2010
SK/EN
OMS OUTDOOR
4
30 CONTROL GEAR
1000W CLASS I
38 STAR 70/150 AS
44 GEMINI 70 AS
CONTROL GEAR
1000W CLASS II
STAR 70/150 SM
GEMINI 70 SM
STADIO VENUS
CONTROL GEAR
STAR
GEMINI
TECHNICAL PART
26 STADIO VENUS 1000 SM
26 STADIO VENUS 2000 AS
STADIO VENUS 2000 SM
STADIO MARS
38 STAR 250/400 SM
46 GEMINI 150 AS
44 GEMINI 150 SM
50
46
40
30
28
22
16
12
30 CONTROL GEAR ON PLATE
1000W CLASS I
28 STADIO VENUS 1000 AS
20 STADIO MARS 1000 SM
16 STADIO MOON
BOOSTER 2000 C
38 STAR 70/150 C
30 CONTROL GEAR
2000W CLASS I
20 STADIO MARS 2000 C
20 STADIO MARS 2000 AS
STADIO MARS 2000 SM
STADIO MOON
14 STADIO MOON
BOOSTER 1000 C
14 STADIO MOON 2000 C
STADIO MOON 1000 C
FLOODLIGHTING
FLOODLIGHTING
30
40 STAR 250/400 C
48 GEMINI 250/A AS
STAR 250/400 AS
GEMINI 250/400 SM
22 STADIO MARS 1000 C
CONTROL GEAR ON PLATE
2000W CLASS I
STADIO MARS 1000 AS
48
40
22
5
FLOODLIGHTING
6
68 SIRIUS L
68 SIRIUS XL
68 ATLAS 1 flat glass
86
90 DOTTY 2
94 SALLY H GRID
98 DAISY APPLIQUE
IDA
DOTTY 1
SALLY H
ELLY
WALK OVER
DRIVE OVER
WALL RECESSED
WALL MOUNTED
ARCHITECTURAL BASIC
100 JADA
94 SALLY LED
90 DOTTY 3
102 GENA
94 SALLY V
90 FLO
RESIDENTIAL LIGHTING
TECHNICAL PART
STREET LIGHTING
SIRIUS M
STREET LIGHTING
STREET LIGHTING
104
94
90
84
80
70
66
SISSY
EDEN
ATLAS 1 curved glass
106 TILLY
92
70 ATLAS 2 flat glass
106 NANCY
72 ATLAS 2 curved glass
108 BEA
72 MERCURY
108
76
STREET LIGHTING
7
ARCHITECTURAL BASIC
8
126 SOFIA 1
128
116
112
84
136
126 TIFFANY 2
122
110 FANCY
SALES ORGANIZATION
124 TIFFANY 1
THEA
120 GYTHA
110 EULA
134
118 EDIE 2
EBBA
110 ESTA 2
TECHNICAL PART
URBAN LIGHTING
URBAN LIGHTING
BOLLARDS
ESTA 1
ARCHITECTURAL BASIC
RESIDENTIAL LIGHTING
SOFIA 2
EDIE 1
128 CATHY
112 DAISY
130 DOLLY
114
132
ARCHITECTURAL BASIC
9
URBAN LIGHTING
10
E 27
QE
G 12
ST
E 40
ST
E 27
ST
PGZ12
MT
G 12
MT
E 40
MT
E 27
MT
FDH
QE
Lamp PL-R, Lampholder GR14q-1
Svetelný zdroj PL-R, Pätica GR14q-1
PL-R
Lamp MT, Lampholder E27
Svetelný zdroj MT, Pätica E27
Lamp QE, Lampholder E27
Svetelný zdroj QE, Pätica E27
Lamp ST, Lampholder G12
Svetelný zdroj ST, Pätica G12
GZ 10
IAA
LED
LED
Lamp, Lampholder GZ10
Svetelný zdroj, Pätica GZ10
Lamp IAA, Lampholder E27
Svetelný zdroj IAA, Pätica E27
Lamp FSQ, Lampholder G24d-3
Svetelný zdroj FSQ, Pätica G24d-3
Lamp ST, Lampholder E27
Svetelný zdroj ST, Pätica E27
Lamp ST, Lampholder E40
Svetelný zdroj ST, Pätica E40
Lamp MCS, Lampholder E27
Svetelný zdroj MCS, Pätica E27
Lamp MT, Lampholder PGZ12
Svetelný zdroj MT, Pätica PGZ12
FSQ
Lamp FSMH (TC-DEL), Lampholder G24q
Svetelný zdroj FSMH (TC-DEL), Pätica G24q
Lamp MT, Lampholder G12
Svetelný zdroj MT, Pätica G12
G24d-3
Lamp FC (T-R), Lampholder 2GX13
Svetelný zdroj FC (T-R), Pätica 2GX13
Lamp MT, Lampholder E40
Svetelný zdroj MT, Pätica E40
GR 14q-1
Lamp SD, Lampholder RX7s
Svetelný zdroj SD, Pätica RX7s
Lamp FD (T8), Lampholder G13
Svetelný zdroj FD (T8), Pätica G13
Lamp MN, cable
Svetelný zdroj MN, cable
MN
Lamp FDH (T5), Lampholder G5
Svetelný zdroj FDH (T5), Pätica G5
Lamp QE, Lampholder E40
Svetelný zdroj QE, Pätica E40
Lamp MD, Lampholder RX7s
Svetelný zdroj MD, Pätica RX7s
E 40
Lamp Voltage
Napätie
Lamp Voltage
Napätie
ICONS
IP
IP
EEI=A1
ECG switchDIM
EEI=A1
DMX
ECG RDM
EEI=A1
ECG DALI
EEI=A1
ECG 1–10V
EEI=A2
ECG
ECG
EEI=B2
CCG
CCG
Class II luminaire
Svietidlo triedy II
Class III luminaire
Svietidlo triedy III
Protection degree IP20
Krytie IP20
Protection degree IP23
Krytie IP23
Protection degree IP40
Krytie IP40
Class I luminaire
Svietidlo triedy I
Emergency unit
Núdzová jednotka
Impact resistance
Ochrana proti mechanickým nárazom
Protection degree IP67
Krytie IP67
Protection degree IP66
Krytie IP66
Protection degree IP65
Krytie IP65
Protection degree IP54
Krytie IP54
Protection degree IP44
Krytie IP44
Protection degree IP43
Krytie IP43
Fixture which can be installed on normally
flammable surfaces
Svietidlo je možné montovať na normálne horľavý povrch
IP
IP
IP
IP
IP
Dimmable electronic control gear
Stmievateľný elektronický predradník
Dimmable electronic control gear - DMX/RDM
Stmievateľný elektronický predradník - DMX/RDM
Dimmable electronic control gear - DALI
Stmievateľný elektronický predradník - DALI
Dimmable electronic control gear
Stmievateľný elektronický predradník
Electronic control gear, class A2
Elektronický predradník, trieda A2
Electronic control gear
Elektronický predradník
Convetional control gear, class B2
Konvenčný predradník, trieda B2
Convetional control gear
Konvenčný predradník
11
ICONS
FLOODLIGHTING
14
MN – Dvojpäticová metal-halogenidová výbojka
Reflektor
Hliníkové tienidlo
Sústredená (C1, C2, C3, C4, C5, C6)
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Trieda II na požiadanie
Teleso svietidla: tlakovo liaty hliník
Reflektor: anodizovaný hliník
Clona: anodizovaný hliník
Strieborná polyesterová prášková farba
A – Ochranná mriežka
B – Kruhová ocelová clona
C – Ochranný ocelový rošt
D – Gear box (viď strana 32)
E – Control gear on plate
Kalené sklo
Verzia pre horúci znovuzápal na požiadanie
MN – Double ended metal-halide lamp
Reflector
Aluminium shield
Circular (C1, C2, C3, C4, C5, C6)
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Class II on request
Housing: die cast aluminium
Reflector: anodized aluminium
Shield: anodized aluminium
Coated with silver polyester powder
A – Safety grid
B – Stainless steel circular lovre
C – Safety stainless steel grid
D – Gear box (see the pages 32)
E – Control gear on plate
Hardened glass
Hot restrike version on request
Lamps
Svetelý zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp
Mounting on a pole
Mounting
Montáž
STADIO MOON
NO
O°
45
60
75
90
45
60
cd/klm
30
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
4000
6000
8000
10000
12000
15
0
C0.0-C180.0
45
60
30
C90.0-C270.0
45
60
75
30
C90.0-C270.0 90
15
15
16000 1000 C2
STADIO MOON
12000
75
75
8000
90
90
45
60
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
10000
8000
6000
15
30
C90.0-C270.0
45
60
45
60
75
75
75
4000
90
90
C
90
STADIO MOON 1000 C3
1000 W MD-short arc
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
STADIO MOON 1000 C1
1000 W MN-short arc
Photometry
Fotometria
B
ACCESSORIES
Safety grid
Stainless steel circular louvre
Safety stainless steel grid
MN
535
472
CCG
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1600
1200
800
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
45
60
75
90
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
16000
12000
8000
15
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
colour
498
315
IP
0.75
2.10
0.70
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
weight
(kg)
°
NO
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
45
60
75
90
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1600
1200
800
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MOON 2000 C6
2000 W MN-short arc
45
60
75
90
45
60
75
90
E
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1600
1200
OPTIC C6
OPTIC C6
800
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MOON 2000 C6
P22000000060410
P22000000060412
P22000000060414
P206U2B11U08000
P206V2B11U08000
P206W2B11U08000
P206X2B11U08000
P206Y2B11U08000
P206Z2B11U08000
P206U2B12U08000
P206V2B12U08000
P206W2B12U08000
P206X2B12U08000
P206Y2B12U08000
P206Z2B12U08000
O°
280°
03
YES
code
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
STADIO MOON 2000 C1
2000 W MN-short arc
Photometry
Fotometria
D
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
lampholder windage area
(m2)
STADIO MOON 1000 C6
1000 W MD-short arc
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
C1 – circular/very narrow
C2 – circular/narrow
C3 – circular/medium
C4 – circular/medium-wide
C5 – circular/wide
C6 – circular/large
C1 – circular/very narrow
C2 – circular/narrow
C3 – circular/medium
C4 – circular/medium-wide
C5 – circular/wide
C6 – circular/large
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
STADIO
STADIO
STADIO
STADIO
STADIO
STADIO
STADIO
STADIO
STADIO
STADIO
STADIO
STADIO
MOON
MOON
MOON
MOON
MOON
MOON
MOON
MOON
MOON
MOON
MOON
MOON
power
(W)
optic
Type
A
lamp
400 V
120
185°
YES
03
131313
498
315
IP
120
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
CCG
STADIO MOON 2000 C
131313
535
472
MN
STADIO MOON 1000 C
625
472
CIRCULAR
625
472
STADIO MOON 1000 C
STADIO MOON 2000 C
45
60
75
90
15
FLOODLIGHTING STADIO MOON
16
Reflektor
Hliníkové tienidlo
Sústredená (C1, C2, C3, C4, C5, C6)
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Trieda II na požiadanie
Teleso svietidla: tlakovo liaty hliník
Reflektor: anodizovaný hliník
Clona: anodizovaný hliník
Strieborná polyesterová prášková farba
A – Ochranná mriežka
B – Kruhová ocelová clona
C – Ochranný ocelový rošt
D – Prídavný čierny kruhový booster
E – Gear box (viď strana 32)
F – Control gear on plate
Kalené sklo
Verzia pre horúci znovuzápal na požiadanie
Reflector
Aluminium shield
Circular (C1, C2, C3, C4, C5, C6)
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Class II on request
Housing: die cast aluminium
Reflector: anodized aluminium
Shield: anodized aluminium
Coated with silver polyester powder
A – Grid
B – Stainless steel circular lovre
C – Safety stainless steel grid
D – Additional black circular booster
E – Gear box (see the page 32)
F – Control gear on plate
Hardened glasss
Hot restrike version on request
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
MN – Dvojpäticová metal-halogenidová výbojka
MN – Double ended metal-halide lamp
Lamps
Svetelý zdroj
Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
Montáž na stĺp
Mounting on a pole
Mounting
Montáž
STADIO MOON BOOSTER
YES
0°
45
60
75
90
45
60
cd/klm
30
30
15
0
C0.0-C180.0
4000
6000
8000
10000
12000
15
0
C0.0-C180.0
STADIO
cd/klm
15
45
30
C90.0-C270.0
45
60
75
30
C90.0-C270.0 90
1000 C2
15
60
45
60
75
75
75
5000
7500
10000
12500
MOON
15000
90
90
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
6000
4000
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
STADIO MOON BOOSTER 1000
C31000 W MD-short arc
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
STADIO MOON BOOSTER 1000
C11000 W MD-short arc
Photometry
Fotometria
535
472
MN
45
60
75
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1600
1200
800
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
45
60
75
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
5000
7500
10000
12500
15000
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
90
90
E
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
colour
650
470
IP
45
60
75
90
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1600
1200
800
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
STADIO MOON BOOSTER 2000
C6 2000 W MN-short arc
45
60
75
90
F
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1600
1200
OPTIC C6
OPTIC C6800
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MOON 2000 C6
P22000000060410
P22000000060412
P22000000060414
P22000000060247
0.75
2.10
0.70
2.35
0°
P216U2B11U08000
P216V2B11U08000
P216W2B11U08000
P216X2B11U08000
P216Y2B11U08000
P216Z2B11U08000
P216U2B12U08000
P216V2B12U08000
P216W2B12U08000
P216X2B12U08000
P216Y2B12U08000
P216Z2B12U08000
code
YES
03
19.23
19.23
19.23
19.23
19.23
19.23
19.23
19.23
19.23
19.23
19.23
19.23
weight
(kg)
NO
185°
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
90
Photometry
Fotometria
D
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
STADIO MOON BOOSTER 2000
C1 2000 W MN-short arc
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
lampholder windage area
(m2)
CCG
STADIO MOON BOOSTER 1000
C61000 W MN-short arc
C
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
C1 – circular/very narrow
C2 – circular/narrow
C3 – circular/medium
C4 – circular/medium-wide
C5 – circular/wide
C6 – circular/large
C1 – circular/very narrow
C2 – circular/narrow
C3 – circular/medium
C4 – circular/medium-wide
C5 – circular/wide
C6 – circular/large
STADIO MOON BOOSTER 1000C
STADIO MOON BOOSTER 1000C
STADIO MOON BOOSTER 1000C
STADIO MOON BOOSTER 1000C
STADIO MOON BOOSTER 1000C
STADIO MOON BOOSTER 1000C
STADIO MOON BOOSTER 2000C
STADIO MOON BOOSTER 2000C
STADIO MOON BOOSTER 2000C
STADIO MOON BOOSTER 2000C
STADIO MOON BOOSTER 2000C
STADIO MOON BOOSTER 2000C
ACCESSORIES
Safety grid
Stainless steel circular louvre
Safety stainless steel grid
Additional black circular booster
B
power
(W)
optic
A
lamp
400 V
120
NO
185°
03
13 13 13
650
470
IP
120
535
472
CCG
STADIO MOON BOOSTER 2000 C
13 13 13
MN
645
Type
625
472
STADIO MOON BOOSTER 1000 C
625
472
CIRCULAR
645
STADIO MOON
BOOSTER 1000 C
STADIO MOON
BOOSTER 2000 C
45
60
75
90
17
FLOODLIGHTING STADIO MOON
FLOODLIGHTING
STADIO MARS
STAR
20
Reflektor
Clona
Symetrická (SM), asymetrická (AS)
Sústredená (C1, C2, C3, C4, C5, C6)
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Trieda II na požiadanie
Teleso svietidla: tlakovo liaty hliník
Reflektor: anodizovaný leštený hliník, kladivková úprava
Clona: anodizovaný hliník
Strieborná polyesterová prášková farba
A – Ochranná mriežka
B – Ochranná ocelová mriežka
C – Kruhová ocelová clona
D – Clonaproti oslneniu pre SM verziu
E – Clona proti oslneniu pre AS verziu
F – Gear box (viď strana 32)
G – Control gear on plate
Kalené sklo
Verzia pre horúci znovu zápal na požiadanie
Reflector
Shield
Symmetrical (SM), asymmetrical (AS)
Circular (C1, C2, C3, C4, C5, C6)
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Class II on request
Housing: die cast aluminium
Reflector: anodized polished aluminium, peened
Shield: anodized aluminium
Coated with silver polyester powder
A – Safety grid
B – Safety stainless steel grid
C – Circular steel lovre
D – Anti-glare louvre for SM version
E – Anti-glare louvre for AS version
F – Gear box (see the pages 32)
G – Control gear on plate
Hardened glass
Hot restrike version on request
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
MN – Dvojpäticová metal-halogenidová výbojka
MN – Double ended metal-halide lamp
Lamps
Svetelý zdroj
45
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
1200
900
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
75
600
90
90
60
C
45
60
75
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
1200
800
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
STADIO MARS 2000 SM narrow
2000 W MN-short arc
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
B
STADIO MARS 2000 SM narrow
2000 W MD-long arc
Photometry
Fotometria
A
45
60
75
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
300
400
500
600
15
NO
YES
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
E
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
0.254
lampholder windage area
(m2)
503
297
IP
30
C90.0-C270.0
45
45
60
75
75
60
90
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
200
300
400
500
600
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MARS 2000 AS
anti-glare MN-long arc
45
60
75
90
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
STADIO MARS 2000 AS
polished MN-short arc
D
MN/short arc
MN/short arc
MN/long arc
MN/long arc
MN/short arc
MN/long arc
MN/long arc
MN/short arc
MN/short arc
MN/long arc
MN/short arc
MN/short arc
MN/short arc
MN/short arc
MN/short arc
MN/short arc
MN/ long arc
MN/ long arc
MN/ long arc
Photometry
Fotometria
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
lamp
CCG
03
400 V
45
60
75
90
CCG
F
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
5000
7500
10000
12500
15000
15
NO
G
P26000000060286
P26000000060288
P26000000060285
P26000000060287
P26000000060289
P25632B12U08Z03
P25682B12U08Z03
P25632C12U08Z03
P25682C12U08Z03
P256B2B12U08Z03
P256B2C12U08Z03
P256C2C12U08Z03
P25652B12U08Z03
P256A2B12U08Z03
P25652C12U08Z03
P256U2B12U08Z03
P256V2B12U08Z03
P256W2B12U08Z03
P256Y2B12U08Z03
P256Z2B12U08Z03
P256R2B12U08Z03
P256U2C12U08Z03
P256V2C12U08Z03
P256Y2C12U08Z03
code
503
297
IP
YES
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
45
60
75
90
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
4000
3000
2000
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MARS 2000 C 3
MN
45
60
75
90
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
STADIO MARS 2000 C 1
MN
1.15
0.85
3.32
1.40
1.96
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
weight
(kg)
7 7 19 7 7
Photometry
Fotometria
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
colour
380
190
602
558
MN
STADIO MARS 2000 C
°
Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
Montáž na stĺp
Mounting on a pole
Mounting
Montáž
STADIO MARS 2000 SM
SM/polished/narrow
STADIO MARS 2000 SM
SM/peened/wide
STADIO MARS 2000 SM
SM/polished/narrow
STADIO MARS 2000 SM
SM/peened/wide
STADIO MARS 2000 AS
AS/polished/narrow+deflector
STADIO MARS 2000 AS
AS/narrow+deflector
STADIO MARS 2000 AS
AS/peened/wide+deflector
STADIO MARS 2000 AS
AS/polished/narrow
STADIO MARS 2000 AS
AS/peened/wide
STADIO MARS 2000 AS
AS/polished/narrow
STADIO MARS 2000 C
C1/very narrow
STADIO MARS 2000 C
C2/narrow
STADIO MARS 2000 C
C3/medium
STADIO MARS 2000 C
C4/wide
STADIO MARS 2000 C
C5/large
STADIO MARS 2000 C
C6/very large
STADIO MARS 2000 C
C1/very narrow
STADIO MARS 2000 C
C2/narrow
STADIO MARS 2000 C
C4/medium
ACCESSORIES
Safety grid
Safety stainless steel grid
Circular steel louvre
Anti-glare louvre for SM version
Anti-glare louvre for AS version
power
(W)
7 7 19 7 7
optic
602
558
MN
7 7 19 7 7
YES
°
380
190
NO
03
400 V
°
Type
503
297
IP
80
380
190
602
558
CCG
80
STADIO MARS
03
595
480
MN
480
595
400 V
295
STADIO MARS 2000 AS
295
STADIO MARS 2000 SM
595
480
SYMMETRIC/ASYMMETRIC/CIRCULAR
295
STADIO MARS 2000
80
21
FLOODLIGHTING STADIO MARS
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Trieda II na požiadanie
Teleso svietidla: tlakovo liaty hliník
Reflektor: anodizovaný leštený hliník, kladivková úprava
Clona: anodizovaný hliník
Strieborná polyesterová prášková farba
A – Ochranná mriežka
B – Ochranná oceľová mriežka
C – Kruhová oceľová clona
D – Clona proti oslneniu pre SM verziu
E – Clona proti oslneniu pre AS verziu 30°/50°
F – Gear box (viď strana 32)
G – Elektrické príslušenstvo na doske
Kalené sklo
Verzia pre horúci znovu zápal na požiadanie
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Class II on request
Housing: die cast aluminium
Reflector: anodized polished aluminium, peened
Shield: anodized aluminium
Coated with silver polyester powder
A – Safety grid
B – Safety stainless steel grid
C – Circular steel lovre
D – Anti-glare louvre for SM verzion
E – Anti-glare louvre for AS version 30°/50°
F – Gear box (see the page 32)
G – Control gear on plate
Hardened glass
Hot restrike version on request
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Symetrická (SM), asymetrická (AS)
Sústredená (C1, C2, C3, C4, C5, C6)
Symmetrical (SM), asymmetrical (AS)
Circular (C1, C2, C3, C4, C5, C6)
Optical system
Optický systém
" %
!"
205
45
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
1000
800
15
30
C90.0-C270.0
45
45
60
75
60
75
600
75
400
90
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
200
300
400
500
600
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
STADIO MARS 1000 SM wide
1000 W MN-long arc
90
60
C
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
STADIO MARS 1000 SM narrow
1000 W MN-short arc
Photometry
Fotometria
B
ACCESSORIES
Safety grid
Safety stainless steel grid
Circular louvre
Anti-glare louvre for SM version
Anti-glare louvre for AS version 30º/50º
A
I5C

MN
MN
MT/ST
MT/ST
MN
MN
MT/ST
MN
MN
MN
MN
MN
MT/ST
lamp
45
60
75
90
MT
03
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
750
600
300
450
15
ST
205
E 40
! %
NO
NO
YES
75°
280°
YES
280°
0°
IP
E
0.216
0.216
0.216
0.216
0.216
'%
0.216
0.216
"( 0.216
! %
0.216
0.216
!'  0.216
0.216
!)  0.216
windage area
"( 
(m2)
CCG
30
C90.0-C270.0
45
45
60
75
75
60
90
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
300
400
500
600
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MARS 1000 AS
polished MN-short arc
colour
45
60
75
90
F
45
60
75
90
MT
E 40
0.87
0.65
2.43
1.15
1.35
13.25
13.25
13.50
13.50
13.25
13.25
13.50
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
03
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
6000
4500
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MARS 1000 C 1
MN
2000
ST
NO
CCG
NO
NO
YES
75°
280°
YES
280°
G
P26000000060290
P26000000060292
P26000000060291
P26000000060294
P26000000060137
P25632B11U08Z03
P25682B11U08Z03
P25634X11U08000
P25684X11U08000
P256B2B11U08Z03
P25662B11U08Z03
P25654X11U08000
P256U2B11U08Z03
P256V2B11U08Z03
P256W2B11U08Z03
P256Y2B11U08Z03
P256Z2B11U08Z03
P256T2D11U08Z03
code
205
E 40
0°
IP
45
60
75
90
45
60
75
90
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
4000
3000
2000
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MARS 1000 C 3
MN
45
60
75
90
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
weight
(kg)
131313
120
465
MN
Photometry
Fotometria
silver
silver
silver
silver
silver
'%
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
silver
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
cable
cable
E40
E40
cable
cable
E40
!) 
cable
cable
!' 
cable
cable
cable
E40
lampholder
E 40
STADIO MARS 1000 AS
polished MN-long arc
D
131313
120
465
MN
Photometry
Fotometria
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000

>?
