1
Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Klinik Biyokimya Derneği Ankara Şubesinin 6 Şubat 2016 tarihinde
Ankara’da düzenlemiş olduğu “Toksikoloji Çalıştayı: Yasaklı Madde Analizinde
Klinik Laboratuvar” değerli katılımınızla gerçekleştirilecektir.
Sempozyumda Ulusal uyuşturucu eylem planı ve Sağlık Bakanlığı'nın
çalışmalarını, yasaklı madde analizinde preanalitik, analitik ve post analitik süreç ile
ilgili güncel bilgileri aktarmak, bu alanda çalışan uzmalarımızla sorunları, deneyimleri
ve çözüm önerilerini tartışabileceğimiz bir buluşma ortamı oluşturmayı hedefliyoruz.
Ankara'da siz meslektaşlarımızla birlikte olmaktan, bilgi ve deneyimleri
paylaşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla,
Doç. Dr. Aslı PINAR
Prof. Dr. Özkan ALATAŞ
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Ankara Şubesi Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Çalıştay Organizasyon Komitesi
Aslı PINAR
Çiğdem KARAKÜKÇÜ
Tuncay KÜME
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
Aslı PINAR
Osman ÇAĞLAYAN
Metin ALDEMİR
Fatih BAKIR
Nilüfer BAYRAKTAR
2
TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ankara Şubesi
Toksikoloji Çalıştayı
Yasaklı Madde Analizinde Klinik Laboratuvar
6 Şubat 2016, Ankara
Çalıştay Kayıt Formu
Adı, Soyadı:
Çalıştığı Kurum:
Ünvanı:
□Uzman
□Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
Telefon:
Yazışma Adresi:
e-posta:
Çalıştay Kayıt Ücreti
Uzman
50 TL
Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
25 TL
Çalıştay kayıt ücretinin yatırılacağı banka bilgileri:
Türk Klinik Biyokimya Derneği Ankara Şubesi
Yapı Kredi Bankası Hacettepe Şubesi 73039201
IBAN: TR 03 0006 7010 0000 0073 039201
ÖNEMLİ NOT:
*Katılım formunu gönderen katılımcılara katılım belgeleri toplantı sonunda verilecektir.
* Katılımcı Adı-Soyadının MUTLAKA banka dekontunda belirtilmesi gerekmektedir.
*Bankaya yapılacak toplu ödemelerde her katılımcının Adı-Soyadı belirtilmelidir.
*Kayıt formunun [email protected] adresine gönderilmesi gereklidir.
*Tıpta uzmanlık öğrencisi katılımcıların, kurumlarından aldıkları tıpta uzmanlık öğrencisi olduklarını
gösterir resmi belgeyi de [email protected] adresine göndermeleri önemle rica olunur.
*Kayıt iptalinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
*Havale masrafı katılımcıya aittir.
ÇALIŞTAY BİLİMSEL SEKRETERYASI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Doç. Dr. Aslı Pınar
Doç. Dr. Tuncay Küme
Telefon: 0 312 305 28 41-118
Telefon: 0 232 412 44 16
GSM: 0 542 513 98 95
GSM: 0 505 525 04 40
e-posta: [email protected]
3
TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ankara ŞUBESİ
Toksikoloji Çalıştayı
Yasaklı Madde Analizinde Klinik Laboratuvar
6 Şubat 2016, Ankara
08:30-09:00
Kayıt
09:00-09:30
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Oya BAYINDIR
TKBD Kurucu Başkanı
Doç. Dr. Aslı PINAR
TKBD Ankara Şb. Başkanı
Prof. Dr. Özkan ALATAŞ
TKBD Yönetim Kurulu Başkanı
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Özkan ALATAŞ
1. Oturum
Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı
09:30-10:00
10:00-10:30
Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı ve Sağlık
Bakanlığı'nın Çalışmaları
Denetimli Serbestlik Ve Klinik Laboratuvar
Süreci
Uzm. Dr. Ferzane MERCAN
T.C. Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Daire Başkanı
Dr. Mustafa Kemal ÇETİN
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Tıbbi Hizmetleri Daire Başkanlığı
Kahve Arası
10:30-11:00
2. Oturum
Madde ve Bağımlılık nedir?
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Filiz AKBIYIK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D.
11:00-11:30
11:30-12:00
Bağımlılık Nedir?
Bağımlılık İzleminde Klinik ve Laboratuvar
İşbirliği
Madde Analizi Nedir?
Analiz Öncesi Süreçte Önemli Konular
Uzm. Dr. Can GÜREL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Doç. Dr. Tuncay KÜME
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D.
Öğle Yemeği
12:00-13:00
3. Oturum
Madde analizinde analiz ve sonrası
Oturum Başkanı
Prof. Aslıhan AVCI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D.
13:00-13:30
13:30-14:00
Tarama ve doğrulama analizinde
kullanılan analitik yöntemler nelerdir?
LC-MS/MS uygulamalarından paylaşımlar
Madde Analizinde Raporlama Nasıl
Yapılmalı? Analiz Sonrası Süreçte Nelere
Dikkat Edilmeli?
14:00-14:30
Doç. Dr. Aslı PINAR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D.
Doç. Dr. Çiğdem KARAKÜKÇÜ
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya
Kahve Arası
4. Oturum
Paylaşımlar ve Tartışma
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Özgür AKGÜL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Biyokimya A.D.
15:30-16:00
Madde Analizinde Örnek Laboratuvar
Uygulamaları
Analitik Yöntemler ve LC-MS/MS
Uygulamalardan Paylaşımlar
Güncel Paylaşımlar
16:00-16:30
Sorular, Katkılar ve Öneriler
16:30-17:00
Katılım Belgelerinin Verilmesi ve Kapanış
14:30-15:00
15:00-15:30
Uzm. Dr. Esin BÖKE
Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Tıbbi Biyokimya
Doç. Dr. Aslı PINAR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D.
4
Download

tıklayınız. - Türk Klinik Biyokimya Derneği