SEC lighting
: LightBox Displays
: Informačné a reklamné svietidlá
SEC is producer of the whole informational lighting range
(LightBox Displays) for both general and special usage.
Choose the right information lighting
fixture SEC which would fulfil your
expectations concerning design, power
and especially transfer of information to the others.
Firma SEC vyrába celú škálu informačných a reklamných svietidiel
pre všeobecné, ale aj špeciálne použitie.
Vyberte si práve také informačné alebo reklamné svietidlo SEC, ktoré Vám
naplní Vaše očakávania z hľadiska dizajnu, výkonu, ale hlavne splnenia
požiadavky „odovzdať informáciu“ ostatným.
310
www.sec.sk
MICROINFO
SEC lighting
230V
11W
I
IP20
DESCRIPTION
POPIS
• MICROINFO type serie lighting fixtures are designed as single sided
small lighting information and advertisment panels for general use in
offices, hotels, supermarkets, warehouses, hospitals, airports, public
premises etc.
• Design:
• base: steel finished in RAL9003 white polyester powder coat
• diffuser: acrylic opal white (must be ordered separately including )
• Svietidlá typovej rady MICROINFO sú určené pre malé svetelné
informačné/ reklamné návestia pre všeobecné použitie v nemocniciach,
obchodných priestoroch, úradoch, hoteloch, letiskách a iných priestoroch.
Veľkou výhodou svietidiel MICROINFO sú ich malé rozmery
a tým aj nenápadný vzhľad v interiéri.
• konštrukcia:
• teleso svietidla - povrchovo upravený oceľový plech RAL9003
• svetelno-činný kryt - opálové PMMA s piktogramom
(musí byť objednané ako samostatná položka so špecifikáciou
piktogramu v objednávke)
OPTIONS
OPCIE
• The cover with customised legend must be ordered as a separate item
• LEDs as a light source instead of the fluorescent tube
• kryt svietidla s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa musí
byť objednaný samostatne
• LED ako svetelný zdroj namiesto žiarivky
INFOLUX
• Wall mounting informational lighting fixture (customised legend)
• informačné svietidlo (piktogram ľubovoľný, podľa vašej požiadavky)
MICROINFO
W
11
11
-
Type
MICROINFO 11W
MICROINFO-EP 11W
Power Supply
Size L x W x H (mm)
Light Source
Ballast Type / typ predradníka
Order Code
Weight
230V AC
351 x 105 x 48
11W / G23
magnetic ballast KVG / tlmivka
81-B-00-999
1,0 kg
230V AC/DC
351 x 105 x 48
11W / 2G11
electronic EVG / elektronický
81-B-08-999
0,8 kg
DIFFUSER WITH CUSTOMISED LEGEND
351 x 105 x 48
-
-
on request
0,1 kg
KRYT S PIKTO PODĽA ŠPECIFIKÁCIE
351 x 105 x 48
-
-
na požiadanie
0,1 kg
www.sec.sk
Order under the product codes only / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
311
C.CANLUX-A-LED
SEC lighting
LE D
230V
LED
I
IP40
DESCRIPTION
POPIS
• Both wall mounting single sided (C.CANLUX) and ceiling mounting
double sided (C.CANLUX-TOP) are designed as a lightbox displays with
low energy consumption especially designed for applications where 24/7
non-stop operation is needed
• equipped with 2x3W or 4x3W high-power LEDs with
the lifetime min. 60000h
• Design:
• Extruded anodised aluminium profile
• Acrylic diffuser with legend
(must be ordered separatelym including the legend specification by the
customer, for single sided version 1pcs is needed,
for doublesided version 2pcs are needed)
AL
C.CANLUX-A-LED
• AL body single-sided wall mounting fixture equipped with 2x3W LED
• 2x3W LED jednostranné informačné svietidlo pre nástennú montáž
LE D
• nástenné jednostranné (C.CANLUX) alebo stropné obojstranné
(C.CANLUX-TOP) informačné svietidlá vybavené výkonnými
a úspornými LED so životnosťou 60000h najmä pre aplikácie,
kde je požadovaná trvalá prevádzka 24hod/deň
• konštrukcia:
• eloxovaný hliníkový profil
• PMMA difúsor s piktogramom
(plexi kryt musí byť objednaný ako samostatná položka so špecifikáciou
piktogramu. Pre jednostrannú verziu 1ks, pre obojstrannú 2ks plexi krytov)
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Equipped with longlife high-power LEDs
• vybavené výkonnými LED s dlhou životnosťou
OPTIONS
AL
C.CANLUX-TOP-A-LED
PRÍPLATKY
• Plexi diffuser including pictograms (must be ordered separately)
