ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi
27.11.2014
Oturum No
Karar Sayısı
78
01
Fakültemiz Yönetim Kurulu Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat PALA Başkanlığında toplandı.
Yapılan görüşmelerden sonra;
Karar No 78-01: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında mazeretleri nedeniyle ara
sınavlara katılamayan adı soyadı, numara ve programı aşağıda belirtilen öğrencilerin mazeretlerinin
kabulüne ve Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21/c
maddesine göre giremedikleri derslerden ara sınavlara alınmalarına, mazeret ara sınavlarının akademik
takvimde belirtilen tarihler (01-05 Aralık 2014) arasında ilgili dersin öğretim elemanlarınca tespit ve
ilan edilecek yer ve saatte yapılmasına;
Öğrencinin
Adı Soyadı
Öğrenci
Numarası
Bölümü
Sınava Gireceği Ders
Dersin Öğretim Elemanı
Sevgi YILDIZ
132101011 Çevre Müh.
Diferansiyel Denk.
Yrd. Doç. Dr. Faik GÜRSOY
Süleyman YILDIZ
122101047 Çevre Müh.
Su Kalite Kontrolü
Yrd. Doç. Dr. Yavuz DEMİRCİ
Süleyman YILDIZ
122101047 Çevre Müh.
Hava Kirliliği Kont.
Öğr. Gör. Fatih TUFANER
Mustafa BÜYÜKHAN 122101019 Çevre Müh.
Hava Kirliliği Kont.
Öğr. Gör. Fatih TUFANER
122101009 Çevre Müh.
Çevre Müh. Ekolojisi
Yrd. Doç. Dr. Aysel A. UÇKUN
YOLUN
122101003 Çevre Müh.
Hidrolik
Yrd. Doç. Dr. Turgay DERE
Abdurrahman YOLUN
122101003 Çevre Müh.
Hava Kirliliği Kont.
Öğr. Gör. Fatih TUFANER
Deniz KORKMAZ
122101027 Çevre Müh.
Akışkanlar Mekaniği
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Deniz KORKMAZ
122101027 Çevre Müh.
Mesleki İngilizce
Yrd. Doç. Dr. Turgay DERE
Deniz KORKMAZ
122101027 Çevre Müh.
Hava Kirliliği Kont.
Öğr. Gör. Fatih TUFANER
Mehmet AKŞİN
122101014 Çevre Müh.
Akışkanlar Mekaniği
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Mehmet AKŞİN
122101014 Çevre Müh.
Hava Kirliliği Kont.
Öğr. Gör. Fatih TUFANER
İmhan LAÇİN
122101046 Çevre Müh.
Fiziksel Temel İşlemler
Yrd. Doç. Dr. Turgay DERE
İmhan LAÇİN
122101046 Çevre Müh.
Çevre Ekonomisi
Öğr. Gör. Fatih TUFANER
İmhan LAÇİN
122101046 Çevre Müh.
Çevre Kimyası
Yrd. Doç. Dr. Yavuz DEMİRCİ
İmhan LAÇİN
122101046 Çevre Müh.
Hidrolik
Yrd. Doç. Dr. Turgay DERE
Mehmet Sıddık ŞEN
132101006 Çevre Müh.
Çevre Mikrobiyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Aysel A. UÇKUN
Mehmet Sıddık ŞEN
132101006 Çevre Müh.
Genel Kimya
Yrd. Doç. Dr. Gamze BARIM
Mehmet Sıddık ŞEN
132101006 Çevre Müh.
Akışkanlar Mekaniği
Mehmet Sıddık ŞEN
132101006 Çevre Müh.
Çevre Müh. Giriş
Mehmet Sıddık ŞEN
132101006 Çevre Müh.
Çevre Sağlığı
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Yrd. Doç. Dr. Harun
TÜRKMENLER
Yrd. Doç. Dr. Aysel A. UÇKUN
Selvi BOYBAY
132101020 Çevre Müh.
Akışkanlar Mekaniği
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Selvi BOYBAY
132101020 Çevre Müh.
