T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2014 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması
esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.
Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi’nde açık bulunan Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. maddeleri ve Öğretim Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin
ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Doçent
(Devamlı Statüde) ve Yardımcı Doçentler alınacaktır.
* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans
tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans
çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine
üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan ve belgeleyen
(4 nüsha) dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze,
* Yardımcı Doçentler adaylarının ise, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları kapsayan ve belgeleyen dosya ile (4 nüsha) ilanın yayım
tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur.
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
Doç.
Moleküler Biyoloji Moleküler Biyoloji 1
ve Genetik
Fen - Edebiyat Türk Dili ve
Türk Edebiyatı
1
Fakültesi
Edebiyatı
Sosyoloji
Uygulamalı
Sosyoloji
Yard. Doç.
-
Aranan
Nitelikler
(a), (b)
1
(a), (d)
-
SIRA
NO
1
1
2
Hemşire*
10
4
Hemşire*
2
Hemşire*
(a), (c)
İLAN
T.C. BURSA 4. İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
: 2007/1067 Esas
: 1- S.S. DİLARA KONUT YAPI KOOP. Demirci Mah., 7. İsimsiz Sk. B Blok Bodrum Kat
2- IŞIKPINAR YAPI MALZ. İNŞ. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. Ertuğrul Mh. Uğur Mumcu Cd.
505. Sk. No: Bila Nilüfer/ BURSA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat, Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle
Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında ;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,
adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice
alınamadığından dava dilekçesi, birleştirme kararı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 01/03/2015 günü saat: 11:00’de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir
vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca
yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, birleştirme kararı ve duruşma günü
yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 209202 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ANKARA 2. İCRA DAİRESİ
2015/10863 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
ADRESİ
: Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Özevler Mahallesi, 362.
Sokak üzerindeki 48 kapı no.lu Ulugöl Apartmanı 4. kat 16 no.lu konut.
TAPU KAYDI : Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Özevler Mahallesinde kâin
60573 ada 15 parseli teşkil eden 792,00 m2 miktarındaki arsa nitelikli
taşınmaz üzerinde inşa edilen betonarme apartmanda; 1388/79200 arsa
paylı, A Blok 4. kat 16 no.lu konut.
İMAR DURUMU: Ayrık nizamlı, köşe başı konumlu ve bodrum hariç 10
kat yapı müsaadeli imar durumuna sahiptir.
HALİ HAZIR DURUMU: Binanın özellikleri; bina 1 bodrum, zemin ve 9
normal katlı olup normal katlarında 4'er daire olmak üzere binada toplam 39
daire vardır. Zemin katında dükkanlar mevcut olup yol kotundan aşağıda
düşük girişi vardır. Cepheleri serpme sıva üzeri akrilik boyadır. Giriş kapısı
ferforje demir doğrama kapıdır. Binanın giriş dış zemini mozaik ve iç
sahanlığı mermer kaplıdır. Merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı,
merdiven yan duvarları girişte 1,20 metre yükseklikte mermer ve sonrası ile
1,20 metre yükseklikte hazır sıva olup üzerleri fasarit kaplıdır. Her kata
çalışan asansörü mevcuttur. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs
gibi her türlü Belediye hizmeti mevcuttur. Meskenin özellikleri; Meskende 3
oda, salon,antre-koridor, mutfak, banyo, WCve 2 adet balkon bulunmaktadır.
Salonun ve odaların zemini dökme mozaik kaplıdır. Antre, banyo ve WC
zemini mozaik kaplıdır. Mutfak zemini pvc kaplıdır. Salon, antre, mutfak ve
odaların duvarları serpme sıva üzeri plastik boya kaplıdır. Banyo ve tuvalet
duvarları yarı yerine kadar seramik kaplıdır. Sonrası serpme sıva+plastik
boya kaplıdır. Mutfakta mermer tezgah ve eviye, tezgâh altında ve üstünde
suntalam kaplama mutfak dolabı mevcuttur. Tezgah alnı seramik kaplıdır.
Banyoda seramik lavabo, duş imkanlı alanı ile batarya ve süzgeci vardır.
WC'de tuvalet taşı ve seramik lavabosu vardır. İç kapıları ahşap yağlı boyalı
ve kontraplak pres kapıdır. Pencereler ve balkon kapısı ahşap yağlı boyalı
doğramadır. Daire dış kapısı çelik esaslıdır. Kombili ve doğalgaz kat
kaloriferlidir. Kullanım alanı; Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar
Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 2. Bölümünün, "Yapı Düzenine İlişkin
Tanımlar" başlıklı 18. maddesinin "Konutlarda Net Alan (Faydalı Alan)"
başlıklı 38. fıkrasındaki esaslara göre, bağımsızın net (faydalı) alan toplamı
81 m2 olarak ölçülmüştür. Meskende kiracı oturmaktadır. Mesken 2 cepheli
ve güneş görür şeklindedir.
Kıymeti
: 120.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
1. Satış Günü : 01/02/2016 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 01/03/2016 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri
: Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonu - Ankara Adliyesi
MERKEZ / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/10863 Esas sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: 209541 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2
ARANAN NİTELİKLER
- Ebelik lisans veya Sağlık Meslek Liselerinin ebelik bölümü mezunu,
- Lisans mezunlarından başvuru olmadığı takdirde Sağlık Meslek Lisesi
mezunlarının başvuruları değerlendirilecektir.