(1pcs for wall mounting version and 2pcs for ceiling mounting
version are necessary)
• Wire rope suspension set
• Emergency lighting including battery for 1h or 3h duration
(see also page No.260-263)
• plexi s piktogramom (musí byť objednané samostatne)
(potrebný 1ks pre nástennú verziu a 2ks pre stropnú verziu)
• Závesný lankový set
• Svietidlo vybavené núdzovým zdrojom a akumulátorom s autonómnosťou
1hod alebo 3h (vid katalóg str.260-263)
• AL body double-sided ceilinb mounting fixture equipped with 4x3W LED
• 4x3W LED obojstranné informačné svietidlo pre stropnú montáž
C.CANLUX-A / C.CANLUX-TOP-A
Optional plexi with legend / Plexi s piktogramom
Diffuser without picto /plexi bez piktogramu
Diffuser with customised pictogram style
Plexi s piktogramom podľa špecifikácie odberat.
Order Code :
objednávací kód
Cable Entry
254-B-100-00-00
only for TOP version
on request
na požiadanie
175
Optional Pictograms:
• Acrylic diffuser with specified pictogram must be ordered separately
(for C.CANLUX-A 1pcs of pictogram diffuser is needed, for
C. CANLUX-TOP-A 2pcs of pictogram diffusers are needed)
Príplatkové plexi s piktogramom:
• plexi s piktogramom musí byť objednané samostatne
(pre nástennú verziu je potrebný 1ks plexi s piktogramom,
pre stropnú verziu “TOP” sú potrebné 2ks plexi s piktogramom)
95
325
C.CANLUX-A-LED
W
Type
Order Code
Weight
LED
C.CANLUX-A-LED
230V AC/DC
325 x 175 x 95
2x3W LED
electronic EVG / elektronický predradník
254-B-03-01
1,8 kg
LED
C.CANLUX-TOP-A-LED
230V AC/DC
325 x 220 x 95
4x3W LED
electronic EVG / elektronický predradník
254-B-04-01
1,9 kg
312
Power Supply
Size L x W x H (mm)
Light Source
Ballast Type / typ predradníka
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
C.CANLUX-B-LED
SEC lighting
230V
LED
I
LE D
IP40
DESCRIPTION
POPIS
• Both wall mounting single sided (C.CANLUX) and ceiling mounting
double sided (C.CANLUX-TOP) are designed as a lightbox displays with
low energy consumption especially designed for applications where 24/7
non-stop operation is needed
• equipped with 2x3W or 4x3W high-power LEDs with
the lifetime min. 60000h
• Design:
• Extruded anodised aluminium profile
• Acrylic diffuser with legend
(must be ordered separatelym including the legend specification by the
customer, for single sided version 1pcs is needed,
for doublesided version 2pcs are needed)
• nástenné jednostranné (C.CANLUX) alebo stropné obojstranné
(C.CANLUX-TOP) informačné svietidlá vybavené výkonnými
a úspornými LED so životnosťou 60000h najmä pre aplikácie,
kde je požadovaná trvalá prevádzka 24hod/deň
• konštrukcia:
• eloxovaný hliníkový profil
• PMMA difúsor s piktogramom
(plexi kryt musí byť objednaný ako samostatná položka so špecifikáciou
piktogramu. Pre jednostrannú verziu 1ks, pre obojstrannú 2ks plexi krytov)
STANDARD ACCESSORIES
C.CANLUX-B-LED
• AL body single-sided wall mounting fixture equipped with 2x3W LED
• 2x3W LED jednostranné informačné svietidlo pre nástennú montáž
LE D
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Equipped with longlife high-power LEDs
• vybavené výkonnými LED s dlhou životnosťou
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Plexi diffuser including pictograms (must be ordered separately)
(1pcs for wall mounting version and 2pcs for ceiling mounting
version are necessary)
• Wire rope suspension set
• Emergency lighting including battery for 1h or 3h duration
(see also page NO. 260-263)
• plexi s piktogramom (musí byť objednané samostatne)
(potrebný 1ks pre nástennú verziu a 2ks pre stropnú verziu)
• Závesný lankový set
• Svietidlo vybavené núdzovým zdrojom a akumulátorom s autonómnosťou
1hod alebo 3h (vid katalóg str. 260-263)
C.CANLUX-TOP-B-LED
• AL body double-sided ceilinb mounting fixture equipped with 4x3W LED
• 4x3W LED obojstranné informačné svietidlo pre stropnú montáž
C.CANLUX-B / C.CANLUX-TOP-B
Cable Entry
Optional plexi with legend / Plexi s piktogramom
only for TOP version
Diffuser without picto /plexi bez piktogramu
Diffuser with customised pictogram style
175
95
254-B-101-00-00
on request
Plexi s piktogramom podľa špecifikácie odberat.
