Eylül / Ekim
2014
September /Oktober
27. Gençlik Film Festivali
Nürnberg Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly’nin himayesinde gerçekleştirilen bu etkinlikte Orta Frankonyalı ve bu bölgede oturmakta olan 12-26 yaş arası
gençler sinema sanatı üzerine yeteneklerini yarıştıracaklar. Genç yeteneklerin üretikleri eserler 20132014 yıllarına ait olmak zorunda ve 30 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Ön jüri ve ana jürinin seçtiği filmler
ödüllerinin yanısıra Bayern düzeyinde JUFıNALE’ye
katılma hakkını elde edecekler.
1 Aralık 2014, başvuru için son tarihtir. Festivale katılım başvurusu için ayrıntılı bilgi ve belgelere Medienzentrum Parabol (Hermann Str. 33. Tel: 810 26 30)
ve www.jugendfilmfestival.de internet sayfasından
ulaşmak mümkündür.
Krakau-Nürnberg 35. Yıl
Bu: iki kentin arasında yoğun bir ilişki anlamına gelir.
Başta öğrenciler ve kültür yapımcıları olmak üzere
iki kentin insanları arasında deneyimlerin, düşüncelerin, bilgilerin alışverişini aktif kılan yoğun ilişki
gerçekleştirildi. Başta kültürel temalar olmak üzere
düzenli gerçekleştirilen değişik etkinlikler ve projeler
ile geniş bir alana yayılmış zengin bir ilişki ağı doğdu.
Nürnberg’deki "Krakauer Haus" ve Krakau’daki “Nürnberger Haus” bu ilişkinin zirvesini oluşturan ürünlerdir. 6 – 25 Eylül tarihleri arasında yapılacak Kardeş
Kentler 35. Yıl Jübilesi’nin projesi ve düzenlenmesini
de öncelikle Krakauer Haus diğer kurumlarla birlikte
üstlenmektedir.
(Program iç sayfada.)
Şehir Gezisi
Nürnberg Belediyesi Kültür Dairesi 26 -28 Eylül tarihleri arası Stadt(ver)führungen-2014 gezi programını
hazırladı. Nürnberg ve Fürth’ün çok kültürlü gerçeğini keşfedeceğiz. “Nürnberg International” adı altında
yapılacak olan gezide, zamanın gerçekleştirdiği değişimin bilincine ulaşacağız. Bu etkinlik, hem bir keşif
turu hem kültürel bir etkinlik sayılabilir. Örneğin Anadolu müziğinin taşıyıcısı Yusuf Çolak ve onun müzik
okulu dinletileriyle birlikte bizi beklemektedir.
Ayrıntılı program için bilgilenme:
www.stadtverfuehrungen.nuernberg.de
Yusuf Çolak
Musikinstitut©YusufColak
Kabare: Ich bin durch
Marianne Schätzle
Televizyonda Almanya başbakanının dublörü olarak 'İkinci Angela' olarak tanınıyor.
Berlin'de olan biten her şeyden haberdardır ve onsuz bir şey olması olanaksız. O
bazen bir temizlikçi kadın, bazen Başbakan’ın güvenlik görevlisi olur ve gözünden
hiçbir şey kaçmaz. Toplumsal değişiklikleri
dikkatle gözlemler ama aynı zamanda yaşamdaki değişim dönemlerini de. Çok şeyi
sanatın gücünü kullanarak eleştirebiliyor.
Örneğin niçin vatan ana'dır da baba değildir sorusunun yanıtını o biliyor.
Marianne Schätzle, solo programı ile yine
Nürnberg'e geliyor. İnsanlara, her zaman
olduğu gibi, vicdanının sesini duyurmak
istiyor. Sürükleyici oyununda ciddi bir mizah, derin şakalarla biçimlenerek sahneden kalbimize dökülüp, beynimize akıyor.
Copyright: © Badische Zeitung
26 Eylül, Cuma. Saat 20:00.
Kulturladen Gartenstadt.
Inter-Kultur-Büro
Sınırsız Edebiyat
Hakan GÜNDAY
Copyright: Selen Özer.
Kaşanlı Ozanlar Gecesi
Alişan Bulut & Ozan Vurali
Maraş’ın Afşin ilçesine bağlı 400 haneye
yakın ve yaklaşık 2000 nüfuslu Kaşanlı
köyü, sosyal ve politik nedenlerle yoğunca yaşadığı göç nedeniyle Avrupa’nın dört
bir yanına savrulmuş Anadolu köylerinden
biridir. Köy tarihsel olarak başlı başına bir
tarih hazinesidir ama aynı zamanda halk
ozanları geleneğinin de asli kaynaklarından biridir. Onlarca ozan bu köyün yaşattığı kültürleri dünyaya taşımıştır. Ve şimdi
bu kültürün iki genç ustası kültür elçisi olarak sahneye çıkacaklar.
1983 doğumlu Alişan Bulut Kaşanlı Köyü’ndendir. Aslen Zaza bir aileden gelmektedir. Siyasal baskılar nedeniyle 1990
yılından itibaren ailesiyle birlikte topraklarını terk ederek değişik illere göç etmek
zorunda kalmıştır. 8 yaşında beri bağlama
çalan Alişan Bulut, halk ozanları geleneğini sürdüren az sayıda ozandan biridir.
Aynı köyde 1976’da doğan Oyan Vurali,
aynı ozan geleneğinin bir diğer temsilcisidir. Söylediği türkülerin söz ve müziği genellikle kendisine aittir.
