SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN
YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ
YÖNETMELİĞİN 11. VE 12. MADDELERİ UYARINCA, LİSANS (GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ/ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN GÜZEL
SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ/ KONSERVATUARLAR) VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN YERLERE ALINACAK
AKADEMİK PERSONELLERE AİT GİRİŞ SINAV SONUCU DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SONUÇ TUTANAĞI
1005093 NOLU İLAN
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KADRO UNVANI
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
İLAN EDİLEN KADRONUN ÖZEL ŞARTI
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Adı Soyadı
Gülen KÜÇÜKHIDIR
Onur SARIEL
Figen KIZIL
Eda Güven SARI
Gülşah KIYMIK
Kemal Caner BAYRAKÇI
Samet AYDOĞMUŞ
Yeşim Mersin ÇAL
Sınav Jürisi:
DERECESİ
Okutman
İngiliz Dili ve Edebiyatı , İngilizce Öğretmenliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Yükseköğretim Kurumlarında En Az
2 Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.
Lisans
Ales Puanı Mezuniyet
Notu
82.04086
74.35672
86.52526
77.13667
84.07925
71.44688
82.51748
87.07859
1
61.96
73.86
86.63
85.53
72.7
56.6
70.13
63.6
ÜYE
Giriş Sınav
Notu
(Yazılı/
Sözlü)
Ales
Puanının
% 35'i
(A)
Lisans
Mezuniyet
Notunun %
30'u (B)
Giriş Sınav
Notunun % 35'i
(Yazılı/ Sözlü)
(C)
90
85
60
60
60
60
Girmedi
Girmedi
28.714301
26.024852
30.283841
26.9978345
29.4277375
25.006408
28.881118
30.4775065
18.588
22.158
25.989
25.659
21.81
16.98
21.039
19.08
31.5
29.75
21
21
21
21
ÜYE
Toplam Puan
(A)+(B)+(C)
78.802301
77.932852
77.272841
73.6568345
72.2377375
62.986408
49.920118
49.5575065
Başarı Durumu Asil
Aday (Yedek Aday da
Belirlenebilir)
ASİL
YEDEK
ÜYE-RAPORTÖR
Download

1005093 NOLU İLAN - Süleyman Demirel Üniversitesi