Mesleki İngilizce
Yrd. Doç. Dr. Turgay DERE
Fatma AKAT
122101042 Çevre Müh.
Çevre Müh. Ekolojisi
Yrd. Doç. Dr. Aysel A. UÇKUN
Ahmet YILMAZ
122101033 Çevre Müh.
Hava Kirliliği Kont.
Öğr. Gör. Fatih TUFANER
Ahmet YILMAZ
122101033 Çevre Müh.
Çevre Müh. Ekolojisi
Yrd. Doç. Dr. Aysel A. UÇKUN
Aziz ARTAN
Abdurrahman
Mehmet Ufuk GÜLLÜ 132101043 Çevre Müh.
Genel Fizik I
Doç. Dr. Eda SONBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Harun
A.Sakine KARABABA
142101044 Çevre Müh.
Çevre Müh. Giriş
A.Sakine KARABABA
142101044 Çevre Müh.
Genel Fizik I
Doç. Dr. Eda SONBAŞ
A.Sakine KARABABA
142101044 Çevre Müh.
Genel Matematik I
Prof. Dr. Ayhan ESİ
A.Sakine KARABABA
142101044 Çevre Müh.
Sayısal Analiz
Yrd. Doç. Dr. Turgay DERE
A.Sakine KARABABA
142101044 Çevre Müh.
Teknik Res. Ve Tas. Geo. Öğr. Gör. Fatih TUFANER
Gonca DOĞAN
122101044 Çevre Müh.
Akışkanlar Mekaniği
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Yezdan KARADEMİR
122101043 Çevre Müh.
Akışkanlar Mekaniği
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Mustafa A. GÖKSU
132101035 Çevre Müh.
Diferansiyel Denk.
Yrd. Doç. Dr. Faik GÜRSOY
Mustafa A. GÖKSU
132101035 Çevre Müh.
Akışkanlar Mekaniği
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Ömer YERLİ
122102033 Gıda Müh.
Matematik I
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZTÜRK
Ömer YERLİ
122102033 Gıda Müh.
Mühendislik Matematiği
Yrd. Doç. Dr. Özlem AK GÜMÜŞ
Gülhilal YILMAZ
122102010 Gıda Müh.
Yrd. Doç. Dr. Aysun ŞENER
Mehmet ŞİMŞEK
132102009 Gıda Müh.
Cihan SÖKEN
122102022 Gıda Müh.
Fermantasyon Tekn.
Kütle ve Enerji
Denklikleri
Genel Kimya
Cihan SÖKEN
122102022 Gıda Müh.
Müh. Termodinamiği
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
İ. Halil TOPÇU
122102039 Gıda Müh.
Müh. Termodinamiği
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
İ. Halil TOPÇU
122102039 Gıda Müh.
Genel Kimya
Prof. Dr. Murat KOCA
İ. Halil TOPÇU
122102039 Gıda Müh.
Fermantasyon Tekn.
Yrd. Doç. Dr. Aysun ŞENER
Sümeyye DEMİR
132102032 Gıda Müh.
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Meral UÇAR
132102042 Gıda Müh.
Nazire Dilek SEL
122102011 Gıda Müh.
Müh. Termodinamiği
Kütle ve Enerji
Denklikleri
Gıdalarda Temel İşl. I
Sümeyran GEZEN
122102012 Gıda Müh.
Gıdalarda Temel İşl. I
Doç. Dr. Şükrü KURT
Dilek PERAÇİ
122102005 Gıda Müh.
Gıdalarda Temel İşl. I
Doç. Dr. Şükrü KURT
Gülşen BOZKURT
122102019 Gıda Müh.
Gıdalarda Temel İşl. I
Doç. Dr. Şükrü KURT
Damla YILDIRIM
122102030 Gıda Müh.
Ambalajlama
Doç. Dr. Şükrü KURT
İlkay SÜMENGEN
122103002 M. ve Malz. Müh.
Polimer Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Ali S. ERTÜRK
İlkay SÜMENGEN
122103002 M. ve Malz. Müh.
Plastik Şekil Verme
Doç. Dr. Tanju TEKER
Furkan M.Ali DOĞA
122103017 M. ve Malz. Müh.
Polimer Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Ali S. ERTÜRK
Taylan B. ÖZTÜRK
122103015 M. ve Malz. Müh.
Malzeme Ter. II
Yrd. Doç. Dr. Zuhal K. GENÇ
Taylan B. ÖZTÜRK
122103015 M. ve Malz. Müh.
Metalagrafi Bilimi
Taylan B. ÖZTÜRK
122103015 M. ve Malz. Müh.
Diferansiyel Denk.
