Březen 2015
Fact Sheet
Česká spořitelna v kostce (data k 31.12.2014)
Profil
Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. V roce 2015 slavíme 190 let od svého založení. Jsme
moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme
nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. S
počtem klientů přesahujícím 5 milionu jsme největší bankou v České republice.
Kvalita na prvním místě
Náš podíl na fungování českého bankovního trhu je výrazný. Navíc, od roku 2000 se můžeme opřít o silné
zázemí středoevropské finanční skupiny Erste Bank. Naším společným cílem je nabídnout klientům
přesně takové služby, jaké potřebují. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v zavádění moderních
bankovních služeb i v technologických inovacích.
Investujeme pro budoucnost
Naše banka vznikla roku 1825, aby pomáhala lidem stát na vlastních nohou, a k tomu se hrdě hlásíme i
dnes. Vzděláváme ke konkurenceschopnosti: každý rok podporujeme vzdělávání zhruba 10 miliony Kč.
Od roku 2012 navíc prostřednictvím Nadace Depositum Bonum, usilujeme o zkvalitnění výuky
přírodovědných a technických oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost
odvrací. Boříme bariéry nejen na cestě k našim službám; za rok 2014 jsme například více než
zdvojnásobili počet bankomatů uzpůsobených pro nevidomé.
Pozice na bankovním trhu
Počet klientů
zaměstnanců
bankomatů a platbomatů
poboček
hypotečních center
regionálních korporátních center pro SME
regionálních center pro klienty privátního
bankovnictví skupiny Erste
poboček Erste Premier
poboček pro zahraniční klienty
5,0 mil.
10 504
1 561
644
21
13
11
14
1
Strategické cíle pro rok 2015
Strategickou ambicí České spořitelny je být hlavní bankou svých
klientů, dosáhnout tak jejich vysoké loajality a dosáhnout
nadprůměrné kapitálové a likviditní pozice, tak jako i finančních
výsledků. Česká spořitelna si chce nadále udržet a posílit své
vedoucí postavení na trhu v retailových segmentech, předstihnout
konkurenci v korporátních segmentech a stát se hlavní bankou
v cílových odvětvích, v dlouhodobém horizontu se chce stát
vedoucí bankou pro malé a střední podniky a klíčovou bankou pro
velké a mezinárodní korporace.
Pro dosažení této strategické ambice přijala Česká spořitelna
v roce 2014 aktualizovanou strategii s označením „MIDI 17“, jejíž
název je tvořen počátečními písmeny čtyř klíčových oblastí:
 Multikanálová banka,
 Inteligentní využití klientských dat,
 Digitální transformace bankovních obchodů,
 Integrace finančních a nefinančních služeb s cílem získání
hmatatelné přidané hodnoty.
Management Team
Jsme jednou ze 45 bank působících na českém bankovním trhu a trhem jsme vnímáni jako jedna ze tří
největších tuzemských finančních institucí.
Zaujímáme první pozici podle počtu klientů (5,0 mil.), podle úvěrů klientům (podíl 20 %), v hypotékách
zaujímá 28% tržní podíl, ve spotřebitelských úvěrech, včetně kreditních karet a kontokorentů (podíl 34 %),
podle
celkových
vkladů
(podíl
20
%)
–
kde
vklady
drobných
klientů
dosahují
26 % tržního podílu a vklady korporátních klientů 11 %.
A druhou pozici podle celkových aktiv (podíl 18 %) a na trhu podílových fondů (podíl 26 %)
Pavel Kysilka
předseda představenstva
Wolfgang Schopf
místopředseda představenstva, zodpovědný
za finanční řízení
Zdroje: statistika ČNB, MMR, AKAT, Asociace bankovních karet
Novinky v nabídce produktů
Daniel Heler
člen představenstva, zodpovědný za korporátní
a investiční bankovnictví, správu
aktiv a finanční trhy
 Půjčku České spořitelny je možné získat nejen v každé pobočce, ale i v internetovém bankovnictví