SM/polished/narrow
SM/peened/wide
SM/peened/wide
SM/polished/narrow
AS/polished/narrow+deflector
AS/polished/wide
AS/polished/narrow
C1/very narrow
C2/narrow
C3/medium
C4/wide
C5/large
high intensity
>?
I5C
"( î
'%î
I5C
"( î
power
(W)
'%î
I5C
>?
"( î
IP
optic
>?
"( î
" %
CCG

22
MN – Dvojpäticová metal-halogenidová výbojka
MT – Tubulárna metal-halogenidová výbojka
ST – Tubulárna vysokotlaková sodíková výbojka
Reflektor
Clona
MN – Double ended metal-halide lamp
MT – Tubular metal-halide lamp
ST – Tubular high pressure sodium lamp
Reflector
Shield
Lamps
Svetelý zdroj
03
$&%
ST
E 40

Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
Montáž na stĺp
Mounting on a pole
Mounting
Montáž
!"
MT
E 40
STADIO MARS 1000 C
'
STADIO MARS
120
131313
$&%
465
&&"
$ '
STADIO MARS 1000 SM
STADIO MARS 1000 SM
STADIO MARS 1000 SM
STADIO MARS 1000 SM
STADIO MARS 1000 AS
STADIO MARS 1000 AS
STADIO MARS 1000 AS
STADIO MARS 1000 C
STADIO MARS 1000 C
STADIO MARS 1000 C
STADIO MARS 1000 C
STADIO MARS 1000 C
STADIO MARS 1000 C
Type
&&"
$ '
!)
MN
662
407
STADIO MARS 1000 AS
190
STADIO MARS 1000 SM
407
SYMMETRIC/ASYMMETRIC
190
!#
!#
!#
!)
662
407
!#
!#
!#
662
STADIO MARS 1000
190
'
23
FLOODLIGHTING STADIO MARS
ing
od
flo
flo
o
o
ng
d
o
i
o
t
l
ightin
dli
flo
g floodligh
g
g
h
fl
oo
t
i
n
htin
g flo
dli
ng
odlighting floodlig
gh
hti
g
i
t
l
i
n
d
dl
g
floo
ig
floo
g
n
d
n
h
i
t
l
i
g
h
h
g
t
i
l
t
i
n
d
g
o
in
hti
o
fl
g
dlig
fl
d
o
o
oo
l
ig
dlig
g fl
ht
hting
htin
in
floo
floodlig
d
l
g
i
g
n
i
h
t
floo
g
htin
odlig
g floodlighting flo
odligh
tin
htin
g flo
in
ht
dlig
floo
ting flo
odlighting floodlighting
dlig
ht
i
n
g
floo
dligh
flo
o
d
lig
ht
in
flo
o
lig
g fl
oo
d
od
lig
ht
ing
htin
g
od
lig
g fl
o
o
g flo
ightin
dlighting flo
odlighting floodl
floo
d
l
i
ghtin
g floo
g
lig
ht
in
flo
od
flo
o
d
ligh
tin
lig
fl
h
g
tin
dl
ti n
g fl
ti
gh
igh
ood
gh
odli
i
o
l
l
fl
i
g
g
h
t
n
i
d
floo
ood
flo
ing
light
odlight
ng
tin
g fl
od
t
lig
gh
htin
flo
dli
o
fl
o
g
od
floodlighting fl
g
ligh
tin
dl
h
fl
g
ting
li
igh
g
floodlighting flood
tin
tin
h
g fl
o
tin
dlig
oo d
flo
floo
g
lightin
g
g
n
i
t
flo
g floodligh
n
od
h ti
ligh
tin
o
dlig
o
t
o
ing
g
flo
g fl
floodl
n
flo
i
g
t
h
n
ighting floodlig
od
hti
ligh
dlig
od
ting
o
flo
flo
lig
floo
ing
ng
t
ht
i
h
d
t
g
l
i
i
l
ghting
ing
gh
floodlighting flood
dli
flo
od
oo
fl
ligh
lig
ing
ting
ting
ht
ht
ligh
ing
d
g
floo
i
o
l
flo
dligh
flo
od
ting flood
hting
od
flo
lighting floodlig
g
lig
n
hti
hti
ng
ig
dlig
ing
o
floo
ht
flo
ht
dlig
ing
g
g
n
i
i
l
t
h ti n
flo
g flo
od
dligh
odligh
od
flo
g floo
n
i
t
h
t
g
i
i
g
l
n
g floodlighting flood
lig
n
hti
hti
ng
lig
d
flo
floo
od
ligh
ting
h
ting
g
dli
floo
floo
dligh
ing
t
h
ting fl
g
i
oodl
oodligh
ting floodlighting floodlighting fl
FLOODLIGHTING
flo
o
d
ligh
tin
g
ting flo
odlighting
g flo
odlig
h
oo
dl
flo
ing
t
h
ng
lig
floodlig
hti
htin
ng
g
i
l
o
d
g flo
flo
flo
odlighting floo
g
o
n
dlig
od
ti
gh
igh
htin
lig
dli
g floodlighting floodl
hti
o
o
ng
g fl
floo
gh
htin
lig
d
g
i
l
l
dli
i
ghtin
d
ht
o
o
o
fl
g floodlighting
o
ing
g fl
flo
tin
od
h
flo
li g
ligh
g
ting
oo d
fl
n
i
g
t
floodlig
n
i
hting floodlight
gh
dli
igh
oo
ting
fl
od
floo
ting
flo
ligh
dligh
d
g
o
flo
ting fl
tin
oodlighting floodlighting
gh
dli
o
flo
dl
ting
g fl
h
oo
g
i
o od
fl
l
d
o
g
light
g flo
tin
ing fl
lightin
oodligh
gh
i
l
ting floodlighting flood
d
oo
g fl
n
i
t
ligh
o od
fl
g
g flo
htin
odlig
odlig
hting
o
fl
g
n
ti
floodlig
hting floodlighting floodligh
oo
d
26
MT – Tubulárna metal-halogenidová výbojka
Reflektor
Clona
Symetrická (SM), asymetrická (AS)
Konvenčný predradník, kondenzátor, bez zapaľovača
Trieda II na požiadanie
Teleso svietidla: lisovaný hliníkový plech
Reflektor: anodizovaný leštený hliník, kladivková úprava
Clona: anodizovaný hliník
Strieborná polyesterová prášková farba
A – Ochranná mriežka
B – Clona proti oslneniu pre verziu SM
C – Clona proti oslneniu pre verziu AS
D – Gear box (viď strana 32)
MT – Tubular metal-halide lamp
Reflector
Shield
Symmetrical (SM), asymmetrical (AS)
Conventional control gear, capacitor, without ignitor
Class II on request
Housing: pressed aluminium sheet
Reflector: anodized polished aluminium, peened
Shield: anodized aluminium
Coated with silver polyester powder
A – Safety grid
B – Anti-glare louvre for SM version
C – Anti-glare louvre for AS version
D – Gear box (see the page 32)
Lamps
Svetelý zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp, nástenná montáž
Mounting on a pole/wall
Mounting
Montáž
STADIO VENUS
400 V
640
560
CCG
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
45
45
90
60
4000
6000
8000
10000
12000
60
75
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
200
300
400
500
600
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
STADIO VENUS 2000 SM wide
2000 W MT
60
75
75
STADIO MOON 1000 C2
cd/klm
500
750
1000
1250
90
90
45
60
75
90
STADIO VENUS 2000 SM
narrow 2000 W MT
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
B
A
Photometry
Fotometria
AS/SM
SM
AS
AS
SM
SM
AS
AS
ACCESSORIES
Safety grid
Anti-glare louvre
Anti-glare louvre
2000
2000
2000
2000
2000
C
AS/polished reflector without flux reflecting skirt
SM/peened/wide
SM/polished/narrow
AS/peened reflector without flux reflecting skirt
AS/polished reflector with flux reflecting skirt
VENUS
VENUS
VENUS
VENUS
VENUS
80°
STADIO
STADIO
STADIO
STADIO
STADIO
180°
280°
03
optic
365
IP
Type
17 17 19 17 17
580
95 95 95 95
E 40
MT
STADIO VENUS 2000 SM
585
515
SYMMETRIC/ASYMMETRIC
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
1x2000
power
(W)
15°
345°
0°
400 V
610
515
CCG
350
MT
MT
MT
MT
MT
45
60
75
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
500
400
300
200
15
silver
silver
silver
silver
silver
colour
IP
1.20
2.20
1.35
17.60
17.60
17.60
17.60
17.60
weight
(kg)
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
45
60
75
90
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
400
300
200
15
30
C90.0-C270.0
STADIO VENUS 2000 AS
peened wide 2000 W MT
45
60
75
90
0°
0°
45
45
60
60
75
75
90
90
30
cd/klm
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1600
500
400
1200
300
800
200
15
30
C90.0-C270.0
45
45
60
60
75
75
90
90
STADIO
VENUS
2000 AS narrow
STADIO
MOON
C6
2000
W MT
with 2000
refl. skirt
P24000000060050
P24000000060051
P24000000060092
P23632D12U08000
P23682D12U08000
P236D2D12U08000
P236E2D12U08000
P23622D12U08000
code
+4
03
P23632D12U08000
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
STADIO VENUS 2000 AS
narrow 2000 W MT
Photometry
Fotometria
D
E40
E40
E40
E40
E40
lamp lampholder windage area
(m2)
17 17 19 1717
532
190 190
E 40
MT
STADIO VENUS 2000 AS
770
560
STADIO VENUS 2000
27
FLOODLIGHTING STADIO VENUS
28
MT – Tubulárna metal-halogenidová výbojka
Reflektor
Clona
Symetrická (SM), asymetrická (AS)
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Trieda II na požiadanie
Teleso svietidla: lisovaný hliníkový plech
Reflektor: anodizovaný leštený hliník, kladivková úprava
Clona: anodizovaný hliník
Čierna polyesterová prášková farba
Šedá farba na požiadanie
A – Ochranná mriežka
B – Clona proti oslneniu pre verziu SM
C – Clona proti oslneniu pre verziu AS 30°, 50°
D – Gear box (viď strana 32)
MT – Metal-halide lamp
Reflector
Shield
Symmetrical (SM), asymmetrical (AS)
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Class II on request
Housing: pressed aluminium sheet
Reflector: anodized polished aluminium, peened
Shield: anodized aluminium
Coated with black polyester powder
Grey colour on request
A – Safety grid
B – Anti-glare louvre for SM version
C – Anti-glare louvre for AS 30°, 50°
D – Gear box (see the page 32)
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp, nástenná montáž
Mounting on a pole/wall
Mounting
Montáž
STADIO VENUS
15
0
C0.0-C180.0
600
15
30
C90.0-C270.0
45
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
cd/klm
90
60
75
4000
6000
8000
10000
12000
STADIO MOON 1000 C2
30
cd/klm
90
45
450
45
60
75
75
300
90
90
60
B
45
60
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
2000
1600
1200
15
30
C90.0-C270.0
45
60
45
60
75
75
75
800
90
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1200
800
15
30
C90.0-C270.0
STADIO VENUS 1000 SM
narrow narrow 1000 W MT
90
C
90
STADIO VENUS 1000 SM
narrow 1000 W ST
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
STADIO VENUS 1000 SM wide
1000 W MT
Photometry
Fotometria
A
SM
AS
SM
AS 30°
AS 50°
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
1x1000
90°
0°
SM/polished/narrow
SM/peened/wide
AS/30° polished reflector without flux reflekting skit
AS/30° peened reflector without flux reflekting skit
AS/50° polished reflector with flux reflekting skit
AS/50° peened reflector with flux reflekting skit
AS/50° polished reflector without flux reflekting skit
AS/50° peened reflector without flux reflekting skit
SM
SM
AS
AS
AS
AS
AS
AS
180°
270°
STADIO VENUS 1000
STADIO VENUS 1000
STADIO VENUS 1000
STADIO VENUS 1000
STADIO VENUS 1000
STADIO VENUS 1000
STADIO VENUS 1000
STADIO VENUS 1000
ACCESSORIES
Safety grid
Safety grid
Anti-glare louvre
Anti-glare louvre
Anti-glare louvre
195
03
power
(W)
IP
optic
11 13 11
150
515
426
CCG
Type
E 40
MT
STADIO VENUS 1000 SM
580
525
SYMMETRIC/ASYMMETRIC
45
60
75
90
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
45
60
75
90
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
400
300
15
30
C90.0-C270.0
STADIO VENUS 1000 AS
1000 W MT with refl. skirt
200
0,203
0,203
0,203
0,203
0,203
0,203
0,203
0,203
windage area
(m2)
350
IP
black
black
black
black
black
black
black
black
colour
1,20
1,20
1,35
1,35
1,35
19,70
19,70
18,60
18,60
18,60
18,60
18,60
18,60
45
60
75
90
45
60
75
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
500
400
300
200
15
30
C90.0-C270.0
STADIO VENUS 1000 AS
1000 W ST with refl. skirt
+4
0°
-20°
P24000000060349
P24000000060050
P24000000060339
P24000000060092
P24000000060093
P23632D11U05Z03
P23682D11U05Z03
P236H2D11U05000
P236I2D11U05000
P236K2D11U05000
P236M2D11U05000
P236J2D11U05000
P236L2D11U05000
code
0°
03
45
45
60
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1600
1200
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
60
90
75
75
800
90
90
STADIO MOON 2000 C6
weight
(kg)
For futher description see the page 34
Podrobnejšie viď strana 34
lampholder
17 17191717
532
Photometry
Fotometria
D
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
lamp
610
515
CCG
190 190
E 40
MT
STADIO VENUS 1000 AS
770
560
STADIO VENUS 1000
29
FLOODLIGHTING STADIO VENUS
30
GEAR BOX
1000/2000 W
*Class II – IP66 on request.
*Trieda II – IP66 na požiadanie.
Protection degree: IP20
Krytie: IP20
Power supply: 230V / 50Hz
Napájanie: 230V / 50Hz
Insulation class: Class I
Trieda ochrany: Class I
Control gear on plate 2000W - class I - IP20
Protection degree: IP20
Krytie: IP20
Power supply: 230V / 50Hz
Napájanie: 230V / 50Hz
Insulation class: Class I
Trieda ochrany: Class I
Control gear on plate 1000W - class I - IP20
Protection degree: IP65
Krytie: IP65
Power supply: 230V / 50Hz
Napájanie: 230V / 50Hz
Insulation class: Class I
Trieda ochrany: Class I
Case material: extruded aluminium
Materiál telesa svietidla: extrudovaný hliník
Cover material: Technopolymer
Povrchová úprava: polymér
Glow wire test: 850°C 5sec
Test horúcou slučkou: 850°C 5sec
Max. Ambiente temperature = 40°C
Max. teplota okolia: ta = 40°C
Control gear 2000W - class I - IP65 - Aluminium*
Protection degree: IP 65
Krytie: IP65
Power supply: 230V / 50Hz
Napájanie: 230V / 50Hz
Insulation class: Class I
Trieda ochrany: Class I
Case material: extruded aluminium
Materiál telesa svietidla: extrudovaný hliník
Cover material: Technopolymer
Povrchová úprava: polymér
Glow wire test: 850°C 5sec
Test horúcou slučkou: 850°C 5sec
Max. Ambiente temperature = 40°C
Max. teplota okolia: ta = 40°C
Control gear 1000W - class I - IP65 - Aluminium*
Protection degree: IP66
Krytie: IP66
Power supply: 230V / 50Hz
Napájanie: 230V / 50Hz
Insulation class: Class II
Trieda ochrany: Class II
Case material: Technopolymer
Materiál telesa svietidla: polymér
Cover material: Technopolymer
Povrchová úprava: polymér
Glow wire test: 850°C 5sec
Test horúcou slučkou: 850°C 5sec
Max. Ambiente temperature = 40°C
Max. teplota okolia: ta = 40°C
130
32
projector
MOON 2000 C / MOON BOOSTER 2000 C
MARS 2000 cable
Description
GEAR on plate 2000 W MH 10,3/11,3A – 380/400V 50Hz
without ignitor/bez zapaľovača
projector
25
6,5
MOON 1000 C / MOON BOOSTER 1000 C
MARS 1000 cable
25 50
270
160
QI-TS 2000/D/S – HQI-TS 2000/N/L – HQI-T 2000/D/I
HQI-TS 2000/NDL/S – HQI-T 2000/D
lamp
HQI-TS 1000/D/S – HQI-TS 1000/NDL/S – HQI-T 1000/N
HQI-E 1000/N – NAV.T 1000 – NAV.E1000
lamp
P2830003A000000
20
P2832233A000000
HPI-T 2000/230V – HQI 2000/N/230V
P29SAPIM2400.34
code
P29SAPIM1000.30
code
P28322434000000
HQI-TS 2000/D/S – HQI-TS 2000/N/L – HQI-T 2000/D/I
HQI-TS 2000/NDL/S – HQI-T 2000/D
HQI-T 2000/N/E SUPER – HQI-T 2000/N/SN SUPER
code
lamp
160
P2830003A003000
code
P27330030000000
projector
6,5
20
35
code
P27300030003000
MOON 2000 C / MOON BOOSTER 2000 C
MARS 2000 cable/ VENUS 2000 E40
MOON 2000 C / MOON BOOSTER 2000 C
MARS 2000 cable/ VENUS 2000 E40
MOON 2000 C / MOON BOOSTER 2000 C
MARS 2000 cable/ VENUS 2000 E40
65
85
170
100
13
HQI-TS 1000/D/S – HQI-TS 1000/NDL/S – HQI-T 1000/N
HQI-E 1000/N – NAV.T 1000 – NAV.E1000
18
lamp
6
MOON 1000 C / MOON BOOSTER 1000 C
MARS 1000 / VENUS 1000
25
135
projector
175
HQI-TS 1000/D/S – HQI-TS 1000/NDL/S – HQI-T 1000/N
HQI-E 1000/N – NAV.T 1000 – NAV.E1000
HPI-T 1000/643
GEAR on plate 1000 W MH 9.5A/HPS10,3A – 230V 50Hz
without ignitor/bez zapaľovača
455
MHa 10.3/11.3A – 380/400V 50Hz
without ignitor/bez zapaľovača
MH 8.8A – 380/400V 50Hz
– without ignitor/bez zapaľovača
MH 16.5A – 230V 50Hz
without ignitor/bez zapaľovača
335
MH 10.3A – 230V 50Hz
without ignitor/bez zapaľovača
310
lamp
projector
MOON 1000 C / MOON BOOSTER 1000 C
MARS 1000 / VENUS 1000
MARS 1000 E40
VENUS 1000 E40 – Philips wiring
Description
146
195
118
GEAR BOX 2000 W
GEAR BOX 2000 W
GEAR BOX 2000 W
Description
146
195
118
GEAR BOX 1000 W
Description
185
118
GEAR BOX 1000 W
138
MH 9.5A/HPS 10.3A – 230V 50Hz
without ignitor/bez zapaľovača
MH 8.2A – 230V 50Hz
without ignitor/bez zapaľovača
140
GEAR BOX 1000 W
150
150
Description
146
130
146
130
138
138
122
Control gear 1000W - class II - IP66 - Plastic
31
FLOODLIGHTING
32
optic C6
optic C6
15
30
C90.0-C270.0
30
15
0
C0.0-C180.0
4000
3000
15
30
C90.0-C270.0
15
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
1600
1200
800
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
4000
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
ø max 40°
30
15
30
C90.0-C270.0
45
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
1200
900
600
15
30
C90.0-C270.0
15
30
C90.0-C270.0
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
600
400
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
45
60
45
60
15
0
C0.0-C180.0
ø max 40°
30
cd/klm
600
450
300
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
45
60
15
0
C0.0-C180.0
ø max 42°
30
cd/klm
600
450
300
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
STADIO MARS 2000 SM
wide 2000 W MN-short arc
30
cd/klm
8000
6000
4000
75
90
90
15
45
60
30
C90.0-C270.0
75
15
0
C0.0-C180.0
45
60
75
90
45
60
75
90
15
90
30
cd/klm
1200
900
600
STADIO MARS 2000 SM polished
narrow 2000 W MN-long arc
30
cd/klm
All the photometric data are related to OSRAM lamp.
Fotometrické údaje sa vzťahujú na svetelné zdroje OSRAM.
