T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Kırklareli Şube Müdürlüğü - Kırklareli Şube
Müdürlüğü (Teknik İşler Servisi)
26/03/2015 13:47 - 75500506/755.02.03/78411
*01120461*
01120461
T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kırklareli Şube Müdürlüğü
Sayı : 75500506 - 934
Konu : İhale Konusu İş
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)
“Şube Müdürlüğümüze Elbise ve Dosya Dolabı, Lambri ve Çıta Kaplaması İşi”
İhalesi 4734 sayılı KİK 21. Maddesinin f bendine göre (Pazarlık Usulü) 02/04/2015 Perşembe
günü saat 14:30’da Şube Müdürlüğümüzde yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim
İhsan ÇAKIR
Şube Müdürü
Kırklareli:İstasyon mah Sungurbey Cad.No:25 KIRKLARELİ
Ayrıntılı Bilgi için: N.OR Teknik Şef V.
Tel:(288) 214 10 27 Faks:(288) 214 19 67
Merkezi: Ankara
E-Posta:[email protected] İnternet Sitesi:www.tmo.gov.tr MersisNo:9152-5528-1792-9678
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Elektronik imzalı suretine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:75500506/755.02.03/78411 ve Barkod Num.:1120461 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Download

İlan Metni