KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL TARİHLERİ
* Öğrencilerin sınava öğrenci kimlik kartlarıyla girmesi zorunludur. Öğrenci kimlik kartları yanlarında olmayanlar
hiçbir koşulda sınava alınmayacaktır. Öğrenciler sınav başlamadan öğrenci kimlik kartlarını sıralarının üstünde ve köşe
kısımlarında hazır bulundurmalıdır. *Tüm öğrenciler kendi öğretim türünün bulunduğu sınıflarda sınava girecektir.
1.SINIF
DERS KODU VE İSİMLERİ
SINAV
TARİHLERİ
07.01.2016
SINAV
SAATLERİ
13.30
COG103 Fiziki Coğrafyaya
Giriş
COG105 Beşeri Coğrafyaya
Giriş
COG107 Kayaç Coğrafyası
06.01.2016
09.00
08.01.2016
13.30
31.12.2015
09.00
COG109 Klimatolojiye Giriş
29.12.2015
16.30
COG111 Yerküre
28.12.2015
09.00
COG113 Kartografya
30.12.2015
10.30
COG115 Çevre ve İnsan
30.12.2015
16.30
TBT181 Tem.Bil. Tek. Kul.
05.01.2016
10.00
YDl183 Yabancı Dil I
04.01.2016
09.00
AIT181 Atatürk İlke ve
İnk.Tar.I
TUR181 Türk Dili I
05.01.2016
13.00
04.01.2016
13.00
TUR181 Türk Dili I (II.Ö.,U.E.)
04.01.2016
15.00
COG101 Temel Bilimler I
I Ö.
II. Ö.
U.E.
D107
SINAV
SÜRESİ
60dk.
D101, D102,
D103
D101, D102,
D103
D101, D102,
D103
D101, D102,
D103, D104
D101, D102,
D204, D303
D103, D104,
D105
D103, D104,
D105
D107, D108,
D203
İLH.D1,
İLH. D2,
İLH D4
D101, D103,
D104, D108
D104, D105
D106
D104, D105,
D106
D104,
D105, D106
D105,D106,
D107,D203
D304, D305,
D403, D404
D106, D107,
D203
D106,
D107, D108
D204, D303,
D304
İLH D5,
İLH D16,
İLH D17
D102, D105,
D106, D107
D102, D103,
D105
D102, D103,
D105
-
DERSİN SORUMLUSU
Yrd.Doç.Dr.Ersin GÜNGÖRDÜ
D107
60 dk.
Yrd. Doç.Dr.Öznur YAZICI
D107
60 dk.
Doç. Dr. Fatih AYDIN
D203
60 dk.
Doç.Dr.Mücahit COŞKUN
D405
60 dk.
Doç.Dr.Mücahit COŞKUN
D203
60 dk.
Yrd.Doç.Dr.Öznur YAZICI
D203
60 dk.
Prof. Dr. E.Aydın KOLUKISA
D305
60 dk.
Yrd.Doç.Dr.Osman ÇEPNİ
İLH D28
60 dk.
Yrd.Doç.Dr.Güzin KANTÜRK
YİĞİT
D107
60 dk.
D106, D107,
D108
-
D108
60 dk.
Okt. Mesude CİVELEKOĞLU
(I.Ö.)
Okt.Esma Nur ÇETİNKAYA
KARADAĞ (II.Ö., U.E.)
Prof.Dr. Seyfullah KARA
-
60 dk.
Doç.Dr. Cildiz İSMAİLOVA
D106, D107,
D108
D108
60 dk.
Okt. Sena ÖZDEMİR
2.SINIF
DERS KODU VE
İSİMLERİ
SINAV
TARİHLERİ
SINAV
SAATLERİ
I .Ö
II. Ö.
U.E.
SINAV
SÜRESİ
COG201 Jeomorfoloji I
DERSİN SORUMLUSU
08.01.2016
16.30
D101, D102
D103,D105
D105
60 dk.
Yrd.Doç.Dr.Öznur YAZICI
COG203 Yerleşme
Coğrafyası I
COG205 Klimatoloji II
31.12.2015
12.00
D102, D105
D105,D106
D102
60 dk.
30.12.2015
15.00
60 dk.
06.01.2016
13.30
D105,D107,
D108
D104,D105
D108
COG207 Türkiye Kıyı
Bölgeleri
COG209 Hidrografya I
D101,D103,
D104
D102, D103
Yrd.Doç.Dr. Güzin KANTÜRK
YİĞİT
Doç.Dr. Mücahit COŞKUN
D106
60 dk.
Yrd.Doç.Dr. Ersin GÜNGÖRDÜ
04.01.2016
15.30
D102, D103
D104,D105
D105
60 dk.
Yrd.Doç.Dr.Öznur YAZICI
COG211 Coğrafi Bilgi
Sistemlerine Giriş
COG213 Siyasi Coğrafya
29.12.2015
08.30
CBS
LAB.
D403
Doç.Dr. Fatih AYDIN
18.00
CBS
LABORATUVARI
D305, D403
180 dk.
29.12.2015
CBS
LABORATUVARI
D303, D304
60 dk.
Doç.Dr. Ünal ÖZDEMİR
COG215 Ulaşım
Coğrafyası
28.12.2015
15.00
D102, D103
D105,D106
D106
60 dk.