45
60
15
45
60
45
60
15
0
C0.0-C180.0
STADIO MOON BOOSTER 2000 C3
2000 W MN-short arc
30
45
STADIO MARS 2000 AS polished
2000 W MN-short arc with deflector
75
400
500
600
1600
15
0
C0.0-C180.0
STADIO MARS 2000 SM
narrow 2000 W MN-long arc
30
cd/klm
1200
800
75
90
cd/klm
8000
10000
60
STADIO MARS 2000 AS
2000 W MN-long arc anti glare louvre
45
60
75
90
45
60
90
60
30
C90.0-C270.0
75
75
200
300
15
75
90
45
60
15
0
C0.0-C180.0
45
60
90
75
STADIO MARS 2000 AS
wide 2000 W MN-long arc
30
cd/klm
600
450
300
30
STADIO MOON BOOSTER 2000 C6
2000 W MN-short arc
cd/klm
10000
8000
6000
90
45
60
75
90
45
60
75
75
45
60
90
STADIO MARS 2000 SM peened
wide 2000 W MN-long arc
30
cd/klm
600
450
300
90
45
60
75
75
45
90
STADIO MARS 2000 SM
wide 2000 W MN-long arc
30
cd/klm
3000
60
90
45
2000
75
75
60
90
90
45
45
STADIO MOON BOOSTER 2000 C5
2000 W MN-short arc
cd/klm
60
60
90
45
60
75
75
4000
75
75
75
5000
7500
10000
12500
15000
90
45
6000
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
75
60
90
90
4000
75
STADIO MOON 2000 C3
2000 W MN-short arc
90
90
STADIO MOON BOOSTER 2000 C2
2000 W MN-short arc
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
STADIO MOON 2000 C6
2000 W MN-short arc
30
45
60
75
90
90
45
cd/klm
4000
6000
8000
10000
12000
90
45
60
60
75
90
45
60
75
90
STADIO MOON 2000 C2
2000 W MN-short arc
90
STADIO MOON BOOSTER 2000 C1
2000 W MN-short arc
45
2000
75
60
75
45
90
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
STADIO MOON 2000 C5
2000 W MN-short arc
30
cd/klm
16000
60
90
45
12000
75
60
90
75
8000
90
STADIO MOON 2000 C1
2000 W MN-short arc
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
ø max 44°
30
400
500
600
200
300
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MARS 2000 AS
wide 2000 W MN-short arc
cd/klm
1200
800
STADIO MARS 2000 SM
narrow 2000 W MN-short arc
cd/klm
6000
4000
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
STADIO MOON BOOSTER 2000 C4
2000 W MN-short arc
cd/klm
6000
4000
STADIO MOON 2000 C4
2000 W MN-short arc
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
6000
4500
2000
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MARS 2000 C1
2000 W MN-short arc
ø max 40°
30
30
cd/klm
cd/klm
200
300
400
500
600
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
30
750
ø max 46°
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
750
600
450
300
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MARS 1000 AS polished
narrow1000 W MN
cd/klm
600
450
300
STADIO MARS 1000 AS
polished 1000 W MN-long arc
cd/klm
400
500
200
300
STADIO MARS 1000 SM peened
wide 1000 W MN-short ac
cd/klm
200
300
400
500
600
STADIO MARS 1000 SM polished
wide 1000 W MN-long arc
cd/klm
3000
2000
75
75
45
60
75
90
45
45
60
90
60
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
30
15
0
C0.0-C180.0
10000
8000
6000
4000
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MARS 2000 C3
2000 W MN-short arc
ø max 40°
30
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
30
1000
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
1200
800
600
400
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MARS 1000 SM polished
narrow 1000 W MN
cd/klm
800
600
400
STADIO MARS 1000 SM
narrow 1000 W MN-long arc
cd/klm
1000
1500
2000
2500
3000
STADIO MARS 2000 C2 narrow
2000 W MN-long arc
cd/klm
cd/klm
300
400
500
600
STADIO MARS 2000 AS polished
narrow 2000 W MN-long arc
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
cd/klm
30
ø max 46°
15
0
C0.0-C180.0
750
600
450
300
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
STADIO MARS 1000 AS polished
1000 W MN-long arc with deflector
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
STADIO MARS 2000 C1 very narrow
2000 W MN-long arc
45
60
75
90
45
60
75
90
STADIO MARS 2000 AS polished
narrow 2000 W MN-long arc with
deflector
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
30
cd/klm
ø max 48°
15
0
C0.0-C180.0
600
450
300
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MARS 1000 AS
polished 1000 W MN-short arc
cd/klm
400
500
200
300
STADIO MARS 1000 SM
wide 1000 W MN-short arc
30
cd/klm
2000
1500
1000
STADIO MARS 2000 C4 medium
2000 W MN-long arc
cd/klm
4000
6000
8000
10000
12000
STADIO MARS 2000 C2
2000 W MN-short arc
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
400
600
800
1000
1200
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MARS 1000 SM
narrow 1000 W MN-short arc
cd/klm
6000
4000
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
cd/klm
30
ø max 48°
15
0
C0.0-C180.0
750
600
450
300
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
STADIO MARS 1000 AS polished
1000 W MN-short arc with deflector
45
60
75
90
45
60
75
90
STADIO MARS 2000 C4
2000 W MN-short arc
33
FLOODLIGHTING PHOTOMETRIC DATA
34
15
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
60
45
60
45
15
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
15
30
C90.0-C270.0
30
ø max 30°
15
0
C0.0-C180.0
400
300
200
15
30
C90.0-C270.0
45
60
15
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
600
450
300
15
30
C90.0-C270.0
45
30
ø max 50°
15
0
C0.0-C180.0
500
400
300
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
60
90
200
45
60
75
90
45
60
75
75
cd/klm
15
STADIO VENUS 1000 AS
peened 1000 W ST
30
cd/klm
ø max 57°
15
0
C0.0-C180.0
STADIO VENUS 1000 SM
peened 1000 W ST
30
cd/klm
400
300
200
45
60
75
90
90
STADIO VENUS 2000 AS wide
2000 W MT with steel glare louvre
30
500
750
1000
1250
1500
45
60
75
90
90
45
60
75
90
45
60
15
0
C0.0-C180.0
STADIO VENUS 2000 SM
narrow 2000 W MT
30
cd/klm
cd/klm
2000
3000
4000
5000
6000
STADIO MARS 1000 C2
1000 W MN-short arc
All the photometric data are related to OSRAM lamp.
Fotometrické údaje sa vzťahujú na svetelné zdroje OSRAM.
45
60
75
75
45
60
90
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
STADIO VENUS 1000 AS
peened 1000 W MT
30
cd/klm
1200
90
45
800
75
60
90
45
60
75
STADIO VENUS 1000 SM polished
narrow 1000 W MT
30
600
450
300
90
45
60
75
75
cd/klm
ø max 57°
15
0
C0.0-C180.0
STADIO VENUS 1000 SM
peened 1000 W MT
30
45
90
cd/klm
500
400
60
90
45
300
200
75
75
75
60
90
90
90
STADIO VENUS 2000 AS
narrow 2000 W MT steel glare louvre
45
60
75
75
75
200
300
400
500
600
90
45
60
90
STADIO VENUS 2000 SM
wide 2000 W MT
30
1600
45
60
75
90
90
45
1200
75
60
90
800
45
75
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
STADIO MARS 1000 C5
1000 W MN-short arc
30
cd/klm
6000
60
90
45
4500
75
60
90
75
2000
90
STADIO MARS 1000 C1
1000 W MN-short arc
45
60
75
90
45
60
75
90
45
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
30
cd/klm
30
ø max 30°
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
1200
800
15
30
C90.0-C270.0
STADIO VENUS 1000 SM
narrow 1000 W MT
cd/klm
500
400
300
200
STADIO VENUS 2000 AS
narrow 2000 W MT with ref. skirt
30
4000
3000
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
60
90
75
2000
90
STADIO MARS 1000 C3
1000 W MN-short arc
cd/klm
15
30
C90.0-C270.0
45
30
15
0
C0.0-C180.0
2000
1600
1200
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
60
90
800
45
60
75
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
STADIO VENUS 1000 SM
narrow 1000 W ST
30
2500
2000
90
45
1500
75
60
90
75
1000
90
STADIO MARS 1000 C4
1000 W MN-short arc
35
FLOODLIGHTING PHOTOMETRIC DATA
FLOODLIGHTING
38
MD – Dvojpäticová metal-halogenidová výbojka
SD – Dvojpäticová vysokotlaková sodíková výbojka
Reflektor
Symetrická (SM), asymetrická (AS), sústredená (C)
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadane
Trieda II na požiadanie
Teleso svietidla: tlakovo liaty hliník
Reflektor: anodizovaný hliník – kladivková úprava,
leštený na požiadanie
Krycie sklo: kalené sklo
Strieborná polyesterová prášková farba,
čierna, biela, titánová na požiadanie
MD – Double ended metal-halide lamp
SD – Double ended high pressure sodium lamp
Reflector
Symmetrical (SM), asymmetrical (AS), circular (C)
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Class II on request
Housing: die cast aluminium
Reflector: anodized aluminium – peened, polished version
on request
Front glass: hardened glass
Coated with silver polyester powder,
black, white, titanium on request
Lamps
Svetelý zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp, nástenná montáž
Mounting on a pole/wall
Mounting
Montáž
STAR
SYMMETRIC/ASYMMETRIC/CIRCULAR
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
60
45
60
45
75
30
45
60
75
60
200
300
400
500
600
cd/klm
60
75
45
60
75
90
90
45
60
75
90
90
STAR 70 SM peened
70 W MD
30
650
500
400
600
800
1000
STAR 150 SM narrow
150 W MD
RX7s
RX7s
RX7s
RX7s
RX7s
RX7s
30
15
0
C0.0-C180.0
500
15
30
C90.0-C270.0
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
400
300
200
15
30
C90.0-C270.0
STAR 70 AS polished
70 W MD
cd/klm
400
200
STAR 150 AS
150 W MD
Photometry
Fotometria
MD/SD
MD/SD
MD/SD
MD/SD
MD/SD
MD/SD
90
45
60
75
75
75
300
450
90
90
90
STAR 150 SM wide
150 W ST
Photometry
Fotometria
1x70
1x150
1x70
1x150
1x150
1x70
SM/peened
SM/peened
AS/peened
AS/peened
C/polished
C/polished
70
150
70
150
150
70
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
lampholder
weight
(kg)
45
60
75
90
45
60
75
90
0.056
0.075
0.056
0.075
0.075
0.056
silver
silver
silver
silver
silver
silver
4.03
5.50
4.03
5.50
5.50
4.03
45
60
75
90
45
60
75
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
30
15
0
C0.0-C180.0
5000
4000
2000
3000
15
30
C90.0-C270.0
STAR 70 C polished
70 W MD
30
cd/klm
3000
2000
STAR 150 SM C
150 W MD
Photometry
Fotometria
90
CCG
45
60
75
90
45
60
75
90
P1P6GRZ17018000
P1P6GRZ11K18000
P1P6ERZ17018000
P1P6ERZ11K18000
P1P60RZ11K18000
P1P60RZ17018000
code
10.5 10.5 10.5
power
(W)
optic
10.5 10.5 10.5
colour
360°
246
10.5 10.5 10.5
windage area
(m2)
116
IP
60 60
lamp
360°
246
CCG
60 60
116
IP
STAR 70 C/150 C
60 60
246
CCG
Type
379
335
STAR 70 AS/150 AS
379
335
STAR 70 SM/150 SM
379
335
STAR 70/150
116
IP
360°
39
FLOODLIGHTING STAR
40
MT – Tubulárna metal-halogenidová výbojka
ST – Tubulárna vysokotlaková sodíková výbojka
Reflektor
Symetrická (SM), asymetrická (AS), sústredená (C)
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Trieda II na požiadanie
Teleso svietidla: tlakovo liaty hliník
Reflektor: anodizovaný hliník – kladivková úprava,
leštený na požiadanie
Krycie sklo: kalené sklo
Strieborná polyesterová prášková farba
MT – Tubular high pressure metal-halide lamp
ST – Tubular high pressure sodium lamp
Reflector
Symmetrical (SM), asymmetrical (AS), circular (C)
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Class II on request
Housing: die cast aluminium
Reflector: anodized aluminium – peened, polished version
on request
Front glass: hardened glass
Coated with silver polyester powder
Lamps
Svetelý zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp, nástenná montáž
Mounting on a pole/wall
Mounting
Montáž
160°
60°
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
800
600
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
400
75
60
90
STAR 400 SM medium
400 W MT
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
2000
1600
15
30
C90.0-C270.0
45
60
45
60
75
800
1200
75
60
75
45
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
600
400
15
30
C90.0-C270.0
STAR 400 AS
400 W MT anti glare
cd/klm
1000
800
600
45
60
75
90
45
45
60
75
60
75
400
75
silver
silver
silver
silver
silver
silver
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
300
400
500
600
15
45
60
75
90
45
60
75
90
45
60
75
90
cd/klm
cd/klm
30
30
165
CCG
15
30
C90.0-C270.0
15
0
C0.0-C180.0
2000
3000
4000
5000
15
30
C90.0-C270.0
STAR 400 C
400 W MT
15
0
C0.0-C180.0
4000
5000
2000
3000
STAR 250 C
250 W ST
45
60
75
90
45
60
75
90
P1P6G4X12K18000
P1P6G4X14A18000
P1P6E4X12K18000
P1P6E4X14A18000
P1P604X12K18000
P1P604X14A18000
Photometry
Fotometria
13.25
14.25
13.25
14.25
13.25
14.25
code
11 13 11
150
420
ST
E 40
MT
E 40
STAR 250 C/400 C
weight
(kg)
60°
30
C90.0-C270.0
STAR 400 AS wide
400 W ST
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
90
STAR 250 AS narrow
250 W ST
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
90
60
160°
30°
IP
windage area colour
30°(m2) 70°(m2)
165
CCG
90
90
45
60
75
90
90
STAR 400 SM narrow
400 W MT
30
cd/klm
800
600
400
STAR 250 SM medium
250 W ST
E40
E40
E40
E40
E40
E40
lampholder
11 13 11
574
420
ST
E 40
MT
E 40
Photometry
Fotometria
90
45
45
90
45
60
75
60
75
800
1200
1600
2000
75
60
90
90
90
STAR 250 SM narrow
250 W ST
Photometry
Fotometria
MT/ST
MT/ST
MT/ST
MT/ST
MT/ST
MT/ST
IP
STAR 250 SM*
SM/peened
1x250
STAR 400 SM*
SM/peened
1x400
STAR 250 AS*
AS/peened
1x250
STAR 400 AS*
AS/peened
1x400
STAR 250 C*
C/polished
1x250
STAR 400 C*
C/polished
1x400
* Wiring suitable for ST lamps PH type available on request
optic
165
CCG
lamp
11 13 11
150
420
ST
E 40
MT
E 40
power
(W)
Type
574
503
STAR 250 AS/400 AS
574
503
STAR 250 SM/400 SM
70°
STAR
SYMMETRIC/ASYMMETRIC/CIRCULAR
574
503
STAR 250/400
IP
160°
70°
60°
41
FLOODLIGHTING STAR
FLOODLIGHTING
44
MD – Dvojpäticová metal-halogenidová výbojka
SD – Dvojpäticová vysokotlaková sodíková výbojka
Reflektor
Symetrická (SM), asymetrická (AS)
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Teleso svietidla: termoplast spevnený skleným vláknom, UV
stabilný
Reflektor: anodizovaný hliník, kladivková úprava
Krycie sklo: kalené sklo
Čierna polyesterová prášková farba
MD – Double ended metal-halide lamp
SD – Double ended high pressure sodium lamp
Reflector
Symmetrical (SM), asymmetrical (AS)
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Housing: Thermoplastic material reinforced with glass
fiber and UV resistant
Reflector: anodized aluminium, peened
Front glass: hardened glass
Coated with black polyester powder
Lamps
Svetelý zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp, nástenná montáž
Mounting on a pole/wall
Mounting
Montáž
GEMINI
SM/peened
AS/peened
GEMINI 70
GEMINI 70
cd/klm
30
15
30
C90.0-C270.0
45
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
cd/klm
90
60
4000
6000
8000
10000
12000
45
75
STADIO MOON 1000 C2
15
0
C0.0-C180.0
300
90
45
60
45
60
75
60
11
80
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
100
150
200
250
15
30
C90.0-C270.0
GEMINI 70 AS
70 W MD
3.93
3.93
weight
(kg)
11 11
80
240
Photometry
Fotometria
black
black
colour
75
RX7s
RX7s
lampholder
75
MD/SD
MD/SD
lamp
90
1x70
1x70
power
(W)
360°
90
IP
GEMINI 70 AS
90
100
150
200
GEMINI 70 SM
70 W MD
Photometry
Fotometria
optic
11 11
80 80
115
CCG
Type
11
240
GEMINI 70 SM
290
SYMMETRIC/ASYMMETRIC
290
GEMINI 70
45
60
75
90
IP
P1R6GRZ17015000
P1R6ERZ17015000
code
115
CCG
45
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1600
1200
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
60
90
800
75
STADIO MOON 2000 C6
90
360°
45
FLOODLIGHTING GEMINI
46
MD – Dvojpäticová metal-halogenidová výbojka
SD – Dvojpäticová vysokotlaková sodíková výbojka
Reflektor
Symetrická (SM), asymetrická (AS)
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Teleso svietidla: termoplast spevnený skleným vláknom, UV
stabilný
Reflektor: anodizovaný hliník, kladivková úprava
Krycie sklo: kalené sklo
Čierna polyesterová prášková farba
MD – Double ended metal-halide lamp
SD – Double ended high pressure sodium lamp
Reflector
Symmetrical (SM), asymmetrical (AS)
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Housing: Thermoplastic material reinforced with glass
fiber and UV resistant
Reflector: anodized aluminium, peened
Front glass: hardened glass
Coated with black polyester powder
Lamps
Svetelý zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp, nástenná montáž
Mounting on a pole/wall
Mounting
Montáž
GEMINI
cd/klm
30
15
30
C90.0-C270.0
45
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
cd/klm
90
60
4000
6000
8000
10000
12000
45
45
75
STADIO MOON 1000 C2
15
0
C0.0-C180.0
300
90
45
60
60
75
60
16
cd/klm
30
16
15
0
C0.0-C180.0
100
150
200
250
15
30
C90.0-C270.0
GEMINI 150 AS
150 W MD
7.83
7.83
weight
(kg)
16
109 109
325
Photometry
Fotometria
black
black
colour
75
RX7s
RX7s
lampholder
75
MD/SD
MD/SD
lamp
90
1x150
1x150
power
(W)
360°
90
IP
GEMINI 150 AS
90
100
150
200
GEMINI 150 SM
150 W MD
Photometry
Fotometria
SM/peened
AS/peened
GEMINI 150
GEMINI 150
16
optic
16
130
CCG
Type
16
109 109
325
GEMINI 150 SM
400
SYMMETRIC/ASYMMETRIC
400
GEMINI 150
45
60
75
90
IP
P1R6GRZ11K15000
P1R6ERZ11K15000
code
130
CCG
45
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1600
1200
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
60
90
800
75
STADIO MOON 2000 C6
90
360°
47
FLOODLIGHTING GEMINI
48
MT – Tubulárna metal-halogenidová výbojka
ST – Tubulárna vysokotlaková sodíková výbojka
Reflektor
Symetrická (SM), asymetrická (AS)
Konvenčný predradník, zapaľovač, kompenzačný kondenzátor
Teleso svietidla: termoplast spevnený skleným vláknom, UV
stabilný
Reflektor: anodizovaný hliník, kladivková úprava
Krycie sklo: kalené sklo
Čierna polyesterová prášková farba
MT – Tubular metal-halide lamp
ST – Tubular high pressure sodium lamp
Reflector
Symmetrical (SM), asymmetrical (AS)
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Housing: Thermoplastic material reinforced with glass
fiber and UV resistant
Reflector: anodized aluminium, peened
Front glass: hardened glass
Coated with black polyester powder
Lamps
Svetelý zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp, nástenná montáž
Mounting on a pole/wall
Mounting
Montáž
GEMINI
cd/klm
30
15
30
C90.0-C270.0
45
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
cd/klm
90
60
4000
6000
8000
10000
12000
45
45
75
STADIO MOON 1000 C2
15
0
C0.0-C180.0
300
90
45
60
75
60
75
75
60
90
90
90
100
150
200
GEMINI 250 SM
250 W MT
Photometry
Fotometria
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
300
100
150
200
15
30
C90.0-C270.0
GEMINI 400 SM
400 W MT
90
45
60
75
MT/ST
MT/ST
MT/ST
MT/ST
optic
360°
GEMINI 250*
SM/peened
1x250
GEMINI 250*
AS/peened
1x250
GEMINI 400*
SM/peened
1x400
GEMINI 400*
AS/peened
1x400
* Wiring suitable for ST lamps PH type available on request
16
IP
lamp
16
143 143
170
CCG
power
(W)
Type
16
420
ST
E 40
MT
E 40
GEMINI 250 SM/400 SM
450
SYMMETRIC/ASYMMETRIC
E40
E40
E40
E40
lampholder
45
60
75
90
cd/klm
30
16
10.28
10.28
11.83
11.83
weight
(kg)
16
143 143
15
0
C0.0-C180.0
100
150
200
250
15
30
C90.0-C270.0
GEMINI 250 AS
250 W MT
Photometry
Fotometria
black
black
black
black
colour
16
420
ST
E 40
MT
E 40
45
60
75
90
IP
45
60
75
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
100
150
200
250
15
30
C90.0-C270.0
GEMINI 400 AS
400 W MT
P1R6G4X12K15000
P1R6E4X12K15000
P1R6G4X14A15000
P1R6E4X14A15000
code
170
CCG
GEMINI 250 AS/400 AS
450
GEMINI 250/400
45
60
75
90
360°
45
60
75
90
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1600
1200
800
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MOON 2000 C6
45
60
75
90
49
FLOODLIGHTING GEMINI
50
Illuminance vertical average “Main TV Camera”:
Football field: 1624Lux
Uniformity U1: 0.60
Uniformity U2 : 0.74
Athletic race track: 1104Lux
Uniformity U1: 0.54
Uniformity U2: 0.71
Illuminance horizontal average:
Football field: 1753Lux
Uniformity U1: 0.77
Uniformity U2: 0.84
Athletic race track: 1313Lux
Uniformity U1: 0.66
Uniformity U2: 0.82
Fotofinish: 4000Lux
Illuminance horizontal average:
Race: 3100Lux
Uniformity U1: 0.85
Uniformity U2: 0.91
Homologation UCI - Union Cycliste Internationale
Total race lenght: 250m
Spectators: 3000
N° 201 floodlights type: STADIO MOON 1000
Circular optic with beam: C2-C3-C4-C5
N° 42 floodlights type: STAR 400 AS
Installation height: da 38m a 50m
Installation height: 37m.
Athletic race track : 1260Lux
Uniformity U1: 0.60
Uniformity U2: 0.72
Illuminance horizontal average :
Football field: 1790Lux
Uniformity U1: 0.79
Uniformity U2: 0.87
BGZ Velodrome Arena “Pruszkow”, Polonia
Athletic race track : 1040Lux
Uniformity U1: 0.62
Uniformity U2: 0.78
Athletic race track : 1300Lux
Uniformity U1: 0.67
Uniformity U2: 0.81
Homologation FIFA – CONMEBOL
Field dimensions: 105x68m
Spectators: 38000
N° 296floodlights type: STADIO MOON 2000
Circular optic with beam: C1-C2-C3-C4-C5
Installation height: da 36m a 45m
Stadio Polideportivo Pueblo Nuevo di San Cristobal, Venezuela
Homologation FIFA – CONMEBOL
Field dimensions: 105x68m
Spectators: 38000
N° 296floodlights type: STADIO MOON 2000
Circular optic with beam: C1-C2-C3-C4-C5
Installation height: da 36m a 45m
Illuminance vertical average “Main TV Camera”:
Football field: 1600Lux
Uniformity U1: 0.62
Uniformity U2: 0.79
Illuminance horizontal average :
Football field: 1750Lux
Uniformity U1: 0.81
Uniformity U2: 0.88
Stadio “Josè Antonio Anzoàtegui”di Puerto La Cruz, Venezuela
Homologation FIFA – CONMEBOL
Field dimensions: 110x70m
Spectators: 43000
N° 288 floodlights type: STADIO MOON 2000
Circular optic with beam: C2-C3-C4-C5
Installation height: 3 m
Merida Metropolitan Olympic Stadium, Venezuela
Fotofinish: 2200Lux
Illuminance vertical average “Main TV Camera”:
Race: 1900Lux
Uniformity U1: 0.83
Uniformity U2: 0.90
Athletic race track: 1080Lux
Uniformity U1: 0.51
Uniformity U2: 0.70
Illuminance vertical average “Main TV Camera”:
Football field: 1738Lux
Uniformity U1: 0.62
Uniformity U2: 0.72
51
FLOODLIGHTING
52
International Airport
APRON Area dimensions: 450x250m
PARKING Area dimensions: 450x350m
N° 58 floodlights type: STADIO MOON 1000
N° 162 floodlights type: ATLAS 150
Installation heights: 10m - 22m - 30m
Homologation FIBA
Field dimensions: 46x28m
Spectators: 6000
N° 92 floodlights type: STADIO MOON 1000
N° 22 floodlights type: OKAY1500
Symmetrical and circular optics with beam: C3-C4-C5
Installation height: 18m
Illuminance horizontal average:
Play area: 2360Lux
Uniformity U1: 0.91
Uniformity U2: 0.95
Indoor Arena
Illuminance vertical average “Main TV Camera”:
Play area: 1617Lux
Uniformity U1: 0.79
Uniformity U2: 0.87
Homologation CONI
Pool dimensions: 50x20m
Spectators: 500
N° 42 floodlights type: STAR 400
Optic: Asymmetrical
Altezza Installazione: da 4 a 6m
Illuminance horizontal average:
Apron Terminal Area: 40Lux
Apron Total Area: 25Lux
Parking Area: 20Lux
Illuminance horizontal average:
Pool: 550Lux
Uniformity U1: 0.63
Uniformity U2: 0.83
C.O.N.I. Swimming pool Sporting hall “Giulio Onesti” Rome
Illuminance vertical average “Main TV Camera”:
Infield: 2020Lux
Outfield: 830Lux
Homologation LVBP
Field dimensions: 145x145m
Spectators: 12000
N° 198 floodlights type: STADIO MOON 2000
Circular optic with beam: C2-C3-C4-C5-C6
Installation type: 8 highmast of 35m
Illuminance horizontal average :
Infield: 1580Lux
Outfield: 1140Lux
Baseball stadium “Guatamare”- Porlamar - Venezuela
Illuminance vertical average:
Apron Terminal Area: 59Lux “EV +Y”
Apron Total Area: 30Lux “EV +Y”
Apron Terminal Area: 25Lux “EV +/- X”
Apron Total Area: 15Lux “EV +/- X”
Illuminance vertical average
“Head office Observers”:
Pool: 515Lux
Uniformity U1: 0.40
Uniformity U2: 0.55
53
FLOODLIGHTING
54
Výška stožiaru musí byť vybraná tak, aby boli osvetlené všetky časti poľa s ohľadom na
počet použitých kamier a tiež aby nedochádzalo k oslneniu hráčov a divákov. Zorný
uhol v strede ihriska, meraný medzi hracou plochou a dolnou hranou svetlometu,
nesmie byť menší ako 25° a žiadne svietidlo nesmie byť zamerané vo väčšej odchýlke
ako 70° od zvislej osi.
