O firme
HELIOS Lighting, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom
v Nových Zámkoch, patrí medzi lídrov v oblasti projektovania
osvetľovacích sústav a v dodávkach elektrických svietidiel na
Slovensku. Spoločnosť založená v roku 1994 ponúka komplexné
riešenia osvetľovacích sústav od projektovej dokumentácie, výroby svietidiel pre vysokotlakové výbojky až po záverečné revízne
správy realizovaných inštalácií. Technické vybavenie prevádzky
spoločnosti ako aj dlhodobé skúsenosti zamestnancov v oblasti
vývoja a výroby svietidiel sú zárukou odbornosti a vysokej kvality
realizovaných zákazok.
Každý realizovaný projekt začína dôkladnou analýzou požiadaviek
zákazníka a analýzou technických možností na ich dosiahnutie.
Kvalitná projektová dokumentácia osvetľovacích sústav je pre
HELIOS Lighting základným kameňom pre úspešnú realizáciu
a spokojnosť zákazníka. Obzvlášť vyhľadávanými sú projekty
racionalizácie spotreby elektrickej energie na osvetľovanie tak
v oblasti osvetľovania priemyselných priestorov, ako aj vo verejnom osvetlení. Ročne sa rieši v spoločnosti viac ako 250 svetelno
-technických projektov, z ktorých zhruba 50% je aj zrealizovaných.
Spoločnosť HELIOS Lighting sa podieľa aj na projektoch v rámci
štrukturálnych fondov Európskej únie pri modernizácii verejného
osvetlenia na Slovensku.
Svietidlá dodávané spoločnosťou HELIOS Lighting patria do
strednej a vyššej kvalitatívnej kategórie. Ide o elektrické svietidlá
renomovaných európsky výrobcov, ktoré sa kompletujú v rámci
zákazkovej výroby na riešené projekty priamo v sídle spoločnosti.
Tým je zaručené, že každý projekt je realizovaný optimálnymi
svietidlami nielen z pohľadu technických, bezpečnostných
a hygienických požiadaviek, ale aj z pohľadu úspornosti prevádzky a požiadaviek zákazníka. Každý zrealizovaný projekt je vo svojej podstate originálom. Zabezpečenie záručného a pozáručného
servisu do 24 hodín nie je žiadnou výnimkou.
Okrem realizácie vlastných projektov sa spoločnosť HELIOS
Lighting venuje aj zákazkovej výrobe svietidiel pre zahraničných
partnerov. Podiel exportu na celkovom obrate spoločnosti tvorí
cca. 20%.
Rekonštrukcie osvetlenia priemyselných priestorov spočívajú
v nájdení takých riešení, ktoré majú priaznivý vplyv nielen na
zabezpečenie technických a bezpečnostných predpisov, ale aj na
maximálnu úspornosť osvetľovania a vytvorenie takého pracovného prostredia, ktoré priaznivo vplýva nielen na pracovný výkon,
ale aj kvalitu výroby a celkovú pohodu na pracovisku. Riešenia
spoločnosti HELIOS Lighting sú príkladom, že nie je nemožné
dosiahnuť uvedené parametre pri súčasnom znížení nákladov
na prevádzku o viac ako 30% s návratnosťou vložených investícií
kratšou ako 3 roky. Príkladom takýchto riešení sú zrekonštruované
prevádzky spoločností ŽOS Trnava, LOMBARDINI Slovakia a VIENA
International v Martine, SVITSTROJ vo Svite, SAUER DANFOSS
v Dubnici nad Váhom, PSL v Považskej Bystrici, TUBAPACK v Źiari
nad Hronom a iné. Zvláštnou kategóriou sú novostavby výrobných a obchodných spoločností. Sú to objekty, kde sa v plnej
miere prejaví profesionalita tvorcov nielen z pohľadu technického
riešenia, ale aj estetiky. Príkladom takéhoto riešenia je úspešný
projekt pre spoločnosť WERTHEIM v Dunajskej Strede, alebo
projekt spoločnosti AGRALL v Bajči.
Preto, aby spoločnosť HELIOS Lighting ponúkla čo najkvalifikovanejšie riešenia, spolupracuje s celou škálou odborníkov v iných
profesiách ako sú hlavne projektanti elektro, stavební a interiéroví
architekti. Výsledkom sú projekty, ktoré upútajú pozornosť
nielen technickej ale aj laickej verejnosti. Sem môžeme zaradiť
osvetlenie napr. Múzea Ján Thaina v Nových Zámkoch, ilumináciu
viacerých sakrálnych a historických objektov, ale aj napr. grafitov
v Bratislave.
Osvetľovanie športovísk patrí tiež medzi priority spoločnosti
HELIOS Lighting. Výsledkom sú desiatky viacúčelových športovísk,
ale aj špecializovaných napr. tenisových a badmintonových hál.
Medzi najúspešnejšie projekty patrí určite volejbalová hala
CHEMES Humenné, ako aj umelé osvetlenie futbalových ihrísk
v Trnave, Galante, Banskej Bystrici, Bratislave a v Dunajskej Strede,
kde osvetlenie spĺňa požiadavky UEFA pre záznamy a prenosy
televízie.
Keď sa rozhodujete, koho zvoliť za partnera v oblasti svietidiel
a osvetľovania, neváhajte a kontaktujte HELIOS Lighting. Dlhoročné skúsenosti, profesionalita a kvalita ponúkaných svietidiel
a služieb sú zárukou úspešných spoločných projektov.
Keď osvetlenie, tak HELIOS Lighting, Nové Zámky
Kolektív firmy
About company
HELIOS Lighting, s.r.o., based in New Zámky, one of the leaders
in designing lighting systems and supply of electric lighting in
Slovakia. Founded in 1994, offers comprehensive lighting systems
from design documentation, manufacturing of luminaries for
high pressure lamps to final inspection reports carried out installations. Technical equipment in the production and experience
of staff in the development and production of lamps guarantee
high quality of realized orders.
Company Team
Obsah Content
INTERIÉROVÉ SVIETIDLÁ / INTERIOR LUMINAIRES
6 - 16
Str. 6-7
Str. 8
Str. 9
Str. 10
Str. 11
Str. 12-13
Str. 14
Str. 15
Str. 16
Ovale
Stm Lux
Stal
Stal G
Stf
V-Stas
Ola JM/Orient
Lopatka
Alaska
PRIEMYSELNÉ SVIETIDLÁ / INDUSTRIAL LUMINAIRES
18 - 29
Str. 18
Str. 19
Str. 20
Str. 21
Str. 22
Str. 23
Str. 24
Str. 25
Str. 26
Alfa
Sts
Stsm
Stl
Star
St Alox
Prelux
Orbit
Cuba 2
SVETLOMETY / FLOODLIGHTS
31 - 39
Str. 27-28
Str. 27-29
Str. 31
Str. 32
Str. 33
Str. 34
Str. 35
Str. 36
Str. 37
Yes Show
3E lite
Olympia 3
Raggio 2
Mach 5
Virtus
Jet 1000 sy.
Jet 1000 asy.
Lm 1000
SVIETIDLÁ VO VYŠŠOM KRYTÍ / HIGH PROTECTED LUMINAIRES
Str. 38
Str. 39
Str. 41
Str. 42
Str. 43
Str. 44
Str. 45
Lm 2000
LmOne
Stela
Ufo
Ben
Chao
Fria
41 - 45
ULIČNÉ SVIETIDLÁ / STREET LUMINAIRES
Str. 47
Str. 48
Astra 1
Str. 58
Gioi
47 - 61
Str. 49
Str. 50
Str. 51
Str. 52-54
Str. 55
Str. 56
Str. 57
Astra 2
Smart
Itinera
Trend
Globolux
Armanda
Kontia
Bolard
Str. 59
Str. 60
Str. 61
Sera
Musa
Guapo
VYSOKOTLAKOVÉ HALOGENIDOVÉ A SODÍKOVÉVÝBOJKY / HIGH PRESSURE SODIUM AND METAL HALIDE LAMPS
OCEĽOVÉ STOŽIARE, ROŠTY A VÝLOŽNÍKY / STEEL POLES
HELIOS Lighting
63 - 71
72
INTERIÉROVÉ SVIETIDLÁ / INTERIOR LUMINAIRES
Ovale
230V ~ 50Hz G13/G23 IP20
Obj.číslo
Code
O118111xxxx
O136111xxxx
O158111xxxx
O218111xxxx
O236111xxxx
O258111xxxx
O218161xxxx
O236161xxxx
O258161xxxx
O118121xxxx
O136121xxxx
O158121xxxx
O218121xxxx
O236121xxxx
O258121xxxx
O218171xxxx
O236171xxxx
O258171xxxx
O118131xxxx
O136131xxxx
O158131xxxx
O218131xxxx
O236131xxxx
O258131xxxx
O218181xxxx
O236181xxxx
O258181xxxx
O118141xxxx
O136141xxxx
O158141xxxx
O218141xxxx
O236141xxxx
O258141xxxx
O218191xxxx
O236191xxxx
O258191xxxx
Prevedenie
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Dĺžka
Váha
Cena
Type
Lampholder
Wattage
Lamp
Length
Weight
Price
biela mriežka/white louvre
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
1x18W
1x36W
1x58W
2x18W
2x36W
2x58W
2x18W
2x36W
2x58W
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
1000 mm
1600 mm
2000 mm
1000 mm
1600 mm
2000 mm
1000 mm
1600 mm
2000 mm
2,80 kg
4 kg
5,20 kg
3,40 kg
4,70 kg
6,10 kg
3,40 kg
4,70 kg
6,10 kg
44,15 €
60,10 €
70,40 €
45,80 €
64,60 €
78,00 €
59,40 €
84,65 €
106,55 €
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
1x18W
1x36W
1x58W
2x18W
2x36W
2x58W
2x18W
2x36W
2x58W
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
1000 mm
1600 mm
2000 mm
1000 mm
1600 mm
2000 mm
1000 mm
1600 mm
2000 mm
2,80 kg
4 kg
5,20 kg
3,40 kg
4,70 kg
6,10 kg
3,40 kg
4,70 kg
6,10 kg
49,15 €
71,20 €
83,15 €
50,80 €
75,50 €
89,80 €
64,55 €
94,95 €
122,00 €
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
1x18W
1x36W
1x58W
2x18W
2x36W
2x58W
2x18W
2x36W
2x58W
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
1000 mm
1600 mm
2000 mm
1000 mm
1600 mm
2000 mm
1000 mm
1600 mm
2000 mm
2,80 kg
4 kg
5,20 kg
3,40 kg
4,70 kg
6,10 kg
3,40 kg
4,70 kg
6,10 kg
49,15 €
70,35 €
83,15 €
50,80 €
74,50 €
89,80 €
63,60 €
94,95 €
116,00 €
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
1x18W
1x36W
1x58W
2x18W
2x36W
2x58W
2x18W
2x36W
2x58W
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
1000 mm
1600 mm
2000 mm
1000 mm
1600 mm
2000 mm
1000 mm
1600 mm
2000 mm
2,80 kg
4 kg
5,20 kg
3,40 kg
4,70 kg
6,10 kg
3,40 kg
4,70 kg
6,10 kg
77,00 €
121,15 €
147,40 €
78,85 €
126,30 €
154,00 €
92,30 €
146,40 €
180,40 €
biela mriežka/white louvre
biela mriežka pre priame a
nepriame osvetlenie/white
direct and indirect louvre
strieborná mriežka/silver louvre
strieborná mriežka/silver louvre
strieborná mriežka pre priame
a nepriame osvetlenie/silver
direct and indirect louvre
prizmatický kryt/prismatic diffusor
prizmatický kryt/prismatic diffusor
prizmatický kryt pre priame a
nepriame osvetlenie/prismatic
direct and indirect diffusor
parabolická mriežka/parabolic
louvre
parabolická mriežka/parabolic
louvre
parabolická mriežka pre priame
a nepriame osvetlenie/parabolic
direct and indirect louvre
XXXX - farba podľa RAL vzorkovníka (9003 - biela, 9005 - čierna, 3000 - červená)
6
colour according to RAL pattern book (9003 - white, 9005 - black, 3000 - red)
HELIOS Lighting
Ovale
Obj.číslo
Code
Prevedenie
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Dĺžka
Váha
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Length
Weight
Price
O111217xxxx
O211217xxxx
O111227xxxx
O211227xxxx
O111237xxxx
O211237xxxx
biela mriežka/white louvre
biela mriežka/white louvre
strieborná mriežka/silver louvre
strieborná mriežka/silver louvre
prizmatický kryt/prismatic diffusor
prizmatický kryt/prismatic diffusor
G23
G23
G23
G23
G23
G23
1x11W
2x11W
1x11W
2x11W
1x11W
2x11W
FLC
FLC
FLC
FLC
FLC
FLC
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
1,40 kg
1,70 kg
1,40 kg
1,70 kg
1,40 kg
1,70 kg
25,55 €
30,55 €
28,05 €
32,35 €
28,90 €
33,20 €
O211218xxxx
O411218xxxx
O211228xxxx
O411228xxxx
O211238xxxx
O411238xxxx
biela mriežka/white louvre
biela mriežka/white louvre
strieborná mriežka/silver louvre
strieborná mriežka/silver louvre
prizmatický kryt/prismatic diffusor
prizmatický kryt/prismatic diffusor
G23
G23
G23
G23
G23
G23
2x11W
4x11W
2x11W
4x11W
2x11W
4x11W
FLC
FLC
FLC
FLC
FLC
FLC
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
2,70 kg
3 kg
2,70 kg
3 kg
2,70 kg
3 kg
42,30 €
51,80 €
45,80 €
55,10 €
47,45 €
56,95 €
N236112xxxx
núdzové s bielou mriežkou
emergency with white louvre
núdzové so striebornou mriežkou
emergency with silver louvre
núdzové s prizmatickým krytom
emergency with prismatic diffusor
núdzové s parabolickou mriežkou
emergency with parabolic louvre
G13
2x36W
FL
2000 mm
6 kg
125,30 €
G13
2x36W
FL
2000 mm
6 kg
132,95 €
G13
2x36W
FL
2000 mm
6 kg
133,95 €
G13
2x36W
FL
2000 mm
6 kg
183,75 €
1000 mm
1600 mm
2000 mm
3,20 kg
4,40 kg
5,60 kg
0,10 kg
0,10 kg
0,50 kg
0,70 kg
0,80 kg
0,60 kg
0,60 kg
0,40 kg
0,10 kg
0,10 kg
0,10 kg
0,10 kg
28,90 €
42,30 €
50,80 €
1,35 €
1,35 €
12,80 €
19,25 €
25,55 €
24,55 €
19,25 €
19,25 €
9,80 €
1,35 €
7,65 €
6,80 €
11,10 €
N236122xxxx
N236132xxxx
N236142xxxx
T00010xxxx
T00016xxxx
T00020xxxx
S000OLS9005
S000OLS9003
S000OPSxxxx
S000OTSxxxx
S000OKSxxxx
S000OMSxxxx
S120OASxxxx
SxxxOASxxx
S000OHS9005
P0040
P0041
P0042
P0043
tubus
tubus
tubus
plastová spojka rovná čierna
plastová spojka rovná biela
hliníková „L“ spojka
hliníková „T“ spojka
hliníková „X“ spojka
hliníková „Y“ spojka 3x120°
hliníková „V“ spojka 2x120°
spojka ATYP
plastová spojka pružná čierna
stropný držiak čierny
stropný držiak 100 mm čierny
nástenný držiak 80 mm čierny
nástenný držiak 150 mm čierny
XXXX - farba podľa RAL vzorkovníka (9003 - biela, 9005 - čierna, 3000 - červená)
colour according to RAL pattern book (9003 - white, 9005 - black, 3000 - red)
Modulárne žiarivkové svietidlá z vytlačovaných Al profilov, povrchovo upravené vypaľovaným lakom. Svietidlá sa dodávajú vrátane závesných laniek.
Možnosť vytvorenia modulárnych zostáv pomocou rôznych typov spojok
z rovnakého materiálu a v rovnakej farbe ako svietidlá. Svietidlá pre jednu
alebo dve lineárne žiarivky, pre priame alebo nepriame osvetlenie. Jednotlivé verzie dodávané s elektromagnetickými predradníkmi, na požiadanie
s elektronickými predradníkmi (1560mm, 1880mm, 2280mm). Moduly
vybavené prídavnými svietidlami pre halogénové žiarovky, halogenidové
výbojky alebo vstavanými lištami s nízkonapäťovými reflektormi. Na prianie
možnosť dodať prevedenie so záložnými zdrojmi – núdzové svietidlo (len
prevedenie 2x 36W). Možnosť umiestnenia svietidla
priamo na strop alebo stenu pomocou rôznych typov držiakov.
Modular fluorescent fitting of two extruded aluminium profiles, painting
made by means of polyester powders according to the RAL pattern book.
Single lighting modules or modular luminous successions by means of various types of joints made of the same material and in the same colour as the
fitting. Single or twin fluorescent linear tube versions, for direct and indirect
illumination, for compact fluorescent lamps. Particular versions supplied
with electromechanical or electronic ballasts and with dimming electronic
ballasts on request. Modules equipped with halogen lamps 300W/220V,
low voltage recessed spots 12V, low voltage halogen swivel spots, modules
with hinged metal halide projectors or built-in tracks with low voltage spots
emergency versions on request (only 2x36W). Also application directly on
the wall or ceilling by means or various types of brackets.
Plastová mriežka
plastové mriežky vyrobené zo samozhášavého polykarbonátu vo dvoch
farbách: biela (opál) s veľmi dobrými difúznymi vlastnosťami
a strieborná
Plastic louvre
plastic louvres made of self-extinguishing polycarbonate – available in two
colours: white (opal) with excellent diffusion qualities and silver
Prizmatický kryt
prizmatický kryt zo samozhášavého číreho polykarbonátu chráni svetelné
zdroje proti mechanickému poškodeniu, má veľmi dobré difúzne vlastnosti
Polycarbonate diffusor
diffusor made of self-extinguishing transparent polycarbonate which
protects lamps against mechanical damages and has excellent diffusion
qualities
Parabolická mriežka
parabolická mriežka z vysoko lešteného anodizovaného hliníka 99,90 zabezpečuje optimálnu ochranu proti oslneniu
Parabolic louvre
parabolic louvre in highly polished anodized aluminium 99,90 of DARKLIGHT type guaranties maximum luminosity and optimal protection against
glare
Použitie:
obchodné priestory – spoločenské priestory - kancelárie
Applications:
shops – residential areas - offices
HELIOS Lighting
7
Stm LUX T8, T5
A
E
B
D
C
230V ~ 50Hz G13/G5 IP20/40
Obj.číslo
Code
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/B/C/D/E
Váha
Cena
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Price
60 230 218 EVG
STM LUX-218 EVG
G13
2x18W
FL
627/200/71/415/190 mm
1,30 kg
23,45 €
60 230 236 EVG
STM LUX-236 EVG
G13
2x36W
FL
1255/200/71/1045/190 mm
2,80 kg
28,50 €
60 230 258 EVG
STM LUX-258 EVG
G13
2x58W
FL
1540/200/71/1320/190 mm
3,50 kg
32,25 €
60 230 336 EVG
STM LUX-336 EVG
G13
3x36W
FL
1255/200/71/1045/190 mm
3,70 kg
39,85 €
60 230 214/224 EVG
STM LUX-214/224 EVG
G5
2x14/24W
FL
627/200/71/415/190 mm
1,30 kg
26,25 €
60 230 228/254 EVG
STM LUX-228/254 EVG
G5
2x 28/54W
FL
1255/200/71/1045/190 mm
2,80 kg
31,30 €
Obj.číslo
Code
Popis
Cena
Description
Price
Príslušenstvo/Accessories
60 230E
8
núdzový invertor 1,5 hod./ emergency invertor 1,5 hours
37,70 €
Žiarivkové svietidlo pre lineárne žiarivky T5 a T8. Teleso svietidla je vyrobené
z lakovaného oceľového plechu. Svetelnočinná časť je vyrobená
z polystyrolu, dodávaná v prizmatickom alebo opálovom prevedení.
Svietidlá sa štandardne dodávajú s elektronickým predradníkom,
s možnosťou pre núdzový režim.
Interior luminaire for linear fluorescent T5 and T8 lamp. Housing is made of
white painted sheet steel. Diffuser cover part made of extruded polystyrene
with prismatic surface in water clean and opal design. Fittings standardly
supplied with electronic ballasts or for emergency version.
Použitie:
Kancelárske priestory, bytové priestory, učebne, obchody
Applications:
Offices, residential space, classrooms, shops
HELIOS Lighting
Stal
230V ~ 50Hz IP20, 40, 54
Obj.číslo
Code
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/B/C/E/E2/F/F2
Váha
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Stal V
Cena
Price
IP20
60 110 236 EVG
STAL-236 V EVG lesklá mriežka
G13
2x36W
FL
60 110 418 EVG
STAL-418 V EVG lesklá mriežka
G13
4x18W
FL
1195/295/90/612/130/1225/260 mm 4,70 kg
60 110 236 EVG
STAL-236 DP EVG lesklá mriežka
G13
2x36W
FL
60 110 418 EVG
STAL-418 DP EVG lesklá mriežka
G13
4x18W
FL
60 111 236 EVG
STAL-236 IP40 EVG prizmatický kryt
G13
2x36W
FL
60 111 418 EVG
STAL-418 IP40 EVG prizmatický kryt
G13
4x18W
FL
595/595/80/305/140/615/560 mm
3,70 kg
48,75 €
60 112 236 EVG
STAL-236 IP54 EVG prizmatický kryt
G13
2x36W
FL
1195/295/90/25/35/1235/270 mm
4,70 kg
97,50 €
60 112 418 EVG
STAL-418 IP54 EVG prizmatický kryt
G13
4x18W
FL
595/595/90/30/35/625/575 mm
3,70 kg
103,10 €
595/595/80/305/140/615/560 mm
36,10 €
3,70 kg
36,60 €
1195/295/90/612/130/1225/260 mm 4,70 kg
39,75 €
IP20
Stal Dp
595/595/80/305/140/615/560 mm
3,70 kg
40,90 €
1195/295/90/612/130/1225/260 mm 4,70 kg
46,90 €
IP40
Stal Ip 40
IP54
Stal Ip 54
Obj.číslo
Code
Popis
Cena
Description
Price
Príslušenstvo/Accessories
príplatok za prevedenie STAL V s bielou mriežkou
príplatok za prevedenie STAL V s matnou mriežkou
60 110E
núdzový invertor 1,5 hod./ emergency invertor 1,5 hours
6,05 €
4,35 €
37,70 €
Žiarivkové svietidlo určené pre montáž do kazetového stropu pre lineárne
žiarivky T8. Teleso svietidla je vyrobené z lakovaného oceľového plechu.
Reflektor svietidla je vyrobený z lešteného hliníka alebo v prevedení IP 40
a IP 54 s prizmatickým alebo opálovým krytom. Je štandardne dodávané s
elektronickým predradníkom s možnosťou zabudovania núdzového zdroja.
Cassette ceiling luminaire for T8 linear fluorescent lamps. Steel body painted with white colour. Louver- high polished aluminum or diffuser- opal flat
and prismatic protective sheet. Equipped with electronic ballast with the
possibility of emergency source.
