YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KADRO İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
KAMU YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİMLERİ
Araştırma Görevlisi
KURUM
BİRİM
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
KADRO DERECESİ
KADRO ADEDİ
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ
1
12.01.2016
SIRA NO
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLARIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ADI SOYADI
Serkan KAKİS
Sönmez ALVANOĞLU
M.Şerif YILDIZ
Sevcan KALE
KADER YILDIRIM
M.Reşit AŞAN
Can GÜZEL
Esra ACAR
Servet YİĞİT
Mevlüt KARAKAPLAN
Ali BİRVURAL
Gizem KURUOĞLU
Ramazan ÇINAR
Salih SAYDAM
JÜRİ
Doç. Dr. A.Menaf TURAN
ALES
(A) Puanın
PUAN
71,81219
78,59082
75,4066
79,69796
75,99013
82,79756
81,61042
78,68302
76,2224
74,901149
76,31013
73,66875
61,89167
80,08526
%60'ını
43,087314
47,154492
45,24396
47,818776
45,594078
49,678536
48,966252
47,209812
45,73344
44,9406894
45,786078
44,20125
37,135002
48,051156
(A+C) Ön
KPDS-ÜDS
(C)
Değerlendirme
Puan Puanın
Notu
%40'ını
95
38
81,087314
81,25
32,5
79,654492
80
32
77,24396
72,5
29
76,818776
75
30
75,594078
63,75
25,5
75,178536
60
24
72,966252
60
24
71,209812
58,75
23,5
69,23344
55
22
66,9406894
56,25
22,5
68,286078
56,25
22,5
66,70125
55
22
59,135002
0
48,051156
RAPORTÖR
Doç. Dr. Ferit İZCİ
Giriş Sınavının Yeri, Tarihi ve
Giriş Sınavına
Saati
SINAVA GİREBİLİR
SINAVA GİREBİLİR
YYÜ
SINAVA GİREBİLİR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
SINAVA GİREBİLİR
Binası
SINAVA GİREBİLİR
Tarih: 15.01.2016
SINAVA GİREBİLİR
Saat:10.00
SINAVA GİREBİLİR
SINAVA GİREBİLİR
SINAVA GİREBİLİR
SINAVA GİREBİLİR
SINAVA GİREMEZ ( Eksik Evrak)
SINAVA GİREMEZ
SINAVA GİREMEZ
SINAVA GİREMEZ
JÜRİ
Yrd.Doç.Dr. Sait EBİNÇ
Download

ön değerlendirmeye tabi tutulan adayların