T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü
İş yeri açma ruhsatına ilişkin İtfaiye Uygunluk Raporu:
1)
2)
Dilekçe veya Resmi Kurum tarafından İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza yazılan yazı.
(Müdürlüğümüzde dilekçe örneği mevcut olup, burada doldurup teslim edebilirsiniz.)
İşyerinin m2’sini gösteren evrak.
(Örneğin: Yapı Kullanma (İskan) izin belgesi, Islak imzalı, kaşeli röleve planı)
Download

İş Yeri Açma Ruhsatına İlişkin İtfaiye Uygunluk Raporu