325
Order Code :
objednávací kód
na požiadanie
Optional Pictograms:
• Acrylic diffuser with specified pictogram must be ordered separately
(for C.CANLUX-A 1pcs of pictogram diffuser is needed, for
C. CANLUX-TOP-A 2pcs of pictogram diffusers are needed)
Príplatkové plexi s piktogramom:
• plexi s piktogramom musí byť objednané samostatne
(pre nástennú verziu je potrebný 1ks plexi s piktogramom,
pre stropnú verziu “TOP” sú potrebné 2ks plexi s piktogramom)
C.CANLUX-B-LED
W
Type
Order Code
Weight
LED
C.CANLUX-B-LED
230V AC/DC
325 x 325 x 95
2x3W LED
electronic EVG / elektronický predradník
254-B-05-01
3,2 kg
LED
C.CANLUX-TOP-B-LED
230V AC/DC
325 x 360 x 95
4x3W LED
electronic EVG / elektronický predradník
254-B-06-01
3,3 kg
www.sec.sk
Power Supply
Size L x W x H (mm)
Light Source
Ballast Type / typ predradníka
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
313
TOPINFO / TOPINFO-H
SEC lighting
230V
2x
9W
11W
18W
DESCRIPTION
I
IP40
POPIS
• The TOP-INFO type serie is designed as lighting information or
advertisment panels for general use in offices, hotels, warehouses,
assembly areas, airports, public premises etc.
The lighitng fixtures are available in two versions: standard is bracket
• 122mm long bracket ceiling mount (TOPINFO)
• 2pcs of suspension hooks (TOPINFO-H)
• Body: extruded alluminium profile
• Diffuser: opal white acrylic diffuser with customised pictogram
(must be ordered separately: 2pcs/fixture)
• Svietidlá typovej rady TOP-INFO sú určené pre svetelné obojstranné
informačné návestia pre všeobecné použitie v úradoch, kinách, hoteloch,
garážach, letiskách, vlakových nástupištiach a pod.
• Svietidlo TOP-INFO je určené pre montáž na strop pomocou:
• závesnej konzoly dĺžky 112mm (TOPINFO)
• 2ks závesné oká na lankový/retiazkový záves (TOPINFO-H), čo je
výhodné najmä v prípade veľkej svetlej výšky interiéru a potreby
umiestnenia svietidla na dlhšom závese.
