T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK BÖLÜMÜ2013-2014 HAFTALIK DERS PROGRAMI
I.YIL /BAHAR YARIYILI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
08.30-09.20
Ebelikte Temel
Uygulamalar
[Lab.]
Ebelikte Temel
Uygulamalar
(Klinik Uygulama)
Ebelikte Temel
Uygulamalar
(Klinik Uygulama)
09.30-10.20
“
“
“
“
10.30-11.20
“
“
“
Mikrobiyoloji ve
Parazitoloji
(Laboratuar)
11.30-12.20
“
“
“
“
SAAT
13.30-14.20
PAZARTESİ
Derslik : 1
CUMA
Mikrobiyoloji ve
Parazitoloji
(Teorik)
YEMEK TATİLİ
Ebelikte Temel
Uygulamalar
[Teorik]
İnsan Davranışları
ve İletişim
Becerileri
Yabancı Dil-II
“
“
“
;
14.30-15.20
“
15.30-16.20
“
16.30-17.20
“
“
“
“
Beslenme İlkeleri
“
;
DERSİN ADI
* Ebelik ve Temel Uygulamalar
“
→
→
→
→
→
→
→
→
“
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yard.Doç.Dr.Meral MADENOĞLU KIVANÇ
Yard.Doç.Dr.Fatma AY
Doç.Dr.Neriman Zengin.
Yard.Doç.Dr Asiye GÜL
Yard.Doç.Dr.Nuran GENÇTÜRK
Yard.Doç.Dr.Esma DEMİREZEN
Öğr.Gör.Dr. Besey ÖREN
Arş.Gör.Nur Elçin BOYACIOĞLU
YER
FAKÜLTE
* İnsan Davr.ve İletişim Becerileri
→ →
Yard.Doç.Dr.Neslihan ÖZCAN
Arş.Gör.Nur Elçin BOYACIOĞLU
FAKÜLTE
* Mikrobiyoloji-Parazitoloji
→ →
Prof.Dr.Ömer KÜÇÜKBASMACI
C . T . F.
* Beslenme İlkeleri
→ →
Doç.. Dr.Neriman ZENGİN
Öğr.Gör.Dr. Besey ÖREN
FAKÜLTE
* Yabancı Dil-I1
→ →
FAKÜLTE
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II
→ →
FAKÜLTE
* Türk Dili-1I
→ →
FAKÜLTE
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK BÖLÜMÜ2013-2014 HAFTALIK DERS PROGRAMI
II.YIL /BAHAR YARIYILI
SAAT
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
SALI
PERŞEMBE
Derslik : 2
CUMA
DOĞUM BLGİSİ
2
Doğum Bilgisi II
(Klinik Uygulama)
Doğum Bilgisi II
(Klinik Uygulama)
09.30-10.20
“
“
“
10.30-11.20
“
“
“
11.30-12.20
“
“
“
08.30-09.20
13.30-14.20
YEMEK TATİLİ
Ebelik Tarihi ve
ETİK
Sağlık Sosyolojisi
Epidemiyoloji
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
14.30-15.20
15.30-16.20
Şehir ve Kültür
İstanbul
İLK yardım“
Bulaşıcı Hastalıklar
“
16.30-17.20
“
;
“
DERSİN ADI
* Doğum Bilgisi II
→ →
→ →
→ →
→ →
→ →
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Hacer KARANİSOĞLU
.Doç.Dr.Saadet YAZICI
Doç.Dr.Nurten KAYA
Öğr.Gör.Dr.Tülay YILMAZ
Araş.GörDr.Hüsniye DİNÇ
Araş.Gör.Sevil GÜNAYDIN
YER
FAKÜLTE
* Ebelik Tarihi ve Etik
→ →
→ →
Doç.DR.Nurten Kaya
FAKÜLTE
* Epidemiyoloji
→ →
.Doç.Dr. Sevil İNAL
FAKÜLTE
*Bulaşıcı Hastalıklar
→ →.Doç.Dr.Gülçin BOZKURT
*Sağlık Sosyolojisi
→ →
