l
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Modul SDS MaCRO slouží jako řídící jednotka pro různé ovládání funkcí
po INTERNETOVÉ A ETHERNETOVÉ síti. Modul je napájen 12V-24V a dodává
v ABS krabici na DIN lištu. Zařízení pracuje samostatně bez nutnosti zapnutého PC.
1 wire teplotní
čidla
1 wire teplotní
čidla
1 wire teplotní
čidla
Spojení s jakýmkoliv PC pomocí
ETHERNETU / INTERNETU
1 wire teplotní
čidla
Měření S0 impulsů
na stávajících elektroměrech
a podobných zařízeních
s výstupem S0
1 wire teplotní
čidla
Zařízení pracuje bez nutnosti zapnutého PC
- výchozí IP adresa : 192.168.1.250
- výchozí brána : 192.168.1.1
- maska : 255.255.255.0
- výchozí heslo : test
Při prvním zapojení je nutná změna MAC adresy
předejtete tím kolizi s jiným zařízením.
- 4x napěťový vstup 0-30V dc
- 8x optické vstupy
- 4x čidlo vlhkosti
Dohledové funkce ISP
SDS-MaCRO
DIN verze
230V
Integrovaný převodník
Rs485 (připravujeme)
Detekce výpadnu
napětí 230V
Ovládání čtyř integrovaných relé
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz ESHOP
www.merenienergie.cz
PROGRAMOVÁNÍ VLASTNÍCH FUNKCÍ
POMOCÍ PROGRAMU SDS-C A HTML
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu :
1. webový teploměr - doporučené teplotní čidla DS18B20
ARK
redukce SDS
ARK
redukce SDS
1 wire teplotní čidla
ARK
redukce SDS
ARK
redukce SDS
ARK
sběrnice BUS “B”
max 16 čidel
ethernet
...data
...gnd
...+3,3V
doporučené zapojení
UPOZORNĚNÍ !!!
při zapojení do paprsku může dojít
ke špatné funkci čidla
1wire
konektor
sběrnice BUS “A”
max 16 čidel
napájení
12V DC
Doporučené teplotní čidla: DS18B20
počet zapojených čidel na sběrnici 1 wire BUS “A” - 16 ks
počet zapojených čidel na sběrnici ARK BUS “B” - 16ks
čidlo DS18B20
Vzdálenost zapojení není teoreticky omezená, důležité kritérium je napájení čidla.
Hodnota by měla být mezi 3,2 - 3,3V DC.
dallas
zapojení je stejné pro všechny verze modulu :
SDS MICRO DIN, SDS MICRO light , Webový teploměr ,
SDS MACRO DIN, SDS UPS DIN
doporučený kabel pro zapojení : 4 žílový telefonní kabel
ověřená funkce správného měření u posledního čidla : 80m
- zapojení teplotního čidla za použití telefonního kabelu
- barevné provedení kabelu nemusí vždy odpovídat skutečnosti
VEŠKERÉ NAMĚŘENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU
PORTAL.MERENIENERIE.CZ
více info na www.merenienergie.cz
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu :
2. Měření napěťových vstupů 4x
0-30V DC
max.
0-30V DC
max.
ethernet
0-30V DC
max.
AD 3 / GND
AD 2 / GND
AD 1 / GND
0-30V DC
max.
AD 0 / GND
napájení
12V DC
... měření napěťového vstupu AD 0
... měření napěťového vstupu AD 1
... měření napěťového vstupu AD 2
... měření napěťového vstupu AD 3
(max. 0-30V)
(max. 0-30V)
(max. 0-30V)
(max. 0-30V)
SDS MICRO DIN
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu :
3. online měření a sledování
spotřeby
Současná hardwarová verze SDS MACRO
disponuje osmi optickými vstupy.
domácí ethernetová síť
inthernetová síť
webový portál
opto 6
opto 8
opto 5
opto 8
opto 7
opto 7
napájení 12-24V dc
vs
tup
-
p
stu
v
0+
,0-
+
Plynoměr
-
napájecí zdroj
12-24V dc
Vodoměr
opto 5
Elektroměr
S
S0
0+,
vstup 1+,1-
Elektrické energie akumulovaná spotřeba kWh,
přepočet aktuálního odběru kW
Vody akumulovaný odběr m3,
přepočet aktuálního průtoku l/h
Plyn akumulovaný odběr m3,
přepočet aktuálního průtoku l/h
Teplo akumulovaný odběr GJ,
přepočet aktuálního odběru
opto 6
Lze použít například na měření
Vodoměr
bílý
+
hnědý
-
UTP
VEŠKERÉ NAMĚŘENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU
PORTAL.MERENIENERIE.CZ
více info na www.merenienergie.cz
20
+
elektrické schéma zapojení
21
- elektrické schéma zapojení SDS MaCRO DIN
Elektroměr
typ MANELER 9901M
- pro zapojení k optickým vstupům je doporučeno použít kroucený párový kabel
se stíněním kroucený párem (max.vzdálenost 200m)
UPOZORNĚNÍ !!!