• Teleso svietidla - hliníkový profil
• Svetelno-činný kryt -PMMA s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa
(musí býť objednané ako samostatná položka - 2ks/svietidlo)
TOP-INFO
• Bracket ceiling mounting double-sided lighting fixture
• stropné obojstranné svietidlo na konzole
OPTIONS
OPCIE
• 2pcs of customised legends (it is necessary to specify it in the order)
• Customised size of the lighting fixture body (min.order quantity 100pcs)
• svetelno-činný kryt -PMMA s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa
(musí býť objednané ako samostatná položka - 2ks/svietidlo)
• veľkosť svietidla podľa špecifikácie odberateľa (min.objednávka pre 100ks)
Cable Entry
Order Code :
objednávací kód
TOPINFO
Optional plexi with legend / Plexi s piktogramom
2x9W size diffuser with customised pictogram style
on request
2x9W plexi s pikto podľa špecifikácie odberataľa
na požiadanie
11W size diffuser with customised pictogram style
on request
11W plexi s pikto podľa špecifikácie odberataľa
na požiadanie
18W size diffuser with customised pictogram style
on request
18W plexi s pikto podľa špecifikácie odberataľa
na požiadanie
Optional Pictograms:
• Acrylic diffuser with customised legend specification must be ordered
separately (2pcs of diffusers are needed)
Príplatkové plexi s piktogramom:
• plexi so špecifikáciou piktogramu musí byť objednané samostatne
(pre stropnú verziu “TOP” sú potrebné 2ks plexi s piktogramom)
TOP-INFO-H
• Suspended double-sided lighting fixture with hooks
• stropné závesné obojstranné svietidlo so závesnými okami
TOPINFO SUSPENDED BRACKET / ZÁVESNA KONZOLA
W
2x9
11
18
xxx
Type / Typ
d x v (mm)
Power Supply
Light Source
Light Source Nominal Light Output (lm)
Order Code / obj.kód
Weight
TOPINFO 2x9W
250 x 250 mm
230V / 50Hz
2x 9W / G23
2x 600 lm
26-B-23-999-00
2,5 kg
TOPINFO 11W
370 x 210 mm
230V / 50Hz
11W / G23
900 lm
26-B-24-999-00
3,0 kg
TOPINFO 18W
650 x 240 mm
230V / 50Hz
18W / G13
1150 lm
26-B-25-999-00
4,5 kg
TOPINFO - Customised
podľa vašej špecifik.
xxxV
xxxW / xxx
xxx lm
26-B-XXX
xxx kg
Type / Typ
d x v (mm)
Power Supply
Light Source
Light Source Nominal Light Output (lm)
Order Code / obj.kód
Weight
TOPINFO-H 2x9W
250 x 250 mm
230V / 50Hz
2x 9W / G23
2x 600 lm
26-B-32-999-00
2,5 kg
TOPINFO-H 11W
370 x 210 mm
230V / 50Hz
11W / G23
900 lm
26-B-33-999-00
3,0 kg
TOPINFO-H 18W
650 x 240 mm
230V / 50Hz
18W / G13
1150 lm
26-B-26-999-00
4,5 kg
xxxV
xxxW / xxx
xxx lm
26-B-XXX
xxx kg
TOPINFO-H SUSPENSION HOOKS / ZÁVESNÉ OKÁ
W
2x9
11
18
xxx
TOPINFO-H customised podľa vašej špecifik.
314
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
INFO
SEC lighting
230V
AC
2x
9W
11W
18W
DESCRIPTION
36W
58W
I
IP40
POPIS
• The INFO type serie is designed as a wall moutning lighting
information or lightbox displays for general use in office buildings,
hotels, warehouses, cinemas, assembly areas, airports, public premises etc.
• Body: extruded alluminium profile
• Diffuser: opal white acrylic diffuser with customised pictogram
(its type must be specified in the order)
• Svietidlá typovej rady TOP-INFO sú určené pre nástenné svetelné
jednostranné informačné/reklamné návestia pre všeobecné použitie
v úradoch, kinách, administratívnych budovách, hoteloch, garážach,
letiskách, vlakových nástupištiach a pod.