5 Ekim. Pazar. Saat: 17:00. Villa Leon.
Herausgeber:
Stadt Nürnberg,
Amt für Kultur und Freizeit , Inter-Kultur-Büro
Gewerbemuseumsplatz 1, 90403 Nürnberg
Telefon 09 11 / 2 31- 38 84 ,
Gönüllü Çalışması
Çok Kültürlülüğü açmak ve güçlendirmek
için gerçekleştirilen bu uzmanlık çalışması
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Çok kültürlü toplumlarda farklı kültürlere değer verme ve yaşamda birlikte yer
alma, meselenin esasıdır. “İlişkilenme korkularını” sorgulama, ön yargıları yıkmak,
ayrımcılığa karşı etkili bir duruş gerçekleştirmek için sivil toplumu hazırlamak gerekmektedir. Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge tarafından gerçekleştirilecek
olan uzmanlık seminerinde uygulamalı bir
çalışma ya da değişik tartışma yöntemleri
ile toplumda somut insanın güncel yaşamı
temelinde sorular oluşturularak bu alanda
vatandaşlık gönüllü hizmet bilinci oluşturulmaya çalışılacak.
Program 3. sayfada
Su Turhan’dan Okuma
Bierleichen
“Kommisssar Pascha" adlı yapıtı ile tanıdığımız Süleyman (Su) Turhan bu kez
yine bir polisiye romanla Nürnberg’e geliyor: "Bierleichen. Ein Fall für Kommisssar
Pascha" (Komiser Paşa için Bir olay: Bira
Cesedi).
1966 doğumlu yazar Turhan 2 yaşından
beri Almanya’da yaşamaktadır. Üniversite
eğitimini Germanistik ve Film Dili üzerine
Münih’te yaptı. Yazarlık dışında sinema
alanında da yer aldı. Çekimini yaptığı ve
Ralph Herforth ve Katja Flint’in oyuncu
olarak yer aldıkları ve kameramanlığını Michael Ballhaus’un yaptığı kısa filmi,
“Gone Underground” Kısa Film dalında
Almanya’da Gümüş Madalya aldı.
Su Turhan Münih’te yaşamakta ve yazarlık ve film yönetmenliğini sürdürmektedir.
10 Ekim, Perşembe, Saat 19:00.
Junge Stimme, Wiesenstr. 86.
8-9 Eylül 2014 tarihi arasında, Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (Frankenstraße 210) adresinde gerçekleştirilecek
olan bu uzmanlık seminerine, konuya ilgi
duyan, kültürel-sosyal alanda çalışan ya
da ilgi duyan kurum ya da bireylerin katılımı hedeflenmektedir. Seminere katılım ücretsizdir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt belgesi için:
http://www.bamf.de/SharedDocs/Veranstaltungen/DE/2014/140908-anerkennungskultur-nuernberg.html
Redaktion:
Gülay Aybar-Emonds (verantwortlich),
Metin Ayçiçek. Kültür'ün Kasım-Aralık sayısı
için yazıların son teslim tarihi 13 Ekim.
[email protected]
Druck:
Wiedemann & Dassow Druck GmbH
Hofackerstraße 5, 90571 Schwaig
Telefon: 0911 3766830
Auflage: 3.500
Aktuelle Veranstaltungsinformationen online:
www.nuernberg-interkultur.de
www.kuf-Kultur.de/interkultur
Die Redaktion trägt keine Verantwortung
für die Inhalte der Veranstaltungen.
Museum Industriekultur
Bir Gram Işık
Ülke-Şehir Oynuyor!
Pellerhaus Grup Oyunları
Günü
12-14 Eylül, 2014 tarihleri arasında “Stadt-Land-Spielt!” programı ikinci kez gerçekleştiriliyor. Daha ilk yıl (2013) bu büyük
oyun gününde, grup oyunlarını hem oynamak hem de kutlamak için bu etkinlikte
35’in üzerinde oyun kenti bu slogan altında bir araya geldiler. Elbette bu yıl daha
fazlası olması gerekiyor. Deutsche Spielearchiv Nürnberg, öncülüğünü yaptığı bu
etkinliğe bütün Frankonya’da “Franken
spielt!” sloganıyla daha fazla katılım için
Pellerhaus’a davet ediyor.
Elimizde var olan yaklaşık 4000 civarındaki oyun çeşidiyle etkinlik yeterince oyun
malzemesi sunmaktadır. Bu nedenle çok
ya da az oynayanlar, eski ya da yeni oynayanlar, oynayanlar ya da oynuyor gibi
görünenler ve aile boyu oynayanlar için
yeterli malzeme vardır.
Oyunları açıklayan yardımcılar size yeni
ya da eski oyunları keşfetmeniz için
açıklama sunmaya keyifle hazır olacaklar.
Ve zamanın azalmaması için biz hemen
Cuma gününden itibaren oyun rakiplerimizi yenmeye başlıyoruz.
Taslak Çizimlerle Yaratıcılığa Doğru
Ingo Klöcke’den Sergi
40 yıldan fazla zamandır Mühendis ve sanatçı Prof. Dr. Ingo Klöcker modern üretimin makine ya da taşıt gibi araçlarının
gelişimi ve kurgusuna ilişkin çalışmalar
yaparken sanatla da çok titiz şekilde uğraşıyor. Bu sonuncu uğraş, sadece tekniğin
araç ve metotlarını değil, aynı zamanda
büyük bir heyecan da almaktadır. Sanatın, tekniğin olumlu yanlarıyla ilgilenmesi
çok nadir görülür. Çizim ve taslak çizim:
Bu ikisinin kesiştiği noktada her ikisinin de
görünürde zıtlıklar yaratıyor gibi görünse
de, taslak çizgilerle çiziştirme bir yandan
yaratıcılık çalışmasının önemli bir biçimi olmakta, diğer yandan Ingo Klöcker’in
Nürnberg’de Technischen Hochschule’de
verdiği seminerlerdeki öğretisinin birer
parçasını oluşturmaktadır.
Bu seminerlerden sonra çok fazla sayıda
çizimler oluştu ve bunlar çizimin temellerini gösteren özellikleriyle bu serginin temelini oluşturdu.
Sergi 1 Ekim - 9 Kasım, 2014 arası ziyaretçilere açık tutulacaktır.
Hiçbir şekilde taklidi yapılamayan fotoğrafın büyüsü. Dijital zaman içinde de bu büyü
uçup gitmedi. 19. Yüzyılda büyüleyen bugün ise unutulmaya yüz tutmuş olan eski
usul resim uygulamasına bugünün serbest
fotoğraf sanatçıları daha fazla ilgi gösteriyorlar.
