ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMUPROGRAMI
REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU
09.00 -11.00
KAYIT
10.00 – 11.00
AÇILIŞ TÖRENİ
MÜZİK DİNLETİSİ
11.00 – 12.00
DAVETLİ KONUŞMACILAR
12.00 –
13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
BİRİNCİ GÜN (03 NİSAN 2014)
VEHBİ KOÇ KONFERANS SALONU
FEN ve SOSYAL BİLİMLER SUNUMLARI
I.OTURUM: 13.30 – 14.30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Niyazi KAHVECİ (Adıyaman Üni. Rektör Yrd.)
BESNİ HALKININ BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE ÖĞRENCİLERİNE
13.30-13.45
BAKIŞ AÇISI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Aydın ÖZDEMİR, Mert ÖZGÜNER
OKUL DENEYİMİ DERSİNDE ÖĞRENME ORTAMI OLARAK
13.45-14.00
FACEBOOK’UN KULLANILMASINA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ, Esra AÇIKGÜLFIRAT,Harun YALÇIN
TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DIŞLANMIŞLIK, AYIRIMCILIK VE
14.00 -14.15
MAĞDURİYET ALGI VE DENEYİMLERİ
Bayram ERZURUMLUOĞLU
İLKÖĞRETİM OKULU ETİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE
ÖĞRENCİ-ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM OKULU ETİK İKLİMİ
14.15 - 14.30
ALGILARININ BELİRLENMESİ
Kenan ÖZCAN, Aydın BALYER
14.30 – 14.45
Çay - Kahve Arası
2.OTURUM: 14.45 – 15.45
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ (Eğitim Fakültesi Dekanı)
CMS DENEYİ VERİLERİ İLE STANDART MODEL VE ÖTESİ
14.45 -15.00
ARAŞTIRMALARI
Bayram TALİ
GÜVENLİĞİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
15.00 -15.15
Menderes ALPKUTLU
KAPİTALİZME YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER VE SOSYAL ÇALIŞMA15.15 -15.30
KAPİTALİZM İLİŞKİSİ
İbrahim ÇÜTCÜ, Malik ATIŞ
ETİK İKLİM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE
ÖĞRENCİ-ÖĞRETMENLERİN LİSE TÜRLERİNDE ETİK İKLİM
15.30 -15.45
ALGILARININ BELİRLENMESİ
Kenan ÖZCAN, Özge HACIFAZLIOĞLU
Çay - Kahve Arası
15.45-16.00
3.OTURUM: 16.00 – 17.00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ali AYDIN (Sağlık Yüksekokulu Müdürü)
AVRUPA VE “ÖTEKİ”: İSLAMOFOBIA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
16.00-16.15
Samet ZENGİNOĞLU
KLASİK FİZİKTEN MODERN FİZİĞE: DEĞİŞEN PARADİGMANIN
16.15 – 16.30
EPİSTEMİK TEMELİ
16.30 -16.45
16.45-17.00
17.30
Muhammet İRĞAT
ADIYAMAN NEMRUT DAĞI BAĞLAMINDA TARİHİ MEKÂNLARIN DİNLER
AÇISINDAN ÖNEMİ VE DEĞERİ
Mustafa GÜVEN
TÜRKİYE’NİN DOĞUSUNDA VE BATISINDA YAŞAYAN SOSYAL
GRUPLARIN BİRBİRLERİNE YÖNELİK SOSYAL ALGILARI
Bayram ERZURUMLUOĞLU
AÇILIŞ KOKTEYLİ (Turizm Uygulama Oteli)
REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU
SAĞLIK BİLİMLER SUNUMLARI
I.OTURUM: 13.30 – 14.30
PANEL-1: Güncel Önemini Koruyan Enfeksiyon Hastalıkları:
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr.Haydar BAĞIŞ
Parazitler Ve Bulaşma Yolları: Doç. Dr. Tuncay ÇELİK
13.30 – 13.50
13.50-14.10
