SERVISNÉ INFORMÁCIE
hodnoty meracích bodov
•
MERACIE BODY
•
MERANIA ELEKTRICKÝCH OBVODOV
•
MERANIA ODPOROV PRVKOV
•
SCHÉMY PREPOJENÍ
•
REGULÁCIA
Strana
-2OBSAH
KAPITOLA
Prietokové ohrievače
STRANA
WR 275/350/400 – 1 K.B. ../3K.B..
WR 325 – 3 / 5 AMOE
0
HydroPower
WR 275...350 – 7 KDOG
MiniMax
WR 11..14 P / WR 14..18 G
4 - 12
WR 11..14-2 P / WRD 11..18-2 G
Celsius
WT 14 AM1E
Závesné kotly
ZR / ZWR ...-1 K / AGM
Staršie prevedenie
ZR / ZWR ...-1 KE / AME
ZR / ZWR ...-2 K / KD
1
ZR / ZWR ...-2 KE / KDE
13 - 20
ZR / ZWR ...-2 AE / ADE
MINI ... KE / KSE
MINI ... AE / ASE
2
Závesné kotly
ZW 20 KD
NOVATHERM
ZW 20 KE
21 - 22
ZW 20 AME
3
Závesné kotly
ZS / ZW 23 KE/AE
EUROLINE
ZS / ZW 23 – 1 KE/AE
Závesné kotly
ZWE 24-1 / 2 KP
EUROSTAR
ZE / ZSE / ZWE 24-2 AE
ZE / ZSE / ZWE 24 / 28 – 3 MFK/A
4
5
6
7
ZE / ZSE / ZWE 24 – 4 MFK/A
EUROSTAR AcuHit
ZWSE 23 / 28 – 4 MFK/A
CERACLAS ACU
ZWSE 24 – 5 MFK/A
23 - 26
27 – 38
Závesné kotly
EUROSMART
Závesné kotly
EUROMAXX
ZWA 24 – 1 K/A
39 – 40
ZWC 24 / 28 – 1 MFK/A
41 – 42
Závesné kotly
ZR / ZSR 8/11 – 3 KE/AE
CERASTAR / CERAMINI
ZR / ZSR / ZWR 24 – 3 KE/AE
CERANORM
ZSR 7/11,18,24 – 5 KE/AE
ZSN / ZWN 7/11,18,24 – 6 KE/AE
43 – 48
Strana
-3OBSAH
Stacionárne kotly:
STRANA
K 6-26 – 6 T
KS ... 6 E
8
9
SUPRASTAR
KSN/KNS ... – 7E
SUPRALINE
KN ... – 8E/EC
SUPRASTAR (do 50 kW)
K / KN...-8D, KN ...8DP
RADOSTAR
EHRE
SUPRASTAR (nad 50 kW)
K / KN ...-7, - 8, - 9
Základné informácie
nastavenie tlaku plynu na tryskách
49 - 62
63 – 82
odporové a napäťové hodnoty–grafy
10
Servisné úrovne a poruchové kódy
83 – 88
11
Prestavbové sady
89 – 91
12
Regulácia
92 - 121
Strana
-4kap. 0
PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ
WR 275, 350, 400 – 1 K.B../WR 275, 350, 400 – 3 K.B..
ELEKTRICKÉ PREPOJENIE:
4
32
33
43
96
99
115
116
119
Riadiaca jednotka
Ionizačná elektróda
Zapaľovacia elektróda
Solenoidový ventil – ŠTART
Mikrospínač
Termická kontrola odťahu spalín
Solenoidový ventil –PREVÁDZKA
Batéria 2 x 1,5 V
Obmedzovač teploty
Merané hodnoty:
pozícia
32
43
96
99
115
119
označenie
ionizačná elektróda
solenoidový ventil – ŠTART
ŠTART – bez ionizácie
ŠTART – s ionizáciou
ŠTART – bez mikrospínača
mikrospínač vodnej armatúry
odber TÚV
bez odberu TÚV
kontrola odťahu spalín
solenoidový ventil – PREVÁDZKA
Prevádzka – bez ionizácie
Prevádzka – s ionizáciou
Prevádzka – bez mikrospínača
obmedzovač teploty
merací bod
žiadaná
hodnota
do série
s káblom
2-5 µ ADC
proti kostre
(farba
oranž.)
proti kostre
proti kostre
proti kostre
(farba
zelená)
proti kostre
proti sebe
1,5 VDC
0 VDC
0 VDC
1,5 VDC
0 VDC
1,5 VDC
0 VDC
1,5 VDC
0 VDC
1,5 VDC
0Ω
odchýlka
± 0,1 VDC
± 0,1 VDC
± 0,1 VDC
± 0,1 VDC
± 0,1 VDC
±0Ω
poznámky
Strana
-5PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ
WR 325 – 3 AMOE
ELEKTRICKÉ PREPOJENIE:
52
96
117
118
119
122
125
151
226
228
magnetický ventil AC 230 V
mikrospínač DC 12 V
zapaľovacia elektróda
ionizačná elektróda
bezpečnostný termostat
tlačítko odblokovania poruchy
hlavný spínač
poistka T 2,5 A, AC250 V
ventilátor
snímač diferenčného tlaku DC 12 V
kap. 0
Strana
-6PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ
WR 325 – 5 AMOE
ELEKTRICKÉ PREPOJENIE:
1
2
3
52
96
117
118
119
226
228
328
hlavný vypínač
odblokovacie tlačítko
led indikátor
magnetický ventil DC 24 V
mikrospínač DC 5 V
zapaľovacia elektróda
ionizačná elektróda
bezpečnostný termostat DC 5 V
ventilátor AC 230 V / 50 Hz
snímač diferenčného tlaku DC 5 V
sieťový kábel AC 230 V / 50 H
kap. 0
Strana
-7PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ HydroPower
WR 275...350 – 7 KDOG
ELEKTRICKÉ PREPOJENIE:
kap. 0
Strana
-8kap. 0
PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ MiniMax
ELEKTRICKÉ PREPOJENIE:
WR 14..18 G
Meracie hodnoty pre WR..- B, G, AMOE
pozícia
označenie
merací bod
9, 12
hydrogenerátor
konektor
4, 32, 118
3, 43
ionizačná elektróda
solenoidný ventil – ŠTART
ŠTART – bez ionizácie
ŠTART – z ionizáciou
ŠTART – bez mikrospínača
snímač odťahu spalín
solenoidný ventil – PREVÁDZKA
ŠTART – bez ionizácie
ŠTART – z ionizáciou
ŠTART – bez mikrospínača
poistný teplotný obmedzovač
do série s káblom
oproti kostre
(farba oranžová)
7, 99
1, 115
6, 119
52
96
226
poistný ventil plynovej armatúry
mikrospínač vod. armatúry
odber TUV
ventilátor
228
328
diferenčný tlakový spínač
napätie na vstupnej svorkovnici
oproti kostre
oproti kostre
(farba zelená)
oproti kostre
oproti seba
konektor
oproti kostre
konektor
konektor
svorkovnica L-N
žiadaná
hodnota
1,6 VDC
2-5 u ADC
38 Ω
1,5 VDC
0 VDC
0 VDC
1,5 VDC
60 Ω
0 VDC
1,5 VDC
0 VDC
1,5 VDC
5 VDC
0Ω
24 VDC
1,5 VDC
5 VDC
40 Ω
230 VAC
5 VDC
230 VAC
odchýlka
± 0,1 VDC
± 0,1 VDC
poznámky
+ červený
- čierny
v prevádzke
je bez
napätia
± 0,1 VDC
± 0,1 VDC
± 0,1 VDC
± 0,1 VDC
±0Ω
± 3 VDC
± 0,1 VDC
± 0,1 VDC
±5Ω
± 25 VAC
± 0,5 VDC
± 25 VAC
v prevádzke
je pod
napätím
- B, G
- AMOE
- B, G
- AMOE
Strana
-9PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ MiniMax
ELEKTRICKÉ PREPOJENIE:
WR 11..14-2 P
WR 11..18-2 G
WRD 11..18-2 G
WRD 11..18-2 G
kap. 0
Strana
- 10 kap. 0
PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ MiniMax
ELEKTRICKÉ PREPOJENIE:
Meracie hodnoty pre WR/WRD..-2 B, G
pozícia
označenie
merací bod
50
hydrogenerátor
konektor
3
28
do série s káblom
oproti kostre
(farba oranžová)
31
ionizačná elektróda
solenoidný ventil – ŠTART
ŠTART – bez ionizácie
ŠTART – z ionizáciou
ŠTART – bez mikrospínača
snímač odťahu spalín
solenoidný ventil – PREVÁDZKA
ŠTART – bez ionizácie
ŠTART – z ionizáciou
ŠTART – bez mikrospínača
poistný teplotný obmedzovač
41
NTC snímač
32
25
oproti kostre
oproti kostre
(farba zelená)
oproti kostre
oproti seba
konektor alebo
snímač
žiadaná
hodnota
1,6 VDC
2-5 u ADC
38 Ω
1,5 VDC
0 VDC
0 VDC
1,5 VDC
60 Ω
0 VDC
1,5 VDC
0 VDC
1,5 VDC
0Ω
20°C 16kΩ
90°C1,4kΩ
odchýlka
± 0,1 VDC
± 0,1 VDC
poznámky
+ červený
- čierny
v prevádzke
je bez
napätia
± 0,1 VDC
± 0,1 VDC
± 0,1 VDC
±0Ω
± 1 kΩ
± 0,5 kΩ
v prevádzke
je pod
napätím
- B, G
-G
Displej: Teplota / poruchové kódy
Symbol teploty
Trojuholník:
Symbol
poruchy
Indikácia
prítomnosti
plameňa
Červená LED:
Bliká na skrinke, keď: - sú slabé baterky (medzi 1,1VDC - 1,2VDC)
- slabý prietok vody (HDG výstup <1,6VRMS)
Zelená LED:
Indikuje prítomnosť plameňa
E9
Poistný teplotný obmädzovač má otvorené kontakty (prehriatie)
EA
Nie je signál z ionizačnej elektródy
F7
Indikácia falošného plameňa (indikácia plameňa pred otvorením plynovej armatúry)
F0
Zistený prietok vody počas zapnutia hlavného vypínača
E0
Systémová chyba (zapaľovacia jednotka s internou elektronickou chybou)
A7
NTC snímač TUV v skrate alebo rozpojený
A4
Kontakty snímača odťahu spalín sú otvorené
E1
Detekovaná vyššia teplota vody na NTC snímači (nad 85C) bez blokácie
bez blokácie
Strana
- 11 PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ Celsius
WT 14 AM1E
ELEKTRICKÉ PREPOJENIE:
kap. 0
Strana
- 12 PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ Celsius
WT 14 AM1E
Problémy, priebeh, riešenie:
kap. 0
Strana
- 13 kap. 1
ZÁVESNÝ KOTOL
ZR / ZWR ... – 1,2 K/KD/AGM
ELEKTRICKÉ PREPOJENIE:
6
17
18
32
36
49
52
68
84
96
135
136
151
152
153
154
155
156
157
159
Obmedzovač teploty
Snímač teploty vo vratnom potrubí (NTC)
Obehové čerpadlo s odlučovačom vzduchu
Termočlánok
Snímač teploty v nábehovom potrubí (NTC)
Spínač regulácie plynu (štart/max/prevádzka)
Vložka elektromagnetu
Regulačný elektromagnet (armatúra plynu)
Ovládací magnet prepínača hydrauliky
(len ZWR/ZSR)
Mikrospínač (len ZWR)
Hlavný vypínač
Regulátor teploty pre vykurovanie
Poistka vo viečku rozvodnej skrinky
(M 2,5 A, 220 V)
Odrušovací člen
Transformátor 220 V/24 V
Poistka na hlavnej doske (M 0,4 A, 24 V)
Konektor pre spínač čerpadla
Kontrolka funkcie
Svorková lišta (24 V)
Konektor
160
161
222*
226*
228*
235*
*
Svorková lišta pre pripojenie siete a externej
regulácie
Prepojka
Diferenčný tlakový spínač (nízky tlak)
Ventilátor
Diferenčný tlakový spínač (vysoký tlak)
Prepínač na meranie spalín
Odpadá pri komínových zariadeniach
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
m
modrá
sv. modrá
hnedá
žltá
zelená
šedá
ružová
červená
čierna
fialová
biela
Strana
- 14 kap. 1
ZÁVESNÝ KOTOL
ZR / ZWR ... – 1,2 K/KD/AGM
MERANÉ HODNOTY
pozícia
označenie
Obmedzovač teploty, vstup
6
Obmedzovač teploty, výstup
Snímač teploty (NTC)
vo vratnom a nábehovom potrubí
17 + 36
20 °C
85 °C
18
Obehové čerpadlo
Elektromagnetické ventily
armatúr plynu 3)
52
len ZR/ZWR...-1 AME
len ZR/ZWR...-1 KE
Regulačný elektromagnet
armatúry plynu
68
Poloha MAX
Poloha ŠTART
Len ZWR a ZSR
Ovládací elektromagnet na spínači
84
hydrauliky
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
Len ZWR
Mikrospínač
Vykurovanie
96
Teplá úžitková voda
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
Regulátor teploty
Vykurovanie
136
Poloha 1
Poloha 3
Poloha 5
151
Poistka vo viečku rozvodnej skrinky (2,5 A)
Transformátor
Vstup primár
153
Výstup sekundár
Vstup primár
Výstup sekundár
154
Poistka na hlavnej doske (1,0 A)
156
Kontrola funkcie (dióda nesvieti)
160
ZR/ZSR so zásobníkom
Svork. lišta pre pripoj. zásobníka
pri vykurovaní
pri príprave teplej úžitkovej vody
Svorkovnica pre pripojenie siete
160
Svorkovnica pre externú reguláciu
157
merací bod
a÷kostra
b÷kostra
c÷kostra
na snímači
žiadaná
hodnota
14-17 mV DC
12-15 mV DC
10-13 mV DC
odchýlka
12 kΩ
1,4 kΩ
230 VAC
± 1 kΩ
± 0,5 kΩ
± 25 VAC
MV÷MV
190 VDC
1,3 kΩ
2,6 kΩ
± 10 VDC
± 0,2 kΩ
± 0,2 kΩ
na armatúre
plynu
350-500 Ω
24 VDC
14 VDC
± 2 VDC
± 2 VDC
250-300 Ω
27 VDC
0 VDC
± 3 VDC
± 0 VDC
27 VDC
27 VDC
0 kΩ
0 kΩ
± 0,5 VDC
± 0,5 VDC
± 0 kΩ
± 0 kΩ
0 kΩ
5 kΩ
12 kΩ
0 kΩ
± 0 kΩ
± 1 kΩ
± 1 kΩ
± 0 kΩ
43 ÷ 44
na armatúre
plynu
kábel
modr. 36÷4(1)
červ. 35÷4(1)
hnedá+modrá
hnedá+červ.
Kábel
šedá/ružová
v ľavom
konektore
poznámky
43 ÷ 44
41 ÷ 42
43 ÷ 44
41 ÷ 42
230 VAC
± 25 VAC
32 – 41
220 Ω
± 10 Ω
±2Ω
6Ω
0 kΩ
± 0 kΩ
Predpoklad: pripojenie siete, požiadavka na teplo hlavný
spínač ZAPNUTÝ, poistka v transformátore v poriadku
8÷4(1)
7÷4(1)
R÷N
2÷4
1÷4
27 VDC
27 VDC
230 VAC
0-25 VAC
27 VDC
± 2 VDC
± 2 VDC
± 25 VAC
± 2 VAC
Hodnoty v zátvorkách sa vzťahujú na dosku MC.
Dôležité: Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom.
3)
Pri komínových zariadeniach len 1 elektromagnetický ventil, pri zariadení s podporou ventilátora sú 2 elektromagnetické ventily.
Strana
- 15 kap. 1
ZÁVESNÝ KOTOL
ZR / ZWR ... – 1 KE/AME
ELEKTRICKÉ PREPOJENIE
4
6
17
18
32
33
36
49
52
61
62
68
84
96
135
136
151
152
153
154
155
156
Riadiaca jednotka – ionizačná doska
Obmedzovač teploty (230 VAC)
Snímač teploty vo vratnom potrubí
Obehové čerpadlo s kondenzátorom
Kontrolná elektróda
Zapaľovacie elektródy
Snímač teploty v nábehovom potrubí (NTC)
Snímač regulácie plynu (štart/max/prevádzka)
Vložka elektromagnetu (armatúra plynu)
Tlačidlo na odblokovanie
Kontrolka
Regulačný elektromagnet (armatúra plynu)
Ovládací magnet prepínača hydrauliky
(len ZWR/ZSR)
Mikrospínač (len ZWR)
Hlavný vypínač
Regulátor teploty pre vykurovanie
Poistka vo viečku rozvodnej skrinky (M 2,5 A)
Odrušovací člen
Transformátor
Poistka na hlavnej doske (M 0,4 A)
Konektor pre spínač čerpadla
Kontrolka funkcie
157
159
160
Svorková lišta
Konektor
Svorková lišta pre pripojenie siete a externej
regulácie
161 Prepojka
222* Diferenčný tlakový spínač (nízky tlak)
226* Ventilátor
228* Diferenčný tlakový spínač (vysoký tlak)
235 Prepínač na meranie spalín
*
odpadá pri komínových zariadeniach
a
modrá
b
c
d
e
f
g
h
i
k
m
sv. modrá
hnedá
žltá
zelená
šedá
ružová
červená
čierna
fialová
biela
Strana
- 16 kap. 1
ZÁVESNÝ KOTOL
ZR / ZWR ... – 1 KE/AME
MERANÉ HODNOTY
pozícia
označenie
Poistka Si 1
Poistka Si 21)
Poistka Si 32)
6
Napájanie cez obmedzovač
Snímač teploty (NTC)
vo vratnom a nábehovom potrubí
17 + 36
20 °C
85 °C
18
Obehové čerpadlo
32
Ionizačná – kontrolná elektróda
Elektromagnetické ventily armatúr plynu 3)
52
len ZR/ZWR...-1 AME
len ZR/ZWR...-1 KE
Tlačidlo odblokovania
61
chrániča
4
68
84
96
136
151
153
merací bod
na ionizačnej
doske
R2÷N
na snímači
43 ÷ 44
MV÷MV
1÷3
1÷2
3÷2
Regulačný elektromagnet armatúry plynu
Poloha MAX
Poloha ŠTART
na armatúre
plynu
Len ZWR a ZSR
Ovládací elektromagnet na spínači hydrauliky
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
Mikrospínač – len ZWR
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
na armatúre
plynu
kábel
modr. 36÷4(1)
červ. 35÷4(1)
hnedá+modrá
hnedá+červ.
Regulátor teploty
Vykurovanie
Poloha 1
Poloha 3
Poloha 5
Kábel
šedá/ružová
v ľavom
konektore
Poistka vo viečku rozvodnej skrinky(2,5A)
Transformátor
Vstup primár
Výstup sekundár
Vstup primár
Výstup sekundár
43 ÷ 44
41 ÷ 42
43 ÷ 44
41 ÷ 42
154
Poistka na hlavnej doske (1,0 A)
156
Kontrola funkcie (dióda nesvieti)
160
160
Svorkovnica pre externú reguláciu
222
Diferenčný tlakový spínač (nízky tlak)
Ventilátor – Napájacie napätie pre ventilátor:
Nízke otáčky
Vysoké otáčky
PN÷4 (svor.160)
Diferenčný tlak. spínač (vysoký tlak)
PH÷4 (svor. 160)
226
228
odchýlka
poznámky
± 0 kΩ
± 0 kΩ
± 0 kΩ
± 25 VAC
12 kΩ
1,4 kΩ
230 VAC
3-7 µA DC
190 VDC
1,3 kΩ
2,6 kΩ
0 kΩ
2,7 kΩ
2,7 kΩ
350-500 Ω
24 VDC
14 VDC
± 1 kΩ
± 0,5 kΩ
± 25 VAC
± 2 VDC
± 2 VDC
250-300 Ω
27 VDC
0 VDC
± 3 VDC
± 3 VDC
27 VDC
27 VDC
0 kΩ
0 kΩ
± 0,5 VDC
± 0,5 VDC
± 0,5 kΩ
± 0,5 kΩ
0 kΩ
5 kΩ
12 kΩ
0 kΩ
± 10 kΩ
± 2 kΩ
± 1 kΩ
± 0 kΩ
230 VAC
32 – 41
220 Ω
6Ω
± 25 VAC
± 10 VDC
± 0,2 kΩ
± 0,2 kΩ
± 0 kΩ
± 0,2 kΩ
± 0,2 kΩ
± 10 Ω
±2Ω
0 kΩ
± 0 kΩ
Predpoklad: pripojenie siete, požiadavka na teplo hlavný
spínač ZAPNUTÝ, poistka v transformátore v poriadku
ZR/ZSR so zásobníkom
Svorková lišta pre pripoj. zásobníka
pri vykurovaní
pri príprave teplej úžitkovej vody
Napájanie
Svorkovnica pre pripojenie siete
157
žiadaná
hodnota
0 kΩ
0 kΩ
0 kΩ
220 VAC
8÷4(1)
R1÷N
R÷N
2÷4
1÷4
U1 ÷ N
U2 ÷ N
27 VDC
27 VDC
220 VAC
230 VAC
0-25 VAC
27 VDC
27 VDC
± 2 VDC
± 2 VDC
± 25 VAC
± 25 VAC
230 VAC
230 VAC
27 VDC
± 25 VAC
± 25 VAC
± 1 VDC
± 2 VAC
± 1 VDC
Hodnoty v zátvorkách sa vzťahujú na dosku MC.
Dôležité: Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom.
3)
Pri komínových zariadeniach len 1 elektromagnetický ventil, pri zariadení s podporou ventilátora sú 2 elektromagnetické ventily.
Strana
- 17 kap. 1
ZÁVESNÝ KOTOL
ZR / ZWR ... – 2 KE/KDE/AE/ADE
ELEKTRICKÉ PREPOJENIE
4
4.1
6
18
32
33
36
49
52
61
62
68
84
96
135
136
151
152
153
154
155
156
Riadiaca jednotka – ionizačná doska
Zapaľovací modul
Obmedzovač teploty (230 VAC)
Obehové čerpadlo s kondenzátorom
Ionizačná elektróda
Zapaľovacie elektródy
Snímač teploty v nábehovom potrubí (NTC)
Snímač regulácie plynu (štart/max/prevádzka)
Elektromagnetický ventil (armatúra plynu)
Tlačidlo na odblokovanie
Kontrolka (sledovanie ionizácie)
Regulačný elektromagnet (armatúra plynu)
Ovládací magnet prepínača hydrauliky
(len ZWR/ZSR)
Mikrospínač (len ZWR)
Hlavný vypínač
Regulátor teploty pre vykurovanie
Poistka vo viečku rozvodnej skrinky
Odrušovací člen
Transformátor
Poistka na hlavnej doske (F 1,0 A)
Konektor pre prepínač čerpadla
Kontrolka funkcie
157
159
160
Svorková lišta
Konektor
Svorková lišta pre pripojenie siete a externej
regulácie
161 Prepojka
222* Diferenčný tlakový spínač (nízky tlak)
226* Ventilátor
228* Diferenčný tlakový spínač (vysoký tlak)
235 Prepínač na meranie spalín
*
odpadá pri komínových zariadeniach
a
modrá
b
c
d
e
f
g
h
i
k
m
sv. modrá
hnedá
žltá
zelená
šedá
ružová
červená
čierna
fialová
biela
Strana
- 18 kap. 1
ZÁVESNÝ KOTOL
ZR / ZWR ... – 2 KE/KDE/AE/ADE
MERANÉ HODNOTY
pozícia
4
4.1
6
6.1
32
36
označenie
merací bod
Napájanie
Poistka Si 1
Poistka Si 21)
Poistka Si 32)
Zapaľovací modul
Napájanie cez obmedzovač
R1÷N
na ionizačnej
doske
Len komínové zariadenia
3)
Snímač teploty spalín
20 °C
70 °C
RZÜ÷N
R2÷N
PN÷PH
Ionizačná – kontrolná elektróda
Snímač teploty v nábehovom potrubí(NTC)
20 °C
na snímači
85 °C
žiadaná
hodnota
230 VAC
0 kΩ
0 kΩ
0 kΩ
230 VAC
230 VAC
± 25 VAC
± 0 kΩ
± 0 kΩ
± 0 kΩ
12 kΩ
2 kΩ
± 2 kΩ
± 1 kΩ
odchýlka
poznámky
po 2 sek. 0V
± 25 VAC
3-7 µA DC
12 kΩ
1,4 kΩ
±1Ω
± 0,5 Ω
± 0,4 kΩ
± 10 VDC
± 0 kΩ
± 0,2 kΩ
± 0,2 kΩ
52
Elektromagnetické ventily
armatúr plynu 3)
MV÷MV
61
Tlačidlo odblokovania chrániča
1÷3
1÷2
3÷2
3,5 kΩ
190 VDC
0 kΩ
2,7 kΩ
2,7 kΩ
kolíky
pripojovac.
kábla
b÷c
31 ÷ 32
31 ÷ 32
38 Ω
15 VDC
7 VDC
±2Ω
± 2 VDC
± 2 VDC
250-300 Ω
27 VDC
0 VDC
± 3 VDC
± 0 VDC
27 VDC
27 VDC
0 kΩ
± 0,5 VDC
± 0,5 VDC
± 0 kΩ
Regulačný elektromagnet armatúry plynu
68
84
na magnete
na magnete
154
Len ZWR
Mikrospínač
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
Poistka vo viečku rozvodnej skrinky(2,5A)
Transformátor
Vstup primár
Výstup sekundár
Poistka na hlavnej doske (1,0 A)
156
Kontrola funkcie (dióda nesvieti)
157
ZR/ZSR so zásobníkom
Svorková lišta pre pripoj. zásobníka
pri vykurovaní
pri príprave teplej úžitkovej vody
160
Svorkovnica pre pripojenie siete
160
Svorkovnica pre externú reguláciu
222
Diferenčný tlakový spínač (nízky tlak)
Ventilátor – Napájacie napätie pre ventilátor:
Nízke otáčky
Vysoké otáčky
PN÷4 (svor.160)
Diferenčný tlak. spínač (vysoký tlak)
PH÷4 (svor. 160)
96
151
153
226
1)
Poloha MAX
Poloha ŠTART
Len ZWR a ZSR
Cievka hydraulického spínača
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
228
2)
kábel
modrá 33÷4(1)
červená 35÷4(1)
43 ÷ 44
41 ÷ 42
230 VAC
± 25 VAC
33 VAC
±2Ω
0 kΩ
± 0 kΩ
Predpoklad: pripojenie siete, požiadavka na teplo hlavný
spínač ZAPNUTÝ, poistka v transformátore v poriadku
8÷4(1)
8÷4(1)
27 VDC
27 VDC
± 2 VDC
± 2 VDC
R÷N
2÷4
1÷4
230 VAC
0-25 VAC
27 VDC
27 VDC
± 25 VAC
± 2 VAC
± 1 VDC
230 VAC
230 VAC
27 VDC
± 25 VAC
± 25 VAC
± 1 VDC
U1 ÷ N
U2 ÷ N
3)
Od FD 850 odpadá Si 2
Od FD 850 je Si 3 montovaná zásuvne Dosku na kontrolu spalín je nutné vybrať.
