Vrnjačka Banja • Srbija
Oktobar 8-12, 2014
Internacionalno horsko takmičenje
& Festival Vrnjačka Banja
INFORMACIJE ZA UČESNIKE
©INTERKULTURArchiv
©CityofVrnačkaBanja
©INTERKULTURArchiv
PARTICIPANT INFORMATION – Vrnjačka Banja 2014
Organizator
INTERKULTUR
u saradnji sa
opštinom Vrnjačka Banja
Pokrovitelj
Tomislav Nikolić –predsednik Republike Srbije
Predsednik
INTERKULTUR
Günter Titsch
(Germany)
Umetnički odbor
Prof. Dr. Ralf Eisenbeiß (Germany)
Johan Rooze (Netherlands/South Korea)
Aleksandar S. Vujić (Serbia)
Organizacioni odbor
Radoslav Pavlović (Serbia)
Boban Djurović (Serbia)
Julia Hoppe (Germany)
Zsuzsanna Lahmeyer (Hungary/Germany)
Milan T. llić (Serbia)
Predrag Cvetković (Serbia)
INTERKULTUR Upravni odbor
Günter Titsch (Germany)
Wang Qin (China)
Stefan Bohländer (Germany)
Prof. Dr. Ralf Eisenbeiß (Germany)
2
PARTICIPANT INFORMATION – Vrnjačka Banja 2014
Srdačan poziv
Dragi pevači,
Srbija, kao i ceo region Balkana, zasniva se na bogatoj muzičkoj
tradiciji. Svuda horovi neguju bogatu i živopisnu muzičku kulturu
u svim njenim aspektima. Horovi iz Srbije i drugih balkanskih
zemalja dokazali su svoj izuzetan kvalitet na Internacionalnoj sceni
u Evropi I svetu kao predstavnici kulture i umetnosti svojih zemalja.
INTERKULTUR, u saradnji sa opštinom Vrnjačka Banja,
srdačno pozva sve horove na prvo Internacionalno horsko takmičenje
u Srbiji koji će biti prekretnica u medjunarodnom predstavljanju
ove zemlje.
Vrnjačka Banja je najpoznatija banja u Srbiji . Još od vremena
Rimljana ljudi su osećali pozitivno delovanje mineralnih izvora
na njihovo zdravlje. Okruzena planinama, specifična lokacija
Vrnjačke Banje privlači sve svoje goste bogatim prirodnim okruženjem.
Ona takođe privlači turiste iz inostranstva sa svojim značajnim
kulturnim znamenitostima kao što su Dvorac Belimarkovića ili manastir Studenica ,
pod zaštitom UNESCO kao svetska kulturna baština sa svojim jedinstvenim
kulturnim
blagom. U ovom živopisnom gradu najatraktivnija mesta za posetioce
nalaze se u neposrednom okruženju na par minuta hoda i pozivaju da
uz
opuštajuću šetnju širokim cvetnim alejama posete možda i Most Ljubavi.
Fokus ovog prvog INTERKULTUR takmičenja u Srbiji biće
na tradicionalnim kategorijama u različitim nivoima težine
za mešovite, ženske i muške horove kao i za dečije horove i
horove, kategoriju duhovne horske muzike I folklorne muzike.
omladinske
U 2014-toj godini u Srbiji je proslava u čast najpoznatijeg
Srbskog kopozitora I muzičkog pedagoga Stevana Stojanovića Mokranjca
i želja je organizatora da svi horovi učesnici za svoj nastup
imaju i jednu kompoziciju ovog značajnog kompozitora u svom programu.
Radujemo se Vašem dolasku u Vrnjačku Banju!
