Kod
COG101
COG103
COG105
COG109
COG113
TÜRK101
AİİT101
İNG101
BESR101
MZK101
ENF105
FEBT101
Kod
COG205
COG207
COG209
COG211
COG213
COG035
COG036
COG037
COG038
COG039
Kod
COG301
COG303
COG305
COG307
COG050
COG051
COG052
COG053
COG054
COG055
COG056
Kod
T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM DERS YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU
BİRİNCİ YIL
1. Sınıf l. Dönem (I. YARIYIL)
Statü
T
U
K
AKTS
Kod
1. Sınıf ll. Dönem (II. YARIYIL)
Klimatoloji-I
Z
3
0
3
4
COG102
Klimatoloji-II
Jeomorfoloji-I
Z
3
0
3
4
COG104
Jeomorfoloji-II
Kartoğrafya’ya Giriş
Z
1
2
2
4
COG110
Genel Ekonomik Coğrafya
Genel Beşeri Coğrafya
Z
2
0
2
3
COG112
Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı
Yer Altı Suları ve Kaynaklar
Z
2
0
2
4
COG114
Akarsular Ve Göller
Türk Dili-I
O.Z
2
0
2
2
TÜRK102
Türk Dili-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
O.Z
2
0
2
2
AİİT102
Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi-II
İngilizce-I
O.Z
3
0
3
3
İNG102
İngilizce-II
TOPLAM
18
2
19
26
TOPLAM
2
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
2
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
22
2
23
30
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
Beden Eğitimi-I
S
1
1
0
2
BESR102
Beden Eğitimi-II
Müzik-I
S
1
1
0
2
MZK102
Müzik-II
Temel Bilgisayar bilgisi
S
1
1
2
2
ENF106
Bilgisayar Programları
Bilim Tarihi
S
2
0
2
2
FEBF101
Bilim Felsefesi
İKİNCİ YIL
2.Sınıf l. Dönem (III. YARIYIL)
Statü
T
U
K
AKTS
Kod
2.Sınıf ll. Dönem (IV. YARIYIL)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası
Z
3
0
3
4
COG202
Yerleşme Coğrafyası
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
Z
3
0
3
4
COG204
Sanayi Coğrafyası
Vejetasyon Coğrafyası
Z
3
0
3
4
COG206
Akdeniz bölgesi Coğrafyası
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Nüfus Coğrafyası
Z
3
0
3
4
COG208
Uygulamaları
Enerji Kaynakları Coğrafyası
Z
3
0
3
4
COG212
Akarsu Jeomorfolojisi
TOPLAM
15
0
15
20
TOPLAM
4
0
4
5
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
4
0
4
5
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
23
0
23
30
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
Hava Kütleleri ve Cepheler
S
4
0
4
5
COG040
İnsan ve Çevre
Küreselleşme ve Kalkınma
S
4
0
4
5
COG041
Jenetik İklim Tipleri
Karst Jeomorfolojisi
S
4
0
4
5
COG042
Doğal Afetler
Ekosistem Coğrafyası
S
4
0
4
5
COG043
Ulaşım Coğrafyası
Mesleki İngilizce-I
S
4
0
4
5
COG044
Mesleki İngilizce-II
ÜÇÜNCÜ YIL
3. Sınıf l. Dönem (V. YARIYIL)
Statü
T
U
K
AKTS
Kod
3.Sınıf ll. Dönem (VI. YARIYIL)
Turizm Coğrafyası
Ege Bölgesi Coğrafyası
Şehir Coğrafyası
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Mekânsal
Analiz
TOPLAM
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELİ DERSLER
Kıyı Jeomorfolojisi
Kır Yerleşmeleri
Türkiye Ekonomik Coğrafyası
Türkiye Vejetasyon Coğrafyası
Oseanografya
Fiziksel Mekân Organizasyonu -I
Deniz Turizmi
4. Sınıf l. Dönem (VII. YARIYIL)
Ortadoğu Ülkeleri Coğrafyası
İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası
Karadeniz Bölgesi Coğrafyası
