SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN
YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ
YÖNETMELİĞİN 10.MADDESİ UYARINCA, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ (REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER DAHİL) DÜZEYİNDE
EĞİTİM VEREN YERLERE ALINACAK AKADEMİK PERSONELLERE AİT ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KADRO UNVANI
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DERECESİ
4
İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği anabilim dalında yüksek
lisans yapıyor olmak.
Yabancı Dil
Ön Değerlendirme Sonuç Sıralaması
Ales Puanının
Toplam
Yabancı İlan Şartına
Puanının %
(Giriş Sınavına Katılıp
Sıra No
Adı Soyadı
Ales Puanı
% 60'ı
Puan
Dil Puanı Uygunluğu
40'ı
Katılamayacağı ve Katılamayacaksa
(A)
(A)+(B)
(B)
Nedeni)
1
Ozan ALVER
80,1082 85
Uygun
48,06492
34
82,06492 Sınava Girmeye Hak Kazandı
2
Eren GÖDEK
82,21532 73,75
Uygun
49,329192
29,5
78,82919 Sınava Girmeye Hak Kazandı
3
Murat ÇEVİKBAŞ
80,40356 71,25
Uygun
48,242136
28,5
76,74214 Sınava Girmeye Hak Kazandı
4
İbrahim ŞALLI
90,48705 55
Uygun
54,29223
22
76,29223 Sınava Girmeye Hak Kazandı
5
Fatma Merve KILÇIK
89,70575 52,5
Uygun
53,82345
21
74,82345 Sınava Girmeye Hak Kazandı
6
Tülay Suğra KÜÇÜKERDEM 77,90449 65
Uygun
46,742694
26
72,74269 Sınava Girmeye Hak Kazandı
7
Hande VAROL
82,3737 56,25
Uygun
49,42422
22,5
71,92422 Sınava Girmeye Hak Kazandı
8
Cavit Çağatay KIZILTEPE
80,29338 58,75
Uygun
48,176028
23,5
71,67603 Sınava Girmeye Hak Kazandı
9
Burhan ÖZTÜRK
76,217
57,5
Uygun
45,7302
23
68,7302 Sınava Girmeye Hak Kazandı
10 Mansur GÖKARSLAN
79,48992 50
Uygun
47,693952
20
67,69395 Sınava Girmeye Hak Kazandı
11 Ahmet ÇELİK
73,78603 55
Uygun
44,271618
22
66,27162 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
12 Uğur Can ERGİNAĞ
81,66101 86,25
Uygun Değil 48,996606
34,5
83,49661 Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Eksik
13 Esra Zeynep ŞENSOY
72,0278 65
Uygun Değil 43,21668
26
69,21668 Transkript Eksik
14 Hasan Törehan BABACAN
76,45196 52,5
Uygun Değil 45,871176
21
66,87118 Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi Eksik
15 Emre KALAY
72,79735 22,5
Uygun Değil 43,67841
9
52,67841 Yabancı Dil Puanı Yetersiz
İLAN EDİLEN KADRONUN ÖZEL ŞARTI
Giriş Sınavı Yeri ve Saati
Sınav Jürisi:
Sınav Teknoloji Fakültesi Dekanlığında Saat:10:00'da yapılacaktır-Sınav Tarihi: 14.01.2016
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Download

(A) Yabancı Dil Puanı - Süleyman Demirel Üniversitesi