Všetky časti stavby i všetky použité technológie sú certifikované a zodpovedajú
najprísnejším technickým normám. Konštrukcia svojimi parametrami spĺňa odporúčania
UEFA a požiadavky Európskej vysielacej únie na TV prenos.
Smerom
dolu
≤ 70 °
Machimálny vrchol
svetelného lúča
For the sake of good visual conditions for a goalkeeper and a player taking corners, the V záujme zachovania dobrých vizuálnych podmienok pre brankára i vočiw hráčom
illumination equipment must be positioned on a 15° zone to both sides of the goal line. z rohov, musí byť osvetľovacie zariadenie umiestnené v 15° zóne pre obe strany od
bránkovej čiary.
All parts of the construction and all used technologies are certified and comply
with stringent technical standards. Construction parameters comply with the
recommendations of UEFA and the requirements of the European Broadcasting Union
onto a TV transmission.
The height of the pole must be selected in such a way that all parts of the field are
illuminated with regard to the number of cameras used. The angle of view in the
middle of the field of play measured between the playing area and the floodlight
bottom edge must not be lower than 25° and no light can be focused with a deviation
exceeding 70° from the vertical axis.
The light poles are part of the project delivery and realization Súčasťou projektu, dodávky a realizácie osvetlenia ihriska
sú osvetľovacie stožiare. Rovnako ako všetky ostatné časti
of playground illumination. Like other parts of the project,
projektu aj stožiare sú dodávané zákazníkovi „na kľúč“.
the light poles are also supplied on a “turn-key” basis.
THE LIGHT POLES
Tubular poles
material: steel sheet metal
zinc dipped
length: 30 - 60 m
number of luminaires: 30-70 pcs
Trubkové stožiare
materiál: oceľový plech
žiarovo pozinkovaný
dĺžka: 30 - 60m
počet svietidiel: 30-70ks
45
60
75
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
4000
6000
8000
10000
12000
15
30
C90.0-C270.0
STADIO MOON 1000 C2
45
60
75
90
Riešenie s využitím tribún pre umiestnenie osvetlenia navrhuje OMS i v štúdii Národného
futbalového štadióna. Objekt s kapacitou 22 000 divákov vyrastie v hlavnom meste
Slovenskej republiky do polovice roku 2012.
The solution with the utilized stages for lighting is OMS designing also in the study of
the National Soccer Stadium. The object with the capacity of 22 000 spectators will be
build in the capital city of Slovakia in June 2012.
45
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
1600
1200
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
60
90
75
800
90
STADIO MOON 2000 C6
Pri realizácii osvetlenia štadiónov sa bežne využíva strešná konštrukcia tribúny. Toto
umiestnenie umožňuje veľmi účinné a efektívne osvetlenie. Svetlo pri ňom nemodeluje
tvrdé rušivé tiene a svetelné pomery sú veľmi príjemné aj pre divákov na štadióne
a vyhovuje potrebám televíznej techniky.
During the realization of stadium illumination the tribune roof structure is regularly
used. Such positioning allows for a very effective and efficient illumination. Its light
does not model hard disturbing shadows and the light conditions are very pleasant also
for spectators in the stadium and comply with the requirements of TV equipment.
Smerové nastavenie jednotlivých svetiel sa vykonáva mechanickým zameriavacím
zariadením. Predbežné nastavenie sa prevádza s použitím uhlomernej stupnice,
pripevnenej k boku zariadenia, k presnejšiemu smerovému nastaveniu slúži teleskop.
Trubkové stožiare
materiál: oceľový plech
žiarovo pozinkovaný
dĺžka: 12 - 30 m
počet svietidiel: 3-20ks
The directional adjustment of individual lights is made by a mechanical aiming device.
Preliminary adjustment is made using a protractor scale, attached into the side of
the equipment, a telescope, supplied as optional, is used for more precise directional
adjustment.
Tubular poles
material: steel sheet metal
zinc dipped
length: 12 - 30 m
number of luminaires 3-20pcs
Jednou z konečných fáz realizácie osvetlenia ihriska je nastavenie presného smerovania
inštalovaných reflektorov tak, aby ich svetlo dopadalo do presne určených bodov
projektovanej siete.
Trubkové stožiare
materiál: oceľové trubky
žiarovo pozinkované
dĺžka: 12 - 30 m
počet svietidiel: 3-20ks
One of the final phases of the playing field illumination realization is the adjustment of
the precise direction of the installed reflectors in such way that their light hits exactly
the determined points of the projected network.
Tubular poles
material: steel pipes
zinc dipped
length: 12 - 30 m
number of luminaires: 3-20pcs
55
FLOODLIGHTING
56
In this case it is possible to install the projector with inclination
edges between 205° and 155
Protection degree
Objects that must not penetrate the casing
No special protection
A large surface of the human body, such as a hand, for example
(but no protection bodies of over 50mm against voluntary
access). Solid bodies of diameter over 50mm.
A finger or similar objects not over 80mm lenght.
12mm Solid bodies of diameter over 12mm.
Tools, wires etc. thicker than 2,5mm.
Solid bodies of diameter over 2,5mm.
Wires, tapes etc. thicker than 1mm.
Solid bodies of diameter over 1mm.
Penetration of dust is not totally prevented, however dust cannot
enter in amountsthat would prejudice the proper functioning of
the assembly.
No penetration of dust.
brief description
Not protected
Protaected from solid
Protected from solid
bodies of over
Protected from solid
bodies of over 2,5mm
Protected from solid
bodies of over 1mm
Protected against dust
Totally protected against dust
First
charac. digit
0
1
2
3
4
5
6
PROTECTION DEGREES INDICATED BY THE FIRST CHARACTERISTIC DIGIT
The reference work for this classification is IEC pubblication 529, solid bodies and water specified in the current Standard are not
but account must also be taken of Standard CEI EN 60598-1.
all identical to those in IEC pubblication 529, because of the
Specifically the test of protection against penetration of dust, technical characteristics of lighting luminaires.
PROTECTION CLASSES
It provides specifications for the street lighting devices that must
be used with incandescence lamps, fluorescent lamps and other
discharge lamps, feeded with a supply tension not higher than
1000V.
EN 60598-2-3
lighting devices
“Particular prescriptions for street lighting devices”
It provides specifications for the prescriptions of the floodlights
that must be used with incandescence lamps, fluorescence tubular In this case the projector can be installed with an inclination edge
lamps and ther discharge lamps, feeded with a supply tension not from 0° to 225°.
higher than 1000V.
Our floodlights comply with the en 60598-1 regulation as well as
with the technical regulation.
Our lighting devices comply with the following technical Functioning position allowed for the devices
regulations:
For the correct functioning of some projectors it is necessary to
EN 60598-1
take into account, when installing, their inclination as regards the
lighting devices
horizontal axis.
“General prescriptions and tests”
This is due to the position of the luminous source or of the power
It provides specifications for the general prescriptions for the supply electrical units, inside the lighting body.
lighting devices embodying the electrical lighting sources that are
able to work with supply tension up to 1000V. The prescriptions In the pages of the products contained in this catalogue there is a
and the relevant tests of this regulation deal with: classification, description of the allowed and not- allowed installation positions
marking, mechanical and electrical building.
according to the power and to the insulation class (I° and II° Class)
by means of schemes as the ones here below:
The floodlights and the high bays comply with this regulation as
well as with the technical regulation.
In this case the projector can be installed with an inclination edge
from 0° to 360°. All the functioning positions are allowed.
EN 60598-2-5
lighting devices
“Particular prescriptions for the projectors”
REGULATIONS FOR THE ELECTRICAL SAFETY
TECHNICAL PART
yes
5°
180°
no
5°
15
20
5°
180°
no
22
90°
270°
90°
yes
yes
no
270°
yes
360°
Functioning pos.
400W
0°
Functioning pos.
250W CL II
0°
Functioning
position
Not protected
Protected against
Protected against falling water
to a maximum 15°
Protected against rain
Protected against sprays
Protected against water jets
Protected against waves
0
1
2
4
5
6
Water-tight against immersion
8
Low pressure sodium lamp
High pressure sodium lamp
Low pressure sodium lamp
L (SBP)
In case of damage lamp, pulses are continously given by the
ignitor; it is absolutely necessary to replace immediately the lamp
avoiding the out of order of the fixture due to overheating.
High pressure sodium lamp
S (SAP)
Metal halide lamp
High pressure mercury vap. lamp
Q (MBF)
M (JM)
Tungsten-halogen lamp
Incandescent lamp
H
I (GLS)
LIST OF ABBREVIATIONS
L
S
Metal halide lamp
High pressure mercury vapour lamp
Q
M
Tungsten-halogen lamp
Incandescent lamp
H
I
LAMP TYPES
TABLE OF LIGHT SOURCES
Water-tight against
7
3
brief description
Second
charac. digit
SE
ST
SD
LS
MT
MD
MC
QB
ME
IPAR
IAA
HS
HD
QE
ME
E 27/E 40
MD
RX7s
MwN
Cable
SE
E 27/E 40
PAR reflector
pear shaped
single ended
double ended
with elliptical bulb,
diffuse coating
self ballasted
with elliptical bulb,
diffuse coating
tubular clear
double ended, clear
with elliptical bulb,
diffuse coating
with elliptical bulb,
tubular clear
double ended, clear
single ended
IPAR
E 27
HS
E 27
QB
E 27/E 40
MT
G 12
MD
RX7s/Fc2
MD
PGZ 12
ST
PG 12
SD
RX7s
ST
E 27/E 40
SD
RX7s/Fc2
LS
BY22d
IAA
E 27
HD
R7 s
QE
E 27/E 40
MT
E 27/E 40
MC
E 27
No special protection.
Drops of water (falling vertically) must not produce harmful
effects teady dripping.
Drops of water (falling vertically) must not produce harmful
effects when the casing is inclinated at 15° to the vertical.
Water falling as rain in a direction making an angle of no more
60° with the vertical must not produce harmful effects.
Water sprayed on the casing from whatever direction must not
produce harmful effects.
Water sprayed on the casing from a nozzle from whatever
direction must not produce harmful effects.
Water from sea waves or powerful jets must not penetrate the
casing in harmful quantities.
It must not be possible for water to penetrate the casing
in harmful quantities on immersionimmersion in water
in specified conditions of pressure and duration.
The luminaire is suitable for use permanently submerged
in water in the conditions specified by the manufacturer.
Note: This normally means that the luminaire is absolutely
water-tight, but with some types of luminaires it may mean that
there is water penetration but that this is not harmful.
Protection degree
Objects that must not penetrate the casing
PROTECTION DEGREES INDICATED BY THE SECOND CHARACTERISTIC DIGIT
57
FLOODLIGHTING TECHNICAL PART
58
70
150
250 (1)
250 (2)
400 (3)
400 (2)
1.000 (1)
1.000 (2)
2.000 (5)
2.000 (5)
2.000 (6)
2.000 (7)
35
70
70
150
150
45
60
90
140
75
100
150
150
250 (1)
250 (2)
400 (3)
400 (2)
400 (4)
70
100
150
400
70
70
100
150
150
250
400 (3)
1.000 (1)
1.000 (1)
1.000 (2)
1.000 (2)
2.000 (1)
2.000 (1)
2.000 (2)
2.000 (2)
1
1,8
3
2,15
4,2
3,25
9,5
8,2
8,8
10,3
8,6
8,8
0,5
1
1
1,8
1,8
0,5
0,65
0,97
1,49
1
1,2
1,8
1,8
3
2,15
4,2
3,25
3,25
1
1,2
1,8
4,2
1
1
1,2
1,8
1,8
3
4,2
9,5
9,5
9,3
9,3
11,3
10,7
10,3
9,6
(1) Osram lamp
(2) Philips lamp
(3) Osram lamp with 400W H.P.S. ballast
(4) Philips lamp without ignitor
(5) Osram lamp without ignitor, voltage supply 400V
(6) Philips lamp, voltage supply 400V
(7) Osram lamp with external ignitor, voltage supply 400V
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
MC
MC
MC
MC
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
6.500
13.500
20.000
19.000
32.000
35.000
80.000
85.000
200.000
180.000
210.000
240.000
3.300
5.200
5.500
12.000
12.500
4.300
6.800
10.450
16.500
5.000
8.000
12.500
12.500
19.000
19.000
30.000
35.000
35.000
5.500
8.500
13.000
45.000
5.000
5.500
8.400
11.000
11.250
20.000
35.000
90.000
90.000
100.000
90.000
200.000
225.000
190.000
220.000
3.000
3.000
5.300
4.500
5.200
4.300
6.000
4.300
4.500
6.000
3.800
4.000
3.000
3.000
4.200
3.000
4.200
2.720
2.730
2.880
2.860
3.200
3.200
3.200
3.000
5.200
4.300
5.900
4.300
4.300
3.200
3.200
3.200
3.800
3.000
4.200
3.000
3.000
4.200
4.200
4.200
5.900
4.400
4.200
5.600
5.800
4.100
5.600
4.200
83
80
90
69
90
69
93
69
60
93
69
60
81
80
85
80
85
60
66
66
66
65
65
65
85
90
70
90
70
70
65
65
65
65
80
85
80
80
85
93
90
90
80
80
90
90
80
90
80
12,5
20
30
18
50
25
90
70
37
60
35
37
6,3
12,5
12,5
20
20
12,5
14
20
20
30
18
50
25
25
12,5
14
20
50
12,5
12,5
14
20
20
30
50
100
100
100
100
60
60
60
60
E 27
E 40
E 40
E 40
E 40
E 40
E 40
E 40
E 40
E 40
E 40
E 40
G12
G12
G12
G12
G12
PGZ12
PGZ12
PGZ12
PGZ12
E 27
E 27
E 27
E 40
E 40
E 40
E 40
E 40
E 40
E 27
E 27
E 27
E 40
RX7s
RX7s
RX7s
RX7s-24
RX7s-24
Fc2
Fc2
Cavo
Cavo
Cavo
Cavo
Cavo
Cavo
Cavo
Cavo
any
any
any
p20
any
p20
p60
p20
p30
p60
p20
p30
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
h15
any
h15
h15
any
any
any
any
p45
p45
p45
p45
p45
p45
p45
p30
p30
p5
p5
p30
p30
p5
p5
BURN. POSITION
70
100
150
250
400
600
1.000
35
50
100
50/E (1)
50/I (2)
70/E (1)
70/I (2)
100
150
250
400
70
150
250
400
RET. POW. W
1
1,2
1,8
3
4,4
6,2
10,3
0,48
0,77
1,2
0,77
0,77
1
1
1,2
1,8
3
4,4
1
1,8
3
4,4
6.500
10.000
14.500
27.000
48.000
90.000
130.000
1.300
2.300
4.700
3.500
3.500
5.600
5.600
10.000
14.000
25.000
47.000
7.000
15.000
25.500
48.000
18
55
90
RET. POW. W
p15
p5
1.800
8.000
13.500
p30
hs30
p60
1.800
1.800
1.800
-
h15
hs45
h45
When the lamp has reached its end-life or in case of damage lamp, it is necessary the immediate replacement.Otherwise, the continous
discharges generated by the ignitor, can cause the out of order of the fixture due to overheating.
To avoid these inconveniences,we suggest you to plan the lamps’ scheduled changes.
NOTICE
h150
p45
0,35
1,4/0,6 (1)
2,1/0,6 (1)
h110
p20
25
25
20
20
20
25
20
80
80
80
20
20
20
20
25
20
20
20
25
25
20
20
12,5
14
20
30
50
65
100
6
10
14
10
10
12,5
12,5
14
20
30
50
12,5
20
30
50
5
20
25
LAMP. COUR. A LUM. FLUX IM. COL. TEMPER. K COLOUR INDEX RA CAPACITOR µF
BURNING POSITIONS
(1) Primary
LS
LS
LS
TYPE
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
LAMP. COUR. A LUM. FLUX IM. COL. TEMPER. K COLOUR INDEX RA CAPACITOR µF
LOW PRESSURE SODIUM LAMPS TYPE L
(1) With external ignitor
(2) Without ignitor
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SD
SD
SD
SD
HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS TYPE S
BASE
TYPE
LAMP. COUR. A LUM. FLUX IM. COL.TEMPER. K COLOUR INDEX RA CAPACITOR µF
TYPE
RET. POW. W
METAL HALIDE LAMPS TYPE M
BY22d
BY22d
BY22d
BASE
E 27
E 40
E 40
E 40
E 40
E 40
E 40
PG12
PG12
PG12
E 27
E 27
E 27
E 27
E 40
E 40
E 40
E 40
RX7s
RX7s-24
Fc2
Fc2
BASE
not admissible
admissible
h150
h110
p20
BURN. POSITION
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
p45
p45
p45
p45
BURN. POSITION
59
FLOODLIGHTING TECHNICAL PART
60
(1) 5400K
(2) 3700K
(3) 4000K
Low pressure sodium
LS
SD
SE
SE
High pressure sodium
ST
ST
MN
MD
MC
ME
MT
Metal halide
MT
MT
Self ballasted
QB
QB
QE
High pressure mercury vapour
QE
18
55
90
70
100
150
250
400
600
1000
50
70
100
150
250
400
70
150
70
150
250
250
400
400
1000
1000
2000
2000
2000
2000
35
70
150
250
250
400
400
70
100
150
70
70
150
150
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
160
250
500
50
80
125
250
400
150
200
300
500
750
1000
1500
2000
BY22d
RX7s
E40
E27
E27
E40
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
RX7s
E27
E40
G12
E27
E40
E27
E40
E40
E27
R7s
SOX 18
SOX 55
SOX 90
NAV-T 70W SUPER
NAV-T 100W SUPER
NAV-T 150W
NAV-T 250W
NAV-T 400W
NAV-T 600W SUPER
NAV-T 1000W
NAV-E 50W/E/I
NAV-E 70W/E/I
NAV-E 100W SUPER
NAV-E 150W
NAV-E 250W
NAV-E 400W
NAV-TS 70W SUPER
NAV-TS 150W SUPER
HCI-TT 70/WDL
HCI-TT 150/WDL
HQI-T 250W/N/SI
HQI-T 250W/D
HQI-T 400W/N/SI
HQI-BT 400W/D
HQI-T 1000W/D
HQI-T 2000W/D/I
HQI-T 2000W/N
HQI-T 2000W/N/E/SUPER
HCI-T 35W/...
HCI-T 70W/...
HCI-T 150W/...
HQI-E 250W/D 1
HQI-E 250W/N/SI
HQI-E 400W/D 1
HQI-E 400W/N/SI
HQI-E 70/...
HQI-E 100/...
HQI-E 150/...
HQI-TS 70W/...
HCI-TS 70W/...
HQI-TS 150W/...
HCI-TS 150W/...
HQI-TS 1000/NDL/S
HQI-TS 1000/D/S
HQI-TS 2000/D/S
HQI-TS 2000/N/L
-
HWL 160
HWL 250
HWL 500
HQL 50W
HQL 80W
HQL 125W
HQL 250W
HQL 400W
HALOLINE 64696
HALOLINE 64698
HALOLINE 64701
HALOLINE 64702
HALOLINE 64560
HALOLINE 64740
HALOLINE 64760
HALOLINE 64784
OSRAM TYPE
SOX 18W
SOX 55W
SOX 90W
SON T PLUS 70
SON T PLUS 100
SON T 150
SON T 250
SON T 400
SON T PLUS 600
SON T 1000
SON 50
SON 70/70 E
SON PLUS 100
SON 150
SON 250
SON 400
-
CDM-TT 70W/830
CDM-TT 150W/830
HPI-T 250 PLUS
HPI-T 400 PLUS
HPI-T PRO1000
HPI-T PRO 2000/380V
CDM-T 35W/...
CDM-T 70W/...
CDM-T 150W/...
HPI 250 BU PLUS
HPI 400 BU PLUS
MHN (W) - TD 70
CDM - TD 70W/...
MHN (W) - TD 150
CDM - TD 150W/...
MHN-LA 1000W 230V/842
MHN-LA 1000W 230V/956
MHN-SB 2000W/956
MHN-LA 2000W 400V/842
MHN-LA 2000W 400V/956
ML 160
ML 250
ML 500
HPL-N 50
HPL-N 80
HPL-N 125
HPL-N 250
HPL-N 400
150 T3Q/CL/P
200 T3Q/CL/P
300 T3Q/CL/P
500 T3Q/CL/P
750 T3Q/CL/P
1000 T3Q/CL/P
1500 T3Q/CL/P
-
PHILIPS TYPE
SLP 18
SLP 55
SLP 90
SHP-TS 70W CL/E
SHP-TS 100W
SHP-T 150W
SHP-T 250W
SHP-T 400W
SHP-TS 600W
SHP-T 1000W
SHP 50W / CO - E /I
SHP 70W / CO - E /I
SHP 100W
SHP 150W
SHP 250W
SHP 400W
-
HSI-THX 250W
BRITELUX HSI-TSX 250W 3
HSI-THX 400W
BRITELUX HSI-TSX 400W 3
HSI-T 1000W/4K
HSI-T 2000W - S4K 380
CMI-T 35W/...
CMI-T 70W/...
CMI-T 150W/...
HSI-SX 250W/CO 2
HSI-HX 250W/CO
HSI-SX 400W/CO2
HSI-HX 400W CO
HSI-MP 70W CL
HSI-MP 100W CL
HSI-MP 150W CL
HSI-TD 70W / ...
CMI-TD 70W / ...
HSI-TD 150W / ...
CMI-TD 150W / ...