Bitirme Tezi- I
TOPLAM
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELİ DERSLER
Coğrafyada İstatistiksel Yöntemlerin
COG070
Kullanımı
COG071
Klimatoloji Uygulamaları-I
COG072
Kuaterner Jeomorfolojisi
COG073
Türkiye Endüstri Coğrafyası
COG074
Kültürel Turizm
ZORUNLU DERSLER 180 AKTS (%75)
SEÇMELİ DERSLER 60 AKTS (%25)
TOPLAM
240 AKTS (%100)
COG401
COG403
COG405
COG407
Z
Z
Z
Z
3
3
3
0
0
1
3
3
4
Statü
Z
Z
Z
Z
Z
O.Z
O.Z
O.Z
T
3
3
3
1
2
2
2
3
19
U
0
0
0
2
0
0
0
0
2
K
3
3
3
2
2
2
2
3
20
23
2
24
AKTS
4
4
4
5
4
2
2
3
28
2
2
32
S
S
S
S
1
1
1
2
1
1
1
0
0
0
2
2
2
2
2
2
Statü
Z
Z
Z
T
2
2
3
U
0
0
0
K
2
2
3
AKTS
4
4
4
Z
1
4
3
6
Z
3
11
3
3
17
0
4
0
0
4
3
13
3
3
19
4
22
4
4
30
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Statü
T
U
K
AKTS
4
4
6
COG302
COG304
COG306
Türkiye Turizm Coğrafyası
Marmara Bölgesi Coğrafyası
Toprak Coğrafyası
Z
Z
Z
3
3
3
0
0
1
3
3
4
4
4
5
COG308
Avrupa Ülkeleri Coğrafyası
Z
COG060
COG061
COG062
COG063
COG064
COG065
TOPLAM
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELİ DERSLER
Volkan Jeomorfolojisi
Türkiye’de Kentleşme
Türkiye İklimi
Fiziksel Mekân Organizasyonu- II
Coğrafyada Araştırma Yöntemleri
Sağlık Turizmi
2
4
4
6
11
3
3
3
20
5
0
0
0
5
14
3
3
3
23
20
4
4
4
32
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
Statü
T
U
DÖRDÜNCÜ YIL
K
AKTS
Kod
Z
Z
Z
Z
4
3
3
0
10
3
3
16
0
0
0
2
2
0
0
2
4
3
3
1
11
3
3
17
6
4
4
8
22
4
4
30
COG402
COG404
COG406
S
3
0
3
4
COG080
Kırsal Kalkınma
S
S
S
S
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
4
4
4
4
COG081
COG082
COG083
COG084
Klimatoloji Uygulamaları-II
Türkiye’nin Jeopolitiği
Küresel Isınma Ve İklim Değişimi
Buzul Jeomorfolojisi
4. Sınıf ll. Dönem (VIII.
YARIYIL)
Doğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası
Bitirme Tezi - II
Siyasi Coğrafya
4
0
4
6
13
3
3
3
22
1
0
0
0
1
14
3
3
3
23
19
4
4
4
31
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
Statü
T
U
K
AKTS
Z
Z
Z
3
0
3
0
2
0
3
1
3
4
8
5
6
3
3
12
2
0
0
2
7
3
3
13
17
4
4
25
S
3
0
3
4
S
S
S
S
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
4
4
4
4
TOPLAM
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELİ DERSLER
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ
COGRAFYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
COG101 KLİMATOLOJİ- I
Klimatolojinin konusu ve amacı, Klimatoloji ve Meteoroloji, hava durumu ve İklim, Hava küre, Hava sıcaklığı, Sıcaklık
etmenleri, İklim öğesi olarak hava sıcaklığı, Hava basıncı ve rüzgârlar.
COG102 KLİMATOLOJİ- II
Hava nemliliği ve yağışlar, Atmosferdeki su buharı, Hava kütleleri ve hava tipleri, cepheler, orta enlem siklonları,
tropikal siklonlar, hortumlar, orajlar, hava kütleleri ve iklimler.
COG103 JEOMORFOLOJİ- I
Jeomorfolojinin tanımı, coğrafya içerisindeki yeri, Jeomorfolojideki ekoller, Jeomorfolojinin prensipleri, araştırma
yöntemleri, ifade vasıtaları ve şekilleri, Yerkabuğu ve hareketleri, Dünyanın katmanları (Jeosferler), Jeosferlerin fiziksel
ve kimyasal özellikleri, İzostazi, İç kuvvetlere giriş, Epirojenik hareketler, Orojenez.
