5.0
Organizační schéma společnosti
VALNÁ HROMADA
Představenstvo
Dozorčí rada
Ředitel společnosti
Manažer kvality
Ekonom
Informatik
Finanční účetní
Marketing
Transfúzní služba a.s.
pracoviště Šumperk
Transfúzní služba a.s.
pracoviště Bruntál
Primář
Primář
Lékař, pověřený
zdrav. pracovník
Osoba odpovědná
za kon. jakosti
Vedoucí sestra
PLF centra
Osoba odpovědná
za výrobu
Expedice
Lékař
Vedoucí laborant
Vedoucí sestra,
Osoba odpovědná za výrobu
Vedoucí laborant
Laborant
Zdravotní sestra
Vedoucí
aferetic. odběrů
Sanitářka
Pomocnice
Zdravotní sestra
Pomocnice
15
5.0
Organizační schéma společnosti
Dodavatelsko-odběratelské schéma společnosti Transfúzní služba a.s.
Šumperská nemocnice a.s.
Podhorská nemocnice a.s.
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
TSL a.s. – odběrové
středisko Šumperk
Nemocnice Nový Jičín a.s.
TSL a.s. – odběrové
středisko Bruntál
P&R LAB a.s.
odběrové středisko
NsP v Novém Jičíně
SMN a.s., o.z. Nemocnice Šternberk
odběrové středisko
SMN a.s. Prostějov
SMN a.s., o.z. Nemocnice Prostějov
odběrové středisko
SMN a.s. Přerov
SMN a.s., o.z. Nemocnice Přerov
Nemocnice Podlesí a.s.
odběrové středisko
Nemocnice Třinec
Nemocnice Český Těšín a.s.
Dialýza Šumperk, spol s r. o.
ostatní odběratelé
16
Download

Organizační schéma společnosti ve formátu pdf