Bu sergi çerçevesinde bileşen fotoğrafçılar değişik teknikler yardımıyla eski resimler üzerinde operasyon gerçekleştirmektedirler. Bunun sonucunda günümüzde
fotoğraf sanatını dile getiren sihirsel izler
ortaya çıkıyor.
Fotoğrafın 175. Yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen bu sergiye fotoğraf sanatçıları
Thomas Bachler, Günter Derleth, Claudia
Fährenkemper, Peter Kunz, Agnes Prammer, Wolfgang Reichmann, Jos Schmid,
Claus Stolz, Roland Wirtz ve diğer birçok
isim yer almaktadır.
Due di due II, Wien 2013, Ferrotypie.
Bildnachweis: Agnes Prammer
Sergi 1 Ekim- 30 Kasım arası ziyaretleree
açık tutulacaktır.
Museen der Stadt Nürnberg
Tarihi Yaşıyoruz ve Seviyoruz
20 Yıl Kutlaması
11-12 Ekim tarihleri arasında Museen der
Stadt Nürnberg’in oluşumunun 20 yılı, yine
müzelerde ve müze çalışanlarıyla birlikte
kutlanacak.
1994’ten beri gerçekleştirilmek istenen
Nürnberg’in müzelerinin birleşmesi, önemli kültür ve eğitim kurumlarının kalıcı yerel
düşüncesi olrak gelişti. Spielzeugmuseum, Stadtmuseum Fembohaus, Albrecht-Dürer-Haus, Museum Tucherschloss
ve Hirsvogelsaal, Museum Industriekultur, Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände ve Memorium Nürnberger
Prozesse’den oluşan yedi kuruluşun hepsi
kentin müze ailesi olarak şehrin yaşanan
tarihi üzerinden bir ortaklıkla yola çıktılar.
Bu 20. Yıl kutlaması nedeniyle bütün müzeler ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Bir buluş ya da keşif olarak kesinlikle garantili söyleyebiliriz: Müzelerin her biri kesinlikle çok keyif verici ve çok öğreticidir.
Kentin 1000 yıllık tarihi içinde uzun koşu:
Bu gezilerin yanı sıra, 15 aile ile birlikte özel sergilere turlar yapmak da mümkün olabilecek. Müze mücevherlerini
Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum
(KPZ)‘dan müze çalışanları ve Geschichte
Für Alle e.V. mensupları her yarım saatte
bir toplam altmışın üzerinde kısa sunumlarla tanıtacaklar.
Bir rekor deneyimi olarak Museums für
Kommunikation’un posta arabası ile dört
saatlik bir gezi maratonu gerçekleştirilecektir.
Ayrıntıda bilgilenme için: www.museen.
nuernberg.de
museen der stadt nürnberg
Bir ülkenin sadece tarihi değil, ama aynı zamanda toplumun bugünkü kültürel temellerinin tarihsel kaynakları da müzelerde gizlidir. Yaşadığımız toplumu ve çağımızı daha iyi anlayabilmek için müzeler gerçek
okullardır. Ve Nürnberg kenti bu alanda büyük olanaklarla doludur. “museen der Stadt Nürnberg” projesi bu
olanakları Nürnberglilere açmakta ve tanıtmaktadır. Herbiri birbirinden değerli etkinlikler alanı haline gelen
müzeler, artık bilgiye, kültüre eğlenceli yöntemlerle ulaşabileceğimiz birer okuldur.
KÜLTÜR, bu sayfasını bütünüyle bu etkinliklere ayıracaktır. Elbette “daha fazla olanak” diyenler, projenin
aşağıdaki internet sayfasından güncel programa ulaşabileceklerdir.
www.museen.nuernberg.de
Stadtmuseum Fembohaus
9 Cm. Nürnberg
Nürnberg Bratwurst‘unun Kültür Tarihi
24 Eylül . 2014– 23 Mart, 2015
7-9 Cm uzunluğunda, 20-25 gram ağırlığında. Nürnberg Bratwurst‘unun büyüklüğü, ağırlığı, içeriği sıkı bir koruma altında
ve bu sadece Nürnberg’den bulunabilir.
Hiçbir yiyecek maddesi bölge tarihinde bu
kadar önemle yer almamıştır: 700 yıllık bir
gelenek.
Nürnberg Bratwurst’unun gelişimi, İUmparatorluğun vatandaşlarına sunduğu
bağlılığın bir ifadesidir. Yeni çağlarda Guten Policey beratını almış ve içeriğiyle ve
ölçüleriyle standartları kurgulanmış ve
Nürnberg’e ait olup olmadığı kontrol altına
alınmıştır. 2003 yılından itibaren ise Avrupa Birliği tarafından standartlarıyla korunmaya alınmıştır.
19. yüzyılın Nürnberg romantizminin asli
öglerinden sayılan Nürnberg’in geleneksel
wurs’tu birçok mitos ve destana konu olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nda Gaststätte Bratwurstglöcklein’ın yıkımı bu kültüre
de büyük bir darbe oldu.
Düzenlenen bu sergi kentin tarihini el
üretiminden endüstriyel üretime kadar
Bratwurst’un penceresinden anlatıyor.
Ek bilgi:
Nürnberg kentini tüm dünyaya tanıtmak
için 9 cm. yeterli. Çünkü kim kayın ağacı
üzerinde kızartılan ya da haşlanan bu küçük wurst’u tanımıyor ki? O, 700 yıldır sadece Nürnberglilerin karnını doyurmuyor,
aynı zamanda Nürnberg’in damak tadının
dünyaya ününü artırıyor.