Použitie:
Reprezentačné miestnosti, kancelárie, banky
Applications:
Representative rooms, offices, banks
HELIOS Lighting
9
Stal G
230V ~ 50Hz IP20, 40
Obj.číslo
Code
Type
Objímka
Prevedenie
Príkon Svet.zdroj
Lampholder Wattage
Lamp
Rozmery A/B/C/E/E2/F/F2/a/b
Váha
Size
Weight
Stal G V
Cena
Price
IP20
60 130 236 EVG
STAL G -236 V EVG lesklá mriežka
G13
2x36W
FL
1245/310/90/620/130/1240/260/1230/290 mm
5,00 kg
44,05 €
60 130 418 EVG
STAL G -418 V EVG lesklá mriežka
G13
4x18W
FL
620/620/90/305/140/610/560/605/595 mm
4,90 kg
46,90 €
60 130 236 EVG
STAL G -236 DP EVG lesklá mriežka
G13
2x36W
FL
1245/310/90/620/130/1240/260/1230/290 mm
5,00 kg
45,00 €
60 130 418 EVG
STAL G -418 DP EVG lesklá mriežka
G13
4x18W
FL
620/620/90/305/140/610/560/605/595 mm
4,90 kg
47,65 €
60 132 228/254 EVG
STAL G -228/254 DP EVG lesklá mriežka
G5
2x28/54W
FL
1220/320/60/475/280/1180/276/1190/290 mm
5,20 kg
68,45 €
60 132 235/249 EVG
STAL G -235/249 DP EVG lesklá mriežka
G5
2x35/49W
FL
1520/320/60/475/280/1480/276/1490/290 mm
6,00 kg
81,55 €
60 132 280 EVG
STAL G -280 DP EVG lesklá mriežka
G5
2x80W
FL
1520/320/60/475/280/1480/276/1490/290 mm
6,00 kg
96,55 €
60 132 414/424 EVG
STAL G -414/424 DP EVG lesklá mriežka
G5
4x14/24W
FL
620/620/60/30/290/580/580/590/590 mm
5,20 kg
Stal G DP
IP20
Stal G IP
64,10 €
IP40/20
60 131 236 EVG
STAL G -236 IP40 EVG prizmatický kryt
G13
2x36W
FL
1245/310/90/620/130/1240/260/1230/290 mm
5,00 kg
54,00 €
60 131 418 EVG
STAL G -418 IP40 EVG prizmatický kryt
G13
4x18W
FL
620/620/90/305/140/610/560/605/595 mm
4,90 kg
56,65 €
60 133 228/254 EVG
STAL G -228/254 IP40 EVG prizmatický kryt
G5
2x28/54W
FL
1220/320/60/475/280/1180/276/1190/290 mm
5,20 kg
65,60 €
60 133 235/249 EVG
STAL G -235/249 IP40 EVG prizmatický kryt
G5
2x35/49W
FL
1520/320/60/475/280/1480/276/1490/290 mm
6,00 kg
76,85 €
60 133 280 EVG
STAL G -280 IP40 EVG prizmatický kryt
G5
2x80W
FL
1520/320/60/475/280/1480/276/1490/290 mm
6,00 kg
89,05 €
60 133 414/424 EVG
STAL G -414/424 IP40 EVG prizmatický kryt
G5
4x14/24W
FL
620/620/60/30/290/580/580/590/590 mm
5,20 kg
61,10 €
Obj.číslo
Code
Popis
Cena
Description
Price
Príslušenstvo/Accessories
60 130 E
príplatok za prevedenie STAL G V s bielou mriežkou
6,05 €
príplatok za prevedenie STAL G V s matnou mriežkou
4,35 €
príplatok za prevedenie STAL G IP 40 s opálovým krytom
2,50 €
núdzový invertor 1,5 hod./ emergency invertor 1,5 hours
37,70 €
Žiarivkové svietidlo určené pre montáž do plného sadrokartónového stropu
pre lineárne žiarivky T5 a T8. Teleso svietidla je vyrobené z lakovaného
oceľového plechu. Reflektor svietidla je vyrobený z lešteného hliníka alebo
v prevedení IP 40 s prizmatickým alebo opálovým krytom. Je štandardne
dodávané s elektronic kým predradníkom s možnosťou zabudovania
núdzového zdroja.
Gypsum board ceiling luminaire for T5 and T8 linear fluorescent lamps.
Steel body painted with white colour. Louver- high polished aluminum or
diffuser- opal flat and prismatic protective sheet.Equipped with electronic
ballast with the possibility of emergency source.
Použitie:
Reprezentačné miestnosti, kancelárie, banky
Applications:
Representative rooms, offices, banks
10
HELIOS Lighting
Stf
230V ~ 50Hz IP20, 40
Obj.číslo
Code
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/B/C/D/D2/E/E2
Váha
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Stf V
Cena
Price
IP20
60 100 236 EVG
STF-236 V EVG lesklá mriežka
G13
2x36W
FL
1225/295/90/1000/220/610/150 mm
3,60 kg
60 100 258 EVG
STF-258 V EVG lesklá mriežka
G13
2x58W
FL
1525/295/90/1230/130/750/150 mm
4,80 kg
45,45 €
60 100 418 EVG
STF-418 V EVG lesklá mriežka
G13
4x18W
FL
615/595/90/520/520310/300 mm
3,90 kg
39,85 €
60 100 236 EVG
STF-236 DP EVG lesklá mriežka
G13
2x36W
FL
1225/295/90/1000/220/610/150 mm
3,60 kg
39,00 €
60 100 258 EVG
STF-258 DP EVG lesklá mriežka
G13
2x58W
FL
1525/295/90/1230/130/750/150 mm
4,80 kg
48,75 €
60 100 418 EVG
STF-418 DP EVG lesklá mriežka
G13
4x18W
FL
615/595/90/520/520/310/300 mm
3,90 kg
40,90 €
60 101 236 EVG
STF-236 IP40 EVG prizmatický kryt
G13
2x36W
FL
1224/295/90/1000/240/220/25 mm
6,00 kg
55,70 €
60 101 418 EVG
STF-418 IP40 EVG prizmatický kryt
G13
4x18W
FL
615/595/90/440/465/300/300 mm
5,70 kg
59,80 €
Stf DP
37,30 €
IP20
Stf IP
IP40
Obj.číslo
Code
Popis
Cena
Description
Price
Príslušenstvo/Accessories
príplatok za prevedenie STF V s bielou mriežkou
príplatok za prevedenie STF V s matnou mriežkou
60 100 E
núdzový invertor 1,5 hod./ emergency invertor 1,5 hours
6,05 €
4,35 €
37,70 €
Stropné svietidlo pre lineárne žiarivkyT8. Teleso svietidla je vyrobené z
lakovaného oceľového plechu. Reflektor svietidla je vyrobený z lešteného
hliníka alebo v prevedení IP 40 s prizmatickým alebo opálovým krytom. Je
štandardne dodávané s elektronickým predradníkom s možnosťou zabudovania núdzového zdroja.
Ceiling luminaire for T8 linear fluorescent lamps. Steel body painted with
white colour. Louver- high polished aluminum or diffuser- opal flat and prismatic protective sheet.Equipped with electronic ballast with the possibility
of emergency source.
Použitie:
Reprezentačné miestnosti, kancelárie, banky
Applications:
Representative rooms, offices, banks
HELIOS Lighting
11
V-STAS
230V ~ 50Hz G24, Rx7s, IP44/20, IP20
Obj.číslo
Code
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/B/B2/C
Váha
Cena
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Price
IP20
V-STAS
60 360 218 EVG
V-STAS-218 EVG
G24
2x18W
FC
230/225/110/130 mm
1,60 kg
60 360 226 EVG
V-STAS-226 EVG
G24
2x26W
FC
230/225/110/130 mm
1,70 kg
V-STAS IP44
32,85 €
32,85 €
IP44/20
60 369 218 EVG
V-STAS-218 EVG
G24
2x18W
FC
230/225/110/130 mm
1,60 kg
32,85 €
60 369 226 EVG
V-STAS-226 EVG
G24
2x26W
FC
230/225/110/130 mm
1,70 kg
32,85 €
V-STAS RX7S
IP20
60 365 070 EVG
V-STAS-70 EVG
Rx7s
1x70W
MH-DE
230/95 mm
3,50 kg
76,85 €
60 365 150 EVG
V-STAS-150 EVG
Rx7s
1x150W
MH-DE
230/95 mm
3,80 kg
101,30 €
Obj.číslo
Code
Popis
Cena
Description
Price
Príslušenstvo
60 360Bx
sklo/glass B1,B2,B3,B4
2,85 €
60 360Bx
sklo/ glass B5,B6
3,60 €
60 360Cx
sklo/glass C1,C2,C3,C4
5,50 €
60 360Cx
sklo/glass C5,C6
6,60 €
60 360 E
núdzový invertor 1,5 hod./ emergency invertor 1,5 hours
37,70 €
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Svietidlo určené pre kompaktné žiarivky pre montáž na strop alebo do
sadrokartónového podhľadu. Teleso svietidla je vyrobené z hliníka lakovaného na bielo. Reflektor je vyrobený z vysokolešteného naparovaného
hliníka. Sklo svietidla je možné objednať v prevedeniach podľa obrázku.
Interior luminaire for compact fluorescent lamp. Body made of white painted aluminium and reflector of metal-vapoured high-polished aluminium.
Optional glass accessories on attached image.
Použitie:
Reprezentačné miestnosti, kancelárie, banky, hotely
Applications:
Representative rooms, offices, banks, hotels
12
HELIOS Lighting
V-STAS
D
E
A
C
160
D
A
C
E
230V ~ 50Hz G24, IP65
Obj.číslo
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/B/C/E
Váha
Cena
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Price
60 375 218 EVG
V-STAS P-218 EVG
G24
2x18W
FC
305/245/160/25 mm
2,00 kg
81,10 €
60 375 226 EVG
V-STAS P-226 EVG
G24
2x26W
FC
305/245/160/25 mm
2,20 kg
81,10 €
60 376 218 EVG
V-STAS MP-218 EVG
G24
2x18W
FC
245/260/122,5/25 mm
2,00 kg
73,60 €
60 376 226 EVG
V-STAS MP-226 EVG
G24
2x26W
FC
245/260/122,5/25 mm
2,20 kg
73,60 €
Code
V-STAS P
V-STAS MP
Obj.číslo
Code
Popis
Cena
Description
Price
Príslušenstvo
60 375/376 E
núdzový invertor 1,5 hod./ emergency invertor 1,5 hours
37,70 €
Svietidlo určené pre montáž na strop alebo do sadrokartonového podhľadu
pre kompaktné žiarivky. Teleso svietidla je vyrobené z hliníka lakovaného
na bielo. Reflektor je vyrobený z vysokolešteného naparovaného hliníka.
Svietidlo sa štandartne dodáva s elektronickým predradníkom
s možnosťou zabudovania nudzoveho zdroja.
Interior luminaire for compact fluorescent lamp. Body made of white painted aluminium and reflector of metal-vapoured high-polished aluminium.
Equipped with electronic ballast with the possibility of emergency source.
The V-STAS P luminaires can be recessed into artificial ceiling, the V-STAS MP
luminaries can be mounted onto the ceiling.
Použitie:
plavárne, wellness centrá, laboratóriá, toalety
Applications:
swimming pools, wellness, laboratories, lavatories
HELIOS Lighting
13
Ola JM/Orient
c
D
A2
A
B
B
c
B
A
A
230V ~ 50Hz R7s, Rx7s IP20
Obj.číslo
Code
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/A2/B/C/R
Váha
Cena
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Price
OLA JM
60 368 150
OLA JM-150HAL
R7s
1x150W
HD
195/230/145/115 mm/ 55°
0,90 kg
60 368 070 EVG
OLA JM-70MH EVG
Rx7s
1x70W
MH DE
195/230/145/115 mm/ 55°
3,50 kg
78,75 €
60 368 150 EVG
OLA JM-150MH EVG
Rx7s
1x150W
MH DE
195/230/145/115 mm/ 55°
3,70 kg
103,10 €
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/B/C/R
Váha
Cena
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Price
Obj.číslo
Code
18,50 €
OLA ORIENT
60 370 150
OLA Orient-150HAL
R7s
1x150W
HD
255/170/185 mm/ 55°
1,50 kg
33,75 €
60 370 070 EVG
OLA Orient-70MH EVG
Rx7s
1x70W
MH DE
255/170/185 mm/ 55°
3,10 kg
91,90 €
60 370 150 EVG
OLA Orient-150MH EVG
Rx7s
1x150W
MH DE
255/170/185 mm/ 55°
3,50 kg
116,25 €
Obj.číslo
Code
Popis
Cena
Description
Price
núdzový invertor 1,5 hod./ emergency invertor 1,5 hours
37,70 €
Príslušenstvo
60 368/370 E
Svietidlo do stropného podhľadu pre halogenové žiarovky alebo halogenidové 70W a 150W výbojky. Vonkajší prstenec je vyrobený z hliníku lakovaného na bielo. Reflektor je vyrobený z vysokolešteného naparovaného
hliníka. Inštalácia svietidla do podhľadu pomocou dvoch oceľových spôn.
Svietidlo sa štandartne dodáva s elektronickým predradníkom s možnosťou
zabudovania núdzoveho zdroja. Pre výbojkové prevedenie je k svietidlu
dodávaná samostatná predradniková krabica umiestnená mimo svietidla.
Interior recessed lighting fitting for metal halide 70W and 150W lamp or
halogen lamp. The ring and body made of white painted aluminium and
reflector of metal-vapoured high-polished aluminium.Equipped with
electronic ballast with the possibility of emergency source. Instalation in
gypsum board ceiling. For metal halide lamps installed separate gear-box,
placed beside the body.
Použitie:
obchodné priestory, výklady, kancelárie, autosalóny
Applications:
Shops, shop windows, offices, car showrooms
14
HELIOS Lighting
Lopatka
230V ~ 50Hz RX7s IP23
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon (W)
Svetelný zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage (W)
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
40400
R7s
300W
HD
-
0,85 kg
22,70 €
40406
R7s
300W
HD
-
0,85 kg
22,70 €
Obj.číslo
Popis
Váha
Cena
Description
Weight
Price
Predradníková krabica pre MH DE/HPS 70W, IP20
2,10 kg
35,50 €
Code
Príslušenstvo/Accessories
PK70
Nástenné svietidlo pre halogenidové 70W výbojky alebo halogénové
žiarovky max. 300W. Teleso svietidla vyrobené tlakovým liatím z hliníka povrchovo upravené práškovým vypaľovaným lakom. Hliníkový reflektor. Spojka
a držiak vyrobené z plastu. Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm. Smerovanie
svietidla pomocou dvoch skrutiek s plastovou hlavou. Jednoduchá výmena
zdroja. Pre výbojkové prevedenie samostatná predradníková krabica PK70.
Interior projector for metal halide lamps 70W or halogen lamp max. 300W.
Body in die-cast aluminium. Painting made by means of polyester powders.
Joint and base in plastic materia.l Outside bolts and screws in steel.
Tempered glass, 5 mm thick, heat-proof and crash-proof. Reflector in pure
aluminium. The gear box PK70 for metal halide lamps installed out of the
luminaire. Tightening system of the glass by means of elastic springs in
nickeled steel. For a version with metal halide lamp gear box neccessary.
Použitie:
obchodné priestory, výklady, kancelárie, autosalóny, kostoly
Applications:
Shops, shop windows, offices, car showrooms, churches
HELIOS Lighting
15
Alaska
230V ~ 50Hz RX7s IP20
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon (W)
Svetelný zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage (W)
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
61800
RX7s
70W
MH DE
1A
4 kg
61812
RX7s
150W
MH DE
1,8A
4 kg
96,10 €
61801
RX7s
70W
MH DE
1A
4 kg
86,95 €
61813
RX7s
150W
MH DE
1,8A
4 kg
96,10 €
61804
RX7s
70W
MH DE
1A
4 kg
86,95 €
61814
RX7s
150W
MH DE
1,8A
4 kg
96,10 €
Obj.číslo
86,95 €
Popis
Cena
Description
Price
74000
clona, čierna
13,95 €
74002
clona, biela
13,95 €
74001
lamela, čierna
12,60 €
74003
lamela, biela
12,60 €
Code
Príslušenstvo/Accessories
Stropné a nástenné svietidlo halogenidové 70W a 150W výbojky pre použitie v interiéry. Teleso svietidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo upravený
práškovým vypaľovacím lakom, držiak z pozinkovanej ocele. Chemicky leštený AL reflektor. Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm. Smerovanie svietidla
pomocou dvoch skrutiek s plastovou hlavou. Predradníková časť zložená z
tlmivky s tepelnou ochranou, impulzného zapaľovača a kompenzačného
kompenzátora. Pripojovajací kábel dĺžky 40cm s vidlicovou koncovkou uľahčuje inštaláciu svietidla. Možnosť doplnenia svietidla o clonu alebo lamelu.
Interior adjustable lighting fitting for metal halide 70W and 150W lamp.
Body in diecast aluminium, bracket in steel. Painting made by means of
polyester powders. Tempered glass, 5 mm thick, heat-proof and crashproof. The gear box consists of electro-mechanical ballast, superimposed
ignitor and capacitor with discharge resistance. The feeding cable 3x1
mm2 eqiupped with electrowelded Schuko plug, 40 cm length. Barn doors
or break-light available.
Použitie:
obchodné priestory, výklady, kancelárie, autosalóny
Applications:
shops, shop windows, offices, car showrooms
16
HELIOS Lighting
PRIEMYSELNÉ SVIETIDLÁ / INDUSTRIAL LUMINAIRES
Alfa
230V ~ 50Hz G24 IP54
Obj.číslo
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/C/D
Váha
Cena
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Price
60 180 118 VVG ALFA-118 VVG
G24
1x18W
CFL
270/90/125 mm
1,00 kg
22,15 €
60 180 126 VVG ALFA-126 VVG
G24
1x26W
CFL
270/90/125 mm
1,00 kg
22,15 €
60 180 218 VVG ALFA-218 VVG
G24
2x18W
CFL
325/100/198 mm
1,60 kg
35,65 €
60 180 226 VVG ALFA-226 VVG
G24
2x26W
CFL
325/100/198 mm
1,90 kg
35,65 €
Code
Svietidlo na osvetlovanie vnútorných priestorov pre kompaktné žiarivky.
Teleso svietidla je vyrobené z ABS, svetelnočinná časť z nárazuvzdorného
polystyrolu, dodávané v opálovom prevedení. Svietidlá sú dodávané štandardne s elektromagnetickými predradníkmi, na požiadanie s elektronickými predradníkmi a s možnosťou pre núdzový režim.
Interior luminaire for compact fluorescent lamp. Housing is made of
injected ABS. Diffuser cover part made of shockproof polystyrene in opal
colour. Fittings standardly supplied with magnetic ballasts, on request with
electronic ballast or for emergency version.
Použitie:
WC, kúpeľne, chodby, ostatné vnútorné priestory kde je vyžadované
krytie IP45
Application:
Lavatories, corridors, other places where IP45 protection is required
18
HELIOS Lighting
Sts T8, T5
230V ~ 50Hz G13, G5 IP20
Obj.číslo
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/B/C/D/E
Váha
Cena
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Price
STS-136 T8 EVG
STS-158 T8 EVG
STS-236 T8 EVG
STS-258 T8 EVG
STS-121/139 T5 EVG
STS-128/154 T5 EVG
STS-135/149 T5 EVG
STS-180 T5 EVG
STS-221/239 T5 EVG
STS-228/254 T5 EVG
STS-235/249 T5 EVG
STS-280 T5 EVG
G13
G13
G13
G13
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
1x36W
1x58W
2x36W
2x58W
1x21/39W
1x28/54W
1x35/49W
1x80W
2x21/39W
2x28/54W
2x 35/49W
2x80W
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
1230/50/76/820/615 mm
1530/50/76/820/765 mm
1230/110/45/820/615 mm
1530/110/45/820/765 mm
880/43/48/620/180 mm
1180/43/48/900/190 mm
1480/43/48/940/330 mm
1480/43/48/940/330 mm
880/46/55/620/180 mm
1180/46/55/900/190 mm
1480/46/55/940/330 mm
1480/46/55/940/330 mm
Code
Prizmatický reflektor
60 260 136 EVG
60 260 158 EVG
60 260 236 EVG
60 260 258 EVG
60 261 121/139 EVG
60 261 128/154 EVG
60 261 135/149 EVG
60 261 180 EVG
60 261 221/239 EVG
60 261 228/254 EVG
60 261 235/249 EVG
60 261 280 EVG
Obj.číslo
Code
1,80 kg
2,10 kg
2,00 kg
2,10 kg
1,00 kg
1,20 kg
1,50 kg
1,50 kg
1,10 kg
1,30 kg
1,60 kg
1,60 kg
18,60 €
22,35 €
21,75 €
25,30 €
24,95 €
26,65 €
30,40 €
28,50 €
28,50 €
30,00 €
41,75 €
Popis
Cena
Description
Price
Príslušenstvo/Accessories
60 260 E
núdzový invertor 1,5 hod./ emergency invertor 1,5 hours
50 260
rýchlospojka STS
37,70 €
1,55 €
Na vyžiadanie sa dá vytvoriť lištový systém svietidiel a napájania
Žiarivkové svietidlo pre lineárne žiarivky T8 a T5. Teleso svietidla je vyrobené
z lakovaného oceľového plechu. Je vybavené elektronickým predradníkom
s možnosťou zabudovania núdzového zdroja. Svietidlo je možné montovať ako stropné alebo závesné s možnosťou použitia rýchlo spojok pre
zapojenie v rade.
Fluorescent luminaire for linear fluorescent T8 and T5. Housing is made of
white painted sheet steel. Equipped with electronic ballast with the possibility of emergency source. Fixtures can be mounted as ceiling or suspended,
in case of demand, for easy mounting, luminaires can be ordered with
quickconnector.
Použitie:
Obchodné domy, obchody, chodby, nepriame osvetlenie
Application:
Department stores, shops, corridors, indirect lighting
HELIOS Lighting
19
Stsm
230V ~ 50H
50Hz G13
G13, G5 IP20
Obj.číslo
Code
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/B/C/D/E
Váha
Cena
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Price
27,95 €
60 270 136 EVG
STSM-136 T8 EVG
G13
1x36W
FL
1230/170/115/820/615 mm
2,70 kg
60 270 158 EVG
STSM-158 T8 EVG
G13
1x58W
FL
1530/170/115/820/765 mm
3,80 kg
34,25 €
60 270 236 EVG
STSM-236 T8 EVG
G13
2x36W
FL
1230/170/115/820/615 mm
2,90 kg
31,30 €
60 270 258 EVG
STSM-258 T8 EVG
G13
2x58W
FL
1530/170/115/820/765 mm
3,80 kg
36,10 €
60 271 121/139 EVG
STSM-121/139 T5 EVG
G5
1x21/39W
FL
880/140/85/620/180 mm
2,00 kg
60 271 128/154 EVG
STSM-128/154 T5 EVG
G5
1x28/54W
FL
1180/140/85/900/190 mm
2,40 kg
27,75 €
60 271 135/149 EVG
STSM-135/149 T5 EVG
G5
1x35/49W
FL
1480/140/85/940/330 mm
2,90 kg
30,00 €
60 271 180 EVG
STSM-180 T5 EVG
G5
1x80W
FL
1480/140/85/940/330 mm
2,90 kg
32,80 €
60 271 221/239 EVG
STSM-221/239 T5 EVG
G5
2x21/39W
FL
880/140/85/620/180 mm
2,10 kg
60 271 228/254 EVG
STSM-228/254 T5 EVG
G5
2x28/54W
FL
1180/140/85/900/190 mm
2,50 kg
27,75 €
60 271 235/249 EVG
STSM-235/249 T5 EVG
G5
2x35/49W
FL
1480/140/85/940/330 mm
3,00 kg
30,00 €
60 271 280 EVG
STSM-280 T5 EVG
G5
2x80W
FL
1480/140/85/940/330 mm
3,00 kg
45,50 €
Obj.číslo
Code
Popis
Cena
Description
Price
Príslušenstvo/Accessories
60 270 E
núdzový invertor 1,5 hod./ emergency invertor 1,5 hours
50 270
spojka tienidla 2 ks
37,70 €
1,60 €
Na vyžiadanie sa dá vytvoriť lištový systém svietidiel a napájania
Žiarivkové svietidlo pre lineárne žiarivky T8 a T5. Teleso svietidla je vyrobené
z lakovaného ocelového plechu. Je vybavené elektronickým predradníkom
s možnosťou zabudovania nudzoveho zdroja. Svietidlo je možné montovať ako stropné alebo závesné s možnosťou použitia rýchlospojok pre
zapojenie v rade.
Fluorescent luminaire for linear fluorescent T8 and T5. Housing is made of
white painted sheet steel. Equipped with electronic ballastwith the possibility of emergency source. Fixtures can be mounted as ceiling or suspended,
in case of demand, for easy mounting, luminaires can be ordered with
quickconnector.