Günter Titsch
Predsednik INTERKULTUR
3
PARTICIPANT INFORMATION – Vrnjačka Banja 2014
RASPORED
DOGAĐAJA
*moguće promene*
Datum
SREDA
OKT 8, 2014
ČETVRTAK
OKT 9, 2014
Dolazak
Dolazak
Dolazak
/Odlazak
Probe
SUBOTA
OKT 11, 2014
NEDELJ
OKT
A 12, 2014
Odlazak
Probe na sceni i probe
Procena
izvođenja
Nastupi
Koncerti
prijatelj
stva
Takmičenje
Zvanični
događaji
PETAK
OKT 10, 2014
Koncerti I nastupi u Vrnjačkoj Banji I okolnim mestima
Popodnevno
Ceo dan
Ckonsultacije sa
Žirijem i
dirigentima
Defile
horova
Otvaranje
Turistič
aktivnsoti
ke
Ceo dan
Velika Nagrda
Dodela nagrada
&
Završni koncert
Razgledanje & ekskurzije (u zavisnosti od rasporeda aktivnosti
hora)
MOGUĆNOSTI UČESNIKA
INTERKULTUR događaji pružaju mogućnost da svoje učestvovanje prilagodite kombinovanjem
nastupa u takmičarskim I netakmičarskim kategorijama . Horovi mogu izabrati neku od sledećih:
1. Ne takmičarski učesnici
Takmičarske
kategorije*
Festival ne takmičarskih
učesnika
2. Takmičarski učesnici
X
X
(samo konceti i nastupi)
Procena izvođenja*
X
X
* Uljučeni koncerti i nastupi prijateljstva
1. Ne takmičarski elementi
Procena izvođenja
•
•
Procena nastupa
EP
Za ne takmičarske
horove
•
tri (3) horske kompozicije po svom izboru
izboru
Izvođenje pred internacionalnim žirijem koji
daje neposredne pozitivne umeničke I pedagoške
savete za poboljšanje
Potvrde o učešću će biti dodeljene, kao
i ocene nastupa i pismo preporuke
za buduća INTERKULTUR takmičenja
Broj pevača: neogrančen
Vreme pevanja: maksimum 15
Pratnja: neograničena
minuta
4
PARTICIPANT INFORMATION – Vrnjačka Banja 2014
•
EP
Procena nastupa
•
Za takmičarske
hrove
•
prezentacija takmičarskog programa je dan
pre početka takmičenja
ranije
Izvođenje pred internacionalnim žirijem koji
daje neposredne pozitivne umeničke I pedagoške
international
savete za poboljšanje
and
improvement
procena ne uključuje preliminarne odluke
u vezi sa takmičenjem.
Broj pevača: prema pravilima u kategoriji
Vreme pevanja: prema pravilima u
Pratnja: prema pravilima u kategoriji
kategoriji
Koncert Prijateljstva
Horovi učesnici mogu se prijaviti za učešće na zajednizazajedničkim
koncertima
čkim koncertima
zajedno sa drugim međunarodnim
horovima,na različitim lokacijama kao što su crkve,trgovi
trgovi
muzeji, biblioteke, parkovi.Horovi moraju pripremiti oko
20 minuta programa koji mora biti unapred odobren od
Umetničkog odbora INTERKULTUR. Koncert bi trebalo da
bude po mogućstvu acapella ili sa pratnjom sopstvenih
Instrumenata. (na zahtev uz el.klavir )
Prijateljstvo
Concerts
FC
Molimo vas da imate u vidu da su neki od ovih koncerata planirani na otvorenom . U
the
event
Slučaju
da vremenski uslovi nisu povoljni neki koncerti mogu biti otkazani.
Organizator će pokušati da pripremi alternativnu mogućnost pri čemu horovi nemaju
prava za određivanje lokacije. .
Horovi takođe mogu učestvovati u koncertima prijateljstva (ne takmičarski učesnici
festivala).
2. TAKMIČARSKI UČESNICI
2.1 Takmičarske kategorije
Nivo težine
A
A1- Mešoviti horovi; A2- Muški horovi; A3- Ženski horovi
Choirs
Četiri kompozicije koje moraju da budu
1. jedna kompozicija kopozitora iz Srbije (n.p. A.S. Vujić,
performed:
S.S. Stevan St.Mokranjac)
2. jedna kompozicija koja nema poreklo iz zemlje
učesnika
3. jedna kompozicija kompozitora rođenog posle 1950
4. jedna kompozicija po sopstvenom izboru hora
Broj pevača: A1 minimum 12; A2 & A3 minimum 10
Vreme pevanja: Vreme pevanja treba da bude najmanje 12 minuta ali ne duže
od 20 minutes.
longer
Pratnja: Maksimum 1 kompozicija
5
PARTICIPANT INFORMATION – Vrnjačka Banja 2014
B
Nivo težine
II
B1- Mešoviti horovi; B2- Muški horovi; B3- Ženski
horovi Choirs
Tri (3) kompozicije po izboru hora koje moraju biti
različitog karaktera.
