100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
Škoda Auto
znovu první
Na pražském Žofíně vyvrcholil ve čtvrtek 20. června další ročník ankety 100 nejvýznamnějších firem České republiky. Na nejvyšší příčce žebříčku
se opět umístila mladoboleslavská Škoda Auto,
následovaná společnostmi ČEZ a RWE Transgas.
4 | CZECH TOP 100 FORUM | léto 2013
Hlavní partneři
www. czechtop100. cz
Od Josefa Kotrby (Deloitte Advisory) převzal Zvláštní cenu
Deloitte za inovace v kategorii velkých firem Jiří Vlasák
(Kofola)
Zdeněk Čihák (Alpiq Energy, první zleva) převzal ocenění za umístění mezi
deseti nejvýznamnějšími firmami české ekonomiky, Stanislav Březík (Impromat
Int.) získal Zvláštní cenu Čekia Stability Award
etošní slavnostní večer, který uspořádalo Sdružení CZECH TOP 100
ve spolupráci se svými partnery již podevatenácté, se nesl v duchu ústředního hesla
Motory české ekonomiky. A nešlo jen o to,
že si před žofínským palácem mohli hosté
prohlédnout kompletní modelovou řadu
Škoda Auto a uvnitř se například svézt ve
formulovém trenažéru. Vždyť podniky, které se umístily v popředí žebříčku, by měly
být těmi, jež se podstatnou měrou postarají
o tolik potřebné znovunastartování růstu
našeho národního hospodářství.
Důležitost celé akce podtrhla účast
řady významných osobností, včetně prezidenta České republiky Miloše Zemana.
Ve složení elitní desítky nejvýznamnějších firem došlo k jediné změně, když se po
určité přestávce do ní navrátil petrolejářský
gigant Eni. Jinak její portfolio tvoří již tradičně subjekty ze segmentu těžkého strojírenství, energetiky, zpracování a distribuce surovin. Jedinou výjimku představuje potravi-
Foto Sdružení CZECH TOP 100
L
nářsko-chemický Agrofert Holding, který
v celkovém pořadí stoupá rok po roce neustále vzhůru.
Ve finanční sféře, která je hodnocena
zvlášť, se nehvýznamnější bankovní institucí stala Československá obchodní banka,
pojišťovnou Česká pojišťovna a penzijním
fondem Penzijní fond České pojišťovny.
Zvláštní Cenu Deloitte za inovace si v kategorii velkých firem odnesla Kofola a mezi
těmi menšími STROS-Sedlčanské strojírny.
Zajímavé výstupy poskytují i některá další zkoumaná kritéria. Nejziskovější firmou
a současně premiantem, pokud jde objem
přidané hodnoty, byl v minulém roce ČEZ,
nejdůležitějším exportérem, vcelku podle
očekávání, Škoda Auto. Největším zaměstnavatelem i nadále zůstává Česká pošta.
Nejvyššího nárůstu tržeb a zisku dosáhl
RWE Transgas. Nejdynamičtější firmou pak
byl podle příslušného koeficientu vyhlášen
Ammann Czech Republic.
marek chvála
Čestným hostem Galavečera byl prezident republiky Miloš
Zeman. Na fotografii s Janem Stružem a rektorem Vysoké
školy ekonomické v Praze Richardem Hindlsem (první zprava).
Bohdan Wojnar (Škoda Auto) přijal ocenění za vítězství
v žebříčku nejvýznamnějších firem od prezidenta republiky
Miloše Zemana a předsedy Sdružení CZECH TOP 100 Jana Struže
partneři
CZECH TOP 100 FORUM | léto 2013 | 5
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
PODLE OBORU
Firma
Tržby za r. 2012
Zemědělství, lesnictví, těžba dřeva a rybolov
1. AGROFERT HOLDING, a. s.
. Lesy České republiky, s. p.
2
3. AGRO CS a.s.
4. Opavská lesní a.s.
5. Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
132 499 231
11 615 681
1 552 816
963 512
700 000
Dobývání nerostných surovin
. OKD, a. s.