Použitie:
Obchodné domy, obchody, chodby, nepriame osvetlenie
Application:
Department stores, shops, corridors, indirect lighting
20
HELIOS Lighting
Stl
230V ~ 50Hz G13 IP20
Obj.číslo
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/B/C/D/E
Váha
Cena
Obj.číslo
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Price
STL-136 T8 EVG
STL-158 T8 EVG
G13
G13
1x36W
1x58W
FL
FL
1230/70/125/815/615 mm
1530/70/125/815/760 mm
60 265 136 EVG
60 265 158 EVG
2,90 kg
3,60 kg
26,65 €
32,35 €
Žiarivkové svietidlo pre lineárne žiarivky T8 . Teleso svietidla je vyrobené
z lakovaného oceľového plechu. Je vybavené elektronickým predradníkom. Svietidlo je možné montovať ako stropné alebo závesné.
Fluorescent luminaire for linear fluorescent T8 and T5. Housing is made of
white painted sheet steel. Equipped with electronic ballast. Fixtures can be
mounted onto the ceiling or suspended.
Použitie:
Osvetlenie tabúľ v učebniach
Application:
Illuminating the blackboards in the classrooms
HELIOS Lighting
21
Star T8, T5
230V ~ 50Hz G13, G5 IP65
Obj.číslo
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/B/C/D/E
Váha
Obj.číslo
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Star T8
60 210 118 EVG
60 210 136 EVG
60 210 158 EVG
60 210 218 EVG
60 210 236 EVG
60 210 258 EVG
60 191 336 EVG
Price
G13 IP65
STAR-118 PC/PC EVG
STAR-136 PC/PC EVG
STAR-158 PC/PC EVG
STAR-218 PC/PC EVG
STAR-236 PC/PC EVG
STAR-258 PC/PC EVG
STP-336 EVG
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
1x18W
1x36W
1x58W
2x18W
2x36W
2x58W
3x36W
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
660/80/90/500/40 mm
1270/80/90/1050/40 mm
1570/80/90/1350/40 mm
660/130/90/500/40 mm
1270/130/90/1050/40 mm
1570/130/90/1350/40 mm
1280/175//110/915/80 mm
1,40 kg
1,80 kg
2,10 kg
2,00 kg
2,40 kg
3,00 kg
4,40 kg
Star T5
60 211 114/124 EVG
60 211 128/154 EVG
60 211 135/149 EVG
60 211 180 EVG
60 211 214/224 EVG
60 211 228/254 EVG
60 211 235/249 EVG
60 211 280 EVG
Cena
23,45 €
27,40 €
29,80 €
26,80 €
30,20 €
35,55 €
60,95 €
G5 IP65
STAR-114/124
STAR-128/154
STAR-135/149
STAR-180
STAR-214/224
STAR-228/254
STAR-235/249
STAR-280
Obj.číslo
Code
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
1x14/24W
1x28/54W
1x 35/49W
1x80W
2x 14/24W
2x 28/54W
2x35/49W
2x80W
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
610/80/75/410/40 mm
1210/80/75/800/40 mm
1510/80/75/1000/40 mm
1510/80/75/1000/40 mm
610/115/75/410/40 mm
1210/115/75/800/40 mm
1510/115/75/1000/40 mm
1510/115/75/1000/40 mm
1,00 kg
1,60 kg
2,10 kg
2,10 kg
1,20 kg
2,00 kg
2,50 kg
2,50 kg
26,05 €
30,50 €
33,40 €
36,75 €
28,90 €
35,45 €
38,80 €
51,40 €
Popis
Cena
Description
Price
Príslušenstvo/Accessories
60 210 E
50210 0
núdzový invertor 1,5 hod./ emergency invertor 1,5 hours
nerezová klipsňa/stainless steel clip
37,70 €
0,25 €
Prachotesné svietidlo pre lineárne žiarivky T8 a T5. Teleso a svetelnočinná
časť svietidla je vyrobená z vysoko odolného polykarbonátu. Uzatváranie
svietidla pomocou plastových spôn, na požiadanie z nerezu. Svietidlá sú
dodávané štandartne s elektronickými predradníkmi, s možnosťou pre
núdzový režim.
Dust and humid-proof luminaire for linear fluorescent lamp T8 and T5. Body
and diffuser made of extremly durable injected polycarbonate. Closing clips
in polycarbonate, in inox steel on request. Fittings standardly supplied with
electronic ballasts or for emergency version.
Použitie:
Potravinárska výroba, priemyselné haly, umývarne, podzemné parkoviská
Application:
Food processing, industrial halls, washrooms, underground parkings
22
HELIOS Lighting
St Alox T5
230V ~ 50H
50Hz G5 IP65
Obj.číslo
Code
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Dĺžka A/B/C/E
Váha
Cena
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Price
60 216 135/149
ST ALOX-135/149
G5
1x 35/49W
FL
1525/85/75/55 mm
5,10 kg
64,70 €
60 216 180
ST ALOX-180
G5
1x80W
FL
1525/85/75/55 mm
5,10 kg
67,50 €
60 216 228/254
ST ALOX-228/254
G5
2x 28/54W
FL
1225/100/75/55 mm
4,30 kg
65,65 €
60 216 235/249
ST ALOX-235/249
G5
2x35/49W
FL
1525/100/75/55 mm
5,20 kg
73,15 €
60 216 280
ST ALOX-280
G5
2x80W
FL
1525/100/75/55 mm
5,20 kg
84,40 €
Obj.číslo
Code
Popis
Cena
Description
Price
Príslušenstvo/Accessories
60 216 E
núdzový invertor 1,5 hod./ emergency invertor 1,5 hours
37,70 €
Prachotesné svietidlo pre lineárne žiarivky T5. Teleso je vyrobené z extrudovaného hliníka, priechodka z medi a zatváracie spony z nerezovej ocele.
Reflektor svietidla je z vysoko lešteného hliníkového plechu ktorý je krytý
bezpečtnostným sklom. Svietidlá sú dodávané s elektronickými predradníkmi, s možnosťou pre núdzový režim.
Dust and humid-proof luminaire for linear fluorescent lamp T5. Body of the
luminaire are of extruded aluminum with copper cable gland and stainless
metal clips. Reflector are made from high-polished aluminium sheet and
diffuser of safety glass. Fittings standardly supplied with electronic ballasts
or for emergency version.
Použitie:
Priemysel, prostredia so zvýšenou agresivitou kyselín a zásad.
Application:
industrial halls where different chemical materials (acids, alkalies) can be
found in the airspace.
HELIOS Lighting
23
Prelux T8
A
B
D
C
E
A
B
D
E
C
230V ~ 50Hz G13 IP65
Obj.číslo
Code
Type
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Rozmery A/B/C/D/E
Váha
Cena
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Lamp
Size
Weight
Price
70 760 158 EVG
PRELUX-158 EVG
G13
1x58W
FL
1570/65/115/900/100 mm
1,90 kg
31,30 €
70 760 236 EVG
PRELUX-236 EVG
G13
2x36W
FL
1270/117/115/900/100 mm
2,30 kg
37,35 €
70 760 258 EVG
PRELUX-258 EVG
G13
2x58W
FL
1570/117/115/900/100 mm
3,00 kg
38,85 €
Obj.číslo
Popis
Cena
Code
Description
Price
Príslušenstvo
70 760E
núdzový invertor 1,5 hod./ emergency invertor 1,5 hours
37,70 €
70 760 136 200/300
tienidlo biele, lesklé 36W/ white, glossy lampshade 36W
10,10 €
70 760 158 200/300
tienidlo biele, lesklé 58W/ white, glossy lampshade 58W
11,30 €
70 760 136 100
ochranná linka pre svetelný zdroj 36W/security line for lamp 36W
7,80 €
70 760 158 100
ochranná linka pre svetelný zdroj 58W/security line for lamp 58W
9,80 €
Prachotesné svietidlo pre lineárne žiarivky T8 . Teleso svietidla je vyrobené
z polyesteru vystuženého sklennými vláknami. Mechanickú ochranu lineárnej žiarivky je možné zabezpečiť prídavnou ochrannou linkou z PMMA.
Svietidlo je vyrábané v triede izolácie II. Svietidlá sú dodávané štandartne
s elektronickými predradníkmi s možnosťou pre núdzový režim. Svietidlo
je možné montovať ako stropné alebo závesné. Tienidlo v bielej farbe
alebo leštené je možné objednať k svietidlám za príplatok.
Dust and humid-proof luminaire for linear fluorescent lamp T8. Body of the
luminaire is made from glass fibre reinforced polyester. On request PMMA
protecting-tube saving the FL-tube. The luminaires belong into the contact
insulation class II. Fittings standardly supplied with electronic ballasts or for
emergency version. Fixtures can be mounted as ceiling or suspended.
White painted reflector or highpolished aluminum reflector can be ordered
to the luminaires.
Použitie:
priemyselné haly , dielne, miesta vyžadujúce triedu izolácie II.
Application:
industrial halls, workshops, places requiring insulation class II.
24
HELIOS Lighting
Orbit
230V ~ 50Hz E40 IP65
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
150W
150W
250W
250W
250W
250W
400W
400W
400W
400W
HPS E
MH E
HPS E
MH E
MH E
QE
HPS E
MH E
MH E
QE
1,8A
1,8A
3A
2,15A
3A
2,15A
4,4A
3,25A
4,2A
3,25A
8,3 kg
11 kg
11 kg
11 kg
11 kg
11,2 kg
11,2 kg
12 kg
12 kg
13,5 kg
12 kg
81,95 €
110,85 €
110,85 €
116,15 €
111,20 €
116,15 €
102,90 €
126,45 €
117,15 €
126,45 €
108,85 €
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
150W
150W
250W
250W
250W
250W
400W
400W
400W
400W
HPS E
MH E
HPS E
MH E
MH E
QE
HPS E
MH E
MH E
QE
1,8A
1,8A
3A
2,15A
3A
2,15A
4,4A
3,25A
4,2A
3,25A
8,3 kg
11 kg
11 kg
11 kg
11 kg
11,2 kg
11,2 kg
12 kg
12 kg
13,5 kg
12 kg
77,50 €
106,20 €
106,20 €
111,50 €
106,50 €
111,50 €
98,25 €
121,95 €
112,65 €
121,95 €
104,20 €
Prizmatický reflektor
53100
53120
53121
53122
53123
53142
53124
53129
53130
53143
53131
Hladký reflektor
54100
54120
54121
54122
54123
54142
54124
54129
54130
54143
54131
Obj.číslo
Popis
Váha
Farba
Cena
Description
Weight
Colour
Price
Ochranná mriežka/Protection grill
0,7 kg
Code
Príslušenstvo/Accessories
223314
svietidlo bez ochranného skla (IP23)/without a safety glass (IP23)
9,75 €
-13,90 €
Priemyselné svietidlo pre vysokotlakové sodíkové 150W, 250W a 400W
výbojky, halogenidové 150W, 250W a 400W výbojky a ortuťové 250W
a 400W výbojky. Teleso svietidla tvorí oceľový výlisok povrchovo upravený
práškovým vypaľovaným lakom. Chemicky leštený hliníkový reflektor, prizmatický alebo hladký. Ochranné kalené sklo 5 mm. Uzatváranie predradníkovej a optickej časti pomocou spony. Montáž pomocou závesného háku.
Káblová priechodka PG 13,5. Možnosť doplnenia o ochrannú mriežku.
Bez ochranného skla IP23. Na požiadanie je možné svietidlo vybaviť pohyblivým prívodom a prídavnou objímkou E27 pre žiarovku max 250W,
pre náhradné osvetlenie.
High-bay for high pressure metal halide 150W, 250W and 400W lamp, sodium 150W, 250W and 400W lamp or mercury 250W and 400W lamp. Body
in steel, metallized grey painting made by means of polyester powders.
Reflector in pure aluminium, anodized and polished, prizmatic or pure.
Tempered glass, 5 mm thick, heat-proof and crash-proof. The gear box
consists of electro-mechanical ballast, superimposed ignitor and capacitor
with discharge resistance. Cable gland PG 13,5. Hook in steel. Outside bolts
and screws in inox steel. Protective guard available. Without glass IP23. The
feeding cable and the additive socket E27 for stand-by lighting max 250W
available on request .
Použitie:
Priemyselné haly, sklady, obchodné priestory, športoviská
Application:
Industry halls, warehouses, shopping areas, sporting facilities
HELIOS Lighting
25
Cuba 2
230V ~ 50Hz E40 IP65
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
D 480 mm
23100
E40
-
-
-
6,5 kg
117,50 €
23122
E40
250W
HPS E
3A
10 kg
151,50 €
23123
E40
250W
MH E
2,15A
10 kg
146,70 €
23142
E40
250W
MH E
3A
10 kg
151,50 €
23124
E40
250W
QE
2,15A
10 kg
138,25 €
23129
E40
400W
HPS E
4,4A
12,1 kg
161,95 €
23130
E40
400W
MH E
3,25A
12,1 kg
152,65 €
23143
E40
400W
MH E
4,2A
12,1 kg
161,95 €
23131
E40
400W
QE
3,25A
12,1 kg
144,35 €
Obj.číslo
Code
Popis
Farba
Cena
Description
Colour
Price
Príslušenstvo/Accessories
23314
Ochranná mriežka/Protection grill D 480
9,75 €
23315
Ochranná mriežka/Protection grill D 500
9,75 €
Priemyselné svietidlo pre vysokotlakové sodíkové 250W a 400W výbojky,
halogenidové 250W a 400W výbojky a ortuťové 250W a 400W výbojky.
Teleso svietidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo upravený práškovým
vypaľovaným lakom. Chemicky leštený hliníkový reflektor D480 (možnosť
dodania reflektova D500 a D680). Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm.
Skrutky a matice z nerezu. Montáž pomocou závesného háku. Káblová
priechodka PG 13,5. Silikónové tesnenia. Inštaláciu zjednodušuje kryt na
predradníkovej časti, ktorý sprístupňuje napájaciu svorkovnicu. Možnosť
doplnenia o ochrannú mriežku z chrómovanej ocele. Jednoduchá výmena
zdroja otvorením 3 klipsov držiacich ochranné sklo zavesené na reťazi.
Na požiadanie je možné svietidlo vybaviť pohyblivým prívodom.
High-bay with high luminous efficiency for high pressure metal halide
250W and 400W lamp, sodium 250W and 400W lamp or mercury 250W and
400W lamp. Upper body, lower body and cover made in die-cast aluminium. Hook in steel. Orange-peel metallized grey painting made by means of
polyester powders. Outside bolts and screws in inox steel. Tempered glass,
5 mm thick, heat-proof and crash-proof. Reflector D480 (also D500 and
D680 available) in pure aluminium, anodized and polished, with specular
surface. Installation is easier thanks to the upper die cast cover which gives
access to the feeding terminal board. Easy lamp maintenance thanks to the
3 clips in inox steel, for opening the diffuser without any tool, and anti-loss
chain fixed to the lower body. The gear box consists of electro-mechanical
ballast, superimposed ignitor and capacitor with discharge resistance. Cable
gland PG 13,5 (on request two cable glands). Silicone gaskets. Protective
grill in chromed steel available. The feeding cable available on request.
Použitie:
Priemyselné haly, sklady, obchodné priestory, športoviská
Application:
Industry halls, warehouses, shopping areas, sporting facilities
26
HELIOS Lighting
Yes Show
230V ~ 50Hz E40 IP66
Obj.číslo
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
59153
E40
150W
MH E
1,8A
5,75 kg
82,45 €
59156
E40
250W
MH E
2,15A
5,85 kg
84,15 €
59154
E40
250W
MH E
3A
6,85 kg
90,45 €
59203
E40
400W
MH E
3,25A
6,85 kg
91,45 €
59202
E40
400W
MH E
4,2A
8,15 kg
99,55 €
Code
Teleso/Base
Obj.číslo
Typ
Priemer
Celková výška svietidla
Váha
Cena
Code
Type
Diameter
Total height of the luminaire
Weight
Price
Reflektor/Reflector
YES SHOW 425
60501
hladký hliníkový/polished aluminium
437 mm
580 mm
0,95 kg
24,70 €
60505
vysoko leštený hliníkový/high gloss aluminium
437 mm
580 mm
0,95 kg
27,05 €
hladký hliníkový/polished aluminium
461 mm
578 mm
1 kg
25,85 €
60520
hladký hliníkový/polished aluminium
517 mm
648 mm
1,30 kg
28,85 €
60525
vysoko leštený hliníkový/high gloss aluminium
517 mm
648 mm
1,30 kg
31,20 €
hladký hliníkový/polished aluminium
573 mm
674 mm
1,60 kg
44,65 €
YES SHOW 450
60510
YES SHOW 500
YES SHOW 560
60530
YES SHOW 600
60550
PMMA polorefraktor/PMMA semi-refractor
620 mm
702 mm
2,30 kg
75,35 €
60555
PMMA refraktor/PMMA refractor
620 mm
702 mm
2,70 kg
78,80 €
60563
polykarbonátový polorefraktor/polycarbonate semi-refractor
620 mm
702 mm
2,30 kg
67,05 €
60567
polykarbonátový refraktor/polycarbonate refractor
620 mm
702 mm
2,70 kg
70,50 €
HELIOS Lighting
27
Yes Show
Obj.číslo
Popis
Váha
Cena
Code
Description
Weight
Price
60357
sklo/glass
1,80 kg
28,20 €
60367
ochranná mriežka/protection grille
0,40 kg
19,90 €
Reflektor/Reflector
YES SHOW 425
YES SHOW 450
60560
sklo/glass
2 kg
30,50 €
60590
ochranná mriežka/protection grille
0,40 kg
21,70 €
60565
sklo/glass
2,60 kg
32,85 €
60595
ochranná mriežka/protection grille
0,50 kg
27,05 €
60570
sklo/glass
3,10 kg
37,00 €
60600
ochranná mriežka/protection grille
0,60 kg
29,35 €
40,65 €
YES SHOW 500
YES SHOW 560
YES SHOW 600/YES SHOW 600 REFRACTOR
60575
sklo/glass
3,30 kg
60605
ochranná mriežka/protection grille
0,65 kg
31,70 €
60580
PMMA kryt/PMMA lens
1,70 kg
56,40 €
60585
polykarbonátový kryt/polycarbonate lens
1,80 kg
63,55 €
Priemyselné svietidlo pre vysokotlakové halogenidové 150W, 250W a 400W
výbojky. Dizajn a svetelno-technické parametre svietidla umožňujú jeho
mnohostranné využitie. Teleso svietidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo
upravený práškovým vypaľovaným lakom. Upevňovací hák je umiestnený
na vrchu svietidla. Svietidlo sa vyznačuje veľmi jednoduchou inštaláciou
a údržbou. Široká škála reflektorov predurčuje svietidlo k dosahovaniu
excelentných riešení. Typová rada reflektorov je vyrobená z vysoko čistého
anodizovaného hliníka (v kombinácii s refraktorom nafarbený práškovým
vypaľovaným lakom sivej farby), refraktor je vyrobený z PMMA alebo
polykarbonátu. Objímku svietidla je možné nastaviť do 6 pozícií Ochranné
kalené sklo upevnené nerezovými bezpečnostnými sponami. Skrutky
a matice z nerezu. Káblová priechodka PG 13,5. Silikónové tesnenia.
Možnosť doplnenia o ochrannú mriežku zo zinkovanej ocele.
High-bay for high pressure metal halide 150W, 250W and 400W lamp.
Design and the technical contents allowes the high-bay to the multiply
applications. The body made in die-cast aluminium coated with polyester
powders. A suspension eyebolt is located on the top. The installation and
maintanance of the high-bay is very easy. Wide range of reflectors allows
the high-bay to reach excellent solutions with a right light beam. Reflector
is made of high purity anodised aluminium (in combination with refractor
painted with polyester powders in grey), refractor of PMMA or polycarbonate. Lampholder is mounted onto a regulation device, which allows the
reflector to emit six different distribution patterns. Tempered glass, heatproof and crash-proof fixed in position by stainless steel hooks with security
lock. Outside bolts and screws in inox steel. Cable gland PG 13,5. Silicone
gaskets. Protective grill in zinc steel available.
Použitie:
Priemyselné haly, sklady, nákupné centrá, športoviská, reštaurácie
Application:
Industry halls, warehouses, shopping centres, sporting facilities, restaurants
28
HELIOS Lighting
3E lite
ENERGY SAVING
ECONOMICALLY EFFECTIVE
ECOLOGICALLY FRIENDLY
230V- 50Hz E40 IP65/40
Obj.číslo
Type
Objímka
Príkon
Prúd
Svetelný zdroj
Váha
Farba
Cena
Code
Prevedenie
Lampholder
Wattage
Current
Lamp
Weight
Colour
Price
59156E
3E lite 250W
E40
250W
2,15A
MH E (Venture uniform)
8 kg
Na vyžiadanie
59156D
3E lite 250W
E40
250W
2,15A
MH E (Venture uniform)
8 kg
Na vyžiadanie
59203E
3E lite 400W
E40
400W
3,25A
MH E (Venture uniform)
8 kg
Na vyžiadanie
59203D
3E lite 400W
E40
400W
3,25A
MH E (Venture uniform)
8 kg
Na vyžiadanie
E - elektronický regulovateľný predradník so skokovou reguláciou
D - elektronický regulovateľný predradník s plynulou reguláciou z využitím systému DALI
Priemyselné výbojkové svietidlo 3E lite je energeticky, ekonomicky a ekologicky úsporné svietidlo s elektronickým regulovateľným predradníkom
s použitím metalhalogenidových výbojok Venture Uniform 250 až 400 W.
Reflektor je vyrobený z chemicky čisteného hliníkového plechu D 650 mm.
Ochranné kalené sklo sa upevňuje nerezovými sponami.
Objímka E40 je nastaviteľná do 6 pozícii. V hornej časti svietidla sa nachádza
elektronický predradník, ktorý je umiestnený v Al chladiči a je vybavený
závesným hákom a pripojovacím káblom o dĺžke 2 metre. Medzi hlavné
prednosti svietidla s reguľovatelným elektronickým predradníkom patrí:
»
»
»
»
»
»
»
»
High-bay 3E lite is designed to illuminate the industrial halls, supermarkets,
etc., using metal halide lamps Venture Uniform 250 to 400 W. Reflector
D 650 mm in pure aluminium, anodized and polished. Safety tempered
glass is fitted with stainless steel clips. Lamp holder E40 is adjustable for 6
positions. At the top of the lamp is an electronic ballast, which is located in
Al cooler and equipped with a hanging hook and with a connection cable
2 m length. The main advantages of an adjustable lamp with electronic
ballast are:
» exeptional energy saving (dimming, daylight harvesting, economy
mode, high efficiency)
» Stabilization operation of discharge lamp
» extending lamp life
» no start up current
» suppression of stroboscopic effect
» disconnection nonfunctioning or defective lamps at the end of life.
» reduced maintenance
zníženie príkonu svietidla s využitím regulácie
stabilizácia prevádzky výbojky
predĺženie strednej doby života výbojky
predĺženie interval výmeny svetelného zdroja
eliminácia nábehového prúdu
potlačenie stroboskopického efektu
odpojenie nefunkčnej alebo vadnej výbojky na konci života.
zníženie nákladov na prevádzku a údržbu svietidla.
Reguláciu príkonu svietidla je možné vykonávať skokovo na vopred
nastavenú úroveň alebo plynule v rozsahu 100 až 35 % prostredníctvom
ovládacieho systému DALI.
Použitie:
Priemyselné haly, sklady, nákupné centrá, športoviská, reštaurácie
Lamp regulation wattage can be carried out from a preset level or continuously in the range of 100 to 35% by DALI control system.