Broj pevača: neograničen
Vreme pevanja: Vreme pevanja treba da bude najmanje 8 minuta ali ne duže
od 15 minuta
longer
Pratnja: neogarničena
G1- Dečiji horovi do 16 godina starosti SSAA
G2- Omladinski horovi jednakih glasova (Devojke do 19,
Mladići do 25 godina starosti)
G3- Omladinski horovi mešovitih glasova(do 25 godina starosti)
Dečiji i
OOmladinski horovi
G
Tri kompozicije koje moraju da budu:
performed:
1 Jedna kompozicija iz zemlje iz koje dolazi učesnik
.2 jedna kompozicija kompozitora rođenog posle 1950 god.
.3 1950
jedna kompozicija po sopstvenom izboru hora
.
Broj pevača: neograničen
Vreme pevanja: Vreme pevanja treba da bude najmanje 8 minuta ali ne duže
od 15 minuta
Pratnja: maksimum 2 kompozicije
minutes
Duhovna horska muz. Tri (3) kompozicije Hrišćanske duhovne muzike koje horovi
a cappella
Izvode na nastupu.
S
Broj pevača: neograničen
Vreme pevanja: Vreme pevanja treba da bude najmanje 8 minuta ali ne duže
od 15 minuta
longer
Pratnja: nije dozvoljena
minutes
Ansambli nastupaju sa slobodnim folklornim programom
tipičnu za zemlju iz koje hor dolazi.
F
Folklor
e
Koreografski I scenski elemnti mogu biti integrisani u
nasatup ali težište I fokus mora biti na pevanju. Preporučljiv
Je nastup u tradicionalnim nošnjama zemlje iz koje folklorna
grupa dolazi.
U slučaju da notni materijal nije dostupan , mora se dostaviti
kratak program sa opisom (na Engleskom).
Broj pevača: neograničen
Singing time: Vreme pevanja treba da bude najmanje 8 minuta ali ne duže
od 15 minuta
Pratnja: neograničena
minutes
6
PARTICIPANT INFORMATION – Vrnjačka Banja 2014
2.2 Umetnički propisi
A
B
G
A1-A3
B1-B3
G1
16+
16+
maks 16
S
G2
G3
Devojke
maks 19
Starosna granica
Mladići
maks 25
Minimalni broj
pevača
A1: 12
A2&A3: 10
F
mak
s25
neograničen
neograničen
neograničen
Maksimalni broj
neograničen
pevača
Broj kompozicija
4
3
3
3
neograničen
-
neograničen
Preporučena
minimalno vreme
peva
nja
Maksimalno moguće
vreme pevanja
12 minuta
8 minuta
20 minuta
15 minuta
Maksimalan broj
Kompozicija sa
1
3
2
Pratnjom instrum.
mogućnost
nije dozvoljeno
prekoračenja
Takmičarska pravila
OPŠTA PRAVILA
a
)
Svi ne profeionalni horovi su dobrodošli da se takmiče na ovom događaju. Sa izuzetkom
dirigenata, svi članovi moraju biti amateri, n.p. njima nije dozvoljeno da se izdržavaju
od profesionalnog pevanja.
b)
U kategorijama sa starosnim granicama , najviše 20% može biti većeg uzrasta
limita od 5 godina. Organizator zadržava pravo da proveri starost pevača.
c
)
d)
Redosled nastupa u okviru kategorije odeređuje se slučajnim izborom
INDIVIDUALNI KONCERTI I NASTUPI: Tokom boravka na takmičenju horovima učesnicima
Nije dozvoljeno da daju dodatne koncerte ili nastupe bez odobrenja organizatora unapred.
VIŠE UČESTVOVANJA
a
)
Pojedini članovi hora mogu učestvovati u manjim ansamblima formiranim od njihovog primarnog
hora ali ne mogu pevati u drugim horovima osim svog primarnog.
b)
Svi horovi mogu učestvovati samo u jednoj od kategorija A, B or G.
c
)
Pored toga, mešoviti horovi mogu učestvovati sa svojim muškim ili ženskim glasovima u istoj
kategoriji (n.p.učešće sa mešovitim horom u A1 I sa muškom glasovima u A2 ili ženski
glasovi u A3Horovi mogu dodatno izabrati da učestvuju u kategoriji S i F
Nezavisno od njihovog učešća u kategorijama A, B or G.
d)
Dirigentu je dozvoljeno da diriguje samo jednim horom po kategoriji , međutim dirigovanje u
različitim kategorijama je dozvoljeno. Hor može nastupati sa nekoliko dirigenata.
conductors.
MUZIKA
a)
b)
Samo ORIGINALNE PRATNJE SU DOZVOLJENE, što znači da se bilo smanjena orkestracija
Ili transkripcija drugih instrumenata koji nisu bili planirani od strane kompozitora i
nemaju prihvaćenu tradiciju nastupa biće isključeni sa takmičenja.
