T.C.
BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı
Sayı
: 84190876-305.99/E.37288
24.12.2015
Konu : Emeklilik Planlarında Katılımcılara
Sağlanan Ek Faydalara İlişkin Genelge
TÜRKİYE SİGORTA REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ NE
Emeklilik Planlarında Katılımcılara Sağlanan Ek Faydalara İlişkin Genelge
www.hazine.gov.tr ve www.bireyselemeklilik.gov.tr adresinde yayımlanmış olup, bir örneği ekte
g ö n d e r i l m e k t e d i r .
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Gökhan KARASU
Genel Müdür V.
Ek : Emeklilik Planlarında Katılımcılara Sağlanan Ek Faydalara İlişkin Genelge
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, İnönü Bulvarı, No:36 06510, Emek,
ÇANKAYA/ANKARA
Telefon No: +90 (312) 204 6000 Belge Geçer No: +90 (312) 204 6644
e-posta: [email protected] internet adresi: www.hazine.gov.tr
Bilgi için:Gizem SAVMAN
Hazine Uzman Yardımcısı
Download

Genelge için tıklayınız