SPALIX - referenc lista en. ef. rasvete_web
RD.
NAZIV KLIJENTA
BR.
1 TIGAR AD - fabrika obuće
GODINA
UGRAĐENE SVETILJKE/SISTEM
2008
Powerboss Eluma HighBay 4X55W štedljive
industrijske svetiljke
Powerboss Eluma HighBay 4X55W i Powerboss
Eluma LowBay 1X80W štedljive industrijske
svetiljke
Powerboss Eluma HighBay 4X55W štedljive
industrijske svetiljke
Powerboss Eluma HighBay 4X55W senzorske
svetiljke
Powerboss Eluma HighBay 4X55W štedljive
industrijske svetiljke
Powerboss Eluma HighBay i LowBay fluo štedljive
svetiljke sa i bez senzorke automatike
2 TIGAR AD - fabrika tehničke gume
2009
3 NELT d.o.o.
2009
4 Carlsberg Srbija d.o.o.
2009
5 Metalka Majur d.o.o.
2009/10
6 Forma Ideale d.o.o.
2009/10
7 Alltech Fermin
2009
Powerboss Eluma HighBay 2X55W i Eluma LowBay
1X80W štedljive industrijske svetiljke
8 Coca Cola HBC
9 Forma Ideale d.o.o. /
RJ Termalinženjering
2010
2010
10 Fruvita d.o.o.
11 Protehel d.o.o.
12 Victoria grupa
2010
2011
2011
13 NIS-Gazprom
2011
LED 24W E40 sijalice
Somar Eluma HighBay i LowBay svetilje sa i bez
senzorke automatike. RF daljisnka kontrola
upravljanja dimovanja i prisutnosti
LED ulične svetiljke na ulazu u fabriku
LED E 40 sijalice/svetiljke
Ekomond VEGA 4X54W industrijske štedljive
svetiljke
LED cevi i trake
SPALIX d.o.o.
Preduzeće za posredovanje, trgovinu i usluge
Omladinskih brigada 43 a
11070 Beograd, Srbija
Tel/fax: +381 11 31 89 755;
+381 11 26 76 549
[email protected]; www.spalix.co.rs
POSTIGNUTA
NAPOMENA
UŠTEDA
ca. 50%
Povraćaj investicije ca. 3 god. Finansijska ušteda:
30.500€/god
ca. 40%
Povraćaj investicije ca. 1,2 god. Finansijska ušteda:
10.300€/god
ca. 66%
ca. 65%
ca. 60%
ca. 38-40%
Finansijska ušteda na 1/3 magacina 2.000€/god.
Izvođenje radova.
Povraćaj investicije ca. 1,8 god. Finansijska ušteda:
12.300€/god
EBRD projekat en. ef. Povraćaj investicije ca. 3 god god.
Finansijska ušteda: 40.900€/god. Projektovanje i
izvođenje radova.
EBRD projekat en, ef. Finansijska ušteda: 14.000€/god.
Projektovanje.
ca. 70%
ca. 50%
Osvetljenje fasade poslovnog prostora
Fabrika peleta u Zrenjaninu. Zahtev visoka
temperatura.
Osvetljenje logotipa i reklama na benz. stanici
Kragujevac
str. 1 / 3
SPALIX - referenc lista en. ef. rasvete_web
SPALIX d.o.o.
Preduzeće za posredovanje, trgovinu i usluge
Omladinskih brigada 43 a
11070 Beograd, Srbija
Tel/fax: +381 11 31 89 755;
+381 11 26 76 549
[email protected]; www.spalix.co.rs
14 NESTLE Ice Cream Srbija
2012
Norka Tegel LED panika. Ugradnja sistema
besprekidnog napajanja sa APA uređajima.
Specijalno rešenje sistema panik rasvete hladnjača za
rad na -30°C. Projektovanje i izvođenje radova.
15 Termovent komerc d.o.o.
2012
16 Tarkett
2012
Osvetljenje fasade novog proizvodno-skalidštenog
prostora u Kladovu.
Magacin tvrdog drveta
17 GOŠA FOM
2013
18 Solaris energy
2013
LED ulične svetiljke SPL-48W i LED reflektori SPT125W
Ekomond VEGA 4X54W industrijske štedljive
svetiljke
Ekomond VEGA i AURA 2X54W, 4X54W i 4X80W
industrijske štedljive svetiljke
LED 48W ul. svetiljke i NaVP 250W refl.
Inteligentni razvodni orman sa sistemom daljinske
kontrole rada rasvete i vezivanje na centralni BMS
sistem objekta.
19 Soko Štark AD / Atlantic grupa
2014
20 Grand Prom / Atlantic grupa
2014
21 Solaris energy
2014
22 Mitas, Ruma
2014
EAE REVO FOOD grade, štedljiva svetiljka 2X50W i
2X58W PC svetiljke
LED svetiljke od 30W do 162W. Ukupna potrošnja
6,5kW; svetlosni dobitak >150%
LED 48W ul. svetiljke i NaVP 250W refl.
Inteligentni razvodni orman sa sistemom daljinske
kontrole rada rasvete i vezivanje na centralni BMS
sistem objekta.
Ekomond AURA 4X54W i 6 kom. ekomond
LowBay 2X49W, štedljive ind. svet.
ca. 56%
ca. 48%
Nova proizvodna hala. Najviša visina fluo HighBay
svetiljki je na 12,5m.
Projektovan i isporučen kompletan sistem pametnogštedljivog osvetljenja za I MW, prve domaće solarne
elektrane u Kladovu. Daljinska kontrola rasvete,
potrošnja, aktivacija sa alarmne centrale.
Novi pogon "Filovi". Izvođenje radova.
ca. 50%
Kompletna rekonstrukcija rasvete spoljašnjeg kruga
fabrike. Projektovanje i izvođenje.
Rasveta za II MW prve srpske solarne elektrane u
Kladovu.
Novi magacin Mitas-a (Ruma-guma). Projektovanje.
str. 2 / 3
SPALIX - referenc lista en. ef. rasvete_web
SPALIX d.o.o.
Preduzeće za posredovanje, trgovinu i usluge
Omladinskih brigada 43 a
11070 Beograd, Srbija
Tel/fax: +381 11 31 89 755;
+381 11 26 76 549
[email protected]; www.spalix.co.rs
NAPOMENA:
- lista referenci je šira, ali ovde su napomenuti značajniji projekti i klijenti. Takođe ima još aktuelnih projekata, koji nisu još ugovoreni.
- za sve navedene klijente su rađene profesionalne 3D fotometrijske simulacije, kao i software-ske tehno-ekonomske analize
- nezavisno od isporučene opreme SPALIX je, kao stručna i profesionalna firma u domenu energetski efiksane rasvete, često
angažovana kod domaćih i stranih konsultantsko/projektanstkih kuća za izradu
fotometrisjkih i el. projekata, kao i tehno-ekonomskih analiza.
str. 3 / 3
Download

SPALIX - referenc lista en. ef. rasvete_web RD. BR