1
2. Severočeské doly a. s.
3. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
4. MND a. s.
5. DIAMO, státní podnik
37 545 469
10 527 204
7 796 772
6 534 574
1 025 582
Potravinářský a tabákový průmysl
. Philip Morris ČR a. s.
1
2. Bidvest Czech Republic s.r.o.
3. Tereos TTD, a.s.
4. HAMÉ, s.r.o.
5. MADETA a. s.
12 963 012
8 370 072
7 411 258
5 434 904
5 129 974
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
. JUTA a.s.
1
2. Nová Mosilana, a.s.
3. KORDÁRNA Plus, a.s.
4. VEBA, textilní závody a.s.
5. PLEAS a.s.
5 535 231
2 851 301
2 332 865
2 061 949
1 061 110
Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl,
vydavatelská činnost
1. Mondi Štětí a. s.
. WOOD & PAPER a. s.
2
3.Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
4. Biocel Paskov a.s.
5. Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
8 797 955
4 677 063
4 506 588
3 787 202
2 037 918
Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastikářský průmysl
. UNIPETROL, a. s.
1
2. ČEPRO, a. s.
3. MITAS a. s.
4. DEZA, a.s.
5. Lovochemie, a.s. Lovosice
107 280 000
66 365 704
10 147 215
9 509 681
6 087 587
Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot
1. AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group
. SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o.
2
3. ZAPA beton a.s.
4. VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost
5. Federal-Mogul Friction Products
12 155 477
6 167 188
2 203 805
1 928 050
1 866 861
Hutnictví a zpracování kovů
1. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
.ArcelorMittal Ostrava a.s.
2
3. Vítkovice Holding a.s.
4. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
5. SAFINA, a.s.
37 100 709
36 440 169
16 212 000
9 790 112
5 887 155
CZECH TOP 100 oceŇuje nejen ekonomické výsledky, ale i dobrou náladu a milý úsměv –
CZECH TOP SMILE. letos patří Bohuslavu Vávrovi, starostovi Boršic u Blatnice.
První desítku nejvýznamnějších firem reprezentovali zprava Jan Duspěva
(Čepro), Andrej Babiš (Agrofert Holding) a Martin Durčák (Unipetrol)
Ocenění za umístění na druhém místě převzala Michaela Chaloupková (ČEZ)
z rukou Arnošta Brože (Activa).
Tržby nejvýznamnějších firem 1994–2012 (v mld. Kč)
Strojírenství – bez automobilové výroby
. DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
1
2.Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
3. Sochorová válcovna TŽ, a.s.
4. ŠKODA JS a.s.
5. ŽĎAS, a.s.
8 566 898
8 480 468
5 921 805
4 983 389
3 040 803
Automobilová výroba a související činnosti,
výroba dopravních prostředků
1. ŠKODA AUTO a. s.
262 649 000
. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 34 157 702
2
3. BOSCH DIESEL s.r.o.
17 426 707
4. ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.
15 344 349
5. Iveco Czech Republic, a. s.
11 094 389
Elektrotechnika, elektronika a optika
. FOXCONN CZ s. r. o.
1
2. Siemens, s.r.o.
3. Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
4. ABB s.r.o.
5. nkt cables s.r.o.
105 117 815
32 611 900
29 884 039
12 300 000
9 183 844
Top 1
Top 10
Top 100
Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top100) vychází z žebříčků ukazatele tržeb každého roku. Cílem je vyjádření
změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru podniků. Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších
z roku 2009 bylo z hlediska daného ukazatele zároveň nejlepších v roce 2008, resp. 2007 či dříve.
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
6 | CZECH TOP 100 FORUM | léto 2013
www. czechtop100. cz
PODLE OBORU
Firma
Ostatní zpracovatelský průmysl
Tržby za r. 2012
1. KIEKERT-CS, s.r.o.
. Fehrer Bohemia s.r.o.
2
3. KOH-I-NOOR holding a.s.
4. DEMONTA Trade SE
5. GEOSAN GROUP a.s.
5 553 719
3 728 613
3 527 074
2 193 382
2 124 669
Výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry
. ČEZ, a. s.
