YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KADRO İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KURUM
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
BİRİM
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
BÖLÜM
İKTİSAT
ANABİLİM DALI
İKTİSAT POLİTİKASI ABD
KADRO ÜNVANI
Araştırma Görevlisi
KADRO DERECESİ
7
1
KADRO ADEDİ
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ
12.01.2016
SIRA NO
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLARIN
ADI SOYADI
1
2
3
4
5
6
REMZİ HARK
DERYA BİLGİN
MUSTAFA TORUSDAĞ
GÖKŞEN PASLI
ŞAHİN NAS
NAZIM ÜMİT TOL
7
8
9
10
YUNUS KUTVAL
MEHMET EMİN TİMURTAŞ
MUSTAFA BATUHAN TUFANER
ÇAĞRU ULU
ALES
(A) Puanın
PUAN
87,08686
81,4646
78,33629
76,43267
72,98128
%60'ını
52,25212
48,87876
47,00177
45,8596
43,78877
KPDS-ÜDS
(C) Puanın
Puan
%40'ını
58,75
23,5
63,75
25,5
63,75
25,5
62,5
25
65
26
(A+C) Ön
Değerlendir
me Notu
75,75212
74,37876
72,50177
70,8596
69,78877
Giriş Sınavının Yeri, Tarihi
Giriş Sınavına
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREMEZ
GİREMEZ
GİREMEZ
GİREMEZ
GİREMEZ
ve Saati
İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ
SEMİNER SALONU,
SAAT.10:00
TARİH:15.01.2016
EKSİK EVRAK
EKSİK EVRAK
EKSİK EVRAK
EKSİK EVRAK
EKSİK EVRAK
RAPORTÖR
DOÇ. DR. M. AKİF ARVAS
JÜRİ
DOÇ. DR. ŞÜKRÜ MOLLAVELİOĞLU
JÜRİ
DOÇ. DR. ZAFER KANBEROĞLU
Download

ön değerlendirmeye tabi tutulan adayların