Application:
Industry halls, warehouses, shopping centres, sporting facilities, restaurants
HELIOS Lighting
29
SVETLOMETY / FLOODLIGHTS
Olympia 3
230V ~ 50Hz Rx7s IP65
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
Symetrický reflektor / Symetric reflector
24326
Rx7s
70W
MH DE
1A
7 kg
82,45 €
24327
Rx7s
150W
MH DE
1,8A
7 kg
88,30 €
Asymetrický reflektor / Asymetric reflector
24334
Rx7s
70W
MH DE
1A
7 kg
83,30 €
24335
Rx7s
150W
MH DE
1,8A
7 kg
89,25 €
Obj.číslo
Code
Popis
Váha
Farba
Cena
Description
Weight
Colour
Price
74200
chrómová ochranná mriežka/protective guard in chromed steel
0,4 kg
12,60 €
74203
cloniaca mriežka z ocele/break-light in steel
0,9 kg
37,15 €
Svetlomet pre dvojpäticové vysokotlakové sodíkové a halogenidové 70W a
150W výbojky. Rýchla a jednoduchá inštalácia a údržba. Teleso svietidla tvorí
hliníkový odliatok povrchovo upravený práškovým vypaľovaným lakom.
Chemicky leštený hliníkový reflektor symetrický alebo asymetrický. Skrutky
a matice z nerezu. Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm upevnené na dvoch
plastových pántoch. Stupnica pre nasmerovanie svietidla. Uzatváranie
svietidla tromi hliníkovými sponami. Káblová priechodka PG 13,5 (možnosť
vybavenia dvomi priechodkami). Silikónové tesnenie.
Floodlight for high pressure metal halide or sodium 70W and 150W lamp
conceived to make installation and ordinary maintenance faster and easier.
Body in die-cast aluminium. Bracket in steel. Painting in orange-peel made
by means of polyester powders. External nuts and screws in inox steel. Tempered screen printed glass, white colour, 5 mm thick with anti-loss hinges
in grey plastic material. The floodlight can be completely opened by means
of 3 clips in silver-oxidate extruted aluminium. Symmetric or asymmetric
reflector in pure aluminium with hammered surface. The gear box consists
of electro-mechanical ballast, superimposed ignitor and capacitor with
discharge resistance. Cable gland PG 13,5 (on request two cable glands).
Silicone gaskets.
Použitie:
Vonkajšie a vnútorné skladové priestory, priemyselné haly,
parkoviská, reklamné plochy, športoviská
Application:
Warehouses, manufacture halls, parkings, advertisement fields, sports fields,
urban vestments
HELIOS Lighting
31
Raggio 2
230V ~ 50Hz E40 IP55
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
Symetrický reflektor/Symetric reflector
20426
E40
-
-
-
20427
E40
150W
HPS T
1,8A
10 kg
110,50 €
75,85 €
20428
E40
250W
QE
2,15A
10 kg
101,70 €
20429
E40
250W
MH T
2,15A
10 kg
110,85 €
20430
E40
250W
HPS T
3A
10 kg
116,30 €
20431
E40
400W
MH T
3,25A
11 kg
117,65 €
20432
E40
400W
HPS T
4,4A
12,5 kg
127,80 €
20433
E40
250W
MH T
3A
10 kg
116,30 €
20434
E40
400W
MH T
4,2A
12,5 kg
127,80 €
110,70 €
Asymetrický reflektor/Asymetric reflector
21829
E40
150W
HPS T
1,8A
10 kg
21830
E40
250W
MH T
2,15A
10 kg
111,00 €
21831
E40
250W
HPS T
3A
10 kg
116,30 €
21832
E40
400W
MH T
3,25A
11 kg
117,50 €
21833
E40
400W
HPS T
4,4A
12,5 kg
127,60 €
21834
E40
250W
MH T
3A
10 kg
116,30 €
21835
E40
400W
MH T
4,2A
12,5 kg
127,60 €
Obj.číslo
Code
Popis
Váha
Farba
Cena
Description
Weight
Colour
Price
Príslušenstvo/Accessories
71205
chrómová ochranná mriežka/protective guard in chromed steel
0,5 kg
8,30 €
72205
clona/anti-glare louvre
0,5 kg
14,90 €
Svetlomet pre vysokotlakové sodíkové 150W, 250W a 400W výbojky, halogenidové 250W a 400W výbojky a ortuťové 250W výbojky. Teleso svietidla
tvorí hliníkový odliatok povrchovo upravený práškovým vypaľovaným
lakom. Chemicky leštený hliníkový reflektor symetrický alebo asymetrický.
Ochranné kalené sklo 5 mm. Fixačná spona výbojky proti vybráciám.
Nerezové spojovacie prvky. Káblová priechodka PG 13,5. Stupnica pre nasmerovanie svietidla. Možnosť doplnenia o ochrannú mriežku alebo clonu.
Floodlight for high pressure metal halide 250W and 400W lamp or sodium
150W and 400W lamp. Body and glass frame in die-cast aluminium. Bracket
in steel. Painting in orange-peel made by means of polyester powders. Reflector in pure aluminium. The back cover in grey plastic material. External
nuts and screws in inox steel. Tempered glass 5 mm thick, heat-proof and
crash-proof. Fixing clip for discharge lamp. The gear box consists of electromechanical ballast, superimposed ignitor and capacitor with discharge resistance. Cable gland PG 13,5. Silicone gaskets. Symmetric (large beam) and
asymmetric version. Also protective guard and anti - glare louvre available.
Použitie:
Vonkajšie a vnútorné skladové priestory, priemyselné haly,
parkoviská, reklamné plochy, športoviská, železničné prekladištia
Application:
Warehouses, manufacture halls, parkings, advertisement fields, sports fields,
urban vestments, rail transshipments
32
HELIOS Lighting
Mach 5
230V ~ 50Hz E40 IP66
Obj.číslo
Reflektor
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Obj.číslo
Reflector
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
Symetrický reflektor / Symetric reflector
30502
Širokouhlý / Wide beam
E40
250W
MH T
2,15A
13,3
30512
Stredne širokouhlý / Medium wide beam
E40
250 W
MH T
2,15A
13,3
158,40 €
158,40 €
30522
Úzkouhlý / Narow beam
E40
250W
MH T
2,15A
13,3
163,10 €
30503
Širokouhlý / Wide beam
E40
400 W
MH T
3,25A
14,5
163,95 €
30513
Stredne širokouhlý / Medium beam
E40
400 W
MH T
3,25A
14,5
163,95 €
30523
Úzkouhlý / Narow beam
E40
400 W
MH T
3,25A
14,5
168,70 €
161,55 €
Asymetrický reflektor / Asymetric reflector
30602
Širokouhlý / Wide beam
E40
250W
MH T
2,15A
13,3
30622
Úzkouhlý / Narow beam
E40
250 W
MH T
2,15A
13,3
166,30 €
30603
Širokouhlý / Wide beam
E40
400 W
MH T
3,25A
14,5
167,10 €
30623
Úzkouhlý / Narow beam
E40
400 W
MH T
3,25A
14,5
171,85 €
30662
E40
250 W
MH T
2,15A
13,3
179,95 €
30663
E40
400 W
MH T
3,25A
14,5
185,50 €
Rotačne symetrický reflektor / Circular reflector
Obj.číslo
Popis
Váha
Farba
Cena
Code
Description
Weight
Colour
Price
60231
Ochranná mriežka / Protection grille
0,6
60232
Ochranná clona / Protection louvre
1,1
34,65 €
60233
Kruhová clona / Circular louvre
1,7
106,05 €
60234
Clona proti oslneniu / Anti-glare louvre
0,8
86,10 €
60218
Clona / Louvre
0,8
33,10 €
32,05 €
Kvalitný svetlomet pre vysokotlakové halogenidové 250W a 400W výbojky.
Teleso svietidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo upravený práškovým
vypaľovaným lakom s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom.
Chemicky leštený hliníkový reflektor pre symetrické, rotačne symetrické
alebo asymetrické prevedenie. Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm, vhodné
aj pre vysoké okolité teploty s mechanickou odolnosťou IK 08.
Nerezové spojovacie prvky. Káblová priechodka PG 13,5. Silikónové
tesnenie odolné voči starnutiu. Stupnica pre nasmerovanie svietidla.
Na požiadanie v izolačnej triede II.
High quality floodlight for high pressure metal halide 250W and 400W
lamps.Body and glass frame in die-cast aluminium varnished with polyester
powders in silver colours with an high weather proof rating and excellent
resistance to corrosion. Reflector in pure aluminium in design for symmetric, circular and asymmetric version. Tempered glass suitable for high
temperature, thermal shocks and crashes IK 08. External nuts and screws
in inox steel. Cable gland PG 13,5. Gaskets in anti-aging silicon rubber.
On demand version CL II.
Použitie:
Vonkajšie a vnutorné skladove priestory, priemyselné haly,
parkoviská, veľké reklamné plochy, športoviska, železnične prekladištia.
Application:
Warehouses, industrial halls, parking areas, huge advertisement fields
sports fields, railway terminals
HELIOS Lighting
33
Virtus
230V ~ 50Hz E40 IP65
Obj.číslo
Code
NX 4970
Obj.číslo
Code
PK1000
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
MH T/HPS T
10,3A
5,20 kg
E40
1000W
136,75 €
Popis
Prúd
Váha
Farba
Cena
Description
Current
Weight
Colour
Price
10,3A
9,80 kg
Predradníková krabica MH 1000W/Gear box
151,70 €
Svetlomet pre vysokotlakové sodíkové a halogenidové 1000W výbojky.
Teleso svietidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo upravený práškovým
vypaľovaným lakom. Chemicky leštený hliníkový širokouhlý reflektor.
Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm. Nehrdzavejúce spojovacie prvky. Káblová priechodka PG 13,5. Stupnica pre nasmerovanie svietidla. Pripojovacia
svorkovnica je umiestnená v zadnej časti svietidla v plastovej krabici, kde
sa umiestňuje aj zapaľovač. Súčasťou svietidla nie je tlmivka a kompenzačný kondenzátor, ktoré sa umiestňujú do predradníkovej krabice alebo
rozvádzača.
Floodlight for high pressure metal halide or sodium 1000W lamp. Body
and glass frame in diacast aluminium. Bracket in galvanized zinc. Polyester
powder coating. Symmetric reflector in pure anodised aluminium. External
nuts and screws in stainless steel. Safety glass 5 mm thick, heat-proof and
crash-proof. Cable gland PG 13,5. Silicone gaskets. Terminal block situated
in back part in thermoplastic box, where ignitor is installed. The luminaire
does not include ballast and capacitor, which are installed in the gear box
or distribution panel.
PK1000
Predradníková krabica pre vysokotlakové halogenidové výbojky 1000W.
Vyhotovená z tlakom liateho hliníka, povrchovo upravená práškovým
vypaľovaným lakom. Dve káblové priechodky PG 13,5. Krabica obsahuje
tlmivku, kompenzačný kondenzátor a poistku. Zapaľovač sa umiestňuje do
svietidla.
PK1000
Gear box for high pressure metal halide lamp 1000W. The box is made from
die-cast aluminium with polyester powder painting and contains ballast,
capacitor and fuse. Two cable glands PG 13,5. Ignitor mounted in the
luminaire.
Použitie:
Vonkajšie športové areály, športové haly, golfové ihriská, priemyselné areály,
rozsiahle vonkajšie plochy
Applications:
External sports fields, sport halls, golf fields, industrial areas, large open
areas
34
HELIOS Lighting
Jet 1000 Symmetric
230V ~ 50Hz E40 IP65
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Reflektor
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Reflector
Weight
Colour
Price
Symetrický reflektor/Symetric reflector
50570
E40
1000W
HPI T (Philips)
8,2A
kladivkový/peened
17,80 kg
50571
E40
1000W
HPI T (Philips)
8,2A
zrkadlový/specular
17,80 kg
436,30 €
50693
E40
1000W
HQI T (Osram)
9,5A
kladivkový/peened
20,60 kg
484,10 €
50694
E40
1000W
HQI T (Osram)
9,5A
zrkadlový/specular
20,60 kg
487,60 €
Obj.číslo
Code
432,85 €
Popis
Váha
Farba
Cena
Description
Weight
Colour
Price
Príslušenstvo/Accessories
60339
60349
Oceľová clona/Steel anti-glare louvre
Oceľová ochranná mriežka/Steel protection grille
1,35 kg
27,05 €
0,75 kg
26,35 €
Špičkový svetlomet pre vysokotlakové halogenidové 1000W výbojky spájajúci vysokú efektívnosť s vysokým svetelným výkonom, navrhnutý obzvlášť
pre vonkajšie a vnútorné športové zariadenia a veľké plochy. Teleso a rám
skla vyhotovené z tlakom liateho hliníka povrchovo upravené práškovým
vypaľovacím lakom. Reflektor je vyrobený z anodizovaného hliníka v dvoch
prevedeniach: úzkouhlý leštený a širokouhlý, ktorých konštrukcia poskytuje
dokonalý svetelný komfort. Ochranné kalené sklo osadené v ráme, ktorý
sa upevňuje k telesu 4 nerezovými skrutkami. Silikónové tesnenie. Fixačná
spona výbojky proti vybráciám. Káblová priechodka PG 13,5. Upevňovacie
rameno vyrobené z ocele so stupnicou pre nasmerovanie svietidla.
Možnosť doplnenia o clonu alebo ochrannú mriežku.
Advanced floodlight for high pressure metal halide 1000W lamp which
combine high efficiency light output with high photometric performance
designed particulary for outdoor and indoor sports halls and large areas.
Body and glass frame in die-cast aluminium coated with polyester powders. Reflector made of highly pure aluminium in two different versions:
medium-wide and medium-narrow beam which provides perfect luminous
comfort. Safety glass heat-proof and crash-proof. Anti-aging silicone
gaskets. Galvanized steel fixing bracket with index for vertical orientation.
Cable gland PG13,5. Fixing clip for discharge lamp. Also anti - glare louvre
and protection grille available.
Použitie:
Vonkajšie športové areály, športové haly, golfové ihriská,
priemyselné areály, rozsiahle vonkajšie plochy
Application:
External sports fields, sport halls, golf fields, industrial areas,
large open areas
HELIOS Lighting
35
Jet 1000 asymmetric
230V ~ 50Hz E40 IP65
Obj.číslo Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Reflektor
Váha
Farba
Cena
Code
Wattage
Lamp
Current
Reflector
Weight
Colour
Price
Lampholder
Symetrický reflektor/Symetric reflector
50614
E40
1000W
HPI T (Philips)
8,2A
kladivkový s clonou, 50º/peened with flux skirt, 50º
27,40 kg
50615
E40
1000W
HPI T (Philips)
8,2A
zrkadlový s clonou, 50º/specular with flux skirt, 50º
27,40 kg
556,30 €
50624
E40
1000W
HPI T (Philips)
8,2A
kladivkový, 50º/peened, 50º
27,40 kg
544,55 €
50625
E40
1000W
HPI T (Philips)
8,2A
zrkadlový, 50º/specular, 50º
27,40 kg
550,50 €
50698
E40
1000W
HQI T (Osram)
9,5A
zrkadlový s clonou, 50º/specular with flux skirt, 50º
28,70 kg
632,30 €
50699
E40
1000W
HQI T (Osram)
9,5A
kladivkový s clonou, 50º/peened with flux skirt, 50º
28,70 kg
626,35 €
50641
E40
1000W
HPI T (Philips)
8,2A
kladivkový, 30º/peened, 30º
27,40 kg
537,55 €
50640
E40
1000W
HPI T (Philips)
8,2A
zrkadlový, 30º/specular, 30º
27,40 kg
543,35 €
Obj.číslo
Popis
Code
Description
550,50 €
Váha
Farba
Cena
Weight
Colour
Price
Príslušenstvo/Accessories
60092
Oceľová clona/Steel anti-glare louvre
1,35 kg
46,95 €
60050
Oceľová ochranná mriežka/Steel protection grille
1,20 kg
34,15 €
Špičkový svetlomet pre vysokotlakové halogenidové 1000W výbojky spájajúci vysokú efektívnosť s vysokým svetelným výkonom, navrhnutý obzvlášť
pre vonkajšie a vnútorné športové zariadenia a veľké plochy. Teleso a rám
skla vyhotovené z tlakom liateho hliníka povrchovo upravené práškovým
vypaľovacím lakom. Reflektor je vyrobený z anodizovaného hliníka v dvoch
prevedeniach: úzkouhlý leštený a širokouhlý, ktorých konštrukcia poskytuje
dokonalý svetelný komfort. Uhol max. vyžarovania svietidla je 30º alebo
50º. Ochranné kalené sklo osadené v ráme, ktorý sa upevňuje k telesu 4
nerezovými klipsami. Silikónové tesnenie. Fixačná spona výbojky proti
vybráciám. Káblová priechodka PG 13,5. Upevňovacie rameno vyrobené z
ocele so stupnicou pre nasmerovanie svietidla. Možnosť doplnenia o clonu
alebo ochrannú mriežku.
Advanced floodlight for high pressure metal halide 1000W lamp which
combine high efficiency light output with high photometric performance
designed particulary for outdoor and indoor sports halls and large areas.
Body and glass frame in die-cast aluminium coated with polyester powders. Reflector made of highly pure aluminium in two different versions:
medium-wide and medium-narrow beam which provides perfect luminous
comfort. Max. intensity of emissions at approx. 50º or 30º. Safety glass
heat-proof and crash-proof. Stainless steel springs for closing the frame.
Anti-aging silicone gaskets. Galvanized steel fixing bracket with index for
vertical orientation. Cable gland PG13,5. Fixing clip for discharge lamp. Also
anti - glare louvre and protection grille available.
Použitie:
Vonkajšie športové areály, športové haly, golfové ihriská, priemyselné areály,
rozsiahle vonkajšie plochy
Application:
External sports fields, sport halls, golf fields, industrial areas, large open
areas
36
HELIOS Lighting
Lightmaster 1000
230V ~ 50Hz kábel/cable IP66
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Reflektor
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Reflector
Weight
Colour
Price
Symetrický reflektor / Symetric reflector
70750
kábel/cable
1000W
MH TS (Osram)
9,5A
zrkadlový/specular
25,40 kg
541,05 €
70751
kábel/cable
1000W
MH TS (Osram)
9,5A
kladivkový/peened
25,40 kg
541,05 €
70757
kábel/cable
1000W
MH TS (Philips)
8,2A
zrkadlový/specular
25,40 kg
541,05 €
70758
kábel/cable
1000W
MH TS (Philips)
8,2A
kladivkový/peened
25,40 kg
541,05 €
Asymetrický reflektor / Asymetric reflector
70761
kábel/cable
1000W
MH TS (Osram)
9,5A
zrkadlový/specular
25,40 kg
570,45 €
70767
kábel/cable
1000W
MH TS (Philips)
8,2A
zrkadlový/specular
25,40 kg
570,45 €
70771
kábel/cable
1000W
MH TS (Osram)
9,5A
kladivkový/peened
25,40 kg
570,45 €
70777
kábel/cable
1000W
MH TS (Philips)
8,2A
kladivkový/peened
25,40 kg
570,45 €
Obj.číslo
Code
Popis
Váha
Farba
Cena
Description
Weight
Colour
Price
Príslušenstvo/Accessories
60290
Oceľová ochranná mriežka/Steel protection grille
0,87 kg
35,35 €
60294
Oceľová clona/Steel anti-glare louvre - Symmetric reflector
1,35 kg
40,00 €
60293
Oceľová clona/Steel anti-glare louvre - Asymmetric reflector
0,85 kg
44,65 €
Špičkový svetlomet pre dvojpäticové halogenidové 1000W výbojky. Teleso,
zadný kryt , predradníková časť a rám skla sú vyhotovené z tlakom liateho
hliníka povrchovo upravené práškovým vypaľovaným lakom. Svetlomet je
vyrábaný v symetrickom (úzkouhlom alebo širokouhlom) a asymetrickom
prevedení, čo poskytuje dokonalý svetelný komfort. Reflektor je vyrobený
z anodizovaného hliníka. Prístup k výbojke umožňuje zadný kryt, ktorý sa
otvára pomocou dvoch spôn (automatické odpojenie prúdu), bez narušenia smerovania svietidla Ochranné kalené sklo osadené v ráme, ktorý sa
upevňuje k telesu 4 nerezovými skrutkami. Silikónové tesnenie. Upevňovacie rameno vyrobené z ocele so stupnicou pre nasmerovanie svietidla.
Na požiadanie prevedenie v triede izolácie II (predradníková časť z plastu).
Advanced floodlight for double ended metal halide 1000W lamp. Body,
rear cover, gear part and glass frame in die-cast aluminium coated with
extremly weather resistant polyester powders. Floodlight can be supplied
as symmetric (medium-wide or medium-narrow beam) and asymmetric,
what provides perfect luminous comfort. Reflector made of highly pure
aluminium. The lamp is located by opening the rear cover, by releasing
two stainless steel clips (the power is automatically disconnected), it is not
neccessary to reaim the luminaire. Safety glass heat-proof and crash-proof.
Anti-aging silicone gaskets. Galvanized steel fixing bracket with index for
vertical orientation. Also class of insulation II. possible (gear box in thermoplastic material).
Použitie:
Vonkajšie športové areály, rozľahlé vonkajšie plochy, športové haly golfové
ihriská, priemyselné areály
Application:
External sports fields, large open areas, sport halls, golf fields, industrial
areas
HELIOS Lighting
37
Lighmaster 2000
230V ~ 50Hz kábel/cable IP65
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Reflektor
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Reflector
Weight
Colour
Price
Symetrický reflektor/Symetric reflector
70001
70002
70004
70005
70007
70008
kábel/cable
kábel/cable
kábel/cable
kábel/cable
kábel/cable
kábel/cable
2000W
2000W
2000W
2000W
2000W
2000W
MH TS 1
MH TS 1
MH TS 2
MH TS 2
MH TS 3
MH TS 3
11,3A
11,3A
10,3A
10,3A
10,3A
10,3A
zrkadlový/specular
kladivkový/peened
zrkadlový/specular
kladivkový/peened
zrkadlový/specular
kladivkový/peened
19,40 kg
19,40 kg
19,40 kg
19,40 kg
19,40 kg
19,40 kg
476,30 €
476,30 €
476,30 €
476,30 €
476,30 €
476,30 €
19,40 kg
19,40 kg
19,40 kg
19,40 kg
19,40 kg
19,40 kg
19,40 kg
19,40 kg
19,40 kg
494,05 €
494,05 €
494,05 €
494,05 €
494,05 €
494,05 €
494,05 €
494,05 €
494,05 €
Asymetrický reflektor/Asymmetric reflector
70031
70034
70035
70037
70038
70201
70202
70204
70207
Obj.číslo
Code
kábel/cable
kábel/cable
kábel/cable
kábel/cable
kábel/cable
kábel/cable
kábel/cable
kábel/cable
kábel/cable
2000W
2000W
2000W
2000W
2000W
2000W
2000W
2000W
2000W
MH TS 1
MH TS 2
MH TS 2
MH TS 3
MH TS 3
MH TS 1
MH TS 1
MH TS 2
MH TS 3
11,3A
10,3A
10,3A
10,3A
10,3A
11,3A
11,3A
10,3A
10,3A
zrkadlový s clonou/specular with deflector
zrkadlový s clonou/specular with deflector
kladivkový s clonou/peened with deflector
zrkadlový s clonou/specular with deflector
kladivkový s clonou/peened with deflector
zrkadlový/specular
kladivkový/peened
zrkadlový/specular
kladivkový/peened
Popis
Description
Váha
Farba
Cena
Weight
Colour
Price
60286
Oceľová ochranná mriežka/Steel protection grille
1,15 kg
47,15 €
60289
Oceľová clona/Steel anti-glare louvre - Symmetric reflector
1,96 kg
54,10 €
60287
Oceľová clona/Steel anti-glare louvre - Asymmetric reflector
1,40 kg
51,75 €
MHTS: 1 - Osram short arc , 2 - Osram long arc 3, - Philips lon arc
Špičkový svetlomet pre dvojpäticové halogenidové 2000W výbojky vhodný
pre osvetlenie veľkých plôch. Teleso, zadný kryt a rám skla vyhotovené z
tlakom liateho hliníka povrchovo upravené práškovým vypaľovaným lakom.
Reflektor je vyrobený z anodizovaného hliníka v dvoch prevedeniach: úzkouhlý leštený a širokouhlý, ktorých konštrukcia poskytuje dokonalý svetelný
komfort. Reflektor je vybavený clonou obmedzujúcou svetelné znečistenie.
