PROJEKTOVÁNÍ A STAVBA VTL PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK
Termín:
Čtvrtek 28. května 2015, začátek v 8:45 hod.
Místo konání:
U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4
Pro koho je akce určena:
Pro pracovníky přepravních a distribučních společností, zabývající se investiční výstavbou, pro revizní a bezpečnostní
techniky, pro dodavatelské firmy, projektantské a konzultantské firmy.
Akreditace:
Školení je zařazeno do programu odborného plynárenského vzdělávání a účast je hodnocena 2 body.
V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 1 kreditem
Prezence účastníků
9:00–9:10
Přivítání účastníků a úvod
9:10–9:55
Předpisy pro projektování VTL plynovodů vč. dopadu novely Stavebního zákona
Karel Hrubý – RWE Distribuční služby, s.r.o.
9:55–10:40
Revize TPG 702 04 - nová a revidovaná ustanovení, včetně implementace
metodiky pro stanovování rizika v okolí VTL plynovodů – I.část
Ing. Tomáš Krása – RWE GasNet, s.r.o.
10:40 –11:00
Přestávka na kávu
11:00–11:45
Revize TPG 702 04 - nová a revidovaná ustanovení, včetně implementace
metodiky pro stanovování rizika v okolí VTL plynovodů – II. část
Ing. Tomáš Krása – RWE GasNet, s.r.o.
11:45–12:45
Přestávka na oběd
12:45–13:30
Technické pokyny pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodů a přípojek
– v kontextu právního řádu ČR a jejich aplikace v Pražské plynárenské Distribuci, a.s.
Mgr. Petr Novák – Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
13:30–14:15
Tlakové zkoušky VTL plynovodů – stresstesty; požadavky na zkoušené úseky potrubí,
technické požadavky
Ing. Petr Pařízek – CEPS a.s.
14:15
Závěr školení
Lektoři: Odborníci a lektoři registrovaní v systému odborného plynárenského vzdělávání a další odborníci z praxe.
UPŘESNĚNÍ PROGRAMU VYHRAZENO
ORGANIZAČNÍ GARANCE:
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 – Michle
ODPOVĚDNÁ OSOBA:
Ing. Milena Jarošová
tel.: 721 464 156
e-mail:
[email protected]
www.cgoa.cz, www.gasinfo.cz
MÍSTO KONÁNÍ:
U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 – Michle
zasedací místnost č. 127
VLOŽNÉ:
vložné činí:
1 655 Kč vč. DPH
snížené pro členy ČPS a abonenty GAS:
GAS Premium, GAS Standard
GAS online Premium tisk
1 555 Kč vč. DPH
Zastoupení účastníka je možné.
V případě neúčasti zašleme materiály poštou
VLOŽNÉ ZAHRNUJE:
sborník přednášek, občerstvení.
Účastnický poplatek zašlete prosím ve prospěch
účtu vedeného u ČSOB Praha
17478393/0300
V.S. 280515
Download

Pozvánka - Český plynárenský svaz