PRATNJA znači da najmanje jedan instrument sa određenom visinom tona može da se koristi.
U kategorijama a cappella selekcije, maksimum tri instrumenta sa neodređenom visinom tona
(perkusije).
7
PARTICIPANT INFORMATION – Vrnjačka Banja 2014
c
)
Korišćenje ORIGINALNIH KOMPOZICIJA znači da kompozicija mora biti izvedena u
skladu sa kompozitorovim originalnim delom. Kompozicije pre i kroz baroknu epohu mogu se
Izvoditi u varijacijama notnog teksta koji odgovara originalnoj kompoziciji. Aranžman
kompozicije je dozvoljen ako to vodi ka stvaranju nove kompozicije. Umetnički
zadržava pravo da odbije kompoziciju.
d)
PROMENA KLJUČA: Kompozicija obavezno mora da se peva u originalnom ključu. Za ostale
situacije, ako hor želi promeniti ključ žiri mora biti obavešten u pisanoj formi
da hor želi promeniti ključ u odnosu od onoga što je napisano u štampanom notnom
materijalu pre
takmičenja.
e)
Nakon ODOBRAVANJA PREDLOŽENOG PROGRAMA od strane umetničkog direktora, program
će biti
na
finalno
vraćen
razmatranje od strane hora koji je poslao program. Hor mora odgovoriti u roku od
14 dana dostavljanja sa svim promenama u programu. Ako nema odgovora u roku od 14 dana,
od
program će se smatrati konačnim; dakle niti naslov ni redosled izvođenja ne mogu se
menjati. Promene bez znanja i dozvole organizatora će značiti diskfalifikaciju učesnika .
Horovi su odgovorni za moguća izvođačka prava svojih programa.
f)
STVARNO VREME PEVANJA: Stvarno vrieme pevanja je trajanje samo vremena nastupa. To
isključuje ulaz, izlaz, i aplauz.
g)
Horovi NE MOGU da pevaju istu kompoziciju u različitim kategorijama. Za svaku takmičarsku
kategoriju za koju se hor prijavljuje potreban je poseban prijavni
list sa takmičarskim repertoarom .
NOTE
a
)
b)
5 primeraka svake kompozicije mora biti dostavljen uz obrasce za
registraciju.
Svi dostavljeni primerci kompozicija moraju biti u skladu s međunarodno priznatim notnim
(linijski sistem sa pet linija za note).
standardima
c
)
Notni materijal koji nema naslov, ime kompozitora td., štampan latinični alfabetom
moraju podneti transkripciju u latiničnom alfabetu (dovoljno čitko rukom napisana beleška).
d)
Jedan primerak notnog materijala ostaje organizatoru posle takmičenja.Preostali notni materijal
može biti preuzet nakon ceremonije zatvaranja. Notni materijal koji nije preuzet neće biti
poslat
poštom.
Nije potreban notni materijal za koncerte prijateljstva I gala
koncert.
e)
f)
Imajte u vidu da prijavljene horske kompozicije mogu da se pevaju samo pomoću
originalnih
nota kopija.Upotreba neovlašćenih kopija ili rukom pisanih kopija nije
Ili autorizovanih
dozvoljeno!
Sve note se moraju poslati poštom kao štampane. Note poslate kao datoteka (PDF ili
slično)
neće
biti
prihvaćene
. Ako su vaše note objavljene kao notna knjiga,molimo dostavite samo jednu knjigu
but
mada je poželjnije dostaviti autorizovanu kopiju.
MUSICA MUNDI® Sistem Ocenjivanja
•
Horovi će se ocenjivati međunarodni priznati horski stručnjaci u skladu sa
sa opštim MUSICA MUNDI sistema ocenjivanja ( sistem 30 bodova). Odluka žirija ne
može biti promenjena.