Peter Flötner Sergisi
Nürnberg’de Rönesans
14590-1546 yıllarında yaşamış olan evrensel yetenekleriyle bilinen Nürnbergli
sanatçılar arasında en yeteneklisi olarak
tannan Peter Flötner’in eserleri yer alıyor. O da siparişlerini Nürnbergli Patriziat’lardan alıyordu. Universitätsbibliothek
Erlangen’de toparlanan özellikle Albrecht-Dürer-Haus’da yer alan onun eşsiz el
çizimleri yer almaktadır. Buna katkı olarak
Fembohaus’da ünlü Apollo Çeşmesi ziyarete sunulacaktır. Museum Tucherschloss
ve Hirsvogelsaal’de otantik olan Flötner’in
toplumsal üst sınıflar için yapılan lüks iç
yapımlar yer alıyor.
Museen der Stadt Nürnberg’in düzenlediği 24 Ekim, 2014-18 Ocak, 2015 tarihleri arasında ziyarete açılacak olan bu
sergi Erlangen Universitätsbibliothek,
Albrecht-Dürer-Haus,
Stadtmuseum
Fembohaus, Museum Tucherschloss ve
Hirsvogelsaal’in birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir.
Serginin içeriğe ilişkin ayrıntı bilgi için:
http://www.museen.nuernberg.de/tucherschloss/kalender-details/ausstellungen/
peter-floetner-renaissance-in-nuernberg/
bad691440b4db64ed7ed2b83450025c5/?tx_
msdnkalender_pi2[srv]=1
museen der stadt nürnberg
Albrecht-Dürer-Haus
Albrecht-Dürer-Straße 39.
Tel. (0911) 231-2568
Fax: (0911) 231-2443
Dokumentationszentrum
Reichsparteitagsgelände
Bayernstraße 110.
Tel. (0911) 231-5666
Fax: (0911) 231-8410
Bu kendi küçük yaşı büyük “görünmeyen“
yiyeceğin tarihi üzerinden bütün bir tarih
anlatılabilir. Örneğin 14. Yüzyılın başlarında bu sosisin üzerine neyin konulup
konulmayacağına karar verilmiştir. Ya da
bir destan olarak, 19 yüzyılın kartpostallarını süsleyen en tanınmış ve en çok kullanılan resmin Bratwurstglöcklein’ın resmi olduğunu bilmek gerek. Ya da kentin,
dünyaya ihracat olanaklarını bu yiyecek
üzerinden kullanması gibi. Kısaca Nürnberg Bratwurst’u giriş yapmak için bir şehir
tarihidir.
Museum Industriekultur
Äußere Sulzbacher Straße 62.
Tel. (0911) 231-3875
Fax: (0911) 231-7432
Museum Tucherschloss - Hirsvogelsaal
Hirschelgasse 9-11.
Tel. (0911) 231-5421
Fax: (0911) 231-5422
Spielzeugmuseum
Karlstraße 13-15.
Tel. (0911) 231-3164
Fax: (0911) 231-2710
Stadtmuseum Fembohaus
Burgstraße 15.
Tel. (0911) 231-2595
Fax: (0911) 231-2596
Genel program için:
www.museen.nuernberg.de
T®anzmüzifikation – Interaktive Musikreihe
Bilgilendirme Toplantıları
29 Eylül-13 Ekim.2014
İki buçuk yıldır sürmekte olan “Yaşlı Göçmenler için Uluslararası Yardım Çemberi
Kursu” proje çalışması artık bitmek üzere.
Bu çalışmayı, Türkçe gerçekleştirilecek bir
değerlendirme-bilgilendirme toplantısı ile
noktalamak istiyoruz. Bu çerçevede bir etkinlikler dizisi gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı bilgi için: www.timev.de
30 Eylül, Salı. Saat 18:00-20:00.
Nahbarschaftshaus Gostenhof.
Demansla
Yaşamak
Günümüzde artık demansla birlikte yaşamak görece olarak kolaylaştırılmıştır.
“Demans nedir ve aile yakını olarak ne
yapabilirim?” sorusunun yanıtını uzmanlardan alarak bu konuda hepimiz birer uzman yardımcı olabiliriz. “Yaşlı Göçmenler
için Uluslararası Yardım Çemberi Kursu”
çerçevesinde yapacağımız etkinlikler dizisinde demans olan yakınlara Nürnberg
´de bulunan destek/yardım imkanlarını sunacağız. Yapılacak seminer ya da söyleşiler Türkçe olacaktır. Elbette konuya ilişkin
TIM e. V. çatısı altında gerçekleştirilecek
söyleşilerde konuşmacılarımız uzman kişilerden seçilmiştir.
Sınırsız Edebiyat
Amts für Kultur und Freizeit (KUF) / Inter-Kultur-Büro ve Bildungscampus’un birlikte düzenlediği bu edebiyat etkinliğinde,
değişik ülkelerden yazarlar ana dilleriyle
birlikte Nürnberg’de olacaklar. Her dilin
Almanca’ya çevirisi yapılacaktır. Böylece
burada yaşayan farklı halklardan Nürnbergliler de bu etkinlikte edebiyatı kendi
anadillerinden yaşayabilecekler. Bu etkinlik Stadtbibliothek’de Zeitungs-Café Hermann Kesten’de gerçekleştirilecektir.
Saat 19:30. Peter-Vischer-Straße.
Hakan Günday
Geleneğe başkaldıran aykırı bir kişilik
olan Türkiyeli genç yazar Hakan Günday
Extrem adıyla Almanca’ya çevrilmiş olan
kitabından parçalar okuyacak. Edebiyatta
rastlantı sonucu yolları çakışan iki insanın
öyküsü. Ve sonunda bütünüyle özel ve
alışılmışın dışında bir aşk öyküsü çıkıyor
ortaya.
Kitabı Almancaya çeviren Sabine Adatepe
eserden Almanca parçalar okuyup aynı
zamanda moderasyonu yapacak.
30 Eylül, Salı.
Muggenhof bölgesinde birlikte çalışan beş kültür evi birlikte düzenledikleri kültürel
etkinliklerle Nürnberg’e renk katmaya devam ediyorlar. Ve bu kez “T®anzmüzifikation
– Interaktive Musikreihe” adıyla düzenlediği etkinlikle müzik dostlarına selamını iletiyor.