Při prvním zapojení je nutné počkat na aktuální zobrazení odběru. Modul čeká na dva po sobě
jdoucí impulsy z elektroměru .
Stejně tak i při odpojení zátěže. Modul opět čeká na impulsy a pokud nedostane impuls po dobu
jako při zapojení , aktuální zobrazení odběru se vynuluje.
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu :
4. čidlo vlhkosti
domácí ethernetová síť
inthernetová síť
webový portál
+V
Ax
čidlo vlhkosti
HIH
GND
GND
-pohled ze strany čidla
-pro zapojení doporučujeme
kroucený pár
napájení 12-24V dc
Technické vlastnosti čidla:
- typ : HONEYWELL senzor vlhkosti
- max. zapojení 4 ks čidel vlhkosti
- rozsah měření : 0-100%RH
- přesnost měření :3%
- Sensor Terminals: SMD
- čas načtení změn :5s
- supply Voltage Range:2.7VDC to 5.5VDC
- pracovní teplota :-40°C to +85°C
- více dokumentace výrobce PDF
+
čidlo vlhkosti
-
napájecí zdroj
12-24V dc
Čidlo je napájeno ze stabilizovaných 5V, vytvořených stabilizátorem na dodávaném modulu čidla vlhkosti.
Výstupní napětí čidla - pro zpracování v zařízení - je téměř lineární, a je v rozmezí 0V až téměř 5V, kde by 0V
mělo odpovídat 0% relativní vlhkosti. Více v dokumentaci od výrobce.
POZOR !!! při zapojení čidla vlhkosti je nutná změna nastavení v softwaru SDS MICRO
/ admin config / To user-calibrate ADC view, click here / viz úprava napěťového vstupu Ad3
UTP
UTP
elektrické schéma zapojení SDS MICRO DIN s čidlem vlhkosti do vstupu A0
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu :
5. ovládání čtyř integrovaných relé
ovládání osvětlení
UTP
Modul
SDS MaCRO DIN
R1
jakékoliv PC
R2
R3
12V DC
R4
ovládání topení
např. kropení trávníku v závislosti
na venkovní teplotě
ovládání ventilace
- přes výstup PWM lze navíc řídit otáčky
ventilátoru
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu :
6. detekce výpadku napětí 230V AC přes optický vstup OPTO8
UTP
Modul
SDS MaCRO DIN
zátěž 230V ac
11
jakékoliv PC
14
12V DC
A1
A2
relé detekce
výpadku
přítomnost napětí 230V ac je signalizována “ON”
výpadek napětí 230V ac je signalizován “OFF”
Uživatelský návod SDS-MaCRO
popis modulu SDS-MICRO Din
4
5
6
3
7
2
8
1
RE 2
... výstup relé
RE 1
... výstup relé
AC/DC power ... napájení 12-24V AC/DC
opto vstup 4 ... impulsní vstup pro odečet impulsů
opto vstup 3 ... impulsní vstup pro odečet impulsů
opto vstup 2 ... impulsní vstup pro odečet impulsů
opto vstup 1 ... impulsní vstup pro odečet impulsů
PWM
... např. řízení otáček, jas světla apod.
D0
... výstup ON / OFF
A4 / GND
... napěťový vstup 0-30V dc max.
A3 / GND
... napěťový vstup 0-30V dc max.
A2 / GND
... napěťový vstup 0-30V dc max.
A1 / GND
... napěťový vstup 0-30V dc max.
RE 4
... výstup relé
RE 2
... výstup relé
opto vstup 5 ... impulsní vstup pro odečet impulsů
opto vstup 6 ... impulsní vstup pro odečet impulsů
opto vstup 7 ... impulsní vstup pro odečet impulsů
opto vstup 8 ... impulsní vstup pro odečet impulsů
ARK sběrnice BUS “B” ... teplotní čidla DS18B20 max.16ks
1wire sběrnice BUS “A”... teplotní čidla DS18B20 max.16ks
Ethernet 100Mbit/s ... RJ45
A0 / GND ... A/D vstup, rozsah 0V až 30V max.