•
Nastup svakog hora će se vrednovati prema sledećem:
I) Ocenjivanje tehnike
Evaluation
a) Intonacija
b) Kvalitet zvuka
II) Umetnički nivo
c1) Tačnost ukupno izvedenog notnog materijala ili
c2) Kvalitet interpretacije ili
c3) Autentičnost u folklornoj kategoriji
d) Ukupan umetnički utisak
Impression
8
PARTICIPANT INFORMATION – Vrnjačka Banja 2014
Kompozicija 1
Kompozicija 2
Kompozicija 3
Kompozicija 4
Kriterijum a & c =prosek od1- 4
Kriterijum b & d = bodovi dati za ukupan
ukuukupannastup overall
nastup
Ukupno bodova (prosek)
a
25
27
23
26
b
c
22
26
25
24
d
25.2
5
26
24.2
5
24
24.8
8
ExaPrimer zapisnika za kategoriju F:
Kompozicija 1 - …
Pojedinačni kriterijum
Ukupno bodova
a
)
b)
c
)
d)
26
26
24
24
25
Žiri prvo odlučuje da li se hor može kvalifikovati za diplomu ili ne. Horovi koji ne primaju
nikakvu diplomu dobi će potvrdu o učestvovanju. Da bi se horovi kvalifikovali za diplomu moraju
dobiti ocenu od 1 do 30 bodova .
• Krajnji rezultat je sastavljen od proseka svih datih poena ili od proseka odnosa srednjih rezultata.
• U kategorijama u kojima broj kompozicija nije određen, žiri će ocenjivati samo ukupan
nastup u skladu sa gore pomenutim kriterijumima.
• Pobednik kategorije je hor koji je stekao najviše bodova iznad 20.50 bodova. U
slučaju nerešenog rezultata ili sa razlikom manjom od 0.1 poena, žiri će odrediti pobjednika
kategorije ponovnim glasanjem. U slučaju da nijedan hor nije osvojio 20.50 poena (Zlato1),
neće biti pobednika kategorije.
• Ako hor prekorači zadato vreme, kranji rezultat u bodovima biće smanjen odlukom žirija.
Diplome & Nagrade
Prema broju poena biće dodeljene Bronzane, Srebrne I Zlatne diplome. U slučaju da
hor ne dobije, na osnovu poena diplomu, dobiće potvrdu o učestvovanju. Hor
sa osvojenom Zlatnom diplomom I sa najviše poena u kategoriji postaje pobednik kategorije.
Specijalne nagrade i nagrade za dirigente .
Diploma
Bronza
0.5
10.4
9
Srebro
10.5
–20.4
9Zlato
20.5
–30.0
0
Nivo
I
III
IV
V
VI
VII
1-1.49
I
I
1.52.4
9
IX
X
6.57.4
9
VII
I
7.58.4
9
2.5
3.4
9
3.5
4.4
9
4.55.4
9
5.56.4
9
8.59.4
9
9.510.4
9
10.5
11.4
9
11.5
12.4
9
12.5
13.4
9
13.5
14.4
9
14.5
15.4
9
15.5
16.4
9
16.5
17.4
9
17.5
18.4
9
18.5
19.4
9
19.5
20.4
9
20.5
21.4
9
21.5
22.4
9
22.5
23.4
9
23.5
24.4
9
24.5
25.4
9
25.5
26.4
9
26.5
27.4
9
27.5
28.4
9
28.5
29.4
9
29.5
- 30
9
PARTICIPANT INFORMATION – Vrnjačka Banja 2014
Takmičenje za Veliku nagradu
Horovi koji su na takmičenju u odgovarajučoj kategoriji dobili nagradu imaju mogućnost da se takmiče
za Veliku nagradu celog takmičenja “Grand Prize Competition”. Žiri ima pravo da odredi horove
koji će učestvovati na ovom takmičenju.
PROGRAM: dva slobodno odabrane a cappella kompozicije koja ne moraju biti iz programa sa kojim je
hor
nastupao u takmičasrkom programu; ove dve kompozicije moraju biti odobrene od
stranestraneumetničkog
o
umetničkog
direktoradirectors.
UKUPNO VREME PEVANJA: Maksimalno dozvoljeno vreme pevanja (bez ulaza i aplauza) je 8 minuta.
Pobednik ovog takmičenja dobija nagradu "Kir Stefan Srbin"-Smederevo ( “Grand Prize Competition”)
2014 i novčanu nagradu od 1.500,-€.
Molimo vas da ponesete po pet primeraka od svake kompozicije koju planirate da pevate za
veliku nagradu takmičenja.
3. PROPISI & USLOVI UČESTVOVANJA
3.1 Prijavljivanje & Krajnji rok za prijave
Deadline
Kranji rok za prijavu je 19.maj, 2014.
Rane prijave- krajnji rok je Mart 3,
2014.
3.2 Dokumentacija za prijavljivanje
Sledeća dokumenta se moraju dostaviti zajedno sa formularima prema navedenim rokovima:
FORMULARI ZA REGISTRACIJU , POPUNJENI I POTPISANI
UPLATA KOTIZACIJE (OBAVEZNO DOSTAVITI DOKAZ O UPLATI). Iznos može biti uplaćen
paid
sa Visa ili Mastercard (pogledajte formular za prijavu).