COG104 JEOMORFOLOJİ -II
Orojenezle ilgili teoriler, Levha Tektoniği, Yerkabuğundaki kırıklı yapılar ve faylar, Depremler, Volkanizma, Dış
kuvvetlere giriş, Zaman faktörü ve jeolojik devirler.
COG105 KARTOĞRAFYA’YA GİRİŞ
Bu derste coğrafyanın ana konusu olan yeryüzünün kağıt üzerinde gösterilmesi ve bu suretle coğrafi olayların daha kolay
açıklanmasının sağlanmasıyla ilgili temel bilgiler verilmekte ana çizgileriyle küresel bir yüzey olan yeryüzünün düzleme
geçirilmesinden söz edilmektedir. Ayrıca, Evren, Güneş Sistemi, Dünya ve Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları
incelenmektedir.
COG112 COGRAFYA’DA BILGİSAYAR KULLANIMI
Dersin amacı, bilgisayar teknolojisinin görsel eleman ve uygulama ve prezentasyon tekniklerinden faydalanarak yeni
uygulamalar geliştirmek bilgisayarın coğrafi açıdan kullanılabilirliğini arttırmak, bilgisayar ortamından faydalanarak
grafik tabanlı programlarla temel görsel araçları oluşturabilmek, elektronik tablolama ve istatiksel verileri analiz
edebilecek programları tanımak ve bunlarla birlikte internet ortamında coğrafi veri tabanlarına ve veri kaynaklarına en
kolay ve en hızlı şekilde ulaşabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
COG 113 YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR
Arazilerin yüksek ve karstik sahaların yaygın olduğu ülkemizde bu duruma bağlı olarak yer altı suları önem arz etmektedir.
Bu derste yer altı suların oluşum mekanizması üzerine durulmaktadır.
COG109 GENEL BEŞERİ COGRAFYA
İnsanın yaşama sahası olan yeryüzünde insanın fiziki çevre ile ilişkileri ve birbirlerine karşılıklı tesirlerini araştırıp
inceleyen bu bilim dalı çerçevesinde yöreyi meydana getiren ve hayat tarzlarını etkileyen, kültürel davranışlar
incelenmektedir. İnsanın yaşadığı çevre ile ilişkilerinin incelenmesi ve insanın mekânı nasıl kullandığı ve düzenlediği bir
fonksiyonel bütünlük içinde ele alınan bir bilim çerçevesinde, çevrenin insan üzerindeki etkisi ile insanın çevre
üzerindeki etkisi ve kültür yöresi konu edilmektedir.
COG110 GENEL EKONOMİK COGRAFYA
Beşeri coğrafyada verilerin temel kullanım esasları, verilerin toplanması, sadeleştirilmesi, ölçeklendirilmesi ve basit
sunum teknikleri, basit kartezyen grafikler, sütun grafikler, bileşik, oransal bindirilmiş sütun grafikler, daire grafikler,
yarım daire grafikler, kutupsal grafikler çizilmeleri ve yorumlanmaları.
COG114 AKARSULAR VE GÖLLER
Yeraltı suları ve kaynaklar dersinin devamı niteliğindedir. Yeryüzündeki akarsuların ve göllerin oluşum ve gelişim
aşamalarını ve bu doğal kaynaklardan faydalanma şekilleri üzerinde durulmaktadır.
COG202 YERLEŞME COGRAFYASI
Yerleşme kavramı, kır ve şehir yerleşmelerinin ayrımı, sürekli ve dönemlik yerleşmeler, sık gevşek ve yoğun yerleşme
kavramları, yerleşmenin sınırları, yerleşmeleri etkileyen faktörler, yerleşme tarzları,
COG205 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFYASI
Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin yeri, sınırları, yüzey şekilleri, bitki örtüsü, toprak, su ve iklim özellikleri incelenmekte,
nüfus, yerleşme, tarımsal etkinlikler, hayvancılık, sanayi, madencilik konuları, bölge alt bölge ve yöre bütünüyle
işlenmektedir.
COG206 AKDENİZ BÖLGESİ COĞRAFYASI
Akdeniz Bölgesi’nin yeri, sınırları, yüzey şekilleri, bitki örtüsü, toprak, su ve iklim özellikleri incelenmekte, nüfus,
yerleşme, tarımsal etkinlikler, hayvancılık, sanayi, madencilik konuları, bölge alt bölge ve yöre bütünüyle işlenmektedir.
