XII. Avrasya
Androlojİ Zirvesİ
GÜNCEL androloji sempozyumu
ulanbatUr, moğolistan
16-17 haziran 2016
moğolistan
üroloji / androloji derneği
işbirliği ile
06 Bakü
20
4
Petersb
St.
u
07 Taşkent
20
XII
2
9 Soçi
200
0 Kıev
201
d
3 Bu apeşt
01
e
2
rg
20
1
sı
8 Is k göl
00
ü
p
5 ko enha
01
g
2
16 Madrıd
20
12 Bükreş
20
11 Tıran
20
www.androloji.org.tr
www.eurasianandrologysummit.org
Değerli meslektaşlarımız ve tıpta uzmanlık öğrencileri;
Anadolu’nun coğrafi olarak doğu-batı arasında doğal köprü olması gibi Türk Ürolojisi de kurulduğu
günden beri batı-doğu arasında bilimsel bir köprü görevini üstlenmiştir.
Türk Androloji Derneği de Avrasya işbirliği konsepti ile bu coğrafyada köprünün oluşturulmasında,
tahkim edilmesinde öncü görevini üstlenmiştir. Daha sonra bu konsept diğer alt branş dernekleri
tarafından da benimsenmiş ve takip edilmiştir. Türk Androloji Derneği 2006 yılında başladığı bu
yolculuğa Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Soçi (Rusya), Ukrayna, Arnavutluk, Romanya,
Macaristan, St. Petersburg (Rusya), Danimarka ve İspanya ile devam etmiştir.
Bu yolculukta Türklerin ilk yerleşkesi olan Orhun vadisi Avrasya Androloji konseptinin doğudaki son
varış noktası olarak hedeflenmiştir.
Avrasya Androloji Sempozyumunu 16-17 Haziran 2016 tarihinde Ulan Bator-Moğolistan’da
Moğolistan Üroloji/Androloji Derneği işbirliği çerçevesinde organize edilecektir.
Türklerin 7. yüzyılda batıya doğru göç edişlerinden 1400 yıl sonra onların ahvadı olarak yaşadıkları
yerlere bilimsel işbirliğiyle dönmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.
Sempozyumdan sonra isteğe bağlı olarak Orhun, Selenge ve Tuul ırmağı yataklarındaki Türk
yazıtları ziyaret edilecektir. Bu yazıtları aynı zamanda fallus kültü açısından değerlendirilmesi
Androloji tarihi ile uğraşan Türk Androloji Derneği açısından yeni bir pencere açılmasını
sağlayacaktır.
Avrasya serüveninin ilk turunun son durağı olan Moğolistan’daki sempozyumu katılımınızla
onurlandırmanızı diler saygılar sunarız.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Selahittin Çayan
Türk Androloji Derneği Bilimsel Kurul Başkanı
Prof. Dr. İrfan Orhan
Türk Androloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu
Avrasya Androloji Zirvesi Genel Sekreteri
Download

12.Avrasya Androloji Sempozyumu