AUDIO SNIMAK: Molimo vas da pošaljete kao .mp3, WAV, WMA, ili CD sa najmanje tri (3) kompozicije
(po mogućnosti a capella) ne starije od dve godine. Molimo vas upišite naslove kompozicija i imena
kompozitora kao i datum snimanja .
KRATKA BIOGRAFIJA HORA: Molimo vas da pošaljete biografiju na Engleskom kao tekst
dokument u Wordu-u
(e.g.
Word) HORA: Pobrinite se da je pogodna za repordukciju („landscape“ format, kao
FOTOGRAFIJA
jpg ili bmp, ne PDF format, min. 300 dpi, kao original min. 12 x 7,5 cm). Fotografija
Ne sme da bude starija od dve godine.
PARTITURE ZA TAKMIČARSKI REPERTOAR: Partiture poslate kao PDF ili slične formati neće biti
prihvaćene. Molimo dostavite: Pet (5) kopija za takmičenje, tri (3) za EP kategoriju.
10
PARTICIPANT INFORMATION – Vrnjačka Banja 2014
3.3 Troškovi
Kotizacije
Da bi učestvovali u događaju sledeće kotizacije moraju da budu plaćene po horskom ansamblu
/kategoriji na sledeći način:
Ne –takmičarski učesnici
Takmičarski učesnici
Po takmičarskoj kategoriji*
Ne-takmičarskicompetitive
Festivalski učesniciParticipation
(Samo koncerti i nastupi)
Procena nastupa*
*Koncerti prijateljstva i nastupi su uključeni.
200
€
200
€
200
€
Kotizacija mora biti plaćena INTERKULTUR u potpunosti nakon registracije
bankovnim transferom ili kreditnom karticom (Visa ili MasterCard). Bankarski troškovi
koji nastaju pri transferu moraju biti plaćeni od strane hora koji se prijavljuje.
Popust od 50% za prvu kategoriju učesnika i rane prijave odobravaju se za događaj u paketu ako
su dokumenta za registraciju i dokaz o uplati stigli u navedenom roku za prijavljivanje.
U slučaju da hor otkaže učešće kotizacija se ne vraća.
Bankovne instrukcije za uplatu kotizacije:
Account Holder:
Name of Bank:
Bank Code:
Account Number:
SWIFT-Code (BIC):
IBAN for EU countries:
Svrha:
INTERKULTUR
Deutsche Bank
513 700 24
0152181
DEUTDE DB 513
DE06 5137 0024 0015 2181 00
RS14 + ime hora (navedite ime hora u celini)
Događaj
Packages
Iz organizacionih razloga I obezbeđivanja idealnih uslova, učešće u događaju je moguće
samo ako ukupni događaj uključuje rezervaciju smeštaja koje se vrši sa agencijama
ovlašćenih od strane INTERKULTUR
.INTERKULTUR.
Ovo je ekskluzivni uslov i sastavni deo uslova za učešće i ne postoji izuzetak od
od ovog pravila
Paket događaja uključuje sledeće usluge , između ostalog:
•
•
•
•
•
učesnik u događaju izabranom od ostalih različitih događaja omogućenih za učesnike
Učešće u ne subvencionisanim troškovima organizacije ;
podrška na sajtu od našeh internacionalnog tima
knjiga sa programom (jedan primerak na deste osoba);
mogućnost smeštaja u traženoj kategoriji.
Sve usluge i cene za učesnike su opisane u prilogu sa informacijama od ovlašćene turističke agencije.
Paket događaja je za četiri (4) noći minimum.
Paket događaja će biti obezbeđen u sledećim kategorijama: Prva klasa, Standard klasa i
Ekonomska klasa
11
PARTICIPANT INFORMATION – Vrnjačka Banja 2014
Ako je registracija primljena bez konkretnih informacija faktura za plaćanje biće uradjena
i poslata za standardnu klasu u dvokrevetnim sobama.
Regsitracija je obavezna za hor, u pogledu oba učešća i na takmičenju i na festivalu I zbog
turističkih usluga ovlašćene agencije. Potvrda naloga (depozit) fakture preko ovlašćenih agencija
predstavlja Ugovor putovanja u smislu § 651a BGB (nemački građanski zakoni)
Opšti uslovi putovanja (ARB Allgemeine Reisebedingungen, General Conditions of Travel)
primenjuju se od ovlašćenih agencija. Oni su dati u svakoj ponudi. Molimo vas da pažljivo
pročitate ove uslove. Nepoznavanje ovih pravno validnih uslova ne predviđa izuzeće od bilo kojih
prihvaćenih obaveza. Troškovi ovlašćenih agencija za paket događaja dospevaju na dan naveden
na fakturi . Bankarska informacija se takođe nalazi na fakturi.
