Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní konferenci
Štíhlá výroba - LEAN v praxi
s exkurzí ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
Ve výrobě vzniká finální produkt, přidaná hodnota, kterou zákazník ocení a je ochoten za ni zaplatit. Tato
oblast však rovněž nabízí obrovský prostor pro nepřidanou hodnotu a plýtvání. Toto plýtvání může pramenit
nejen z výroby samotné, ale velmi často může rovněž vycházet z podpůrných a servisních procesů. Při
budování štíhlého a efektivního výrobního systému je proto nezbytné dbát na synergii vývoje, výroby,
logistiky a všech podpůrných a administrativních procesů.
Cílem konference je poukázat na nutnost upřednostňování koncepčních řešení a budování funkčních systémů
před útržkovitou implementací jednotlivých metod. Vše je realizováno formou praktických ukázek
implementace těchto systémů v podmínkách výrobních podniků.
Termín a místo konání: 23.
září 2014, Pension Residence, HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
Mohelnice
24. září 2014, Pension Residence, Mohelnice
Cílová skupina: Vrcholový management, výrobní ředitelé, personální ředitelé, LEAN manažeři, průmysloví inženýři,
manažeři kvality.
Témata
Zavádění štíhlé výroby jako součásti strategie firmy.
Filosofie štíhlé výroby.
Přínosy plynoucí z implementace štíhlé výroby.
Zkušenosti se zaváděním štíhlé výroby z pohledu jednotlivých firem.
Budování štíhlého výrobního systému.
Motivace pracovníků při budování štíhlého výrobního systému.
Podněty ke změně přístupu k procesům a zaměření na změnu myšlení.
Psychologie při řízení změn v rámci implementace štíhlé výroby.
Praktické realizace zavádění štíhlé výroby ve významných českých společnostech.
o Příklady z reálných implementací.
o Předání zkušeností z průběhu projektů.
o Praktické příklady zeštíhlení – ukázky přínosů a úspor jednotlivých projektů.
Cíle konference
Představit filosofii štíhlého a inovativního podniku a definovat základní principy štíhlé výroby.
Seznámit se s principy štíhlosti a vhodnými parametry hodnocení úspěchu při zavádění štíhlé výroby.
Definovat hlavní cíle flexibilní a standardizované výroby.
Diskutovat nad problematikou štíhlé výroby s odborníky v dané oblasti v okruhu podobně zaměřených lidí.
Seznámit se s aktuálními trendy v oblasti štíhlé výroby.
Inspirovat se přístupy významných českých firem.
Exkurze ve společnosti HELLA
AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
V oblasti vývoje a výroby světelné techniky do automobilového průmyslu působí firma HELLA v České republice od
roku 1992, kdy byl založen výrobní závod v Mohelnici. V rámci strategie koncernu HELLA v ČR vznikly v Mohelnici
postupně tři společnosti zabývající se výrobou a vývojem světelné techniky a také podporou dalších společností
koncernu v regionu střední a východní Evropy:



HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o. - výrobní závod,
HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. - vývoj výrobků včetně měření a testování,
HELLA corporate Center Central & Eastern Europe s.r.o. - podpora IT, služby nákupu, financí, HR, atd.
Harmonogram
Termín konání:
Místo konání:
23. – 24. září 2014
Mohelnice
úterý 23. září 2014, Pension Residence, HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. Mohelnice
od
do
přednášející
společnost
09:00
09:30
Zahájení konference
09:30
10:30
Ing. Martin Marek
Plant manager
Schiedel s.r.o.
11:30
Ing. Jan Krzok
Specialista, metodik TPM
Třinecké železárny, a.s.
13:00
Přesun do společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
přestávka
10:40
oběd
12:30
přestávka
13:00
13:15
Představení společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
13:15
14:00
Cesta k LEANU společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
14:00
16:00
Exkurze
16:00
16:30
Diskuze, zpětná vazba
18:00
20:00
Večeře, řízená degustace vín
středa 24. září 2014, Pension Residence, Mohelnice
od
do
přednášející
společnost
09:00
10:00
PhDr. Iva Moravcová
Jednatelka
IQI – Individual Quality Increase s. r. o.
10:00
11:00
Ing. Vladimír Müller, IEn.
Assembly Operations Director
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
12:15
Ivo Musil
Vedoucí průmyslového inženýrství
Varroc Lighting Systems, s.r.o.
13:15
14:15
Bc. Petr Bauer
Specialista WCM
Plzeňský Prazdroj, a.s.
14:15
15:15
Ing. Marcel Pavelka, IEn.
Společník, projektový manažer
API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.
přestávka
11:15
oběd
přestávka
15:30
16:30
Závěrečná diskuze, zpětné vazby
Společnost API – Akademie produktivity a inovací s.r.o., si vyhrazuje právo na změnu programu.
Přihlášku a podrobnější informace naleznete na
www.e-api.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Pohanková
Manažerka vzdělávání
Mobil:
+420 724 431 542
Telefon: +420 312 576 882
Email:
[email protected]
Organizační informace:
Společná večeře proběhne neformálně a Vy budete mít možnost další diskuze s přednášejícími a účastníky konference. Můžete
tak získat cenné pracovní nebo osobní kontakty. Po večeři, která bude formou rautu, následuje ochutnávka vín.
Ubytování:
Ubytování nezabezpečujeme. Ubytování si můžete rezervovat v pensionu Residence v Mohelnici. Při rezervaci nahlaste, že se
účastníte konference a bude Vám poskytnuta sleva. Rezervace posílejte na email: [email protected], nebo
objednejte na telefonu 583 431 441 u paní Tlustošové.
Přihláška:
Přihlášku můžete vyplnit elektronicky na našich stránkách www.e-api.cz nebo emailem zaslaným na email
[email protected], nebo telefonicky na 724 431 542.
Cena:
Účastnický poplatek za konferenci je 8 900,- Kč bez DPH. V ceně je účast na celé konferenci
včetně exkurze, sborník s příspěvky, občerstvení, oběd a večeře v příjemném prostředí. Faktura bude vystavena po
uskutečnění konference.
Adresy:
Pension Residence: Smetanova 7, 789 85 Mohelnice (GPS: 49°46´38.111"N, 16°55´11.711"E)
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.: Družstevní 338/16, 789 85 Mohelnice (GPS: 49°46'23.754"N, 16°56'13.246"E)
Přihlášku a podrobnější informace naleznete na
www.e-api.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Pohanková
Manažerka vzdělávání
Mobil:
+420 724 431 542
Telefon: +420 312 576 882
Email:
[email protected]
Download

Leták ke konferenci Štíhlá výroba - LEAN v praxi