICKÝ KRAJ SPOLU:
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, 01.01.2014
1,195
7,628
Košice II
Košice-okolie
1,195
18,190
Košice I
KOŠICKÝ
KRAJ
44,843
Brezno
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ SPOLU:
BRATISLAVSKÝ
KRAJ
Dlžka CK s nálepkami /úhrada
5,395
5,395
14,245
22,387 32
0,387
5,384
7,804
5,371
5,371
7,804
5,371
7,804
13,175
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
DĹŽKY ÚSEKOV SPOPLATNENÝCH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ SR
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ÚZEMNÉ ČLENENIE: KRAJ/OKRES
Dĺžka CK s mýtom
KRAJ
NITRIANSKY
KRAJ
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
OKRES
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČE
RÝCHL. CIEST
CESTY
I. TRIEDY
MÝTO - SPOLU
DIAĽNICE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
NÁLEPKY - SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
Komárno
39,339
39,339
Levice
37,940
37,940
22,674
62,730
45,527
45,527
Šaľa
9,696
9,696
Topoľčany
8,714
8,714
27,043
20,357
67,099
40,056
Nitra
Nové Zámky
Zlaté Moravce
NITRIANSKY KRAJ SPOLU:
PREŠOVSKÝ
KRAJ
35,589
35,589
47,400
27,043
27,043
184,247
251,346
62,632
62,632
Levoča
12,908
34,341
47,249
12,916
12,916
Poprad
35,669
20,409
56,078
35,669
35,669
Prešov
33,432
38,785
72,217
33,342
33,342
4,469
34,561
39,030
4,469
128,096
214,574
82,017
82,017
13,271
13,271
6,470
22,630
16,160
16,160
21,658
Svidník
PREŠOVSKÝ KRAJ SPOLU:
82,009
Bánovce nad Bebravou
TRENČIANSKY
KRAJ
Dlžka CK s nálepkami /úhrada
Ilava
16,160
Nové Mesto n./Váhom
21,658
Partizánske
Považská Bystrica
15,530
Prievidza
Púchov
7,612
Trenčín
25,534
0,860
86,494
0,860
TRENČIANSKY KRAJ SPOLU:
1,693
1,693
33
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, 01.01.2014
12,501
34,159
11,400
11,400
9,929
25,459
37,298
37,298
14,782
24,087
7,612
42,718
69,112
25,683
148,369
237,416
86,643
,
15,530
21,658
15,530
1,693
9,305
25,683
1,693
88,336
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
DĹŽKY ÚSEKOV SPOPLATNENÝCH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ SR
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ÚZEMNÉ ČLENENIE: KRAJ/OKRES
Dĺžka CK s mýtom
KRAJ
OKRES
DIAĽNICE
DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
PRIVÁDZAČE
RÝCHL. CIEST
CESTY
I. TRIEDY
MÝTO - SPOLU
DIAĽNICE
RÝCHLOSTNÉ
CESTY
NÁLEPKY - SPOLU
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
Dunajská Streda
15,411
Galanta
TRNAVSKÝ
KRAJ
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
50,119
50,119
38,439
53,850
15,411
15,411
Hlohovec
14,728
9,679
24,407
14,728
14,728
Piešťany
19,494
11,956
31,450
19,494
19,494
Senica
13,340
30,504
43,844
13,340
13,340
Skalica
1,775
30,559
32,334
1,775
1,775
Trnava
17,905
10,339
38,450
66,694
17,905
10,339
28,244
67,242
25,750
209,706
302,698
67,242
25,750
92,992
9,162
9,162
44,822
44,822
2,992
2,992
TRNAVSKÝ KRAJ SPOLU:
Bytča
9,162
18,914
28,076
Čadca
0,094
23,930
24,024
26,323
32,056
5,733
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
ŽILINSKÝ
KRAJ
Dlžka CK s nálepkami /úhrada
Liptovský Mikuláš
44,822
Martin
9,591
103,161
26,916
26,916
41,086
44,078
Turčianske Teplice
4,207
20,342
24,549
Tvrdošín
7,519
11,819
19,338
25,671
35,407
9,736
9,736
17,459
262,931
347,196
66,712
66,712
5,384 1 415,927 2 046,483
382,290
Ružomberok
Žilina
ŽILINSKÝ KRAJ SPOLU:
SR - SPOLU
2,992
9,591
58,339
9,736
66,806
392,740
0,860
231,572
34
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, www.cdb.sk, 01.01.2014
174,771
557,061
35
36
ODBOR 2100 – CESTNÁ DATABANKA
CESTNÉ KOMUNIKÁCIE PODĽA KRYTU VOZOVKY
SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2014
BRATISLAVA, 2014
37
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
CESTNÉ KOMUNIKÁCIE PODĽA KRYTU VOZOVKY
ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR/KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
DOPRAVNÝ VÝZNAM
CESTNEJ KOMUNIKÁCIE
DIAĽNICE:
BETÓNOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
17,268
BITÚMENOVÝ
PLOCHA
VOZOVKY
2
[m ]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
158 741
DIAĽNIČNÉ PRIVÁDZAČE:
RÝCHLOSTNÉ CESTY
PRIVÁDZAČ RÝCHL. CESTY
2
[m ]
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
DREVENÝ
PLOCHA
VOZOVKY
2
[m ]
10 082 387
67 739
3 637,303
27 413 877
5,418
42 798
10 361,446
64 044 882
4,987
933 604
18 804,271
138 099 222
11,349
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
902,014
2
[m ]
4 987 312
81 537
106,910
PLOCHA VOZOVKY
5,927
131 385
12,296
[m ]
DĹŽKA VOZOVKY
[km]
498,256
10 334
20,864
2
67 739
0,944
CESTY III. TRIEDY:
[m ]
PLOCHA
VOZOVKY
4 987 312
346 068
CESTY II. TRIEDY:
2
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
5,927
31 315 699
561 940
PLOCHA
VOZOVKY
SPOLU
498,256
32,101
56,482
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
ŠTRKOVÝ
9 923 645
3 384,492
CESTY I. TRIEDY:
SPOLU:
884,746
PLOCHA
VOZOVKY
DLÁŽDENÝ
32,101
346 068
3 441,985
31 888 575
27 898
3 671,006
27 615 957
147 076
10 414,655
64 309 820
18 965,944
139 297 859
0,067
603
7,421
34 890
0,334
1 434
35,592
88 022
0,401
2 037
43,013
174 974
38
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA DIAĽNICIACH
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
BITÚMENOVÝ
DĹŽKA VOZOVKY PLOCHA VOZOVKY DĹŽKA VOZOVKY
[km]
[km]
[m 2]
DLÁŽDENÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DREVENÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
ŠTRKOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
SPOLU
DĹŽKA VOZOVKY PLOCHA VOZOVKY
[km]
[m 2]
Banská Bystrica
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar n./Hronom
BRATISLAVSKÝ KRAJ
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ SPOLU:
Bratislava I
Bratislava II
28,786
340 035
28,786
Bratislava III
2,931
33 919
2,931
33 919
29,289
312 653
34,588
361 508
Bratislava IV
5,299
48 855
Bratislava V
3,269
37 640
Malacky
340 035
56,833
638 279
60,102
675 919
73,843
810 584
73,843
810 584
Pezinok
Senec
BRATISLAVSKÝ KRAJ SPOLU:
8,568
86 495
46,271
550 530
46,271
550 530
237,953
2 686 001
246,521
2 772 496
12,312
133 521
12,312
133 521
KOŠICKÝ KRAJ
Gelnica
Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie
Michalovce
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
39
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA DIAĽNICIACH
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
BITÚMENOVÝ
KOŠICKÝ
KRAJ
DĹŽKA VOZOVKY PLOCHA VOZOVKY DĹŽKA VOZOVKY
[km]
[km]
[m 2]
[m 2]
DLÁŽDENÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DREVENÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
ŠTRKOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
SPOLU
DĹŽKA VOZOVKY PLOCHA VOZOVKY
[km]
[m 2]
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
KOŠICKÝ KRAJ SPOLU:
NITRIANSKY KRAJ
PLOCHA
VOZOVKY
12,312
133 521
12,312
133 521
21,052
220 170
23,470
238 305
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
NITRIANSKY KRAJ SPOLU:
Bardejov
Humenné
PREŠOVSKÝ KRAJ
Kežmarok
Levoča
2,418
18 135
Medzilaborce
Poprad
2,584
21 554
73,015
810 047
75,599
831 601
Prešov
2,892
21 771
61,988
705 659
64,880
727 430
7,894
61 460
156,055
1 735 876
163,949
1 797 336
35,059
390 726
35,059
390 726
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov n./Topľou
TN KRAJ
PREŠOVSKÝ KRAJ SPOLU:
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
40
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA DIAĽNICIACH
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
BITÚMENOVÝ
TRENČIANSKY
KRAJ
DĹŽKA VOZOVKY PLOCHA VOZOVKY DĹŽKA VOZOVKY
[km]
[km]
[m 2]
Nové Mesto n./Váhom
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DREVENÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
ŠTRKOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
SPOLU
DĹŽKA VOZOVKY PLOCHA VOZOVKY
[km]
[m 2]
46,987
537 827
46,987
537 827
35,429
406 510
35,429
406 510
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Trenčín
TRENČIANSKY KRAJ SPOLU:
TRNAVSKÝ KRAJ
DLÁŽDENÝ
PLOCHA
VOZOVKY
18,127
202 895
18,127
202 895
54,884
614 872
54,884
614 872
190,486
2 152 831
190,486
2 152 831
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
31,773
354 964
31,773
354 964
Piešťany
40,637
451 485
40,637
451 485
28,151
305 576
28,151
305 576
2,738
33 518
3,544
44 305
39,798
458 136
39,798
458 136
Senica
Skalica
Trnava
0,806
TRNAVSKÝ KRAJ SPOLU:
0,806
10 787
143,097
1 603 680
143,903
1 614 466
Bytča
10 787
19,562
224 552
19,562
224 552
Čadca
0,238
3 437
0,238
3 437
96,853
1 072 212
96,853
1 072 212
6,476
73 278
6,476
73 278
ŽILINSKÝ KRAJ
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Tvrdošín
Žilina
ŽILINSKÝ KRAJ SPOLU:
VOZOVKY NA DIAĽNICIACH SPOLU:
17,268
158 741
21,714
238 259
21,714
238 259
144,843
1 611 737
144,843
1 611 737
884,746
9 923 645
902,014
10 082 387
Pozn.:
Dĺžka vozovky - je súčet dĺžok medzikrižovatkových, križovatkových úsekov CK (v prípade smerovo rozdelených CK aj dĺžok oddelených častí 2) a dĺžok jej križovatkových vetiev.
V križovatkách CK je dĺžka vozovky započítaná od hrán spevnenej časti vozovky CK, preto nie je totožná s dĺžkou cestnej komunikácie.
Plocha vozvovky - je vyjadrená súčinom dĺžky vozovky a šírky jej spevnenej časti.
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
41
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA DIAĽNIČNÝCH PRIVÁDZAČOCH
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
BITÚMENOVÝ
PLOCHA
VOZOVKY
2
[m ]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
DLÁŽDENÝ
PLOCHA
VOZOVKY [m2]
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
2
[m ]
DREVENÝ
ŠTRKOVÝ
PLOCHA
DĹŽKA
DĹŽKA
VOZOVKY [km] VOZOVKY [m2] VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m2]
SPOLU
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m2]
Bardejov
Humenné
PREŠOVSKÝ KRAJ
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
3,527
41 311
3,527
41 311
3,527
41 311
3,527
41 311
Trenčín
2,400
26 428
2,400
26 428
TRENČIANSKY KRAJ SPOLU:
2,400
26 428
2,400
26 428
5,927
67 739
5,927
67 739
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov n./Topľou
PREŠOVSKÝ KRAJ SPOLU:
Bánovce nad Bebravou
Ilava
TN KRAJ
Myjava
Nové Mesto n./Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
VOZOVKY NA DIAĽNIČNÝCH
PRIVÁDZAČOCH SPOLU:
Pozn.:
Dĺžka vozovky - je súčet dĺžok medzikrižovatkových, križovatkových úsekov CK (v prípade smerovo rozdelených CK aj dĺžok oddelených častí 2) a dĺžok jej križovatkových vetiev.
V križovatkách CK je dĺžka vozovky započítaná od hrán spevnenej časti vozovky CK, preto nie je totožná s dĺžkou cestnej komunikácie.