Doç.Dr. Fatih AYDIN
COG219 Turizm
Coğrafyası
07.01.2016
10.30
D101, D102
D102, D103
D101
60 dk.
COG223 Ziraat
Coğrafyası
05.01.2016
18.00
D101, D102
D102, D106
D101
60 dk.
Yrd.Doç.Dr. Güzin KANTÜRK
YİĞİT
Doç.Dr. Ünal ÖZDEMİR
* Öğrencilerin sınava öğrenci kimlik kartlarıyla girmesi zorunludur. Öğrenci kimlik kartları yanlarında olmayanlar
hiçbir koşulda sınava alınmayacaktır. Öğrenciler sınav başlamadan öğrenci kimlik kartlarını sıralarının üstünde ve köşe
kısımlarında hazır bulundurmalıdır. *Tüm öğrenciler kendi öğretim türünün bulunduğu sınıflarda sınava girecektir.
3.SINIF
DERS KODU VE İSİMLERİ
SINAV
SAATLERİ
12.00
I.Ö.
II.Ö.
U.E.
COG301 Türkiye Fiziki Coğrafyası
SINAV
TARİHLERİ
07.01.2016
D101,D102
D102,D103
D101
SINAV
SÜRESİ
60 dk.
COG303 Jeomorfoloji III
05.01.2016
16.30
D102, D103
D103,D104
D102
60 dk.
Yrd.Doç.Dr. Ersin
GÜNGÖRDÜ
Yrd.Doç.Dr.Öznur YAZICI
COG305 Vejetasyon Coğrafyası I
28.12.2015
13.30
D102,D103
D105,D106
D106
60 dk.
Doç.Dr.Mücahit COŞKUN
COG307 AB Ülkeler Coğrafyası
06.01.2016
12.00
D102, D103
D103,D104
D102
60 dk.
COG309 Coğrafi Bilgi Sistemleri II
29.12.2015
13.00
CBS LAB.
CBS LAB.
180 dk.
COG311 Toprak Coğrafyası I
30.12.2015
09.00
D101, D102
D103, D104
CBS
LAB.
D104
Yrd.Doç.Dr. Ersin
GÜNGÖRDÜ
Yrd. Doç.Dr.Osman
ÇEPNİ
Doç.Dr.Mücahit COŞKUN
COG315 İdari Coğrafya
31.12.2015
10.30
D102, D103
D103, D105
D102
60 dk.
COG321 Coğrafyada Araştırma
Yöntemleri
COG313 Kültürel Coğrafya (Havuz
Dersi)
08.01.2016
10.30
D101, D102
D102,D103
D101
60 dk.
04.01.2016
11.30
60 dk.
04.01.2016
11.30
D106, D107,
D108,D203,
D204
D304,D305
D204
FEL315 Devlet ve Toplum Felsefesi
D101, D102,
D103, D104,
D105
D303, D304
D303
60 dk.
TAR313 Bilim Tarihi
04.01.2016
11.30
D403
D404
D404
60 dk.
60 dk.
DERSİN SORUMLUSU
Yrd.Doç.Dr.Güzin
KANTÜRK YİĞİT
Yrd.Doç.Dr. Ersin
GÜNGÖRDÜ
Doç.Dr. Ünal ÖZDEMİR
Yrd.Doç.Dr. Münir
DEDEOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Hakan
TÜRKKAN
4.SINIF
DERS KODU VE İSİMLERİ
SINAV
TARİHLERİ
07.01.2016
SINAV
SAATLERİ
09.00
I.Ö.
II.Ö.
U.E.
D101, D102
D102, D203
COG403 Türkiye Ekonomik
Coğrafyası I
COG407 Uzaktan Algılama
08.01.2016
09.00
D101,D102
05.01.2016
13.00
COG411 Ortadoğu Ülkeler
Coğrafyası
COG417 Tarihi Coğrafya
06.01.2016
COG409 Günümüz Dünya
Sorunları (Havuz Dersi)
SOS419 Türk Modernleşme
Tarihi
SNT449 Türk Sanatının
Gelişimi
COG401 Afetler Coğrafyası
D101
SINAV
SÜRESİ
60 dk.
DERSİN SORUMLUSU
Prof.Dr. Enver Aydın KOLUKISA
D102,D103
D101
60 dk.
Yrd. Doç.Dr.Ersin GÜNGÖRDÜ
D303,D304
D304,D305
D303
60 dk.
Yrd.Doç.Dr.Osman ÇEPNİ
15.00
D101,D102
D102,D103
D101
60 dk.
Doç.Dr. Ünal ÖZDEMİR
04.01.2016
17.00
D101,D102
D102,D103
D101
60 dk.
Yrd.Doç.Dr.Güzin KANTÜRK YİĞİT
05.01.2016
11.30
60 dk.
Doç.Dr. Fatih AYDIN
11.30
D105,D106,
D107, D108
D304, D305
D203
05.01.2016
D101,D102,
D103, D104
D204, D303
D305
60 dk.
Yrd.Doç.Dr. İbrahim YENEN
05.01.2016
11.30
D403
D405
D405
60 dk.
Yrd.Doç.Dr. Mehmet MUTLU
Download

2015-2016 Güz Dönemi Final Tarihleri - edebiyat fakültesi