®
GAS s. r. o. a Technická inspekce ČR
si Vás dovolují pozvat na
V. Celostátní setkání
specialistů
v plynárenství
11. a 12. října 2011
OREA Wellness Hotel Santon, Brno-Bystrc
Opět po roce se přiblížil čas, abychom Vás srdečně pozvali na jubilejní V. Celostátní setkání
specialistů v plynárenství, které pořádá společnost GAS s. r. o. ve spolupráci s Technickou inspekcí ČR.
Cílem vzdělávací akce je seznámit účastníky s novinkami v oboru a se zkušenostmi z praxe.
Školení je určeno pracovníkům plynárenských společností, revizním technikům, projektantům,
konstruktérům, servisním a montážním pracovníkům, pracovníkům státní a veřejné správy
a dalších institucí.
Součástí setkání bude také doprovodná výstava výrobků a firem. Účastníkům akce jsme zajistili
90minutový wellness program v hotelovém relaxačním centru.
PROGRAM 11. října 2011
9:30–10:00 Registrace
10:00–12:00
Schválená novela Energetického zákona a dopady do plynárenství
Ing. Oldřich Petržilka, Česká plynárenská unie
Stavební zákon a jeho připravovaná novela
Ing. Marcela Pavlová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Aktuální informace z dozorové činnosti Technické inspekce České
republiky
Ing. Oldřich Küchler, Technická inspekce ČR
Technicko-ekonomické porovnání realizace domovních plynovodů
z různých materiálů
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
12:00–13:00 Oběd
13:00–15:00
Praktické poznatky z bezpečnosti provozu plynárenských zařízení
a řešení havarijních stavů
Ing. Libor Čagala, RWE Distribuční služby, s. r. o.
a Jihomoravská plynárenská, a. s.
Připravované Technické pravidlo Plyn – provizorní propojení
odběratelů v případě mimořádných událostí
Ing. Anton Vrba, SPP-distribúcia, a. s., Slovenská republika
Řešení větrání pro plynové spotřebiče A a B při použití oken
s malou spárovou průvzdušností (větrání obytných budov z pohledu
spotřebičů paliv)
Ing. Ivan Vališ, Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Zkušenosti s aplikací nových předpisů pro odtahy spalin
od spotřebičů na plynná paliva
Ing. František Jiřík, Komínservis
15:00–15:30 Přestávka
15:30–17:30
Problematika průmyslových komínů a diagnostika komínů
Ing. Bohumil Ježek, Teplotechna Consulting, s. r. o.
Nové předpisy pro průmyslové plynovody
Ing. Jaroslav Bartoš, Ph.D., ArcelorMittal Ostrava a. s.
Aktuální informace o tvorbě pravidel praxe (TPG)
Ing. Zuzana Pěkná, Český plynárenský svaz
19:30–22:00 Společenské setkání účastníků
PROGRAM 12. října 2011
9:00–10:30
Zjištěné nedostatky při kontrolách na stavbách plynárenských
zařízení, vady na svarech plynovodů z oceli
Luděk Bodlák, RWE Distribuční služby, s. r. o.
Odpovědnosti při provozu plynových zařízení a nedostatky zjištěné
při kontrolách prováděných OIP
Ing. Olga Vaňková, Státní úřad inspekce práce Opava – OIP Praha
Specifika v působnosti Technické inspekce ČR ve vztahu k plynovým
zařízením
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D., Technická inspekce ČR – pobočka Ostrava
10:30–11:00Přestávka
11:00–12:30
Provozování odběrných plynových zařízení v bytových domech
Ing. Milan Šanta, GAS s. r. o.
Protipožární opatření při stavbě domovních plynovodů
Ing. Alena Kukrálová, SOŠ stavební Kolín
Aplikace technických pravidel G v praxi revizního technika
Ing. Richard Horák, Technická inspekce ČR – pobočka Brno
12:30 Oběd
Změna programu vyhrazena
Školení získalo v rámci systému odborného plynárenského vzdělávání 5 bodů, dále je
zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, kde je účast hodnocena
2 kredity. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
Místo konání a ubytování:OREA Wellness Hotel Santon, Přístavní 38, Brno-Bystrc
GPS: Loc: 49°13‘47.836“N, 16°31‘9.477“E
Registrace: Přihlásit se můžete do 26. 9. 2011 zasláním přihlášky na adresu společnosti
GAS s. r. o., vyplněním elektronické přihlášky na www.gasinfo.cz nebo zasláním přihlášky
e-mailem.
GAS s. r. o. Oddělení vzdělávání, Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4,
IČO: 61506192, DIČ: CZ61506192
Tel.: 241 049 709, 241 049 716, E-mail: [email protected]
Vložné: 3 900 Kč včetně DPH
Vložné obsahuje tištěný sborník přednášek a sborník na CD, osvědčení o absolvování školení,
občerstvení o přestávkách, obědy, večeře. Součástí vložného je i 90minutový wellness
program (bazén + saunový svět).
Na místě možnost zakoupení TPG 703 01 – Průmyslové plynovody a TPG 941 02 – Řešení
odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest s 50% slevou.
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 474289053/0300, variabilní symbol: 11121011
Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění.
Při písemném zrušení přihlášky do 30. 9. účtujeme manipulační poplatek 1 000 Kč. Při zrušení
přihlášky po tomto datu budeme účtovat plné vložné. Zastoupení účastníka je možné
a vítané. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály zašleme poštou.
Ubytování: Cena není zahrnuta ve vložném, účastník hradí v recepci hotelu (cena
jednolůžkového pokoje činí 1 330 Kč za noc, dvoulůžkového pokoje 1500 Kč včetně DPH).
Účastník bere na vědomí, že hradí případné storno poplatky za ubytování. Rezervace
ubytování je garantována pouze u přihlášek přijatých v termínu do 26. září 2011.
Parkování: V areálu hotelu je parkování zdarma.
Doprava: Hotel Santon se nachází v rekreační oblasti Brno-Bystrc, na břehu Brněnské
přehrady, 10 km od centra města.
Příjezd autem po dálnici D1: Exit 182 (Kývalka).
Tramvajové spojení z centra Brna: tramvaj č. 1 do zastávky „Přístaviště“, zastávka je od hotelu
vzdálena 150 metrů.
Download

V. Celostátní setkání speCialistů V plynárenstVí