• teleso svietidla - hliníkový profil
• svetelno-činný kryt -PMMA s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa
(typ pikto musí byť špecifikovaný v objednávke)
OPTIONS
OPCIE
• Customised legends (it is necessary to specify it in the order)
• Customised size of the lighting fixture body (min.order quantity 100pcs)
• svetelno-činný kryt -PMMA s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa
(musí býť objednané ako samostatná položka)
• veľkosť svietidla podľa špecifikácie odberateľa (min.objednávka pre 100ks)
INFO
Optional plexi with legend / Plexi s piktogramom
2x9W size diffuser with customised pictogram style
2x9W plexi s pikto podľa špecifikácie odberataľa
11W size diffuser with customised pictogram style
11W plexi s pikto podľa špecifikácie odberataľa
18W size diffuser with customised pictogram style
18W plexi s pikto podľa špecifikácie odberataľa
4x55W size diffuser with customised pictogram style
4x55W plexi s pikto podľa špecifikácie odberataľa
INFO
• Wall mounting single sided lighting fixture
• nástenné jednostranné informačné/reklamné svietidlo
Order Code :
objednávací kód
on request
na požiadanie
on request
na požiadanie
on request
na požiadanie
on request
na požiadanie
Optional Pictograms:
• Diffuser with customised legend specification must be ordered separately
Príplatkové plexi s piktogramom:
• plexi so špecifikáciou piktogramu musí byť objednané samostatne
INFO
• Wall mounting single sided lighting fixture as an advertisement display
• nástenné jednostranné reklamné svietidlo
Cable Entry
INFO
W
2x9
11
18
4x55
xxx
Type / Typ
d x v (mm)
Power Supply
Light Source
Light Source Nominal Light Output (lm)
Order Code / obj.kód
Weight
INFO 2x9W
250x250 mm
230V / 50Hz
2x 9W / G23
2x 600 lm
26-B-20-999-00
2,4 kg
INFO 11W
370x210 mm
230V / 50Hz
11W / G23
900 lm
26-B-2-999-00
2,6 kg
INFO 18W
650x240 mm
230V / 50Hz
18W / G13
1150 lm
26-B-22-999-00
4,5 kg
INFO 4x55W
600 x 600 mm
230V / 50Hz
4x55W / 2G11
4x 4000 lm
264-B-25-999-00
6,0 kg
podľa vašej špecifik.
xxx V
xxx W / xxx
xxx lm
26-B-xxx
xxx kg
INFO xxx - Customised
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
315
C.LEDLUX-P / -V
SEC lighting
LE D
230V
LED
I
IP20
DESCRIPTION
POPIS
• Both ceiling (C.LEDLUX-P) and recessed mounting (C.LEDLUX-V)
fixtures are designed as a lightbox displays with low energy
consumption especially designed for applications where 24/7 non-stop
operation is needed
• equipped with longlife 12xLEDs
• Design:
• Body made of steel painted in either RAL9006 or RAL9003
• Acrylic diffuser with legend
(must be ordered separately either as single or double sided,
the specification must include the legend specification)
• Stropné prisadené (C.LEDLUX-P) alebo zapustené (C.LEDLUX-V)
svietidlá sú určené ak informačné svietidlá vybavené LED s dlhou
životnosťou a nízkou spotrebou elektrickej energie najmä pre aplikácie,
kde je požadovaná trvalá prevádzka 24hod/deň
• konštrukcia:
• plech lakovaný v RAL9006 alebo RAL9003
• PMMA difúsor s piktogramom
(plexi kryt musí byť objednaný ako samostatná položka so špecifikáciou
piktogramu. Môže byť vyhotovený ako jednostranný alebo obojstranný)
C.LEDLUX-P RAL9006
• Surface mounted version in RAL9006 colour
• Verzia pre montáž na strop v šedej RAL9006 farbe
STANDARD ACCESSORIES
LE D
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Equipped with longlife LEDs
• vybavené LED s dlhou životnosťou
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Plexi diffuser including pictograms (must be ordered separately)
• Wire rope suspension set 2m long (order code 85-B-05-18-00)