1
2. RWE Česká republika a.s.
3. ALPIQ ENERGY SE
4. Energetický a průmyslový holding, a.s.
5. Pražská energetika, a.s.
215 095 000
181 130 857
81 482 550
35 750 000
20 557 465
Stavebnictví
. Metrostav a. s.
1
2. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
3. Skanska a.s.
4. EUROVIA CS, a.s.
5. STRABAG a.s.
26 674 821
17 463 736
17 329 000
15 084 920
12 769 293
Prodej, údržba a opravy motor. vozidel a prodej pohonných hmot
. ENI Česká republika, s.r.o.
1
2. Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.
3. OMV Česká republika, s.r.o.
4. Shell Czech Republic a.s.
5. AAA Auto Group N.V.
53 254 435
28 472 570
25 269 848
23 609 817
8 445 852
Velkoobchod, maloobchod
a zprostředkování obchodu
1.MORAVIA STEEL a. s.
. AHOLD Czech Republic, a.s.
2
3. GECO, a.s.
4. METALIMEX a. s.
5. CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
61 910 636
40 704 556
17 312 902
13 445 147
11 274 253
Pohostinství a ubytování
. EUREST, spol. s r.o.
1
2. ARAMARK, s.r.o.
3. Sodexo s.r.o.
4. Zátiší Catering Group a.s.
5. Lázně Luhačovice, a.s.
Elitní desítka žebříčku doznala
oproti minulému ročníku jediné
změny – vrátila se do ní firma ENI ČR.
Zaměstnanost nejvýznamnějších firem 1999–2012 (tis. osob)
2 824 633
905 510
693 386
489 715
349 910
Doprava, pomocné činnosti v dopravě a cestovní kanceláře
. České dráhy, a. s.
1
33 580 016
2. Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 15 568 711
3. ČD Cargo, a.s.
13 928 088
4.Advanced World Transport B.V.
7 818 191
5. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 6 887 743
Telekomunikační a poštovní služby
. Telefónica Czech Republic, a. s.
1
2. T-Mobile Czech Republic, a.s.
3. Česká pošta, s.p.
4. Vodafone Czech Republic a.s.
5. GTS Czech s.r.o.
52 388 000
25 270 000
18 945 268
16 683 000
4 931 000
Informační technologie a systémy
. SWS a.s.
1
2. T-Systems Czech s.r.o.
3. Seznam.cz, a.s.
4. AutoCont CZ a.s.
5. Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
6 101 229
3 431 733
2 834 035
2 421 279
1 532 285
Činnosti v oblasti nemovitostí,
služby pro podniky
1. AGEL a. s.
. PROMET GROUP a.s.
2
3. CTP Invest, s.r.o.
4. AB Facility a.s.
5. KPMG Česká republika, s.r.o.
10 795 244
4 175 615
2 462 755
2 098 787
1 587 604
Top 10
Top 100
Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top100) vychází z žebříčků ukazatele zisku každého roku. Cílem je vyjádření
změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru podniků. Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších
z roku 2009 bylo z hlediska daného ukazatele zároveň nejlepších v roce 2008, resp. 2007 či dříve.
6 843 166
6 421 197
5 669 212
5 258 228
4 081 861
INFORMACE PRO SVOBODNÉ LIDI
CZECH TOP 100 FORUM | léto 2013 | 7
Údaje v tisících Kč
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
1
2. SAZKA sázková kancelář, a.s.
3. Fakultní nemocnice Brno
4. Fakultní nemocnice Plzeň
5. Fakultní nemocnice Ostrava
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
PODLE KRAJE
Firma
Tržby 2012 (v tis. Kč)
Jihočeský
Robert Bosch, spol. s r. o.
9 907 776
Plzeňský
Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.
29 884 039
Karlovarský
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
7 796 772
Středočeský
ŠKODA AUTO a. s.
262 649 000
Ústecký
AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group
12 155 477
Praha
ČEZ, a. s.
215 095 000
Liberecký
TRW Automotive Czech s r. o.
