KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ
1.SINIF
DERS
KODU
COG101
COG103
COG105
COG107
COG109
COG111
COG113
COG115
TBT181
YDL183
TUR181
AIT181
DERSİN ADI
Temel Bilimler I
Fiziki Coğrafyaya Giriş
Beşeri Coğrafyaya Giriş
Kayaç Coğrafyası
Klimatolojiye Giriş
Yerküre
Kartografya
Çevre ve İnsan
Tem. Bil. Tek. Kul.
Yabancı Dil I
Türk Dili I
Ata. İlk. ve İnk. Tar. I
SINAV TARİHLERİ
I.Ö
II.Ö
U.E
GÖZETMENLER
05.11.2014
SINAV
SAATLERİ
16:45
A1
A10
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
05.11.2014
13:00
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
07.11.2014
14:15
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
03.11.2014
10:15
A11-A12
D4
A1
M.Oral – S. Çetinkaya
04.11.2014
11:30
A11-A12
D4
A1
M.Oral – S. Çetinkaya
06.11.2014
11:30
A11
D4
A1
M.Oral – S. Çetinkaya
03.11.2014
15:30
A1
A11
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
06.11.2014
17:00
A1
A10
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
02.11.2014
12:00
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
01.11.2014
11:00
Yeni Hazırlık B. A7
Y. H. B. D9-D10
Y.H.B D5
M.Oral – S. Çetinkaya
01.11.2014
15:00
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
02.11.2014
15:00
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
2.SINIF
DERS KODU
COG201
COG203
COG205
COG207
COG209
COG211
COG213
COG215
COG219
COG223
DERSİN ADI
Jeomorfoloji I
Yerleşme Coğrafyası I
Klimatoloji II
Türkiye Kıyı Bölgeleri
Hidrografya I
Coğrafi Bilgi Sist. Giriş
Siyasi Coğrafya
Ulaşım Coğrafyası
Turizm Coğrafyası
Ziraat Coğrafyası
SINAV TARİHLERİ
03.11.2014
SINAV SAATLERİ
13:00
I.Ö
A11
II.Ö
D4
U.E
A1
GÖZETMENLER
M.Oral – S. Çetinkaya
07.11.2014
02.11.2014
15:30
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
15:30
A11-A12
D4
A1
M.Oral – S. Çetinkaya
05.11.2014
10:15
A1
D4-A11
A12
M.Oral – S. Çetinkaya
01.11.2014
08:30
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
06.11.2014
09:00
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
04.11.2014
14:15
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
07.11.2014
09:00
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
06.11.2014
14:15
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
03.11.2014
09:00
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
SINAV TARİHLERİ
05.11.2014
SINAV SAATLERİ
15:30
I.Ö
A1
II.Ö
D4
U.E
D4
GÖZETMENLER
M.Oral – S. Çetinkaya
04.11.2014
09:00
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
07.11.2014
10:15
A11
D4
A1
M.Oral – S. Çetinkaya
07.11.2014
17:00
A1
D4
A11
M.Oral – S. Çetinkaya
02.11.2014
16:45
A11
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
01.11.2014
09:45
A1
A11
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
01.11.2014
13:00
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
02.11.2014
08:30
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
06.11.2014
15:30
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
SINAV TARİHLERİ
03.11.2014
SINAV SAATLERİ
16:45
I.Ö
A1
II.Ö
D4
U.E
D4
GÖZETMENLER
M.Oral – S. Çetinkaya
07.11.2014
13:00
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
01.11.2014
16:45
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
02.11.2014
13:00
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
05.11.2014
14:15
D4
A1
A1
M.Oral – S. Çetinkaya
04.11.2014
16:45
A1
D4
D4
M.Oral – S. Çetinkaya
3.SINIF
DERS KODU
COG301
COG303
COG305
COG307
COG309
COG311
COG323
COG315
COG321
DERSİN ADI
Türkiye Fiz. Coğrafyası
Jeomorfoloji III
Vejetasyon Coğrafyası I
AB Ülkeler Coğrafyası
Coğrafi Bilgi Sistem. II
Toprak Coğrafyası I
Türkiye’nin Sos. Yapısı
İdari Coğrafya
Coğrafyada Araş. Yön.
4.SINIF
DERS KODU
COG401
COG403
COG407
COG419
COG411
COG417
DERSİN ADI
Afetler Coğrafyası
Türkiye Eko. Coğ. I
Uzaktan Algılama
Türk Modern. Tar.
Ortadoğu Ülkeler Coğ.
Tarihi Coğrafya
Download

karabük üniversitesi edebiyat fakültesi coğrafya bölümü 2014