C
www.tms.sk
CENNÍK
2011
bezplatná infolinka: 0800100888
ČERPACIA TECHNIKA
Banská Bystrica ● Bratislava ● Dubnica nad Váhom ● Dunajská Streda ● Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Nitre ● Komárno ● Košice ● Malacky ● Námestovo ● Nové Zámky ● Poprad
Prešov ● Prievidza ● Ružomberok ● Trenčín ● Trnava ● Zvolen ● Žilina
ČERPACIA TECHNIKA
GRUNDFOS, MEIBES, VIESSMANN
Čerpadlá GRUNDFOS
Obehové čerpadlo ALPHA 2
Max.prietok
(m3/h)
Príkon (W)
Cena
(EUR/ks)
ALPHA 2 25-40 180mm, s automatickou funkciou
AUTOADAPT, max. dopravná výška 4m, pripojenie
2,4
5 - 22
251,00
3
5-45
272,00
na výtlak G 1 1/2'', 230V
ALPHA 2 25-60 180mm, s automatickou funkciou
AUTOADAPT, max. dopravná výška 6m, pripojenie
na výtlak G 1 1/2'', 230V
Cirkulačné čerpadlo UP 15-14 B
Max.prietok
(m3/h)
UP 15-14 B, max. dopravná výška 1,2m, pripojenie
Príkon (W)
Cena
(EUR/ks)
0,5
25
131,20
0,5
25
173,20
0,5
25
173,20
Max.prietok
Max. doprav.
Cena
(m3/h)
výška (m)
(EUR/ks)
3,2
11,6
131,20
3,2
11,6
330,80
na výtlak Rp 1/2'', 230V
UP 15-14 BU, pre teplú pitnú vodu, so zabud. čas.
spínačom, max. dopravná výška 1,2m, pripojenie Rp
1/2'', 230V
UP 15-14 BT, so zabudovaným termostatom, max.
dopravná výška 1,2m, pripojenie na výtlak Rp 1/2'',
230V
Obehové čerpadlo SOLAR pre solárne systémy
SOLAR 25-40 180mm, pripojenie na výtlak
G 6/4'', Teplota kvapaliny +2°C až 95°C/+110°C,
1 x 230V, 50Hz
SOLAR 25-120 180mm, pripojenie na výtlak
G 6/4'', Teplota kvapaliny +2°C až 95°C/+110°C,
1 x 230V, 50Hz
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
2
ČERPACIA TECHNIKA
GRUNDFOS, MEIBES, VIESSMANN
Čerpadlové skupiny VIESSMANN
Cena (EUR/ks)
Sada bez zmiešavača M 31
Kompletná zostava obsahuje integrované čerpadlo
UPS 40
UPS 60
3/4'' (DN20)
3/4'' (DN20)
1'' (DN25)
184,00
186,00
238,00
vykurovacieho okruhu, kompletne prekáblované, 2
guľové kohúty s teplomermi, spätnú klapku v
spiatočke, všetky vodu vodiace časti z mosadze,
100% tepelnú izoláciu armatúr
Cena (EUR/ks)
Sada so zmiešavačom M 32
Kompletná zostava obsahuje 3-cestný zmiešavač z
UPS 40
UPS 60
3/4'' (DN20)
3/4'' (DN20)
1'' (DN25)
258,00
260,00
331,00
mosadze, integrované čerpadlo vykurovacieho
okruhu, kompletne prekáblované, 2 guľové kohúty s
teplomermi, spätnú klapku v spiatočke, všetky vodu
vodiace časti z mosadze, 100% tepelnú izoláciu
armatúr
Sada na nastavenie konštantnej teploty
Cena (EUR/ks)
UPS 40
M 33
Kompletná zostava obsahuje 3-cestný zmiešavač z
UPS 60
3/4'' (DN20)
3/4'' (DN20)
1'' (DN25)
360,00
365,00
426,00
mosadze s bypassom 0-50% a termostatickú
reguláciu, nastaviteľný termostat na teploty 20-60°C,
integrované čerpadlo vykurovacieho okruhu
kompletne prekáblované, 2 guľové kohúty s
teplomermi, izolácia EPP, prepojovacie diely, všetko
kompletne zmontované
Modulárny rozdelovač 2-násobný
Rozdelovač s tepelnou izoláciou, možnosť pripojiť až 3 vykurovacie
Upevnenie na stenu v rátane hmoždiniek a skrutiek
Anuloid - hydraulická výhybka - 3/4'' (DN20)
Montuje sa pod rozdelovač, s tepelnou izoláciou EPP
Cena (EUR/ks)
3/4'' (DN20)
199,00
1'' (DN25)
26,00
28,00
251,00
Cena (EUR/ks)
3/4'' (DN20)
157,00
Servomotor SR 10
Servomotor pre ekvitermicky riadenú prevádzku, 1,5m kábel, montážna sada pre
zmiešavač, voliteľná ručná alebo automatická prevádzka, el. prípoj: 230V/50Hz
1'' (DN25)
207,00
Cena
(EUR/ks)
131,00
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
3
ČERPACIA TECHNIKA
GRUNDFOS, MEIBES, VIESSMANN
Čerpadlové skupiny MEIBES
Čerpadlové skupiny UK (nezmiešavaný okruh)
Čerpadlová skupina – 1‘‘ (DN25) Grundfos Alpha 25-40
Cena
(EUR/ks)
Kompletná zostava s obehovým čerpadlom (180mm), 2 trojcestnými guľovými kohútmi,
spätnou klapkou vrátane vzduchového priepustu v nábehovom okruhu, 2 kontaktné
teplomery integrované v rukoväti guľového kohúta, guľový kohút pod čerpadlom,
259,50
izolácia EPP, prepojovacie diely, všetko kompletne zmontované
Čerpadlové skupiny MK (zmiešavaný okruh), trojcestný T-zmiešavač s plynulo
nastaviteľným obtokom
Čerpadlová skupina – 1‘‘ (DN25) Grundfos Alpha 25-40
Kompletná zostava s obehovým čerpadlom (180mm), 2 trojcestnými guľovými kohútmi,
spätnou klapkou vrátane vzduchového priepustu v nábehovom okruhu, 2 kontaktné
teplomery integrované v rukoväti guľového kohúta, zmiešavač, izolácia EPP,
Cena
(EUR/ks)
406,40
prepojovacie diely, servomotor, všetko kompletne zmontované
Rozdelovač pre dva vykurovacie okruhy – 1‘‘ (DN25)
Rozdelovač pre dva vykurovacie okruhy + konzoly
Cena
(EUR/ks)
113,42
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
4
Download

C E N N Í K