Kurumların MERSİS numarasının XML ile UYAP’a gönderilmesi DUYURUSU 26.12.2014
UYAP Bilişim Sisteminde taraf kayıt ekranlarında kurumların “Mersis” numaralarının
kaydedilebilmesine yönelik yapı geçmiş dönemlerde aktif edilmiştir. İcra dairelerine xml ile açılan icra
takiplerinde e-takip programı yapan firmalarında programlarındaki kurumlara ait “Mersis”
numaralarının ilgili taraf (kurum) bilgileri ile birlikte xml e aktararak bu bilgilerin UYAP takip açılış
aşamasında otomatik gelebilmesi için yazılımlarında güncelleme yapması gerekmektedir.
Ayrıca UYAP sistemine yeni eklenen faiz türleri (6183 Sayılı K.51.Madde Gecikme Faizi (Yıllık),
TTK 1530.madde Temerrüt Faizi) yeni adres türü (elektronik tebligat adresi) eklenmesine dair kod
türlerini avukat portalda “İcra Takip Sistemindeki Verilerin UYAP İcra e-Takip Talebine Aktarılması
İşlemi İçin XML” de yer alan DTD dosyasında yer almaktadır.)
NOT:Tarafın adres türü adres türü olarak E-Tebligat adresi girilmiş ise UYAP a bu adresin aktarımında
sorun yaşanmaması adına xml de il, ilçe, il kodu ve ilçe kodu boş bırakılacak (Örnek:ilceKodu="" ilce=""
ilKodu="" il="")
Kurumlara “Mersis Numarası” ekleme işlemi içinde kuruma ait mersis numarası kurum bilgileri ile
bilrikte (mersisNo = "****************") yazılması gerekmektedir.
Download

Kurumların MERSİS numaralarının XML ile UYAP a aktarılması