T.C
BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı
11/11/2014
2014 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI
İKİNCİ SEVİYE SINAV SONUÇLARI
18-19-25-26 Ekim 2014 tarihlerinde, Ankara’da ve İstanbul’da yapılan İkinci Seviye Sınav
Sonuçları açıklanmıştır.
Sınav
sonuçları
için
Sigortacılık
Eğitim
Merkezi
internet
sayfasından
(http://www.segem.org.tr/SinavSonuclari.asp) TC Kimlik Numarası ile sorgulama yapılabilir.
Kamuoyuna duyurulur.
Download

İkinci Seviye Sonuç İlanı