Hodnoty v zátvorkách sa vzťahujú na dosku MC.
Dôležité: Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom.
Strana
- 19 kap. 1
ZÁVESNÝ KOTOL
MINI ... KE / KSE / AE / ASE
SCHÉMA ZAPOJENIA
4
4.1
6
18
32
33
36
49
52
61
62
68
84
96
135
136
151
152
153
154
155
156
Riadiaca jednotka
Zapaľovací modul
Obmedzovač teploty (230 VAC)
Obehové čerpadlo s kondenzátorom
Ionizačná elektróda
Zapaľovacie elektródy
Snímač teploty v nábehovom potrubí
Snímač regulácie plynu
Elektromagnetický ventil
Tlačidlo na odblokovanie
Kontrolka
Ovládací elektromagnetický ventil
Prepínač hydrauliky (KSE,ASE)
Mikrospínač (len ZWR)
Hlavný vypínač
Regulátor voľby teploty pre vykurovanie
Poistka T 2,5 A, (230 V-AC)
Odrušovací člen
Transformátor
Poistka F 1,0 A (33 V-DC)
Konektor (prepínač čerpadla)
Kontrolka funkcie
157
160
Svorková lišta
Svorková lišta pre pripojenie siete a
priestorového regulátora teploty
161 Prepojka
222* Diferenčný tlakový spínač (nízky tlak)
226* Ventilátor
235 Prepínač na meranie spalín
*
odpadá pri komínových zariadeniach
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
m
modrá
sv. modrá
hnedá
žltá
zelená
šedá
ružová
červená
čierna
fialová
biela
Strana
- 20 kap. 1
ZÁVESNÝ KOTOL
MINI ... KE / KSE / AE / ASE
MERANÉ HODNOTY
pozícia
4
4.1
6
6.1
32
36
označenie
merací bod
Napájanie
Poistka Si 1
Poistka Si 21)
Poistka Si 32)
Zapaľovací modul
Napájanie cez obmedzovač
Len komínové zariadenia
Snímač teploty spalín3)
20 °C
70 °C
Ionizačná – kontrolná elektróda
Snímač teploty v nábehovom potrubí(NTC)
20 °C
85 °C
R1÷N
na ionizačnej
doske
RZÜ÷N
R2÷N
žiadaná
hodnota
230 VAC
0 kΩ
0 kΩ
0 kΩ
230 VAC
230 VAC
odchýlka
poznámky
± 25 VAC
± 0 kΩ
± 0 kΩ
± 0 kΩ
po 2 sek. 0V
± 25 VAC
PN÷PH
12 kΩ
2 kΩ
3-7 µA DC
± 2 kΩ
± 1 kΩ
na snímači
12 kΩ
1,4 kΩ
±1Ω
± 0,5 Ω
± 0,4 kΩ
± 10 VDC
± 0 kΩ
± 0,2 kΩ
± 0,2 kΩ
52
Elektromagnetické ventily
armatúr plynu 3)
MV÷MV
61
Tlačidlo odblokovania chrániča
1÷3
1÷2
3÷2
3,5 kΩ
190 VDC
0 kΩ
2,7 kΩ
2,7 kΩ
kolíky
pripojovac.
kábla
b÷c
31 ÷ 32
31 ÷ 32
38 Ω
15 VDC
7 VDC
±2Ω
± 2 VDC
± 2 VDC
250-300 Ω
27 VDC
0 VDC
± 3 VDC
± 0 VDC
27 VDC
27 VDC
0 kΩ
± 0,5 VDC
± 0,5 VDC
± 0 kΩ
Regulačný elektromagnet armatúry plynu
68
84
154
Len ZWR
Mikrospínač
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
Poistka vo viečku rozvodnej skrinky(2,5A)
Transformátor
Vstup primár
Výstup sekundár
Poistka na hlavnej doske (1,0 A)
156
Kontrola funkcie (dióda nesvieti)
96
151
153
160
ZR/ZSR so zásobníkom
Svorková lišta pre pripoj. zásobníka
pri vykurovaní
pri príprave teplej úžitkovej vody
Svorkovnica pre pripojenie siete
160
Svorkovnica pre externú reguláciu
222
226
Diferenčný tlakový spínač (nízky tlak)
Ventilátor – Napájacie napätie pre ventilátor
157
1)
Poloha MAX
Poloha ŠTART
Len ZWR a ZSR
Cievka hydraulického spínača
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
2)
na magnete
na magnete
kábel
modrá 33÷4(1)
červená 35÷4(1)
43 ÷ 44
41 ÷ 42
230 VAC
± 25 VAC
33 VAC
±2Ω
0 kΩ
± 0 kΩ
Predpoklad: pripojenie siete, požiadavka na teplo hlavný
spínač ZAPNUTÝ, poistka v transformátore v poriadku
8÷4(1)
8÷4(1)
R÷N
2÷4
1÷4
PN÷4 (svor.160)
U1 ÷ N
3)
27 VDC
27 VDC
230 VAC
0-25 VAC
27 VDC
27 VDC
230 VAC
± 2 VDC
± 2 VDC
± 25 VAC
± 2 VAC
± 1 VDC
± 25 VAC
Od FD 850 odpadá Si 2
Od FD 850 je Si 3 montovaná zásuvne Dosku na kontrolu spalín je nutné vybrať.
Hodnoty v zátvorkách sa vzťahujú na dosku MC.
Dôležité: Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom.
Strana
- 21 ZÁVESNÉ KOTLY NOVATHERM
ZW 20 KD
kap. 2
SCHÉMA ZAPOJENIA
18
36
84
96
135
136
151
153
153.1
154
Čerpadlo
Termostat na výstupe ohrievanej vody
Trojcestný ventil
Mikrospínač
Hlavný vypínač
Priestorový termostat
Poistka T 2,5 A, 250 V
Transformátor
Transformátor pre zapaľovací automat
Poistka T1, 25 A, 250 V
163/1 Svorkovnica pre pripojenie priestorového
termostatu
315 Svorkovnica
371 Ventil plynu vykurovania
373 Mikrospínač zapaľovania
*
Uzemnenie skrine
**
Ochranná svorka
a
Svorky na pripojenie vnútorných dielov
b
Svorky pre pripojenie NTC zásobníka
(len typy Z)
MERANÉ HODNOTY
pozícia
označenie
a
konektor regulačného okruhu
18
Čerpadlo (v chode)
trojcestný ventil
otvorený – vykurovanie
uzavretý – teplá úžitková voda
mikrospínač TÚV
96
prevádzka – vykurovanie
prevádzka – teplá úžitková voda
135-151 Hlavný vypínač (vrátane) – Poistka T 2,5 A
plynový ventil
371
otvorený – vykurovanie
uzavretý – teplá úžitková voda
mikrospínač zapaľovania
373
prevádzka – vykurovanie
prevádzka – zapaľovanie
84
žiadaná
hodnota
MP9 – MP8
27 VDC
konektor
160 Ω
MP11 – MP12 230 VAC
konektor
85 Ω
MP7 – MP8
22 VDC
< 10 VDC
merací bod
MP5 – MP8
5 VDC
0 VDC
MP10 – MP12 230 VAC
konektor
65 Ω
MP4 – MP8
22 VDC
0 VDC
MP6 – MP8
0 VDC
5 VDC
odchýlka
± 2 VDC
± 10 Ω
± 25 VAC
±5Ω
± 2 VDC
± 0,5 VDC
± 25 VAC
±2Ω
± 2 VDC
± 0,5 VDC
poznámky
Strana
- 22 ZÁVESNÉ KOTLY NOVATHERM
ZW/ZS 20 KE/AME
kap. 2
SCHÉMA ZAPOJENIA
2
6/1
18
32
36
61
84
96
135
136
151
153
153.1
poistný teplotný obmedzovač
kontrola odťahu spalín (pre ... KE)
obehové čerpadlo
ionizačná elektróda
teplotné čidlo nábehového potrubia (NTC)
odblokovacie tlačidlo
pripojovací ventil
mikrospínač
hlavný vypínač
kotlový termostat
pomalá poistka T 2,5 A 250 V
transformátor
zapaľovací transformátor
154 pomalá poistka T2A 250 V
163/1 pripojovacia doska priestorového regulátora
teploty
226 ventilátor (pre ...AME)
228 spínač tlakového rozdielu (pre ...AME)
315 pripojovacia lišta programovateľných
spínacích hodín
371 solenoidový ventil vykurovacieho okruhu
*
zemniace pripojenie kostry
**
zemné pripojenie sieťového prívodu
a napojenia zásobníkového ohrievača
377 poistný elektromagnetický ventil
b
pripojenie zásobníka TÚV (len typy ZS)
MERANÉ HODNOTY
pozícia
označenie
6.1
18
sieťové pripojenie
kontrola odťahu spalín
Čerpadlo (v chode)
32
ionizačná elektróda
84
96
135
151
226
228
371
377
trojcestný ventil
otvorený – vykurovanie
uzavretý – teplá úžitková voda
mikrospínač TÚV
prevádzka – vykurovanie
prevádzka – teplá úžitková voda
Hlavný vypínač (vrátane)
Poistka T 2,5 A
Ventilátor (V chode)
diferenčný spínač - prevádzka
- v kľude
plynový ventil
otvorený – vykurovanie
uzavretý – teplá úžitková voda
Poistný elektromagnetický ventil
žiadaná
hodnota
MP15 – MP16 230 VAC
MP14 – MP8 5 VDC
konektor
230 VAC
do série
2-5 µ ADC
s káblom
konektor
85 Ω
MP1 – MP8
22 VDC
< 10 VDC
merací bod
MP7 – MP8
konektor
PIN 1-2
PIN 1-3
konektor
MP14 – MP8
konektor
MP4 – MP8
konektor
MP3 – MP8
odchýlka
± 25 VAC
± 0,5 VDC
± 25 VAC
±5Ω
± 2 VDC
5 VDC
0 VDC
± 0,5 VDC
230 VAC
± 25 VAC
230 VAC
0 VDC
5 VDC
65 Ω
22 VDC
0 VDC
65 Ω
22 VDC
± 25 VAC
± 0,5 VDC
±2Ω
± 2 VDC
±2Ω
± 2 VDC
poznámky
Strana
- 23 ZÁVESNÉ KOTLY EUROLINE
ZW/ZS 23 KE/AE
kap. 3
SCHÉMA ZAPOJENIA
verzia
KE
2
5
6
6.1
9
18
32
33
36
84
226
228
obmedzovač teploty
NTC snímač teploty TUV
senzor množstva vody (turbína)
snímač odťahu spalín (KE)
plynová armatúra
obehové čerpadlo
ionizačná elektróda
zapaľovacia elektróda
NTC snímač teploty nábehu
hydraulický trojcestný ventil
ventilátor (AE)
diferenčný spínač tlaku (AE
verzia
AE
Strana
- 24 ZÁVESNÉ KOTLY EUROLINE
ZW/ZS 23 - 1 KE/AE
kap. 3
SCHÉMA ZAPOJENIA
verzia
KE
2
5
6
6.1
9
18
32
33
36
226
228
382
bezpečnostný termostat
NTC snímač TUV - výstup
snímač prietoku vody
snímač odťahu spalín (KE)
cievka plynovej armatúry
čerpadlo
ionizačná elektróda
zapaľovacia elektróda
NTC snímač UK – výstup
ventilátor (AE)
snímač diferenčného tlaku (AE)
motor trojcestného ventilu
verzia
AE
Strana
- 25 ZÁVESNÉ KOTLY EUROLINE
ZW/ZS 23 KE/AE a ZW/ZS 23-1 KE/AE
kap. 3
MERANÉ HODNOTY
pozícia
označenie
merací bod
žiadaná
hodnota
odchýlka
Mostík 1 – 4, 1 - 8
svorky
230 VAC
± 25 VAC
2
Obmedzovač teploty
konektor
24 VDC
± 6 VDC
5
NTC snímač teploty TUV
konektor alebo
snímač
20°C 14 kΩ
85°C 1,4 kΩ
± 1 kΩ
± 0,5 kΩ
čierny-zelený
UK
0 VDC
TUV 2,5 VDC
UK 11 VDC
TUV 11 VDC
UK
6 VDC
TUV
9 VDC
12 VDC
7,5 – 33 kΩ
12 VDC
Min. 75 VDC
Max. 100 VDC
3 kΩ
± 0,2 VDC
Senzor množstva vody
(turbína)
čierny - biely
6
zelený-biely
Vodný spínač
6.1
Snímač odťahu spalín
Poistný plynový ventil
9
konektor spínača
konektor alebo
snímač
Konektor
MV 1 – MV 2
Regulačný plynový ventil
Konektor
MV 3 – MV 4
18
32
Obehové čerpadlo
Ionizačná elektróda
konektor
do série
36
NTC snímač nábehu
konektor alebo
snímač
84
Hydraulický trojcestný ventil
na cievke
154
Poistka vstupného napätia
Poistka regulačného
napätia
poistka
Min. 25 VDC
Max. 65 VDC
1,8 kΩ
230 VAC
1 - 4 uA DC
20°C 16 kΩ
90°C 1,4 kΩ
20 VDC
85 Ω
230 VAC
poistka
156
226
ventilátor
228
Diferenčný snímač tlaku
382
Motor trojcestného ventilu
konektor
konektor alebo
snímač
Konektor motoru
1-2 ÚK, 2-3 TUV
poznámky
len KE
± 25 VDC
± 0.6 kΩ
Pulzná regulácia
± 0.3 kΩ
± 25 VAC
± 1 kΩ
± 0,5 kΩ
̉± 2 VDC
±5Ω
± 25 VAC
0Ω
40 VAC
± 5VAC
0Ω
230 VAC
40 Ω
24 VDC
v kľude
0 VDC v
chode
9 kΩ
230 VAC
± 25 VAC
±5Ω
± 6 VDC
len AE
len AE
± 0.5 kΩ
± 25 VAC
Všetky merania odporu vykonávať na zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom!!
Strana
- 26 ZÁVESNÉ KOTLY EUROLINE
ZW/ZS 23 KE/AE a ZW/ZS 23-1 KE/AE
kap. 3
PORUCHOVÉ HLÁSENIA
poruchové hlásenie
Odblokovacie tlačítko bliká 2x za sekundu
(2 Hz), okrem toho bliká 45° C LED
možná príčina
skontrolovať
poznámka
ZS/ZW
ZS/ZW...-1
obmedzovač teploty
nábehové NTC, čerpadlo
Odblokovacie tlačítko bliká 1x za sekundu
(1 Hz), okrem toho bliká 60° C LED
žiadny signál plameňa,
ubehnutie
bezpečnostného času
zapaľovanie, ionizácia,
plynové ventily
ZS/ZW
ZS/ZW...-1
Odblokovacie tlačítko bliká 1x za 2
sekundy (0,5 HZ), okrem toho bliká 75° C
LED
vnútorná chyba
ionizácia, riadiaca doska,
vlhkosť riadiacej dosky
ZS/ZW
ZS/ZE...-1
Odblokovacie tlačítko bliká 1x za 4
sekundy (0,25 HZ), okrem toho bliká 90° C
LED
porucha niektorého čidla
Odblokovacie tlačítko bliká 1x za 4
sekundy (0,25 HZ), okrem toho bliká 90° C
LED a 45° C LED
cesta spalín, snímač
odťahu spalín
Odblokovacie tlačítko bliká 1x za 4
sekundy (0,25 HZ), okrem toho bliká 90° C
LED a 45° C LED
cesta spalín, diferenčný
tlakový spínač
Odblokovacie tlačítko bliká 1x za 4
sekundy (0,25 HZ), okrem toho bliká 90° C
LED a 60° C LED
Odblokovacie tlačítko bliká 1x za 4
sekundy (0,25 HZ), okrem toho bliká 90° C
LED a 75° C LED
Bliká 90°C LED
diferenčný tlakový spínač,
snímač odťahu spalín,
NTC snímač TUV/nábeh
(skrat alebo prerušenie)
prívod vzduchu a odvod
spalín, snímač odťahu
spalín (skrat alebo
prerušenie)
prívod vzduchu a odvod
spalín, diferenčný tlakový
spínač (skrat alebo
prerušenie)
ZS/ZW
ZS/ZW...-1
KE
ZS/ZW...-1
AE
nábehové NTC čidlo
nábehové NTC čidlo UK
(skrat alebo prerušenie)
ZS/ZW...-1
KE/AE
NTC čidlo TUV
NTC čidlo TUV (skrat
alebo prerušenie)
ZS/ZE...-1
KE/AE
nábehové NTC čidlo UK
Teplota > 95° C ?
ZS/ZW
ZS/ZW...-1
Strana
- 27 ZÁVESNÉ KOTLY EUROSTAR
ZE/ZWE 24 – 1,2 K. / KD
kap. 4
SCHÉMA ZAPOJENIA
2
6/1
18
čidlo obmedzovača teploty
čidlo teploty spalín
obehové dvojotáčkové čerpadlo
s odlučovačom vzduchu
32
termočlánok
36
teplotné čidlo v nábehovom okruhu vykurovania
49
regulačný prepínač MIN/MAX/PREVÁDZKA
52
cievka magnetu
52/1 poistný magnetický ventil
56
plynová armatúra CE 426
68
regulačný magnet
96
mikrospínač (ZWE)
135 hlavný prepínač
136
139
151
153
154
155
311
318
regulátor teploty pre nábehový okruh
vykurovania sústavy
nastavení hysterzie
poistka T2, 5A, 230 VAC
transformátor
poistka T1 A, 24 VAC
spínač pre voľbu druhu prevádzky
obehového čerpadla
potenciometer nastaviteľného výkonu vykurovania
nožová lišta pre spínacie hodiny
Strana
- 28 ZÁVESNÉ KOTLY EUROSTAR
ZE/ZWE 24 – 1,2 K. / KD
kap. 4
MERANÉ HODNOTY
pozícia
2
6.1
označenie
32
36
52
čidlo obmedzovača teploty
čidlo teploty spalín
Čerpadlo
- vykurovanie
- teplá úžitková voda
termočlánok
čidlo NTC nábehové 20°C-90°C
termoventil
52/1
Poistný elektromagnetický ventil
18
68
96
151
153
154
Regulačný ventil
MIN prevádzka
MAX prevádzka
Mikrospínač TÚV
Prevádzka – vykurovanie
Prevádzka – teplá úžitková voda
Poistka T 2,5 A
Transformátor - sekundárny okruh
- primárny okruh
Poistka T 1A
merací bod
proti kostre
proti kostre
39-40
proti kostre
27-30
proti kostre
cievka
MV1-MV2
cievka
31-32
35-37
kontakty
41-42
43-44
kontakty
žiadaná
hodnota
20 mVDC
15 mVDC
230 VAC
0 VAC
24 mVDC
14-1,5 kΩ
10 mVDC
22 Ω
10 VDC
35 Ω
22 Ω
10 VDC
5 VDC
0 VDC
0Ω
33 VAC
230 VAC
0Ω
odchýlka
± 2 mVDC
± 2 mVDC
± 25 VAC
± 2 mVDC
± 0,5 kΩ
± 2 mVDC
±1Ω
± 0,5 VDC
±2Ω
± 0,5 VDC
± 0,5 VDC
± 1 VAC
± 25 VAC
Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom!!
poznámky
Strana
- 29 ZÁVESNÉ KOTLY EUROSTAR
ZE/ZSE/ZWE 24–2 AE
kap. 4
SCHÉMA ZAPOJENIA
4.1
6
18
Štartovací transformátor
teplotný obmedzovač
obehové dvojotáčkové čerpadlo
s odvzdušňovacím ventilom
32
Elektróda kontroly plameňa
33
zapaľovacia elektróda
36
teplotné čidlo v nábehovom okruhu vykurovania
49
prepínač druhu prevádzky
52
magnetický ventil I
52/1 magnetický ventil II
56
plynová armatúra
61
odblokovacie tlačidlo poruchy
68
regulačný magnet
84
cievka trojcestného ventilu (ZE)
96
mikrospínač (ZWE)
135 hlavný prepínač
136 teplotný regulátor pre nábehový okruh
vykurovacej sústavy
151 poistka T2, 5A, 230 VAC
153 transformátor
155
161
226
228
300
311
312
313
314
315
317
318
319
325
326
327
328
329
prepínač voľby druhu prevádzky obehového
čerpadla
prepojovací mostík svoriek
radiálny ventilátor
spínač tlakového rozdielu odvodu spalín
kódovacia zástrčka
potenciometer nastaviteľného výkonu vykurovania
poistka 1,6 A pomalá
poistka 0,5 A pomalá
konektor na zabudovanie regulátora 24 VAC
svorkovnica regulátora
digitálny ukazovateľ (displej)
konektor pre spínacie hodiny
svorkovnica pre pripojenie zásobníkového
ohrievača TÚV
plošný spoj napájacej jednotky
základný plošný spoj
obslužný plošný spoj
svorkovnica 230 VAC
konektor pripojenia modulu LSM 24 VAC
Strana
- 30 ZÁVESNÉ KOTLY EUROSTAR
ZE/ZSE/ZWE 24–2 AE
kap. 4
MERANÉ HODNOTY
pozícia
6
6.1
18
32
36
56
52
52.1
označenie
Obmedzovač teploty
Vykurovacia voda, 110 °C
Snímač teploty spalín
25 °C
90 °C
Obehové čerpadlo:
Poloha I (0,35 bar)
Poloha II (0,50 bar)
Ionizačná elektróda
Štart
Max
Snímač teploty vykur. vody NTC
25 °C
85 °C
Poistný ventil pri armatúre plynu CE 426
Poistný ventil 1
Poistný ventil 2
61
Tlačidlo odblokovania (ETA, modré)
Chránič
61
Tlačidlo odblokovania (Widmaier, biele)
Chránič
68
84
96
151
153
226
228
312
313
317
315
319
328
Regulačný elektrom. armatúry plynu CE 426
Poloha Max
Poloha Štart
Len ZWR a ZSR
Ovládací elektromagnet na hydraul. prepínači
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
Len ZWR
Mikrospínač
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
Poistka v sieťovom module 2,5 A
Transformátor
Vstup primár
Výstup sekundár 1
Výstup sekundár 2
Motor ventilátora
Vysoké otáčky (čierna – modrá)
Diferenčný tlakový spínač
merací bod
žiadaná
hodnota
Kontakty
0Ω
obmedzovača
Snímač
GND-AG 1
10 kΩ
1,3 kΩ
Na konektore
čerpadla
Medzi elektro.
a pripojovac.
káblom
konektor
alebo snímač
GND-VF
na konektore
MV 3 – MV 4
MV 1 – MV 2
1-3
1-2
3-2
1-3
1-2
3-2
odchýlka
±0Ω
± 1 µA DC
± 1 µA DC
204 Ω
160 Ω
± 25 kΩ
± 25 kΩ
3,5 µA DC
5,5 µA DC
± 1 µA DC
± 1 µA DC
14 kΩ
1,4 kΩ
22 Ω
10 VDC
10 VDC
0Ω
120 Ω
120 Ω
0Ω
180 Ω
180 Ω
± 1 kΩ
± 0,5 kΩ
±2Ω
± 2 VDC
± 2 VDC
±0Ω
± 10 Ω
± 10 Ω
±0Ω
± 10 Ω
± 10 Ω
35 Ω
14 VDC
7 VDC
±3Ω
± 1 VDC
± 1 VDC
Na magnete
alebo
konektore
Um 1 – Um 2
85 Ω
15 VDC
<0,5 VDC
±3Ω
± 2 VDC
Na
konektore
GND-BrW
poistka
5 VDC
< 0.5 VDC
0 kΩ
± 5 VDC
RV1-RV2
sieťový modul 230 VAC
Základný
28 VAC
modul
9 VAC
Ventilátor LL-N1
50 Ω
LL-N1
230 VAC
AG-1 – GND 3,6 VDC
5 VDC
PN – GND
Pri zapnutí vysokých otáčok
AG1 - GND
<0,5 VDC
Poistka v základ. module 1,6 A popr. 2,0
poistka
0 kΩ
Poistka v základnom module (0,5 A)
poistka
0 kΩ
Kontrola funkcie P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → teplota vykurovacej vody
2–4
4-22 VDC
Svorková lišta pre externú reguláciu
1–4
24 VDC
ZR/ZSR so zásobníkom
Svorková lišta na pripojenie zásobníka
24 VDC
Pri prevádzke vykurovania
8-4
Pri príprave teplej úžitkovej vody
7-4
24 VDC
Svorková lišta pre prípojku siete
L-N
230 VAC
± 0 kΩ
± 25 VAC
± 3 VAC
± 2 VAC
± 15 Ω
± 25 VAC
± 1 VDC
± 1 VDC
± 0 kΩ
± 0 kΩ
± 2 VDC
± 2 VDC
± 2 VDC
± 2 VDC
± 25 VAC
Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom!!
