Çekim Senaryosu
• Çekimlere bölünen, çevrim için gerekli tüm uygulamayla
ilgili açıklamaları taşıyan, konuşmaları ve sesle ilgili tüm
bilgileri veren senaryo; senaryonun film çevirmeye hazır
durumdaki en son aşaması ve biçimidir.
Çekim senaryosunda yer alan bilgiler:
• Çekim Numarası. 1’den başlayarak numaralanır. Buna “çekim
numarası “denilir. Numaralama filmin sonuna kadar sürdürülür. • Çekim ölçekleri (GENEL, AYRINTI, DİZ, BAŞ vb.).
• Kameranın alacağı görüntüler ve açılar, kamera hareketleri (SAĞA/
SOLA, YUKARI/AŞAĞI, ZOOM...) ve kameranın görüş açısı (GÖZ
DÜZEYİ dışındakiler ALT AÇI, ÜST AÇI, TEPE AÇI yazılır).
• Oyuncu hareketleri (Küçük harflerle yazılır).
• Çekimler/Sahneler arasındaki geçişler (KESME dışındaki
ZİNCİRLEME, AÇILMA, KARARMA, SİLİNME).
ÇEKİM ÖLÇEKLERİ
Çok Uzak Çekim ÇUÇ (kısaltmalar çekim senaryosunda kullanılabilir)
Toplu Çekim TOÇ
Genel Çekim GEÇ.
Boy Çekim BOÇ.
Diz Çekimi DİZÇ.
Omuz Üstü Çekim OÜÇ.
Bel Çekim BEÇ.
Göğüs Çekim GÖÇ.
Omuz Çekim OÇ.
Baş Çekim BAÇ.
Genel Çekimler/Planlar
Uzak Çekim
Genel Çekim
Boy Çekim
Orta Çekimler/Planlar
Diz Çekimi
Bel Çekimi
Yakın Çekimler/Planlar
Göğüs Çekimi
Omuz Çekimi
Baş Çekimi
Ayrıntı Çekimi
Çekim ölçekleri
neredeyiz ——-> genel plan
kimi görüyoruz ——-> orta plan
ne yapıyor ——-> göğüs plan
GEÇİŞLER
KESME (Cut): KESME senaryoda yazılmaz. (virgül görevindedir)
AÇILMA (Fade in) / KARARMA (Fade out): Açılma, tamamen siyah olan
çerçevenin yavaş yavaş görüntüyle birlikte açılmasıdır. Kararma ise,
görüntünün yavaş yavaş karararak yok olmasıdır. Kararma bitiştir, açılma
başlangıçtır. (kararma, nokta görevindedir)
GEÇME-ZİNCİRLEME (Mix-Dissolve): Görüntüdeki resmin şiddeti yavaş
yavaş azalırken, sonraki resmin belirginleşmesidir. Görüntüden alınan ve
görüntüye verilen resimler, bir an birbirlerinin üzerine biner. Bu geçiş
yöntemi, olağan bir zaman/mekan ayrımının bulunduğu verilmek
istendiğinde kullanılır. Devinim gerçeğe ve zamana uygun sürüyorsa,
zincirleme geçiş kullanılmaz. (noktalı virgül görevindedir)
Çekim senaryosu formatı
Yazı tipi: Courier, 12 punto
Üst ve Alt boşluklar:2.5 cm Diyalog: 7,5 cm genişliğinde. Mizansenler: 15 cm olarak ortalanır. Karakter İsimleri: 9.5 cm'de ve diyalogun üzerinde. Büyük harflerle. Sayfa Numaraları: Sağ üst köşede. İlk Sayfa: Bir senaryo her zaman“FADE IN:” ile başlar. Son Sayfa:“Son” yazılır ve ortalanır. Ya da çift satır aralığı bırakılarak sayfanın en sağına
FADE OUT yazılır. FADE IN.
1.
İÇ.
NESRİN’İN İŞ YERİ.
GÜN.
NESRİN, NİLGÜN, ÇAYCI
1. GENEL Ç.
Büronun açık kapısı
Küçük bir odada üstü kâğıtlarla dolu iki masa
Pencere kenarında karşılıklı oturmuş
İki kişi
Boş kahve fincanlarını alan çaycı
Çaycı elinde boş fincanlarla çıkar
Nesrin çaycıyı gözleriyle izler
2. BOY Ç.
Nesrin ayağa kalkar
Gözleri dalgın bakarak
Küçük büro içinde dolanır.
NESRİN
Bunları bilmiyordum.
Benim başıma geleceğini de düşünmezdim hiç.
3. GENEL Ç.
Nilgün oturduğu koltuktan kalkarak Nesrin’in yanına gelir.
Masanın üzerinde duran fotoğrafları sinirli bir el
hareketiyle gösterir. Kamera SOLA ÇEVRİNME yaparak masadaki
zarfa yaklaşır.
KARARMA
2.
İÇ.
NESRİN’İN EVİ.
GECE.
NESRİN, FUAT
4. GENEL Ç.
Nesrin evinin salonunda oturur.
Elinde bir zarf vardır.
5. BOY Ç.
Nesrin zarfı açar,
İçindeki fotoğrafları elleri titreyerek çıkarır.
6.
YÜZ Ç.
Nesrin'in yüzünden SOLA PAN ile Fuat'ın yüzüne geçilir.