Prístup k výbojke cez zadný kryt, ktorý sa otvára pomocou dvoch spôn (automatické odpojenie napätia). Ochranné kalené sklo osadené v ráme, ktorý
sa upevňuje k telesu 4 nerezovými skrutkami. Silikónové tesnenie. Upevňovacie rameno vyrobené z ocele so stupnicou pre nasmerovanie svietidla.
Na požiadanie prevedenie v triede izolácie II. Pripojovacia svorkovnica je
umiestnená v zadnej časti svietidla v plastovej krabici, kde sa umiestňuje aj
zapaľovač. Súčasťou svietidla nie je tlmivka a kompenzačný kondenzátor,
ktoré sa umiestňujú do predradníkovej krabice alebo rozvádzača.
Advanced floodlight for double ended metal halide 1000W and 2000W
lamp suitable for illuminating of large areas. The compact body, low weight
and new design concept minimize the level of wind resistance and thus
allow also the use of smaller masts. Various optical systems provide perfect
luminous comfort and excellent applications for sports facilities. Body, rear
cover and glass frame in die-cast aluminium coated with extremly weather
resistant polyester powders. Reflector made of highly pure aluminium
combined with flux reflecting skirt which gives a vast reduction in light
pollution. The lamp is located by opening the rear cover, by releasing two
stainless steel clips meanwhile the power is automatically disconnected.
Safety glass heat-proof and crash-proof. Anti-aging silicone gaskets. Galvanized steel fixing bracket with index for vertical orientation. Terminal block
situated in thermoplastic box, where ignitor is installed. The luminaire does
not include ballast and capacitor, which are installed in the remote gear
box or distribution panel. Also class of insulation II possible.
Použitie:
Profesionálne osvetlenie vnútorných a vonkajších športovísk, priemyselné
areály, letiská
Application:
Medium and large stadiums with HD cameras, sport halls, large indoor
sports areas, events and shows in large open areas, industrial halls, airports
38
HELIOS Lighting
Lighmaster one
230/400V ~ 50Hz kábel/cable IP65
Obj.číslo
Reflektor
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Code
Reflector
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
Symetrický reflektor/Symetric reflector
75231
rotačne symetrický R1
kábel
1000W
HQI-TS (Osram)
9,5A
15,5 kg
780,00 €
7523X
rotačne symetrický R2 až R9
kábel
1000W
HQI-TS (Osram)
9,5A
15,5 kg
725,00 €
75031
rotačne symetrický R1
kábel
2000W
HQI-TS (Osram)
11,3A
15,5 kg
905,00 €
7503X
rotačne symetrický R2 až R9
kábel
2000W
HQI-TS (Osram)
11,3A
15,5 kg
850,00 €
Špičkový svetlomet pre dvojpäticové halogenidové 1000W a 2000W
výbojky vhodný pre osvetlenie športovísk a veľkých plôch. Optimalizované
rozmery, nízka hmotnosť a celkový dizajn svetlometu minimalizujú odpor
proti vetru a umožňujú ich osadenie aj na stožiare s nižšími požiadavkami
na statickú pevnosť. Svetlomety sa dodávajú s niekoľkými typmi reflektorov,
pomocou ktorých je možné dosiahnuť požadovaný svetelný komfort. Teleso svietidla, zadný kryt a rám skla sú vyhotovené z tlakom liateho hliníka,
povrchovo upravené práškovým vypaľovaným lakom. Reflektor je vyrobený
z anodizovaného hliníka a je vybavený clonou obmedzujúcou svetelné
znečistenie. Prístup k výbojke je možný cez zadný kryt, ktorý sa otvára
pomocou dvoch nerezových spôn, pričom dôjde k automatickému odpojeniu napätia. Ochranné kalené sklo je osadené v ráme, ktorý sa upevňuje
k telesu 4 nerezovými skrutkami. Silikónové tesnenie. Upevňovacie rameno
so stupnicou pre nasmerovanie svietidla je vyrobené z ocele. Pripojovacia svorkovnica je umiestnená v plastovej krabici, kde sa umiestňuje aj
zapaľovač. Uvedená cena je vrátane svetelného zdroja a predradníkov, bez
predradníkovej krabice. Na požiadanie prevedenie v triede izolácie II.
Advanced floodlight for double ended metal halide 1000W and 2000W
lamp suitable for illuminating of large areas. The compact body, low weight
and new design concept minimize the level of wind resistance and thus
allow also the use of smaller masts. Various optical systems provide perfect
luminous comfort and excellent applications for sports facilities. Body, rear
cover and glass frame in die-cast aluminium coated with extremly weather
resistant polyester powders. Reflector made of highly pure aluminium
combined with flux reflecting skirt which gives a vast reduction in light
pollution. The lamp is located by opening the rear cover, by releasing two
stainless steel clips meanwhile the power is automatically disconnected.
Safety glass heat-proof and crash-proof. Anti-aging silicone gaskets. Galvanized steel fixing bracket with index for vertical orientation. Terminal block
situated in thermoplastic box, where ignitor is installed. The luminaire is
including lamp, capacitor and ballast, withouth the gear box. Also class of
insulation II possible.
Použitie:
Profesionálne osvetlenie vnútorných a vonkajších športovísk s televíznym
prenosom, priemyselné areály, letiská
Applications:
Medium and large stadiums with HD cameras, sport halls, large indoor
sports areas, events and shows in large open areas, industrial halls, airports
HELIOS Lighting
39
SVIETIDLÁ VO VYŠŠOM KRYTÍ / HIGH PROTECTED LUMINAIRES
Stella
230V ~ 50Hz GY 6,35 IP68
Obj.číslo
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Napätie
Váha
Farba
Cena
Code
Lampholder
Wattage
Lamp
Tension
Weight
Colour
Price
13300
GY6,35
50W
HD
12V
0,90 kg
51,60 €
13301
GY6,35
50W
HD
12V
0,90 kg
51,60 €
13302
GY6,35
50W
HD
12V
0,90 kg
51,60 €
Obj.číslo
Code
Popis
Cena
Description
Price
Príslušenstvo/Accessories
73500
kryt pre zabudovanie do steny/ box for wall embedding
73504
transformátor IP66 (nevhodný pre použitie pod vodou)/
transformer IP66 (not suitable to use under water)
6,80 €
38,80 €
Svietidlo pre 50W žiarovky s päticou GY 6,35 pre vnútorné a vonkajšie použitie a použitie pod vodou (max.1,5 m). Teleso svietidla vyrobené z tlakom
liateho hliníka farbené práškovým vypaľovaným lakom. Ochranné kalené
sklo hrúbky 3 mm upravené proti oslňovaniu. Vonkajšie upevňovacie prvky
vyhotovené z nerezu. Jednoduchá údržba. Silikónové tesnenie, silikónový
kábel 2x1 mm2 dĺžky 3 m.
Water-proof luminaire for 50W halogen lamp with ceramic lampholder type
GY 6,35 for indoor, outdoor and under-water use (max.1,5 m). Body and frame in die-cast aluminium, painting made by means of polyester powders.
Printed glass, 3 mm thick, heat proof, anti-glare finishing. Outside bolts and
screws in inox steel. Easy maintenance. Silicone gaskets, silicone cable 2x1
mm2,3 m length.
Použitie:
Záhrady, bazény, fontány, akváriá, rybníky
Application:
Gardens, swimming pools, fontains, aquariums, ponds
HELIOS Lighting
41
Ufo
12V/230V ~ 50Hz IP68, IP65, GU 5,3, GU10
Obj.číslo
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Napätie
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Tension
Weight
Colour
Price
62300
GU5,3
50W
DIC
12V
0,50 kg
33,55 €
62301
GU510
50W
DIC
230V
0,50 kg
33,55 €
Code
Svietidlo pre vnútorné a vonkajšie použitie z možnosťou inštalácie pod
vodu, max.1,5 m, pre dichroické žiarovky. Teleso svietidla vyrobené z tlakom
liateho hliníka farbené práškovým vypaľovaným lakom. Ochranné kalené
sklo hrúbky 5 mm teplu a nárazuvzdorné. Vonkajšie skrutky vyhotovené
z nerezu. Jednoduchá výmena zdroja odskrutkovaním štyroch skrutiek na
ráme skla. Silikónové tesnenie.
Water-proof fitting for indoor, outdoor and under-water use (max.1,5 m),
for dichroic lamp. Body in die-cast aluminium, painting made by means
of polyester powders. Tempered glass, 5 mm thick, heat proof and crash
proof. Outside bolts and screws in inox steel. Easy maintanance of lamp by
replacing of 4 screws with supplied tool. Silicone gaskets.
Použitie:
záhrady, bazény, fontány, akváriá, rybníky
Application:
gardens, swimming pools, fontains, aquariums, ponds
42
HELIOS Lighting
Ben
230V ~ 50Hz2 G11 IP64
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Predradník
Váha
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Ballast
Weight
Price
28800
2G11
4x55W
FSD
elektronický/ electronic
16 kg
396,65 €
28802E
2G11
4x55W
FSD
elektr. s núdzovým/
16 kg
503,85 €
28803
2G11
4x55W
FSD
elektr. stmievateľný 3% - 100%/
16 kg
518,80 €
electr.with emergency
electr.dimmable 3% - 100%
Svietidlo pre kompaktné žiarivky 4x55W. Teleso svietidla a rám skla sú
vyrobené z extrudovaného hliníka so sivou povrchovou úpravou. Kalené
číre sklo s tesnením je vložené do rámu, ktorý je vybavený zabezpečovacími
prvkami. Reflektor je vyrobený z vysoko čistého lešteného hliníka. Svietidlo
je vybavené elektronickým predradníkom štandardným alebo regulovateľným s možnosťou zabudovania núdzového zdroja. Upevnenie svietidla na
strop sa vykonáva pomocou stropnej lišty.
Interior luminaire for compact fluorescent 4x55W lamp. Ceiling and suspended installation, applied to electric tracks. Easy frontal opening, anti-loss
hinges. Clear glass. Body entirely in extruded aluminum. Reflector in pure
aluminium, bright surface.
Použitie:
Vysokočisté (sterilné) prostredie s požiadavkou na vysoké krytie
Application:
Aseptic evironment
HELIOS Lighting
43
Chao
230V ~ 50Hz 2G11 IP64
Obj.číslo
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Predradník
Váha
Cena
Code
Lampholder
Wattage
Lamp
Ballast
Weight
Price
28600
2G11
4x55W
FSD
elektronický/ electronic
12 kg
244,45 €
28602E
2G11
4x55W
FSD
elektr. s núdzovým/
12 kg
351,65 €
28603
2G11
4x55W
FSD
elektr. stmievateľný 3% - 100%/
12 kg
366,60 €
electr.with emergency
electr.dimmable 3% - 100%
Svietidlo určené pre kompaktné žiarivky 4x55W. Teleso svietidla je vyrobené
z oceľového plechu, ktoré je povrchovo upravené práškovým lakovaním
na sivo. Rám kaleného skla je vyrobený z hliníka a je vybavený zabezpečovacími prvkami. Reflektor je vyrobený z vysoko čistého lešteného hliníka.
Svietidlo je vybavené elektronickým predradníkom štandardným alebo
regulovateľným s možnosťou zabudovania núdzového zdroja. Upevnenie
svietidla na strop sa vykonáva pomocou stropnej lišty.
Interior luminaire for compact fluorescent 4x55W lamp. Ceiling and
suspended installation, applied to electric tracks. Frontal opening by clips.
Framework in extruded aluminium with anti-loss hinges, clear glass. Body in
steel. Reflector in pure aluminium, bright surface.
Použitie:
Vysokočisté (sterilné) prostredie s požiadavkou na vysoké krytie
Application:
Aseptic evironment
44
HELIOS Lighting
Fria
230V ~ 50Hz G13 IP65
Obj.číslo
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Predradník
Váha
Cena
Code
Lampholder
Wattage
Lamp
Ballast
Weight
Price
46085
G13
4x18W
FD
štandardné/standard
10,2 kg
196,00 €
46086
G13
4x18W
FD
elektronický/electronic
10,2 kg
285,60 €
46087
G13
4x18W
FD
núdzové/emergency
10,2 kg
273,65 €
Svietidlo pre trojpásmové lineárne žiarivky 4x18W. Teleso svietidla vyrobené z oceľového plechu práškovo lakovaného na bielo RAL 9010. Rám
z extrudovaného anodizovaného hliníka, kalené číre sklo s tesnením.
Dvojitý parabolický reflektor z vysoko čistého hliníka 99,85%, lešteného a
anodizovaného. Reflektor obmedzuje jas svietidla pod hodnotu 200cd/m2
vo vyžarovacom uhle 120°, čím sú uvedené svietidlá podľa STN EN 12464-1
vhodné na osvetľovanie pracovísk s obrazovkami triedy III (podľa ISO 92417). Svietidlá sú v prevedení s induktívnym alebo elektronickým predradníkom a sú určené na zabudovanie do stropných podhľadov.
Interior luminaire for linear fluorescent 4x18W lamp. Steel body. Painting in
bright white colour RAL 9010. Framework in extruded anodized aluminium.
Tempered clear galss with gasket. Double parabolic reflector in extra-pure
aluminium 99,85%, polished and anodized, satined and reflection-proof.
Darklight optic: average direct luminance below 200cd/m2 above 60° angle
on allplanes. Installation in false ceiling with modular panels.
Použitie:
Vysokočisté (sterilné) prostredie s požiadavkou na vysoké krytie
Application:
Aseptic evironment
HELIOS Lighting
45
ULIČNÉ A PARKOVÉ SVIETIDLÁ/STREET AND PARKING PLACE LUMINAIRES
Astra 1
230V ~ 50Hz E27 IP65/23
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Price
403E27
E27
-
-
-
2,20 kg
52,45 €
403NA50
E27
50W
HPS/ MH
0,77A
3,20 kg
75,50 €
403NA70
E27
70W
HPS/ MH
1A
3,50 kg
76,35 €
403NA70I
E27
70W
HPS I
1A
3,70 kg
68,55 €
403NA70E
E27
70W
HPS
1A
3,50 kg
150,35 €
403Q80
E27
80W
QE
0,8A
3,20 kg
67,55 €
403Q125
E27
125W
QE
1,15A
3,50 kg
68,35 €
E - regulovateľný elektronický predradník/dimming electronic ballast
Uličné svietidlo pre vysokotlakové sodíkové a halogenidové 50W a 70W
výbojky a ortuťové 80W a 125W výbojky. Upevnenie na výložník i na stĺp
s priemerom D60. Teleso svietidla s predradníkovou časťou tvorí hliníkový
odliatok. Kryt telesa svietidla a optickej časti z UV stabilizovaného, nárazuvzdorného polykarbonátu. Reflektor z vysoko-lešteného hliníka. Jednoduchá údržba - výmena svetelného zdroja bez použitia nástroja. Možnosť
vybavenia svietidla poistkou. Štandardná elektrovýzbroj (tlmivka, zapalovač,
kompenzačný kondenzátor) alebo regulovateľný elektronický predradník.
Farba: kryt - sivá, predradníková časť - čierna.
Street luminaire for high pressure sodium and metal halide 50W and 70W
lamp and mercury 80W and 125W lamp. Body in die-cast aluminium. Canopy in injected moulded high quality impact and heat resistant UV stabilized
polycarbonate. Diffusor in UV stabilized vandal resistant polycarbonate.
Reflector in polished aluminium. Opening the lamp compartment is simple
thanks to two clips apparatus suitable for installation on either bracket or
pole D 60 mm. The gear box consists of magnetic ballast, ignitor, capacitor.
Fitting available also with a fuse. Colour: body black, canopy light grey.
Použitie:
Miestne komunikácie, nástupištia, parkoviská, odstavné plochy
Application:
Residential areas, secondary traffic routes, platforms, parkings
HELIOS Lighting
47
Astra 2
230V ~ 50Hz E27 IP65/23
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Price
402NA70E
E27
70W
HPS
1A
5,40 kg
159,30 €
402NA100
E40
100W
HPS/ MH
1,2A
5,90 kg
93,40 €
402NA150
E40
150W
HPS/ MH
1,8A
7,60 kg
99,05 €
402NA150E
E40
150W
HPS
1,8A
8,40 kg
160,65 €
402NA250
E40
250W
HPS/ MH
3A
8,40 kg
103,90 €
E - regulovateľný elektronický predradník/dimming electronic ballast
Uličné svietidlo pre vysokotlakové sodíkové alebo halogenidové 70W,
100W, 150W a 250W výbojky. Upevnenie na výložník i na stĺp s priemerom
D60. Teleso svietidla s predradníkovou časťou tvorí hliníkový odliatok. Kryt
telesa a optickej časti z UV stabilizovaného nárazuvzdorného polykarbonátu. Reflektor z vysokolešteného hliníka. Jednoduchá údržba - výmena
svetelného zdroja bez použitia nástroja. Štandardná elektrovýzbroj (tlmivka,
zapalovač, kompenzačný kondenzátor) alebo regulovateľný elektronický
predradník. Možnosť vybavenia svietidla poistkou. Farba: kryt - sivá,
predradníková časť- čierna. Na požiadanie svietidlo s plochým sklom.
Street luminaire for high pressure sodium, metal halide 70W, 100W, 150W a
250W lamp. Body in die-cast aluminium, canopy in injected moulded high
quality impact and heat resistant UV stabilized polycarbonate. Diffusor in
UV stabilized vandal resistant polycarbonate. Reflector in polished aluminium. Opening the lamp compartment is simple thanks to two clips apparatus suitable for installation on either bracket or pole D 60 mm. The gear box
consists of magnetic ballast, ignitor, capacitor or dimming electronic ballast.
Fitting available also with a fuse. Colour: body black, canopy light grey.
Flat glass available.
Použitie:
Miestne komunikácie, cesty a diaľnice - nástupištia,
parkoviská, odstavné plochy
Application:
Residential areas, motorways and highways - platforms, parkings
48
HELIOS Lighting
Smart
230V ~ 50Hz E27/E40 IP66
Obj.číslo
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
408NA50
E27
50W
HPS/ MH
0,77A
9,3 kg
154,60 €
408NA50 E
E27
50W
HPS/ MH
0,77A
9,1 kg
216,30 €
408NA70
E27
70W
HPS/ MH
1A
9,3 kg
156,40€
408NA70 E
E27
70W
HPS/ MH
1A
9,1 kg
217,60 €
408NA100
E40
100W
HPS/ MH
1,2A
9,5 kg
157,00 €
408NA100 E
E40
100W
HPS/ MH
1,2A
9,3 kg
218,00 €
408NA150
E40
150W
HPS/ MH
1,8A
10,4 kg
163,00 €
408NA150 E
E40
150W
HPS/ MH
1,8A
10,2 kg
225,00 €
Code
E - regulovateľný elektronický predradník/dimming electronic ballast
Uličné svietidlo moderného dizajnu a vysokej technickej úrovne pre
vysokotlakové sodíkové a halogenidové 70W, 100W, 150W, 250W a 400W
výbojky. Upevnenie na výložník i na stĺp D48-76. Vrchný kryt a teleso
svietidla vyrobené z tlakom liateho hliníka povrchovo upravené práškovým vypaľovaným lakom sivej farby. Jednoduchá údržba a výmena zdroja,
otváranie krytu pomocou nerezovej spony. Reflektor z chemicky čisteného
anodizovaného hliníka. Ploché kalené krycie sklo hrúbky 5mm. Tesnenie je
vyrobené z vysokoodolnej silikónovej gumy. Na požiadanie prevedenie v
triede izolácie II. Na požiadanie dvojkombinácia farieb: sivá/čierna, modrá/
sivá, zelená/sivá, červená/ sivá.
Street luminaire with elegant design and advanced technology for
high pressure sodium and metal halide 70W, 100W, 150W, 250W and
400W lamp. Body and top cover in die-cast aluminium coated with
polyester powders in grey. Suitable for installation on either bracket
or pole D48-76. Easy maintanance and change of the lamp by opening the
fore stainless steel hook. Reflector in anodised aluminium.
Flat thermal toughened glass 5mm thick. Gaskets made of anti-age
weather resistant silicon rubber. Also class of insulation II. possible.
The gear box consists of magnetic ballast, ignitor, capacitor. Twin
colour on demand: grey/black, blue/grey, green/grey, red/grey.
Použitie:
Dopravné komunikácie, diaľnice - diaľničné privádzače,
veľkoplošné parkoviská
Application:
motorways, highways, highway conveys, parkings
HELIOS Lighting
49
Itinera
230V ~ 50Hz E27/E40 IP66
Obj.číslo
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
407NA50 s EP
E27
50W
HPS/ MH
0,77A
9,8 kg
407NA70
E27
70W
HPS/ MH
1A
9,8 kg
164,45 €
407NA70 s EP
E27
70W
HPS/ MH
1A
9,8 kg
225,20 €
Code
224,00 €
407NA100
E40
100W
HPS/ MH
1,2A
10 kg
164,45 €
407NA100 s EP
E40
100W
HPS/ MH
1,2A
10 kg
226,20 €
407NA150
E40
150W
HPS/ MH
1,8A
10,9 kg
170,75 €
407NA150 s EP
E40
150W
HPS/ MH
1,8A
10,9 kg
234,00 €
407NA250
E40
250W
HPS/ MH
3A
12 kg
177,05 €
407NA400
E40
400W
HPS/ MH
4,4A/3,2A
13,3 kg
185,35 €
EP - regulovateľný elektronický predradník/dimming electronic ballast
Uličné svietidlo moderného dizajnu a vysokej technickej úrovne pre
vysokotlakové sodíkové a halogenidové 70W, 100W, 150W, 250W a 400W
výbojky. Upevnenie na výložník i na stĺp D48-76. Vrchný kryt a teleso
svietidla vyrobené z tlakom liateho hliníka povrchovo upravené práškovým
vypaľovaným lakom sivej farby. Jednoduchá údržba a výmena zdroja,
otváranie krytu pomocou nerezovej spony. Reflektor z chemicky čisteného
anodizovaného hliníka. Ploché kalené krycie sklo hrúbky 5mm. Tesnenie je
vyrobené z vysokoodolnej silikónovej gumy. Na požiadanie prevedenie v
triede izolácie II. Na požiadanie dvojkombinácia farieb: sivá/čierna, modrá/
sivá, zelená/sivá, červená/sivá.
Street luminaire with elegant design and advanced technology for high
pressure sodium and metal halide 70W, 100W, 150W, 250W and 400W
lamp. Body and top cover in die-cast aluminium coated with polyester
powders in grey. Suitable for installation on either bracket or pole D48-76.
Easy maintanance and change of the lamp by opening the fore stainless
steel hook. Reflector in anodised aluminium. Flat thermal toughened glass
5mm thick. Gaskets made of anti-age weather resistant silicon rubber. Also
class of insulation II. possible. The gear box consists of magnetic ballast,
ignitor, capacitor. Twin colour on demand: grey/black, blue/grey, green/
grey, red/grey.
Použitie:
Dopravné komunikácie, diaľnice, diaľničné privádzače,
veľkoplošné parkoviská
Application:
motorways, highways, highway conveys, parkings
50
HELIOS Lighting
Trend
230V ~ 50Hz E27/E40 IP66
Obj.číslo
Popis
Objímka
Príkon
Váha
Farba
Cena
Code
Description
Lampholder
Wattage
Weight
Colour
Price
33500
Teleso svietidla
E27
50 až 70W
6,95
109,40 €
33501
Teleso svietidla
E40
100 až 150W
6,95
111,20 €
Objímka
Príkon
Svetelný zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Code
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
33654
E27
50W
HPS/MH
0,77A
2,25
37,80 €
33656
E27
70W
HPS/MH
1A
2,45
39,20 €
33656E
E27
70W
HPS/MH
1A
1,7
85,80 €
33660
E40
100W
HPS/MH
1,2A
2,6
44,30 €
33660E
E40
100W
HPS/MH
1,2A
1,9
91,90 €
33662
E40
150W
HPS/MH
1,8A
3,5
48,40 €
33662E
E40
150W
HPS/MH
1,8A
2,5
93,70 €
Obj.číslo
Obj.číslo
Popis
Cena
Code
Description
Price
60470
Osadenie na stožiar Ø 60 mm
19,30 €
60472
Osadenie na stenu
19,70 €
E - regulovateľný elektronický predradník/dimming electronic ballast
Vonkajšie výbojkové svietidlo na osvetlovanie dopravných komunikácii
s prednostným použitím na osvetlenie cyklistických chodníkov. Svietidlo
je určené pre vysokotlakove halogenidove a sodikove 50W, 70W ,100W
a 150W vybojky s elektromagnetickym alebo s regulovateľnym elektronickym predradnikom. Teleso svietidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo
upravený práškovým vypaľovaným lakom s vysokou odolnosťou voči
poveternostným vplyvom. Jednoduchá údržba a výmena zdroja, otváranie
krytu pomocou nerezovej spony. Reflektor je z chemicky lešteného hliníka.
Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm. Silikónové tesnenie odolné voči
starnutiu. Upevnenie na stožiar D 60 mm alebo na stenu.
Street luminaire to illuminate the road communication with the predominant use of the lighting cycle paths for high pressure sodium and metal
halide 50W, 70W, 100W lamp and with inductive or dimming electronic ballast. Body and glass frame in die-cast aluminium varnished with polyester
powders in silver colours with an high weather proof rating.Easy maintenance and replacement of source, open enclosure with stainless steel
buckle.The reflector is made of chemically polished aluminum. Protective
tempered glass thickness of 5 mm. Gaskets in anti-aging silicon rubber.
Suitable for installation on pole D 60 mm or on the wall.
Použitie:
cyklistické chodníky, chodníky pre chodcov, verejné osvetlenie,
architektonické nasvetlovanie budov.
Application:
Pedestrian and cycle routes, public lighting, architectural lighting.
HELIOS Lighting
51
Globolux
230V ~ 50Hz E27 IP44 CL II
Obj.číslo
Priemer
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Váha
Farba
Cena
Code
Diameter
Lampholder
Wattage
Lamp
Weight
Colours
Price
žiarovkové prevedenie/for incandescent lamp
6000xx
200 mm
E27
60W
INC
0,4 kg
OP, TR, FU
6,60 €
6001xx
250 mm
E27
75W
INC
0,5 kg
OP, TR, FU
10,60 €
6002xx
300 mm
E27
75W
INC
0,7 kg
OP, TR, FU
12,95 €
6004xx
400 mm
E27
100W
INC
1,3 kg
OP, TR, FU
25,05 €
6006xx
500 mm
E27
150W
INC
2 kg
OP, TR, FU
46,80 €
6152xx *
250 mm
E27
60W
INC
0,5 kg
čierna/OP,TR
28,55 €
6153xx *
300 mm
E27
75W
INC
0,7 kg
čierna/OP,TR
31,70 €
6154xx *
400 mm
E27
100W
INC
1,3 kg
čierna/OP,TR
45,10 €
Opt.kryt
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Váha
Farba
Cena
Diffusor
Lampholder
Wattage
Lamp
Weight
Colours
Price
52,90 €
Obj.číslo
Code
teleso pre výbojkové prevedenie/base for high pressure lamp
6220
6114xx/6162
E27
80W
QE
0,8A
3,1 kg
6221
6114xx/6162
E27
125W
QE
1,15A
3,1 kg
54,75 €
6222
6114xx/6162
E27
70W
HPS I
1A
3,1 kg
56,40 €
6222/E
6114xx/6162
E27
70W
HPS E/MH E
1A
3,1 kg
70,00 €
6225
6116xx
E27
80W
QE
0,8A
3,1 kg
54,75 €
6226
6116xx
E27
125W
QE
1,15A
3,1 kg
56,40 €
Obj.číslo
Priemer
Váha
Cena
Code
Diameter
Weight
Price
optický kryt pre výbojkové prevedenie/diffusor for high pressure lamp
6114xx
400 mm
1,2 kg
22,40 €
6116xx
500 mm
1,9 kg
43,95 €
6162xx *
400 mm
1,2 kg
43,95 €
XX ....Farba/Colour: OP - opál/opal, TR - číra/clear, FU - dymová/smoked * .... Farba / Colour: čierna / black, OP, TR
52
HELIOS Lighting
Globolux
Celoplastové dekoratívne svietidlo pre vonkajšie použitie. Dve prevedenia:
pre použitie so žiarovkou alebo kompaktnou žiarivkou a pre použitie s vysokotlakovou ortuťovou 80W a 125W výbojkou, vysokotlakovou sodíkovou
70W výbojkou alebo halogenidovou 70W výbojkou. Dva typy optického
krytu: 1. z PMMA odolného voči nárazom, s bajonetovým upevnením
v opálovom (OP), dymovom (FU) a čírom (TR) prevedení, 2. z PMMA odolného voči nárazom, s bajonetovým upevnením, ktorý má hornú cloniacu
časť čiernej farby. Spodná časť krytu je číra (TR), pre žiarovkové prevedenie
aj vo farbe opál (OP). Teleso svietidla je vyrobené z termoplastu. Zinkovaná
skrutka a matica na upevnenie na stožiar D 60 mm. Možnosť doplnenia
dekoratívnymi prvkami (viď príslušenstvo).
Urban decorative luminaire. Two versions: for incandescent lamp or compact lamp, lampholder E27 in porcelain and with a base for high pressure
mercury 80W and 125W lamp or sodium 70W lamp and metal halide 70W
lamp. Two types of diffusor: 1. in PMMA shockproof with bayonet fixing,
smoked (FU), opal (OP) and clear (TR), 2. in PMMA shockproof with bayonet
fixing, upper part in black colour outside and reflecting silver inside. The
lower part of diffusor is clear (TR), for incandescent version also opal (OP)
available. Base in thermoplastic. Black zinc plated screw and nut for fixing
to poles D60 mm.
Použitie:
parky, záhrady, verejné priestranstvá, námestia, pešie zóny
Application:
parks, gardens, alleys, public places, squares, pedestrian precincts
HELIOS Lighting
53
Globolux
príslušenstvo/accessories
6951
6960
6934
6935
6933
6948
6950
6961
6932
Obj.číslo
6920
6921
6922
6923
6961/1
Popis
Cena
Code
Description
Price
6948
clona pre 600x, D300-400
26,35 €
6950
clona pre 600x, D400-500
37,80 €
6949
clona pre 622x, D400
29,20 €
6931
nástenné rameno pre 600x, D max400
7,95 €
6932
nástenné rameno pre 600x, D max300
6,60 €
6933
nástenné rameno pre 600x, D max300
4,95 €
6934
výložník pre 600x a 622x,D max 500
48,45 €
6935
výložník pre 600x,D max 300
44,15 €
6961
stĺpik H180
7,60 €
6961/1
stĺpik H120
6,60 €
6920
stožiar H 1200 mm
8,80 €
6921
stožiar H 1800 mm
13,25 €
6922
stožiar H 2400 mm
17,55 €
6923
stožiar H 3500 mm
26,20 €
6960
kotvenie stožiara
11,60 €
54
HELIOS Lighting
Armanda
230V ~ 50Hz E27 IP66 CL II
Obj.číslo
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
R13S071
E27
70W
HPS/ MH T
1A
8,90 kg
240,80 €
R13Q081
E27
80W
QE
0,8A
8,40 kg
235,30 €
R13S101
E40
100W
HPS/ MH T
1,2A
8,90 kg
242,45 €
R13Q121
E27
125W
QE
1,15A
8,70 kg
236,80 €
R13S151
E40
150W
HPS/ MH T
1,8A
10,70 kg
246,10 €
R13E071*
E27
70W
HPS
1A
7,20 kg
294,10 €
R13E101*
E40
100W
HPS
1,2A
7,20 kg
306,35 €
R13E151*
E40
150W
HPS
1,8A
7,20 kg
309,00 €
R13MEN072
E27
70W
MH
1A
7,20 kg
295,00 €
R13MEN102
E40
100W
MH
1,2A
7,20 kg
325,00 €
R13MEN152
E40
150W
MH
1,8A
7,20 kg
325,00 €
Code
500 mm
E - regulovateľný elektronický predradník/dimming electronic ballast
EN - neregulovateľný elektronický predradník/undimming electronic ballast
Vonkajšie dekoratívne svietidlo moderného dizajnu pre vysokotlakové
halogenidové a sodíkové 70W a 100W výbojky, ortuťové 80W a 125W
výbojky s elektro-magnetickým alebo s regulovateľným elektronickým
predradníkom. Teleso a príslušenstvo vyrobené tlakovým liatím z hliníka,
povrchovo upravené práškovým vypaľovaným lakom sivej farby RAL9006
(na požiadanie aj ďaľšie farby). Kryt vyrobený z číreho PC odolného voči
nárazom. Cloniaca mriežka z lešteného hliníka. Silikónové tesnenia, nerezové skrutky. Upevnenie na stožiar D60/76 mm.
Urban decorative lantern with modern design for high pressure metal
halide and sodium 70W and 100W lamp, mercury 80W and 125W lamp,
with inductive or dimming electronic ballast. Body and roof in die-cast aluminium coated with polyester powders in grey RAL9006 (other colours on
demand). Three supporting sticks in anodised aluminium. Diffusor in clear,
shockproof polycarbonate. Louvre in polished and anodized aluminium.
Silicon gaskets, inox screws. Suitable for installation on pole D60/76 mm.
Použitie:
parky, záhrady, verejné priestranstvá, nákupné zóny, nákupné strediská,
námestia, pešie zóny
Application:
Parks, gardens, alleys, public places, shopping centres, shopping malls,
squares, pedestrian precints
HELIOS Lighting
55
Kontia
230V ~ 50Hz E27/E40 IP54
Obj.číslo
Code
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Cena
Price
R17S071
E27
70W
HPS/MH
1A
6,3 kg
146,50 €
R17S101
E40
100W
HPS/MH
1,2 A
6,5 kg
147,70 €
R17S151
E40
150W
HPS/MH
1,8 A
8,3 kg
150,70 €
R17E071
E27
70W
HPS/MH
1A
4,5 kg
190,40 €
R17E101
E40
100W
HPS/MH
1,2 A
4,5 kg
192,00 €
R17E151
E40
150W
HPS/MH
1,8 A
4,5 kg
193,60 €
E - regulovateľný elektronický predradník/dimming electronic ballast
Vonkajšie dekoratívne svietidlo moderného dizajnu pre vysokotlakové
halogenidové a sodíkové 70W ,100W a 150W výbojky s elektromagnetickým alebo s regulovateľným elektronickým predradníkom. Teleso svietidla
je vyrobene tlakovým liatím z hliníka, povrchovo upravene práškovým
vypaľovaným lakom sivej farby RAL7040. Optický kryt ( refraktor) je vyrobený z číreho polykarbonátu. Horný hliníkový kryt sa upevňuje veľkoplošnou
hliníkovou maticou bez použitia náradia. Silikónové tesnenia, nerezové
skrutky. Upevnenie na stožiar D 60 mm.
Urban decorative lantern with modern design for high pressure metal
halide and sodium 70W, 100W and 150W lamp, with inductive or dimming
electronic ballast. Body in die-cast aluminium coated with polyester
powders in grey RAL7040. Optical cover (refractor) is made of clear
polycarbonate. The upper aluminum cover is fixed with large aluminum
nut, assembling without tools. Silicon gaskets, inox screws. Suitable for
installation on pole D 60 mm.
Použitie:
parky, záhrady, verejné priestranstvá, nákupné zóny, nákupné strediská,
námestia, pešie zóny
Application:
Parks, gardens, alleys, public places, shopping centres, shopping malls,
squares, pedestrian precints
56
HELIOS Lighting
Bolard
230V ~ 50Hz E27 IP65
Obj.číslo
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
NX4704
E27
70W
HPS
1A
5,8 kg
NX4716
E27
70W
HPS I
1A
5,8 kg
103,20 €
NX4741
E27
70W
MH E
1A
5,8 kg
109,50 €
NX4743
E27
100W
MH E
1,2A
5,8 kg
110,70 €
NX4745
E27
150W
MH E
1,8A
5,8 kg
115,15 €
NX4710
E27
80W
QE
0,8A
5,8 kg
102,90 €
NX4714
E27
125W
QE
1,15A
5,8 kg
104,35 €
NX4724
E27
70W
HPS
1A
8,5 kg
144,05 €
NX4736
E27
70W
HPS I
1A
8,5 kg
137,75 €
NX4751
E27
70W
MH E
1A
8,5 kg
144,05 €
NX4753
E27
100W
MH E
1,2A
8,5 kg
145,20 €
NX4755
E27
150W
MH E
1,8A
8,5 kg
149,70 €
NX4730
E27
80W
QE
0,8A
8,5 kg
137,40 €
NX4734
E27
125W
QE
1,15A
8,5 kg
138,75 €
Code
500 mm
109,50 €
1100 mm
Vonkajšie dekoratívne svietidlo pre vysokotlakové halogenidové 70W, 100W
a 150W výbojky, sodíkové 70W výbojky a ortuťové 80W a 125W výbojky.
Dve výšky: 500 mm alebo 1100 mm. Teleso svietidla (valec) vyrobený z hliníka, ostatné časti vyrobené tlakovým liatím z hliníka, povrchovo upravené
práškovým vypaľovaným lakom. Cloniaca mriežka upravená práškovým
vypaľovaným lakom bielej farby. Nárazuvzdorný optický kryt vyrobený
z priehľadného UV stabilizovaného polykarbonátu.
Exterior decorative luminaire for high pressure metal halide 70W, 100W and
150W lamp, sodium 70W lamp or mercury 80W and 125W lamp. Two
heights available: 500 mm or 1100 mm. The body (tube) is made of extruded aluminium and other parts are made of die-cast aluminium. Louvre
made of die - cast aluminium in white colour. Clear shockproof diffuser
is UV resistant.
Použitie:
parky, záhrady, verejné priestranstvá, námestia, pešie zóny
Application:
parks, gardens, alleys, public places, squares, pedestrian precincts
HELIOS Lighting
57
Gioi
230V-50Hz G12, Rx7s, E27 IP67
Obj.číslo
Reflektor
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Code
Reflector
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
64200
Úzkouhlý/ Narow beam
G12
70W
CMH
1A
5,6
64209
Širokouhlý/ Large beam
RX7s
70W
MH-DE
1A
6
čierna, nerezový rám/black, Inox Steel Frame
191,70 €
64201
Úzkouhlý/ Narow beam
G12
35W
CMH
0,5A
5,4
190,80 €
64206
Širokouhlý/ Large beam
E27
24W
FLC
0,5A
5,4
198,20 €
191,70 €
Svietidlo je určené na zabudovanie do podlahy v exteriéri alebo interiéri.
Teleso je z hliníkového odliatku, práškovo farbené na RAL 9005.
Kruhový prstenec je z nerezu, kalené sklo o hrúbke 12 mm môže byť vystavené statickej záťaži 5 ton. Tesnenie zo silikónu a vonkajšie skrutky z nerezu.
Púzdro na zapustenie do zeme z termoplastu. Silikónový pripojovací kábel
3x1,5 mm2 dĺžky 4 metre. Objímka G12, Rx7s, E27. Reflektor z anodizovaného, lešteného hliníka pre výbojkové prevedenie nastaviteľný +-15°.
Maximálna povrchová teplota pre MH 70W 110°C, pre kompaktnú
žiarivku 48°C.
Recessed lighting fitting for indoor and outdoor use. Body in die-cast aluminium.Painting in black RAL9005 colour, made by means of polyester powders. Frame in inox steel in versions with relief frame or even frame. Clear
tempered glass, sodic-calcic type, 12 mm thick, heat-proof and shock-proof.
Max.static load: 5.000 Kg. Outside bolts and screws in inox steel. Silicone
gaskets. Silicone cable type 3x1,5mm2, 4m length, with anti-condense
resin. Cable gland PG 13,5 tightened around the cable. Lampholders G12,
Rx7s and E27. Reflector in turned aluminium, anodised and polished, with
satined surface. Reflector adjustable on ±15°. Maximum surface temperature for MH 70W 110 ° C, for compact lamp 48 ° C.
Použitie:
Záhrady, parky, chodníky, pešie zóny, nákupné centrá, stromové aleje
Applications:
Gardens, parks, sidewalks, pedestrian zones, shopping centers, tree alley
58
HELIOS Lighting
Sera
230V ~ 50Hz IP67
Obj.číslo
Reflektor
Špecifikácia
Príkon
Svet.zdroj
Váha
Farba
Cena
Code
Reflector
Specifications
Wattage
Lamp
Weight
Colour
Price
27740
Úzkouhlý/ Narow beam
max 7,5W
6ks LED
2,40
technológia menenia farieb
Colour changing technology
Obj.číslo
Code
27780
čierna, nerezový rám
562,20 €
black, Inox Steel Frame
Popis
Cena
Description
Price
Externý ručne ovládaný modul FELIX/External driving board for manual control FELIX
389,30 €
Svietidlo je určené na zabudovanie do podlahy v exteriéri alebo interiéri je
vybavené 6 ks led diódami RGB s celkovým príkonom 7,5 W. Zmeny farby
svetla sú vytvárané pomocou riadiacej jednotky FELIX. Teleso je z hliníkového
odliatku, práškovo farbené na RAL 9005. Kruhový prstenec je z nerezu, kalené
sklo o hrúbke 12 mm môže byť vystavené statickej záťaži 5 ton. Tesnenie zo
silikónu a vonkajšie skrutky z nerezu. Púzdro na zapustenie do zeme z termoplastu. Silikónový pripojovací kábel 6x0,5 mm2 dĺžky 4 metre. Maximálna
povrchová teplota je 36°C.
Recessed lighting fitting for indoor and outdoor use, equipped with 6 pcs
RGB LED with a total input of 7.5 W. Discoloration of light are generated
by the control unit FELIX. Body in die-cast aluminium. Painting in black
RAL9005 colour, made by means of polyester powders. Frame in inox steel
in versions with relief frame or even frame. Clear tempered glass, sodiccalcic type, 12 mm thick, heat-proof and shock-proof. Max.static load: 5.000
Kg. Outside bolts and screws in inox steel. Silicone gaskets. Silicone cable
type 6x0,5mm2, 4m length, with anti-condense resin. Cable gland PG 13,5
tightened around the cable. Maximum surface temperature 36 °C.
Použitie:
Záhrady, parky, chodníky, pešie zóny, nákupné centrá, stromové aleje
Applications:
Gardens, parks, sidewalks, pedestrian zones, shopping centers, tree alley
HELIOS Lighting
59
Musa
230V-50Hz G12, Rx7s IP67
Obj.číslo
Reflektor
Objímka
Príkon
Svet.zdroj
Prúd
Váha
Farba
Cena
Code
Reflector
Lampholder
Wattage
Lamp
Current
Weight
Colour
Price
65900
Úzkouhlý/ Narow beam
G12
150W
CMH
1,8A
9,00
65901
Širokouhlý/ Large beam
RX7s
150W
MH-DE
1,8A
9,00
čierna, nerezový rám/black, Inox Steel Frame
302,80 €
302,80 €
Svietidlo je určené na zabudovanie do podlahy v exteriéri alebo interiéri.
Teleso je z hliníkového odliatku, práškovo farbené na RAL 9005. Kruhový prstenec je z nerezu, kalené sklo o hrúbke 12 mm môže byť vystavené statickej
záťaži 5 ton. Tesnenie zo silikónu a vonkajšie skrutky z nerezu. Púzdro na zapustenie do zeme z termoplastu. Silikónový pripojovací kábel 3x1,5 mm2
dĺžky 4 metre. Objímka G12, Rx7s. Reflektor z anodizovaného, lešteného hliníka nastaviteľný +-15°. Maximálna povrchová teplota je 154°C.
Recessed lighting fitting for indoor and outdoor use. Body in die-cast aluminium. Painting in black RAL9005 colour, made by means of polyester powders. Frame in inox steel in versions with relief frame or even frame. Clear
tempered glass, sodic-calcic type, 12 mm thick, heat-proof and shock-proof.
Max.static load: 5.000 Kg. Outside bolts and screws in inox steel. Silicone
gaskets. Silicone cable type 3x1,5mm2, 4m length, with anti-condense
resin. Cable gland PG 13,5 tightened around the cable. Lampholders G12,
Rx7s. Reflector in turned aluminium, anodised and polished, with satined
surface. Reflector adjustable on ±15°. Maximum surface temperature 154°C.
Použitie:
Záhrady, parky, chodníky, pešie zóny, nákupné centrá, stromové aleje
Applications:
Gardens, parks, sidewalks, pedestrian zones, shopping centers, tree alley
60
HELIOS Lighting
Guapo
230V ~ 50Hz IP67
Obj.číslo
Reflektor
Špecifikácia
Príkon
Svet.zdroj
Váha
Farba
Cena
Code
Reflector
Specifications
Wattage
Lamp
Weight
Colour
Price
27760
Úzkouhlý/ Narow beam
max 22W
18ks LED
6,00
technológia menenia farieb
Colour changing technology
Obj.číslo
Code
27780
čierna, nerezový rám
837,30 €
black, Inox Steel Frame
Popis
Cena
Description
Price
Externý ručne ovládaný modul FELIX/External driving board for manual control FELIX
389,30 €
Svietidlo je určené na zabudovanie do podlahy v exteriéri alebo interiéri je
vybavené 18 ks led diódami RGB s celkovým príkonom 22 W. Zmeny farby
svetla sú vytvárané pomocou riadiacej jednotky FELIX. Teleso je z hliníkového odliatku, práškovo farbené na RAL 9005. Kruhový prstenec je z nerezu,
kalené sklo o hrúbke 12 mm môže byť vystavené statickej záťaži 5 ton.
Tesnenie zo silikónu a vonkajšie skrutky z nerezu. Púzdro na zapustenie do
zeme z termoplastu. Silikónový pripojovací kábel 6x0,5 mm2 dĺžky 4 metre.
Maximálna povrchová teplota je 40°C.
Recessed lighting fitting for indoor and outdoor use, equipped with 18 pcs
RGB LED with a total input of 22 W. Discoloration of light are generated
by the control unit FELIX. Body in die-cast aluminium. Painting in black
RAL9005 colour, made by means of polyester powders. Frame in inox steel
in versions with relief frame or even frame. Clear tempered glass, sodiccalcic type, 12 mm thick, heat-proof and shock-proof. Max.static load: 5.000
Kg. Outside bolts and screws in inox steel. Silicone gaskets. Silicone cable
type 6x0,5mm2, 4m length, with anti-condense resin. Cable gland PG 13,5
tightened around the cable. Maximum surface temperature 40 °C.
Použitie:
Záhrady, parky, chodníky, pešie zóny, nákupné centrá, stromové aleje
Applications:
Gardens, parks, sidewalks, pedestrian zones, shopping centers, tree alley
HELIOS Lighting
61
VYSOKOTLAKOVÉ HALOGENIDOVÉ A SODÍKOVÉVÝBOJKY
HIGH PRESSURE SODIUM AND METAL HALIDE LAMPS
White-Lux® Plus, E27
Vysokotlakové halogenidové výbojky do UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom 1.8-2.3kV / 3.5-4.5kV.
High pressure metal halide lamps for ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Wattage/Type
Base
I
Mean
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
67331
HIE50W/U/LU/4K
E27
0,76
3400V
10000V
4000
68
E-číra
U
27373
HIE70W/U/LU/4K
E27
0,90
5600V
15000V
4000
68
E-číra
U
26,50€
21,15€
63173
HIE70W/C/U/LU/4K
E27
0,90
5300V
15000V
3700
70
E-povr
U
21,15€
23660
HIE70W/U/LU/3K
E27
0,90
5600V
15000V
3200
68
E-číra
U
26,50€
96720
HIE70W/C/U/LU/3K
E27
0,90
5300V
15000V
3200
70
E-povr
U
26,50€
50340
HIE100W/U/LU/4K
E27
1,10
9000V
15000V
4000
68
E-číra
U
21,15€
19031
HIE100W/C/U/LU/4K
E27
1,10
8500V
15000V
3700
70
E-povr
U
21,15€
79457
HIE100W/U/LU/3K
E27
1,10
9000V
15000V
3200
68
E-číra
U
26,50€
45157
HIE100W/C/U/LU/3K
E27
1,10
8500V
15000V
3200
70
E-povr
U
6,50€
30544
HIE150W/U/LU/4K
E27
1,80
14000V
15000V
4000
68
E-číra
U
21,15€
40563
HIE150W/C/U/LU/4K
E27
1,80
13300V
15000V
3700
70
E-povr
U
21,15€
69876
HIE150W/C/U/LU/3K
E27
1,80
13300V
15000V
3200
70
E-povr
U
24,75€
White-Lux® Plus, E27, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do OTVORENÝCH A UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom
High pressure metal halide lamps for OPEN AND ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
1.8-2.3kV / 3.5-4.5kV.
