T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Takvimi
I. Sınıf Örgün
TARĠH
DERS
SINIF
SAAT
GÖZETMEN
09 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 1030 ÇağdaĢ Tarihçiliğin Evrimi
B357 - B359
09:00
Doç.Dr. Melih TINAL AraĢ. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ
11 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 1028 ÇağdaĢ Dünya Tarihi
B356 -B357
09:00
Doç.Dr. Nedim YALANSIZ AraĢ. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ
12 Haziran 2014 PerĢembe
TAR 1032 Eskiçağ’da Ön Asya
B356 B357
09:00
Prof.Dr. ġ. Recai TEKOĞLU AraĢ. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ
13 Haziran 2014 Cuma
TAR 1016 Eski Anadolu Tarihi I
PDÖ 316
13:15
Öğr.Gör.Dr. Handan BĠLĠCĠ ALTUNKAYALIER
16 Haziran 2014 Pazartesi
TDL 1002 Türk Dili II
B355-354
13:15
Öğr.Gör. Cahit YAġAR AraĢ. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ AraĢ. Gör. Yakup ÖZTÜRK
17 Haziran 2014 Salı
TAR 1024 Büyük Selçuklular
B355 B360
09:00
Prof.Dr. Mustafa DAġ AraĢ. Gör. Yakup ÖZTÜRK AraĢ. Gör. Bülent KUCAK
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 1018 Mesleksel Değerler ve Etik
B355
15:15
Doç.Dr. Kurtul GÜLENÇ - Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 1002 Osmanlı Paleografyası
1.ġB B355- 2.ġB B356
13:15
1.ġB Doç.Dr. Bilgin ÇELĠK, 2.ġB Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
20 Haziran 2014 Cuma
TAR 1026 Türk Demokrasi Tarihi
B354 B355
09:00
Doç.Dr. Hakkı UYAR AraĢ. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ
B-353 B-355 B-358
B-359 B-362 B-457
B-458 B-459 B-460
13:00
Okt. Hakan ERTERZĠ AraĢ. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ AraĢ. Gör. Bülent KUCAK
20 Haziran 2014 Cuma
ATA 1002 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Takvimi
II. Sınıf Örgün
TARĠH
DERS
GÖZETMEN
SINIF
SAAT
B355
13:15
Yrd.Doç.Dr. Nuri ADIYEKE
B357 B359
10:45
Yrd.Doç.Dr. Nuri ADIYEKE AraĢ. Gör. Yakup ÖZTÜRK
PDÖ B03
13:15
Öğr.Gör.Dr. Murat KILIÇ
Öğr.Gör.Dr. Handan BĠLĠCĠ ALTUNKAYALIER Öğr.Gör.Dr. Neslihan ÜNAL
10 Haziran 2014 Salı
TAR 2014 Dinler Tarihi
11 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 2034 Yeniçağ Osmanlı Siyasal Tarihi
12 Haziran 2014 PerĢembe
TAR 2020 Roma Uygarlığı
13 Haziran 2014 Cuma
TAR 2038 Helen Tarihi ve Uygarlığı
B355-B354
10:45
16 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 2006 Bizans Tarihi
B359-B57
10:45
Prof.Dr. Mustafa DAġ AraĢ.Gör M.ġerif ERKEK AraĢ. Gör. Bülent KUCAK
17 Haziran 2014 Salı
TAR 2004 Ortaçağ Avrupa Tarihi
B359-B355
10:45
Öğr.Gör.Dr. Neslihan ÜNAL Öğr.Gör.Dr. Handan BĠLĠCĠ ALTUNKAYALIER
17 Haziran 2014 Salı
TAR 2040 Tarih ve Sinema
PDÖ B03
15:15
Doç.Dr. Nedim YALANSIZ
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 2042 Eski Yunanca
PDÖ B03
15:15
Prof. Dr. ġ.Recai TEKOĞLU
B357-B356
10:45
Öğr.Gör.Dr. Murat KILIÇ AraĢ. Gör. Bülent KUCAK
PDÖ B03
15:15
Doç.Dr. Hakkı UYAR
1.ġB B356- 2.ġB B357
14:15
1.ġB Yrd. Doç.Dr. Nuri ADIYEKE, 2.ġB Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
19 Haziran 2014 PerĢembe
TAR 2036 Roma Tarihi
19 Haziran 2014 PerĢembe
TAR 2044 Demokrasi Tarihi
20 Haziran 2014 Cuma
TAR 2002 Osmanlıca Tarih Metinleri II
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Takvimi
III. Sınıf Örgün
TARĠH
DERS
SINIF
SAAT
GÖZETMEN
09 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 3002 Türk Kültür Tarihi
B357
10:45
Öğr.Gör. Bahar ARSLAN
09 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 3040 Türk ModernleĢmesi