R1
... spínaný výstup pro ovládání externích relé
R2
... spínaný výstup pro ovládání externích relé
S0+ / S0- ... impulsní vstup pro odečet S0 impuslů
1+ / 1... optický vstup
0+ / 0... optický vstup
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
popis ovládacího prostředí
Úvodní obrazovka
pro vstup do programu modulu
SDS-macro.
Heslo “test”
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
popis ovládacího prostředí
Úvodní obrazovka
SDS Macro
s datumem verze firmwaru
3.2.2011
technické info : http://shop.an-d.cz/wiki/index.php/SDSMACRO
eshop : www.onlinetechnology.cz
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Actual status - aktuální stav
... doba běhu od zapnutí napájení modulu
... relé 1 aktuální stav “vypnuto” .
... relé 2 aktuální stav “vypnuto”
... relé 3 aktuální stav “vypnuto”
... relé 4 aktuální stav “vypnuto”
... stav zařízení PWM
... univerzální digitální výstup
... optické vstupy 1,2,3,4
... optické vstupy 5,6,7,8
... teplota procesoru modulu
... sběrnice 1wire bus A aktuální teplota připojených teplotních čidel “webový teploměr”
... sběrnice ARK bus B aktuální teplota připojených teplotních čidel “webový teploměr”
... měření napěťového vstupu Ain0 (max. 0-30V)
... měření napěťového vstupu Ain1 (max. 0-30V)
... měření napěťového vstupu Ain2 (max. 0-30V)
... měření napěťového vstupu Ain3 (max. 0-30V)
... synchronizovaný čas a datum
}
Při možném zapojení čidel vlhkosti do napěťových vstupů
je potřeba změnit jejich nastavení.
1. stránka “ADMIN CONFIG”
2. to user-calibrate ADC view, “click here”
3. změna napěťového vstupu Ad3
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
LOG LISTING - výpis historie činnosti
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
S0 page - aktuální stav odběru zapojených zařízení
S0 page - zobrazení grafu odběru
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Outputs ctrl
PWM -Pulse Width Modulation
Metoda generování signálu, při které se střídají dvě určené hodnoty (zap/vyp) podle zadaných parametrů střída (X:Y) a frekvence (Hz).
Jeden výstup PWM je k dispozici na výrobcích SDS-MaCRO.
Příklad použití : K řízení otáček DC 12V ventilátoru.
Ve verzi SDS-MICRO DIN krabička je výstup PWM je vyveden desce plošného spoje(kontaktujte výrobce):
Ve verzi SDS-MICRO light, pak máte k dispozici PWM výstup jako logický signál 3V3 úrovně (nesmí se na něj připojovat
zátěž, pouze buď GATE MOSFETu (s rezistorem ~47k na GND) nebo jiný logický CMOS vstup - kontaktujte výrobce).
Ventilátor připojíte jeho plus drátem na zdroj (12V, popř. jiné napětí), a mínus drát ventilátoru připojíte na ARK svorkovnici
základní desky (varianta SDS-MICRO v DIN krabičce).
Pak např. z webového rozhraní lze nastavit střídu a frekvenci PWM výstupu a tím řídit otáčky ventilátoru v širokých
mezích. Pomocí SDS-C si můžete naprogramovat vlastní chování, např. závislot rychlosti otáčení ventilátoru
na změřené teplotě atd.
Doporučená frekvence PWM pro řízení ventilátorů: kolem 400 Hz (často může být vhodnější i nižší).
Střída 0 zapíná PWM výstup na trvalou hodnotu (bez střídání), střída 1 až FREKVENCE PWM/2 pak nastavuje
příslušnou střídu.
PWM master frequency (Fm):
PWM duty:
1000
0
Hertz ... (frekvence generátoru PWM)
[log1:log0 = 1:x] ...??? (střída generátoru PWM)
Use new PWM settings ... uložení nastavených změn
Relay control - ovládání relé R1,R2,R3,R4
RE1 config :
manual - manuální ovládání rele “CONST OFF” vypnuto - “CONST ON” zapnuto
SDS-C - ovládání relé pomocí SDS - C
DO pin control -univerzální digitální výstup
Re1 state - off vypnuto , on zapnuto
Parameter
D0 output pin state:
D0 output pin control:
RE name - např.popis spínaného zařízení (pomocí tlačítka “STORE” zapíšeme název do stránky ACTUAL STATUS)
output log-0 ???