HSI-TD 2000W / D
-
HSB-BW 160
HSB-BW 250
HSB-BW 500
HSL-BW 50W E27
HSL-BW 80W E27
HSL-BW 125W E27
HSL-BW 250W E40
HSL-BW 400W E40
230V 150W
230V 200W
230V 300W
230V 500W
230V 750W
230V 1000W
230V 1500W
-
SYLVANIA TYPE
Partially resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Partially resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Non resistant
Non resistant
Non resistant
Resistant
Non resistant
Non resistant
Resistant
Partially resistant
Partially resistant
Partially resistant
Non resistant
Resistant
Partially resistant
Non resistant
Non resistant
Resistant
Partially resistant
Non resistant
Partially resistant
Non resistant
Non resistant
Non resistant
Partially resistant
Non resistant
Non resistant
Non resistant
Resistant
Partially resistant
Partially resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
–
Non resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Non resistant
Partially resistant
Non resistant
Non resistant
POLYCARBONATE
Partially resistant
Non resistant
Partially resistant
–
Resistant
Resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Non resistant
Resistant
–
Partially resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Non resistant
Resistant
–
Non resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Non resistant
Non resistant
–
Non resistant
Resistant
Non resistant
Partially resistant
Resistant
Non resistant
Non resistant
Non resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Non resistant
Partially resistant
Resistant
–
Non resistant
Partially resistant
POLYAMIDE
components and installation environment, taking into
consideration that alterations in compatibility between
material and chemical product can rise depending
upon concentration, humidity and temperature.
Maintenance. For the efficiency of the lighting fixtures,
Non resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Partially resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Non resistant
Non resistant
Partially resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Non resistant
Resistant
Non resistant
Partially resistant
Partially resistant
Non resistant
Resistant
Non resistant
Non resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Non resistant
Resistant
Non resistant
Resistant
Non resistant
Resistant
Partially resistant
Non resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Non resistant
Non resistant
Non resistant
Non resistant
METHACRYLATE
The chemical products shown in the table are only
a small part of the ones could be present during
installations; the concentrations shown are purely as
an indication. By choosing the lighting fittings, it’s
necessary to check the compatibility between material
Acetone
Acetic acid ≤10%
Acetic acid ≤ 30%
Arsenic acid ≤ 20%
Bromic acid
Citric acid ≤ 20%
Hydrochloric acid ≤ 20%
Chromic acid
Formic acid ≤ 30%
Nitric acid ≤ 20%
Sulphuric acid ≤ 30%
Sulphuric acid ≤ 50%
Hydrogen Dioxide ≤ 40%
Ethyl alcohol
Isopropyl alcohol
Aniline
Ammonia ≤ 25%
Gosoline
Premium grade fuel
Benzol
Alcoholic drinks
Bromine
White lime
Diesel fuel
Ketone
Marine climate
Chlorine (vapours)
Chloroform
Liquid Chlorine (vapours)
Calcium chloride
Ferric chloride
Methyl chloride
Hexane
Ether
Ethyl ether
Phenols
Glycerol
Hydrocarbons
Methanol
Mineral oils
Silicon oil
Diesel oil
Oil and food fats
Carbon monoxide
Ozone
Potassium permanganate
PVC with plasticizers
Caustic soda ≤ 2%
Caustic soda ≤ 10%
Watery zinc sulphate
Aluminium sulphate
Copper sulphate
Carbon tetrachloride
Toluene
Trichloroethylene
Xylene
CHEMICAL COMPOUND
Linear double ended halogen lamp
HD
SOCKET
CORROSIVE AGENTS
WATTAGE (W)
ILCOS
LAMP
LAMPS TECHNICAL DATA
Resistant
Partially resistant
Non resistant
Partially resistant
Resistant
Partially resistant
Non resistant
Partially resistant
Partially resistant
Non resistant
Non resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
–
Resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Non resistant
Partially resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
STAINLESS STEEL
it’s essential to plan regular maintenance operations.
All internal parts, optics, housing and grills must be
cleaned regularly. Clean with soap water or a much
diluted solution of common detergents. Avoid all
solvent type products.
Resistant
Partially resistant
Partially resistant
Non resistant
Non resistant
Partially resistant
Non resistant
Partially resistant
Non resistant
Non resistant
Non resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Partially resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Partially resistant
Resistant
Non resistant
Non resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
ALUMINIUM
61
FLOODLIGHTING TECHNICAL PART
62
< 425
425÷486
486÷493
493÷510
510÷552
552÷573
573÷587
587÷645
> 645
surface. The unit of measurement is the Lux (lx).
the letter L and the corresponding unit of measurement is the
candle per m2 (cd/m2) also denominated nit. (nt).
Luminance
Is the luminous intensity in a given direction per m2 of apparent
surface of a light source or of an illuminated surface. In
photometry the quantity used is the luminance, indicated by
The luminous intensity corresponds to the quantity of luminous
flux per unit of solid angle in some given direction. The unit of
measurement is the candle (cd).
Luminous intensity
In studyng light beams produced by sources, it is of particular
importance to determine what part of the flux is propagated in
a given direction.
Illuminance
Illuminance, represented by the letter E, is the ratio between
the luminous flux reaching a certain surface and the area of the
The luminous flux expresses the power in terms of light
emission, confirming the energy nature of light.
Luminous flux
The luminous flux generated by a given light source is defined
as the quantity of light energy by it in unit times.
NOTIONS OF LIGHTING TECHNOLOGY
> 705
705÷617
617÷608
608÷588
588÷543
543÷523
523÷511
511÷465
< 465
FREYUENCIES (HZ X 1012)
to the wavelength of the light. The human eye responds
differently according to the wavelenghts of the radiation and it
has been shown that in daylight (photopic vision) its greatest at
wavelength 555nm (yellow-green). A visibility factor has thus
been determined for each wavelength. The curve applicable in
photopic condition is shown in figure 3.
WAVELENGTHS (NM)
Fig. 2 - Wavelengths and frequencies for the main colour tonalities
Violet
Indago
Blue
Blue-green
Green
Green-yellow
Yellow
Orange
Red
COLOUR TONALITIES
Light is a physical phenomenon, a form of energy in
electromagnetic waves. Electromagnetic radiation is
characterized by two physical quantities: wavelength,
rappresented by the Greek letter l, and frequency. Radiation
perceptible to the human visual organ is limited to a very
restricted range: from 380nm (ultraviolet limit) to 780nm
(infrared limit) and human beings perceive colours according
Fig. 3
Fig. 1 - Elecromagnetic spectrum
30 $
Ker
0$
tion
rota
90 $
` 90 $ b)
plane B = 20°
90 $
0$
t si
de
bs
ide
Str
ee
Y
180 $
axis
90 $
4H
3H
2H
H
0
E max
2H
3,1 %
25 %
H
50 %
6,2 %
12,5 %
1,5 %
3H
4H
The values shown on the curves refer to an luminaire installed
at a height of m. 1 for each klumen (1.000lm).
ISOLUX DIAGRAM
These are generally used to rapid determine the illuminance
of a road and connect the points on a plane with the same
illuminance.
B = 180 $
Fig. 4 – Measurement system C–y
C = 270 $
inc
l
axi inatio
s
n
0$
H
0
H
2H
ax
0$
15$
30$
Fig. 7 – Cartesian diagram
60$ 50$ 40$ 30$ 20$ 10$ 0$ 10$ 20$ 30$ 40$ 50$ 60$
Fig. 5 – Polar diagram
15$
The width of the road and the poles spacing are put according
to the installation height of the fittings (H).
0
200
400
600
800
c=180
c=m ax
30$
c=270
c=90
1000 LUMEN
c=0
c=m
45$
60$
75$
90$
C = 180 $
C = 20° plane
1000 LUMEN
rotation axis
100 200 300 400
photometric curves are generally supplied for two vertical
planes at right angle of each other, passing through the optical
centre of the luminaire.
For indoor luminaires and for street lighting, the C- y
measurement system is used, and the photometric curves are
represented in polar coordinates.
For foodlights the B-ß measurement system is used and the
photometric curves are represented by means of a cartesian
diagram.
3H
REPRESENTATION AND METHOD OF CALCULATION
PHOTOMETRIC CURVES
To display the light distribution of a light source, a laboratory
measurement is made of the photometric solid, which can be
defined as the whole of the measurement of luminous intensity
in every direction.
Sectioning the photometric solid on one or more planes, one
obtains the photometric curves, the values of which in candles
are generally based on 1.000lm.
In the technical documentation of a lighting appliance, the
Street side
Kerb side
NOTIONS OF LIGHTING TECHNOLOGY
63
FLOODLIGHTING TECHNICAL PART
64
Extraurban motorways
Urban motorways
Main road to motorways
Main road to urban motorways
Main highways
Main road to extraurban highways
Secondary highways (type C1 and C2)
Secondary highways
Secondary highways with particolar limit
Urban throughways
Inter-neighbourhood urban streets
Neighbourhood urban streets
Extraurban local streets (type F1and F2)
Local extraurban streets
Local extraurban streets
Local urban streets (type F1 and F2)
Local urban streets: historical centre, islands, zone 30
Urban local streets: other situation
Local urban streets: pedestrian areas
Local urban streets: historical centre (pedestrian, other users)
Local interzonal streets
Bike lane
Particular destination streets
A1
A1
A2
A2
B
B
C
C
C
D
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
2,0
1,5
1,0
1,0
1,0
0,75
0,75
0,5
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,35
0,35
illuminance in Lux at a given point.
intensity in candles at the point in 1.000lm.
= cube of the cosine of the angle between the vertical
of the luminaire and the point in question.
square of the distance between the light source and
the plane that includes the point for which the
illuminance is calculated.
10
10
15
15
15
15
15
15
15
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
Adjoining
areas
lighting
SR min
ME1
ME1
ME3a
ME3a
ME3a
ME4a
ME3a
ME4b
ME3a
ME3a
ME3c
ME3c
ME3a
ME4b
S3
ME4b
CE4
CE5/S3
CE5/S3
CE5/S3
CE5/S3
S3
S3
Lighting
categories
Table 1b, according to the following criteria:
- traffic rate 50% lower than the maximum value:
lighting category index reduced by 1.
- traffic rate 25% lower than the maximum value:
lighting category index reduced by 2, the A1
street road for which are not allowed reductions. In case you
use lamps with chromatic colour index Ra equal or major of 60,
it is possible to reduce the lighting category index by 1.
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
0,6
0,5
0,4
0,4
min. value of
fatiguing glare
index Tj3
TI in % max
130-150
130
70-90
50
110
70-90
70-90
50
70-90
70-50
50
50
70-90
50
30
50
30
30
5
5
50/30
not declared
30
Speed
limit
For evaluate the dazzling value in a project, the norms
described and determinate the dazzle value as fatiguing glare
index threshold increment (TI).
According the norms, the right limits are mentioned in the
following table 1b.
These standards are considered in the following tables 1a and
1b that define respectively the criteria conditions of traffic and
each class lighting categories.
Both tables are an extract of the Italian Norm UNI
11248 ”Lighting street. Lighting category selection” and of the
rule UNI EN 13201-2.
Lighting street 2 part: Performance requirements.
coefficient r is replaced by the luminance factor b and hence:
to Lambert’s law, it is possible to calculate the luminance by the
following equation:
h2 =
EA =
IA =
Cos3
Value of the traffic
roadway surface
in condition of dry street
L in cd/m2 min
Uomin
UI min
Table 1a shows the classification of each roadways of which
the prescription of the table 1b can be obtained, are valid to
the maximum hourly traffic flows estimated for the relevant
roadway class.
If the hourly traffic routes rates are less than the value
expectation, e.g. at night, safety conditions created for all road
users allow it, it is possible during the operation to reduce the
minimum value of maintained average luminance, shown in
ME1
ME2
ME3a
ME3b
ME3c
ME4a
ME4b
ME5
ME6
Lighting
category
Index
TABLE 1B
LIGHTING PRESCRIPTIONS
Type of road and territorial position
Class
TABLE 1A
CLASSIFICATION OF THE ROAD TRAFFIC TYPES
RECOMMENDATION FOR ROAD
LIGHTING
Statistical data shown how good lighting is essential for
providing users security is guaranteed on such roads.
The parameters that must be considered for a right lighting
public road project are as follows:
a) Widely luminance level providing driver to recognize in
advance quickly any obstacles on the carriageway. Average
acceptable value are between 0,5 and 2,0cd/m2.
b) A good uniformity of luminance allows to the driver
point out the contrasts with the objects along side the
carriageways.
c) Reduction of the lighting dazzling by light sources that they
may caused a diminution acuity and visual field.
In reality it is only rarely that one encounters surfaces with
uniform diffusion. In all other cases the uniform reflection
FROM ILLUMINANCE TO LUMINANCE
Knowing the illuminance of a given surface with the
characteristics of a perfectly uniform diffuse reflector according
NOTIONS OF LIGHTING TECHNOLOGY
FROM INTENSITY TO ILLUMINANCE
POINT BY POINT METHOD
It is possible to determine the horizonthal illuminance
of a point on a plane by relating the value in
candles of the photometric curve in the direction
of the point with the following equation:
REPRESENTATION AND METHOD OF CALCULATION
1) Uo = Lmin/Lmed ratio beetween min
and average luminance across the
entire roadway
2) UI = Lmin/Lmax ratio beetween min
and max luminance across the
centre line of each lane
3) TI = fatiguing glare index
1
Not permitted
Zone 1
(in absence of ULP of Municipality)
A Urban motorways
A, Non urban motorways, B, C, D
Type of installations
MAXIMUM VALUES OF Rn IN %
1
1
Zone 1
LIGHTING ZONES ARE CLASSIFIED
AS FOLLOWS
Some Italian regions have passed Laws in which the percentage
values permitted for the luminous flux emitted upwards
towards the sky are in some cases seriously much prohibited
than UNI 10819.
(Average ratio of upward emission)
A,B,C,D
E
Type of installations
MAXIMUM VALUES OF Rn IN %
LIGHTING ZONES ARE CLASSIFIED
AS FOLLOWS
Zone 1: high protection area with limited illumination
(Astronomical observer of international relevance).
Radius from observation centre R = 5km.
Zone 2: protected area around zone 1 or around national
observatories. Radius observation centre R=5/10/15km
depending the importance of the centre.
Zone 3: national territory not classified in zones 1 and 2.
LIGHTING INSTALLATION ARE
CLASSIFIED AS FOLLOWS
Type A: Installations where safety is a priority, for example the
illumination of public parks.
Type B: Installations for sport facilities, shopping and
recreational centres and privet parks.
Type C: Installations for Monumental and environmental
interest.
10
permitted
Zone 3
3
9
Rn max %
Zone 2
3
23
Zone 3
Due the fact the Italian Norms are still involving on the theme
of light pollution, you consider the Technical Staff at your
disposal
5
permitted at ordinary timetable
Rn max %
Zone 2
The types of fixtures intended for each system are defined by
the Urban Lighting Plan of Municipality which it establishes
the maximum Rn value for each of the value in the whole
municipality territory as set down in table or in the municipality
regulations are not exceeded.
In case of ULP of Municipality are never been intended, the
value Rn are as follows.
Type D: Advertising installation.
Type E: Temporary ornamental installations (Christmas lights).
The installations type A can be provided a settlement time
following the prescription are suitable for.
The temporary type E installations means are functionally
switching on not more than yearly 45 days.
Besides, it does not apply to areas of the landscape subject to
the specific local regulations.
The norm is given more other information according the
distance between astronomical observations, the ratio upper
hemisphere flux as well as on the reflected flux emitted by
lighting sources.
REPRESENTATION AND METHOD OF CALCULATION
RECOMMENDATIONS TO REDUCE
LIGHT POLLUTION
The standards norm UNI 10819 prescribes the requirement for
external lighting installations, to limit the upwards waste light
beams from artificial light sources and any limitation night-time
glow of the sky.
The standards applies only to newly completed installations.
It does not apply to installations underpasses, galleries, and
advertising panels completed by own lighting installations.
65
FLOODLIGHTING TECHNICAL PART
STREET LIGHTING
68
LED
PMMA šošovky
Elektronický predradník, dvojitá úroveň stmievania (100%/50%)
Teleso svietidla: extrudovaný hliník
Kryt svietidla: plastový výlisok, tlakovo liaty hliník
Krycia optika: číry PMMA
Teleso svietidla: RAL 7021
Kryt svietidla: RAL 7047 s metalickým efektom
A – Konzola
B – Nastaviteľná konzola
C – Farebný pásik na požiadanie (R/G/B/Y)
LED
PMMA lenses
Electronic control gear, bi-level light output (100%/50%)
Housing: extruded aluminium
Luminaire cover: injection moulded part, die cast
aluminium
Cover lens: transparent PMMA
Housing: RAL 7021
Luminaire cover: RAL 7047 with metallic effect
A – Fixed bracket
B – Adjustable bracket
C – Colour strip request (R/G/B/Y)
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp Ø 63-70mm (fixná konzola)
Ø 63-78mm (nastaviteľná konzola)
Mounting on a pole with Ø 63-70mm (fixed bracket)
and Ø 63-78mm (adjustable bracket)
Mounting
Montáž
SIRIUS
lamp
506
530
ECG
15
30
C90.0-C270.0
45
15
0
C0.0-C180.0
60
45
30
75
90
60
cd/klm
SIRIUS M 22.5 W
75
90
Photometry
Fotometria
A
power
(W)
B
20,8
41,6
62,4
73
73
73
efficacy
(Lm/W)
>70
>70
>70
Mounting
Montáž
C
colour rendering index
CRI (Ra)
20°
20°
SIRIUS XL
123
4300/5300
4300/5300
4300/5300
o 63-78
o 63-70
100/50
100/50
100/50
0.102
0.102
0.102
12/13,5
18/19,5
23/24,5
weight
(kg)
o 63-78
o 63-70
478
478
colour temperature dimming* windage area
CCT (K)
(%)
(m2)
970
738
60°
995
762
SIRIUS L
60°
lumen output
(lm)
SIRIUS M
LED (16 x 1.3W)
1900
SIRIUS L
LED (32 x 1.3W)
3800
SIRIUS XL LED (48 x 1.3W)
5700
* Dimmable through second supply line
Type
20°
60°
SIRIUS M
309
290
123
SIRIUS
69
STREET LIGHTING
70