Želimo da vam izričito skrenemo pažnju na činjenicu da je učešće u događajima moguće samo
ako su sve obaveze regulisane i nalaze se na računu u postavljenim rokovima. K;ašnjenje sa
Uplatama može uticati na olakšice za vaše učešće. Sve troškove nastale usled takvih aktivnosti
snose učesnici.
Troškovi prevoza
Putovanje na događaj, uključujući i putne troškove je isključiva odgovornost članova hora
i pratećeg osoblja. Obilasci i turističke aktivnosti nisu u sastavu događaja kao I transferi od
aerodroma koji se moraju dogovoriti I rezervisati posebno.
3.4 Jezik za korespondenciju
Engleski je jedini jezik koji se primenjuje na zvaničnim dokumentima. To uključuje, ali nije
Limitirano za, oficijelne informacije za učesnike,putne isprave kao što su plan, vaučeri , fakture
Ovo je sve pravno obavezujuće.
Verbalne informacije su dostupne na sledećim jezicima: engleski,nemački,kineski , francuski, italianski,
ruski, španski i mađarski.
Molimo vas da hor u svojoj pratnji ima bar jednu osobu koja govori engleski a koja vam može
pomoći pri komunikaciji tokom svih događaja .
who
3.5 Organizator
Organizatori su u skladu sa zakonom : Interkultur Management GmbH (Platz der Einheit 1,
Frankfurt, Germany - Registered at AG Frankfurt, HRB 77821 - predstavnik Günter Titsch,
60327
Predsednik INTERKULTUR) ,opština Vrnjačka Banja čiji je predstavnik turistička organizacija
Vrnjačke Banje, Kir Stefan Srbin-Smederevo.
3.6 Odgovornost
INTERKULTUR je odgovoran za umetničko i muzičko projektovanje i izvođenje događaja.
Odgovoran je za podatke o svim organizacionim pitanjima na događaju. Svaka obaveza u pogledu
odgovornosti organizatora je izričito isključena. Svaka odgovornost takve vrste bila bi do
odgovarajućih agencija i/ ili uprave odgovarajućih kongresnih I koncertnih dvorana, ugostiteljstvaortnih
i transportnih komapnija. Nadležni organi prihvataju odgovornost kao organizatori putovanja
u smislu § 651a nemačkog zakona o putovanju na osnovu “Allgemeinen Reisebedingungen“(ARB)
gore navedenog. Sa njegovim/njenim potpisom na obrascu za registraciju,potpisani prihvata uslove
“Allgemeinen Reisebedingungen” ARB (opšti uslovi putovanja) i odgovornost organizatora za njega/nju
i za sva registrovana lica.
3.7 Audio i Audiovizuelno snimanje
Sva prava u vezi audio i audiovizuelnih snimaka događaja ("Recordings"), kao i
njihove eksploatacije ovim putem odobrava isključivo INETRKULTUR za hor /umetnike
artists.
Sva prava ima INTERKULTUR
.umjetnikaINTERKULTUR
by the choirbez
/ ikakvih ograničenja i INTERKULTUR može iskoristiti ta
u pogledu neograničenog vremena, teritorije, načina eksploatacije bez ikakvih prava trećih
strana. Bez ograničavanja opšet gore navedenog , ovo uključuje naročito sledeća ekskluzivna
prava na snimke koji se takođe mogu preneti od INTERKULTUR trećem licu po INTERKULTURovom
odabiru.
INTERKULTUR ima isključivo pravo da reprodukuje snimke u celini ili delimično , da proizvodi
Vinil diskove, muzičkih kaseta, kompakt diskova, dat-a, mini diskova, kompaktni digitalni diskovi,
Ili drugim nosačima zvuka, proizvodnju video kaseta, diskova sa forografijama, video diskova,
Komakt video diska, dvd ili drugih audio vizuelnih nosača podataka, putem drugih tehničkih
uređaja i da proda ili na drugi način da distribuira ove sve reprodukcije na malo, velikim ili
distribuitivnim kanalima kao što su klubovi, poštom ili TV. To uključuje pravo distribucije
i eksploatacije snimka putem interneta i konteksta ostalih mreža ditribucije.