Tüberkülozda Güncel Durum: Doç. Dr. Gülnur TARHAN
14.10-14.30
HIV Ve Hepatitlerde Güncel Durum: Yrd. Doç. Dr. Hakan SAYINER
14.30 – 14.45
Çay - Kahve Arası
2.OTURUM: 14.45-15.45
PANEL-2: Metabolik Sendrom
Oturum Başkanları:Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Tıp Fakültesi Dekanı)
14.45–15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
Metabolik Sendrom ve önemi: Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz SELÇUK
Çocuklarda Metabolik Sendrom: Yrd. Doç. Dr. Hakan BUCAK
Metabolik Sendrom Biyokimyası: Yrd. Doç. Dr. Sedat YILMAZ
Metabolik Sendrom ve Hemşirelik Yaklaşımı: Doç. Dr. Emine GEÇKİL
Çay - Kahve Arası
3.OTURUM: 16.00-17.00
SAĞLIKTA SOSYAL KONULAR:
Oturum Başkanı: :
Prof. Dr. Abdullah ARPACI (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Abdullah CANATAROĞLU
16.45-17.00
Sağlıkta iletişim: Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Celal GÜVEN
Eğitim ve Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK
Sezaryena Hayır Ağrısız Normal Doğuma Evet
Yrd.Doç.Dr. Öznur Uludağ
17.30
AÇILIŞ KOKTEYLİ (Turizm Uygulama Oteli)
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
BİRİNCİ GÜN (03 NİSAN 2014)
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ B2KONFERANS SALONU
SOSYAL BİLİMLER SUNUMLARI
I.OTURUM: 13.30 – 14.30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Seyit TEMİR (Adıyaman Üni. Rektör Yrd.)
ADIYAMAN AĞZI ATASÖZLERİNDE EKSİLTİLİ ANLATIM
13.30-13.45
Mustafa YILMAZ
ADIYAMAN AĞZI ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE ANLAMBİLİM
AÇISINDAN BENZETME VE ÖĞÜT VERME ÖGELERİ
13.45-14.00
Ramazan ERGÜNÖZ, Nejla YAŞURGAN
14.00 -14.15
14.15 - 14.30
14.30 – 14.45
ADIYAMAN AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR
Burak TELLİ, Serdar BULUT, TürkerBarış BULDUK
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ADIYAMAN AĞZI VE KÜLTÜRÜ ÜZERİNE
YAPILAN ÇALIŞMALAR
M. Fatih ALKAYIŞ
Çay - Kahve Arası
2.OTURUM: 14.45 – 15.45
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Murat KOCA (Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.)
SEYYAHLARIN GÖZÜYLE ADIYAMAN
14.45 -15.00
Metin KOPAR
SALNAMELERE GÖRE ADIYAMAN VE ÇEVRESİNDE AŞİRETLER
15.00 -15.15
Ünal TAŞKIN
15.15 -15.30
15.30 -15.45
15.45-16.00
17.30
ADIYAMAN İLİ VE YÖRESİ AĞIZLARINDA KULLANILAN ÜNLÜLER VE
BUNLARIN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI
İNCELEMESİ
Serdar YAVUZ
ADIYAMAN EFSANELERİNDE ALP VE VELİ TİP
Özcan BAYRAK
AB’YE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE BÖLGE KALKINMA AJANSLARI
VE BÖLGESEL AZGELİŞMİŞLİK POLİTİKALARI
Nazif ÇETİN
AÇILIŞ KOKTEYLİ (Turizm Uygulama Oteli
İKİNCİ GÜN (04 NİSAN 2014)
REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU
FEN ve SOSYAL BİLİMLER SUNUMLARI
1.OTURUM: 09.00 – 10.00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI (Adıyaman Üni. Rektör Yrd.)