poznámky
Strana
- 31 ZÁVESNÉ KOTLY EUROSTAR
ZE/ZSE/ZWE 24/28–3 MFK/A
kap. 4
SCHÉMA ZAPOJENIA
4.1
6
štartovací transformátor
poistný teplotný obmedzovač tepelného
výmenníka STB
6.1 čidlo spätného toku spalín
6.3 teplotné čidlo TÚV, termistorové-NTC (ZWE)
18
obehové čerpadlo
32
ionizačná elektróda
33
zapaľovacia elektróda
36.1 teplotné čidlo nábehového okruhu
52
elmag. ventil 1
52.1 elmag. ventil 2
56
plynová armatúra CE 426
61
odblokovacie tlačidlo poruchového stavu
68
regulačný elmagnet. ventil
84
ovládacia cievka hydraul. spínača (ZSE)
96
mikrospínač (ZWE)
135 hlavný vypínač
151 poistka 2,5 A pomalá, 230 V
153 transformátor
161 prepojovací mostík pre blokovanie systému
226 ventilátor (MFA)
228
300
302
303
310
312
313
314
diferenč. tlakový spínač (MFA)
kódovacia zástrčka
pripojenie ochranného vodiča
svorky pre NTC čidlo zásobníka TÚV (ZE)
teplotný regulátor nastavenia TÚV
poistka 1,6 A pomalá
poistka 0,5 A pomalá
zástrčková lišta pre zabudovateľný regulátor
RAM
315 svorkovnica pre regulátor Junkers
317 viacfunkčný displej
318 zástrčková lišta pre spínacie hodiny
319 zástrč. lišta pre termostat zásobníka TÚV
325 plošný spoj
328 svorkovnica 230 Vst
328.1 prepojov. mostík pre dvojbodovú reguláciu
329 zástrčková lišta pre príslušenstvo LSM 4
363 kontrolka prevádzky horáka
364 kontrolka ZAP/VYP
365 servisné tlačidlo kominára
366 servisné tlačidlo
Strana
- 32 ZÁVESNÉ KOTLY EUROSTAR
ZE/ZSE/ZWE 24/28–3 MFK/A
kap. 4
MERANÉ HODNOTY
pozícia
označenie
merací bod
žiadaná
hodnota
odchýlka
68
Regulačný ventil
konektor
zľava 5-6
konektor
zľava 14-15
konektor
zľava 17-18
konektor
čerpadla
do série
s káblom
konektor
zľava 12-13
konektor
zľava 9-10
konektor
zľava 7-8
konektor
zľava 1-2
84
cievka trojcestného spínača
konektor
zľava 3-4
96
mikrospínač TÚV
konektor
zľava 19-20
Pre 20°C 14kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
170 Ω
30 VDC
170 Ω
30 VDC
35 Ω
MIN: 160 mA
MAX: 408 mA
160 Ω
ÚT 30 VDC
TÚV 0 VDC
ÚT 5 VDC
TÚV 0 VDC
151
Poistka T 2,5 A
poistka
0Ω
Trafo - primárny okruh
bod 5-7
41 Ω
bod 10-11
bod 12-13
konektor
ventilátora
konektor
zľava 14-15
1,2 Ω
0,2 Ω
50 Ω
230 VAC
v kľude: 5 VDC
v chode: 0 VDC
±1Ω
±1Ω
±5Ω
± 25 VAC
6
Poistný obmedzovač teploty
6.1
Kontrola odťahu spalín
6.3
čidlo NTC na TÚV
18
čerpadlo
32
Ionizačná elektróda
36
čidlo NTC - výmenník
52
Poistný ventil
52.1
Poistný ventil
153
Trafo - sekundárny okruh
poznámky
0Ω
Pre 20°C 12kΩ ± 1 kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
Pre 20°C 12 kΩ ± 1 kΩ
Pre 75 °C 2 kΩ
Pos.1 250 kΩ
± 10 kΩ
Pos.2 180 kΩ
± 1 kΩ
riadok 2
0-99 °C
2-5 µ ADC
± 1 kΩ
± 20 Ω
± 1 VDC
± 20 Ω
± 1 VDC
± 20 Ω
riadok 1
0-99 °C
riadok 3.1
0-60 x 8 mA
±5Ω
± 1 VDC
len
typ ZE
riadok 3.1
vľavo 0, 1
±1Ω
226
Ventilátor
228
Diferenčný tlak. spínač
312
poistka T 1,6 A
poistka
0Ω
0Ω
313
poistka T 0,5 A
poistka
0Ω
0Ω
315
svorkovnica regulácie
328
vstupná svorkovnica
1-4
2-4
L-N
24 VDC
4-21 VDC
230 VAC
± 25 VAC
mostík
LS - NS
230 VAC
± 25 VAC
328.1
servis
riadok 3.8
vľavo 0, 1
pozor! bez
napätia
trafo vysunúť
z pätice
trafo vysunúť
z pätice
len
MF A
len
MF A
pozor! bez
napätia
pozor! bez
napätia
riadok 1.4
4-21 VDC
riadok 3.9
vpravo 0, 1
Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom!!
dvojbodové
regulácie
Strana
- 33 ZÁVESNÉ KOTLY EUROSTAR
ZE/ZSE/ZWE 24/28–4 MFK/MFA
kap. 4
SCHÉMA ZAPOJENIA
verzia MFK
4.1
6
6.1
6.3
18
32
33
36
52
52.1
56
61
68
84
135
136
151
153
161
226
228
300
302
310
312
313
314
315
trafo zapaľovania
obmedzovač teploty – výmenník
snímač odťahu spalín (MFK)
NTC snímač TUV
čerpadlo
ionizačná elektróda
zapaľovacia elektróda
NTC čidlo výstup UK
poistný magnetický ventil 1
poistný magnetický ventil 2
plynová armatúra
tlačítko odblokovania poruchy
regulačný magnetický ventil
motor trojcestného ventilu
hlavný vypínač
regulátor teploty vykurovacej vody
poistka T 2,5 A, AC 230 V
transformátor
prepoj (mostík)
ventilátor (MFA)
snímač diferenčného tlaku (MFA)
kódovacia zástrčka
prípojka ochranného vodiča
regulátor teploty vody v zásobníku
poistka T 1,6 A
poistka T 0,5 A
konektor zabudovateľného regulátora/BUS-modulu
svorkovnica pre regulátor
317 displej
318 konektor pripojenie spínacích hodín (príslušenstvo)
319 svorkovnica pre zásobníkový termostat
325 základná doska
328 svorkovnica AC 230 V
328.1 prepoj (mostík)
329 zásuvná lišta pre LSM
363 indikácia chodu horáka
364 kontrolka ZAP/VYP
365 servisné tlačidlo kominára
366 servisné tlačidlo
367 ECO-tlačidlo
413 turbínka
Strana
- 34 ZÁVESNÉ KOTLY EUROSTAR
ZE/ZSE/ZWE 24/28–4 MFK/MFA
kap. 4
MERANÉ HODNOTY
pozícia
6
označenie
Poistný obmedzovač teploty
6.1
Snímač odťahu spalín
6.3
čidlo NTC na TÚV
18
čerpadlo
32
Ionizačná elektróda
36
čidlo NTC - výmenník
52
Poistný ventil SIT
52.1
Poistný ventil SIT
merací bod
konektor
zľava 5-6
konektor
zľava 14-15
konektor
zľava 17-18
konektor
čerpadla
do série
s káblom
konektor
zľava 12-13
konektor
zľava 9-10
konektor
zľava 7-8
konektor
zľava 1-2
žiadaná hodnota
odchýlka
Pre 20°C 12kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
Pre 20°C 12 kΩ
Pre 75 °C 2 kΩ
Poz. 1 250 kΩ
Poz. 2 180 kΩ
± 1 kΩ
± 1 kΩ
poistka
0Ω
Trafo - primárny okruh
bod 5-7
41 Ω
bod 10-11
bod 12-13
konektor
ventilátora
konektor
zľava 14-15
1,2 Ω
0,2 Ω
50 Ω
230 VAC
v kľude: 5 VDC
v chode: 0 VDC
±0Ω
±0Ω
±5Ω
± 25 VAC
Motor trojcestného ventilu
96
mikrospínač TÚV
151
153
Trafo - sekundárny okruh
± 1 kΩ
±5Ω
± 1 VDC
±5Ω
± 1 VDC
±5Ω
riadok .1
0-99 °C
SIT 845
SIT 845
riadok 3.1
0-99 x 1,67
mA
±5Ω
± 1 VDC
riadok 4.5
vľavo 0, 1
±1Ω
Ventilátor
228
Diferenčný tlak. spínač
312
poistka T 1,6 A
poistka
0Ω
0Ω
313
poistka T 0,5 A
poistka
0Ω
0Ω
315
svorkovnica regulácie
328
vstupná svorkovnica
1-4
2-4
L-N
24 VDC
4-21 VDC
230 VAC
± 25 VAC
mostík
LS - NS
230 VAC
± 25 VAC
riadok 3.9
vpravo 0, 1
UK
TUV
UK
TUV
UK
TUV
± 0,1 VDC
riadok 4.5
vľavo 0, 1
čierny-červený
413
Turbínka
čierny-žltý
žltý-červený
5 VDC
5 VDC
5 VDC
2,75 VDC
0 VDC
2,3 VDC
SIT 845
len typ ZSE
226
328.1
len MFK
2-5 µ ADC
Poistka T 2,5 A
84
riadok .5
0-199° C
riadok .2
0-99 °C
± 10 kΩ
Konektor
motora 2-1 ÚK,
2-3 TUV
konektor
zľava 19-20
Regulačný ventil SIT
poznámky
0Ω
Pre 20°C 14kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
75 Ω
21 VDC
185 Ω
21 VDC
75 Ω
MIN: 25 mA
MAX: 130 mA
70 Ω
ÚT
28 VDC
TÚV 28 VDC
ÚT 5 VDC
TÚV 0 VDC
68
servis
riadok 3.8
vľavo 0, 1
len typ ZWE
pozor! bez
napätia
trafo vysunúť
z pätice
trafo vysunúť
z pätice
len
MF A
len
MF A
pozor! bez
napätia
pozor! bez
napätia
riadok 1.4
4-21 VDC
Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom!!
dvojbodové
regulácie
Strana
- 35 ZÁVESNÉ KOTLY EUROSTAR Acu Hit
ZWSE 23/28–4 MFK/A
kap. 4
SCHÉMA ZAPOJENIA
verzia MFA
4.1
6
6.1
18
32
33
36
52
52.1
56
61
68
84
135
136
151
153
161
226
228
300
302
310
312
313
314
315
trafo zapaľovania
obmedzovač teploty – výmenník
snímač odťahu spalín (MFK)
čerpadlo
ionizačná elektróda
zapaľovacia elektróda
NTC čidlo výstup UK
poistný magnetický ventil 1
poistný magnetický ventil 2
plynová armatúra
tlačítko odblokovania poruchy
regulačný magnetický ventil
motor trojcestného ventilu
hlavný vypínač
regulátor teploty vykurovacej vody
poistka T 2,5 A, AC 230 V
transformátor
prepoj (mostík)
ventilátor (MFA)
snímač diferenčného tlaku (MFA)
kódovacia zástrčka
prípojka ochranného vodiča
regulátor teploty vody v zásobníku
poistka T 1,6 A
poistka T 0,5 A
konektor zabudovateľného regulátora/BUS-modulu
svorkovnica pre regulátor
317 displej
318 konektor pripojenie spínacích hodín (príslušenstvo)
325 základná doska
328 svorkovnica AC 230 V
328.1 prepoj (mostík)
363 indikácia chodu horáka
364 kontrolka ZAP/VYP
365 servisné tlačidlo kominára
366 servisné tlačidlo
367 ECO-tlačidlo
432 NTC čidlo teploty zásobníka
433 NTC čidlo teploty nabíjania zásobníka na spiatočke
Strana
- 36 ZÁVESNÉ KOTLY EUROSTAR Acu Hit
ZWSE 23/28–4 MFK/A
kap. 4
MERANÉ HODNOTY
pozícia
6
označenie
Poistný obmedzovač teploty
6.1
Snímač odťahu spalín
6.3
čidlo NTC na TÚV
18
čerpadlo
32
Ionizačná elektróda
36
čidlo NTC - výmenník
52
Poistný ventil SIT
52.1
Poistný ventil SIT
merací bod
konektor
zľava 5-6
konektor
zľava 14-15
konektor
zľava 17-18
konektor
čerpadla
do série
s káblom
konektor
zľava 12-13
konektor
zľava 9-10
konektor
zľava 7-8
konektor
zľava 1-2
žiadaná hodnota
odchýlka
Pre 20°C
12kΩ
Pre 75°C
2 kΩ
Pre 20°C 12 kΩ
Pre 75 °C
2 kΩ
Poz. 1
250 kΩ
Poz. 2
180 kΩ
± 1 kΩ
± 1 kΩ
poistka
0Ω
Trafo - primárny okruh
bod 5-7
41 Ω
bod 10-11
bod 12-13
konektor
ventilátora
konektor
zľava 14-15
1,2 Ω
0,2 Ω
50 Ω
230 VAC
v kľude: 5 VDC
v chode: 0 VDC
±0Ω
±0Ω
±5Ω
± 25 VAC
Motor trojcestného ventilu
96
mikrospínač TÚV
151
153
Trafo - sekundárny okruh
± 1 kΩ
±5Ω
± 1 VDC
±5Ω
± 1 VDC
±5Ω
Diferenčný tlak. spínač
312
poistka T 1,6 A
poistka
0Ω
0Ω
313
poistka T 0,5 A
poistka
0Ω
0Ω
315
svorkovnica regulácie
328
vstupná svorkovnica
1-4
2-4
L-N
24 VDC
4-21 VDC
230 VAC
± 25 VAC
mostík
LS - NS
230 VAC
± 25 VAC
Turbínka
čierny-žltý
žltý-červený
432
433
NTC čidlo zásobníka
NTC čidlo nábehu zásobníka
konektor čidla
konektor čidla
SIT 845
riadok 3.1
0-99 x 1,67
mA
riadok 3.8
vľavo 0, 1
Pri 20° C
Pri 90° C
len typ ZWE
pozor! bez
napätia
trafo vysunúť
z pätice
trafo vysunúť
z pätice
len
MF A
len
MF A
pozor! bez
napätia
pozor! bez
napätia
riadok 1.4
4-21 VDC
riadok 3.9
vpravo 0, 1
UK
5 VDC
TUV
5 VDC
UK
5 VDC
riadok 4.5
± 0,1 VDC
vľavo 0, 1
TUV 2,75 VDC
UK
0 VDC
TUV 2,35 VDC
Pri 20° C 14 kΩ ± 0,5 kΩ riadok .3
Pri 90° C
SIT 845
len typ ZSE
±1Ω
228
413
SIT 845
riadok 4.5
vľavo 0, 1
Ventilátor
čierny-červený
riadok .1
0-99 °C
±5Ω
± 1 VDC
226
328.1
len MFK
2-5 µ ADC
Poistka T 2,5 A
84
riadok .5
0-199° C
riadok .2
0-99 °C
± 10 kΩ
Konektor
motora 2-1 ÚK,
2-3 TUV
konektor
zľava 19-20
Regulačný ventil SIT
poznámky
0Ω
Pre 20°C
14kΩ
Pre 75°C
2 kΩ
75 Ω
21 VDC
185 Ω
21 VDC
75 Ω
MIN: 25 mA
MAX: 130 mA
70 Ω
ÚT
28 VDC
TÚV
28 VDC
ÚT 5 VDC
TÚV 0 VDC
68
servis
1 kΩ
14 kΩ ± 0,5 kΩ
1 kΩ
0-99
Riadok .2
0-99
Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom!!
dvojbodové
regulácie
Strana
- 37 ZÁVESNÉ KOTLY CERACLAS ACU
ZWSE 24/28–5 MFK/A
kap. 4
ELEKTRICKÁ SCHÉMA ZAPOJENIA
Verzia MFK
Verzia MFA
4.1
6
6.1
6.2
18
32
33
36
52
52.1
56
61
zapaľovací transformátor
bezpečnostný termostat
snímač odťahu spalín (prerušovač ťahu)
snímač spalín (spaľovacia komora)
obehové čerpadlo
ionizačná elektróda
zapaľovacia elektróda
NTC snímač UK
bezpečnostný magnetický ventil 1
bezpečnostný magnetický ventil 2
plynová armatúra
resetovacie tlačítko
68
84
135
136
151
153
226
228
300
302
310
312
regulačný magnetický ventil
motor 3-cestného ventilu
hlavný vypínač
kotlový termostat
poistka T 2,5 A, AC 230 V
transformátor
ventilátor
snímač diferenčného tlaku
kódovací konektor
uzemnenie
termostat TUV
poistka T 1,6 A
313
325
328
328.1
363
364
366
367
432
433
poistka T 0,5 A
základná doska
pripojenie napájania
pripojenie 230 V termostatu
(mostík LS/LR odstrániť)
LED prítomnosti plameňa
LED prítomnosti napätia
servisné tlačítko
tlačítko ECO
NTC snímač teploty TUV
NTC snímač vratnej vody
zásobníka
Strana
- 38 ZÁVESNÉ KOTLY CERACLAS ACU
ZWSE 24/28–5 MFK/A
kap. 4
Problémy, priebeh, riešenie:
Počet za sebou idúcich
bliknutí kontrolky
1
Reset poruchy
Priebeh
Riešenie
Nie je rozpoznaný plameň
na horáku
Je otvorený plynový
uzáver? Skontrolujte
pripojovací tlak plynu,
plynovú armatúru
z káblovaním, zapaľovaciu
a ionizačnú elektródu
z káblovaním, odťah
spalín.
Skrat/prerušenie na NTC
snímači, alebo poškodené
káblovanie k NTC
snímaču. Skontrolujte
zásobník zo strany
možnosti zanesenia
vodným kameňom.
Skontrolujte: NTC snímač
na výstupe, tlak vody
v zariadení, chod
čerpadla, odvzdušnite
zariadenie.
Skontrolujte: cestu odťahu
spalín, znečistenie
výmenníka, snímač
odťahu spalín
z káblovaním, snímač
teploty spaľovacej komory
z káblovaním.
Skontrolujte: cestu odťahu
spalín, snímač
diferenčného tlaku
z káblovaním, pripojovacie
silikónové hadičky,
ventilátor z káblovaním,
elektrické pripojenie.
Skontrolujte: kódovací
konektor, pripojenie
a kontakty na Heatronic,
správne uloženie
zapaľovacieho vedenia.
V prípade nutnosti
vymente základnú dosku.
Resetovacím tlačítkom
Porucha niektorého NTC
snímača
2
Po odstránení poruchy
Otvoril bezpečnostný
termostat
3
Resetovacím tlačítkom
Automaticky po 12 min.
alebo zariadenie vypnúť a
zapnúť
4
Automaticky alebo
zariadenie vypnúť a
zapnúť
...MFK
Snímač odťahu spalín
a snímač teploty
spaľovacej komory
... MFA
Snímač diferenčného tlaku
pred štartom nie je
otvorený. Počas chodu
otvoril alebo pri štarte
neuzavrel kontakt.
Vnútorná chyba
Základná doska
5
Vypnúť a zapnúť
Strana
- 39 ZÁVESNÉ KOTLY EUROSMART
ZWA 24 – 1 K/A
kap. 5
SCHÉMA ZAPOJENIA
33
363
25 V
61
230 V
4.1
310
136
153
135
325
313
230 V/AC
312
L
N
ST2
A1
A2
52
Ls Lr
ST15
302
ST1
52.1
ST16
300
56
328
6
328.1
6.3
M
M
18
226
36.1
4.1
6
6.1
6.3
18
32
33
36.1
36.2
52
52.1
56
61
135
136
153
226
228
300
302
310
312
313
325
328
328.1
363
413
A1
A2
Zapaľovací transformátor
228
Obmedzovač teploty
413
Snímač odťahu spalín (K)
NTC snímač TUV
Čerpadlo
Ionizačná elektróda
Zapaľovacia elektróda
NTC snímač nábehu
Snímač teploty v spaľovacej komore
Poistný magnetický ventil
Regulačný magnetický ventil
Plynová armatúra
Indikátor porúch a deblokačné tlačítko
Hlavný vypínač
Regulátor vykurovacej teploty
Transformátor
Ventilátor
Diferenčný snímač tlaku
Kódovacia zástrčka
Prípoj pre uzemnenie plášťa kotla
Regulátor teploty TUV
Poistka T 2,0 A
Poistka T 1,25 A
Základná doska
Napájanie
Mostík
Indikátor režimu horáka
Turbína
Servisný potenciometer režimov spínania
čerpadla / vykurovacieho výkonu
Prepínač režimov prevádzky (plynová armatúra)
32
6 720 610 356-02.2O
ST16
56
6
6.3
36.2
36.1
6.1
32
6 720 610K
357-02.1O
verzia
Strana
- 40 ZÁVESNÉ KOTLY EUROSMART
ZWA 24 – 1 K/A
kap. 5
MERANÉ HODNOTY
pozícia
označenie
merací bod
konektor
zľava 13 - 14
hodnota
odchýlka
poznámky
0Ω
6
Poistný obmedzovač
6.1
Snímač odťahu spalín
6.3
NTC snímač TUV
18
Čerpadlo
32
Ionizačná elektróda
36.1
NTC na výmenníku
36.2
Snímač v spaľovacej
komore
konektor
zľava 5 - 9
Poistný magnetický
ventil
konektor
zľava 11-12
52.1
Regulačný magnetický
ventil
konektor
zľava 15-16
153
Transformátor
primár
sekundár
158 Ω
30 VDC
41 Ω
min. 7,5 VDC
max. 16 VDC
100 Ω
0,1 Ω
226
Ventilátor
konektor
ST 1
48 Ω
230 VAC
len A
228
Diferenčný snímač
tlaku
konektor
zľava 6 - 7
v kľude 5 VDC
v chode 0 VDC
len A
312
Poistka T 2 A
poistka
0Ω
313
Poistka T 1,25 A
poistka
0Ω
Svorkovnica regulácie
Ns – Ls/Lr
230 VAC
UK
5 VDC
TUV 2,5 VDC
UK
0 VDC
TUV 2,5 VDC
UK
5 VDC
TUV
5 VDC
52
328.1
konektor
zľava 6 - 7
konektor
zľava 4 - 5
konektor
ST 15
do série
s káblom
konektor
zľava 7 - 8
1–2
413
Senzor množstva vody
(Turbína)
1–3
2-3
7,5-33 kΩ
20°C
12 kΩ
75°C
2 kΩ
I
418 Ω
II
295 Ω
III
170 Ω
230 VAC
Podľa
teploty
± 1 kΩ
± 0,5 kΩ
len K
± 10 kΩ
2 – 5 uA DC
20°C
75°C
14 kΩ
2 kΩ
7,5–33 kΩ
± 1 kΩ
± 0,5 kΩ
Podľa
teploty
len K
± 20 Ω
± 1 VDC
± 0,3 Ω
Strana
- 41 ZÁVESNÉ KOTLY EUROMAXX
ZWC 24/28– 1 MFK/A
kap. 6
SCHÉMA ZAPOJENIA
33
364
365
61
317
366
367
363
ECO
4.1
25V
230V
136
153
310
135
325
312
230V/AC
318
315
328
124 7 8 9
L N Ns Ls LR
313
302
verzia
MFK
151
84
300
161
314
M
413
328.1
52 68
M
18
6.3
56
6.1
M
6
36.1
226
32
6 720 610 422-03.1O
33
364
365
61
317
366
367
363
ECO
4.1
verzia
MFA
25V
230V
136
153
310
135
325
312
230V/AC
318
328
L N Ns Ls LR
124 7 8 9
313
302
315
151
84
300
161
314
M
413
328.1
52 68
M
18
M
6.3
56
228
6
36.1
226
32
6 720 610 421-03.1O
4.1
6
6.1
6.3
18
32
33
36.1
52
56
61
68
84
135
136
151
153
161
226
Zapaľovací transformátor
Obmedzovač teploty
Snímač odťahu spalín (MFK)
NTC snímač TUV
Čerpadlo
Ionizačná elektróda
Zapaľovacia elektróda
NTC snímač nábehu
Poistný magnetický ventil
Plynová armatúra CE 428
Deblokačné tlačítko
Poistný a regulačný magnetický ventil
Motor trojcestného ventilu
Hlavný vypínač
Regulátor vykurovacej teploty
Poistka T 2,5 A, 230 VAC
Transformátor
Mostík (prepoj)
Ventilátor (MFA)
228
300
302
310
312
313
314
315
317
318
325
328
328.1
363
364
365
366
367
413
Diferenčný tlakový snímač (MFA)
Kódovacia zástrčka
Prípoj pre uzemnenie plášťa kotla
Regulátor teploty TUV
Poistka T 1,6 A
Poistka T 0,5 A
Konektor vstavaného regulátora (TA.., RAM, BM)
Svorkovnica priestorového regulátoru
Digitálny displej
Konektor vstavaných hodín (EU..., DT..)
Základná doska
Svorkovnica 230VAC
Prípoj pre 230 V regulátor kúrenia
Indikátor režimu horáka
Indikátor pripojenia k sieti
Tlačítko „Kominár“
Servisné tlačítko
ECO - tlačítko
Senzor množstva vody (Turbína)
Strana
- 42 ZÁVESNÉ KOTLY EUROMAXX
ZWC 24/28– 1 MFK/A
kap. 6
MERANÉ HODNOTY
žiadaná
hodnota
Poz.
označenie
6
Poistný obmedzovač teploty
Konektor
zľava 5 - 6
0Ω
6.1
NTC snímač odťahu spalín
(v servisnom móde
preblikuje medzi y a xx)
Konektor
zľava 14-15
20°C 14,7 kΩ
70°C 2,3 kΩ
6.3
NTC snímač TUV
Konektor
zľava 17-18
25°C 12 kΩ
60°C 3,25 kΩ
18
Čerpadlo
Konektor
čerpadla
I
II
III
32
Ionizačná elektróda
do série s
káblom
4 – 5 uA
NTC čidlo nábehu
Konektor
zľava 12-13
25°C
75°C
52
Poistný magnetický ventil
plynovej armatúry SIT
Konektor
zľava 7-8
68
Poistný a regulačný ventil
plynovej armatúry SIT
Konektor
zľava 1-2
160 Ω
30 VDC
40 Ω
min. 180 mA
max. 400 mA
84
Motor trojcestného ventilu
151
Poistka T 2,5 A, 230VAC
36.1
Transformátor - primár
153
Transformátor - sekundár
226
Ventilátor
228
Diferenčný snímač tlaku
312
Poistka T 1,6 A
313
Poistka T 0,5 A
315
Svorkovnica regulácie
328
328.1
Vstupná svorkovnica
Mostík
413
Senzor množstva vody
(turbína)
Konektor zľava
(v servisnom móde
preblikuje medzi y a xx)
merací bod
Konektor
zľava
9-10-11
Na poistke
Na
transformátore
160 Ω
270 Ω
160 Ω
10 kΩ
2 kΩ
Na
transformátore
10-11
12-13
1,2 Ω
0,2 Ω
Konektor
ventilátora
Konektor
zľava 14-15
Na poistke
50 Ω
230 VAC
v kľude 5 VDC
v chode 0VDC
0Ω
16 – 20
19 - 20
riadok .5
0-199°C
(yxx)
riadok .2
0-99°C
± 20 Ω
± 2 VDC
±3Ω
Obmedzenie
na 110°C
Vypínacia
teplota 7290°C
Merať na
napojení
čerpadla
± 10 Ω
± 1 kΩ
± 50 Ω
poznámky
riadok .1
0-99°C
riadok 3.1
0-99 x 4 mA
0Ω
41 Ω
16 – 19
± 0,5 kΩ
servis
70 Ω
24 VDC
5-7
Na poistke
1–4
2-4
L-N
Ls - Ns
odchýlka
0Ω
24 VDC
6,5 – 20 VDC
230 VAC
230 VAC
UK
5 VDC
TUV 5 VDC
UK
5 VDC
TUV 2,7 VDC
UK
0 VDC
TUV 2,3 VDC
± 0,1 Ω
±5Ω
MFA
MFA
riadok 1.4
riadok 3.7
0-199 x 0,1
(prietok
v l/min.)
riadok 4.5
vľavo 0, 1
funkcia odber
Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom!!