COG207 COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ
Arazi kullanımının, doğal kaynakların, çevrenin, ulaşımın, kentsel araçların ve diğer tüm idari belgelerin planlanmasında
ve yönetiminde karar vericilere teknik destek vermek amacıyla hazırlanmış olan bu programın öğrencilere öğretilmesi
hedeflenmektedir.
COG208 COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI
Planlanma ve yönetimde karar vericilere teknik destek vermek amacıyla hazırlanmış olan bu programın öğrencilere
öğretilmesi uygulamalar yapılarak gerçekleştirilmektedir.
COG209 VEJETASYON COĞRAFYASI
Bitki örtüsünün dağılışını belirleyen iklimsel, jeomorfolojik ve diğer ekolojik isteklerin araştırılması üzerinde
durulmaktadır bu derste. Bunun yanı sıra Türkiye’de ve Dünyadaki vejetasyon tipleri hangileridir ve hangi koşullarda
yayılış göstermektedir sorularının cevabı aranmaktadır.
COG211 NÜFUS COGRAFYASI
Nüfus Teorileri: Roma, Yunan, İslam Dünyası, Malthus, İbn Haldun, Boserup, Merkantilist, Fizyokrat,Büyümenin
Sınırları, Demografik Geçiş teorileri. Nüfusun yaş yapısı, ekonomik, fizyolojik bölümleme, nüfus problemleri, nüfusun
bölümlenmesi ve gösterimi, nüfus piramitleri ve yorumlanması, göçler: sebepleri, etkileri ve sonuçları, iç göçler, dış
göçler, kısa ve uzun süreli göçler, geçici ve daimi göçler, istege bağlı ve zorunlu göçler, bireysel ve kitlesel göçler,
mülteciler problemi, göçlerin dünya nüfusuna olumlu yada olumsuz etkileri, göçlerin ülke açısından özellikleri.
COG212 AKARSU JEOMORFOLOJİSİ
Akarsular doğada aşındırma ve biriktirme faaliyetleri olmak üzere iki şekilde faaliyette bulunurlar. Bu dersimizde
akarsuların topografyada meydana getirdiği aşınım ve birikim şekillerinin gelişim aşamaları ile dağılışları üzerinde
durulacaktır.
COG213 ENERJİ KAYNAKLARI COĞRAFYASI
Yer altı ve yerüstü kaynaklarının (Kömür-Petrol-Doğalgaz-Su-Rüzgar-Nükleer gibi) ülkemiz ekonomisindeki yeri, önemi
ve faydalanma şekilleri üzerinde durulacaktır.
COG214 SANAYİ COGRAFYASI
İmalat sanayi işletmeleri veya fabrikaların kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler çeşitli sanayi kollarına göre ele
alınmakta; kuruluş yeri tercihlerinde tarihi süreçte ortaya çıkan farklılaşmalar üzerinde durularak sanayi faaliyetlerinin
yeryüzündeki dağılışı ve dağılış düzeni, neden ve sonuçlarıyla birlikte irdelenmektedir.
COG307 COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ANALİZ
Fiziki ve beşeri çevrenin planlama aşamasında elde edilecek olan fiziki ve beşeri çevreye ait verilerin CBS ortamında
uygulamasına yöneliktir.
COG308 AVRUPA ÜLKELER COGRAFYASI
Öncelikle Avrupa'nın coğrafi yeri, sınırları , jeopolitik değeri giriş kısmının ana konularını teşkil etmekte sonra da
Avrupa'nın fiziki COGrafyası ele alınarak bünyesi, yüzey şekillerini ana çizgileri, iklimi, bitki örtüsü ve hidroğrafyası
üstünde durulmaktadır.
COG303 EGE BÖLGESİ COGRAFYASI
Ege Bölgesi’nin yeri, sınırları, yüzey şekilleri, bitki örtüsü, toprak, su ve iklim özellikleri incelenmekte, nüfus, yerleşme,
tarımsal etkinlikler, hayvancılık, sanayi, madencilik konuları, bölge alt bölge ve yöre bütünüyle işlenmektedir.