SERVIS 24 a přes bezplatnou linku 800 207 207. V létě 2014 byla nabídka půjček rozšířena do
bankomatů a SERVIS 24 Mobilní banky, půjčku od ČS lze získat velmi rychle odkudkoliv. Na
podzim byl prodej půjček podpořen unikátní nabídkou, kdy úvěr zároveň zhodnocuje peníze. Klienti
byli odměněni za každou řádně zaplacenou splátku částkou 5 % z výše splátky úročenou 5 % p. a.
Karel Mourek
člen představenstva, zodpovědný za řízení
rizik
 Česká spořitelna vydala již 2,8 mil. bezkontaktních platebních karet (90 % všech karet vydaných
ČS) a pokračuje v rozšiřování sítě bezkontaktních platebních terminálů. Klientům se tak rozšířily
možnosti snadného placení nejen u obchodníků, ale i v dopravě.
 Vážíme si důvěry našich klientů, proto jsme připravili pro aktivní klienty program Za důvěru, díky
Tomáš Salomon
kterému mohou získat vedení účtu zdarma. Stačí si na účet posílat minimálně 7 tisíc Kč měsíčně a
aktivně využívat alespoň jeden produkt.
člen představenstva, zodpovědný za drobné
bankovnictví
 Česka spořitelna začala 1. října 2014 ve 138 pobočkách a dvou výhradních pobočkách v Praze a Brně
nabízet osobní bankovnictví pod značkou BLUE. Značkou BLUE cílí na klienty ze střední příjmové
třídy, kteří od banky očekávají široký servis a rozsah služeb osobního bankovnictví ve vysokém
standardu.
 Česká spořitelna v rámci své strategie digitalizace a přiblížení se klientům připravila řadu inovací, jako
je experimentální pobočka v Plzni - Lochotíně, službu videobankéř pro jednoduché transakce,
Lístkomat ČS pro objednání do pobočky nebo virtuální bankéř pro nový způsob osobního
bankovnictví. Korporátním klientům začala jako první banka na českém trhu nabízet speciální mobilní
aplikaci BUSINESS 24 Mobilní banka.
 Česká spořitelna přišla během roku 2014 s dvěma nabídkami prodeje hypotečních úvěrů
prostřednictvím Facebooku s garantovanou sazbou na 5 let až do 90 % hodnoty zastavené
nemovitosti. Nabídka byla určena především klientům, kteří preferují řešit své bankovní záležitosti
online. ČS má na Facebooku více než 43 tisíc fanoušků a je tak jedničkou mezi českými bankami. V
říjnu za svůj prodej hypoték přes Facebook Česká spořitelna získala v soutěži FLEMA Media Awards
ocenění Nejlepší využití digitálních médií. V březnu 2015 Facebook zařadil prodej hypoték ČS na
svoje webové stránky mezi případové studie, kde ukazuje firmy z celého světa, které ho dokáží
nejlépe a nejkreativněji využívat.
 Internetové bankovnictví SERVIS 24 nově umožňuje kompletní správu platebních karet, jako
například blokaci, odblokování či objednání náhradní karty, nebo možnost zobrazení PINu k platební
kartě a možnost elektronického zaslání PINu k nové či náhradní kartě. ČS také zavedla službu 3D
Secure, která chrání platby kartou na internetu pomocí SMS kódu.
 Česká spořitelna spustila novou mobilní aplikaci MŮJ STAV, která doplňuje transakční aplikaci
SERVIS 24 Mobilní banka. Aplikace pasivně zobrazuje zůstatky všech spořitelních produktů
rychle, jednoduše a bezpečně. Možné je nahlížet do historie transakcí účtů, jednotlivé transakce
filtrovat a zobrazit i jejich detaily. Aplikace MŮJ STAV je určena pro operační systémy Android 4.0
a iOS 7.
Úvěrový rating
S&P
Fitch
Moody's
Dlouhodobý
AA
A2
Krátkodobý
A2
F1
Prime-1
Vlastnická struktura:
Podíl na hlasovacích právech:
99,52% Erste Group, 0,48 % jiní
Základní kapitálová struktura:
98,97% Erste Group, 0,59% samosprávy, 0,44% jiní
Dceřiné společnosti:
Výhled
Negativní
Negativní
Stabilní
Erste Group v kostce (data k 31.12.2014)
Aktuální zprávy z banky