Plocha vozvovky - je vyjadrená súčinom dĺžky vozovky a šírky jej spevnenej časti.
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
42
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
Banská Bystrica
BITÚMENOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
41,203
DLÁŽDENÝ
PLOCHA VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
398 854
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
DREVENÝ
PLOCHA
DĹŽKA
VOZOVKY [km] VOZOVKY [m 2]
ŠTRKOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
SPOLU
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
41,203
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
398 854
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
91 504
8,660
91 504
129 419
11,289
129 419
Zvolen
45,158
445 965
45,158
445 965
Žarnovica
Žiar n./Hronom
51,650
503 123
51,650
503 123
49,936
481 921
49,936
481 921
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ SPOLU:
207,896
2 050 786
207,896
2 050 786
22,649
227 457
22,649
227 457
6,005
65 927
6,005
65 927
29,906
330 043
29,906
330 043
BRATISLAVSKÝ KRAJ
8,660
11,289
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Malacky
Pezinok
Senec
BRATISLAVSKÝ KRAJ SPOLU:
Gelnica
KOŠICKÝ KRAJ
Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie
Michalovce
Rožňava
Sobrance
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
43
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
KE
KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
DLÁŽDENÝ
PLOCHA VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
DREVENÝ
PLOCHA
DĹŽKA
VOZOVKY [km] VOZOVKY [m 2]
ŠTRKOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
SPOLU
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
Spišská Nová Ves
Trebišov
KOŠICKÝ KRAJ SPOLU:
NITRIANSKY KRAJ
BITÚMENOVÝ
58,560
623 427
58,560
623 427
88,345
879 046
88,345
879 046
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
NITRIANSKY KRAJ SPOLU:
55,459
539 790
55,459
539 790
143,804
1 418 836
143,804
1 418 836
5,536
65 409
5,536
65 409
5,536
65 409
5,536
65 409
Bardejov
Humenné
PREŠOVSKÝ KRAJ
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov n./Topľou
TRENČIANSKY
KRAJ
PREŠOVSKÝ KRAJ SPOLU:
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto n./Váhom
Partizánske
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
44
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
TN KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
BITÚMENOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
DLÁŽDENÝ
PLOCHA VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
DREVENÝ
PLOCHA
DĹŽKA
VOZOVKY [km] VOZOVKY [m 2]
ŠTRKOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
SPOLU
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
Považská Bystrica
Prievidza
1,693
19 010
1,693
19 010
TRENČIANSKY KRAJ SPOLU:
1,693
19 010
1,693
19 010
35,791
352 915
35,791
352 915
26,268
261 393
26,268
261 393
62,059
614 308
62,059
614 308
5,733
60 533
5,733
60 533
Turčianske Teplice
4,207
43 880
4,207
43 880
Tvrdošín
Žilina
8,768
91 122
8,768
91 122
18,708
195 535
18,708
195 535
498,256
4 987 312
498,256
4 987 312
TRNAVSKÝ KRAJ
Púchov
Trenčín
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava
TRNAVSKÝ KRAJ SPOLU:
Bytča
Čadca
ŽILINSKÝ KRAJ
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
ŽILINSKÝ KRAJ SPOLU:
VOZOVKY NA RÝCHLOSTNÝCH
CESTÁCH SPOLU:
Pozn.:
Dĺžka vozovky - je súčet dĺžok medzikrižovatkových, križovatkových úsekov CK (v prípade smerovo rozdelených CK aj dĺžok oddelených častí 2) a dĺžok jej križovatkových vetiev.
V križovatkách CK je dĺžka vozovky započítaná od hrán spevnenej časti vozovky CK, preto nie je totožná s dĺžkou cestnej komunikácie.
Plocha vozvovky - je vyjadrená súčinom dĺžky vozovky a šírky jej spevnenej časti.
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
45
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA PRIVÁDZAČOCH RÝCHLOSTNÝCH CIEST
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m2]
BITÚMENOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
DLÁŽDENÝ
PLOCHA
DĹŽKA
VOZOVKY [m2] VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m2]
DREVENÝ
ŠTRKOVÝ
PLOCHA
DĹŽKA
DĹŽKA
VOZOVKY [km] VOZOVKY [m2] VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m2]
SPOLU
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m2]
Gelnica
KOŠICKÝ KRAJ
Košice I
19,503
215 707
19,503
215 707
11,898
122 480
11,898
122 480
0,700
7 882
0,700
7 882
32,101
346 068
32,101
346 068
32,101
346 068
32,101
346 068
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
KOŠICKÝ KRAJ SPOLU:
VOZOVKY NA RÝCHLOSTNÝCH
CESTÁCH SPOLU:
Pozn.:
Dĺžka vozovky - je súčet dĺžok medzikrižovatkových, križovatkových úsekov CK (v prípade smerovo rozdelených CK aj dĺžok oddelených častí 2) a dĺžok jej križovatkových vetiev.
V križovatkách CK je dĺžka vozovky započítaná od hrán spevnenej časti vozovky CK, preto nie je totožná s dĺžkou cestnej komunikácie.
Plocha vozvovky - je vyjadrená súčinom dĺžky vozovky a šírky jej spevnenej časti.
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
46
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA CESTÁCH I.TRIEDY
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
BITÚMENOVÝ
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
BRATISLAVSKÝ KRAJ
DĹŽKA VOZOVKY PLOCHA VOZOVKY
DĹŽKA
[km]
VOZOVKY [km]
[m 2]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
DREVENÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
ŠTRKOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
SPOLU
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
Banská Bystrica
69,485
720 040
69,485
720 040
Banská Štiavnica
33,745
254 509
33,745
254 509
Brezno
114,768
941 245
114,768
941 245
Detva
18,309
182 950
18,309
182 950
Krupina
58,301
487 068
58,301
487 068
Lučenec
83,087
743 000
83,087
743 000
Revúca
12,920
117 828
12,920
117 828
Rimavská Sobota
93,757
778 313
93,757
778 313
Veľký Krtíš
44,354
329 892
44,354
329 892
Zvolen
54,016
525 693
54,016
525 693
Žarnovica
18,736
141 495
18,736
141 495
Žiar n./Hronom
51,657
518 476
51,657
518 476
653,135
5 740 510
653,135
5 740 510
0,381
6 218
30,682
342 501
30,682
342 501
Poltár
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ SPOLU:
Bratislava I
0,381
6 218
Bratislava II
Bratislava III
16,524
173 886
16,655
175 903
Bratislava V
32,341
332 064
32,341
332 064
Malacky
35,359
306 744
35,359
306 744
Bratislava IV
0,131
2 017
Pezinok
Senec
BRATISLAVSKÝ KRAJ SPOLU:
KOŠICKÝ KRAJ
DLÁŽDENÝ
5,382
57 527
40,169
426 971
45,551
484 498
5,894
65 762
155,075
1 582 166
160,969
1 647 928
Gelnica
Košice I
0,344
3 412
0,344
3 412
Košice II
1,675
18 748
1,675
18 748
Košice III
6,614
73 486
6,614
73 486
Košice IV
6,981
69 603
6,981
69 603
64,362
683 792
64,362
683 792
Košice-okolie
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
47
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA CESTÁCH I.TRIEDY
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
KE KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
BITÚMENOVÝ
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
NITRIANSKY KRAJ
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
ŠTRKOVÝ
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
SPOLU
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
48,970
484 677
48,970
484 677
Rožňava
96,071
937 999
96,071
937 999
Sobrance
21,670
200 337
21,670
200 337
Spišská Nová Ves
Trebišov
Komárno
Levice
102,256
886 199
102,256
886 199
348,943
3 358 253
348,943
3 358 253
87,380
850 084
87,380
850 084
158,517
1 299 332
158,517
1 299 332
73,582
679 774
73,582
679 774
114,690
974 281
114,838
975 766
Šaľa
15,950
153 217
15,950
153 217
Topoľčany
29,026
278 674
29,026
278 674
Zlaté Moravce
21,533
226 967
21,533
226 967
500,678
4 462 329
500,826
4 463 814
Bardejov
44,956
381 368
44,956
381 368
Humenné
24,056
241 222
24,056
241 222
Kežmarok
30,348
251 461
30,348
251 461
Levoča
40,212
401 084
40,212
401 084
Nitra
Nové Zámky
NITRIANSKY KRAJ SPOLU:
PREŠOVSKÝ KRAJ
DĹŽKA VOZOVKY PLOCHA VOZOVKY
DĹŽKA
[km]
VOZOVKY [km]
[m 2]
DREVENÝ
Michalovce
KOŠICKÝ KRAJ SPOLU:
0,148
0,148
1 485
1 485
Medzilaborce
Poprad
101,401
904 980
101,401
904 980
Prešov
89,616
947 398
89,616
947 398
Sabinov
27,303
234 296
27,303
234 296
Snina
39,488
315 122
39,488
315 122
Stará Ľubovňa
73,988
625 425
73,988
625 425
Stropkov
22,364
186 014
22,431
186 617
Svidník
69,402
621 427
69,402
621 427
Vranov n./Topľou
80,650
715 872
80,650
715 872
643,784
5 825 669
643,851
5 826 272
Bánovce nad Bebravou
17,477
139 050
17,477
139 050
Ilava
20,317
210 039
20,317
210 039
35,307
323 445
36,308
332 543
20,815
191 734
20,815
191 734
PREŠOVSKÝ KRAJ SPOLU:
TRENČIANSKY
KRAJ
DLÁŽDENÝ
0,067
0,067
603
603
Myjava
Nové Mesto n./Váhom
1,001
Partizánske
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
9 098
48
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA CESTÁCH I.TRIEDY
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
TN KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
DLÁŽDENÝ
DĹŽKA VOZOVKY PLOCHA VOZOVKY
DĹŽKA
[km]
VOZOVKY [km]
[m 2]
DREVENÝ
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
ŠTRKOVÝ
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
SPOLU
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY [m 2]
Považská Bystrica
16,370
190 031
16,370
Prievidza
99,883
939 307
99,883
939 307
38,077
349 853
38,877
357 163
Púchov
Trenčín
0,800
7 310
190 031
7,776
80 463
62,788
608 334
70,564
688 797
9,577
96 871
311,034
2 951 793
320,611
3 048 664
4,427
32 630
58,118
613 248
62,545
645 877
17,906
173 358
28,906
314 358
46,812
487 716
Hlohovec
11,376
108 246
11,376
108 246
Piešťany
17,265
167 783
17,265
167 783
Senica
39,913
336 696
40,843
346 862
Skalica
38,549
358 376
38,549
358 376
Trnava
52,957
511 628
52,957
511 628
247,084
2 410 335
270,347
2 626 488
TRENČIANSKY KRAJ SPOLU:
Dunajská Streda
TRNAVSKÝ KRAJ
BITÚMENOVÝ
Galanta
0,930
10 166
22,333
Bytča
4,115
43 581
21,429
201 469
25,544
245 050
Čadca
0,620
5 580
53,761
476 330
54,381
481 910
Dolný Kubín
60,697
537 372
60,697
537 372
Kysucké Nové Mesto
11,220
123 051
11,220
123 051
Liptovský Mikuláš
74,687
698 853
74,687
698 853
51,500
576 223
58,181
647 706
38,957
308 304
38,957
308 304
ŽILINSKÝ KRAJ
TRNAVSKÝ KRAJ SPOLU:
Martin
6,681
71 483
Námestovo
0,930
10 166
Ružomberok
0,034
391
61,289
628 816
61,323
629 207
Turčianske Teplice
7,080
70 800
29,311
258 510
36,391
329 310
22,119
212 609
22,119
212 609
100,429
963 106
0,014
168
100,443
963 274
543,943
5 176 648
Tvrdošín
Žilina
ŽILINSKÝ KRAJ SPOLU:
VOZOVKY NA CESTÁCH
I.TRIEDY SPOLU:
18,530
191 835
525,399
4 984 645
0,014
168
56,482
355 952
3 385,132
31 315 699
0,944
10 334
0,067
603
Pozn.:
Dĺžka vozovky - je súčet dĺžok medzikrižovatkových, križovatkových úsekov CK (v prípade smerovo rozdelených CK aj dĺžok oddelených častí 2) a dĺžok jej križovatkových vetiev.
V križovatkách CK je dĺžka vozovky započítaná od hrán spevnenej časti vozovky CK, preto nie je totožná s dĺžkou cestnej komunikácie.