Taylan B. ÖZTÜRK
122103015 M. ve Malz. Müh.
Malzeme Bilimi II
Doç. Dr. Tanju TEKER
Yrd. Doç. Dr. Selcan Y.
PERKTAŞ
Doç. Dr. Mehmet KAYA
Taylan B. ÖZTÜRK
122103015 M. ve Malz. Müh.
Kaynak Teknolojisi
Doç. Dr. Tanju TEKER
Ruken ÖZBEK
132103007 M. ve Malz. Müh.
Malzeme Müh. Giriş
Doç. Dr. Mehmet KAYA
Ruken ÖZBEK
132103007 M. ve Malz. Müh.
Kaynak Teknolojisi
Doç. Dr. Tanju TEKER
Ruken ÖZBEK
132103007 M. ve Malz. Müh.
Malzeme Bilimi II
Hüseyin SUCU
122103018 M. ve Malz. Müh.
Diferansiyel Denk.
Harun USLU
122103012 M. ve Malz. Müh.
Diferansiyel Denk.
Şahin TURAN
131534020 İnşaat Müh.
Akışkanlar Mekanığı
Yrd. Doç. Dr. Zuhal K. GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Selcan Y.
PERKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Selcan Y.
PERKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Mehmet TORA
Zilan Yaren
YILDIRIM
Furkan ASLAN
131534018 İnşaat Müh.
Akışkanlar Mekanığı
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
131534046 İnşaat Müh.
Akışkanlar Mekanığı
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
131534022 İnşaat Müh.
Akışkanlar Mekanığı
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Abdullah DALKIRAN 131534037 İnşaat Müh.
Akışkanlar Mekanığı
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
TÜRKMENLER
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Prof. Dr. Murat KOCA
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Doç. Dr. Şükrü KURT
Esma SOBACI
131534035 İnşaat Müh.
Akışkanlar Mekanığı
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Bünyamin BUĞDAÇI
131534023 İnşaat Müh.
Diferansiyel Denk.
Prof. Dr. Manaf MANAFLI
Bünyamin BUĞDAÇI
131534023 İnşaat Müh.
Genel Fizik
Doç. Dr. Deniz Sunar ÇERÇİ
Bünyamin BUĞDAÇI
131534023 İnşaat Müh.
Yapı Bil. Ve İnş. Tek.
Prof. Dr. Murat PALA
Bünyamin BUĞDAÇI
131534023 İnşaat Müh.
Akışkanlar Mekanığı
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Servet ÇELİK
131534040 İnşaat Müh.
Akışkanlar Mekanığı
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Servet ÇELİK
131534040 İnşaat Müh.
Diferansiyel Denk.
Prof. Dr. Manaf MANAFLI
Servet ÇELİK
131534040 İnşaat Müh.
Yapı Bil. Ve İnş. Tek.
Servet ÇELİK
131534040 İnşaat Müh.
Zemin Mekaniği
İdris YAVUZ
131534031 İnşaat Müh.
Genel Fizik
Prof. Dr. Murat PALA
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
SÖYLEMEZ
Doç. Dr. Deniz Sunar ÇERÇİ
İdris YAVUZ
131534031 İnşaat Müh.
Yapı Bil. Ve İnş. Tek.
Prof. Dr. Murat PALA
İdris YAVUZ
131534031 İnşaat Müh.
Akışkanlar Mekanığı
Yrd. Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Oybirliği ile karar verildi.
Download

Karar Tarihi Oturum No Karar Sayısı