TARİH
NİĞDE HASTANESİ ACİL 2014 EKİM AİLE HEKİMİ VE ASE NÖBET LİSTESİ
ASIL DR.NÖBETÇİ ADI
YEDEK DR.NÖBETÇİ ADI
ASIL ASE NÖBETÇİ ADI
YEDEK NÖBETÇİ ASE ADI
SOYADI
SOYADI
SOYADI
SOYADI
NÖBET SAATİ
01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014
04.10.2014
05.10.2014
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
11.10.2014
12.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
20.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
25.10.2014
26.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
DR.SONGÜL KOÇYĠĞĠT
DR.ġERĠFGÜL AKSOY
DR.NURGÜL TURANLI
DR.RAMAZAN KOÇYĠĞĠT
DR.ÖMER AKSOY
DR.ESĠN YAVAġOĞLU
DR.HÜSEYĠN ÖZDOĞAN
UZ.DR.AHMET SEVĠNDĠK
DR.MEFAĠL AKSU
DR.AYKUT YASDI
DR.YAHYA ÇĠFTÇĠ
DR.ZERRĠN ÖZMEL
DR.AHMET REHA KARA
DR.ABDULLAH ÇAĞLAR DĠMĠCĠ
DR.YASEMĠN CANIMOĞLU
DR.ALTAN YEġĠLDAL
DR.FAHRETTĠN DEMĠRBAġ
DR.SELÇUK ÖZMEL
DR.FAĠK SERDAR AYDIN
DR MEHMET DURUKAN
DR.HÜSEYĠN POLAT
DR.RAMAZAN DEMĠRCĠ
DR.BARIġ VURMAZ
DR.AYLĠN ÖZER
DR.ÖZDEN BOZ
DR.ÖMER AKSOY
DR.MEHMET EMĠN FERHAT
DR.FATĠH ÇOBAN
DR.ABDULLAH EYÜBOĞLU
DR.ÖZGÜR TANIK
DR.ADEM ġEN
DR.AYKUT YASDI
DR.ABDULLAH EYÜBOĞLU
DR.YAHYA ÇĠFTÇĠ
DR.SÜLEYMAN AKBAġ
DR.HÜSEYĠN ÖZDOĞAN
DR.SELÇUK ÖZMEL
DR.YASEMĠN CANIMOĞLU
DR.REYHAN DĠMĠCĠ
DR.AHMET REHA KARA
DR.MUSTAFA TEKĠN
DR.RAMAZAN DEMĠRCĠ
DR.ZERRĠN ÖZMEL
DR.ÖZGÜR TANIK
DR MEHMET EMĠN FERHAT
DR.HÜSEYĠN ġAHĠN
DR.FAHRETTĠN DEMĠRBAġ
DR.ÖZDEN BOZ
DR.MIZRAP ÖZER
DR.BARIġ VURMAZ
DR.ġERĠFGÜL AKSOY
DR.MEHMET DURUKAN
DR.ADEM ġEN
DR.YILMAZ SULUTAġ
DR.FAĠK SERDAR AYDIN
UZ.DR.AHMET SEVĠNDĠK
ÖZLEM BOZKURT
FĠKRĠYE DUYDU
EBRU GENÇ
ĠSMAĠL KAHRAMAN
DĠLARA SEVĠLEN BOZDAĞ
AYSUN ÖZKAYA
AYġE ÇAVUġ
ĠSMAĠL KAHRAMAN
AYġE DURUKAN
DĠLARA SEVĠLEN BOZDAĞ
GÖNÜL ÖLMEZ
ÖZLEM BOZKURT
ġENAY YILMAZ
ġEHNAZ GÜRBÜZ
ġEHNAZ GÜRBÜZ
DENĠZ TUNCER
AYġE ÇAVUġ
DENĠZ KORKMAZOĞLU
ġENAY YILMAZ
FATĠH YEĞEN
AYġE ġEN
AYSUN ÖZKAYA
KUBĠLAY DEMĠRAY
DAVUT ERDOĞAN
TUĞBA TEL
DUYGUHAN MENDĠ
SERAP BULDU
YEġĠM TEMUR
GÜLġEN AFġAR
FATĠH YEĞEN
DAVUT ERDOĞAN
MEHTAP ÖZTÜRK
AYġE DURUKAN
AYġE ġEN
ÖZLEM ÇĠFTÇĠBAġI YANIK
FĠLĠZ ONAT
ÖZLEM ÇĠFTÇĠBAġI YANIK
FĠKRĠYE DUYDU
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
28.10.2014
DR.HÜSEYĠN ġAHĠN
DR.HÜSEYĠN POLAT
KUBĠLAY DEMĠRAY
YEġĠM TEMUR
16:00-24:00
28.10.2014
DR.MUSTAFA TEKĠN
DR.ALTAN YEġĠLDAL
DENĠZ KORKMAZOĞLU
DENĠZ TUNCER
16:00-24:00
29.10.2014
DR.SÜLEYMAN AKBAġ
DR.MEFAĠL AKSU
GÖNÜL ÖLMEZ
EBRU GENÇ
16:00-24:00
30.10.2014
DR.NURHAN NEBOL
DR.AYġE AKPARLAR
ESRA YÜKSEL
SÖNMEZ DEMĠR
16:00-24:00
31.10.2014
DR.FATMA ÜNAL
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
Dr. Bilgehan ÖZTÜRK
Halk Sağlığı Müdürü
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
Download

Dr. Bilgehan ÖZTÜRK Halk Sağlığı Müdürü