Príkon/Typ
Objímka
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Wattage/Type
Base
I
Mean
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
52910
HIPE 70W/C/U/LU/UVS/3K
E27
1,00
5000V
15000V
3200
70
E-povr
U
31,60 €
48692
HIPE 70W/C/V/LU/UVS/27K
E27
1,00
5000
15000V
2700
70
E-povr
V±15°
31,60 €
10002
HIPE 70W/U/LU/UVS/4K
E27
1,00
5300V
15000V
4000
65
E-číra
U
23,65 €
10003
HIPE 70W/C/U/LU/UVS/4K
E27
1,00
5000V
15000V
3700
70
E-povr
U
23,65 €
82539
HIPE 100W/U/LU/UVS/3K
E27
1,10
8500V
15000V
3200
65
E-číra
U
31,60 €
65850
HIPE 100W/C/U/LU/UVS/3K
E27
1,10
8100V
15000V
3200
70
E-povr
U
31,60 €
39468
HIPE 100W/C/V/LU/UVS/27K
E27
1,10
8100
15000V
2700
70
E-povr
V±15°
31,60 €
10004
HIPE 100W/U/LU/UVS/4K
E27
1,10
8500V
15000V
4000
65
E-číra
U
27,00 €
10005
HIPE 100W/C/U/LU/UVS/4K
E27
1,10
8100V
15000V
3700
70
E-povr
U
23,65 €
10050
HIPE 100W/U/LU/E90/UVS/4K
E40
1,10
8500V
15000V
4000
65
E-číra
U
23,65 €
22822
HIPE 150W/U/LU/UVS/3K
E27
1,80
13300V
15000V
3200
65
E-číra
U
31,60 €
22833
HIPE 150W/C/U/LU/UVS/3K
E27
1,80
12600V
15000V
3200
70
E-povr
U
31,60 €
41700
HIPE 150W/C/V/LU/UVS/27K
E27
1,80
12600
15000V
2700
70
E-povr
V±15°
31,60 €
10051
HIPE 150W/U/LU/E90/UVS/4K
E40
1,80
13300V
15000V
4000
65
E-číra
U
27,00 €
10082
HIPE 150W/C/U/LU/E90/UVS/4K E40
1,80
12600V
15000V
3700
70
E-povr
U
27,00 €
10006
HIPE 150W/U/LU/UVS/4K
E27
1,80
13300V
15000V
4000
65
E-číra
U
27,00 €
10007
HIPE 150W/C/U/LU/UVS/4K
E27
1,80
12600V
15000V
3700
70
E-povr
U
27,00 €
White-Lux® & White-Lux® Plus, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom
High pressure metal halide lamps for ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
3.5-4.5kV.
Príkon/Typ
Objímka
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Wattage/Type
Base
I
Mean
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
31668
HIE 250W/V/LU/4K
E40
3,00
22000
15000
4000
65
E-číra
V±15°
56266
HIE 250W/C/V/LU/4K
E40
3,00
21000
15000
3700
70
E-povr
V±15°
21,95 €
43634
HIE 250W/C/H75/LU/4K
E40
3,00
20000
12000
3700
70
E-povr
HOR±75°
26,25 €
60112
HIE 400W/V/LU/4K
E40
4,50
44000
20000
4000
65
E-číra
V±15°
26,80 €
54695
HIE 400W/C/V/LU/4K
E40
4,50
42000
20000
3700
70
E-povr
V±15°
22,30 €
68110
HIE 400W/C/H75/LU/4K
E40
4,50
38000
20000
3700
70
E-povr
HOR±75°
37,65 €
00154
HIE 1000W/V/LU/4K/BT120
E40
9,50
90000
10000V
4000
70
E-číra
V±15°
75,05 €
HELIOS Lighting
26,30 €
63
White-Lux® Plus, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom
High pressure metal halide lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
3.5-4.5kV.
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
RA
Finish
Oper.pos.
Price
29,90 €
I
Mean
Avg.life
CCT
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
10016
HIPE 250W/HBU/LU/UVS/4K
E40
3,00
21000V
15000V
4000
65
E-číra
V±15°
10076
HIPE 250W/C/HBU/LU/UVS/4K
E40
3,00
20000V
15000V
3700
70
E-povr
V±15°
24,50 €
10077
HIPE 400W/V/LU/UVS/4K
E40
4,50
42000
20000
4000
65
E-číra
V±15°
31,20 €
10043
HIPE 400W/C/V/LU/UVS/4K
E40
4,50
40000
20000
3700
70
E-povr
V±15°
25,35 €
White-Lux® Plus High Output, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom
High pressure metal halide lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
3.5-4.5kV.
Príkon/Typ
Objímka
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Wattage/Type
Base
I
Mean
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
54918
HIPE 400W/V/LU/UVS/HO/4K
E40
3,70
47000
20000
4000
65
E-číra
V±15°
42,00 €
42067
HIPE 400W/C/V/LU/UVS/HO/4K
E40
3,70
45000
20000
3700
70
E-povr
V±15°
42,00 €
Výbojky s extrémne vysokým svetelným tokom a vysokou životnosťou. / Lamps features high output and long life.
White-Lux® & White-Lux® Plus, E27, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom
High pressure metal halide lamps for ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
I
Mean
[A]
[ lm ]
3.5-4.5kV.
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[h]
[ °K ]
13742
HIT 70W/U/LU/4K
E27
1,00
5300V
15000V
4000
65
T-číra
U
22,75 €
76738
HIT 100W/U/LU/T38/4K
E27
1,10
9000V
15000V
4000
65
T-číra
U
22,75 €
87368
HIT 100W/U/LU/T46/4K
E40
1,10
9000V
15000V
4000
65
T-číra
U
22,75 €
62272
HIT 150W/U/LU/T38/4K
E27
1,80
14000V
15000V
4000
65
T-číra
U
22,75 €
71144
HIT 150W/U/LU/T46/4K
E40
1,80
14000V
15000V
4000
65
T-číra
U
22,75 €
48768
HIT 250W/U/LU/4K
E40
3,00
19000V
10000V
4000
65
T-číra
U
24,05 €
10855
HIT 250W/U/LU/5K
E40
3,00
16800V
10000V
5200
75
T-číra
U
27,95 €
98748
HIT 400W/U/LU/4K
E40
4,50
36000V
15000V
4000
65
T-číra
U
24,05 €
21044
HIT 400W/U/LU/5K
E40
4,50
32000V
15000V
5200
75
T-číra
U
27,95 €
54631
HIT 600W/U/LU/4K
E40
6,20
55000V
12000V
4000
65
T-číra
U
48,10 €
83265
HIT 1000W/U/LU/4K
E40
9,50
90000V
8000V
4000
65
T-číra
U
70,70 €
Uniform® Pulse Start - High Performance, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do UZAVRETÝCH svietidiel, s ortuťovou tlmivkou a zapaľovačom 3.5-4.5kV.
High pressure metal halide lamps for ENCLOSED luminaires, operate on mercury control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Wattage/Type
Base
I
Mean
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
18980
HIE 250W/V/PS/4K
E40
2,10
25000
20000
4000
65
E-čira
V±15°
61513
HIE 250W/C/V/PS/4K
E40
2,10
23800
20000
3700
70
E-povr
V±15°
26,30 €
91947
HIE 250W/C/H75/PS/4K
E40
2,10
22000
20000
3700
70
E-povr
HOR±75°
42,55 €
92008
HIE 400W/V/PS/4K
E40
3,20
44000
30000
4000
65
E-číra
V±15°
26,80 €
60444
HIE 400W/C/V/PS/4K
E40
3,20
42000
30000
3700
70
E-povr
V±15°
26,80 €
68592
HIE 400W/C/H75/PS/4K
E40
3,20
40000
30000
3700
70
E-povr
HOR±75°
42,55 €
64
HELIOS Lighting
26,30 €
Uniform® Pulse Start - High Performance, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s ortuťovou tlmivkou a zapaľovačom 3.5-4.5kV.
High pressure metal halide lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on mercury control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Wattage/Type
Base
I
Mean
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
10008
HIPE 250W/V/UVS/PS/4K
E40
2,10
23800
20000
4000
65
E-číra
V±15°
10014
HIPE 250W/C/UVS/BU/PS/4K
E40
2,10
23000
20000
3700
70
E-povr
V±15°
31,00 €
25,40 €
10015
HIPE 400W/V/UVS/PS/4K
E40
3,20
41000
30000
4000
65
E-číra
V±15°
32,35 €
10041
HIPE 400W/C/V/UVS/PS/4K
E40
3,20
40000
30000
3700
70
E-povr
V±15°
26,25 €
Uniform® Pulse Start - High Performance, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom
High pressure metal halide lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
3.5-4.5kV.
Príkon/Typ
Objímka
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Wattage/Type
Base
I
Mean
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
47224
HIPE 450W/V/UVS/PS/4K
E40
3,70
47000
30000
4000
65
E-číra
V±15°
32,40 €
74517
HIPE 450W/C/V/UVS/PS/4K
E40
3,70
45000
30000
3700
70
E-povr
V±15°
32,40 €
Uniform® Pulse Start - High Performance, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do UZAVRETÝCH svietidiel, s QE tlmivkou a zapaľovačom
High pressure metal halide lamps for ENCLOSED luminaires, operate on QE control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
3.5-4.5kV.
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
RA
Finish
Oper.pos.
Price
I
Mean
Avg.life
CCT
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
26240
HIT 250W/H75/PS/4K
E40
2,10
22000
15000
20000
65
T-číra
HOR±75°
26,75 €
56842
HIT 400W/H75/PS/4K
E40
3,20
40000
15000
30000
65
T-číra
HOR±75°
26,75 €
Uniform® Pulse Start - Energy Saving, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do UZAVRETÝCH svietidiel, s tlmivkou 200/350W a zapaľovačom 3.5-4.5kV.
High pressure metal halide lamps for ENCLOSED luminaires, operate on 200/350W control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
I
Mean
[A]
[ lm ]
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[h]
[ °K ]
88247
HIE 200W/U/PS/4K
E40
1,60
21000V
15000V
4000
65
E-číra
U
10058
HIE 200W/C/U/PS/4K
E40
1,60
20000V
15000V
3700
70
E-povr
U
31,05 €
23,60 €
20138
HIE 350W/V/PS/4K
E40
2,80
37000
20000+
4000
65
E-číra
V±15°
31,65 €
23,90 €
10056
HIE 350W/C/V/PS/4K
E40
2,80
35000
20000+
3700
70
E-povr
V±15°
96307
HIE 350W/H75/PS/4K
E40
2,80
33000
15000
4000
65
E-číra
HOR±75°
51,75 €
00285
HIT 200W/H75/PS/4K
E40
1,60
20000
20000
4000
68
T-číra
HOR±75°
25,20 €
00283
HIT 350W/H75/PS/4K
E40
2,80
33000
30000
4000
68
T-číra
HOR±75°
25,55 €
HELIOS Lighting
65
Uniform® Pulse Start - Energy Saving, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do OTVORENÝCH A UZAVRETÝCH svietidiel, s tlmivkou 200/350W a zapaľovačom 3.5-4.5kV.
High pressure metal halide lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on 200/350W control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Wattage/Type
Base
I
Mean
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
10067
HIPE 200W/V/UVS/PS/4K
E40
1,60
20000
20000
4000
65
E-číra
V±15°
10059
HIPE 200W/C/V/UVS/PS/4K
E40
1,60
19000
20000
3700
70
E-povr
V±15°
36,65 €
27,15 €
10068
HIPE 350W/V/UVS/PS/4K
E40
2,80
35000
30000
4000
65
E-číra
V±15°
38,20 €
10057
HIPE 350W/C/V/UVS/PS/4K
E40
2,80
33000
30000
3700
70
E-povr
V±15°
27,50 €
Výbojky pre úsporu el. energie. / Lamps for saving energy.
EURO Lamps, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do UZAVRETÝCH svietidiel, s QE tlmivkou a zapaľovačom 3.5-4.5kV aj s dvojvodičovým paralelným zapaľovačom 0.7-1.0kV.
High pressure metal halide lamps for ENCLOSED luminaires, operate on mercury control gear and ignitors 3.5-4.5kV, or 2-wire parallel ignitors 0.7-1.0kV.
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
RA
Finish
Oper.pos.
Price
I
Mean
Avg.life
CCT
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
97765
HIE125W/C/HBU/4K
E27
1,10
12000V
12000V
3700
70
E-povr
BU±90°
28,85 €
59372
HIE 125W/C/HBD/4K
E27
1,10
12000V
12000V
3700
70
E-povr
BU±90°
28,85 €
84971
HIE 175W/U/E54/EURO/4K
E27
1,50
14000V
10000V
4000
68
E-číra
U
33,05 €
24729
HIE 175W/C/U/E54/EURO/4K
E27
1,50
13300V
10000V
3700
70
E-povr
U
33,05 €
36279
HIE 175W/U/EURO/4K
E40
1,50
14000V
10000V
4000
68
E-číra
U
33,05 €
40698
HIE 175W/C/U/EURO/4K
E40
1,50
13300V
10000V
3700
70
E-povr
U
33,05 €
81203
HIE 250W/BU/EURO/4K
E40
2,10
23000
10000
4000
65
E-číra
BU±15°
26,95 €
81202
HIE 250W/C/BU/EURO/4K
E40
2,10
22000
10000
3700
70
E-povr
BU±15°
26,95 €
88246
HIE 250W/U/EURO/4K
E40
2,10
21000V
10000V
4000
65
E-číra
U
24,05 €
21303
HIE 250W/C/U/EURO/4K
E40
2,10
20000V
10000V
3700
70
E-povr
U
24,05 €
33544
HIE 400W/BU/EURO/4K
E40
3,20
40000
15000
4000
65
E-číra
BU±15°
24,05 €
31545
HIE 400W/C/BU/EURO/4K
E40
3,20
38000
15000
3700
70
E-povr
BU±15°
24,05 €
20137
HIE 400W/U/EURO/4K
E40
3,20
36000V
15000V
4000
65
E-číra
U
26,95 €
58122
HIE 400W/C/U/E90/EURO/4K
E40
3,20
34000V
15000V
3700
70
E-povr
U
35,20 €
88787
HIE 400W/C/U/EURO/4K
E40
3,20
34000V
15000V
3700
70
E-povr
U
26,95 €
EURO Lamps, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s QE tlmivkou a zapaľovačom 3.5-4.5kV, aj s dvojvodičovým paralelným zapaľovačom 0.7-1.0kV.
High pressure metal halide lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on mercury control gear and ignitors 3.5-4.5kV, or 2-wire parallel ignitors 0.7-1.0kV.
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Wattage/Type
Base
I
Mean
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
99441
HIPE 400W/BU/EURO/4K
E40
3,20
38000
15000
4000
65
E-číra
BU±15°
35,00 €
94102
HIPE 400W/C/BU/EURO/4K
E40
3,20
36000
15000
3700
70
E-povr
BU±15°
35,00 €
EURO Lamps, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s QE tlmivkou a zapaľovačom 3.5-4.5kV, aj s dvojvodičovým paralelným zapaľovačom 0.7-1.0kV.
High pressure metal halide lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on mercury control gear and ignitors 3.5-4.5kV, or 2-wire parallel ignitors 0.7-1.0kV.
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
RA
Finish
Oper.pos.
Price
I
Mean
Avg.life
CCT
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
33950
HIT 250W/U/EURO/4K
E40
2,10
21000V
10000V
4000
65
T-číra
U
24,05 €
57712
HIT 250W/HOR/EURO/4K
EP40
2,10
23000
10000H
4000H
68
T-číra
HOR±45°
34,55 €
25830
HIT 400W/U/EURO/4K
E40
3,20
36000V
15000V
4000
65
T-číra
U
24,05 €
88410
HIT 400W/HOR/EURO/4K
EP40
3,20
40000
15000
4000
68
T-číra
HOR±45°
36,80 €
00008
HIT 1000W/HOR/EURO/4K
E40
8,25
90000
8000V
4000
65
T-číra
U
60,15 €
00066
HIT 2000W/U/T100/47K
E40
9,20
230000
5000V
4700
65
T-číra
U
108,90€
aj s dvojvodičovým paralelným zapaľovačom 0.7-1.0kV. / or 2-wire parallel ignitors 0.7-1.0kV.
66
HELIOS Lighting
Pulse Start High CRI (Ra) Lamps, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s QE tlmivkou a zapaľovačom 3.5-4.5kV.
High pressure metal halide lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on mercury control gear and ignitors
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
53613 HIPE 365W(400W)/C/BU/UVS/PS/950
E40
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
RA
Finish
Oper.pos.
Price
90+
E-povr
V±15°
44,35 €
I
Mean
Avg.life
CCT
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
3,20
32100
20000+
5000
Single Ended Lamps, G12
Vysokotlakové halogenidové výbojky do UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom 1.8-2.3kV / 3.5-4.5kV.
High pressure metal halide lamps for ENCLOSED luminaires, operate on HPS control and ignitors
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
RA
Finish
Oper.pos.
Price
I
Mean
Avg.life
CCT
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
52983
HIT 70W/G12/UVS/4K
G12
1,00
5600V
10000V
4200
70
T-číra
U
12108
HIT 70W/G12/UVS/3K
G12
1,00
5600V
10000V
3000
70
T-číra
U
21,55 €
21,55 €
25779
HIT 150W/G12/UVS/4K
G12
1,80
14000V
10000V
4200
70
T-číra
U
21,55 €
12106
HIT 150W/G12/UVS/3K
G12
1,80
14000V
10000V
3000
70
T-číra
U
21,55 €
Double Ended Lamps, Rx7s, Fc2
Vysokotlakové halogenidové výbojky do UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom 1.8-2.3kV / 3.5-4.5kV.
High pressure metal halide lamps for ENCLOSED luminaires, operate on HPS control and ignitors
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
RA
Finish
Oper.pos.
Price
9,30 €
I
Mean
Avg.life
CCT
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
16786
MH-DE 70W/UVS/3K
Rx7s
0,90
5200
10000
3000
70
T-číra
HOR±45°
60248
MH-DE 70W/UVS/4K
Rx7s
0,90
5500
10000
4200
70
T-číra
HOR±45°
9,30 €
00322
MH-DE 70W/UVS/5K
Rx7s
0,90
5200
10000
5000
70
T-číra
HOR±45°
13,75 €
79470
MH-DE 70W/UVS/FS/6K
Rx7s
0,90
4800
10000
6500
90
T-číra
HOR±45°
13,75 €
11295
MH-DE 150W/UVS/3K
Rx7s
1,80
11250
10000
3000
70
T-číra
HOR±45°
9,30 €
74756
MH-DE 150W/UVS/4K
Rx7s
1,80
11250
10000
4200
70
T-číra
HOR±45°
9,30 €
00323
MH-DE 150W/UVS/5K
Rx7s
1,80
11250
10000
5000
70
T-číra
HOR±45°
13,75 €
29963
MH-DE 150W/UVS/FS/6K
Rx7s
1,80
11250
10000
6500
90
T-číra
HOR±45°
13,75 €
80244
MH-DE 150W/10K/PLUS
Rx7s
1,80
10700
10000
10000
85+
T-číra
HOR±45°
13,75 €
84727
MH-DE 250W/3K/Fc2
Fc2
3,00
20000
10000
3000
70
T-číra
HOR±45°
24,50 €
72748
MH-DE 250W/4K/Fc2
Fc2
3,00
20000
10000
4200
70
T-číra
HOR±45°
24,50 €
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
RA
Finish
Oper.pos.
Price
Ceramic PLUS Lamps, G8,5, G12, Rx7s, E27, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom 3.5-4.5kV.
High pressure metal halide lamps for ENCLOSED luminaires, operate on HPS control and ignitors
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
I
Mean
Avg.life
CCT
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
00354
CER CM-PLUS TC 20W/U/UVS/830
G8.5
0,22
1800
9000
3000
80+
T-číra
U
00355
CER CM-PLUS TC 20W/U/UVS/942
G8.5
0,22
1800
9000
4200
90+
T-číra
U
23,15 €
00356
CER CM-PLUS TC 35W/U/UVS/830
G8.5
0,50
3400
12000
3000
80+
T-číra
U
23,15 €
00357
CER CM-PLUS TC 35W/U/UVS/942
G8.5
0,50
3300
12000
4200
90+
T-číra
U
23,15 €
00358
CER CM-PLUS TC 70W/U/UVS/830
G8.5
0,98
7000
12000
3000
80+
T-číra
U
23,15 €
00359
CER CM-PLUS TC 70W/U/UVS/942
G8.5
0,90
6600
12000
4200
90+
T-číra
U
23,15 €
00360
CER CM-PLUS T 20W/U/UVS/830
G12
0,22
1800
10000
3000
80+
T-číra
U
23,15 €
00361
CER CM-PLUS T 20W/U/UVS/942
G12
0,22
1650
10000
4200
90+
T-číra
U
23,15 €
00362
CER CM-PLUS T 35W/U/UVS/830
G12
0,50
3400
12000
3000
80+
T-číra
U
23,15 €
00363
CER CM-PLUS T 35W/U/UVS/942
G12
0,50
3300
12000
4200
90+
T-číra
U
23,15 €
00364
CER CM-PLUS T 70W/U/UVS/830
G12
0,90
7000
12000
3000
80+
T-číra
U
23,15 €
HELIOS Lighting
23,15 €
67
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
I
Mean
[A]
[ lm ]
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[h]
[ °K ]
00365
CER CM-PLUS T 70W/U/UVS/942
G12
0,90
6600
12000
4200
90+
T-číra
U
23,15 €
00366
CER CM-PLUS T 100W/U/UVS/830
G12
1,10
9500
12000
3000
80+
T-číra
U
23,15 €
00367
CER CM-PLUS T 100W/U/UVS/942
G12
1,10
9000
12000
4200
90+
T-číra
U
23,15 €
00368
CER CM-PLUS T 150W/U/UVS/830
G12
1,80
15000
12000
3000
80+
T-číra
U
23,15 €
00369
CER CM-PLUS T 150W/U/UVS/942
G12
1,80
13500
12000
4200
90+
T-číra
U
23,15 €
00370
CER CM-PLUS TD 70W/U/UVS/830
Rx7s
0,90
7000
15000
3000
80+
T-číra
U
23,15 €
00371
CER CM-PLUS TD 70W/U/UVS/942
Rx7s
0,90
6600
15000
4200
90+
T-číra
U
23,15 €
00372
CER CM-PLUS TD 150W/U/UVS/830
Rx7s
1,80
14000
15000
3000
80+
T-číra
U
23,15 €
00373
CER CM-PLUS TD 150W/U/UVS/942
Rx7s
1,80
12500
15000
4200
90+
T-číra
U
23,15 €
00374
CER CM-PLUS TT 70W/U/UVS/830
E27
0,90
7000
18000
3000
80+
T-číra
U
27,20 €
00375
CER CM-PLUS TT 70W/U/UVS/942
E27
0,90
6600
18000
4200
90+
T-číra
U
27,20 €
00376
CER CM-PLUS TT 100W/U/UVS/830
E40
1,10
9500
18000
3000
80+
T-číra
U
27,20 €
00377
CER CM-PLUS TT 100W/U/UVS/942
E40
1,10
9000
18000
4200
90+
T-číra
U
27,20 €
00378
CER CM-PLUS TT 150W/U/UVS/830
E40
1,80
14000
18000
3000
80+
T-číra
U
27,20 €
00379
CER CM-PLUS TT 150W/U/UVS/942
E40
1,80
13500
18000
4200
90+
T-číra
U
27,20 €
00380
CER CM-PLUS ED 70W/U/UVS/830
E27
0,90
7000
18000
3000
80+
E-číra
U
27,20 €
00381
CER CM-PLUS ED 70W/U/UVS/942
E27
0,90
6600
18000
4200
90+
E-číra
U
27,20 €
00382
CER CM-PLUS ED 100W/U/UVS/830
E40
1,10
9500
18000
3000
80+
E-číra
U
27,20 €
00383
CER CM-PLUS ED 100W/U/UVS/942
E40
1,10
9000
18000
4200
90+
E-číra
U
27,20 €
00384
CER CM-PLUS ED 150W/U/UVS/830
E40
1,80
14000
18000
3000
80+
E-číra
U
27,20 €
00385
CER CM-PLUS ED 150W/U/UVS/942
E40
1,80
13500
18000
4200
90+
E-číra
U
27,20 €
Výbojky s vysokým indexom podania farieb Ra=80+ a viac./ Lamps features improved colour rendering index Ra=80+ and more.
