Regulované ceny plynu pro domácnosti a maloodběratele
připojené k distribučnímu území JMP Net, s.r.o.
Základní informace o struktuře regulovaných cen pro konečné odběratele
1. Ceny za distribuci plynu a ostatní příslušné regulované složky jsou na každý rok stanoveny
Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a případně ostatních orgánů státní správy.
2. Pro zákazníky z řad maloodběratelů a domácností se jedná o tyto položky:
Cena za služby OTE, pevná cena za odebraný zemní plyn a stálá měsíční platba za kapacitu.
3. K cenám plynu je připočítávána daň z plynu ve smyslu zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění.
4. Ceny uvedené níže v tabulce jsou bez DPH (v závorce jsou uvedeny orientační hodnoty s DPH).
Přehled regulovaných cen plynu pro domácnosti a maloodběratele připojených k distribučnímu území
JMP Net, s.r.o. , platné na rok 2013
Roční odběr plynu
v místě spotřeby
(V MWh/rok)
Služby OTE
Pevná cena za zúčtování v
Kč/MWh
Cena za distribuci plynu (regulované ceny)
Pevná cena za odebraný plyn
(Kč/MWh)
Stálý měsíční plat za kapacitu
(Kč/měsíc)
Do 1,87
2,16
(2,61 s DPH)
374,20
(452,78 s DPH)
56,35
(68,18 s DPH)
nad 1,89 do 7,56
2,16
(2,61 s DPH)
179,77
(217,52 s DPH)
81,11
(98,14 s DPH)
nad 7,56 do 15
2,16
(2,61 s DPH)
155,84
(188,57 s DPH)
95,89
(116,03 s DPH)
nad 15 do 20
2,16
(2,61 s DPH)
150,00
(181,50 s DPH)
114,10
(138,06 s DPH)
nad 20 do 25
2,16
(2,61 s DPH)
147,71
(178,73 s DPH)
126,87
(153,51 s DPH)
nad 25 do 30
2,16
(2,61 s DPH)
142,91
(172,92 s DPH)
149,71
(181,15 s DPH)
nad 30 do 35
2,16
(2,61 s DPH)
141,23
(170,89 s DPH)
168,64
(204,05 s DPH)
nad 35 do 40
2,16
(2,61 s DPH)
139,68
(169,01 s DPH)
188,51
(228,10 s DPH)
nad 40 do 45
2,16
(2,61 s DPH)
138,88
(168,04 s DPH)
205,66
(248,85 s DPH)
nad 45 do 50
2,16
(2,61 s DPH)
137,72
(166,64 s DPH)
224,64
(271,81 s DPH)
nad 50 do 55
2,16
(2,61 s DPH)
135,58
(164,05 s DPH)
246,25
(297,96 s DPH)
nad 55 do 63
2,16
(2,61 s DPH)
134,31
(162,52 s DPH)
268,78
(325,22 s DPH)
Roční odběr plynu
v místě spotřeby
(V MWh/rok)
Nad 63 do 630*
Služby OTE
Pevná cena za zúčtování v
Kč/MWh
2,16
(2,61 s DPH)
Cena za distribuci plynu (regulované ceny)
Pevná cena za odebraný plyn
(Kč/MWh)
122,35
(148,04 s DPH)
Pevná roční cena za kapacitu v Kč/tis.
m3
89 865,58
(108737,35 s DPH)
*Pro kategorii Domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení.
Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 MWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny MP kap určí podle vzorce:
MPkap = (Ckap x RK)/12
kde:
Ckap – je cena za kapacitu dle tabulky
RK – je denní rezervovaná pevná kapacita nebo denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v m3, určená podle
vzorce:RK = RS/110
kde: RS – je roční odběr v daném místě spotřeby v m3.
Přepočet jednotek:: 1 MWh = 1 000 kWh. Pro přepočet spotřeby plynu v m 3 na kWh se použije přibližný převod 1 m 3 = 10,55 kWh.
Pro přiřazení jednotkových cen uvedených v tabulce do vyúčtování spotřeby zemního plynu je rozhodující měrná spotřeba zemního
plynu v daném odběrném místě v MWh/rok.
Odběrná místa kategorie domácnost jsou dle § 8 čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb. osvobozena od daně ze zemního plynu.
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. (CBK) - společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 158208
Sídlo: Václavské náměstí 846/1, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČ: 28989481, DIČ: CZ28989481,
Licence na obchod s plynem č.: 241219818, Licence na obchod s elektřinou č.: 140911675
Zákaznická linka: 222 990 550, E-mail: [email protected], Web: www.carbounlon.cz
Download

Regulované ceny plynu pro domácnosti a