Strana
- 43 ZÁVESNÉ KOTLY CERASTAR/-MINI
ZR/ZSR/ZWR...-3 KE/AE
kap. 7
SCHÉMA ZAPOJENIA
4.1
6
štartovací transformátor
155
poistný teplotný obmedzovač tepelného
výmenníka – STB
161
6.1 kontrola odťahu spalín (KE)
226
6.3 teplotné čidlo TÚV,termistorové-NTC (ZWR)
228
18
obehové čerpadlo
300
32
ionizačná elektróda
303
33
zapaľovacia elektróda
310
36
teplotné čidlo nábehové okruhu vykurovania
311
49
spínač druhu prevádzky
312
52
magnetický ventil 1
313
52.1 magnetický ventil 2
314
56
plynová armatúra CE 426, zemný plyn a propán 315
61
tlačidlo odblokovania poruchy
317
68
regulačný elektromagnetický ventil
318
84
riadiaci magnet, hydr. spínač (ZWR/ZSR)
319
96
mikrospínač (ZWR)
325
135 hlavný spínač
326
136 teplotný regulátor pre nábehový okruh vykurovania 327
151 poistka T 2,5 A, 230 V st.
328
153 transformátor
329
spínač pre voľbu druhu prevádzky
obehového čerpadla
prepojovací mostík svoriek
ventilátor (MINI=1. stupeň) (AE)
diferenčný tlakový spínač (MINI=1.stupeň)(AE)
kódovacia zástrčka
nožová lišta pre NTC zásobníka (ZSR)
teplotný regulátor nastavenia TÚV
potenciometer nastaviteľného výkonu vykurovania
poistka 1,6 A pomalá
poistka 0,5 A pomalá
nožová lišta zabudovateľného regulátora TA....E
svorkovnica regulátora JUNKERS
viacfunkčný displej
nožová lišta pre digitálne spínacie hodiny
zástrčková lišta pre termostat zásobníka TÚV
sieťový plošný spoj
základný plošný spoj
obslužný plošný spoj
svorkovnica 230 V st.
nožová lišta pre modul LSM
Od FD 768 sú všetky plynové kotly ZWR 18/24-3 KE/AE vybavené kontrolou minimálneho tlaku vykurovacieho okruhu. Pri tlaku
vykurovacej vody pod 0,5 bar sa kotol uzavrie a na displeji sa rozsvieti chyba EC, resp. E9. Ak sa vykurovací okruh naplní znovu na
tlak 1–2 bar a stlačí sa odblokovacie tlačítko, rozsvieti sa A9. Prepnúť potom hlavný spínač systémom ECO-COM-ECO,
resp. COM-ECO-COM a kotol je znovu v prevádzke.
Strana
- 44 ZÁVESNÉ KOTLY CERASTAR/-MINI
ZR/ZSR/ZWR...-3 KE/AE
kap. 7
MERANÉ HODNOTY
pozícia
6
6.1
6.3
9
18
32
36
52
52.1
označenie
Obmedzovač teploty
Na výstupu z kotla 110 °C
Snímač teploty spalín
25 °C
90 °C
Čidlo NTC na TÚV
20 °C
70 °C
Obmedzovač teploty
Na výmenníku kotla, 120 °C
Obehové čerpadlo:
Poloha I (0,35 bar)
Poloha II (0,50 bar)
Ionizačná elektróda
Štart
Max
Snímač teploty vykurovacej vody NTC
25 °C
90 °C
Poistný ventil na armatúre plynu CE 426
Poistný ventil 1
Poistný ventil 2
61
Tlačidlo odblokovania (ETA, modré)
Chránič
61
Tlačidlo odblokovania (Widmaier, biele)
Chránič
68
84
96
151
153
226
228
312
313
315
317
319
328
merací bod
žiadaná
hodnota
Kontakty
0Ω
obmedzovača
Snímač alebo
GND-AG 1
10 kΩ
1,3 kΩ
na konektore
čidla
12 kΩ
2 kΩ
Kontakty
0 kΩ
obmedzovača
Na konektore
čerpadla
Do série
s káblom
konektor
alebo snímač
na konektore
MV 3 – MV 4
MV 1 – MV 2
1-3
1-2
3-2
1-3
1-2
3-2
odchýlka
±0Ω
±5%
±5%
± 1 kΩ
± 0 kΩ
204 Ω
160 Ω
± 25 kΩ
± 25 kΩ
3,5 µA DC
5,5 µA DC
± 1 µA DC
± 1 µA DC
14 kΩ
1,4 kΩ
22 Ω
10 VDC
10 VDC
0Ω
120 Ω
120 Ω
0Ω
180 Ω
180 Ω
± 1 kΩ
± 0,5 kΩ
±2Ω
± 3 VDC
± 3 VDC
±0Ω
± 10 Ω
± 10 Ω
±0Ω
± 10 Ω
± 10 Ω
35 Ω
14 VDC
7 VDC
±3Ω
± 1 VDC
± 1 VDC
Regulačný elektrom. armatúry plynu CE 426
Poloha Max
Poloha Štart
Ovládacia cievka hydraulického prepínača
(ZR/ZSR)
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
na konektore
RV1-RV2
Na magnete
alebo
konektore
Um 1 – Um 2
85 Ω
15 VDC
<0,5 VDC
±3Ω
± 2 VDC
Mikrospínač – (len ZWR)
Vykurovanie
Teplá úžitková voda
Poistka v sieťovom module 2,5 A
Transformátor
Vstup primár
Výstup sekundár 1
Výstup sekundár 2
Motor ventilátora
Vysoké otáčky (čierna – modrá)
Diferenčný tlakový spínač
Na
konektore
GND-BrW
poistka
5 VDC
< 0.5 VDC
0 kΩ
± 5 VDC
sieťový modul 230 VAC
Základný
28 VAC
modul
9 VAC
Ventilátor LL-N1
50 Ω
LL-N1
230 VAC
AG-1 – GND 3,6 VDC
PN – GND
5 VDC
Pri zapnutí vysokých otáčok
AG1 - GND
<0,5 VDC
Poistka v základ. module 1,6 A popr. 2,0 A poistka
0 kΩ
Poistka v základnom module (0,5 A)
poistka
0 kΩ
2–4
4-22 VDC
Svorková lišta pre externú reguláciu
1–4
24 VDC
Kontrola funkcie P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → teplota vykurovacej vody
Svork. lišta na pripoj.zásobníka (ZR/ZSR)
Pri prevádzke vykurovania
8-4
24 VDC
Pri príprave teplej úžitkovej vody
7-4
24 VDC
Svorková lišta pre prípojku siete
L-N
230 VAC
poznámky
± 0 kΩ
± 25 VAC
± 3 VAC
± 2 VAC
± 15 Ω
± 25 VAC
± 1 VDC
± 1 VDC
± 0 kΩ
± 0 kΩ
± 2 VDC
± 2 VDC
± 2 VDC
± 2 VDC
± 25 VAC
len KE
Strana
- 45 ZÁVESNÉ KOTLY CERASTAR/-MINI
ZSR/ZWR...-5 KE/AE
kap. 7
SCHÉMA ZAPOJENIA
4.1
6
6.1
6.2
štartovací transformátor
obmedzovač teploty (výmenníka)
čidlo kontroly odťahu spalín (KE)
čidlo kontroly odťahu spalín komory
horáka (KE)
6.3 NTC teplotné čidlo TÚV (ZWR)
9
obmedzovač teploty (nábehový okruh)
18
obehové čerpadlo
32
ionizačná elektróda
33
zapaľovacia elektróda
36.1 NTC-čidlo nábehového okruhu
36.2 NTC-čidlo horáka (Z... 18/24-5...)
52
magnetický ventil 1
52.1 magnetický ventil 2
56
plynová armatúra
61
tlačidlo na odblokovanie poruchy
68
regulačný elektromagnetický ventil
84
riadiaci magnet hydraulického spínača
96
mikrospínač (ZWR)
135 hlavný spínač
136 regulátor teploty pre nábehový okruh
vykurovania
151 poistka T2,5A, AC230V
153 transformátor
161 prepojovací mostík
226
228
300
302
303
310
312
313
314
315
317
318
319
325
328
328.1
329
363
364
365
366
367
382
ventilátor (MINI = 1. Stupeň) AE
diferenčný tlakový spínač (MINI=1. Stupeň) AE
kódovacia zástrčka
prípojka ochranného vodiča
nožová lišta pre NTC zásobníka (ZSR)
regulátor teploty pre TÚV
poistka T1,6A
poistka T0,5A
nožová lišta pre zabudovaní regulátor (TA...E) RAM
svorkovnica pre regulátor JUNKERS
viacfunkčný displej
zástrčková lišta pre spínacie hodiny (EU..)
svorkovnica pre zásobník (ZSR)
doska tlačeného spoja
svorkovnica AC 230 V
prepojovací mostík
zástrčková lišta LSM
kontrolka prevádzky horáka
kontrolka ZAP/VYP (0/1)
servisné tlačidlo kominára
servisné tlačidlo
tlačidlo „ECO“
kontrola minimálneho tlaku (ZWR)
Strana
- 46 ZÁVESNÉ KOTLY CERASTAR/-MINI
ZR/ZSR/ZWR...-5 KE/AE
kap. 7
MERANÉ HODNOTY
pozícia
označenie
merací bod
žiadaná
hodnota
odchýlka
Poistný ventil
(plyn. armatúra 426)
Poistný ventil
(plyn. armatúra 426)
konektor
zľava 5-6
konektor
zľava 14-15
konektor
zľava 16/6
konektor
zľava 17-18
konektor
čerpadla
do série
s káblom
konektor
zľava 12-13
konektor II.
zľava 1-2
konektor
zľava 9-10
konektor
zľava 7-8
68
Regulačný ventil
(plyn. armatúra 426)
konektor
zľava 1-2
84
cievka trojcestného spínača
konektor
zľava 3-4
96
mikrospínač TÚV
konektor
zľava 19-20
Pre 20°C 14kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
Pre 20°C 14kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
170 Ω
30 VDC
170 Ω
30 VDC
35 Ω
MIN: 160 mA
MAX: 408 mA
160 Ω
ÚT 30 VDC
TÚV 0 VDC
ÚT 5 VDC
TÚV 0 VDC
151
Poistka T 2,5 A
poistka
0Ω
Trafo - primárny okruh
bod 5-7
41 Ω
Trafo - sekundárny okruh
bod 10-11
bod 12-13
226
Ventilátor
konektory
ventilátora
±1Ω
±1Ω
±5Ω
± 25 VAC
228
Diferenčný tlak. spínač
konektor
zľava 14-16
1,2 Ω
0,2 Ω
50 Ω
1 st. 230 VAC
2 st. 230 VAC
v kľude: 5 VDC
v chode: 0 VDC
312
poistka T 1,6 A
poistka
0Ω
0Ω
313
poistka T 0,5 A
poistka
0Ω
0Ω
315
svorkovnica regulácie
328
vstupná svorkovnica
1-4
2-4
L-N
24 VDC
4-21 CDC
230 VAC
± 25 VAC
mostík
LS - NS
230 VAC
± 25 VAC
čidlo minimálneho tlaku systému
konektory
čidla
0Ω
6/9
Poistný obmedzovač teploty
6.1
Kontrola odťahu spalín
6.2
Kontrola odťahu spalín
komory horáka
6.3
čidlo NTC na TÚV
18
čerpadlo
32
Ionizačná elektróda
36.1
čidlo NTC – výmenník
36.2
čidlo NTC - horák
52
52.1
153
328.1
382
0Ω
0Ω
Pre 20°C 12kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
Pre 20°C 12kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
Pre 20°C 14 kΩ
Pre 75 °C 2 kΩ
Pos.1 250 kΩ
Pos.2 180 kΩ
± 1 kΩ
2-5 µ ADC
± 1µ ADC
± 1 kΩ
0Ω
± 1 kΩ
± 1 kΩ
servis
riadok 5
0-20 x 10°C
riadok 6
0-20 x 10°C
riadok 2
0-99 °C
poznámky
len KE
len KE
len ZWR
± 10 kΩ
± 1 kΩ
± 20 Ω
± 1 VDC
± 20 Ω
± 1 VDC
± 20 Ω
riadok 1
0-99 °C
riadok 4
0-99 °C
riadok 3.1
0-60 x 8 mA
±5Ω
± 1 VDC
riadok 4.5
vľavo 0, 1
pozor! bez
napätia
trafo vysunúť
z pätice
trafo vysunúť
z pätice
±5Ω
riadok 3.8
1, 1
riadok 1.4
4-21 VDC
riadok 3.9
vpravo 0, 1
riadok 4.0
vľavo 0/1
Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom!!
len
AE
pozor! bez
napätia
pozor! bez
napätia
Strana
- 47 ZÁVESNÉ KOTLY CERANORM
ZSN/ZWN...-6 KE/AE
kap. 7
SCHÉMA ZAPOJENIA
4.1
6
6.1
6.2
6.3
9
18
32
33
36.1
36.2
57
57.1
56
61
69
84
135
136
151
153
161
226
228
300
302
303
zapaľovací transformátor
obmedzovač teploty (výmenník)
snímač odťahu spalín (KE)
snímač odťahu spalín horákovej komory (KE)
NTC snímač TUV (ZWN)
obmedzovač teploty (nábehový okruh)
obehové čerpadlo
ionizačná elektróda
zapaľovacia elektróda
NTC snímač nábehového okruhu
NTC snímač horáku
magnetický ventil 1
magnetický ventil 2
plynová armatúra
tlačítko odblokovania poruchy
regulačný elektromagnetický ventil
motor trojcestného ventilu
hlavný vypínač
regulátor teploty nábehu ÚK
poistka T 2,5 A, AC 230 V
transformátor
prepojovací mostík (klema)
ventilátor (AE)
diferenčný tlakoví spínač (AE)
kódovacia zástrčka
prípojka ochranného vodiča
nožová lišta pre NTC zásobníka (ZSN)
310
312
313
314
315
317
318
325
328
328.1
329
363
364
365
366
367
413
regulátor teploty TUV
poistka T 1,6 A
poistka T 0,5 A
nožová lišta pre vstavaný regulátor (TA..E,
RAM, BUS)
svorkovnica pre regulátor JUNKERS
multifunkčný displej
nožová lišta pre spínacie hodiny (EU, DT)
základná doska elektroniky
svorkovnica AC 230 V
prepojovací mostík (klema)
nožová lišta pre LSM
kontrolka prevádzky horáku
kontrolka ZAP/VYP
servisné tlačítko – kominár
servisné tlačítko
tlačítko ECO
snímač prietoku (turbínka) (ZWN)
Strana
- 48 ZÁVESNÉ KOTLY CERANORM
ZSN/ZWN...-6 KE/AE
kap. 7
MERANÉ HODNOTY
pozícia
označenie
6/9
Poistný obmedzovač teploty
6.1
Kontrola odťahu spalín
6.2
Kontrola odťahu spalín
komory horáka
6.3
čidlo NTC na TÚV
18
čerpadlo
32
Ionizačná elektróda
merací bod
konektor
zľava 5-6
konektor
zľava 14-15
konektor
zľava 16/6
konektor
zľava 17-18
konektor
čerpadla
do série
s káblom
konektor
zľava 12-13
konektor II.
zľava 1-2
konektor
zľava 7-10
konektor
zľava 7-8
žiadaná
hodnota
odchýlka
0Ω
0Ω
Pre 20°C 12kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
Pre 20°C 12kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
Pre 20°C 14 kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
Pos.1 250 kΩ
Pos.2 180 kΩ
± 1 kΩ
2-5 µ ADC
± 1µ ADC
± 1 kΩ
0Ω
± 1 kΩ
± 1 kΩ
servis
riadok .5
0-199
riadok .6
0-199
riadok 2
0-199
69
Regulačný ventil SIT
konektor
zľava 1-2
84
Motor trojcestného ventilu
konektor
2-1 ÚK
2-3 TUV
151
Poistka T 2,5 A
poistka
0Ω
Trafo - primárny okruh
bod 5-7
41 Ω
Trafo - sekundárny okruh
bod 10-11
bod 12-13
226
Ventilátor
konektory
ventilátora
±1Ω
±1Ω
±3Ω
± 25 VAC
228
Diferenčný tlak. spínač
konektor
zľava 14-16
1,2 Ω
0,2 Ω
50 Ω
1 st. 230 VAC
2 st. 230 VAC
v kľude: 5 VDC
v chode: 0 VDC
312
poistka T 1,6 A
poistka
0Ω
0Ω
313
poistka T 0,5 A
poistka
0Ω
0Ω
315
svorkovnica regulácie
328
vstupná svorkovnica
1-4
2-4
L-N
24 VDC
4-21 CDC
230 VAC
± 25 VAC
mostík
LS - NS
230 VAC
± 25 VAC
čierny-červený
UK
5 VDC
TUV
5 VDC
UK
5VDC
± 0,1 VDC
TUV 2,75 VDC
riadok 4.5
UK
0 VDC
vľavo 0,1
TUV 2,35 VDC
čidlo NTC – výmenník
36.2
čidlo NTC - horák
57
Poistný ventil SIT
57.1
Poistný ventil SIT
153
328.1
413
Snímač prietoku (turbínka)
čierny-žltý
žltý-červený
len KE
len KE
len ZWN
± 10 kΩ
Pre 20°C 14kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
Pre 20°C 14kΩ
Pre 75°C 2 kΩ
75 Ω
21 VDC
185 Ω
21 VDC
75 Ω
MIN: 25 mA
MAX: 130 mA
70 Ω
ÚT 28 VDC
TÚV 28 VDC
36.1
poznámky
± 1 kΩ
±5Ω
± 1 VDC
±5Ω
± 1 VDC
±5Ω
±5Ω
± 1 VDC
riadok .1
0-199
riadok .4
0-199
SIT 845
SIT 845
riadok 3.1
0-60 x 1,67
mA
riadok 3.1
vľavo 0, 1
SIT 845
pozor! bez
napätia
trafo vysunúť
z pätice
trafo vysunúť
z pätice
±3Ω
len AE
riadok 3.8
1, 1
len AE
pozor! bez
napätia
pozor! bez
napätia
riadok 1.4
4-21 VDC
riadok 3.9
vpravo 0, 1
riadok 3.7
0-199
Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom!!
prietok v l/min
funkcia - odber
Strana
- 49 kap. 8
STACIONÁRNE KOTLY
K 6- 26 – 6 T
SCHÉMA ZAPOJENIA
35
58
72
76
78
89
95/1
regulátor teploty kotla
servom riadená kotlová armatúra CE 423
odrušovací kondenzátor
mostík pre funkciu kontroly
mostík pre klapku odvodu spalín
prepínač zima/leto
konektor a zástrčka pre kontrolu
odvodu spalín
128/1 konektor a zástrčka pre regulátor
vykurovania
PLYNOVÁ ARMATÚRA CE 423 – plamienok
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
174
tlačidlo prevádzky
vypínacie tlačidlo
horný ventilový tanier
(pri ventile s dvoma sedlami)
filter obvodu zapaľovača plynu
kanál prietoku zapaľovacieho plynu
plynové sitko
meracie hrdlo (pripojovací tlak)
poistný ventil zapaľovania
cievka el. magnetu
(poistky zapaľovania)
pripojenie termočlánku
spodná komora plynového regulátora
regulačný ventil plynu, servom riadený
meracie hrdlo (začiatočný tlak)
riadiaci kanál
riadiaci kanál
riadiaci elektromagnetický ventil
škrtenie
stupňovité zapaľovacie zariadenie
spodná membrána stupňovitého
zapaľovania
horná membrána stupňovitého
zapaľovania
nastavovacia skrutka stupňovitého
zapaľovania
nastavovacia skrutka hlavného toku plynu
nastavovací člen zadávacej hodnoty
riadiaca komora
Strana
- 50 kap. 8
STACIONÁRNE KOTLY
K 6- 26 – 6 T
SCHÉMA ZAPOJENIA + MERANÉ HODNOTY
PRIPOJENIE REGULÁCIE
PRIPOJENIE KOMÍNOVEJ KLAPKY
Spínacia skriňa kotla
Spínacia skriňa kotla
Odstráňte mostíkové
zástrčkové prepojenie
sieť
Klapka odvodu
spalín MOK 130
sieť
Priestorový regulátor
vykurovania TRZ 12
PRIPOJENIE OBEHOVÉHO ČERPADLA
ZABUDOVANIE ČASOVÉHO RELÉ
Spínacia skriňa kotla
časové relé
sieť
Obehové čerpadlo
sieť
Oneskorenie pritiahnutia
relé cca. 60 sekúnd.
Pri zapojení s uprednostnením pomoci TA 120 E
pozícia
označenie
39
termočlánok
158
Poistný ventil
165
Regulačná cievka
merací bod
proti kostre
cievka pred
usm. členom
konektory
viečka ar.
žiadaná
hodnota
14 mVDC
2,7 kΩ
230 VAC
5,7 kΩ
230 VAC
odchýlka
± 2 mVDC
± 0,1 kΩ
± 25 VAC
± 0,1 kΩ
± 25 VAC
Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom!!
poznámky
CE 423
CE 423
Strana
- 51 kap. 8
STACIONÁRNE KOTLY
KS 11 - 31 – 6E/ES
SCHÉMA ZAPOJENIA
34
35
37
38
39
43
48
49
50
51
52
53
54
58/1
58/2
63
71
72
74
75
76
77
78
Poistný termostat*
Regulátor teploty kotla*
Obehové čerpadlo
Zapaľovacie elektródy
Kontrolná elektróda
Modul zapaľov. 220 V/18 kV
Hl. poistka M 2,5/250 V*
Poistka (nízke napätie) M 1,0/500 V
Štartovací príkon (len pre servis JUNKERS)
Referenčný prepínač*
Čidlo teploty (NTC)
Transformátor
Spojová doska
Plynová armatúra CE 425 ... (regulačný ventil)
Plynová armatúra CE 425 ... (poistný ventil)
Prepínač „Leto-Zima“*
Spínač prevádzky*
Odrušovací kondenzátor
Svorkovnica 220 V, pevne montovaná
(prívod siete)
Svork. 220 V (zastrkov.)
Svork. 24 V (zastrkov.)
Mostík
Mostík
79
81
96
Zástrčka pre voľbu prevádzky čerpadla
Teplota vykurovacej vody pre bojler
- spojené 85 °C
- rozpojené 65 °C
Tlačidlo odblokovania
Poveternostne riadená regulácia vykurovania
(bez spínacích hodín)
Pri prevedení E/ES ako príslušenstvo
Lišta a mostíky
Spínacia skriňa
Zástrčka čerpadla
Zástrčka plynovej armatúry
Zástrčka automatiky horáka (okruh 220 V)
Zástrčka automatiky horáka (okruh 24 V)
Zástrčka čerpadla bojleru
(na zadnej strane skrine)
Kontrolná zástrčka pre mer. regulačného
prúdu
Káblové spojenie pre TA 213 E
pri TA 21 E bez funkcie
pri TA 21 K sa nevyskytuje
Zásuvka 220 V pre TA 213 E
*
Diely sú namontované na ovládacom paneli.
82
83
85
86
88
89
90
91
92
93
94
Zástrčkové spojenie 88,89,90 a 91 sa nachádza na pravom boku spínacej skrine a sú prístupné po demontáži krycieho panela,
po sňatí veka kotla. Na zadnej strane spínacej skrine je zásuvka na pripojenie čerpadla zásobníka pre teplú úžitkovú vodu.
Zmeny označenia pripojovacích svoriek
staré
nové
Fáza – sieť
R
L
Fáza – čerpadlo bojleru RS
Ls
Fáza – spalinová klapka AK
LK
Spätné hlásenie
RM
LM
Strana
- 52 kap. 8
STACIONÁRNE KOTLY
KS 11 - 31 – 6E/ES
MERANÉ HODNOTY
pozícia
Napájanie (230 VAC)
Napájanie (27 VDC)
Poistka Si 1
Poistka Si 21)
Poistka Si 32)
Regulátor teploty kotla
Poloha 1
Poloha 3
Poloha 5
35
39
Ionizačná elektróda
43
48
49
Zapaľovací modul
Poistka vo viečku rozvodnej skrinky 2,5 A
Poistka na hlavnej doske (1,0 A)
Snímač teploty vo vedení vykur.vody NTC
20 °C
85 °C
Transformátor
Vstup (primár)
Výstup (sekundár)
Elektromag. regulátora na armatúre plynu
Poloha ŠTART
Poloha MAX
Poloha MIN
52
53
58/1
58/2
74
76
75
74/75
76
82
95
1)
2)
označenie
žiadaná
hodnota
230 VAC
27 VDC
0 kΩ
0 kΩ
0 kΩ
± 25 VAC
± 27 VDC
± 0 kΩ
± 0 kΩ
± 0 kΩ
kábl. zväzok
šedá÷ružová
0 kΩ
5 kΩ
12 kΩ
± 0 kΩ
± 1 kΩ
± 1 kΩ
do série
s káblom
R(RZÜ)÷N
3-7 µA DC5)
merací bod
R2÷N
10÷15
Na
ionizačnej
doske
na snímači
230 VAC5)
0 kΩ
0 kΩ
po 2s O V
± 0 kΩ
± 0 kΩ
12 kΩ
1,4 kΩ
± 1 kΩ
± 0,5 kΩ
kábel
fialová÷fialová 230 VAC
čierna÷čierna 33 VAC
kábel
9 VDC
hnedá÷modrá 15 VDC
7 VDC
3,5 kΩ
Elektromagnetický ventil armatúry plynu (425)
MV÷MV
190 VDC5)
Svorková lišta (230 VAC) pre prípojku siete L(R) ÷ N
230 VAC
Len pre kotly so zásobníkmi:
Svorková lišta pre pripojenie zásobníka
pri prevádzke vykurovania
8÷4
27 VDC
pri príprave teplej úžitkovej vody
7÷4
27 VDC
prepínacie čerpadlá
LS(RS)÷NS
230 VAC
Spalinová klapka (s konektor. modulom SMA 2)
230 VAC
Napájanie
LK(AK)÷N1
Spätné hlásenie
L(R)÷LM(RM)
2÷4
0-25 VDC
Svorková lišta (24 VDC) pre externú reguláciu
1÷4
27 VDC
6÷5
0 kΩ
Tlačidlo odblokovania s kontrolkou poruchy 6÷7
2,6 kΩ
5÷7
2,6 kΩ
Len pri zabudovanej kontroly spalín 3)
snímača teploty spalín 4)
PN÷PH
12 kΩ
20 °C
2 kΩ
70 °C
Od FD 850 odpadá Si 2
Od FD 850 je Si 3 zásuvná
3)
4)
5)
odchýlka
poznámky
± 25 VAC
± 2 VAC
± 2 VDC
± 2 VDC
± 2 VDC
± 0,4 kΩ
± 10 VDC
± 25 VAC
± 2 VDC
± 2 VDC
± 25 VAC
± 25 VAC
± 2 VDC
± 0 kΩ
± 0,3 kΩ
± 0,3 kΩ
± 2 kΩ
± 0,5 kΩ
Pri kuchynských kotloch KS 1/18-6 EK zabudované z výroby, inak príslušenstvo
Doska pre kontrolu spalín sa musí vyňať
Ionizačná doska musí byť zasunutá.
Dôležité: Všetky merania odporu vykonávať v stave zariadenia bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom!
Označenie meracích bodov v zátvorkách sa vzťahuje k starším prevedeniam dosiek plošných spojov.