Plocha vozvovky - je vyjadrená súčinom dĺžky vozovky a šírky jej spevnenej časti.
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
49
3 442,625 31 888 575
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA CESTÁCH II.TRIEDY
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
DREVENÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
ŠTRKOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
SPOLU
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
2
[m ]
26,927
181 260
26,927
181 260
Banská Štiavnica
16,230
124 808
16,230
124 808
Brezno
40,402
299 742
40,402
299 742
Detva
84,354
572 694
84,354
572 694
Krupina
23,980
155 507
23,980
155 507
Lučenec
37,714
292 599
37,714
292 599
Poltár
47,956
332 790
47,956
Revúca
89,328
647 815
89,328
647 815
Rimavská Sobota
84,452
615 385
84,452
615 385
Veľký Krtíš
98,976
744 053
98,976
744 053
Zvolen
22,726
151 008
22,726
151 008
Žarnovica
26,083
188 321
26,083
188 321
9,846
65 935
0,184
1 613
10,030
67 548
0,184
1 613
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ SPOLU:
BRATISLAVSKÝ KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
DLÁŽDENÝ
Banská Bystrica
Žiar n./Hronom
608,974
4 371 917
609,158
4 373 530
Bratislava I
6,180
85 785
6,180
85 785
Bratislava II
9,931
84 251
9,931
84 251
Bratislava III
18,719
172 019
18,719
172 019
Bratislava IV
8,588
88 166
8,588
88 166
Malacky
91,184
686 669
91,184
686 669
Pezinok
63,867
563 552
63,867
563 552
Senec
28,574
248 690
28,574
248 690
227,043
1 929 132
227,043
1 929 132
Gelnica
90,027
608 915
90,027
608 915
Košice I
17,148
176 127
17,148
176 127
Košice II
2,620
17 236
2,620
17 236
6,272
58 573
6,272
58 573
105,522
742 751
105,522
742 751
Bratislava V
BRATISLAVSKÝ KRAJ SPOLU:
KOŠICKÝ KRAJ
[m 2]
BITÚMENOVÝ
Košice III
Košice IV
Košice-okolie
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
50
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA CESTÁCH II.TRIEDY
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
KOŠICKÝ KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
DLÁŽDENÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
126,586
1 003 360
Rožňava
90,373
Sobrance
29,485
Spišská Nová Ves
Trebišov
Michalovce
KOŠICKÝ KRAJ SPOLU:
NITRIANSKY KRAJ
[m 2]
BITÚMENOVÝ
Komárno
Levice
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
DREVENÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
ŠTRKOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
0,837
SPOLU
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
PLOCHA
VOZOVKY
2
[m ]
127,423
1 007 964
607 714
90,373
607 714
204 101
29,485
204 101
91,842
681 033
91,842
681 033
38,993
323 659
38,993
323 659
598,868
4 423 469
599,705
4 428 073
81,185
580 130
81,185
580 130
101,577
745 654
101,577
745 654
0,837
4 604
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
4 604
54,824
409 034
54,824
409 034
142,235
1 029 589
142,235
1 029 589
Šaľa
34,096
252 806
34,096
252 806
Topoľčany
58,488
444 799
58,488
444 799
Nitra
Nové Zámky
Zlaté Moravce
209 882
3,284
28 577
28,002
238 458
497,123
3 671 893
3,284
28 577
500,407
3 700 469
Bardejov
33,122
287 179
33,122
287 179
Humenné
48,746
372 749
0,005
30
48,751
372 779
Kežmarok
56,633
426 579
0,022
110
56,655
426 689
Levoča
13,115
97 345
Medzilaborce
80,463
587 847
Poprad
75,176
Prešov
PREŠOVSKÝ KRAJ
24,718
NITRIANSKY KRAJ SPOLU:
13,115
97 345
82,703
595 687
672 587
75,176
672 587
34,427
260 178
34,427
260 178
Snina
56,948
408 163
61,292
423 617
Stará Ľubovňa
20,812
142 530
20,812
142 530
Stropkov
32,100
230 146
32,100
230 146
8,762
60 696
8,762
60 696
55,685
396 895
55,685
396 895
515,989
3 942 893
522,600
3 966 327
2,240
7 840
Sabinov
Svidník
Vranov n./Topľou
PREŠOVSKÝ KRAJ SPOLU:
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
4,344
0,027
51
140
6,584
15 454
23 294
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA CESTÁCH II.TRIEDY
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
TRENČIANSKY KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
DREVENÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
ŠTRKOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
SPOLU
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
2
[m ]
10,659
71 387
10,659
71 387
Ilava
28,593
211 557
28,593
211 557
Myjava
59,787
459 479
59,787
459 479
Nové Mesto n./Váhom
54,332
406 754
54,332
406 754
Partizánske
39,338
275 094
40,551
282 949
Považská Bystrica
36,231
313 118
36,231
313 118
Prievidza
47,946
360 625
47,946
360 625
Púchov
16,653
134 840
16,653
134 840
0,248
3 273
54,932
411 654
0,248
3 273
348,471
2 644 508
20,616
128 112
113,970
Galanta
76,958
Hlohovec
Piešťany
1,213
7 855
55,180
414 927
349,932
2 655 636
887 235
134,586
1 015 347
581 418
76,958
581 418
58,041
452 204
58,041
452 204
73,696
551 654
73,696
551 654
Senica
96,434
680 837
97,075
685 133
Skalica
24,520
196 576
24,520
196 576
TRENČIANSKY KRAJ SPOLU:
Dunajská Streda
Trnava
65,891
474 637
509,510
3 824 561
Bytča
29,822
223 619
Čadca
66,076
546 049
Dolný Kubín
13,898
64,393
TRNAVSKÝ KRAJ SPOLU:
ŽILINSKÝ KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
DLÁŽDENÝ
Bánovce nad Bebravou
Trenčín
TRNAVSKÝ KRAJ
BITÚMENOVÝ
20,616
128 112
1,213
0,641
7 855
4 296
65,891
474 637
530,767
3 956 969
29,822
223 619
66,145
546 367
99 665
13,898
99 665
521 757
64,393
521 757
0,641
4 296
0,069
318
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
8,470
62 626
8,470
62 626
33,967
253 047
33,967
253 047
Turčianske Teplice
14,970
104 085
14,970
104 085
Tvrdošín
42,630
311 995
42,630
311 995
Žilina
57,099
482 662
57,099
482 662
Martin
Námestovo
Ružomberok
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
52
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA CESTÁCH II.TRIEDY
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
ŽILINSKÝ KRAJ SPOLU:
VOZOVKY NA CESTÁCH
II.TRIEDY SPOLU:
20,864
131 385
BITÚMENOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DLÁŽDENÝ
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
DREVENÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
331,325
2 605 505
0,069
318
3 637,303
27 413 877
5,418
42 798
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
Pozn.:
Dĺžka vozovky - je súčet dĺžok medzikrižovatkových, križovatkových úsekov CK (v prípade smerovo rozdelených CK aj dĺžok oddelených častí 2) a dĺžok jej križovatkových vetiev.
V križovatkách CK je dĺžka vozovky započítaná od hrán spevnenej časti vozovky CK, preto nie je totožná s dĺžkou cestnej komunikácie.
Plocha vozvovky - je vyjadrená súčinom dĺžky vozovky a šírky jej spevnenej časti.
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
53
ŠTRKOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
7,421
SPOLU
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
27 898
DĹŽKA
VOZOVKY [km]
PLOCHA
VOZOVKY
2
[m ]
331,394
2 605 823
3 671,006
27 615 957
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA CESTÁCH III.TRIEDY
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
BITÚMENOVÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
2
[m ]
135,200
866 276
Banská Štiavnica
69,656
Brezno
Detva
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
ŠTRKOVÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
4,794
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
891 152
385 484
84,185
490 957
84,185
490 957
50,816
296 487
50,816
296 487
Krupina
138,451
787 758
138,451
787 758
Lučenec
219,037
1 331 207
Poltár
107,568
648 866
Revúca
127,646
729 478
Rimavská Sobota
323,132
1 943 616
0,035
245
Veľký Krtíš
233,075
1 429 051
0,186
1 209
Zvolen
129,404
851 858
91,119
547 270
133,872
830 289
0,271
1 524
1 843,161
11 138 597
1,467
9 881
Bratislava II
3,342
Bratislava III
7,595
Bratislava IV
1,982
10 621
Bratislava V
5,494
36 408
115,840
748 139
5 997
0,010
35
23 970
DĹŽKA VOZOVKY
[km]
69,656
0,824
906
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
SPOLU
385 484
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ SPOLU:
0,151
DREVENÝ
140,145
Žiar n./Hronom
BRATISLAVSKÝ KRAJ
PLOCHA VOZOVKY
Banská Bystrica
Žarnovica
0,309
1 545
219,346
1 332 752
0,071
360
108,463
655 222
127,646
729 478
2,053
9 133
325,230
1 953 029
0,501
2 004
233,762
1 432 264
129,404
851 858
95,217
559 564
134,143
831 813
1 856,464
11 197 819
22 318
3,342
22 318
45 265
7,595
45 265
4,054
18 909
4,098
0,010
35
11,826
12 294
49 306
Bratislava I
Malacky
Pezinok
2,072
0,551
8 288
2 204
5,494
36 408
116,391
750 343
505 709
76,880
505 709
76,880
139,722
895 534
139,722
895 534
350,855
2 263 994
353,478
2 274 486
Gelnica
41,505
232 745
41,609
233 321
Košice I
9,657
68 918
9,657
68 918
Košice II
21,659
170 911
21,659
170 911
Košice III
1,355
8 724
1,355
8 724
Senec
BRATISLAVSKÝ KRAJ SPOLU:
KOŠICKÝ KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
DLÁŽDENÝ
Košice IV
Košice-okolie
Michalovce
0,018
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
135
2,623
0,104
576
4,733
31 240
398,250
2 400 942
0,035
210
223,365
1 369 693
0,448
2 737
54
10 492
1,320
4 896
4,733
31 240
399,623
2 406 183
223,813
1 372 430
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA CESTÁCH III.TRIEDY
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
KE KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
NITRIANSKY KRAJ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
Rožňava
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
DLÁŽDENÝ
PLOCHA VOZOVKY
2
[m ]
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
DREVENÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
ŠTRKOVÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
SPOLU