Programa ilişkin bilgi için: www,kuf-kultur.de/muggenhof
İmran Ayata & Bülent Kullukçu
Songs of Gastarbeiter Vol.1
Berlinli yazar İmran Ayata ve Münihli tiyatro yönetmeni ve müzisyen / DJ Bülent
Kullukçu bir araya gelirse AYKU olur. Birlikte eski arşivleri karıştırıp ve birinci kuşak
göçmenlerin şarkılarını bulmak için, müzik
koleksiyonlarını sahiplerini sinir edecek
kadar didelediler. 2013 sonlarında çoktan
unutulmuş 16 şarkıyı Türkçe ve Almanca
olarak “Songs of Gastarbeiter Vol.1” albümünde birleştirerek yayınladılar. Onlar,
yoğun emek sonrasında elde edilen bu
mücevher AyKu formatı olarak sahnelere
getirdiler.
Kulturbüro Muggenhof’un düzenlediği bu
etkinlikte AyKu, Alman müzik kültüründe
de yer bulabilmesi için bunu yapmayı istediler. Ayata ve Kullukçu dinleyicilerini duygu ve sürpriz dolu bir seyahate götürmek
istiyor. Eğer siz de arzu ediyorsanız, bu
müziğe dansla katılabilirsiniz.
11 Ekim, Cumartesi. Saat 20:00.
Auf AEG, Werkstatt 141.
İstanbul’da yaşayan insanların güncel
yaşamlarından kesitleri konu alan Rainer
Bergmann’ın sulu boya resim sergisi, 20
Eylül-12 Ekim arasında Begegnungszentrum Brücke-Köprü’de sergilenecek. Büyük formatlı suluboya resimleri, çok kez
gittiği İstanbul’un yankılarından oluşuyor.
Ressam, bir anlamda heyecanını dökmüş
resme. Bergmann böylece görünürde yabancı olan bir dünyaya yapıtlarıyla yakınlaşıyor. Ve sizleri de heyecan verici bir diyaloga davet ediyor.
Makedonyalı edebiyatçı Cvetkoski şiirlerinden parçalar okuyacak. Çevirmen Benjamin Langer, bu etkinlikte söyleşinin moderatörlüğünü de üstleniyor.
9 Ekim, Perşembe.
Bao Ninh
Robert Perišic
1969’da Stlip’de doğan ve Zagrep’de yaşamakta olan Robert Perišic, “Unser Mann
vor Ort zeichnet” adlı eserini tanıtacak.
20 Kasım, Perşembe.
Bergmann’ın “Benim İstanbul’um: Zıtlıklar ve Köprüler” başlıklı bu sergi belki de
kent ve insan üzerine bir sorgulamanın da
kapısını açacaktır. Bu arada elbette müzik
eşliğinde yapılacak olan sergi açılışında
bulunmanızı da öneriyoruz.
Serginin açılışı:
20 Eylül, Pazartesi günü, saat 19:00.
Begegnungszentrum Brücke-Köprü.
Evang. Familien-Bildungsstätte.
BuntSTIFTung Proje Grubu tarafından
düzenlenen etkinlik, geliri düşük Nürnberglilerin öğrenci çocuklarına okul malzemelerinin daha ucuza sağlayabilmelerine ilişkin büyük kolaylık sağlıyor. Bu
etkinlik elbette geçim sorunu yaşamakta olan aileleri hedeflemektedir. Bu nedenle ucuzluktan yararlanabilmek için
elimizde Nürnberg Pass, ARGE Belgesi
ya da Bafög belgelerinden birinin olması gerekiyor.
15 Eylül, Pazartesi. Saat 15:00-16:30.
7 Ekim, Salı. Saat 15:00-16:30.
Nachbarschaftshaus. Kleiner Saal.
Semtimizde
Radikal Sağ Hareket
Nürnbergli pop şarkıcısı ve şov programları sunucusu Ertan Can özel bir hobiye
sahiptir: değişik dillerde karaoke şarkıların
toplamak. Almanca, Türkçe, Yunanca ve
İngilizce başta geliyor. Can, profesyonel
konserlerin yanı sıra, Girit, Antalya, Bodrum gibi yerlerde birlikte şarkı söyleme
etkinlikleri de yapıyor. Ve şimdi Nürnberg
de ilk kez böylesi bir konser ile buluşacak.
Uluslararası karaoke solo ya da dinleyicilerden oluşan bir koro olarak gerçekleştirilebilir. Heyecana gerek yok, Kulturbüro
Muggenhof’un düzenlediği bu etkinlikte siz
de müziği başarabilirsiniz.
30 Ekim, Perşembe. Saat 19:00.
Auf AEG, Werkstatt 141.
Özgürlüğün Alanı
Fotoğraf Sergisi
Yazılı ve sözlü medyada son yıllarda en
çok duyduğumuz ülke isimlerinden birisi
oldu Ukrayna. Kentlerde süren iç savaş
Ukrayna’yı dünya gündemine taşıdı.
Interkulturelle Wochen
Suluboya Resim Sergisi
“İstanbul–Boğaz’da Yaşam”
Branko Cvetkoski
Vietnam savaşında insanı konu alan ödüllü Die Leiden des Krieges (Savaşın Izdırabı) adlı yapıtın yazarı Bao Ninh, kitabın
çevirmeni Günter Giesenfeld’in moderatörlüğünde şöyleşi de yapacak.
30 Ekim, Perşembe.
Ertan Can ile Karaoke
Okul Malzemeleri Alışverişi
Gartenstadt, bu kez Bunter Tisch Gartenstadt İnisiyatifi’nin gerçekleştirdiği
sunumda semtimizde sağ radikal hareket üzerine bilgilendirme yapacaktır.
Sadece günümüz için değil gelecek için
de büyük tehlike unsuru olan bu hareketin NSU olayında sergilenen yüzü ile
artık toplumun bütün kesimleri tarafından dikkatle izlenmesi bir zorunluluktur.
Bu nedenle bütün topluma açık olan
etkinlik içeriği bakımından günceli ve
geleceği kapsayan büyük bir öneme sahiptir. Ayrıntıda bilgilenme için:
23 Ekim, Perşembe. Saat 20:00.
Kulturladen Gartenstadt.