10 057 000
Královéhradecký
Lesy České republiky, s. p.
11 615 681
Pardubický
FOXCONN CZ s. r. o.
105 117 815
Vysočina
BOSCH DIESEL s. r. o.
17 426 707
Jihomoravský
AHOLD Czech Republic, a. s.
40 704 556
Zlínský
DEZA, a. s.
9 509 681
Olomoucký
AGEL a. s.
10 795 244
Moravskoslezský
MORAVIA STEEL a. s.
61 910 636
Mezi finančními institucemi se
v jednotlivých kategoriích prosadily
ČSOB, Česká Pojišťovna, Penzijní
fond ČP, ČSOB LeASING a Cetelem ČR.
FINANČNÍ INSTITUCE
Firma
banky – výnosy v tis. Kč
1. Československá obchodní banka, a. s.
2. Komerční banka, a.s.
3. Česká spořitelna, a.s.
4.UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
5. Raiffeisenbank a.s.
pojišťovny – pojistné v tis. Kč
1. Česká pojišťovna a. s.
2. Kooperativa pojišťovna, a. s., V.I.G.
3. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
4. Allianz pojišťovna, a. s.
5. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V.I.G.
penzijní fondy – přijaté příspěvky v tis. Kč
1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s.
2. Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.
3. Allianz penzijní společnost, a.s.
4. KB Penzijní společnost, a.s.
5. AXA penzijní společnost a.s.
FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ – tržby v tis. Kč
1. ČSOB Leasing, a. s.
2. Home Credit a.s.
3. VB Leasing CZ, spol. s r.o.
4. ŠkoFIN s.r.o.
5. Provident Financial s.r.o.
spotřebitelské úvěry – vstupní dluh v tis. Kč
1. CETELEM ČR, a. s.
2. ČSOB Leasing, a. s.
3. UniCredit Leasing CZ, a.s.
4. Provident Financial s.r.o.
5. VB Leasing CZ, spol. s r. o.
2012
35 015 000
32 689 000
26 292 000
10 188 000
9 987 757
32 006 960
30 616 765
13 699 282
11 568 299
6 960 000
12 561 545
11 860 000
9 644 312
5 657 187
4 359 199
6 604 754
4 666 317
4 437 986
3 058 956
2 967 347
10 365 234
9 137 488
7 999 290
5 301 166
4 776 000
Karolína Topolová (AAA Auto) a Richard Hindls (Vysoká škola ekonomická v Praze).
Oceněným na čtvrtém až desátém místě žebříčku pogratuloval Richard
Hindls (Vysoká škola ekonomická v Praze).
ve spoluporáci s
8 | CZECH TOP 100 FORUM | léto 2013
www. czechtop100. cz
Zvláštní cena Deloitte
za inovace 2013
Slovo inovace patří do základního slovníku každého podnikatele. Spolu s pojmy, jakými jsou efektivita, produktivita nebo konkurenceschopnost, popisuje nutné podmínky pro rozvoj, ne-li dokonce přežití v dnešním globálním a vysoce konkurenčním světě.
případě České republiky to platí
dvojnásob. Poté, co počátkem
tohoto milénia její ekonomika dosahovala rychlého růstu, stojícímu na masivní
investiční vlně, která těžila z velmi dobrého mixu nákladů, kvality pracovní síly
a infrastruktury, nachází se prakticky od
krize roku 2009 v již dlouhotrvající stagnaci či dokonce recesi. Její konvergence
k „bohatému západu“ byla nahrazena
citelným zaostáváním za všemi okolními
zeměmi.
Oživení ekonomiky, které, jak všichni
věříme, se nakonec dostaví, přitom bude
muset být postaveno na jiných hlavních
faktorech než těch, které jej nastartovalo
před více než 10 lety. Cenová výhoda
naší země se totiž mezitím snížila a objem dostupných investic, díky pomalejšímu růstu v Evropě a do jisté míry i globálně, je značně nižší než dříve. Právě cesta
zaměření ekonomiky na vyšší přidanou
hodnotu, vysokou efektivitu, nové služby
a zavádění nových produktů musí být
mnohem důležitějším motorem růstu než
kdykoliv dříve.
