PERİNATAL BEBEK ÖLÜM BİLGİ FORMU
22 hafta veya 500 gr. ın üstünde gerçekleşen ölü doğumlar ile 0–365 gün arasındaki
bebek ölümlerini bildiren bu formdaki bilgiler ilgili hekim tarafından doldurulup,
onaylandıktan sonra her ay düzenli olarak (vaka olmadığı zamanlarda sıfır vaka bildirimi
olarak) Müdürlüğümüze gönderilmelidir.
Her ayın 3’ine kadar Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilir.
Download

PERİNATAL BEBEK ÖLÜM BİLGİ FORMU 22 hafta veya 500 gr. ın