Güçlü Veli - Güçlü Çocuk
Veli Kursları
(Almanca)
Ekim ayında Deutscher Kinderschutzbund’un iki Güçlü Veli-Güçlü Çocuk kursu başlayacaktır.
Sosyalamt, Stadtmission ve Deutscher
Kinderschutzbund tarafından düzenlenen kurs Stadtladen Diana straße’de
Sosyal-Pedagog Bağdat Bozkurt tarafından verilecektir. (Stadtteilladen Dianastraße) 42 49 684 / 42 55 77 ya da
(Dianastraße Kinder–Hort) 42 10 88 numaralı telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir. Bu kurs Almanca yapılacaktır.
1 Ekim’den itibaren her Çarşamba
10:00-12:15 arasında.
Güçlü Veli - Güçlü Çocuk
Veli Kursları
(Türkçe)
“Verband für Fotografie Charkiv” kurumu
“Maidan” direnişi ve Ukrayna’dan yaşam
ve doğal güzelliği sergileyen etkileyici bir
foktoğraf sergisi ile Nürnberg’de.
Bu fotoğrafların önemli bölümü direniş
alanlarında, direnişin içinden Ukraynalı
basın fotoğrafçıları tarafından çekilmiş fotoğraflar olmasıydı.
Fotoğraflar direniş anının gerçekliğini yansıtmaktaydı: Yaralanma ya da ölümler;
sevgi; yaşam; savaş. Ama bütün bunların
yanısıra Ukrayna’nın güzelliği ve muhteşem doğası da sergilenerek, bir anlamda
güzel ve çirkin, iyi ve kötü, yararlı ve zararlı karşılaştırması yaparak, “insanın ne
için savaştığını” sorgulamasına, ve özgürlüklerin kazanımının neye mal olduğuna
dikkat çekmek istenmektedir.
Sergi 2-22 Ekim tarihleri arasında Pazartesi’den Perşembe’ye saat 9:00-20:00
arası; Cuma günleri 9:00-14:00 arası ya
da özel anlaşmayla bağlanan saatlerde ziyarete açık olacaktır. 12 Ekim Pazar günü
de sergi 11:00-17:00 arası açıktır.
Serginin açılışı:
2 Ekim, Perşembe. Saat 19:00.
Galerie am Lichthof.
Gemeinschaftshaus Langwasser
Deutscher Kinderschutzbund tarafından düzenlenen diğer Güçlü Veli-Güçlü
Çocuk Veli Kursu ise kurumun kendi salonunda (Rothenburger Str. 11. 1. kat),
Eğitimci Çiğdem Durcan ve Pedagog
Metin Ayçiçek tarafından verilecektir.
Türkçe olan kurs 14 Ekim tarihinden
itibaren her Salı saat 15:30-17:45 arası
gerçekleştirilecek olan kurs 12 hafta sürecektir. Türkçe ilişki için: Metin Ayçiçek.
Tel: 266997 - 01791112361.
Her iki kursta da çocuk bakıcısı vardır.
Aile Danışmanlığı Hizmeti
(Türkçe)
Bütünüyle sorunsuz bir aile, ancak masal kitaplarında söz konusu olabilir. Biz
sorunların kendisinden değil, sorunların
ele alınışında uygulanan yanlış yöntemlerden ve sonuçlarından korkmaktayız.
Oysa, doğru yöntemlerle ele alındığında, her sorunun bir çözümü olduğu görülecektir. Ama bunun için belki de destek almak gerekmektedir.
Villa Leon bu hizmeti sizin için hazırladı:
Çarşamba günleri saat 10:00-12:00 ve
19:00 / 21:00 arası; Perşembe günleri,
saat 10:00-12:00 arası Villa Leon’da
Metin Ayçiçek tarafından Türkçe olarak
ve ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti
sunulmaktadır.
Metin Ayçiçek. Tel. 0179 111 23 61
TAKVİM
EYLÜL
8-9 Eylül.
Gönüllü Çalışması. Uzmanlık çalışması Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Frankenst¬raße 210)
6 – 25 Eylül.
Kardeş Kentler Krakau-Nürnberg 35. Yıl Kutlaması. Krakauer Haus,
6 Eylül, Cumartesi.
Konser. Viola Organista. "Streichklaviers" Saat
19:30. st. Egidien Nürnberg.
7 Eylül, Pazar.
Konser. Vladimirska. Saat 21:00. Hemdendienst,
(Rothenburger Str. 10)
7 Eylül, Pazar.
Zaman Tanığı ile Söyleşi. Zofia Posmysz. Saat
18:00. Internationales Haus- Heilig-Geist-Saal.
12 Eylül, Cuma.
Müzik ve dans sunumu. Rund um Veit Stoss.
Saat 16:00+17:30. Ludwigsplatz.
13 Eylül, Cumartesi.
Steinbühl’de Bitpazarı
Steinbühl’de Bitpazarı
Her ayın ikinci Cumartesi günü Gugelstraße ile Humboldtstraße’nin kesiştiği köşede, büyük alanda Steinbühl‘de bitpazarı
kurulmaktadır. Bu etkinlikten yararlanarak
eskileri yok edip yenileri alabilirsiniz. Farklı
kültürlerden insanlarla bitpazarında buluşmak üzere. Satış masası için rezervasyon
gerekiyor. (KUF im südpunkt:231-14340)
Program: www.suedpunkt-nuernberg.de
13 Eylül, Cumartesi. 06:00’dan itibaren.
11 Ekim, Cumartesi. 06:00’dan itibaren.
Uluslararası Kadınlar
Kahvesi
Sonbahar başlıyor. Uzun bir yaz tatili sonrasını, anılarını dağarcığımızda toplayarak geride bıraktık. Şimdi tekrar buluşup
konuşabileceğimiz çok fazla şeyimiz var.
Kadınlar olarak bir araya gelerek bol keyifli
bir gün yaşamak istiyoruz.