12
PARTICIPANT INFORMATION – Vrnjačka Banja 2014
Primena bilo koje vrste i na bilo kom sistemu, bez obzira na način prenosa i poslovnog modela
i da koriste upload I distribuciju ovih snimaka u bazama podataka (na primer interneta I svih
njegovihiliusluga)
usluga)
nešto slično od bilo koje vrste a posebno za širenje i prenos ovih snimaka
korisnicima baze podataka , kablovskih mreža ili drugim načinom prenošenja radi percepcije
ili reprodukcije, ili distribucije uz plaćanje ili besplatno. To uključuje pravo i na javno izvođenje
iother
emitovanje
ways ofsnimaka
transmission
od strane
for the
javnih
purpose
ili privatnih
of perception
radiodifuznih
and/ orstanica
reproduction
uključujući
and/ iordigitalnu
uslugu preko kabla, satelita ili drugih tehničkih usluga prenosa uz plaćanje ili besplatno.
(uključujući pravo da INTERKULTUR naplati sopstvene naknade na ime emitovanja koje dospeva
u vezi sa javnim nastupima ili emitovanjem snimaka).
Pravo INTERKULTUR interkultur uključuje pravo na uređivanje i/ili menjanje snimaka (n.pr. miks
Ili remiks) na par snimaka sa drugim snimcima (npr. sa snimcima drugih umetnika) i pravo
da realizuje I proda snimke na takozvanoj “specijalnom” izdanju audio ili audio vizuelnog
proizvoda . Osim toga INTERKULTUR ima pravo da odobri prva sinhronizacije u snimanju za
filmove, video , TV, filmske reklame , video filmove i td, da ih prevodi na druge jezike , da ih
koristi u multimedijalne svrhe bilo koje vrste ili da ih preuredi na bilo koji drugi način.
(za izradu remiksa i semplova). Ovo takođe uključuje isključivo pravo da koristi snimke u
Igricama, u komjuterskim igricama, kao I drugim , takođe interaktivnim medijskim produkcijama,
(uključujući telefonske websajtove) za robu, uslugu ili reklamu bilo koje vrste.
Konačno ovo uključuje ne-ekskluzivno pravo korišćenja /ime umetnika hora kao I slike hora/
Umetnika u kontekstu eksploatacije , reklamiranja i promocije pomenutih mera.
INETRKULTUR ne plaća nikakav novac umetniku za dodelu pomenutih ekskluzivnih prava.
UMETNIK prihvata ekspicitno da pozitivan efekat promocija kao posledica eksploatacije snimaka
INTERKULTUR predstavlja adekvatnu povratnu uslugu za ovaj prenos prava.
U slučaju komercijalnog puštanja snimaka na cd-u strane će pregovarati u dobroj nameri oko
adekvatne nadoknade koja može biti naplativa za Umetnika prema standardnoj poslovnoj praksi.
3.8 Promene
Organizator zadržava pravo da vrši izmene i dopune postojećeg informacionog materijala
i / ili saopštenja u slučaju nepredviđenih tehničkih , organizacionih ili umetničkih okolnosti
ili delovanja od Boga. Organizator takođe zadržava prava da izmeni programski sadržaj
i raspored.
3.9 Otisak
Sadržaj: Prof. Dr. Ralf Eisenbeiß, Stefan Bohländer
Bohländer
Raspored: Jelena Dannhauer
Dannhauer
3.10 Kontakt informacije sa organizatorom
Za sva pitanja u vezi sa organizaciom i prijavama, obratite se na sledeće adrese.
Molima da pošaljete dokumenta za registraciju,pitanja, telefonske pozive, faksimile i pisanu
korespondenciju isključivo na ovu adresu :
INTERKULTUR
Choir Competition Vrnjačka Banja
Ruhberg 1
2014
35463 Fernwald
German
(Frankfurt/Main)
yPhone: +49 (0) 6404-69749-25
Fax
+49 (0) 6404-69749E-mail:
[email protected]
:
29
Internet:www.interkultur.com
www.interkultur.com
Učesnici informacije mogu dobiti na sajtu www.interkultur.com ili tražiti štampanu kopiju
od organizatora. U slučaju bilo kakve sumnje engleska verzija je autentična i pravno
obavezujuća.
13
©CityofVrnačkaBanja
©DennisCamp
©CityofVrnačkaBanja
Download

Internacionalno horsko takmičenje & Festival Vrnjačka