CWA Lamps, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do UZAVRETÝCH svietidiel, s QE tlmivkou a zapaľovačom 3.5-4.5kV aj s dvojvodičovým paralelným zapaľovačom 1.0-1.5kV.
High pressure metal halide lamps for ENCLOSED luminaires, operate on mercury control gear and ignitors 3.5-4.5kV or 2-wire parallel ignitors 0.7-1.0kV.
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
I
Mean
[A]
[ lm ]
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[h]
[ °K ]
33544
HIE 400W/BU/EURO/4K
E40
3,20
40000
15000
4000
65
E-číra
BU±15°
24,05 €
31545
HIE 400W/C/BU/EURO/4K
E40
3,20
38000
15000
3700
70
E-povr
BU±15°
24,05 €
20137
HIE 400W/U/EURO/4K
E40
3,20
36000V
15000V
4000
65
E-číra
U
26,95 €
58122
HIE 400W/C/U/E90/EURO/4K*
E40
3,20
34000V
15000V
3700
70
E-povr
U
35,20 €
88787
HIE 400W/C/U/EURO/4K
E40
3,20
34000V
15000V
3700
70
E-povr
U
26,95 €
Výbojky je možné prevádzkovať aj s autotransformátorom /Lamps operate also on CWA control gear.
CWA Lamps, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s QE tlmivkou a zapaľovačom 3.5-4.5kV aj s dvojvodičovým paralelným zapaľovačom 1.0-1.5kV.
High pressure metal halide lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on mercury control gear and ignitors 3.5-4.5kV or 2-wire parallel ignitors 0.7-1.0kV.
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
RA
Finish
Oper.pos.
Price
81,25 €
I
Mean
Avg.life
CCT
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
46109
HIE 1000W/U/4K
E40
4,10
110000V
12000V
4000
68
E-číra
U
12175
HIE 1000W/C/U/4K
E40
4,10
105000V
12000V
3700
70
E-povr
U
81,25 €
46423
HIE 1000W/U/BT120/4K
E40
4,10
105000V
12000V
4000
68
E-číra
U
76,85 €
Výbojky je možné prevádzkovať aj s autotransformátorom /Lamps operate also on CWA control gear.
Designer Color® Lamps, Rx7s, E27, E40
Vysokotlakové halogenidové výbojky do UZAVRETÝCH svietidiel, s 1000W tlmivkou a zapaľovačom 3.5-4.5kV aj s dvojvodičovým paralelným zapaľovačom 1.0-1.5kV.
High pressure metal halide lamps for ENCLOSED luminaires, operate on 1000W ballast and ignitors 3.5-4.5kV or 2-wire parallel ignitors 0.7-1.0kV.
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
I
Mean
[A]
[ lm ]
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[h]
[ °K ]
00177
MH-DE 70W/U/UVS/BDX
Rx7s
1,00
blue/modrá
T
HOR±45°
38,75 €
00178
MH-DE 70W/U/UVS/GDX
Rx7s
1,00
green/zelená
T
HOR±45°
38,75 €
00180
MH-DE 70W/U/UVS/MDX
Rx7s
1,00
magenta/purpurová
T
HOR±45°
79,60 €
00179
MH-DE 70W/U/UVS/PDX
Rx7s
1,00
pink/ružová
T
HOR±45°
79,60 €
68
HELIOS Lighting
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Wattage/Type
Base
I
Mean
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
33496
MH-DE 150W/U/UVS/BDX
Rx7s
1,80
blue/modrá
T
HOR±45°
38,75 €
33851
MH-DE 150W/U/UVS/GDX
Rx7s
1,80
green/zelená
T
HOR±45°
38,75 €
00182
MH-DE 150W/U/UVS/MDX
Rx7s
1,80
magenta/purpurová
T
HOR±45°
79,60 €
00181
MH-DE 150W/U/UVS/PDX
Rx7s
1,80
pink/ružová
T
HOR±45°
79,60 €
33051
HIE 150W/U/BDX
E27
1,80
blue/modrá
E
U
43,05 €
33520
HIE 150W/U/GDX
E27
1,80
green/zelená
E
U
43,05 €
00190
HIE 150W/U/MDX
E27
1,80
magenta/purpurová
E
U
76,85 €
00189
HIE 150W/U/PDX
E27
1,80
pink/ružová
E
U
76,85 €
00163
HIT 250W/U/LU/BDX
E40
3,00
blue/modrá
T
U
51,60 €
00164
HIT 250W/U/LU/GDX
E40
3,00
green/zelená
T
U
51,60 €
00192
HIT 250W/U/LU/MDX
E40
3,00
magenta/purpurová
T
U
104,35 €
00191
HIT 250W/U/LU/PDX
E40
3,00
pink/ružová
T
U
104,35 €
52,45 €
88342
HIT 400W/U/EURO/BDX
E40
3,25
blue/modrá
T
U
64390
HIT 400W/U/EURO/GDX
E40
3,25
green/zelená
T
U
52,45 €
00242
HIT 400W/U/EURO/MDX
E40
3,25
magenta/purpurová
T
U
105,85 €
97354
HIT 400W/U/EURO/PDX
E40
3,25
pink/ružová
T
U
52,45 €
00239
HIT 400W/U/LU/BDX
E40
4,20
blue/modrá
T
U
105,85 €
00240
HIT 400W/U/LU/GDX
E40
4,20
green/zelená
T
U
105,85 €
00194
HIT 400W/U/LU/MDX
E40
4,20
magenta/purpurová
T
U
105,85 €
00241
HIT 400W/U/LU/PDX
E40
4,20
pink/ružová
T
U
105,85 €
00195
HIT 1000W/U/LU/BDX
E40
9,50
blue/modrá
T
U
110,35 €
00196
HIT 1000W/U/LU/GDX
E40
9,50
green/zelená
T
U
110,35 €
VYSOKOTLAKOVÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY/HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS
HPST, E27, E40
Vysokotlakové sodíkové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom 1.8-2.3kV / 3.5-4.5kV.
High pressure sodium lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear and ignitors.
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Wattage/Type
Base
I
Mean
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
00035
HPST 50W/E27
E27
0,75
3400
28000+
2000
25
T-číra
U
00036
HPST 70W/E27
E27
1,00
6000
28000+
2000
25
T-číra
U
7,00 €
6,80 €
00037
HPST 100W/E40
E40
1,20
9000
28000+
2000
25
T-číra
U
7,00 €
00038
HPST 150W/E40
E40
1,80
15000
28000+
2000
25
T-číra
U
7,75 €
00039
HPST 250W/E40
E40
3,00
27500
28000+
2000
25
T-číra
U
9,00 €
00040
HPST 400W/E40
E40
4,50
50000
28000+
2000
25
T-číra
U
9,65 €
00042
HPST 600W/E40
E40
6,20
72000
24000
2000
25
T-číra
U
25,15 €
00041
HPST 1000W/E40
E40
10,30
130000
24000
2000
25
T-číra
U
50,40 €
HPST, s integrovaným zapaľovačom/ignitor integrated, E27, E40
Vysokotlakové sodíkové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou.
High pressure sodium lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear.
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
RA
Finish
Oper.pos.
Price
I
Mean
Avg.life
CCT
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
00010
HPST 50W/IG/E27
E27
0,75
3400
28000+
2000
25
T-číra
U
00050
HPST 70W/IG/E27
E27
1,00
6000
28000+
2000
25
T-číra
U
11,10 €
00051
HPST 150W/IG/E40
E40
1,80
15000
28000+
2000
25
T-číra
U
11,70 €
00052
HPST 250W/IG/E40
E40
3,00
27500
28000+
2000
25
T-číra
U
12,05 €
00053
HPST 400W/IG/E40
E40
4,50
50000
28000+
2000
25
T-číra
U
12,35 €
HELIOS Lighting
11,10 €
69
HPST, High Output - SUPER, E27, E40
Vysokotlakové sodíkové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom 1.8-2.3kV / 3.5-4.5kV.
High pressure sodium lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear and ignitors.
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
I
Mean
[A]
[ lm ]
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[h]
[ °K ]
00168
HPST 70W/E27/HO
E27
1,00
6500
28000
2000
25
T-číra
U
10,75 €
00169
HPST 100W/E40/HO
E40
1,20
10000
28000
2000
25
T-číra
U
10,75 €
00170
HPST 150W/E40/HO
E40
1,80
17200
28000
2000
25
T-číra
U
12,75 €
00171
HPST 250W/E40/HO
E40
3,00
33000
28000
2000
25
T-číra
U
14,95 €
00172
HPST 400W/E40/HO
E40
4,50
55000
28000
2000
25
T-číra
U
17,40 €
00173
HPST 600W/E40/HO
E40
6,20
90000
24000
2000
25
T-číra
U
42,75 €
Výbojky so zvýšeným svetelným tokom./ Lamps features high output.
HPSE, E27, E40
Vysokotlakové sodíkové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom 1.8-2.3kV / 3.5-4.5kV
High pressure sodium lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear and ignitors.
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
RA
Finish
Oper.pos.
Price
I
Mean
Avg.life
CCT
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
00043
HPSE 50W/E27
E27
0,75
3300
28000+
2000
25
E-povr
U
7,75 €
00044
HPSE 70W/E27
E27
1,00
5800
28000+
2000
25
E-povr
U
7,50 €
00045
HPSE 100W/E40
E40
1,20
9200
28000+
2000
25
E-povr
U
7,75 €
00046
HPSE 150W/E40
E40
1,80
14500
28000+
2000
25
E-povr
U
8,30 €
00047
HPSE 250W/E40
E40
3,00
26000
28000+
2000
25
E-povr
U
9,50 €
00048
HPSE 400W/E40
E40
4,50
47500
28000+
2000
25
E-povr
U
10,25 €
00049
HPSE 1000W/E40
E40
10,30
120000
24000
2000
25
E-povr
U
52,55 €
Výbojky so zvýšeným svetelným tokom./ Lamps features high output.
HPSE, s integrovaným zapaľovačom/ignitor integrated, E27, E40
Vysokotlakové sodíkové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou.
High pressure sodium lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear.
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
Wattage/Type
Base
I
Mean
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[A]
[ lm ]
[h]
[ °K ]
00054
HPSE 70W/IG/E27
E27
1,00
5300
28000+
2000
25
E-povr
U
12,05 €
00055
HPSE 150W/IG/E40
E40
1,80
14500
28000+
2000
25
E-povr
U
12,05 €
00056
HPSE 250W/IG/E40
E40
3,00
26000
28000+
2000
25
E-povr
U
13,60 €
00057
HPSE 400W/IG/E40
E40
4,50
47500
28000+
2000
25
E-povr
U
13,80 €
HPS-DE, Rx7s
Vysokotlakové sodíkové výbojky do OTVORENÝCH a UZAVRETÝCH svietidiel, s HPS tlmivkou a zapaľovačom 1.8-2.3kV / 3.5-4.5kV.
High pressure sodium lamps for OPEN and ENCLOSED luminaires, operate on HPS control gear and ignitors.
Obj.číslo
Code
Príkon/Typ
Objímka
Wattage/Type
Base
I
Sv. tok
SDŽ
CCT
RA
Baňka
Prac. pol.
Cena
I
Mean
[A]
[ lm ]
Avg.life
CCT
RA
Finish
Oper.pos.
Price
[h]
[ °K ]
00166
HPS-DE 70W RX7S
Rx7s
1,00
6800
28000+
2000
25
T-číra
U
30,15 €
00165
HPS-DE 150W RX7S
Rx7s
1,80
15000
28000+
2000
25
T-číra
U
30,15 €
70
HELIOS Lighting
Vysvetlivky k označeniu výbojok:
Lamp description code:
HIPE
150W
C
U
LU
UVS
4K
typ
výkon
povrstv.
pracovná
White-Lux
redukované
CCT
baňka
poloha
Plus výbojka
UV žiarenie
outer
operating
White-Lux
UV shield
jacket
position
Plus lamp
lamp
výbojky
type of
wattage
lamp
CCT
finish
HIE
BU
pracovná poloha zvislá päticou nahor (±15°)
base up operating position (±15°)
V
pracovná poloha zvislá (±15°)
vertical operating position (±15°)
H75
pracovná poloha horizontálna (±75°)
horizontal operation (±75°)
HBU
pracovná poloha horizontálna alebo zvislá päticou nahor (±90°)
horizontal to base up operating position (±90°)
HOR
pracovná poloha horizontálna
horizontal operating position
U
pracovná poloha univerzálna
universal operating position
MH-DE vysokotlakové dvojpäticové halogenidové výbojky
double-ended metal halide lamp
HO
vysoký výkon
high output
MH-TS vysokotlakové dvojpäticové halogenidové výbojky
s pripojovacími káblami
double-ended metal halide lamp with a fly-wire contact
LU
White-Lux halogenidové výbojky s HPS tlmivkou
White-Lux metal halide lamp for use with HPS control gear
EURO
výbojky s ortuťovou tlmivkou, so zapaľovačom 3.5-4.5kV, alebo dvoj
vodičovým paralelným zapaľovačom 0.7-1.0kV.
lamp to run on mercury reactor ballast with low pulse ignitors
HPS T vysokotlaková sodíková výbojka valcová
high pressure sodium lamp with tubular bulb
UVS
redukované ultrafialové žiarenie
UV shield lamp with reduced ultraviolet output
HPS E vysokotlaková sodíková výbojka eliptická
high pressure sodium lamp with elliptical bulb
PS
HPS-DE dvojpäticová vysokotlaková sodíková výbojka
double-ended high pressure sodium lamp
Uni-Form Pulse Start výbojky so špeciálnym tvarom horáka
Uni-Form Pulse Start lamp featuring an exclusive formed
body arc tube
HIPE
HIT
MBIL
HPS
CMH
IG
C
vysokotlaková halogenidová výbojka, E27 alebo E40,
eliptická baňka, pre uzatvorené svietidlo
high pressure metal halide lamp, E27 or E40, elliptical
for enclosed luminaire
bulb,
vysokotlaková halogenidová výbojka, E27 alebo E40, eliptická baňka,
ochrana horáka, pre uzatvorené a otvorené svietidlá
high pressure halide lamp, E27 or E40, elliptical bulb, protected arc
tube for enclosed and open luminaire
vysokotlaková halogenidová výbojka, E27 alebo E40, valcová baňka,
pre uzatvorené svietidlá
high pressure halide lamp, E27 or E40, tubular bulb, for enclosed
luminaire
vysokotlaková halogenidová vosokovýkonová dvojpäticová výbojka
high pressure halide high wattage, double ended lamp
vysokotlaková sodíková výbojka
high pressure sodium lamp
CCT
halogenidová výbojka s keramickým horákom
ceramic metal halide lamp
teplota chromatičnosti (3K, 4K,..)
correlated colour temperature (3K, 4K, ..)
RA
výbojka s integrovaným zapaľovačom
lamp with integrated ignitor
index podania farby
colour rendering index
SDŽ
stredná doba životnosti
average life
povrstvená (difúzna) baňka
lamp with a coated (diffuse) outer jacket
HELIOS Lighting
71
Oceľové odstupňované stožiare
Obj.číslo
Code
Rúrový odstupňovaný
Stožiar s prírubou
Zákl. náter
Zinok
Obj.číslo
Code
Rúrový odstupňovaný
Zákl. náter
Zinok
Stožiar s prírubou
Zákl. náter
Zinok
SB 4/60
137 €
184 €
-
-
DT 55/60/6,3
187 €
242 €
202 €
257 €
SB 5/60
154 €
213 €
-
-
DT 55/76/6,3
192 €
252 €
210 €
267 €
SB 6/60
173 €
241€
-
-
DT 60/60/7,0
202 €
257 €
216 €
266 €
OSUD 8
660 €
757 €
656 €
747 €
DT 60/76/7,0
210 €
267 €
223 €
277 €
OSUD 10
758 €
862 €
749 €
841 €
DT 65/76/7,5
217 €
295 €
231 €
284 €
OSUD 12
829 €
969 €
815 €
962 €
DT 70/76/8,0
241 €
307 €
241 €
302 €
OSUD 14
935 €
1 081 €
935 €
1 075 €
DT 75/76/8,5
252 €
325 €
266 €
311 €
OSUD 6/89
288 €
368 €
-
-
DT 80/76/9,5
275 €
347 €
278 €
351 €
OSUD 7/89
303 €
415 €
-
-
DSV 50/1000
210 €
242 €
-
-
OSUD 8/89
345 €
457 €
-
-
DSV 50/1500
231 €
266 €
-
-
OSUD 9/89
367 €
486 €
-
-
DSV 60/1000
256 €
296 €
-
-
OSUD 10/89
412 €
527 €
-
-
DSV 60/1500
275 €
318 €
-
-
DT 25/76/3,1
120 €
145 €
122 €
145 €
DSV 70/1000
307 €
335 €
-
-
DT 25/60/3,1
115 €
138 €
107 €
134 €
DSV 70/1500
325 €
358 €
-
-
DT 30/76/3,7
125 €
159 €
119 €
151 €
DSV 80/1000
369 €
419 €
-
-
DT 30/60/3,7
118 €
152 €
115 €
145 €
DSV 80/1500
401 €
452 €
-
-
DT 35/60/4,2
133 €
163 €
125 €
156 €
DSV 90/1000
412 €
459 €
-
-
DT 35/76/4,2
141 €
172 €
137 €
173 €
DSV 90/1500
439 €
490 €
-
-
DT 40/60/4,7
136 €
170 €
133 €
176 €
DT 40/76/4,7
151 €
180 €
141 €
183 €
základový rošt
DT 45/60/5,2
156 €
195 €
147 €
198 €
300x300
DT 45/76/5,2
167 €
216 €
159 €
202 €
400x400
66 €
DT 50/60/5,8
170 €
208 €
165 €
214 €
500x500
120 €
DT 50/76/5,8
180 €
214 €
177 €
228 €
600x600
152 €
Zákl. náter
Zinok
Obj.č
VBS 1 200
14,90 €
VUD 3 2500
144 €
199,30 €
VBS 3 200
19,35 €
V1D-05
57 €
66,45 €
VBS 1 500
16,85 €
V1D-08
61 €
73,35 €
VBS 3 500
21,20 €
V1D-10
68 €
78,90 €
VBS 1 800
20,55 €
V1D-15
71 €
84,45 €
VBS 3 800
24,70 €
V1D-20
73 €
91,35 €
VBS 1 1000
22,60 €
V2D-05
79 €
92,75 €
VBS 3 1000
26,65 €
V2D-08
84 €
99,65 €
STRMEŇ štandard
5,95 €
V2D-10
87 €
105,20 €
STRMEŇ hlboký
9,95 €
V2D-15
93 €
113,50 €
STRMEŇ široký
8,95 €
V2D-20
98 €
120,40 €
55 €
Výložníky
Obj.č
Zákl. náter
Zinok
V1 DG 1000
98 €
112,10 €
V3D-05
97 €
113,50 €
V1 DG 1200
101 €
116,25 €
V3D-08
102 €
124,55 €
V1 DG 1500
105 €
123,15 €
V3D-10
108 €
131,50 €
V2 DG 1000
123 €
146,70 €
V3D-15
113 €
139,80 €
V2 DG 1200
129 €
153,60 €
V3D-20
118 €
152,25 €
V2 DG 1500
137 €
173 €
V4D-05
129 €
157,75 €
VUD 1 1000
66 €
78,90 €
V4D-08
134 €
161,90 €
VUD 1 1500
71 €
91,35 €
V4D-10
138 €
171,60 €
VUD 1 2000
73 €
96,90 €
V4D-15
144 €
181,30 €
VUD 1 2500
79 €
109,35 €
V4D-20
161 €
199,30 €
VUD 2 1000/BCD
91 €
117,65 €
DK1-60/76
126 €
139,80 €
VUD 2 1500/BCD
102 €
138,40 €
DK2-60/76
173 €
189,60 €
VUD 2 2000/BCD
108 €
157,75 €
DK3-60/76
190 €
229,70 €
VUD 3 1000
105 €
139,80 €
DS1-60/76
126 €
139,80 €
VUD 3 1500
126 €
168,85 €
DS2-60/46
173 €
189,60 €
VUD 3 2000
136 €
181,30 €
DS3-60/76
190 €
229,70 €
72
HELIOS Lighting
Zákl. náter
Zinok
Realizácie / Installations
Kostol Nové Zámky / Church
Ihrisko Lokomotíva Trnava / Football field
Grafity Orange Bratislava
Športová hala Starbec Nové Zámky / Sports hall
Zámok Zvolen / Castle
Nafukovacia tenisová hala Starbec Nové Zámky / Indoor Tennis court
HELIOS Lighting
73
Všeobecné obchodné podmienky / General conditions of sale
1.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH a recyklačného poplatku.
HELIOS LIGHTING, s.r.o. (Ďalej iba Spoločnosť) si vyhradzuje právo
úpravy cien pri zmenách colných pravidiel a iných administratívnych
opatraniach majúcich vplyv na výrobné a obstarávacie náklady.
2.
Lehoty splatnosti a zľavy pre zmluvných partnerov sú dané podľa
ustanovení Kúpnych zmlúv. Obchodným partnerom, s ktorými nebola
uzatvorená Kúpna zmluva, sú poskytované lehoty splatnosti a zľavy podľa
individuálnych dohôd.
3.
Ak nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je HELIOS LIGHTING, s.r.o.,
Viničná 2, Nové Zámky.
4.
V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti sa zjednáva zmluvná
pokuta podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
5.
Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať náklady spojené so skladovaním
objednaného tovaru pri jeho neprevzatí bez právneho dôvodu.
6.
Spoločnosť zostáva majiteľom tovaru až do jeho celkového zaplatenia
a vyhradzuje si v prípade nezaplatenia právo odobrať tovar a vymáhať
náklady s tým spojené.
7.
Záruka na tovar sa poskytuje po dobu 24 mesiacov. Táto doba sa nevzťahuje na tovar, ktorého životnosť je kratšia ako zákonná záručná doba
(napr.sveteľné zdroje)
8.
Akékoľvek spory medzi Spoločnosťou a Kupujúcim budú riešené
prostredníctvom súdov Slovenskej republiky.
1.
The prices of the price list, VAT excluded, are not binding.
2.
Payment conditions and discounts are specified by agreement, eventually
by Contracts.
3.
Unless otherwise stated in the Contract of Sale, all prices are quoted
as Ex-Works, Nove Zamky, Slovakia.
4.
In case of delayed payment, interests will be debited to the current rate.
5.
If delivery of the goods if delayed by the Buyer, the Company reserves the
right to charge costs for storage of the goods.
6.
The Company remains the owner of the delivered goods up to the complete payment of the price and in case of non-paying reserves the right to
take the goods and debit the costs coupled.
7. The Company gives a 24 months guarantee on the goods, exept for the
goods which has the lifetime shorter than the lawful guarantee (e.g.
lamps).
8.
For any controversy Courts of Slovak Republic are competent.
Download

Helios Katalog_2010.indd