T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI I. DÖNEM MAZERET SINAV PROGRAMI
15:00
16:00
17.00
8 Mart 2015
13.00
12.00
11.00
TARİH SAAT
GRUP
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
EĞİTİM BİL.GİRİŞ
EĞİTİM BİL.GİRİŞ
EĞİTİM BİL.GİRİŞ
EĞİTİM BİL.GİRİŞ
EĞİTİM BİL.GİRİŞ
EĞİTİM BİL.GİRİŞ
EĞİTİM BİL.GİRİŞ
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Prof.Dr.Selahattin TURAN
Prof.Dr.Cemil YÜCEL
Yard.Doç.Dr.İlknur YÜKSEL
Yard.Doç.Dr.Derya YILMAZ
Yard.Doç.Dr.İlknur ŞENTÜRK
Prof.Dr.Ahmet AYPAY
Yard.Doç.Dr.Semra KIRANLI
Prof.Dr.M.Bahaddin ACAT
Doç.Dr.Zühal ÇUBUKÇU
Doç.Dr.Asım ARI
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Yard.Doç.Dr.Ümit ÖZKANAL
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yard.Doç.Dr.Fatih BEKTAŞ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Doç.Dr.Engin KARADAĞ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Doç.Dr.Kürşat YENİLMEZ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Prof.Dr.Pınar ANAPA
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
Yard.Doç.Dr.Yalçın BAY
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
Yard.Doç.Dr.Abdülkadir ÖZTÜRK
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
Yard.Doç.Dr.Nevin GÜNER
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
Prof.Dr.Ayhan AYDIN
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
Yard.Doç.Dr.Mine SÖNMEZ
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
Yard.Doç.Dr.Ümmügülsüm KORKMAZ
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
Doç:Dr.Mizrap POLAT
ÖĞRT.MESLEK ETİĞİ
Yard.Doç.Dr.Ersin KARADEMİR
ÖĞRT.MESLEK ETİĞİ
Yard.Doç.Dr.Munise SEÇKİN
ÖĞRT.MESLEK ETİĞİ
Doç.Dr.İsmail ACUN
ÖĞRT.MESLEK ETİĞİ
Yard.Doç.Dr.Hüseyin ANILAN
ÖĞRT.MESLEK ETİĞİ
Yard.Doç.Dr.Burcu ANILAN
ÖĞRT.MESLEK ETİĞİ
Prof.Dr.Özden TEZEL
ÖĞRT.MESLEK ETİĞİ
Yard.Doç.Dr.Asiye BERBER
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Doç.Dr.Pınar GİRMEN
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Doç.Dr.M.Zafer BALBAĞ
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Yard.Doç.Dr.İlknur YÜKSEL
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Yard.Doç.Dr.Neslihan BAY
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Doç.Dr.Cansu Filik İŞÇEN
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Doç.Dr.Deniz KORKMAZ
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Yard.Doç.Dr.Zeynep YURTSEVEN AVCI
DERSLİK İkt.ve İdari
Bil.Fakültesi
A-31
A-31
A-31
A-31
A-31
A-31
Download

A-31 A-31 A-31 A-31 A-31 A-31 - Eğitim Fakültesi