VAC = Striedavé napätie VDC = Jednosmerné napätie
Strana
- 53 STACIONÁRNE KOTLY SUPRASTAR
KSN/KNS 12-42-7 E/EC
kap. 8
SCHÉMA ZAPOJENIA
34
35
poistný termostat
čidlo teploty NTC nábehového
okruhu
37 obehové čerpadlo okruhu
vykurovania
(pri prevedení EC zabudované)
38 zapaľovacia elektróda
39 elektróda kontroly plameňa
58/1 plynová armatúra CE 425
(30 až 42 kW)
58/2 plynová armatúra CE 426
(12 až 24 kW)
61 nastavenie minimálnej teploty
62 nastavenie štartovacej záťaže
63 referenčný spínač
64 spínač druhu prevádzky
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
spínač čiastočnej prednosti
nabíjacieho okruhu akumul.
zásobníka
obmedzenie teploty nabíjania
akumul. zásobníka
regulátor teploty kotla
regulátor teploty akumul.
zásobníka
tlačidlo odblokovania
poruchového hlásenia
druh chodu obehového
čerpadla
displej
napájací transformátor
kódovací odpor
hlavný plošný spoj
sieťový plošný spoj
Pripojovací modul
85 pripojovací plošný spoj
86 spínacia skriňa
90 poistka
91 poistka
92 poistka
95 čidlo kontroly odvodu spalín
96 odrušovací člen
99 centrálne pripojenie ochranného vodiča
125 pripojenie pre TA 213 E(24V)
126 pripojenie pre TA 213 E(230V)
127 pripojenie pre spínacie hodiny
EU 2 D
(pri prevedení EC zabudované)
128 pripojenie pre TA 210 E
(pri prevedení EC zabudovaný)
129 pripojenie pre TA 210 E
Strana
- 54 STACIONÁRNE KOTLY SUPRASTAR
KSN/KNS 12-42-7 E/EC
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
kap. 8
svorkovnica a zástrčkové spojenie pre obehové
ST10
čerpadlo okruhu vykurovania
zástrčkové spojenie pre klapku odvodu spalín
ST11
zástrčkové spojenie pre klapku alebo pre ventilátor S1
odvodu spalín
zástrčk. spojenie pre diaľkovú signalizáciu poruchy 37
a pre diaľkové odblokovanie poruchového stavu 87
zástrčkové spojenie pre spínač dielčej prednosti 97
zapojenia akumul. zásobníka
98
zástrčkové spojenie pre obehové čerpadlo
132
nabíjacieho okruhu akumulačného zásobníka
134
zástrčkové spojenie pre teplotný regulátor
135
akumulačného zásobníka
136
zástrčkové spojenie pre čidlo teploty (NTC)
akumulačného zásobníka
183
zástrčkové spojenie pre teplotné obmedzenie
nábehového okruhu vykurovania
193
zástrčkové spojenie pre napojenie vonkajšieho
teplotného čidla a pre čidlo okruhu zmiešavača
napojenie TEMEX
drôtová spínacia prepojka pre obmedzenie teploty
nabíjania akumulačného zásobníka
obehové čerpadlo vykurovania
mostík pre funkciu kontroly
externý údaj poruchového stavu
externé tlačidlo odblokovania poruchového stavu
motorom ovládaná klapka odvodu spalín
čidlo okruhu zmiešavača
vonkajšie čidlo teploty
obmedzovač teploty nábehového okruhu
podlahového vykurovania
obehové čerpadlo pre nabíjací okruh
akumulačného zásobníka
teplotný regulátor akumulačného zásobníka
MERANÉ HODNOTY
pozícia
označenie
Vstupná svorkovnica
konektor
Svorkovnica regulácie
ST3
35
čidlo NTC – liatinové teleso
39
ionizačná elektróda
merací bod
230 VAC
± 25 VAC
1-4
2-4
konektor
GND-VF
do série
s káblom
24 VDC
4-22 VDC
20°C 12 kΩ
90°C 1,4 kΩ
min. 3 µADC
max. 5 µADC
35 Ω
min. 6 VDC
max. 13 VDC
22 Ω
9 VDC
35 Ω
min. 6 VDC
max. 13 VDC
22 Ω
9 VDC
9 VDC
230 VAC
28 VAC
9 VAC
0Ω
0Ω
0Ω
25°C 10 kΩ
95°C 1,3 kΩ
I.
380 Ω
II.
275 Ω
III.
155 Ω
1870Ω/619Ω
1877Ω/790Ω
± 2 VDC
Regulačný ventil CE 425
konektor
RV1-RV2
58/1
Regulačný ventil CE 425
konektor
MV1-MV2
58/2
Regulačný ventil CE 426
konektor
RV1-RV2
58/2
Regulačný ventil CE 426
Trafo
90
91
92
- primár
- sekundár I.
- sekundár II.
Poistka T 0,5 A
Poistka T 1,6 A
Poistka T 2,5 A
95
Čidlo odťahu spalín
konektor
MV1-MV2
MV3-MV4
konektor
konektor
poistka
poistka
poistka
konektor
GND-AG1
konektor
konektor
Čerpadlo pri dodávke prevedenia KSN..EC
ST 22
čerpadla
kódov. KSN
zástrčka KNS
=
=
č.80
č.81
odchýlka
L-N
58/1
81
žiadaná
hodnota
± 1 kΩ
± 0,5 kΩ
± 1 µADC
±2Ω
± 1 VDC
±2Ω
± 1 VDC
±2Ω
± 1 VDC
±2Ω
± 1 VDC
± 25 VAC
± 3 VAC
± 2 VAC
±0Ω
±0Ω
±0Ω
±5%
± 25 Ω
±2Ω
Všetky merania odporu vykonávať v zariadení bez napätia a s odpojeným minimálne jedným káblom!!
poznámky
vedľa prip.
mod.
základný
modul
základný
modul
konektor
ST8
konektor
ST8
konektor
ST8
konektor
ST7+8
napäťový m.
základný m.
základ. mod.
základ. mod.
napäť. mod.
konektor
ST 10
konektor na
napäťovom
prúde
Strana
- 55 STACIONÁRNE KOTLY SUPRALINE
KN 15 – 54 - 8 E/EC
kap. 8
SCHÉMA ZAPOJENIA
AGÜ
GFA
GVZB
GVHB
IE
KTR
L
MOK
N
NF
RTR
S1
kontrola odvodu spalín
zapaľovacia automatika
plynový ventil zapaľovacieho horáka
plynový ventil hlavného horáka
ionizačná elektróda
regulátor teploty kotla
fáza
prípoj motorickej spalinovej klapky
nulový vodič
sieťový filter
priestorový regulátor
spínač chodu kotla
S2
S3
Si
STB
UP
WMS
X1
prepínač prevádzky
leto/zima
poistka 3,15 A pomalá
poistný teplotný obmedzovač
obehové čerpadlo okruhu vykurovania
poistka proti strate vody
pripojenie konektorov
(TA 120 E1, TA 122 E2, SVM1)
X2
pripojenie konektorov (MOK)
X1/1,X2/1 konektor s premostením
ZE
štartovacia elektróda
Strana
- 56 STACIONÁRNE KOTLY SUPRALINE
KN 15 – 54 - 8 E/EC
kap. 8
SCHÉMA ZAPOJENIA EXTERNÝCH PRVKOV
KFA
LP
RTR
UP
WMS
1)
2)
3)
RE
kaskádové riadenie – pripojenie druhého kotla
čerpadlo pre zásobník TÚV
priestorový termostat
čerpadlo pre vykurovací okruh
poistka nedostatku vody vo vykurovacom okruhu
nemožno kombinovať pri použití ekvitermickej regulácie
len v spojení s TA 120 E1, TA 122 E2 alebo SVM 1
len pri použití TA 122 E2
relé pre ovládanie druhého, závislého kotla v kaskádovom zapojení (MVA 1)
- Použitie akejkoľvek inej dvojbodovej regulácie je možné s využitím spínania na svorke 4-5
- Všetky merania na svorkách sú v napätí 230 V AC ± 25 V AC
POZOR:
- dodržte správne fázové pripojenie
- celkové prúdové zaťaženie kotla nesmie prekročiť istenie prístroja, tj. 3,15 AT. Pri väčšom prúdovom zaťažení
je nutné použiť relé alebo stykače.
Dôležité: pripojte sieť v správnom fázovom slede!
-
pri použití regulačných prvkov na svorky 4 – 5 a 7 – 8 vyberte prepojovací mostík.
Strana
- 57 STACIONÁRNE KOTLY SUPRASTAR
K/KN 12 – 42 - 8 D
kap. 8
SCHÉMA ZAPOJENIA S PLYNOVOU ARMATÚROU CE 426
Pripojenie pre
MM1 a MM2
AF
AGF
AGÜ
EAK/MOK
FGMV
GFA
GV
IE
KF
KTR
L
LP
N
NF
150
151
152
153
154
155
156/1
156/2
157/1
157/2
158
160
vonkajšie teplotné čidlo
čidlo teploty spalín
kontrola odvodu spalín
zabudovaná klapka spalín/
klapka spalín
magnetický ventil pre
kvapalný plyn
zapaľovacia automatika
plynový ventil
elektróda ionizačného okruhu
čidlo teploty kotla
regulátor teploty kotla
fáza
nabíjacie čerpadlo ohrievača
zásobníka
nulový vodič
sieťový filter
R1
R3
R5
R6
RF
S1
S2
S4
Si
SF
plynové sitko
uzatváranie tlakového regulátora
nastavovacia skrutka, hlavné zaťaženie
membrána tlakového regulátora
meracie hrdlo tlaku natekajúceho plynu
regulačný ventil tlaku plynu
cievka magnetu – solenoidový ventil
cievka magnetu – solenoidový ventil
kotva magnetu so solenoidovým ventilom
kotva magnetu so solenoidovým ventilom
solenoidový ventil
spodná regulačná komôrka
riadiace relé horáka
riadiace relé obehového
čerpadla
riadiace relé nabíjacieho
čerpadla ohrievača
zásobníka
riadiace relé prídavného
čerpadla
priestorové čidlo teploty
spínač chodu kotla
skúšobný spínač
poistného obmedzovača
teploty (STB)
odblokovanie horáka
poistka 3,15 A pomalá
čidlo teploty ohrievača
zásobníka NTC
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
174
SL
SU
STB
T
UP
kontrola poruchového stavu
spodná strana spínacej skrinky
poistný teplotný obmedzovač
transformátor pre regulátor TAC
obehové čerpadlo okruhu
vykurovania A
WMS poistka proti strate vody
X1-X2 pripojenie pre LRS 85
ZP
prídavné čerpadlo
ZE
zapaľovacia elektróda
uzemnenie
konektor
pripojovacia svorka
x2/1 konektor s premostením
*) max. zaťažiteľnosť 450W alebo
riadenie čerpadla stykačom
servom riadený regulačný ventil
regulačný kanálik
riadiaci kanálik
riadiaci magnetický ventil
tlmenie prepúšťania plynu
zariadenie stupňovitého zapaľovania
spodná membrána stupňovitého zapaľovania
horná membrána stupňovitého zapaľovania
nastavovacia skrutka stupňovitého zapaľovania
nastavovacia skrutka plynu hlavnej záťaže
nastavovací člen zadávacej hodnoty
riadiaca komôrka
Strana
- 58 STACIONÁRNE KOTLY SUPRASTAR
K/KN 12 – 42 - 8 D
kap. 8
SCHÉMA ZAPOJENIA S PLYNOVOU ARMATÚROU CE 423
Pripojenie pre
MM1 a MM2
AF
AGF
AGÜ
EAK/MOK
FGMV
GFA
GV
IE
KF
KTR
L
LP
N
NF
R1
R3
R5
R6
RF
S1
vonkajšie teplotné čidlo
čidlo teploty spalín
kontrola odvodu spalín
zabudovaná klapka spalín/klapka spalín
magnetický ventil pre kvapalný plyn
zapaľovacia automatika
plynový ventil
elektróda ionizačného okruhu
čidlo teploty kotla
regulátor teploty kotla
fáza
nabíjacie čerpadlo ohrievača zásobníka
nulový vodič
sieťový filter
riadiace relé horáka
riadiace relé obehového čerpadla
riadiace relé nabíjacieho čerpadla
ohrievača zásobníka
riadiace relé prídavného čerpadla
priestorové čidlo teploty
spínač chodu kotla
pozícia
39
označenie
Ionizačná elektróda
157/1,2 Poistné ventily
158
Poistný ventil
165
Regulačná cievka
S2
skúšobný spínač poistného
obmedzovača teploty (STB)
S4
odblokovanie horáka
Si
poistka 3,15 A pomalá
SF
čidlo teploty ohrievača zásobníka NTC
SL
kontrolka poruchového stavu
SU
spodná strana spínacej skrinky
STB
poistný teplotný obmedzovač
T
transformátor pre regulátor TAC
UP
obehové čerpadlo okruhu vykurovania A
WMS poistka proti strate vody
X1-X2 pripojenie pre LRS 85
ZP
prídavné čerpadlo
ZE
zapaľovacia elektróda
uzemnenie
konektor
pripojovacia svorka
x2/1
konektor s premostením
*) max. zaťažiteľnosť 450W alebo riadenie čerpadla
stykačom
merací bod
v sérii
s káblom
konektory
cievok
cievka pred
usm. členom
konektory
viečka ar.
žiadaná
hodnota
odchýlka
5 µ ADC
± 2 µ ADC
66 Ω
24 VDC
2,7 kΩ
230 VAC
5,7 kΩ
230 VAC
±2Ω
± 2 VDC
± 0,1 kΩ
± 25 VAC
± 0,1 kΩ
± 25 VAC
poznámky
CE 426
CE 423
CE 423
Strana
- 59 STACIONÁRNE KOTLY SUPRASTAR
K/KN 12 – 42 - 8 DP
kap. 8
SCHÉMA ZAPOJENIA
Pripojenie pre
MM1 a MM2
AF
AGF
AGÜ
EAK/MOK
FGMV
GFA
GVZB
GVHB
IE
KF
KTR
L
LP
N
NF
R1
R3
R5
R6
RF
S1
vonkajšie teplotné čidlo
čidlo teploty spalín
kontrola odvodu spalín
zabudovaná klapka spalín/klapka spalín
magnetický ventil pre kvapalný plyn
zapaľovacia automatika
plynový ventil zapaľovacieho horáka
plynový ventil hlavného horáka
elektróda ionizačného okruhu
čidlo teploty kotla
regulátor teploty kotla
fáza
nabíjacie čerpadlo ohrievača zásobníka
nulový vodič
sieťový filter
riadiace relé horáka
riadiace relé obehového čerpadla
riadiace relé nabíjacieho čerpadla
ohrievača zásobníka
riadiace relé prídavného čerpadla
priestorové čidlo teploty
spínač chodu kotla
S2
skúšobný spínač poistného
obmedzovača teploty (STB)
S4
odblokovanie horáka
Si
poistka 3,15 A pomalá
SF
čidlo teploty ohrievača zásobníka NTC
SL
kontrolka poruchového stavu
SU
spodná strana spínacej skrinky
STB
poistný teplotný
obmedzovač
T
transformátor pre regulátor TAC
UP
obehové čerpadlo okruhu vykurovania A
WMS poistka proti strate vody
X1-X2 pripojenie pre LRS 85
ZP
prídavné čerpadlo
ZE
zapaľovacia elektróda
uzemnenie
konektor
pripojovacia svorka
x2/1
konektor s premostením
*) max. zaťažiteľnosť 450W alebo riadenie čerpadla
stykačom
Strana
- 60 STACIONÁRNE KOTLY RADOSTAR
EHRE 160 - 350
kap. 8
SCHÉMA ZAPOJENIA
MCBA 1113
znovunastavenie
fialovobiely
zelený
fialový
červený
modrobiely
čierny
čiernobiely
modrý
žltozelený
biely
čiernobiely
žltozelený
modrý
hnedý
poistný termostat
biely
biely
termostat
Externý kontakt
regulácie
Kontakt term.
zásobníka
čiernobiely
oranžový
Ovlád. trojcest.
ventilu
hnedý
Čerpadlo trvale
v prevádzke
zelenomodrý
Čidlo teploty
odvodu spalín
Strana
- 61 STACIONÁRNE KOTLY SUPRASTAR
KN 45–117-8 DM/M
kap. 8
SCHÉMA ZAPOJENIA
Pripojenie pre
MM1 a MM2
S1
S2
S3
S4
WMS
KKP
UP
LP
ZP
MDK
BZ
EAK
GV1
GV2
BL1
BL2
SL1
SL2
SL3
KTR
STB
AGÜ
spínač chodu kotla
spínač druhu prevádzky kotla
spínač obehového čerpadla (vykur. okruh A)
spínač pre obehové čerpadlo ohrievača
zásobníka
kontrola straty vody
obehové čerpadlo kotla
obehové čerpadlo (vykurovací okruh A)
obehové čerpadlo ohrievača zásobníka
prídavné čerpadlo
škrtiaca klapka poháňaná motorom
počítadlo prevádzkových hodín stupňa 1,
prípadne 2
klapka na zabudovanie
plynový ventil stupňa 1
plynový ventil stupňa 2
kontrolka stupňa 1
kontrolka stupňa 2
kontrolka poruchy ionizačného prúdu / GFA
kontrolka poruchy tlaku plynu
kontrolka stavu poistného teplotného
obmedzovača
regulátor nastavenia teploty na kotly
poistný teplotný obmedzovač
kontrola odvodu spalín
TTR
MOK
GDW
FGMW
oddeľovací transformátor
klapka odvodu spalín, sekundárna
kontrola tlaku plynu
magnetický ventil pre prívod propánu ETG
odblokovacie tlačidlo GFA
GZ
žhaviaci zapaľovač
IE
ionizačná elektróda
GFA
plynový spaľovací automat
SW
kontrola prúdenia spalín
AGF
čidlo odvodu spalín
RF
čidlo teploty pre priestorový regulátor
AF
vonkajšie teplotné čidlo
KF
čidlo teploty na kotly
SF
čidlo teploty ohrievača zásobníka
FR
telekomunikačné relé
R1...Rn
relé
CA1/CA2 nástrčné konektory pre sadu riadiacich káblov
v prípade zariadenia s viac kotlami v
kaskádovom zapojení
*) Max. zaťaženie 450W, alebo pre riadenie čerpadiel
použiť pomocný ovládač a externú ochranu.
** Relé príslušenstvo, magnetický ventil na mieste
montáže.
PODROBNÉ INFORMÁCIE PO OBDRŽANÍ OSVEDČENIA NAD 50 KW
Strana
- 62 STACIONÁRNE KOTLY SUPRASTAR
KN 45–117-9 DM/FM
kap. 8
SCHÉMA ZAPOJENIA
verzia DM
verzia FM
A
AF
AGÜ
BK/BK1
BK2
BK3
BL1
BL2
BUS
prepojenie z A na A
vonkajší snímač
1)
snímač odťahu spalín
mostík (pre MDK)
mostík (regulácia 1 stupeň)
mostík (regulácia 2 stupeň)
kontrolka 1 stupeň
kontrolka 2 stupeň
zdierka pre nasledujúci kotol
alebo TAC-Plus 2
CR
mostík
EAK
vstavaná spalinová klapka
ETG
odblokovacie tlačítko GFA
1)
FGMV
magnetický ventil pre PB
GFA
zapaľovací automat
GV1
plynový ventil 1 stupeň
GV2
plynový ventil 2 stupeň
HL
hlavná riadiaca doska
J..
zásuvka základnej dosky
KF
kotlový snímač alebo snímač
výstupnej teploty okruh A
1) 2)
KKP
čerpadlo kotlového okruhu
KTR
kotlový termostat
KTR1St kotlový termostat 1 stupeň
KTR2St
L
LP
M
kotlový termostat 2 stupeň
fáza
1) 3)
nabíjacie čerpadlo zásobníka
motor zmiešavača okruh B, C (len
s príslušenstvom MMX)
MDK
motorická škrtiaca klapka
MMX
zmiešavací modul
1)
MOK
sekundárna spalinová klapka
MVA1
regulačné relé mag. vent. PB
N
nula
NF
sieťový filter
NL
sieťová doska
R1..n
riadiace relé
S1
hlavný vypínač
S2
STB testovacie tlačítko
S3
prepínač druhu prevádzky
S4
spínač čerpadla
3)
SAK3
mostík (pre SAK)
1)
SF
NTC snímač zásobníka
SI4A
istič 4A pomalí
1) 4)
SL
externá kontrolka ionizácie/GFA
SL1
kontrolka ionizácie
SL2
kontrolka STB
1)4
SL-STB externá kontrolka STB )
STB
T
TB
TEL
TWR1,2
bezpečnostný termostat
transformátor
obmedzovač teploty okru B, C
1)
telefonické relé
diaľkové ovládanie zo snímaním
1)
teploty miestnosti
1) 3)
UP
obehové čerpadlo okruhu A,B,C
1)
VDK
kontrola tesnosti ventilov
VF-MK1 spoločný snímač vykurovacej vody
2)
pri MK zostave
WL1
externá kontrolka (snímač odťahu
1) 4)
spalín, snímač tlaku plynu)
1)
WMS
poistka proti strate vody
1) 3)
ZP
prídavné čerpadlo (cirk. č. TUV)
1)
2)
3)
4)
príslušenstvo
v dodávke zostavy kotlov
max. 450 W pripojiť, alebo pripojiť
cez relé/spínač
na svorku pripojiť kontrolku
SL = max. 25 W
SL-STB = max. 750 W
WL1 = max. 200 W
NAPÄTIE
(VDC)
MAX. NAPÄTIE NA
REG. VENTILE
REGULÁTOR VYPNUTÝ
PLYN UZAVRETÝ
PLYN OTVORENÝ
PRE ŽIADANÚ TEPLOTU V MIESTNOSTI 20 °C
NASTAVENÁ TEPLOTA V MIESTNOSTI
REGULAČNÉ
POLE
NAPÄTIE (VDC) NA SVORKE 2 - 4
KRIVKA PRIESTOROVÉHO TEPLOTNÉHO REGULÁTORA TR/TRQ/TRP
Strana
- 63 -
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
KRIVKA NAPÄTIA
kap. 9
PROPORCIÁLNA REGULÁCIA
Strana
- 64 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
KRIVKA ODPORU
ODPOR ČIDLA NTC
ODPOR (KΩ)
ODPOROVÁ HODNOTA ČIDLA NTC
V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTE
VÝSTUPNÁ TEPLOTA °C
TOLERANCIA ± 1 KΩ
Strana
- 65 kap. 9
ODPOROVÉ HODNOTY
TEPLOTNÝCH ČIDIEL
ODPOR ČIDLA NTC
TOLERANCIA
± 10%
TEPLOTA - ° C
-20
-16
-12
-8
-4
0
4
8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ČIDLO NTC
SPALINY (6.1) TÚV (6.3)
ČIDLO NTC
ZÁSOBNÍK TÚV (303)
ČIDLO NTC
VÝMENNÍK/UK (VF,MF) (36)
14772
11981
9786
8047
6653
5523
4608
3856
3243
2744
2332
1990
1704
1464
1262
1093
950
VONKAJŠIE
TEPLOTNÉ ČIDLO
(AF)
ODPOR – Ω
2392
2088
1811
1562
1342
1149
948
842
781
642
528
436
VZDIALENÝ
PRIESTOROVÝ
TEPLOTNÝ SNÍMAČ
(RF1)
ODPOR – Ω
71100
54200
41700
32400
25300
20000
15900
12700
10100
8200
6700
Strana
- 66 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE (WR...)
Plyn
Wobbeho – Index
3
Wo = kWh/m
Pripojovací tlak
mbar
Trysky
(Ø)
Obmedzovacia
clonka Ø
Zemný plyn
Skupina H
15,0
18
1,25
-
8,9
6,4
30/50
0,75
3,6
27,0
19,5
Zemný plyn
WR 350 - 1
15,0
Propán
18
1,25
-
10,7
7,7
30/50
0,76
4,8
28,0
20,5
Zemný plyn
Skupina H
WR 400 - 1
15,0
Propán
18
1,25
-
8,5
6,1
30/50
0,74
-
28,5
20,6
18
1,25
-
8,9 (7,6)
6,4 (5,5)
30/50
0,75
3,6
27,0
19,5
18
1,25
-
10,7 (9,5)
7,7 (6,9)
30/50
0,76
4,8
28,0
20,5
18
1,25
-
8,5
6,1
30/50
0,74
-
28,5
20,6
18
1,25
-
8,9 (7,6)
6,4 (5,5)
30/50
0,75
3,6
27,0
19,5
18
1,25
-
10,7 (9,5)
7,7 (6,9)
30/50
0,76
4,8
28,0
20,5
12,7
-
27,5
-
12,0
-
27,0
-
10,3
-
25,5
-
Zemný plyn
Skupina H
WR 275 - 3
15,0
Propán
Zemný plyn
Skupina H
WR 350 – 3
15,0
Propán
Zemný plyn
Skupina H
WR 400 – 3
15,0
Propán
Zemný plyn
Skupina H
WR 275 – 7
15,0
Propán
Zemný plyn
Skupina H
WR 350 – 7
15,0
Propán
Zemný plyn
Skupina H
WR 11 P/G
15,0
Propán
20
1,25
-
30/37
0,72 + 0,75
3,6
Zemný plyn
Skupina H
WR 14 P/G
15,0
Propán
20
1,25
-
30/37
0,74 + 0,76
4,8
Zemný plyn
Skupina H
WR 18 G
15,0
Propán
20
1,25
30/37
0,70 + 0,75
Zemný plyn
Skupina H
Propán
85% výkon
mbar
WR 275 - 1
Propán
Skupina H
100% výkon
mbar
-
WR 325 – 5 AMOE
15,0
18
1,15
6,2
12,6
-
30/50
0,74
4,6
27,2
-
Strana
- 67 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE (WR,WRD,WTD...)
WR/WRD 11,14,18-2 P/G
WTD 14 AM1E
kap. 9
Strana
- 68 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
ZÁVESNÉ KOTLY
ZR/ZWR 18-2 K
ZR/ZWR 18-2 KE
ZR/ZWR 18-2 AE
Prístroj
Plyn – Prípojný
pretlak
mbar
Zemný plyn G 20
mbar
Propán – bután G 30
Výkon
%
Pretlak plynu pred horákom
Zemný plyn G 20
mbar
Propán – bután G 30 mbar
ZR/ZWR 24-2 K
ZR/ZWR 24-2 KE
ZR/ZWR 24-2 AE
18
30
100
85
100
85
10,5
28,0
7,6
20,0
12,0
28,0
8,7
20,0
NOVATHERM
ZW 20 KD
ZW 20 KE
ZW 20 AME
Tekutý plyn – trieda 31
Prístroj
Druh plynu
Vstupný tlak
Pretlak na tryske – výkon
max.
Pretlak na tryske – výkon
min.