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Trieda I (CL I)/Trieda II (CL II)*
Teleso: tlakovo liaty hliník
Reflektor: anodizovaný hliník
Difúzor: kalené ploché sklo
vypuklé sklo (semi-cut off) na požiadanie
Pätica: keramická
Šedá prášková termo-polyesterová farba
A – Rohová konzola
B – Nástenná konzola
C – Elektricky zváraná konzola
D – Elektricky zváraná rohová konzola
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Class I (CL I)/Class II (CL II)*
Housing: die cast aluminium
Reflector: anodized aluminium
Diffuser: hardened flat glass,
curved glass (semi-cut off) on request
Lampholder: ceramic
Coated with grey thermo-polyester powder
A – Composite corner bracket
B – Composite wall bracket
C – Electro welded bracket
D – Electro welded corner bracket
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
*Class II with disconnect switch and reinforced Nylon gear tray
*Trieda II s odpájačom a inštalačnou doskou spevnenou nylónovými vláknami
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
MT – Tubulárna metal-halogenidová výbojka
ST – Tubulárna vysokotlaková sodíková výbojka
Cosmopolis – Philips
Reflektor – nastaviteľný
Difúzor – Cut off typ
MT – Tubular metal-halide lamp
ST – Tubular high pressure sodium lamp
Cosmopolis – Philips
Reflector – adjustable
Diffuser – Cut off type
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Montáž na stĺp a výložník Ø 46-60mm
Mounting on a pole/side entry installation with
Ø 46-60mm
Mounting
Montáž
ATLAS 1
45
60
75
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
375
250
125
15
30
C90.0-C270.0
ATLAS 1 70 W ST
Photometry
Fotometria
45
60
75
90
45
60
75
90
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
375
250
125
15
30
C90.0-C270.0
ATLAS 1 100 W ST
B
45
60
75
90
45
60
75
90
E27
E40
E40
E40
E40
PGZ12
PGZ12
PGZ12
PGZ12
ATLAS 1 CL II
1x70
ST
ATLAS 1 CL II
1x100
ST
ATLAS 1 CL II
1x150
ST
ATLAS 1 CL II
1x100
MT
ATLAS 1 CL II
1x150
MT
ATLAS 1 CL II
1x45
Cosmo-white
ATLAS 1 CL II
1x60
Cosmo-white
ATLAS 1 CL II
1x90
Cosmo-white
ATLAS 1 CL II
1x140
Cosmo-white
ACCESSORIES
Composite corner bracket Ø 60mm
Composire wall bracket Ø 60mm
Electro welded bracket Ø 60mm
Electro welded corner bracket Ø 60mm
A
E27
E40
E40
E40
E40
PGZ12
PGZ12
PGZ12
PGZ12
ST
ST
ST
MT
MT
Cosmo-white
Cosmo-white
Cosmo-white
Cosmo-white
1x70
1x100
1x150
1x100
1x150
1x45
1x60
1x90
1x140
I
I
I
I
I
I
I
I
I
286
cd/klm
ATLAS 1
curved glass
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
0.0980
30
15
0
C0.0-C180.0
375
250
125
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
colour
46 – 60
540
45
60
75
90
C
cd/klm
30
1.90
1.05
1.27
2.60
7.44
7.89
8.71
8.71
8.71
6.97
6.97
6.97
6.97
7.44
7.89
8.71
8.71
8.71
6.97
6.97
6.97
6.97
weight
(kg)
46 – 60
15
0
C0.0-C180.0
375
250
125
15
30
C90.0-C270.0
ATLAS 1 140 W
cosmo white ST
Hot galvanizing
Hot galvanizing
Hot galvanizing
Hot galvanizing
windage area
(m2)
ATLAS 1 150 W ST
lampholder
IP
ATLAS
ATLAS
ATLAS
ATLAS
ATLAS
ATLAS
ATLAS
ATLAS
ATLAS
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CCG
lamp
46 – 60
540
MT
PGZ12
ST
E 27
power
(W)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ST
E 40
MT
Type
248
158
E 40
46 – 60
ATLAS 1
flat glass
248
158
ATLAS 1
45
60
75
90
Mounting
Montáž
D
F1H000000060031
F1H000000060030
F1H000000060026
F1H000000060063
F1E004217018000
F1E004711A18000
F1E004711K18000
F1E002D11A18000
F1E002D11K18000
F1E00G214518000
F1E00G216018000
F1E00G219018000
F1E00G211I18000
F1D004217018000
F1D004711A18000
F1D004711K18000
F1D002D11A18000
F1D002D11K18000
F1D00G214518000
F1D00G216018000
F1D00G219018000
F1D00G211I18000
code
286
46 – 60
71
STREET LIGHTING
46 – 60
72
MT – Tubulárna metal-halogenidová výbojka
ST – Tubulárna vysokotlaková sodíková výbojka
Reflektor – nastaviteľný
Difúzor – Cut off typ
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Trieda I (CL I)/Trieda II (CL II)*
Teleso: tlakovo liaty hliník
Reflektor: anodizovaný hliník
Difúzor: kalené ploché sklo
vypuklé (semi-cut off) – vstrekovaný polykarbonát (UV
stabilný, tepelne a nárazu odolný) na požiadanie
Pätica: keramická
Šedá termo-polyesterová farba
A – Rohová konzola
B – Nástenná konzola
C – Elektricky zváraná konzola
D – Elektricky zváraná rohová konzola
MT – Tubular metal-halide lamp
ST – Tubular high pressure sodium lamp
Reflector – adjustable
Diffuser – Cut off type
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Class I (CL I)/Class II (CL II)*
Housing: die cast aluminium
Reflector: anodized aluminium
Diffuser: hardened flat glass
curved (semi-cut off) – injected polycarbonate
(UV stabilized, impact and heat resistance) on request
Lampholder: ceramic
Coated with grey thermo-polyester powder
A – Composite corner bracket
B – Composite wall bracket
C – Electro welded bracket
D – Electro welded corner bracket
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
*Class II with disconnect switch and reinforced Nylon gear tray
*Trieda II s odpájačom a inštalačnou doskou spevnenou nylónovými vláknami
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp a výložník Ø 48-76mm
Mounting on a pole/side entry installation with
Ø 48-76mm
Mounting
Montáž
ATLAS 2
45
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
200
300
15
30
C90.0-C270.0
45
60
45
60
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
300
200
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
60
90
75
75
100
90
90
100
75
ATLAS 2 400 W ST
B
E40
E40
E40
E40
lampholder
325
90
ATLAS 2 250 W ST
Photometry
Fotometria
A
ATLAS 2 CL II*
1x250
MT/ST
ATLAS 2 CL II*
1x400
MT/ST
* Wiring suitable for MT lamps PH type available on request
ACCESSORIES
Composite corner bracket Ø 60mm
Composire wall bracket Ø 60mm
Electro welded bracket Ø 60mm
Electro welded corner bracket Ø 60mm
MT/ST
MT/ST
1x250
1x400
IP
ATLAS 2 CL I*
ATLAS 2 CL I*
48 – 76
630
CCG
lamp
ST
E 40
MT
power
(W)
180
E 40
48 – 76
Type
305
0.0965
0.0965
0.0965
0.0965
C
1.90
1.05
1.27
2.60
Hot galvanizing
Hot galvanizing
Hot galvanizing
Hot galvanizing
11.90
11.90
weight
(kg)
11.90
11.90
grey
grey
colour
grey
grey
windage area
(m2)
630
46 – 76
325
Mounting
Montáž
D
F1H000000060031
F1H000000060030
F1H000000060026
F1H000000060063
F1G004X12K18000
F1G004X14A18000
F1F004X12K18000
F1F004X14A18000
code
46 – 76
ATLAS 2
curved polycarbonate
305
ATLAS 2
flat glass
235
ATLAS 2
48 – 76
73
STREET LIGHTING
48 – 76
STREET LIGHTING
76
MT – Tubulárna metal-halogenidová výbojka
ST – Tubulárna vysokotlaková sodíková výbojka
QE – Vysokotlaká ortuťová výbojka
Reflektor
Difúzor – Cut off typ
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Nastaviteľná pätica – horizontálne
Trieda I (CL I)/Trieda II (CL II)*
Teleso: tlakovo liaty hliník, fosforová úprava
Reflektor: anodizovaný hliník
Difúzor: kalené ploché sklo
Pätica: keramická
Šedá termo-polyesterová farba (RAL 7035)
MT – Tubular metal-halide lamp
ST – Tubular high pressure sodium lamp
QE – Mercury vapour lamp
Reflector
Diffuser – Cut off type
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Adjustable lampholder – horizontal
Class I (CL I)/Class II (CL II)*
Housing: die cast aluminium, phosphating treatment
Reflector: anodized aluminium
Diffuser: hardened flat glass
Lampholder: ceramic
Coated with grey thermo-polyester powder (RAL 7035)
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
*Class II with disconnect switch and thermoplastic gear tray
*Trieda II s odpájačom a inštalačnou doskou z termoplastu
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp a výložník Ø 60mm
Mounting on a pole/side entry installation with Ø 60mm
Mounting
Montáž
MERCURY
I
I
I
I
I
I*
I
I
ST
E 40
MT
E 40
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
60
60
60
45
75
75
75
45
90
90
90
cd/klm
MERCURY 70 W ST
Photometry
Fotometria
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
15
260
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
45
60
75
90
E27
E40
E40
E40
E40
E40
E27
E27
E27
E40
E40
E40
E40
E40
E27
E27
0.120
0.120
0.120
0.120
0.120
0.120
0.120
0.120
0.120
0.120
0.120
0.120
0.120
0.120
0.120
0.120
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
windagearea
(m2)
MERCURY 150 W ST
lampholder
IP
MERCURY 100 W ST
MERCURY CL II
1x70
ST
MERCURY CL II
1x100
ST
MERCURY CL II
1x150
ST
MERCURY CL II
1x100
MT
MERCURY CL II
1x150
MT
MERCURY CL II*
1x250
MT
MERCURY CL II
1x80
QE
MERCURY CL II
1x125
QE
* Wiring suitable for MT lamps PH type available on request
ST
ST
ST
MT
MT
MT
QE
QE
1x70
1x100
1x150
1x100
1x150
1x250
1x80
1x125
MERCURY
MERCURY
MERCURY
MERCURY
MERCURY
MERCURY
MERCURY
MERCURY
60
CCG
lamp
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
570
QE
E 27
ST
E 27
power
(W)
180
Type
240
MERCURY
60
MERCURY
Mounting
Montáž
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
RAL 7035
colour
MERCURY
60
F1C004217018000
F1C004711A18000
F1C004711K18000
F1C002D11A18000
F1C002D11K18000
F1C002D12K18000
F1C003218018000
F1C003211F18000
F1B004217018000
F1B004711A18000
F1B004711K18000
F1B002D11A18000
F1B002D11K18000
F1B002D12K18000
F1B003218018000
F1B003211F18000
code
77
STREET LIGHTING
60
STREET LIGHTING
80
Metal halide lamp
High pressure sodium lamp
M
S
Row (m)
0.00
ROW POSITION (C-0 PLANE) RELATIVE TO LEFTHAND EDGE OF CARRIAGEWAY
Row
1
LUMINANCE - OBSERVER 2
Glare parameters
Lowest luminance value
Highest luminance value
Overall uniformity (Uo)
Observer position coordinates for overall longitudinal uniformity
Observation point
X
Y
(m)
(m)
88.00
5.25
Glare parameters
Veiling Luminance
Threshold increment
Surround ratio
0.54
LUMINANCE - OBSERVER 1
Average luminance
Lowest luminance value
Highest luminance value
Overall uniformity (Uo)
Observer position coordinates for overall longitudinal uniformity
Observation point
X
Y
(m)
(m)
-60.00
1.75
Glare parameters
Veiling Luminance
Threshold increment
LIGHTING INSTALLATION
28.00
ATLAS 1 ST 150W
0 degree
17,0 Klumen
0.80
8,00m
28,00m
LIGHTING INSTALLATION
The installation has 1 row of luminaires
Luminaire
Tilting angle
Luminous flux of the lamp
Overall maintenance factor (<= 1)
Pole height
Luminaire spacing
ST
E27/E40
SD
RX7s/Fc2
QE
E27/E40
MT
E27/E40
MC
E27
Max
Cd/m2
1.50
0.18
6.66
0.00%
Min.
Cd/m2
1.20
(LV)
(TI)
Average ratio Rn
0.20
7.87
(LV)
(TI)
1.60
0.80
2.60
0.50
Max.
Cd/m2
2.40
Min.
Cd/m2
1.70
(Lmed)
(Lmin)
(Lmax)
(Lmin/Lmed)
1.50
0.80
2.40
0.51
(Lmed)
(Lmin)
(Lmax)
(Lmin/Lmed)
Forward/Back
1
2
3.50m
C2
ME
E27/E40
MD
RX7s
MD
cable
SE
E27/E40
QB
E27/E40
MT
G 12
MD
RX7s/Fc2
MD
PGZ12
ST
PG12
SD
RX7s
ROAD - ROAD SPECIFICATIONS
Number of carriageways
Number of lanes per carriageway
Lane width
R. table reflection properties
LIGHTING PROJECT ASSISTANCE
High pressure mercury vapour lamp
Q
Lamp types
TABLE OF LIGHT SOURCES
TECHNICAL PART
Cd/m2
%
Unif. long. (UL)
(Lmin/Lmax)
0.76
Cd/m2
Cd/m2
Cd/m2
Cd/m2
%
Unif. long. (UL)
(Lmin/Lmax)
0.71
Cd/m
Cd/m2
Cd/m2
2
lighting project is improved.
The distribution of the luminance over the carriageway
is calculated in the observers’ direction
placed in the middle of each lane road.
The parameters calculated and the average luminance
value are in conformity to the norm EN 13201 as per
lighting categories index ME2.
LUMINANCE - OBSERVER 2
Glare parameters
Lowest luminance value
Highest luminance value
Overall uniformity (Uo)
Observer position coordinates for overall longitudinal uniformity
Observation point
X
Y
(m)
(m)
91.00
6.00
Glare parameters
Veiling Luminance
Threshold increment
Surround ratio
0.515
LUMINANCE - OBSERVER 1
Glare parameters
Lowest luminance value
Highest luminance value
Overall uniformity (Uo)
Observer position coordinates for overall longitudinal uniformity
Observation point
X
Y
(m)
(m)
-60.00
2.00
Glare parameters
Veiling Luminance
Threshold increment
Max
Cd/m2
2.10
0.17
4.86
0.00%
Min.
Cd/m2
1.50
(LV)
(TI)
Average ratio Rn
0.19
5.90
(LV)
(TI)
2.20
1.00
3.50
0.46
Max
Cd/m2
3.10
Min.
Cd/m2
2.20
(Lmed)
(Lmin)
(Lmax)
(Lmin/Lmed)
2.00
0.90
3.10
0.47
Position (m)
0.00
Forward/Back
ROW POSITION (C-0 PLANE) RELATIVE TO LEFTHAND EDGE OF CARRIAGEWAY
Row
1
(Lmed)
(Lmin)
(Lmax)
(Lmin/Lmed)
ATLAS 2 ST 250W
0 degree
27.0 Klumen
0.80
9.00m
31.00m
LIGHTING INSTALLATIONS
The installation has 1 row of luminaires
Luminaire
Tilting angle
Luminous flux of the lamp
Overall maintenance factor (<= 1)
Suspension height
Luminaire spacing
LIGHTING INSTALLATION
1
2
4.00m
C2
Cd/m2
%
Unif. long. (UL)
(Lmin/Lmax)
0.71
Cd/m2
Cd/m2
Cd/m2
Cd/m2
%
Unif. long. (UL)
(Lmin/Lmax)
0.71
Cd/m2
Cd/m2
Cd/m2
The percentage of light flux wastes in the upper
hemisphere (Rn) is null; the installation is conform to
the Regional Laws in matter the lighting pollution.
ROAD SPECIFICATIONS
Number of carriageways
Number of lanes per carriageway
Lane width
Roads table reflection properties
EXAMPLE OF LIGHTING CALCULATION - ROAD
The ATLAS 1 road lighting with hardened flat glass,
has been designed providing to reduce lighting dazzling
and guarantees a better visual field for everybody.
The standards allow to arrange the fixtures with a
luminaries spacing three times the height of the pole
top and side entry installations.
In accordance with European Norm EN 13201 the
81
STREET LIGHTING TECHNICAL PART
82
LUMINANCE - OBSERVER 2
Glare parameters
Lowest luminance value
Highest luminance value
Overall uniformity (Uo)
Observer position coordinates for overall longitudinal uniformity
Observation point
X
Y
(m)
(m)
-60.00
7.50
Glare parameters
Veiling Luminance
Threshold increment
Surround ratio
0.50
LUMINANCE - OBSERVER 1
Glare parameters
Lowest luminance value
Highest luminance value
Overall uniformity (Uo)
Observer position coordinates for overall longitudinal uniformity
Observation point
X
Y
(m)
(m)
-60.00
2.50
Glare parameters
Veiling Luminance
Threshold increment
Max
Cd/m2
3.00
0.20
6.40
0.00%
Min.
Cd/m2
2.20
(LV)
(TI)
Average ratio Rn
0.17
4.98
(LV)
(TI)
2.00
0.90
3.00
0.43
Max
Cd/m2
1.80
Min.
Cd/m2
1.30
(Lmed)
(Lmin)
(Lmax)
(Lmin/Lmed)
2.20
0.90
3.50
0.42
(Lmed)
(Lmin)
(Lmax)
(Lmin/Lmed)
Cd/m2
%
Unif. long. (UL)
(Lmin/Lmax)
0.73
Cd/m2
Cd/m2
Cd/m2
Cd/m2
%
Unif. long. (UL)
(Lmin/Lmax)
0.72
Cd/m2
Cd/m2
Cd/m2
Position (m)
8.50
Forward/Back
12.50
ROW POSITION (C-0 PLANE) RELATIVE TO LEFTHAND EDGE OF CARRIAGEWAY
Row
1
2
LIGHTING INSTALLATION
ATLAS 2 ST 250W
0 degree
27.0 Klumen
0.80
10.00m
35.00m
1.50m
LIGHTING INSTALLATIONS
The installation has 2 rows of luminaires on the central reservation
Luminaire
Tilting angle
Luminous flux of the lamp
Overall maintenance factor (<=1)
Suspension height
Luminaire spacing
Arm lenght
The ATLAS 1 road lighting with hardened flat glass,
has been designed providing to reduce lighting dazzling
and guarantees a better visual field for everybody.
The standards allow to arrange the fixtures with a
luminaries spacing three times the height of the pole
top and side entry installations. In accordance with
(LV)
(TI)
Average ratio Rn
Min.
Cd/m2
0.80
(Lmed)
(Lmin)
(Lmax)
(Lmin/Lmed)
Cd/m2
%
Unif. long. (UL)
(Lmin/Lmax)
0.73
Cd/m2
Cd/m2
Cd/m2
Cd/m2
%
Unif. long. (UL)
(Lmin/Lmax)
0.77
value are in conformity to the norm EN 13201 as per
lighting categories index ME3a.
The percentage of light flux wastes in the upper
emisphere (Rn) is null; the installation is comform to the
Regional Laws in matter of lighting pollution.
0.12
6.41
0.21%
Max
Cd/m2
1.10
1.10
0.60
1.50
0.55
0.12
4.72
Max
Cd/m2
1.30
Min.
Cd/m2
1.00
(LV)
(TI)
1.00
0.60
1.40
0.60
(Lmed)
(Lmin)
(Lmax)
(Lmin/Lmed)
Cd/m2
Cd/m2
Cd/m2
ME1.
The percentage of light flux wastes in the upper
hemisphere (Rn) is null; the installation is conform to
the Regional Laws in matter the lighting pollution.
Position (m)
0.00
Forward/Back
ATLAS 1 ST 100 W
0 degree
10.0 Klumen
0.80
8.00m
24.00m
1
2
3.50m
C2
European Norm EN 13201 the lighting project is
improved.
The distribution of the luminance over the carriageway
is calculated in the observers’ direction placed in the
middle of each lane road.
The parameters calculated and the average luminance
LUMINANCE - OBSERVER 2
Glare parameters
Lowest luminance value
Highest luminance value
Overall uniformity (Uo)
Observer position coordinates for overall longitudinal uniformity
Observation point
X
Y
(m)
(m)
84.00
5.25
Glare parameters
Veiling Luminance
Threshold increment
Surround ratio
0.575
LUMINANCE - OBSERVER 1
Glare parameters
Lowest luminance value
Highest luminance value
Overall uniformity (Uo)
Observer position coordinates for overall longitudinal uniformity
Observation point
X
Y
(m)
(m)
-60.00
1.75
Glare parameters
Veiling Luminance
Threshold increment
LIGHTING INSTALLATION
ROW POSITION (C-0 PLANE) RELATIVE TO LEFTHAND EDGE OF CARRIAGEWAY
Row
1
LIGHTING INSTALLATIONS
The installation has 1 row of luminaires
Luminaire
Tilting angle
Luminous flux of the lamp
Overall maintenance factor (<=1)
Suspension height
Luminaire spacing
ROAD SPECIFICATIONS
Number of carriageways
Number of lanes per carriageway
Lane width
Roads table reflection properties
In accordance with European Norm EN 13201 the
lighting project is improved.
The distribution of the luminance over the carriageway
is calculated in the observers’ direction placed in the
middle of each lane road. The parameters calculated
and the average luminance value are in conformity to
the norm EN 13201 as per lighting categories index
2
2
5.00m
C2
The ATLAS 2 road lighting with hardened flat glass,
has been designed providing to reduce lighting dazzling
and guarantees a better visual field for everybody.
The standards allow to arrange the fixtures with a
luminaries spacing
three times the height of the pole top and side entry
installations.
EXAMPLE OF LIGHTING CALCULATION - ROAD
the norm EN 13201 as
per lighting categories index ME1.
The percentage of light flux wastes in the upper
hemisphere (Rn) is null; the installation is conform to
the Regional Laws in matter the lighting pollution.
ROAD SPECIFICATIONS
Number of carriageways
Number of lanes per carriageway
Lane width
Roads table reflection properties
In accordance with European Norm EN 13201 the
lighting project is improved.
The distribution of the luminance over the carriageway
is calculated in the observers’ direction placed in the
middle of each lane road. The parameters calculated
and the average luminance value are in conformity to
LIGHTING PROJECT ASSISTANCE
The ATLAS 2 road lighting with hardened flat glass,
has been designed providing to reduce lighting dazzling
and guarantees a better visual field for everybody.
The standards allow to arrange the fixtures with a
luminaries spacing three times the height of the pole
top and side entry installations.