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
138,675
856 047
0,096
480
138,771
856 527
128,273
770 846
0,288
1 296
128,792
772 835
0,231
693
119,743
741 450
0,043
215
119,786
741 665
0,581
2 748
328,248
2 057 374
0,086
556
0,022
88
0,052
231
328,989
2 060 997
0,830
3 576
1 415,463
8 708 890
0,673
4 079
0,022
88
1,799
7 118
1 418,787
8 723 752
Komárno
222,544
1 410 615
222,544
1 410 615
Levice
416,529
2 639 541
0,070
210
416,599
2 639 751
270,733
1 678 587
1 600 446
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
KOŠICKÝ KRAJ SPOLU:
Nitra
0,292
1 606
270,389
1 676 658
0,052
322
Nové Zámky
0,032
192
251,131
1 599 120
0,103
765
0,097
369
251,363
Šaľa
0,426
2 134
77,642
502 043
0,079
458
1,036
5 178
159,271
1 010 003
Topoľčany
Zlaté Moravce
77,216
499 909
158,156
1 004 367
141,371
899 816
0,587
5 991
1 537,336
9 730 026
0,821
7 537
Bardejov
266,077
1 531 954
Humenné
148,742
895 381
Kežmarok
119,656
693 102
Levoča
117,693
713 890
NITRIANSKY KRAJ SPOLU:
PREŠOVSKÝ KRAJ
BITÚMENOVÝ
0,750
3 932
Medzilaborce
0,070
0,071
0,022
154
0,031
155
210
324
0,068
272
142,026
906 079
1,201
5 819
1 540,178
9 747 524
2,412
7 389
268,489
1 539 343
3,455
44,562
253 851
140,071
848 508
Prešov
286,234
1 739 265
Sabinov
145,272
831 316
84,316
492 569
0,106
424
141,070
856 444
1,105
106,220
599 853
2,706
Svidník
153,669
868 714
Vranov n./Topľou
155,687
973 438
0,016
56
1 909,269
11 298 284
0,069
365
Poprad
0,026
169
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
PREŠOVSKÝ KRAJ SPOLU:
0,016
0,042
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
150
319
2,130
15 263
0,007
55
0,078
25
349
11,914
7 455
148,742
895 381
123,182
708 689
117,715
714 044
46,692
261 306
140,128
848 832
286,234
1 739 265
145,272
831 316
84,422
492 993
4 314
142,175
860 758
9 497
108,949
609 524
153,669
868 714
44 342
155,703
973 494
1 921,372
11 343 658
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA CESTÁCH III.TRIEDY
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
TRENČIANSKY KRAJ
Bánovce nad Bebravou
0,048
BITÚMENOVÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
288
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
152,882
DLÁŽDENÝ
PLOCHA VOZOVKY
2
[m ]
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
941 512
0,043
DREVENÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
202
DĹŽKA VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
152,973
942 002
82,905
508 252
82,905
508 252
171,055
994 300
171,055
994 300
Nové Mesto n./Váhom
151,671
896 672
151,671
896 672
59,606
369 756
60,111
372 533
122,958
796 408
122,958
796 408
134,876
891 750
136,428
901 543
86,553
511 422
86,553
511 422
Ilava
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
1,498
9 520
Púchov
0,505
2 778
0,018
117
0,091
969
173,145
1 039 764
0,018
139
TRENČIANSKY KRAJ SPOLU:
1,637
10 776
1 135,651
6 949 836
0,584
3 235
Dunajská Streda
5,287
37 099
345,795
Galanta
0,828
5 293
170,002
Hlohovec
59,641
388 360
Piešťany
53,014
351 168
156,276
81,535
TRNAVSKÝ KRAJ
PLOCHA
VOZOVKY
SPOLU
Myjava
Trenčín
Senica
Skalica
Trnava
1,325
7 950
0,036
157
173,254
1 040 872
1 137,908
6 964 005
2 201 199
351,082
2 238 298
1 099 509
170,830
1 104 802
59,641
388 360
0,036
157
53,324
352 253
1 009 343
156,276
1 009 343
531 398
82,860
539 348
1,357
11 153
192,905
1 288 263
8,797
61 494
1 059,168
6 869 241
Bytča
41,499
Čadca
113,005
Dolný Kubín
88,024
545 556
Kysucké Nové Mesto
56,227
369 039
Liptovský Mikuláš
173,740
1 092 153
Martin
TRNAVSKÝ KRAJ SPOLU:
ŽILINSKÝ KRAJ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
ŠTRKOVÝ
0,310
1 085
194,262
1 299 416
1 068,275
6 931 820
244 982
41,499
244 982
740 845
113,005
740 845
88,762
550 981
0,310
0,738
1 085
5 426
0,085
456
0,885
3 976
56,227
369 039
174,710
1 096 584
134,824
864 431
134,824
864 431
Námestovo
93,396
582 749
93,396
582 749
Ružomberok
88,024
554 334
92,466
576 544
Turčianske Teplice
80,755
513 428
80,755
513 428
Tvrdošín
0,240
Žilina
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
1 440
4,442
55,018
353 114
0,507
3 663
185,391
1 225 384
0,128
704
56
0,033
140
0,592
22 210
2 729
56,390
361 086
185,519
1 226 088
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
VOZOVKY NA CESTÁCH III.TRIEDY
ČLENENIE: KRAJ/OKRES
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
DĹŽKY VOZOVIEK A PLOCHY VOZOVIEK A KOREKCIÍ PODĽA DRUHU KRYTU
KRAJ
OKRES
BETÓNOVÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
ŽILINSKÝ KRAJ SPOLU:
VOZOVKY NA CESTÁCH III.TRIEDY
SPOLU:
0,240
12,296
BITÚMENOVÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
1 440
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
PLOCHA VOZOVKY
2
[m ]
DLÁŽDENÝ
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
DREVENÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
ŠTRKOVÝ
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
DĹŽKA VOZOVKY
[km]
PLOCHA
VOZOVKY
[m 2]
1 109,903
7 086 013
1,373
9 793
0,118
596
5,919
28 915
1 117,553
7 126 756
81 537 10 360,806
64 044 882
4,987
34 890
0,334
1 434
35,592
147 076
10 414,015
64 309 820
Pozn.:
Dĺžka vozovky - je súčet dĺžok medzikrižovatkových, križovatkových úsekov CK (v prípade smerovo rozdelených CK aj dĺžok oddelených častí 2) a dĺžok jej križovatkových vetiev.
V križovatkách CK je dĺžka vozovky započítaná od hrán spevnenej časti vozovky CK, preto nie je totožná s dĺžkou cestnej komunikácie.
Plocha vozvovky - je vyjadrená súčinom dĺžky vozovky a šírky jej spevnenej časti.
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 01.01.2014
DĹŽKA
VOZOVKY
[km]
SPOLU
57
ODBOR 2100 – CESTNÁ DATABANKA
DĹŽKY DIAĽNIC A CIEST NA ÚZEMÍ SR
SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2014
BRATISLAVA, 2014
58
25/43
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST
A CIEST I., II., III. TRIEDY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
DĹŽKA(km)
ČÍSLO CK
DĹŽKA(km)
D1
D2
D3
D4
PD0005
PD0016
323,470
80,564
8,886
6,887
1,226
1,823
000076
000077
000077A
000078
000079
000079A
74,377
96,003
0,090
44,507
96,832
0,315
R00001
R00001A
R00002
R00003
R00004
R00006
PR0003
169,419
6,758
33,202
17,459
18,714
1,693
12,701
000002
000011
000011A
000012
000013
000014
000015
000018
000018A
000049
000049A
000050
000051
000054
000057
000059
000061
000061A
000062
000063
000064
000064A
000064B
000065
000065D
000066
000067
000068
000069
000070
000071
000072
000073
000074
000074A
000074B
000075
000075A
100,935
37,482
5,467
15,290
11,426
24,792
49,634
352,460
2,586
26,388
4,870
402,662
195,635
15,717
12,039
111,047
176,150
2,200
37,318
147,378
201,138
1,000
1,909
122,720
6,642
168,603
139,597
122,588
12,902
16,895
26,301
105,132
58,613
60,968
2,683
0,005
194,274
5,545
000425
000426
000428
000484
000487
000499
000500
000501
000502
000503
000504
000505
000506
000507
000509
000510
000511
000512
000513
000514
000515
000516
000517
000519
000520
000520A
000524
000526
000527
000527A
000527B
000529
000531
000532
000533
000534
000535
000536
000536A
000537
000538
000539
000540
000541
000542
000543
3,872
8,987
3,422
10,368
26,889
81,780
49,701
63,427
78,824
81,993
68,740
10,488
34,977
218,134
38,194
30,939
88,513
32,219
29,131
30,415
2,981
25,646
24,225
30,087
72,672
9,399
31,938
163,913
85,755
0,409
4,436
39,127
36,108
45,154
57,845
10,402
10,986
44,304
0,092
62,046
7,419
6,643
8,818
18,592
29,680
30,169
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
ČÍSLO CK
59
DĹŽKA(km)
000545
000546
000547
000548
000549
000550
000552
000554
000555
000556
000558
000559
000560
000561
000562
000563
000564
000566
000567
000571
000572
000573
000574
000574A
000575
000576
000578
000579
000580
000580A
000581
000582
000583
000583A
000583B
000583C
000583D
000584
000584A
000585
000587
000588
000589
000590
000591
000592
000593
000594
000595
42,931
76,721
61,981
48,185
30,579
10,314
85,113
88,424
42,849
19,922
39,273
56,167
17,791
43,270
19,998
19,204
69,610
34,145
44,180
53,423
48,899
66,789
51,355
1,746
38,957
41,822
20,070
7,164
38,389
0,100
41,605
32,423
43,961
6,909
0,266
0,985
1,130
71,287
1,533
29,499
36,165
40,231
31,928
49,435
67,748
12,248
40,911
7,907
31,648
002026
002027
002028
0,604
14,933
0,389
ČÍSLO CK
002029
002030
002032
002033
002034
002035
002036
002037
002038
002039
002040
002041
002043
002046
002050
002055
011056
011057
011058
011059
011060
011061
011062
011063
011064
011065
011066
011067
011068
011069
011070
011071
011073
011074
011075
011076
011077
011078
011079
011080
011081
011082
011083
011084
011085
011086
011087
011088
011089
011090
018082
018083
018084
DĹŽKA(km)
3,192
4,768
11,726
0,184
7,773
3,833
0,052
2,849
4,439
18,654
13,871
12,453
12,314
5,340
3,941
5,923
3,058
0,016
6,295
8,973
4,035
3,170
5,411
7,522
2,605
11,459
3,708
6,328
3,227
4,125
3,161
2,885
1,675
2,173
5,922
6,026
1,673
5,560
6,008
2,647
0,892
2,666
3,024
3,217
0,958
2,874
8,398
1,173
1,548
1,797
3,616
2,765
1,155
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST
A CIEST I., II., III. TRIEDY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
018085
018087
018088
018089
018090
018091
018092
018093
018094
018095
018096
018097
018098
018101
018104
018105
018106
018107
018108
018110
018111
018113
018114
018115
018116
018117
018118
018119
018120
018121
018122
018123
018124
018125
018127
018128
018130
018131
018132
018133
018134
018135
018136
018137
018140
018141
018142
018143
018144
018145
018146
018147
018148
DĹŽKA(km)
3,805
1,692
2,976
11,370
3,874
2,176
3,880
13,354
34,745
0,747
2,344
0,803
10,305
0,105
21,361
1,131
1,892
11,751
0,896
0,561
2,047
3,791
6,080
4,847
0,997
5,695
1,096
4,656
3,182
9,378
2,126
3,776