Pretlak na tryske –
nastavený
Tryska (označenie)
Zemný plyn H – trieda
23
18 mbar
8,4 mbar
VÝKON
30 mbar
26,5 mbar
50 mbar
26,5 mbar
20 kW
1,7 mbar
5 mbar
5 mbar
8 kW
4,7 mbar
14,2 mbar
14,2 ,bar
14 kW
120
74
74 + clona
EUROLINE (ZS/ZW 23 KE/AE)
Vykurovací výkon
(kW)
8
10
12
14
16
18
20
22
22,6
Zemný plyn H
(mbar)
1,8
2,7
3,5
4,6
5,9
7,4
9,2
11,2
11,8
Propán
(mbar)
4,0
5,6
7,9
10,2
13,3
16,8
20,7
23,6
24 - 27
Bután
(mbar)
5,2
7,3
9,8
12,8
16,7
21,1
26,0
30,5
31 – 35
EUROLINE 1 (ZS/ZW 23 – 1 KE)
EUROLINE 1 (ZS/ZW 23 – 1 AE)
Vykurovací
výkon
(kW)
8
10
12
14
16
18
20
22,6 2)
MAX tlak
na trysky
MIN tlak
na trysky
Vykurovací
výkon
(kW)
10
12
14
16
18
20
22
23 2)
MAX tlak
na trysky
MIN tlak
na trysky
1)
2)
Zemný
plyn H
(mbar)1)
1,5
2,2
3,4
4,7
6,1
7,4
8,8
11,0
Bután
(mbar)1)
Propán
(mbar)1)
4,0
5,6
7,9
10,2
13,3
16,8
20,7
24 – 27
5,2
7,3
9,8
12,8
16,7
21,1
26,0
31 - 35
11,0
24,0-27,0
31,0-35,0
1,2
3,5
4,3
pri uzatvorenej spaľovacej komore (nasadený kryt)
nastavenie z výrobného závodu
Zemný
plyn H
(mbar)1)
2,6
4,0
5,7
7,6
9,8
12,3
14,7
15,5
Bután
(mbar)1)
Propán
(mbar)1)
5,6
7,9
10,2
13,3
16,8
20,7
23,6
24 – 27
7,3
9,8
12,8
16,7
21,1
26,0
30,5
31 - 35
15,5
24,0-27,0
31,0-35,0
0,7
3,0
4,0
Strana
- 69 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
EUROSTAR (ZE/ZWE 24 – 1,2 K)
druh plynu
Zemný plyn 23 (H) (20 mbar)
Kvapalný plyn 31 (30/50 mbar)
Wobbe
15
25,61)
zaťaženie
index
3
kWh/m
11,5
28,0
Max.
1,0
4,0
Štart.
ZE,ZWE 24 -1,2 K
Označeni
110
69 + clona
e
trysky
1)
pri propáne cca 88% menovitého tepelného výkonu. Na 3 kPa pre plyn 31 sa nepoužíva clona.
EUROSTAR (ZE/ZWE 24/28-2 AE ..)
DRUH PLYNU
Pripojovacie hodnoty
G 20 Zemný plyn
G 31 Propán
Pretlak na tryskách
Výkon
Plyn
Ø trysiek mm
G 20
G 30
G 31
jednotky
18
-
mbar
mbar
mbar
%
100
mbar
mbar
mbar
13,1
-
85
115
9,5
-
30
50
Štart
100
85
Štart
100
85
Štart
1,2
-
-
-
-
-
-
-
EUROSTAR (ZE/ZWE 24 – 2 AE..)
DRUH PLYNU
Pripojovacie hodnoty
G 20 Zemný plyn
Propán bután
G 31 Propán
Pretlak na tryskách
Výkon
Plyn
Ø trysiek mm
G 20
G 31
jednotky
18
-
mbar
mbar
mbar
%
100
mbar
mbar
12,1
-
85
110
8,7
-
30
Štart
100
1,1
-
28,4
85
69
20,5
50
Štart
2,6
100
85
Štart
69 + clona
28,4
20,5
2,6
Strana
- 70 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
EUROSTAR BOSCH HEATRONIC (ZE/ZWE 24/28 – 3 MFA)
prístroj
ZE/ZWE 24 – 3 MFA
ZE/ZWE 28 – 3 MFA
zemný plyn 23 (20 mbar)
kvapalný plyn 31 (30/50 mbar)
15
25,6
Wobbe
index
kWh/m3
Zaťaženie
displej
kW
30
8,0
8,5
10,9
13,9
65
15,8
18,0
20,4
22,9
99
24,0
označenie trysky
30
8,0
9,9
12,7
15,6
65
18,3
21,1
23,8
26,5
99
28,0
označenie trysky
Tlak na tryske (mbar)
1,2
1,3
2,2
3,3
4,6
6,0
7,8
9,7
10,8
110
0,9
1,4
2,4
3,5
4,9
6,6
8,4
10,5
11,7
115
2,6
3,2
5,4
8,0
11,3
14,9
19,1
24,0
26,5
69
zemný plyn 23 (20 mbar)
kvapalný plyn 31 (30/50 mbar)
15,0
25,6
EUROSTAR BOSCH HEATRONIC (ZE/ZWE 24 – 3 MFK)
prístroj
ZE/ZWE 24 – 3 MFK
Wobbe
index
kWh/m3
Zaťaženie
displej
kW
30
7,3
8,5
11,0
13,3
65
15,8
18,2
20,6
23,1
99
24,3
označenie trysky
Tlak na tryske (mbar)
1,0
1,4
2,3
3,5
4,8
6,5
8,3
10,4
11,5
110
3,7
4,6
5,4
8,0
11,2
14,9
19,1
23,9
26,5
69 + clona
Strana
- 71 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
EUROSTAR BOSCH HEATRONIC (ZE/ZWE 24 – 4 MFK)
prístroj
ZE/ZWE 24 – 4 MFK
Wobbe
index
kWh/m3
Zaťaženie
displej
kW
30
7,3
8,5
11,0
13,3
65
15,8
18,2
20,6
23,1
99
24,3
označenie trysky
zemný plyn 23 (20 mbar)
kvapalný plyn 31 (30/50 mbar)
15,0
25,6
Tlak na tryske (mbar)
1,0
1,4
2,3
3,5
4,8
6,5
8,3
10,4
11,5
110
3,7
4,6
5,4
8,0
11,2
14,9
19,1
23,9
26,5
69 + clona
EUROSTAR BOSCH HEATRONIC (ZE/ZWE 24/28 – 4 MFA)
prístroj
ZE/ZWE 24 – 4 MFA
ZE/ZWE 28 – 4 MFA
Wobbe
index
kWh/m3
Zaťaženie
displej
kW
30
7,9
8,4
10,8
13,2
65
15,6
18,0
20,4
22,8
99
24,0
označenie trysky
30
9,2
9,8
12,6
15,4
65
18,2
21,1
23,8
26,6
99
28,0
označenie trysky
zemný plyn 23 (20 mbar)
kvapalný plyn 31 (30/50 mbar)
15
25,6
Tlak na tryske (mbar)
1,2
1,3
2,2
3,3
4,6
6,0
7,8
9,7
10,8
110
0,9
1,4
2,4
3,5
4,9
6,6
8,4
10,5
11,7
115
2,6
3,2
5,4
8,0
11,3
14,9
19,1
23,9
26,5
69
Strana
- 72 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
EUROSTAR ACU HIT (ZWSE 23/28 – 4 MFK/MFA)
Displej
99
95
85
75
65
55
45
40
Výkon
kW pri
tV/tR =
80/60° C
Wobbeho index
(kWh/m3) 15,0
Príkon kW
23,0
21,9
19,1
16,4
13,8
11,4
9,1
8,0
27,5
24,7
22,1
19,5
16,9
14,3
11,7
10,4
ZWSE 23 – 4 MFK/MFA
„23“ zemný plyn G20
„31“ kvapalný plyn G31
Tlak na tryskách (mbar)
Tlak na tryskách (mbar)
8,1
7,5
6,0
4,7
3,5
2,6
1,9
1,5
Ø 110
26,4
24,3
19,5
15,2
11,4
8,2
5,5
4,4
Ø 61
tryska
Displej
99
95
85
75
65
55
45
40
Wobbeho index
Výkon
(kWh/m3) 15,0
kW pri
Príkon kW
tV/tR =
80/60° C
28,0
31,2
26,6
29,9
23,3
26,8
20,1
23,6
17,1
20,5
14,1
17,3
11,4
14,2
10,0
12,6
tryska
ZWSE 28 – 4 MFK/MFA
„23“ zemný plyn G20
„31“ kvapalný plyn G31
Tlak na tryskách (mbar)
Tlak na tryskách (mbar)
10,1
9,3
7,5
5,8
4,3
3,1
2,1
1,6
Ø 110
27,2
25,0
20,0
15,6
11,7
8,5
5,7
4,6
Ø 63
CERACLAS ACU (ZWSE 24 - 5 MFK/MFA)
Výkon
kW pri
tV/tR =
80/60° C
Wobbeho index
(kWh/m3) 15,0
Príkon kW
24,0
26,5
22,6
25,0
21,2
23,0
19,8
21,0
18,4
19,0
17,0
17,0
15,6
15,0
14,2
13,0
10,0
11,0
Označenie trysky
ZWSE 24-5 MFK
ZWSE 24-5 MFA
„23“ zemný plyn G20
ZWSE 24 – 5 MFK/MFA
„31“ kvapalný plyn G31
Tlak na tryskách (mbar)
Množstvo plynu (kg/h)
7,6
6,8
5,7
4,8
3,9
3,1
2,4
1,8
1,3
8,3
7,4
6,3
5,2
4,3
3,4
2,7
2,0
1,4
130
2,06
1,94
1,79
1,63
1,48
1,32
1,17
1,01
0,85
70
Strana
- 73 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
EUROSMART (ZWA 24 – 1 K/A)
ZWA 24 – 1 K
Tlak dýz pri danom
Skupina plynu
výkone
„23“ zemný
„31“
Výkon
Záťaž
plyn
Propán
mbar
mbar
8,2 kW
1,5
3,3
7,8 kW
10,5 kW
2,4
5,4
10 kW
12,7 kW
3,5
7,9
12 kW
14,8 kW
4,6
10,6
14 kW
16,9 kW
6,1
13,5
16 kW
19,0 kW
7,8
16,6
18 kW
22,0 kW
10,2
22,2
20 kW
27,6 kW
15,8
35,0
24 kW
ZWA 24 – 1 A
Tlak dýz pri danom
výkone
Výkon
Záťaž
8,9 kW
10 kW
12 kW
14 kW
16 kW
18 kW
20 kW
24 kW
10,6 kW
11,9 kW
14,2 kW
16,5 kW
18,7 kW
20,8 kW
22,8 kW
26,4 kW
Skupina plynu
„23“ zemný
plyn
mbar
1,9
2,7
3,9
5,3
6,8
8,4
10,1
13,5
„31“
Propán
mbar
5
7,1
10,1
13,6
17,6
23,7
26,1
35,0
„31“
Bután
mbar
3,0
5,3
7,5
10,1
13,1
16,2
19,4
26,0
EUROMAXX (ZWC 24 – 1 MFK)
Displej
99
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
Min. UK
Min. TUV
Výkon
kW pri
tV/tR =
80/60° C
24,0
22,9
21,9
20,8
19,7
18,6
17,6
16,5
14,4
12,3
10,1
8,0
6,5
Wobbeho index
(kWh/m3) 15,0
ZWC 24 – 1 MFK
„23“ zemný plyn G20
„31“ kvapalný plyn G31
Príkon kW
Tlak na tryskách (mbar)
Tlak na tryskách (mbar)
27,5
26,3
25,1
23,9
22,6
21,4
20,2
19,0
16,6
14,3
11,9
9,5
8,0
10,0
9,1
8,3
7,5
6,8
6,1
5,4
4,8
3,7
2,7
1,9
1,2
0,8
34,4
31,4
28,6
25,9
23,3
20,9
18,6
16,4
12,6
9,2
6,4
4,1
2,9
EUROMAXX (ZWC 28 – 1 MFK)
Displej
99
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
Min. UK
Min. TUV
Výkon
kW pri
tV/tR =
80/60° C
28,0
26,7
25,4
24,1
22,9
21,6
20,3
19,0
16,3
13,5
10,8
8,0
6,5
Wobbeho index
(kWh/m3) 15,0
Príkon kW
31,5
30,1
28,8
27,4
26,1
24,7
23,4
22,0
18,9
15,8
12,6
9,5
8,0
ZWC 28 – 1 MFK
„23“ zemný plyn G20
„31“ kvapalný plyn G31
Tlak na tryskách (mbar)
Tlak na tryskách (mbar)
13,2
12,1
11,0
10,0
9,0
8,1
7,3
6,4
4,7
3,3
2,1
1,2
0,9
35,8
32,8
29,9
27,1
24,5
22,0
19,7
17,5
12,9
9,0
5,8
3,3
2,3
Strana
- 74 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
EUROMAXX (ZWC 24 – 1 MFA)
Displej
99
95
90
85
80
75
70
65
60
55
Min. UK
Min. TUV
Výkon
kW pri
tV/tR =
80/60° C
24,0
23,0
21,9
20,9
19,9
18,9
17,8
16,8
14,5
12,3
10,0
6,5
Wobbeho index
(kWh/m3) 15,0
ZWC 24 – 1 MFA
„23“ zemný plyn G20
„31“ kvapalný plyn G31
Príkon kW
Tlak na tryskách (mbar)
Tlak na tryskách (mbar)
26,5
25,4
24,4
23,3
22,2
21,2
20,1
19,0
16,5
14,0
11,5
8,0
11,0
10,1
9,3
8,5
7,7
7,0
6,3
5,7
4,3
3,1
2,1
1,0
28,0
25,8
23,7
21,6
19,7
17,8
16,1
14,4
10,9
7,8
5,3
2,6
EUROMAXX (ZWC 28 – 1 MFA)
Displej
99
95
90
85
80
75
70
65
60
Min. UK
Min. TUV
Výkon
kW pri
tV/tR =
80/60° C
28,0
26,8
25,6
24,4
23,1
21,9
20,7
19,5
15,5
11,5
6,5
Wobbeho index
(kWh/m3) 15,0
ZWC 28 – 1 MFA
„23“ zemný plyn G20
„31“ kvapalný plyn G31
Príkon kW
Tlak na tryskách (mbar)
Tlak na tryskách (mbar)
31,0
29,7
28,4
27,1
25,9
24,6
23,3
22,0
17,8
13,5
8,0
14,3
13,1
12,0
11,0
9,9
9,0
8,1
7,2
4,7
2,7
1,0
28,0
25,7
23,5
21,5
19,5
17,6
15,8
14,1
9,2
5,3
1,9
Strana
- 75 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
CERASTAR – 3 KE
Prístroj
Vstupný tlak plynu
Menovitý výkon prístroja
Wobbe index W ◦ (kWh/m2)
Max.
Vykurovací
85%
výkon
60% (štart)
Zemný plyn
G23
20 mbar
18
24
15
15
10,9
11,2
7,9
8,1
2,7
2,3
Značenie trysiek
110
Druh plynu
110
ZR/ZWR... – 3 KE
Propán – bután
G30
30 mbar
50 mbar
18
24
18
24
22,6
22,6
25,6
25,6
28
28
28
28
Propán
G31
30 mbar
50 mbar
18
24
18
24
22,6
22,6
25,6 25,6
28*
28*
28*
28*
10,0
7,1
10,0
7,1
69
69
69
69
10,0
7,1
69
69
+clona
10,0
7,1
69
69
+clona
* Pri propáne je max. 88% menovitého výkonu
CERASTAR – 3 AE
Prístroj
Vstupný tlak plynu
Menovitý výkon prístroja
Wobbe index W ◦ (kWh/m2)
Max.
Vykurovací
85%
výkon
60% (štart)
Zemný plyn
G23
18 mbar
18
24
15
15
10,2
11,0
7,4
7,9
2,5
2,2
Značenie trysiek
110
Druh plynu
110
* Pri propáne je max. 88% menovitého výkonu
ZR/ZWR... – 3 AE
Propán – bután
G30
30 mbar
50 mbar
18
24
18
24
22,6
22,6
25,6
25,6
28
28
28
28
Propán
G31
30 mbar
50 mbar
18
24
18
24
22,6
22,6
25,6 25,6
28*
28*
28*
28*
10,0
7,1
10,0
7,1
69
69
69
69
10,0
7,1
69
69
+clona
10,0
7,1
69
69
+clona
Strana
- 76 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
CERASTAR / -MINI BOSCH HEATRONIC – 5 KE
prietokové množstvo plynu
(l/min)
tlak trysky (mbar)
druh plynu
-
23
31
-
23
Wobbe index 0°C,1013 mbar, kWh/m3
-
14,9
25,6
výhrevnosť 15°C, HUB (kWh/m3)
-
9,5
výhrevnosť 0°C, HO (kWh/m3)
-
11,1
pripojovací tlak v mbar
zariadenie
Z..5/11-5
Z.. 18-5
Z.. 24-5
1)
2)
-
20
50
-
20
-
3,1
3,7
4,2
5,22)
7,2
8,3
10,3
12,2
3,1
3,8
4,6
5,32)
6,4
7,4
8,5
9,7
10,9
12,5
2,5
3,0
3,6
4,1
4,8
5,32)
6,1
6,9
7,6
8,5
9,3
10,2
11,2
12,5
11,5
12,9
13,9
15,7
19,1
20,7
23,5
26,0
12,5
14,1
15,6
17,0
18,8
21,8
25,0
28,4
32,1
36,0
8,0
8,8
9,6
10,3
11,8
13,1
15,1
17,0
19,0
21,0
23,1
25,4
27,8
31,0
-
10,8
11,8
12,5
13,92)
16,4
17,6
19,6
23,1
17,8
19,6
21,6
23,22)
25,5
27,4
29,4
31,4
33,3
35,7
21,4
23,5
25,5
27,4
29,4
31,02)
33,3
35,3
37,2
39,2
41,2
43,1
45,1
47,6
výkon kW
5,5 min.
6,0
6,41)
7,1 (65%)
8,4
9,0
10,0
10,9 max.
9,1 min.
10,0
11,0
11,7 (65%)
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0 max.
10,9 min.
12,0
13,0
14,0
15,0
15,8 (65%)
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,3 max.
nastavenie z výrobného podniku
hodnota pre zvýšený štartovací výkon
Strana
- 77 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
CERASTAR / -MINI BOSCH HEATRONIC – 5 AE
prietokové množstvo plynu
(l/min)
tlak trysky (mbar)
druh plynu
-
23
31
-
23
Wobbe index 0°C,1013 mbar, kWh/m3
-
14,9
25,6
výhrevnosť 15°C, HUB (kWh/m3)
-
9,5
výhrevnosť 0°C, HO (kWh/m3)
-
11,1
pripojovací tlak v mbar
zariadenie
Z..7/11-5
Z.. 18-5
Z.. 24-5
1)
2)
-
20
50
-
20
-
6,5
8,4
9,32)
10,7
12,7
15,7
4,6
5,7
6,8
8,0
8,62)
10,6
12,4
13,6
15,3
4,7
5,3
6,1
7,0
7,9
8,82)
9,8
10,9
12,0
12,7
14,4
15,7
14,0
16,7
17,9
19,7
22,3
26,0
12,5
14,0
16,2
18,8
20,2
25,0
29,1
32,1
36,0
10,6
11,5
12,5
13,8
15,6
17,4
19,4
21,5
23,7
25,1
28,5
31,0
-
13,8
15,7
16,42)
výkon kW
7,0 min.
8,0
8,41 (77%)
9,0
9,8 (90%)
10,9 max.
9,9 min.
11,0
12,0
13,0
13,5 (75%)
15,0
16,2 (90%)
17,0
18,0 max.
13,2 min.
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0 (75%)
19,0
20,0
21,0
21,6 (90%)
23,0
24,0 max.
nastavenie z výrobného podniku
hodnota pre zvýšený štartovací výkon
17,6
19,6
21,3
19,2
21,3
23,3
25,2
26,22)
29,1
31,4
33,0
34,9
25,6
27,2
29,1
31,0
33,0
34,92)
36,9
38,8
40,7
41,9
44,6
46,6
Strana
- 78 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
CERANORM BOSCH HEATRONIC – 6 KE
ZSN/ZWN 18 – 6 KE
ZSN 5/11 – 6 KE
zariadenie
Displej
Výkon kW pri
tV/tR = 80/60° C
30
65
99
30
65
ZSN/ZWN 24 – 6 KE
99
30
65
99
1)
2)
nastavenie z výrobného podniku
hodnota pre zvýšený štartovací výkon
5,5
6,0
6,4 1)
7,1
8,4
9,0
10,0
10,9
9,1
10,0
11,0
11,7
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
10,9
12,0
13,0
14,0
15,0
15,8
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,3
Wobbeho index 15,0
„23“ zemný plyn G20
„31“ kvapalný
plyn G31
Tlak na tryskách
(mbar)
Tlak na tryskách
(mbar)
3,1
3,7
4,2
5,2 2)
7,2
8,3
10,3
12,2
3,4
4,1
4,9
5,6
6,8
7,9
9,1
10,4
11,7
12,6
2,6
3,2
3,7
4,3
4,9
11,5
12,9
13,9
15,7
19,1
20,7
23,5
26,0
5,5
6,3
7,1
7,9
8,8
9,7
10,6
11,6
13,4
11,3
13,7
15,7
19,1
22,1
25,4
29,0
32,7
27,4
6,7
8,1
9,5
11,0
12,6
14,0
16,2
18,1
22,2
22,4
24,7
27,1
29,6
33,1
Strana
- 79 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
zariadenie
Displej
ZSN 5/11 – 6 AE
CERANORM BOSCH HEATRONIC – 6 AE
30
77
90
99
ZSN/ZWN 18 – 6 AE
75
90
99
ZSN/ZWN 24 – 6 AE
30
75
90
99
2)
„31“ kvapalný
plyn G31
Tlak na tryskách
(mbar)
Tlak na tryskách
(mbar)
7,0
8,0
8,4
9,0
9,8
10,9
6,5
8,4
9,3 2)
10,7
12,7
15,7
14,0
16,7
17,9
19,7
22,3
26,0
9,9
11,0
12,0
13,0
13,5
15,0
16,2
17,0
18,0
4,6
5,7
6,8
8,0
8,6 2)
10,6
12,4
13,6
15,3
12,5
14,0
16,2
18,8
20,2
25,0
29,1
32,1
36,0
13,2
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
21,6
23,0
24,0
4,7
5,3
4,1
7,0
7,9
8,8 2)
9,8
10,9
12,0
12,7
14,4
15,7
10,6
11,5
12,5
13,8
15,6
17,4
19,4
21,5
23,7
25,1
28,5
31,0
Výkon kW pri
tV/tR = 80/60° C
30
1)
Wobbeho index 15,0
„23“ zemný plyn G20
nastavenie z výrobného podniku
hodnota pre zvýšený štartovací výkon
Strana
- 80 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
STACIONÁRNE KOTLY
Typ kotla
KS 11-6 E/EC
„min“
Štart.
Malý príkon
príkon
KS 19-6 E/EC
„min“
Štart.
Malý príkon
príkon
Tlak na tryskách mbar
mm
Tlak na tryskách mbar
mm
15,0
16,0
3,1(4,0)
7,3
2,80
10,5
2,3(2,6)
5,7
2,60
15,9
3,3(4,0)
5,7
2,60
Kvapalný plyn
označ. „31“
25,6
(50 mbar)
25,6
30 mbar*
48,0
9,6
22,7
4x0,82
48,0
10,2
27,5
1,28
47,5
8,8
18,5
5x0,80
29,0
5,8
13,7
1,77
29,0
6,2
17,0
4x0,85
28,5
5,3
11,0
4x0,85
KS 25-6 E/EC
„min“
Štart.
Malý
príkon
príkon
KS 15-6 E/EC
„min“
Štart.
Malý
príkon
príkon
Zemný plyn H
označ. „23“
EE-H-15,0
15,0
13,3
2,9 (3,3)
6,0
2,60
11,1
2,0 (2,8)
5,5
2,60
Kvapalný plyn
označ. „31“
25,6
(50 mbar)
25,6
30 mbar*
48,0
7,9
26,0
137
47,5
9,0
22,5
4x0,75
28,0
6,8
15,5
4x0,85
28,0
5,3
13,5
4x0,85
Tlak na tryskách mbar
mm
Trysky Ø
„max“
Hlavný
príkon
Trysky Ø
Wobbeindex
Wo
vzťaž.
na
kWh/m3
Druh plynu
„max“
Hlavný
príkon
Trysky Ø
mm
Typ kotla
„max“
Hlavný
príkon
Trysky Ø
Tlak na tryskách mbar
Zemný plyn H
označ. „23“
EE-H-15,0
Trysky Ø
„max“
Hlavný
príkon
Druh plynu
„max“
Hlavný
príkon
KS 15-6 E/EC
„min“
Štart.
Malý príkon
príkon
Wobbeindex
Wo
vzťaž.
na
kWh/m3
Tlak na tryskách mbar
mm
Trysky pre zemný plyn H sú vhodné tiež pre metódu SRG.
