TME Cerrahisinde Prensipler:
1. Uygulamalı Kadavra Diseksiyon Kursu
27 Şubat 2016 Cumartesi
30
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
12
13
13
13
50
00
20
40
00
15
35
55
15
15
15
15
45
50
Kayıt / Registration
00
Açılış / Welcome
20
TME Fonksiyonel Anatomisi
TMJ Functional Anatomy
Kondil Kırıklarında Cerrahi Yaklaşımlar
Surgical Approaches in Condylar Fractures
Çocuk ve Erişkinlerde TME Ankilozu
TMJ Ankylosis in Children and Adults
8
9
9
9
10
10
10
10
11
12
13
18
13
14
40
00
İsmail Doruk Koçyiğit
Andreas Neff
Alper Alkan
15
Kahve Arası / Coffee Break
35
TME Artroskopisi ve Temel Prensipler
TMJ Arthroscopy and Basic Principles
Reha Ş. Kişnişçi
55
TME'de Neden Kişiye Özel Fossa Protezleri ve Yağ Grefti
Why Custom Hemijoint TMJ Prosthesis and Fat Graft
Umut Tekin
15
Total TME Protezleri
Total TMJ Prosthesis
Artroskopi Uygulaması
Arthroscopy Practice
15
15
30
Andreas Neff
Reha Ş. Kişnişçi
Öğle Yemeği / Lunch
Kadavra Laboratuvarı (Master Diseksiyon)
Cadaver Lab
(Master Dissection)
45
Açık Eklem Cerrahisi Demostrasyonu
Demonstration for Open TMJ Surgery
00
Kahve Arası / Coffee Break
Preauriküler Yaklaşım - Preauricular Approaches
Retroauriküler Yaklaşım - Retroauricular Approaches
Anguler Yaklaşım - Angular Approaches
Transparotid Yaklaşım - Transparotid Approaches
Andreas Neff
00
00
00
00
Katılımcı Uygulamaları / Hands-on Cadaver Session
00
30
Kapanış ve Sertifika / Closing Remarks and Certificate
14 15
15 18
18 18
Andreas Neff
Download

Programı İndirin - TME Cerrahisinde Prensipler