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2014 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný
podle
mezinárodních
standardů
pro
finanční
výkaznictví
(IFRS)
ve
výši
15,07 mld. Kč. Meziročně tak poklesl o 3,3 % z 15,59 mld. Kč. Provozní zisk zůstal stabilní na
úrovni 22,91 mld. Kč, za rok 2013 činil 22,87 mld. Kč.

Výrazně se opět zvýšil brutto objem hypotečních úvěrů fyzickým osobám, a to o 7,8 % při objemu
167,16 mld. Kč. Zásluhu na tomto nárůstu má zejména atraktivní nabídka České spořitelny, která
byla podpořena unikátním prodejem přes Facebook a výrazně nízkými úrokovými sazbami.

Klientské vklady dosáhly objemu 887,7 mld. Kč. Klienti si vedle běžných vkladových produktů
oblíbili i umisťování volných prostředků do domácích a zahraničních podílových fondů, nebo do
produktů Penzijní společnosti ČS.

Česká spořitelna evidovala ke konci roku 2014 3,14 miliónu aktivních platebních karet, přičemž
objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami ČS dosáhl 115 mld. Kč, z toho objem
bezkontaktních transakcí činil 50,9 mld. Kč.

Česká spořitelna získala v soutěži pořádané společností Fincentrum 1. místo v kategorii Banka bez
bariér roku 2014, Hypotéka roku 2014 a již pojedenácté v řadě je Nejdůvěryhodnější banka
roku.

Česká spořitelna získala prestižní ocenění Banka roku pro Českou republiku udílené časopisem
The Banker. Jde již o osmé prvenství v této soutěži.

V kampani I vaše karta pomůže přispěla Česká spořitelna Domovu pro zrakově postižené Palata
částkou 1 079 561 Kč; Česká spořitelna Domov Palata podporuje od jeho založení, tzn. více než
120 let.

Nadace České spořitelny vyhlásila na podzim 2014 první ročník své Ceny Floccus, kterou chtěla
odměnit jednotlivce a organizace, které se zaměřují na pomoc seniorům, lidem s mentálním a
kombinovaným postižením a na podporu prevence i léčby drogových závislostí. Což jsou oblasti, na
které se Nadace ČS zaměřuje.
Přehled vybraných údajů
Kč miliony; IFRS
Provozní výnosy
Provozní náklady
Provozní zisk celkem
Čistý zisk za účetní období
Aktiva celkem
Klientské úvěry celkem
Klientské vklady celkem
Vlastní kapitál celkem
31. 12.2014
41 139
(18 234)
22 905
15 071
902 589
500 039
680 439
107 783
31. 12.2013
41 609
(18 743)
22 866
15 588
968 723
489 194
726 593
100 976
Meziroční změna
(1,1%)
(2,7%)
0,2%
(3,3%)
(6,8%)
2,2%
(6,4%)
6,7%
Počet klientů
zaměstnanců
poboček
bilanční suma
celkový kapitál
provozní výsledek
16,2 mil.
45 000
2 800
196,3 mld. EUR
13,4 mld. EUR
3,1 mld. EUR
Obchodní pozice Erste Group



Jeden z předních poskytovatelů finančních služeb a
produktů ve východní části EU
Jedna z TOP 3 bank na našich klíčových trzích v CZ, AUT,
SK, RO, HU a HR
Lídr v oblasti inovací pro retailové bankovnictví na svém
domovském trhu v Rakousku
Představenstvo