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN SANAL LABORATUVAR
09.00- 09.15
UYGULAMALARI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Mehmet EKİCİ, Mustafa ÖZDEN
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYON
BECERİLERİNİN SOSYOBİLİMSEL KONULAR BAĞLAMINDA
09.15- 09.30
İNCELENMESİ
Ümit DURUK, Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ
GERÇEK ZAMANLI GÖRÜNTÜDEN ARKAPLAN ÇIKARMA YÖNTEMLERİ
09.30 - 09.45
Hüseyin KUTLU, Ersan YAZAN
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARLIK VE İNŞAAT
09.45 - 10.00
SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ
Esra TOPTAŞ
10.00 – 10.15
Çay - Kahve Arası
2.OTURUM: 10.15 – 11.15
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Turhan KOYUNCU (Teknoloji Fakültesi Dekanı)
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KALITIM VE DNA KONUSUNDAKİ KAVRAM
YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE GİDERİLMESİ: BİR MODEL
10.15 - 10.30
ÖNERİSİ
Miyase TUTAR, Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ
ELEŞTİREL DÜŞÜNME BOYUTU KAZANDIRILMIŞ TAHMİN GÖZLEM
AÇIKLAMA (TGA) ETKİNLİKLERİN HAZIRLANMASI VE TANITILMASINA
10.30 - 10.45
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÇÖZELTİLER
Fuat TOKUR, Mustafa ÖZDEN
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE FEN GÜNLÜĞÜ KULLANIMININ
10.45-11.00
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK VE
AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
Mustafa ÖZDEN,Emine ÇAVUŞ
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNİN KURULUŞ AMACINI
GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİNİN İNCELENMESİ(Adıyaman Anadolu
11.00-11.15
Öğretmen Lisesi Örneği)
H. Hüseyin TAŞAR
11.15 – 11.30
Çay - Kahve Arası
3.OTURUM: 11.30 – 12.30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Kadir KARKIN (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.)
ADIYAMAN KENTLEŞMESİNİN TOPLUMSAL DİNAMİKLERİ VE
11.30 -11.45
SONUÇLARI
Gazanfer KAYA
SES EĞİTİMİNİN KONUŞMAYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
11.45-12.00
Ayfer SÖNMEZ, Barış TOPTAŞ
ADIYAMAN YÖRESİ HALK OYUNLARININ İNCELENMESİ
12.00-12.15
Sultan BİLGET, Barış TOPTAŞ
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇOCUK DERGİLERİNDE EDEBİYAT: 194012.15 – 12.30
2010 MUKAYESESİ
Mustafa Said KIYMAZ, Mustafa YILMAZ, Çetin YILDIZ
12.30 – 13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
İKİNCİ GÜN (04 NİSAN 2014)
REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU
GÜZEL SANATLAR ve SOSYAL BİLİMLER SUNUMLARI
4.OTURUM: 13.30 – 14.30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Fatih DOĞANOĞLU (İktisadi ve İd. Bil. Fak. Dekanı)
DEVALÜASYON POLİTİKALARI VE DIŞ TİCARETE ETKİSİ: TÜRKİYE
13.30-13.45
ÖRNEĞİ
İbrahim ÇÜTCÜ
13.45-14.00
14.00 -14.15
14.15 - 14.30
14.30 – 14.45
14.45 -15.00
15.00 -15.15
15.15 -15.30
15.30 -15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