Fuat'ın yüzünde korku vardır.
7. GENEL Ç.
Nesrin zarftan çıkan fotoğrafları Fuat'a doğru fırlatır.
Metonomi (düzdeğişmece) ve Metafor (eğretileme)
Her ikisi de izleyiciye filmdeki anlamı iletmenin birer yoludur. Metonomi benzerliklerden yararlanmadır. Metonomi öğrenciler yerine sınıf
kelimesini kullanmakla yapılabilir. Metonomi yaparken bir parçadan bütüne
gönderme yapılmış olur. Örneğin ay ve yıldızın gösterilip Türkiye'nin temsil
edilmesi gibi. Metafor kıyaslama üzerine kurulmuştur. Metafor, iki farklılık arasında bir
ilişki kurmaktır. Bir şeyi başka şeye benzetmedir. Örneğin "kalbim bir buz
gibi", "gülümsemen güneş gibi" bir metafordur. Sinema filmlerinde bu örneklerin görselleştirilmesi mümkündür.
Simgesel Plan
Simgesel planlar soyut ve çağrışımsal fikirleri iletir. Bir plan öykü yaratabilir. Tema (ana düşünce) doğrultusundadırlar. Bir nesne öne çıkarılabilir. Çerçevede dikkat çekici bir yere
konulabilir (altın noktalar).
Filmin Adı
(çekim planı)
Bakış Boşluğu ve Kafa Boşluğu Çerçevedeki kişinin baktığı yöne doğru çerçevede biraz daha fazla
boşluk bırakılır. Buna bakış boşluğu denilir.
Çekilen objenin başının üstünde bırakılan boşluk kafa boşluğu'dur.
Planlarda baş boşluğu ve bakış boşluğuna dikkat edilmelidir.
Altın Noktalar
Çerçeve hayali olarak hem dikey, hem de yatay olarak üç
eşit parçaya bölünür. dört nokta kompozisyonun en güçlü noktalarıdır
Kamera Açıları
Açılar, kamera ve nesne arasındaki ilişkiyi kurar, izleyicinin
karakterleri ya da nesneleri değerlendirmesine olanak verir.
• nesnel ve öznel kamera açıları, • göz düzeyi, • alt ve üst açı, • eğik açı, • kuşbakışı. Nesnel Kamera Açısı
Seyirci sahneyi görünmeyen, tarafsız bir bakış açısından
izler. Sahne içindeki kişiler kameradan habersiz gibidirler.
En çok kullanılan açıdır. Öznel Kamera Açısı
Kameranın bir görüntüyü filmdeki kişilerin birinin gözüyle
görmesidir. İzleyici olaya kendi yaşıyormuş gibi katılır.
Fazla kullanılması seyirciyi sıkabilmektedir. Üst Açı Kamera, çekimi yapılacak nesneden daha yüksektedir. Üst açı
kullanımı ile oyuncunun ya da nesnenin boyu daha kısa gözükür.
Örneğin küçük görülmüş, aşağılanmış bir insanın çekiminde
kullanılabilir. Ya da üzgün birinin çekiminde kullanılabilir. Genel
çekimlerde, arazi çekimlerinde de kullanılabilir. Alt Açı Kamera, çekimi yapılacak nesneden daha aşağıdadır. Alt açı
kullanımı ile oyuncunun ya da nesnenin boyu daha uzun gözükür.
Kişiye yücelik, büyüklük, güçlülük etkisi kazandırır. İnsanlara ya da
nesnelere karşı saygı duygusu uyandırır. Korku, heyecan yaratmak
istendiğinde de çok sık kullanılır.
Tek kamera ile yapılan çekimler. Çekimi yapılan kişi aynı hareket ve sözleri orta ve yakın ölçekli çekimler
için birkaç kez yineler. DEVAMLILIK söz konusu olur bundan sonra. Hem
ölçek hem de kamera açısı değiştirildiyse sorun olmaz. Küçük
devamsızlıklar fark edilmez. 180 derece kuralı (aks çizgisi kuralı)
Hareket aksı ya da aks çizgisi kamera tarafından çekilen
insanların yönünü, nesnelerin açısını belirlemeye yardımcı olan
hayali bir çizgidir. Çizgi geçildiğinde nesneler ters dönmüş
olarak algılanacaktır. Çizginin bir yanında kalınır. 180 içinde
kamera hareket eder.
TEMEL BİR SEKANS ÇEKİMİ (temel kurallar)
"Her bir sonraki çekim eğer olanaksız değilse, hem çekim ölçeği ve hem
de kamera açısı bakımından değişik olmalıdır"
Geniş, orta, yakın ölçekli bir çekim yaparken kamera açısını en az 45
derece olmak üzere değiştirilir. Çekimler arası geçiş çok kolay ve
yumuşak olacaktır. HAREKETTEN KESME
Planlar arasında yumuşak geçiş yapmanın bir yoludur. Adam şapkasını çıkarıyor geniş ölçekte. Adam şapka çıkarmayı orta
ölçekte tekrarlıyor. Kurguda hareketten kesilir. Genişte başlayıp orta
ölçekte hareket biter. (bindirmeli çekim)
Kapı açılması, arabadan çıkma, oturma, ayağa kalkma, eşyalara
uzanma, yürüme…
Download

Download