Tyto procesy v ní přitom probíhají,
což dokládají zkušenosti naší firmy ze
spolupráce s desítkami klientů. Snahy
je ještě více podpořit a jasně zviditelnit
nemalé úspěchy českých podniků byly
popudem k rozhodnutí Deloitte vytvořit
ve spolupráci s CZECH TOP 100 Zvláštní
cenu Deloitte za inovace.
Určitá abstraktnost samotného pojmu
„inovace“ vedla ke snaze uchopit tuto
cenu co nejvíce exaktním způsobem,
který však musí být sklouben s uznáním
faktu, že hodnocené inovace se zcela
Foto archiv
V
tržeb z inovované produkce k celkovým tržbám) a technologických inovací
(průměrné výrobní náklady na produkci
před inovací a po inovaci). Dále je pak
sledován jako indikátor soustavné snahy o inovace poměr objemu investic do
vědy a výzkumu k celkovému objemu
tržeb a také počtu patentů a průmyslových vzorů. Protože cena je určena subjektům, které dokáží za pomocí inovací
dosáhnout úspěchů v podnikání, nebyly
hodnoceny nově založené společnosti
nebo ty, které nemají historii delší tří let
(v tomto období by mohla být jakákoli
činnost považována za inovaci).
Na základě analýzy údajů, předložených přihlášenými podniky, byl sestaven
tzv. short list, který byl ve druhé fázi posouzen odborným panelem hodnotitelů.
Vzhledem k rozdílnému kontextu inovací
byly podniky rozděleny do dvou kategorií – velké a malé/střední firmy. Pořadí
v nich určil součet bodů, udělených hodnotiteli při expertním posouzení ve druhé
fázi hodnocení.
Hodnotitelé přidělovali jednotlivým
přihlášeným firmám body v rozsahu od
nuly do dvaceti podle toho, jak celkově
hodnotili kvalitu inovací a jejich ekonomický přínos, přičemž mohli v obou
kategoriích rozdělit celkem 50 bodů.
V každé kategorii byly dle objektivních
i subjektivních kritérií hodnoceny minimálně tři firmy.
Zvláštní cenu Deloitte za inovace získaly letos
mezi velkými společnostmi kofola a mezi menšími podniky pak Stros-sedlčanské strojírny.
zásadně liší dle podniků i oblastí, do kterých směřují. Ve spolupráci CZECH TOP
100, Deloitte a Vysoké školy ekonomické
vznikala od počátku letošního roku metodika, podle níž se ceny udělují. Ta našla
vyjádření v dotazníku, který firmy oslovované v rámci CZECH TOP 100 mohly
vyplnit a poté se o ocenění ucházet.
Hodnocení sestává ze dvou částí.
První zkoumá inovační výkon podniku
prostřednictvím klíčových ekonomických
indikátorů. Těmi jsou v souladu se zahraniční praxí přínos produktových (podíl
Luděk Niedermayer,
ekonomický expert
společnosti Deloitte
Na základě výroku poroty získaly v letošním roce Zvláštní cenu Deloitte za inovace mezi velkými společnostmi Kofola a mezi
malými firmami STROS-Sedlčanské strojírny.
Hodnocena byla i vítězná firma z předchozího ročníku – Třinecké železárny. Její
výsledky potvrdily, že cenu loni obdržela
oprávněně. Zároveň bylo organizátory
soutěže rozhodnuto, že předchozí vítězové nebudou v následujících dvou ročnících zařazeni do hodnocení.
Luděk Niedermayer,
ekonomický expert, Deloitte
CZECH TOP 100 FORUM | léto 2013 | 9
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
2012 2011
Firma
Tržby 2012
Tržby 2011
Aktiva
Počet zaměstnanců Hosp. výsledek
Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2012
2012 Vývoz
2011
Firma
Tržby 2012
Tržby 2011
Aktiva
Počet zaměstnanců Hosp. výsledek
Vývoz
1. 1.
ŠKODA AUTO a.s.