1,293
1,069
0,947
4,784
3,664
2,427
11,381
3,446
3,365
7,095
1,067
3,594
1,746
3,198
15,205
1,159
3,650
0,897
0,534
14,601
5,078
ČÍSLO CK
DĹŽKA(km)
018149
018150
018152
018153
018154
018155
018156
018157
018158
018159
018160
018161
018162
018163
018164
018165
018166
018167
018168
018169
018170
018171
018172
018173
018174
018175
018176
018177
018179
018180
018181
018182
018183
018184
018185
018186
018187
018188
018189
018190
018191
018192
018193
018194
018195
018196
018197
018200
018202
018203
018204
018205
018206
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
ČÍSLO CK
1,764
8,373
2,332
1,595
1,433
0,718
6,637
6,100
1,708
5,383
1,773
0,797
2,192
11,355
4,256
8,612
1,015
2,317
15,294
3,019
2,989
0,632
6,830
2,220
2,808
4,350
5,681
3,464
11,527
2,889
23,385
2,155
1,239
2,582
2,954
10,566
3,915
9,483
2,931
13,935
1,891
3,584
6,901
3,858
7,908
4,856
4,339
11,819
5,732
0,631
2,962
2,032
2,789
018208
018209
018210
018211
018212
018213
018214
018215
018216
018217
018218
018219
018220
018221
018222
018223
018224
018226
018227
018228
018229
018230
018231
018232
018233
018234
018235
018236
018237
018238
018239
018240
018241
018242
018243
018244
018247
018248
018249
018250
018251
018252
018253
018254
018255
018256
018257
018258
018259
018260
018261
018262
049011
60
DĹŽKA(km)
2,235
1,493
0,955
0,455
4,044
1,082
3,490
0,252
3,946
2,178
2,839
2,734
1,429
0,288
7,165
6,251
4,781
0,927
1,452
1,058
1,270
9,465
1,197
0,362
9,225
0,446
11,086
0,550
6,606
0,386
2,607
4,800
4,570
1,323
0,391
1,006
0,559
0,451
3,701
2,758
8,073
2,521
1,718
3,514
1,780
5,380
2,960
1,212
2,952
1,407
5,240
1,544
5,042
ČÍSLO CK
049012
049013
049014
049015
049016
049017
049018
049019
050025
050026
050027
050028
050030
050032
050033
050034
050035
050036
050037
050038
050039
050040
050041
050042
050043
050044
050045
050046
050047
050048
050049
050050
050051
050052
050053
050054
050055
050056
050057
050058
050059
050060
050061
050062
050063
050064
050065
050066
050067
050068
050069
050070
050071
DĹŽKA(km)
15,586
0,127
3,420
2,380
2,412
5,395
2,940
1,148
9,079
15,395
4,849
8,254
9,038
3,534
0,117
6,164
11,045
4,499
0,339
3,369
1,647
1,822
27,571
2,921
10,325
4,124
0,866
3,006
3,929
4,331
0,071
0,075
3,046
7,500
1,348
0,634
0,177
0,397
2,453
1,149
4,575
2,368
5,736
16,464
5,019
5,125
2,497
6,922
2,978
2,495
3,252
0,150
1,900
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST
A CIEST I., II., III. TRIEDY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
050072
050073
050074
050075
050076
050077
050078
050079
050080
050081
050082
050083
050084
050085
050086
050088
050089
050090
050091
050092
050093
050094
050095
050096
050097
050098
050099
050100
050101
050102
050103
050104
050105
050106
050107
050108
050109
050110
050111
050112
050113
050114
050115
050116
050117
050118
050119
050120
050121
050122
050123
050124
050125
DĹŽKA(km)
3,765
1,893
13,477
9,088
2,758
0,350
2,156
18,145
5,319
0,046
4,096
0,187
3,196
12,530
13,800
8,523
1,948
4,403
0,396
10,604
2,747
0,397
0,030
1,869
11,733
0,444
1,259
1,897
2,108
1,048
24,229
5,765
9,056
5,394
4,514
3,621
0,341
1,642
1,978
13,030
10,767
5,269
7,578
0,171
1,427
17,303
3,152
2,308
12,290
10,620
1,402
10,518
0,894
ČÍSLO CK
DĹŽKA(km)
050126
050127
050128
050129
050130
050131
050132
050133
050134
050135
050136
050137
050138
050139
050140
050141
050142
050143
050144
050145
050146
050147
050148
050149
050150
050151
050152
050153
050154
050155
050156
050157
050158
050159
050160
050161
050162
050163
050164
050165
050166
050167
050168
050169
050170
050171
050172
050173
050174
050175
050176
050177
050178
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
ČÍSLO CK
1,090
5,470
2,044
5,730
29,928
2,297
7,566
11,621
1,198
1,902
0,587
1,655
3,006
9,226
1,221
9,317
3,241
5,519
0,655
1,369
2,006
1,789
2,540
0,355
8,234
0,513
3,672
0,417
15,320
2,634
0,400
8,580
0,256
3,930
13,860
0,491
0,959
7,731
1,275
1,383
1,280
0,546
3,597
6,665
1,387
21,358
0,706
3,871
0,798
9,279
6,360
4,841
0,177
050179
050180
050181
050182
050183
050184
050185
050186
050187
050188
050189
050190
050191
050192
050193
050194
050195
050196
050197
050198
050199
050200
050201
050202
050203
050204
050205
050206
050207
050208
050209
050210
050211
050211Z
050212
050213
050214
050215
050216
050217
050218
050219
050220
050221
050222
050223
050224
050225
050226
050227
050228
050229
050230
61
DĹŽKA(km)
6,456
4,025
0,230
6,235
1,795
16,058
8,000
0,463
5,873
1,947
10,739
1,314
2,042
9,643
7,806
13,867
0,667
12,534
1,457
5,739
1,022
2,198
21,794
2,495
6,847
0,960
2,888
5,985
0,817
10,782
0,252
11,120
9,710
0,356
8,152
6,956
4,088
9,738
7,633
1,553
20,724
1,701
0,377
1,215
15,597
3,515
23,129
13,745
0,836
0,417
0,895
22,298
2,489
ČÍSLO CK
050232
050233
050234
050235
050236
050237
050238
050239
050240
050241
050242
050243
050244
050245
050246
050247
050248
050249
050250
050251
050252
050253
050254
050255
050256
050257
050258
050259
050260
050261
050262
050263
050264
050265
050266
050267
050268
050270
051007
051008
051009
051010
051011
051012
051013
051014
051015
051016
051017
051018
051019
051020
051021
DĹŽKA(km)
3,298
1,860
1,475
0,953
6,989
1,544
4,767
6,446
1,497
10,496
3,397
2,992
4,032
4,001
0,122
0,187
0,268
0,361
0,904
0,645
1,097
0,652
0,767
2,341
9,534
1,013
2,399
6,634
1,247
0,538
9,699
1,701
1,001
2,938
4,303
2,003
1,890
5,196
3,663
3,658
8,011
23,210
3,302
6,975
2,694
3,367
0,503
14,043
2,052
6,297
5,704
1,438
1,177
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST
A CIEST I., II., III. TRIEDY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
051022
051023
051024
051025
051026
051027
051028
051029
051031
051032
051035
051036
051037
051038
051039
051040
051041
051042
051043
051044
051045
051046
051047
051048
051049
051050
051051
051052
051053
051054
051056
051057
051059
051060
051061
051062
051063
051064
051065
051066
051067
051074
051075
051077
051079
051080
054019
054020
057053
059003
059004
059005
059006
DĹŽKA(km)
4,996
5,967
7,572
1,645
1,490
5,732
1,471
2,172
12,288
1,932
2,012
8,981
27,881
2,523
5,493
1,790
7,535
1,311
4,127
4,867
2,176
15,092
1,254
7,431
5,208
3,618
6,890
9,895
12,402
2,733
7,946
3,559
6,618
3,865
4,314
16,067
7,241
2,502
2,348
8,328
2,458
4,207
1,446
0,494
4,899
3,942
8,388
3,132
1,455
4,083
0,198
1,374
4,388
ČÍSLO CK
DĹŽKA(km)
059007
059008
059011
059012
059014
059015
059016
059017
059018
059020
059021
059022
059023
059024
059025
059026
059027
059028
059029
059030
059031
059032
059033
059034
059035
059036
059037
059038
059039
059040
059041
059042
059043
059044
059050
061002
061004
061005
061006
061007
061008
061009
061010
061011
061012
061013
061014
061015
061016
061017
061018
061019
061021
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
ČÍSLO CK
18,873
28,832
0,795
4,836
3,140
0,598
2,977
10,646
4,733
0,166
15,046
7,556
0,052
5,088
0,228
0,521
1,185
8,652
7,763
1,998
0,347
3,305
3,210
1,447
3,197
0,066
2,027
2,006
0,596
0,046
4,499
4,170
0,383
8,783
2,824
0,808
6,780
3,593
8,671
6,228
1,460
12,858
5,413
4,275
2,256
8,759
3,639
0,739
5,847
13,880
9,575
2,233
7,043
061022
061023
061024
061025
061027
061028
061031
061032
061034
061035
061037
061038
061039
061040
061041
061042
061043
061044
061045
061046
061047
061048
061049
061050
061051
061052
061053
061054
061055
061056
061056A
061057
061058
061059
061060
061062
061064
061065
061066
061067
061068
061069
061070
061071
061072
061073
061074
061075
061076
061077
062002
062003
062004
62
DĹŽKA(km)
4,202
7,325
15,834
1,456
1,661
11,802
0,945
2,459
5,588
0,555
3,884
3,246
1,145
26,974
0,847
2,097
2,496
2,372
4,832
1,793
6,753
0,222
12,113
19,198
0,242
0,687
1,735
1,497
3,622
4,558
1,482
9,098
0,950
0,435
9,082
0,536
2,523
3,625
5,114
7,919
4,237
0,228
0,575
1,117
1,527
2,593
5,077
1,029
7,527
2,048
5,752
2,024
17,914
ČÍSLO CK
062005
062007
062008
062011
062012
063002
063003
063004
063005
063006
063008
063009
063011
063012
063013
063014
063015
063016
063017
063018
063019
063020
063021
063022
063023
063024
063025
063026
063027
063028
063029
063030
063031
063032
063034
063035
063036
063038
063039
063040
063041
063042
063043
063044
063045
063046
063047
063048
063050
063052
063053
063054
063057
DĹŽKA(km)
4,230
7,183
28,113
2,731
4,272
9,183
7,467
4,370
9,872
0,846
3,236
0,843
9,126
1,523
6,480
0,971
2,288
6,166
1,882
4,353
4,502
7,436
1,247
2,684
2,010
3,154
2,363
0,597
1,291
26,025
13,597
3,579
2,204
8,226
2,456
3,194
5,835
1,827
4,447
10,454
5,990
2,269
7,597
5,218
2,551
6,014
19,457
3,011
3,969
5,014
11,826
9,387
2,411
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST
A CIEST I., II., III. TRIEDY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
063058
063059
063060
063061
063062
064001
064003
064004
064005
064006
064007
064008
064009
064010
064011
064012
064013
064014
064015
064016
064017
064018
064019
064020
064021
064022
064023
064024
064025
064026
064027
064028
064029
064030
064033
064034
064035
064037
064038
064039
064040
064041
064042
064043
064044
064045
064046
064047
064048
064049
064050
064051
064052
DĹŽKA(km)
2,534
3,869
0,918
3,840
1,544
18,448
33,431
5,750
5,788
1,557
6,370
7,779
0,785
9,041
0,793
4,587
0,347
4,384
10,974
4,369
13,246
2,334
17,298
11,727
3,124
24,280
0,417
2,376
16,771
1,662
4,755
7,997
1,073
5,295
26,145
6,407
2,927
5,747
0,683
4,296
10,697
12,828
2,607
2,052
3,107
1,196
3,526
2,597
2,877
18,225
3,277
4,341
2,353
ČÍSLO CK
DĹŽKA(km)
064053
064054
064055
064056
064057
064058
064059
064060
064061
064062
064063
064064
064065
064066
064068
064069
064070
064071
064072
064073
064074
064075
064076
064078