• Emergency lighting including battery for 1h or 3h duration
(see also page 232 / 238)
• plexi s piktogramom (musí byť objednané samostatne)
• Závesný lankový set 2m dlhý (obj.kód 85-B-15-18-00)
• Svietidlo vybavené núdzovým zdrojom a akumulátorom s autonómnosťou
1hod alebo 3h (vid katalóg STR. 232+238)
C.LEDLUX
Optional plexi with legend / Plexi s piktogramom
C.LEDLUX-V RAL9003
85-B-19-37-00
Závesné plexi bez piktogramu
85-B-19-37-00
Diffuser without picto/ bez pikto for C.LEDLUX-BIG
85-B-74-05-04
Plexi s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa
213 (366)
Cable Entry
370 (600)
Diffuser without pictogram
Diffuser with customised pictogram style
• Recessed version in RAL9003 colour
• Verzia pre zapustenie do stropu v bielej RAL9003 farbe
Order Code :
objednávací kód
on demand
na požiadanie
Optional Pictograms:
• Acrylic diffuser with customised pictogram must be ordered separately
either as single or double sided)
Príplatkové plexi s piktogramom:
• plexi s piktogramom musí byť objednané samostatne ako jednostranné
alebo obojstranné (v objednávke špecifikujte grafické vyhotovenie)
44 (79)
The dimmensions in the brackets are valid only for “BIG” version
Rozmery v zátvorke platia pre “BIG” verziu
SURFACE MOUNTED / PRISADENÝ
W
Type
C.LEDLUX-P
Power Supply
Colour / farba
Light Source
Ballast Type / typ predradníka
Order Code
Weight
LED
C.LEDLUX-P RAL9006
230V AC/DC
RAL9006 grey/šedá
12x LED
electronic EVG / elektronický predradník
85-B-13-13-00
1,0 kg
LED
C.LEDLUX-P RAL9003
230V AC/DC RAL9003 white/biela
12x LED
electronic EVG / elektronický predradník
85-B-13-14-00
1,0 kg
LED
C.LEDLUX-BIG RAL9006
230V AC/DC
9x LED
electronic EVG / elektronický predradník
85-B-78-01-00
2,0 kg
LED
C.LEDLUX-BIG RAL9003
230V AC/DC RAL9003 white/biela 9xPOWER LED
electronic EVG / elektronický predradník
85-B-78-01-F1
2,0 kg
RAL9006 grey/šedá
RECESSED / ZAPUSTENÝ
W
Type
C.LEDLUX-V
Power Supply
Colour / farba
Light Source
Ballast Type / typ predradníka
Order Code
Weight
LED
C.LEDLUX-V RAL9006
230V AC/DC
RAL9006 grey/šedá
12x LED
electronic EVG / elektronický predradník 85-B-104-05-00
1,0 kg
LED
C.LEDLUX-V RAL9003
230V AC/DC RAL9003 white/biela
12x LED
electronic EVG / elektronický predradník 85-B-104-06-00
1,0 kg
316
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
SEC lighting
C.LEDLUX
317
SIGNALUX/MULTISIGNAL/MULTITOP
SEC lighting
230V
18W
58W
IP40
DESCRIPTION
POPIS
• C.SIGNALUX 58W informational ligting fixure is designed for
parking garages. It is without the battery.
• SIGNALUX/MULTISIGNAL/MULTITOP /1h are informational &
emergency ligting fixures designed especially for parking garages.
It is equipped with both battery 3.6V/1,8Ah or 3,6V/4,0 Ah (emergency
duration 1 hour) and 18W or 58W fluorescent tube
For all versions: In case on OK staus the legend is not visible (black).
In case of emergency the legend (red letters) is visible to
signalise the emergency mode
• MULTISIGNAL-INF 18 is designed for wall mounting (single sided)
• MULTITOP-INF 18W is double sided fixture ready for suspended mounting
• Body : made of extruded aluminum profiles
• Diffuser: made of acrylic
• Svietidlá typovej rady SIGNALUX/MULTISIGNAL/MULTITOP 1h a
C.SIGNALUX 58W sú určené pre svetelné informačné návestia
(SIGNALUX 58W/MULTSIGNAL-INF 18W/MULTITOP-INF 18W/1h aj s
batériou pre núdzovú prevádzku po dobu 1h) pre použitie v podchodoch,
metre, podzemných garážach a pod. V prípade, že nie je núdzový stav,
piktogram nie je viditeľný. Po rozsvietení svetelného zdroja je piktogram
čitateľný (červené písmená).