Log 0 - vypnuto (GND)
LOG 1 - zapnuto (3,3V)
RE control - nastavení ovládání relé
“CONST OFF” vypnuto - “CONST ON” zapnuto - manuální ovládání relé
“SDS-C PROGRAM” - ovládání relé pomocí SDS - C jazyku
NAPĚTÍ JE PŘÍMO ZAPOJENO NA PROCESOR MODULU.
max. PROUD 4mA
příklad použití : ovládání Led diody
spínání relé přes transistor
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Temp sensors - webový teploměr
External thermometers
Doporučené teplotní čidla: DS18B20
počet zapojených čidel na sběrnici 1 wire BUS “A” - 16 ks
počet zapojených čidel na sběrnici ARK BUS “B” - 16ks
Vzdálenost zapojení není teoreticky omezená, důležité kritérium je napájení čidla.
Hodnota by měla být mezi 3,2 - 3,3V DC.
RESCAN” - použít pro zjištění hodnot pouze nových čidel
“number”
“ROM code”
“name”
“Temperature”
- pořadové číslo zapojení teplotních čidel
- vnitřní adresa teplotního čidla (neměnná)
- např:popis umístění místa teplotního čidla
- aktuální hodnota ve stupních Celsia
- aktualizace hodnot pouze při načtení stránky
- aktuální hodnoty na stránce AKTUAL STATUS
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
S0 Counter
Tento vstup je zapojen pro S0:
Použít tarifní rozdělení:
Název měřiče:
Název jednotky (přepočet impulsů):
Název měny (přepočet na peníze):
Impulsů na jednu jednotku:
Cena za jednu jednotku:
Přepočet průběžného odběru, na :
Jednotka průběžného přepočtu:
Heslo pro uživatele:
políčko zatrhneme pokud vstup OPTO2 chceme použít
políčko zatrhneme pokud chceme vstup OPTO2 rozdělit na denní a noční proud
použijem název měřiče např. ELEKTROMĚR
kWh
CZK
(např. 1000 imp./kWh) ( získáme z návodu elektroměru)
3,40 ((např.: 3.40 CZK/1kWh)
kW
Okamzity vykon:
(Pro přístup k výpisu údajů pro tento měřič. Lze také ponechat prázdné.)
Update S0 settings ...
tlačítkem "update" uložíme změny v nastavení
Nastavte nový počet impulsů (T0):
Nastavte nový počet impulsů (T1):
(pro vypnutý tarif) (bude ihned přepočteno na jednotky)
(pro zapnutý tarif) (bude ihned přepočteno na jednotky)
Set new S0 total impulse count ...
tlačítkem "update" uložíme změny v nastavení
Clear (zero) the money counter ...
tlačítkem "update" vynulujete přepočet na peníze u vstupu OPTO2
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-micro
Admin config - configurace
Ethernet Network settings -výrobní nastavení
(změnit dle potřeby uživatele a stavu počítačové sítě)
: nastavení přepočítavcích konstat pro přepočet napětí
(platí při změně hodnoty odporu)
Item
MAC:
OSI7:
WWW port:
Host IP:
Net mask:
Gateway:
02:00:be:ef:02:10 CHANGE
CONFIG DNS, SMTP
80
192.168.1.250
255.255.255.0
192.168.1.1
Update network settings .. STORE.
Entrance password - změna přístupového hesla
Password
Actual: vypíšeme aktuální heslo
New: vypíšeme nové hoslo
Set the new password ...STORE - potvrdíme tlačítkem STORE
Simple Network Management Protocol
Item
community:
sdsxpublic
SNMP port:
161
sysLocation:
zde můžeme zadat např.:místo umístění modulu SDS MICRO
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Admin config - configurace
NTP synchronizace - automatická synchronizece času a datumu z internetu
Item
NTP server IP:
GMT offset:
213.151.89.43
1
Update NTP settings ...
STORE
Update firmware
Item
Device-firmware pair code:
Enter password:
Enter the bootloader:
d0000001
test
START (update nového firmwaru - verzi nahraného firmwaru najdete na stránce “welcome”)
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddělení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddělení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Download

Uživatelský návod SDS-MaCRO l - Měření Energie