- Hemşirelik lisans bölümünden mezun olmak.
- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu,
- Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi almış olduğunu belgelendirmek,
- 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında en az 1 yıl çalışmış olmak.
- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu,
- Sağlık Bakanlığı Onaylı Hemodiyaliz Sertifikasına sahip olmak.
* : Sözleşmeli Hemşirenin Vizesi “Hemşirelik bölümünden mezun olmak” şartıyla verildiğinden, hemşirelik bölümüne
eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru yapamaz.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- T.C. Vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde belirtilen şartları
taşımak,
3- 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl
hastalığı bulunmamak,
4- 2014 yılı KPSS (B) (Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) grubu sınavına
girmiş olmak,
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'ndan (Atatürk Yolu 7. km Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası Kat :3 /
YOZGAT) ya da www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Bozok
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2014 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar
ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde
ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,
2- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belge fotokopisi,
3- Başvuru Formuna yapıştırılmak üzere bir adet Fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),
4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan veya Personel Daire Başkanlığından temin
edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.
5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,
6- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair tecrübe belgesi.
Tecrübe belgesinde işyeri sicil numarası ile o işyerinde ne iş yaptığı açıkça yazılı olmak zorundadır. (Tecrübe belgesini verenle
sigorta primini yatıran aynı işyeri olması gerekmektedir.)
7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını
getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.
AÇIKLAMALAR:
1- Başvuru tarihleri : 23/12/2015 - 07/01/2016 Perşembe günü saat 17.00’a kadar.
2- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
3- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
DAVALILAR
Nilüfer/ BURSA
SAYI
Ebe
3
Aranan Nitelikler:
(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri
gerekmektedir.
(b) Adayların kanser hücrelerinde gen regülasyonu ve kanser epigenetiği konusunda deneyimli olmaları
ve doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir.
(c) Adayların Modern Türk Edebiyatı, Roman ve Çağdaş Edebiyat Kuramları konusunda uzman olması
gerekmektedir.
(d) Adayların hukuk çalışmaları ve Sovyet Sonrası Doğu Avrupa toplumlarında yaşanan dönüşümler
alanında uzmanlaşmış olmaları ile bu alanlarda saha çalışması ve yayınlarının olması gerekmektedir.
B.: 206029 www.bik.gov.tr
ESAS NO
UNVANI
Örnek No: 25*
T.C. ADANA 4. İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün
kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün,
saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin
malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli
üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1. İhale Tarihi : 18/01/2016 günü, saat 11:30 - 11:40 arası.
2. İhale Tarihi : 05/02/2016 günü, saat 11:30 - 11:40 arası.
: Acem yediemin otoparkı-Yeni mah.138.sok.no: 13/A
İhale Yeri
Sarıçam/Adana
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve
Değeri TL.
Önemli Nitelikleri)
1
30.000,00
1
%18
06FD5485 Plakalı, 2013
Model, KOLUMAN Marka ,
NLFS3040000048817 Şasi
No'lu , Rengi Beyaz,
muhtelif yerlerinde ezik var.
1. İhale Tarihi : 18/01/2016 günü, saat 13:30 - 13:40 arası.
2. İhale Tarihi : 05/02/2016 günü, saat 13:30 - 13:40 arası.
İhale Yeri
: Köksal yediemin deposu-Döşeme mah.60009 sok.Marsa
doğumevi yanı Seyhan/Adana
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Nitelikleri)
2
170.000,00
1
% 18
06FH8726 Plakalı, 2014
Model, MERCEDES-BENZ
Marka , 1840 LS Tipli,
457948C0296243 Motor
No'lu , NMB37540812149560
Şasi No'lu , Rengi Beyaz , BC
yarı römork için çekici,
anahtar ve ruhsat var,
muhtelif yerlerinde çizikler
var, araç çalışır durumda,
147076 kmde.
1. İhale Tarihi : 18/01/2016 günü, saat 13:50 - 14:00 arası.
2. İhale Tarihi : 05/02/2016 günü, saat 13:50 - 14:00 arası.
İhale Yeri
: Köksal yediemin deposu-Döşeme mah.60009 sok.Marsa
doğumevi yanı Seyhan/Adana
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Nitelikleri)
3
168.000,00
1
% 18
06FH8721 Plakalı ,2014
Model, Mercedes-Benz
Marka , 457948C0298174
Motor No'lu ,
NMB37540812151193 Şasi
No'lu , 1840 LS tipli, Rengi
Beyaz , BC yarı römork
için çekici, anahtar ve ruhsat
var, aracın muhtelif
yerlerinde çizikler var, çalışır
durumda, 159504 kmde.
(İİKm.114/1,114/3)
B.: 209731 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.
Sayı : 2014/496 Esas
Konu : İkinci İlan
İLANDIR
MALİYE HAZİNESİ ADINA İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile
KAKİK BOĞOSOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak
(Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;
Dava konusu İstanbul İli Fatih İlçesi, Yalı Mahallesi, 838 Ada, 56 Parsel
sayılı taşınmazın 1/2 hisse maliki olan Kakik Boğosoğlu'nun gaipliği hakkında
bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ
olunur.
B.: 209854 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 209531 www.bik.gov.tr
Download

T.C. ANKARA 2. İCRA DAİRESİ T.C. MAH T