064081
064083
064084
064087
064088
064089
064090
064091
064092
064093
064094
064095
064096
064097
064098
064099
065001
065002
065003
065004
065005
065006
065007
065008
065009
065010
065011
065011A
065012
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
ČÍSLO CK
1,549
2,254
11,538
3,145
3,302
3,093
4,237
4,832
0,790
21,210
3,557
6,286
2,221
0,823
2,597
3,474
0,516
0,217
6,304
1,112
2,095
3,257
8,126
0,197
0,047
0,068
1,605
0,156
0,320
0,167
2,099
0,352
0,356
0,221
0,139
0,304
0,444
1,672
7,709
1,961
3,441
0,961
10,281
1,887
2,898
2,395
1,602
16,376
14,709
9,972
0,349
0,725
0,181
065013
065014
065016
065017
065018
065019
065020
065021
065023
065024
065025
065026
065027
065028
065029
065030
065031
065032
065033
065034
065035
065036
065037
065038
065039
065040
065041
065042
065043
065044
065045
065046
065047
065048
065049
065050
065051
065052
065053
065054
065055
065056
065057
065059
065060
065061
065062
065063
065064
065065
065066
065067
065068
63
DĹŽKA(km)
0,440
1,867
1,339
16,353
15,308
7,677
2,698
0,823
11,430
0,196
2,520
15,684
1,879
1,774
7,672
2,863
0,084
1,617
9,938
0,492
0,350
7,004
1,252
7,275
1,329
3,279
2,860
4,517
4,861
0,986
10,954
1,802
3,085
4,073
6,433
3,842
3,963
4,317
4,998
1,795
0,804
2,782
0,667
1,468
2,447
0,396
0,887
3,063
1,217
0,497
1,337
1,504
0,744
ČÍSLO CK
065069
065070
065071
066001
066002
066003
066004
066005
066006
066007
066008
066009
066010
066011
066012
066013
066014
066015
066016
066017
066019
066021
066022
066023
066024
066026
066027
066028
066030
066031
066032
066033
066034
066035
066036
066037
066038
066039
066040
066041
066042
066043
066044
066045
066046
066047
066048
066049
066050
066052
066053
066054
066055
DĹŽKA(km)
2,680
1,561
1,872
25,782
0,998
6,008
0,829
1,136
0,521
6,596
0,596
2,187
9,151
11,254
0,923
6,516
4,098
2,396
9,991
1,398
5,103
0,865
7,730
0,642
8,548
4,726
3,757
19,810
2,191
1,100
0,867
11,402
7,593
16,434
7,169
1,839
1,020
5,077
4,436
3,773
13,435
12,552
2,192
1,829
6,628
1,392
0,721
3,624
13,735
3,559
11,130
0,216
6,715
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST
A CIEST I., II., III. TRIEDY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
066056
066057
066058
066059
066060
066061
066062
066063
066064
066065
066066
066067
066068
066069
066070
066071
066073
066074
066075
067001
067002
067003
067004
067005
067006
067008
067009
067010
067011
067012
067013
067014
067015
067016
067017
067019
067021
067022
067023
067024
067025
067026
067028
067029
068001
068002
068003
068004
068005
068006
068007
068008
068009
DĹŽKA(km)
6,314
7,696
1,218
0,443
1,557
1,837
0,746
0,302
1,652
1,893
0,193
0,358
0,294
2,784
4,276
1,944
3,552
0,227
3,416
5,395
5,573
2,385
2,629
6,140
0,617
0,997
4,352
0,356
0,346
8,544
0,260
0,258
0,232
17,442
7,634
1,355
6,385
5,843
0,597
3,479
4,905
8,480
9,330
2,985
1,512
43,467
4,707
2,580
1,366
3,681
1,097
11,043
9,800
ČÍSLO CK
DĹŽKA(km)
068010
068011
068012
068013
068014
068015
068016
068017
068018
068019
068021
068022
068023
068024
068025
068026
068027
068028
068030
068031
069001
069002
070001
070002
070003
070004
070005
070006
070007
070008
071001
071002
071003
071004
071005
071006
071007
071008
071009
071010
072001
072002
073001
075001
075002
075003
076001
426005
426006
426007
426008
426009
426010
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
ČÍSLO CK
11,439
20,322
1,883
5,463
3,594
3,735
4,646
1,047
2,880
2,215
16,207
3,367
2,997
5,480
4,479
0,397
1,451
2,304
2,886
0,587
1,096
4,133
9,566
0,096
1,669
0,125
1,990
2,271
1,822
6,171
2,626
6,662
0,347
1,717
5,670
8,253
2,816
7,856
6,910
1,281
6,235
0,024
8,320
3,143
4,098
2,937
5,537
2,495
1,365
4,194
2,212
6,022
2,036
484022
487017
487018
487019
487020
487021
487022
487023
487024
487025
487026
487027
487028
487029
487030
499020
499021
499022
499023
499024
499025
499026
499027
499028
499029
499031
499032
499033
499034
499035
499036
499037
499038
499039
499040
499041
499042
499043
499044
499045
499046
499047
499048
499049
499050
499051
499052
500001
500003
500004
500006
500007
500008
64
DĹŽKA(km)
5,524
0,426
4,201
0,125
1,996
0,162
13,322
0,043
5,974
3,841
0,326
4,169
6,197
2,042
1,747
0,182
10,738
2,617
6,187
8,588
3,278
17,056
1,697
5,028
1,023
0,728
4,110
0,146
5,434
2,407
3,064
13,702
3,842
4,949
4,919
8,719
1,557
3,707
4,116
2,771
1,722
1,722
6,141
2,921
2,781
2,591
1,490
8,765
5,822
9,400
3,546
12,758
3,870
ČÍSLO CK
500010
500012
500013
500015
500016
500017
500018
500019
500020
500021
500022
500023
500024
500025
500026
501005
501006
501007
501008
501011
502001
502002
502003
502004
502005
502006
502007
502008
502009
502010
502011
502012
502013
502015
502016
502017
503001
503002
503003
503004
503005
503006
503007
503008
503010
503011
503012
503014
503015
503017
503018
503020
503021
DĹŽKA(km)
0,997
4,811
2,492
3,292
0,652
13,468
7,355
9,488
4,264
5,697
9,567
2,756
3,902
2,781
3,771
1,371
11,258
0,122
2,957
0,908
8,479
10,588
2,436
4,074
4,478
5,435
3,073
1,872
6,784
10,022
4,038
2,982
11,109
2,442
1,884
1,196
5,661
9,695
2,021
4,284
0,909
1,048
17,349
5,610
11,589
7,889
0,277
9,511
2,374
8,955
3,186
1,440
1,085
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST
A CIEST I., II., III. TRIEDY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
503022
504001
504002
504004
504005
504006
504007
504008
504009
504010
504012
504013
504014
504015
504016
504017
504018
504019
504022
504023
504025
504026
504027
504028
506001
506002
506003
506004
506005
506006
506007
506008
506009
506010
507001
507002
507003
507004
507005
507006
507007
507009
507010
507011
507012
507013
507014
507015
507016
507017
507018
507019
507021
DĹŽKA(km)
0,884
5,667
7,781
6,470
1,217
16,177
2,149
7,640
3,152
18,353
4,047
8,752
1,184
8,144
2,414
10,612
3,056
6,385
0,949
12,082
2,122
0,407
3,630
4,192
2,250
1,496
1,550
2,804
15,018
4,194
1,207
23,217
22,943
1,913
5,114
3,954
7,753
7,265
3,387
12,788
2,379
14,918
1,163
1,478
5,856
2,914
1,473
18,519
0,968
3,463
7,274
0,623
1,478
ČÍSLO CK
DĹŽKA(km)
507022
507023
507024
507025
507026
507028
507029
507030
507031
507032
507033
507034
507035
507036
507039
507040
507041
507042
507043
507044
507045
507046
507047
507048
507049
507050
507051
507052
507054
507055
507056
507057
507058
507059
507060
507061
507062
507063
507064
507065
507066
507067
507068
507069
507070
507071
507072
507073
507074
507075
507077
507078
508001
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
ČÍSLO CK
6,120
5,479
14,068
0,818
4,272
1,751
0,608
0,891
1,063
5,267
0,287
0,143
0,247
15,569
6,649
2,908
0,092
7,675
0,341
14,364
2,177
4,568
1,093
19,277
1,826
18,237
15,273
5,926
10,327
7,308
2,567
8,471
7,898
0,017
5,985
1,107
9,030
2,842
1,742
1,094
0,159
3,882
3,847
3,887
3,516
1,732
1,947
4,373
1,230
1,011
2,150
4,930
3,685
508002
508003
508004
508005
508007
508009
508011
508015
508016
508017
508018
508019
508020
508022
508023
508024
508025
508026
508027
508028
508029
508030
508031
508032
508033
508034
508035
508036
508037
508038
508044
508045
508046
508047
508048
508049
508050
508051
508052
508053
508055
508056
508057
509002
509005
509006
509008
509009
509011
509012
509015
509016
509017
65
DĹŽKA(km)
4,008
5,180
10,858
15,163
4,454
8,179
7,876
2,443
8,518
4,576
7,074
1,451
4,501
5,931
4,697
1,699
4,832
0,295
7,946
3,084
1,878
3,944
0,525
1,576
10,053
5,259
1,342
11,703
8,794
15,431
1,368
6,409
26,350
0,346
7,997
1,097
0,068
2,803
0,533
5,041
4,552
3,438
1,739
12,714
6,313
2,290
2,010
2,804
4,570
13,017
0,069
0,103
2,221
ČÍSLO CK
509018
509019
509020
510001
510003
510004
510005
510006
510007
510008
510009
510010
510011
510012
510013
510014
510015
510016
510017
510018
510019
510020
510021
510022
510023
510024
510025
510026
510028
510029
510030
510031
510033
510041
511001
511002
511003
511004
511005
511006
511008
511009
511010
511011
511012
511013
511014
511016
511018
512001
512002
512003
513001
DĹŽKA(km)
1,116
5,221
4,692
53,760
8,609
0,098
3,350
0,799
10,348
12,864
2,136
9,146
16,304
18,801
2,960
4,727
3,110
2,442
5,338
1,756
1,497
11,055
11,006
0,677
14,163
16,305
1,511
7,097
15,503
0,529
1,107
2,135
5,178
1,797
4,706
1,348
4,697
23,054
1,095
5,778
3,252
1,633
22,977
15,568
5,820
0,347
5,052
1,277
7,033
2,892
10,275
2,851
0,688
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST
A CIEST I., II., III. TRIEDY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
513002
513004
513005
513006
513007
513008
513009
513011
513012
513014
513015
513016
513017
513018
513020
513021
513022
513023
513024
513025
513027
513028
513029
514002
514003
514004
514005
514006
514007
516001
516002
516003
516004
516005
516006
517001
517002
517003
517004
517005
517006
517007
517008
517009
517010
518001
518002
518003
518005
518006
518007
518009
518010
DĹŽKA(km)
4,101
17,987
0,285
0,969
2,323
3,257
1,067
22,306
7,834
14,044
7,179
15,725
3,549
2,709
0,652
0,097
2,775
14,524
1,755
0,703
3,502
0,922
1,426
5,513
3,698
0,134
6,043
5,152
0,117
12,089
2,152
2,144
15,213
3,542
1,618
7,499
2,347
1,387
1,874
4,621
1,629
3,534
1,347
1,153
0,954
10,076
0,905
1,607
6,272
3,554
6,939
2,377
7,193
ČÍSLO CK
DĹŽKA(km)
518010A
518011
518013
518016
518017
518018
518019
518020
518021
518022
518023
518024
518025
518026
518028
518029
518030
518031
519001
519003
519004
519005
519006
519007
519008
519009
519010
520001
520002
520003
520005
520006
520007
520008
520009
520010
520011
520013
520014
520015
520016
520017
520018
520019
520019A
520021
520022
520023
520025
520026
520027
521001
521002
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
ČÍSLO CK
0,042
5,799
3,157
3,493
2,347
14,287
21,192
2,392