B358
15:15
Doç.Dr. Hakkı UYAR
10 Haziran 2014 Salı
TAR 3038 Osm. Tarih Belgeleri II
PDÖ B02
13:15
Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
11 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 3022 Haçlı Seferleri Tarihi
PDÖ B02
13:15
Prof.Dr. Mustafa DAġ AraĢ. Gör. Bülent KUCAK
12 Haziran 2014 PerĢembe
TAR 3052 Mesleki Ġngilizce II
PDÖ 216
08:30
Öğr.Gör. Alev TĠSON
13 Haziran 2014 Cuma
TAR 3066 Yakınçağ Osmanlı Sos.ve Eko. Tarihi
PDÖ B05
10:45
Öğr.Gör. Bahar ARSLAN AraĢ. Gör. Yakup ÖZTÜRK
16 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 3058 Tarih ve Soykırım
PDÖ B03- PDÖ B02
13:15
Doç.Dr. Nedim YALANSIZ AraĢ.Gör M.ġerif ERKEK
17 Haziran 2014 Salı
TAR 3004 Yakınçağ Avrupa Siyasal Tarihi
B356-B357
10:45
Doç.Dr. Bilgin ÇELĠK AraĢ. Gör. Yakup ÖZTÜRK
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 3034 Ġmp. Gün. Ġç Ġsy.ve Isl Hareketleri
B359 -B357
09:00
Yrd.Doç.Dr. Türkmen TÖRELĠ AraĢ. Gör. Yakup ÖZTÜRK
19 Haziran 2014 PerĢembe
TAR 3064 Türk Eğitim Tarihi
B359-B360
10:45
Doç.Dr. Melih TINAL AraĢ. Gör. Yakup ÖZTÜRK
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Takvimi
IV. Sınıf Örgün
TARĠH
DERS
GÖZETMEN
SINIF
SAAT
PDÖ B02-PDÖ B05
09:00
Doç.Dr. Hakkı UYAR Öğr.Gör.Dr. Neslihan ÜNAL
B354
13:15
Öğr.Gör.Dr. Neslihan ÜNAL
B355
15:15
Doç.Dr. Melih TINAL
PDÖ B01
15:15
Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
B357-B356
09:00
Doç. Dr. Nedim YALANSIZ Öğr.Gör.Dr. Murat KILIÇ
09 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 4008 Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi
09 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 4016 Ġzmir Tarihi
10 Haziran 2014 Salı
TAR 4018 Türk Basın Tarihi
10 Haziran 2014 Salı
TAR 4032 Osmanlı Diplomatikası II
10 Haziran 2014 Salı
TAR 4004 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
11 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 4042 Siyasal DüĢünceler Tarihi
PDÖ B05- PDÖ B02
09:00
Prof. Dr. ġ. Recai TEKOĞLU Öğr. Gör. Dr. Handan BĠLĠCĠ ALTUNKAYALIER
11 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 4034 Cum.Tarihi Yaz.Sorunları
PDÖ B05
15:15
Yrd.Doç.Dr. Vefa KURBAN
11 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 4022 Tarih Boy.Sey.ve Seyahatnameler
PDÖ 216
13:15
Öğr.Gör.Dr. Neslihan ÜNAL
12 Haziran 2014 PerĢembe
TAR 4044 Eski Batı Edebiyatı Tarihi
PDÖ B02
13:15
Öğr.GörDr. Handan BĠLĠCĠ ALTUNKAYALIER
12 Haziran 2014 PerĢembe
TAR 4028 Top.Tarih ÇalıĢmaları
B360
09:00
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Takvimi
I. Sınıf II. Öğretim
TARĠH
DERS
GÖZETMEN
SINIF
SAAT
1.ġB B353- 2.ġB B354
17:15
1.ġB Doç.Dr. Bilgin ÇELĠK, 2.ġB Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
09 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 1002 Osmanlı Paleografyası
10 Haziran 2014 Salı
TAR 1024 Büyük Selçuklular
B353-B355
19:15
Prof.Dr. Mustafa DAġ AraĢ.Gör M.ġerif ERKEK AraĢ. Gör. Bülent KUCAK
11 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 1032 Eskiçağ’da Ön Asya
B353-B354
17:15
Prof.Dr. ġ. Recai TEKOĞLU Öğr.Gör.Dr. Murat KILIÇ
13 Haziran 2014 Cuma
TAR 1026 Türk Demokrasi Tarihi
B354-B355
17:15
Doç.Dr. Hakkı UYAR AraĢ. AraĢ.Gör M.ġerif ERKEK
17 Haziran 2014 Salı
TAR 1030 ÇağdaĢ Tarihçiliğin Evrimi
B353-B354
17:15
Doç.Dr. Melih TINAL AraĢ. Gör. Yakup ÖZTÜRK
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
TDL 1002 Türk Dili II
B353-B356
19:15
Öğr.Gör. Cahit YAġAR AraĢ.Gör M.ġerif ERKEK AraĢ. Gör. Bülent KUCAK