83
STREET LIGHTING TECHNICAL PART
RESIDENTAIL LIGHTING
86
Lineárna žiarivka FDH (T5)
Reflektor
Symetrická, asymetrická
Elektronický (EEI=A2), alebo stmievateľný elektronický
predradník (EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Teleso: extrudovaný hliník
Koncovky: tlakovo hriaty hliník
Kryt svietidla: 8mm opálové kalené sklo
Reflektor: anodizovaný hliník
Šedá prášková farba odolná voči korózii
Fluorescent lamp FDH (T5)
Reflector
Symmetrical, asymmetrical
Electronic (EEI=A2) or dimmable electronic control gear
(EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Housing: extruded aluminium
End cups: die cast aluminium
Luminaire cover: 8mm hardened opal glass
Reflector: anodized aluminium
High corrosion resistant powder coat finish in grey
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Vsadené zemné svietidlo
Recessed ground mounted lighting
Mounting
Montáž
IDA
IDA
FDH (T5)
FDH (T5)
FDH (T5)
FDH (T5)
1x8
1x14
1x21
1x28
IDA
IDA
IDA
IDA
EEI=A1
IP
G5
G5
G5
G5
lampholder
ECG DALI
lamp
EEI=A1
EEI=A1
power
(W)
ECG switchDIM
ECG 1–10V
ECG
EEI=A2
Type
FDH
36
52,6
44,3
91
68
RAL 9006
RAL 9006
RAL 9006
RAL 9006
colour
1.00
1.80
2.80
3.90
357
618
918
1218
dimensions
L(mm)
Mounting
Montáž
weight
(kg)
ASX5G0210888000
ASX5G0211488000
ASX5G0212188000
ASX5G0212888000
code
L
87
ARCHITECTURAL BASIC WALK OVER
RESIDENTAIL LIGHTING
90
Vsadené zemné svietidlo
Metal-halogenidová výbojka
Difúzor
Priama
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Teleso svietidla: tlakovo liaty hliník
Kryt svietidla: ocel alebo tlakovo liaty hliník
Púzdro: polyamid
Maximálna záťaž 2000kg
Šedá prášková farba odolná voči korózii
Recessed ground mounted lighting
Metal-halide lamp
Diffuser
Direct
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Housing: die cast aluminium
Luminaire cover: stainless steel or die cast aluminium
Sleeve: polyamide
Maximum load capacity 2000kg
High corrosion resistant powder coat finish in grey
Metal-halogenidová výbojka, vysokotlaková sodíková výbojka
Reflektor, nastaviteľnosť optiky 20°
Symetrická
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Teleso svietidla: extrudovaný hliník s koncovkami z polyamidu
Kryt svietidla: leštený predný kryt svietidla je vyrobený z ocele
alebo tlakovo liateho hliníka s 12mm hrubým kaleným sklom
Púzdro: polyamid
Maximálna záťaž 2000kg
Šedá prášková farba odolná voči korózii
Metal-halide lamp
Reflector, adjustable optic with 20° of tilt capbility
Symmetrical
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Housing: extruded aluminium with heads in polyamide
Luminaire cover: Polished 10mm stainless steel, die cast
aluminium with 12mm hardened safety glass
Sleeve: polyamide
Maximum load capacity 2000 kg
High corrosion resistant powder coat finish in grey
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Vsadené zemné svietidlo
Mounting
Montáž
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Recessed ground mounted lighting
FLO
DOTTY/FLO
Surface finish
Povrchová úprava
Material
Materiál
Mounting
Montáž
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
MT
G 12
CCG
1x70
1x150
1x70
1x150
power
(W)
1x70
1x70
1x70
power
CCG
IP
IP
MT
MT
MT
MT
lamp
MT
MT
MT
lamp
(W)
DOTTY 2
* International Standard 60598-2-13 (see page 198)
FLO-1
FLO-1
FLO-2
FLO-2
Type
FLO
DOTTY 1
DOTTY 2
DOTTY 3
Type
G 12
MT
DOTTY 1
G12
G12
G12
G12
optic
grey
grey
grey
grey
colour
1 opening
2 openings
6 openings
lampholder
G12
G12
G12
lampholder
DOTTY 3
223
255
245
Mounting
Montáž
C1
C1
C1
category*
Mounting
Montáž
C1
C1
C1
C1
category*
grey
grey
grey
colour
223
255
245
6.40
6.40
5.90
5.90
weight
(kg)
5.90
5.90
5.90
weight
(kg)
223
AT100G01701A000
AT100G011K1A000
AT200G01701A000
AT200G011K1A000
code
223
255
245
AT400G017018000
AT500G017018000
AT600G017018000
code
223
255
245
10
234
257
350
394
10
257
300
360
157
234
250
294
157
200
260
223
255
245
223
255
245
57
134
150
194
57
100 10
160
DOTTY
91
ARCHITECTURAL BASIC DRIVE OVER
92
Metal-halogenidová výbojka, kompaktná žiarivka
s inegrovaným predradníkom
Reflektor
Asymetrická
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Teleso svietidla: tlakovo liaty hliník
Kryt svietidla: ocel, tlakovo liaty hliník
12mm číre kalené sklo
Púzdro: polyamid
Šedá/čierna prášková farba odolná voči korózii
Metal-halide lamp, compact fluorescent lamp with
integrated control gear
Reflector
Asymmetrical
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Housing: die cast aluminium
Luminaire cover: stainless steel or die cast aluminium
12mm clear hardened glass
Sleeve: polyamide
High corrosion resistant powder coat finish in grey/black
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Vsadené zemné svietidlo
Recessed ground mounted lighting
Mounting
Montáž
EDEN
EDEN
FBT
MD
FBT
1x70
1x7-23
EDEN
EDEN
cd/klm
30 15 0
C0.0-C180.0
15
30 45
C90.0-C270.0
* International Standard 60598-2-13 (see page 198)
45
60
90
75
75
90
60
120
105
120
105
480
EDEN 70 W RX7S
Photometry
Fotometria
lamp
(W)
IP
power
CCG
153
200
Type
E27
RX7S
E27
lampholder
black/grey
black/grey
colour
153
200
Mounting
Montáž
C1
C4
category*
6.50
6.50
weight
(kg)
300
AT300RX17015000
AT3007412305000
code
300
93
ARCHITECTURAL BASIC DRIVE OVER
94
Kompaktná žiarivka s integrovaným predradníkom
LED
Difúzor
Priama
Elektronický predradník
Teleso: tlakovo liaty hliník s antikoróznou ochranou
Difúzor: kalené sklo
Rám: tlakovo liaty hliník
Šedá polyesterová prášková farba odolná voči korózii
Puzdro
Compact fluorescent lamp with integrated control gear
LED
Diffuser
Direct
Electronic control gear
Housing: die cast aluminium
Diffuser: hardened glass
Border frame: die cast aluminium with corosion resistant
High corrosion resistant powder coat finish in grey
Sleeve
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Vsadané svietidlo do steny
Recessed wall mounted lighting
Mounting
Montáž
SALLY
cd/klm
45
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
45
45
75
60
90
75
60
90
40
60
80
100
120
75
60
90
SALLY V 20W
Photometry
Fotometria
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
20
30
40
50
60
15
30
C90.0-C270.0
SALLY H 20W
max 20
max 20
max 20
5
SALLY V
SALLY H GRID
SALLY H
SALLY LED
ACCESSORIES
Sleeve 250 x 90
240
240
power
(W)
15
100
ECG
Type
15
100
E27
FBT
SALLY LED
80
80
45
60
75
90
FBT
FBT
FBT
LED
lamp
250
250
SALLY LED
SALLY H
90
E27
E27
E27
-
15
grey
grey
grey
grey
colour
Mounting
Montáž
lampholder
90
SALLY H GRID
80
SALLY V
1.10
1.10
1.10
1.10
weight
(kg)
240
SALLY
ART000000-F2710
ARP0000-F292749
ARQ0000-F292739
ARR0000-F292719
ARS00-F292459/W
code
90
90
95
ARCHITECTURAL BASIC WALL RECESSED
250
RESIDENTAIL LIGHTING
98
Metal-halogenidová výbojka
Reflektor
Symetrická
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Teleso: extrudovaný hliník
Koncovka: tlakovo liaty hliník
Reflektor: anodizovaný hliník
Kryt svietidla: číre kalené sklo odolné voči vandalizmu
Šedá prášková farba odolná voči korózii
Metal-halide lamp
Reflector
Symmetrical
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Housing: extruded aluminium
Side of ther cover: die cast aluminum
Reflector: anodized aluminium
Luminaire cover: vandal resistant, clear hardened glass
High corrosion resistant powder coat finish in grey
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Nástenné svietidlo
Wall mounted lighting
Mounting
Montáž
ELLY
30
C90.0-C270.0
45
15
45
15
0
C0.0-C180.0
60
60
30
75
75
400
90
90
cd/klm
ELLY 150W MT
Photometry
Fotometria
MT
MT
MCS
MT
MT
MCS
MT
MT
2x35
2x70
2x150
1x35
1x70
1x150
1x35
1x70
ELLY 1
ELLY 1
ELLY 1
ELLY 2
ELLY 2
ELLY 2
ELLY 3
ELLY 3
IP
lamp
CCG
50
power
(W)
E 27
569
Type
MT
G 12
MCS
160,5
50
150
ELLY 2
160,5
300
G12
G12
E27
G12
G12
E27
G12
G12
lampholder
150
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
colour
ELLY 3
55
Mounting
Montáž
4.60
4.60
4.20
2.40
2.40
2.40
2.80
2.80
weight
(kg)
150
98
12
100
150
120
ASY00G023518000
ASY00G027018000
ASY002321K18000
ASZ00G013518000
ASZ00G017018000
ASZ002311K18000
AT000G013518000
AT000G017018000
code
12
150
98
8,5
55
25
30
300
ELLY 1
9
R5,5
60
26
60
R5,5
9
ELLY
99
ARCHITECTURAL BASIC WALL MOUNTED
152
100
100
Metal-halogenidová výbojka
Reflektor
Asymetrická
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Teleso svietidla: tlakovo liaty hliník
Púzdro: polyamid
Reflektor: anodizovaný hliník
Kryt svietidla: oceľ alebo tlakovo liaty hliník
Šedá prášková farba odolná voči korózii
Metal-halide lamp
Reflector
Asymmetrical
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Housing: die cast aluminium
Sleeve: polyamide
Reflector: anodize aluminium
Luminaire cover: stainless steel or die cast aluminium
High corrosion resistant powder coat finish in grey
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Nástenné svietidlo
Wall mounted lighting
Mounting
Montáž
DAISY APPLIQUE
DAISY APPLIQUE
350
DAISY Applique
Type
CCG
MT
MT
2x20
55
lamp
70
195
power
(W)
Gx10
105
110
Gx10
lampholder
grey
colour
Mounting
Montáž
AS300G422068000
code
101
ARCHITECTURAL BASIC WALL MOUNTED
102
Lineárna žiarivka FDH (T5)
Vysokotlaková metal-halogenidová výbojka
Reflektor
Symetrická, asymetrická
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník
Elektronický (EEI=A2), alebo stmievateľný elektronický
predradník (EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Teleso: extrudovaný hliník
Koncovky: tlakovo liaty hliník
Reflektor: anodizovaný hliník – kladívková úprava
Kryt svietidla: kalené sklo
Šedá prášková farba odolná voči korózii
Obsahuje inštalačnú konzolu
Linear fluorescent lamp FDH (T5)
Metal-halide lamp
Reflector
Symmetrical, asymmetrical
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear
Electronic (EEI=A2), or dimmable electronic control gear
(EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Housing: extruded aluminium
Side of the cover: die cast aluminium
Reflector: anodized aluminium – peened
Luminaire cover: hardened glass
High corrosion resistant powder coat finish in grey
Bracket for installation included
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Accesories
Príslušenstvo
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Svietidlo zabudovateľné do zeme
Ground mounted lighting
Mounting
Montáž
JADA
MT
45
60
75
90
30
cd/klm
15
0
C0.0-C180.0
400
300
200
100
15
30
C90.0-C270.0
JADA SM 1x70 W
Photometry
Fotometria
45
60
75
90
1x70
1x70
1x150
1x150
1x150
2x14
SM symmetric
AS asymmetric
SM symmetric
AS asymmetric
AS asymmetric
reflector
E 40
JADA
JADA
JADA
JADA
JADA
JADA
FDH
10
power
(W)
40
optic
20
90
99
10
Type
35
CCG
MD
MD
MD
MD
MT
FDH (T5)
lamp
ECG
EEI=A1
EEI=A1
RX7S
RX7S
RX7S
RX7S
E40
G5
lampholder
ECG switchDIM
ECG 1–10V
90
254
245
90
170
161
35
75
JADA
35
grey
grey
grey
grey
grey
grey
colour
EEI=A1
ECG DALI
75
0
11
0.90
1.30
3.50
3.50
3.50
4.10
weight
(kg)
0.57m
Mounting
Montáž
AS
SM
2xX
1.17m
333
333
492
492
492
602
dimensions
L(mm)
L
ASW6GRX17018000
ASW6ERX17018000
ASW6GRX11K18000
ASW6ERX11K18000
ASW6E2D11K18000
ASW5G0221488000
code
0.88m
1.45m
9
13
L
L
103
L
ARCHITECTURAL BASIC WALL MOUNTED
104
Reflektor
Asymetrická
Elektronický (EEI=A2), alebo stmievateľný elektronický
predradník (EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Teleso: extrudovaný hliník, bočné krytky - tlakovo liaty
hliník
Reflektor: leštený hliník
Krycie sklo: kalené sklo
Šedá prášková farba odolná voči korózii
Reflector
Asymmetrical
Electronic (EEI=A2) or dimmable electronic control gear
(EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Housing: extruded aluminium, side of the cover- die cast
aluminium
Reflector: polished aluminium
Front glass: hardened glass
High corrosion resistant powder coat finish in grey
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Lineárna žiarivka FDH (T5)
Linear fluorescent lamp FDH (T5)
Lamps
Svetelný zdroj
Surface finish
Povrchová úprava
Nástenné svietidlo
Wall mounted lighting
Mounting
Montáž
GENA
100
85
FDH (T5)
FDH (T5)
FDH (T5)
FDH (T5)
FDH (T5)
FDH (T5)
1x14
1x24
1x21
1x39
1x28
1x54
EEI=A1
ECG DALI
GENA
GENA
GENA
GENA
GENA
GENA
EEI=A1
EEI=A1
lamp
165
power
(W)
ECG switchDIM
ECG 1–10V
ECG
80
EEI=A2
50
10 40 10
Type
FDH
109
85
100
80
50
G5
G5
G5
G5
G5
G5
109
109
lampholder
60
9
85
100
11
58
64
16
65
9
grey
grey
grey
grey
grey
grey
colour
6,5
630
630
930
930
1230
1530
2.80
2.80
4.00
4.00
5.40
5.40
Mounting
Montáž
dimensions
L(mm)
weight
(kg)
8m
GENA
L
ASV000211488000
ASV000212488000
ASV000212188000
ASV000213988000
ASV000212888000
ASV000215488000
code
105
ARCHITECTURAL BASIC WALL MOUNTED
17,5
106
Kompaktná žiarivka s integrovaným predradníkom
Difúzor
Priama
Teleso: UV stabilizovaný technopolymér
Difúzor: opálové sklo
Reflektor: leštený hliník
Čierna prášková farba odolná voči korózii
Compact fluorescent lamp with integrated control gear
Diffuser
Direct
Housing: UV stabilized techno-polymer
Diffuser: opal glass
Reflector: polished aluminium
High corrosion resistant powder coat finish in black
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Material
Materials
Surface finish
Povrchová úprava
Kompaktná žiarivka s integrovaným predradníkom
Reflektor
Symetrická, rotačne symetrická, asymetrická
Teleso: UV stabilizovaný technopolymér
Difúzor: opálové sklo
Reflektor: leštený hliník
Čierna prášková farba odolná voči korózii
Compact fluorescent lamp with integrated control gear
Reflector
Symmetrical, rotational symmetrical, asymmetrical
Housing: UV stabilized techno-polymer
Diffuser: opal glass
Reflector: polished aluminium
High corrosion resistant powder coat finish in black
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Material
Materials
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Nástenné svietidlo
Wall mounted lighting
Mounting
Montáž
TILLY
SISSY/TILLY
Nástenné svietidlo
Wall mounted lighting
Mounting
Montáž
E27
FBT
230
30
30
C90.0-C270.0
FBT
max 11
115
TILLY
45
lamp
IP
15
power
(W)
E27
FBT
230
15
0
C0.0-C180.0
FBT
lamp
115
Type
TILLY
45
60
75
40
60
80
100
120
90
60
75
max 11
power
(W)
90
cd/klm
IP
SISSY 11W E27
Photometry
Fotometria
SISSY
Type
SISSY
E27
black
colour
black
E27
lampholder
colour
lampholder
236
236
SISSY
1.40
weight
(kg)
1.45
ATQ0000-F022722
code
Mounting
Montáž
ATQ0000-F022712
code
Mounting
Montáž
weight
(kg)
107
ARCHITECTURAL BASIC WALL MOUNTED
108
Difúzor
Priama
Teleso: UV stabilizovaný technopolymér
Difúzor: opálové sklo
Reflektor: leštený hliník
Šedá prášková farba odolná voči korózii
Diffuser
Direct
Housing: UV stabilized techno-polymer
Diffuser: opal glass
Reflector: polished aluminium
High corrosion resistant powder coat finish in grey
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Teleso: UV stabilizovaný samozhášací V2 polykarbonát
Difúzor: UV odolný metylmetakrylát
Reflektor: leštený hliník
Housing: UV stabilized self-extinguishing V2
polycarbonate
Diffuser: UV resistant metacrylate
Reflector: polished aluminium
High corrosion resistant powder coat finish in grey
Material
Materiál
Šedá prášková farba odolná voči korózii
Priama
Direct
Light distribution
Distribúcia svetla
Surface finish
Povrchová úprava
Difúzor
Diffuser
Incandescent lamp with max. power 60W for Ø 265 mm, Žiarivka s maximálnym príkonom 60W, pre Ø 265mm,
a 75W pre Ø 375mm
75W for Ø 375 mm
Kompaktná žiarivka s integrovaným predradníkom
Compact fluorescent lamp
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Wall mounted lighting, surface mounted lighting
Mounting
Montáž
BEA
Nástenné svietidlo, stropné svietidlo
Kompaktná žiarivka s integrovaným predradníkom
Compact fluorescent lamp with integrated control gear
Lamps
Svetelný zdroj
NANCY/BEA
Nástenné svietidlo
Wall mounted lighting
Mounting
Montáž
E27
FBT
230
15
0
C0.0-C180.0
IAA
IAA
1x60
1x75
IP
90
BEA
BEA
45
lamp
IAA
30
C90.0-C270.0
power
(W)
15
FBT
lamp
120
Type
FBT
275
BEA 1x60W
45
30
75
60
90
60
75
cd/klm
max 11
90
40
60
80
100
120
IP
power
(W)
NANCY 11W E27
Photometry
Fotometria
NANCY 11W E27
Type
NANCY
265
NANCY
E27
E27
grey
grey
colour
grey
E27
lampholder
colour
lampholder
Mounting
Montáž
275
BEA 1x75W
Mounting
Montáž
ATS0000-F022732
code
AS5007716008000
AS6007717508000
code
1.45
weight
(kg)
90
109
ARCHITECTURAL BASIC WALL MOUNTED
265
236
110
Kompaktná žiarivka s integrovaným predradníkom
Polykarbonátový difúzor
Priame
Teleso svietidla: stĺpik je vyrobený z tvrdeného hliníka
Cylindrická hlavica: tlakovo liaty hliník.
Čierna prášková farba odolná voči korózii
Compact fluorescent lamp with integrated control gear
Diffuser in polycarbonate
Direct
Housing: extruded aluminium
Cylindrical head: die- cast aluminium
High corrosion resistant powder coat finish in black
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Difúzor
Priame
Teleso svietidla: extrudovaný hliník
Cylindrická hlavica: tlakovo liaty hliník
Difúzor: nárazuvzdorný polykarbonát
Čierna prášková farba odolná voči korózii
Diffuser
Direct
Housing: extruded aluminium
Cylindrical head: die cast aluminium
Diffuser: impact resistant polycarbonate
High corrosion resistant powder coat finish in black
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Material
Materiál
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Kompaktná žiarivka s integrovaným predradníkom
Compact fluorescent lamp with integrated control gear
Lamps
Svetelný zdroj
Surface finish
Povrchová úprava
Svietidlo zabudovateľné do zeme
Ground mounted lighting
Mounting
Montáž
EULA
ESTA/EULA
Svietidlo zabudovateľné do zeme
Ground mounted lighting
Mounting
Montáž
power
(W)
1x7–20
EULA
E27
FBT
1x7–20
1x7–20
power
(W)
IP
Type
ESTA 1
ESTA 2
Type
FBT
E27
FBT
lamp
IP
FBT
FBT
lamp
E27
lampholder
E27
E27
lampholder
black
colour
black
black
colour
4.20
weight
(kg)
3.70
4.00
weight
(kg)
Mounting
Montáž
4x Ø12
236
203,5
4x Ø12
170
83,5
4x Ø12
170
83,5
4x Ø12
236
203,5
AT9007412005000
code
170
Mounting
Montáž
AT7007412005000
AT8007412005000
code
170
103
216
ESTA 2
800
83,5
ESTA 1
103
226
800
83,5
170
83,5
83,5
ESTA
4x Ø12
170
83,5
4x Ø12
170
83,5
111
ARCHITECTURAL BASIC BOLLARDS
800
103
216
112
Svietidlo zabudovateľné do zeme
Kompaktná žiarivka s integrovaným predradníkom
Difúzor
Priame
Teleso svietidla: extrudovaný hliník
Cylindrická hlavica: tlakovo liaty hliník
Difúzor: nárazuvzdorný polykarbonát
Čierna prášková farba odolná voči korózii
Ground mounted lighting
Compact fluorescent lamp with integrated control gear
Diffuser
Direct
Housing: extruded aluminium
Cylindrical head: die cast aluminium
Diffuser: impact resistant polycarbonate
High corrosion resistant powder coat finish in black
Mounting
Montáž
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
EDIE 1
Kompaktná žiarivka s integrovaným predradníkom
Difúzor
Priame
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Teleso svietidla: extrudovaný hliník
Difúzor: tepelne a nárazu odolný polykarbonát
Čierna prášková farba odolná voči korózii
Compact fluorescent lamp with integrated control gear
Diffuser
Direct
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Housing: extruded aluminium
Diffuser: heat and impact resistent polycarbonate
High corrosion resistant powder coat finish in black
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Svietidlo zabudovateľné do zeme
Ground mounted lighting
FANCY/EDIE
Surface finish
Povrchová úprava
Mounting
Montáž
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Material
Materiál
EDIE 1
Type
FANCY
Type
FBT
CCG
1x11–23
power
(W)
FBT
1x7–11
power
(W)
IP
FBT
lamp
FBT
lamp
IP
E27
lampholder
E27
lampholder
black
colour
black
colour
285
Mounting
Montáž
ATA007412005000
code
Mounting
Montáž
ATC007412308000
code
2.30
weight
(kg)
150
275
318
340
275
150
98,5
FANCY
800 - 1000
Ø14
4x 12
150
98,5
113
ARCHITECTURAL BASIC BOLLARDS
200
150
114
Metal-halogenidová výbojka, kompaktná žiarivka
Kompaktná žiarivka s integrovaným predradníkom
Difúzor
Symetrická
Konvenčný predradník (EEI=B2, štandardne kompenzované)
Elektronický (EEI=A2), alebo stmievateľný elektronický
predradník (EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Teleso svietidla: hliníková konštrukcia
Kryt svietidla: UV stabilizovaný difúzor so samozhášacieho
V2 polykarbonátu
Šedá prášková farba odolná voči korózii
A – Upevňovacia podložka
B – Upevňovací kolík
Metal-halide lamp, compact fluorescent lamp
Compact fluorescent lamp with integrated control gear
Diffuser
Symmetrical
Conventional control gear (EEI=B2, standardly
compensated)
Electronic (EEI=A2) or dimmable electronic control gear
(EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Housing: aluminium structure
Luminaire cover: UV stabilized diffuser made of selfextinguishing V2 polycarbonate
High corrosion resistant powder coat finish in grey
A – Fixing base
B – Fixing stake
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Svietidlo zabudovateľné do zeme
Ground mounted lighting
Mounting
Montáž
DAISY
optic
A
DAISY
frontal emission
DAISY
frontal emission
DAISY
total emission
DAISY
total emission
DAISY
lateral emission
DAISY
total emission
DAISY
frontal emission
ACCESSORIES
Fixing base grey
Fixing stake grey
Type
MT
PGJ5
FSD
2G11
MT
B
1x24
2x14/24
1x20
1x35
2x14/24
1x60
23
power
(W)
G 12
FBT
FSD
FSD
MT
MT
FSD
IAA
FBT
lamp
CCG
ECG
EEI=A2
2G11
G5
PGJ5
G12
2G11
E27
E27
lampholder
EEI=B2
CCG
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
1000
1000
650
650
1000
1000
1000
lenght
(mm)
EEI=A1
ECG DALI
A
Mounting
Montáž
EEI=A1
ECG switchDIM
colour
EEI=A1
ECG 1–10V
B
AS400A500K001GK
AS400A500K002GK
AS2931012488000
AS2931022488000
AS295G312068000
AS295G013518000
AS2921022488000
AS2957716008000
AS2937412308000
code
70
1000
DAISY
110
110
115
ARCHITECTURAL BASIC BOLLARDS
650
80
70
80
RESIDENTAIL LIGHTING
118
Lineárna žiarivka FDH (T5)
Difúzor
Priama
Elektronický (EEI=A2), alebo stmievateľný elektronický
predradník (EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Teleso svietidla: extrudovaný hliník
Hlavica: tlakovo liaty hliník
Difúzor: tepelne a nárazu odolný polykarbonát
Tmavo šedá prášková farba odolná voči korózii
Linear fluorescent lamp FDH (T5)
Diffuser
Direct
Electronic (EEI=A2) or dimmable electronic control gear
(EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Housing: extruded aluminium
Head: die cast aluminium
Diffuser: heat and impact resistent polycarbonate