SUPRASTAR 7
Druh plynu
Wobbeho index
Hlavná záťaž „max“
vzťaž. na kWh/m3
100%
85%
Zemný plyn H
(EE-H)
15,0
15,2
11,0
Malé zaťaženie „min“
39
Štartovacie
zaťaženie
Priemer
trysky v mm
3,0
8,5
2,10
Kvapalný
plyn
G31–propán
Menovitý
pripoj. pretlak
30/50 mbar
7715449013
5
155 B
7715449029
6
155 B
7715449112
8
155 B
Pretlak na tryske horáka
3 (pri men. prip.
pretlaku 30 mbar)
2,5 (pri men. pretlaku
50 mbar)
3 (pri men. prip.
pretlaku 30 mbar)
2,5 (pri men. pretlaku
50 mbar)
3 (pri men. prip.
pretlaku 30 mbar)
2,5 (pri men. pretlaku
50 mbar)
mbar
X
X
X
KN 54-8 E
Označenie trysky
zapaľovača
KN 48-8 E
Označenie
trysky
KN 42-8 E
Počet
trysiek
v sade
KN 36-8 E
Obj. číslo
KN 30-8 E
KN 30-8 EC
Druh plynu
KN 23-8 E
KN 23-8 EC
Sada trysiek
KN 15-8 E
KN 15-8 EC
SUPRALINE
X
X
29
29
28
28
26
X
X
29
28
Strana
- 81 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
Zemný plyn H
(pri men. prip.
pretlaku 20
mbar)
87290108210
4
87290115410
5
87290108210
4
87290115400
5
Pretlak na tryske horáka
mbar
Menovitý výkon
kW
Menovitý príkon
kW
225 B
220 B
X
X
X
15
14,3
16,1
16
21,9
24,5
14
28,5
31,8
14
34,2
38
KN 54-8 E
X
KN 48-8 E
označenie
trysiek
KN 42-8 E
Obj. číslo
počet
trysiek
v sade
KN 36-8 E
Obj. číslo
označenie
trysiek
KN 30-8 E
KN 30-8 EC
Druh plynu
KN 23-8 E
KN 23-8 EC
Sada trysiek
KN 15-8 E
KN 15-8 EC
SUPRALINE
X
X
14
14
39,9 45,6
44,3 50,4
X
12
49,9
55
SUPRASTAR 8/KN..-8 D/DC
Typ kotla
Zemný plyn H
Wo=14,9 kWh/m3
K..-8 D/DC
Typ kotla
Zemný plyn H
3
Wo=14,9 kWh/m
Tryska
210 B
KN12-8D/DC
KN18-8D/DC
Max mbar
Štart mbar
Tryska
127A
Propán30/50mbar
+1)
3
Wo=25,6 kWh/m
clonka
1) 30 mbar = bez clony
KN30-8D
K.. –8 D, všetky prevedenia
15,2
8,5
Max mbar
K.. –8 D, všetky prevedenia
33,1
Štart mbar
33,1
Typ kotla
Zemný plyn G20 Wo=14,9 kWh/m3
Tekutý plyn G30 Wo=25,6 kWh/m3
KN36-8D
Tryska
210B
134A
Max
Max
KN42-8D
15,0
15,0
Max mbar
Štart mbar
Tryska
210 A
KN24-8D/DC
15,0
-
mbar
mbar
KN..-8 DP/DCP, Všetky typy
15,0
27,0
clonka pre 50 mbar (pre PB) sa nepoužíva, je nutné na potrebný tlak nastaviť plynovú armatúru
RADOSTAR
Výkon/Vykurovací okruh
Menovitý výkon
(nastaviteľný)
Menovitý príkon
Pripojovacie hodnoty
Zemný plyn H
pretl. pl. na tryskeplný výkon
pretl. pl. na tryskeštart
Svetlosť trysky (2x)
jednotky
160
200
240
280
300
350
kW
kW
17
19,1
22,8
25,1
27,2
30,2
29,9
33,8
33
36,9
39,1
43,2
mbar
18
18
18
18
18
18
mbar
11,3
10,2
10,7
10,8
10,6
11,0
mbar
mm
stúpajúci
2,6
stúpajúci
3,1
stúpajúci
3,3
stúpajúci
3,5
4,0
3,7
4,0
3,95
Strana
- 82 kap. 9
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TABUĽKY
SUPRASTAR 9 (KN 45...117 – 9...)
Typ plynu
Zemný plyn H
Kvapalný plyn 2)
30 mbar
Kvapalný plyn 2)
37 mbar
Kvapalný plyn 2)
50 mbar
WobbehoIndex
Tryska
Ø mm
14,9 kWh/m3
2,50
25,6 kWh/m3
1,60
25,6 kWh/m3
1,60
25,6 kWh/m3
1,60
Výkon
Tlak
max.
štart
max.
štart
max.
štart
max.
štart
mbar
mbar
mbar
mbar
Hodnota
15,0
5,0
29,0
10,0
36,0
10,0
27,0-36,0
10,0
Priamovykurované zásobníky
Typ zásobníku
Pripojovací tlak plynu
Zemný plyn G20
mbar
Propán-bután G35
mbar
Pretlak plynu na tryskách horáku
Pri nastavenom výkone
%
Zemný plyn G20
mbar
Propán-bután G35
mbar
Hlavná plynová tryska Ø
Zemný plyn G20
mm
Propán-bután G35
mm
Tryska zapaľovacieho horáčiku Ø
Zemný plyn G20
mm
Propán-bután G35
mm
Spotreba plynu
Zemný plyn G20
l/min
Propán-bután G35
l/min
S 120 KP
S 160 KP
S 190 KP
S 290 KP
18,0
30,0
18,0
30,0
18,0
30,0
18,0
30,0
100/85
10,8 / 7,8
29,0 / 21,0
100/85
12,2 / 8,8
29,0 / 21,0
100/85
14,3 / 10,4
29,0 / 21,0
100/85
8,7 / 6,3
29,0 / 21,0
1.15
1.25
1.25
3.75
2.10
0,44
0,42
0,44
0,42
0,44
0,42
0,37
0,24
11,3 / 9,5
3,65 / 3,10
12,8 / 10,9
4,15 / 3,53
13,8 / 11,7
4,47 / 3,8
29,3 / 24,97
9,49 / 8,07
Servisné funkcie pre Bosch Heatronic
Servisné úrovne Bosch Heatronic
Bosch Heatronic bez textového displeja
1. servisná úroveň (do 4.9)
Stlačiť a držať servisné tlačítko
Točiť regulátorom kotlovej teploty
Regulátorom teploty TUV
, kým sa na displeji nezobrazí
a vybrať servisnú funkciu.
--.
nastaviť požadovanú zmenu parametrov.
, kým sa nezobrazí [
Pri opustení servisnej úrovne držať stlačené servisné tlačítko
2. servisná úroveň (od 5.0)
Stlačiť a držať tlačítko kominára
a servisné tlačítko
Točiť regulátorom kotlovej teploty
Regulátorom teploty TUV
] pre uloženie nastavení.
, kým sa na displeji nezobrazí = = .
a vybrať servisnú funkciu.
nastaviť požadovanú zmenu parametrov.
Pri opustení servisnej úrovne držať stlačené tlačítko kominára
a servisné tlačítko
, kým sa nezobrazí
[ ] pre uloženie nastavení.
Bosch Heatronic s textovým displejom
Servisné tlačítko
držať cca 5 sekúnd stlačené.
Tlačítko
stlačiť a tlačítkom
alebo
zvoliť"Service" (Servis)
Tlačítko
stlačiť a tlačítkom
alebo
zvoliť"Servicefuktionen anzeigen" (Zobrazenie servisných funkcií)
"alebo"
Tlačítko
držať stlačené cca. 5 sekúnd, až sa na textovom displeji zobrazí"Servicefunktionen einstellen" (Nastavenie servisných funkcií)
Stláčať tlačítko
Tlačítkom
alebo
a zvoliť požadovanú servisnú funkciu.
vojsť do servisnej funkcie a tlačítkom
Pre uloženie nastavenia stlačiť tlačítko
Tlačítkami
Tlačítkami
vykonať požadovanú zmenu.
si zvolíte"Ja" (áno) alebo "Nein" (nie)
alebo
Stlačiť tlačítko
alebo
a na text. displeji sa zobrazí" ACHTUNG Geänderten Wert speichern?" (POZOR Uložiť zmenené hodnoty?)
a výber potvrdiť, na text. displeji sa zobrazí"Bitte warten..." (Prosím čakajte...) a servisná fukcia zo zmenenou hodnotou bude uložená.
alebo
si zvolíte ďalšiu servisnú funkciu kde chcete vykonať zmenu alebo kontrolu.
"alebo"
Stlačením tlačítka
opustíte servisnú úroveň alebo menu.
popis
kód
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
uložené poruchové hlásenia
NTC výstupu
NTC teplej vody
NTC spiatočky
NTC zásobníka
NTC horáku (NTC výstupu horáku)
NTC výmenníku
NTC 2 zásobníka
Snímač odťahu spalín na prerušovači ťahu (spaliny NTC 1)
Snímač odťahu spalín na prerušovači ťahu (Cerapur komín)
Snímač odťahu spalín v spaľovacej komore (spaliny NTC 2)
analógový manostat podtlaku
strážca teploty spalín (cerapur komín)
číslo kódovacieho konektora _XX posledné dve čísla
číslo kódovacieho konektora X_ _ tretie číslo od konca
napätie z prestorového termostatu, napr. TR 100, TR 200 (svorka 2 - 4)
požadovaná výstupná teplota z TA 211 E
požadovaná výstupná teplota z BUS / textového modulu
zobrazenie vonkajšej teploty cez TA 211 E, zobrazenie teploty miestnosti cez
TRZ 212 E
Štatút TW 2 / TR 2
0=chýba, 1=protizámrz, 3=auto, 4=deň/noc, 5=porucha (len TR 212)
napätie z prestorového termostatu cez RAM/RAM 2 (TA 213 A1)
výkonový normatív z BUS/Textového modulu
1.9 štatistika modulu
2.0 nastavenie plynu pre min./max.
2.1 obmedzenie výstupnej teploty na max. 50°C
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
typ zapojenia čerpadla
maximálny výkon pre zásobník
taktovacia uzávera
maximálna výstupná teplota
spínacia diferencia z výstupného NTC
2.7 automatická taktovacia uzávera (účinná len s TA 211 E, TA 250, TA 270)
2.8 taktovacia uzávera pre 1, 2, 4
zobrazenie na displeji
0 ... FF
možnosť
nastavenia
ano
hodnota po
resete
0
0 - 99°C
0 - 20 x 10°C
0 - 199°C>99 po 2 sek. 1., potom 2. a 3 číslo
0 - 20 x 10°C
0 - 100
0 - 199°C>9 po 2 sek. 1., potom 2. a 3 číslo
0 ... 99
0 ... 2
4 - 24 V DC
nie
0 ... 99°C
"- 20 ... 30°C
0 ... 4 (5)
4 ... 22 V DC (pri RAM 2 len 0 alebo 1)
0 ... 255
0, 2, 4, 5, 7 = nerozpoznaný žiadny modul
1 = pripojovací modul regulácie (RAM)
3 = Busmodul, ADM
6 = ekvitermický regulátor TA 211 E
8 = RAM 2 ... 8
0 = normálna prevádzka
1 = minimálny výkon
2 = maximálny výkon
0 = vypnutý
1 = zapnutý
1, 2, 3
0 ... 99
0 ... 15 minút
35 ... 88°C
0 ... 30°C
1 = zapnutý
2 = vypnutý
0 = blokovanie impulzu pri ukončení UK-TUV bude vrátený
1 = blokovanie impulzu pri ukončení UK-TUV beží ďalej
0
0
ano
2
99
3
88
0
1
0
Peter Mizerík
RBSK/TT-KD
Servisné funkcie pre Bosch Heatronic
popis
kód
2.9 výkon
3.0 otáčky ventilátora (> 99 po 2 sekundách 1. potom 2. a 3 číslo)
3.1 regulačný ventil
prevádzkový režim horáku
0=horák vypnutý
3.2 1=predzápal
2=zapaľovanie
3=vykurovacia prevádzka
4=ohrev TUV/zásobníka
typ režimu čerpadla (pri ZBR/KBR externé čerpadlo, trojcestný ventil)
doba prepnutia pre externý trojcestný ventil
číslo verzie softwéru
množstvo vody (cez turbínku)
ľavé číslo
pravé číslo
3.8 manostat podtlaku nízky tlak (Pn)
manostat podtlaku vysoký tlak (Ph)
3.9 mostík: svorka 8-9
mostík: svorka Ls-Lr
4.0 snímač min. tlaku vody
zásobníkový termostat (svorka 7-9)
4.1 priestorový termostat LSM
uvolnenie LSM
4.2 1. kanál hodín (vykurovanie)
2. kanál hodín (TUV/zásobník)
externé vypnutie čerpadla cez RAM
4.3
(svorka 4-5)
požiadavka tepla z TA 211 E, TR 200
4.4
alebo výstupného NTC
požiadavka na ohrev TUV
4.5
(mikrospínač, udržiavacie NTC)
4.6
5.0 max. vykurovací výkon (napr. 11 kW)
5.1 trvalé zapaľovanie
5.3 spôsob dolného obmedzenia výkonu
možnosť
nastavenia
hodnota po
resete
0 ... 99
0 ... 255 Hz
0 ... 60 x 8 mA
5=test manostatu podtlaku/ventilátora
6=zapla taktovacia uzávera
7=beží vykurovacia prevádzka
8=beží ohrev TUV/zásobníka
9=zapol strážca
3.3 zobrazenie ionizačného prúdu
3.4
3.5
3.6
3.7
zobrazenie na displeji
požiadavka tepla s TA 211 E
požiadavka na ohrev zásobníka
(zásobníkové NTC)
udržiavacia požiadavka (výmennák
tepla TUV)
regulácia výstupného snímača
(taktovacia uzávera)
0 ... 9
0 = žiadny
1 = malý
2 = stredný
3 = veľký
0-3
0 - 16 x 15 sekúnd
3 x 2 čísla
0 - 200 x 0,1 l/minútu
0 = otvorený
1 = zatvorený
0 = otvorený
1 = zatvorený
0 = otvorený/blokovanie
1 = zatvorený/požiadavka na teplo
0 = blokovanie
1 = požiadavka na teplo
0 = blokovanie
1 = požiadavka na teplo
0 = blokovanie
1 = požiadavka na teplo
0 = blokovanie
1 = požiadavka na teplo
0 = blokovanie
1 = požiadavka na teplo
0 = blokovanie
1 = požiadavka na teplo
0 ... 99
0 = vypnuté
1 = zapnuté
0 = žiadne
1 = 100°C teplota spalín
2 = teplota spalín zodpovedajúca servisnej funkcii 5.6
35 ... 88°C
5.4 minimálna výstupná teplota
minimálny vykurovací/zásobníkový výkon (pozor nastavenie závislé od servisnej
5.5
0 ... 99%
funkcie 5.0)
5.6 minimálna teplota spalín
8 ... 15 x 10°C
5.7 stupeň ventilátora
0 ... 99
0 = vypnuté
5.8 periodický krátky štart
1 = zapnuté
0 = 1. štart z minimálnymi otáčkami
5.9 nastavenie štartovacích otáčok
1 = 1. štart z vyššími otáčkami
0 = TTJU
funkcia LSM
1 = TTRA
1 = nízke
6.0
2 = znížené
štartovacie otáčky
3 = normálne
4 = zvýšené
5 = vysoké
6.1 čas dobehu čerpadla pri vykurovaní
0 ... 99 minút
6.2 stupeň čerpadla vykurovania (PWM)
1 ...4 x 25%
6.3 čas dobehu čerpadla pri prevádzka TUV/zásobníka
0 ... 10 minút
6.4 stupeň čerpadla pri prevádzka TUV/zásobníka
0 ...4 x 25%
0 = zapojený
spôsob čerpadla
1 = PWM
6.5
0 = algoritmus vypnutý
podľa teploty čerpadlvo vykurovacom okruhu
1 = algoritmus zapnutý
polovičná perióda priestorového termostatu
1 ... 30 minút
6.6
1 = žiadne prispôsobovanie
prispôsobenie vrstveného zásobníka
2 = prispôsobovanie prevedené
nie
ano
2
nie
nie
99
0
0
35
0
8
ano
1
3
10
4
0
4
0
1
10
nie
Peter Mizerík
RBSK/TT-KD
Servisné funkcie pre Bosch Heatronic
popis
kód
chod horáka pri vykurovaní
6.7
zastavenie čerpadla pri ohreve TUV
6.8 doba dobehu čerpadla pri ohreve TUV
vzorkovací čas čerpadla PWM
6.9
doba pripravenosti TUV
externý strážca (svorka 8-9)
7.0
charakteristika modulačného čerpadla (vykurovanie)
odstupňované prekročenie
7.1
stupeň nastavenia modulačného čerpadla
maximálny rozdiel medzi výstupnou a vratnou teplotou vody
7.2
antiblokovacia funkcia modulačného čerpadla
štartovacie otáčky
7.3
odvzdušňovacia funkcia
maximálna strmosť nárastu otáčok ventilátora
aktuálny stupeň modulačného čerpadla
maximálny pokles otáčok ventilátora
7.5
aktuálny výkonový index modulačného čerpadla
7.4
7.6
kontrola manostatu podtlaku
typ modulačného čerpadla
výkon (vždy podľa prevádzkového režimu)
7.7
klesanie výkonu závislé na teplote
percentuálna požiadavka na teplo
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
detekcia chodu na sucho modulačného čerpadla
perióda snímania spojitého regulátora
požadovaný počet otáčok modulačného ventilátora
integračný koeficient pre spojitý regulátor
nastavenie otáčok (doplnok) pre modulačný ventilátor
polovičná doba cyklu priestorového termostatu (RAM 2)
požadovaný počet otáčok modulačného ventilátora
chod horáka pri vykurovaní (RAM 2)
percentuálna požiadavka na teplo (RAM 2)
8.5 plniaci program sifónu
8.6
zobrazenie na displeji
0 ... 30 minút
0 = vypnuté
1 = zapnuté
0 ... 20 minút
0 ... 99 minút
0 ... 30 minút
0 = vždy
1 = len pri vykurovacej prevádzke
0 = zvýhodnený stupeň čerpadla
1 = charakteristika 1 - 5
1 ... 9°C/sekundu
2 ... 7
30 ... 99°C
0 = vypnuté
1 = zapnuté
9 ... 55 x 100 U/minútu
0 = vypnuté
1 = zapnuté, po 8 cikloch sa deaktivuje (nastavý sa 0)
2 = trvalo zapnuté
1 ... 99 x 10 (U/min.) sekúnd
0 ... 9
1 ... 99 x 10 (U/min.) sekúnd
0 ... 255
0 = žiadne
1 = kontrola pri štarte
2 = plná kontrola
0 ... 99
0 ... 99% od maximálnych prípustných otáčok
0 = vypnuté
1 = zapnutý pre vykurovanie
2 = zapnutý pre teplú vodu/SLS
3 = zapnutý pre vykurovanie/teplú vodu/SLS
0 ... 99%
0 = deaktivované
1 = aktivované
1 ... 99 sekúnd
0 ... 100 Hz
1 ... 10
,- 9 ... + 9 Hz
1 ... 30 minút
0 ... 100 Hz
0 ... 30 minút
0 ... 99%
0 = vypnuté
1 = zapnuté, minimálnym výkonom zariadenia
2 = zapnuté, nastaveným minimálnym výkonom
adaptácia otáčok modulačného ventilátora, spínací bod manostatu podtlaku (len
0 ... 99 Hz
pre zariadenia EA z modulačným ventilátorom)
možnosť
nastavenia
1
20
10
1
1
3
ano
9
7
40
1
35
99
nie
ano
nie
ano
0
nie
ano
3
nie
ano
1
15
nie
ano
1
0
10
10
10
nie
ano
1
nie
8.7 adaptácia modulácie (len pre zariadenia EA z modulačným ventilátorom)
8.8 doba oneskorenia pre výtok teplej vody pri turbínke
9.0 navýšenie štartovacieho výkonu pre opätovné zapálenie
0 ... 8
0 ... 10 / 4 sekundy
0 ... 99
0 ... 18 x 10 sek. (odchýlka 0 = 3 sek.)
9.1 minimálny dobeh ventilátora
0 ... 60 x 10 sekúnd
0 = vypnuté
9.2 ohlásenie dopytu
1 = zapnuté
mimoriadna prevádzka: štart bez testu manostatu podtlaku (je možná prevádzak 0 = vypnuté
9.6
bez manostatu podtlaku)
1 = zapnuté
hodnota po
resete
10
2
12
ano
1
0
Peter Mizerík
RBSK/TT-KD
Poruchové kódy pre Bosch Heatronic
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Interná porucha
spalinové NTC - teplota je pod -8°C
Modulačné čerpadlo beží na sucho
výstup spalín (prerušovač ťahu)
x
skontrolovať káblovanie, prerušenie NTC
komínový ťah, skontrolovať hodnotu
x
x
x
x
teplota spalín > 120°C
spalinová cesta, nastavenie plynu, komínový ťah
x
x
udržiavace NTC, Zásobník NTC 2
spalinové NTC (prerušovač ťahu)
spalinové NTC (spaľovacia komora)
vymeniť NTC
zlý kódovací konektor, spalinové NTC
preskúšať NTC, káblový zväzok
nastavenie plynu, komínový ťah, vyčistiť výmenník,
vymeniť NTC
preskúšať NTC, káblový zväzok
vymeniť základný modul
skontrolovať zapojenie prepojovacích káblov,
vymeniť BUS modul, vymeniť reguláciu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
AC
žiadny signál zo základného modulu na TA 210 E / TA
211 E
skontrolovať káblové prepojenie medzi základnou
doskou a TA 210 E / TA 211 E, BUS modul
x
x
Ad
NTC zásobníka, NTC1 zásobníka
vymeniť NTC, kábel
x
x
AE
hraničná hodnota NTC teploty spalín bola prekročená
cesta vzduchu
Af
b1
b2
b3
b4
NTC teploty spalín je zlé
kódovací konektor nerozpoznaný
poškodený kontakt kódovacieho kpnektora
vnútorná porucha
chyba kontaktov kódovacieho konektora
NTC, káblový zväzok
vymeniť kódovací konektor
vymeniť kódovací konektor
vymeniť základný modul
vymeniť kódovací konektor
x
x
x
x
x
x
x
x
b5
nárast teploty na výstupnom NTC je rýchly
množstvo obiehajúcej vody, nízky tlak v systéme
x
x
vnútorná porucha
vymeniť základný modul
x
x
x
vnútorná porucha
vymeniť základný modul
x
x
x
C1
manostat podtlaku (Pn) otvoril počas chodu zariadenia,
otáčky ventilátora sú nízke
C2
manostat podtlaku (PH) otvoril počas chodu zariadenia
C3
C4
C5
C6
C7
kontakt manostatu podtlaku je otvorený
manostat podtlaku neotvára
kontakt manostatu podtlaku zostáva zatvorený
manostat podtlaku, tlakové hadičky, ventilátor, cesta
vzduchu
manostat podtlaku, tlakové hadičky, ventilátor, cesta
vzduchu
manostat podtlaku, tlakové hadičky, ventilátor
manostat podtlaku, tlakové hadičky, ventilátor
manostat podtlaku, tlakové hadičky, ventilátor
manostat podtlaku, tlakové hadičky, ventilátor, cesta
vzduchu
Ab
b7
b8
b9
bA
bb
C9
CA
manostat podtlaku (Pn) je otvorený
tok údajov medzi základným modulom a TA 210 E / TA
211 E je prerušený
otvorený kontakt manostatu podtlaku
vymeniť textový displej
prepojovacie káblovanie
CERASMART ZWB 7-26
x
x
tlak v zariadení, čerpadlo, prepínací ventil
zapaľovací kábel
skontrolovať NTC, výmenník (vodný kameň),
turbínka
vymeniť NTC
AA
CERAPUR Z.BR 7-28
x
TR 2 na TA 211 E, Textový displej je zlý alebo nie je
pripojený
vyvolanie zabezpečenia
porucha zapaľovania na základnom module
teplotný rozdiel medzi vystupným NTC a NTC teplej
vody bol prekročený
TUV - zásobník NTC má skrat
A9
CERAPUR Z.BR 7-25
CERAPUR Z.BR 8-25
CERANORM
x
spalinové NTC (prerušovač ťahu)
výstup spalín (prerušovač ťahu)
CAN - BUS porucha
x
x
výstup spalín (spaľovacia komora)
spalinové NTC (spaľovacia komora)
CERASTAR - 6
x
CERASTAR - 5
x
x
skontrolovať nastavenie tlaku plynu, vyčistiť
výmenník, preskúšať NTC
NTC teplej vody
Interná porucha
A8
zariadenie - plniaci tlak, čerpadlo
teplota spalín > 120°C, skrat NTC
CERASTAR - 4
A1
Riešenie
CERASTAR -3
kód poruchy
A0
Popis
Kondenzačné
Nízkoteplotné
Prehľad porúchových kódov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
falošný signál zo spínača voľby prevádzky na TA 210 E
skontrolovať spínač voľby prevádzky na TA 210 E
turbínka
vymeniť TA 210 E
modul, vonkajší snímač, TA 210 E / TA 211 E,
káblovanie, textový displej
Cb
otáčky turbínky sú vysoké
vnútorná porucha TA 210 E
CC
prerušený snímač vonkajšej teploty
Cd
snímač odťahu spalín
nastavenie plynu, komínový ťah, vyčistiť výmenník
d1
blokovanie cez LSM
mostík na LSM, prepojovacie vedenie
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Peter Mizerík
RBSK/TT-KD
Poruchové kódy pre Bosch Heatronic
x
CERAPUR Z.BR 8-25
x
x
x
x
E0
E2
x
x
x
x
x
x
E3
magnetický ventil plynovej armatúry uzavretý cez LSM
LSM, prívodné vedenie
x
x
x
E4
ioinizačný prúd je malý
ioinizačný prúd je veľký
ionizačná elektróda, sieťový modul
ionizačná elektróda, sieťový modul
x
x
x
x
x
x
NTC výstupu horáku (bezpečnostné odopnutie > 95°C)
NTC, výmenník, tlak v zariadení, čerpadlo
falošný ionizačný signál
falošný ionizačný signál
NTC výstupu horáku, skrat, prerušenie
Magnetický ventil 1 je pod napätím aj keď nie je
požiadavka na teplo
snímač minimálneho tlaku otvorený, špinavý
ionizačná elektróda, sieťový modul
ionizačná elektróda, sieťový modul
vymeniť NTC
x
x
x
x
základný modul, káblový zväzok
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
E5
E6
E7
E8
E9
bezpečnostný termostat (STB), rozpojený, chybný
snímač minimálneho tlaku otvorený, špinavý
EA
žiadny ionizačný prúd
Eb
plameň zhasne počas prevádzky
EC
Ed
EE
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
Fb
FC
Fd
FE
bezpečnostný termostat (STB), rozpojený, chybný
snímač minimálneho tlaku otvorený, špinavý
Magnetický ventil 1 je pod napätím pred priebehom
spínania
NTC odťahu spalín, hraničná teplota prekročená
Magnetický ventil 1 alebo 2 alebo regulačný ventil je pod
napätím po vypnutí
Magnetický ventil 1 alebo 2 alebo regulačný ventil je pod
napätím po vypnutí
vnútorná porucha
snímač tlaku, plniaci tlak UK je < 0,3 bar
výstupné NTC, čerpadlo, poistka 3, tlak vo
vykurovaní, snímač minimálneho tlaku
snímač tlaku, plniaci tlak UK je < 0,3 bar
zapaľovacie elektródy, ionizačná elektróda, plynový
uzatvárací ventil, ventily, sieťový modul
ionizačná elektróda, plynová armatúra, znečistenie,
pripojovací dynamický tlak
výstupné NTC, čerpadlo, poistka 3, tlak vo
vykurovaní
snímač tlaku, plniaci tlak UK je < 0,3 bar
magnetický ventil, základný modul
vymeniť vedenie k plynovej armatúre, základný
modul
vymeniť vedenie k plynovej armatúre, základná
doska
základná doska
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
referenčné napätie, kontrola spalín samostatný test
vnútorná porucha
vnútorná porucha
výstupné NTC, prerušenie
Ed
x
x
vyčistiť horákovú jednotku, vykonať údržbu, vyčistiť
sitká
základná doska
vymeniť základnú dosku, skontrolovať reguláciu
základná doska, regulácia
vymeniť NTC, káblovanie
striedanie zobrazovania
CERASMART ZWB 7-26
dF
x
x
x
x
x
CERAPUR Z.BR 7-28
teplotné odstavenie strážcom
trvanie zapaľovania dlhšie ako 4 sec.
