ZÁKLADNÍ CENÍK
Produkt Plyn z první ruky
Ceny obchodní pro domácnosti a maloodběratele bez DPH [s DPH] platné od 13. 10. 2014 v distribuční síti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Popis produktu:
1. Plyn z první ruky získáváte výhodně přímo od
těžaře. Neplatíte zbytečné prostředníky.
2. Smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou bez skrytých poplatků a sankcí
Odebírejte
plyn výhodně
od těžaře
3. Garance dlouhodobé výhodnosti
Garantujeme Vám, že naše nabídka je a bude pro
Vás při odběru nad 8 MWh za rok výhodnější než
srovnatelné nabídky u 5 nejznámějších dodavatelů
plynu (RWE, Pražská Plynárenská, E.ON, Bohemia
Energy, ČEZ Prodej).
4. Přechod k MND je jednoduchý a zadarmo.
Vše vyřídíme za Vás.
Získání produktu
Plyn z první ruky si můžete uzavřít prostřednictvím
bezplatné infolinky 800 400 500 nebo online formuláře
na www.mnd.cz
Typ
spotřeby
Roční spotřeba
v MWh
(od – do včetně)
Vaření
do 1,89
Jednotková cena za
plyn v Kč za MWh
Měsíční platba v Kč
49
[59,29]
Ohřev vody
od 1,89 do 7,56
Topení
od 7,56 do 63
Typ
spotřeby
Roční spotřeba
v MWh
(od – do včetně)
Velká spotřeba
od 63 do 630
782
[946,22]
139
[168,19]
Jednotková cena za
plyn v Kč za MWh
Kapacitní platba
v Kč za MWh
782
39
[946,22]
[47,19]
Jak si přepočítat spotřebu plynu z m3 na MWh?
Pro jednoduchý přepočet ceny plynu v MWh na cenu za m3 můžete použít přibližný vzorec 1 m3 = 0,01055 MWh resp. cena za
1 MWh odpovídá přibližně 94,78 m3.
Co je to kapacitní platba?
Kapacitní platba nahrazuje u spotřeb nad 63 MWh měsíční platbu. Je stanovena jako platba za odebranou MWh.
Pro stanovení Vaší konečné ceny za dodávku Plynu je třeba k obchodní ceně přičíst cenu regulovanou viz Příloha ceníku
v tabulce níže.
Zákaznická linka 800 400 500, e-mail: [email protected], www.mnd.cz
MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006, DIČ CZ28483006, Registrace Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 6209
Příloha ceníku Plyn z první ruky, Stanovení celkové ceny
platná pro domácnosti a maloodběratele od 1. 10. 2014 v distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Ceny jsou uvedeny bez DPH [s DPH]
ROČNÍ ODBĚR
(v MWh)
Od
Do
(včetně)
0
1,89
1,89 7,56
7,56 15
15
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
63
ROČNÍ ODBĚR
(v MWh)
CENA ZA
REGULOVANÉ SLUŽBY
Jednotková cena)
[Kč/MWh]
353,14
Měsíční platba
v Kč
49,50
CENA OBCHODNÍ –
MND Ceník
Jednotková cena
[Kč/MWh]
782
Měsíční platba
v Kč
49
CELKOVÁ CENA
Součet jednotkových cen
[Kč/MWh]
Součet měsíčních
plateb v Kč
1135,14
98,50
[427,30]
[59,90]
[946,22]
[59,29]
[1373,52]
[119,19]
[203,74]
[90,21]
[946,22]
[59,29]
[1149,96]
[149,50]
[185,46]
[101,1]
[946,22]
[168,19]
[1131,68]
[269,29]
[180,25]
[120,69]
[946,22]
[168,19]
[1126,47]
[288,88]
[176,90]
[143,12]
[946,22]
[168,19]
[1123,12]
[311,31]
[171,40]
[171,65]
[946,22]
[168,19]
[1117,62]
[339,84]
[167,28]
[192,81]
[946,22]
[168,19]
[1113,50]
[361,00]
[164,14]
[215,80]
[946,22]
[168,19]
[1110,36]
[383,99]
[162,95]
[238,27]
[946,22]
[168,19]
[1109,17]
[406,46]
[160,19]
[264,32]
[946,22]
[168,19]
[1106,41]
[432,51]
[159,53]
[285,50]
[946,22]
[168,19]
[1105,75]
[453,69]
[152,39]
[327,85]
[946,22]
[168,19]
[1098,61]
[496,04]
168,38
153,27
148,97
146,20
141,65
138,25
135,65
134,67
132,39
131,84
125,94
74,55
83,55
99,74
118,28
141,86
159,35
178,35
196,92
218,45
235,95
270,95
CENA ZA
REGULOVANÉ SLUŽBY
782
782
782
782
782
782
782
782
782
782
782
49
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
CENA OBCHODNÍ –
MND Ceník
Od
Do
(včetně)
Jednotková cena
[Kč/MWh]
Kapacitní platba
[Kč/MWh]
Jednotková cena
[Kč/MWh]
Kapacitní platba
[Kč/MWh]
63
630
114,59
[138,65]
72,72
[87,99]
782
[946,22]
39
[47,19]
950,38
123,55
935,27
222,55
930,97
238,74
928,20
257,28
923,65
280,86
920,25
298,35
917,65
317,35
916,67
335,92
914,39
357,45
913,84
374,95
907,94
409,95
CELKOVÁ CENA
Součet jednotkových cen a kapacitních plateb
[Kč/MWh]
1 008,31
[1220,05]
Cena za regulované služby
Vyjadřuje cenu s platností a aktualizací dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
Jednotková cena za regulované služby
Vyjadřuje cenu , která obsahuje pevnou cenu za službu operátora trhu s plynem ve výši 2,13 Kč/MWh.
Kapacitní platba
Kapacitní platba je v Ceníku pro lepší přehlednost přepočtena na cenu v Kč/MWh dle vzorce 88223,94/10,55/115 z Cenového rozhodnutí ERU pro oblast Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Hodnota 10,55 představuje přibližné spalné teplo,
fakturována bude hodnota převzatá z měření provozovatele distribuční soustavy.
Součet jednotkových cen a kapacitních plateb
Vyjadřuje součet cen, který je z důvodu zaokrouhlování a přepočtu kapacitní složky na MWh orientační.
Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) 30,60 Kč/MWh, od které jsou domácnosti osvobozeny.
Zákaznická
linka 800 400
e-mail: [email protected],
www.mnd.cz
MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín,
IČ: 28483006,
DIČ 500,
CZ28483006,
Registrace Krajský
soud v Brně, oddíl B, vložka č. 6209
MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006, DIČ CZ28483006, Registrace Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 6209
Download

Ceník Plynu z první ruky platný do 31.12.2014 - PPD