Andreas Treichl, CEO
Gernot Mittendorfer, CFO a CPO
Andreas Gottschling, CRO
Peter Bosek, Retailové bankovnictví
Jozef Síkela, Korporátní bankovnictví
Petr Brávek, COO (od 1.4.2015)
Erste Group ve 4. čtvrtletí opět zisková
2014 ve znamení úvěrového růstu, zlepšení kvality
úvěrů a posílení kapitálu;
příznivý výhled na rok 2015
„Náš čistý zisk ovlivnily v
minulém roce dva faktory:
riziková situace v Rumunsku a
úvěry v cizích měnách v
Maďarsku. V obou zemích jsme
našli řešení”, prohlásil Andreas
Treichl, předseda představenstva Erste Group, při prezentaci
finančních výsledků za rok 2014. „Naše ostatní dceřiné banky
zaznamenaly navzdory náročné situaci dobrý vývoj: úvěry
vzrostly poprvé od roku 2011 o jednu miliardu eur, přičemž se
jejich kvalita dále zlepšila. S přihlédnutím k naší silné kapitálové
a likvidní pozici by tento trend měl pokračovat i v roce 2015“,
prohlásil dále Treichl. “Ziskovost dosažená ve čtvrtém čtvrtletí
potvrzuje, že jsme v polovině minulého roku učinili sice tvrdá, ale
správná opatření“.
Struktura akcionářů
Víte, že…
…Důvěra spotřebitelů je blízko historicky
nejvyšším hodnotám? Index v lednu 2015 dosáhl
106.7 bodu. To napomáhá růstu spotřeby
domácností. 1)
…Průměrná měsíční mzda v roce 2014 dosáhla
25 686 Kč? Oproti průměru roku 2013 mzda vzrostla
o 608 Kč a to díky růstu evidenčního počtu
zaměstnanců. Nejrychlejší růst mezd zaznamenává
odvětví informačních a komunikačních činností. 1)
…Koruna je k dolaru nejslabší za 11 let? Za
poklesem stojí oslabování eura vůči dolaru. Příčinou
znehodnocování eura je v první řadě protichůdný vývoj měnových politik v USA a EMU.
1)
o
ČSÚ
Makroekonomický výhled pro střední a východní Evropu (CEE)
Poté, co v loňském roce země střední a výhodní Evropy vykázaly ekonomický růst 2,7 %, se očekává, že v
roce 2015 porostou nejméně o 2,5 %. „Vzhledem k pozitivním překvapením z nejnovějších čísel o HDP za
4. čtvrtletí roku 2014 předpokládáme v našich odhadech pro několik zemí potenciál pro růst.
V Polsku odhadujeme růst ve výši 3,1 %, v České republice 2,5 % a v Rumunsku 2,2 %. Ve všech těchto
zemích vidíme prostor pro ještě vyšší růst, který však závisí na některých faktorech,“ vysvětluje Zoltán
Árokszállási, hlavní analytik Erste Group pro výzkum makro/fixních příjmů v zemích CEE. V Chorvatsku,
kde růstu již několik let brání fiskální problémy a otázky konkurenceschopnosti, znamenají dobré výsledky
HDP za 4. čtvrtletí roku 2014, že by se ekonomika v letošním roce mohla od těchto vlivů částečně odprostit
(současný dohad je -0,5 %, s potenciálem růstu). V Maďarsku se po úžasném 3,6% růstu v roce 2014
očekává jisté zpomalení. „Objevily se obavy, že by rusko-ukrajinská krize mohla ohrozit externí poptávku,
ale to do jisté míry vyvážil zvýšený export do jiných zemí, na které má region CEE silné vazby. Důležité je,
že růst byl silně podpořen domácí poptávkou, která přispěla k růstu hospodářství,“ uzavírá Árokszállási.
Růst v CEE by měl v roce 2015 překonat průměr růstu eurozóny nejméně o 1,5 procentního bodu.
Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Česká republika, www.csas.cz
Tiskové centrum České spořitelny, Tel.:+ 420 731 647 004, E-mail: [email protected]
Kotace na burzách a zahrnutí v indexech
Kotace
Index
Vídeňská burza cenných papírů
Pražská burza cenných papírů
Bukurešťská burza cenných papírů




ATX
PX
ROTX
Váha
(27.02.2015)
18,69%
21,14%
21,43%
Veřejně obchodována v USA v programu Level I ADR
MSCI Standard Index
DJ Euro Stoxx Banks Index
FTSE EuroTop 300
Úvěrový rating
S&P
Fitch
Moody's
Dlouhodobý
AA
Krátkodobý
A-2
F1
Baa2
P-2
Výhled
Negativní
Negativní
V režimu
sledování
Download

Fact Sheet České spořitelny - listopad 2014