• teleso svietidla - eloxovaný hliníkový profil
• svetelno-činný kryt - PMMA
C.SIGNALUX-W 58W / SIGNALUX-W 58W
• Wall mounting single sided version
• nástenné jednostranné svietidlo
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 1 or 2pcs of sign label (its design is necessary to specify it in the order)
• 1/2ks piktogramu podľa špecifikácie odberateľa
(text pre nápis je ľubovoľný)
OPTIONS
OPCIE
• legend according to customer specification
• suspension hooks
• piktogram podľa špecifikácie odberateľa
• závesné oká pre montáž na lankový/retiazkový záves
C.SIGNALUX 58W / SIGNALUX 58W
• Ceiling mounting double-sided version
• stropné obojstranné svietidlo
Cable Entry
B
95
A
MULTITOP-INF 18W/1h
C.SIGNALUX 230V AC/DC
W
58
58
Type / Typ
Dimmension A x B (mm)
Power Supply
Light Source
Nominal Light Output
Order Code / obj.kód
Weight
C.SIGNALUX 58W/230V
1550 x 139 mm
230V / 50Hz
58W / G13
5200 lm
17-B-51-999-00
7,0 kg
C.SIGNALUX-W 58W/230V
1550 x130 mm
230V / 50Hz
58W / G13
5200 lm
17-B-52-999-00
7,2 kg
SIGNALUX / MULTISIGNAL-INF / MULTITOP-INF (1h battery)
W
58
58
18
18
Type / Typ
Dimmension “X” / Rozmer “X”
Power Supply
Light Source
Duration
Order Code / obj.kód
Weight
SIGNALUX 58W/1h
1550 x 139 mm
230V / 50Hz
58W / G13
1h
17-B-53-999-00
7,2 kg
SIGNALUX-W 58W/1h
1550 x 130 mm
230V / 50Hz
58W / G13
1h
17-B-50-999-00
7,4 kg
MULTISIGNAL-INF 18W/1h
650 x 130 mm
230V / 50Hz
18W / G13
1h
17-B-65-999-00
3,5 kg
MULTITOP-INF 18W/1h
650 x 130 mm
230V / 50Hz
18W / G13
1h
07-B-61-999-00
7,4 kg
318
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
WEGA-C
SEC lighting
230V
AC/DC
2x
18W
4x
14W
6x
28W
DESCRIPTION
I
IP40
POPIS
• The WEGA-C type serie is designed as a wall mouting lightbox
displays for general use in offices, hotels,
warehouses, assembly areas, airports, public premises etc.
• Design:
• body: extruded alluminium profile
• diffuser: opal white acrylic diffuser with customised picture printed
on the diffuser
• Svietidlá typovej rady WEGA-C sú nástenné svetelné jednostranné
informačné alebo reklamné svetelné panely pre všeobecné použitie
v reštauráciách, úradoch, kinách, hoteloch, garážach, letiskách,
vlakových nástupištiach a pod.
• Konštrukcia:
• teleso svietidla - hliníkový profil
• svetelno-činný kryt -PMMA s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Customised pictogram
(it is necessary to specify its design in the order)
WEGA-C
• WEGA-C as the LIGHTBOX DISPLAY
• WEGA-C ako nástenné reklamné svietidlo
• piktogram podľa špecifikácie odberateľa
(jeho prevedenie musí byť špecifikované v objednávke)
OPTIONS
OPCIE
• Customised size of the lighting fixture body (min.order quantity 100pcs)
• veľkosť svietidla podľa špecifikácie odberateľa
(min.objednávka pre 100ks)
B
WEGA-C
• WEGA-C as the LIGHTBOX DISPLAY
• WEGA-C ako nástenné reklamné svietidlo
INFOWEGA
• INFOWEGA as the MEETING POINT informational illuminated display
• INFOWEGA ako informčné svietidlo
C
A
Cable Entry
WEGA-C
W
Type / Typ
Shape / Tvar
2x18 WEGA-C-EP 2x18W (2940 opal) square / štvorec
4x14 WEGA-C-EP 4x14W (2940 opal) square / štvorec
6x28 WEGA-C-EP 6x28W (2940 opal) square / štvorec
www.sec.sk
A x B x C (mm)
Power Supply
Light Source / žiarivka
Order Code / obj.kód
Weight
360 x 360 x 50mm
230V AC/DC
2x18W / 2G11
on request
2,0 kg
635 x 635 x 50mm
230V AC/DC
4x14W / T5
on request
7,0 kg
1240 x 1240 x 50mm
230V AC/DC
6x28W / T5
on request
25,0 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
319
Download

: LightBox Displays : Informačné a reklamné svietidlá