vnútorná porucha
falošný sieťový modul, chýba relé pre ventilátor
teplota zásobníka prekročená
x
CERAPUR Z.BR 7-25
d4
d7
d8
d9
x
CERANORM
zlý typ zapojenia čerpadla (TA 210 E)
svorka 8-9 otvorená
CERASTAR - 6
typ zapojenia nastaviť na 3
externý strážca, STB podlahového kúrenia, mostík 89, poistka 24 V DC
čerpadlo, prepínací ventil, NTC výstupu
ionizačná elektróda, zapaľovací kábel
vymeniť základný modul
vymeniť sieťový modul (3 relátka)
d2
d3
CERASTAR - 4
Riešenie
CERASTAR -3
kód poruchy
Popis
Kondenzačné
CERASTAR - 5
Nízkoteplotné
Prehľad porúchových kódov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
vnútorná porucha
plynová armatúra, základná doska
x
x
falošný ionizačný signál
vnútorná porucha
vnútorná porucha
ionizačná elektróda, vlhkosť na základnej doske
odrušovacie tlačítko, základný modul
základný modul, sieťový modul
netesný poistný ventil, vymeniť plynovú armatúru
alebo základnú dosku
základná doska
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ionizačný prúd zostáva aj po odpojení reguláciou
vnútorná porucha
chyba pri rozpoznávaní textového modulu, porucha v
textovom module
vnútorná porucha
vysoký test zapaľovacieho automatu v kľudovom režime
chybný
vnútorná porucha
prepojovací kábel, BUS modul
základná doska
pravdepodobne zatlačené deblokačné tlačítko,
vymeniť základnú dosku
základný modul, sieťový modul
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Peter Mizerík
RBSK/TT-KD
Poruchové kódy pre Bosch Heatronic
NTC teplej vody
99
výstupná teplota je > 99°C
•
žiadne zobrazenie
bliká desatinná bodka
vymeniť NTC, káblovanie
prepínací ventil, čerpadlo, výstupné NTC, vodný
spínač
poistka 2,5 A, 0,5 A, transformátor
odrušovacie tlačítko, poistka 1,6A, 3,15A
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CERASMART ZWB 7-26
x
CERAPUR Z.BR 7-28
x
CERAPUR Z.BR 7-25
CERAPUR Z.BR 8-25
x
CERANORM
poistka, základný modul, odrušovacie tlačítko,
zapaľovacie vedenie
CERASTAR - 6
vnútorná porucha
P1
P2
P3
P4
P5
00
CERASTAR - 4
Riešenie
Kondenzačné
CERASTAR -3
kód poruchy
Popis
CERASTAR - 5
Nízkoteplotné
Prehľad porúchových kódov
Peter Mizerík
RBSK/TT-KD
Strana
95
kap. 11
Prestavba zo ZP na PB 30 mbar alebo 50 mbar
Prestavbová sada komplet
Spotrebič
Kódovací
konektor
Zapalovacia tryska
názov
obj. č. 30 mbar obj. č. 50 mbar
počet ks.
obj. číslo
W 125 V2P
UNN 125 T 8/31 *)
7 700 409 026
7 700 409 026
W 125 KD2P
UNN 125 T 8/31 *)
7 700 409 026
7 700 409 026
W 275-1 KDOP UNN 250/275 T 12/31
7 701 409 030
7 701 409 030
W 350-1 KDOP UNN 325/350 T 12/31
7 702 409 034
7 702 409 034
W 400-1 KDOP nedá sa prestavať
WR 275-1 KDOP UNN 250/275 T 8/31
7 701 409 027
7 701 409 027
WR 350-1 KDOP UNN 250/275 T 8/31
7 702 409 030
7 702 409 030
WR 400-1 KDOP UNN 400 T 3/31
7 703 409 003
7 703 409 003
W 250-1 ADOP UNN 250 T 14/31
7 701 409 032
7 701 409 032
W 325-1 ADOP UNN 325 T 14/31
7 702 409 035
7 702 409 035
WR 250-1 ADOP UNN 250 T 10/31
7 701 409 028
7 701 409 028
WR 325-1ADOP UNN 325 T 10/31
7 702 409 032
7 702 409 032
WR 325-5 AMOE
WR 350-7 KDOG
WR 11 P
UNN WR 11 P 31
7 702 409 079
7 702 409 079
WR 14 P
UNN WR 14 P 31
7 702 409 071
7 702 409 071
WR 14 G
UNN WR 14 G 31
7 702 409 072
7 702 409 072
WR 18 G
UNN WR 18 G 31
7 703 409 017
7 703 409 017
ZW 20 KD
UNN ZW 20 KD *)
7 702 309 107
7 702 309 107
ZW 20 KE
UNN ZW 20
7 710 249 046
7 710 249 046
ZW 20 AE
UNN ZW 20 7/31
7 710 249 069
7 710 249 069
ZS 23 KE/AE
UNN Z. 23 KE/AE
8 708 202 127
8 708 202 127
ZW 23 KE/AE
UNN Z. 23 KE/AE
8 708 202 127
8 708 202 127
ZS 23-1 KE/AE UNN Z. 23-1 KE/AE
7 710 249 086
7 710 249 086
ZW 23-1 KE/AE UNN Z. 23-1 KE/AE
7 710 249 086
7 710 249 086
ZSR 8-3 KE
UNN 8/11 ZR 3/31
7 712 049 007
7 712 049 007
ZSR 11-3 KE
UNN 8/11 ZR 3/31
7 712 049 007
7 712 049 007
ZSR 8-3 AE
UNN 8/11 ZR 3/31
7 712 049 007
7 712 049 007
ZSR 11-3 AE
UNN 8/11 ZR 3/31
7 712 049 007
7 712 049 007
ZSR 5/11-5 KE UNN 11 ZSR 1/31
7 712 049 010
7 712 049 010
č. 231
ZSR 5/11-5 AE UNN 11 ZSR 1/31
7 712 049 010
7 712 049 010
č. 232
ZR 18-3 KE
UNN 18 ZR 6/31
7 710 149 019
7 710 149 019
ZR 18-3 AE
UNN 18 ZR 6/31
7 710 149 019
7 710 149 019
ZWR 18-3 KE
UNN 18 ZR 6/31
7 710 149 019
7 710 149 019
ZWR 18-3 AE
UNN 18 ZR 6/31
7 710 149 019
7 710 149 019
ZSR 18-5 KE
UNN 18 ZSR 1/31
7 710 249 047
7 710 249 047
č. 238
ZWR 18-5 KE
UNN 18 ZSR 1/31
7 710 249 047
7 710 249 047
č. 240
ZSR 18-5 AE
UNN 18 ZSR 2/31
7 710 249 053
7 710 249 053
č. 230
ZWR 18-5 AE
UNN 18 ZSR 2/31
7 710 249 053
7 710 249 053
č. 236
ZE 24-2 KP
UNN 24 ZR 5/31
7 710 249 035
7 710 249 035
1
8 708 200 278
ZE 24-2 AE
UNN 24 ZR 5/31
7 710 249 034
7 710 249 034
ZE 24-3 MFK
UNN 24 ZR 5/31
7 710 249 034
7 710 249 034
ZE 24-3 MFA
UNN 24 ZR 5/31
7 710 249 034
7 710 249 034
ZE 24-2 KP
UNN 24 ZR 5/31
7 710 249 035
7 710 249 035
1
8 708 200 278
ZE 24-2 AE
UNN 24 ZR 5/31
7 710 249 034
7 710 249 034
UPOZORNENIE
*) Pri montáži prestavbovej sady na tlak 30 mbar sa nevkladá clonka medzi horák a plynovú armatúru.
clonka
počet ks.
obj. číslo
Rozpis kompletnej prestavbovej sady
tryska horáku
nastavovací šrób min
počet ks.
obj. číslo
počet ks.
obj. číslo
1
1
1
1
8 700 100 164
8 700 100 163
8 700 100 164
8 700 100 163
8
10
8
10
8 708 202 166
8 708 202 166
8 708 202 166
8 708 202 166
1
1
1
1
8 743 404 295
8 743 404 295
8 743 404 295
8 743 404 295
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8 700 100 122
8 700 100 122
8 700 100 122
8 700 100 122
8 710 303 061
8 710 303 061
8 710 303 061
8 710 303 061
8 700 100 117
8 700 100 133
8 700 100 133
8 700 100 133
8 700 100 117
8 700 100 133
14
14
14
14
1
1
1
1
18
18
18
18
18
18
8 708 202 131
8 708 202 131
8 708 202 131
8 708 202 131
7 710 249 047
7 710 249 047
7 710 249 053
7 710 249 053
8 708 202 131
8 708 202 131
8 708 202 131
8 708 202 131
8 708 202 131
8 708 202 131
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8 743 404 287
8 743 404 287
8 743 404 287
8 743 404 287
8 743 404 286
8 743 404 286
8 743 404 286
8 743 404 286
8 743 404 292
8 743 404 287
8 743 404 287
8 743 404 287
8 743 404 292
8 743 404 287
Strana
96
kap. 11
Prestavba zo ZP na PB 30 mbar alebo 50 mbar – pokračovanie
Prestavbová sada komplet
Spotrebič
názov
ZE 24-3 MFK
ZE 24-3 MFA
ZWE 24-2 KP
ZWE 24-2 AE
ZWE 24-3 MFK
ZWE 24-3 MFA
ZE 24-4 MFK
ZE 24-4 MFA
ZWE 24-4 MFK
ZWE 24-4 MFA
ZWSE 23-4 MFK
ZWSE 23-4 MFA
ZWSE 28-4 MFA
ZWA 24-1 K
ZWA 24-1A
ZWC 24-1 MFK
ZWC 24-1 MFA
ZWC 28-1 MFK
ZWC 24-1 MFA
ZR 24-3 KE
ZR 24-3 AE
ZWR 24-3 KE
ZWR 24-3 AE
ZSR 24-5 KE
ZWR 24-5 KE
ZSR 24-5 AE
ZWR 24-5 AE
ZSN 18-6 KE
ZSN 18-6 AE
ZSN 24-6 KE
ZSN 24-6 AE
ZSBR 7-25 A
ZSBR 7-28 A
ZBR 11-42 A bez TXT
ZBR 11-42 A s TXT
ZB 7-22 A
ZWB 7-26 A
S 120 KP ..L
S 120 KP ..K
S 160 KP ..L
S 160 KP ..K
S 190 KP ..L
S 190 KP ..K
S 290 KP
UNN 24 ZR 5/31
UNN 24 ZR 5/31
UNN 24 ZR 6/31
UNN 24 ZR 5/31
UNN 24 ZR 5/31
UNN 24 ZR 5/31
UNN Z. 24-4 MFK
UNN Z. 24-4 MFA
UNN Z. 24-4 MFK
UNN Z. 24-4 MFA
UNN ZWSE 23-4 K
UNN ZWSE 23-4 A
UNN ZWSE 28-4 A
UNN ZWA 24-1 K/A
UNN ZWA 24-1 K/A
UNN ZWC 24-1 K/A
UNN ZWC 24-1 K/A
UNN ZWC 28-1 K/A
UNN ZWC 28-1 K/A
UNN 24 ZR 5/31
UNN 24 ZR 5/31
UNN 24 ZR 5/31
UNN 24 ZR 5/31
UNN 24 ZSR 1/31
UNN 24 ZSR 1/31
UNN 24 ZSR 2/31
UNN 24 ZSR 2/31
UNN 18 ZSN 31 KE
UNN 18 ZSN 31 AE
UNN 24 ZSN 31 KE
UNN24 ZSN 31 AE
UNN 7/25 ZSBR 31
UNN 7/28 ZSBR 31
UNN 11/42 ZBR 31
UNN 11/42 ZBR 31
UNN 7/22 ZB 31
UNN 7/26 ZWB 31
zložiť z jedn. súčiastok
zložiť z jedn. súčiastok
zložiť z jedn. súčiastok
zložiť z jedn. súčiastok
zložiť z jedn. súčiastok
zložiť z jedn. súčiastok
zložiť z jedn. súčiastok
obj. č. 30 mbar
obj. č. 50 mbar
7 710 249 034
7 710 249 034
7 710 249 035
7 710 249 034
7 710 249 034
7 710 249 034
7 719 002 139
7 719 002 138
7 719 002 139
7 719 002 138
8 716 762 019
8 716 762 020
8 716 762 020
7 716 192 262
7 716 192 262
7 719 002 210
7 719 002 210
7 719 002 211
7 719 002 211
7 710 249 034
7 710 249 034
7 710 249 034
7 710 249 034
7 710 249 048
7 710 249 048
7 710 249 054
7 710 249 054
7 710 249 088
8 719 001 020
7 710 249 089
8 719 001 023
7 710 149 026
7 710 149 037
7 710 149 025
7 710 149 042
7 710 149 033
7 710 149 033
7 710 249 034
7 710 249 034
7 710 249 035
7 710 249 034
7 710 249 034
7 710 249 034
7 719 002 139
7 719 002 138
7 719 002 139
7 719 002 138
8 716 762 019
8 716 762 020
8 716 762 020
7 716 192 262
7 716 192 262
7 719 002 210
7 719 002 210
7 719 002 211
7 719 002 211
7 710 249 034
7 710 249 034
7 710 249 034
7 710 249 034
7 710 249 048
7 710 249 048
7 710 249 054
7 710 249 054
7 710 249 088
8 719 001 020
7 710 249 089
8 719 001 023
7 710 149 026
7 710 149 037
7 710 149 025
7 710 149 042
7 710 149 033
7 710 149 033
Zapalovacia tryska
Kódovací
konektor počet
obj. číslo
ks.
1
počet
ks.
1
1
8 708 200 278
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
č. 229
č. 235
č. 230
č. 236
1
1
1
1
1
1
1
8 708 200 269
8 748 200 125
8 708 200 269
8 748 200 125
8 708 200 269
8 748 200 125
8 708 200 269
Rozpis kompletnej prestavbovej sady
tryska horáku
nastavovací šrób min
počet
počet
obj. číslo
obj. číslo
obj. číslo
ks.
ks.
8 700 100 133 18
8 708 202 131
1
8 743 404 287
8 700 100 133 18
8 708 202 131
1
8 743 404 287
8 700 100 117 18
8 708 202 131
1
8 743 404 292
8 700 100 133 18
8 708 202 131
1
8 743 404 287
8 700 100 133 18
8 708 202 131
1
8 743 404 287
8 700 100 133 18
8 708 202 131
1
8 743 404 287
clonka
8 700 100 133
8 700 100 133
8 700 100 133
8 700 100 133
8 710 303 060
8 710 303 060
8 710 303 060
8 710 303 060
18
18
18
18
1
1
1
1
8 708 202 131
8 708 202 131
8 708 202 131
8 708 202 131
7 710 249 048
7 710 249 048
7 710 249 054
7 710 249 054
1
1
1
1
1
1
1
8 708 200 262
8 708 200 291
8 708 200 262
8 708 200 292
8 708 200 263
8 708 200 292
8 708 200 286
1
1
1
1
1
1
1
1
8 743 404 287
8 743 404 287
8 743 404 287
8 743 404 287
8 743 404 287
8 743 404 287
8 743 404 287
8 743 404 287
Strana
97
Prestavba zo ZP na PB 30 mbar alebo 50 mbar
kap. 11
Prestavbová sada komplet
názov
obj. číslo
Spotrebič
KN 12-8 DP
KN 18-8 DP
KN 24-8 DP
KN 30-8 DP
KN 36-8 DP
KN 42-8 DP
UNN 12/18-8 DP
UNN 12/18-8 DP
UNN 24/30-8 DP
UNN 24/30-8 DP
UNN 36/44-8 DP
UNN 36/44-8 DP
Typ kotla
Sada trysiek-5 ks
8 729 010 416
Clonka
L
7 715 149 012
7 715 149 012
7 715 349 009
7 715 349 009
7 715 449 028
7 715 449 028
K 45 …
K 54 …
K 63 …
K 72 …
K 81 …
K 90 …
K 99 …
K 108 …
K 117 …
1x
2x
2x
2x
2x
2x
3x
3x
3x
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
8 729 010 426
8 729 010 427
8 729 010 428
8 729 010 429
8 729 010 430
8 729 010 431
Spotrebič
Prestavbová sada komplet
SUPRASTAR
názov
obj. číslo
KN 45-8 DM
KN 54-8 DM
KN 63-8 DM
KN 72-8 DM
KN 81-8 DM
KN 90-8DM
KN 99-8 DM
KN 108-8 DM
UNN 45/72-8 DM
UNN 45/72-8 DM
UNN 45/72-8 DM
UNN 45/72-8 DM
UNN 81/117-8 DM
UNN 81/117-8 DM
UNN 81/117-8 DM
UNN 81/117-8 DM
7 715 449 205
7 715 449 205
7 715 449 205
7 715 449 205
7 715 449 412
7 715 449 412
7 715 449 412
7 715 449 412
KN 117-8 DM
UNN 81/117-8 DM
7 715 449 412
Spotrebič
SUPRALINE
KN 15-8 E/EC
KN 23-8 E/EC
KN 30-8 E/EC
KN 36-8 E
Prestavbová sada komplet
názov
obj. číslo
UNN-KN 15-36-8E
UNN-KN 15-36-8E
UNN-KN 15-36-8E
UNN-KN 15-36-8E
7 715 449 013
7 715 449 013
7 715 449 003
7 715 449 003
Dýz v
sade
5
5
5
5
Označ.
pretlak
dýzyna dýze
KZ
155 B
155 B
155 B
155 B
29 mbar
29 mbar
28 mbar
26 mbar
KN 42-8 E
UNN-KN 42-8E
7 715 449 029
6
153 B 26 mbar
KN 48-8 E
UNN-48-54-8E
7 715 449 112
8
148 B 29 mbar
KN 54-8 E
UNN-48-54-8E
7 715 449 112
8
148 B 28 mbar
Označenie zapaľovacej dýzy - KZ
(jedna v sade)
3 - pri menovitom pripojovacom
tlaku 30/37 mbar
2,5 - pri menovitom pripojovacom
tlaku 50 mbar
UPOZORNENIE
Pri montáži prestavbovej sady na tlak 30 mbar sa nevkladá clonka medzi horák a plynovú armatúru.
Prestavba je zložená len zo súčiastok, kde je uvedené množstvo a objednávacie číslo. Pokiaľ nie sú jednotlivé súčiastky uvedené, tak možno prestavbovú sadu objednať ako komplet.
kap. 12
Strana
98
kap. 12
Strana
99
Strana
100
kap. 12
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
Obslužný prvok
Symbol
Výrobné
nastavenie
Prepínač spôsobu
prevádzky (a)
Volič na zvolenie požadovaného režimu alebo spôsobu
prevádzky UK. (Obr. 1, 2)
Trvalá prevádzka na
ochranu
proti zamrznutiu
-
Trvalá prevádzka s
poklesom (útlmom)
-
Automatická prevádzka
√
Automatická prevádzka
-
Trvalá normálna prevádzka
-
Ručná prevádzka
Popis
-
Počiatočný (pätný) bod (b)
25
Nočný pokles (útlm) (c)
-20
Obmedzenie maximálnej
teploty (d)
∞
Strmosť vykurovacej krivky
(e)
1,6
Medzná teplota pre
automatické vypínanie UK
(f)
∞
Spínacia diferencia pre 2bodovú prevádzku (g)
●
Činiteľ zosilnenia (h)
3
Korekčný faktor –
regulačná slučka (I-podiel)
(i)
5
Ak je vonkajšia teplota nad +4°C, kotol a obehové čerpadlá
sa vypínajú, zmiešavací ventil zatvára. Pri vonkajšách
teplotách pod +3°C sú čerpadlá v prevádzke, kotol sa
reguluje na nastavenú minimálnu teplotu (volič j)
a zmiešavač reguluje na +10°C (kotol musí byť v zimnom
režime, min. nastavenie 1).
Redukovaná (znížená) prevádzka vykurovania oproti
ekvitermickej krivke o hodnotu nastavenú voličom c
(ignorovaný je naprogramovaný čas).
Prevádzka podľa naprogramovaných časov na spínacích
hodinách medzi normálnou prevádzkou a prevádzkou na
ochranu proti zamrznutiu.
Prevádzka podľa naprogramovaných časov na spínacích
hodinách medzi normálnou prevádzkou a prevádzkou
s poklesom (útlmom).
Normálna prevádzka vykurovania podľa ekvitermickej krivky
(ignorovaný je naprogramovaný čas).
V tomto nastavení je ekvitermická prevádzka mimo funkcie,
kotol kúri na teplotu nastavenú na kotlovom termostate
a zmiešavací ventil reguluje nábehovú teplotu vody,
nastavenú pre -20°C vonkajšej teploty.
Pätný bod ekvitermickej krivky je teplota nábehovej vody
(kotla), ktorá sa dosahuje pri vonkajšej teplote od +20°C
(Obr. 1, 2, 3)
Teplota nábehovej vody sa zníži v prevádzke z útlmom
o nastavenú hodnotu. To znamená, že vykurovacia krivka
pre vykurovací okruh 1 sa paralelne posunie smerom dole
o túto hodnotu. Posun pre 2 vykurovací okruh sa priradí
výpočtovou závislosťou podľa nastavenia strmosti
vykurovacích kriviek okruhu 1 a 2. (Obr. 1, 2, 4)
Obmedzenie maximálnej teploty pre vykurovací okruh 2.
V nastavení 60°C je maximálna teplota vykurovacieho
okruhu 60°C, nezávisle od strmosti vykurovacej krivky pre
tento okruh. (Obr. 2, 5)
Strmosť vykurovacej krivky pre vykurovací okruh 1
(nemiešaný vykurovací okruh). Číselná hodnota udáva,
o koľko Kelvinov (°C) stúpne teplota nábehovej vody, keď
klesne vonkajšia teplota o 1 Kelvin (°C). (Obr. 2, 6)
Určenie teploty pri ktorej sa automaticky vykurovanie zapne
alebo vypne. Pri nastavení ∞ je táto funkcia vypnutá.
(Obr. 2, 7)
V prípade potreby výkonu kotla menšieho ako je min. výkon
kotla, prechádza kotol do dvojbodovej prtevádzky.
Nastavená číselná hodnota udáva diferenciu teploty
v Kelvinoch (°C) medzi zapínaním a vypínaním horáka.
Činiteľom zosilnenia sa bude meniť viac alebo menej
intenzívne regulačné napätie, to znamená prestavenie
plynového ventilu pri zmene teploty nábehovej vody.
I-podiel určuje, ako rýchlo sa vyrovná teplota nábehovej
vody odchyľujúca sa od požadovanej hodnoty.
Strana
101
Obmedzenie minimálnej
teploty (j)
10
Minimálna teplota nábehovej vody pre vykurovací okruh 1,
pod ktorú nesmie v žiadnom spôsobe poklesnúť. (Obr. 2, 8)
Diferencia pätného bodu
(k)
-5
Vzdialenosť pätných bodov medzi vykurovacím okruhom 1
a vykurovacím okruhom 2. (Obr. 2, 9)
Strmosť vykurovacej krivky
(l)
0,6
Volič vykurovacieho okruhu
(m)
I + II
Obslužné a nastavovacie prvky spínacích hodín:
Sled nastavovania a programovania spínacích hodín:
Strmosť vykurovacej krivky pre vykurovací okruh 2 (miešaný
vykurovací okruh). Číselná hodnota udáva, o koľko Kelvinov
(°C) stúpne teplota nábehovej vody, keď klesne vonkajšia
teplota o 1 Kelvin (°C). Strmosť vykurovacej krivky
vykurovacieho okruhu 2 sa môže nastaviť ako vo
vykurovacom okruhu 1. (Obr. 2, 6)
Poloha I:
V tejto polohe je v prevádzke len vykurovací okruh 1.
Zmiešavač vykurovacieho okruhu 2 zatvára, čerpadlo PII
stojí. Ak klesne vonkajšia teplota pod +3°C, tak beží aj
čerpadlo PII a zmiešavač reguluje na +10°C teplotu
nábehovej vody (funkcia ochrany proti zamrznutiu).
Poloha I + II:
V tejto polohe sú oba vykurovacie okruhy (väčšinou
radiátorové vykurovanie a podlahové vykurovanie) v
prevádzke.
Poloha II:
V tejto polohe je v prevádzke len vykurovací okruh 2.
Vykurovacie zariadenie sa reguluje na teplotu, ktorá je 5 K
(°C) nad požadovanou hodnotou zmiešavacieho okruhu
(vykurovací okruh 2). Obe čerpadlá bežia.
Strana
102
kap. 12
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
Obr. 1: obslužné prvky užívatelskej roviny
Obr. 3: pätný bod
Obr. 5: obmedzenie maximálnej teploty – okruh 2
Obr. 2: obslužné prvky servisnej roviny
Obr. 4: pokles (útlm)
Obr. 6: ekvitermická krivka – okruh 1
Strana
103
kap. 12
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
Obr. 7: hodnota automatického vypínania vykurovania
Obr. 8: minimálna teplota vykurovacej vody – okruh 1
Obr. 9: vzdialenosť pätného bodu od vykurovacieho
okruhu 1, pre vykurovací okruh 2
Obr. 10: prevádzkové funkcie.
AF – vonkajšia teplota
GF – medzná teplota
Strana
104
kap. 12
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 250
TA 270/271
TF 20
TA 300/301
Strana
105
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 250
kap. 12
Strana
106
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 250
kap. 12
Strana
107
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
kap. 12
TA 250
REGULÁCIA
kap. 12
Strana
108
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 270/271
Strana
109
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 270/271
kap. 12
Strana
110
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 270/271
kap. 12
Strana
111
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 270/271
kap. 12
Strana
112
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 270/271
kap. 12
Strana
113
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 270/271
kap. 12
Strana
114
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 270/271
kap. 12
Strana
115
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 300/301
kap. 12
Strana
116
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 300/301
kap. 12
Strana
117
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 300/301
kap. 12
Strana
118
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 300/301
kap. 12
Strana
119
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TA 300/301
kap. 12
Strana
120
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TF 20
kap. 12
Strana
121
REGULÁCIA
Prehľad nastavovacích prvkov regulácie
TF 20
kap. 12
Strana
122
REGULÁCIA
Prehľad možných porúch regulácie
TA 250
TA 270/271
kap. 12
Strana
123
REGULÁCIA
Prehľad možných porúch regulácie
TA 270/271
TA 300/301
kap. 12
Strana
124
REGULÁCIA
Prehľad možných porúch regulácie
TF 20
kap. 12
Strana
125
REGULÁCIA
Prehľad možných porúch regulácie
HMM
kap. 12
Strana
126
REGULÁCIA
Prehľad možných porúch regulácie
HSM
kap. 12
Strana
127
REGULÁCIA
Prehľad ďalších možných porúch
kap. 12
Strana
128
Robert Bosch spol. s r.o.
divízia Junkers
Dr. Vladimíra Clementisa 10
SK- 826 47 Bratislava 29
predaj tel. +421 (2) 48 703 206
fax.
+421 (2 )48 703 230
technické informácie
0905 209 911
0905 209 922
e-mail: [email protected]
web: www.junkersonline.sk
Download

0 - Junkers