COG301 TÜRKİYE TURİZM COGRAFYASI
Turizm, coğrafyada uygulanan sistematik yaklaşımlarla Türkiye'deki sektörler ayrı ayrı değerlendirilmekte, Türkiye
turizminin genel özellikleri (nüfus, ulusal gelir, istihdam vb.) incelenmektedir
COG305 ŞEHİR COGRAFYASI
Şehirlerin tarihsel süreç içerisinde gelişim aşamaları, fonksiyonel özellikleri ile nüfus yapısı ve şehirli nüfusun çevre
üzerindeki davranış ve yaşayış biçimleri üzerinde örneklemeler yapılarak durulacaktır.
COG306 TOPRAK COGRAFYASI
İnsanlar, bitki ve hayvanlar için yaşam katı olarak ifade ettiğimiz toprağın oluşum aşamaları ve toprak oluşumunu
belirleyen faktörler üzerinde durulacaktır.
COG304 MARMARA BÖLGESİ COGRAFYASI
Marmara Bölgesi’nin yeri, sınırları, yüzey şekilleri, bitki örtüsü, toprak, su ve iklim özellikleri incelenmekte, nüfus,
yerleşme, tarımsal etkinlikler, hayvancılık, sanayi, madencilik konuları, bölge alt bölge ve yöre bütünüyle işlenmektedir.
COG401 ORTADOĞU ÜLKELER COGRAFYASI
Bu dersin konusuna Ortadoğu'nun konumu, sınırları, fiziki bünyesi, yeryüzü şekilleri, denizler, kıyılar, Ortadoğu'nun
iklimi, iklim bölgeleri, Avrupa'nın akarsuları, doğal bitki örtüsü girmektedir. Daha sonra Ortadoğu'nun Beşeri ve İktisadi
coğrafyası üzerinde durulacaktır. Ortadoğu'nun nüfusu, ırklar, milletler ve devletler ele alınacaktır. Bu çerçevede
insanların Ortadoğu'ya yerleşmeleri, Ortadoğu'nun siyasi bünyesine bir bakış yapılacaktır.
COG402 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu Bölgesi’nin yeri, sınırları, yüzey şekilleri, bitki, toprak, su ve iklim özellikleri gibi Fiziki coğrafya
konularının yanı sıra Nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi ulaşım, madencilik gibi Beşeri coğrafya konuları Bölge,
Bölüm ve Yöre bütününde incelenmektedir.
COG403 İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu Bölgesi’nin yeri, sınırları, yüzey şekilleri, bitki, toprak, su ve iklim özellikleri gibi Fiziki coğrafya konularının
yanı sıra Nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi ulaşım, madencilik gibi Beşeri coğrafya konuları Bölge, Bölüm ve
Yöre bütününde incelenmektedir.
COG405 KARADENİZ BÖLGESİ COGRAFYASI
Karadeniz Bölgesi’nin yeri, sınırları, yüzey şekilleri, bitki, toprak, su ve iklim özellikleri gibi Fiziki coğrafya konularının
yanı sıra Nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi ulaşım, madencilik gibi Beşeri coğrafya konuları Bölge, Bölüm ve
Yöre bütününde incelenmektedir.
COG406 SİYASİ COGRAFYA
Siyasi coğrafya hakkında genel bilgiler verildikten sonra jeopolitik teoriler üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türkiye'nin
jeopolitik ve jeostratejik açıdan sahip olduğu stratejik önemi üzerinde durulmakta bu bağlamda ülkemizi durağan ve
durağan olmayan faktörleri ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmektedir.
SEÇMELİ DERSLER
COG035 Hava Kütleleri ve Cepheler
Bu dersin içeriği, Hava kütleleri ve hava tipleri, cepheler, orta enlem siklonları, tropikal siklonlar, hortumlar, orajların dağılışı ve
oluşum mekanizmasıdır.
COG036 Küreselleşme ve Kalkınma
Küreselleşen dünya, büyüyen ekonomiler, kalkınan ülkeler bu dersin temel konusudur. Ülkelerin yıllık milli geliri,
dünyanın gelişmiş ekonomileri ve bunlar karşısında Türkiye bu dersin bir diğer önemli içeriğidir.
C037 Karst Jeomorfolojisi
Karst topografyası, Erime ve eriyebilen kayaçlar, Karstlaşma üzerinde etkili olan faktörler, Karstik şekiller (Karstik yüzey
şekilleri, Yer altı drenajına bağlı oluşan şekilleri, Karstik birikim şekilleri), Kurak ve yarı kurak bölgelerin özellikleri,
sınıflandırılması, Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki şekillendirici faktör ve süreçler, Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki Aşınım ve
Birikim Şekilleri.