High corrosion resistant powder coat finish in dark grey
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Svietidlo zabudovateľné do zeme
Ground mounted lighting
Mounting
Montáž
EBBA
FDH
1x28
EBBA
EEI=A1
EEI=A1
lamp
ECG switchDIM
ECG 1–10V
ECG
EEI=A2
power
(W)
FDH
Type
EBBA
IP
G5
lampholder
EEI=A1
ECG DALI
dark grey
colour
9.00
weight
(kg)
90
150
1250
220
ATB000232885000
code
2200
Mounting
Montáž
300
EBBA
250
177
T=10mm
16,5
250
177
28,5
119
URBAN LIGHTING
120
Metal-halogenidová výbojka
Difúzor
Priame
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Teleso svietidla: extrudovaný hliník
Difúzor: tepelne a nárazu odolný polykarbonát
Šedá prášková farba odolná voči korózii
Metal halide lamp
Diffuser
Direct
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Housing: extruded aluminium
Diffuser: heat and impact resistent polycarbonate
High corrosion resistant powder coat finish in grey
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Svietidlo zabudovateľné do zeme
Ground mounted lighting
Mounting
Montáž
EDIE
EDIE 2
MT
MT
1x70
EDIE 2
IP
lamp
CCG
power
(W)
G 12
Type
EDIE 2
G12
lampholder
grey
colour
3000 - 4000
Mounting
Montáž
ATD006017018000
code
275
318
340
275
Ø14
121
URBAN LIGHTING
122
Metal-halogenidová výbojka
Difúzor
Priama
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Teleso svietidla: extruovaný hliník
Hlavica: tlakovo liaty hliník
Difúzor: tepelne a nárazu odolný polykarbonát
Čierna prášková farba odolná voči korózii
Metal-halide lamp
Diffuser
Direct
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Housing: extruded aluminium
Head: die cast aluminium
Diffuser: heat and impact resistent polycarbonate
High corrosion resistant powder coat finish in black
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Saurface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Svietidlo zabudovateľné do zeme
Ground mounted lighting
Mounting
Montáž
GYTHA
GYTHA
lamp
MCS
1x70
GYTHA
IP
power
(W)
CCG
Type
GYTHA
E27
lampholder
black
colour
3.1
weight
(kg)
90
600
170
3000 - 3500
920
220
Mounting
Montáž
ATE002317018000
code
250
177
T=10mm
28,5
16,5
123
URBAN LIGHTING
250
177
124
Vysokotlaková sodíková výbojka
Reflektor
Asymetrická široká
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Nastaviteľná pätica – hotizontálne a vertikálne
Teleso svietidla: ocelový plech, obruč a vrchná klenba – hliník
Reflektor: anodizovaný hliník
Krycie sklo: kalené 5mm ploché sklo
Tmavo šedá prášková farba odolná voči korózii
High pressure sodium lamp
Reflector
Asymmetrical wide
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Adjustable lampholder – horizontal and vertical
Housing: sheet steel, frame and upper canopy –
aluminium
Reflector: anodized aluminium
Front glass: hardened 5mm flat glass
High corrosion resistant powder coat finish in dark grey
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp
THEA 1: Nastaviteľný držiak Ø 60mm
THEA 2: Nastaviteľný držiak Ø 102mm
THEA 3/4: Pevný držiak Ø 60mm
Mounting on a pole
THEA 1: Adjustable pole fitter for Ø 60 mm poles
THEA 2: Adjustable bracket for Ø 102 mm poles
THEA 3/4: Fixing bracket for Ø 102 mm poles
Mounting
Montáž
THEA
45
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
500
375
250
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
60
90
75
125
90
THEA ST 100 W VP
Photometry
Fotometria
90
45
60
75
cd/klm
IP
30
15
0
C0.0-C180.0
500
375
250
125
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
45
60
75
90
lampholder
THEA ST 150 W VP
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
70
100
150
250
70
100
150
250
THEA 3 CL I
THEA 3 CL I
THEA 3 CL I
THEA 3 CL I
THEA 3 CL II
THEA 3 CL II
THEA 3 CL II
THEA 3 CL II
70
100
150
250
70
100
150
250
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
70
100
150
250
70
100
150
250
THEA 2 CL I
THEA 2 CL I
THEA 2 CL I
THEA 2 CL I
THEA 2 CL II
THEA 2 CL II
THEA 2 CL II
THEA 2 CL II
THEA 4 CL I
THEA 4 CL I
THEA 4 CL I
THEA 4 CL I
THEA 4 CL II
THEA 4 CL II
THEA 4 CL II
THEA 4 CL II
ST
ST
ST
ST
ST
ST
70
100
150
70
100
150
THEA 1 CL I
THEA 1 CL I
THEA 1 CL I
THEA 1 CL II
THEA 1 CL II
THEA 1 CL II
IP
lamp
ø526
CCG
200
power
(W)
Type
ST
E 40
THEA 2
30
cd/klm
100
15
0
C0.0-C180.0
400
300
200
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
17.80
17.80
17.80
17.80
17.80
17.80
17.80
17.80
17.10
17.10
17.10
17.10
17.10
17.10
17.10
17.10
13.40
13.40
13.40
13.40
13.40
13.40
13.40
13.40
9.80
9.80
9.80
9.80
9.80
9.80
weight
(kg)
200
THEA ST 250 W VP
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
colour
ø526
500
1065
102
60
Mounting
Montáž
ASM004717015000
ASM004711A15000
ASM004711K15000
ASM004712K15000
ASN004717015000
ASN004711A15000
ASN004711K15000
ASN004712K15000
ASK004717015000
ASK004711A15000
ASK004711K15000
ASK004712K15000
ASL004717015000
ASL004711A15000
ASL004711K15000
ASL004712K15000
ASI004717015000
ASI004711A15000
ASI004711K15000
ASI004712K15000
ASJ004717015000
ASJ004711A15000
ASJ004711K15000
ASJ004712K15000
ASG004717015000
ASG004711A15000
ASG004711K15000
ASH004717015000
ASH004711A15000
ASH004711K15000
code
THEA 3
480
THEA 1
ø526
THEA 4
102
102
480
THEA
1065
ø526
125
URBAN LIGHTING
200
200
126
Vysokotlaková sodíková výbojka
Reflektor
Asymetrická široká
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Elektronický predradník na požiadanie
Teleso: hliníkový plech vystužený oceľovými platničkami
Reflektor: anodizovaný hliník
Krycie sklo: 5mm kalené ploché sklo
Tmavo šedá prášková polyesterová farba odolná voči
korózii
High pressure sodium lamp
Reflector
Asymmetrical wide
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Electronic control gear on request
Housing: aluminum sheet reinforced with heavy steel
plates
Reflector: anodized aluminium
Front glass: hardened flat glass, 5mm thickness
High corrosion resistant polyester powder coat finish in
dark grey
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp Ø 102mm
Mounting on a pole with Ø 102mm
Mounting
Montáž
TIFFANY
ST
cd/klm
ST
ST
ST
100
150
250
TIFFANY 2 CL II
TIFFANY 2 CL II
TIFFANY 2 CL II
45
cd/klm
30
15
0
C0.0-C180.0
15
30
C90.0-C270.0
60
45
45
75
60
75
75
60
90
90
100
150
200
250
300
TIFFANY 150 W ST
90
TIFFANY 2
30
15
0
C0.0-C180.0
100
150
200
250
300
15
30
C90.0-C270.0
45
60
75
90
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
E40
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
dark grey
colour
ø526
lampholder
TIFFANY 250 W ST
ST
ST
ST
100
150
250
TIFFANY 2 CL I
TIFFANY 2 CL I
TIFFANY 2 CL I
Photometry
Fotometria
ST
ST
ST
ST
ST
ST
100
150
250
100
150
250
ø102
TIFFANY 1 CL I
TIFFANY 1 CL I
TIFFANY 1 CL I
TIFFANY 1 CL II
TIFFANY 1 CL II
TIFFANY 1 CL II
ø526
CCG
lamp
E 40
power
(W)
Type
320
TIFFANY 1
320
TIFFANY
1065
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
13.60
13.60
13.60
13.60
13.60
13.60
weight
(kg)
ASR004711A15000
ASR004711K15000
ASR004712K15000
ASQ004711A15000
ASQ004711K15000
ASQ004712K15000
ASO004711A15000
ASO004711K15000
ASO004712K15000
ASP004711A15000
ASP004711K15000
ASP004712K15000
code
615
Mounting
Montáž
ø102
102
102
127
URBAN LIGHTING
128
Metal-halogenidová výbojka, vysokotlaková sodíková
výbojka, kompaktná žiarivka
Reflektor
Symetrická
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Konvenčný predradník (EEI=B2, štandardne kompenzovaný)
Elektronický (EEI=A2), alebo stmievateľný elektronický
predradník (EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Teleso svietidla: samozhášací V2 polykarbonátu
Reflektor: anodizovaný hliník, kladivková úprava
Kryt svietidla: číry UV stabilizovaný samozhášací V2
polykarbonát
Šedá prášková farba odolná voči korózii
A – Redukcia pre inštaláciu na výložník - šedá
B – Kryt pre montáž na strop alebo stenu - šedá
C – Hliníkové lopatky
Metal-halide lamp, high pressure sodium lamp, compact
fluorescent lamp
Reflector
Symmetrical
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Conventional control gear (EEI=B2, standardly
compensated)
Electronic (EEI=A2) or dimmable electronic control gear
(EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Housing: extinguishing V2 polycarbonate
Reflector: anodized aluminium, peened
Luminaire cover: clear U.V. stabilized diffuser - self-extinguishing V2 polycarbonate
High corrosion resistant powder coat finish in grey
A – Pole adapter in polycarbonate - grey
B – Cover for ceiling or wall fixing - grey
D – Aluminium blades
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp Ø 60mm
Mounting on a pole with Ø 60mm
Mounting
Montáž
SOFIA
power
(W)
lamp
ST
E 40
ST
E 27
A
B
CCG
lampholder
SOFIA 1
1x100
MT/ST
E40
SOFIA 1
1x150
MT/ST
E40
SOFIA 1
1x70
MT
E27
SOFIA 1
1X70
ST
E27
SOFIA 1
1x85/120
PLH
2G8
SOFIA 2
2x100
MT/ST
E40
SOFIA 2
2x150
MT/ST
E40
SOFIA 2
2x70
MT
E27
SOFIA 2
2x70
ST
E27
SOFIA 2
2x85/120
PLH
2G8
ACCESSORIES
Pole adapter in polycarbonate grey Ø 60mm
Cover for ceiling or wall fixing in polycarbonate grey
Aluminium blades by to insert on the diffuser
Type
600
MT
E 40
MT
E 27
225
SOFIA
ASF0000000540GR
ASF0000000541GR
ASF000000000542
grey
grey
Mounting
Montáž
ASD004X11A18000
ASD004X11K18000
ASD002317018000
ASD004217018000
ASD001B1E868000
ASE004X21A18000
ASE004X21K88000
ASE002327018000
ASE004227018000
ASE001B2E868000
C
EEI=B2
EEI=B1
code
ECG
EEI=A2
CCG
CCG
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
grey
colour
260
ECG
EEI=A1
ECG 1–10V
990
EEI=A1
ECG switchDIM
EEI=A1
ECG DALI
60
260
129
URBAN LIGHTING
225
130
Symetrická
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Konvenčný predradník (EEI=B2, štandardne
kompenzovaný)
Elektronický predradník
Elektronický (EEI=A2), alebo stmievateľný elektronický
predradník (EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Difúzor: UV stabilizovaný samozhášací V2 polykarbonát
(číry, opálový na požiadanie)
Reflektor: anodizovaný hliník
Vrchný kryt: samozhášací V2 polykarbonát
Čierna prášková farba odolná voči korózii
A – Lamelárna optika
B – Kryt svetelného zdroja s modrým pásikom
C – Polykarbonátový výložník pre montáž na stĺp/
nástennú montáž
Diffuser (clear/opal)
Symmetrical
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Conventional control (EEI=B2, standardly compensated)
Electronic control gear
Electronic (EEI=A2) or dimmable electronic control gear
(EEI=A1 – 1-10V/Switch DIM/DALI)
Diffuser: self-extinguishing V2 polycarbonate
(clear, opal on request)
Reflector: anodized aluminium
Top cover: self-extinguishing V2 polycarbonate
High corrosion resistant powder coat finish in black
A – Lamellar optic
B – Lamp shader with blue strip
C – Polycarbonate bracket for pole/wall mounting
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Vysoko tlaková metal-halogenidová výbojka,
Vysoko tlaková sodíková výbojka
Kompaktná žiarivka, žiarovka
Difúzor (číry/opálový)
Metal-halide lamp, compact fluorescent lamp,
incandescent lamp, high pressure sodium lamp
Lamps
Svetelný zdroj
Accessories
Príslušenstvo
Montáž na stĺp Ø 60mm
Mounting on a pole with Ø 60mm
Mounting
Montáž
CATHY
IAA
optic
power
(W)
FSQ
G24d-3
ST
E 27
340
lamp
CCG
CATHY
transparent
1x100
IAA
CATHY
transparent
1x26
FSQ
CATHY
transparent
1x42
FSMH
CATHY
transparent
1x70
ST
CATHY
transparent
1x70
MT
ACCESSORIES
A: Lamellar optic
B: Lamp shader with blue strip
C: Polycarbonate bracket for pole/wall mounting
Type
E 27
MT
OPAL DIFFUSER
A
405
CATHY
E27
G24d-3
Gx24q-4
E27
E27
lampholder
black
black
black
black
black
colour
60
AS90000000A5911
AS90000A5912 BL
AS900000A590 NE
AS8917711A05000
AS8911312685000
AS8911814285000
AS8914217015000
AS8912317015000
code
Mounting
Montáž
TRANSPARENT DIFFUSER
B
C
131
URBAN LIGHTING
132
Vysoko tlaková metal-halogenidová výbojka, vysoko tlaková
sodíková výbojka
Difúzor
Symetrická
Konvenčný predradník, zapaľovač, kondenzátor
Trieda I
Trieda II na požiadanie
Difúzor: UV stabilizovaný samozhášací V2 polykarbonát
(opálový alebo priehľadný)
Reflektor: anodizovaný hliník
Šedá prášková farba odolná voči korózii
Reflektor: biely, modrý, zelený alebo žltý
Lamelárna optika
High pressure metal-halide lamp, high pressure sodium
lamp
Diffuser
Symmetrical
Conventional control gear, ignitor, capacitor
Class I
Class II on request
Diffuser: UV stabilized self-extinguishing V2
polycarbonate (opal or transparent)
Reflector: anodized aluminium
High corrosion resistant powder coat finish in grey
Reflector: white, blue, green or yellow
Lamellar optic
Lamps
Svetelný zdroj
Optical system
Optický systém
Light distribution
Distribúcia svetla
Wiring
Elektrická výbava
Material
Materiál
Surface finish
Povrchová úprava
Accessories
Príslušenstvo
Light sources must be ordered separately.
Svetelné zdroje je nutné objednať zvlášť.
Montáž na stĺp Ø 60mm alebo Ø 72mm
Mounting on a pole with Ø 60mm or Ø 72mm
Mounting
Montáž
DOLLY
SE
E 27
lamp holder
* Lamp SE 70W E27 with built-in ignitor
SE*/MC
SE/MC
SE/MC
E27
E40
E40
60/72
ASB0000000A5932
ASA004W17018000
ASA004X11A18000
ASA004X11K18000
ASB0000A5930TTP
ASB000A5930TTPR
ASB000A5930TTPB
ASB000A5930TTPV
code
(kg)
Mounting
Montáž
grey
grey
grey
70
100
150
DOLLY gear box
DOLLY gear box
DOLLY gear box
ACCESSORIES
Lamellar optic
colour
white
yellow
blue
green
power
(W)
lamp
GEAR BOX
GREEN OPTIC
CCG
LAMELLAR OPTIC
YELLOW OPTIC
DOLLY transparent cover and diffuser
DOLLY transparent cover and diffuser yellow
DOLLY transparent cover and diffuser blue
DOLLY transparent cover and diffuser green
Type
580
SE
E 40
MC
E 27
MC
E 40
BLUE OPTIC
WHITE OPTIC
345
DOLLY
133
URBAN LIGHTING
134
Inground recessed products – Full DRY system
The cards of our LED products are guaranteed for 5 years.
All products equipped with traditional lighting components are
guaranteed for 3 years from the date of delivery to the Purchaser.
Warranty:
.01 Goffered black (RAL 9005)
.02 Goffered white (RAL 9016)
.06 Goffered grey (Akzo Nobel 13645-similar to RAL 9006)
.08 Goffered anthracite (Akzo Nobel 9792-900 ‘Sablè’)
The final painting of our lighting fixtures is available in four different colours, identified by two digits to be added to the product
code:
Before resin coating
After resin coating
Therefore our inground recessed products always come with the
already assembled feeding cable (normally 1 m in length).
Painting and anti–corrosion treatment
The relevant installation sleeves have been designed to contain the
product itself, the cable and the following devices for connection
To prevent problems of oxidation and corrosion on its aluminium to mains power:
products OMS uses an aluminium alloy with a low percentage of - IP68 junction box ‘Paguro’ (for products supplied by mains
copper combined with a three-phase painting process:
voltage)
- IP68 ‘T’ junction box (for RGB products)
1. IRIDITE treatment (inertialization of the aluminium through Finally, such accessories allow either feed-through (so called inchemical process);
and-out) or derivative wiring (direct feeding).
2. first layer of epoxy powder painting;
3. final layer of polyester painting.
Such categories are established according to the maximum
temperature allowed on the contact surface, to the heaviest load
the product can withstand (500 kg for walkover fittings and 2000
kg for drive over ones) and to the extension of the fixture out of
the ground.
Proof of the correct functioning of the device is the absence
of condensation on the internal surface of the glass, after the
The temperature values of our products have been measured at
product has been turned off.
the environmental temperature of 25°C.
The International Standard EN 60598-2-13 published in January
2007 establishes 5 categories for the use of inground recessed
lighting fixtures:
C1 In normally not accessible areas.
C2 In restrained access areas (either pedestrian or cycle paths, for
instance).
C3 In all the remaining accessible areas (for instance driveways,
parking lots, etc.).
C4 As above, but in areas where either snow-ploughs or defrosting devices are used.
C5 In special areas where running temperatures may cause injury,
such as areas for children, swimming pools, etc.
International Standard EN 60598-2-13:
Brand appearing on products approved by the
UL institution allowing their sale on the American
markets.
Platek’s full-dry system applies to recessed products and consists
of resin coating of the cable entry area. Such coating makes it
impossible to exchange air with the external environment through
the feeding cable, either when the lamp has been switched on
Brand appearing on products which are directly or turned off.
approved by the manufacturer – Symbol no.1.
The air fl ow must be interrupted as even ground humidity is
conveyed into the product via the feeding cable.
Brand appearing on products approved by an external
Institution, attesting the compliance with both
Regulation EN 60598 and all the specifi c features of
all the Countries adhering to the “Lum Agreement”.
The number beside the symbol refers to the Country
where the brand was released.
Considering the high manufacturing quality of its fi ttings, in
compliance with the fi eld regulation and along with the prescribed
self-certifi cation of conformity (Symbol no.1) - OMS can supply
fixtures with product brands released by external institutions. In
details:
QUALITY BRAND FOR PERFOMANCE LUMINAIRES
TECHNICAL PART
depression –
air suction
room
temperature
overpressure –
air ejection
60°/80°C
89 17 004
‘junction box PAGURO’
– to connect either 12V
products or fi ttings
powered by ains voltage
supply.
89 17 010
‘T-Con junction box’
- to connect RGB LED
products.
After the product has
been turned off and
has cooled down, a
depression is created
inside the fi tting.
After the product has
been switched on its
internal
temperature
rises along with internal
pressure.
Description
-
G53
G53
G53
GU5,3
GU5,3
GY6,35
GY6,35
GY6,35
G9
HSE-MF
Tubular sodium vapour lamp
HSE-E 70W
HIT-CE 35W
HIT-CE 70W
HIT-CE 150W
HIT-TC-CE 20W
HIT-TC-CE 35W
HIT-TC-CE 70W
HIT-TC-CE 70W
Hellipsoid sodium vapour lamp
HIT-DE 250W
Bi-pin metal halide lamps
HIT-DE 70W
HIT-DE 150W
HST-DE 70W
HST-DE 150W
Metal halide lamps with double socket
E40
E27
G12
G12
G12
G8,5
G8,5
G8,5
GU6,5
FC2
Rx7s
Rx7s-24
Rx7s
Rx7s-24
-
-
-
-
-
100W
70W
35W
70W
150W
20W
35W
70W
20W
250W
70W
150W
70W
150W
8W
21W
39W
9W
15W
6W
12W
10W
18W
18W
18W
26W
18W
26W
32W
42W
40W
55W
-
20W
20W
35W
35W
35W
50W
50W
50W
50W
50W
50W
75W
75W
75W
50W
35W
35W
50W
75W
40W
50W
50W
75W
75W
300W
60W
60W
100W
Power
10°
36°
10°
24°
36°
10°
24°
36°
60°
35°
50°
8°
24°
45°
36°
36°
-
10°
30°
10°
30°
40°
R7s
E27
E27
E27
E27
GX16d
-
Beam angle
E27
E27
Socket
QR-CBC35 max 20W
GU4
QR-CBC35 max 20W
GU4
QR-CBC51 max 35W
GU5,3
QR-CBC51 max 35W
GU5,3
QR-CBC51 max 35W
GU5,3
QR-CBC51 max 50W
GU5,3
QR-CBC51 max 50W
GU5,3
QR-CBC51 max 50W
GU5,3
QR-CBC51 max 50W
GU5,3
QPAR-CB16 max 50W
GZ10
QPAR-CB16 max 50W
GZ10
Compact fluorescent lamps
T16 8W
G5
T16 21W
G5
T16 39W
G5
TC-DSE 9W
E27
TC-DSE 15W
E27
TC-TSE 6W
GX53
TC-DSE 12W
E27
TC-DEL 10W
G24q-1
TC-DE 18W
G24q-2
TC-D 18W
G24d-2
TC-T 18W
GX24d-2
TC-T 26W
GX24d-3
TC-TE 18W
GX24q-2
TC-TEL 26W
GX24q-3
TC-TEL 32W
GX24q-3
TC-TEL 42W
GX24q-4
TC-L 40W
2G11
TC-L 55W
2G11
High-pressure sodium vapour lamps with double socket
Dichroic halogen lamps
QR111 max 75W
QR111 max 75W
QR111 max 75W
QR-CBC51 max 50W
QR-CBC51 max 35W
QT12 35W
QT12 50W
QT12 75W
QT14 40W
Halogen lamps with reflector
Bi-pin halogen lamps
QPAR20 10° 50W
QPAR20 30° 50W
QPAR30 10° 75W
QPAR30 30° 75W
PAR56 40° 300W
A60 max 60W
A60 max 100W
Halogen lamp with double socket
R7s 60W
Incandescent par lamps
Incandescent lamps
Type
LAMPS INDEX
-
-
-
-
-
-
-
12V
12V
12V
12V
12V
12V
12V
12V
12V
230V
230V
12V
12V
12V
12V
12V
12V
12V
12V
230V
230V
230V
230V
230V
12V
230V
230V
230V
Tension
2000K
2000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3200K
3000K
3000K
2000K
2000K
3500K
3000K
3000K
2700K
3000K
-2700K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
2900K
2900K
3000K
3000K
3000K
2000K
2000K
3000K
3000K
3000K
2900K
2800K
2800K
2900K
2900K
2800K
3000K
2800K
2800K
Colour temperature
-
-
-
-
-
-
-
3200cd
500cd
8000cd
3100cd
1500cd
12500cd
4400cd
2200cd
1200cd
900cd
-
30000 cd
5300 cd
2000 cd
1800 cd
1100 cd
600 cd
910 cd
1450 cd
-
3000 cd
1000 cd
6900 cd
2200 cd
-
-
-
Intensity
8500lm
5600lm
3600lm
7300lm
15000lm
1700lm
3500lm
6000lm
1700lm
22000lm
5100lm
11700lm
6800lm
15000lm
600lm
1150lm
1200lm
1200lm
1800lm
1200lm
1750lm
2400lm
3200lm
3500lm
4700lm
300lm
1900lm
3100lm
-
-
-
460 lm
-
-
-
Flux
135
RESIDENTIAL LIGHTING TECHNICAL PART
136
Group 7
Group 8
Group 5
Group 6
Group 4
Group 3
Group 2
Group 1
421346940833
421346940833
421346940834
421346940863
421346940834
421346940832
421346940863
421346940833
421346940836
421346940844
421346940851
421346940843
421346940839
421346940837
421346940842
421346940821
United Kingdom, Ireland, Iceland,
Denmark, Finland, Sweden, Norway,
Netherlands
Italy, Israel, Cyprus, Malta, Greece,
Lebanon, Syria, Jordan, Turkey,
Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates,
Kuwait, Bahrain, Oman, Yemen,
Islamic Republic of Iran, Iraq,
Pakistan, Bangladesh
Portugal, Spain, South America,
Carribean Islands
France, Africa+Island Groups,
Madagascar, Luxembourg
Czech Republic, Slovakia
Hungary, Poland, Russia, Ukraine,
Latvia, Lithuania, Kazakhstan,Georgia,
Armenia, Belarus, Macedonia, Bulgaria,
Serbia, Bosnia and Herzegovina, Romania,
Croatia, Slovenia, Estonia, Montenegro
Germany, Austria, Switzerland
USA, Canada, Australia, New Zeland, India, China,
Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, Macau,
South Korea, Philippines, East Asia
fax
phone
Groups
SALES ORGANIZATION
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
e-mail
137
NOTES
138
139
NOTES
Graphic design: © Milan Mikula, Jozef Jagušák, RECO s.r.o., Prepress: RECO s.r.o., Photo: Milan Noga, RECO s.r.o.
The manufacturer reserves all rights to make changes in materials and components used in production of lighting fittings.
Výrobca si vyhradzuje všetky práva na zmeny v materiáloch a komponentoch použitých pri výrobe svietidiel.
OMS, spol. s r. o.
419 Dojč, 906 02 Dojč, Slovakia
Tel.: +421(0)34/694 0811, 694 0877
Fax: +421(0)34/694 0888
e-mail: [email protected], http://www.oms.sk
HEAD OFFICE
Download

OMS OUTDOOR