262 649 000
252 562 000
159 986 000
26 404
17 934 000
240 722 000
51. 52.
Severočeské doly a.s.
10 527 204
10 876 923
31 967 111
3 456
3 026 904
n/a
2. 2.
ČEZ, a.s.
215 095 000
209 761 000
636 070 000
31 308
50 957 000
14 087 000
52. 55.
MITAS a.s.
10 147 215
9 791 988
6 442 485
2 454
701 424
n/a
3. 3.
RWE Česká republika a.s.
181 130 857
135 984 147
131 786 350
486
48 166 787
135 318 237
53. –
4. 4.
AGROFERT HOLDING, a.s.
132 499 231
117 606 814
96 168 048
28 008
7 734 099
67 262 460
54. 57.
NET4GAS, s.r.o.
10 074 343
9 767 410
58 267 967
566
5 655 325
n/a
TRW Automotive Czech s.r.o
10 057 000
9 839 058
12 177 000
1 084
402 000
9 653 000
5. 6.
UNIPETROL, a.s.
107 280 000
97 427 000
50 631 000
3 705
–4 687 000
31 081 000
55. 59.
AT Computers, a.s.
10 013 000
9 450 000
n/a
n/a
n/a
n/a
6. 5.
FOXCONN CZ s.r.o.
105 117 815
102 327 509
16 701 130
3 982
961 156
104 646 862
56. 58.
Robert Bosch, spol. s r.o.
9 907 776
9 722 322
4 373 450
2 386
282 673
9 901 348
7. 8.
ALPIQ ENERGY SE
81 482 550
60 178 612
10 437 277
98
91 642
65 822 726
57. 60.
Lumius, spol. s r.o.
9 903 467
9 186 399
1 443 101
45
224 534
1 268 449
8. 10.
ČEPRO, a.s.
66 365 704
51 911 527
19 226 774
806
642 341
1 730 092
58. –
9. 7.
MORAVIA STEEL a.s.
61 910 636
65 972 567
17 300 581
321
1 306 783
27 774 706
59. 64.
10. 11.
ENI Česká republika, s.r.o.
53 254 435
46 962 838
11 448 568
102
n/a
5 069 157
60. –
11. 9.
Telefónica Czech Republic, a.s.
52 388 000
55 562 000
88 892 000
6 890
10 008 000
n/a
61. 62.
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
9 790 112
15 273 208
8 205 567
1 115
–639 052
7 545 368
DEZA, a.s.
9 509 681
8 896 593
5 514 555
990
881 466
5 702 055
nkt cables s.r.o.
9 183 844
9 956 357
5 099 049
1 262
–65 164
6 806 004
OHL ŽS, a.s.
8 845 874
8 994 664
6 740 228
1 441
117 224
2 868 319
12. 15.
AHOLD Czech Republic, a.s.
40 704 556
40 528 085
n/a
10 071
n/a
n/a
62. 63.
Pražská plynárenská, a.s.
8 844 035
8 913 375
11 957 660
338
722 292
n/a
13. 12.
OKD, a.s.
37 545 469
44 965 492
43 202 554
12 865
1 548 680
19 870 771
63. 61.
Mondi Štětí a.s.
8 797 955
9 011 347
7 664 849
574
1 010 487
6 582 306
14. 16.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
37 100 709
38 893 068
26 967 170
5 973
1 003 293
n/a
64. 103.
VEMEX s.r.o.
8 681 042
4 812 666
1 525 103
50
–168 886
n/a
15. 17.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
36 440 169
40 241 898
66 916 460
7 779
1 158 363
24 318 657
65. 71.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
8 566 898
8 254 153
5 333 064
1 555
–69 907
8 191 686
16. 22.
Energetický a průmyslový holding, a.s.
35 750 000
24 412 000
79 907 000
n/a
10 135 000
n/a
66. 65.
Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
8 480 468
8 649 930
7 854 209
829
382 779
8 480 468
17. 14.
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
34 157 702
39 669 683
n/a
2 400
319 147
34 157 702
67. –
AAA Auto Group N.V.