C038 Ekosistem Coğrafyası
Farklı habitatlar bu habitatların özellikleri bu dersin içeriğidir. Dünyadaki ekosistem ve bu ekosistemlerin dağılışını
belirleyen parametreler bir diğer içerik konusudur.
C039 Mesleki İngilizce-I
Coğrafya’ya ait literatürde yer alan kelimelerin, terimlerin anlaşılması dersin temel içeriğidir. Bunun yanı sıra coğrafya’ya
dair İngilizce makale okumak bu dersin temel çıktısıdır.
COG040 İnsan ve Çevre
Bu ders, İnsan ve çevresiyle etkileşimini konu alır. Bir başka deyişle insanın farklı ekosistemlerle olan (hayvanlarla,
bitkilerle vs.).
COG041 Jenetik İklim Tipleri
Bu ders, Dünyadaki belli başlı büyük iklim tiplerini öğretmeyi konu alır. Alana göre ve bilim adamların buluşlarına göre
çeşitli iklimleri sınıflara ayırır.
COG042 Doğal Afetler
Sel-taşkın, heyelan, fırtına, çığ ve deprem gibi doğal afetlerin nedenleri ve bunların yarattığı olumsuz sonuçların ortaya
konmasını hedeflemektedir.
COG043 Ulaşım Coğrafyası
Bu ders, Ulaşımı fonksiyonlarına göre sınıflara ayırır ve her bir ulaşım fonksiyonunu ayrı ayrı inceler. Coğrafi dağılış ve
uygunluklarını coğrafi esaslara göre incelemeyi öğretir.
COG044 Mesleki İngilizce-II
Coğrafya’ya ait literatürde yer alan kelimelerin, terimlerin anlaşılması dersin temel içeriğidir. Bunun yanı sıra coğrafya’ya
dair İngilizce makale okumak bu dersin temel çıktısıdır.
COG050 Kıyı Jeomorfolojisi
Kıyı ve ilgili terimler, Kıyıların şekillenmesinde etkili olan faktörler, Kıyı Aşınım Şekilleri, Kıyı Birikim Şekilleri ve Kıyı tipleri
incelenmektedir.
COG051 Kır Yerleşmeleri
Kır yerleşmesi kavramı, kır ve şehrin ayrımı, sürekli ve dönemlik yerleşmeler, sık gevşek ve yoğun yerleşme kavramları, kır
yerleşmesinin sınırları, kır yerleşmelerini etkileyen faktörler
COG052 Türkiye Ekonomik Coğrafyası
Ekonomik Coğrafyada uygulanan sistematik yaklaşımlarla Türkiye'deki sektörler (tarım, sanayi, hizmetler, ulaşım, enerji vb.) ayrı
ayrı değerlendirilmekte, Türkiye ekonomisinin genel özellikleri (nüfus, ulusal gelir, istihdam vb.) incelenmektedir
COG053 Türkiye Vejetasyon Coğrafyası
Türkiye’deki büyük flora bölgeleri ve vejetasyon formasyonları ile bunları dağılışı ve tepkileri incelemektedir. Bitki
formasyonlarının iklim, toprak ve morfoloji ile olan ilişkileri açıklanarak bitki haritalarının hazırlanış yöntemleri öğretilmektedir.
Bitkilerin yaşama ortamları, toprak gibi doğal özellikleri ile bitki-hayvan, bitki-bitki, bitki-insan ilişkileri incelenir.
COG054 Oseonagrafya
Bu dersin temel içeriği, okyanusların fiziksel ve kimyasal yapılarını incelemek ve okyanuslarda yaşayan canlıları
kavratmaktır.
COG055 Fiziksel Mekân Organizasyonu-I
İnsanların mekanı nasıl algıladıkları ve kullandıkları incelenir. Mekanın kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan yapıların
nasıl bir doku oluşturduğunu öğretmek bu dersin temel konusudur.
COG056 Deniz Turizmi
Kıyılarda gelişen turizm çeşitleri bu dersin temel içeriğidir. Derse dair temel kavramlar olan deniz, kum, güneş ve kitle
turizmi üzerinde durulur.