ŞTEYNER PROBLEMİNİN ÜRÜN TAŞIMACILIĞI OPTİMİZASYONU
KAPSAMINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ
Suat AŞKIN
KURUMSAL KİMLİK ALGISI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ:
ÜNİVERSİTELER AÇISINDAN BİR ANALİZ
Murat AYAN, Mücahit ÇELİK
TÜRKİYE’DE KAPİTALİZM VE MÜHENDİSLİK BAĞLAMINDA
ERGONOMİYE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
Ferhat APAYDIN, Recep UYGUN
Çay - Kahve Arası
5.OTURUM: 14.45 – 15.45
OTURUM BAŞKANI:Prof. Dr. Muammer GÜL
YEREL YÖNETİMLERDE GENÇ GİRİŞİMCİLER
Münür OLMUŞ, Sezer KAPLAN, M.Ali DAĞDEVİREN, Ali KOÇ,
Hamdullah ATLI
BELEDİYELER ARASI İŞBİRLİĞİ
Lezgin GÜNGÖRMÜŞ, Halil İbrahim ADA, Hüseyin Gazi SEKMEN
TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN ESNAFLARA ETKİSİ: GAZİANTEP
GAZİLER CADDESİ ESNAFLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Aydın ÖZDEMİR, Bülent DEMİRAĞ
HEDONİK TÜKETİM
Özge İTİK
Çay - Kahve Arası
6.OTURUM: 16.00 – 17.00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR
SEÇİM MÜZİKLERİNİN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ EKTİLERİ
Barış Toptaş,Sultan BİLGET
16.15 – 16.30
16.30 -16.45
16.45 – 17.00
ADIYAMAN İLİNİN ÖSYS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÜZERİNE
Ramazan GÜRBÜZ, Emrullah ERDEM, Ali TEMURTAŞ, Aygen KOÇ
ŞEHİRLERİN MARKALAŞMASI VE ADIYAMAN İÇİN MARKA ÖNERİSİ
Yavuz Akçi
ADIYAMAN İLİNİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ VE GELİŞİMİ
Tuba YÜCE, Tuğçe TOKAK, Çiğdem KILINÇ, Mina ŞIK
KAPANIŞ TÖRENİ
OTURUM
09.00- 09.15
09.15- 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 – 10.15
10.15 - 10.25
10.25- 10.35
10.35–10.45
10.45-10.55
10.55-11.05
11.05-11.15
11.15 – 11.30
11.30 -11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 13.30
İKİNCİ GÜN (04 NİSAN 2014)
VEHBİ KOÇ KONFERANS SALONU
FEN ve SOSYAL BİLİMLER SUNUMLARI
1.OTURUM: 09.00 – 10.00
BAŞKANI: Prof. Dr. Yasin ÇİÇEK (Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı)
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KAPSAMINDAEFQM MÜKEMMELLİK
MODELİNİNBİR ANAOKULUNDA UYGULANMASI
Murat AYAN
KREDİ KARTI VE TURİZM HARCAMALARININ FİNANSMANINDA KREDİ
KARTI KULLANIMI
H. Yusuf GÜNGÖR
AHİLİK TEŞKİLATI İLE GÜNÜMÜZ MESLEK ÖRGÜTLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Hüseyin ALKIŞ
TİCARİ İŞLETMELERDE KİŞİLER ARASI ÇATIŞMALARDA
SALDIRGANLIĞIN ETKİSİ
Daniya AŞKIN, Suat AŞKIN
Çay - Kahve Arası
2.OTURUM: 10.15 – 11.15
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Manaf MANAFLI
ADIYAMAN’DA EV EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ
Telli DİYAR, Elif ÇAVUŞ
YEREL YÖNETİMLER VE KADIN
Alişan SÖYLEMEZ, M.Salih KARACAN, Hayriye YÜCEDAĞ, Devran
DEMİRTAŞ
KENT KONSEYLERİ VE YEREL DEMOKRASİ
Canset GÖKÇE, Pınar KAZAN, Suzan AKIN, İbrahim YİĞİT
MÜŞTERİ TİPLERİ
Ümmü Gülsüm BERKCAN
NÖROMARKETİNG6
Şeyma UYSAL
ADIYAMAN İLİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
FAALİYETLERİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI
Muhammed EROL, Ahmet ÇELİK, Veysel ÖRGEN, Hasan OKÇU
Çay - Kahve Arası
3.OTURUM: 11.30 – 12.30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hacı DURAN
NEMRUT DAĞI (ADIYAMAN) BİTKİ ÖRTÜSÜ ÜZERİNE
Ahmet Zafer TEL
OSMANLI İDARİ TAKSİMATINDA KIRSAL BİRİMLER
Ünal TAŞKIN
11. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA MISIR’DA MEYDANA GELEN BÜYÜK
KITLIĞIN SİYASÎ YANSIMALARI
Mustafa ALİCAN
ADIYAMAN’IN ÇEVRESEL TARİHİ VE MİMARİ DOKUSU, KORUNMASI
VE TANITILMASI
Yaprak TANRIVERDİ
ÖĞLE YEMEĞİ
İKİNCİ GÜN (04 NİSAN 2014)
VEHBİ KOÇ KONFERANS SALONU
FEN ve SOSYAL BİLİMLER SUNUMLARI
4.OTURUM: 13.30 – 14.30
13.30-13.45
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Servet EKMEKÇİ
NOBEL ÖDÜLLÜ “HIGGS ” BOZONUNUN CERN’DE KEŞFİ
Salim ÇERÇİ
13.45-14.00
14.00 -14.15
14.15 - 14.30
ADIYAMAN İLİNDE YETİŞEN BAZI ENDEMİK TAKSONLARIN IUCN
TEHLİKE KATEGORİLERİNİN İNCELENMESİ
Ahmet Zafer TEL, Ergün ÖZUSLU
UÇUCU KÜLLERİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAPI MALZEMESİ OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
Kadir GÜÇLÜER
Zn1-(y+x)MnyGdxO (y = 0.01; x = 0.02, 0.03, 0.04) BİLEŞİKLERİNİN
YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Kenan BULCAR, Ali Osman AYAŞ; Mustafa TOPRAKSU,
Ahmet EKİCİBİL
14.30 – 14.45
Çay - Kahve Arası
5.OTURUM: 14.45 – 15.45
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Aysel SIVACI
14.45 -15.00
15.00 -15.15
15.15 -15.30
15.30 -15.45
15.45-16.00
PROTOHİSTORİK DÖNEMDE ADIYAMAN VE 2013 YILI ARKEOLOJİK
YÜZEY ARAŞTIRMALARI
Sabahattin EZER
PROTON YAPISININ CERN’DEKİ CMS DENEYİNDE ARAŞTIRILMASI
Deniz SUNAR ÇERÇİ
YENİ BİR TEKNOLOJİ: MANYETİK SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ VE
LA0.85AG0.15MNO3 BİLEŞİĞİNİN MANYETOKALORİK ÖZELLİKLERİ
Ali Osman AYAŞ, AHMET EKİCİBİL
YENİLENEBİLİR BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ORGANİK İÇERİĞİ
YÜKSEK ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Fatih TUFANER
YENİ BENZOFURAN, NAFTOFURAN VEYA SİKLOBÜTAN HALKASI
İÇEREN KETON VE KETOKSİM TÜREVİ BİLEŞİKLERİN
ANTİBAKTERİYEL VE ANTİFUNGAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Ekin DEMİRAY, Hesna YİĞİT, Murat KOCA
BİRİNCİ GÜN (03 NİSAN 2014)
VEHBİ KOÇ KONFERANS SALONU FUAYESİ
13.30-17.00
13.30-17.00
DEMOKRASİ KORİDORU SERGİSİ
Yasin DOĞAN, Baykal DENİZ, Fatma TORUN, İsmail Hakan Akgün
İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİM MATERYALİ SERGİSİ
Ruhan KARADAĞ
İKİNCİ GÜN (04 NİSAN 2014)
ADIYAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI ATÖLYESİ
13.30-17.00
UYGULAMALI EL SANATLARI ÇALIŞMASI (WORKSHOP)
Yaprak TANRIVERDİ, Osman DOLAŞ, Hülya AK
03 -04 NİSAN 2014
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
09.00-17.00
RESİM SERGİSİ
Büşra KURUÇAY
Download

PDF olarak indirmek için tıklayınız - adyü