8 445 852
6 792 897
2 397 573
1 757
692 286
n/a
18. 19.
České dráhy, a.s.
33 580 016
33 287 062
84 525 342
26 082
–1 343 138
10 171 898
68. 73.
Bidvest Czech Republic s.r.o.
8 370 072
8 062 042
7 281 197
1 550
n/a
n/a
19. 21.
BOSCH Group ČR
33 000 000
32 500 000
n/a
7 400
n/a
n/a
69. 70.
COOP Centrum družstvo
8 147 344
8 276 346
963 747
49
2 099
n/a
20. 20.
Siemens, s.r.o.
32 611 900
32 559 567
19 784 385
9 881
2 271 312
22 293 010
70. 68.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
8 110 732
8 405 272
n/a
2 577
n/a
2 148 457
21. 24.
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
29 884 039
28 507 760
8 825 128
1 425
61 054
28 834 951
71. 74.
HRUŠKA , spol. s r.o.
8 040 864
7 950 816
2 529 423
3 706
163 843
25 085
22. 25.
Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.
28 472 570
28 307 932
4 106 623
43
86 393
n/a
72. 67.
Advanced World Transport B.V.
7 818 191
8 554 871
8 518 287
2 303
252 637
1 485 976
23. 27.
Metrostav a.s.
26 674 821
26 113 858
23 314 292
5 009
740 644
1 636 902
73. 72.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
7 796 772
8 107 238
19 595 792
4 064
1 151 812
144 452
24. 26.
T-Mobile Czech Republic a.s.
25 270 000
26 294 000
32 940 000
2 960
8 663 000
584 000
74. 75.
PSJ, a.s.
7 539 813
7 554 038
4 888 532
832
157 080
4 922 265
25. 18.
OMV Česká republika, s.r.o.
25 269 848
33 477 117
5 853 228
44
–446 547
n/a
75. –
Tereos TTD, a.s.
7 411 258
5 049 135
5 930 193
456
1 503 607
2 457 681
26. 13.
Shell Czech Republic a.s.
23 609 817
20 091 112
9 048 482
125
–256 674
1 028 715
76. –
sanofi-aventis, s.r.o.
7 224 968
7 040 430
3 297 462
329
52 029
1 210 414
27. 31.
Pražská energetika, a.s.
20 557 465
20 468 970
20 076 102
1 375
3 035 450
n/a
77. 80.
Automotive Lighting s.r.o.
7 170 075
6 273 275
3 773 956
1 435
630 189
7 169 522
28. 30.
Česká pošta, s.p.
18 945 268
20 454 281
26 766 141
33 470
306 375
307 245
78. 76.
DEK a.s.
7 025 198
7 448 795
8 691 232
1 147
219 040
40 809
29. 36.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
17 463 736
15 161 711
7 215 360
497
491 203
32 903
79. 77.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
6 887 743
6 823 625
80 837 590
17 399
90 808
n/a
30. 33.
BOSCH DIESEL s.r.o.
17 426 707
17 218 728
11 829 540
4 324
468 042
17 384 750
80. 78.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
6 843 166
6 673 391
4 557 641
5 239
1 682
n/a
31. 32.
Skanska a.s.
17 329 000
15 519 000
18 819 000
4 966
212 000
n/a
81. 118.
PSG-International a.s.
6 693 752
3 819 958
4 292 541
251
100 476
4 467 338
32. 34.
GECO, a.s.
17 312 902
15 987 109
2 551 502
1 508
224 333
36 738
82. 92.
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
6 683 143
5 185 183
3 264 621
941
850 539
4 606 324
33. –
Vodafone Czech Republic a.s.
16 683 000
17 324 000
43 386 000
1 748
2 138 000
n/a
83. 131.
MND a.s.
6 534 574
2 927 423
10 709 193
339
1 982 942
2 031 703
34. 41. Vítkovice Holding a.s.
16 212 000
14 028 624
24 947 000
7 937
564 452
8 485 000
84. –
Česká lékárnická, a.s.
6 435 000
7 788 000
660 636
5
10 067
n/a
35. 35.