19 Haziran 2014 PerĢembe
TAR 1028 ÇağdaĢ Dünya Tarihi
B353-B354
19:15
Doç.Dr. Nedim YALANSIZ Öğr. Gör. Bahar ARSLAN
B-353 B-355 B-358
B-359 B-362 B-457
B-458 B-459 B-460
15:00
Dr. Mithat Kadri VURAL AraĢ. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ AraĢ. Gör. Yakup ÖZTÜRK
20 Haziran 2014 Cuma
ATA 1002 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Takvimi
II. Sınıf II. Öğretim
TARĠH
DERS
SINIF
SAAT
GÖZETMEN
09 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 2044 Demokrasi Tarihi
B355
17:15
Doç.Dr. Hakkı UYAR
10 Haziran 2014 Salı
TAR 2024 Denizcilik Tarihi
B354
17:15
Prof.Dr. Mustafa DAġ AraĢ. Gör. Bülent KUCAK
11 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 2034 Yeniçağ Osmanlı Siyasal Tarihi
B354-B353
19:15
Yrd.Doç.Dr. Nuri ADIYEKE AraĢ. Gör. Yakup ÖZTÜRK
12 Haziran 2014 PerĢembe
TAR 2038 Helen Tarihi ve Uygarlığı
B355-B353
17:15
Öğr.Gör.Dr. Handan BİLİCİ ALTUNKAYALIER Araş. Gör. Bülent KUCAK
13 Haziran 2014 Cuma
TAR 2036 Roma Tarihi
B355-B354
19:15
Öğr.Gör.Dr. Murat KILIÇ AraĢ. Gör. Yakup ÖZTÜRK
16 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 2040 Tarih ve Sinema
B354
19:15
Doç.Dr. Nedim YALANSIZ
17 Haziran 2014 Salı
TAR 2002 Osmanlıca Tarih Metinleri II
1.ġB B354- 2.ġB B355
19:15
1.ġB Yrd. Doç.Dr. Nuri ADIYEKE, 2.ġB Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 2004 Ortaçağ Avrupa Tarihi
B355-B354
17:15
Öğr.Gör.Dr. Neslihan ÜNAL Araş. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ
Prof.Dr. Mustafa DAġ AraĢ.Gör M.ġerif ERKEK AraĢ. Gör. Bülent KUCAK
Yrd.Doç.Dr. Nuri ADIYEKE
19 Haziran 2014 PerĢembe
TAR 2006 Bizans Tarihi
B355
19:15
20 Haziran 2014 Cuma
TAR 2014 Dinler Tarihi
B355
17:15
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Takvimi
III. Sınıf II. Öğretim
TARĠH
DERS
GÖZETMEN
SINIF
SAAT
B356 B357
17:15
Yrd.Doç.Dr. Türkmen TÖRELĠ AraĢ.Gör M.ġerif ERKEK
Doç.Dr. Bilgin ÇELĠK AraĢ.Gör M.ġerif ERKEK
09 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 3034 Ġmp. Gün. Ġç Ġsy.ve Isl Hareketleri
10 Haziran 2014 Salı
TAR 3004 Yakınçağ Avrupa Siyasal Tarihi
B356-B357
17:15
11 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 3022 Haçlı Seferleri Tarihi
B355
17:15
Prof.Dr. Mustafa DAġ AraĢ. Gör. Bülent KUCAK
12 Haziran 2014 PerĢembe
TAR 3046 Türk Hukuk Tarihi
B356
17:15
Yrd.Doç.Dr. Nuri ADIYEKE
13 Haziran 2014 Cuma
TAR 3038 Osm. Tarih Belgeleri II
B356
19:15
Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
16 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 3066 Yakınçağ Osmanlı Sos.ve Eko. Tarihi
B356-B357
19:15
Öğr.Gör. Bahar ARSLAN AraĢ.Gör M.ġerif ERKEK
17 Haziran 2014 Salı
TAR 3002 Türk Kültür Tarihi
B356
17:15
Öğr.Gör. Bahar ARSLAN
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
TAR 3064 Türk Eğitim Tarihi
B356 B357
17:15
Doç.Dr. Melih TINAL AraĢ. Öğr.Gör. Bahar ARSLAN
20 Haziran 2014 Cuma
TAR 3058 Tarih ve Soykırım
B357
17:15
Doç.Dr. Nedim YALANSIZ
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Seçmeli Havuz Dersleri
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Takvimi
ESH III. Sınıf Örgün
TARĠH
DERS
12 Haziran 2014 PerĢembe
ESH 0028 Eskiçağdan Günümüze Ġzmir Kent Tarihi
12 Haziran 2014 PerĢembe
ESH 0026 Tarihsel Açıdan Avrupada Türk Ġmgesi
GÖZETMEN
SINIF
SAAT
PDÖ B01
13:15
Öğr. Gör. Neslihan ÜNAL
B357
15:15
Öğr. Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
Download

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2013