* İlk Yardım
→ → Yard.Doç.Dr.Nuran GENÇTÜRK
→ → Yard.Doç.Dr. Asiye GÜL
→ →Prof.Dr.Ahmet Kala
*Şehir ve Kültür İstanbul
Yard.Doç.Dr.Lütfi SUNAR
FAKÜLTE
FAKÜLTE
FAKÜLTE
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK BÖLÜMÜ 2013-2014 HAFTALIK DERS PROGRAMI
III.YIL /BAHAR YARIYILI
PAZARTESİ
SAAT
SALI
Derslik : 3
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Doğum Bilgisi IV
Yeni Doğan Çocuk
Sağlığı Hastalıkları
(Uygulama)
Yeni Doğan Çocuk
Sağlığı Hastalıkları
(Uygulama
CUMA
08.30-09.20
Yeni Doğan Çocuk
Sağlığı Hastalıkları
09.30-10.20
“
Ebelikte Öğretim
“
“
“
10.30-11.20
“
“
“
“
“
11.30-12.20
“
“
“
“
“
Araştırma
Yöntemleri
“
“
“
“
“
YEMEK TATİLİ
13.30-14.20
Ruh Sağlığı
14.30-15.20
“
“
15.30-16.20
“
(Bilgisayar)
Fen Fakültesi
“
“
16.30-17.20
“
“
“
“
DERSİN ADI
* Doğum Bilgisi IV
Seçimlik Ders
CS /ÜS
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Hacer KARANİSOĞLU
.Doç.Dr.Saadet YAZICI
Öğr.Gör.Dr.Tülay YILMAZ
Araş.Gör.Dr.Hüsniye DİNÇ
Araş.Gör.Sevil GÜNAYDIN
YER
FAKÜLTE
* Araştırma Yöntemleri
→ →
→ →
.Doç.Dr.Nurten Kaya
Yard.Doç.Dr.Esma DEMİREZEN
FAKÜLTE
* Ruh Sağlığı
→ →
→ →
Yard.Doç.Dr.Neslihan ÖZCAN
Arş.Gör.Nur Elçin BOYACIOĞLU
FAKÜLTE
* Yenidoğan-Çocuk Sağlığı ve hastalıkları →
→
→
→
FAKÜLTE
* Seçimlik Ders I (CS/ÜS )
FAKÜLTE
→
→ Doç.Dr.Sevil İNAL
→ . Doç.Dr. Gülçin BOZKURT
→ Uzm.Hemş Figen UĞURLU
Uzm .Hem.Dr.Leyla Erdim
→ → .Doç.Dr.Saadet YAZICI
→ → Öğr.Gör.Dr.Tülay YILMAZ
* Seçimlik Ders II
(Bilgisayar Kullanımı)
→ →
Ebelikte Ögretim
→
→ →
Yard.Doç.Dr. Zeynep Çiçek ÖNEN
FEN FAKÜLTESİ
Doç.Dr.Nurten KAYA
Uzm.Hemş Figen UĞURLU
FAKÜLTE
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK BÖLÜMÜ 2013-2014 HAFTALIK DERS PROGRAMI
IV.YIL /BAHAR YARIYILI
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
08.30-09.20
İnternlik Programı
(KlinikUyg)
İnternlik Programı
(KlinikUyg)
İnternlik Programı
(KlinikUyg)
İnternlik Programı
(KlinikUyg)
09.30-10.20
“
“
“
“
SAAT
PAZARTESİ
Derslik: 4
CUMA
10.30-11.20
Seçimlik Ders IV
“
“
“
“
11.30-12.20
“
“
“
“
“
YEMEK TATİLİ
13.30-14.20
İnternlik Programı
(Teorik)
“
“
“
“
14.30-15.20
“
“
“
“
“
15.30-16.20
“
“
“
“
“
16.30-17.20
“
“
“
“
“
DERSİN ADI
* İnternlik Programı II
2-Toplumu Tanıma ve Değerlendirme
ÖĞRETİM ÜYESİ
→ →
→ →
→ →
→ →
→ →
YER
.Doç.Dr.Saadet YAZICI
Öğr.Gör.Dr.Tülay YILMAZ
Araş.Gör.Dr.Hüsniye DİNÇ
Araş.Gör.Sevil GÜNAYDIN
Yard.Doç.Dr.Esma DEMİREZEN
FAKÜTTE
Download

Ders Programı - Sağlık Bilimleri Fakültesi