Veolia Voda Česká republika, a.s.
16 109 274
15 524 370
10 438 276
5 275
n/a
10 878
85. –
SAZKA sázková kancelář, a.s.
6 421 197
811 027
3 876 725
308
417 623
n/a
36. –
DP hl.m. Prahy, akciová společnost
15 568 711
16 103 370
73 579 347
10 595
108 957
4 950
86. 105.
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
6 167 188
5 580 094
8 470 490
1 475
843 026
4 323 337
37. –
ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.
15 344 349
15 707 237
24 941 178
3 750
3 662 008
5 498 832
87. 83.
SWS a.s.
6 101 229
5 751 016
2 097 892
205
91 599
622 271
38. 28.
EUROVIA CS, a.s.
15 084 920
25 270 900
16 908 443
3 067
725 828
284 940
88. 101.
Lovochemie, a.s. Lovosice
6 087 587
4 888 708
3 663 923
644
494 826
2 141 584
39. 39.
ČD Cargo, a.s.
13 928 088
14 404 017
14 932 136
8 914
–2 046 706
4 954 209
89. 87.
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
6 046 265
5 583 001
3 275 539
1 490
100 042
5 868 272
Centropol Energy a.s.
5 977 993
n/a
4 047 277
122
546 652
n/a
Sochorová válcovna TŽ, a.s.
5 921 805
6 080 384
3 039 158
721
315 626
n/a
40. 42.
METALIMEX a. s.
13 445 147
13 353 820
2 706 241
75
230 700
4 042 454
90. –
41. 43.
Dalkia Česká republika, a.s.
12 977 859
13 196 233
15 100 557
2 309
2 328 388
n/a
91. 81.
42. 45.
Philip Morris ČR a.s.
12 963 012
12 155 147
17 820 053
1 232
3 048 808
5 475 300
92. 82.
43. 37.
STRABAG a.s.
12 769 293
15 070 970
10 449 922
2 043
253 437
n/a
93. –
SAFINA, a.s.
5 887 155
6 014 168
3 282 911
385
212 728
4 071 105
ARMEX Oil, s.r.o.
5 837 382
5 691 152
1 329 421
22
106 605
n/a
53.
ABB s.r.o.
12 300 000
10 836 000
n/a
3 200
n/a
9 200 000
94. 85.
Fakultní nemocnice Brno
5 669 212
5 696 917
5 723 428
500
28 987
0
46.
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
12 155 477
11 769 231
13 676 117
3 747
432 258
8 008 301
95. 84.
SPOLANA a.s.
5 625 324
5 700 726
2 094 152
724
–230 488
4 621 277
46. 47.
Lesy České republiky, s.p.
11 615 681
11 760 272
81 830 276
3 231
5 478 300
17 587
96. –
KIEKERT-CS, s.r.o.
5 553 719
5 497 827
2 574 866
1 202
184 025
5 270 895
47. 50.
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
11 274 253
11 428 067
2 784 504
79
449 522
1 511 553
48. 51.
Iveco Czech Republic, a. s.
11 094 389
11 409 116
6 453 980
1 884
1 168 871
9 509 478
49. 49.
ALTA Invest, a.s.
10 796 265
11 713 208
10 284 442
1 253
196 901
2 743 352
50. 66.
AGEL a.s.
10 795 244
8 587 538
6 340 679
9 878
622 038
n/a
10 | CZECH TOP 100 FORUM | léto 2013
www.czechtop100.cz
Údaje v tisících Kč
44. 45. 97. –
Varroc Lighting Systems, s.r.o.
5 542 278
n/a
4 433 777
2 323
282 203
n/a
98. –
JUTA a.s.
5 535 231
4 960 386
4 785 508
2 008
147 677
4 684 431
99. 86.
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
5 532 277
5 312 095
2 275 280
424
43 499
1 096 637
100. 91.
Linde Gas a.s.
5 500 254
5 245 571
5 721 347
670
1 597 892
410 414
CZECH TOP 100 FORUM | léto 2013 | 11
Údaje v tisících Kč
Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2012
Download

Škoda auto znovu první