19 Eylül, Cuma.
Uluslararası Kadınlar Kahvesi. Saat 10:00. KUF
im südpunkt. Salon e-17.
19 Eylül, Cuma.
Interkulturelle Wochen. Hint Kukla Oyunu. Deutsch – Indische Gesellschaft. Saat 19:30 – 22:00.
Caritas-Pirckheimer-Haus.
20 Eylül, Cumartesi.
Suluboya Resim Sergisi: “İstanbul–Boğaz’da
Yaşam”. Begegnungszentrum Brücke-Köprü.
Evang. Familien-Bildungsstätte. Saat 19:30.
24 Eylül, Çarşamba.
J.Missbach’tan sergi: “Polonya’nın Avru¬pa’ya
sesi: İstek ve Gerçeklik”. Sergi 15 Ekim tarihine
kadar açık. Serginin açılışı: Saat 19:00. Internationales Haus, Hans Sachs Platz
25 Eylül, Perşembe.
Konser. Tomek Grochot Electric Machine.
26 Eylül, Cuma.
Kabare: Ich bin durch. Marianne Schätzle
Saat 20:00. Kulturladen Gartenstadt.
26 -28 Eylül.
Şehir Gezisi (Stadt(ver)führungen-2014) Nürnberg Belediyesi Kültür Dairesi.
29 Eylül-13 Ekim.
Bilgilendirme Toplantıları. “Yaşlı Göç¬menler için
Uluslararası Yardım Çemberi Kursu” TİM. Nahbarschaftshaus Gostenhof.
30 Eylül, Salı.
Okuma ve söyleşi. Sınırsız Edebiyat. Hakan Günday. Saat 19:30. Peter-Vischer-Straße.
1 Ekim, Çarşamba.
Interkulturelle Wochen. 35 Kadın – 35 Yaşam
Yolu. Saat 18:00-20:00. IFMZ e.V.,
EKİM
5 Ekim. Pazar.
Kaşanlı Ozanlar Gecesi. Alişan Bulut & Ozan
Vurali. Saat: 17:00. Villa Leon.
9 Ekim, Perşembe.
Okuma ve söyleşi. Branko Cvetkoski. Moderatör: Çevirmen Ben¬jamin Langer. Saat 19:30.
Zeitungs-Café.
10 Ekim, Cuma.
Fotoğraf sergisi açılışı Attraverso Romanya. 10
Ekim -16 Kasım arasında her gün açık. Saat
19:00. KUF im Südpunkt. Oda no: 1.08.
10 Ekim, Cuma.
Okuma. Su Turhan"Bierleichen. Ein Fall für Kommisssar Pascha." Saat 19:00. Junge Stimme e.V.
11 Ekim, Cumartesi.
Steinbühl’de Bitpazarı
11 Ekim, Cumartesi.
İmran Ayata & Bülent Kullukçu. Songs of Gastarbeiter Vol.1. Saat 20:00. Auf AEG, Werkstatt 141.
12 Ekim Pazar
Fotoğraf Sergisi: Özgürlüğün Alanı. Sergi 2-22
Ekim tarihleri arasında açıktır. Gemeinschaftshaus Langwasser Galerie am Lichthof.
23 Ekim, Perşembe. .
Bilgilendirme toplantısı. Semtimizde Radikal Sağ
Hareket. Saat 20:00. Kulturladen Gartenstadt.
30 Ekim, Perşembe.
Ertan Can ile Karaoke. Kulturbüro Muggenhof’
Saat 19:00. Auf AEG, Werkstatt 141.
30 Ekim, Perşembe.
Bao Ninh. Saat 19:30. Zeitungs-Café.
Attraverso Romanya
Fotoğraf Sergisi
Interkulturelle Wochen
35 Kadın – 35 Yaşam Yolu
35. Yıl Jubilesi etkinlikleri çerçevesinde,
IFMZ ziyaretçileri biyografi çalışması içerisinde yer aldılar. Ülkelerinden geldikleri
ülke, yaşamları ve güncel yaşamlar üzerine yazılar yazdılar. Evimizi ziyaret ederseniz, bir bardak çay içerek yazılanları okuyabilir ve kadınlarla sohbet etme imkanı
bulabilirsiniz.
1 Ekim, Çarşamba. Saat 18:00-20:00.
IFMZ e.V.,
Copyright Ferdinando Riccio
Romanya’nın başkenti Bükreş’in sokaklarında gerçekleştirilen bir gezi. Ülkenin iç
kısımlarından Karadeniz sahillerine uzanan bu gezi etnik, dinsel, kültürel bir karışımın olanakları içerisinden olağanüstü
güzellikte kareler sunuyor. Eğer perspektifinizi doğru kullanırsanız sokaktaki yaşam
ve mücadelenin insan yüzündeki bütün
ayrıntılarını fotoğraf makinanızla kolayca
yakalayabilirsiniz.
10 Ekim -16 Kasım arasında her gün saat
9:00-21:00 arası ziyarete açık olacak olan
sergi kadar sürecek olan bu ilginç sergi
KUF im südpunkt ‘ta 1. Kat’ta yer alacak.
Serginin açılışı: 10 Ekim, Cuma. Saat
19:00. KUF im Südpunkt. Oda no: 1.08.
Interkulturelle Wochen
Hint Kukla Oyunu
Geleneksel Hint kukla oyunları uluslararası başarılarıyla tanınır. Puppenspiel-Ensemble Hindistan’da Rajasthan Eyaleti
başkenti olan Jaipur’dan Nürnberg’e, bölgesine ait kahramanlık öykülerini anlatmak ve göstermek için geliyor. Çok renkli
kuklalar geleneksel Hint kukla sanatının
temel özelliklerindendir. Grubun yönetmeni Vinod Bhatt’ı bütün kahramanlar adına
selamlayacağız.
Krakau-Nürnberg 35. Yıl
Copyright KUF im suedpunkt
Gelirken yanınızda bir şeyler de getirebilirseniz büfemiz daha da zenginleşecektir.
Sıcak bir müzik eşliğinde “sohbetin belini
kıracağız!”