2,764
2,837
6,570
7,740
1,966
1,381
0,497
1,434
1,435
0,987
1,797
1,997
0,476
4,289
5,689
6,139
0,840
2,374
0,442
14,938
7,631
2,508
3,208
11,147
4,742
1,266
0,980
29,708
1,277
8,248
7,471
6,916
2,529
1,980
1,069
20,197
2,559
4,487
2,805
2,997
2,708
2,024
4,009
4,668
1,796
521003
521004
524001
524002
524003
524004
524005
525002
525003
525004
525005
525006
525007
526001
526002
526003
526004
526005
526006
526007
526008
526009
526010
526011
526012
526013
526014
526015
526016
526017
526018
526019
526020
526021
526022
526023
526024
526025
526026
526027
526028
526029
526030
526031
527001
527002
527003
527004
527005
527006
527007
527008
527010
66
DĹŽKA(km)
0,836
2,731
19,637
2,867
1,197
12,645
2,520
3,645
6,476
0,785
13,267
0,442
1,184
3,617
13,729
23,599
2,321
15,305
6,843
9,413
1,813
4,621
5,246
0,597
19,770
13,542
1,491
5,445
1,348
0,329
1,936
9,380
0,437
9,818
0,118
0,638
1,147
1,388
2,211
0,262
0,250
4,838
1,759
4,152
14,364
16,773
0,997
0,879
5,478
0,997
1,297
3,909
1,965
ČÍSLO CK
527011
527012
527013
527014
527015
527017
527018
527019
527020
527022
527023
527024
527025
527026
527027
529001
529002
529003
529004
529005
530001
530002
531001
531002
531003
531004
531005
531007
531008
531009
531010
531012
531013
531014
531015
531016
531017
532001
532002
532003
532004
532005
532006
532007
532008
532009
532011
532012
532013
532014
532015
532016
532017
DĹŽKA(km)
1,132
5,903
12,136
19,623
3,533
32,087
9,085
6,003
17,352
0,413
2,872
6,998
3,623
0,552
2,671
0,331
0,747
5,677
1,234
1,071
0,321
0,485
7,996
0,815
4,286
0,897
3,034
8,710
13,415
0,347
4,470
0,539
5,368
0,167
1,789
1,054
1,151
0,663
4,513
15,746
0,397
0,480
17,960
6,626
8,515
3,593
4,392
0,498
1,356
8,558
0,957
15,559
8,743
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST
A CIEST I., II., III. TRIEDY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
532018
533003
533004
533005
533006
533008
534001
534003
534004
534005
535001
535004
535006
536001
536003
536004
536005
536007
536008
536009
536010
536011
536012
536013
536014
536016
536017
536018
536019
537001
537002
537005
537007
537008
537009
540001
541001
541002
541003
541004
541005
541006
541007
541008
541009
541010
541011
541012
541013
541014
541015
541016
542001
DĹŽKA(km)
0,232
10,851
18,801
2,373
1,965
10,152
1,802
9,495
2,826
3,782
1,694
0,802
1,495
3,460
9,147
7,335
19,201
1,930
0,637
2,428
5,122
0,619
8,789
3,890
28,180
0,478
1,922
2,289
3,563
11,286
5,635
2,418
1,590
2,255
2,340
7,291
2,475
0,979
0,718
3,990
6,113
17,251
0,133
3,896
2,757
1,205
1,172
4,497
13,549
1,187
0,424
0,111
3,124
ČÍSLO CK
DĹŽKA(km)
542002
542003
542004
542005
543001
543002
543003
543004
543005
543006
543007
543008
543009
543010
543011
543012
543013
543014
543015
543016
543017
543018
543019
543020
543021
543022
543023
543024
543025
543026
543027
543028
543029
543030
543031
543032
543033
543034
543035
543036
543037
543038
543039
543040
543041
543042
543043
543044
543045
543046
543047
543048
543049
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
ČÍSLO CK
13,307
4,437
5,108
5,678
2,693
14,868
1,872
3,405
4,726
11,670
1,394
3,893
12,752
2,382
12,578
0,213
8,998
3,621
8,208
27,030
1,842
4,436
4,720
0,721
4,893
0,736
6,537
1,791
3,093
1,036
2,255
0,432
5,835
2,117
1,811
13,698
1,823
1,483
3,697
9,631
1,188
2,350
0,904
8,842
5,526
8,340
1,251
1,736
6,503
1,843
2,095
0,485
1,557
543050
543051
543052
543053
543054
544001
544002
544003
544004
544005
544006
544007
544008
544009
544010
544011
545002
545003
545004
545006
545007
545009
545010
545011
545012
545013
545014
545015
545016
545017
545018
545019
545020
545021
545022
545023
545024
545025
545026
545027
545028
546001
546002
546003
546004
546005
546006
546007
546008
546010
546012
546013
546015
67
DĹŽKA(km)
0,307
1,290
0,685
15,599
2,248
1,097
2,270
2,721
2,538
7,702
2,132
11,585
5,281
3,211
3,286
0,257
10,083
0,972
0,693
8,626
6,723
15,769
0,307
6,000
1,563
1,673
1,169
12,432
2,997
8,020
29,475
3,003
3,583
1,237
0,441
2,009
8,095
2,256
4,246
3,599
1,396
17,380
0,339
14,415
2,248
3,125
3,453
1,747
3,683
2,683
0,207
1,926
6,817
ČÍSLO CK
546017
546019
546020
546022
547002
547003
547004
547005
547006
547007
547008
547009
547010
547011
547012
547013
547014
547015
547016
547017
547018
547019
547020
547021
548001
548002
548003
548004
548005
548006
548007
550001
550002
552002
552003
552004
552005
552006
552007
552008
552009
552010
552011
552012
552013
552014
552015
552016
552017
552018
552019
552020
552022
DĹŽKA(km)
4,049
2,500
0,198
6,976
16,073
5,347
2,598
0,426
0,402
2,487
0,811
15,789
0,817
0,352
5,682
0,476
4,037
7,031
3,387
3,317
2,069
2,537
1,593
5,653
1,001
5,902
4,942
1,556
3,524
1,810
2,317
3,432
4,669
2,121
0,530
5,167
1,297
1,829
1,983
6,284
3,796
0,126
22,292
0,197
4,352
5,573
0,383
8,105
1,022
16,603
12,487
6,710
0,354
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST
A CIEST I., II., III. TRIEDY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
552023
552023A
552024
552025
552026
552027
552028
552029
552030
552032
552033
552034
552035
552036
552037
552039
552041
552042
552043
552044
552045
552046
552047
553001
553002
553003
553004
553005
553006
553007
553009
553010
553011
553012
553013
553014
553015
553016
553017
553018
553019
553020
553021
553022
553023
553024
553027
553028
553029
553030
553031
553032
553033
DĹŽKA(km)
15,396
0,917
1,267
1,039
5,897
1,505
0,062
3,963
3,965
32,807
3,221
1,645
7,580
2,683
5,021
5,660
11,350
1,797
1,252
0,212
4,888
3,117
5,432
5,997
2,535
0,281
3,757
0,333
4,578
0,072
0,496
7,427
6,997
1,807
2,704
7,392
0,239
0,358
0,142
0,247
12,074
5,336
0,294
2,697
7,691
16,477
5,819
2,143
1,836
1,726
8,258
1,972
4,506
ČÍSLO CK
DĹŽKA(km)
553034
553035
553036
553037
553038
553039
553040
553041
553042
553043
553044
553045
553047
553048
553049
553050
553051
554001
554002
554003
554004
554005
554006
554007
554008
554009
554011
554012
554013
554014
554015
554016
554017
554018
554019
555001
555002
555003
555004
555005
556001
556002
556003
556004
556005
556006
556007
556008
556009
556010
556011
556012
556013
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
ČÍSLO CK
6,004
12,219
8,175
6,704
0,396
2,497
0,755
0,633
3,880
0,267
1,848
0,208
8,393
4,376
1,415
0,957
6,916
3,264
6,128
3,978
0,856
3,259
10,374
0,425
0,055
0,262
1,417
9,802
12,332
3,017
1,771
0,697
1,495
0,425
3,171
8,996
3,107
6,734
2,326
3,335
9,381
1,202
3,367
2,427
28,387
4,335
5,402
1,352
0,707
2,424
0,898
14,393
3,689
556014
556015
556016
556017
556018
556019
556020
556021
556022
556023
556024
556025
556026
556027
556028
556029
556030
556031
556032
557001
557002
557003
557005
557006
557007
557008
557009
557010
557011
557012
557013
557014
557015
557016
557017
557018
557019
557020
557021
557022
557023
557024
557025
557026
557027
557028
558001
558002
558003
558004
558005
558006
558007
68
DĹŽKA(km)
8,042
2,650
5,879
2,344
3,947
9,086
5,971
10,242
2,220
5,859
4,030
5,831
3,164
8,338
1,575
3,028
9,323
2,738
6,699
4,295
0,431
15,842
4,045
12,572
5,048
7,899
3,437
6,380
1,712
11,715
1,646
9,354
5,434
2,060
2,919
4,272
2,766
6,169
6,566
8,887
3,795
2,856
9,843
1,493
0,545
28,781
2,756
5,877
5,615
0,778
7,741
1,921
17,741
ČÍSLO CK
558008
558009
558010
558011
558012
558013
558014
558015
558016
558017
558018
558019
558020
558021
558023
558025
558026
558027
559001
559002
559003
559004
559005
559006
559007
559008
559009
559010
559011
559012
559013
559014
559015
559016
559017
559018
559019
559020
559021
559022
559024
559025
560001
560002
560004
560005
561002
561003
561004
561005
561007
561009
561010
DĹŽKA(km)
3,191
12,661
2,698
2,347
3,343
8,331
1,683
0,547
2,839
0,995
0,898
0,106
0,114
6,353
1,282
9,555
4,197
13,046
1,608
23,151
2,933
1,297
5,695
7,177
0,817
0,177
13,179
3,161
0,777
9,140
0,799
6,196
7,482
0,184
3,349
3,563
4,097
1,842
11,535
2,920
4,446
3,342
4,749
11,288
2,317
4,477
2,747
9,227
3,116
3,106
2,173
8,375
1,607
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
DĹŽKY DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST
A CIEST I., II., III. TRIEDY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
561011
562001
562002
562003
562004
563001
563002
564001
564002
564003
564004
564005
564006
564007
565001
565002
565003
565004
565005
565006
565007
565008
566001
566002
566003
566004
566005
571002
571003
571004
571005
571006
571008
571009
571010
571011
DĹŽKA(km)
10,895
15,604
7,125
15,894
4,754
16,927
7,941
5,474
1,046
2,913
7,605
0,997
8,155
1,734
4,126
22,972
8,161
2,552
0,133
4,058
1,073
1,067
2,041
6,713
4,246
6,867
1,858
4,322
11,840
5,359
0,547
1,597
0,876
0,093
0,144
4,061
ČÍSLO CK
DĹŽKA(km)
571012
571013
571014
571015
571016
571017
571019
571020
571021
571022
571023
571024
571025
571026
571027
571028
571029
571030
571031
571032
571033
571034
571035
571036
571037
571038
571039
571040
571041
571042
571043
572002
572004
572005
572006
572007
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
ČÍSLO CK
1,750
1,287
1,447
1,522
14,261
1,973
1,552
1,062
4,258
2,747
0,092
22,675
5,721
0,941
2,397
0,897
1,382
2,827
2,447
9,768
5,560
2,263
1,185
1,336
0,435
1,021
11,973
3,447
1,761
1,697
1,356
9,368
2,469
5,171
4,416
14,141
572008
572009
572010
572011
572012
572014
572015
572016
572017
572018
573001
573007
573008
574001
574002
574003
574004
574005
574006
574007
575001
575002
575003
575004
575005
575006
575007
575008
575009
576001
576002
576003
576004
576005
577001
578001
69
DĹŽKA(km)
3,524
10,131
12,042
4,988
3,992
13,337
9,923
9,360
2,937
1,980
3,264
7,298
1,416
4,527
2,897
3,364
1,953
1,783
2,007
2,833
0,997
2,992
7,733
11,695
2,717
2,366
8,467
3,378