COG060 Volkan Jeomorfolojisi
Bu dersin temel içeriği, Yer yuvarının iç kısmı hakkında bilgi edinerek yeryüzündeki jenetik volkan alanlarının dağılışını
belirlemek ve aynı zamanda Volkanizmanın nedenleri, volkan tipleri, volkanizmanın doğal çevreye etkisi.
COG061 Türkiye’de Kentleşme
Bu ders, Kentlerin kuruluşundan günümüze olan tarihsel süreçte kentlerin fonksiyonlarını ve kullanım nitekliklerini
öğretmeyi hedefler.
COG062 Türkiye İklimi
Türkiye iklimine etki eden planeter ve coğrafi faktörleri inceleyerek Türkiyede görülen iklim tipleri hakkında bilgi vermek
bu dersin temel içeriğidir.
COG063 Fiziksel Mekan Organizasyonu-II
İnsanların mekanı nasıl algıladıkları ve kullandıkları incelenir. Mekanın kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan yapıların
nasıl bir doku oluşturduğunu öğretmek bu dersin temel konusudur.
COG064 Coğrafya’da Araştırma Yöntemleri
Bu dersin temel içeriği, Coğrafyada araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilerek bir araştırma çalışılmasını nasıl yapacağı
hakkında bilgi vermek.
COG065 Sağlık Turizmi
Kaplıca, ılıca ve termal sahalarda gelişen turizm çeşitleri bu dersin temel içeriğidir. Bu turizmin ülke ekonomisine
katkılarını araştırır.
COG070 Coğrafya’da İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı
Bu ders, Coğrafyada temel istatistiksel yöntemleri kavratmayı hedef alır.
COG071 Klimatoloji Uygulamaları
Klimatolojik ve meteorolojik uygulamaların mekanizmasını öğretmek bu dersin temel içeriğini oluşturur.
COG072 Kuaterner Jeomorfolojisi
Bu ders, 4. Jeolojik zamanda oluşan canlıları, meydana gelen iklimsel varyasyonları, jeolojik ve jeomorfolojik olayları
konu alır.
COG073 Türkiye Endüstri Coğrafyası
Bu ders, Türkiye’de sanayinin geçmişten günümüze gelişimi ve dağılışını konu alır.
COG074 Kültürel Turizm
Yerel kültürlerin tanınması kültür-coğrafya ilişkisi bu dersin temel içeriğini teşkil eder.
COG080 Kırsal Kalkınma
Bölge planlamasına genel bir giriş, bölge planlaması bölgenin tanımı, Bölge planlamasının Dünya'daki ve Türkiye'deki
durumu. Bölge sınırı tayininde faktörler. Bölgesel arazi kullanılışı ve Bölge planlama metodları üzerinde durulacaktır.
COG081 Klimatoloji Uygulamaları-II
Klimatolojik ve meteorolojik uygulamaların mekanizmasını öğretmek bu dersin temel içeriğini oluşturur. Aynı zamanda
Klimatoloji ve Meteoroloji, hava durumu ve İklim, Hava küre, Hava sıcaklığı, Sıcaklık etmenleri, İklim öğesi olarak hava
sıcaklığı, Hava basıncı ve rüzgârlar.
COG082 Türkiye’nin Jeopolitiği
Bu derste, Siyasi Coğrafya hakkında genel bilgiler verildikten sonra jeopolitik teoriler üzerinde durulacaktır. Ayrıca
Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik açıdan sahip olduğu stratejik önemi üzerinde durulmakta bu bağlamda ülkemizi
durağan ve durağan olmayan faktörleri ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmektedir
COG083 Küresel Isınma ve İklim Değişimi
19. yy ile küresel iklimde ısınma eğilimi görülmektedir. Bu ısınma eğilimi, bilhassa antropojenik etkiler ile meydana
gelmektedir. Bu derste 4.7 milyar yıllık dünya tarihi boyunca iklimde meydana gelmiş değişimler öğretilmektedir.
COG084 Buzul Jeomorfolojisi
Buzul oluşumu ve buzulların milyonlarca yılda oluşturduğu jeomorfolojik şekillerin öğretilmesi bu dersin temel içeriğidir.
Download

Coğrafya Bölümü 2013-2014 Ders Kataloğu