19 Eylül, Cuma. Saat 10:00.
Gelecek buluşma tarihimiz 23 Ekim, Perşembe günü, saat 10:00. Ve bu kez ışık
gösterimli Hint bayramı Diwali’yi dünyanın
bütün ülkelerinden kadınlar olarak birlikte
kutlayacağız. (İlişki için: 231 14 342)
KUF im südpunkt. Salon e-17.
35 yıldır başarıyla sürdürülmekte olan Krakau-Nürnberg Kardeş Şehir ilişkisi düzenli
gerçekleştirilen değişik etkinlikler ve projeler ile iki kent arasında zengin bir ilişki
ağı yaratmıştır. Nürnberg’deki "Krakauer
Haus" ve Krakau’daki “Nürnberger Haus”
da bu ilişkilerin yarattığı kültür kurumlarındandır. Ve 6 – 25 Eylül tarihleri arasında
yapılacak Kardeş Kentler 35. Yıl Jübilesi’ni
Krakauer Haus üstlenmektedir.
Vladimirska
Etkinliği Deutsch – Indische Gesellschaft
Nürnberg/Franken e.V. düzenliyor.
19 Eylül, Cuma. Saat 19:30 – 22:00.
Caritas-Pirckheimer-Haus.
ADRESLER
Nürnberg Belediyesi Kültür Dairesi
Amt für Kultur und Freizeit / Inter-Kultur-Büro
Gewerbemuseumsplatz 1.
Gülay Aybar-Emonds.
Tel. 231 38 48
[email protected]
www.nuernberg-interkultur.de
www.kuf-Kultur.de/interkultur
Zaman Tanığı ile Söyleşi
Zofia Posmysz
NAZI kamplarında yaşamış bir zaman tanığıdır Zofia Posmysz. Krakau doğumlu
Posmysz, Auschwitz-Birkenau toplama
kampına geldiğinde henüz 18 yaşında idi.
Savaşın bitiminden kısa bir süre önce Ravensbrück toplama kampından kurtarıldı.
Özgürlükten sonra Warşova Üniversitesinde öğrenimyaptı. Sonra Polonya’da Kültür
Redaktörü olarak radyoda çalışmaya başladı. Ve bu arada, toplama kampındaki yaşamına ilişkin notlar yazdı ve birçok küçük
boyutlu yayın hazırladı. Böylece anılarını
sorgulayarak adeta kendi terapisini yapıyordu. "Die Passagierin" (Yolcu) ve "Christus von Auschwitz" (Auschwitz’deki İsa)
kamuoyunda çok büyük ses çıkardı.
Söyleşinin moderasyonunu ve çevirisini
toplama kümpları üzerine uzmanlar Dr.
Leszek Szuster ve Dr. Joachim Russek
yapacaklar. Okumayı Antje Cornellissen;
müziği Radek Szarek yapacaklar.
7 Eylül, Pazar. Saat 18:00. Internationales
Haus- Heilig-Geist-Saal.
Jaipur
Auf AEG, Werkstatt 141
Muggenhofer Str. 141.
35. Yıl Jubilesi Programı
www.krakauer-haus.de/veranstaltungen.htm
6 Eylül, Cumartesi.
Konser. Viola Organista. "Streichklaviers"
Saat 19:30. st. Egidien Nürnberg.
7 Eylül, Pazar.
Konser. Vladimirska. Saat 21:00.
Hemdendienst, (Rothenburger Str. 10)
12 Eylül, Cuma.
Müzik ve dans sunumu. Rund um Veit
Stoss. Saat 16:00+17:30. Ludwigsplatz.
24 Eylül, Çarşamba.
J.Missbach’tan sergi: “Polonya’nın Avrupa’ya sesi: İstek ve Gerçeklik”. Sergi 15
Ekim tarihine kadar açık. Serginin açılışı:
Saat 19:00. Internationales Haus, Hans
Sachs Platz
25 Eylül, Perşembe.
Konser. Tomek Grochot Electric Machine.
Kü l tü r d e n Du y u r u
Etkinliklerinize ilişkin yazı ve resimleri şu adrese iletiniz:
Gülay Aybar-Emonds. Inter-Kultur-Büro, Gewerbemuseumsplatz 1. 90403 Nürnberg
[email protected]
KÜLTÜR‘e internet sayfasından kolayca ulaşmanız mümkündür:
www.nuernberg-interkultur.de www.kuf-Kultur.de/interkultur
Nürnberg’deki kültürel etkinliklere aylık e-Bülten (Newsletter) ile ulaşmak istiyorsanız,
lütfen aşağıdaki link’i tıklayınız:
www.kuf-kultur.de/einrichtungen/inter-kultur-buero/kueltuer-tuerkischtuerkce/e-buelten.html
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Frankenstraße 210.
Bürgerzentrum Villa Leon
Philipp-Koerber-Weg 1.
Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Nürnberg
Rothenburgerstr. 11. Tel. 26 96 54
Gemeinschaftshaus Langwasser
Glogauer Straße 50. Tel: 99803-0
Krakauer Haus
Hintere Insel Schütt 34. Tel: 22 41 20
Internationalen Hauses Nürnberg (IHN)
Hans-Sachs-Platz 2. Tel: 231 50 40.
KUF im Südpunkt
Pillenreuther Str.147. Tel: 0911 231 143 00
Kulturladen Gartenstadt
Frauenlobstraße 7. Tel.: 09 11 / 48 23 18
Nachbarschaftshaus Gostenhof.
Adam-Klein-Str. 6. Tel: 231 70 80
St. Egidien-Kirche Nürnberg
Egidienplatz 37. Tel: 214 11 41.
Internationales Frauen-und Mädchenzentrum
e.V (IFMZ e.V.,)
Denisstraße 25. Tel: Tel: 26 91 76
Caritas-Pirckheimer-Haus
Königstraße 64. Tel: 23460
Evang. Familien-Bildungsstätte
Leonhardstr. 13. Tel: 28 43 05.
Download

Sınırsız Edebiyat