3,847
3,709
0,863
0,854
3,182
1,511
0,131
1,975
ČÍSLO CK
578002
578003
579001
580001
580002
580003
580004
580005
580006
580008
581001
581002
581003
581004
581005
581006
581007
581008
581011
581012
581013
581014
581015
581016
581017
581018
581019
581020
581021
581024
583001
583002
584001
585001
DĹŽKA(km)
4,266
6,613
1,243
4,953
11,401
0,027
16,678
9,839
8,805
2,930
12,323
7,128
4,364
4,291
4,087
3,614
5,252
8,179
5,766
7,984
3,660
11,584
1,398
5,208
1,931
1,780
3,977
6,677
11,588
3,641
1,547
3,389
1,692
0,084
ODBOR 2100 – CESTNÁ DATABANKA
NÁSLEDNOSŤ OKRESOV NA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2014
BRATISLAVA, 2014
70
37/43
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
NÁSLEDNOSŤ OKRESOV ( v smere staničenia)
NA DIAĽNICIACH, RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH
A CESTÁCH I. A II. TRIEDY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
D1
D2
D3
D4
PD16
PD5
OKRES
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
HC
PN
HC
PN
NM
PN
NM
TN
IL
PU
PB
BY
ZA
RK
LM
PP
LE
PO
KS
B5
B2
B3
SC
TT
SI
SE
MA
B4
B5
B4
MA
B4
ZA
CA
B5
MA
TN
PU
PR3
KS
TT
GA
NR
ZM
ZC
ZV
RS
RA
K2
K4
TS
DK
TR
SV
KS
ZH
ZV
K1
K4
SI
SE
MA
CA
KM Žilina
12,701
B4
B1
B4
100,935
37,482
B5
CA
CA
DS
BB
TR
VT
SP
SK
CA
BY
ZY
TN
BN
SI
SE
MT
DK
RK
LM
PP
LE
PO
VT
MI
PE
PD
ZH
ZV
TT
NR
LV
KA
DT
LC
RS
RA
RV
KS
BS
ZV
HC
PN
NM
TN
IL
PU
PB
BY
ZA
ZA
PU
PU
NM
TN
IL
BB
RK
DK
TS
B5
B2
SC
TT
PU
SC
GA
NZ
KN
DS
SC
B2
KN
NZ
NR
TO
PE
PD
ZM
ZC
ZH
TR
MT
ZA
TO
MT
LV
KA
ZV
BB
BR
PP
RS
RA
RV
PP
KK
PP
SL
SA
PO
KS
K4
KS
ZV
BB
LM
BR
VK
LC
DK
LC
RS
BR
PO
SK
MI
HE
SV
SA
NZ
NZ
LV
ZC
KK
SL
BJ
HE
HE
GA
323,470
80,564
8,886
6,887
169,419
6,758
33,202
17,459
18,714
1,693
BB
NR
NR
DĹŽKA
[km]
1,823
1,226
PO
R1
R1A
R2
R3
R4
R6
I/2
I/11
I/11A
I/12
I/13
I/14
I/15
I/18
I/18A
I/49
I/49A
I/50
I/51
I/54
I/57
I/59
I/61
I/61A
I/62
I/63
I/64
I/64A
I/64B
I/65
I/65D
I/66
I/67
I/68
I/69
I/70
I/71
I/72
I/73
I/74
I/74A
I/74B
I/75
I/75A
I/76
I/77
2
LV
GA
SK
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
71
K2
K1
K3
KS
TV
MI
SO
5,467
15,290
11,426
24,792
49,634
352,460
2,586
26,388
4,870
402,662
195,635
15,717
12,039
111,047
176,150
2,200
37,318
147,378
201,138
1,000
1,909
122,720
6,642
168,603
139,597
122,588
12,902
16,895
26,301
105,132
58,613
60,968
2,683
0,005
194,274
5,545
74,377
96,003
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
NÁSLEDNOSŤ OKRESOV ( v smere staničenia)
NA DIAĽNICIACH, RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH
A CESTÁCH I. A II. TRIEDY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
I/77A
I/78
I/79
I/79A
II/425
II/426
II/428
II/484
II/487
II/499
II/500
II/501
II/502
II/503
II/504
II/505
II/506
II/507
II/509
II/510
II/511
II/512
II/513
II/514
II/515
II/516
II/517
II/519
II/520
II/520A
II/524
II/526
II/527
II/527A
II/527B
II/529
II/531
II/532
II/533
II/534
II/535
II/536
II/536A
II/537
II/538
II/539
II/540
II/541
II/542
II/543
II/545
II/546
II/547
II/548
II/549
II/550
OKRES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NO
VT
TV
TV
SI
ZC
CA
CA
PN
SI
MY
TO
MA
SE
B3
PK
TT
PN
DS
SC
PK
MA
PK
TT
HC
PN
NM
B4
MA
MY
HC
PN
NM
NZ
KN
RS
DS
DS
GA
KN
NZ
SC
DS
GA
PE
ZM
NR
PE
PD
ZC
HC
NR
HC
TO
TN
IL
RA
RV
PU
PB
BY
ZA
NM
TN
BN
PB
ZA
PD
TR
T
NO
TS
CA
CA
NO
LV
BS
KA
ZV
DT
PT
LV
VK
KA
ZV
VK
VK
DT
BR
RS
RA
BR
SN
LE
RA
RV
PO
RV
SN
SN
LE
PP
KK
SN
LM
PP
PP
PP
KE
PP
BY
CA
KK
SL
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
DĹŽKA
[km]
3,872
8,987
3,422
10,368
26,889
81,780
49,701
63,427
78,824
81,993
68,740
10,488
34,977
218,134
38,194
30,939
88,513
32,219
29,131
30,415
2,981
25,646
24,225
30,087
72,672
9,399
31,938
163,913
85,755
0,409
4,436
39,127
36,108
45,154
57,845
10,402
10,986
44,304
0,092
62,046
7,419
6,643
8,818
18,592
29,680
30,169
42,931
76,721
61,981
48,185
30,579
10,314
SE
SI
MY
14
0,090
44,507
96,832
0,315
SL
DK
13
KK
PO
BJ
PO
GL
SN
K1
KS
GE
K2
KS
GE
GE
RV
SN
LE
KS
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
72
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
NÁSLEDNOSŤ OKRESOV ( v smere staničenia)
NA DIAĽNICIACH, RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH
A CESTÁCH I. A II. TRIEDY
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
ČÍSLO CK
II/552
II/554
II/555
II/556
II/558
II/559
II/560
II/561
II/562
II/563
II/564
II/566
II/567
II/571
II/572
II/573
II/574
II/574A
II/575
II/576
II/578
II/579
II/580
II/580A
II/581
II/582
II/583
II/583A
II/583B
II/583C
II/583D
II/584
II/584A
II/585
II/587
II/588
II/589
II/590
II/591
II/592
II/593
II/594
II/595
OKRES
1
2
3
K4
KS
TV
MI
MI
VT
HN
ML
MI
TV
VT
SV
SP
VT
HE
SV
HE
ML
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SA
NR
SA
NZ
KN
LV
NZ
SO
SV
ML
HE
LC
RS
GA
DS
SV
B1
B3
B2
SC
GA
SA
NZ
KN
IL
TN
PD
DS
IL
SP
ML
VT
KS
BB
ZH
PE
NZ
LV
NZ
SE
MY
MI
SO
ZA
DK
NM
ZA
ZA
ZA
ZA
TS
LM
BR
TS
LC
VK
RV
KN
NZ
KN
NZ
LV
MA
SE
SI
BB
ZV
DT
BN
PE
NR
TO
VK
PE
LC
LC
PT
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
DĹŽKA
[km]
85,113
88,424
42,849
19,922
39,273
56,167
17,791
43,270
19,998
19,204
69,610
34,145
44,180
53,423
48,899
66,789
51,355
1,746
38,957
41,822
20,070
7,164
38,389
0,100
41,605
32,423
43,961
6,909
0,266
0,985
1,130
71,287
1,533
29,499
36,165
40,231
31,928
49,435
67,748
12,248
40,911
7,907
31,648
SP
TT
GA
13
73
ODBOR 2100 – CESTNÁ DATABANKA
SPRÁVA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ PODĽA KRAJOV
SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2014
BRATISLAVA, 2014
74
41/43
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
SPRÁVA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR/KRAJE
DIAĽNICE A DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
BRATISLAVSKÝ
KRAJ
RÝCHLOSTNÉ CESTY A
PRIVÁDZAČE
NDS, a.s.: SSÚR ZVOLEN,
SSÚR ŽARNOVICA
BANSKOBYSTRICKÝ
KRAJ
KRAJ
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
CESTY I. TRIEDY
CESTY III. TRIEDY
BANSKOBYSTRICKÝ SK: RSC BANSKÁ
BYSTRICA, RSC LUČENEC, RSC RIMAVSKÁ
SOBOTA, RSC VEĽKÝ KRTÍŠ, RSC ŽIAR NAD
HRONOM, RSC ZVOLEN
BANSKOBYSTRICKÝ SK: RSC BANSKÁ
BYSTRICA, RSC LUČENEC, RSC RIMAVSKÁ
SOBOTA, RSC VEĽKÝ KRTÍŠ, RSC ŽIAR NAD
HRONOM, RSC ZVOLEN
NDS, a.s.: SSÚR ZVOLEN
Granvia Operation, a.s.:SSÚR
SELENEC
SSC: IVSC BANSKÁ BYSTRICA
COLNÝ ÚRAD
NDS, a.s.: SSÚD
BRATISLAVA, SSÚD
MALACKY, SSÚD TRNAVA
MAGISTRÁT HL.MESTA BRATISLAVA
Magistrát Bratislava
NDS, a.s.: SSÚD PREŠOV
SSC: IVSC BRATISLAVA
MAGISTRÁT HL.MESTA BRATISLAVA
MAGISTRÁT HL.MESTA BRATISLAVA
BRATISLAVSKÝ SK: RC BRATISLAVA
COLNÝ ÚRAD
NDS, a.s.:SSÚR KOŠICE
NDS, a.s.: SSÚR KOŠICE
KOŠICKÝ
KRAJ
COLNÝ ÚRAD
NDS, as.s.:SSÚR GALANTA,
SSÚR ŽARNOVICA
GRANVIA OPERATION,a.s:
SSÚR SELENEC
SPRÁVA KOMUNIKÁCIÍ KOŠICE
SPRÁVA KOMUNIKÁCIÍ KOŠICE
KOŠICKÝ SK: SC KE SK - SÚ MICHALOVCE, SC
KE SK - ROŽŇAVA, SC KE SK - SÚ SPIŠSKÁ
NOVÁ VES, SC KE SK - SÚ TREBIŠOV,SC KE SK
- SÚ MOLDAVA NAD BODVOU
KOŠICKÝ SK:SC KE SK - SÚ MICHALOVCE, SC
KE SK - MOLDAVA NAD BODVOU, SC KE SK ROŽŇAVA, SC KE SK - SÚ SPIŠSKÁ NOVÁ VES,
SC KE SK - SÚ TREBIŠOV
COLNÝ ÚRAD
COLNÝ ÚRAD, OBEC
NDS, a.s.: SSÚR ŽARNOVICA
NITRIANSKY SK: RSÚC KOMÁRNO a.s., RSÚC
LEVICE a.s., RSÚC NITRA a.s., RSÚC NOVÉ
ZÁMKY a.s., RSÚC TOPOĽČANY a.s.
SSC: IVSC BRATISLAVA
COLNÝ ÚRAD
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
BRATISLAVSKÝ SK: RC BRATISLAVA
COLNÝ ÚRAD
SSC: IVSC KOŠICE
NITRIANSKY
KRAJ
CESTY II. TRIEDY
75
NITRIANSKY SK: RSÚC KOMÁRNO a.s., RSÚC
LEVICE a.s., RSÚC NITRA a.s., RSÚC NOVÉ
ZÁMKY a.s., RSÚC TOPOĽČANY a.s.
ODBOR 2100 - CESTNÁ DATABANKA
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, MILETIČOVA 19, 826 19 BRATISLAVA
SPRÁVA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR/KRAJE
TRENČIANSKY
KRAJ
PREŠOVSKÝ
KRAJ
KRAJ
DIAĽNICE A DIAĽNIČNÉ
PRIVÁDZAČE
RÝCHLOSTNÉ CESTY A
PRIVÁDZAČE
CESTY I. TRIEDY
NDS, a.s.: SSÚD PREŠOV
NDS, a.s.: SSÚD BEHÁROVCE
NDS, a.s.: SSÚD
BEHÁROVCE, SSÚD
MENGUSOVCE,
SSÚD PREŠOV
NDS, a.s.: SSÚD TRENČÍN,
SSÚD TRNAVA, SSÚD
POVAŽSKÁ BYSTRICA
STAV SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ K: 01.01.2014
NDS,a.s.: SSÚD POVAŽSKÁ
BYSTRICA
CESTY II. TRIEDY
SSC: IVSC KOŠICE
PREŠOVSKÝ SK: SUC PO SK - BARDEJOV, SUC
PREŠOVSKÝ SK: SUC PO SK - BARDEJOV,
PO SK - HUMENNÉ, SUC PO SK - PREŠOV, SUC
SUC PO SK - HUMENNÉ, SUC PO SK PO SK - POPRAD, SUC PO SK - SVIDNÍK, SUC PREŠOV, SUC PO SK - POPRAD, SUC PO SK PO SK - STARÁ ĽUBOVŇA, SUC PO SK SVIDNÍK, SUC PO SK - STARÁ ĽUBOVŇA, SUC
VRANOV NAD TOPĽOU
PO SK - VRANOV NAD TOPĽOU
COLNÝ ÚRAD
COLNÝ ÚRAD
NDS, a.s.: SSÚD TRENČÍN, SSÚD POVAŽSKÁ
BYSTRICA
SSC: IVSC ŽILINA
TRENČIANSKY SK: SC TN SK - SÚ POVAŽSKÁ
BYSTRICA, SC TN SK - SÚ PRIEVIDZA, SC TN TRENČIANSKY SK: SC TN SK - SÚ POVAŽSKÁ
SK - SÚ TRENČÍN
BYSTRICA, SC TN SK - SÚ PRIEVIDZA, SC TN
SK - SÚ TRENČÍN
SSC: IVSC ŽILINA
COLNÝ ÚRAD
COLNÝ ÚRAD
TRNAVSKÝ SK: SUC TT SK - DUNAJSKÁ
STREDA, SUC TT SK SENICA, SUC TT SK
TRNAVA
NDS,a.s. :SSÚR GALANTA
TRNAVSKÝ
KRAJ
NDS, a.s.: SSÚD MALACKY,
SSÚD TRNAVA
SSC: IVSC BRATISLAVA
TRNAVSKÝ SK: SUC TT SK - DUNAJSKÁ
STREDA, SUC TT SK SENICA, SUC TT SK
TRNAVA
COLNÝ ÚRAD
COLNÝ ÚRAD
NDS, a.s.: SSÚR ČADCA
ŽILINSKÝ
KRAJ
CESTY III. TRIEDY
NDS, a.s.: SSÚD LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ, SSÚD
MENGUSOVCE, SSÚD
POVAŽSKÁ BYSTRICA,
SSÚR ČADCA
NDS, a.s.: SSÚD LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ, SSÚR ZVOLEN
ŽILINSKÝ SK: SC ŽSK-HORNÉ POVAŽIE,
ŽSK-KYSUCE, SC ŽSK-LIPTOV,
ŽILINSKÝ SK: SC ŽSK-HORNÉ POVAŽIE, SC ŽSKŽSK-ORAVA, SC ŽSK-TURIEC
KYSUCE, SC ŽSK-LIPTOV, SC ŽSK-ORAVA, SC
ŽSK-TURIEC
SSC: IVSC ŽILINA
COLNÝ ÚRAD
COLNÝ ÚRAD
COLNÝ ÚRAD
IS MCS © SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,www.cdb.sk, 05.03.2014
COLNÝ ÚRAD
76
SC
SC
Download

Uložiť do PC